ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

072195 - UH-J 20003034 RIV SK cze C
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Turbulentní rozruchy v periodicky nestacionárním proudu tekutiny.
In: XIX. medzinárodná konferencia stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. - Žilina, Žilinská univerzita 2000. - S. 5-10.
[Medzinárodná konferencia stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky /19./. Rajecké Teplice (SK), 00.06.19-00.06.21]

072200 - UH-J 20003039 RIV CZ cze C
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Závislost Reynoldsových napětí na některých parametrech pulzačního proudu tekutiny.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2000. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2000. - S. 1-2.
[Fluid Dynamics 2000. Praha (CZ), 00.10.24-00.10.25]

083253 - UH-J 20013116 RIV IT eng J
Adamec, J. - Nožička, J. - Kořenář, J.
Investigation of the pulsatile pipe flow.
International Journal of Heat and Technology, 18 [2] 17-22 ( 2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2060917

072207 - UH-J 20003046 RIV FR eng C
Bayer, T. - Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Seasonal simulation of the soil water regime - a sensitivity analysis.
In: Catchment hydrological and biochemical processes in changing environment. - Paříž, UNESCO 2000. - S. 1-8.
[Catchment hydrological and biochemical processes in changing environment. Liblice (CZ), 00.09.22-00.09.24]

094344 - UH-J 20023083 RIV CZ cze/eng C
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
Digitalizace databáze pro modelové řešení povodňové situace v intravilánech obcí na Divoké Orlici.
In: Sborník příspěvků z Workshopu 2000: Extrémní hydrologické jevy v povodích. - Praha, ČVUT: Fakulta stavební, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 2000. - S. 95-99.
[Workshop 2000: Extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha (CZ), 00.11.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

094346 - UH-J 20023087 RIV SIGLE FR eng C
Brych, K. - Dittrt, F. - Eliáš, V.
Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood.
In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. - (Ed. Eliáš, V.; Littlewood, I.G.). - Paříž, UNESCO 2000. - S. 9-14.
[Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment: 7th conference of the european network of ERB. Liblice ( CZ), 98.09.22-98.09.24 (WRD)]

072181 - UH-J 20003020 RIV CZ eng C
Buchtele, J. - Buchtelová, M.
Rainfall-runoff modelling in different hydrogeologic environments.
In: Sustainable development of water resources in fractured rocks: environmental issues. - Praha, Karlova univerzita Praha 2000. - S. 47-50.
[Sustainable development of water resources in fractured rocks: environmental issues. Praha (CZ), 00.09.09-00.09.20]

072185 - UH-J 20003024 RIV FR eng C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Gallart, F. - Llorens, P. - Salvary, C. - Herrmann, A.
Rainfall-runoff processes modelling using Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain).
In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. - Paříž, UNESCO 2000. - S. 15-22.
[Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. Liblice (CZ), 98.09.22-98.09.24]

072201 - UH-J 20003040 RIV DE eng C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Herrmann, A.
Increase of large floods in Central Europe due to change in vegetation cover: Results of rainfall-runoff simulations.
In: Proceedings of European Conference on Advances in Flod Research. - Potsdam, - 2000. - S. 306-314.
[European Conference on Advances in Flood Research. Potsdam (DE), 00.11.01-00.11.03]

072183 - UH-J 20003022 RIV CZ cze C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Tesař, M. - Kulasová, A.
Porovnání simulací vodního režimu v povodích s různými geomorfologickými podmínkami a antropogenním ovlivněním.
In: Hydrologické dny 2000 - nové podněty a vize pro příští století. - Praha, ČHMÚ 2000. - S. 397-406.
[Národní konference /5./. Plzeň (CZ), 00.09.18-00.09.21]

072197 - UH-J 20003036 RIV PL eng C
Chára, Z. - Myška, J. - Vlasák, P.
Turbulent structure of surfactant solution.
In: 10th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - Wroclaw, Agricultural University of Wroclaw 2000. - S. 453-463.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Paricles /10./. Wroclaw (PL), 00.09.04-00.09.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1076602

072196 - UH-J 20003035 RIV CZ eng C
Chára, Z. - Vlasák, P.
Lateral dispersion on solid particles in water flow.
In: Engineering Mechanics 2000. - Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 2000. - S. 161-166.
[Engineering Mechanics 2000. Svratka (CZ), 00.05.15-00.05.18]

072171 - UH-J 20003010 RIV CZ eng J
Cissé, Y.
Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modeling.
Journal of hydrology and hydromechanics, 48 [1] 3-15 (2000).

072193 - UH-J 20003032 RIV CZ eng C
Ditl, P. - Severa, M. - Šedivý, V.
Pumping capacity and local energy dissipation rate at mixing of low concentrated suspension.
In: CHISA 2000. - Praha, Magic WARE 2000. - S. E 4.3.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /14./. Praha (CZ), 00.08.27-00.08.31]

072217 - UH-J 20003057 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Možnosti genetické vazby síranů z podzemní vody Hradišťského příkopu a sádrovců východně od Kytova na jižní Moravě.
In: Sborník z mezinárodní konference "Mineralurgie a environmentální technologie". - Košice, Technická univerzita Košice 2000. - S. 1.
[Mezinárodní konference "Mineralurgie a environmentální technologie". Herľany (SK), 00.09.18-00.09.20]

072218 - UH-J 20003058 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Změny hydrochemické zonálnosti v podzemní vodě ve středním Pomoraví.
In: VIII. posterový deň s medzinárodnou účasťou: transport vody, chemikálií a energie. - Bratislava, Ústav pre hydrologiu SAV 2000. - S. nestr..
[Posterový deň s medzinárodnou účasťou: transport vody, chemikálií a energie /8./. Bratislava (SK), 00.11.16]

072219 - UH-J 20003059 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Trendy změn koncentrace makrokomponent chemismu vod v chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy a v přilehlých zdrojích okresu Žďár nad Sázavou.
In: Žďárské vrchy v čase a prostoru - sborník z konference k 30. výročí CHKO Žďárské vrchy. - Žďár nad Sázavou, Správa CHKO Žďárské vrchy 2000. - S. 1.
[Konference Žďárské vrchy v čase a prostoru. Skalský dvůr (CZ), 00.10.19-00.10.20]

072220 - UH-J 20003061 RIV CZ cze C
Ďurďová, L.
Poznatky o vlivu jímání podzemní vody na změny koncentrace makrokomponent.
In: Hydrologické dny 2000. - Plzeň, ČHMÚ 2000. - S. 505-514.
[Hydrologické dny 2000. Plzeň (CZ), 00.09.18-00.09.21]

072210 - UH-J 20003050 SIGLE CZ cze C
Eliáš, V. - Kubík, F. - Lichner, L. - Pražák, J. - Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Retenčně evapotranspirační jednotka.
In: Hydrologické dny 2000 - nové podněty a vize pro příští století. - Praha, ČHMÚ 2000. - S. 299-306.
[Hydrologické dny 2000. Plzeň (CZ), 00.09.18-00.09.21]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907

072189 - UH-J 20003028 RIV CN eng C
Filip, P.
A note to the instabilities during extrusion of polymer melts.
In: PPS - 16th Annual Meeting. - Shanghai, Shanghai Jiao Tong University 2000. - S. 86-87.
[Annual Meeting of Polymer Processing Society /16./. Shanghai (CN), 00.06.18-00.06.23]

072187 - UH-J 20003026 RIV CZ eng C
Filip, P. - David, J.
Behaviour of fluids obeying Robertson-Stiff model in concentric annuli.
In: Transport and sedimentation of solid particles. - Wroclaw, Publishers of Agricultural University of Wroclaw 2000. - S. 197-204.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /10./. Wroclaw (PL), 00.09.04-00.09.07]

072188 - UH-J 20003027 RIV CZ eng C
Filip, P. - David, J. - Keyzlarová, L. - Sáha, P.
Critical shear values of extruded polymer blends.
In: Engineering Mechanics 2000. - Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 2000. - S. 167-172.
[International Conference Engineering Mechanics. Svratka (CZ), 00.05.15-00.05.18]

075235 - HBU-Z 20003017 CZ cze K
Hejzlar, J. - Borovec, J. - Porcal, P. - Růžička, M.
Příčiny vzniku kyslíkových deficitů ve vodárenské nádrži Římov.
In: Aktuální otázky vodárenské biologie. - (Ed. Sládeček, V.). - Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost Praha 2000. - S. 96-100.
[Aktuální otázky vodárenské biologie /16/.. Praha (CZ), 00.02.02-00.02.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/98/0281; GA ČR(CZ) GA206/98/0727; GA AV ČR (CZ) IAA3042903

072164 - UH-J 20003003 RIV DE eng J
Hojerová, J. - Štern, P.
Application of the simple rheological investigations to compare the flow behaviour on the cosmetic thickeners.
SÖFN Journal, 126 [4] 38-44 (2000).

072216 - UH-J 20003056 RIV CZ cze C
Klimeš, F. - Kořenář, J.
Kritické hodnoty Reynoldsova čísla pro pulzační proudění v kruhové trubici.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2000. - Praha, Institute of Thermomechanics AV ČR 2000. - S. 51-54.
[Fluid Dynamics 2000. Praha (CZ), 00.10.24-00.10.25]

072186 - UH-J 20003025 RIV CZ cze C
Klimeš, F. - Kořenář, J. - Toman, J.
Hydrodynamický výzkum stacionárního a pulzačního proudění umělými srdečními chlopněmi.
In: Coloquium Fluid Dynamics 2000. - Praha, Institute of Thermomechanics AV ČR 2000. - S. 55-58.
[Fluid Dynamics 2000. Praha (CZ), 00.10.24-00.10.25]

072163 - UH-J 20003002 RIV CZ cze J
Knežek, M. - Dittrt, F. - Eliáš, V. - Brych, K.
Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách na životní prostředí.
Vodohospodářský časopis, 48 [1] 77-86 (2000).

072169 - UH-J 20003008 RIV US eng J
Kolář, V. - Savory, E. - Toy, N.
Centerline vorticity transport wtihin a jet in crossflow.
AIAA Journal, 38 [9] 1763-1765 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1076602
[Impact factor: 0.651(99) 0.772(00) 0.773(01) 0,782(02) 0.847(03) ]

072199 - UH-J 20003038 RIV CZ eng C
Kolář, V. - Savory, E. - Toy, N.
Vorticity dynamics of a jet in crossflow.
In: Engineering Mechanics 2000. - Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 2000. - S. 123-128.
[International Conference Engineering Mechanics 2000. Svratka (CZ), 00.05.15-00.05.18]

072221 - UH-J 20003062 RIV CZ cze C
Konfršt, J.
Experimentální studie hemodynamiky vrapovaných cévních náhrad.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2000. - Praha, Institute of Thermomechanics AV ČR 2000. - S. 63-64.
[Fluid Dynamics 2000. Praha (CZ), 00.10.24-00.10.25]

072168 - UH-J 20003007 RIV UA rus J
Kril, S. - Berman, V. - Gluščenko, V. G. - Sobota, J. - Vlasák, P. - Burnazki, E.
Nekatorye zakonomernosti gidrotransporta tverdych materialov v vertikalnych trubach.
Mašinostrojenie, 38 [1] 3-8 (2000).

072173 - UH-J 20003012 RIV CH eng J
Kubat, M. J. - Říha, P. - Rychwalski, R. W. - Kubat, J.
Stochastic approach to cooperative relaxation processes in solids.
Europhysics Letters, 50, [-] 507-512 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1076602; GA AV ČR(CZ) IAA2060703
[Impact factor:2.421(91) 2.463(92) 2.776(93) 2.662(94) 2.404(95) 2.674(96) 2.350(97) 2.162(98) 2.214(99) 2.228(00) 2.304(01) 2,360(02) 2.075(03) ]

072184 - UH-J 20003023 RIV FR eng C
Llorens, P. - Buchtele, J.
Rainfall interception modelling with the Brook model in a Mediterranean mountainous catchmant with spontaneous afforestation by Pinus sylvestris.
In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. - Paříž, UNESCO 2000. - S. 125-129.
[Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. Liblice (CZ), 98.09.22-98.09.24]

072215 - UH-J 20003055 CZ eng A
Mík, V.
Effect of the temperature-dependent viscosity on the laminar velocity profile in the entrance region of a circular tube.
In: 14th International Congress of Chemical and Process Engineering. - Praha, Process Engineering Publisher 2000. - S. 121.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /14./. Praha (CZ), 00.08.27-00.08.31]

072167 - UH-J 20003006 RIV GB eng J
Mutl, S. - Knesl, B. - Polasek, P.
Application of fluidised layer of granular material in the treatment of surface water. Part 2. separation efficiency of the layer.
Journal of water supply: research and technology-aqua, 49 [4] 181-202 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
[Impact factor: 0.250(99) 0.357(00) 0.115(01) 0,467(02) 0.315(03) ]

094345 - UH-J 20023086 RIV US eng J
Mutl, S. - Knesl, B. - Polášek, P.
Factors influencing direct separation of destabilised impurities in a fluidised layer of granular material.
Journal of Water Supply: Research and Technology - Aqua, 49 [4] 181-202 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1432
[Impact factor: 0.250(99) 0.357(00) 0.115(01) 0,467(02) 0.315(03) ]

072182 - UH-J 20003021 RIV SIGLE GB eng C
Myška, J. - Štěpánek, P. - Chára, Z.
The influence of water quality on properties of drag reducing surfactants.
In: Proceedings of XIIIth International Congress on Rheology. - Cambridge, British Society of Rheology 2000. - S. 257-259.
[International Congress on Rheology /13./. Cambridge (GB), 00.08.20-00.08.25]

072174 - UH-J 20003013 RIV SIGLE GB eng C
Nouar, C. - Říha, P.
Experimental measurement and description of a yield surface in thixotropic suspensions.
In: Proceedings of the 13th international congress on rheology. - Glasgow, Universities design and print unit 2000. - S. 190-192.
[International Congress on Rheology /13./. Cambridge (GB), 00.08.31-00.09.01]

072177 - UH-J 20003016 RIV PL eng C
Parenica, J. - Vatslík, K. - Vlasák, P. - Chára, Z. - Havlík, V.
New technology of landsafe protection against floods.
In: 10th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - Wroclaw, Publishers of Agricultural University of Wroclaw 2000. - S. 401-408.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /10./. Wroclaw (PL), 00.09.04-00.09.07]

072166 - UH-J 20003005 RIV ZA eng J
Polasek, P. - Mutl, S.
To enhanced coaqulation.
Water, Sewage, Effluent, - [12] 21-27 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601

072198 - UH-J 20003037 RIV BE eng C
Růžička, M. - Hejzlar, J. - Mikešová, P. - Cole, T. M.
2-D-water quality modelling of a drinking water reservoir: Římov Reservoir, Czech Republic.
In: 5th International Symposium: System Analysis and Computing in Water Quality Management. - Gent, - 2000. - S. 1.59-1.66.
[IWA Watermatex 2000. Gent (BE), 00.09.18-00.09.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

072176 - UH-J 20003015 RIV IE eng C
Říha, P. - Dumas, D. - Latger, V. - Muller, S. - Labrador, V. - Stoltz, J. F.
Leukocyte rolling and adhesion to endothelium.
In: Proceedings of the 12th Conference of the European Society of Biomechanics. - Dublin, Royal Academy of Medicine in Ireland 2000. - S. 277.
[Conference of the European Society of Biomechanics /12./. Dublin ( IE), 00.08.26-00.08.31]

072175 - UH-J 20003014 RIV SIGLE GB eng C
Říha, P. - Takimoto, J. - Masubuchi, Y. - Vlasák, P. - Koyama, K.
Evolution of induced structure and rheology of electro-rheological immiscible polymeric blends.
In: Proceedings of the 13th International Congress on Rheology. - Glasgow, Universities design and print unit 2000. - S. 108-110.
[International Congress on Rheology /13./. Cambridge (GB), 00.08.31-00.09.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1076602; GA AV ČR(CZ) IAA2060703

072194 - UH-J 20003033 RIV CZ eng C
Skalák, Z.
Global and partical regularity in the Navier-Stokes equations.
In: Colloquim Fluid Dynamics 2000. - Praha, Institute of Thermomechanics AV ČR 2000. - S. 111-114.
[Fluid Dynamics 2000. Praha (CZ), 00.10.24-00.10.25]

072172 - UH-J 20003011 RIV CZ eng J
Skalák, Z. - Kučera, P.
An existence theorem for the Boussinesq equations with non-Dirichlet boundary conditions.
Applications of mathematics, 45 [2] 81-98 (2000).

072178 - UH-J 20003017 RIV SIGLE PL eng C
Sobota, J. - Boczarski, S. - Vlasák, P. - Berman, V.
Preliminary results of slip velocity - measurements in vertical pipeline during coarse particle mixture flow.
In: 10th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - Wroclaw, Publishers of Agricultural University of Wroclaw 2000. - S. 589-598.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /10./. Wroclaw (PL), 00.09.04-00.09.07]

072132 - ENTU-I 20000110 SIGLE CZ cze A
Syrovátka, O. - Šír, M. - Tesař, M.
Obnova retenční evapotranspirační funkce podhorské krajiny.
In: Sborník příspěvků. - Plzeň, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2000. - S. 515-522.
[Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století. Plzeň (CZ), 00.09.18-00.09.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/93/2524; GA ČR(CZ) GA526/98/0805; GA AV ČR (CZ) IAA3060001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907

072134 - ENTU-I 20000113 SIGLE CZ cze A
Šír, M. - Syrovátka, O. - Tesař, M.
Vliv nárůstu kořenové zóny rychle rostoucích dřevin na vodní režim půd.
In: Sborník mezinárodní konference. - Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 2000. - S. 41-45.
[Biomasa zdroj obnovitelné energie v krajině. Průhonice (CZ), 00.10.05-00.10.06]

072112 - ENTU-I 20000090 SIGLE SK cze A
Šír, M. - Tesař, M. - Tesař, M. - Syrovátka, O. - Bayer, T.
Vliv hloubky kořenové zóny porostu na vodní režim půd.
In: Transport of water chemicals and energy in the system soil-crop canopy-atmosphere. - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 2000. - S. 32-37.
[Internat. poster day /8/. Bratislava (SK), 00.11.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/93/2524; GA ČR(CZ) GA526/98/0805; GA AV ČR (CZ) IAA3060001

072206 - UH-J 20003045 RIV FR eng C
Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, L. - Syrovátka, O.
In-situ measurement of oscillation phenomena in gravity driven drainage.
In: Catchmant hydrological and biochemical processes in changing environment. - Paříž, UNESCO 2000. - S. 249-255.
[Catchmant hydrological and biochemical processes in changing environment. Liblice (CZ), 00.09.22-00.09.24]

072162 - UH-J 20003001 RIV SIGLE CZ cze C
Štern, P. - Čmolík, S. - Schwarz, W. - Novák, B.
Rheologické vlastnosti emulgovaných pokrmových tuků se sníženým obsahem tuku.
In: Sborník přednášek z XXXVIII. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků. - Olomouc, MILO Surovárny a.s. 2000. - S. 122-128.
[Mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků /38./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 00.05.17-00.05.19]

072165 - UH-J 20003004 RIV SK cze J
Štern, P. - Hojerová, J.
Uplatnění rheologie v potravinářství a kosmetice.
Bulletin potravinárského výskumu, 39 [3] 167-176 (2000).

072190 - UH-J 20003029 RIV DE ger C
Štern, P. - Pokorný, J. - Valentová, H.
Rheologisches Verhalten von Margarine.
In: Bericht über die 6.Tagung für Lebensmittelrheologie. - Detmold, Grauum Verlag 2000. - S. 371-375.
[Tagung für Lebensmittelrheologie /6./. Detmold (DE), 99.09.08-99.09.10]

072191 - UH-J 20003030 RIV CZ cze C
Štern, P. - Pokorný, J. - Valentová, H.
Texturní vlastnosti modelových emulzí typu majonéz.
In: Sborník přednášek z XXXVIII. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků. - Olomouc, MILO Surovárny a.s. 2000. - S. 91-98.
[Mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků /38./. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 00.05.17-00.05.19]

072192 - UH-J 20003031 RIV SK cze C
Štern, P. - Pokorný, J. - Valentová, H. - Panovská, Z.
Psychoreologie rtěnek.
In: Proceedings of the International Conference on Cosmetology. - Bratislava, Slovenský kozmetologický zväz 2000. - S. 66-69.
[International Conference on Cosmetology. Stará Lubovňa (SK), 00.09.20-00.09.22]

072212 - UH-J 20003052 RIV CA eng J
Tesař, M.
Czech Republic high and low elevation sites.
Fog Newsletter, 1-4 [3] Toronto (2000).

072213 - UH-J 20003053 RIV CZ cze V
Tesař, M.
Vodní režim půd v oblasti krkonošské tundry, hodnocení a modelování. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2000. - 104 s.

072214 - UH-J 20003054 RIV CZ cze V
Tesař, M.
Znečištění městského ovzduší za specifických meteorologických podmínek - depozice mlžné a oblačné vody. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 2000. - 86 s.

072205 - UH-J 20003044 RIV FR eng C
Tesař, M. - Buchtele, J. - Šír, M. - Di Nunzio, N.
Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins.
In: Catchmant hydrological and biochemical processes in changing environment. - Paříž, UNESCO 2000. - S. 273-279.
[Catchmant hydrological and biochemical processes in changing environment. Liblice (CZ), 00.09.22-00.09.24]

083218 - UH-J 20013076 RIV NA eng C
Tesař, M. - Eliáš, V. - Fottová, D. - Fišák, J.
Hydrological and ecological importance of the occult precipitation and its site-to-site variation in the Czech Republic.
In: 4th Biennial Congress of the African Division of the International Association of hydraulic Engineering and Research. - Namíbie, IAHR-AIRH 2000. - S. 1-10.
[Biennial Congress of the African Division of the International Association of hydraulic Engineering and Research /4./. Windhoek, Namibia (NA), 00.06.07-00.06.09 (WRD)]

072208 - UH-J 20003047 RIV CZ eng C
Tesař, M. - Fottová, D. - Eliáš, V. - Šír, M.
Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest.
In: The International Workshop on Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Fores - History, Present and Future. - Vimperk, Správa Národního parku Šumava 2000. - S. 87-95.
[The International Workshop on Acidified Lakes in the Bohemian/Bavarian Fores - History, Present and Future. České Budějovice (CZ), 00.03.21-00.03.23]

072204 - UH-J 20003043 RIV FR eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D.
Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic.
In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. - Paříž, UNESCO 2000. - S. 281-287.
[Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment. Liblice (CZ), 00.09.22-00.09.24]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

072209 - UH-J 20003048 RIV CZ cze C
Tesař, M. - Šír, M. - Kulasová, A. - Fottová, D. - Eliáš, V.
Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí.
In: Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století. - Praha, Český hydrometeorologický ústav 2000. - S. 143-150.
[Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století. Plzeň (CZ), 00.09.18-00.09.21]

072211 - UH-J 20003051 RIV BE eng C
Tesař, M. - Šír, M. - Pražák, J. - Syrovátka, O. - Eliáš, V.
Soil moisture conditions in the basin as a factor controlling surface runoff formation: Process observation, assessment and modelling in the Šumava Mts. (Southern Bohemia, Czech Republic).
In: Book of abstracts of the International Conference on "Monitoring and Modelling Catchment Water Quantity and Quality". - Ghent, UNESCO 2000. - S. 33-36.
[International Conference on "Monitoring and Modelling Catchment Water Quantity and Quality". Ghent (BE), 00.09.27-00.09.29]

072180 - UH-J 20003019 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Berman, V.
Pumping in hydraulic capsule pipeline.
In: Engineering Mechanics 2000. - Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 2000. - S. 201-206.
[International Conference Engineering Mechanics 2000. Svratka (CZ), 00.05.15-00.05.18]

072203 - UH-J 20003042 RIV IL eng C
Vlasák, P. - Berman, V.
A contribution to hydrotransport of capsules in bend and inclined pipeline sections.
In: The 3rd Israeli conference for conveying and handling of particulate solids. - -, - 2000. - S. 13.7-13.12.
[Israeli conference for conveying and handling of particulate solids /3./. The Dead Sea (IL), 00.05.29-00.06.01]

072179 - UH-J 20003018 RIV NL eng C
Vlasák, P. - Berman, V. - Kril, S.
Experimental study of capsule flow in bent and inclined pipeline.
In: Proceedings by capsule pipelines and other tube/tunel systems. - Delft, The Matherlands TRAIL Research School 2000. - S. 1-20.
[ISUFT 2000 - International Symposium - Underground Freight Transportation. Delft (NL), 00.09.28-00.09.29]

072202 - UH-J 20003041 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Laminar and turbulent flow of dense kaolin and ash hydromixtures.
In: The 3rd Israeli conference for conveying and handling of particulate solids. - -, - 2000. - S. 12.14-12.19.
[Israeli conference for conveying and handling of particulate solids /3./. The Dead Sea (IL), 00.05.29-00.06.01]

072222 - UH-J 20003063 RIV CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z. - Štern, P.
Drag reduction of dense fine-grained suspensions.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2000. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2000. - S. 141-144.
[Fluid Dynamics 2000. Praha (CZ), 00.10.24-00.10.25]

072170 - UH-J 20003009 RIV CZ eng J
Vocel, J. - Myška, J.
On surface viscosity of a drag reducing surfactant.
Journal of hydrology and hydromechanics, 48 [4] 298-305 (2000).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11