ASEP

ÚPB - Ústav půdní biologie

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

101252 - UPB-H 20033087 RIV US eng J
Ali, A. - Lobinske, R. J. - Frouz, J. - Leckel Jr., R. J.
Spatial and temporal influences of environmental conditions on benthic macroinvertebrates in northeast Lake Jesup, central Florida.
Florida Scientist, 66 [2] 69-83 (2003).
Grant: St. Johns River Water Management District(US) 96G345
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101193 - UPB-H 20033028 SIGLE CZ eng A
Balík, V.
Testate amoebae (Protozoa) from especially protected spruce forests in the Šumava National Park (Czech Republic).
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 12.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101249 - UPB-H 20033084 RIV SIGLE SK cze C
Brůček, P. - Čuhel, J. - Hynšt, J. - Šimek, M.
Vliv přijatelného uhlíku a nitrátového dusíku na tvorbu N2O a N2 denitrifikací v pastevní půdě.
In: IV. Vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. - Nitra, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2003. - S. 101-104.
[Vedecká konferencia doktorandov konaná pod záštitou dekana FPV /4./. Nitra (SK), 03.03.21 (EUR)]
Grant: Evropská unie(XE) EVK2-CT-2000-00096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101194 - UPB-H 20033029 SIGLE CZ eng A
Brůhová, J.
Epigeic Collembola in differently damaged and managed spruce forest in Šumava National Park (Czech Republic).
In: 7th Central European Workshop on soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 16.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1416
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101211 - UPB-H 20033046 SIGLE DE eng A
Černá, B. - Elhottová, D. - Šantrůčková, H.
Functional groups of soil microbial community.
In: International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. - Marburg, Philipps-University Marburg 2003. - S. 53.
[International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. Marburg (DE), 03.09.18-03.09.20 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105672 - UPB-H 20033114 SIGLE PT eng A
Day, J. G. - Benson, E. E. - Harding, K. - Knowles, B. - Idowu, M. - Bremner, D. - Watt, S. - Santos, L. - Santos, F. - Friedl, T. - Lorenz, M. - Lukešová, A. - Elster, J. - Lukavský, J. - Herdman, M. - Rippka, R. - Hedoin, H. - Hall, T.
The development of a european scientific and biotechnological resource: The COBRA project.
In: Cryobiomol 2003 - Low Temperature Biology, Book of abstracts. - Coimbra, Society for Cryobiology 2003. - S. 1.
[Cryobiomol 2003 - Low Temperature Biology. Coimbra (PT), 03.09.14-03.09.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908; CEZ:AV0Z6066911

114839 - UPB-H 20043016 RIV PT eng C
Day, J. G. - Benson, E. E. - Harding, K. - Knowles, B. - Idowu, M. - Bremner, D. - Watt, S. - Santos, L. M. A. - Santos, M. F. - Friedl, T. - Lorenz, M. - Lukešová, A. - Elster, J. - Lukavský, J. - Herdman, M. - Rippka, R. - Hedoin, H. - Hall, T.
The use of cryopreservation to develop a European scientific and biotechnological resource: The COBRA project.
In: Biological Resource Centres and the Use of Microbes. 22nd ECCO Meeting, Proceedings book. - Braga, Micoteca da Universidade do Minho 2003. - S. 307-320.
[Biological Resource Centres and the Use of Microbes. ECCO Meeting /22./. Braga (PT), 03.09.17-03.09.19 (EUR)]
Grant: Evropská unie(XE) QLRI-CT-2001-01645
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101205 - UPB-H 20033040 RIV CZ cze J
Diviš, J. - Krištůfek, V.
Strupovitost hlíz brambor - stálé nebezpečí.
Agro, 4 [8] 24-25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105658 - UPB-H 20033100 RIV CZ cze J
Diviš, J. - Krištůfek, V.
Strupovitost brambor a význam odrůdy.
Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis Facultas Agriculturae - Collection of Scientific Papers, 20 [1] 5-9 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6066001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101210 - UPB-H 20033045 SIGLE DE eng A
Elhottová, D. - Chroňáková, A. - Krištůfek, V. - Kalčík, J.
Microbial community changes in primary succession on spoil colliery heaps - preliminary results.
In: International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. - Marburg, Philipps-University Marburg 2003. - S. 70.
[International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. Marburg (DE), 03.09.18-03.09.20 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101208 - UPB-H 20033043 RIV SK sla J
Elhottová, D. - Krištůfek, V. - Nováková, A. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Domica a Ardovská jaskyňa - štúdium interakcií medzi faunou a mikroflórou.
Aragonit, 8, [-] 38-40 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101228 - UPB-H 20033063 SIGLE SK cze A
Elhottová, D. - Krištůfek, V. - Nováková, A. - Lukešová, A. - Tříska, J. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Zdroje polynenasycených mastných kyselin v jeskyních Slovenského krasu.
In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Program a abstrakty referátov. - Tále, Správa slovenských jaskýň 2003. - S. 6.
[Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /4./. Tále (SK), 03.10.05-03.10.08 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

101171 - UPB-H 20033006 CZ cze K
Elhottová, D. - Uhlířová, E. - Tříska, J. - Krištůfek, V. - Kalčík, J. - Picek, T.
Bioindikace stresových podmínek v zaplavené půdě pomocí PLFA analýzy.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 63-68.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

102649 - UPB-H 20033091 SIGLE CZ cze A
Elhottová, D. - Uhlířová, E. - Tříska, J. - Krištůfek, V. - Kalčík, J.
Mikrobiální společenstvo a obsah vody v půdě.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 8.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář/8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

101195 - UPB-H 20033030 SIGLE CZ eng A
Frouz, J.
Energetic of three species of saprophagous bibionid larvae.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 22.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102651 - UPB-H 20033093 SIGLE CZ cze A
Frouz, J.
Využití půdní mikrostruktury při sledování vztahů mezi půdními organismy a půdním prostředím.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 7-8.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105683 - UPB-H 20033125 CZ cze N
Frouz, J.
Vetřelci.
National Geographic Česká Republika, -, [-] - (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105684 - UPB-H 20033126 SIGLE US eng A
Frouz, J.
Terrestrial chironomids in disturbed habitats.
In: Abstracts of XV International Symposium on Chironomidae. - Minneapolis, University of Minnesota 2003. - S. 28.
[International Symposium on Chironomidae /15./. Minneapolis (US), 03.08.12-03.08.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/P156; GA ČR(CZ) GA526/01/1055
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105685 - UPB-H 20033127 SIGLE US eng A
Frouz, J.
Body allometry in gynandromorphs of a terrestrial chironomid Bryophenocladius cf. illimbatus.
In: Abstracts of XV International Symposium on Chironomidae. - Minneapolis, University of Minnesota 2003. - S. 29.
[International Symposium on Chironomidae /15./. Minneapolis (US), 03.08.12-03.08.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

114835 - UPB-H 20043012 RIV CZ cze U
Frouz, J.
Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8 metodický seminář. 2 s.
[ České Budějovice, 03.02.04-03.02.05 (W-EUR 34/1)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

114837 - UPB-H 20043014 SIGLE CZ cze A
Frouz, J. - Chalupská, P.
Termoregulace lesních mravenců Formica s.str. - shrnutí současného stavu a předběžné výsledky studia sezonních změn.
In: Les, mravenci a ochrana přírody. - Liberec, ČSOP Liberec 2003. - S. 44-46.
[Les, mravenci a ochrana přírody. Liberec (CZ), 03.09.18-03.09.20 ( EUR)]

105675 - UPB-H 20033117 RIV CZ cze J
Frouz, J. - Frouzová, J.
Raketoplány a ochrana přírody.
Živa, - [2] 90-92 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912; CEZ:AV0Z6066911

105686 - UPB-H 20033128 RIV SK eng J
Frouz, J. - Holásek, M. - Šourková, M.
Comparison of various methods of cellulose decomposition measurement applied in post- mining soils chronosequence.
Ekológia (Bratislava), 22 [4] 348-357 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1055
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

114838 - UPB-H 20043015 SIGLE CZ cze A
Frouz, J. - Holec, M.
Mikrobiální aktivita v hnízdech mravenců.
In: Les, mravenci a ochrana přírody. - Liberec, ČSOP Liberec 2003. - S. 48-50.
[Les, mravenci a ochrana přírody. Liberec (CZ), 03.09.18-03.09.20 ( EUR)]

101190 - UPB-H 20033025 RIV DE eng J
Frouz, J. - Holec, M. - Kalčík, J.
The effect of Lasius niger (Hymenoptera, Formicidae) ant nest on selected soil chemical properties.
Pedobiologia, 47, [-] 205-212 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1055
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

101169 - UPB-H 20033004 CZ cze K
Frouz, J. - Jerhot, J.
Využití půdní mikrostruktury při sledování vztahů mezi půdními organismy a půdním prostředím.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 59-62.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101192 - UPB-H 20033027 RIV CZ eng J
Frouz, J. - Krištůfek, V. - Li, X. - Šantrůčková, H. - Šustr, V. - Brune, A.
Changes in amount of bacteria during gut passage of leaf litter and during Coprophagy in three species of Bibionidae (Diptera) larvae.
Folia Microbiologica, 48 [4] 535-542 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6066903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

101254 - UPB-H 20033089 SIGLE US eng A
Frouz, J. - Lobinske, R. J. - Ali, A.
The influence of Chironomidae (Diptera) faecal pellets accumulation on sediment quality and larval abundance of Glyptotendipes paripes midge: An example of ecosystem engeneers in freshwater lakes.
In: Annual meeting of the Entomological Society of America, Abstracts. - San Diego, Entomological Society of America 2003. - S. -.
[Annual meeting of the Entomological Society of America. San Diego ( US), 01.12.09-01.12.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105674 - UPB-H 20033116 RIV CZ eng J
Frouz, J. - Matěna, J. - Ali, A.
Survival strategies of chironomids (Diptera: Chironomidae) living in temporary habitats: a review.
European Journal of Entomology, 100, [-] 459-465 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/P156; GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911; CEZ:AV0Z6017912; CEZ:MSM 124100001
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.167(94) 0.390(95) 0.633(96) 0.858(97) 0.661(98) 0.443(99) 0.716(00) 0.802(01) 0,520(02) 0.741(03) ]

105676 - UPB-H 20033118 SIGLE IN eng A
Frouz, J. - Pižl, V. - Tajovský, K. - Šantrůčková, H. - Šourková, M. - Balík, V. - Starý, J.
The effect of saprophagous macrofauna on soil formation and microbial activity at reclaimed and non-reclaimed post mining sites in Central Europe.
In: International Conference on Ecorestoration, Abstracts. - New Delhi, National Institute of Ecology 2003. - S. 73.
[International Conference on Ecorestoration. Dehradun - New Delhi ( IN), 03.10.14-03.10.21 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101172 - UPB-H 20033007 CZ cze K
Frouz, J. - Šantrůčková, H.
Metody studia vlivu globálního oteplování na půdu.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 73-77.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101181 - UPB-H 20033016 CZ cze H
Frouz, J. - Šourková, M. - Frouzová, J.
Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - 156 s.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912; CEZ:AV0Z6066911

101197 - UPB-H 20033032 SIGLE CZ eng A
Háněl, L.
Nematodes in clay colliery spoil heaps and experimentally introduced strips of meadow soil.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 25.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1055
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101241 - UPB-H 20033076 RIV SK eng J
Háněl, L.
Soil nematodes in cambisol agroecosystems of the Czech Republic.
Biologia, 58 [2] 205-216 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

101242 - UPB-H 20033077 RIV NL eng J
Háněl, L.
Recovery of soil nematode populations from cropping stress by natural secondary succession to meadow land.
Applied Soil Ecology, 22, [-] 255-270 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/02/0036
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor: 0.000(96) 1.127(97) 1.000(99) 1.067(00) 1.150(01) 1,000(02) 1.483(03) ]

105678 - UPB-H 20033120 RIV SK eng J
Háněl, L.
Comparison of soil nematode communities in three forest types on sand and clay coal-mining dumps in Germany and Czech Republic.
Helminthologia, 40 [4] 237-243 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1055
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

101209 - UPB-H 20033044 SIGLE DE eng A
Hill, P. - Krištůfek, V. - Caballero, S. - Martínez, A. F. - Krotch, D.
From Siberia to the Garden of Paradise - a study of actinomycete and verrucomicrobial populations in a range of contrasting soils and sediments through ARDRA and sequencing.
In: International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. - Marburg, Philipps-University Marburg 2003. - S. 94.
[International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. Marburg (DE), 03.09.18-03.09.20 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101178 - UPB-H 20033013 SIGLE CZ eng A
Hill, P. - Krištůfek, V. - Feijoo, A. - Gallego, G.
Using actinomycete-specific PCR primers to characterize the bacterial communities of wormcasts.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 26.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101167 - UPB-H 20033002 CZ cze K
Holec, M. - Frouz, J.
Vliv mravenců na vybrané fyzikální vlastnosti půdy.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 41-46.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102650 - UPB-H 20033092 SIGLE CZ cze A
Holec, M. - Frouz, J.
Vliv mravenců na vybrané fyzikální vlastnosti půdy.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 7.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101243 - UPB-H 20033078 RIV CH eng J
Hrouzek, P. - Šimek, M. - Komárek, J.
Nitrogenase activity (acetylene reduction activity) and diversity of six soil Nostoc strains.
Algological Studies, 108, [-] 87-101 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908; CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

105668 - UPB-H 20033110 SIGLE CZ eng A
Hrouzek, P. - Lukešová, A. - Hauer, T. - Lukeš, M.
Cryopreservation of freezing sensitive soil algae using encapsulation dehydration method.
In: TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 30.
[TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. České Budějovice (CZ), 03.08.10-03.08.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101196 - UPB-H 20033031 SIGLE CZ eng A
Hušák, M. - Frouz, J. - Had, J.
Can passage trough earthworm gut affect structure of clay minerals? A preliminary results.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 23.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105677 - UPB-H 20033119 SIGLE CZ eng A
Hynšt, J. - Brůček, P. - Čuhel, J. - Šimek, M.
Nitrogen gaseous losses from pasture soil: N2O emissions from autumn to spring as influenced by cattle traffic and dung deposition.
In: International Workshop on Practical Solutions for Managing Optimum C and N Content in Agricultural Soils II. - Praha, Research Institute of Crop Production 2003. - S. -.
[International Workshop on Practical Solutions for Managing Optimum C and N Content in Agricultural Soils /2./. Praha (CZ), 03.06.25-03.06.27 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105669 - UPB-H 20033111 SIGLE CZ eng A
Kaštovský, J. - Lukešová, A. - Hauer, T. - Hrouzek, P.
Survival of soil algae and cyanobacteria in ultra-low temperature.
In: TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 29.
[TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. České Budějovice (CZ), 03.08.10-03.08.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105666 - UPB-H 20033108 SIGLE AU eng A
Krištůfek, V. - Diviš, J. - Dostálková, I. - Kalčík, J.
The Ca/P ratio as a marker for determination of potato cultivar susceptibility to common scab.
In: 13th International Symposium on the Biology of Actinomycetes, Book of abstracts. - Melbourne, Melbourne Convention Centre 2003. - S. 44.
[International Symposium on the Biology of Actinomycetes /13./. Melbourne (AU), 03.12.01-03.12.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101175 - UPB-H 20033010 CZ cze K
Krištůfek, V. - Diviš, J. - Kalčík, J. - Dostálková, I.
Faktory ovlivňující výskyt obecné strupovitosti brambor.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 119-124.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/96/0168; GA AV ČR(CZ) IBS6066001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102652 - UPB-H 20033094 SIGLE CZ cze A
Krištůfek, V. - Diviš, J. - Kalčík, J. - Dostálková, I.
Faktory ovlivňující výskyt obecné strupovitosti brambor.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 12.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101180 - UPB-H 20033015 SIGLE DE eng A
Krištůfek, V. - Diviš, J. - Zou, P. - Trefil, L. - Dostálková, I. - Schrempf, H.
Common scab of potato in relation to Streptomyces sp. activity influenced by tuber periderm tissue state.
In: Biology of streptomycetes and related actinomycetes. - Münster, University of Münster 2003. - S. 40.
[Biology of streptomycetes and related actinomycetes. Münster (DE), 03.02.27-03.03.03 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101177 - UPB-H 20033012 SIGLE CZ eng A
Krištůfek, V. - Elhottová, D. - Tříska, J. - Šustr, V. - Lasák, R. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacteria affect the feeding preferences of Enchytraeus crypticus (Oligochaeta, Enchytraeidae)?
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 37.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

105687 - UPB-H 20033129 RIV SIGLE CZ cze B
Krištůfek, V. - Halbritter, A. - Diviš, J. - Trefil, L. - Dostálková, I. - Kalčík, J.
Obecná strupovitost brambor - detekce náchylnosti odrůd a opatření v pěstitelské praxi. Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací 2003. - 32 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA526/96/0168; GA AV ČR(CZ) IBS6066001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105665 - UPB-H 20033107 SIGLE AU eng A
Krištůfek, V. - Schrempf, H.
Streptomycetes - food source for enchytraeid worms (Enchytraeidae).
In: 13th International symposium on the Biology of Actinomycetes, Book of abstracts. - Melbourne, Melbourne Convention Centre 2003. - S. 72.
[International Symposium on the Biology of Actinomycetes /13./. Melbourne (AU), 03.12.01-03.12.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101253 - UPB-H 20033088 SIGLE US eng A
Lobinske, R. J. - Frouz, J. - Ali, A.
Development of Glyptotendipes paripes and Chironomus crassicaudatus (Chironomidae: Diptera) under rate of constant temperatures in the laboratory.
In: Annual meeting of the Entomological Society of America, Abstracts. - San Diego, Entomological Society of America 2003. - S. -.
[Annual meeting of the Entomological Society of America. San Diego ( US), 01.12.09-01.12.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105670 - UPB-H 20033112 SIGLE CZ eng A
Lukešová, A. - Kaftan, D. - Lukeš, M.
Freezing tolerance of soil algae and cyanobacteria.
In: TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 31.
[TEMP 2003 - International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness. České Budějovice (CZ), 03.08.10-03.08.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6066911

105671 - UPB-H 20033113 SIGLE PT eng A
Lukešová, A. - Worland, M. R. - Hrouzek, P.
Cryopreservation of eukaryotic soil algae.
In: Cryobiomol 2003 - Low Temperature Biology, Book of abstracts. - Coimbra, Society for Cryobiology 2003. - S. 32.
[Cryobiomol 2003 - Low Temperature Biology. Coimbra (PT), 03.09.14-03.09.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101215 - UPB-H 20033050 RIV CZ eng J
Mizera, J. - Jansová, A. - Hvoždová, I. - Beneš, P. - Novák, F.
Isotope exchange study of the dissociation of metal - humic substance complexes.
Czechoslovak Journal of Physics, 53 [A] A97-A101 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911; CEZ:MSM 210000019
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

101204 - UPB-H 20033039 RIV CZ cze J
Novák, F. - Hrabal, R. - Kalousková, N.
Izolace humusových kyselin pro 31P NMR spektroskopii.
Chemické Listy, 97, [-] 621-622 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/02/1504
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

101199 - UPB-H 20033034 SIGLE CZ eng A
Nováková, A.
Interesting and rare saprotrophic microfungi isolated from excrements and other substrata in Domica and Ardovská Caves (NP Slovak Karst, Slovakia).
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 46.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105667 - UPB-H 20033109 SIGLE SK eng A
Nováková, A.
Saprotrophic microscopic fungi in caves of NP Slovak Karst.
In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Program a abstrakty referátov. - Tále, Správa slovenských jaskýň 2003. - S. 11-12.
[Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /4./. Tále (SK), 03.10.05-03.10.08 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101176 - UPB-H 20033011 SIGLE CZ eng A
Nováková, A. - Elhottová, D. - Krištůfek, V. - Lukešová, A. - Hill, P. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Feeding sources of invertebrates in the Ardovská Cave and Domica Cave systems - a preliminary results.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 47.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105663 - UPB-H 20033105 SIGLE CZ eng A
Nováková, A. - Lukešová, A.
Soil microflora of spruce forests of the Bohemian Forest.
In: Sborník konference "Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů 2003. - S. 9.
[Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 03.11.20-03.11.21 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105688 - UPB-H 20033130 RIV SIGLE CZ cze K
Nováková, A. - Lukešová, A.
Půdní mikroflóra smrkových porostů Šumavy.
In: Sborník plných verzí příspěvků z konference "Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů 2003. - S. -.
[Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 03.11.20-03.11.21 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SE/610/10/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101185 - UPB-H 20033020 RIV CZ eng J
Nováková, A. - Pižl, V.
Mycoflora in the intestine of Eisenia andrei (Oligochaeta, Lumbricidae) and in vermiculture substrates.
Czech Mycology, 55 [1/2] 83-102 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6066001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101166 - UPB-H 20033001 CZ cze K
Pižl, V.
Vybrané aspekty interakcí žížal s fyzikálními parametry prostředí.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 33-39.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101244 - UPB-H 20033079 SIGLE CZ cze A
Pižl, V.
Hrabeiella periglandulata záhadná i po dvaceti letech.
In: Zoologické dny Brno 2003, Sborník abstraktů z konference. - Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR 2003. - S. 46.
[Zoologické dny Brno 2003. Brno (CZ), 03.02.13-03.02.14 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102653 - UPB-H 20033095 SIGLE CZ cze A
Pižl, V.
Vybrané aspekty interakcí žížal s fyzikálními parametry prostředí.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 6-7.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105692 - UPB-H 20033134 RIV CZ eng U
Pižl, V.
7th Central European Workshop on Soil Zoology. 3 s.
[ České Budějovice, 03.04.14-03.04.16 (W-EUR 57/32)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

114836 - UPB-H 20043013 RIV DE eng J
Pižl, V. - Nováková, A.
Interactions between microfungi and Eisenia andrei (Oligochaeta) during cattle manure vermicomposting.
Pedobiologia, 47, [-] 895-899 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6066001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

101198 - UPB-H 20033033 SIGLE CZ eng A
Pižl, V. - Zeithaml, J.
Earthworms in an arable field-forest ecotone.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 48.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101182 - UPB-H 20033017 RIV DE eng J
Rusek, J.
The situation of sustainable land use and soil protection in the Czech Republic.
Local Land & Soil News, 2 [6] 11-12 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101200 - UPB-H 20033035 SIGLE CZ eng A
Rusek, J.
Protura and diplura succession on chemical factory deposits.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 52.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6066201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101245 - UPB-H 20033080 SIGLE CZ cze A
Rusek, J.
Sukcese Collembola a vývoj forem humusu na haldách bývalé chemické továrny na SV Moravě.
In: Zoologické dny Brno 2003, Sborník abstraktů z konference. - Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR 2003. - S. 95.
[Zoologické dny Brno 2003. Brno (CZ), 03.02.13-03.02.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6066201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101250 - UPB-H 20033085 RIV CZ cze J
Rusek, J.
Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti II.
Živa, - [4] 169-172 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101251 - UPB-H 20033086 RIV CZ cze J
Rusek, J.
Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti I.
Živa, - [3] 121-123 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105659 - UPB-H 20033101 RIV CZ cze J
Rusek, J.
Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti III.
Živa, - [5] 217-220 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105664 - UPB-H 20033106 RIV CZ cze J
Rusek, J.
Záplavy, půda, globální změny a další souvislosti IV.
Živa, - [6] 265-268 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

114845 - UPB-H 20043022 RIV CZ eng M
Rusek, J.
H.5. Impact of acidification, eutrophication, forest management and liming on soil fauna.
In: Long-term acidification and nutrient degradation of forest soils - limiting factors of forestry today. - Praha, Ministerstvo životního prostředí 2003. - S. 150-156.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101201 - UPB-H 20033036 SIGLE CZ eng A
Starý, J.
Influence of grass sowing on oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in initial successive stages during rich meadows recovery, south-east Moravia.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 61.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/02/0036
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105661 - UPB-H 20033103 SIGLE CZ eng A
Starý, J.
Changes of oribatid mite communities (Acari: Oribatida) in autochthonous spruce forests, Šumava Mountains, South Bohemia.
In: Sborník konference "Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů 2003. - S. 10.
[Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 03.11.20-03.11.21 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105673 - UPB-H 20033115 RIV SIGLE CZ cze K
Starý, J.
Změny ve společenstvech pancířníků (Acari: Oribatida) v původních smrkových lesích na Šumavě.
In: Sborník plných verzí příspěvků konference "Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů 2003. - S. 1-10.
[Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 03.11.20-03.11.21 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SE/610/10/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105691 - UPB-H 20033133 RIV CZ cze J
Starý, J.
Pancířníci (Acari: Oribatida) přírodní rezervace Podkovák, Český les, Západní Čechy.
Erica, 11, [-] 11-19 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

114891 - UPB-H 20043068 RIV NL eng C
Szlávecz, K. - Tajovský, K.
Marie Flasarová 1934-2000.
In: The Biology of Terrestrial Isopods, 5. Proceedings of the 5th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. Crustaceana Monographs, 2. - Leiden, Brill 2003. - S. 5-12.
[The Biology of Terrestrial Isopods, 5. Proceedings of the International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods /5./. Irakleion (GR), 01.05.19-01.05.23 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101206 - UPB-H 20033041 RIV GB eng J
Šantrůčková, H. - Bird, M. I. - Kalaschnikov, Y. N. - Grund, M. - Elhottová, D. - Šimek, M. - Grigoryev, S. - Gleixner, G. - Arneth, A. - Schulze, E.-D. - Lloyd, J.
Microbial characteristics of soils on a latitudinal transect in Siberia.
Global Change Biology, 9, [-] 1106-1117 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/99/P033
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor: 3.014(99) 3.775(00) 3.537(01) 3,398(02) 4.152(03) ]

102654 - UPB-H 20033096 SIGLE CZ cze A
Šantrůčková, H. - Frouz, J.
Metody studia vlivu teploty a globálního oteplování na půdu.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 8.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101240 - UPB-H 20033075 RIV SIGLE CZ cze K
Šantrůčková, H. - Kopáček, J. - Šimek, M. - Picek, T. - Grund, M. - Šetlík, J.
Biochemické vlastnosti půd horských ekosystémů zasažených acidifikací.
In: Pedologické dny 2002. Sborník z konference na téma "Degradace půdy". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2003. - S. 83-85.
[Pedologické dny 2002. Praha (CZ), 02.10.14-02.10.15 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0063
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912; CEZ:AV0Z6066911

101168 - UPB-H 20033003 CZ cze K
Šimek, M.
Půdní voda, vzduch a mikrobiální procesy.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8.metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 47-57.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Grant: GA EU(XE) EVK2-CT-2000-00096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101247 - UPB-H 20033082 RIV SIGLE CZ cze B
Šimek, M.
Základy nauky o půdě. 1. Neživé složky půdy. České Budějovice, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2003. - 131 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101248 - UPB-H 20033083 RIV SIGLE CZ cze B
Šimek, M.
Základy nauky o půdě. 3. Biologické procesy a cykly prvků. České Budějovice, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2003. - 151 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102656 - UPB-H 20033098 SIGLE CZ cze A
Šimek, M.
Půdní voda,vzduch a mikrobiální procesy.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 7.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105681 - UPB-H 20033123 RIV SIGLE CZ cze B
Šimek, M.
Půda 1: Neživé složky půdy. České Budějovice, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2003. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105682 - UPB-H 20033124 RIV SIGLE CZ cze B
Šimek, M.
Půda 3: Biogeochemické cykly. České Budějovice, Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 2003. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101174 - UPB-H 20033009 CZ cze K
Šimek, M. - Brůček, P.
Vztah mezi emisemi oxidu dusného a fyzikálními charakteristikami pastevní půdy - konfrontace teorie s praktickými poznatky.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 105-111.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Grant: EU(XE) EVK2-CT-2000-00096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102655 - UPB-H 20033097 SIGLE CZ cze A
Šimek, M. - Brůček, P.
Vztah mezi emisemi oxidu dusného a fyzikálními charakteristikami pastevní půdy - konfrontace teorie s praktickými poznatky.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a Abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 11.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101239 - UPB-H 20033074 RIV SIGLE CZ cze K
Šimek, M. - Brůček, P. - Uhlířová, E. - Šantrůčková, H. - Elhottová, D. - Kamír, V.
Degradace půdy skotem na tzv. zimní pastvině a její vliv na emise oxidu dusného.
In: Pedologické dny 2002. Sborník z konference na téma "Degradace půdy". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 2003. - S. 159-161.
[Pedologické dny 2002. Praha (CZ), 02.10.14-02.10.15 (CST)]
Grant: Evropská unie(XE) EVK2-CT-2000-00096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101207 - UPB-H 20033042 SIGLE DE eng A
Šimek, M. - Elhottová, D. - Uhlířová, E. - Šantrůčková, H. - Brůček, P. - Hynšt, J. - Kamír, V.
Soil microbial community in pasture soil: impact of cattle traffic and excretal returns.
In: International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. - Marburg, Philipps-University Marburg 2003. - S. 167.
[International Symposium Structure and Function of Soil Microbiota. Marburg (DE), 03.09.18-03.09.20 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101173 - UPB-H 20033008 CZ cze K
Šmejkalová, M. - Uhlířová, E. - Šantrůčková, H.
Vliv zrnitosti půdy na metabolickou aktivitu půdních mikroorganismů.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 91-98.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Grant: EU(XE) EVK2-CT-2001-00131
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105660 - UPB-H 20033102 SIGLE CZ cze A
Šmejkalová, M. - Uhlířová, E. - Šantrůčková, H.
Vliv zrnitosti půdy na metabolickou aktivitu půdních mikroorganismů.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 10.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101170 - UPB-H 20033005 CZ cze K
Šustr, V.
Vliv teploty na půdní živočichy: metody studia.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 69-72.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

102657 - UPB-H 20033099 SIGLE CZ cze A
Šustr, V.
Metody studia vlivu teploty na ekofyziologii půdních živočichů.
In: Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. 8. metodický seminář, Program a abstrakty příspěvků. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 8.
[Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin. Metodický seminář /8./. České Budějovice (CZ), 03.02.04-03.02.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101246 - UPB-H 20033081 SIGLE CZ cze A
Tajovský, K.
Vývoj půdní makrofauny (Oniscidea, Diplopoda, Chilopoda) na obnovovaných druhově bohatých loukách v CHKO Bílé Karpaty.
In: Zoologické dny Brno 2003, Sborník Abstraktů z konference. - Brno, Ústav biologie obratlovců AV ČR 2003. - S. 51-52.
[Zoologické dny Brno 2003. Brno (CZ), 03.02.13-03.02.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/02/0036
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105679 - UPB-H 20033121 CZ cze N
Tajovský, K.
Pracovní setkání středoevropských půdních zoologů.
Živa, 51 [1] XV (2003).
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105680 - UPB-H 20033122 RIV FR eng J
Tajovský, K.
Central European Workshops on Soil Zoology (CEWSZ) České Budějovice, Czech Republic.
Bulletin du Centre International de Myriapodologie, - [36] 21 ( 2003).
[Central European Workshop on Soil Zoology /6./. České Budějovice ( CZ), 01.04.24-01.04.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105662 - UPB-H 20033104 SIGLE CZ eng A
Tajovský, K. - Pižl, V.
Soil macrofauna of mountain spruce stands in the Bohemian Forest as affected with selective tree cutting.
In: Sborník konference "Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů ". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů 2003. - S. 11.
[Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 03.11.20-03.11.21 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

105689 - UPB-H 20033131 RIV SIGLE CZ cze K
Tajovský, K. - Pižl, V.
Půdní makrofauna horských smrčin na Šumavě a její ovlivnění probírkovou těžbou.
In: Sborník plných verzí příspěvků z konference " Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů". - Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická a environmentální fakulta, Katedra pěstování lesů 2003. - S. -.
[Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky porostů na stav lesních ekosystémů. Kostelec nad Černými Lesy (CZ), 03.11.20-03.11.21 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SE/610/10/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

114846 - UPB-H 20043023 RIV CZ cze K
Tajovský, K. - Pižl, V.
Mnohonožky (Diplopoda), stonožky (Chilopoda), suchozemští stejnonožci (Oniscidea) a žížalovití (Lumbricidae) biosférické rezervace Pálava.
In: Pálava na prahu třetího tisíciletí. - Mikulov, Správa CHKO Pálava 2003. - S. 47-57.
[Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov (CZ), 01.11.07-01.11.09 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101202 - UPB-H 20033037 SIGLE CZ eng A
Tajovský, K. - Pižl, V. - Starý, J. - Balík, V. - Frouz, J. - Schlaghamerský, J. - Háněl, L. - Rusek, J.
Soil fauna development in meadows restored on arable land.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 65.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/02/0036
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

101232 - UPB-H 20033067 RIV GB eng J
Uhlířová, E. - Šantrůčková, H.
Growth rate of bacteria is affected by soil texture and extraction procedure.
Soil Biology & Biochemistry, 35, [-] 217-224 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:1.291(92) 0.961(93) 1.127(94) 1.356(95) 1.577(96) 1.326(97) 1.592(98) 1.490(99) 1.747(00) 1.755(01) 1,902(02) 1.915(03) ]

101203 - UPB-H 20033038 SIGLE CZ eng A
Wytwer, J. - Tajovský, K.
Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic.
In: 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR 2003. - S. 72.
[Central European Workshop on Soil Zoology /7./. České Budějovice ( CZ), 03.04.14-03.04.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11