ASEP

ÚHV - Ústav pro hudební vědu

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

077893 - UHV-H 20010019 CZ cze J
Kapsa, V.
Jan Dismas Zelenka (1679-1745).
Harmonie, 7 [6] 18-19 (2000).

077894 - UHV-H 20010020 CZ cze J
Kapsa, V.
Spor o Bachův sbor.
Harmonie, 7 [7] 20-21 (2000).

077897 - UHV-H 20010023 CZ cze N
Kapsa, V.
Haydn - neznámý známý mistr.
Mistři klasické hudby. Život a dílo velkých skladatelů, - [17] 256-257, 260-263, 266-272 (2000.04.04).

077898 - UHV-H 20010024 CZ cze N
Kapsa, V.
Vivaldi - mistr instrumentálního koncertu.
Mistři klasické hudby. Život a dílo velkých skladatelů, - [8] 112-113, 116-119, 122-128 (2000).

077899 - UHV-H 20010025 CZ cze N
Kapsa, V.
Bach a varhany.
Mistři klasické hudby. Život a dílo velkých skladatelů, - [31] 496-503, 506-512 (2000.10.17).

087859 - UHV-H 20013006 RIV CZ cze J
Kapsa, V.
Troldova excerpta z malostranských matrik.
Hudební věda, 37 [3-4] 215-230 (2000).
[Přínos Emiliána Troldy pro českou hudební vědu. Praha (CZ), 99.12.17 (CST)]

077891 - UHV-H 20010017 RIV CZ cze J
Kordík, P.
K polyfonní struktuře Preludia ze Suity c moll pro loutnu Johanna Sebastiana Bacha/BWV 997/.
Hudební věda, 37 [1-2] 102-110 (2000).

077895 - UHV-H 20010021 RIV DE ger M
Kouba, J.
Collinus, Matouš.
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enyzklopaedie der Musik. - (Ed. Finscher, L.). - 2 vyd. Kassel, Baerenreiter-Metzler 2000. - S. 1395-1396. - ( 4).

077896 - UHV-H 20010022 RIV DE ger M
Kouba, J.
Blahoslav, Jan.
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enyzklopaedie der Musik. - (Ed. Finscher, L.). - 2 vyd. Kassel, Baerenreiter-Metzler 2000. - S. 23-25. - ( 3).

077890 - UHV-H 20010016 RIV CZ cze J
Kozina, J.
Provenience misálu Václava z Radče.
Studia o rukopisech. Studien über Handschriften. Etudes codicologiques, 33, 19-28 (2000).

077888 - UHV-H 20010014 RIV CZ cze J
Kozinová, M.
K provenienci a dataci rukopisu Národní knihovny XIII A 5a.
Studie o rukopisech. Studien über Handschriften. Etudes codicologiques, 33, 85-93 (2000).

077889 - UHV-H 20010015 RIV CZ cze J
Kozinová, M.
Mešní officium ke sv. Prokopovi v českých středověkých rukopisech.
Hudební věda, 37 [1-2] 87-101 (2000).

087855 - UHV-H 20013002 RIV CZ cze J
Slavický, T.
Emilián (Emil) Trolda (1871-1949). Stručný životopis v datech a bibliografie.
Hudební věda, 37 [3-4] 177-183 (2000).
[Přínos Emiliána Troldy pro českou hudební vědu. Praha (CZ), 99.12.17 (CST)]

087856 - UHV-H 20013003 RIV CZ cze J
Slavický, T.
Emilián Trolda a Obecná Jednota Cyrilská.
Hudební věda, 37 [3-4] 248-262 (2000).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11