ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

018504 - UT-L 940073 CZ cze C
Bayer, Z.
Rovnovážné derivace a kritická rychlost v oblasti vlhké páry.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin'94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 5-6.
[Kolokvium Dynamika tekutin '94. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]
Grant: (CZ) II.16CG(CZ) II.18G

018505 - UT-L 940074 CZ eng C
Bayer, Z.
Classification, verification and developmet of simple state equeations.
In: Metastable Behaviour of Fluids and Critical Phenomena. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 7-13.
[Short Course on Metastable Behaviour of Fluids and Critical Phenomena /2./. Praha (CZ), 94.10.31-94.11.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0445; GA AV ČR(CZ) 276 403

018506 - UT-L 940075 CZ eng C
Bayer, Z.
System of Inversely Explicit Approximations of the Thermodynamic Functions of Ordinary Water Substance on the Saturation Curve for the Efficient Calculations.
In: Proceedings of the tenth Conference on Steam and Gas Turbines for Power and Cogeneration Plants. - Plzeň, Dům techniky 1994. - S. 13-18.
[Conference on Steam and Gas Turbines /10./. Karlovy Vary (CZ), 94.10.18-94.19.20]
Grant: GA ČR(CZ) 101/93-0445

018442 - UT-L 940092 CZ cze J
Beneš, J. - Šebková, H. - Veselý, E. - Veselý, J.
Dynamické charakteristiky předpjatých šroubů.
Strojnický časopis, 45 [2] 123-135 (1994).
Grant: ga101/93/2425

018441 - UT-L 940091 IT eng A
Beneš, J. - Veselý, E. - Šebková, H.
Dynamic identification of structure properties.
In: Abstract Book 2nd European Solid Mechanics Conference. - Genova, School Architecturaof the University of Genova 1994. - S. M14.
[Euromech European Solid Mechanics Conference /2./. Genova (IT), 94.09.12-94,09.16]

018443 - UT-L 940093 CZ cze C
Beneš, J. - Veselý, E. - Šebková, H.
Dynamická identifikace vlastností spojů tyčí.
In: Sborník 32. konference o experimentální analýze napětí. - Liberec, VŠST 1994. - S. 14-17.
[Konference o experimentální analýze napětí /32./. Liberec (CZ), 94.05.30-94.06.02]

018440 - UT-L 940090 CZ cze Cz
Beneš, J. - Veselý, E. - Veselý, J. - Šebková, H.
Modální identifikace předpětí šroubů.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 7-10.
[Kolokvium Dynamika strojů '94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]

021989 - UT-L 950122 CZ cze B
Brepta, R. - Půst, L. - Turek, F.
Mechanické kmitání. Technický průvodce 71. Praha, SOBOTÁLES 1994. - 592 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

028227 - UFY-G 960014 CZ cze C
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B. - Tureček, O.
Rázové namáhání tenkostěnné válcové skořepiny silou libovolného směru.
In: Výpočtová mechanika 94. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1994. - S. 27-33.
[Výpočtová mechanika 94. Pernink (CZ), 94.10.26-94.10.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

018486 - UT-L 940053 CZ cze C
Daněk, O. - Vaněk, F.
Diagnostické metody součástí rotačních strojů.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 21-24.
[Kolokvium Dynamika strojů '94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: ga101/93/1013

018458 - UT-L 940015 CZ eng C
Dobiáš, J. - Pták, S.
Contact-Impact Problems.
In: Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics notes to lectures. - (Ed. Krouhlík, M.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - 30 s.
[Summer School Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics. Praha (CZ), 94.09.20-94.09.22]

018499 - UT-L 940066 TR eng A
Dolínek, V. - Šára, L. - Vogel, J.
A Fast-Response, High Heat Flux Probe.
In: Book of Abstracts 1994. - Izmir, ICHMT Cesme 1994. - S. 50.
[International Symposium on Heat & Transfer. Cesme (TR), 94.04.07-94.01.10]

018444 - UT-L 940094 CZ cze C
Dvořák, R.
Vírove struktury v uzavřených kanálech.
In: Sborník semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 11-12.
[Seminář O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 94.01.12]

018445 - UT-L 940095 CZ cze C
Dvořák, R.
Kritický průřez na výstupu z dlouhého kanálů.
In: Sborník kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 11-12.
[Kolokvium Dynamika tekutin '94. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]

018487 - UT-L 940054 PL eng A
Dvořák, R.
Vortical Structures in Closed Curved Channels.
In: 2nd European Fluid Mechanics Conference. Abstracts of Papers. - Warszawa, PAN University 1994. - S. -.
[European Fluid Mechanics Conference /2./. Warsawa (PL), 94.09.20-94.09.24]

014827 - UT-L 940083 GB eng J
Fořt, J. - Hůlek, T. - Kozel, K. - Vavřincová, M.
Numerical Solution of 2D Steady and Unsteady Transonic Flows.
Transport Theory and Statistical Physics, 23 [1-3] 385-407 ( 1994).
Grant: GA ČR(CZ) 101/93/461
[Impact factor: 0.333(01) 0,453(02) 0.397(03) ]

013961 - UT-L 941001 CZ cze V
Gyarmathy, A. - Horáček, J.
Kmitání mechanických oscilátorů vázaných akustickým prostředím. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - 85 s.
Grant: GA101/94/10280

018437 - UT-L 940086 CZ sla C
Gyarmathy, A. - Horáček, J.
Kmitanie pružne uloženej dosky v interakcii s akustickým objemom.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 23-32.
[Interakce a zpětné vazby '94. Praha (CZ), 94.11.29-94.11.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

014815 - UT-L 940008 US eng J
Hoeschl, C. - Okrouhlík, M. - Červ, J. - Beneš, J.
Analytical, computational and experimental investigations on stress wave propagation.
In: Mechanics of Contact Impact. - (Ed. Okrouhlík, M.). -
Reprinted from Applied Mechanics Reviews. ASME Book, No AMR 140 [ 2] 77-99 (1994).
Grant: GA101/93/1195

018453 - UT-L 940009 CZ cze C
Horáček, J.
K výpočtu dynamických charakteristik hydroelastických systémů pomocí MKP.
In: Problémy vývoje, navrhování a certifikace pracovních strojů. - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS 1994. - S. 32-35.
[Seminář "Problémy vývoje, navrhování certifikace pracovních strojů". Radešín (CZ), 94.09.05-94.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

018451 - UT-L 940005 CZ cze Cz
Horáček, J. - Gyarmathy, A. - Zolotarev, I.
Dynamika mechanických oscilátorů vázaných akustickým prostředím.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 33-36.
[Kolokvium Dynamika strojů. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

018436 - UT-L 940085 CZ cze C
Horáček, J. - Simerská, C.
Teoretické řešení dynamické interakce kmitjící desky s kapalinou proudící v kanálu-1D model.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 41-48.
[Seminář Interakce a zpětné vazby '94. Praha (CZ), 94.11.29-94.11.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

018461 - UT-L 940019 CZ eng C
Horáček, J. - Simerská, C.
Dynamic behaviour of a flat body in a rectangular channel.
In: Proceedings of 2nd International Conference EAHE Engineering Aero-Hydroelasticity. - Plzeň, Západočeská univerzita 1994. - S. 74-79.
[International Conference EAHE /2./ Engineering Aero-Hydroelasricity. Pilsen, 94.06.06-94.06.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

021311 - UT-L 950001 DE eng J
Horáček, J. - Simerská, C.
Eigen Vibration and Stability of an Elasticaly Supported Plate in a Channel Conveying Fluid.
ZAMM. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 74 [4] T57-T58 (1994).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280
[Impact factor:0.142(91) 0.174(92) 0.133(93) 0.388(94) 0.105(95) 0.182(96) 0.128(97) 0.107(98) 0.171(99) 0.407(00) 0.238(01) 0,085(02) 0.154(03) ]

018471 - UT-L 940035 IT eng A
Horáček, J. - Trnka, J. - Gorman, D. G.
Effect of viscosity on vibration of fluid coupled coaxial cylindrical shells.
In: Abstract Book 2nd European Solid Mechanics Conference EUROMECH. - Genoa, School of Architectura of the University of Genoa Stradone S. Agostino 1994. - S. 33.
[Euromech European Solid Mechanics Conference /2./. Genoa (IT), 94.09.12-94.09.16]
Grant: GA101/4/0208

018435 - UT-L 940084 CZ cze C
Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, J. - Mazúch, T.
Kuriosní tvary kmitání válcových skořepin v interakci s kapalinou.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 33-40.
[Seminář Interakce a zpětné vazby '94. Praha (CZ), 94.11.29-94.11.30.94]
Grant: GA101/94/0280

018460 - UT-L 940018 CZ eng C
Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, J. - Gorman, D. G.
Vibration analysis of cylindrical shells in interaction with an annular fluid region:measurement and FEM.
In: Proceedings of the 2nd International conference EAHE Engineering Aero-Hydroelasticity. - Plzeň, Západočeská univerzita 1994. - S. 68-73.
[International Conference EAHE Engineering Aero-Hydroelasticity /2./. Pilsen (CZ), 94.06.06-94.06.10]
Grant: GA101/94/0280

014817 - UT-L 940025 CZ cze J
Hortel, M.
Integrodiferencální rovnice v analýze nelineárních parametrických soustav.
Inženýrská mechanika, 1 [1] 3-8 (1994).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27613

014818 - UT-L 940028 DE ger J
Hortel, M.
Zur Analyse von Getriebeschwingungen chaotischen Charakters mit Hilfe von Integrodifferentialgleichungen.
ZAMM. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 94 [4] T 78-80 (1994).
[GAMM-Wissenschaftliche Jahrestagung 1993. TU Dresden (DE), 93.04.12-93.04.16]
Grant: IA27613
[Impact factor:0.142(91) 0.174(92) 0.133(93) 0.388(94) 0.105(95) 0.182(96) 0.128(97) 0.107(98) 0.171(99) 0.407(00) 0.238(01) 0,085(02) 0.154(03) ]

018467 - UT-L 940026 DE ger A
Hortel, M.
Zum dynamischen Verhalten von Systemen mit varibler Struktur unter Parameternichtlinearitaten.
In: Abstracts GAMM 1994. - Braunschweig, Technische Universität 1994. - S. -.
[GAMM Wissenschafttliche Jahrestagung 1994. Braunschweig (DE), 94.04.04-94.04.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0297

018449 - UT-L 940003 CZ cze Cz
Hortel, M. - Škuderová, A.
O některých dynamických jevech v soustavách s parametrickými nelinearitami.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 37-40.
[Kolokvium Dynamika strojů '94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: GA101/93/0297

018466 - UT-L 940024 SK eng C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Dynamic Phenomena in a Geared Kinematic Pair.
In: Problémy strojových agregátov. - Bratislava, ÚMMS SAV 1994. - S. 11-12.
[Medzinárodný seminár Problémy dynamika strojových agregátov /2./. Bratislava (SK), 94.05.24-94.05.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0297

018468 - UT-L 940027 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K matematickému modelování a analýze jevů vnitřní dynamiky převodových soustav s čelním ozubením.
In: Problémy vývoje navrhování a certifikace pracovních strojů. - Brno, VUT 1994. - S. 36-39.
[Seminář "Problémy vývoje, navrhování a certifikace pracovních strojů". Radešín (CZ), 94.09.05-94.09.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) 27 613

018477 - UT-L 940043 CZ eng C
Houhová, B. - Formánek, P. - Trnka, J.
Advances methods in Moire topography.
In: 5th International Conference Biomechanics of Man '94 Biomechanika člověka '94. - Praha, ÚTAM AV ČR 1994. - S. 40-43.
[Biomechanika člověka Biomechanics of Man /5./. Benešov (CZ), 94.09.13-94.09.16]

018491 - UT-L 940058 CZ cze C
Jonáš, P.
Poloha a délka přechodové mezní vrstvy v proudech s turbulentními, periodickými a smíšenými rozruchy.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 60.
[Kolokvium Dynamika tekutin '94. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27612(XE) 121; GA MŠk(CZ) 180; HŠMT(CZ) OCF1.10/1994

018492 - UT-L 940059 DE eng A
Jonáš, P.
A Comparison of Transitional Boundary Layers in Streams with Different Flow Structures.
In: Abstracts GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung '93. - Braunschweig, Technische Universität 1994. - S. 151.
[GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung '94. Braunschweig (DB), 94.04.04-94.04.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27612; GA MŠk(CZ) 121; GA MŠk(CZ) 180; GA MŠk (CZ) OCF1.10/1994

018493 - UT-L 940060 CZ cze C
Jonáš, P.
Informativní vyšetřování vývoje turbulence v proudění s periodickými fluktuacemi rychlosti.
In: Sborník semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 19-20.
[Seminář O Aktuálních problémech tekutin. Praha (CZ), 94.01.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27612; GA MŠk(CZ) 121 180; GA MŠk(CZ) č.OCF1.10/1994

018489 - UT-L 940056 DE eng A
Jonáš, P. - Jaňour, Z.
The effect of suction/blowing at the foot of the sudden expansion of channels-flow.
In: Euromech Colloquium 328 "Management and Active Control of Turbulent Shear Flows ". Abstracts. - Berlin, Technische Universität 1994. - S. 7/1-7/2.
[Euromech Colloquium /328./. Berlin (DE), 94.10.04-94.10.06]
Grant: IA27612

018490 - UT-L 940057 CZ eng C
Jonáš, P. - Řehák, V.
Some observations on the universal features of an array of heated films for the skin friction measurement.
In: Proceedings, 12th Symposium on Technique for Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines. - Paper No.17 - (Ed. Dvořák, Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. -.
[Symposium on Measuring Technique for Flow in Cascades Turbomachines /12./. Praha (CZ), 94.09.12-94.09.13]
Grant: IA27612

014819 - UT-L 940030 GB eng J
Klomfar, J. - Hrubý, J. - Šifner, O.
Measurements of the (T, p, q) behaviour of 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (refrigerant R227) in the liquid phase.
Journal of Chemical Thermodynamics, 26 [M-3027] 965-970 (1994).
Grant: IA276402
[Impact factor:0.743(91) 0.867(92) 0.978(93) 0.947(94) 1.091(95) 1.106(96) 1.022(97) 1.127(98) 0.914(99) 0.812(00) 0.956(01) 1,000(02) 0.986(03) ]

021313 - UT-L 950022 CZ eng J
Klomfar, J. - Pátek, J.
An apparatus to measure the P-V-T behaviour of fluids based on the constant-volume method.
IT News of the Institute of Thermomechanics, 3 [3] 9-14 (1994).
Grant: IA276402

018465 - UT-L 940023 CZ eng A
Kozánek, J.
Computation of Transfer Function Zeros.
In: Proceedings of Abstracts Stability and Vibrations Mechatronic Systems. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 12.
[Colloquium EUROMECH /318./. Praha (CZ), 94.06.01-94.06.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27611

018456 - UT-L 940013 CZ cze Cz
Kozánek, J. - Aitrimouch, H.
Výpočet úplné matice dynamické poddajnosti z její submatice.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 41-44.
[Kolokvium "Dynamika strojů'94". Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27611

018507 - UT-L 940082 US C
Kozel, K. - Huněk, M.
The Comparison of Several Numerical Techniques for Viscous and Inviscid Flows.
In: Computational Fluid Dynamics '94. - New York, J. Wiley 1994. - S. 24-31.
[European Conference on Computational Methods in Fluid Dynamics /2./. Sttugart (DE), 94.09.00]
Grant: GA ČR(CZ) 101/93/461

018500 - UT-L 940067 CZ cze C
Krejčí, L. - Dolínek, V.
Experimentální studie nestacionárního šíření tepla ve vzorku opatřeném na povrchu keramickým povlakem.
In: Sborník příspěvků 1. Národní konference o plazmových a žárových nástřicích. - Brno, CONMET 1994. - S. 67-69.
[Národní konference o plazmových a žárových nástřicích /1/.. Brno ( CZ), 94.04.19-94.04.21]
Grant: IA15753

014608 - UE-C 940008 TR eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Šára, L. - Něnička, V. - Hlína, J.
Mechanism of the Laminar-Turbulent Transition Process in a Plasma Plume.
In: International Symposium on Heat & Mass Transfer under Plasma Conditions. - Izmir, CESME 1994. - S. 14.
[International Symposium on Heat & Mass Transfer under Plasma Conditions. Izmir (TR), 94.07.04-94.07.08]
Grant: GA202/93/0115

014642 - UE-C 940042 FR eng C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Šára, L. - Něnička, V. - Hlína, J.
Plasma Plume Thermal Energy Transport Metamorphoses During the PLUME Laminar-Turbulent Transition.
In: Proceedings of Eurotherm Seminar 39 on Heat Transfer Enhancement by Lagrangian Chaos and Turbulence. - Nantes, University of Nantes 1994. - S. 211-214.
[Eurotherm Seminar on Heat Transfer Enhancement by Lagrangian Chaos and Turbulence. Nantes (FR), 94.12.12-94.12.13]
Grant: GA202/93/0115

018501 - UT-L 940068 TR A
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Chalupová, V. - Russ, S.
Identification of the laminar-turbulent process in a plasma plume.
In: Book of Abstracts. - Izmir, ICHMT CESME 1994. - S. 12.
[International Symposiumon Heat & Mass Transfer. Cesme (TR), 94.07.04-94.07.08]
Grant: IA15753

018502 - UT-L 940070 CZ cze C
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Růžička, B. - Šára, L.
Identifikace procesu přechodu laminárního proudění do turbulentního.
In: Sborník příspěvků 1. Národní konference o plazmových a žárových nástřicích. - Brno, CONMET 1994. - S. 70-75.
[Národní konference o plazmových a žárových nástřicích /1./. Brno ( CZ), 94.04.19-94.04.21]

014829 - UT-L 940096 CZ cze J
Machová, A. - Zilvar, V. - Landa, M. - Urbánek, P. - Klofáč, J. - Ilavský, M.
Reziduální pnutí ve vláknových kompozitech s polysterovou matricí.
Strojnícky časopis, 45 [1] 31-45 (1994).
Grant: IA27609

014813 - UT-L 940001 US eng J
Maršík, F. - Blaha, J. - Sopuch, P.
Adiasotic expansion of superheated steam with condensation.
Transport Theory and Statistical Physics, 23 [1-3] 365-384 ( 1994).
Grant: IA17601
[Impact factor: 0.333(01) 0,453(02) 0.397(03) ]

018474 - UT-L 940040 PL eng A
Maršík, F. - Lain, J. - Šafařík, P.
On the boundary layer stability control by temperature gradient.
In: EUROMECH European Mechanics Society Abstracts of Papers. - Varšava, Institut of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences 1994. - S. 1.
[Europen Fluid Mechanics Conference /2./. Warsawa (PL), 94.09.20-94.09.24]
Grant: IA276403

014828 - UT-L 940088 DE eng J
Maršík, F. - Mejsnar, J.
The Balance of Entropy Underlying Muscle Performance.
Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics, 19 [3] 197-216 (1994).
Grant: IA276403
[Impact factor:0.636(92) 1.318(93) 0.500(94) 0.881(95) 0.659(96) 1.074(97) 0.782(98) 0.896(99) 0.522(00) 0.489(01) 0,383(02) 0.521(03) ]

018480 - UT-L 940047 US eng C
Maršík, F. - Sopuch, P. - Blaha, J.
New nucleation theories and principle of minimum entropy production.
In: 12th International Conference on the Properties of Water and Steam Physical Chemistry of Aqueous System Meeting the Needs of Industry. - Orlando, ASME Research 1994. - S. 1.
[International Conference on the Properties of Water and Steam /12./. Orlando, 94.09.11-94.09.16]
Grant: GA101/93/0445

014825 - UT-L 940072 CZ cze J
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
Recirkulační jev v srdečně cévním systému a jeho hodnocení pomoci počítačové simulace.
Lékař a technika, 25 [5] 108-112 (1994).
Grant: GA101/93/0445

018476 - UT-L 940042 CZ eng C
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
The cardiac ventricle work load (Computer Model Study).
In: Biomechanics of Man '94 5th International Conference Biomechanika člověka. - Praha, ÚTAM AV ČR 1994. - S. 94-99.
[Biomechanika člověka. Benešov (CZ), 94.09.13-94.09.16]
Grant: GA101/93/0445

021312 - UT-L 950017 CZ eng J
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
The cardiac ventricle work load (Computer model study).
IT News of the Institute of Thermomechanics, 3 [3] 15-21 (1994).
Grant: GA101/93/0445

014814 - UT-L 940007 US eng J
Okrouhlík, M.
Mechanics of contact impact.
Reprinted from Applied Mechanics Reviews. AMR 140, 47 [2 ASME Reprint] 35-99 (1994).
Grant: (CZ) 27650

014823 - UT-L 940038 CZ cze J
Okrouhlík, M.
Řešení rázových dějů v mechanice pevných těles metodou konečných prvků.
Inženýrská mechanika, 1 [3] 143-154 (1994).
Grant:

018473 - UT-L 940039 CZ eng C
Okrouhlík, M.
Computational Mechanics/Mechanics-continuum, physical models, mathematical models, discretization.
In: Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics notes to lectures. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 1-114.
[Implementation of nonlinear continuum mechanics. A Summer School. Praha (CZ), 94.09.20-94.09.22]
Grant: (CZ) IV/25U

018478 - UT-L 940044 CN eng C
Okrouhlík, M.
Dispersive Properties of Lagrangian and Hermitian Elements.
In: Proceedings of IUTAM Symposium on Impact Dynamics. - Beijing, Peking University 1994. - S. 446-455.
[IUTAM Symposium on Impact Dynamics. Beijing (CN), 93.10.11-93.10.15]
Grant: GA101/93/0277

018455 - UT-L 940012 CZ cze C
Okrouhlík, M. - Pták, S.
Vlastnosti podintegrovaných prvků v nestacionárních úlohách.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 63-65.
[Kolokvium "Dynamika strojů". Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: IA27650

014821 - UT-L 940032 NL eng J
Pátek, J. - Šifner, O.
Fast calculations of the properties of superheated steam from saturation curve up to 600'C(centigrade scale) and 30 MPa.
Nuclear Engineering and Design, 148, [-] 515-520 (1994).
Grant: IA27605
[Impact factor:0.103(91) 0.166(92) 0.145(93) 0.111(94) 0.134(95) 0.187(96) 0.180(97) 0.139(98) 0.267(99) 0.201(00) 0.233(01) 0,386(02) 0.415(03) ]

014816 - UT-L 940016 CZ cze J
Pešek, L.
Experimantální ověření metody dynamické citlivosti. (The experimental verification of the inverse dynamics sensitivity method).
Inženýrská mechanika, 1 [1] 9-16 (1994).
Grant: IA276102

018462 - UT-L 940020 CZ eng C
Pešek, L.
The inverse sensitivity methods for conservative mechanical models with repaeted eingenvalues.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 65-68.
[Kolokvium "Dynamika strojů '94". Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: IA276102

018496 - UT-L 940063 BE eng C
Pešek, L.
The updating of mechanical models with repeated eigenvalues by the inverse sensitivy method.
In: Proceedings ISMA19 Tools for Noise and Vibration Analysis. - Vol.1 - Leuven, Katholieke Universiteit, Facult of Engineering 1994. - S. 305-314.
[Proceedings of ISMA /19./. Tools for Noise and Vibration Analysis. Leuven (BE), 94.09.12-94.09.14]
Grant: IA276102

018497 - UT-L 940064 NL eng C
Pešek, L.
The inverse sensitivity method for parametric corrections of mechanical models with repeated eigenvalues.
In: Inverse Problems in Engineering Mechanics. - Rotterdam, A. A. Balkema 1994. - S. 257-268.
[International Symposium on Inverse Problems /2./ ISIP'94. Paris ( FR), 94.11.02-94.11.04]
Grant: IA276102

018464 - UT-L 940022 CZ cze Cz
Pešek, L. - Půst, L. - Veselý, J.
Metoda určování středních hodnot při nestacionárních dějích.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 69-72.
[Kolokvium Dynamika strojů '94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: 276102

018450 - UT-L 940004 CZ cze Cz
Peterka, F.
Nové výsledky a směry výzkumu v dynamice mechanických soustav s rázy.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 73.
[Kolokvium Dynamika strojů '94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.14]
Grant: GA101/94/0126

018459 - UT-L 940017 CZ eng C
Peterka, F.
Impact vibration of a tube in the channel with axial flow.
In: Engineering Aero-Hydrodelasticity. 2nd International Conference EAHE. - Plzeň, Západočeská univerzita 1994. - S. 334-339.
[International Conference EAHE '94 /2./. Plzeň (CZ), 94.06.06-94.06.10]
Grant: GA101/94/0126

018475 - UT-L 940041 IT eng C
Peterka, F.
Bifurcations and transition phenomena in mechanical systems with impacts.
In: EUROMECH 325 European Mechanics Colloquium Bifurcation and Chaos in Solid and Structural Dynamics. - L'Aquila, University of L'Aquila 1994. - S. 82.
[Euromech Colloquium /325./. L'Aquila (IT), 94.09.19-94.09.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

018482 - UT-L 940049 IT eng C
Peterka, F. - Čipera, S.
Influence of the dry-friction force on periodical and chaotical motions in the mechanical vibro -impact system.
In: EUROMECH 2nd European Solid Mechanics Conference. - Genoa, School of Architecture of the University of Genoa 1994. - S. P3.
[EUROMECH European Solid Mechanics Conference /2./. Genoa (IT), 94.09.12-94.09.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

018457 - UT-L 940014 CZ eng C
Peterka, F. - Formánek, P.
Possibilities of the Simnon-1 Program for Investigation and Education of Strongly Nonlinear Mechanical Systems Dynamics.
In: Modelling and Simulation of Systems MOSIS '94. - Acta MOSIS No.54 - Ostrava, Dům techniky & MARQ 1994. - S. 16-23.
[Modelling and Simulation of Systems/MOSIS 94. Zábřeh na Moravě (CZ) , 94.05.30-94.06.02]
Grant: GA101/94/0126

018469 - UT-L 940029 CH eng C
Peterka, F. - Formánek, P.
Simulation of motion with strong nonlinearities.
In: CISS-First Joint Conference of International Simulation Societies Proceedings. - (Ed. Halin, J.; Karplus, R.; Rimane, X.). - Zürich, ETH 1994. - S. 137-141.
[CISS-Joint Conference of International Simulation Societies /1./. Zürich (CH), 94.08.22-94.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

014830 - UT-L 940100 CZ cze J
Plešek, J.
Poznámky k Newmarkové metodě.
Bulletin ČSM (Česká společnost pro mechaniku), [2] 11-13 (1994).

018446 - UT-L 940097 CZ eng C
Plešek, J.
Integrating constitutive relations.
In: Impementation of Nonlinear Continuum Mechanics. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. I1-I10.
[Summer school. Praha, 94.10.20-94.10.22]
Grant: GA101/93/0277

018447 - UT-L 940098 CZ eng C
Plešek, J.
Solution of nonlinear equilibrium problems: The quasi-Newton methods.
In: Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. S1-S11.
[Summer school. Praha, 94.10.20-94.10.22]
Grant: GA101/93/0277

018448 - UT-L 940099 CZ eng C
Plešek, J.
Constitutive models.
In: Implementation of Nonlinear Continuum Mechanics. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. C1-C21.
[Summer school. Praha (CZ), 94.10.20-94.10.22]
Grant: GA101/93/0277

018481 - UT-L 940048 PL eng A
Pražák, J. - Pátek, J.
Development of the free convection in vertical cylinder with axial heater.
In: 2nd EUROPEAN Fluid Mechanics Conference Abstracts of Papers. - Warsawa, Technical University 1994. - S. 1.
[European Fluid Mechanics Conference /2./. Warsawa (PL), 94.09.20-94.09.24]
Grant: IAA276402

014831 - UT-L 940101 GB eng J
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M.
Estimation of plant transpiration from meteorological data under conditions of sufficient soil moisture.
Journal of Hydrology, 162 [6] 409-427 (1994).
Grant: GA502/93/0236
[Impact factor:0.935(92) 0.670(93) 0.779(94) 0.848(95) 0.939(96) 0.940(97) 0.975(98) 1.444(99) 1.272(00) 1.301(01) 1,272(02) 1.354(03) ]

018494 - UT-L 940061 CZ cze C
Procházka, P.
Experimentální systém DAS-58-Testpoint.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 37-38.
[Kolokvium Dynamika tekutin '94. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]
Grant: GA101/93/1013

018495 - UT-L 940062 CZ cze C
Procházka, P.
Metody vyhodnocení záznamů v PIV anemometrií.
In: Sborník semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, 1994. - S. 39-40.
[O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 94.01.12]
Grant: IA27615

018503 - UT-L 940071 CZ cze C
Převorovská, S. - Musil, J. - Maršík, F.
Příspěvek k interakci srdečních komor (numerický model).
In: Sborník referátů semináře Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 119-126.
[Interakce a zpětné vazby '94. Praha (CZ), 94.11.29-94.11.30]
Grant: GA101/93/0445

018430 - UT-L 940076 CZ cze C
Příhoda, J.
Vliv drsnosti stěny a turbulence vnějšího proudu na rychlostní profily v turbulentní mezní vrstvě.
In: Sborník semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 41-42.
[Seminář O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 94.01.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1011

018431 - UT-L 940077 CZ cze C
Příhoda, J. - Vogel, J.
Výpočet turbulentního proudění ve vstupní části potrubí s různou drsnosti stěn pomocí algebraického modelu turbulence.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 39-40.
[Kolokvium Dynamika tekutin '94. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1011

018470 - UT-L 940033 CZ cze C
Půst, L.
Vliv nelinearit na dynamické vlastnosti strojů.
In: Problémy vývoje, navrhování a certifikace pracovních strojů. - Žďár nad Sázavou, Žďas - VTS 1994. - S. 72-75.
[Seminář Problémy vývoje, navrhování a certifikace pracovních strojů. Radešín (CZ), 94.09.05-94.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

018488 - UT-L 940055 CZ eng A
Půst, L. - Veselý, J.
Active damping of the mechanical system.
In: Euromech 318. Proceedings of Abstracts. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 22.
[Stability and Vibrations of Mechanic System Euromech /318./. Praha (CZ), 94.06.01-94.06.03]
Grant: GA101/94/0126

013962 - UT-L 941002 CZ cze V
Ružička, B.
Měření rychlosti proudu vysoceohřátého plynu metodou LDA. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - 19 s.

018472 - UT-L 940036 CZ eng C
Simerská, C.
The interaction of an elastic structure with the fluid flow.
In: Proceedings of the Summer School Software and Algorithms Mathematics. - Plzeň, Západočeská universita 1994. - S. 199.
[Algorithms of Numerical Mathemetic. Cheb (CZ)]
Grant: GA ČR(CZ) 101/94/O280

018452 - UT-L 940006 CZ eng C
Simerská, C. - Horáček, J.
Stability of vibrating plate subjected to a confined fluid flow.
In: Proceedings CTU Seminář '94. - Praha, ČVUT 1994. - S. 17-18.
[CTU Seminar '94. Praha (CZ), 94.01.17-94.01.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

018438 - UT-L 940087 CZ Cx
Sopuch, P. - Maršík, F.
Homogenní nukleace a kondenzace v expandující směsi dvou plynů.
In: Sborník semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 45-46.
[Seminář O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 94.01.12-94.01.14]
Grant: (CZ) II/16CG; GA ČR(CZ) GA101/93/0445

018479 - UT-L 940046 PL eng A
Sopuch, P. - Maršík, F. - Blaha, J.
Homogeneous nucleation and condensation in regular and retrograde mixtures.
In: 2nd European Fluid Mechanics Conference EUROMECH. Abstracts of Papers. - Warszawa, Technical University 1994. - S. 1.
[European Fluid Mechanics Conference /2./. Warsawa (PL), 94.09.20-94.09.24]
Grant: GA101/93/0445

014820 - UT-L 940031 US eng J
Šifner, O. - Klomfar, J.
Thermodynamic Properties of Xenon from the Triple Point to 800 K with Pressures up to 350 MPa.
Journal of Physical and Chemical Reference Data. Reprint No.470, 23 [1] 63-152 (1994).
Grant: IA27605
[Impact factor:3.036(92) 3.846(93) 5.824(94) 3.442(95) 4.025(96) 2.706(97) 6.229(98) 9.892(99) 8.756(00) 4.488(01) 3,333(02) 4.000(03) ]

018498 - UT-L 940065 CZ cze C
Škvor, M.
Rozbor sekundárního proudění v přímých i zakřivených, kruhových i nekruhových, rotujících i nerotujících kanálech a dýzach.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 47.
[Kolokvium Dynamika tekutin 94'. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]

014826 - UT-L 940078 CZ cze J
Trnka, J. - Bajgarová, B.
Vyhodnocování a reprodukovatelnost moirogramů lidského těla.
Rehabilitácia, 27 [1] 34-36 (1994).
Grant: (CZ) III/150 Optické metody měření

018454 - UT-L 940010 CZ cze Cx
Trnka, J. - Houhová, B. - Veselý, E.
Výzkum šíření ohybových vln v tenkých deskách pomocí dvoupulsní holointerferometrie.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 93-97.
[Kolokvium "Dynamika strojů". Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: GA101/94/0280

014824 - UT-L 940045 CZ cze J
Uruba, V.
Charakteristiky nestacionárních aerodynamických sil působících na kruhový válec příčně obtékaný turbulentním proudem vzduchu.
Strojnícky časopis, 45 [2] 790108 (1994).

018439 - UT-L 940089 CZ cze C
Uruba, V.
Interakce ohřátého paprsku se stlačitelným příčným proudem.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 51-52.
[Kolokvium Dynamika tekutin '94. Praha (CZ), 94.10.25-94.1027]

028220 - UFY-G 960081 CZ cze C
Valeš, F. - Brepta, R. - Červ, J. - Landa, M.
Využití numerického a experimentálního řešení napjatosti tlusté desky pro kalibraci snímačů akustické emise.
In: Experimentální analýza napětí. - Liberec, Česká společnost pro mechaniku 1994. - S. 193-196.
[Experimentální analýza napětí /32./. Janov nad Nisou (CZ), 94.05.30-94.06.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

018483 - UT-L 940050 CZ cze C
Vaněk, F. - Cibulka, J.
Měření statického tlaku na stěně v nestacionárním proudu pomocí polovodičových tlakových sond.
In: Sborník referátů semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 49-50.
[Seminář O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 94.01.12]
Grant: GA101/93/1013

018484 - UT-L 940051 CZ cze Cz
Vaněk, F. - Cibulka, J.
Křemíkové tenzometrické čidlo síly.
In: Sborník Kolokvia Dynamika strojů '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 97-100.
[Kolokvium Dynamika strojů'94. Praha (CZ), 94.04.11-94.04.13]
Grant: GA101/93/1013

018485 - UT-L 940052 CZ eng C
Vaněk, F. - Cibulka, J. - Jelen, V.
Measurements on rotating turbomachinery elements using a telemetric system developed in the Institute of Thermomechanics.
In: Proceedings of 12th Syposium on Measuring Techniques for Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines. - Paper No.26 - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. -.
[Symposium on Measuring Techniques for Transonic and Supersonic Flow in Cascades and Turbomachines /12./. Praha (CZ), 94.09.12-94.09.13]
Grant: GA101/93/1013

018463 - UT-L 940021 CZ eng A
Vaněk, F. - Pešek, L. - Veselý, J. - Cibulka, J.
Dynamic behaviour of the beam elements electro-dynamically damped with feedback loop.
In: Proceedings of Abstracts Stability and Vibrations of Mechatronic Systems. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 30.
[EUROMECH /318./. Praha (CZ)]
Grant: IA276102

018433 - UT-L 940080 CZ cze C
Vlček, V.
Některé případy samobuzeného kmitání ve vniřní aerodynamice.
In: Sborník semináře O aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 51-52.
[Seminář O aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 94.01.12]
Grant: IA27602

018434 - UT-L 940081 CZ cze C
Vlček, V.
Kmitání podélně obtekaného válce v kanále proměnlivého průřezů.
In: Sborník Kolokvia Dynamika tekutin '94. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. D3-D4.
[Kolokvium Dynamika tekutin'94. Praha (CZ), 94.10.25-94.10.27]
Grant: IA27602

018432 - UT-L 940079 CZ cze C
Vlček, V. - Uruba, V.
Některé jevy vnitřní aerodynamiky spojené s vibracemi obtékaného tělesa.
In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1994. - S. 143-148.
[Interakce zpětné vazby '94. Praha (CZ), 94.11.29-94.11.30]
Grant: IA27602

014822 - UT-L 940034 CZ cze J
Zolotarev, I.
Vlastní kmitání a stabilita tenké desky v proudícím akustickém prostředí/Natural vibration and stability of thin plate in flowing acoustical medium/.
Strojnícky časopis, 45 [4] 320-328 (1994).
Grant: GA101/94/0280

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11