ASEP

MSÚ - Masarykův ústav

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

031551 - MSU-R 960032 CZ cze N
Broklová, E.
Realistická politika v českých dějinách.
Lidové noviny, 9 [55] 8 (96.03.05).

033503 - MSU-R 960046 CZ cze N
Broklová, E.
28.říjen: Zvolili jsme svobodu a rovnost před zákonem. Zrod české politické kultury.
Lidové noviny, 9 [251] 11 (96.10.25).

033504 - MSU-R 960048 CZ cze J
Broklová, E.
Zpráva: Setkání historiků smíšených komisí francouzsko-německé, polsko-německé, česko-německé a slovensko-německé.
Politologická revue, 2 [1] 108-111 (1996).

033505 - MSU-R 960049 CZ cze J
Broklová, E.
Masarykova společnost - slavnostní valné shromáždění, Praha, 9.března 1996. Zpráva.
Politologická revue, 2 [1] 111-112 (1996).

033506 - MSU-R 960050 CZ cze N
Broklová, E.
Válka proti válce proti válce.
Lidové noviny, 8 [41] 8 (96.02.17).

033507 - MSU-R 960056 CZ cze N
Broklová, E.
Ve střetech moci exekutivní a parlamentní se politická kultura projevuje nejzřetelněji. Zájmy voličů, nebo zájmy strany?
Lidové noviny, 9 [265] 11 (96.11.12).

033508 - MSU-R 960024 DE eng B
Broklová, E.
Historical Roots for the Restoration of Democrasy in Czechoslovakia.
In: The 1990 Election to the Czechoslovakian Federal Assembly: Anaylses, Documents and Data. - (Ed. Gabal, I.). - Berlin, Reiner Bohm 1996. - S. 25-51. - ().

054482 - MSU-R 980128 RIV CZ cze/ger M
Broklová, E.
Německý stát nad stranami a československý stát stran.
In: Occursus-Setkání-Begegnung. - Praha, Karolinum 1996. - S. 69-79.

036927 - MSU-R 960090 CZ cze B
Doubek, V.
Rusko a Evropa. 3. (Ed. Doubek, V.). - Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996. - 456 s.

054481 - MSU-R 980125 RIV CZ cze J
Doubek, V.
Předválečné slovanské inspirace v politické a literární tvorbě T.G. Masaryka (Rusko a Evropa).
Svět literatury, 1996 [12] 27-50 (1996).

036931 - MSU-R 960095 CZ cze R
Olšovský, J.
Zápisky z Hradu.
Rec.: Gašparíková-Horáková, A. / U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky T. G. Masaryka.
Literární noviny, 7 [8] 6 (1996).

036932 - MSU-R 960096 CZ cze R
Olšovský, J.
Masarykova konfrontace s Dostojevským.
Rec.: Masaryk, T. G. / Rusko a Evropa 1.-3.
Denní Telegraf, 5 [254] 10 (1996).

031552 - MSU-R 960035 CZ cze C
Opat, J.
Národnostní politika prezidenta T. G. Masaryka a její odkaz dnešku.
In: Českoslovenství - součást Evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Konvoj 1996. - S. 44-48. - ().
[Česko-slovenská vzájemnost a svébytnost v soudobé Evropě. Luhačovice (CZ), 95.08.28-95.08.29]

033501 - MSU-R 960040 CZ cze J
Opat, J.
Masaryk a Rakousko.
Mezinárodní politika, 22 [6] 14-15 (1996).

036928 - MSU-R 960091 FR fre/eng C
Opat, J.
Les Tchéques, les Autrichiens et les Allemands selon T. G. Masaryk.
In: Allemands, Juifs et Tchéques á Pragu - Deutsche, Juden und Tschechen in Prag 1890-1924. - (Ed. Godé, M.; Rider Le, J.; Mayer, F.). - Montpellier, Université Paul-Veléry de Montpellier 1996. - 157-168 s.

036929 - MSU-R 960092 CZ cze B
Opat, J.
T. G. Masaryk na Vysočině.
In: TGM na Vysočině. Masarykovi a Krucemburk. Pamětní tisk k pobytu Tomáše Garrigua Masaryka na Českomoravské vysočině. - Praha, Spolek přátel Krucemburku 1996. - 43-49 s.

036930 - MSU-R 960093 CZ cze N
Opat, J.
R. W. Seton-Watson mezi Slováky a Čechy v letech 1906-1951.
Literární noviny, 7 [44] 1, 4 (1996).

033502 - MSU-R 960044 CZ cze B
Pochman, J. (Ed.)
Rusko a Evropa. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996. - 495 s. - ().

036933 - MSU-R 960099 SK sla J
Rychlík, J.
Slovensko v krážoch mocností. Prečo Moskva uznala slovenský štát.
Historická revue, 3 [2] 19-20 (1996).

036934 - MSU-R 960100 CZ cze C
Rychlík, J.
Vznik společného státu Čechů a Slováků.
In: Českoslovenství - součást Evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Konvoj 1996. - 130-153 s.

036935 - MSU-R 960101 CZ eng/cze/ger B
Rychlík, J.
R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906-1951. 2. Praha, Ústav T. G. Masaryka 1996. - 241 s.

036936 - MSU-R 960060 CZ cze J
Rychlík, J.
Kdo byl Robert William Seton-Watson?
Mosty, 5 [41] 11 (1996).

036937 - MSU-R 960061 CZ cze J
Rychlík, J.
Obecné zákonitosti vývoje národů a vztahů mezi nimi.
Slovenský národopis, 44 [2] 159-167 (1996).

036938 - MSU-R 960062 BG bul B
Rychlík, J. - Stefanov, S.
Novata rolja na državata pri organizirane na selskoto stopanstvo v sredna i iztočna Evropa. Sofia, Fundacija za razvitie na čovečenstvoto 1996. - 243 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11