ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

101116 - USD-C 20033110 RIV CZ cze U
Bečvář, J.
6. seminář z historie matematiky. 4 s.
[ Jevíčko, 03.08.18-03.08.21 (W-CST 77/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101115 - USD-C 20033109 RIV CZ cze U
Bečvář, J. - Bečvářová, M.
Odkaz dvou matematiků po sto letech. František Josef Studnička (1836-1903) a Eduard Weyr (1852-1903). 1 s.
[ Praha, 03.04.23 (K-CST 15/0)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101117 - USD-C 20033111 RIV CZ cze U
Bečvář, J. - Bečvářová, M.
24. mezinárodní konference historie matematiky. 4 s.
[ Jevíčko, 03.08.22-03.08.26 (K-EUR 61/6)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101107 - USD-C 20033101 RIV CZ cze B
Bečvář, J. - Bečvářová, M. - Vymazalová, H.
Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. Praha, Prometheus 2003. - 371 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101108 - USD-C 20033102 RIV CZ cze J
Bečvářová, M.
Přijímací zkoušky na ČVUT včera a dnes. 2.
Učitel matematiky, 11 [267] 105-113 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101109 - USD-C 20033103 RIV CZ cze J
Bečvářová, M.
Josef Lošťák.
Učitel matematiky, 11 [4] 218-227 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101110 - USD-C 20033104 RIV CH eng J
Bečvářová, M.
Czech project in History of Mathematics. Biographical Monographs. Evaluation of Scientific and Pedagogical Work.
Internationale Zeitschrift für Geschichte und Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin, 11, [-] 191-199 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101111 - USD-C 20033105 CZ eng R
Bečvářová, M.
[Recenze].
Rec.: Siegmund-Schultze, R.: Rockefeller and the Internalization of Mathematics between the two World Wars. - Basel, 2001. 341 s.
Mathematica Bohemica, 128 [2] 217-218 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101112 - USD-C 20033106 CH eng R
Bečvářová, M.
[Recenze].
Rec.: Del Centina, A.: Manoscritto Parigino di Abel. Conservato nella Biblioteca Moreniana di Firenze. - Firenza, 2002. 120+63 s.
European Mathematical Society Newsletter, 48, [-] 29 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101113 - USD-C 20033107 CH eng R
Bečvářová, M.
[Recenze].
Rec.: Holme, A.: Our Cultural Heritage. - Berlin, 2002. 378 s.
European Mathematical Society Newsletter, 48, [-] 30 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101114 - USD-C 20033108 CH eng R
Bečvářová, M.
[Recenze].
Rec.: James, I.: Remarkable Mathematicians From Euleur to von Neumann. - Cambridge, 2002. 433 s.
European Mathematical Society Newsletter, 49, [-] 33 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106338 - USD-C 20033201 RIV CZ cze M
Bednařík, P.
Dějiny televizního vysílání v datech.
In: Dějiny českých médií v datech - rozhlas, televize, mediální právo. - (Ed. Köpplová, B.). - Praha, Karolinum 2003. - S. 183-346.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106339 - USD-C 20033202 CZ cze D
Bednařík, P.
Vztah židů a české společnosti na stránkách českého tisku v letech 1945-1948. Praha, Fakulta sociálních věd UK. Institut komunikačních studií a žurnalistiky 280 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106340 - USD-C 20033203 RIV CZ cze B
Bednařík, P.
Arizace české kinematografie. Praha, Karolinum 2003. - 156 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106358 - USD-C 20033221 CZ cze J
Benčík, A.
Václav Kural - 75 let.
Zpravodaj Historického klubu, 14 [1] 86-88 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112888 - USD-C 20043063 CZ cze J
Benčík, A.
"Alexander Dubček, Itálie, Evropa". Výstava v italské Boloni.
Soudobé dějiny, 10 [4] 629-631 (2003).

106384 - USD-C 20035247 RIV CZ cze B
Binder, H. - Křivohlavá, B. - Velek, L.
Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Sborník z konference. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - 760 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112886 - USD-C 20043061 RIV CZ cze R
Blažek, P.
Historie jedné "spolupráce" s komunistickou rozvědkou.
Rec.: Čelovský, B.: Moje střetnutí s rozvědkou StB. Šenov u Ostravy, 2003. 196 s.
Soudobé dějiny, 10 [4] 579-587 (2003).

112895 - USD-C 20043070 RIV CZ cze B
Blažek, P. - Laube, R. - Pospíšil, F.
Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 340 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE8063303

101069 - USD-C 20033167 CZ cze R
Břeňová, V.
[Recenze].
Rec.: Kubíček, J.- Papírník, M.: Osudy Němců vysídlených z České republiky po roce 1945. Bibliografie periodik a bibliografií. - Brno, 2002. 82 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 187-188 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103701 - USD-C 20033037 RIV CZ cze M
Břeňová, V.
Chronologická bibliografie prací Karla Kaplana za období 1994-2003, s dodatky za rok 1993.
In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 352-356.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8063301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111747 - USD-C 20043017 RIV CZ cze J
Břeňová, V.
Bibliografický rejstřík Zpravodaje Historického klubu 1996-2003.
Zpravodaj Historického klubu, 14 [2] 21-59 (2003).

103688 - USD-C 20033024 RIV CZ cze M
Cuhra, J.
Československo a Vatikán za pražského jara.
In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 1. - (Ed. Kárník, Z.; Kopeček, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 253-269.
Grant: GA MZV(CZ) RB16/18/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112885 - USD-C 20043060 RIV CZ cze R
Cuhra, J.
Sumář komunistických zločinů na Slovensku.
Rec.: Mikloško, F. - Smolíková, G. - Smolík, P.: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989. 1-2. - Prešov, 2001. 743+575 s.
Soudobé dějiny, 10 [4] 575-578 (2003).

103710 - USD-C 20033046 RIV CZ cze M
Cuhra, J. - Kopeček, M.
Jde o to, jestli se k pravdě přibližujete. Rozhovor s Karlem Kaplanem.
In: Po stopách nedávné minulosti. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 10-29.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101066 - USD-C 20033164 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Hanák, J.: Orwellovo století 1991-2000. - Praha, 2001. 409 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 184-185 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101068 - USD-C 20033166 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Kramer, A.: Interview 2. 105 novinářských rozhovorů. - Brno, 2002. 568 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 186-187 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101079 - USD-C 20033177 CZ sla J
Čelko, V.
Pár slov k jednej konferencii (Rozpad Československa).
Masarykův lid, 8 [4] 26-27 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101080 - USD-C 20033178 CZ sla J
Čelko, V.
Slovenská menšina v Českej republike.
Masarykův lid, 9 [1] 9-10 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101081 - USD-C 20033179 CZ sla J
Čelko, V.
Návrat Milada Hodžu.
Listy Masarykovy společnosti, - [18-19] 47-19 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101082 - USD-C 20033180 SK sla J
Čelko, V.
Proti "Dohode o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk".
Slovenské dotyky, 8 [10] 20-21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101083 - USD-C 20033181 CZ sla J
Čelko, V.
Česko-slovenské ozveny.
Masarykův lid, 9 [2] 11-13 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106341 - USD-C 20033204 CZ sla J
Čelko, V.
Politické procesy a prípad Slánsky.
Listy, 10 [5] 14-15 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106342 - USD-C 20033205 CZ cze J
Čelko, V.
Politické procesy 50. let a případ Slánský.
Akademický bulletin, - [6] 27 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111750 - USD-C 20043020 SK sla J
Čelko, V.
Chronológia života Dr. Milana Hodžu.
Dilema, -, [-] 76-81 (2003).

101105 - USD-C 20033099 RIV CZ sla J
Čelko, V. - Kašpar, J.
Jiří Pelikán a jeho osobný archívny fond v Ríme.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 173-180 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107709 - USD-C 20035306 RIV CZ cze B
Devátá, M.
Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - 741 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113143 - USD-C 20045010 RIV CZ cze J
Devátá, M.
Profesoři jmenovaní v letech 1948-1950 na českých vysokých školách.
Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 43 [1-2] 191-249 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101072 - USD-C 20033170 CZ cze R
Drápala, M.
[Recenze].
Rec.: Krátká, P.: Český PEN-klub v letech 1925-1938. - Praha, 2003. 175 s.
Dějiny a současnost, 25 [6] 64 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101101 - USD-C 20033095 RIV CZ cze B
Drápala, M.
Soudobé dějiny. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 238 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103672 - USD-C 20033008 CZ cze B
Ferstl, R.
Prohnaní Přemyslovci. Praha, Egmont 2003. - 138 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103673 - USD-C 20033009 CZ cze M
Ferstl, R.
Paní svatého života ve videopůjčovnách. Alena Vrbová, V erbu lvice a film ČR (1995).
In: Pop History. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, NLN 2003. - S. 98-108.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103674 - USD-C 20033010 CZ cze N
Ferstl, R.
Z díla Ludvíka Šnajdra II.
Zpravodaj Benátecka, 27 [1] 10-12 (03.01.08).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103675 - USD-C 20033011 CZ cze R
Ferstl, R.
[Recenze]. Šarochová, G. V.:
Teologie a Společnost, 1(9) [2] 47-48 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103676 - USD-C 20033012 CZ cze R
Ferstl, R.
[Recenze].
Rec.: Kalista, Z.: Cesty historikova myšlení. - Praha, 2002.
Dějiny a současnost, 25 [5] 63-64 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103677 - USD-C 20033013 CZ cze J
Ferstl, R.
František Graus - člověk a historik.
Český časopis historický, 101 [2] 497-498 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106322 - USD-C 20035182 CZ cze N
Ferstl, R.
Picek, Zvonař a Čechy krásné, Čechy mé.
Zpravodaj Benátecka, 27 [12] 11 (03.12.08).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106361 - USD-C 20035224 CZ cze J
Ferstl, R.
Erb pánů z Dražic.
Zpravodaj Benátecka, 27 [10] 9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106362 - USD-C 20035225 CZ cze B
Ferstl, R.
Marginalia historica VII. Praha, Nadační fond PPPP 2003. - 304 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101118 - USD-C 20033112 RIV SK cze C
Franc, M.
Tři autoři medicínských topografií se vztahem ke Slovensku - P. Lichtenthal, I. Schlesinger a F. W. Lippich.
In: 6. Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 1-30.
[Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny /6./. Košice (SK), 03.06.24-03.06.26 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101119 - USD-C 20033113 CZ cze J
Franc, M.
Sto ročníků Českého časopisu historického.
Kuděj, 5 [1] 102-103 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101120 - USD-C 20033114 CZ cze J
Franc, M.
Pražský web pro studenou válku.
Kuděj, 5 [1] 107-108 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101121 - USD-C 20033115 CZ cze J
Franc, M.
Paměť těla.
Kuděj, 5 [2] 115-116 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106387 - USD-C 20035250 RIV CZ cze M
Franc, M.
Některé aspekty hodnocení národností a ras v díle Josefa Velenovského Přírodní filosofie.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 105-117.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106388 - USD-C 20035251 RIV CZ cze M
Franc, M.
Český a rakouský potravinářský výzkum v letech 1950-1970. Několik poznámek ke komparaci výzkumu.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 653-670.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106389 - USD-C 20035252 RIV CZ cze M
Franc, M.
Komise pro zásobování pracujících z pohledu fondu ve Všeodborovém archivu.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 675-687.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106394 - USD-C 20035257 RIV CZ cze B
Franc, M.
Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - 312 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103691 - USD-C 20033027 RIV CZ cze J
Friedl, J.
Slezané, bratři od Ostravice a Olzy! Spory o zajatce z Těšínska mezi ČSR a Polskem 1943-1945.
Slezský sborník, 101 [2] 94-127 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103704 - USD-C 20033040 RIV CZ cze C
Friedl, J.
Vztahy československých a polských vojáků za 2. světové války. Některé aspekty.
In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. - Praha, Filosofická fak. UK 2003. - S. 157-169.
[Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Pardubice (CZ), 02.04.18-02.04.20 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106422 - USD-C 20035285 RIV CZ cze J
Fuchs, E.
Jak matematika popsala chaos.
Universitas, 36, [-] 46-54 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106426 - USD-C 20035289 RIV CZ eng C
Fuchs, E. - Chvalina, J. - Chvalinová, L.
Discrete analysis of a certain parametrized family of quadratic functions based on conjugacy of those.
In: Proceedings of the International Conference 'The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education'. - Brno, Masaryk university 2003. - S. 43-48.
[Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. Brno (CZ), 03.06.01 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106425 - USD-C 20035288 RIV CZ cze J
Fuchs, E. - Lepka, K.
Matyáš Lerch.
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 48, [-] 50-62 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106369 - USD-C 20035232 RIV CZ cze C
Hadravová, A.
Jan Šindel a jeho traktát Pravidla pro výpočet zatmění Slunce a Měsíce.
In: Astronomie ve středověké vzdělanosti. - (Ed. Hadravová, A.; Hadrava, P.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 46-55.
[Astronomie ve středověké vzdělanosti. Praha (CZ), 02.06.19 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106363 - USD-C 20035226 RIV CZ eng M
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Astronomy in Medieval Prague. Especially at the Beginning of the 15th Century.
In: 1933 Circuli 2003. - (Ed. Nekvasilová, J.). - Praha, Národní technické muzeum 2003. - S. 203-208.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106367 - USD-C 20035230 RIV CZ cze B
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Astronomie ve středověké vzdělanosti. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - 163 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106372 - USD-C 20035235 CZ cze J
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Konference k dějinám vědy v Athénách.
Dějiny věd a techniky, 36, [-] 126-127 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106373 - USD-C 20035236 CZ cze J
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Sympózium k raně novověkým dějinám astronomie v Mnichově.
Dějiny věd a techniky, 36, [-] 181-182 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106374 - USD-C 20035237 CZ cze J
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Stálý zájem o vědecký odkaz raně novověké astronomie.
Akademický bulletin, - [7/8] 24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107702 - USD-C 20035299 RIV CZ cze C
Hermann, T.
Originalita vědy a problém plagiátu. Tři výstupy Emanuela Rádla k jazykové otázce ve vědě z let 1902-1911.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 441-468.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107703 - USD-C 20035300 RIV CZ cze C
Hermann, T.
Přednáškový cyklus Jednoty filosofické o národnosti z roku 1918. Význam, koncepce, průběh.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Devátá, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 27-70.
[Národ a národnost 1918-1919. Mezi biologií, historií a politikou. Praha (CZ), 02.05.16 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107705 - USD-C 20035302 RIV CZ cze R
Hermann, T.
[Recenze].
Rec.: Buchholz, K. - Latocha, R. - Peckmann, H. - Wolbert, K.: Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Kunst und Leben um 1900. Bd. 1-2. - Darmstadt, 2001. 624 s. + 608 s.
Kuděj, 5 [1] 98-100 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107708 - USD-C 20035305 RIV CZ cze R
Hermann, T.
[Recenze].
Rec.: Buchholz, K. - Latocha, R. - Peckmann, H. - Wolbert, K.: Lebensreform. Entwürfe zur Neugestaltung von Kunst und Leben um 1900. Bd. 1-2. - Darmstadt, 2001. 624 s. + 608 s.
Český časopis historický, 101 [1] 141-145 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101136 - USD-C 20033130 RIV CZ cze J
Hlaváčková, L.
Zásluhy prof. JUDr. A. Randy o aktivování České lékařské fakulty v roce 1883.
Časopis lékařů českých, 142, [-] 555-556 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101138 - USD-C 20033132 RIV CZ cze M
Hlaváčková, L.
Založení spolků a časopisů německých lékařů v Čechách v 60. a 70. letech 19. století.
In: Magister noster. In memoriam Prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. - (Ed. Svatoš, M.; Velek, L.; Velková, A.). - Praha, Karolinum 2003. - S. 197-209.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101139 - USD-C 20033133 RIV SK cze C
Hlaváčková, L.
Studenti a učitelé ze Slovenska na české a německé lékařské fakultě v Praze 1883-1945.
In: 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 1-3.
[Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny /6./. Košice (SK), 03.06.24-03.06.26 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106385 - USD-C 20035248 RIV CZ cze C
Hlaváčková, L.
Čeština v medicíně a na pražské lékařské fakultě (1784-1918).
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, A.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 327-344.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867--1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101075 - USD-C 20033173 CZ cze N
Hoppe, J.
S událostmi pražského jara je spjata i činnost Federace lokomotivních čet.
Zájmy strojvůdce, 56 [17] 1-2 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101076 - USD-C 20033174 CZ cze N
Hoppe, J.
Co se vlastně stalo se zlatým pokladem. Do Fondu republiky darovali Češi a Slováci celkem 272 milionů korun a více než 86 kilogramů zlata.
Lidové noviny, 16 [194] 4 (03.08.20).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101077 - USD-C 20033175 CZ cze N
Hoppe, J.
Jak vznikl dokument Dva tisíce slov.
Lidové noviny, 16 [192] 6 (03.08.18).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101078 - USD-C 20033176 CZ cze N
Hoppe, J.
V roce 1968 vznikly první nezávislé odbory. Federaci lokomotivních čet ustavenou proti vůli oficiálních odborů nařídil ÚV KSČ zlikvidovat koncem dubna 1969.
Lidové noviny, 16 [193] 5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103692 - USD-C 20033028 RIV RO eng C
Hoppe, J.
Interpretative models of the Prague Spring (1968).
In: Sovetization in Romania and Czechoslovakia. History, analogies, consequences. - (Ed. Zub, A.; Solomon, F.; Tůma, O.; Jindra, J.). - Iasi, Polirom 2003. - S. 112-117.
[Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iasi (RO), 01.09.21-01.09.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103693 - USD-C 20033029 RIV CZ cze M
Hoppe, J.
Pražské jaro a občanská společnost.
In: Padesátá a šedesátá léta v československých a světových dějinách. Sborník přednášek. - Praha, Porta linguarum 2003. - S. 105-110.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106344 - USD-C 20033207 CZ cze J
Hoppe, J.
Nejvyšší oběť Jana Palacha.
Společenskovědní předměty, 3, [-] 3-8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101073 - USD-C 20033171 CZ cze J
Hrbek, J.
Jenom krása nevyhrává. Itálie a druhá světová válka.
Dějiny a současnost, 25 [6] 1-4 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101067 - USD-C 20033165 CZ cze R
Jechová, K.
[Recenze].
Rec.: Kosta, J.: Mezi úzkostí a nadějí. - Praha, 2002. 165 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 185-186 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112894 - USD-C 20043069 RIV CZ cze B
Jechová, K.
Lidé Charty 77. Zpráva o biografickém výzkumu. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 170 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/02/1156; GA AV ČR(CZ) ICE8063304

103695 - USD-C 20033031 RIV RO eng C
Jindra, J.
Sovietization of natural sciences in Czechoslovakia (1945-1960).
In: Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, analogies, consequences. - (Ed. Zub, A.; Solomon, F.; Tůma, O.; Jindra, J.). - Iasi, Polirom 2003. - S. 44-56.
[Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iasi (RO), 01.09.21-01.09.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103697 - USD-C 20033033 CZ cze R
Jindra, J.
[Recenze].
Rec.: Reiser, A.: Útěk. - Praha, 2003. 217 s.
Chemické listy, 97 [7] 577 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

103698 - USD-C 20033034 CZ cze R
Jindra, J.
[Recenze].
Rec.: Schätz, M.: Historie výuky chemie. Osobnosti a události. - Praha, 2002. 295 s.
Chemické listy, 97 [4] 214 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

103699 - USD-C 20033035 RIV CZ cze J
Jindra, J.
Počátky České chemické společnosti.
Chemické listy, 97 [4] 220-222 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

106347 - USD-C 20033210 RIV CZ cze C
Jindra, J.
České vědecké společnosti exaktních věd v 19. století.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Sborník z konference. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 401-420.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106348 - USD-C 20033211 CZ cze J
Jindra, J.
Česko-rumunské sympozium historiků.
Akademický bulletin, - [12] 15 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101144 - USD-C 20033138 RIV CZ cze M
Jiroušek, B.
Mimořádná profesura Josefa Pekaře (ve světle vztahů Antonína Rezka a Jaroslava Golla).
In: Proměny elit v moderní době. Sborník k narozeninám docenta Roberta Saka. - (Ed. Lenderová, M.; Bezecný, Z.; Kubeš, J.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 167-178.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/99/D038
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101146 - USD-C 20033140 RIV CZ cze M
Jiroušek, B.
Jak se stravoval Antonín Rezek?
In: Dobrou chuť. - (Ed. Nikrmajer, L.; Petráš, J.). - České Budějovice, Jihočeské muzeum 2003. - S. 68-72.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/99/D038
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101147 - USD-C 20033141 CZ cze J
Jiroušek, B.
Pár poznámek k Františku Grausovi.
Dějiny a současnost, 25 [1] 38 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101148 - USD-C 20033142 RIV CZ cze J
Jiroušek, B.
Konec izolace? Českoslovenští historikové v Římě roku 1955.
Historický obzor, 14 [9-10] 229-231 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106378 - USD-C 20035241 RIV RU rus C
Jiroušek, B.
General L. G. Kornilov v češskoj mežvojennoj ku3/4ture.
In: Prvaja mirovaja vojna v literature i ku3/4ture zapadnych i južnych slavjan. Tezisy meždunarodnoj naučnoj konferencii. - Moskva, Institut slavjanovedenija RAN 2003. - S. 25-26.
[Pervaja mirovaja vojna v literature i ku3/4ture zapadnych i južnych slavjan.. Moskva (RU), 03.11.25-03.11.27 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106379 - USD-C 20035242 RIV CZ cze M
Jiroušek, B.
Odraz první světové války v životě studenta Josefa Klika.
In: Armáda, společnost a první světová válka. - (Ed. Petráš, J.). - České Budějovice, Jihočeské museum 2003. - S. 17-21.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106380 - USD-C 20035243 RIV CZ cze C
Jiroušek, B.
Jazyky v životě a díle Antonína Rezka.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 531-535.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113141 - USD-C 20045007 RIV CZ cze M
Jiroušek, B.
Ernst Bernheim v kontextu německé a české kulturní historie.
In: Čeněk Zíbrt a kulturní historie. - České Budějovice, Jihočeská univerzita 2003. - S. 233-252.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

116047 - USD-C 20043116 RIV CZ cze B
Jiroušek, B.
Josef Macek. Mezi historií a politikou. Praha, VCDV 2003. - 240 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

113142 - USD-C 20045009 RIV CZ cze M
Jiroušek, B. - Blüml, J.
František Ladislav Rieger v českém dějepisectví.
In: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. - Semily, Státní okresní archiv Semily 2003. - S. 33-45.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101106 - USD-C 20033100 RIV CZ cze J
Kaplan, K.
Zprávy z cely Milady Horákové.
Soudobé dějiny. Archiv soudobých dějin, 10 [1-2] 199-230 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103702 - USD-C 20033038 RIV CZ cze M
Kaplan, K.
Tribun lidu, který se bál: Antonín Zápotocký.
In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 1. - (Ed. Kárník, Z. . Kopeček, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 89-118.
Grant: GA MZV(CZ) RB16/18/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103714 - USD-C 20033050 RIV CZ cze B
Kárník, Z. - Kopeček, M.
Bolševismus, komunismus, radiální socialismus v Československu. 1. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 317 s.
Grant: GA MZV(CZ) RB16/18/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106382 - USD-C 20035245 RIV CZ cze M
Knapík, J.
Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska v letech 1945-1950.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 475-550.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103707 - USD-C 20033043 RIV CZ cze M
Kocian, J.
Demokratické politické strany po roce 1948.
In: Padesátá a šedesátá léta v československých i světových dějinách. Sborník přednášek. - (Ed. Kohnová, J.). - Praha, Porta linguarum 2003. - S. 11-24.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103708 - USD-C 20033044 RIV CZ cze M
Kocian, J.
Ladislav Feierabend a příchod bývalých členů agrární strany k národním socialistům v letech 1945-1948.
In: Po stopách nedávné minulosti. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 63-75.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103709 - USD-C 20033045 RIV RO eng C
Kocian, J.
Political parties in Czechoslovakia and their positions concerning the Sovietization of Central and Eastern Europe between 1945 and 1948.
In: Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, analogies, consequences. - (Ed. Zub, A.; Solomon, F.; Tůma, O.; Jindra, J.). - Iasi, Polirom 2003. - S. 77-94.
[Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iasi (RO), 01.09.21-01.09.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106335 - USD-C 20033198 RIV CZ cze U
Kocian, J.
Zrod ideje národní fronty a Národní fronta v Československu v letech 1938-1953. 1 s.
[ Praha, 03.12.11 (K-EUR 30/3)]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/01/0624
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101141 - USD-C 20033135 RIV CZ cze M
Kokešová, H.
K Albertovu překladu Kytice do němčiny.
In: Kytice v nás. Sborník ke 150. výročí prvního vydání básnické sbírky Karla Jaromíra Erbena. - Jičín, Městská knihovna 2003. - S. 105-107.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113148 - USD-C 20045016 RIV CZ cze C
Kokešová, H.
Vyšší hospodářská a hospodářsko-průmyslová škola zemská v Táboře. Konstituování a vývoj první české zemské akademie v letech 1866-1919.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 629-660.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918.. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112884 - USD-C 20043059 RIV CZ cze J
Kokoška, S.
Německá vojenská kontrašpionáž v Praze. Referát III F Abwehrstelle Prag a jeho činnost proti spojeneckým zpravodajským službám na Balkáně (1941-1944).
Soudobé dějiny, 10 [4] 465-486 (2003).

101122 - USD-C 20033116 RIV CZ cze B
Koldinská, M.
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti. Praha, Paseka 2003. - 200 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101123 - USD-C 20033117 RIV CZ cze J
Koldinská, M.
Mezi střízlivostí a dramatičností. K literárním, psychohistorickým a filozofickým rovinám tvorby Josefa Janáčka.
Kuděj, 5 [2] 83-101 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101124 - USD-C 20033118 CZ cze R
Koldinská, M.
Rozlousknutí rakouského oříšku. Čeští historici se pokusili naplnit svou ctižádost a sepsali své pojetí historie Rakouska.
Rec.: Veber, V. - Hlavačka, M. - Vorel, P. - Polívka, M. - Wihoda, M.: Dějiny Rakouska. - Praha, 2002.
Mladá fronta Dnes. Příl. B, 14, [-] 5 (03.05.24).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101125 - USD-C 20033119 CZ cze R
Koldinská, M.
Téměř vše, co jste chtěli vědět o středověku.
Rec.: Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. - Praha, 2002.
Mladá fronta Dnes. Příl. B, 14, [-] 5 (03.06.14).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101126 - USD-C 20033120 CZ cze R
Koldinská, M.
Příliš mnoho chudáků, žebráků i prostitutek.
Rec.: Rheinheimer, M.: Chudáci, žebráci a vaganti. Lidé na kraji společnosti 1450-1850. - Praha, 2003.
Mladá fronta Dnes. Příl. C, 14, [-] 8 (03.08.08).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101127 - USD-C 20033121 CZ cze R
Koldinská, M.
[Recenze].
Rec.: Van Dülmen, R.: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. Nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. - Praha, 2003.
Dějiny a současnost, 25 [5] 59 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107697 - USD-C 20035294 RIV CZ cze J
Koldinská, M.
Mezi střízlivostí a dramatičností. K literárním, psychohistorickým a filozofickým rovinám tvorby Josefa Janáčka.
Kuděj, 5 [2] 83-101 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107698 - USD-C 20035295 RIV CZ cze K
Koldinská, M.
"Manýristická mentalita". K užívání jednoho pojmu v soudobém českém dějepisectví.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Devátá, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 291-309, 720-721.
[Dějiny mentalit a jejich recepce v českém prostředí. Praha (CZ), 02.10.30 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107699 - USD-C 20035296 RIV CZ cze M
Koldinská, M.
Norma nebo ideál? Obraz vrchnosti a poddaných ve světle vrchnostenských instrukcí 16. a počátku 17. století.
In: Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. Eduardu Maurovi. - (Ed. Koldinská, M.; Velková, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 189-197.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103686 - USD-C 20033022 RIV CZ cze U
Kopeček, M.
8. Letní Škola Europaeum. 7 s.
[ Praha, 03.08.30-03.09.05 (K-EUR 35/28)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103711 - USD-C 20033047 RIV CZ cze M
Kopeček, M.
Obraz vnitřního nepřítele - revizionismus v Otázkách míru a socialismu v letech 1958-1969.
In: Bolševismus, komunismus, radikální socialismus v Československu. 1. - (Ed. Kárník, Z.; Kopeček, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 253-269.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8063101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103712 - USD-C 20033048 RIV CZ cze M
Kopeček, M.
Střední Evropa v českém politickém myšlení.
In: Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce. - (Ed. Vykoukal, J.). - Praha, Dokořán 2003. - S. 13-44.
Grant: GA MZV(CZ) RB15/26/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103713 - USD-C 20033049 RIV CZ cze M
Kopeček, M.
Český Visegrád.
In: Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce. - (Ed. Vykoukal, J.). - Praha, Dokořán 2003. - S. 125-155.
Grant: GA MZV(CZ) RB15/26/00
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106328 - USD-C 20033191 RIV CZ cze J
Kopeček, M. - Kunštát, M.
Sudetoněmecká otázka v české akademické debatě po roce 1989.
Soudobé dějiny, 10 [3] 293-318 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103679 - USD-C 20033015 RIV CZ cze U
Kostlán, A.
Emanuel Rádl - vědec a filozof. 4 s.
[ Praha, 03.02.09-03.02.12 (K-EUR 84/8)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103682 - USD-C 20033018 RIV CZ eng U
Kostlán, A.
Women Scholars and Institutions. 4 s.
[ Praha, 03.06.08-03.06.11 (K-WRD 61/34)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103685 - USD-C 20033021 RIV CZ cze U
Kostlán, A.
Mezinárodní konference historie matematiky. 5 s.
[ Jevíčko, 03.08.22-03.08.26 (K-EUR 51/3)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101163 - USD-C 20033160 RIV CZ cze U
Kostlán, A. - Nytrová, Z.
Věda v exilu. Česká věda ve dvacátém století. 2 s.
[ Praha, 03.11.11-03.11.12 (K-WRD 140/9)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101164 - USD-C 20033161 RIV CZ ger U
Kostlán, A. - Nytrová, Z.
Exil und Emigration. 2 s.
[ Praha, 03.11.13-03.11.14 (K-WRD 136/43)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103716 - USD-C 20033052 RIV CZ cze C
Koura, P.
Československo-polská konfederace v názorech domácího odboje.
In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. - Praha, Filosofická fak. UK 2003. - S. 169-176.
[Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. Pardubice (CZ), 02.04.18-02.04.20 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

116040 - USD-C 20043109 RIV CZ cze B
Koura, P.
Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny "Tři králové". Praha, Rybka Publ. 2003. - 309 s.

116041 - USD-C 20043110 RIV CZ cze M
Koura, P.
Odbojový pracovník major Jan Sadílek (1884-1940).
In: Historica Pragensia. Historický sborník Musea hl. města Prahy. - (Ed. Státníková, P.; Dvořák, T.). - Praha, Muzeum hl. m. Prahy 2003. - S. 371-382.

101065 - USD-C 20033163 CZ cze R
Kovařík, D.
[Recenze].
Rec.: Bílek, J.: Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. - Praha, 2002. 287 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 183-184 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101070 - USD-C 20033168 CZ cze R
Kovařík, D.
[Recenze].
Rec.: Vaněk, M.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. - Praha, 2002. 350 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 190-192 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101094 - USD-C 20033088 RIV CZ cze J
Kovařík, D.
Jihomoravské muzeum uprostřed pohoří Švábský Jura. Příspěvek k působení sudetoněmeckých muzeí v Německu na příkladu Jihomoravského krajanského muzea v Geislingenu/Steige.
Acta museologica Brunensis, 1, [-] 25-35 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101095 - USD-C 20033089 CZ cze J
Kovařík, D.
Mezinárodní historická konference "Politické procesy 50. let v Československu a Případ Slánský".
Časopis Matice moravské, 122 [1] 315-317 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112887 - USD-C 20043062 RIV CZ cze J
Kovařík, D.
Mezinárodní konference o sovětizaci armád východního bloku.
Soudobé dějiny, 10 [4] 626-628 (2003).

112890 - USD-C 20043065 CZ cze J
Kovařík, D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Brně.
Časopis Matice moravské, 122 [2] 635-636 (2003).

112900 - USD-C 20043075 CZ cze R
Kovařík, D.
Recenze.
Rec.: Pernes, J.: Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba v níž žili. Praha 2003. 326 s.
Časopis Matice moravské, 122 [2] 610-612 (2003).

101104 - USD-C 20033098 CZ cze R
Kratochvíl, M.
Izraelské dějiny v ledabylém zpracování a překladu.
Rec.: Gilbert, M.: Izrael. Dějiny. - Praha, 2002. 668 s.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 157-159 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101165 - USD-C 20033162 RIV CZ cze U
Krejčová, H.
Zmizelé dědictví kulturních statků. Dokumentace, identifikace, restituce a repatriace kulturních statků obětí 2. světové války. 2 s.
[ Brno, 03.11.20-03.11.21 (K-EUR 82/19)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106383 - USD-C 20035246 CZ cze J
Křivohlavá, B. - Stočes, J.
Databáze v historické vědě.
Český časopis historický, 101 [2] 476-479 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101129 - USD-C 20033123 RIV DE ger M
Kunštát, M.
Demokratische Umbrüche und der Prager Frühling in der Tschechoslowakei - jeweils 12 Jahre später.
In: Nach der Diktatur. Demokratische Umbrüche in Europa - zwölf Jahre später. - (Ed. Veen, H.-J.). - Köln, Böhlau 2003. - S. 75-85.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101130 - USD-C 20033124 RIV CZ cze J
Kunštát, M.
Deset let bez Československa. Češi, Slováci a jejich státy z perspektivy roku 2002.
Integrace, - [1] 19-21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101131 - USD-C 20033125 RIV DE ger J
Kunštát, M.
Vor dem EU-Eintritt. Erwartungen und Probleme aus der Sicht der Tschechischen Republik.
Zur Debatte/Themen der Katholischen Akademie in Bayern, 33 [1] 22-24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101132 - USD-C 20033126 DE ger M
Kunštát, M.
Freiheitsbewegung in totalitären Systemen.
In: Gedenkveranstaltung "Volksaufstand für die Freiheit" am 17. Juni 2003. - Dresden, Sächsischer Landtag 2003. - S. 37-40, 48-49.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101133 - USD-C 20033127 CZ cze R
Kunštát, M.
[Recenze].
Rec.: Kubín, P.:E: Sborník Katolické teologické fakulty. 3. - Praha, 2000. 158 s.
AUC-HUCP, 41 [1-2] 230-231 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106421 - USD-C 20035284 RIV CZ cze C
Kunštát, M.
Ecclesia universalis versus Ecclesia nationalis? Cesta k rozdělení teologické fakulty roku 1891.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Bunder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 241-246.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101140 - USD-C 20033134 RIV SK cze C
Mášová, H.
Zdravotnická problematika v programech politických stran 1. SR.
In: 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 1-4.
[Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny /6./. Košice (SK), 03.06.24-03.06.26 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101134 - USD-C 20033128 RIV SK cze G
Mikovcová, A.
Fyziologie domácích zvířat na Vysoké škole zemědělské v Brně v letech 1919-1939. Bratislava, Univerzita Komenského 2003. -
[Medzinárodné sympózium k dejinámm medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny /6./. Košice (SK), 03.06.24-03.06.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113151 - USD-C 20045019 RIV CZ cze C
Mikovcová, A.
Česko-polské styky v zemědělských vědách v době meziválečné.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 377-409.
[Česko-polské vědecké styky v 19. a 20. století.. Praha (CZ), 01.09.26 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106350 - USD-C 20033213 CZ cze J
Morávková, A. - Jindra, J.
Společnost pro vědy a umění.
Akademický bulletin, - [3] 24-25 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101098 - USD-C 20033092 RIV CZ cze J
Navrátil, J. - Vondrová, J.
Čtyři jednou ranou.
Soudobé dějiny, 10 [1-2] 160-168 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106395 - USD-C 20035258 RIV CZ cze M
Nodl, M.
Otázky recepce francouzské historiografie v českém prostředí: totální dějiny, dlouhé trvání a mentality.
In: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích. - (Ed. Horská, P.; Nodl, M.; Kostlán, A.). - Praha, CeFReS 2003. - S. 95-132.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106396 - USD-C 20035259 RIV CZ cze M
Nodl, M.
Paměť komunismu a postmoderní relativismus.
In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. - Praha, Historický ústav AV ČR 2003. - S. 177-186.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103718 - USD-C 20033054 RIV SK cze J
Nosková, H.
Maďaři a české země v letech 1945-1949.
OS. Fórum občianskej spoločnosti, 7 [5] 17-24 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103719 - USD-C 20033055 RIV SK sla M
Nosková, H.
Slováci a vzdelávanie v slovenskom jazyku v ČR.
In: Slovenská republika a zahraniční Slováci 2002. - Bratislava, Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov 2003. - S. 155-164.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103720 - USD-C 20033056 RIV CZ cze J
Nosková, H.
Kalendářní zvyky a obyčeje Slováků ze Sedmihradského Rudohoří v Rumunsku žijících v regionech západních Čech v druhé polovině 20. století.
Sborník Chebského muzea, -, [-] 141-155 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103722 - USD-C 20033058 RIV CZ cze M
Nosková, H.
Národnostní skladba obyvatelstva v Československu.
In: Integrace cizinců na území České republiky. Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích AV ČR na základě usnesení vlády ČR č. 1266/2000 a 1260/2001. - Praha, AV ČR 2003. - S. 537-564.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103723 - USD-C 20033059 CZ cze M
Nosková, H.
Tolerance a národní identita. Současnost v České republice.
In: Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích AV ČR na základě usnesení vláídy ČR č. 1266/2000 a 1260/2001. - Praha, AV ČR 2003. - S. 523-536.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103724 - USD-C 20033060 CZ cze M
Nosková, H.
Tolerance, minority a cizinci v ČR.
In: Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích AV ČR na základě usnesení vlády ČR č. 1266/2000 a 1260/2001. - Praha, AV CR 2003. - S. 565-575.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103725 - USD-C 20033061 RIV CZ cze M
Nosková, H.
Slováci z Rumunska v politice KSČ v letech 1945-1954.
In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 76-95.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

111764 - USD-C 20043034 RIV CZ cze J
Nosková, H.
Slováci z Maďarska na Karlovarsku a Sokolovsku.
Historický sborník Karlovarska, 9, [-] 202-227 (2003).

112901 - USD-C 20043076 RIV CZ cze M
Nosková, H.
Slováci z Maďarska na Karlovarsku a Sokolovsku.
In: Historický sborník Karlovarska IX. - Karlovy Vary, Státní okresní archiv 2003. - S. 202-227.

103717 - USD-C 20033053 RIV CZ cze B
Nosková, H. - Polišenská, M.
Česká republika pro cizince. Vybrané kapitoly. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 83 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106397 - USD-C 20035260 RIV CZ cze M
Olšáková, D.
Dobová recepce školy Annales v českých historických časopisech.
In: Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích. - Praha, CeFReS 2003. - S. 179-196.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106401 - USD-C 20035264 RIV CZ cze U
Olšáková, D.
Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii 70. a 80. let 20. století. 1 s.
[ Praha, 03.09.11 (K-EUR 26/2)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101097 - USD-C 20033091 RIV CZ cze B
Pánek, J. - Tůma, O.
Manuál encyklopedie českých dějin. Příručka pro zpracovatele - heslář - vzorová hesla. Praha, Historický ústav AV ČR 2003. - 481 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903

102914 - HIU-Y 20030211 RIV CZ cze B
Pánek, J. - Tůma, O. - Kocian, J. - Mikulec, J. - Pelikán, J. - Polívka, M. - Pořízka, A. - Raková, S. - Semotanová, E.
Manuál Encyklopedie českých dějin. (Příručka pro zpracovatele - heslář - vzorová hesla). Praha, Historický ústav AV ČR 2003. - 481 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914; CEZ:AV0Z8015903

112896 - USD-C 20043071 RIV CZ cze B
Pavka, M.
Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. Prvních pět let komunistické vlády. Brno, Prius 2003. - 126 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE8063305

101084 - USD-C 20033078 RIV CZ cze M
Pernes, J.
Ferdinand Peroutka - neznámý známý.
In: Mluví k vám Ferdinand Peroutka. Rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa. Díl 1, 1951-1959. - Praha, Argo 2003. - S. 491-523.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101085 - USD-C 20033079 CZ cze N
Pernes, J.
Dějiny očima Dikobrazu.
Reflex, - [17] 36-42 (03.04.24).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101086 - USD-C 20033080 CZ cze N
Pernes, J.
Válka dělila Čechy na zrádce a hrdiny.
Lidové noviny, 16, [-] 20 (03.05.07).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101087 - USD-C 20033081 CZ cze J
Pernes, J.
Dvě výročí protikomunistického odporu. Československo a Německá demokratická republika v roce 1953.
Revue Politika, 1(16) [6] 27-29 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101088 - USD-C 20033082 CZ cze N
Pernes, J.
Akce v Brně organizovaly LN. Na Moravě chyběly informace: nový stát byl vyhlášen 29. října.
Lidové noviny. Příl. Zrození státu, 16, [-] 4 (03.10.27).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101089 - USD-C 20033083 CZ cze M
Pernes, J.
Vášnivý hledač pravdy.
In: Vražda Václava, knížete českého. - Praha, Hart 2003. - S. 283-287.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101090 - USD-C 20033084 RIV CZ cze B
Pernes, J.
Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili. Praha, Brána 2003. - 326 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101091 - USD-C 20033085 RIV CZ cze B
Pernes, J.
Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945-1990. Brno, Barrister + Principal 2003. - 230 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101092 - USD-C 20033086 RIV CZ cze C
Pernes, J.
Komunističtí prezidenti a jejich životní osudy.
In: Českoslovenští a čeští prezidenti. - (Ed. Loužek, M.). - Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2003. - S. 138-144.
[Českoslovenští a čeští prezidenti. Praha (CZ), 03.01.14 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103681 - USD-C 20033017 RIV CZ cze U
Pernes, J.
Politické procesy 50. let a Případ Slánský. 3 s.
[ Praha, 03.04.14-03.04.16 (K-EUR 104/27)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106357 - USD-C 20033220 CZ cze J
Pernes, J.
Karel Kaplan - 75 let.
Zpravodaj Historického klubu, 14 [1] 88-90 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101071 - USD-C 20033169 RIV SK cze C
Prečan, V.
Opětovné vynoření občanské společnosti. Nezávislé aktivity v komunistickém Československu 70. a 80. let.
In: Česká a slovenská společnost v období normalizace. Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. - Bratislava, Veda 2003. - S. 155-184.
[Česká a slovenská společnost v období normalizace. Česko-slovenské vztahy - Slovensko-české vzťahy. Seminář /11./. Liberec (CZ), 01.08.22-01.08.23 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106352 - USD-C 20033215 SK cze M
Prečan, V.
Nic pro zasmání.
In: Usmievavé Slovensko. Autobiografománia. - Bratislava, Vyd. PT 2003. - S. 220-230.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106353 - USD-C 20033216 DE ger M
Prečan, V.
Bedřich Loewenstein - ein grenzüberschreitender Vermittler.
In: Wir und die anderen. Historische und kultursoziologische Betrachtungen. - Dresden, Thelem 2003. - S. 433-434.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107710 - USD-C 20033307 CZ cze J
Prečan, V.
Český historik nad rakví Lubomíra Liptáka 28. října 2003.
Zpravodaj Historického klubu, 14 [1] 96-97 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106334 - USD-C 20033197 CZ cze R
Raška, F.
[Recenze].
Rec.: Deák, I. - Gross, J. T. - Judt, T.: Politics of Retribution in Europe. World War II and Its Aftermath. - Princeton, 2000. 337 s.
Soudobé dějiny, 10 [3] 433-434 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103700 - USD-C 20033036 CZ cze B
Seifert, J. - Jirásková, M.
Morový sloup. Deštník z Piccadilly. Býti básníkem. Dodatky. Praha, Akropolis 2003. - 399 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106404 - USD-C 20035267 CZ cze J
Sekyrková, M.
Václav Matěj Kramerius (9.2.1753-22.3.1808).
Věda, technika a my, 57 [2] 5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106329 - USD-C 20033192 CZ cze R
Slabotinský, R.
[Recenze].
Rec.: Stříbrný, J.:E: Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků z konference. - Kostelní Vydří, 2002. 278 s.
Soudobé dějiny, 10 [3] 423-424 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106330 - USD-C 20033193 CZ cze R
Slabotinský, R.
[Recenze].
Rec.: Paleček, P.: Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa. Neevidované kremace 1941-1945. Zemřelí ve věznicích 1948-1956. - Brno, 2002. 171 s.
Soudobé dějiny, 10 [1/2] 188-189 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106331 - USD-C 20033194 CZ cze R
Slabotinský, R.
[Recenze].
Rec.: Plachý, J.: Případ Fritz. Válečný zločinec Max Rostock jako agent StB. - Praha, 2002. 111 s.
Soudobé dějiny, 10 [1/2] 189-190 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106333 - USD-C 20033196 CZ cze R
Slabotinský, R.
[Recenze].
Rec.: Pelikán, J.: Jugoslávie a východní blok 1953-1956. - Praha, 2001. 401 s.
Soudobé dějiny, 10 [3] 428-429 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113139 - USD-C 20045004 RIV CZ cze M
Soukup, P.
Lucemburské období v pojetí historiků "Spolku pro dějiny Němců v Čechách" do roku 1900.
In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. - (Ed. Borovský, T.; Jan, L.; Wihoda, M.). - Brno, Historický ústav FF MU - Historický ústav AV ČR - Matice moravská 2003. - S. 167-175.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103665 - USD-C 20033001 RIV SK cze C
Suchánek, D.
Lázeňská zdravotní péče ve službách komunistické strany. Příspěvek k dějinám socializace československého zdravotnictví.
In: Zborník prác. 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Košice 24. -26. 6. 2003. - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 96-98.
[Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny /6./. Košice (SK), 03.06.24-03.06.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103670 - USD-C 20033006 RIV CZ cze J
Suchánek, D.
Modus vivendi 1928.
Revue církevního práva, 23 [3/02] 205-224 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103671 - USD-C 20033007 RIV CZ cze J
Suchánek, D.
Katolická církev a "kulturní boj".
Teologie a společnost, 1 [2] 3-8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101074 - USD-C 20033172 RIV CZ cze B
Suk, J.
Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Praha, Prostor 2003. - 507 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103727 - USD-C 20033063 RIV CZ cze M
Suk, J.
Listopad '89 a věc revoluce. Jaká revoluce se v Československu na přelomu let 1989/1990 odehrála?
In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 343-351.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103728 - USD-C 20033064 CZ cze N
Suk, J.
Havlovi nejvíce pomohl Čalfa. Komunistický byrokrat, který pohnul dějinami.
Lidové noviny. Mimoř. příloha, 16 [267] 17-19 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101137 - USD-C 20033131 RIV CZ cze B
Svobodný, P. - Hlaváčková, L.
Dějiny lékařství v českých zemích. Praha, Triton 2003. - 300 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106324 - USD-C 20035187 RIV CZ ger C
Šimůnek, M.
Soziopolitische Bestrebungen der Tschechischen Eugenischen Gesellschaft in den Jahern 1915-1924.
In: Moderne Biologie. Möglichkeiten und Risiken, Hoffnung und Bedrohung. - (Ed. Anděl, M., Ruzicka; T., Labisch, A.; Brandes, D.; Kraml, P.; Arenberger, P.). - Praha, UK-3.LF 2003. - S. 55-64.
[Moderne Biologie. Möglichkeiten und Risiken, Hoffnung und Bedrohung; Beuräge zu einer deutsch-tschechischen Tagung der Heinrich Heine Universität Düssledorf und Karlsuniversität Prag. Praha (CZ), 01.05.21 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106327 - USD-C 20033190 RIV CZ cze K
Šimůnek, M.
Národní eugenika - eugenický národ.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Devátá, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 71-89.
[Národ a národnost 1918-1919: Mezi biologií, historií a politikou. Praha (CZ), 02.05.16 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106359 - USD-C 20035222 RIV AT ger C
Šimůnek, M. - Schulze, D.
"Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und im Protektorat Boehmen und Maehren: Ein Forschungsbericht.
In: Beiträge zur NS-"Euthanasie"-Forschung 2002. - Münster, Klemm&Oelschlaeger 2003. - S. 1-22.
[Fachtagungen des Arbeitskreises zur Geschichte der NS-"Euthanasie" und Zwangssterilisationen. Linz (AT), 02.05.24-02.05.26 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106332 - USD-C 20033195 CZ cze R
Škvorová, V.
[Recenze].
Rec.: Halík, T.: Co je bez chvění, není pevné. Labyrintem světa s vírou a pochybností. - Praha, 2002. 379 s.
Soudobé dějiny, 10 [3] 426-428 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101158 - USD-C 20033152 CZ cze J
Šmahel, F.
Pocta profesoru Alexandru Stichovi.
Akademický bulletin AV ČR, - [4] 14-15 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101161 - USD-C 20033156 RIV CZ cze R
Šmahel, F.
[Recenze].
Rec.: Bylina, S.: Chrystianizacja wsi polskiej u schylku sredniowiecza. - Warszawa, 2002. 262 s.
Český časopis historický, 101 [1] 121-125 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101152 - USD-C 20033146 RIV CZ eng C
Štrbáňová, S.
Marjory Stephenson and the Medical Research Council. New Managing Role for a Woman Scholar.
In: International Conference Women Scholars and Institutions. Conference Programme and Abstacts. - Praha, Karolinum 2003. - S. 47.
[International Conference Women Scholars and Institutions. Praha ( CZ), 03.06.08-03.06.11 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101153 - USD-C 20033147 RIV HU eng C
Štrbáňová, S.
Communication Between Members of the Liebig School. Unknown Letters of the French Chemist Friedel and Wurtz to the Czech Chemist Raýman.
In: 4th International Conference on History of Chemistry "Communication in Chemistry in Europe, across Borders and across Generations". Book of Abstracts. - (Ed. Vámos, É.; Androsits, B.). - Budapest, Academy of Science 2003. - S. 32.
[Communication in Chemistry in Europe, across Borders and across Generations. International Conference on History of Chemistry /4./. Budapest (HU), 03.09.03-03.09.07 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106406 - USD-C 20035269 CZ cze J
Štrbáňová, S.
Mezinárodní konference "Women Scholars and Institutions", Praha, 8.-11. června 2003.
Dějiny věd a techniky, 36 [4] 251-255 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106407 - USD-C 20033271 RIV CZ cze C
Štrbáňová, S.
Uplatnění nového českého přírodovědného názvosloví na českých vysokých školách v průběhu 19. století.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 297-311.
[Místo národníh jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106408 - USD-C 20035271 RIV CZ eng M
Štrbáňová, S.
Polemics in Natural Sciences Shaping local Scientific Styles in the Czech Lands in the 19th and the Beginning of the 20th century.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy 2002-2003. - (Ed. Kostlán, A.; Devátá, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 615-629.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106409 - USD-C 20035272 RIV DE ger M
Štrbáňová, S.
Brauner, Bohuslav.
In: Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschafter. Bd. 1. - (Ed. Hoffmann, D.; Laitko, H.; Müller-Wille, S.). - Heidelberg, Spektrum 2003. - S. 249-251.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106410 - USD-C 20035273 RIV DE ger M
Štrbáňová, S.
Brdička, Rudolf.
In: Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler. Bd. 1. - (Ed. Hoffmann, D.; Laitko, H.; Müller-Wille, S.). - Heidelberg, Spektrum 2003. - S. 251.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106411 - USD-C 20035274 RIV DE ger M
Štrbáňová, S.
Cori, Carl Ferdinand.
In: Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler. Bd. 1. - (Ed. Hoffmann, D.; Laitko, H.; Müller-Wille, S.). - Heidelberg, Spektrum 2003. - S. 346-347.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106412 - USD-C 20035275 RIV DE ger M
Štrbáňová, S.
Cori, Gerty Theresa.
In: Lexikon der Bedeutenden Naturwissenschaftler. Bd. 1. - (Ed. Hoffmann, D.; Laitko, H.; Müller-Wille, S.). - Heidelberg, Spektrum 2003. - S. 348.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101156 - USD-C 20033150 RIV SK cze C
Těšínská, E.
Radiologický průzkum území ČSR v období do druhé světové války.
In: 6. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. - Bratislava, Univerzita Komenského 2003. - S. 1-4.
[Medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny /6./. Košice (CZ), 03.06.24-03.06.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106413 - USD-C 20035276 RIV CZ cze C
Těšínská, E.
Vznik a působnost přírodovědného spolku "Lotos" v českých zemích.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 345-399.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106415 - USD-C 20035278 RIV CZ cze M
Těšínská, E.
K česko-polským vědeckým stykům v oblasti matematicko-fyzikálních věd.
In: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 341-375.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106416 - USD-C 20035279 RIV CZ cze J
Těšínská, E.
K česko-polským vědeckým stykům v oblasti matematicko-fyzikálních věd.
Circuli 1933-2003. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, 7, [-] 169-201 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103668 - USD-C 20033004 RIV CZ cze J
Tinková, D.
Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti.
Český časopis historický, 101 [1] 27-76 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103669 - USD-C 20033005 CZ cze R
Tinková, D.
Tocqueville a mýtus počátku.
Rec.: Tocqueville, A. de: Starý režim a revoluce.
Revue politika, 1 [8/9] 42-43 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101162 - USD-C 20033159 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Mnichovská dohoda - cesta k destrukci demokracie v Evropě. 2 s.
[ Praha, 03.10.24-03.10.25 (K-WRD 90/13)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103680 - USD-C 20033016 RIV CZ cze/ger U
Tůma, O.
Středoevropský zápas o vykročení z minulosti. 3 s.
[ Jihlava, 03.04.11-03.04.13 (K-EUR 170/62)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103684 - USD-C 20033020 RIV CZ cze/ger U
Tůma, O.
Odpor proti diktatuře. 1 s.
[ Praha, 03.06.12 (K-EUR 33/5)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103687 - USD-C 20033023 RIV CZ cze/eng/fre U
Tůma, O.
Československo a Rumunsko v rámci versailleského systému. Mezinárodní sympozium česko-rumunských historiků. 2 s.
[ Praha, 03.10.02-03.10.03 (K-EUR 16/8)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103731 - USD-C 20033067 RIV AT eng M
Tůma, O.
Czech Perception of Austrian History.
In: Aussenansichten. Europäische (Be)wertungen zur Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert. - (Ed. Rathkolb, O.). - Innsbruck, Studienverlag 2003. - S. 325-334.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103733 - USD-C 20033069 RIV CZ cze M
Tůma, O.
Československo a válka v Afghánistánu 1979-1989.
In: Po stopách nedávné minulosti. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 335-342.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103734 - USD-C 20033070 RIV CZ cze M
Tůma, O.
Československo a studená válka.
In: Padesátá a šedesátá léta v československých i světových dějinách. XV. Letní škola historie. - (Ed. Kohnová, J.). - Praha, Porta linguarum 2003. - S. 5-34.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103735 - USD-C 20033071 RIV RO eng C
Tůma, O.
Marshall Plan and Czechoslovakia.
In: Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, Analogies, Consequences. - (Ed. Zub, A.; Solomon, F.). - Iasi, Polirom 2003. - S. 67-76.
[Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iasi (RO), 01.09.21-01.09.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103736 - USD-C 20033072 CZ cze N
Tůma, O.
21. srpen 1968.
Týden, - [34] 30-37 (03.08.18).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103737 - USD-C 20033073 CZ cze N
Tůma, O.
Tři důvody pro zděšení historiků.
Právo, 13, [-] 7 (03.10.27).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106356 - USD-C 20033219 CZ cze J
Tůma, O.
K 75. narozeninám Milana Otáhala.
Zpravodaj Historického klubu, 14 [1] 85-86 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101103 - USD-C 20033097 RIV CZ cze B
Vachalovský, P. - Žáček, P.
Jan Kavan v labyrintu služeb. Praha, Formát 2003. - 638 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101093 - USD-C 20033087 RIV CZ cze B
Vaněk, M.
Orální historie. Metodické a "technické" postupy. Olomouc, Univerzita Palackého 2003. - 79 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101096 - USD-C 20033090 RIV CZ cze J
Vaněk, M.
Meze a možnosti orální historie při výzkumu českého exilu.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Fac. Philosophica. Historica 31-2002. Sborník prací historických, 19, [-] 399-404 ( 2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103683 - USD-C 20033019 RIV CZ cze U
Vaněk, M.
II. setkání historiků a příznivců metody orální historie. 2 s.
[ Sovinec, 03.05.22-03.05.23 (U-WRD 22/1)]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/02/1156
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106417 - USD-C 20035280 RIV CZ cze C
Velek, L.
Česká kulturní politika versus racionalizace struktury státního vzdělávacího systému. Případ tzv. Gautschových ordonancí z roku 1887.
In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. - (Ed. Binder, H.; Křivohlavá, B.; Velek, L.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2003. - S. 589-628.
[Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918. Praha (CZ), 02.11.18-02.11.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

113191 - USD-C 20045021 RIV FR ger J
Velek, L.
Ein konservativer Aristokrat mit radikaler Unterstützung. Die jungtschechische Wahlagitation 1894 für Adolf Freiherrn Leonhardi.
Etudes Danubienne. Les Noblesses de Bohéme et de Moravie au XIXe., 19, [-] 141-154 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106354 - USD-C 20033217 RIV CZ cze B
Vojtásek, F. - Žáček, P.
Francouzský krtek. V první linii studené války. Cheb, Svět křídel 2003. - 263 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101099 - USD-C 20033093 RIV CZ cze J
Vondrová, J.
Pražské jaro 1968.
Společenskovědní předměty, 3 [9] 3-7 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101100 - USD-C 20033094 RIV CZ cze M
Vondrová, J.
Na okraj Drážďan.
In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. - (Ed. Pernes, J.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - S. 280-286.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106427 - USD-C 20033290 RIV CZ cze B
Vondrová, J. - Navrátil, J.
Komunistická strana Československa. Normalizace (listopad 1968-září 1969). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003. - 640 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/01/0620
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103694 - USD-C 20033030 RIV RO eng G
Zub, A. - Solomon, F. - Tůma, O. - Jindra, J.
Sovietazion in Romania and Czechoslovakia : History, analogies, consequences. Iasi, Polirom 2003. - 231 s.
[Sovietization in Romania and Czechoslovakia. Iasi (RO), 01.09.21-01.09.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101102 - USD-C 20033096 RIV CZ cze B
Žáček, P.
Kasárna na levém břehu. Smíchov a okolí v Pražském povstání 1945. Cheb, Svět křídel 2003. - 274 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106355 - USD-C 20033218 RIV CZ cze J
Žáček, P.
Armáda pod drobnohledem. Vojenská kontrarozvědka v dokumentech 1974-1989.
Historie a vojenství, 52 [3/4] 797-836 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11