ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

044024 - USMH-B 970103 CZ eng J
Balík, K. - Gregor, J. - Žižka, S. - Křena, J.
Carbon-Carbon Composite Bone Plates, Part 1 - Reinforcement.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [7/105] 5-8 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066

056197 - USMH-B 980017 CZ eng J
Bernauer, B. - Kolář, F. - Svítilová, J.
Catalytic and separation process with membrane from carbonaceous materials.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 73-81 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/0596

056198 - USMH-B 980018 CZ cze J
Bernauer, B. - Kolář, F. - Svítilová, J.
Katalytické a separační procesy s membránou z uhlíkatých materiálů.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 155-162 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/0596

044045 - USMH-B 970134 CZ eng J
Brož, M.
Modification of the Lennartz Apparatus for the Seismic Array in West Bohemia.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [10/102/] 219-222 (1997).
Grant: GA205/93/2523

044046 - USMH-B 970135 CZ cze C
Brož, M. - Buben, J.
Předběžné vyhodnocení záznamů seismické stanice Vinařice z roku 1996.
In: 1. Česko-polské geomechanické symposium. - (Ed. Konečný, P.). - Ostrava, UGN AV ČR 1997. - S. 16-24.
[Česko-polské geomechanické symposium /1./. Ostrava (CZ), 97.05.13-97.05.15]
Grant: GA105/96/1065

044047 - USMH-B 970136 CZ cze C
Brož, M. - Buben, J.
Monitor seismoakustické emise v jámovém ohradníku dolu Kladno 2.
In: Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, UGN AV ČR 1997. - S. 77-82.
[Regionální konference s mezinárodní účastí. Ostrava (CZ), 97.04.08-97.04.09]
Grant: GA105/96/1065

056196 - USMH-B 980015 CZ eng J
Bucha, V.
Displaying 3-D objects in seismology using PEX library.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [11/104/] 59-63 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0535

067242 - USMH-B 990207 RIV CZ cze J
Buchtele, J.
ICCS 97. Poznámky na okraj 9. mezinárodní konference o uhlí.
Energie, 2 [5/6] 131 (1997).

043962 - USMH-B 970151 DE eng C
Buchtele, J. - Burdová, O. - Buryan, P. - Straka, P.
Co-porolysis of coal with waste materials.
In: Proceedings ICCS 97 - 9th International Conference on Coal Science. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K.H.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P&W Druck und Verlag 1997. - S. 869-872.
[International Conference on Coal Science 1997 /9./. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

043963 - USMH-B 970011 DE eng C
Buchtele, J. - Jelínek, P. - Straka, P.
Formation of lustrous carbon by two-stage pyrolysis of coal.
In: Proceedings ICCS 97 - 9th International Conference on Coal Science. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P&W Druck und Verlag 1997. - S. 833-836.
[International Conference on Coal Science 1997 /9./. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/1408

043961 - USMH-B 970150 CZ cze J
Buchtele, J. - Roubíček, V.
Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud.
Energie, 2 [1] 103-106 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

067245 - USMH-B 990226 CZ eng V
Buchtele, J. - Straka, P.
Co processing of coal with waste plastics. Praha, ÚSMH AV ČR 1997. - 30 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

043972 - USMH-B 970026 NL eng J
Černý, J. - Sýkorová, I. - Maxa, D. - Weishauptová, Z. - Šebor, G. - Blažek, J.
Relationship between properties and conversions of North Bohemian coals during coal/oil coprocessing.
Fuel Processing Technology, 50 [1] 235-247 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/1791; GA AV ČR(CZ) 246101
[Impact factor:0.640(91) 0.387(92) 0.474(93) 0.518(94) 0.523(95) 0.647(96) 0.972(97) 0.715(98) 0.526(99) 0.563(00) 0.766(01) 0,872(02) 0.823(03) ]

043982 - USMH-B 970041 DE eng C
Černý, J. - Weishauptová, Z.
Pore Texture and its Relation to Low Temperature Oxidation of North Bohemia Coals.
In: Proceedings ICCS 97. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H. J.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P-W Druck und Verlag GmbH 1997. - S. 357-360.
[Coal Science 97. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/1791

044016 - USMH-B 970081 CZ eng J
Číž, R. - Růžek, B.
Periodicity of Mining and Induced Seismicity in the Mayrau Mine, Czech Rebublic.
Studia geophysica et geodaetica, 41 [1] 29-44 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/93/2346
[Impact factor:0.091(91) 0.194(92) 0.178(93) 0.143(94) 0.051(95) 0.000(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.000(99) 0.761(00) 0.680(01) 0,571(02) 0.426(03) ]

054560 - USMH-B 980010 DE ger J
Deutsch, R. - Gussmann, P. - Jäger, B. - Krauter, E. - Kuntsche, K. - Lippoman, R. - Moser, M. - Müller, B. - Prinz, H. - Rybář, J. - Schuck, W. - Wallrauch, E. - Wichter, L.
Empfehlungen zum Erkennen und Erfassen von Rutschungen.
Geotechnik, 20 [4] 248-259 (1997).

044050 - USMH-B 970003 FR eng A
Eckhardtová, Š. - Suchý, V. - Sýkorová, I. - Dobeš, P. - Stejskal, M.
Contact metamofphism of graptolite rich black shales by basaltic sills: implications for the origin of hydrothermal petroleum.
In: Terra Nova, Abstract supplement No 1. - Strasbourg, European Union of Geosciences 1997. - S. 547.
[European Union of Geosciences. Strasbourg (FR), 97.03.23-97.03.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3012703

043975 - USMH-B 970031 CZ cze C
Erdinger, Z. - Chlumský, J.
Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky.
In: 1.Česko-polské geomechanické symposium. - (Ed. Konečný, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1997. - S. 29-32.
[Česko-polské geomechanické symposium. Ostrava (CZ), 97.05.13-97.05.15]

043979 - USMH-B 970037 TC eng A
Gayer, R. - Pešek, J. - Sýkorová, I. - Valterová, P.
Cannibalisation of coal measures in the Forest of Dean coalfield, UK: Implication for the geology of the source region.
In: Abstracts: ECC - 97, Izmir - Turkey. - (Ed. Nakoman, E.; Inaner, H.). - Izmir, Dokuz Eylül University Izmir 1997. - S. 18-19.
[European coal conference 97. Izmir (TC), 97.05.05-97.05.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) 3046607

054559 - USMH-B 980009 GR eng A
Giardini, D. - Balassanian, S. - Gassanov, A. - Chelidze, T. - Pustovitenko, B. - Ashirov, T. - Ghafory-Astiani, M. - Erdik, M. - Ulomov, V. - Kondorskaya, N. - Trifonov, V. - Molchan, G. - Schenk, V. - Mayer-Rosa, D. - Stucchi, M. - Grünthal, G.
Seismic Hazard Assessment for the Caucasus Test Area.
In: Abstracts, The 29 General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). - Thessaloniki, P. Ziti & Co. Technical Books Edition 1997. - S. 385.
[General Assembly of IASPEI /29./. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]

056221 - USMH-B 980106 IT eng V
Giardini, D. - Balassanian, S. - Gassanov, A. - Chelidze, T. - Pustovitenko, B. - Ashirov, T. - Ghafory-Ashtiany, M. - Erdic, M. - Ulomov, V. - Kondorskaya, N. - Trifonov, V. - Molchan, G. - Schenk, V. - Mayer-Rosa, D. - Stucchi, M. - Grunthal, G.
Test Area for Seismic Hazard Assessment in the Caucasus. Roma, National Geophysical Institute 1997. - 73 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) INTAS Ct. 94-1644

056219 - USMH-B 980069 DE eng A
Glogar, P. - Černý, M.
Experimental studies of fracture properties of fibrous carbon-carbon composites.
In: Abstracts of German/Czech Symposium on Experimental Mechanics "Methods of Experimental Mechanics to Guarantee Quality, Economy and Safety of Products and Structures". - Bad Honnef, Physikzentrum Bad Honnef 1997. - S. 9-10.
[German/Czech Symposium on Experimental Mechanics "Methods of Experimental Mechanics to Guarantee Quality, Economy and Safety of Products and Structures". Bad Honnef (DE), 97.01.21-97.01.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) 246405

044043 - USMH-B 970131 PL eng C
Hanzlík, J. - Jahoda, K.
Contribution to the determination of representative elementary volume for a conceptual flowing model.
In: Acta Universitatis Wratislaviensis. - (Ed. Bochenska, T.; Marszalek, H.). - Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytet Wroclawski 1997. - S. 171-181.
[Workshop on Hazard Rock Hydrogeology of the Bohemian Massif /2./. Borowice n. Karpacz (PL), 96.09.18-96.09.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0914

056206 - USMH-B 980031 CZ cze C
Hanzlík, J. - Jahoda, K.
Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí.
In: Orlice 97. - (Ed. Frimlová, R.). - Letohrad, Sdružení obcí a měst Orlice 1997. - S. 105-108.
[Orlice 97. Letohrad (CZ), 97.10.09-97.10.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0914

043987 - USMH-B 970048 CZ eng J
Hanzlík, J. - René, M.
Chemistry of mineral waters in relation to the composition of surrounding rocks.
Journal of Czech Geological Society, 42 [3] 55 (1997).
[MAEGS-10 Chalenges to Chemical Geology. Karlovy Vary (CZ), 97.09.01-97.09.05]
Grant: GA205/96/0914

043969 - USMH-B 970017 CZ eng C
Hnilica, F. - Glogar, P. - Starý, V.
Microstructure of unidirectional C/C composite.
In: Workshop 97. - Praha, - 1997. - S. 665-666.
[Annual University - Wide Seminar /6./. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]

043970 - USMH-B 970023 NL eng C
Hnilica, F. - Glogar, P. - Starý, V.
Electron microscope study of carbon fibre reinforced carbon composites with phenol-formaldehyde resin as matrix precursor.
In: Materials, Functionality of Design. - -, The Netherlands Society for Materials Science 1997. - S. 119-122.
[Euromat 97. Maastricht (NL), 97.04.21-97.04.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/0359

043996 - USMH-B 970059 CZ eng C
Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J. - Trčková-Skořepová, J.
The form optimization of the pressure transducer.
In: Workshop 97. - Praha, CTU 1997. - S. 519-520.
[Workshop 97. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

044000 - USMH-B 970064 FI eng C
Holý, S. - Volf, J. - Trčková, J. - Anger, L.
Using miniature tactile sensor in geomechanics.
In: Topical Workshop on Virtual Reality and Advanced Man-Machine Interfaces. - (Ed. Halttunen, J.; Tuokko, R.). - Helsinki, Finnish Society of Automation 1997. - S. 262-265.
[IMEKO World Congress /14./. Tampere (FI), 97.06.01-97.06.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

043999 - USMH-B 970063 HR eng C
Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L.
New soil pressure transducer applied in geomechanics.
In: 14th Symposium "Danubia - Adria" on Experimental Methods in Solid Mechanics. - (Ed. Biondič, J.; Kodvanj, J.). - Zagreb, Euro Print 1997. - S. 41-42.
[Symposium Danubia - Adria /14./. Poreč (HR), 97.10.02-97.10.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

067241 - USMH-B 990195 RIV NL eng C
Horský, O. - Spanilá, T.
Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes.
In: Engineering Geology and the Environment. - (Ed. Marinos, P. G.; Koukis, G. C.; Tsiambaos, G. C.; Stournaras, G. C.). - Rotterdam, Balkema 1997. - S. 2711-2716.
[International Symposium on Engineering Geology and the Environment by the IAEG. Athina (GR), 97.06.23-97.06.27]

044044 - USMH-B 970133 GR eng C
Horský, O. - Spanilá, T.
Remodelling of water reservoir banks by exogenous processes.
In: Engineering Geology and the Environment. - (Ed. Marinos, P. G.; Koukis, G. C.; Tsiambaos, G. C.; Stournaras, G. C.). - Rotterdam, A.A.Balkema 1997. - S. 2711-2716.
[International Symposium on Engineering Geology and the Environment. Athény (GR), 97.06.23-97.06.27]

044025 - USMH-B 970104 CZ cze J
Jahoda, K.
Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu.
Uhlí, Rudy, Geologický průzkum, 4 [6] 187-191 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) 206/96/0914

044029 - USMH-B 970111 CZ eng J
Jahoda, K.
New computing Method of Wind Wawe Parameters.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [11/104/] 79-88 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0914

044030 - USMH-B 970112 CZ eng J
Jahoda, K.
The calculation of hydraulic Conductivity of Sands according to their Granularity.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [11/104/] 89-98 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0914

043965 - USMH-B 970013 CZ cze C
Jelínek, P. - Buchtele, J. - Mikšovský, F. - Sýkorová, I.
Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi.
In: Sborník přednášek METAL 97. - Ostrava, VŠB-TU Ostrava 1997. - S. 71-72.
[METAL 97, mezinárodní metalurgické symposium /6./. Ostrava (CZ), 97.05.13-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/1408

056217 - USMH-B 980046 CZ eng J
Jelínek, R. - Vejvoda, J. - Glogar, P. - Černý, M.
Fracture properties of carbon-carbon composites.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [7/105/] 31-40 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/1789

043973 - USMH-B 970029 DE eng C
Kalvoda, J. - Zvelebil, J. - Vilímek, V.
Geomorphological history and monitoring of selected rapid mass movements in north-west Bohemia.
In: Rapid mass movements as a source of climatic evidence for the Holocene. - (Ed. Freuzel, B.). - Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, European Science Foundation 1997. - S. 137-146.
[Rapid mass movements as a source of climatic evidence for the Holocene. Mainz (DE), 96.00.00]
Grant: ESF PROJECT(CZ) European Paleoclimate and Man 12

056209 - USMH-B 980034 CZ cze J
Klučáková, M. - Balík, K.
Impregnace kompozitních materiálů uhlík-uhlík.
Chemické listy, 91 [6] 429-432 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

056199 - USMH-B 980021 CZ eng J
Kolář, F. - Svítilová, J.
Some aspects of fiber composites preparation and their transformation to C/C composites.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [7/105/] 41-56 (1997).
Grant: Project CE - European Network on Geodynamics

056224 - USMH-B 980112 CZ cze C
Kolář, F. - Svítilová, J.
Modelování podmínek přípravy skelného uhlíku.
In: CHISA '97. [CD ROM]. - Česká společnost chemického inženýrství 1997. - S. -.
[CHISA '97. Srní (CZ), 97.10.13-97.10.16]

044041 - USMH-B 970129 GR eng A
Kottnauer, P. - Schenk, V. - Schenková, Z. - Mantlík, F.
SHACAL - A Computer Program Tool for Earthquake Hazard Assessment.
In: Abstracts, The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). - Thessaloniki, P.Ziti+Co 1997. - S. 301.
[General Asembly of IASPEI /29./. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]
Grant: IAA2071602

044049 - USMH-B 970140 US eng J
Kozák, J. - Musson, R.
European earthquakes in the 18th century through simultaneous pictorial documentation.
Pure and Applied Geophysics (PAGEOPH), 150, [-] 305-327 (1997).
Grant: British Council"Special Earthquake Data Bank" supported by the Czech-US grant Agency; GA ČR(CZ) Prague. Grant No. 960/8
[Impact factor:1.134(91) 0.550(92) 0.490(93) 0.268(94) 0.727(95) 0.934(96) 0.467(97) 0.612(98) 0.689(99) 0.757(00) 0.728(01) 0,922(02) 0.767(03) ]

043966 - USMH-B 970014 SK cze J
Kozubek, E. - Buchtele, J. - Roubíček, V.
1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek.
Ropa a uhlie, 39 [1] 43-48 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

056205 - USMH-B 980030 CZ eng J
Kozubek, E. - Buchtele, J. - Roubíček, V. - Jiravová, H.
Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy.
Physica-Chemia, 166 [5] 67-75 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

067243 - USMH-B 990216 RIV PL pol J
Kozubek, E. - Buchtele, J. - Roubíček, V.
Badanie struktury smól z wegla kamienego i brunatnego za pomoca spektroskopii lH i 13C FT HR NMR.
Karbo-Energochemia-Ekologia, 42 [12] 402-405 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

067244 - USMH-B 990217 RIV CZ eng J
Kozubek, E. - Buchtele, J. - Roubíček, V. - Jiravová, H.
Investigation of Brown and Black Coal Tars Structure by Means of 1H and 13C FT HR NMR Spectroscopy.
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Physica-Chemia, [5] 67-75 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

055793 - UFCH-W 980083 CZ eng J
Kříbek, B. - Čejka, J. - Hilgard, S. - Sobalík, Z. - Šebestová, E. - Sýkorová, I. - Borecká, L. - Rojík, P. - Strnad, M. - Boháček, Z. - Macurová, H. - Marek, M. - Pašek, J. - Holý, L. - Borovec, Z. - Pechanec, V. - Pavlíková, H.
Weathering Rate of Fossil Organic Substance in Waste Dumps of Coal Mines and Large Construction Works and the Effect of Oxidation Products on Soil Properties of Dumping Grounds. (Ed. Wark, M.). -
Acta Montana. A, 106 [4] 83-92 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/95/0151

041962 - GLU-S 970107 CZ eng A
Langrová, A. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B.
Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
In: Abstracts. Tourmaline 1997 International Symposium on Tourmaline. - Nové Město na Moravě, Moravian Museum Brno, University of Manitoba, Winnipeg 1997. - S. 101-102.
[Tourmaline 1997 International Symposium on Tourmaline. Nové Město na Moravě (CZ), 97.06.20-97.06.25]

044013 - USMH-B 970078 CZ cze J
Litochleb, J. - Novák, J. - Šrein, V.
Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 234-237 (1997).
Grant: GA104/95/0653

044003 - USMH-B 970068 CZ cze C
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V. - Černý, P.
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram.
In: Zpravodaj Geologického Pavilonu prof.Pošepného. - Ostrava, VŠB - Technická Universita Ostrava 1997. - S. 1-8.
[Mineralogický seminář. Ostrava (CZ), 97.00.00]

044009 - USMH-B 970074 CZ cze J
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V. - Čejdík, P. - Holkup, V.
Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 169-171 (1997).

044010 - USMH-B 970075 CZ cze J
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Sulfoantimonidy olova z polymetalické žíly H 32 A uranového ložiska Příbram (žilný uzel Háje).
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 163-168 (1997).

044011 - USMH-B 970076 CZ cze J
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Železem bohatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 161-162 (1997).

044012 - USMH-B 970077 CZ cze J
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov - Městský vrch.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 159-160 (1997).

044008 - USMH-B 970073 CZ cze J
Litochleb, J. - Šrein, V. - Sejkora, J. - Šefrna, M.
Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 172-178 (1997).

043980 - USMH-B 970039 CZ cze J
Machovič, V. - Novotná, M. - Sýkorová, I. - Linhartová, M.
Analýza močových a žlučových konkrementů infračervenou mikroskopií.
Klinická biochemie a metabolismus, 5 [9] 84-85 (1997).

043993 - USMH-B 970056 SK eng C
Maxa, D. - Černý, J. - Šebor, G. - Blažek, J. - Sýkorová, I.
Interaction between raw materials during coprocessing of coal with petroleum residue.
In: Proceedings of 38th International Petroleum Conference. - (Ed. Lesayová, J.; Spálová, E.; Šimčáková, Z.). - Bratislava, Slovnaft, Inc. Bratislava 1997. - S. F15-1 - F15-9.
[International Petroleum Conference /38./. Bratislava (SK), 97.09.22-97.09.25]

043971 - USMH-B 970025 DE eng C
Medek, J. - Weishauptová, Z.
The Influence of Microporosity on Resistance and Carboxyreactivity of Cokes.
In: Proceedings ICCS 97. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H. J.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P-W Druck und Verlag GmbH 1997. - S. 777-780.
[Coal Science 97. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]

043994 - USMH-B 970057 CZ cze A
Mizera, J. - Beneš, P. - Šebestová, E.
Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi.
In: 50. sjezd chemických společností (Sborník abstrakt příspěvků). - (Ed. Walterová, D.). - Olomouc, Vydavatelství University Palackého 1997. - S. 185.
[Sjezd chemických společností /50./. Zlín (CZ), 97.09.08-97.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/93/0235

044007 - USMH-B 970072 CZ cze J
Navrátil, Z. - Šrein, V.
Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 177-178215 (1997).

044022 - USMH-B 970100 CZ eng J
Novák, M. - Houzar, S. - Šrein, V.
Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif.
Journal of the Czech Geological Society, 42 [1-2] 33-40 (1997).

044023 - USMH-B 970101 CZ cze J
Novák, M. - Šrein, V.
Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě.
Minerál, 5 [4] 265-266 (1997).

054562 - USMH-B 980012 JP eng J
Novotný, J. - Rybář, J. - Stemberk, J.
Increase of landslide activity in the Bohemian Massif, Czech Republic, in 1995.
Landslide News, - [10] 19-22 (1997).
Grant: European Commission(XE) PECO, Nr.ERBCIPDCT 930052

044036 - USMH-B 970124 GR eng A
Opršal, I. - Zahradník, J.
Robust Numerical Methods for Solid-Liquid Site Models.
In: Abstracts, The 29 General Assembly of the International Asssociation of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). Sbírka abstrakt. - Thessaloniki, P.Ziti+Co 1997. - S. 329.
[General Assembly of IASPEI. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]

054553 - USMH-B 980003 CZ eng C
Opršal, I. - Zahradník, J.
Robust FD Modelling of Complex Structures.
In: Seismic Waves in Complex 3D Structures. - Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy university 1997. - S. 289-294.
[SW3D Consortium, Prague 1997. Praha (CZ), 97.05.25-97.06.05]

054554 - USMH-B 980004 CZ eng C
Opršal, I. - Zahradník, J.
Elastic finite difference modelling on irregular grids.
In: Seismic Waves in Complex 3D Structures. - Praha, Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy university 1997. - S. 295-319.
[SW3D Consortium, Prague 1997. Praha (CZ), 97.05.25-97.06.05]

054555 - USMH-B 980005 US eng J
Opršal, I. - Zahradník, J.
Elastic finite difference modelling on irregular grids.
Geophysics, -, [-] 22 (1997).

054556 - USMH-B 980006 ES eng C
Opršal, I. - Zahradník, J.
Robust FD modelling of complex structures.
In: High performance computing in seismic modelling. - Zaragoza, University of Zaragoza 1997. - S. 3/8/1-6.
[High performance computing in seismic modelling. Zaragoza (ES), 97.05.29-97.06.07]

044032 - USMH-B 970118 CZ cze C
Pechoč, J.
Měření velikostí flokulí a kinetiky můstkové flokulace.
In: CHISA 97. - (Ed. Novosad, J.). - Praha, Nakladatelství Jan Novosad, Procesní inženýrství 1997. - S. 150.
[Konference chemického a procesního inženýrství /44./. Srní (CZ), 97.10.13-97.10.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/96/1037

044033 - USMH-B 970119 SK cze C
Pechoč, J.
Měření velikostí flokulí při můstkové flokulaci.
In: Odpady 97. - (Ed. Antonická, B.; Pomorský, F.). - Košice, CopyCenter Košice 1997. - S. 115-120.
[Konference Odpady 97. Spišská Nová Ves (SK), 97.11.06-97.11.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/96/1037

067246 - USMH-B 990255 CZ cze V
Pechoč, J. - Mucha, P. - Stoklasa, J.
Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany. Praha, ÚSMH AV ČR 1997. - 43 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA104/96/1037

043986 - USMH-B 970047 CZ eng J
René, M.
Petrogenesis of aplites of the Bor pluton.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [11/104/] 65-72 (1997).

043988 - USMH-B 970049 CZ eng J
René, M.
Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif.
Journal of Czech Geological Society, 42 [3] 71 (1997).

043989 - USMH-B 970050 GB eng A
René, M.
Granitoids as a result of mixing of mantle-derived rocks with metasediments from upper crust.
In: European Union of Geosciences, Abstracts Volume. - Cambridge, Cambridge Publications Ltd. 1997. - S. 466.
[European Union of Geosciences 9. Strasbourg (FR), 97.03.23-97.03.27]

043990 - USMH-B 970051 AT eng J
René, M.
Fluid system of the Vítkov 2 uranium deposit (Bor pluton, western part of Bohemian massif, Czech Republic).
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 142, [-] 19-20 (1997).

043991 - USMH-B 970052 CZ cze J
René, M.
Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996, -, [-] 81-83 (1997).

043992 - USMH-B 970055 CZ cze J
René, M.
Nové možnosti geografických informačních systémů.
CAD, 7 [4] 4-8 (1997).

044002 - USMH-B 970067 CZ cze J
René, M.
Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 4-5, [-] 181-182 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0514

054551 - USMH-B 980001 CZ cze J
René, M.
Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996, -, [-] 176-177 ( 1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/0914

054552 - USMH-B 980002 CZ cze C
René, M.
Vývoj psamitické sedimentace devonských sérií Hrubého Jeseníku.
In: Sborník 2. semináře české tektonické skupiny. - (Ed. Grygar, R.). - Ostrava, - 1997. - S. 64-65.
[Seminář české tektonické skupiny /2./. Ostrava (CZ), 97.04.24-97.04.26]

056218 - USMH-B 980053 CZ cze N
René, M.
Bentley GIS.
Chip, 7 [2] 104-106 (1997).

076326 - USMH-B 20000015 RIV CZ eng J
René, M.
Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith.
Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, 27, [-] 31-40 (1997).

039888 - USMH-B 970144 CZ cze C
Rybář, J.
Nepříznivé vlivy lidské činnosti na stabilitu přirozených svahů.
In: Sborník Geotechnické symposium. - Brno, Akademické nakladatelství CERM 1997. - S. 124-127. - ().
[Geotechnické symposium. Brno (CZ), 97.02.13]

039889 - USMH-B 970146 CZ cze V
Rybář, J.
Vyjádření k projektu ČD DDC, Optimalizace trati Děčín - státní hranice SRN, objekty SO 301 a SO 332. Praha, ÚSMH AV ČR 1997. - 6 s.

054564 - USMH-B 980014 GR eng C
Rybář, J.
Increasing impact of anthropogenic activities upon natural slope stability.
In: Engineering Geology and the Environment. - (Ed. Marinos, P. G.; Koukis, G. C.; Tsiambaos, G. C.; Stournaras, G. C.). - Rotterdam, A.A.Balkema 1997. - S. 1015-1020.
[International Symposium on Engineering Geology and the Environment. Athens (GR), 97.06.23-97.06.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769

056210 - USMH-B 980037 CZ cze J
Rybář, J.
Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 95-109 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769

056211 - USMH-B 980038 CZ eng J
Rybář, J.
Interpretation of Data about Technogenic Activity at the Toe of Krušné hory Mts. Affecting Endogeneous and Exogeneous Processes in the Rock Environment.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 9-24 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769

054561 - USMH-B 980011 DE ger J
Rybář, J. - Košťák, B. - Málek, J.
Geomechanische Modelle zur Erforschung von Rutschungen.
Geotechnik, 20 [4] 266-272 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1769

054563 - USMH-B 980013 CZ cze V
Rybář, J. - Stemberk, J. - Suchý, J.
Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe. Praha, ÚSMH AV ČR 1997. - 34 s.
Grant: GA MŽP(CZ) PPŽP 630/1/97

044027 - USMH-B 970106 NL eng B
Schenk, V. (Ed.)
New Phenomena in Ground Motion, Earthquake Hazard and Risk Evaluation. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1997. - 249 s.

044035 - USMH-B 970123 CZ cze V
Schenk, V.
Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky. Řež, Ústav jaderného výzkumu 1997. - 35 s.

056225 - USMH-B 980114 CZ cze B
Schenk, V.
Horninové prostředí.
In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky. - (Ed. Héniková, S.; Votočková, T.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 1997. - S. 179, 193. - ().

056226 - USMH-B 980115 CZ cze B
Schenk, V.
Zemětřesení.
In: Statistická ročenka životního prostředí České republiky. - (Ed. Héniková, S.; Votočková, T.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 1997. - S. 243, 258. - ().

056227 - USMH-B 980116 CZ eng B
Schenk, V.
The Geological Environment.
In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republick. - (Ed. Héniková, S.; Votočková, T.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 1997. - S. 181, 193. - ().

056228 - USMH-B 980117 CZ eng B
Schenk, V.
Earthquakes.
In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic. - (Ed. Héniková, S.; Votočková, T.). - Praha, Ministerstvo životního prostředí 1997. - S. 247-248, 258. - ().

044042 - USMH-B 970130 LU eng A
Schenk, V. - Cacon, S. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Kontny, B. - Grygar, R. - Kaláb, Z. - Řehák, J.
Regional Geodynamical Network SILESIA (The Eastern Sudeten Area, the Czech Republic and Poland). Its Relation to Local Mine Activities and River Dams.
In: Abstracts, Geodynamics Hazard Associated with Large Dams. Sbírka abstrakt. - Luxembourg, European Centre for Geodynamics and Seismology 1997. - S. 38.
[Geodymical Hazards Associated with Large Dams. Luxembourg (LU), 97.11.10-97.11.12]
Grant: ga205/97/0679

054557 - USMH-B 980007 LU eng J
Schenk, V. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
Geographic Information System Technology and Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif.
Journées Luxembourgeoises de Géodynamique. Comptes-Rendus, 79-80 [79-80] 45-50 (1997).

056220 - USMH-B 980071 CZ eng J
Schenk, V. - Schenková, Z.
Maps of Seismic Zones in Recent Czech National Codes.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 4 [2] 9-13 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) 2071602

044026 - USMH-B 970105 NL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Categorisation and Harmonisation of Probabilistic Earthquake Hazard Assessment with Respect to Statistic Representation of Input Data.
Natural Hazards, 15 [2/3] 121-137 (1997).
Grant: IAA2071602
[Impact factor: 0.295(99) 0.365(00) 0.362(01) 0,506(02) 0.655(03) ]

044028 - USMH-B 970107 CZ eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Quantitative Seismotectonic Analysis of the Bohemian Massif, Czech Republic.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 4 [1] 8-12 (1997).
Grant: GA205/97/0679

044037 - USMH-B 970125 LU eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
The Maximum Effective Acceleration and the EUROCODE Practice.
In: Abstracts, Geodynamical Hazard Associated with Large Dams. Sbírka abstrakt. - Luxembourg, European Centre for Geodynamics and Seismology 1997. - S. 39.
[Geodynamics Hazard Associated with Large Dams. Luxembourg (LU), 97.11.10-97.11.12]
Grant: IAA2071602

044038 - USMH-B 970126 GR eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Deterministic Aspects in the Probabilistic Hazard Calculation.
In: Abstracts of 29th General Assembly of International Association of Seismology and Physics of the Earths Interior (IASPEI). - Thessaloniki, P.Ziti+Co 1997. - S. 295.
[General Assembly of IASPEI /29./. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]
Grant: EC-INCO-Copernicus Programme - No ER-BIC15-CT97-0200

044039 - USMH-B 970127 GR eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Influence of Earthquake Hazard Uncertainties on Seismic Risk Assessments.
In: Abstracts, The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). - Thessaloniki, P.Ziti+Co 1997. - S. 2.
[General Assembly of IASPEI /29./. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]
Grant: EC-INCO-Copernicus Programme - No ER-BIC15-CT97-0200

044040 - USMH-B 970128 GR eng A
Schenková, Z. - Schenk, V. - Kottnauer, P. - Guterch, B. - Labák, P.
GSHAP Earthquake Hazard Map for the Czech Republic, Poland and Slovakia.
In: Abstracts, The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). - Thessaloniki, P.Ziti+Co 1997. - S. 385.
[General Asembly of IASPEI /29./. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]
Grant: IASPEI/ILP Project Global Seismic Hazard Assessment Program

044048 - USMH-B 970139 CZ cze E
Schenková, Z. - Schenk, V. - Kottnauer, P.
Mapa epicenter zemětřesení České republiky - verse 1997 1:500 000.
In: Digitální publikace geologických a geofyzikálních dat ČR. [CD ROM]. - Praha, Ministerstvo životního prostředí ČR 1997. - S. -.

044006 - USMH-B 970071 CZ cze J
Sejkora, J. - Šrein, V. - Litochleb, J.
Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 194-199 (1997).

044018 - USMH-B 970093 CZ cze J
Sejkora, J. - Šrein, V. - Veselovský, F.
Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště.
Zpravodaj Geologického pavilonu prof. F. Pošepného, - [9] 24-36 (1997).

056215 - USMH-B 980043 CZ eng J
Skořepová-Trčková, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K. - Volf, J.
Application of experimental stress analysis in geotechnics for minimization of structure failure.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 33-44 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

056216 - USMH-B 980044 CZ eng J
Skořepová-Trčková, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K. - Volf, J.
Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce.
Acta Montana, - [4/106/] 117-128 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

040709 - UCHP-M 970078 CZ cze J
Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Kugler, J. - Sýkorová, I. - Kučera, J. - Havránek, V.
Tuhé emise z fluidního spalování hnědého uhlí.
Ochrana ovzduší, 9 [1] 18-21 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/95/0653

043968 - USMH-B 970016 CZ eng C
Starý, V. - Bačáková, L. - Glogar, P.
The growth of cells in culture on C/C composites.
In: Workshop 97. - Praha, ČVUT 1997. - S. 1055-1056.
[Annual University - Wide Seminar /6./. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/95/0359

044034 - USMH-B 970120 SK cze C
Stoklasa, J.
Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice.
In: Odpady 97. - (Ed. Antonická, B.; Pomorský, F.). - Košice, CopyCenter Košice 1997. - S. 135-137.
[Konference Odpady 97. Spišská Nová Ves (SK), 97.11.06-97.11.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/96/1037

043964 - USMH-B 970012 DE eng C
Straka, P. - Buchtele, J.
Structural study of Ostrava-Karviná bituminous coals.
In: Proceedings ICCS 97 - 9th International Conference on Coal Science. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P&W Druck und Verlag 1997. - S. 243-246.
[International Conference on Coal Science 1997 /9./. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: IAA2046602

043967 - USMH-B 970015 CZ eng A
Straka, P. - Buchtele, J. - Kovářová, J.
Co-pyrolysis of coal with waste polymers.
In: Recycling of Polymers. - Praha, Institute of macromolecular chemistry 1997. - S. 22.
[Recycling of Polymers, Conference of International Union of Pure and Applied Chemistry. Praha (CZ), 97.07.14-97.07.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/96/0760

044031 - USMH-B 970115 CZ eng J
Straka, P. - Machovič, V. - Buchtele, J. - Endrýsová, J.
Determination of the Etheric Oxygen in Maceral Fractions of High Rank Coals.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [7/105/] 63-72 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) 2046602

044015 - USMH-B 970080 CZ cze C
Střelcová, E. - Franců, J. - Sýkorová, I. - Kalvoda, J. - Poelchau, H.
Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu.
In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny. - (Ed. Grygar, R.). - Ostrava, Česká geologická společnost 1997. - S. 71-72.
[Seminář České tektonické skupiny /2./. Ostrava (CZ), 97.04.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) 3012703

056944 - GLU-S 980045 RIV CZ cze J
Suchý, V. - Sýkorová, I. - Eckhardtová, Š. - Dobeš, P. - Stejskal, M.
Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996/Geoscience ResearchReports for 1996, -, [-] 133-134 (1997).

056213 - USMH-B 980040 PL eng J
Sýkorová, I. - Čermák, I. - Daněk, V.
Petrografic Determination of Coal Weathering.
Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Górnictwo, Z.235 [1371] 189-195 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) 3046607

043983 - USMH-B 970043 GB eng B
Sýkorová, I. - Černý, J. - Pavlíková, H. - Weishauptová, Z.
Composition and properties of North Bohemian coals.
In: European Coal Geology and Technology. - (Ed. Gayer, R.; Pešek, J.). - Bath, Geological Society London 1997. - S. 207-217.
Grant: GA ČR(CZ) GA104/94/1791; GA AV ČR(CZ) 246101; GA AV ČR(CZ) 3046607

043977 - USMH-B 970033 DE eng C
Sýkorová, I. - Machovič, V. - Novotná, M. - Kotlík, J.
Optical and FTIR microscopy of vitrinite from Galanderud coal.
In: Proceedings of ICCS 97. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P+W Druck und Verlag GmbH, Essen Germany Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl und Kohle 1997. - S. 55-58.
[International Conference on Coal Science /9./. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) 3046607

043978 - USMH-B 970035 TC eng A
Sýkorová, I. - Machovič, V. - Novotná, M. - Pavlíková, H.
Chemical and petrographic aspects in coal classification.
In: Abstracts: ECC - 97, Izmir - Turkey. - (Ed. Nakoman, E.; Inaner, H.). - Izmir, Dokuz Eylül University Izmir 1997. - S. 104.
[European coal conference 97. Izmir (TC), 97.05.05-97.05.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) 3046607

043976 - USMH-B 970032 DE eng C
Sýkorová, I. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Kerkkonen, O. - Kučera, J. - Havránek, V.
Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal.
In: Proceedings of ICCS 97. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P+W Druck und Verlag GmbH, Essen Germany Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl und Kohle 1997. - S. 1187-1190.
[International Conference on Coal Science /9./. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/95/0653

056212 - USMH-B 980039 PL eng J
Sýkorová, I. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Smolík, J. - Schwarz, J. - Veselý, V. - Kugler, J. - Kučera, J.
Fluidized Bed Combustion of Brown Coal from Vršany Mine.
Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Górnictwo, Z.235 [1371] 197-203 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/95/0653

044019 - USMH-B 970095 CZ eng C
Šrein, V. - Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šreinová, B. - Pivec, E.
Fibrous dravite from quartz lode near Krašovice in Central Bohemia (CZ).
In: Tourmaline 1997, International Symposium on Tourmaline. - Brno, Moravské zemské muzeum 1997. - S. 99-100.
[Tourmaline 1997, International Symposium on Tourmaline. Nové Město na Moravě (CZ), 97.06.20-97.06.25]

056200 - USMH-B 980022 CZ cze I
Šrein, V. - Šťastný, M.
Petrografie a mineralogie vybrané technologické keramiky. Praha, ÚSMH 1997. - 37 s.

056201 - USMH-B 980023 CZ cze I
Šrein, V. - Šťastný, M.
Petrografie a mineralogie strusek a hornin z Malého náměstí, Praha 1. Praha, ÚSMH 1997. - 123 s.
Grant: IASPEI/ILP Global Seismic Hazard Assessment Project

056202 - USMH-B 980025 CZ cze I
Šrein, V. - Šťastný, M.
Stanovení obsahu azbestových vláken v půdních substrátech na lokalitě Kozodry. Praha, ÚSMH 1997. - 26 s.

056203 - USMH-B 980026 CZ cze I
Šrein, V. - Šťastný, M.
Mineralogické a petrografické studium rud, kovů strusek a smoly z archeologického výzkumu PÚPP I. Praha, ÚSMH 1997. - 207 s.

044020 - USMH-B 970096 CZ eng C
Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B. - Langrová, A.
Tourmaline from Měděnec (CZ) and Pöhla (D), Krušné hory Mts.
In: Tourmaline 1997, International Symposium on Tourmaline. - Brno, Moravské zemské muzeum 1997. - S. 101-102.
[Tourmaline 1997, International Symposium on Tourmaline. Nové Město na Moravě (CZ), 97.06.20-97.06.25]

056204 - USMH-B 980027 CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Zavřel, J.
Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice.
Archaeologica pragensia, - [13] 117-119 (1997).

044005 - USMH-B 970070 CZ cze J
Šreinová, B. - Šrein, V.
Melafyry levínské plošiny.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 200-203 (1997).

044014 - USMH-B 970079 CZ cze J
Šreinová, B. - Šťastný, M. - Šrein, V.
Studie hornin - artefaktů z lokality Kosoř.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 121-131 (1997).

044021 - USMH-B 970097 CZ eng J
Šťastný, M.
Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [11/104] 73-77 (1997).

054732 - GLU-S 980052 CZ cze J
Šťastný, M. - Růžičková, E.
Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996, -, [-] 182 (1997).
Grant: GA205/95/0841

056214 - USMH-B 980042 CZ cze I
Trčková, J. - Živor, R. - Erdinger, Z. - Erdingerová, J.
Tenzometrické měření deformačních změn kamenného portálu v Obrazárně Pražského hradu. Praha, ÚSMH 1997. - 3 s.

043997 - USMH-B 970060 CZ eng C
Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Volf, J. - Anger, L.
Using of conductive rubber by construction of pressure transducer in geomechanics.
In: Workshop 97. - Praha, CTU 1997. - S. 483-484.
[Workshop 97. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

043998 - USMH-B 970061 CZ eng J
Trčková-Skořepová, J. - Volf, J. - Holý, S. - Anger, L.
Utilization of conductive YOKOHAMA RUBBER for construction of pressure transducers.
Acta Montana. A - Geodynamics, - [11/104/] 99-114 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

044001 - USMH-B 970065 DE eng C
Trčková-Skořepová, J. - Volf, J. - Holý, S.
New and inexpensive transducers for measuring stress state changes.
In: Methods of Experimental Mechanics to guarantee Quality, Economy and Safety of Products and Structures. - Bad Honnef, Physikzentrum 1997. - S. 14-15.
[German/Czech Symposium on Experimental Mechanics. Bad Honnef (DE), 97.04.21-97.04.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

044004 - USMH-B 970069 CZ cze J
Tvrdý, J. - Šrein, V. - Sejkora, J. - Kolesar, P.
Zelený grossular ("tsavorit") ze severní Sibiře.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, - [4-5] 204-205 (1997).

044051 - USMH-B 970007 US eng A
Vilhelm, J. - Lokajíček, T. - Rudajev, V.
Accoustic emission analysis after long term strenght reaching of loaded rock samples.
In: 8th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. Sbírka abstrakt. - Boulder, Center for Nondestructive Evaluation Johns Hopkins University Boulder, Colorado, USA 1997. - S. -.
[International symposium on nondestructive characterization of materials /8./. Boulder (US), 97.06.15-97.06.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/95/0263; GA ČR(CZ) GA105/96/1065

043995 - USMH-B 970058 CZ eng C
Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J. - Mareš, K.
Using of conductive rubber in transducer for pressure distribution measurement.
In: Workshop 97. - Praha, CTU 1997. - S. 1051-1052.
[Workshop 97. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/94/1788

043984 - USMH-B 970044 CZ cze I
Vydra, J. - Rudajevová, A. - Živor, R. - Košťák, B.
Závěrečná zpráva o laboratorních a polních zkouškách na lokalitě Skalka. Praha, USMH 1997. - 78 s.

043981 - USMH-B 970040 DE eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Distribution of Coalbed Methane in the Porous System of Coal.
In: Proceedings ICCS 97. - (Ed. Ziegler, A.; Heek, K. H. J.; Klein, J.; Wanzl, W.). - Essen, P-W Druck und Verlag GmbH 1997. - S. 95-98.
[Coal Science 97. Essen (DE), 97.09.07-97.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1371

043985 - USMH-B 970045 CZ cze I
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin. Grantová zpráva. Praha, USMH 1997. - 18 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1371

056207 - USMH-B 980032 CZ eng J
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Physical Principles of the Gas-Bearing and Gas-Yielding Capacity of Coal and Rocks.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 55-72 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1371

056208 - USMH-B 980033 CZ cze J
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin.
Acta Montana. AB - Geodynamics & Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [4/106/] 139-154 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/94/1371

044017 - USMH-B 970083 CZ eng J
Yudin, V. E. - Goikhman, M. Y. - Kudryavtsev, V. V. - Balík, K. - Glogar, P.
Thermolysis of Carbon Fibre Reinforced Polymer Composites.
Acta Montana. B - Fuel, Carbon, Mineral Processing, - [7/104/] 73-80 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1066

054558 - USMH-B 980008 GR eng A
Zahradník, J. - Jánský, M. - Opršal, I. - Pakhzad, M. - Plicka, V.
Toward Combined Studies of Site, Path and Source.
In: Abstracts, The 29 General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior (IASPEI). - Thessaloniki, P. Ziti & Co. Technical Books Edition 1997. - S. 322.
[General Assembly of IASPEI /29./. Thessaloniki (GR), 97.08.18-97.08.28]

056222 - USMH-B 980108 CZ cze I
Zvelebil, J. - Cílek, V.
Kontrolní sledování procesů porušování NPP Pravčická brána. Zpráva 2. dílčí etapy. Praha, USMH 1997. - 136 s.
Grant: MŽP,PPŽ(CZ) 610/3/96

043974 - USMH-B 970030 GR eng C
Zvelebil, J. - Košťák, B. - Novotný, J. - Andrejkovič, T.
Extensive failure of a low slope in massive orthogneisses.
In: Enginnering Geology and Environment. - (Ed. Marinos, P. G.). - Rotterdam, A.A.Balkema 1997. - S. 1159-1165.
[Symposium IAEG. Athény (GR), 97.06.00]

056223 - USMH-B 980109 CZ cze I
Zvelebil, J. - Suchý, J. - Valigurský, L. - Košťák, B.
Inženýrskogeologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n/Dyjí. Etapa 5. Praha, USMH 1997. - 23 s.

039904 - GLU-S 970086 CZ eng J
Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Bosák, P. - Svobodová, M. - Štemproková-Jírová, D. - Šťastný, M.
Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). First Part.
Bulletin of the Czech Geological Survey, 72 [1] 83-102 (1997).
Grant: GA205/93/0344

041964 - GLU-S 970109 CZ eng J
Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Bosák, P. - Svobodová, M. - Štemproková-Jírová, D. - Šťastný, M.
Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian Boundary interval at Velim (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). Second part.
Věstník Českého geologického ústavu, 72 [2] 141-156 (1997).
Grant: GA205/93/0344

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11