ASEP

ÚSMH - Ústav struktury a mechaniky hornin

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

081463 - USMH-B 20010079 RIV US eng C
Aipshtein, S. - Weishauptová, Z. - Suprenenko, O.
Effect of the microporous structure of coals on their swelling in the organic solvents.
In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science. - Pittsburgh, US Department of Energy, National Energy Technology Laboratory 2001. - S. -.
[International Conference on Coal Science/ll./. San Francisco (US), 01.09.30-01.10.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

082367 - FGU-C 20010290 RIV PL eng J
Bačáková, L. - Starý, V. - Horník, J. - Glogar, P. - Lisá, V. - Kofroňová, O.
Osteoblast-like MG63 cells in cultures on carbon fibre-reinforced carbon composites.
Inzynieria Biomaterialów-Engineering of Biomaterials, 4 [17-19] 11-12 (2001).
[Konferencja Naukowa "Biomaterialy w medycynie i weterynarii" /11./. Rytro (PL), 01.10.14-01.10.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922

081519 - USMH-B 20010135 RIV CZ eng C
Balík, K. - Černý, M. - Kolář, F. - Křena, J.
Oxygen resistivity of 2-D composites based on E-glass and siloxane.
In: Proceedings of CMSE/1. - (Ed. Černý, M.). - Praha, Czech technical university 2001. - S. 23-26.
[CMSE/1. International conference on composites in material and structural engineering. Praha (CZ), 01.06.03-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0668
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081448 - USMH-B 20010064 RIV DE eng C
Balík, K. - Glogar, P. - Černý, M. - Loidl, D. - Peterlik, H. - Kromp, K.
Oxidation behaviour and mechanical properties of carbon fibre composites with methylphenylsiloxane-based matrix and pyrolytic carbon coating.
In: High Temperature Ceramic Matrix Composites. - (Ed. Krenkel, W.; Naslain, R.; Schneider, H.). - Weinheim, Wiley-VCH 2001. - S. 362-367.
[International Conference on High Temperature Ceramic Matrix Composites/4./. München (DE), 01.10.01-01.10.04 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 163
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084786 - USMH-B 20010157 RIV CZ cze C
Brož, M.
Polní seismická aparatura s GSM přenosem dat a SMS zprávami na internet.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 2001. - S. 193-201.
[Reionální konference s mezinárodní účastí. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084787 - USMH-B 20010158 RIV CZ cze C
Brož, M. - Klos, P. - Pechoč, J. - Živor, R.
Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 2001. - S. 210-216.
[Reionální konference s mezinárodní účastí. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084799 - USMH-B 20010154 RIV NL eng G
Brož, M. - Málek, J. - Růžek, B. - Horáček, M.
Seismic events at the underground gas storage Háje-Příbram (Czech Republic). (Ed. Sarka, P.; Eloranta, P.). - Lisse, A.A.Balkema 2001. - 6 s.
[IRSM Regional Symposium EUROCK 2001. Espoo (FI), 01.06.04-01.06.07 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0481
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081517 - USMH-B 20010133 RIV CZ eng J
Brůha, P. - Březina, M. - Straková, J. - Trčková, J. - Živor, R.
Laboratory apparatus to measure porous material permeability.
Acta Montana. ser. A, - [18(121)] 75-79 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

083554 - UMCH-V 20010301 RIV NL eng J
Brus, J. - Kolář, F. - Machovič, V. - Svítilová, J.
Structure of silicon oxycarbide glasses derived from poly(methylsiloxane) and poly[methyl(phenyl)siloxane] precursors.
Journal of Non-Crystalline Solids, 289 [1-3] 62-74 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140; GA ČR(CZ) GA203/98/P290; GA ČR(CZ) GA106/99/0668; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

084793 - USMH-B 20010148 PL eng A
Buben, J. - Rudajev, V.
Seismic hazard assessment based on ground motion acceleragrams.
In: 28th Polish - Czech - Slovakian Symposium on Mining Geophysics - Proceedings of abstracts. - Sosnowiec, Faculty of Earth Science University of Silesi 2001. - S. -.
[Polish - Czech - Slovakia Symposium on Mining Geophysics /28./. Niedzica (PL), 01.06.03-01.06.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081444 - USMH-B 20010060 RIV US eng C
Buchtele, J. - Roubíček, V. - Jelínek, P. - Fiala, J.
Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould.
In: Eighteenth Annual International Pittsburgh Coal Conference Proceedings, December 3-7, 2001, Newcastle, NSW, Australia. - Pittsburgh, University of Pittsburgh 2001. - S. PS 7-1 - PS 7-10.
[Annual International Pittsburgh Coal Conference/18./. Newcastle ( AU), 01.12.03-01.12.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081437 - USMH-B 20010051 RIV US eng C
Burdová, O. - Buchtele, J. - Roubíček, V.
Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes.
In: Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, 12-14 September 2000, Prague, Czech Republic, Proceedings. - (Ed. Kollar, L.Y.). - Tallahassee, Florida State University 2001. - S. 718-1-718-7.
[International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe/5./. Praha (CZ), 00.09.12-00.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079195 - USMH-B 20010003 RIV CZ cze J
Buriánek, M. - Čtrnáctá, L. - Konta, J. - Kotora, J. - Koudela, S. - Kunc, J. - Lvová, H. - Mach, O. - Pospíšil, Z. - Sušická, G. - Stoklasa, J. - Špičák, K. - Veselá, M. - Vyhnanovský, L.
Terminologická hlídka. Terminologie žárovzdorných materiálů a výrobků - V.
Silikátový zpravodaj, - [1-2] 16-17 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089624 - USMH-B 20020255 RIV CZ eng C
Černý, M. - Glogar, P.
Measurement of elastic constants of orthotropic C-C composite plates by resonant frequency method.
In: Proceedings of CMSE/1. - (Ed. Černý, M.). - Praha, ČVUT 2001. - S. 53-56.
[International conference on composites in material and structural engineering. Praha (CZ), 01.06.03-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081455 - USMH-B 20010071 CZ eng A
Daněk, V. - Michna, O. - Sýkorová, I.
South Moravian lignites in the Vienna Basin.
In: Abstracts- 9th Coal Geology Conference. - (Ed. Pešek, J.; Opluštil, S.; Pešková, J.). - Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2001. - S. 7.
[Coal Geology Conference/9./. Praha (CZ), 01.06.25-01.06.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079230 - USMH-B 20010039 RIV PL eng C
Fiala, J. - Buchtele, J. - Jelínek, P.
Growth, Structure and Properties of Pyrolytic Carbon in Moulding Mixtures.
In: II. Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej, Politechnika Czenstochowska, Czenstochowa 2001. - Czenstochowa, Politechnika Czenstochowa 2001. - S. 311-318.
[Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej/2./. Czenstochowa (PL), 01.07.00 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1013
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079185 - USMH-B 20013049 RIV DE eng C
Götze, J. - Kempe, U. - Wolf, D. - René, M.
Magmatic and metasomatic processes in albite granites of the Vysoký Kámen cupola, Czech Republic.
In: Cathodoluminescence in geosciences: New insight from CL in combination with other techniques. - Freiberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg 2001. - S. 106-107.
[CL 2001. Freiberg (DE), 01.09.06-01.09.08 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079196 - USMH-B 20010004 RIV CZ cze J
Hanzlíček, T. - Straka, P.
Možnosti využití anorganických odpadů.
Odpady, 11 [9] 19-20 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079197 - USMH-B 20010005 RIV CZ cze J
Hanzlíček, T. - Straka, P.
Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů.
Odpadové fórum, - [10] 19-20 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081229 - GLU-S 20013093 RIV CZ cze B
Holub, V. - Jaroš, J. - Malý, L. - Martínek, K. - Pešek, J. - Prouza, V. - Spudil, J. - Tásler, R. - Bek, J. - Drábková, J. - Kautský, J. - Kobr, M. - Krásný, J. - Mikuláš, R. - Opluštil, S. - Skoček, V. - Sýkorová, I. - Šimůnek, Z. - Valterová, P. - Zajíc, J.
Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. (Ed. Pešek, J.). - Praha, Český geologický ústav 2001. - 243 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/96/1231
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912

079225 - USMH-B 20010034 RIV CZ cze C
Holý, S. - Vítek, K. - Trčková, J.
Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce.
In: Experimentální analýza napětí 2001. - Praha, České vysoké učení technické 2001. - S. 97-102.
[International Conference Experimental Stress Analysis 2001/39./. Tábor (CZ), 01.06.04-01.06.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081527 - USMH-B 20010144 RIV CZ eng J
Kolář, F. - Svítilová, J.
Kinetic of resite carbonization.
Acta Montana. ser. B, - [ll(120)] 97-103 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100401 - USMH-B 20030054 RIV CZ eng J
Kolář, F. - Svítilová, J.
Kinetics of resite carbonization.
Acta Montana. B, - [11(120)] 97-103 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079211 - USMH-B 20010020 CZ eng A
Kontny, B. - Bosy, J. - Schenk, V.
The estimation of site velocities of regional geodynamic networks SUDETEN and GEOSUD.
In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001. - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - S. 20.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /3./. Ramzová (CZ), 01.11.08-01.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079215 - USMH-B 20010024 RIV PL eng J
Košťák, B.
Rock movement analysis of the monument of inanimate nature table hill - Szczeliniec Wielki.
Szczeliniec, - [5] 3-39 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 625.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089636 - USMH-B 20020267 CZ cze K
Košťák, B.
Skalní pohyby ve svahu Ledových slují.
In: Thayensia (Znojmo). - Znojmo, Správa národního parku Podyjí 2001. - S. 227-233.
[10 let Národního parku Podyjí. Vranov nad Dyjí (CZ), 01.10.09-01.10.11 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 625.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

090856 - UMCH-V 20023024 RIV CZ eng C
Kotek, J. - Glogar, P. - Černý, M.
Interlaminar shear strength of textile reinforced carbon-carbon composite.
In: Proceedings of the Conference "Experimental Stress Analysis 2001". - (Ed. Jírová, J.; Jiroušek, O.; Kult, J.). - Praha, ČVUT Praha 2001. - S. 169-174.
[International Conference "Experimental Stress Analysis" /39./. Tábor (CZ), 01.06.04-01.06.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

079231 - USMH-B 20010040 RIV SK cze C
Kříž, V. - Chovancová, P. - Buchtele, J.
Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím.
In: 2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie. - Košice, C-press 2001. - S. 59-66.
[Medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie/2./. Herlany (SK), 01.09.11-01.09.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081481 - USMH-B 20010097 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Radoň, M. - Šrein, V.
Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 9, [-] 299-301 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3046002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081480 - USMH-B 20010096 RIV CZ cze J
Litochleb, J. - Sejkora, J. - Šrein, V.
Amalgamy stříbra - moschellandsbergit a schachnerit ze železnorudného Březina u Radnic (západní Čechy).
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 9, [-] 225-229 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089640 - USMH-B 20020271 RIV CZ eng J
Málek, J. - Brož, M. - Fischer, T. - Horálek, J. - Hrubcová, P. - Janský, J. - Novotný, O. - Růžek, B.
Seismic measurements along short profiles in western Bohemia during the Celebration 2000 experiment.
Acta Montana. Series A - Geodynamics, - [18(121)] 15-28 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0481; GA ČR(CZ) GA205/99/0907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081446 - USMH-B 20010062 RIV US eng C
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Determination of coal surface area from CO2 isotherm after correction on swelling.
In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science. - Pittsburgh, US Departement of Energy, National Energy Technology Laboratory 2001. - S. -.
[International Conference on Coal Science/11./. San Francisco (US), 01.09.30-01.10.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081513 - USMH-B 20010129 CZ eng A
Medek, J. - Weishauptová, Z.
Kinetics of methane degassing from the coal seams.
In: Proceedings of the 9th Coal Geology Conference. - (Ed. Pešek, J.; Opluštil, S.; Pešková, J.). - Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2001. - S. 60.
[Coal Geology Conference/9./. Praha (CZ), 01.06.25-01.06.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079203 - USMH-B 20010012 RIV PL eng J
Mojzeš, M. - Schenk, V. - Sledzinski, J. - Vyskočil, P.
New geodynamic project Czech-Polish-Slovak cross-border studies of regional geodynamics.
Reports on Geodesy, 57 [2] 101-106 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A005; GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081436 - USMH-B 20010050 DE eng A
Mojzeš, M. - Schenk, V. - Sledzinski, J. - Vyskočil, P.
New geodynamic project "Czech-Polish-Slovak cross border studies of regional geodynamics".
Geophysical Research Abstracts, 3, [-] GRA3, 2048 (2001).
[EGS General Assembly/26./. Nice (FR), 01.03.25-01.03.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

119574 - USMH-B 20040136 RIV RU eng J
Nikitin, A. N. - Ivankina, T. I. - Burilichev, D. E. - Klíma, K. - Lokajíček, T. - Pros, Z.
Anisotropy and texture of olivine-bearing mantle rocks at high pressures.
Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 37 [1] 59-72 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/1430
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor: 0,407(02) 0.295(03) ]

119573 - USMH-B 20040135 RIV RU eng J
Nikitin, A. N. - Ivankina, T. I. - Ullemeyer, K. - Lokajíček, T. - Pros, Z. - Klíma, K.
Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola Superdeep Borehole SG-3 at high pressures.
Izvestiya. Physics of the Solid Earth, 37 [1] 37-45 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/1430
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor: 0,407(02) 0.295(03) ]

081508 - USMH-B 20010124 RIV DE eng J
Pažout, R. - Ondruš, P. - Šrein, V.
Gustavite with variable Bi/Sb ratio from Kutná Hora deposit, Czech Republic, a new occurrence.
Neues Jahrbuch Mineralogie, - [4] 157-168 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081482 - USMH-B 20010098 RIV CZ cze J
Pažout, R. - Šrein, V. - Ondruš, P.
Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 9, [-] 248-250 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079224 - USMH-B 20010033 RIV NL eng C
Procházka, P. - Trčková, J.
Coupled modelling using DSC&TFA theoretical process.
In: Computer methods and advances in geomechanics. - (Ed. Desai, C.S.). - Rotterdam, A.A.Balkema 2001. - S. 389-394.
[Computer methods and advances in geomechanics. Tuscon (US), 01.01.07-01.01.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2119001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079172 - USMH-B 20013036 RIV CZ cze J
René, M.
GIS do kapsy.
InGIS, 2 [1] 22-27 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079173 - USMH-B 20013037 RIV CZ cze J
René, M.
Data pro GIS.
InGIS, 2 [2] 20-22 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079174 - USMH-B 20013038 RIV CZ cze J
René, M.
MapGuide 5.0 nabízí nové možnosti distribuce GIS dat.
CAD, 11 [1] 21-23 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079175 - USMH-B 20013039 RIV CZ cze J
René, M.
Bently Systems - Geoinženýrské produkty pro rok 2001.
CAD, 11 [2] 61 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079177 - USMH-B 20013041 CZ cze K
René, M.
Chloritoidové břidlice Hrubého Jeseníku.
In: Moravskoslezské Paleozoikum 2001. - Olomouc, Univerzita Palackého 2001. - S. 17.
[Moravskoslezské paleozoikum 2001. Olomouc (CZ), 01.02.01 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079178 - USMH-B 20013042 RIV AT eng J
René, M.
Evolution of two-mica granites in the South Bohemian Batholit.
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 146, [-] 258-259 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 458; GA MŠk(CZ) ME 459
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079180 - USMH-B 20013044 GB eng J
René, M.
Mobility of REE in hydrothermal uranium deposits as natural analogue of HLWR.
Journal of Conference Abstracts, 6 [1] 36-37 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/0212
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079181 - USMH-B 20013045 GB eng J
René, M.
REE-Y-U-Th rich accessory minerals in topaz-albite granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic).
Journal of Conference Abstracts, 6 [1] 681 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079183 - USMH-B 20013047 RIV CZ cze J
René, M.
Cínonosné granity z okolí Horního Slavkova.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 49 [3] 16-17 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079216 - USMH-B 20010025 RIV CZ eng J
René, M.
Evolution of the Czech part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton.
Acta Montana. series A - Geodynamics, - [18(121)] 5-13 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079217 - USMH-B 20010026 RIV CZ cze J
René, M.
Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou.
Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000, 8, [-] 82-84 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 459
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079218 - USMH-B 20010027 RIV CZ cze J
René, M.
Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, -, [-] 105-108 ( 2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 458
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089322 - USMH-B 20020202 RIV CZ cze J
René, M.
Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň.
Bulletin mineralogické-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 9, [-] 252-257 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 458
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089323 - USMH-B 20020203 RIV CZ cze J
René, M.
Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu.
Bulletin mineralogické-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 9, [-] 257-261 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 458
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079179 - USMH-B 20013043 RIV AT eng J
René, M. - Kempe, U. - Wolf, D.
Distribution of REE and REE-minerals in topaz-bearing granites of the Karlovy Vary pluton (Czech Republic).
Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 146, [-] 126-127 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079184 - USMH-B 20013048 RIV CZ eng C
René, M. - Kempe, U. - Wolf, D.
Evolution of topaz-bearing granites in the Krásno and Vysoký Kámen area (Slavkovský les Mts.).
In: Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. - (Ed. Breiter, K.). - Praha, Český geologický ústav 2001. - S. 28-29.
[International Workshop Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. Podlesí (CZ), 01.10.16-01.10.19 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079182 - USMH-B 20013046 GB eng J
René, M. - Mueller, A. - Behr, H. J.
Cathodoluminescence (CL) of magmatic quartz: Applications to topaz granites from the Hub stock (Slavkovský les Mts., Czech Republic).
Journal of Conference Abstracts, 6 [1] 573 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089324 - USMH-B 20020204 RIV CZ eng J
René, M. - Šrein, V.
Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica, 37, [-] 37-45 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

084800 - USMH-B 20010155 RIV CZ eng J
Rudajev, V. - Číž, R.
Analysis of Seismicity of Western Bohemian Earthquake Swarm Areas.
Acta Montana. ser. A Geodynamics, 2001 [18 (121)] 5-13 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079191 - USMH-B 20013055 RIV AT ger J
Rybář, J.
Bedeutung der klimatischen Verhältnisse für die Aktivität der Rutschungen.
Mitteilungen für Ingenieurgeologie und Geomechanik, - [4] 89-104 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551; GA ČR(CZ) GA205/00/0665
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089343 - USMH-B 20020223 RIV CZ cze J
Rybář, J.
Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, -, [-] 132-134 ( 2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/0665
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089345 - USMH-B 20020225 RIV CZ cze V
Rybář, J. - Bůžek, J. - Jánoš, V. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Stemberk, J.
Hodnocení svahových deformací v oblasti Vsetínska a Mladoboleslavska: zpráva za 2. etapu. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 49 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/00/0665
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081449 - USMH-B 20010065 RIV DE ger C
Rybář, J. - Košťák, B. - Czurda, K. - Fecker, E. - Schweizer, R.
Verschiebungsmessungen an der östlichen Randverwerfung des Rheingrabens.
In: Geotechnik, Sonderband zur 13. National Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001. - (Ed. Czurda, K.; Fernandez-Steeger, T.M.; Roehl, E.). - Essen, Deutsche Geselschaft für Geotechnik 2001. - S. 41-46.
[Nationale Tagung für Ingenieurgeologie Karlsruhe 2001/13./. Karlsruhe (DE), 01.04.03-01.04.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089344 - USMH-B 20020224 RIV CZ cze J
Rybář, J. - Suchý, J. - Schleiden, E.
Hodnocení náchylnosti svahů k sesouvání na lokalitách Dobkovice a Bohyně, okres Děčín.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, -, [-] 134-136 ( 2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081509 - USMH-B 20010125 RIV DE eng J
Řídkošil, T. - Skála, R. - Johan, Z. - Šrein, V.
Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral.
European Journal of Mineralogy, 13, 177-185 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:1.069(92) 1.085(93) 1.049(94) 1.090(95)1.210(96) 1.099(97) 1.292(98) 1.360(99) 1.430(00)1.449(01) 1,335(02) 1.185(03) ]

079209 - USMH-B 20010018 CZ eng A
Schenk, V. - Cacon, S. - Bosy, J. - Kontny, B. - Kottnauer, P. - Schenková, Z.
Five years of the GPS geodynamic network SUDETEN (1997-2001).
In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001. - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - S. 26.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /3./. Ramzová (CZ), 01.11.08-01.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081435 - USMH-B 20010049 DE eng A
Schenk, V. - Cacon, S. - Bosy, J. - Kontny, B. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
GPS Network "SUDETEN" - Results of the campaigns 1997-2000.
Geophysical Research Abstracts, 3, [-] GRA3, 2057 (2001).
[EGS General Assembly/26./. Nice (FR), 01.03.25-01.03.30 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079210 - USMH-B 20010019 CZ eng A
Schenk, V. - Kottnauer, P. - Schenková, Z. - Rucký, A. - Pšenička, J. - Řehák Jr., J.
New permanent GPS observatories Sněžka (SNEZ) and Biskupská kupa (BISK).
In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001. - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - S. 27.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /3./. Ramzová (CZ), 01.11.08-01.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079204 - USMH-B 20010013 RIV PL eng J
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Guterch, B. - Labák, P.
Earthquake hazard maps for the Czech Republic, Poland and Slovakia.
Acta Geophysica Polonica, 49 [3] 287-302 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071602; GA MŠk(CZ) OK 345
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079205 - USMH-B 20010014 CZ eng M
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
B.3 Geological Environment and Soil. Seismic loads of buildings - CSN 730036 - Amendment, 1998. Seismic zones in the CR - CSN P ENV 1998-1-1 area, National Application Document - EUROCODE 8.
In: Statistical Environmental Yearbook of the Czech Republic 2001. - Praha, The ministry of the Environment of the Czech Republic 2001. - S. 217-219, 237.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079206 - USMH-B 20010015 CZ eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Movements of Central European structural units and their relation to the GPS SUDETY network observations.
In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001. - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - S. 28.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /3./. Ramzová (CZ), 01.11.08-01.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079207 - USMH-B 20010016 CZ eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Geodynamic terranes of the Moravo-Silesian area, the Bohemian Massif.
In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001. - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - S. 29.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /3./. Ramzová (CZ), 01.11.08-01.11.10 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079208 - USMH-B 20010017 CZ eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P. - Rucký, A. - Pšenička, J. - Řehák Jr., J.
GPS regional network West SUDETEN - A westward wide-ranging extension of present SUDETEN network.
In: Abstracts. The 3rd Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas, Ramzová, November 8-10, 2001. - Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - S. 30.
[Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the East Sudety Mts. and Adjacent Areas /3./. Ramzová (CZ), 01.11.08-01.11.10 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079212 - USMH-B 20010021 HU eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Geodynamic Terrains of the Moravo-Silesian Area, the Bohemian Massif.
In: Abstract Book, The Stephan Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society "Quantitative Neotectonics and Seismic Hazard Assessment: New Integrated Approaches for Environmental Management", Balatonfuered, Sept. 22-26, 2001. - (Ed. Bada, G.). - Budapest, Malév Air Tours 2001. - S. 56.
[St. Mueller EGS Topical Conference "Quantitative Neotectonics and Seismic Hazard Assessment: New Integrated Approaches for Environmental Management". Balatonfuered (HU), 01.09.22-01.09.26 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079213 - USMH-B 20010022 HU eng A
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Earthquake Hazard Assessments for the Czech Republic.
In: Abstract Book, The Stephan Mueller Topical Conference of the European Geophysical Society "Quantitative Neotectonics and Seismic Hazard Assessment: New Integrated Approaches for Environmental Management", Balatonfuered, Sept. 22-26, 2001. - (Ed. Bada, G.). - Budapest, Malév Air Tours 2001. - S. 56-57.
[St. Mueller EGS Topical Conference "Quantitative Neotectonics and Seismic Hazard Assessment: New Integrated Approaches for Environmental Management". Balatonfuered (HU), 01.09.22-01.09.26 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2071002; GA AV ČR(CZ) IBS3012007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081434 - USMH-B 20010048 RIV CZ cze C
Schenk, V. - Schenková, Z. - Kottnauer, P.
Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF.
In: Regional Conference with international participation "Seismology and Engineering Geophysics - Past, Present and Future". - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Institute of Geonics 2001. - S. 166-176.
[Regional Conference with international participation "Seismology and Engineering Geophysics - Past, Present and Future". Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480; GA MŠk(CZ) LN00A005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

087457 - UCHP-M 20013176 RIV DE eng C
Schwarz, J. - Smolík, J. - Džumbová, L. - Veselý, V. - Sýkorová, I. - Kučera, J. - Havránek, V.
Particulate Emissions from Fluidized Bed Combustion of Lignite with and without Recirculation.
In: Book of Abstracts. - -, - 2001. - S. S27-S28.
[European Aerosol Conference EAC 2001. Leipzig (DE), 01.09.03-01.09.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1297; GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4072921

081507 - USMH-B 20010123 RIV CZ eng J
Sejkora, J. - Čejka, J. - Šrein, V.
Pb dominant members of crandalite group from Cínovec and Moldava deposits, Krušné hory Mts (Czech Republic).
Journal of the Czech Geological Society, 46 [1-2] 53-68 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100426 - USMH-B 20030079 RIV CZ eng C
Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P. - Vtípil, J.
Experiments Proposed when Developing Cages Based on Carbon-Carbon Composites.
In: Proceedings of the conference "Experimental stress anylysis 2001. - Praha, České vysoké učení technické 2001. - S. 303-306.
[EAN - Experimentální analýza napětí 2001. Tábor (CZ), 01.06.04-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1407
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100424 - USMH-B 20030077 RIV CZ eng C
Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Španiel, M. - Vtípil, J.
Cages Based on Carbon-Carbon Composite.
In: Skelet 2001 - Abstracts of International Conference. - Praha, Karlova universita 2001. - S. 47-48.
[Skelet 2001. Praha (CZ), 01.01.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1407
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100430 - USMH-B 20030083 RIV US eng C
Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Španiel, M. - Vtípil, J.
Project of Cages Based on Carbon-Carbon Composite.
In: Proceedings of the Conference of the American Society of Biomechanics. - San Diego, American Society of Biomechanics 2001. - S. 419-420.
[Conference of the American Society of Biomechanics. San Diego (US), 01.08.08-01.08.11 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1407
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

100432 - USMH-B 20030085 RIV CZ eng C
Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Španiel, M. - Vtípil, J.
Applied for Assesing the Stres Distribution in the Intervertebral Cages.
In: Proceedings of Workshop of Applied Mechanics 2001. - Praha, České vysokíé učení technické 2001. - S. 810-811.
[Workshop of Applied Mechanics 2001. Praha (CZ), 01.01.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1407
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081450 - USMH-B 20010066 RIV US eng C
Spanilá, T. - Šťastný, M. - Šrein, V. - Sýkorová, I. - Daněk, V.
Distribution of Some Rare Elements in the Bottom Sediments in the Water Rese.
In: Proceeding of Fifth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe. - Tallaahassee, Florida State University 2001. - S. -.
[International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe/5./. Praha (CZ), 00.09.12-00.09.14 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

096456 - USMH-B 20020298 US eng A
Spanilá, T. - Šťastný, M. - Šrein, V. - Bendl, J. - Chomich, S. - Kolosova, T.
The contamination of sediments into the selected reservoirs in Northen Bohemia.
In: 2001 International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition, Conference Program. - Orlando, Florida State University 2001. - S. 134.
[International Containment and Remediation Technology Conference and Exhibition. Orlando (US), 01.06.10-01.06.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

082368 - FGU-C 20010291 RIV PL eng J
Starý, V. - Bačáková, L. - Glogar, P. - Horník, J. - Jirka, I. - Švorčík, V.
Measurement of surface properties of pyrolytic graphite for biomedical applications.
Inzynieria Biomaterialów-Engineering of Biomaterials, 4 [17-19] 10-11 (2001).
[Konferencja Naukowa "Biomaterialy w medycynie i weterynarii" /11./. Rytro (PL), 01.10.14-01.10.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922

089625 - USMH-B 20020256 RIV CZ eng C
Starý, V. - Černý, M. - Glogar, P. - Houška, L. - Kotek, J. - Nevoralová, M.
Mechanical properties of a fabric reinforced carbon-carbon composite.
In: Proceedings of CMSE/1. - (Ed. Černý, M.). - Praha, ČVUT 2001. - S. 153-156.
[International conference on composites in material and structural engineering. Praha (CZ), 01.06.03-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079193 - USMH-B 20010001 RIV CZ cze J
Stoklasa, J.
Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů.
Zpravodaj Silikátového svazu, 7 [2] 48-53 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079194 - USMH-B 20010002 RIV CZ cze J
Stoklasa, J.
Požadavky na kvalitu odborné publikace.
Zpravodaj Silikátového svazu, 7 [4] 37-40 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079198 - USMH-B 20010006 RIV CZ cze J
Straka, P. - Chalupský, V. - Kříž, V.
Stanovení těžkých a toxických kovů v dehtech.
Chemické listy, 95 [9] 566-568 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

079200 - USMH-B 20010008 RIV CZ eng J
Straka, P. - Endrýsová, J. - Zubková, H. - Machovič, V.
Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná Mining District.
Acta Montana. Series B - Fuel, carbon, mineral processing, - [ 11(120)] 9-14 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

076867 - USMH-B 20013012 RIV CZ eng C
Straka, P. - Kříž, V. - Endrýsová, J.
Toxic elements in cokes and tars from copyrolysis.
In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. - (Ed. Petroš, V.; Čablík, V.). - Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava 2001. - S. 147-149.
[International Conference Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava (CZ), 01.01.30-01.01.31]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079201 - USMH-B 20010009 RIV CZ eng J
Straka, P. - Kříž, V. - Endrýsová, J.
Toxic elements in sorbents from coal-waste polymers mixtures.
Acta Montana. Series B - Fuel, carbon, mineral processing, - [ 11(120)] 69-71 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079199 - USMH-B 20010007 RIV CZ eng J
Straka, P. - Marinov, S. - Zubková, H.
Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions.
Acta Montana. Series B - Fuel, carbon, mineral processing, - [ 11(120)] 5-7 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081445 - USMH-B 20010061 RIV US eng C
Straka, P. - Náhunková, J. - Endrýsová, J. - Zubková, H.
Reactions of coal with polymers.
In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science, San Francisco/CA. - Pittsburgh, National Energy Technology Laboratory 2001. - S. 1-4.
[International Conference on Coal Science/./. San Francisco (US), 01.09.30-01.10.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3046004
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089329 - USMH-B 20020209 RIV CZ cze J
Suchý, J. - Rybář, J.
Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice.
Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000, -, [-] 136-137 ( 2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/1551
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081468 - USMH-B 20010084 RIV PL eng C
Sýkorová, I. - Michna, O.
Composition and properties of Czech brown coals.
In: Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej. - Gliwice, Wydawnictwo Politechniky Slaskiej 2001. - S. 177-186.
[Conference "Environmental Issues in Coal Geology and Petrology"/4./. Gliwice (PL), 01.11.15-01.11.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081454 - USMH-B 20010070 CZ eng A
Sýkorová, I. - Suchý, V. - Machovič, V. - Novotná, M. - Stejskal, M. - Šafanda, J.
Petrological and chemical composition of organic matter from Silurian shales in the Barrandian Basin.
In: Abstracts- 9th Coal Geology Conference. - (Ed. Pešek, J.; Opluštil, S.; Pešková, J.). - Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2001. - S. 66.
[Coal Geology Conference/9./. Praha (CZ), 01.06.25-01.06.30 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3012703
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081500 - USMH-B 20010116 RIV US eng C
Sýkorová, I. - Vašíček, M. - Smolík, J. - Džumbová, L. - Machovič, V. - Kučera, J. - Havránek, V.
Solid emissions from the atmospheric fluidized bed combustion of lignite.
In: Exploring the Horizons of Coal - Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science. - US, National Energy Technology Laboratory 2001. - S. 1-4.
[International Conference on Coal Science/11./. San Francisko (US), 01.09.30-01.10.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046904; GA ČR(CZ) GA104/00/1297
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081501 - USMH-B 20010117 CZ cze M
Sýkorová, I. - Žáková, B.
Uhelná petrologie.
In: Geologie a ložiska svrchnopaleozoických limnických pánví České republiky. - Praha, Český geologický ústav 2001. - S. -.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

083299 - UEK-B 20013038 RIV NL eng J
Šafařík, I. - Mucha, P. - Pechoč, J. - Stoklasa, J. - Šafaříková, M.
Separation of magnetic affinity biopolymer adsorbents in a Davis tube magnetic separator.
Biotechnology Letters, 23, [-] 851-855 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.110(92) 1.092(93) 0.976(94) 0.957(95) 0.963(96) 0.848(97) 0.864(98) 0.916(99) 0.967(00) 0.915(01) 0,802(02) 0.778(03) ]

081483 - USMH-B 20010099 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Houzar, S. - Langrová, A.
Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu).
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 9, [-] 274-276 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081497 - USMH-B 20010113 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Korbelová, Z.
Výzkum chemického složení dvou artefaktů z hradiště Šance u Březnice.
Archeologie ve středních Čechách, 5, [-] 579 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081496 - USMH-B 20010112 RIV CZ cze J
Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B. - Langrová, A. - Kolman, J. B.
Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů.
Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000, -, [-] 248-252 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3407001; GA AV ČR(CZ) IAA3046701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089620 - USMH-B 20020295 RIV CZ cze C
Šrein, V. - Šťastný, M. - Šreinová, B. - Langrová, A. - Kolman, J. B.
Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů.
In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000. - (Ed. Metlička, M.). - Plzeň, Západočeské muzeum 2001. - S. 248-252.
[Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000. Plzeň (CZ), 00.10.09-00.10.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3407001; GA AV ČR(CZ) IAA3046701
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081495 - USMH-B 20010111 RIV CZ cze J
Šreinová, B. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Kolman, J. B.
Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech.
Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000, -, [-] 245-247 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3407001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

089619 - USMH-B 20020294 RIV CZ cze C
Šreinová, B. - Šrein, V. - Šťastný, M. - Kollman, J. B.
Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech.
In: Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000. - (Ed. Metlička, M.). - Plzeň, Západočeské muzeum 2001. - S. 245-247.
[Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000. Plzeň (CZ), 00.10.09-00.10.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3407001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079226 - USMH-B 20010035 CZ cze V
Trčková, J. - Anger, L. - Jenikovská, E. - Včelová, I.
Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 19 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079227 - USMH-B 20010036 CZ cze V
Trčková, J. - Anger, L. - Jenikovská, E. - Včelová, I.
Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 19 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079228 - USMH-B 20010037 CZ cze V
Trčková, J. - Anger, L. - Jenikovská, E. - Včelová, I.
Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 20 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079221 - USMH-B 20010030 RIV NL eng C
Trčková, J. - Procházka, P.
Coupled modelling of tunnel face stability.
In: Frontiers of rock mechanics and sustainable development in the 21st century. - Rotterdam, A.A.Balkema 2001. - S. 283-286.
[2001 ISRM Symposium - Asian Rock Mechanics Symposium /2./. Beijing (CN), 01.09.11-01.09.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2119001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079222 - USMH-B 20010031 RIV GB eng C
Trčková, J. - Procházka, P.
Application of coupled modelling to slope stability assessment.
In: Computational methods and experimental measurements X. - (Ed. Villacampa Esteve, Y.; Carlomagno, G.M.; Brebbia, C.a.). - Southampton, WIT Press 2001. - S. 447-456.
[SMEM 2001. Alicante (ES), 01.06.04-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2119001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

079223 - USMH-B 20010032 RIV AT eng C
Trčková, J. - Procházka, P.
Parametric study of geotechnical problems by the coupled modeling method.
In: 18th Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. - (Ed. Beer, R.J.). - Wien, COPYPAN 2001. - S. 161-162.
[Danubia-Adria symposium/18./. Steyr (AT), 01.09.26-01.09.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2119001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081515 - USMH-B 20010131 CZ cze V
Trčková, J. - Živor, R.
Tenzometrická a geodetická měření při opravě sloupu na Letohrádku královny Anny v prostorách Pražského hradu. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 6 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081516 - USMH-B 20010132 CZ cze V
Trčková, J. - Živor, R.
Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 16 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081447 - USMH-B 20010063 RIV US eng C
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Identification of methane dissolution in coal.
In: Proceedings of the 11th International Conference on Coal Science. - Pittsburgh, US Departement of Energy, National Energy Technology Laboratory 2001. - S. -.
[International Conference on Coal Science/11./. San Francisco (US), 01.09.30-01.10.05 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081512 - USMH-B 20010128 CZ eng A
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Distribution of coalbed methane in the porous system of coal.
In: Proceedings of the 9th Coal Geology Conference. - (Ed. Pešek, J.; Opluštil, S.; Pešková, J.). - Praha, Přírodovědecká fakulta UK 2001. - S. 67.
[Coal Geology Conference/9./. Praha (CZ), 01.06.25-01.06.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2046101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081514 - USMH-B 20010130 CZ cze V
Weishauptová, Z. - Medek, J.
Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry. Praha, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 2001. - 25 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

081372 - GLU-S 20013178 RIV CZ cze B
Žák, K. - Hladíková, J. - Buzek, F. - Kadlecová, R. - Ložek, V. - Cílek, V. - Kadlec, J. - Žigová, A. - Bruthans, J. - Šťastný, M.
Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu. Praha, Český geologický ústav 2001. - 136 s. - (Práce Českého geologického ústavu/Czech Geological Survey Special Papers. 13).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/95/1392; IAEA(AT) 7119/R1/RB; IAEA(AT) 8397/R1
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11