ASEP

OÚ - Orientální ústav

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

087818 - OU-W 20013063 RIV CZ cze B
Ando, V.
Klasická čínská medicína. Základy teorie V. Hradec Králové, Svítání 2001. - 311 s. - ( 5).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0021704

087819 - OU-W 20013064 RIV CZ cze B
Ando, V.
Klasická čínská medicína. Základy teorie IV. 2. vyd. Hradec Králové, Svítání 2001. - 396 s. - ( 4).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0021704

087834 - OU-W 20013071 CZ cze B
Ando, V.
Klasická čínská medicína. Základy teorie I. 5. vyd. Hradec Králové, Svítání 2001. - 389 s. - ( 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA920114

095530 - OU-W 20023035 CZ cze J
Bartlová, M. - Charvát, P.
Z počátků křesťanství v českých zemích: Ikonografie románských tympanonů.
Umění, 49 [5] 384-397 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

096141 - OU-W 20023070 CZ cze M
Břeňová, K.
Kult mrtvých ve Starém zákoně.
In: Svět živých a svět mrtvých. - (Ed. Obuchová, Ľ.). - Praha, Dar Ibn Rushd 2001. - S. 118-127.

087796 - OU-W 20013041 RIV FR fre M
Charvát, P.
Matériel funéraire et identification ethnique en Boheme-Moravie, Viie - Xe siecle.
In: Autour des Morts - Mémoire et Identité. - (Ed. Dumoulin, O.; Thelamon, F.). - Rouen, Université de Rouen 2001. - S. 321-335. - ( Publications de l´Université de Rouen. 26).

087808 - OU-W 20013030 CZ cze J
Charvát, P.
Pracovní skupina "Orientalia Bohemica" - Zpráva o činnosti v roce 2000.
Nový Orient, 56 [1] 33-34 (2001).

087809 - OU-W 20013031 CZ cze R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: Pečírková, J.: Asýrie - od městského státu k říši, Praha: Academia 2000.
Dějiny a současnost, 23 [1] 58 (2001).

087810 - OU-W 20013032 CZ cze R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: Liščák, V.: Čína - Dobrodružství Hedvábné cesty. Po stopách styků Východ-Západ. Praha: SET OUT 2000.
Dějiny a současnost, 23 [1] 59-60 (2001).

087813 - OU-W 20013039 US eng J
Charvát, P.
Comment, in: Guillermo Algaze: Initial Social Complexity in Southwestern Asia - The Mesopotamian Advantage, str. 199-234.
Current Anthropology, 42 [2] 216 (2001).
[Impact factor: 1.516(99) 2.429(00) 2.061(01) 2.027(02) 1.837(03) ]

087814 - OU-W 20013033 SK cze J
Charvát, P.
Na počátku bylo slovo: České křes´tanství do roku tisíc.
Studia Archaeologica Slovaca Medievalia, 1999 [2] 7-32 (2001).

087815 - OU-W 20013034 CZ cze J
Charvát, P.
Kult krve Páně na Velké Moravě.
Marginalia Historica, IV [1] 63-72 (2001).

087816 - OU-W 20013035 US eng R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: D. Frayne: The Royal Inscriptions of Mesopotamia - Early Periods, vol. 2: Sargonic and Gutian Periods (2334-2113 BC). Toronto, Buffalo, London: University of toronto Press, 1993.
Journal of Near Eastern Studies, 60 [1] 59-61 (2001).

095522 - OU-W 20023027 CZ cze M
Charvát, P.
Hry a zábavy starověkého Předního Východu.
In: Hry a hračky - Soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". - (Ed. Obuchová, L.). - Praha, Česká orientalistická společnost 2001. - S. 38-47.

095523 - OU-W 20023028 IT ger J
Charvát, P.
Eine fruehmittelalterliche Kirche in Maehren: Ihr Ursprung, Charakter und Deutung.
CIVIS - Studi e testi, 25 [74] 79-91 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

095524 - OU-W 20023029 CZ cze G
Charvát, P.
Orientalia Antiqua Nova. (Ed. Budil, I. T.; Charvát, P.). - Plzeň, Katedra kulturní a sociální antropologie, Fakulta humanitních věd, Západočeská univerista Plzeň 2001. - 57 s.
[Orientalia Antiqua Nova /1./. Plzeň (CZ), 01.02.09 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

095526 - OU-W 20023031 CZ cze M
Charvát, P.
O kozorožcích a kosočtvercích - Význam nekultivované krajiny v procesu vznikání prvotního státu.
In: Marginalia Historica V. - (Ed. Ferstl, R.; Šuma, J.; Grunt, F.). - Praha, Nadační fond První Pražské Pedagogické Peruti 2001. - S. 7-18.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087839 - OU-W 20013043 RIV CZ eng J
Charvát, P. - Fuensanta, J. G.
Seals and seals impressions from Tilbes Hoyuk, South-Eastern Turkey (1996-1999).
Archív Orientální, 69 [4] 559-570 (2001).
Grant: GA UK(XC) 300/2001/A-HN/PedF

095525 - OU-W 20023030 CZ cze C
Charvát, P. - Fuensanta, J. G.
Tilbes Hoyuk v provincii Sanliurfa,jihovýchodní Turecko.
In: Orientalia Antiqua Nova. - (Ed. Budil, I. T.; Charvát, P.). - Plzeň, Katedra kulturní a sociální antropologie,Fakulta humanitních věd,Západočeská universita Plzeň 2001. - S. 5-10.
[Orientali Antiqua Nova /1./. Plzeň (CZ), 01.02.09 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087807 - OU-W 20013029 RIV FR eng J
Charvát, P. - Fuensanta, J. G. - Bucak, E.
1999 salvage survey and excavations at Tilmusa,Tilobur and Tilvez Hoyuk.
Orient Express - Notes et Nouvelles d´Archéologie Orientale, 2001 [1 - Hiver] 3-5 (2001).

087833 - OU-W 20013073 RIV CZ cze M
Holba, J.
Doslov.
In: Šántidéva: Uvedení na cestu k probuzení. - (Ed. Holba, J.). - Praha, DharmaGaia 2001. - S. 249-263. - (Prameny buddhismu. 1).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/97/0691

087841 - OU-W 20013074 RIV CZ cze M
Holba, J.
Všeobecný úvod: Šántidéva a jeho svět.
In: Šántidéva: Uvedení na cestu k probuzení. - (Ed. Holba, J.). - Praha, DharmaGaia 2001. - S. 7-26. - (Prameny buddhismu. 1).
Grant: GA ČR(CZ) GA401/97/0691

087820 - OU-W 20013075 CZ cze J
Hulec, O.
Jižní Afrika na afrikanistické konferenci v Moskvě.
Protea, 10 [10] 4 (2001).
[African Studies in the 20th Century: Time, Personalities, Interpretations.. Moskva (RU), 01.09.12-01.09.13 (WRD)]

087821 - OU-W 20013050 RIV CZ eng M
Hulec, O.
Africana Bohemica - Czech Studies on African Past Four Decades.
In: Africa 2000. Forty Years of African Studeis in Prague. - (Ed. Kropáček, L.; Skalník, P.). - Praha, Set Out 2001. - S. 47-50.

087822 - OU-W 20013051 CZ cze N
Hulec, O.
Jihoafrická republika: Peníze pro bílé, pozemky pro černé.
Respekt, 12 [11] 16 (2001).

087823 - OU-W 20013052 CZ cze N
Hulec, O.
Sedm let bez apartheidu.
Respekt, 12 [21] 16 (2001).

087824 - OU-W 20013053 CZ cze J
Hulec, O.
Zajíc a opice.
Nový Orient, 56 [6] 104 (2001).

087826 - OU-W 20013055 CZ cze/eng B
Hulec, O.
Bibliografie 14.Asie Afrika. List of Published Works of Svetozár Pantůček, Vladimír Klíma, Otakar Hulec Bibliography. (Ed. Hulec, O.). (Ed. Hulec, O.). - Praha, Orientální ústav AVČR 2001. - 92 s.

087825 - OU-W 20013054 RIV CZ cze/eng B
Hulec, O. - Hereit, P.
Africana Bohemica II. Praha, Orientální ústav AVČR 2001. - 227 s.

087799 - OU-W 20013079 CZ cze N
Kolmaš, J.
Ubikvitní národ Chuejů v Čínské lidové republice.
Univerzitní noviny (Brno), 8 [11] 42-46 (2001).

087800 - OU-W 20013080 CZ cze J
Kolmaš, J.
Mumifikování v Tibetu.
Vesmír, 80 [2] 75-81, 90-91 (2001).

087801 - OU-W 20013081 CZ cze T
Kolmaš, J.
Cesta do Tibetu.
Orig.: Desideri, I., Notizie Istoriche del Tibet. Praha, Nakladatelství Argo 2001. - 101 s.

087802 - OU-W 20013082 CZ cze T
Kolmaš, J.
Tibetská kniha mrtvých. Bardo thödol (Vysvobození v bardu skrze naslouchání).
Orig.: Bardo Thödol. Praha, Nakladatelství Vyšehrad 2001. - 187 s.

087803 - OU-W 20013083 CZ cze T
Kolmaš, J.
Cesta k posvátným místům Tibetu.
Orig.: Cybikov, G.C. Buddhist-palomnik u svajatyn\' Tibeta. Praha, Nakladatelství Argo 2001. - 431 s.

087847 - OU-W 20013045 CZ cze J
Liščák, V.
Kalendář (Křesťanský kalendář, Čínský kalendář).
Fénix (Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti), 2 [1] 3-12 (2001).

087848 - OU-W 20013046 CZ cze J
Liščák, V.
Jazyky Číny.
Fénix (Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti), 2 [1] 29-40 (2001).

087849 - OU-W 20013047 CZ cze J
Liščák, V.
Náboženství na Taiwanu 1.
Fénix (Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti), 2 [2] 17-40 (2001).

087850 - OU-W 20013048 CZ cze J
Liščák, V.
Náboženství na Taiwanu 2.
Fénix (Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti), 2 [3-4] 39-48 (2001).

087851 - OU-W 20013049 RIV RO eng J
Liščák, V.
Eastern Turkestan and its role in the early contacts along the Silk Road.
Studia Asiatica. Revue Internationale d\'études asiatique / International Journal for Asian Studies, 1 [1-2] 115-131 (2001).

097051 - OU-W 20023084 CZ cze N
Mendel, M.
Džihád není "svatá válka".
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně, 2001 [4] 16 - 17 ( 2001).

107759 - OU-W 20033083 RIV CZ cze E
Pecha, L. - Nováková, N. - Rahman, F.
Katalog starobabylónských grafémů. -, - 2001. -
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0021901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

095813 - OU-W 20023059 CZ cze J
Pečírková, J.
Láska ve starověké Mezopotámii.
Nový Orient, 56, [-] 154-156 (2001).

095814 - OU-W 20023060 CZ cze J
Pečírková, J.
"Zrcadlo" asyrských žen.
Nový Orient, 56, [-] 307-309 (2001).

097043 - OU-W 20023076 CZ cze M
Pečírková, J.
Starověké dějiny Mezopotámie, Sýrie, Chetitů, Persie a Izraele.
In: Dějepis 6. Pravěk a starověk. - Praha, Scientia 2001. - S. 54 - 75; 90 - 155.

095541 - OU-W 20023047 CZ cze T
Pečírková, J. - Prosecký, J.
Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace.
Orig.: Oppenheim, A. L.: Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization. Chicago 1977. 445 str. Praha, Academia 2001. - 329 s.

095542 - OU-W 20023048 CZ cze J
Prosecký, J.
Babylonská "proroctví".
Chatreššar. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1999-2000, [-] 3-29 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

095543 - OU-W 20023049 CZ eng J
Prosecký, J.
A Hymn Glorifying Ashurnasirpal II.
Archiv orientální, 69 [3] 427-436 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

095544 - OU-W 20023050 CZ cze J
Prosecký, J.
Zaříkání k milování.
Nový Orient, 56 [5] 146-149 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087804 - OU-W 20013085 IN eng C
Strnad, J.
Mughal Silver Coin Hoards of Uttar Pradesh - An Important Source for the Study of Monetary History of Pre-Modern India.
In: Medieval Indian Coinages. A Historical and Economic Perspective. 5th International Colloquium. - (Ed. Jha, A.). - Anjaneri/Nasik, Indian Institute of Research in Numismatic Studies 2001. - S. 165-178.
[Medieval Indian Coinages. A Historical and Economic Perspective.. Anjaneri/Nasik (IN), 01.02.17-01.02.19 (WRD)]

087843 - OU-W 20013072 RIV IN eng B
Strnad, J.
Monetary History of Mughal India as Reflected in Silver Coin Hoards. New Delhi, Harman 2001. - 212 s.

092994 - OU-W 20023009 RIV DE eng M
Strnad, J.
Hindi Dictionaries and the Hindi Lexicographical Corpus.
In: Tohfa-e-Dil. Festschrift Helmut Nespital. - (Ed. Lönne, D. W.). - Reinbek, Dr. Inge Wezler Verlag fur Orientalistische Fachpublikationen 2001. - S. 531-544.

087795 - OU-W 20013078 CZ cze J
Štěpánek, P.
Výdaje Heřmana Černína na jeho první velvyslanecké cestě do Istanbulu v letech 1616-1617. II. Edice textu.
Časopis Národního muzea. Řada A - historická, CLXX [1-2] 47-81 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9021902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087797 - OU-W 20013060 RIV CZ cze T
Štěpánek, P.
Osman Aga z Temešváru: Ve stínu kříže.
Orig.: Kreutel, Richard F. (Hrsg.), Die Autobiographie des Dolmetschers Osman Aga us Temeschwar. Cambridge 1980. 115 s. Praha, Brody 2001. - 154 s.

087798 - OU-W 20013061 RIV CZ cze M
Štěpánek, P.
Doslov.
In: Osman Aga z Temešváru: Ve stínu kříže. - Praha, Brody 2001. - S. 127-141.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087827 - OU-W 20013056 RIV CZ eng J
Štěpánek, P.
War and Peace in the West /1644/): A Dilemma at the Threshold of Felicity?
Archiv orientální, 69 [2] 327-340 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9021902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087828 - OU-W 20013057 RIV CZ cze J
Štěpánek, P.
Výdaje Heřmana Černína na jeho první vyslanecké cestě do Istanbulu v letech 1616-1617. I. Edice textu.
Časopis Národního muzea. řada A - historická, 170 [1-2] 47-81 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB9021902

087845 - OU-W 20013040 RIV CZ eng J
Štěpánek, P.
War and Peace in the West (1644/5): A Dilemma at the Threshold of Felicity?
Archiv orientální, 69 [2] 327-340 (2001).

087829 - OU-W 20013058 RIV CZ eng/ger/fre B
Štěpánek, P. - Malečková, J. - Sedmíková, P.
Perspectives on Ottoman Rule and Its Heritage. Dedicated to the Living Memory of Zdenka Veselá-Přenosilová (30. 9. 1930 - 4. 3. 1998). Praha, Archiv orientální 2001. - 234 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087830 - OU-W 20013059 CZ eng J
Štěpánek, P. - Sedmíková, P.
Bibliography of Zdenka Veselá-Přenosilová (30. 9. 1930 Bratislava - 4. 3. 1998 Praha).
Archiv orientální, 69 [2] 133-142 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

087832 - OU-W 20013076 RIV US eng B
Třísková, H.
Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese. Berkeley, Journal of Chinese Linguistics, University of California 2001. - 208 s. - (Monograph series. 17).

087831 - OU-W 20013077 RIV US eng M
Třísková, H. - Sehnal, D.
Prosodical Labeling for Mandarin.
In: Tone, Stress and Rhythm in Spoken Chinese. - (Ed. Třísková, H.). - Berkeley, Journal of Chinese Linguistics, University of California 2001. - S. 81-118. - (Monograph series. 17).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11