ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

094211 - UGN-S 20023088 RIV NL eng B
Axelsson, O. - Blaheta, R.
Two simple derivations of universal bounds for the C.B.S. inequality constant. Nijmegen, University of Nijmegen 2001. - 16 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082169 - UGN-S 20013095 RIV CZ eng J
Barčová, K. - Mašláň, M. - Zbořil, R. - Martinec, P. - Kula, P.
Thermal decomposition of almandine garnet: Moessbauer study.
Czechoslovak Journal of Physics, 51 [7] 749-754 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/0982
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

094191 - UGN-S 20023068 SIGLE CZ eng I
Blaheta, R. - Byczanski, P.
Performance analysis of Newton type and adaptive continuation solvers for nonlinear problems in geomechanics. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 17 s.
Grant: INCO Copernicus(XE) KIT977006; GA MŠk(CZ) OK 383; GA ČR(CZ) GA105/99/1229

082189 - UGN-S 20013115 RIV CZ eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Kohut, R. - Starý, J.
Large scale FE analysis of stresses due to excavation and heating.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 19-29.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229

082191 - UGN-S 20013117 RIV US eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Displacement Decomposition and Parallelization of the PCG Method for Elasticity Problems.
In: Proceedings of the 2001 International Conference on Parallel Processing Workshop. - (Ed. Pinkston, T.M.). - Los Alamitos, IEEE Computer Society 2001. - S. 155-160.
[2001 International Conference on Parallel Processing. Valencia (ES) , 01.09.03-01.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; GA AV ČR(CZ) IBS3086102

082214 - UGN-S 20013141 RIV CZ cze C
Boráňová, P. - Dombková, A. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Procházková, Z.
Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 161-165.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480

082212 - UGN-S 20013139 RIV CZ cze C
Čápová, D. - Kaláb, Z.
Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 240-246.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

082224 - UGN-S 20013151 VN eng A
Častová, N. - Kučera, R. - Kaláb, Z.
Spectral analysis of seismological signals by wavelets.
In: Vietnam 2001. IAGA-IASPEI Joint Scientific Assembly. Abstracts. - Hanoi, IAGA-IASPEI 2001. - S. 407.
[Vietnam 2001. IAGA-IASPEI Joint Scientific Assembly /1./. Hanoi ( VN), 01.08.19-01.08.31 (WRD)]

082220 - UGN-S 20013147 CZ cze I
Čumpl, J. - Hájek, A. - Holéczy, D. - Pech, E. - Konečný, P. - Šňupárek, R.
Charakteristika napjatosti horského masívu v okolí dobývacích (větracích) komínů ústících na povrch a jejich dlouhodobá stabilita na ložisku Jasenice. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 28 s.

082222 - UGN-S 20013149 CZ cze I
Čumpl, J. - Hájek, A. - Holéczy, D. - Pech, E. - Konečný, P. - Šňupárek, R.
Dlouhodobá stabilita hlavních důlních děl na ložisku Jasenice (Pucov). Jáma č.32 (Jasenice), jáma č.13 (Pucov), jáma-šurf č.24, jáma-šurf č.28, štola č.6 - Jasenice, úpadní štola Jasenice. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 55 s.

094175 - UGN-S 20023052 CZ cze I
Čumpl, J. - Hájek, A. - Holéczy, D. - Pech, E. - Bezuško, P. - Hortvík, K. - Konečný, P. - Konečný, P. - Šňupárek, R.
Geomechanický model ložisek v rudném poli Rožná-Olší s ohledem na ukončení exploatace. D.2. Chování horského masívu po ukončení dobývání ložisek. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 122 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082195 - UGN-S 20013121 RIV CZ eng C
Daněk, T. - Konečný, P. - Kožušníková, A. - Nowakowski, A.
Influence of temperature on permeability and stress strain behaviour of granodiorite.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 51-57.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/P064; GA ČR(CZ) GA105/00/0875

082211 - UGN-S 20013138 RIV CZ cze C
Dombková, A. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Horký, J. - Kořínek, R.
Měření a interpretace průmyslové seismicity ve výrobní hale.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 111-116.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]

082186 - UGN-S 20013112 RIV CZ eng J
Dostál, Z. - Friedlander, A. - Santos, S. A. - Malík, J.
Analysis of semicoercive contact problems using symmetric BEM and augmented Lagrangians.
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. D - Computer Science and Mathematics Series, 1 [1] 53-61 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/98/0535

082185 - UGN-S 20013111 RIV PL eng C
Foldyna, J. - Jekl, P. - Sitek, L.
Possibilities of utilization of modulated jets in rock cutting.
In: 1. International Conference mining techniques 2001. Proceedings. - Kraków, AGH 2001. - S. 85-96.
[International Conference mining techniques 2001/1./. Kraków - Krynica (PL), 01.09.00 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0235; GA AV ČR(CZ) IAA2086001

082181 - UGN-S 20013107 RIV US eng C
Foldyna, J. - Martinec, P. - Sitek, L.
Testing of Mineral types of abrasives for abrasive water jet cutting.
In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. - (Ed. Hashish, M.). - St. Louis, WJTA 2001. - S. 291-303.
[2001 WJTA American Waterjet Conference. Minneapolis (US), 01.08.18-01.08.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103

082182 - UGN-S 20013108 RIV CZ eng C
Foldyna, J. - Sitek, L.
Modulated vs. continuous jets: Performance comparison.
In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. - (Ed. Hashish, M.). - St. Louis, WJTA 2001. - S. 523-536.
[2001 WJTA American Waterjet Conference. Minneapolis (US), 01.08.18-01.08.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0235

082180 - UGN-S 20013106 RIV CZ eng C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Jekl, P. - Nováková, D.
Measurement of force effects of modulated jet.
In: Experimental Stress Analysis 2001. 39th International Conference. Proceedings. - Praha, ÚTAM AV ČR 2001. - S. 63-68.
[Experimental Stress Analysis 2001/39./. Tábor (CZ), 01.06.04-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0235; GA AV ČR(CZ) IAA2086001

082183 - UGN-S 20013109 RIV US eng C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Říha, Z. - Lhotáková, L.
Hydrodynamic generator for ultrasonic modulation of the jet: basic study.
In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. - (Ed. Hashish, M.). - St. Louis, WJTA 2001. - S. 537-550.
[2001 WJTA American Waterjet Conference. Minneapolis (US), 01.08.18-01.08.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001

094174 - UGN-S 20023051 CZ cze I
Hájek, A. - Holéczy, D. - Navrátil, P. - Pech, E. - Konečný, P.
Geomechanický model jámy R3 (hlavní čerpací místo dolu Rožná po uzavření ložiska). Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 41 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101682 - UGN-S 20033030 CZ cze A
Hájek, A. - Hortvík, K.
Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice).
In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. - Příbram, Hornická Příbram 2001. - S. S9.
[Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram (CZ), 01.10.15-01.10.17 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082221 - UGN-S 20013148 RIV CZ cze C
Hájek, A. - Konečný, P.
Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov).
In: Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 120-126.
[Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace. Ostrava (CZ), 01.10.00 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

082223 - UGN-S 20013150 CZ cze I
Hájek, A. - Němec, J. - Pech, E. - Čumpl, J. - Holéczy, D. - Hortvík, K. - Konečný, P.
Vlivy poddolování na ložisku Jasenice-Pucov po ukončení likvidace dolu. Pokles povrchu. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 55 s.

082171 - UGN-S 20013097 RIV CZ eng C
Hlaváč, L. M. - Martinec, P. - Jančárek, A.
Interaction of laser beam with rocks.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 91-99.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA205/96/0931; GA ČR(CZ) GA106/98/1354; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

082172 - UGN-S 20013098 RIV US eng C
Hlaváč, L. M. - Martinec, P. - Jančárek, A.
Disintegration of Rocks exposed to laser beam by waterjet.
In: Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference. - (Ed. Hashish, M.). - St. Louis, WJTA 2001. - S. 471-482.
[2001 WJTA American Waterjet Conference. Minneapolis (US), 01.08.18-01.08.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2338; GA ČR(CZ) GA205/96/0931; GA ČR(CZ) GA106/98/1354; GA AV ČR(CZ) KSK1012601

082202 - UGN-S 20013129 RIV CZ eng C
Hofrichterová, L. - Muellerová, J. - Mueller, K.
Experience in the employment of geophysical methods for the investigation of embankment bodies built prevailingly of mine wastes and the observation of impacts of mining upon the rock environment.
In: Mineral Raw Materials and Mining activity of the 21st Century. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 347-356.
[Mineral Raw Materials and Mining activity of the 21st Century. Ostrava (CZ), 01.01.30-01.01.31 (EUR)]

082210 - UGN-S 20013137 RIV CZ cze C
Holub, K. - Rušajová, J.
Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 217-229.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

094208 - UGN-S 20023085 RIV SK cze J
Holub, K. - Rušajová, J. - Novák, J.
Zpracování dat přirozených a indukovaných seismických jevů registrovaných na seismické stanici Ostrava-Krásné Pole (OKC).
Acta montanistica Slovaca, 6 [3] 213-220 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/0858
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082166 - UGN-S 20013092 RIV CZ cze C
Holub, K. - Stodulková, S.
Monitorování bezpečného stavu důlního díla.
In: Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "Diago 2001". Sborník konference. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 163-168.
[Diago 2001 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava (CZ), 01.02.00 (CST)]

082167 - UGN-S 20013093 RIV FI eng C
Holub, K. - Stodulková, S.
Analysis of long-term monitoring of coal mining-induced seismicity.
In: Proceedings of the 14th International Conference on Automation in Mining ICAMC 2001. - (Ed. Firganek, B.). - Helsinki, Helsinki University of Technology 2001. - S. 161-168.
[International Conference on Automation in Mining/14./. Tampere (FI) , 01.09.03-01.09.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

082168 - UGN-S 20013094 RIV CZ cze C
Holub, K. - Stodulková, S.
Seismická odezva na omezení těžby na dolech v OKR.
In: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 44-47.
[Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Desná (CZ), 01.12.04-01.12.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

082233 - UGN-S 20013160 CZ cze I
Hortvík, K.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průmyslové štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků v roce 2001 (vyhodnocení v návaznosti na rok 1997, 1998, 1999 a 2000). Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 56 s.

094432 - UGN-S 20025008 CZ cze B
Hrádek, M. - Ivan, A. - Kirchner, K. - Máčka, Z. - Zapletalová, J. - Balatka, B. - Bartoňová, B. - Burachovič, S. - Dvořák, J. - Hloušek, P. - Hromas, J. - Chrmý, P. - Marada, M. - Maršálková, M. - Novák, Z. - Nováková, M. - Procházka, V. - Rubín, J.
Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko. Praha, Olympia 2001. - 1081 s.

108126 - UGN-S 20035046 SIGLE PL eng M
Hrádek, M. - Lacina, J.
Impacts of uranium mining and milling on the landscape in the surrounding of Rožná (Czech Republic).
In: Man and landscape. - (Ed. Buzek, L.; Rzetala, M.). - Czestochowa, University of Ostrava - University of Silesia, Sosnowiec 2001. - S. 64-73.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082236 - UGN-S 20013163 RIV CZ cze/eng U
Kaláb, Z. - Boráňová, P.
Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 s.
[ Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (K-EUR 42/13)]

082203 - UGN-S 20013130 RIV CZ eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Amplifying the amplitude of seismic waves in overlying formations in the Karviná part of the OKR.
In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 157-164.
[Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava (CZ), 01.01.30-01.01.31 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

082213 - UGN-S 20013140 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Systematické meření a předběžné hodnocení seismického kmitání vyvolaného důlní seismicitou v karvinské oblasti.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 230-239.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Grant: GA ČBÚ(CZ) CBUAG

082218 - UGN-S 20013145 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Experimentální měření vibrací v budově firmy Epcos, s.r.o. v Šumperku. Zpráva o měření. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 34 s.

082229 - UGN-S 20013156 CZ cze V
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 31 s.

082228 - UGN-S 20013155 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Boráňová, P. - Makovský, J.
Experimentální měření seismického zatížení historického dolu Jeroným v oblasti Čistá u Krásna nad Teplou. Zpráva z experimentálního měření. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 13 s.

082219 - UGN-S 20013146 CZ cze I
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Dombková, A. - Boráňová, P.
Posouzení seismického zatížení historického dolu Jeroným v oblasti Čistá u Krásna nad Teplou. Studie. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 33 s.

085794 - UGNB-C 20013047 CZ cze C
Kallabová, E.
Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska.
In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Bratislava, Geografický ústav SAV 2001. - S. 5-11.
[Slovensko-český akademický seminář z geografie /5./. Bratislava ( SK), 01.12.13 (CST)]

085795 - UGNB-C 20013048 CZ cze K
Kallabová, E.
Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce.
In: Příroda a společnost v regionálním kontextu. - (Ed. Hlavinková, P.; Munzar, J.). - Brno, Regiograph 2001. - S. 74-81.
[Moravská geografická konference Congeo ž01 /4./. Tišnov (CZ), 01.09.10-01.09.14 (EUR)]

085796 - UGN-S 20013049 RIV PL cze C
Kallabová, E.
Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice.
In: Natural science. - (Ed. Lehoczky, L.; Kalmár, L.). - Miskolc, University of Miskolc 2001. - S. 195-202.
[Mezinárodní konference postgraduálních studentů /3./. Miskolc (PL), 01.08.13-01.08.19 (EUR)]

085810 - UGNB-C 20013066 CZ cze M
Kirchner, K.
Geomorfologie.
In: Příroda Valašska (okres Vsetín). - (Ed. Pavelka, J.; Trezner, J.). - Vsetin, ČSOP Vsetín 2001. - S. 39-44.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

085801 - UGN-S 20013054 RIV FR eng J
Kirchner, K. - Bíl, M. - Krejčí, O. - Hubatka, F. - Jurova, Z. - Stráník, Z.
Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study.
Geophysical Research Abstracts, 3 [1] 315 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085805 - UGN-S 20013058 RIV CZ eng K
Kirchner, K. - Hlavinková, P.
Land use changes conditioned by landsliding in the Moravian Flysch Carpathians.
In: Nature and Society in Regional Context. - Brno, Regiograph 2001. - S. 52-60.
[Moravian Geographical Conference CONGEO ´01 /4./. Tišnov (CZ), 01.09.10-01.09.14 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085807 - UGN-S 20013061 RIV CZ cze M
Kirchner, K. - Hlavinková, P.
Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko).
In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl. - Brno, Regiograph 2001. - S. 43-53.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

085806 - UGN-S 20013059 RIV CZ cze J
Kirchner, K. - Hofírková, S. - Ivan, A. - Petrová, A. - Andrejkovič, T.
Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí.
Geografie ů Sborník České geografické společnosti, 106 [2] 122-125 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

085809 - UGNB-C 20013064 CZ cze M
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Geologický vývoj.
In: Příroda Valašska (okres Vsetín). - (Ed. Pavelka, J.; Trezner, J.). - Vsetín, ČSOP Vsetín 2001. - S. 35-36.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3043108

097377 - UGN-S 20025034 CZ cze J
Kirchner, K. - Krejčí, O. - Máčka, Z.
Geomorfologické aspekty výrazných svahových deformací na východní Moravě.
Geomorfologia Slovaca, 1 [1] 78-83 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

097362 - UGN-S 20025019 CZ cze J
Kirchner, K. - Máčka, Z.
V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století".
Geografie - Sborník ČGS, 106 [1] 51-52 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

102115 - UGN-S 20035011 RIV SIGLE CZ cze V
Kirchner, K. - Máčka, Z. - Hofírková, S. - Roštínský, P.
Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10. Brno, Ústav geoniky AV ČR Brno 2001. - 28 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

085802 - UGN-S 20013055 RIV CZ cze K
Kirchner, K. - Máčka, Z. - Cílek, V.
Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří.
In: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku. - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 34-40.
[Současný stav geomorfologických výzkumů. Kružberk (CZ), 01.04.05-01.04.07 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307

085808 - UGN-S 20013062 RIV CZ cze B
Kirchner, K. - Voženílek, V. - Konečný, M. - Petrová, A. - Rothová, H.
Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Olomouc, Univerzita palackého 2001. - 185 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

082232 - UGN-S 20013159 CZ cze I
Knejzlík, J. - Dombková, A. - Makovský, J.
Technická dokumentace aparatury PCM3-EPC. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 32 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101

082215 - UGN-S 20013142 RIV CZ cze C
Knejzlík, J. - Kaláb, Z.
Seismická registrační aparatura PCM3-EPC.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 202-209.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103; GA ČR(CZ) GA205/01/0480

082217 - UGN-S 20013144 CZ cze I
Knejzlík, J. - Makovský, J.
Dvojitý převodník signálu 4-20mA/0-5V. Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 3 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0235

082227 - UGN-S 20013154 CZ cze I
Knejzlík, J. - Rambouský, Z.
Aparatura pro záznam dat při měření napjatosti masivu metodou HYDROFRAC. Dokumentace elektronických obvodů a programového vybavení. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 26 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1012601

082199 - UGN-S 20013125 RIV SK eng C
Kolcun, A.
3D Grid Decompositions and Nonconformity Problem.
In: Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2001. Conference Materials, Posters. Budmerice, April 25-28, 2001. - (Ed. Zimányi, M.). - Bratislava, Comenius University 2001. - S. 28-30.
[Spring Conference on Computer Graphics. Budmerice (SK), 01.04.25-01.04.28 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229

082201 - UGN-S 20013127 RIV NL eng C
Konečný, P.
Factors influencing the origin of the acoustic emission in rock samples in unaxial stress conditions.
In: Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001/Beijing/China. - (Ed. Sijing, W.). - Lisse, Balkema 2001. - S. 61-63.
[Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Beijing (CN), 01.09.11-01.09.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/P064

082194 - UGN-S 20013120 RIV CZ eng G
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Praha, Peres Publishers 2001. - 216 s.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/P064; GA ČR(CZ) GA105/00/0875; GA AV ČR (CZ) IAA3013903

082235 - UGN-S 20013162 RIV CZ eng U
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. 3 s.
[ Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (K-WRD 50/20)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/P064; GA ČR(CZ) GA105/00/0875; GA AV ČR (CZ) IAA3013903

082177 - UGN-S 20013103 RIV CZ eng C
Konečný, P.
Temperature effect on selected mechanical properties of rocks of Skalka locality.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 101-112.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103

082178 - UGN-S 20013104 RIV CZ eng C
Konečný, P.
Rock Bursts in the Czech part of the Upper Silesian Basin when mining the seams under thick barren measures.
In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 335-346.
[Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava (CZ), 01.01.30-01.01.31 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

101689 - UGN-S 20033037 CZ cze I
Konečný, P.
Prognóza důlních otřesů, příčiny jejich vzniku a metody prevence. Závěrečná zpráva k řešení projektu č.2 "Prognóza důlních otřesů, příčiny jejich vzniku a metody prevence". Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - 277 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082174 - UGN-S 20013100 RIV CZ cze J
Konečný, P. - Velička, V.
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989.
Uhlí-rudy-geologický průzkum, 49 [10] 3-13 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

082175 - UGN-S 20013101 RIV CZ cze J
Konečný, P. - Velička, V.
Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR.
Uhlí-rudy-geologický průzkum, 49 [11] 11-19 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218

082170 - UGN-S 20013096 RIV CZ eng C
Kozubek, T. - Klika, Z. - Dostál, Z. - Dvořák, D. - Martinec, P.
Mathematical modelling of bituminous coal seams burning out.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 113-120.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; GA AV ČR(CZ) IAA3013903

082190 - UGN-S 20013116 RIV NL eng C
Kožušníková, A.
Changes of permeability of coal in the process of deformation.
In: Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Proceedings of the 2001 ISRM International Symposium - 2nd Asian Rock Mechanics Symposium (ISRM 2001 - 2nd ARMS), 11-14 September 2001 /Beijing/ China. - (Ed. Sijing, W.). - Lisse, Balkema 2001. - S. 181-183.
[Frontiers of Rock Mechanics and Sustainable Development in the 21st Century. Beijing (CN), 01.09.11-01.09.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0875

117136 - UGN-S 20043026 RIV CZ eng J
Kožušníková, A.
Changes in coal permeability in the process of deformation.
Acta Universitatis Carolinae. geologica, 45 [2-4] 75-77 (2001).
[Coal geology conference/9./. Praha (CZ), 01.06.25-01.06.29 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0875
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082196 - UGN-S 20013122 RIV CZ eng C
Kožušníková, A. - Pěgřimočová, J.
Natural cokes in the exploration fields Frenštát - East and Čeladná - Krásná.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 121-127.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013903

082200 - UGN-S 20013126 RIV DE eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Anion Exchange of Gold Chloro Complexes on Carbon Paste Electrode Modified with Montmorillonite for Determination of Gold in Pharmaceuticals.
Electroanalysis, 13 [8-9] 795-798 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1042603
[Impact factor:1.350(92) 1.204(93) 1.589(94) 1.266(95) 1.392(96) 1.833(97) 1.651(98) 1.795(99) 1.972(00) 1.702(01) 1,783(02) 1.811(03) ]

094452 - UGN-S 20027028 SIGLE CZ cze K
Lacina, J. - Buček, A.
Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita.
In: Tvář naší země - krajina domova. - Lomnice n. Popelkou, Studio JB 2001. - S. 71-76.
[Tvář naší země - krajina domova.. Praha (CZ), 01.02.21-01.02.23 ( CST)]

102116 - UGN-S 20035012 SIGLE CZ cze V
Lacina, J. - Kirchner, K. - Dobiáš, D. - Střítežská, Š.
Hodnocení vegetačních poměrů sesuvů z hlediska potenciální i aktuální vegetace - úvodní studie. Brno, Ústav geoniky AV ČR Brno 2001. - 22 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094466 - UGN-S 20025042 CZ cze C
Máčka, Z.
Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky.
In: Současný stav geomorfologických výzkumů. - (Ed. Prášek, J.). - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 41-46.
[Současný stav geomorfologických výzkumů. Kružberk (CZ), 01.04.05-01.04.07 (EUR)]

082187 - UGN-S 20013113 RIV DE eng C
Malík, J.
Optimal length of stressed bolts.
In: Ankerausbau im Bergbau. - (Ed. Martens, P.N.). - Aachen, Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen 2001. - S. 579-595. - (Aachener Beitraege zur Rohstofftechnik und Wirtschaft. 32).
[Ankerausbau im Bergbau/4./. Aachen (DE), 01.06.06-01.06.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1651

082188 - UGN-S 20013114 RIV CZ eng/cze J
Malík, J.
Stressing Bolts - an effective Reinforcement of Tunnels.
Tunel, 10 [4] 31-35 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1651

082231 - UGN-S 20013158 CZ cze V
Martinec, P. - Eliáš, M. - Vavro, M. - Schejbalová, B. - Kaláb, Z. - Hortvík, K.
Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 125 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

085820 - UGNB-C 20013080 CZ eng J
Mikulík, O. - Kolibová, B. - Havrlant, M.
Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu.
Moravian geographical report, 9 [1] 33-43 (2001).

082209 - UGN-S 20013136 CZ cze C
Mueller, K.
Jak jsme začínali.
In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2001. - S. 7-9.
[Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. Ostrava (CZ), 01.04.03-01.04.04 (EUR)]

085821 - UGNB-C 20013081 CZ eng J
Munzar, J.
Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997.
Moravian geographical reports, 9 [2] 29-41 (2001).

085822 - UGNB-C 20013082 CZ eng J
Munzar, J. - Ondráček, S.
Paradoxy přírodních katastrof (s příklady z České republiky).
Moravian geographical reports, 9 [2] 41-48 (2001).

082173 - UGN-S 20013099 RIV CZ cze C
Osner, Z. - Němec, J. - Konečný, P. - Doruška, J.
Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách.
In: Sborník referátů z mezinárodní konference: Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 106-119.
[Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace. Ostrava (CZ), 01.10.00 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

082179 - UGN-S 20013105 RIV CZ cze C
Petroš, V. - Holub, K.
Hodnocení napětí na čele seismické vlny.
In: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 125-130.
[Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Desná - Černá říčka (CZ), 01.12.04-01.12.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0042

082184 - UGN-S 20013110 RIV CZ cze C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Nováková, D.
Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev.
In: Sanace betonových konstrukcí. Sborník přednášek. - Brno, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí 2001. - S. 397-405.
[Sanace betonových konstrukcí/11./. Brno (CZ), 01.05.17-01.05.18 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA ČR(CZ) GA105/00/0235

082193 - UGN-S 20013119 RIV CZ cze J
Slivka, V. - Vavro, M.
Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot.
Odpady, 11 [11] 17-18 (2001).

082230 - UGN-S 20013157 CZ cze I
Souček, K.
Injektážní hmoty pro zpevňování, utěsňování a výplň horninového a zeminového prostředí. Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 19 s.

082205 - UGN-S 20013132 RIV CZ cze C
Souček, K. - Šňupárek, R.
Zpevňující injektáže v uhelné sloji.
In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 100-106.
[Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Ostrava (CZ), 01.02.15-01.02.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967

082197 - UGN-S 20013123 RIV CZ eng C
Ščučka, J.
Study of kerfs induced by laser beam in rocks by image analysis.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 163-172.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]

082204 - UGN-S 20013131 RIV CZ eng C
Šňupárek, R.
State of the Art and Conception of research in the Fields of Mining and Mineral Resources in the Institute of Geonics ASCR.
In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. - (Ed. Petroš, V.). - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 123-128.
[Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. Ostrava (CZ), 01.01.30-01.01.31 (EUR)]

082206 - UGN-S 20013133 RIV CZ cze C
Šňupárek, R. - Janíček, D.
Použití sklolaminátových kotev v podzemním stavitelství.
In: Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Sborník příspěvků 6. mezinárodního semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2001. - S. 150-157.
[Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí na počátku 21. století. Ostrava (CZ), 01.02.15-01.02.16 (EUR)]

082207 - UGN-S 20013134 RIV SK cze C
Šňupárek, R. - Janíček, D.
Kotvy ze syntetických materiálů v tunelářské praxi.
In: Zborník príspevkov z konferencie Podzemné stavebníctvo 2001. - Prievidza, Banské stavby 2001. - S. 206-212.
[Podzemné stavebníctvo. Bojnice (SK), 01.10.07-01.10.09 (EUR)]

082208 - UGN-S 20013135 RIV CZ cze J
Šňupárek, R. - Janíček, D.
Kotevní prvky ze syntetických materiálů.
Geotechnika, - [2] 23-26 (2001).

085811 - UGNB-C 20013067 CZ cze K
Vaishar, A.
Úloha regionální geografie v současné geografii.
In: Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. - Olomouc, Univerzita Palackého 2001. - S. 33-39.
[Výroční konference České geografické společnosti. Olomou (CZ), 01.09.25-01.09.27 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

085812 - UGNB-C 20013068 CZ cze K
Vaishar, A.
Úloha malých měst v systému osídlení Moravy.
In: Image měst rozvoj regionů. - Brno, Konvoj 2001. - S. 61-67.
[Image měst rozvoj regionů. Brno (CZ), 00.00.00 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

085813 - UGNB-C 20013069 CZ cze B
Vaishar, A.
Geografie malých moravských měst I. Brno, Regiograph 2001. - 23 s.

085814 - UGNB-C 20013070 CZ cze J
Vaishar, A.
53. něměcký geografický den.
Geografie, 106 [4] 292-294 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

085816 - UGNB-C 20013073 CZ eng J
Vaishar, A.
The present demographic situation in Czechia and its trends.
Moravian geographical reports, 9 [2] 48-51 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

085819 - UGN-S 20013078 RIV CZ eng C
Vaishar, A.
Specific development of small moravian towns at the beginning of new millenium.
In: Nature and society in regional context. - Brno, Regiograph 2001. - S. 148-155.
[Moravská geografická konference Congeo /4./. Tišnov (CZ), 01.09.10-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

094433 - UGN-S 20025009 CZ cze J
Vaishar, A.
Vize a perspektivy malých moravských měst.
Urbanismus a územní rozvoj, 4 [2] 28-32 (2001).

094437 - UGN-S 20027013 CZ cze J
Vaishar, A.
Geografie malých moravských měst.
Moderní obec, 7 [1] 10 (2001).

085818 - UGN-S 20013076 RIV CZ cze C
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Hofírková, S. - Hrádek, M. - Kallabová, E. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Lacina, J. - Ondráček, S. - Quitt, E. - Škrabalová, J. - Trávníček, B. - Zapletalová, J.
Malé město v zázemí Ostravské aglomerace:případová studie Brušperk.
In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Bratislava, Geografický ústav SAV 2001. - S. 42-52.
[Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a ČR na prelome tisícročí. Bratislava (SK), 00.12.13 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

085828 - UGN-S 20013007 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Hofírková, S. - Hrádek, M. - Kallabová, E. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Lacina, J. - Ondráček, S. - Quitt, E. - Škrabalová, J. - Trávníček, B. - Zapletalová, J.
Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice.
Moravian Geographical Reports, 9 [1] 43-62 (2001).

094431 - UGN-S 20025007 RIV CZ eng J
Vaishar, A. - Hlavinková, P. - Hofírková, S. - Hrádek, M. - Kallabová, E. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Lacina, J. - Ondráček, S. - Quitt, E. - Škrabalová, J. - Trávníček, B. - Zapletalová, J.
Geography of small Moravian towns: Case study Bučovice.
Moravian Geographical Reports, 9 [1] 43-62 (2001).

085815 - UGNB-C 20013071 CZ cze J
Vaishar, A. - Kallabová, E.
Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990.
Geografie, 106 [4] 251-269 (2001).

085817 - UGN-S 20013075 RIV CZ cze B
Vaishar, A. - Munzar, J.
Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy. Brno, Regiograph 2001. - 107 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094136 - UGN-S 20023012 RIV PL eng C
Vašek, J.
Cutting efficiency of partners abrasives according to UGN methodology.
In: Proceedings of 2nd International Conference on Water Jet Machining WJM 2001. - (Ed. Wantuch, E.). - Kraków, Institute of Metal Cutting 2001. - S. 61-70.
[International Conference on Water Jet Machining WJM 2001/2./. Kraków (PL), 01.11.15-01.11.16 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

082192 - UGN-S 20013118 RIV CZ cze/pol J
Vavro, L. - Vavro, M.
Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd.
Minerální suroviny - Surowce mineralne, 2 [4] 17-24 (2001).

094148 - UGN-S 20023025 RIV CZ cze J
Vavro, L. - Vavro, M.
Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava. hornicko-geologická, 47 [2] 69-76 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094138 - UGN-S 20023015 RIV CZ cze J
Vavro, M.
Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí.
Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. hornicko-geologická, 47 [2] 59-67 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

097378 - UGN-S 20025035 CZ cze J
Voženílek, V. - Kubíček, P. - Kirchner, K.
Integrace GPS/GIS při geomorfologickém průzkumu.
Sborník České geografické společnosti, 106 [1] 54-55 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/0329

097355 - UGN-S 20025012 SIGLE CZ cze M
Zapletalová, J.
Životní prostředí a hygienické nároky ulice.
In: Ulice v urbanistické struktuře. - (Ed. Kopáčik, G.). - Brno, VUT Brno, Fakulta architektury 2001. - S. 269-289.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1596

097356 - UGN-S 20025013 SIGLE CZ eng C
Zapletalová, J.
The city of Brno in global World.
In: Nature and Society in Regional Context. - (Ed. Munzar, J.; Hlavinková, P.). - Brno, Regiograph (for Geokonfin) 2001. - S. 169-174.
[Moravian Geographical Conference Congeo /4./. Tišnov (CZ), 01.09.10-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086301

097357 - UGN-S 20025014 CZ cze C
Zapletalová, J.
Aktuální problémy dopravy na Ostravsku.
In: Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí. - (Ed. Mariot, P.; Mikulík, O.). - Bratislava, Geografický ústav SAV 2001. - S. 53-57.
[Slovensko-český akademický geografický seminár /5./. Bratislava ( SK), 00.12.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

079581 - GFU-E 20010007 RIV CZ eng J
Zedník, J. - Pospíšil, J. - Růžek, B. - Horálek, J. - Boušková, A. - Jedlička, P. - Skácelová, Z. - Nehybka, V. - Holub, K. - Rušajová, J.
Earthquakes in the Czech Republic and surrounding regions in 1995-1999.
Studia geophysica et geodaetica, 45 [3] 267-282 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/98/0858
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
[Impact factor:0.091(91) 0.194(92) 0.178(93) 0.143(94) 0.051(95) 0.000(96) 0.000(97) 0.000(98) 0.000(99) 0.761(00) 0.680(01) 0,571(02) 0.426(03) ]

082198 - UGN-S 20013124 RIV CZ eng C
Zotyka, V.
Determination of thermo-physical parameters of Carboniferous rocks in prospective area of underground coal mines of Ostrava-Karviná coalfield.
In: Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. - (Ed. Konečný, P.; Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2001. - S. 189-193.
[Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials. Ostrava (CZ), 01.05.15-01.05.17 (WRD)]
Grant: GA ČBÚ(CZ) CBUAG

082234 - UGN-S 20013161 CZ cze V
Zotyka, V. - Michalec, Z.
Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí". Ostrava, ÚGN AVČR 2001. - 50 s.
Grant: GA ČBÚ(CZ) CBUAG

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11