ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

097364 - UGN-S 20025021 SIGLE CZ cze K
Baroň, I. - Cílek, V. - Kirchner, K. - Krejčí, O. - Melichar, R.
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku.
In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně. - (Ed. Kirchner, K.; Roštínský, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 10-14.
[Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002.. Brno (CZ), 02.06.10-02.06.11 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

096605 - GLU-S 20023217 RIV CZ cze C
Baroň, I. - Cílek, V. - Kirchner, K. - Krejčí, O. - Melichar, R.
Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku. Případová studie: Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch.
In: Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře. - (Ed. Kirchner, K.; Roštínský, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - S. 10-14.
[Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002. Brno (CZ), 02.06.10-02.06.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912

094147 - UGN-S 20023024 RIV PL eng C
Bláha, P. - Müller, K.
Significance of Geophysical Monitoring in Geotechnical Practice.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. Selected and revised contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 356-365.
[Mining geophysics/28./. Niedzica (PL), 01.06.11-01.06.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094183 - UGN-S 20023060 RIV GB eng J
Blaheta, R.
GPCG - generalized preconditioned CG method and its use with non-linear and non-symmetric displacement decomposition preconditioners.
Numerical Linear Algebra with Applications, 9 [6/7] 525-550 ( 2002).
Grant: INCO Copernicus(XE) KIT977006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor: 0.550(97) 0.741(98) 1.083(99) 0.898(00) 0.514(01) 0,706(02) 1.042(03) ]

094195 - UGN-S 20023072 SIGLE CZ eng I
Blaheta, R.
Identification methods for application in geomechanics and material science. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 29 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094212 - UGN-S 20023089 RIV CZ cze J
Blaheta, R.
Nové možnosti matematického modelování v geomechanice při řešení 3D úloh velkého rozsahu.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 50 [6] 13-18 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094194 - UGN-S 20023071 SIGLE CZ eng I
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Jakl, O. - Kohut, R. - Kolcun, A. - Krečmer, K. - Starý, J.
Application of large-scale FEM computations for design of new extracting technologies in mining. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 15 s.
Grant: INCO Copernicus(XE) KIT977006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094184 - UGN-S 20023061 RIV CZ eng J
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Kohut, R.
Composite Grid finite element method: implementation and iterative solution with inexact subproblems.
Applications of mathematics, 47 [2] 83-100 (2002).
Grant: INCO Copernicus(XE) KIT977006; GA MŠk(CZ) OK 383
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094193 - UGN-S 20023070 CZ cze I
Blaheta, R. - Byczanski, P. - Kohut, R.
Metody matematického modelování termo-mechanických procesů v horninovém masivu souvisejících s podzemním ukládáním vyhořelého jaderného paliva. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 27 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094132 - UGN-S 20023008 RIV DE eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Parallel displacement decomposition solvers for elasticity problems.
In: Parallel Processing and Applied Mathematics. 4th International Conference PPAM 2001. - (Ed. Wyrzykowski, R.). - Berlin, Springer 2002. - S. 395-403.
[Parallel Processing and Applied Mathematics. Naleczów (PL), 01.09.09-01.09.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094137 - UGN-S 20023014 RIV DE eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J.
Parallel High-Performance Computing in Geomechanics with Inner/Outer Iterative Procedures.
In: Computational Science - ICCS 2002. International Conference Amsterdam, The Netherlands, April 21-24, 2002. Proceedings. - (Ed. Sloot, P.M.A.). - Berlin, Springer 2002. - S. 830-839.
[Computational Science. Amsterdam (NL), 02.04.21-02.04.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094131 - UGN-S 20023007 RIV FR eng C
Blaheta, R. - Jakl, O. - Starý, J. - Krečmer, K.
Large scale modelling in geomechanics with parallel computing on clusters of PC´s.
In: Numge 2002. 5th European Conference - Numerical Methods in Geotechnical Engineering. - (Ed. Mestat, P.). - Paris, Presses de l´école nationale des Ponts et chaussées 2002. - S. 315-320.
[Numerical Methods in Geotechnical Engineering/5./. Paris (FR), 02.09.04-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102; GA ČR(CZ) GA105/02/0492
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094151 - UGN-S 20023028 RIV CZ cze C
Boráňová, P. - Dombková, A. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Procházková, Z.
Stručná zpráva o pokračování seismického monitorování na východním okraji Českého masivu.
In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - S. 45-51.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094189 - UGN-S 20023066 IT eng A
Boráňová, P. - Dombková, A. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Procházková, Z.
Monitoring of weak local seismic activity in the Northern Part of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif.
In: 50th Anniversary of the European Seismological Commission (ESC), 28. General Assembly. Book of Abstracts. - Genoa, University of Genoa 2002. - S. 74.
[50th Anniversary of the European seismological Commission (ESC). General Assembly/28./. Genoa (IT), 02.09.01-02.09.06 (EUR)]

097376 - UGN-S 20025033 SIGLE CZ cze K
Brzák, M. - Kirchner, K.
Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001.
In: Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí. - Znojmo, Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě 2002. - S. 19-25.
[10 let Národního parku Podyjí - výzkum a ochrana. Vranov nad Dyjí ( CZ), 02.10.09-02.10.10 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA774/93; GA AV ČR(CZ) IAA3086601; GA ČR(CZ) GA205/99/0329

094180 - UGN-S 20023057 CZ cze K
Byczanski, P.
Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2002. - S. 21-25.
[Moderní matematické metody v inženýrství/11./. Dolní Lomná (CZ), 02.06.03-02.06.05 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/02/0492; GA AV ČR(CZ) KSK1019101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094146 - UGN-S 20023023 RIV PL eng C
Čápová, D. - Kaláb, Z.
GIS Project to Monitor Induced Seismic Activity in Areas of Abandoned Underground Mines.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geotechnics. Selected and revised contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 121-129.
[Mining geophysics/28./. Niedzica (PL), 01.06.11-01.06.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094127 - UGN-S 20023003 RIV SK eng C
Častová, N. - Kaláb, Z. - Lyubushin, A. A.
Discrete wavelet transform analysis of digital records of seismic signals.
In: 1st International Conference APLIMAT 2002. - (Ed. Kováčová, M.). - Bratislava, Slovak University of Technology 2002. - S. 127-132.
[APLIMAT 2002/1./. Bratislava (SK), 02.02.07-02.02.08 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM272400019

094201 - UGN-S 20023078 RIV SK cze C
Danihelka, P. - Borovec, K. - Kula, P.
Denitrifikace spalin jako zdroj emisí oxidu dusného.
In: Ochrana ovzdušia. 17. konferencia so zahraničnou účasťou. Zborník konferencie. - Bratislava, Dom techniky ZS VTS 2002. - S. 68-72.
[Ochrana ovzdušia/17./. Štrbské Pleso (SK), 02.11.27-02.11.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0785
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094203 - UGN-S 20023080 RIV CZ cze C
Dombková, A. - Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním.
In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - S. 52-56.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

097363 - UGN-S 20025020 SIGLE CZ cze M
Eliáš, M. - Kirchner, K. - Krejčí, O. - Požár, M.
Geologie.
In: Okres Vsetín: Rožnovsko-Valašskomeziříčsko-Vsetínsko. - Vsetín, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2002. - S. 1-48.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

094157 - UGN-S 20023034 CZ cze K
Foldyna, J. - Sitek, L.
Řezání vodním paprskem.
In: Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Sborník přednášek. - (Ed. Ihazová, M.). - Ostrava, VŠB - TU 2002. - S. 99-106.
[Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Ostrava ( CZ), 02.12.03-02.12.04 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094135 - UGN-S 20023011 RIV CZ eng C
Foldyna, J. - Sitek, L. - Jekl, P. - Nováková, D.
Modulation of waterjet by ultrasonic: Measurement of dynamic pressure and force effects.
In: Experimental stress analysis. - (Ed. Holý, S.; Řezníček, J.; Vítek, K.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 63-68.
[Experimental stress analysis/40./. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA ČR(CZ) GA105/00/0235
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094159 - UGN-S 20023036 CZ cze I
Hájek, A. - Holéczy, D. - Pech, E. - Němec, J. - Konečný, P.
Charakteristika napjatosti horského masivu v okolí dobývacích (větracích) komínů ústících na povrch a jejich dlouhodobá stabilita na ložisku Licoměřice. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 46 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094167 - UGN-S 20023044 CZ cze I
Hájek, A. - Němec, J. - Pech, E. - Holéczy, D. - Hortvík, K. - Konečný, P.
Vlivy poddolování na ložisku Licoměřice po ukončení likvidace dolu. Pokles povrchu. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 39 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094168 - UGN-S 20023045 CZ cze I
Hájek, A. - Němec, J. - Pech, E. - Holéczy, D. - Hortvík, K.
Posouzení dobývání rudního výskytu uranu provedeného v rámci geologicko-průzkumných prací - lokalita Polná. Zhodnocení celkového vlivu na povrch. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 37 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094205 - UGN-S 20023082 RIV CZ cze C
Holub, K. - Rušajová, J.
Seismologická pozorování v průběhu experimentu CELEBRATION 2000 a jejich předběžné vyhodnocení.
In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - S. 92-104.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094207 - UGN-S 20023084 RIV PL eng C
Holub, K. - Rušajová, J.
Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. Selected and Revised Contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian Symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 131-141.
[Mining geophysics/28./. Niedzica (PL), 01.06.11-01.06.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

094161 - UGN-S 20023038 CZ cze I
Hortvík, K.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků v roce 2002 (vyhodnocení v návaznosti na rok 1997,1998,1999,2000 a 2001). Ostrava, UGN AV ČR 2002. - 61 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101681 - UGN-S 20033029 CZ cze A
Hortvík, K.
Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná.
In: Aktuální problémy důlního měřictví a geologie. Sborník anotací 9. důlně měřické konference. - Ostrava, VŠB - TU 2002. - S. 29.
[Aktuální problémy důlního měřictví a geologie/9./. Bystřice nad Pernštejnem (CZ), 02.11.06-02.11.08 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GP105/02/P026
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108105 - UGN-S 20035025 RIV SIGLE CZ cze H
Hrádek, M. - Lacina, J.
Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud. Příbram, Hornická příbram ve vědě a technice 2002. - 6 s.
[Hornická Příbram ve vědě atechnice /2./. Příbram (CZ), 01.10.15-01.10.17 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094179 - UGN-S 20023056 CZ cze K
Jakl, O.
Klastry osobních počítačů ve výpočetní praxi.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2002. - S. 63-68.
[Moderní matematické metody v inženýrství/11./. Dolní Lomná (CZ), 02.06.03-02.06.05 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094163 - UGN-S 20023040 CZ cze K
Jakl, O. - Krečmer, K.
Náročné numerické výpočty na linuxovém klastru a porovnání s jinými platformami.
In: SLT 2002. Sborník třetího semináře o Linuxu a TEXu - SLT 2002. - (Ed. Kasprzak, J.; Sojka, P.). - Brno, Konvoj 2002. - S. 197-207.
[SLT 2002/3./. Seč (CZ), 02.11.07-02.11.10 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

096752 - UGN-S 20023097 RIV CZ pol C
Jureczka, J. - Dopita, M. - Galka, M. - Krieger, W. - Kwarci±ski, J. - Martinec, P.
Pierwsze przegladowe mapy geologiczno - zlozowe karbonu polskiej i czeskiej czasci Górnoslaskiego Zaglabia Waglowego (komunikat).
In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve". - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2002. - S. 105-109.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0325
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094206 - UGN-S 20023083 RIV CZ cze G
Kaláb, Z.
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 171 s.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

101670 - UGN-S 20033018 CZ cze D
Kaláb, Z.
Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Habilitační práce. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 80 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094216 - UGN-S 20023093 RIV CZ cze/sla/pol U
Kaláb, Z. - Boráňová, P.
Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. 2 s.
[ Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (K-EUR 44/9)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094144 - UGN-S 20023021 RIV PL eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Systematic measurement and preliminary evaluation of seismic vibrations provoked by mining induced seismicity in the Karviná area.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. Selected and revised contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 95-103.
[Mining geophysics/28./. Niedzica (PL), 01.06.11-01.06.13 (EUR)]
Grant: GA ČBÚ(CZ) CBUAB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094162 - UGN-S 20023039 IT eng A
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Examples of vibrations generated by quarry blasts in tertiary sedimentary basin.
In: 50th Anniversary of the European seismological Commission (ESC). 28.General Assembly. Book of Abstracts. - Genoa, University of Genoa 2002. - S. 273.
[50th Anniversary of the European seismological Commission (ESC). General Assembly/28./. Genoa (IT), 02.09.01-02.09.06 (EUR)]

094196 - UGN-S 20023073 IT eng A
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Structural response by mining induced seismic events in the Karviná Area, Czech Republic.
In: 50th Anniversary of the European Seismological Commission (ESC). 28. General Assembly. Book of Abstracts. - Genoa, University of Genoa 2002. - S. 129.
[50th Anniversary of the European Seismological Commission (ESC). General Assembly/28./. Genoa (IT), 02.09.01-02.09.06 (EUR)]

094209 - UGN-S 20023086 RIV CZ eng J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
The monitoring of seismic events in the East Sudety Mts. in period 2000-2001.
Acta montana. A - Geodynamics, - [20(124)] 105-110 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/0480
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094210 - UGN-S 20023087 RIV CZ eng C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Dombková, A.
Example of mining induced seismicity monitoring in surface structure in the Karviná area.
In: Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2002. - S. 111-116.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094204 - UGN-S 20023081 RIV CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Horký, J. - Kořínek, R.
Vlnový obraz seismických jevů vyvolaných trhacími pracemi na Chomutovsku.
In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - S. 69-75.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094192 - UGN-S 20023069 CZ cze I
Kaláb, Z. - Konečný, P. - Šňupárek, R. - Velička, V.
Posouzení důlního otřesu ze dne 6.8.2002 v oblasti 38. sloje 7. kry na závodě Lazy. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 27 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

097358 - UGN-S 20025015 RIV SIGLE SK cze C
Kallabová, E.
Vzdělávací funkce malých moravských měst ů možný nástroj jejich hierarchizace.
In: Geografické informácie 7 ů Sborník z 13. kongresu SGS. - (Ed. Dubcová, A.; Kramáreková, H.). - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied, Katedra geográfie 2002. - S. 88-94.
[Slovensko a integrujúca sa Európa. Nitra (SK), 02.09.10-02.09.13 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

097359 - UGN-S 20025016 RIV SIGLE CZ cze K
Kallabová, E.
Typologie a možnosti řešení problémových míst v panelových sídlištích ČR.
In: Sborník anotací. - (Ed. Balej, M.). - Ústí nad Labem, Univerzita JEP v Ústí nad Labem 2002. - S. 42-42.
[Evropská integrace ů česká společnost a krajina (XX. jubilejní sjezd České geografické společnosti). Ústí nad Labem (CZ), 02.08.28-02.08.30 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

097360 - UGN-S 20025017 RIV CZ cze J
Kallabová, E.
Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky.
Moravian geographical reports, 10 [1] 26-31 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

097367 - UGN-S 20025024 SIGLE CZ cze M
Kirchner, K.
Svahové pohyby.
In: Zlínsko. - Praha, AOPAK ČR, EkoCentrum 2002. - S. 19-27.
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307

097368 - UGN-S 20025025 SIGLE NL eng C
Kirchner, K.
To the distribution of slope deformations in the northeastern vicinity of Zlín town, Vizovická vrchovina Highland (Outer Western Carpathians).
In: Landslides. - (Ed. Rybář, J.; Stemberk, J.; Wagner, P.). - Lisse, A.A. Balkema Publishers 2002. - S. 363-366.
[European Conference on Landslides /1./. Praha (CZ), 02.06.24-02.06.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

097374 - UGN-S 20025031 CZ eng J
Kirchner, K.
Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic).
Moravian Geographical Reports, 10 [2] 50-51 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

097372 - UGN-S 20025029 SIGLE PL eng M
Kirchner, K. - Andrejkovič, T. - Hofírková, S. - Petrová, A.
Impact of economic activities on landforms of Podyjí National park (Czech Republic).
In: Regional aspects of land use. - Chernivtsy, Sosnowiec, Technical university Kharkivski politekhnicny University, University of Silesia 2002. - S. 96-102.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

097366 - UGN-S 20025023 PL pol C
Kirchner, K. - Cílek, V. - Máčka, Z.
O rozmieszczeniu przemarzajacych usypisk w pólnocnych Czechach.
In: Srodowiska górskie -ewolucja rzezby, VI Zjazd geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov. - (Ed. Traczyk, A.; Latocha, A.). - Wroclaw, Zaklad Geomorfologii, Institut geograficzny, uniwesystet Wroclawski 2002. - S. 65-66.
[Srodowiska górskie -ewolucja rzezby, Zjazd geomorfologóv Polskich /5./. Jelenia Góra (CZ), 02.09.11-02.09.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307

097370 - UGN-S 20025027 SIGLE CZ cze K
Kírchner, K. - Cílek, V. - Máčka, Z.
Podmrzající sutě severních Čech.
In: Evropská integrace - česká společnost a krajina: Sborník anotací. - (Ed. Balej, M.). - Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 2002. - S. 25-25.
[Sjezd České geografické společnosti Evropská integrace - česká společnost a krajina /20./. Ústí nad Labem (CZ), 02.08.28-02.08.30 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1307

102114 - UGN-S 20035010 RIV SIGLE CZ cze V
Kirchner, K. - Hofírková, S. - Roštínský, P. - Máčka, Z.
Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25. Brno, Ústav geoniky AV ČR Brno 2002. - 36 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108112 - UGN-S 20035032 RIV CZ cze J
Kirchner, K. - Hofírková, S. - Roštínský, P.
Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25.
Zprávy o geologických výzkumech, 2002 [2002] 83-84 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

097371 - UGN-S 20025028 SIGLE CZ cze K
Kirchner, K. - Krejčí, K.
Příklady svahových deformací ve vývoji reliéfu východní Moravy.
In: Proměny krajiny a udržitelný rozvoj. - (Ed. Balej, M.; Kunc, K.). - Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 2002. - S. 98-105.
[Jubilejní sjezd České geografické společnosti: Evropská integrace - česká společnost a krajina /20./. Ústí nad Labem (CZ), 02.08.28-02.08.30 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

097365 - UGN-S 20025022 SIGLE PL pol C
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Geomorfologiczne aspekty deformacji stokow w Zewnetrznych Karpatech Zachodnich na Morawach (Republica Czeska).
In: Srodowiska górskie - ewolucja rzezby. VI Zjazd Geomorfologóv Polskich, Streszczenia referatov i posterov. - (Ed. Traczyk, A.; Latocha, A.). - Wroclaw, Zaklad Geomorfologii, Institut Geograficzny, Uniwersystet Wroclawski 2002. - S. 67-68.
[Srodowiska górskie - ewolucja rzezby, Zjazd Geomorfologóv Polskich /5./. Jelenia Góra (PL), 02.09.11-02.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

097375 - UGN-S 20025032 CZ eng J
Kirchner, K. - Krejčí, O.
Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of Outer Western Carpathians in Moravia.
Moravian Geographical Reports, 10 [2] 10-19 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

097373 - UGN-S 20025030 SIGLE CZ cze B
Kirchner, K. - Roštínský, P.
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně. (Ed. Kirchner, K.; Roštínský, P.). - Brno, Masarykova univerzita 2002. - 156 s.

096750 - UGN-S 20023095 RIV CZ cze J
Klika, Z. - Kurková, M. - Martinec, P.
Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 50 [8] 3-9 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013903; GA ČR(CZ) GA105/99/0225; GA ČR(CZ) GA105/02/0163
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094145 - UGN-S 20023022 RIV PL eng C
Knejzlík, J. - Kaláb, Z.
Seismic Recording Apparatus PCM3-EPC.
In: Publications of the Institute of geophysics Polish Academy of Sciences. Mining geophysics. Selected and revised contributions to the 28. Polish-Czech-Slovakian symposium held at Niedzica on June 11-13, 2001. - (Ed. Zuberek, W.M.). - Warszawa, Polish Academy of Sciences 2002. - S. 187-194.
[Mining geophysics/28./. Niedzica (PL), 01.06.11-01.06.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094152 - UGN-S 20023029 RIV CZ cze C
Knejzlík, J. - Rambouský, Z. - Bláha, P. - Duras, R.
Aparatura pro měření měrného odporu a teploty ve štíhlých vrtech ROT100.
In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - S. 231-237.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094178 - UGN-S 20023055 CZ cze K
Kohut, R.
MKP na kompozitních sítích. Numerické testy.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2002. - S. 99-104.
[Moderní matematické metody v inženýrství/11./. Dolní Lomná (CZ), 02.06.03-02.06.05 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094185 - UGN-S 20023062 RIV CZ eng J
Kolcun, A.
Nonconformity problem in 3D Grid decomposition.
Journal of WSCG, 10 [1] 249-253 (2002).
[International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2002/10./. Plzeň (CZ), 02.02.04-02.02.08 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1229; GA ČR(CZ) GA105/01/1242
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

096756 - UGN-S 20023101 RIV CZ cze J
Konečný, P.
Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 50 [2] 7-10 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/P064; GA ČR(CZ) GA105/99/1218
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094198 - UGN-S 20023075 CZ cze I
Konečný, P. - Handzelová, B. - Kožušníková, A. - Marečková, K. - Martinec, P. - Ščučka, J. - Vavro, M. - Vaculíková, L.
Posouzení zásypových hmot pro likvidaci jámy Jindřich II (Zbýšov) a jámy Kukla (Oslavany) - odval jámy Kukla. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 35 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094199 - UGN-S 20023076 CZ cze I
Konečný, P. - Handzelová, B. - Kožušníková, A. - Marečková, K. - Martinec, P. - Ščučka, J. - Vavro, M. - Vaculíková, L.
Posouzení zásypových hmot pro likvidaci jámy Jindřich II (Zbýšov) a jámy Kukla (Oslavany) - odval jámy Jindřich II. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 36 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

096755 - UGN-S 20023100 RIV CZ eng C
Konečný, P. - Kožušníková, A. - Singh, S. K. - Ščučka, J.
Physical properties of carboniferous and permian rocks: comparison.
In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve". - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2002. - S. 137-144.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094128 - UGN-S 20023004 RIV TR eng C
Konečný, P. - Mlynarczuk, M.
Discontinuities: Filtration properties in triaxial state of stress.
In: Proceedings of the 6th Regional Rock Mechanics Symposium. - (Ed. Sensögüt, C.-Özkan, I.). - Ankara, Turkish National Society for Rock Mechanics 2002. - S. 71-73.
[Regional Rock Mechanics Symposium/6./. Konya (TR), 02.10.10-02.10.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB3086102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094142 - UGN-S 20023019 RIV PL eng C
Konečný, P.
Seismic energy of rockbursts in Ostrava-Karviná Coalfield in the view of the geological, geomechanical and mining aspects.
In: International scientific-technical symposium Rockbursts 2002. Research and prevention systems. Proceedings. - Katowice, Glówny instytut geologiczny 2002. - S. 147-156.
[Rockbursts. Ustro± (PL), 02.11.12-02.11.15 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA ČBÚ(CZ) CBUAB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094143 - UGN-S 20023020 RIV YU eng C
Konečný, P.
Rockburst development in Ostrava-Karvina Coal Basin (Czech Republic).
In: 34th International October Conference on Mining and Metallurgy. Proceedings. - (Ed. Markovim, Z.S.; Živkovim, D.T.). - Belgrade, University of Belgrade 2002. - S. 67-73.
[International October Conference on Mining and Metallurgy/34./. Bor Lake (YU), 02.09.30-02.10.03 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1218; GA ČBÚ(CZ) CBUAB
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

093840 - UGN-S 20027010 CZ cze B
Konvička, M. - Gřegorčík, J. - Lhotáková, Z. - Kynčl, M. - Kopáčik, G. - Hubáček, P. - Sklenář, V. - Wittmann, M. - Štěrba, O. - Říha, J. - Milerski, R. - Dráb, A. - Kolejka, J. - Schmeidler, K. - Vaishar, A. - Simpson-Ledvinka, M. - Navrátilová, A. - Přikryl, Z. - Polešáková, M. - Bíza, P. - Pavlovský, L. - Kocián, J. - Zapletal, R. - Zimová, J. - Kubík, M. - Malý, M. - Holý, A. - Grauová, M.
Město a povodeň. Brno, ERA group, s.r.o. 2002. - 219 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/0780

094156 - UGN-S 20023033 RIV CZ cze/eng/pol G
Kožušníková, A.
Documenta geonica 2002. The 5th Czech and Polish conference Geology of the Upper Silesian Basin. Praha, Peres Publishers 2002. - 226 s.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094214 - UGN-S 20023091 RIV CZ cze C
Kožušníková, A. - Fialová, V. - Hoch, I.
Anomální odlučnost vrtného jádra v OKR.
In: Documenta geonica 2002. 5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2002. - S. 145-150.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094134 - UGN-S 20023010 RIV CZ eng C
Kožušníková, A. - Konečný, P. - Chmelová, J.
Non-destructive methods of failure analysis of rock material in laboratory conditions.
In: Experimental stress analysis. - (Ed. Holý, S.; Řezníček, J.; Vítek, K.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 135-140.
[Experimental stress analysis/40./. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0875; GA ČR(CZ) GA105/02/0895
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094140 - UGN-S 20023017 RIV PT eng C
Kožušníková, A. - Konečný, P. - Chmelová, J. - Ščučka, J.
Evaluation of rock failure by various physical methods in laboratory conditions.
In: Eurock 2002. ISRM International Symposium on Rock Engineering for Moutainous Regions. - (Ed. Gama, C.D.da; Sousa, L.R.e). - Lisboa, Sociedade Portuguesa de Geotecnica 2002. - S. 707-714.
[Eurock. Funchal (PT), 02.11.25-02.11.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/00/0875; GA ČR(CZ) GA105/02/0895
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094217 - UGN-S 20023094 RIV CZ cze/pol U
Kožušníková, A. - Martinec, P. - Konečný, P.
5. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". 3 s.
[ Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 (K-EUR 40/18)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117195 - UGN-S 20043085 RIV CA eng C
Kožušníková, A. - Martinec, P. - Pešek, J. - Valterová, P.
Coal clasts in the carboniferous sediments of the Upper Silesian basin.
In: Carboniferous and permian of the World: 14. ICCP proceedings. - (Ed. Hills, L.V.-Henderson, C.M.-Bamber, E.W.). - Calgary, Canadian Society of Petroleum Geologists 2002. - S. 895-901.
[Carboniferous and permian of the world/14./. Calgary (CA), 99.08.17-99.08.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0307
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

097361 - UGN-S 20025018 NL eng J
Krejčí, O. - Baroň, I. - Bíl, M. - Hubatka, F. - Jurová, Z. - Kirchner, K.
Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic, triggered by extreme rainfalls in 1997: a case study.
Physics and Chemistry of the Earth, 36 [27] 1567-1576 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

108109 - UGN-S 20035029 RIV NL eng J
Krejčí, O. - Baroň, I. - Bíl, M. - Hubatka, F. - Jurová, Z. - Kirchner, K.
Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Republic triggered by extreme rainfalls in 1977: a case study.
Physics and Chemistry of the Earth, 27 [27] 1567-1576 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/03/0211
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor: 0,000(02) 0.574(03) ]

097369 - UGN-S 20025026 SIGLE NL eng C
Krejčí, O. - Baroň, I. - Bíl, M. - Jurová, Z. - Hubatka, F. - Kašpárek, M. - Kirchner, K. - Stach, J.
Some examples of deep-seated landslides in the Flysch belt of the Western Carpathians.
In: Landslides. - Lisse, A.A. Balkema Publishers 2002. - S. 373-380.
[European Conference on Landslides /1./. Praha (CZ), 02.02.24-02.06.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094200 - UGN-S 20023077 CZ cze I
Kula, P. - Konečný, P. - Navrátilová, Z. - Kožušníková, A. - Konečný, P. - Taraba, B. - Foldyna, J. - Sitek, L. - Jekl, P. - Rambouský, Z. - Ščučka, J.
Návrh metody štěpení uhelných slojí a okolních hornin zajišťující dlouhodobou a hlubokou desorpci metanu. Textová část + přílohy. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 189 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094177 - UGN-S 20023054 CZ eng K
Malík, J.
Nonlinear oscillations and instability in cable stayed bridges.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník z 11. semináře. - Ostrava, VŠB-TU 2002. - S. 163-168.
[Moderní matematické metody v inženýrství/11./. Dolní Lomná (CZ), 02.06.03-02.06.05 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094197 - UGN-S 20023074 RIV US eng J
Malík, J.
Oscillations in Cable-Stayed Bridges: Existence, Uniqueness, Homogenization of Cable Systems.
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 266, [-] 100-126 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/99/1651
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
[Impact factor:0.289(91) 0.291(92) 0.311(93) 0.338(94) 0.271(95) 0.310(96) 0.339(97) 0.392(98) 0.392(99) 0.431(00) 0.444(01) 0,458(02) 0.473(03) ]

096753 - UGN-S 20023098 RIV CZ cze C
Martinec, P. - Filák, P. - Welser, P. - Uher, A.
Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z.
In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve". - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishing 2002. - S. 161-166.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094126 - UGN-S 20023002 RIV SIGLE CZ eng B
Martinec, P. - Foldyna, J. - Sitek, L. - Ščučka, J. - Vašek, J.
Abrasives for AWJ Cutting. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 84 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103; GA ČR(CZ) GA202/00/0982; INCO Copernicus(XE) IC15-CT98-0821

094153 - UGN-S 20023030 RIV GB eng C
Martinec, P. - Foldyna, J. - Sitek, L. - Bílková, L.
Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology.
In: 16th International Conference on Water Jetting Aix-en-Provence, France:16-18 October 2002. - (Ed. Lake, P.). - Cranfield, BHR Group 2002. - S. 287-297.
[International Conference on Water Jetting/16./. Aix-en-Provence ( FR), 02.10.16-02.10.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103; GA ČR(CZ) GA202/00/0982
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117198 - UGN-S 20043088 RIV CA eng C
Martinec, P. - Honěk, J. - Staněk, F.
Bituminous coal of the Upper Silesian basin, Czech Republic - relationship between mean vitrinite reflectance Ro, volatile matter Vdaf and content of carbon, hydrogen and nitrogen.
In: Carboniferous and permian of the world: 14. ICCP proceedings. - (Ed. Hills, L.V.-Henderson, C.M.-Bamber, E.W.). - Calgary, Canadian Society of Petroleum Geologists 2002. - S. 902-909.
[Carboniferous and permian of the world/14./. Calgary (CA), 99.08.17-99.08.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013903; GA ČR(CZ) GA205/97/0307
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

117196 - UGN-S 20043086 RIV CA eng C
Martinec, P. - Jakubec, M.
Namurian and Westphalian coal tonsteins and K-bentonites in the Upper Silesian basin, Czech Republic - major elements,trace elements chemistry and magmatic affinities.
In: Carboniferous and permian of the world: 14. ICCP proceedings. - (Ed. Hills, L.V.-Henderson, C.M.-Bamber, E.W.). - Calgary, Canadian Society of Petroleum Geologists 2002. - S. 910-923.
[Carboniferous and permian of the world/14./. Calgary (CA), 99.08.17-99.08.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3013903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

096754 - UGN-S 20023099 RIV CZ cze C
Martinec, P. - Kožušníková, A.
Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu.
In: Documenta geonica 2002. 5. česko - polská konference "Geologie hornoslezské pánve". - (Ed. Kožušníková, A.). - Praha, Peres Publishers 2002. - S. 167-177.
[Geologie hornoslezské pánve/5./. Ostrava (CZ), 02.11.06-02.11.08 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/97/0307
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108104 - UGN-S 20035024 RIV PL eng J
Migon, P. - Hrádek, M. - Parzoch, K.
Extreme events in the Dudetes Mountains - Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors.
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36 [36] 29-49 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094165 - UGN-S 20023042 CZ cze K
Müller, K.
Vývoj oboru užitá geofyzika.
In: Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze. - Praha, UK 2002. - S. 51-53.
[Minulost a současnost aplikované geologie. Praha (CZ), 02.11.15 ( CST)]

094166 - UGN-S 20023043 CZ cze K
Müller, K. - Müllerová, J.
Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava.
In: Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze. - Praha, UK 2002. - S. 54-56.
[Minulost a současnost aplikované geologie. Praha (CZ), 02.11.15 ( CST)]

094202 - UGN-S 20023079 RIV CZ cze C
Müllerová, J. - Müller, K.
Postavení geofyzikálního průzkumu v komplexním řešení geotechnické problematiky ve vápencovém lomu Butkov v Ladcích u Púchova.
In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - S. 181-191.
[Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Ostrava (CZ), 02.04.16-02.04.17 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094141 - UGN-S 20023018 RIV PL pol C
Nowakowski, A. - Konečný, P.
Wplyw obciazec termicznych na zmiany przepuszczialnošci próbek skal w trójosiowym stanie naprazenia.
In: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi. - (Ed. Flisiak, D.). - Kraków, AGH 2002. - S. 537-544.
[Zimowa szkola mechaniki górotworu/25./. Zakopane (PL), 01.03.18-02.03.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

108121 - UGN-S 20039041 RIV CZ eng J
Ondráček, S. - Klusáček, P. - Munzar, J.
Czech Republic - August 2002: another flood disaster of century after five years.
Moravian Geographical Reports, 10 [2] 53-62 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094181 - UGN-S 20023058 RIV CZ cze J
Sitek, L. - Foldyna, J.
Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu.
Beton, 2 [2] 38-41 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA ČR(CZ) GA105/00/0235
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

098220 - UGN-S 20023013 RIV CZ cze C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Ščučka, J.
Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty.
In: Sanace. Sborník přednášek. - Brno, Sdružení pro sanace betonových konstrukcí 2002. - S. 321-328.
[Sanace/12./. Brno (CZ), 02.05.16-02.05.17 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA ČR(CZ) GA105/00/0235
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094154 - UGN-S 20023031 RIV GB eng C
Sitek, L. - Foldyna, J. - Ščučka, J. - Młynarczuk, M. - Sobczyk, J.
Quality of bottom surface of kerfs produced by modulated jets.
In: 16th International Conference on Water Jetting Aix-en-Provence, France:16-18 October 2002. - (Ed. Lake, P.). - Cranfield, BHR Group 2002. - S. 359-368.
[International Conference on Water Jetting/16./. Aix-en-Provence ( FR), 02.10.16-02.10.18 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2086001; GA ČR(CZ) GA105/00/0235
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094150 - UGN-S 20023027 RIV CZ cze J
Slivka, V. - Vavro, M.
Využití energosádrovce jako suroviny pro výrobu důlně-stavebních hmot.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 50 [3] 10-12 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/01/0304
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094160 - UGN-S 20023037 CZ cze I
Souček, K.
Současný stav a metody výzkumu parametrů injektáže zemin a hornin. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 69 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094176 - UGN-S 20023053 CZ cze I
Souček, K. - Šimkovičová, J.
Laboratorní zkoušky geokompozitů na bázi dvousložkových injektážních silikátových systémů Geosil, Geosil X a Triosil a nesoudržných zemin. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 20 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094215 - UGN-S 20023092 RIV CZ cze J
Souček, K. - Šimkovičová, J. - Šňupárek, R.
Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech.
Uhlí - rudy - geologický průzkum, 50 [6] 4-12 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0967; GA AV ČR(CZ) IAB3086907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094133 - UGN-S 20023009 RIV CA eng C
Souček, K. - Šňupárek, R.
Adhesion of polyurethane grouts and their application for reinforcing of rock mass.
In: NARMS-TAC 2002. Mining and tunnelling innovation and opportunity. Proceedings. - (Ed. Hammah, R.). - Toronto, University of Toronto 2002. - S. 833-840.
[North American Rock Mechanics Symposium/5./ and Tunnelling Association of Canada Conference/17./. Toronto (CA), 02.07.07-02.07.10 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094158 - UGN-S 20023035 CZ cze I
Souček, K. - Šňupárek, R. - Šimkovičová, J.
Studie metod a prostředků pro těsnící injektáže hornin a zemin v okolí starých důlních děl. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 43 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094129 - UGN-S 20023005 RIV IN eng C
Staš, L. - Souček, K.
Horizontal Stress field of carboniferous massif in Eastern Czech part of the Upper Silesian Basin.
In: ISRM Regional Symposium - Advancing Rock Mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21st Century. Proceedings. - (Ed. Ramamurthy, T.; Narasimhan, S.L.). - New Delhi, Central Board of Irrigation and Power 2002. - S. 1-10.
[Advancing Rock Mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21st Century. New Delhi (IN), 02.09.24-02.09.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA105/97/0732; GA ČR(CZ) GA105/01/1242
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094164 - UGN-S 20023041 CZ cze K
Ščučka, J.
Příklady využití obrazové analýzy v mineralogii a petrografii.
In: Mikroskopie 2002. Sborník přednášek. - (Ed. Mikš, A.; Novák, J.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 29-39.
[Mikroskopie. Praha (CZ), 02.09.10-02.09.11 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094130 - UGN-S 20023006 RIV IN eng C
Šňupárek, R.
Geotechnical and environmental aspects of underground interim storage of spent nuclear fuel.
In: ISRM Regional Symposium - Advancing Rock Mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21st Century. Proceedings. - (Ed. Ramamurthy, T.; Narasimhan, S.L.). - New Delhi, Central Board of Irrigation and Power 2002. - S. 44-51.
[Advancing Rock Mechanics Frontiers to meet the Challenges of 21st Century. New Delhi (IN), 02.09.24-02.09.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3012103

093832 - UGN-S 20027001 CZ eng J
Vaishar, A.
Development of the settlement system in the Ostrava agglomeration and possibilities of its restructuring.
Geografie, 107 [2] 171-181 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

093835 - UGN-S 20027004 CZ cze K
Vaishar, A.
Osídlení a povodňové riziko.
In: Regionální rozvoj / regionalizace. - (Ed. Balej, M.). - Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně 2002. - S. 30-39.
[Evropská integrace - česká společnost a krajina (XX. jubilejní sjezd ČGS). Česká republika (CZ), 02.08.28-02.08.30 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

093836 - UGN-S 20027005 CZ cze N
Vaishar, A.
Naučme se žít s rizikem povodní.
Hospodářské noviny, 46 [170] 9-9 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

093837 - UGN-S 20025006 DE ger M
Vaishar, A.
Überprägung der rämlichen Wirtschaftstruktur der Tschechoslowakei durch den Sozialismus.
In: Wirtschaftsräumliche Disparitäten in Ostmitteleuropa. - (Ed. Buchhofer, E.; Förster, H.). - Marburg, Verlag Herder-Institut 2002. - S. 59-68.

093839 - UGN-S 20027009 SK cze C
Vaishar, A.
Restrukturalizace Ostravy: předpoklady a bariéry.
In: Slovensko a integrujúca sa Európa. - (Ed. Dubcová, A.; Kramáreková, H.). - Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2002. - S. 249-256.
[Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti /13./. Slovensko (SK), 02.09.10-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

098147 - UGN-S 20027008 CZ eng J
Vaishar, A.
Population Development in the Ostrava Region: Some Aspects and Current Trends.
Moravian Geographical Reports, 10 [2] 28-36 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

097354 - UGN-S 20025011 SIGLE CZ cze B
Vaishar, A. - Axmanová, I. - Brychtová, Š. - Hlavinková, P. - Hofírková, S. - Hrádek, M. - Jaroš, V. - Kallabová, E. - Kellnerová, H. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Kunc, J. - Lacina, J. - Ondráček, S. - Quitt, E. - Škrabalová, J. - Trávníček, B. - Zapletalová, J.
Geografie malých moravských měst I. Brno, Regiograph (pro Ústav Geoniky AV ČR) 2002. - 23 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2017602

093838 - UGN-S 20027007 CZ cze B
Vaishar, A. - Hrádek, M. - Kallabová, E. - Kirchner, K. - Klímová, A. - Klusáček, P. - Kolibová, B. - Lacina, J. - Munzar, J. - Ondráček, S. - Střítežská, Š.
Krajina, lidé a povodně v povodí řeky Moravy. Brno, Regiograph 2002. - 131 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

102111 - UGN-S 20035007 RIV DE ger J
Vaishar, A. - Kallabová, E. - Trávníček, B.
Der Strukturwandel der Kleinstädte in Mähren.
Europa Regional, 10 [4] 166-176 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

093834 - UGN-S 20025003 CZ cze J
Vaishar, A. - Kallabová, E. - Zapletalová, J.
Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu.
Urbanismus a územní rozvoj, 5 [3] 8-16 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108

093833 - UGN-S 20025002 CZ cze M
Vaishar, A. - Klímová, A.
Povodňové riziko a osídlení na Hanušovicku.
In: Severní Morava. - (Ed. Melzer, M.). - Šumperk, Okresní vlastivědné muzeum Šumperk 2002. - S. 29-42.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3086903

094186 - UGN-S 20023063 CZ cze I
Vavro, M. - Konečný, P.
Vliv teploty a tlaku na vlastnosti hornin. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 77 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

094213 - UGN-S 20023090 CZ cze I
Vavro, M. - Schejbalová, B. - Kučera, C. - Maníček, J. - Kaláb, Z. - Živor, R. - Brož, M.
Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí. Zpráva za rok 2002. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 106 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS3086005

094155 - UGN-S 20023032 RIV CZ cze J
Vavro, M. - Vavro, L.
Kulmská břidlice z Budišovic.
Kámen, 8 [3] 59-63 (2002).

101688 - UGN-S 20033036 CZ cze I
Zotyka, V. - Michalec, Z.
Prognóza mikroklimatických podmínek pro důlní pracoviště na závodě 2 Dolu Darkov, o.z. v průřezových letech 2002, 2003 a 2006. Ostrava, ÚGN AV ČR 2002. - 100 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11