ASEP

ÚJC - Ústav pro jazyk český Praha

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

031700 - UJC-A 960008 SIGLE CZ cze C
Bachmannová, J.
Nářeční prvky v současné komunikaci. (Na materiále ze severního Železnobrodska).
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 134-138. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]
Grant: IAA0061601

033941 - UJC-A 960051 CZ cze J
Bachmannová, J.
Moravanky v Praze.
Naše řeč, 79 [4] 207-211 (1996).
Grant: IAA0061601

033981 - UJC-A 960091 CZ cze J
Bachmannová, J.
"Škola náz zďelává v mnoha smňerech...".
Český jazyk a literatura, 46 [9/10] 199-203 (1996).
Grant: IAA0061601

036985 - UJC-A 960161 BG bul J
Bachmannová, J.
Obšti i specifični čerti na terminologijata na profesionalnija govor (varchu material ot terminologijata na staklarskoto proizvodstvo v Severna Čechija).
Sapostavitelno ezikoznanie, 21 [4] 59-62 (1996).

036737 - UJC-A 960501 CZ cze R
Balhar, J.
Stavba věty v mluvených projevech.
Rec.: Šipková, M. / Stavba věty v mluvených projevech (Syntax hanáckých nářečí). - Jinočany, H+H 1993, 192 s.
Naše řeč, 79 [1] 38-42 (1996).

036742 - UJC-A 960513 CZ cze R
Balhar, J.
Příruční mluvnice češtiny.
Rec.: / Příruční mluvnice češtiny. - Praha, Lidové noviny 1995, 800 s.
Universitas, 2, 67-68 (1996).

033992 - UJC-A 960102 CZ cze B
Běličová, H. - Uhlířová, L.
Slovanská věta. Praha, Euroslavica 1996. - 277 s. - ().

036754 - UJC-A 960702 CZ eng J
Blažek, V.
Indo-european "Lamb".
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské university, 1996 [A 44] 9-13 (1996).

033969 - UJC-A 960079 CZ cze B
Brabcová, R. - Kraus, J.
Péče o jazyk jako kulturní hodnotu.
In: Hledání učitele. Škola a vzdělání v proměnách času. - (Ed. Pešková, J.; Lipertová, P.). - Praha, Pedagogická fakulta UK 1996. - S. 133-143.

033980 - UJC-A 960090 CZ cze Bx
Čechová, M. - Daneš, F. - Dokulil, M. - Hausenblas, K. - Hrbáček, J. - Styblík, V.
Komplexní jazykové rozbory. 2. upravené vyd. Praha, SPN - pedagogické nakladatelství 1996. - 263 s. - ().

033935 - UJC-A 960045 CZ cze J
Černá, A.
Kalostudnek a ti druzí (K počátkům české terminologie psychologické).
Naše řeč, 79 [3] 124-128 (1996).

031702 - UJC-A 960010 SIGLE CZ cze C
Čmejrková, S.
Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 191-194. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

031726 - UJC-A 960034 CZ cze J
Čmejrková, S.
Vstřícnost a kamenná tvář sfingy aneb výraz tváře v mezilidské komunikaci.
Slovo a slovesnost, 57 [2] 102-108 (1996).

031732 - UJC-A 960040 NL eng B
Čmejrková, S.
The Language of Imaginary Projections.
In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague n.s. - Prague Linguistic Circle Papers. - (Ed. Hajičová, E.; Leška, O.; Sgall, P.; Skoumalová, Z.). - Amsterdam, J. Benjamins 1996. - S. 307-318. - ().

033946 - UJC-A 960056 CZ cze J
Čmejrková, S.
Jakobsonovo Veni, vidi, vici aneb ikoničnost v jazyce.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 177-190 (1996).

033968 - UJC-A 960078 CZ cze B
Čmejrková, S.
Kdo je Ty? Jazyk pro dívčí časopis aneb syntetizovaná čtenářka.
In: Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. - (Ed. Nebeská, I.; Macurová, A.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1996. - S. 265-274. - ().
Grant: GV405/96/K096

033975 - UJC-A 960085 NL eng B
Čmejrková, S.
Academic Writing in Czech and English.
In: Academic Writing. Intercultural and Textual Issues. - (Ed. Ventola, E.; Mauranen, A.). - Amsterdam, Benjamins 1996. - S. 137-152.
Grant: GA405/95/0712

033979 - UJC-A 960089 CZ cze J
Čmejrková, S.
Tvář v lidové jazykovědě.
Čeština doma a ve světě, 4 [1] 28-29 (1996).

036959 - UJC-A 960138 CZ cze J
Čmejrková, S.
Topolův Výlet k nádražní hale.
Čeština doma a ve světě, 4 [4] 260-267 (1996).

036963 - UJC-A 960143 CZ rus J
Čmejrková, S.
Dvadcat' let Romana Jakobsona v Čechoslovakii.
Rossica. Naučnyje issledovanija po russistike, ukrainistike, belorustike, 1 [2] 1-9 (1996).

039515 - UJC-A 970177 CZ eng A
Čmejrková, S.
Jakobson's Veni vidi vici or iconicity in language.
In: Prague School Linguistics. - (Ed. Hajičová, E.; Böhmová, A.). - Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 10.
[Prague School Linguistics. Praha (CZ), 96.03.28-96.03.30]

039518 - UJC-A 970180 RIV ES eng/rus C
Čmejrková, S.
Who is you? Second person singular as a means of representation in Russian and Czech literary texts (a contrastive view).
In: Jornada Andaluzas de Eslavística 2. - (Ed. Torquemada Sánchez, J.). - Baeza, Universidad de Granada 1996. - S. 50-59.
[Jornadas Andaluzas de Eslavística /2./. Baeza (ES), 96.10.03-96.10.05]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

036962 - UJC-A 960142 DE rus J
Čmejrková, S. - Adamec, P. - Stiessová, J.
Položenije rusistiki v češskoj respublike.
Russian Linguistics, 20, 61-63 (1996).

036718 - UJC-A 960116 CZ cze B
Čmejrková, S. - Daneš, F. - Kraus, J. - Svobodová, I.
Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha, Academia 1996. - 259 s. - ().

031693 - UJC-A 960001 SIGLE CZ cze C
Daneš, F.
Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 19-27. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

033967 - UJC-A 960077 CZ cze B
Daneš, F.
Preskripce - anebo "Nechte svůj jazyk na pokoji"?
In: Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. - (Ed. Nebeská, I.; Macurová, A.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1996. - S. 166-174. - ().

033971 - UJC-A 960081 CZ cze N
Daneš, F.
(Jazykový koutek).
Vesmír, 75 [1-7] - (1996).

033972 - UJC-A 960082 DE eng B
Daneš, F.
Some thoughts on the modelling of translation processes.
In: Texte - Konstitution, Verarbeitung, Typik. - (Ed. Michaelis, S.; Tophinke, D.). - München, Lincom Europa 1996. - S. 9-16.

033973 - UJC-A 960083 CZ cze T
Daneš, F.
Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu. Vlna se obrací.
Orig.: Beaugrande, R. de / Function and form in language theory and research. The tide is turning. - Functions of Language, 1, 1994. S. 163-200.
Slovo a slovesnost, 57 [1] 1-29 (1996).

033974 - UJC-A 960084 DE eng Jx
Daneš, F.
Paul Garvin, 1919-1994: An obituary of an excellent (socio)linguist and old good friend.
International Journal of the Sociology of Language, - [118] 205-207 (1996).

039516 - UJC-A 970178 CZ eng A
Daneš, F.
The Uniqueness of the Prague Linguistic Circle.
In: Prague School Linguistics. - (Ed. Hajičová, E.; Böhmová, A.). - Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 11.
[Prague School Linguistics. Praha (CZ), 96.03.28-96.03.30]

039519 - UJC-A 970181 RIV ES eng C
Daneš, F.
Present-day situation of Czech.
In: Jornada Andaluzas de Eslavística 2. - (Ed. Torquemada Sánchez, J.). - Baeza, Universidad de Granada 1996. - S. 70-74.
[Jornadas Andaluzas de Eslavística /2./. Baeza (ES), 96.10.03-96.10.05]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

036741 - UJC-A 960509 CZ cze R
Fic, K.
[Recenze].
Rec.: Mareš, F. V. / Makedonská gramatika. - Skopje 1994. 86 s.
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada jazykovědná, 1996 [A 44] 164-165 (1996).

036743 - UJC-A 960514 CZ cze Bx
Fic, K.
Z kraje od Pernštejna k Veveří (Pověsti a příběhy).
In: Z kraje od Pernštejna k Veveří. - Tišnov, BOREK 1996. - S. 3-79.

036747 - UJC-A 960521 CZ cze J
Fic, K.
K tvoření zemědělských pojmenování v českých nářečích.
Naše řeč, 79 [4] 196-203 (1996).
Grant: IA96159

031711 - UJC-A 960019 CZ cze R
Harvalík, M.
Vypravování z Jablunkovska.
Rec.: Lipowski, J. / Roz widzieli strasne lognie ku Ciantoryi. - Wroclaw. uniw. 1992.
Naše řeč, 79 [1] 46-47 (1996).

033961 - UJC-A 960071 GB ger A
Harvalík, M.
Namenkunde an tschechischen Universitäten-Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven.
In: Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide. - (Ed. Cox, R.; Fraser, I.; Hough, C.; Smart, V.; Taylor, S.; Waugh, D.). - Aberdeen, University of Aberdeen 1996. - S. 77.
[International Congress of Onomastic Sciences /19./. Aberdeen (GB), 96.08.04-96.08.11]
Grant: GA405/94/0894

036953 - UJC-A 960132 SK cze C
Harvalík, M.
Uliční názvosloví a společenské faktory.
In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996). - (Ed. Odaloš, P.; Majtán, M.). - Banská Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1996. - S. 158-162.
[Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Banská Bystrica (SK), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA405/94/0894

036974 - UJC-A 960150 CZ cze R
Harvalík, M.
[Recenze].
Rec.: / Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference. - Ústí nad Labem 1995, 236 s.
Rec.: -: Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference. - Ústí nad Labem 1995, 236 s.
Acta onomastica, 37, 147-148 (1996).

036976 - UJC-A 960152 CZ cze Jx
Harvalík, M.
Banskobystrické kolokvium o urbanonymech a urbanonymii.
Acta onomastica, 37, 244-248 (1996).

036977 - UJC-A 960153 CZ cze Jx
Harvalík, M.
12. slovenská onomastická konference a 6. seminář "Onomastika a škola".
Acta onomastica, 37, 248-251 (1996).

036979 - UJC-A 960155 CZ cze Jx
Harvalík, M.
Onomastické sympozium ve Štýrském Hradci.
Acta onomastica, 37, 251-253 (1996).

033959 - UJC-A 960069 CZ cze N
Harvalík, M. - Malenínská, J. - Olivová-Nezbedová, L.
Z historie středních Čech.
Mladá fronta Dnes, [pravidelný sobotní koutek] 2 ( 96.01.00-96.12.00).

033976 - UJC-A 960086 CZ cze J
Hašová, L.
Jak lidé mluví o sobě a o jiných. 2. část.
Amicus, 5 [1] 35-37 (1996).

036713 - UJC-A 960111 CZ cze J
Hašová, L.
Z výzkumu jazykové situace v Nejdku u Karlových Varů.
Časopis pro moderní filologii, 78 [2] 88-96 (1996).

036753 - UJC-A 960701 CZ ger J
Havlová, E.
LAT. SAECULUM UND URKELT.*SAITLO-.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské university, 1996 [A 44] 5-8 (1996).

036760 - UJC-A 960712 CZ old B
Havlová, E. - Janyšková, I. - Karlíková, H. - Skalka, B. - Šarapatková, Ž. - Valčáková, P.
Etymologický slovník jazyka staroslověnského 6. Praha, Academia 1996. - 317-380 s. - ().
Grant: GA405/94/0896

031694 - UJC-A 960002 SIGLE CZ cze C
Hlavsa, Z.
Kritéria kodifikace.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 28-32. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]
Grant: IAA961409

031730 - UJC-A 960038 CZ cze B
Hlavsa, Z.
Zvuková a grafická stránka jazyka.
In: Čeština - řeč a jazyk. - Praha, Institut sociálních vztahů 1996. - S. 29-41. - ().

033933 - UJC-A 960043 CZ cze J
Hlavsa, Z.
Právní texty a jazyková poradna.
Naše řeč, 79 [3] 115-118 (1996).
Grant: IAA961409

033950 - UJC-A 960060 CZ cze Jx
Hlavsa, Z.
Za profesorem Josefem Vachkem.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 247-248 (1996).

036722 - UJC-A 960120 CZ cze Jx
Hlavsa, Z.
Sto let od narození Romana Jakobsona.
Český jazyk a literatura, 47 [3/4] 87-90 (1996).

033951 - UJC-A 960061 CZ cze R
Hlavsa, Z. - Daneš, F.
Jindřich Toman a Pražský lingvistický kroužek.
Rec.: Toman, J. / 1. The Magic of a Common Language: Mathesius, Jakobson, Trubetzkoy, and Prague Linguistic Circle (Current Studies in Linguistic, 26.- Cambridge, MIT Press, 1995. 355 s.) - 2. Letters and Other Materials from the Moscow and Prague Linguistic Circle (Cahiers Roman Jacobson, 1. Michigan Slavic Publication, Ann Arbor, 1994. 259 s.).
Slovo a slovesnost, 57 [3] 241-246 (1996).

033960 - UJC-A 960070 CZ cze Bx
Hlavsa, Z. - Tejnor, A. - Sedláček, M. - Stich, A. - Papcunová, J.
Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů (1-4). 2. přeprac. vyd. Praha, SPN - pedagogické nakladatelství 1996. - 278 s. - ().

039456 - UJC-A 970501 CZ cze J
Hlubinková, Z.
Přechýlené podoby ženských příjmení ve východomoravských dialektech.
Acta onomastica, 37, 54-57 (1996).

031703 - UJC-A 960011 SIGLE CZ cze C
Hoffmannová, J.
Mluvenost, nespisovnost a psaný text (v publicistice).
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 195-200. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]
Grant: GA405/95/0009

031706 - UJC-A 960014 PL cze C
Hoffmannová, J.
Ke stylu deníkové a memoárové literatury.
In: Styl a tekst. Materialy miedzynarodowej konferencji naukowej. - (Ed. Gajda, S.; Balowski, M.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1996. - S. 101-107. - ().
[Styl a tekst. Opole (PL), 95.09.26-95.09.28]

031725 - UJC-A 960033 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Analýza diskurzu (ve světle nových publikací).
Slovo a slovesnost, 57 [2] 109-115 (1996).

031733 - UJC-A 960041 NL eng B
Hoffmannová, J.
The Structure of the Semantic Context of TIME in Various Text Types.
In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague n.s. - Prague Linguistic Circle Papers. - (Ed. Hajičová, E.; Leška, O.; Sgall, P.; Skoumalová, Z.). - Amsterdam, J. Benjamins 1996. - S. 319-330. - ().

033947 - UJC-A 960057 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Fatická funkce jazyka, konverzace a její žánry.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 191-205 (1996).
Grant: GA405/95/0009

033963 - UJC-A 960073 CZ cze C
Hoffmannová, J.
Textové transformace, variace, "překlady" v učebním textu.
In: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Sborník příspěvků. - (Ed. Machová, S.). - Praha, Pedagogická fakulta UK 1996. - S. 38-43. - ().
[Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Brandýs nad Labem (CZ), 95.09.13-95.09.15]
Grant: IAA0061501

033977 - UJC-A 960087 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Umíte se dostat ke slovu?
Čeština doma a ve světě, 4 [1] 5-9 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

033983 - UJC-A 960093 SK cze C
Hoffmannová, J.
Styl mluvené komunikace a pragmatické principy.
In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. - (Ed. Patráš, V.). - Banská Bystrica, Univerzita M. Bela 1996. - S. 27-34. - ().
[Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 94.09.06-94.09.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

033987 - UJC-A 960097 PL cze C
Hoffmannová, J.
Heterogennost českého literárního textu (v éře postmoderní intertextuality).
In: Literatura a heterogenicznoQÇ kultury. Poetyka i obraz swiata. - (Ed. Czaplejewicz, E.; Kasperski, E.). - Warszawa, TRIO 1996. - S. 131-138. - ().
[Literatura a heterogenicznoj kultury. Poetyka i obraz swiata. Puštusk (PL), 95.12.13-95.12.15]

033995 - UJC-A 960105 PL cze R
Hoffmannová, J.
[Recenze].
Rec.: / Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy srodkowo-wschodniej. - Katovice, Slask 1995, 312 s.
In: Stylistyka 5. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Opole University 1996. - 394-399 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0009

036709 - UJC-A 960107 PL cze B
Hoffmannová, J.
Koherence v uměleckém textu.
In: Tekst i jego odmiany. - (Ed. Dobrzynska, T.). - Warszawa, Instytut Badaň Literackich PAN 1996. - S. 63-69. - ().

036946 - UJC-A 960127 CZ cze Jx
Hoffmannová, J.
Konference o neverbální komunikaci (pocta J. Mistríkovi).
Naše řeč, 79 [5] 265-270 (1996).

036956 - UJC-A 960135 CZ cze C
Hoffmannová, J.
Ženy a muži: zdvořilost v dialogu (na příkladu "mluvení za druhého").
In: Žena - jazyk - literatura. Sborník z mezinárodní konference. - (Ed. Moldanová, D.). - Ústí nad Labem, Pedagogická fak. Univerzity J. E. Purkyně 1996. - S. 333-337.
[Žena - jazyk - literatura. Ústí nad Labem (CZ), 96.09.03-96.09.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0009

036958 - UJC-A 960137 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Malý kurz postmoderní poetiky - s pomocí románu J. Kratochvila Avion.
Čeština doma a ve světě, 4 [4] 255-260 (1996).

036960 - UJC-A 960139 CZ cze J
Hoffmannová, J.
Jazykový a textový chaos.
Tvar, 7 [21] 10-11 (1996).

039517 - UJC-A 970179 CZ eng A
Hoffmannová, J.
Prague and the Phatic Function of Language.
In: Prague School Linguistics. - (Ed. Hajičová, E.; Böhmová, A.). - Praha, Univerzita Karlova 1996. - S. 26.
[Prague School Linguistics. Praha (CZ), 96.03.28-96.03.30]

031709 - UJC-A 960017 CZ cze J
Homolková, M.
O slovese protiřečit.
Naše řeč, 79 [1] 21-25 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961406; GA ČR(CZ) GA405/94/1367

031731 - UJC-A 960039 CZ cze B
Hrušková, Z.
Soustava tvarů slov (formální tvarosloví).
In: Čeština - řeč a jazyk. - Praha, Institut sociálních vztahů 1996. - S. 160-224. - ().

036739 - UJC-A 960503 CZ cze J
Ireinová, M.
Nová slova mezi námi.
Naše řeč, 79 [3] 167-168 (1996).

036757 - UJC-A 960705 CZ ger J
Janyšková, I.
Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen.
Sborník prací Filozofické Fakulty brněnské university, 1996 [A 44] 29-34 (1996).

036759 - UJC-A 960709 CZ cze J
Janyšková, I.
Pavel Josef Šafařík a jeho přínos slovanské etymologii.
Slavia, 65 [1-2] 81-84 (1996).

031716 - UJC-A 960024 CZ cze J
Jirsová, A.
Pokus vraždy?
Naše řeč, 79 [1] 55-56 (1996).

031723 - UJC-A 960031 CZ cze R
Jirsová, A.
[Recenze].
Rec.: Gren, Z. / Semantyka i skladnia czasowników oznaczajacych akty mowy w jezyku polskim i czeskim. - Warszawa, Slawistyczny osrodek wydaw. 1994, 425 s.
Slovo a slovesnost, 57 [1] 54-60 (1996).

033982 - UJC-A 960092 CZ cze Jx
Jirsová, A.
Zdeněk Hlavsa sedmdesátiletý.
Český jazyk a literatura, 46 [9/10] 213-214 (1996).

036758 - UJC-A 960706 CZ cze J
Karlíková, H.
Stsl. ochledanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl-.
Sborník prací Filozofické Fakulty brněnské university, 1996 [A 44] 35-38 (1996).

033939 - UJC-A 960049 CZ cze R
Kavková, Z.
[Recenze].
Rec.: / Rozumět jazyku. Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. R. Brabcové, CSc. - Praha, Ped. fak. UK 1995, 112 s.
Naše řeč, 79 [3] 150-153 (1996).

036744 - UJC-A 960517 CZ cze J
Kloferová, S.
Nářeční slovní zásoba a status spisovnosti.
Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně. Řada jazyková a literární, 133 [27] 142-144 (1996).
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

036746 - UJC-A 960520 CZ cze J
Kloferová, S.
Ta, či ten sršeň? (K rodovým dubletám v češtině).
Naše řeč, 79 [4] 187-191 (1996).
Grant: GA405/95/0013

036749 - UJC-A 960524 CZ cze B
Kloferová, S.
Nad českým jazykovým atlasem.
In: Přednášky a besedy z 29. běhu Letní školy slovanských studií. - Brno, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity 1996. - S. 43-46.

036750 - UJC-A 960525 DE ger B
Kloferová, S.
Deutsche Sprachreflexe in der tschechischen Lexikographie.
In: Stand und Aufgaben der deutschen Dialektlexikographie. - Berlin, Walter de Gruyter 1996. - S. 49-56.

036980 - UJC-A 960156 CZ cze Jx
Knappová, M. - Harvalík, M.
Konference "Personennamen und Identität" - Akademie Friesach 1995.
Acta onomastica, 37, 258-260 (1996).

036740 - UJC-A 960504 CZ cze R
Konečná, H.
Jaroslav Suk - Několik slangových slovníků. [Recenze].
Naše řeč, 79 [3] 147-150 (1996).

031695 - UJC-A 960003 SIGLE CZ cze C
Kořenský, J.
Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech řečových vztahů.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 43-47. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

031707 - UJC-A 960015 PL cze C
Kořenský, J.
Hra jako konstrukční princip teorie řeči a textu.
In: Styl a tekst. Materialy miedzynarodowej konferencji naukowej. - (Ed. Gajda, S.; Balowski, M.). - Opole, Uniwersytet Opolski 1996. - S. 37-41. - ().
[Styl a tekst. Opole (PL), 95.09.26-95.09.28]

031722 - UJC-A 960030 CZ cze R
Kořenský, J.
[Recenze].
Rec.: Hubík, S. / K postmodernismu obratem k jazyku. - Boskovice, Albert 1994, 218 s.
Slovo a slovesnost, 57 [1] 47-54 (1996).

033948 - UJC-A 960058 CZ cze J
Kořenský, J.
Pád pádu aneb kam s pádem v komunikativně orientované gramatice.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 212-217 (1996).

033966 - UJC-A 960076 CZ cze B
Kořenský, J.
Člověk subjekt řeči, nebo výsledek řečové komunikace?
In: Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. - (Ed. Nebeská, I.; Macurová, A.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1996. - S. 158-165. - ().

033985 - UJC-A 960095 SK cze C
Kořenský, J.
Individuální a sociální v komunikaci (osobnost a sociální role).
In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. - (Ed. Patráš, V.). - Banská Bystrica, Univerzita M. Bela 1996. - S. 52-58. - ().
[Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 94.09.06-94.09.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

033986 - UJC-A 960096 SI cze C
Kořenský, J.
Vztah jazykové praxe a jazykového zákonodárství v podmínkách proměn státnosti na českém území.
In: Kopitarjev zbornik. - Lubljana, Filozofska fakulteta 1996. - S. 535-540.
[Jernej Kopitarev in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti. Lubljana (SI), 94.06.29-94.07.01]

036716 - UJC-A 960114 PL cze B
Kořenský, J.
Reinterpretace tradičních gramatických kategorií z hlediska procesuální gramatiky mluvčího.
In: Anafora w strukturze tekstu. - Warszawa, Energeia 1996. - S. 9-14. - ().

036720 - UJC-A 960118 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Rozhovor s prof. dr. Oldřichem Uličným, DrSc. (u příležitosti jeho šedesátin).
Jazykovědné aktuality, 33 [3/4] 47-55 (1996).

036721 - UJC-A 960119 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Vzpomínka na prof. Josefa Vachka.
Jazykovědné aktuality, 33 [3/4] 56-57 (1996).

036984 - UJC-A 960160 BG eng C
Kořenský, J.
Speech as an instrument of social relations or man as a result of verbal communication?
In: Ezikat i socialnite kontakti. Problemi na sociolingvistikata 5. Materiali ot petata meždunarodna konferencija po sociolingvistika. - (Ed. Videnov, M.; Angelov, A.; Aleksova, K.; Sotirov, P.). - Sofija, Meždunarodno sociolingvističesko družestvo 1996. - S. 15-18.
[Meždunarodna konferencija po sociolingvistika /5./. Sofija (BG), 95.09.14-95.09.16]

039503 - UJC-A 970160 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Rozhovor s prof. dr. Petrem Sgallem, DrSc. u příležitosti jeho 70. narozenin.
Jazykovědné aktuality, 33 [1/2] 60-64 (1996).

039504 - UJC-A 970161 CZ cze Jx
Kořenský, J.
Rozhovor s dr. Marií Těšitelovou, DrSc. u příležitosti životního jubilea.
Jazykovědné aktuality, 33 [1/2] 53-60 (1996).

033952 - UJC-A 960062 CZ cze R
Králík, J.
[Recenze].
Rec.: / Journal of Quantitative Linguistics. - Trier 1994, 112 s.
Časopis pro moderní filologii, 78 [1] 38-40 (1996).
Grant: GA405/95/190

033989 - UJC-A 960099 CZ cze Jx
Králík, J.
Karel Hynek Mácha ve Staré Boleslavi.
TOK - regionální časopis Polabí, 5 [10] 6 (1996).

031696 - UJC-A 960004 SIGLE CZ cze C
Kraus, J.
Jazyková správnost a jazyková kultura v paradigmatu současné vědy.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 48-52. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

031708 - UJC-A 960016 CZ cze J
Kraus, J.
Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení.
Naše řeč, 79 [1] 1-9 (1996).

031712 - UJC-A 960020 CZ cze J
Kraus, J.
Býčí trh.
Naše řeč, 79 [1] 48-49 (1996).

033942 - UJC-A 960052 CZ cze Jx
Kraus, J.
Za Miloslavem Sedláčkem.
Naše řeč, 79 [4] 220-221 (1996).

033945 - UJC-A 960055 CZ cze J
Kraus, J.
K významovému rozpětí Jakobsonovy poetické funkce.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 170-176 (1996).

033965 - UJC-A 960075 CZ cze B
Kraus, J.
Jazykový popis a péče o jazyk v dějinách filologického myšlení.
In: Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. - (Ed. Nebeská, I.; Macurová, A.). - Praha, Filozofická fakulta UK 1996. - S. 139-148. - ().
Grant: KSK3061601

036712 - UJC-A 960110 CZ cze Jx
Kraus, J.
Bojíte se germanismů?
Informace (Knihovna AV ČR), - [4] 20 (1996).

036943 - UJC-A 960124 CZ cze Jx
Kraus, J.
Životní jubileum Zdeňka Hlavsy.
Slovo a slovesnost, 57 [4] 321-322 (1996).

036947 - UJC-A 960128 CZ cze Jx
Kraus, J.
80 let od založení Naší řeči.
Naše řeč, 79 [5] 270-272 (1996).

039520 - UJC-A 970182 RIV ES rus C
Kraus, J.
Latinskije i francuzskije istočniki literaturnogo klassicizma v Rossii. Ritorika v istorii russkoj kul'tury.
In: Jornada Andaluzas de Eslavística 2. - (Ed. Torquemada Sánchez, J.). - Baeza, Universidad de Granada 1996. - S. 227-230.
[Jornadas Andaluzas de Eslavística /2./. Baeza (ES), 96.10.03-96.10.05]
Grant: GA ČR(CZ) GV405/96/K096

031705 - UJC-A 960013 CZ cze B
Kraus, J. - Hoffmannová, J.
Písemnosti v našem životě. Praha, Fortuna 1996. - 159 s. - ().

033991 - UJC-A 960101 CZ cze Rx
Kraus, J. - Mejstřík, V.
Slovník roku 1996.
Rec.: Petráčková, V. - Kraus, J. a kol. / Akademický slovník cizích slov. Díl 1 a 2. - Praha, Academia, 1995. 834 s.
Akademický bulletin, - [11] 5 (1996).

033988 - UJC-A 960098 DE cze B
Kyas, V. - Kyasová, V. - Pečírková, J.
Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká. 4 (Tobiáš - Sirachovec). Paderborn, Ferdinand Schöningh 1996. - 591 s. - ().

039514 - UJC-A 970176 CZ cze T
Lašťovičková, M.
Roman Jakobson jako badatel v oboru.
Orig.: Doležel, L.: Roman Jakobson as a student of communication.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 162-169 (1996).

033957 - UJC-A 960067 PL cze C
Malenínská, J.
K českým jménům tekoucích vod motivovaným charakterem vody a řečiště.
In: Hydronimia slowianska. Tom 2. Materialy z miedzynarodowej konferencji hydronimicznej. - (Ed. Rymut, K.). - Kraków, Wydawnictwo Instytutu Jezyka Polskiego PAN 1996. - S. 59-62. - ().
[Hydronimia slowianska /2./. Mogilany (PL), 94.09.20-94.09.24]
Grant:

036971 - UJC-A 960147 CZ cze J
Malenínská, J.
K výkladu pomístních jmen Uřviny, Huřviny.
Acta onomastica, 37, 121-123 (1996).
Grant: GA405/94/0894

036975 - UJC-A 960151 CZ cze R
Malenínská, J.
[Recenze].
Rec.: Majdič, V. / Razgledi po krajevnih imenih. (Slovenska krajevna imena v luči slovnične obravnave). - Ljubljana 1996, 290 s.
Rec.: Majdič, V.: Razgledi po krajevnih imenih. (Slovenska krajevna imena v luči slovnične obravnave). - Ljubljana 1996, 290 s.
Acta onomastica, 37, 157-160 (1996).

031698 - UJC-A 960006 SIGLE CZ cze C
Martincová, O.
Dopisy čtenářů jako zdroj nového lexika.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 117-120. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]
Grant: GA405/94/0552

033996 - UJC-A 960106 CZ cze B
Martincová, O.
O známých i méně známých vlastnostech slova.
In: Čeština našich dní. - Praha, Jinan 1996. - S. 62-89.

036710 - UJC-A 960108 BG cze C
Martincová, O.
Projekt popisu nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky.
In: Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo. - (Ed. Šamraj, T.). - Sofia, Prochazka i Kačarmazov 1996. - S. 153-154. - ( ).
[Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo. Sofia (BG), 95.09.12-95.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

036711 - UJC-A 960109 SIGLE CZ cze B
Martincová, O. - Holubová, V. - Kavková, Z. - Mejstřík, V. - Opavská, Z. - Rangelová, A. - Světlá, J. - Voborská, M.
Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií. Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1996. - 95 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

039501 - UJC-A 970152 CZ cze I
Martincová, O. - Holubová, V. - Mejstřík, V. - Rangelova, A. - Kavková, Z. - Voborská, M. - Opavská, Z.
Manuál slovníku neologizmů (interní tisk). Praha, Ústav pro jazyk český AV ČR 1996. - 55 s.
Grant: GA405/94/0552

036983 - UJC-A 960159 BG bul C
Martincová, O. - Rangelova, A.
Kam problematikata na kontaktovite neologizmi.
In: Ezikat i socialnite kontakti. Problemi na sociolingvistikata 5. Materiali ot petata meždunarodna konferencija po sociolingvistika. - (Ed. Videnov, M.; Angelov, A.; Aleksova, K.; Sotirov, P.). - Sofija, Meždunarodno sociolingvističesko družestvo 1996. - S. 197-200.
[Meždunarodna konferencija po sociolingvistika /5./. Sofija (BG), 95.09.14-95.09.16]
Grant: GA405/94/0552

039505 - UJC-A 970164 DE ger B
Matúšová, J.
Ortsnamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen: deutsch/slavisch.
In: Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik. - (Ed. Eichler, E. et al.). - Berlin, Walter de Gruyter 1996. - S. 1420-1426. - ().

031704 - UJC-A 960012 SIGLE CZ cze C
Müllerová, O.
Nespisovnost v rozhlasovém vysílání.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 204-207. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]
Grant: GA405/95/0009

031724 - UJC-A 960032 CZ cze R
Müllerová, O.
[Recenze].
Rec.: Zydek-Bednarczuk, U. / Struktura tekstu rozmowy potocznej. - Katowice, Wydaw. Uniw. Slaskiego 1994, 172 s.
Slovo a slovesnost, 57 [1] 60-64 (1996).

033938 - UJC-A 960048 CZ cze Jx
Müllerová, O.
K sedmdesátinám Zdeňka Hlavsy.
Naše řeč, 79 [3] 159-162 (1996).

033964 - UJC-A 960074 CZ cze C
Müllerová, O.
Funkce dialogických textů ve výuce češtiny a jejich repertoár.
In: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Sborník příspěvků. - (Ed. Machová, S.). - Praha, Pedagogická fakulta UK 1996. - S. 98-102. - ().
[Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Brandýs nad Labem (CZ), 95.09.13-95.09.15]
Grant: IAA0061501

033978 - UJC-A 960088 CZ cze J
Müllerová, O.
Gestikulace v mluveném dialogu.
Čeština doma a ve světě, 4 [1] 21-24 (1996).
Grant: GV405/96/K096

033984 - UJC-A 960094 SK cze C
Müllerová, O.
Komunikační poruchy při jednání instituce s veřejností.
In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. - (Ed. Patráš, V.). - Banská Bystrica, Univerzita M. Bela 1996. - S. 122-135. - ().
[Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 94.09.06-94.09.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

033994 - UJC-A 960104 PL cze B
Müllerová, O.
Výskyt a funkce slovo no v českých textech prostě sdělovacího stylu.
In: Stylistyka 5. - (Ed. Gajda, S.). - Opole, Opole University 1996. - S. 222-229.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/95/0009

036942 - UJC-A 960123 CZ cze R
Müllerová, O.
[Recenze].
Rec.: Čmejrková, S. - Daneš, F. - Havlová, E.:E / Writing vs Speaking, Language, Text, Discourse, Communication. - Tübingen, Günter Narr Verlag 1994, 416 s.
Slovo a slovesnost, 57 [4] 303-308 (1996).

033993 - UJC-A 960103 CZ cze Bx
Müllerová, O. - Hoffmannová, J. - Schneiderová, E.
Dialog v hodinách češtiny. Praha, Pansofia 1996. - 32 s. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0061501

036968 - UJC-A 960144 CZ cze J
Nejedlý, P.
Ze staročeského slovníku: Pojem cesty ve světle staročeské slovní zásoby.
Listy filologické, 119 [1-4] 52-55 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1367IAA961406

039507 - UJC-A 970167 CZ cze J
Nejedlý, P. - Oliva, K.
21. ročník Olympiády v českém jazyce.
Český jazyk a literatura, 46 [5/6] 105-110 (1996).

036723 - UJC-A 960121 CZ cze N
Nejedlý, P. - Vašut, M.
Kam se ztrácí CH?
Ring, - [44] 37 (1996).

031718 - UJC-A 960026 CZ cze J
Němec, I.
Proč má slovo prostředek předponu pro-.
Naše řeč, 79 [2] 57-60 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/1367

033949 - UJC-A 960059 CZ cze J
Němec, I.
Lexikální význam ve světle teorie Pražské školy.
Slovo a slovesnost, 57 [3] 218-225 (1996).

036961 - UJC-A 960140 CZ cze J
Němec, I.
Slova odboje.
Občasník historických skupin ZB a R-3, [6] 22-25 (1996).

039502 - UJC-A 970159 CZ cze B
Němec, I.
Josef Macek a Staročeský slovník.
In: In memoriam Josefa Macka (1922 - 1991). - (Ed. Polívka, M.; Šmahel, F.). - Praha, Historický ústav 1996. - S. 329-336. - ().

033943 - UJC-A 960053 CZ cze B
Němec, I. - Pečírková, J. - Nedvědová, M. - Homolková, M. - Nejedlý, P. - Chládková, V. - Kouba, J. - Procházková, E. - Fiedlerová, A.
Staročeský slovník. Seš. 21. Povolánie - pravý. Praha, Academia 1996. - 961-1128 s. - ().
Grant: GA405/94/1367IAA961406

039506 - UJC-A 970166 CZ cze B
Němec, I. - Pečírková, J. - Nedvědová, M. - Homolková, M. - Nejedlý, P. - Chládková, V. - Procházková, E. - Kouba, J. - Horálek, J. - Fiedlerová, A.
Staročeský slovník. Paběničský - pravý. Praha, Academia 1996. - 1123 s. - ().
Grant: GA405/94/1089IAA961406

033944 - UJC-A 960054 PL cze B
Nováková, M.
Grupa czesko-slowacka. - 6.1. Jezyk czeski.
In: Bibliografia jezykoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupelneniami za rok 1992. - (Ed. Rudnik-Karwatowa, Z.). - Warszawa, Slawistyczny ošrodek wydawniczy 1996. - S. 371-418. - ().

036969 - UJC-A 960145 GB eng B
Nováková, M. - Papcunová, J.
Czech Studies. Language.
In: The Year's Work in Modern Language Studies (1995). - (Ed. Mayo, P. J.). - London, W. S. Maney & Son 1996. - S. 959-967.
Grant: KSK3083603

031715 - UJC-A 960023 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
K příponě -čice v češtině.
Naše řeč, 79 [1] 54-55 (1996).
Grant: GA405/94/1367

033958 - UJC-A 960068 PL pol C
Olivová-Nezbedová, L.
Mozliwosc wykorzystania zbioru nazw terenowych z obszaru Czech dla projektu Hydronymia Europaea.
In: Hydronimia slowianska. Tom 2. Materialy z miedzynarodowej konferencji hydronimicznej. - (Ed. Rymut, K.). - Kraków, Wydawnictwo Instytutu Jezyka Polskiego PAN 1996. - S. 63-67. - ().
[Hydronimia slowianska /2./. Mogilany (PL), 94.09.20-94.09.24]

033962 - UJC-A 960072 GB ger A
Olivová-Nezbedová, L.
Das Wörterbuch der Anoikonyme Böhmens und seine Computerverarbeitung.
In: Scope, Perspectives, and Methods of Onomastics. Congress Guide. - (Ed. Cox, R.; Fraser, I.; Hough, C.; Smart, V.; Taylor, S.; Waugh, D.). - Aberdeen, University of Aberdeen 1996. - S. 105-106.
[International Congress of Onomastic Sciences /19./. Aberdeen (GB), 96.08.04-96.08.11]

036954 - UJC-A 960133 SK cze C
Olivová-Nezbedová, L.
K vývoji jmen ulic, náměstí, nábřeží a sadů v Chocni v minulosti a současnosti.
In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.-5. septembra 1996). - (Ed. Odaloš, P.; Majtán, M.). - Banská Bystrica, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1996. - S. 163-167.
[Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Banská Bystrica (SK), 96.09.03-96.09.05]

036970 - UJC-A 960146 SK cze C
Olivová-Nezbedová, L.
Antroponyma v pomístních jménech na katastru města Chocně.
In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". Zborník referátov. - (Ed. Majtán, M.; Ruščák, F.). - Prešov, Pedagogická fak. UPJŠ Prešov 1996. - S. 114-117.
[Slovenská onomastická konferencia /12./ a Seminár "Onomastika a škola" /6./. Prešov (SK), 95.10.25-95.10.26]

036972 - UJC-A 960148 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
K výkladu místního jména Stav.
Acta onomastica, 37, 129-132 (1996).
Grant: GA405/94/0894

036973 - UJC-A 960149 CZ cze J
Olivová-Nezbedová, L.
Poznámky k přenášení jmen v toponymii.
Acta onomastica, 37, 133-135 (1996).

036751 - UJC-A 960721 CZ cze J
Pacnerová, L.
Šafaříkovy památky hlaholského písemnictví.
Slavia, 65 [1-2] 109-113 (1996).

039457 - UJC-A 970709 CZ cze J
Pacnerová, L.
Česká varianta charvátské hranaté hlaholice.
Slovo, 44-46, 45-62 (1996).

054536 - UJC-A 980719 RIV CZ cze J
Pacnerová, L.
Paleoslovenismy ve staročeské slovní zásobě.
Slavia, 65 [1-2] 255-260 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0896

036752 - UJC-A 960724 CZ cze B
Pacnerová, L. - Bláhová, E. - Herodes, S. - Kyas, V. - Páclová, I. - Vyskočil, P.
Slovník jazyka staroslověnského (Lexikon linguae palaeoslovenicae). Praha, Euroslavica 1996. - S. 897-960. - ().

036717 - UJC-A 960115 US cze B
Papcunová, J.
Czech language.
In: 1995 MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. - (Ed. Anderson, J. L.). - New York, Modern Language Association of America 1996. - S. 90-91. - ().
Grant: KSK3083603

033934 - UJC-A 960044 CZ cze J
Prouzová, H.
Zmínit se, zmínit a reflexivní slovesa dicendi.
Naše řeč, 79 [3] 119-123 (1996).

031717 - UJC-A 960025 CZ cze J
Rangelova, A.
Workoholismus a to ostatní.
Naše řeč, 79 [2] 110-112 (1996).
Grant: GA405/94/0552

031727 - UJC-A 960035 CZ cze R
Rangelova, A.
[Recenze].
Rec.: Čmejrková, S. - Štícha, F. / The Syntax of Sentence and Text. A Festschrift for František Daneš. - Amsterdam, Benjamins 1994, 398 s.
Slovo a slovesnost, 57 [2] 120-125 (1996).

033956 - UJC-A 960066 CZ cze JX
Rangelova, A.
Mezinárodní seminář Jazyk totalitní a posttotalitní společnosti (Sofie, Bulharsko, 12.-13.9.1995).
Časopis pro moderní filologii, 78 [1] 59-61 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

033990 - UJC-A 960100 BG bul C
Rangelova, A.
Izgraždane na baza za opisanie na posttotalitarnata leksika v češkija ezik.
In: Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo. - (Ed. Šamraj, T.). - Sofia, Prochazka i Kačarmazov 1996. - S. 155-159. - ( ).
[Ezikat na totalitarnoto i posttotalitarnoto obštestvo. Sofia (BG), 95.09.12-95.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552

036978 - UJC-A 960154 CZ cze R
Roudný, M.
[Recenze].
Rec.: Boháč, P. - Kolář, J. / Vyšší geomorfologické jednotky České republiky.
Rec.: Boháč, P. - Kolář, J.: Vyšší geomorfologické jednotky České republiky.
Acta onomastica, 37, 160-161 (1996).

036982 - UJC-A 960158 CZ cze R
Roudný, M.
[Recenze].
Rec.: Schobinger, V. - Egli, A. - Kläui, H. / Zürcher Familiennamen. Enstehung, Verbreitung und Bedeutung der Namen alteingesessener Zürcher Familien. - Zürich, Zürich Kantonalbank 1994, 192 s.
Rec.: Schobinger, V. - Egli, A. - Kläui, H.: Zürcher Familiennamen. Enstehung, Verbreitung und Bedeutung der Namen alteingesessener Zürcher Familien. - Zürich, Zürich Kantonalbank 1994, 192 s.
Acta onomastica, 37, 162-163 (1996).

036981 - UJC-A 960157 CZ cze J
Roudný, M. - Olivová-Nezbedová, L. - Šrámek, R. - Knappová, M. - Lutterer, I. - et al.,
Onomastické zprávy a poznámky.
Acta onomastica, 37, 190-243 (1996).

031699 - UJC-A 960007 SIGLE CZ cze C
Schmiedtová, V.
Co ve slovníku nenajdete.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 121-124. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

031713 - UJC-A 960021 CZ cze J
Světlá, J.
Pot-pourri či potpourri?
Naše řeč, 79 [1] 49-51 (1996).

031719 - UJC-A 960027 CZ cze J
Světlá, J.
K otázce vlivu překladů na současnou češtinu. (Na materiálu průvodce Švýcarskem).
Naše řeč, 79 [2] 73-77 (1996).

033937 - UJC-A 960047 CZ cze R
Světlá, J.
Překládání a čeština.
Rec.: Kufnerová, Z. - Povejšil, J. - Skoumalová, Z. - Straková, V. - Poláčková, M. / Překládání a čeština. - Jinočany, H+H, 1994.
Naše řeč, 79 [3] 141-144 (1996).

036714 - UJC-A 960112 CZ cze R
Světlá, J.
[Recenze].
Rec.: Boyer, M. - Viallon, P. / La communication touristique. - Paris, PUF 1994. 126 s.
Časopis pro moderní filologii, 78 [2] 109-112 (1996).

031697 - UJC-A 960005 SIGLE CZ cze C
Svobodová, I.
Spisovnost a nespisovnost očima tazatelů v jazykové poradně.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 83-85. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

031714 - UJC-A 960022 CZ cze J
Svobodová, I.
Otázka pro.
Naše řeč, 79 [1] 52 (1996).

039508 - UJC-A 970169 CZ cze N
Svozilová, N.
Jak dnes píšeme/mluvíme. (Jazykový sloupek).
Literární noviny, 7 [2, 4, 9, 12, 15, 19, 26] - (96.00.00).

036755 - UJC-A 960703 CZ cze J
Šarapatková, Ž.
Sémantický vývoj psl. jedr7.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské university, 1996 [A 44] 21-23 (1996).

036745 - UJC-A 960519 CZ cze J
Šipková, M.
Numeralizace substantiv z hlediska dichotomie spisovnosti.
Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně. Řada jazyková a literární, 133 [27] 86-87 (1996).
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

036748 - UJC-A 960522 CZ cze J
Šipková, M.
Kroměvá tebe.
Naše řeč, 79 [4] 212-214 (1996).

031701 - UJC-A 960009 SIGLE CZ cze C
Štícha, F.
Spisovnost a nespisovnost literární řeči vypravěče.
In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. - (Ed. Šrámek, R.). - Brno, Masarykova univerzita 1996. - S. 188-190. - ().
[Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna (CZ), 95.01.17-95.01.19]

031710 - UJC-A 960018 CZ cze J
Štícha, F.
Křížení vět v češtině.
Naše řeč, 79 [1] 26-31 (1996).

031720 - UJC-A 960028 CZ cze J
Štícha, F.
O jazyce pamětí Vlastimila Brodského. (Vlastimilu Brodskému k 75. narozeninám).
Naše řeč, 79 [2] 78-84 (1996).

031728 - UJC-A 960036 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Sokolová, M. / Sémantika slovesa a slovesný rod. - Bratislava, Veda 1993, 110 s.
Slovo a slovesnost, 57 [2] 131-132 (1996).

031734 - UJC-A 960042 NL eng B
Štícha, F.
On Implicitness in Language and Discourse: A Contrastive View.
In: Travaux du Cercle Linguistique de Prague n.s. - Prague Linguistic Circle Papers. - (Ed. Hajičová, E.; Leška, O.; Sgall, P.; Skoumalová, Z.). - Amsterdam, J. Benjamins 1996. - S. 331-346. - ().

033936 - UJC-A 960046 CZ cze J
Štícha, F.
Už vám někdo nabízel peníze jen tak?
Naše řeč, 79 [3] 135-140 (1996).

036719 - UJC-A 960117 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Kerbrat-Orecchioni, C. / La Question. - Lyon, Presses Universitaires 1991, 377 s.
Jazykovědné aktuality, 33 [3/4] 34-36 (1996).

036945 - UJC-A 960126 CZ cze R
Štícha, F.
Nad novou Příruční mluvnicí češtiny.
Rec.: / Příruční mluvnice češtiny. - Praha, Lidové noviny 1995, 800 s.
Naše řeč, 79 [5] 252-265 (1996).

036948 - UJC-A 960129 CZ cze R
Štícha, F.
[Recenze].
Rec.: Tobin, Y. / Aspect in the English verb. Process and result in language. - London, Longman 1993, 398 s.
Linguistica Pragensia, - [2] 108-111 (1996).

036957 - UJC-A 960136 CZ cze J
Štícha, F.
Frekvence gramatických jevů v literárních dílech.
Čeština doma a ve světě, 4 [4] 239-241 (1996).

018790 - UJC-A 940569 CZ cze N
Trnková, E.
Latinská slova dnes.
Rovnost, 6 [23] 3 (96.01.27).

036738 - UJC-A 960502 CZ cze J
Trnková, E.
Kde všude dnes najdeme latinu.
Naše řeč, 79 [1] 51-52 (1996).

031721 - UJC-A 960029 CZ cze J
Uhlířová, L.
Svenska spraknämnden aneb jazyková poradna po švédsku.
Naše řeč, 79 [2] 108-110 (1996).
Grant: IAA961409

031729 - UJC-A 960037 CZ cze R
Uhlířová, L.
Nový časopis o kvantitativní lingvistice.
Rec.: / Journal of Quantitative Linguistics, 1/1994.
Slovo a slovesnost, 57 [2] 156-158 (1996).

033940 - UJC-A 960050 CZ cze J
Uhlířová, L.
Archivace lingvistických dokumentů na počítači. (O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český - u příležitosti půlstoletí její činnosti.) Část 1.
Naše řeč, 79 [4] 171-186 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961409

033953 - UJC-A 960063 CZ cze R
Uhlířová, L.
Pocta Šafaříkovi.
Rec.: / Dve štúdie o Pavlu Jozefu Šafárikovi. - Prešov, Univ. P. J. Šafárika 1995
Časopis pro moderní filologii, 78 [1] 51-52 (1996).

033954 - UJC-A 960064 CZ cze R
Uhlířová, L.
Jak se popularizuje v Bulharsku.
Rec.: Ivanova, K. - Nikolova, R. / Nie, govoreštite chora. - Sofija, Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski" 1995. 229 s.
Časopis pro moderní filologii, 78 [1] 52-53 (1996).

033955 - UJC-A 960065 CZ cze R
Uhlířová, L.
Neslyšící a jejich řeč.
Rec.: Ahlgren, I. - Hyltenstam, K. / Bilingualism in Deaf Education. - Hamburg, Signum, 1994. 312 s.
Časopis pro moderní filologii, 78 [1] 53-54 (1996).

033970 - UJC-A 960080 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Kucarov, I. / Edno ekzotično naklonenie na balgarskija glagol. - Sofija, Universitetsko izdatelstvo sv. Kliment Ochridski, 1994, 224 s.
Slavia, 65 [1/2] 191-192 (1996).

036715 - UJC-A 960113 CZ cze R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: - / Slavjanski ezici. Grammatični očerci. - Sofija, Balgarskata akademija na naukite 1994. 586 s.
Časopis pro moderní filologii, 78 [2] 112-116 (1996).

036944 - UJC-A 960125 CZ cze J
Uhlířová, L.
Archivace lingvistických dokumentů na počítači. Část 2.
Naše řeč, 79 [5] 225-237 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA961409

036951 - UJC-A 960130 DE eng B
Uhlířová, L.
How Long Are Words in Czech?
In: Glottometrika 15. - (Ed. Schmidt, P.). - Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier 1996. - S. 134-146.
Grant: GV102/96/K087

036952 - UJC-A 960131 DE eng R
Uhlířová, L.
[Recenze].
Rec.: Tuldava, J. / Methods in Quantitative Linguistics. - Quantitative Linguistics, Vol. 54, Wissenschaftlicher Verlag Trier 1995.
In: Glottometrika 15. - (Ed. Schmidt, P.). - Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier 1996. - S. 218-220.
Grant:

036955 - UJC-A 960134 CZ cze R
Uhlířová, L.
O kultivované mluvnici kultivované variety češtiny.
Rec.: / Příruční mluvnice češtiny. - Praha, Lidové noviny 1995, 800 s.
Slavia, 65 [4] 495-504 (1996).

036756 - UJC-A 960704 CZ cze J
Valčáková, P.
Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso.
Sborník prací filozofické fakulty Brněnské university, 1996 [A 44] 25-27 (1996).

036941 - UJC-A 960122 CZ cze R
Zourková, J. - Hlavsa, Z.
[Recenze].
Rec.: / Rozumět jazyku. Sborník k významnému jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc. - Praha, Pedagogická fakulta UK 1995, 112 s.
Slovo a slovesnost, 57 [4] 300-302 (1996).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11