ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

021272 - USD-C 950171 CZ cze N
Belda, J.
Smrt Jana Zajíce.
Lidová demokracie, 50 [48] 7 (94.02.26).

020073 - USD-C 950001 CZ cze B
Belda, J. - Benčík, A. - Pecka, J.
Dislokace sovětských vojsk v Československu 1968-1969. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 102 s. - (Materiály, studie, dokumenty. 6).
Grant: IAA963103

020074 - USD-C 950003 CZ cze B
Belda, J. - Benčík, A. - Pecka, J.
Polsko a vojenská intervence 1968. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 46 s. - (Materiály, studie, dokumenty. 5).
Grant: IAA963103

020076 - USD-C 950005 CZ cze B
Benčík, A.
Operace Dunaj. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 266 s. - (Sešity ÚSD. 18).
Grant: IAA963103

020075 - USD-C 950004 CZ cze B
Benčík, A. - Pecka, J.
Maďarská účast v srpnové intervenci 1968. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 43 s. - (Materiály, studie, dokumenty. 4).
Grant: IAA963103

020077 - USD-C 950015 CZ cze B
Břeňová, V.
Rukopisy, inkunabule a vzácné tisky z knihovny Vyšehradské kapituly. Katalog výstavy. Praha, Lobkovický palác 1994. - 4 s.

021273 - USD-C 950176 CZ cze Jx
Břeňová, V.
Rukopisy, inkunabule a vzácné tisky z knihovny Vyšehradské kapituly.
Národní knihovna, 5 [3/4] 291-292 (1994).

020078 - USD-C 950017 CZ cze B
Císařovská, B. - Hlušičková, R.
Hnutí za občanskou svobodu 1988-1989. Sborník dokumentů. Brno, Maxdorf 1994. - 281 s. - (Historia Nova. 4).
Grant: GA404/93/1210GA404/94/0445

021274 - USD-C 950179 CZ cze Jx
Drápala, M.
Hromádkové strana spravedlivých.
Respekt, 5 [52] 3 (1994).

021275 - USD-C 950180 CZ cze Jx
Drápala, M.
Jurský park českých intelektuálů. Ve jménu svědomí a pravdy proti diktatuře pragmatismu.
Respekt, 5 [23] 2 (1994).

021276 - USD-C 950181 CZ cze Jx
Drápala, M.
Masarykovo dědictví spočívá v poselství činu.
Respekt, 5 [37] 2 (1994).

021277 - USD-C 950187 CZ cze Jx
Drápala, M.
Zdroj národní síly s pachutí minulého století. Sokolský slet se po desetiletích opět konal v Praze.
Respekt, 5 [28] 2 (1994).

021278 - USD-C 950190 CZ cze B
Glazar, R. - Janišová, M. - Jirásková, M. (Eds.)
Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Praha, Torst 1994. - 333 s. - ().

020396 - USD-C 950146 CZ cze B
Helešic, F.
Komunističtí novináři 1921-1938. Příspěvek k formování "revolučních elit".
In: Politické elity v Československu 1918-1948. - (Ed. Koutská, I.; Svátek, F.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. - S. 194-232. - ().
Grant: GA404/93/1213IAA963401

021301 - USD-C 950266 CZ cze J
Hoppe, J.
Sociální demokraté ve Druhé republice.
Dějiny a současnost, 16 [3] 63 (1994).

028291 - USD-C 960053 CZ ger B
Hyndráková, A. - Lorencová, A.
Aus der Tiefe der Vergangenheit.
In: Theresienstädter. Studien und Dokumenten. - (Ed. Kárný, M.; Kemper, R.; Kárná, M.). - Praha, Nadace Terezínská iniciativa 1994. - S. 135-143. - ().

020079 - USD-C 950024 CZ cze B
Janišová, M. - Kaplan, K. - Bulínová, M.
Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. Edice dokumentů.
In: 1. Církevní komise ÚV KSČ ("církevní šestka"), duben 1949 - březen 1950. - 1 - Brno, Doplněk 1994. - 505 s.
Grant: GA404/93/1214GA404/94/0448

020398 - USD-C 950150 CZ cze B
Jeřábková, J. - Mottl, J. - Břeňová, V. - Malá, D. - Malá, J.
Česká národní bibliografie. Uživatelská příručka (pro CD-ROM). Praha, Národní knihovna 1994. - 16+příl. A-F s.

020080 - USD-C 950038 CZ cze B
Kaplan, K.
K politickým procesům v Československu 1948-1954. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 214 s. - (Sešity ÚSD. 15).
Grant: GA404/93/1214GA404/94/0448

028292 - USD-C 960055 CZ cze B
Kaplan, K.
Církevní politické procesy v padesátých letech.
In: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy. - Brno, Mova 1994. - S. 245-252.
Grant: GA404/94/0448

021279 - USD-C 950202 CZ cze Jx
Kaplan, K. - Bulínová, M.
Případ Krajina.
Mladý svět, 36 [5] 18-19 (1994).

020392 - USD-C 950133 CZ cze B
Kaplan, K. - Tomášek, D.
O cenzuře v Československu v letech 1945-1956. Studie. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. - 183 s. - ().
Grant: GA404/94/0448

020081 - USD-C 950040 CZ cze B
Kaplan, K. - Váchová, J. (Eds.)
Letáky 1948. Dokumenty. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 177 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 9 ).
Grant: GA404/94/0448

020082 - USD-C 950041 CZ cze B
Kaplan, K. - Váchová, J. (Eds.)
Letáky 1949. Dokumenty. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 120 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 11 ).
Grant: GA404/94/0448

020083 - USD-C 950057 CZ cze Bx
Kocian, J.
Program obnovy Československa v českém politickém spektru v letech 1939-1945.
In: Moderní dějiny. - 2 - Praha, HÚ AV ČR 1994. - S. 163-170.

020400 - USD-C 950162 CZ cze N
Kocian, J.
Vznik slovenské Demokratické strany na podzim 1944.
Lidové noviny, 7 [233] 7 (94.10.04).

020401 - USD-C 950163 CZ cze N
Kocian, J.
Vánoční poselství prezidenta E. Beneše.
Lidové noviny, 7 [302] 5 (94.12.27).

028210 - USD-C 960020 CZ cze J
Kocian, J.
Program obnovy Československa v českém politickém spektru v letech 1939-1945.
Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století, 2, 163-170 (1994).
[Československo 1918-1948. Nahodilost nebo logika dějin?. Praha (CZ) , 93.10.12-93.10.13]

020084 - USD-C 950061 CZ cze B
Koutská, I. - Svátek, F.
Politické elity v Československu 1918-1948. Sborník. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 250 s. - (Sešity ÚSD. 20).
Grant: GA404/93/1213IA96302

021291 - USD-C 950236 CZ cze B
Krček, J. - Pecka, J.
České a moravské ukolébavky. Praha, Portál 1994. - 55 s.

021281 - USD-C 950215 CZ cze N
Krejčová, H.
Bílá místa, mezery a tabu.
Telegraf, 3 [137] 1, 3 (94.06.11).

021282 - USD-C 950220 CZ cze N
Krejčová, H.
Semitismus - Jesuitismus.
Denní telegraf, 3, [-] 5 (94.07.23).

021283 - USD-C 950223 CZ cze J
Krejčová, H.
Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera.
Dějiny a současnost, 16 [6] 63-64 (1994).

021284 - USD-C 950224 CZ cze N
Krejčová, H.
Židé a česká společnost.
Český deník, 4, [-] 7 (94.11.18).

021280 - USD-C 950214 CZ cze N
Krejčová, H. - Hlavatý, P.
Antisemitismus není jen jeden.
Telegraf, 3, [-] 10 (94.01.22).

021289 - USD-C 950234 CZ cze N
Machálek, V.
Česká reprezentace na podzim 1939.
Lidové noviny, 7 [284] 8 (94.12.03).

021290 - USD-C 950235 CZ cze Jx
Machálek, V.
Počátek řetězu katastrof. Výňatky z rukopisu o E. Háchovi.
Naše rodina, 10, [-] 7-8 (1994).

020399 - USD-C 950159 CZ cze N
Mandler, E.
V omamném zajetí mýtu sametové revoluce.
Lidové noviny, 7 [300] 8 (94.12.22).

021285 - USD-C 950225 CZ cze N
Mandler, E.
K čemu slouží paměť.
Lidové noviny, 7, [-] 3 (94.11.16).
Grant: IAA963101

021286 - USD-C 950226 CZ cze N
Mandler, E.
Kdo konfiskoval majetek, kdy a komu.
Mladá fronta Dnes, 5, [-] 5 (94.06.22).

021287 - USD-C 950227 CZ cze N
Mandler, E.
Vůdcové Pražského jara 68 jako politici selhali.
Mladá fronta Dnes, 5 [196] 6 (94.08.22).

021288 - USD-C 950228 CZ cze B
Musilová, D.
Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky. Studie a dokumenty. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. - 139 s.
Grant: IA96301GA404/94/0448

020085 - USD-C 950083 CZ cze B
Otáhal, M.
Opozice, moc, společnost 1969-1989. Příspěvek k dějinám "normalizace". Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 124 s. - (Historia Nova. 6).
Grant: GA404/94/0445

020390 - USD-C 950131 CZ cze J
Pecka, E. - Pecka, J. - Ungr, V.
Každodennost konce 60. let 20. století na Českobudějovicku .
Jihočeský sborník historický, 63, [-] 185-199 (1994).
Grant: IAA963103

020393 - USD-C 950134 CZ cze J
Pecka, J.
K otázce tzv. Zlatokorunského rukopisu.
Jihočeský sborník historický, 63, [-] 69-100 (1994).

020397 - USD-C 950147 CZ cze B
Pecka, J.
Revoluční národní výbory jako prostor pro místní elity.
In: Politické elity v Československu 1918-1948. - (Ed. Koutská, I.; Svátek, F.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. - S. 233-254. - ().
Grant: GA404/93/1213

020086 - USD-C 950094 CZ cze B
Pernes, J.
Život plný nepřátel aneb dramatický život a tragická smrt následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Praha, Iris 1994. - 276 s.

021292 - USD-C 950240 CZ cze Jx
Pernes, J.
Následník trůnu. František d'Este a Pochodeň dneška.
Proglas, 5 [8] 31-36 (1994).

021293 - USD-C 950241 CZ cze Jx
Pernes, J.
Moravané mezi Prahou a Vídní.
Proglas, 5 [9] 31-37 (1994).

020087 - USD-C 950100 CZ cze B
Prečan, V.
V kradeném čase. Výběr ze studií, článků a úvah z let 1973-1993. (Ed. Drápala, M.). - Brno, Doplněk 1994. - 615 s.
Grant: GA404/93/1210

021294 - USD-C 950247 SK sla C
Prečan, V.
Občianska statočnost v dejepisectve.
In: SNP v pamäti národa. - Bratislava, NVK International 1994. - S. 332-336.
[SNP v pamäti národa. Donovaly (SK), 94.04.26-94.04.28]
Grant: GA404/94/0446

020092 - USD-C 950119 CZ cze C
Suk, J.
Informace o archivu Přemysla Pittra.
In: Přemysl Pitter - život a dílo. - Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 1994. - S. 88-94.
[Přemysl Pitter - život a dílo. Praha (CZ), 93.03.27]

020391 - USD-C 950132 CZ cze J
Svátek, F.
Francouzská historička Michelle Perrotová.
Dějiny a současnost, 16 [6] 57-60 (1994).

020394 - USD-C 950144 CZ cze B
Svátek, F.
Elity v Československu 1918-1948.
In: Politické elity v Československu 1918-1948. - (Ed. Koutská, I.; Svátek, F.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. - S. 7-11. - ().
Grant: GA404/93/1213

020395 - USD-C 950145 CZ cze B
Svátek, F.
Politické elity v historiografii a politologii. Náčrt problematiky ideologie - slova - pojmu elity.
In: Politické elity v Československu 1918-1948. - (Ed. Koutská, I.; Svátek, F.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 1994. - S. 33-64. - ().
Grant: GA404/93/1213IAA963401

021295 - USD-C 950253 CZ cze J
Svátek, F.
Maurice Agulhon.
Dějiny a současnost, 16 [5] 57-59 (1994).

020088 - USD-C 950108 CZ cze B
Svobodová, J.
Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992. Studie. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 90 s. - (Sešity ÚSD. 19).
Grant: GA404/93/1212IA963101

021296 - USD-C 950254 CZ cze N
Svobodová, J.
A zde jsou knihy. K soudobé izraelské beletrii.
Telegraf, 3 [Příloha] 4 (94.05.07).

021297 - USD-C 950255 CZ cze J
Svobodová, J.
Jihlavské zaklínání dialogem. Zpráva o konferenci.
Dějiny a současnost, 16 [3] 56 (1994).
Grant: IAA963101

021298 - USD-C 950259 CZ cze N
Svobodová, J.
Politika v Dnešku a Dnešek v Politice.
Telegraf, 3, [-] 18 (94.04.09).

020089 - USD-C 950111 CZ cze B
Tůma, O.
Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze jako politický a sociální fenomén. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 84 s. - (Historia Nova. 7).
Grant: GA404/93/1210GA404/94/0445

021299 - USD-C 950260 CZ cze N
Tůma, O.
Zpráva o vraždách noci z 20. na 21.8.1969.
Mladá fronta Dnes, 5, [-] 22-23 (94.08.18).

020090 - USD-C 950113 CZ cze B
Váchová, J. - Koudelka, F. (Eds.)
Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1969-1989 v Československu. Statistický přehled. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 39 s. - (Dokumenty o perzekuci a odporu. 10 ).

020091 - USD-C 950116 CZ cze B
Vaněk, M.
Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989. Praha, ÚSD AV ČR 1994. - 60 s.
Grant: GA404/93/1210GA404/94/0445IAA9063601

021300 - USD-C 950265 CZ cze B
Vondrová, J.
Češi a sudetoněmecká otázka 1939-1945. Dokumenty. Praha, Ústav mezinárodních vztahů 1994. - 347 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11