ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

111563 - UCL-M 20043091 RIV CZ eng J
Bílek, P. A.
The east, west and the central of Europe as cultural concepts, emblems and vehicles of creative misunderstanding.
Brown Slavic Contributions, 13, [-] 78-101 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074274 - UCL-M 20000053 CZ cze N
Bláhová, K.
Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty.
Tvar, 11 [11] (2000). - (Tvary ; sv. 11. Řada A).

074271 - UCL-M 20000050 RIV CZ cze J
Blažíček, P.
Poezie 1948-1958 jako výraz oficiální ideologie.
Česká literatura, 48 [2] 154-168 (2000).

074418 - UCL-M 20000200 RIV CZ cze M
Blažíček, P.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074298 - UCL-M 20000077 CZ cze R
Černý, J.
Rozloučení velkého vypravěče.
Rec.: Valenta, E. - Tomáš, F.: Žít ještě jednou.
Host, příl. Recenzní příloha, 16 [9] 1-2 (2000).

074307 - UCL-M 20000087 CZ cze R
Červenka, M.
Mukařovského žlutá knížka.
Rec.: Grygar, M.: Terminologický slovník českého strukturalismu.
Kritická Příloha Revolver Revue, [16] 67-70 (2000).

074310 - UCL-M 20000090 CZ cze R
Červenka, M.
Nová interpretace Březinova díla.
Rec.: Vojvodík, J.: Symbolismus im Spannungsfeld zwischen ästhetischer und eschatologischer Existenz.
Česká literatura, 48 [1] 97-102 (2000).

074315 - UCL-M 20000096 CZ cze N
Červenka, M.
Tak zvaná hudebnost verše.
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 37 [3] 6-7 (2000).

074323 - UCL-M 20000104 CZ cze N
Červenka, M.
Ani si to nezasloužíme... Nad bulletinem vratislavských bohemistů.
Literární noviny, 11 [38] 10 (2000).

074326 - UCL-M 20000107 RIV DE ger C
Červenka, M.
Máchas Stellung in der Entwicklung des tschechischen Verses.
In: Kapitel zur Poetik Karel Hynek Máchas. Die tschechische Romantik im europäischen Kontext. - München, Verlag Otto Sagner 2000. - S. 146-152.
[Karel Hynek Mácha. Postdam (DE), 95.01.21-95.01.22]

074329 - UCL-M 20000110 CZ cze N
Červenka, M.
New Orleans Review...
Literární noviny, 11 [51] 9 (2000).

074343 - UCL-M 20000124 RIV CZ cze M
Červenka, M.
Instrumentace v rámci zvukové vrstvy básnického díla.
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 125-130.

074399 - UCL-M 20000181 RIV SK cze J
Červenka, M.
Princip volného verše.
Slovenská literatúra, 47, 325-333 (2000).

086150 - UCL-M 20010004 CZ cze N
Červenka, M.
Laudatio na Karla Šiktance.
Dokořán, 4 [16] 47-50 (2000).

086201 - UCL-M 20010055 RIV CZ cze C
Červenka, M.
František Ladislav Čelakovský a obrozenský sylabizující verš.
In: Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799-1999. - Strakonice, Muzeum středního Pootaví 2000. - S. 64-69.
[Růže stolistá. Strakonice (CZ), 00.05.05-00.05.07]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074311 - UCL-M 20000091 RIV CZ cze M
Červenka, M. - Jankovič, M.
Komentář editorů.
In: Studie. Sv. 1. - Brno, Host 2000. - S. 511-546. - ( Strukturalistická knihovna ; sv. 4).

074313 - UCL-M 20000093 CZ cze M
Červenka, M. - Kudrnáč, J.
Komentář.
In: Intimní lyrika. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000. - S. 347-403.

074266 - UCL-M 20000045 CZ cze N
Čornej, P.
Josef Pekař byl vědeckým sokem T. G. Masaryka. Před 130 lety se narodil významný český historik, který roku 1935 odmítl kandidaturu na funkci prezidenta.
Lidové noviny, 13 [87] 24 (2000).

074277 - UCL-M 20000056 CZ cze R
Čornej, P.
Lexikon současných českých historiků.
Rec.: Pánek, J. - Vorel, P.: Lexikon současných českých historiků.
Český časopis historický, 98 [2] 371-373 (2000).

074304 - UCL-M 20000083 RIV CZ cze J
Čornej, P.
Žižka před Prahou.
Česká literatura, 48 [6] 564-578 (2000).

074339 - UCL-M 20000120 RIV CZ cze M
Čornej, P.
Žižka před Prahou.
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 46-59.

074419 - UCL-M 20000201 RIV CZ cze M
Čornej, P.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074352 - UCL-M 20000133 CZ cze N
Dokoupil, B.
Funkce návratných motivů v knižní prvotině Vladimíra Körnera.
Tvar, 11 [10] 1, 4 (2000).

074355 - UCL-M 20000136 RIV CZ cze J
Dokoupil, B.
Knižní kultura (1964-1965).
Česká literatura, 48 [3] 290-292 (2000).

074403 - UCL-M 20000185 RIV CZ cze M
Dokoupil, B.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

086340 - UCL-M 20010193 RIV CZ cze M
Dokoupil, B.
Historická próza.
In: Průhledy do české literatury 20. století. - (Ed. Poláček, J.). - Brno, Cerm 2000. - S. 7-23.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074255 - UCL-M 20000034 CZ cze M
Färber, V.
Počasí na vraždu aneb Silná dobrá vůle. (Ed. Färber, V.). - Praha, Argo 2000. - 168 s.

074338 - UCL-M 20000119 CZ cze K
Formánková, E.
Tylovské návraty na přelomu čtyřicátých a padesátých let.
In: Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 53-58.
[Návraty k velkým. Literární konference 42. Bezručovy Opavy. Opava ( cs), 99.09.14-99.09.15]

074312 - UCL-M 20000092 RIV CZ cze M
Havránková, M.
Ediční doslov.
In: Povídky I. - Praha, Nadační fond Františka Langera 2000. - S. 313-317.

074414 - UCL-M 20000196 RIV CZ cze M
Havránková, M.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074281 - UCL-M 20000060 CZ cze J
Hemelíková, B.
Téma: česká literatura na konci tisíciletí.
Dějiny a současnost, 22 [4] 58-59 (2000).

074341 - UCL-M 20000122 RIV CZ cze M
Hemelíková, B.
Popelka Biliánová. Básnická družina kolem Švandy dudáka.
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 98-107.

074391 - UCL-M 20000173 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Podíl humoru a satiry na diferenciaci literatury šedesátých let.
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 365-368. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

086280 - UCL-M 20010134 RIV CZ cze C
Hemelíková, B.
František Ladislav Čelakovský a hudba: neznámý rukopis Vratislava Vycpálka.
In: Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799-1999. - Strakonice, Muzeum středního Pootaví 2000. - S. 61-63.
[Růže stolistá. Strakonice (CZ), 00.05.05-00.05.07]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074309 - UCL-M 20000089 RIV CZ cze J
Hodrová, D. - Milota, K.
Od Nové země k Zóně.
Česká literatura, 48 [1] 36-50 (2000).

074249 - UCL-M 20000028 CZ cze N
Holan, V.
Listy přítele. (Dopisy Vladimíra Holana Stanislavu Zedníčkovi).
Souvislosti, [2 (44)] 107-123 (2000).

074228 - UCL-M 20000004 CZ cze N
Holý, J.
Spory kolem Karla Čapka.
Tvar, 11 [3] 10-11 (2000).
[Karel Čapek - spisovatel a demokrat. Praha, 2000.01.14-2000.01.16]

074235 - UCL-M 20000011 CZ cze J
Holý, J.
K sedmdesátinám Jiřího Brabce.
Český jazyk a literatura, 50 (1999-2000) [5/6] 142-143 (2000).

086147 - UCL-M 20010001 CZ cze M
Holý, J.
Komentář.
In: Amazonský proud. Pekař Jan Marhoul. Pole orná a válečná. Poslední soud. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2000. - S. 433-478.

086165 - UCL-M 20010019 RIV CZ cze M
Holý, J.
Pražská Kostnická škola: mezi teorií a textem.
In: Slovo - struktura(lismus) - příběh. Pocta Květoslavu Chvatíkovi. - Olomouc, Aluze (Katedra bohemistiky FF UP) 2000. - S. 69-74.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097210 - UCL-M 20020192 RIV AT ger J
Holý, J.
Die Prager strukturalistische Schule: zwischen Theorie und Text.
Wiener Slawistisches Jahrbuch, 46, 137-144 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074320 - UCL-M 20000101 CZ cze R
Hrbata, Z.
Meziliterární centrismy jako problém generální literatury.
Rec.: Pospíšil, I. - Zelenka, M.: Centrisme interlittéraire des littératures de l'Europe centrale.
Svět literatury, [19] 118-120 (2000).

074357 - UCL-M 20000138 CZ cze N
Hruška, P.
Tip Petra Hrušky.
Host, příl. Recenzní příloha, 16 [7] 16 (2000).

074359 - UCL-M 20000140 CZ cze N
Hruška, P.
Pořád na svém místě. (Karlu Šiktancovi vycházejí Sebrané spisy).
Host, 16 [8] 20 (2000).

074367 - UCL-M 20000149 RIV CZ cze N
Hruška, P.
Povinnost jistot a potřeba pochyb. Lze číst oficiálně publikovanou poezii padesátých let? aneb náběhy k obnovení její výrazové a žánrové škály.
Host, 16 [10] 24-27 (2000).

074376 - UCL-M 20000158 RIV CZ cze J
Hruška, P.
Obratník (1994-1999).
Česká literatura, 48 [3] 292-294 (2000).

074415 - UCL-M 20000197 RIV CZ cze M
Husová, M.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074230 - UCL-M 20000006 CZ cze R
Janáček, P.
Josef Urban: Sedmikostelí. Gotika, bílý jednorožec a tajemství románu.
Rec.: Urban, M.: Sedmikostelí.
Reflex, 11 [7] 53 (2000).

074267 - UCL-M 20000046 CZ cze R
Janáček, P.
Co patří i nepatří do literatury pro kluky, toť otázka.
Rec.: Studenovský, T. - Bláha, J.: Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně).
Mladá Fronta Dnes, 11 [83] 19 (2000).

074305 - UCL-M 20000084 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Literatura malého národa.
Česká literatura, 48 [6] 581-591 (2000).

074340 - UCL-M 20000121 RIV CZ cze M
Janáček, P.
Literatura malého národa.
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 98-107.

086212 - UCL-M 20010066 CZ cze R
Janáček, P.
Ovidius, Poe, Verne, Škvorecký a román, který jede jako stroj.
Rec.: Škvorecký, J.: Nevysvětlitelný příběh aneb Vyprávění Questa Firma Sicula.
Danny, 24-26 (2000).

074321 - UCL-M 20000102 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Nad Vančurovými Obrazy z dějin národa českého.
Česká literatura, 48 [4] 339-365 (2000).

074325 - UCL-M 20000106 CZ cze N
Jankovič, M.
A objevit novou zemi.
Tvar, 11 [17] 1, 4 (2000).

074327 - UCL-M 20000108 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Role intonace v Čapkově Hordubalovi. (Hledání přístupu).
Česká literatura, 48 [5] 451-465 (2000).

074332 - UCL-M 20000113 RIV CZ cze J
Jankovič, M.
Jistoty tvaru.
Česká literatura, 48 [6] 592-601 (2000).

074342 - UCL-M 20000123 RIV CZ cze M
Jankovič, M.
Jistoty tvaru.
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 86-97.

074385 - UCL-M 20000167 RIV CZ cze K
Jankovič, M.
Oživená tradice českého strukturalismu.
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 72-81. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

074292 - UCL-M 20000071 CZ cze K
Janoušek, P.
Návrat k sobě, návrat k malým.
In: Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 21-32.
[Návraty k velkým. Literární konference 42. Bezručovy Opavy. Opava ( cz), 99.09.14-99.09.15]

074300 - UCL-M 20000079 CZ cze R
Janoušek, P.
Pohádka... nic víc, nic míň.
Divadelní noviny, 9 [20] 2 (2000).

074302 - UCL-M 20000081 RIV CZ cze N
Janoušek, P.
České drama 1945-1948.
Divadelní revue, 11 [4] 14-30 (2000).

074224 - UCL-M 20000001 CZ cze N
Jareš, M.
Antikvariát (a slasti s ním spojené).
Host, 16 [1] 40-41 (2000).

074225 - UCL-M 20000002 CZ cze R
Jareš, M.
Anekdoty, divadlo a jiné kousky.
Rec.: Poláček, K.: Paralipomena.
Tvar, 11 [2] 21 (2000).

074229 - UCL-M 20000005 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-.
Rec.: Labyrint.
Tvar, 11 [3] 17 (2000).

074238 - UCL-M 20000016 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-.
Rec.: Neon.
Tvar, 11 [6] 17 (2000).

074264 - UCL-M 20000043 CZ cze N
Jareš, M.
All You need is retro (plus Internet).
Tvar, 11 [5] 12 (2000).

074265 - UCL-M 20000044 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-
Rec.: Neon.
Tvar, 11 [6] 17 (2000).

074270 - UCL-M 20000049 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-.
Rec.: Kritická Příloha Revolver Revue. Hlava, časopis pro kulturu kraje děda Praděda. Vodopád.
Tvar, 11 [9] 17 (2000).

074272 - UCL-M 20000051 CZ cze N
Jareš, M.
Artuš Černík - Zapomínaný příslušník avantgardy.
Aluze, 4 [1] 237-239 (2000).

074275 - UCL-M 20000054 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso- Hlavní chod: Neon 4/2000.
Rec.: Neon.
Tvar, 11 [12] 17 (2000).

074280 - UCL-M 20000059 CZ cze N
Jareš, M.
Kamil Berdych.
Pěší zóna, [6] 40-41 (2000).

074288 - UCL-M 20000067 CZ cze R
Jareš, M.
Exilový Langer mezi námi.
Rec.: Langer, F.: Tvorba z exilu.
Tvar, 11 [14] 20-21 (2000).

074289 - UCL-M 20000068 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso- Hlavní chod: Kritická příloha Revolver revue č. 17.
Rec.: Kritická příloha Revolver revue.
Tvar, 11 [15] 17 (2000).

074297 - UCL-M 20000076 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso- Hlavní chod: Host 8/2000.
Rec.: Host.
Tvar, 11 [19] 17 (2000).

074299 - UCL-M 20000078 CZ cze N
Jareš, M.
Patnáct písní Maurice Maeterlincka u nás.
Aluze, 4 [2] 203-204 (2000).

086207 - UCL-M 20010061 CZ cze N
Jareš, M.
Šťastné a veselé v literatuře.
Nové knihy, 40 [51] 4-5 (2000).

086226 - UCL-M 20010080 CZ cze J
Jareš, M.
Nejasnost myšlení a křečovitost výrazu. (Nad dobovým přijímáním sborníku Aktiv. Dodatek k edici sborníku v Aluzi 1/2000).
Aluze, 4 [3] 157-158 (2000).

086232 - UCL-M 20010086 RIV CZ cze M
Jareš, M.
Poezie střední Evropy.
In: Hercynský les - Olomouc, Periplum 2000. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074306 - UCL-M 20000085 CZ cze R
Jungmannová, L.
Nedělitelná jednota milování a psaní.
Rec.: Tatarka, D.: Písačky pre milovanú Lutéciu.
Mladá Fronta Dnes, 11 [67] 17 (2000).

074314 - UCL-M 20000095 CZ cze R
Jungmannová, L.
Příběh poezie.
Rec.: Součková, M.: Případ poezie.
Souvislosti, [1 (43)] 172-177 (2000).

074317 - UCL-M 20000098 CZ cze R
Jungmannová, L.
V kůži Michala Viewegha.
Rec.: Viewegh, M.: Nové nápady laskavého čtenáře.
Literární noviny, 11 [27] 8 (2000).

074318 - UCL-M 20000099 CZ cze R
Jungmannová, L.
Prospěšný posun literární vědy.
Rec.: Pechlivanos, M. - Rieger, S. - Struck, W. - Weitz, M.: Úvod do literární vědy.
Mladá Fronta Dnes, 11 [128] 19 (2000).

074322 - UCL-M 20000103 CZ cze R
Jungmannová, L.
Una storia del bel canto.
Rec.: Součková, M.: Bel canto.
Literární noviny, 11 [32] 8 (2000).

074328 - UCL-M 20000109 CZ cze N
Jungmannová, L.
Génius literatury Thomas Bernhard.
Lidové noviny, 13 [265] 24 (2000).

074330 - UCL-M 20000111 CZ cze R
Jungmannová, L.
Havel znovu přečtený.
Rec.: Havel, V.: Hry.
Tvar, 11 [20] 20 (2000).

086195 - UCL-M 20010049 CZ cze R
Jungmannová, L.
-Však to také není četba pro ženy-.
Rec.: Landsmann, I.: Pestré vrstvy.
Labyrint revue, - [7/8] 63-64 (2000).

075782 - UCL-M 20000215 CZ cze E
Kaňka, A. (Ed.)
Bibliografie české literární vědy - bohemistiky 1981-1996. Beroun, AiP 2000. -
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248

074380 - UCL-M 20000162 CZ cze N
Knopp, F.
K šesti básním sbírky...
Literární noviny, 11 [19] 16 (2000).

074381 - UCL-M 20000163 CZ cze R
Knopp, F.
Kniha, která nešetří informacemi.
Rec.: Formanová, L. - Gruntorád, J. - Přibáň, M.: Exilová periodika.
Lidové noviny, 13 [106] 12 (2000).

074382 - UCL-M 20000164 RIV CZ cze B
Knopp, F.
Bibliografie díla Vladimíra Macury. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - 141 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

074383 - UCL-M 20000165 CZ cze N
Knopp, F.
Za "softTvarové" hodnocení Bibliografie díla Vladimíra Macury...
Tvar, 11 [17] 2 (2000).

074384 - UCL-M 20000166 CZ cze R
Knopp, F.
Encyklopedie i pro příští generaci.
Rec.: Šormová, E.: Česká divadla.
Lidové noviny, 13 [291] 20 (2000).

074406 - UCL-M 20000188 RIV CZ cze M
Kraitlová, I.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074227 - UCL-M 20000216 CZ cze N
Křivánek, V.
Básník František Heřmánek aneb Co uvízne v nevodu času.
Tvar, 11 [3] 6-7 (2000).

074234 - UCL-M 20000010 CZ cze R
Křivánek, V.
Literárněhistorický skanzen, nebo živá poezie?
Rec.: Hron, Z.: Jezerní básníci.
Literární noviny, 11 [12] 11 (2000).

074268 - UCL-M 20000047 CZ cze N
Křivánek, V.
Píseň o vině a lítosti. (Folklor v básnickém světě Jana Skácela).
Tvar, 11 [8] 1, 4-5 (2000).

074282 - UCL-M 20000061 CZ cze N
Křivánek, V.
Můj tip. Co čte Vladimír Křivánek, literární historik.
Literární noviny, 11 [37] 15 (2000).

074290 - UCL-M 20000069 CZ cze K
Křivánek, V.
Tajemství básně v zrcadlech interpretací.
In: Bítov '99. Interpretace básnické skladby. Výklad poezie. - Brno, Petrov 2000. - S. 86-89.

074294 - UCL-M 20000073 CZ cze N
Křivánek, V.
Desetiletí neklidu. O mladé české poezii devadesátých let.
Tvar, 11 [18] 4-5 (2000).

074301 - UCL-M 20000080 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Akord snu, vášně a smrti.
In: František Langer na prahu nového tisíciletí. - Praha, Praha 2000 - evropské město kultury 2000. - S. 81-92.

074335 - UCL-M 20000116 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Návraty ztracených rájů - dílo Jaroslava Vejvody.
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. - Praha, Obec spisovatelů 2000. - S. 143-149.

074337 - UCL-M 20000118 CZ cze K
Křivánek, V.
"Pozemské" a "nebeské" v české poezii.
In: Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 47-52.
[Návraty k velkým. Literární konference 42. Bezručovy Opavy. Opava ( cs), 99.09.14-99.09.15]

074388 - UCL-M 20000170 RIV CZ cze K
Křivánek, V.
Struktura polyfonie v české poezii 60. let.
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 271-279. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

086216 - UCL-M 20010070 CZ cze N
Křivánek, V.
Báseň mého srdce.
Dokořán, 4 [16] 75 (2000).

086218 - UCL-M 20010072 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Melancholická nokturna.
In: Co skrývá tma - Praha, Cherm 2000. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074347 - UCL-M 20000128 CZ cze J
Kubíček, T.
Ludvík Kundera.
Duha, 14 [1] 11-13 (2000).

074349 - UCL-M 20000130 CZ cze R
Kubíček, T.
Elektronické vlaštovky.
Rec.: Josef Škvorecký.
Duha, 14 [1] 20-21 (2000).

074363 - UCL-M 20000145 RIV CZ cze J
Kubíček, T.
Próza budovatelských iluzí. (Česká próza 50. a 60. let na cestě od beznadějně šťastných zítřků).
Host, 16 [9] 30-36 (2000).

074368 - UCL-M 20000150 CZ cze R
Kubíček, T.
Ma rozhraní obou možností.
Rec.: Bittner, J.: Deník kastelána.
Host, příl. Recenzní příloha, 16 [10] 1-2 (2000).

074375 - UCL-M 20000157 RIV CZ cze K
Kubíček, T.
Past idyly.
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. - Praha, Obec spisovatelů 2000. - S. 108-112.
[Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí., 99.11.24-99.11.25]

074386 - UCL-M 20000168 RIV CZ cze K
Kubíček, T.
Myšlení o literatuře v prostředí českých literárních časopisů šedesátých let.
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 125-135. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

086325 - UCL-M 20010178 CZ cze N
Kubíček, T.
Elektronické vlaštovky.
Rec.: Josef Škvorecký.
Danny, 14-15 (2000).

074251 - UCL-M 20000030 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Karel Sabina.
Česká literatura, 48 [5] 502-518 (2000).

074252 - UCL-M 20000031 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Jan Erazim Sojka.
Česká literatura, 48 [5] 519-521 (2000).

074261 - UCL-M 20000040 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Povídka M. D. Rettigové Arnošt a Bělinka a Karamzinova Ubohá Líza.
Česká literatura, 48 [6] 609-617 (2000).

074333 - UCL-M 20000114 RIV CZ cze K
Kusáková, L.
Tandlerova zpěvohra Ostrov Lidožroutů z roku 1790.
In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 275-283.
[Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Plzeň, 99.03.04-99.03.06]

074334 - UCL-M 20000115 RIV CZ cze M
Kusáková, L.
Povídka M. D. Rettigové Arnošt a Bělinka a Karamzinova Ubohá Líza
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 111-119.

074411 - UCL-M 20000193 RIV CZ cze M
Kusáková, L.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

086314 - UCL-M 20010168 RIV CZ cze C
Kusáková, L.
Vztah Františka Ladislava Čelakovského k české raněobrozenecké beletrii.
In: Růže stolistá. F. L. Čelakovský 1799-1999. - Strakonice, Muzeum středního Pootaví 2000. - S. 3-8.
[Růže stolistá. Strakonice (CZ), 00.05.05-00.05.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0056801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074231 - UCL-M 20000007 CZ cze R
Langerová, M.
Trouby pekel ve verších Karla Miloty.
Rec.: Milota, K.: Gregor.
Lidové noviny, 13 [43] 16 (2000).

074232 - UCL-M 20000008 CZ cze R
Langerová, M.
Případ Milada Součková.
Rec.: Součková, M.: Případ poezie.
Týden, 7 [6] 60-61 (2000).

074237 - UCL-M 20000015 CZ cze N
Langerová, M.
Barevné knihy Jiřího Ortena.
Tvar, 11 [6] 10-11 (2000).

074308 - UCL-M 20000088 CZ cze R
Langerová, M.
Nejde už o těla, jde o detaily.
Rec.: Kabeš, P.: Pěší věc a jiné předpokoje. Krátké letní procesy.
Host, 16 [4] 10-11 (2000).

074316 - UCL-M 20000097 CZ cze R
Langerová, M.
Kihovnička Literárních novin. Knihkupectví Vyšehrad.
Rec.: Lenderová, M.: Zdenka Braunerová.
Literární noviny, 11 [26] 16 (2000).

074319 - UCL-M 20000100 RIV CZ cze B
Langerová, M.
Weiner. Brno, Host 2000. - 134 s. s. - (Studium ; sv. 4).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

074324 - UCL-M 20000105 CZ cze R
Langerová, M.
Mimochodem.
Rec.: Martínek, L.: Mimochodem.
Lidové noviny, 13 [221] 17 (2000).

074387 - UCL-M 20000169 RIV CZ cze K
Langerová, M.
Naivita. (Dílo jako sebevražda).
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 145-152. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

074416 - UCL-M 20000198 RIV CZ cze M
Langerová, M.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

086149 - UCL-M 20010003 CZ cze R
Langerová, M.
V poezii jde Josefu Škvoreckému o život.
Rec.: Škvorecký, J.: -na tuhle bolest nejsou prášky.
Danny, 30-31 (2000).

074412 - UCL-M 20000194 RIV CZ cze M
Lantová, L.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074428 - UCL-M 20000210 RIV CZ cze M
Lantová, L.
[Encyklopedická hesla].
In: Slovník českých spisovatelů. - Praha, Libri 2000. - S. 1.

074241 - UCL-M 20000019 CZ cze R
Lehár, J.
Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a středověk.
Rec.: Curtius, E. - Pelán, J. - Stromšík, J. - Zachová, I.: Evropská literatura a středověk.
Česká literatura, 48 [1] 94-96 (2000).

074408 - UCL-M 20000190 RIV CZ cze M
Lehár, J.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074244 - UCL-M 20000023 CZ cze B
Lehár, J. - Stich, A.
Kniha textů. Praha, Lidové noviny 2000. - 559 s.

111642 - UCL-M 20043175 RIV PL pol M
Linka, J.
Czytelnik Bridla w Ľrodowisku polskich badaczy literatury dawnej - szkic.
In: Barok w Polsce i w Europie ľrodkowo-Wschodniej. - (Ed. Pelc, J.; Mrowcewicz, K.; Prejs, M.). - Warszawa, Polonistyki Instytut Literatury Polskiej 2000. - S. 325-332.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074369 - UCL-M 20000151 CZ cze R
Lyčka, P.
Případ poezie.
Rec.: Součková, M.: Případ poezie.
Host, příl. Recenzní příloha, 16 [10] 12-13 (2000).

074226 - UCL-M 20000003 CZ cze N
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Švanda, P.: Věčný nedostatek věčnosti.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 1, 11 [5] 6 (2000).

074233 - UCL-M 20000009 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Božan, J. - Malura, J. - Kosek, P.: Slaviček rájský.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 2, 11 [8] 6 (2000).

074236 - UCL-M 20000013 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vokolek, V.: Vyprodaný čas.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 3, 11 [13] 6 (2000).

074263 - UCL-M 20000042 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vokolek, V.: Vyprodaný čas.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 3, 11 [13] 6 (2000).

074273 - UCL-M 20000052 CZ cze N
Med, J.
Smrt v literatuře. Několik poznámek k tématu.
Literární noviny, 11 [26] 10-11 (2000).

074276 - UCL-M 20000055 RIV CZ cze M
Med, J.
Exil jako vzdor i smích. (Nad poezií Ivana Diviše).
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. - Praha, Obec spisovatelů 2000. - S. 139-142.

074278 - UCL-M 20000057 CZ cze M
Med, J.
Přepych české kultury.
In: Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. - Brno, Atlantis 2000. - S. 264-267.

074283 - UCL-M 20000062 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Východočeská duchovní a slovesná kultura 18. století.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 5, 11 [22] 6 (2000).

074284 - UCL-M 20000063 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Hrdlička, J.: Démant a slza.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 6, 11 [26] 6 (2000).

074285 - UCL-M 20000064 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Zajatci hvězd a snů.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 7, 11 [31] 6 (2000).

074286 - UCL-M 20000065 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Mertl, V.: Hřbitov snů.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 8, 11 [35] 6 (2000).

074287 - UCL-M 20000066 CZ cze R
Med, J.
Hold Jaroslavu Durychovi.
Rec.: Jaroslav Durych.
Katolický týdeník, 11 [36] 8 (2000).

074291 - UCL-M 20000070 CZ cze M
Med, J.
František Daniel Merth.
In: Střípky vzpomínek. F. D. Merth očima přátel. - Strašín, Obecní úřad 2000. - S. 7-9.

074293 - UCL-M 20000072 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Mlejnek, J.: Křesťanská universita Josefa Floriana.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 9, 11 [39] 6 (2000).

074295 - UCL-M 20000074 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Hejná, M.: Obejmout dub.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 10, 11 [44] 6 (2000).

074296 - UCL-M 20000075 CZ cze R
Med, J.
Nad dílem Václava Renče.
Rec.: Renč, V.: Vrstvení achátu. S anděly si nelze připíjet.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 10, 11 [44] 7 (2000).

074303 - UCL-M 20000082 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Švanda, P.: Noemův deník.
Katolický týdeník, příl. Perspektivy, č. 12, 11 [50] 6 (2000).

074336 - UCL-M 20000117 CZ cze M
Med, J.
Prolegomena k četbě Jaroslava Durycha.
In: Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. - Brno, Atlantis 2000. - S. 227-330.

074389 - UCL-M 20000171 RIV CZ cze K
Med, J.
Básník vnitřního Exilu. (Vladimír Vokolek).
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 289-293. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

074409 - UCL-M 20000191 RIV CZ cze M
Med, J.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

086217 - UCL-M 20010071 RIV CZ cze M
Med, J.
František Bílek - Julius Zeyer : Typ duchovního přátelství.
In: František Bílek. (1872-1941). - Praha, Galerie hlavního města Prahy 2000. - S. 127-132.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097132 - UCL-M 20020113 RIV CZ cze M
Med, J.
Zdeněk Rotrekl.
In: Přednášky a besedy z XXXIII. běhu LŠSS. - Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 2000. - S. 107-112.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074246 - UCL-M 20000025 RIV CZ cze M
Merhaut, L.
Prostibolo duše Arnošta Procházky.
In: Prostibolo duše. - (Ed. Merhaut, L.; Urban, O. M.). - Brno, Nakladatelství Pavel Křepela 2000. - S. 57-70.

074256 - UCL-M 20000035 CZ cze M
Merhaut, L.
[Bibliografie a rejstřík].
In: Milované řemeslo. - Praha, Torst 2000. - S. 357-448, 349-355. - (Malá řada kritického myšlení).

074413 - UCL-M 20000195 RIV CZ cze M
Merhaut, L.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074240 - UCL-M 20000018 RIV CZ cze J
Pelikánová, J.
Matěj Anastázia Šimáček.
Česká literatura, 48 [1] 63-69 (2000).

074407 - UCL-M 20000189 RIV CZ cze M
Pelikánová, J.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074250 - UCL-M 20000029 RIV CZ cze K
Pešat, Z.
Jirásek dnes.
In: Alois Jirásek dnes. - Hronov, Občanské sdružení 2000. - S. 7-12.
[Alois Jirásek dnes. Hronov (cs), 96.05.24-96.05.26]

074423 - UCL-M 20000205 RIV CZ cze M
Pešat, Z.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

086284 - UCL-M 20010138 RIV CZ cze M
Pešat, Z.
Literární skupina 42.
In: Skupina 42. - (Ed. Pešat, Z.; Petrová, E.). - Brno, Atlantis 2000. - S. 430-450.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086311 - UCL-M 20010165 RIV CZ cze J
Pešat, Z.
Úloha hudebních titulů ve Vrchlického lyrice.
Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 3, 103-105 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074253 - UCL-M 20000032 RIV CZ cze J
Pešat, Z. - Pešta, P.
František Skácelík.
Česká literatura, 48 [5] 522-526 (2000).

074346 - UCL-M 20000127 RIV CZ cze J
Pešta, P.
Antonín Vašek.
Česká literatura, 48 [1] 52-56 (2000).

074348 - UCL-M 20000129 CZ cze R
Pešta, P.
Monografie o Karlu Poláčkovi.
Rec.: Hájková, A.: Knížka o Karlu Poláčkovi.
Duha, 14 [1] 19-20 (jaro).

074360 - UCL-M 20000141 CZ cze J
Pešta, P.
K nedožitým pětasedmdesátinám Oldřicha Sirovátky.
Duha, 14 [3] 8-9 (2000).

074390 - UCL-M 20000172 RIV CZ cze K
Pešta, P.
Několik poznámek k "tání" v jihomoravském regionu - a jedna poznámka obecná navíc.
In: Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a ...zklamání. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2000. - S. 360-364. - (Edice K 5).
[Zlatá šedesátá. Praha, 99.06.16-99.06.18]

074420 - UCL-M 20000202 RIV CZ cze M
Pešta, P.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074242 - UCL-M 20000020 RIV CZ cze K
Petrbok, V.
Stanislav Vydra mezi Balbínem a Jungmannem.
In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století. - Praha, Koniasch Latin Press 2000. - S. 190-207.
[Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Plzeň, 99.03.04-99.03.06]

074258 - UCL-M 20000037 RIV CZ cze M
Petrbok, V.
Johann Joseph Polt - českoněmecký herderián?
In: U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. - (Ed. Jedličková, A.; Kraitlová, I.). - Praha, soukromý tisk 2000. - S. 16-23.

074429 - UCL-M 20000211 RIV CZ cze M
Petrbok, V.
[Encyklopedická hesla].
In: Slovník českých spisovatelů. - Praha, Libri 2000. - S. 1.

086385 - UCL-M 20010238 RIV CZ cze M
Petrbok, V.
A. Michna z Otradovic: Básnické dílo.
Wiener Slawistisches Jahrbuch, 46, 341-342 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086389 - UCL-M 20010242 RIV CZ ger M
Petrbok, V.
Jan Nepomuk Norbert Hromádko - ein Bohemist im vormärzlichen Wien. S. 85-97.
Wiener Slawistisches Jahrbuch, 46, (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV405/98/K032
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074356 - UCL-M 20000137 CZ cze R
Pilař, M.
Od ničeho k ničemu.
Rec.: Jandourek, J.: Když do pekla, tak na pořádné kobyle.
Host, 16 [7] 11-12 (2000).

074361 - UCL-M 20000142 CZ cze M
Pilař, M.
Doslov aneb Literární archeologie Ivo Vodseďálka.
In: Felixír života. - Brno, Host 2000. - S. 161-163.

074365 - UCL-M 20000147 CZ cze R
Pilař, M.
Drásavé, jemné a pokorné pohledy na moravskou krajinu a vyšší řád bytí. Poezie v próze, člověk, příroda, duchovno.
Rec.: Klukanová, L.: Zasklené krajiny.
Hanácký a Středomoravský den, 11 [277] 13 (2000).

086371 - UCL-M 20010224 RIV CZ cze M
Pilař, M.
Literatura regionu v čase "normalizace".
In: Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. - Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Ústav pro regionální studia 2000. - 11 s. - (Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 130).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074345 - UCL-M 20000126 CZ cze R
Přibáň, M.
Taková ztráta soudnosti.
Rec.: Huvar, M.: Suchý (písničkář a básník).
Tvar, 11 [7] 6 (2000).

074351 - UCL-M 20000132 CZ cze N
Přibáň, M.
Tvůrčí schizma (?) Roberta Vlacha.
Tvar, 11 [9] 6-7 (2000).

074354 - UCL-M 20000135 CZ cze K
Přibáň, M.
Tvůrčí schizma (?) Roberta Vlacha.
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. - Praha, Obec spisovatelů 2000. - S. 62-66.
[Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí., 99.11.24-99.11.25]

074362 - UCL-M 20000143 CZ cze R
Přibáň, M.
Pozdější život Muže Přítomnosti.
Rec.: Kosatík, P.: Ferdinand Peroutka.
Tvar, 11 [19] 23 (2000).

074364 - UCL-M 20000146 CZ cze R
Přibáň, M.
Suchý podle abecedy.
Rec.: Suchý, J. - Kadlec, V.: Encyklopedie Jiřího Suchého.
Host, příl. Recenzní příloha, 16 [9] 5-6 (2000).

074366 - UCL-M 20000148 CZ cze N
Přibáň, M.
Rozloučení s Jaroslavem Strnadem.
Host, 16 [10] 3 (2000).

074370 - UCL-M 20000152 CZ cze N
Přibáň, M.
Zemřel Jaroslav Strnad.
Americké listy, 11 [24] 10 (2000).

074379 - UCL-M 20000161 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Sklizeň (1953-1969).
Česká literatura, 48 [3] 303-306 (2000).

086319 - UCL-M 20010173 CZ cze N
Přibáň, M.
Zemřel Jaroslav Strnad.
Americké listy, 11 [24] 10 (2000).

086322 - UCL-M 20010175 CZ cze N
Přibáň, M.
Moje (první) vzpomínka na Staré Hrady.
Listy starohradské kroniky, 23 [3/4] 117 (2000).

074417 - UCL-M 20000199 RIV CZ cze M
Schützová, M.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074243 - UCL-M 20000022 RIV CZ cze M
Skalická, V.
Julius Zeyer - "náš" básník katolický(?).
In: Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). - (Ed. Musil, R.; Filip, A.). - Praha, Argo 2000. - S. 201-222.

074422 - UCL-M 20000204 RIV CZ cze M
Skalická, V.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074426 - UCL-M 20000208 RIV CZ cze M
Skalická, V.
[Encyklopedická hesla].
In: Universum. Všeobecná encyklopedie. - Praha, Odeon 2000. - S. 1.

074350 - UCL-M 20000131 RIV CZ cze B
Soldán, L.
Karel Dostál-Lutinov a Nový život - dva sloupy Katolické moderny. Rosice u Brna, Gloria 2000. - 105 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3061601

074353 - UCL-M 20000134 CZ cze R
Soldán, L.
Sborníček na paměť P. Jana Dokulila, kněze a básníka.
Rec.: Žáček, J.: Sborníček na paměť P. Jana Dokulila, kněze a básníka.
Vlastivědný věstník moravský, 52 [2] 217 (2000).

074358 - UCL-M 20000139 CZ cze R
Soldán, L.
Oldřich Sirovátka, Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře.
Rec.: Sirovátka, O.: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře.
Vlastivědný věstník moravský, 52 [3] 339 (2000).

074371 - UCL-M 20000153 CZ cze R
Soldán, L.
Otokar Březina a současnost.
Rec.: Holman, P.: Otokar Březina a současnost.
Vlastivědný věstník moravský, 52 [4] 435-436 (2000).

074374 - UCL-M 20000156 CZ cze K
Soldán, L.
Josef Baby Kratochvil - vědec, skaut a spisovatel.
In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. - Praha, Obec spisovatelů 2000. - S. 83-88.
[Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí., 99.11.24-99.11.25]

086320 - UCL-M 20010174 CZ cze R
Soldán, L.
Otokar Březina a současnost.
Rec.: Holman, P.: Otokar Březina a současnost.
Vlastivědný věstník moravský, 52 [4] 435-436 (2000).

086331 - UCL-M 20010184 CZ cze R
Soldán, L.
Svět coby orgasmus DNA.
Rec.: Zogata, J.: Cirkus DNA.
Sedmá generace, 9 [11] 15 (2000).

086335 - UCL-M 20010188 RIV CZ cze M
Soldán, L.
ELK 1935/1949.
In: Bohumil Janda a Evropský literární klub. - Praha, Evropský literární klub 2000. - S. 34-42.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086344 - UCL-M 20010197 CZ cze R
Soldán, L.
Bronislava Gabrielová - Bohumil Marčák: Kapitoly...
Rec.: Gabrielová, B. - Marčák, B.: Kapitoly z dějin brněnských časopisů.
Časopis Matice moravské, 119 [2] 604-607 (2000).

086368 - UCL-M 20010221 CZ cze M
Soldán, L.
Od literatury a filozofie člověka k mýtu.
In: "Umělý člověk" dvacátého století. - (Ed. Dvořák, j.; Mlsová, N.). - Hradec Králové, Gaudeamus 2000. - S. 15-19.

086369 - UCL-M 20010222 RIV CZ cze C
Soldán, L.
Časopis nový život (1896-1907) trochu romanticky?
In: Romantismus v české a polské literatuře. - (Ed. Pavera, L.). - Opava, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav bohemistiky a knihovnictví 2000. - S. 161-168.
[Romantismus v české a polské literatuře. Opava (cs), 99.11.09]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086370 - UCL-M 20010223 RIV CZ cze C
Soldán, L.
Dílo a osobnost Olega Suse v některých souvislostech evropských.
In: Literární věda na prahu 21. století. - Opava, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav bohemistiky a knihovnictví 2000. - S. 101-107.
[Literární věda na prahu 21. století. Opava (cs), 98.11.19]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074269 - UCL-M 20000048 CZ cze N
Šámal, P.
S realismem na křižovatce.
Tvar, 11 [9] 6-7 (2000).

074279 - UCL-M 20000058 RIV CZ cze J
Šámal, P.
Literární věda a kritika v letech 1945-1948.
Česká literatura, 48 [4] 380-397 (2000).

074421 - UCL-M 20000203 RIV CZ cze M
Šisler, P.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074431 - UCL-M 20000213 RIV CZ cze M
Šisler, P.
[Encyklopedická hesla]
In: Slovník českých spisovatelů. - Praha, Libri 2000. - S. 1.

074405 - UCL-M 20000187 RIV CZ cze M
Taxová, E.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074432 - UCL-M 20000214 RIV CZ cze M
Taxová, E.
[Encyklopedická hesla].
In: Slovník českých spisovatelů. - Praha, Libri 2000. - S. 1.

086164 - UCL-M 20010018 CZ cze M
Vangeli, N.
Osamělý běžec samsárou.
In: Skoč do propasti! Dialogy s démony českého divadla. - Praha, Pražská scéna 2000. - S. 12-20.

074404 - UCL-M 20000186 RIV CZ cze M
Vojtěch, D.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074257 - UCL-M 20000036 RIV CZ cze B
Vojtková, M.
František Langer na prahu nového tisíciletí. (Ed. Vojtková, M.; Justl, V.). - Praha, Praha 2000 - evropské město kultury 2000. - 189 s.

074430 - UCL-M 20000212 RIV CZ cze M
Vojtková, M.
[Encyklopedická hesla]
In: Slovník českých spisovatelů. - Praha, Libri 2000. - S. 1.

074245 - UCL-M 20000024 CZ cze N
Zach, A.
O nakladatelství Josef Lukasík.
Knihkupec a nakladatel, 5 [6] 9 (2000).

074248 - UCL-M 20000027 CZ cze R
Zach, A.
Katalog jako slovník.
Rec.: Formanová, L. - Gruntorád, J. - Přibáň, M.: Exilová periodika.
Tvar, 11 [14] 21 (2000).

074402 - UCL-M 20000184 RIV CZ cze M
Zach, A.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074377 - UCL-M 20000159 RIV CZ cze J
Zelinský, M.
Obsah (1981-1989).
Česká literatura, 48 [3] 294-298 (2000).

074378 - UCL-M 20000160 RIV CZ cze J
Zelinský, M.
Revolver Revue.
Česká literatura, 48 [3] 298-303 (2000).

074239 - UCL-M 20000017 CZ cze R
Zizler, J.
Oko pro všecky tváře krásy.
Rec.: Vyskočil, A. - Krumphanzl, R.: Kritikova cesta.
Literární noviny, 11 [16] 8-9 (2000).

074247 - UCL-M 20000026 CZ cze R
Zizler, J.
Dvojí listování.
Rec.: Kritická Příloha Revolver Revue.
Literární noviny, 11 [36] 8 (2000).

074259 - UCL-M 20000038 CZ cze R
Zizler, J.
O těch, jimiž jazyk mluví.
Rec.: Langerová, M.: Weiner
Literární noviny, 11 [52] 9 (2000).

074260 - UCL-M 20000039 CZ cze R
Zizler, J.
Doříkáváš konec věty, kterou jsi ještě nezačal.
Rec.: Gold, J. - Přidal, T.: Sutě - písky - drtě.Člověk v mé vaně.
Literární noviny, 11 [53/1] 8 (2000).

074262 - UCL-M 20000041 CZ cze N
Zizler, J.
Bohumil Polan.
Pěší zóna, [7] 32-33 (2000).

074410 - UCL-M 20000192 RIV CZ cze M
Zizler, J.
[Encyklopedická hesla].
In: Lexikon české literatury. - Praha, Academia 2000. - S. 1-1522.

074427 - UCL-M 20000209 RIV CZ cze M
Zizler, J.
[Encyklopedická hesla].
In: Slovník českých spisovatelů. - Praha, Libri 2000. - S. 1.

074254 - UCL-M 20000033 RIV CZ cze J
Zizler, J. - Pešat, Z.
Život. 1921-1948.
Česká literatura, 48 [5] 527-531 (2000).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11