ASEP

KNAV - Knihovna AV ČR, Praha

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

107719 - KNAV-K 20033030 RIV CZ cze J
Baďurová, A.
Historické knižní fondy v České republice a současný stav jejich knihovnického zpracování.
Sborník archivních prací, 53 [2] 641-684 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

111070 - KNAV-K 20043007 CZ eng J
Baďurová, A.
Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before 1800: Report on an Unfinished Project.
Acta Comeniana, 17, [-] 191-197 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

119191 - KNAV-K 2004914 RIV CZ cze E
Baďurová, A.
Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 0501-1800. Praha, KNAV ČR 2003. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

100134 - KNAV-K 20033003 RIV RU rus M
Burgetová, J.
Češskaja respublika. Modernizacija i razvitije bibliotek.
In: Publičnyje biblioteki v zarubežnych stranach. - (Ed. Firsov, V.R.-Trušina,I.A.). - Sankt-Peterburg, Rossijskaja bibliotečnaja associacija 2003. - S. 76-79.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

100139 - KNAV-K 20033011 RIV CZ cze K
Burgetová, J.
Etický kodex knihovníka a informačního pracovníka. Přehled zahraničních zkušeností.
In: Knihovny současnosti 2003. - 1.vyd. vyd. Brno, Sdružení knihoven ČR 2003. - S. 27-31.
[Knihovny současnosti 2003. Seč u Chrudimi (CZ), 03.09.16-03.09.18 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

119402 - KNAV-K 20043021 CZ cze J
Burgetová, J.
Infrastruktura knihovnictví a informačních služeb Spolkové republiky Německo.Stručný přehled.
Bulletin SKIP. Zvláštní číslo. Německé knihovnictví, 12 [ Zvláštní eíslo] 10-20 (2003).

100137 - KNAV-K 20033007 RIV CZ cze J
Kadlecová, I.
Knihovna Akademie věd ČR: současná nabídka elektronických informačních zdrojů.
Akademický bulletin, - [7-8] 32-34 (2003).
Grant: GA MŠk(CZ) LI200041; GA MŠk(CZ) LI01043
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

100138 - KNAV-K 20033008 RIV DE ger B
Kadlecová, I. - Simon, E.
Elektronische Informationen : Möglichkeiten und Formen der Wissenorganisation am Beispiel von Konsortien. Berlin, BibSpider 2003. - 89 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

102433 - KNAV-K 20033022 CZ cze R
Veselá, L.
Recenze.
Rec.: Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí. Praha, Scriptorium 2002.
Knihy a dějiny, 7-8, [-] 92-93 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

107718 - KNAV-K 20033028 RIV CZ cze C
Veselá, L.
Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene).
In: K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. "Čtenář a jeho knihovna.". - (Ed. Radimská, J.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky 2003. - S. 109-118.
[K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. Čtenář a jeho knihovna. /2./. Jindřichův Hradec (CZ), 02.10.23-02.10.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB8083101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

111067 - KNAV-K 20043002 RIV DE ger J
Veselá, L.
Die Juden in der böhmischen Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts.
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 44 [1] 67-100 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8001916

102432 - KNAV-K 20033021 RIV CZ cze B
Veselá-Prudková, L.
Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - 153 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7083919

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11