ASEP

PSÚ - Psychologický ústav

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

023595 - PSU-E 950503 CZ cze J
Čermák, I.
Princip specifičnosti při studiu agrese.
Československá psychologie, 39 [2] 117-126 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 825103
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

023603 - PSU-E 950517 CZ cze J
Čermák, I.
Osobnostní přístup k agresi: otevřená koncepce.
Československá psychologie, 39 [3] 212-221 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 825103
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

023596 - PSU-E 950504 SK eng J
Čermák, I. - Blatný, M.
Personality indicators of aggression and moral disengagement.
Studia Psychologica, 37 [3] 199-201 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) 825103
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

023597 - PSU-E 950506 CZ cze J
Hrdlička, M. - Moráň, M. - Rottová, J. - Horká, E. - Novotná, J. - Blatný, M.
Zkušenosti s přístrojem Thymatron TMDG při stanovení délky elektrokonvulze.
Česká a slovenská psychiatrie, 91 [2] 82-87 (1995).

027455 - PSU-E 950508 SIGLE CZ cze B
Hřebíčková, M.
Osobnostní deskriptory: přídavná jména pro popis osobnosti. Brno, Psychologický ústav AV ČR 1995. - 79+76 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA406/93/1255

023598 - PSU-E 950507 CZ cze J
Hřebíčková, M. - Ostendorf, F.
Lexikální přístup k osobnosti V: Klasifikace přídavných jmen do kategorií osobnostní deskripce.
Československá psychologie, 39 [3] 265-276 (1995).
Grant: (CZ) GA ČR
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

018747 - PSU-E 940020 CZ cze Jx
Janát, B.
Osud, svoboda a metafyzické rozhodnutí.
Reflexe, 4 [13] 1-12 (1995).

022583 - PSU-E 950004 CZ cze J
Janát, B.
Otázka pravdy v závěru dvacátého století.
Listy, 25 [1] 92-95 (1995).

022584 - PSU-E 950005 CZ cze J
Janát, B.
Osud, svoboda a metafyzické rozhodnutí.
Reflexe, 5 [13] 1-12 (1995).

022586 - PSU-E 950008 CZ cze J
Janát, B.
Nietzschovo kladivo na metafysiku.
Listy, 25 [3] 100-105 (1995).

022589 - PSU-E 950018 CZ cze J
Janát, B.
Viktor Emil Frankl a příběh 20. století. Zamyšlení nad knihou V.E. Frankla "Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie."
Československá psychologie, 39 [3] 259-264 (1995).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

022590 - PSU-E 950019 CZ cze J
Janát, B.
Odysea rozumu a víry. Zamyšlení nad knihou Karla Skalického Po stopách neznámého Boha (společně vydaly Aula Praha a Křesťanská akademie v Římě, 1994).
Listy, 25 [4] 76-79 (1995).

023588 - PSU-E 950024 CZ cze J
Janát, B.
Thoreauova lidská tvář Ameriky.
Listy, 25 [5] 2 (1995).

023589 - PSU-E 950025 CZ cze J
Janát, B.
Cesty do Osvětimi dláždila lež.
Listy, 25 [6] 55-57 (1995).

027429 - PSU-E 950031 CZ cze J
Klicperová, M.
Obsahová analýza písemných ohlasů na iniciativu "Na obranu Pavla Opočenského".
Bulletin PsÚ, 1 [3] 1-41 (1995).

022592 - PSU-E 950021 SIGLE CZ eng A
Klicperová, M. - Feierabend I. K., - Hofstetter R. C.,
In Search of a post-totalitarian Syndrome: Civility, the Work Ethic, Trust, etc. As reported by Czech and U.S. Students.
In: East-West Meeting of European Association of Experimental Social Psychology. Abstracts Book. - (Ed. Uhlář, P.). - Praha, Desk Top 1995. - S. 12.
[East-West Meeting of European Association of Experimental Social Psychology. Praha (CZ), 95.04.26-95.05.01]

023591 - PSU-E 950027 CZ eng J
Klicperová, M. - Feierabend, I. K. - Hofstetter, C.
Peaceful Conflict Resolution in Czechoslovakia.
Bulletin PsÚ, 1 [2] 1-46 (1995).

023590 - PSU-E 950026 CZ cze J
Klicperová, M. - Hofstetter, C. R. - Huie-Hofstetter, C. J. - Feierabend, I. K.
Přístup "policy science" k řešení problému ve společnosti.
Československá psychologie, 39 [3] 247-258 (1995).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

023604 - PSU-E 950518 SIGLE CH eng V
Macek, P. - Osecká, L.
Living conditions and the development of adolescents in Europe: Czech report and Czech-Swiss comparison. Bern, University of Berne 1995. - 55 s.

023587 - PSU-E 950023 CZ cze J
Novák, Z.
Normy volných slovních párových asociací: sedmnáctiletí, sedmnáctiletí chlapci, sedmnáctileté dívky, sedmnáctiletí žáci SOU, studenti SOŠ a gymnasisté.
Bulletin PsÚ, 1 [1] 1-134 (1995).

030417 - PSU-E 960505 CZ eng J
Osecká, L. - Blatný, M. - Řehulková, O.
The effect of temperament on the structure of the meaning of interpersonal behavior.
Studia psychologica, 37 [5] 317-323 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA82555
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

030418 - PSU-E 960510 SIGLE CZ cze V
Osecká, L. - Řehulková, O.
Způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi: Empirická typologie. Brno, PSÚ AV ČR 1995. - 17 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8025502; GA ČR(CZ) GA406/94/1104

023592 - PSU-E 950028 CZ cze Jx
Petrželka, Z.
Art psychoterapie a význam sémiotiky při stanovení základních vyzývacích charakteristik v arteterapii užívaných témat.
Bulletin Art Psychoterapie, 2 [1] 1-6 (1995).

023593 - PSU-E 950029 CZ cze Jx
Petrželka, Z.
Kognitivní deficit, integrita osobnosti a sebevědomí - možnosti a účinky arteterapie u mentálně retardovaných osob.
Bulletin Art Psychoterapie, 2 [1] 6-8 (1995).

023594 - PSU-E 950030 CZ cze Jx
Petrželka, Z.
Symptomy deprese a suicidia ve výtvarném projevu.
Bulletin Art Psychoterapie, 2 [1] 8-16 (1995).

023602 - PSU-E 950514 SK eng J
Řehulková, O. - Blatný, M. - Osecká, L.
Adolescent`s coping styles: a relation to the temperament.
Studia psychologica, 37 [3] 159-161 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA406/94/1104; GA ČR(CZ) GA406/95/1578
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

023599 - PSU-E 950511 CZ cze J
Řehulková, O. - Franková, E. - Osecká, L.
Stabilita úzkosti: stabilita rysu úzkosti, úzkostného stavu a jejich pozitivních a negativních složek.
Československá psychologie, 39 [1] 12-18 (1995).
Grant: (CZ) GA ČR
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

023600 - PSU-E 950512 CZ cze J
Řehulková, O. - Franková, E. - Osecká, L.
Vztah mezi výkonovou motivací a úzkostí u mužů: vliv jednotlivých složek stavu a rysu úzkosti.
Československá psychologie, 39 [2] 111-116 (1995).
Grant: (CZ) GA ČR
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

023601 - PSU-E 950513 SK eng J
Řehulková, O. - Franková, E. - Osecká, L.
Vztah mezi temperamentem a výkonovou motivací.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 30 [2] 191-198 (1995).
Grant: (CZ) GA ČR

022585 - PSU-E 950006 CZ eng J
Říčan, P.
Family values may be responsible for bullying.
Studia psychologica, 37 [1] 31-36 (1995).
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

022588 - PSU-E 950017 CZ cze B
Říčan, P.
Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Praha, Portál 1995. - 95 s. - ().

022591 - PSU-E 950020 CZ cze B
Říčan, P.
Dětská klinická psychologie. 2. vyd. Praha, Grada 1995. - 398 s. - ().

022593 - PSU-E 950022 CZ cze Rx
Říčan, P.
Čelíme šikanování.
Rec.: Parry J. - Carrington G.: We face bullying.
In: Výchovné poradenství. - Praha, Institut pedagogicko psychologického poradenství a Asociace poradenských pracovníků ve školství 1995. - S. 35-37.

026292 - PSU-E 950600 SIGLE CZ cze C
Říčan, P.
Šikana jako sociálně patologický jev.
In: Sociální patologie včera, dnes a zítra. - (Ed. Večerka, K.). - Praha, Masarykova česká sociologická společnost 1995. - S. 18-26.

030458 - PSU-E 960006 CZ eng J
Říčan, P.
Sociometric Status of the School Bullies and their Victims.
Studia Psychologica, 37 [5] 357-364 (1995).
[Impact factor: 0.115(99) 0.292(00) 0.065(01) 0.159(02) 0.197(03) ]

037330 - PSU-E 970010 SIGLE CZ cze Bx
Říčan, P. - Burdová, P.
Úloha romských dětí v šikaně na školách: agresoři nebo oběti?
In: Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. - (Ed. Osecká, L.; Smékal, V.). - Brno, PSÚ AV ČR 1995. - S. 325-331. - ().

022587 - PSU-E 950016 CZ cze Rx
Sedláková, M.
[Recenze].
Rec.: Perner, J. / Understanding the representational Mind.
Československá psychologie, 39 [2] 183-184 (1995).
[Impact factor: 0.196(99) 0.295(00) 0.195(01) 0.190(02) 0.232(03) ]

030457 - PSU-E 960001 SIGLE CZ cze C
Sedláková, M.
Mentální reprezentace: Formy, druhy a vlastnosti.
In: Sborník. - Brno, Masarykova univerzita 1995. - 37-46 s. - ().
[Výročí založení Masarykovy univerzity /75./. Brno (CZ), 94.12.09]

037286 - PSU-E 970031 SIGLE CZ cze C
Sedláková, M.
Mentální reprezentace: Formy, druhy a vlastnosti.
In: Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno, Masarykova univerzita 1995. - S. 37-45.
[Výročí založení Masarykovy univerzity /75./. Brno (CZ), 94.12.09]

037287 - PSU-E 970032 SIGLE CZ cze C
Sedláková, M.
K jubileu časopisu "Psychologie".
In: Sborník k 60. výročí časopisu Psychologie. - Brno, PSÚ AV ČR 1995. - S. 17-40. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA406/95/1568

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11