ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

040532 - USP-I 970002 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Šamalík, F. / Úvahy o dějinách české politiky.
Právník, 136 [3] 295-296 (1997).

040548 - USP-I 970018 CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Novotný, J. / Banka ve znamení zeleného čtyřlístku, Agrární banka 1911-1938 (1948).
Právník, 136 [4] 374-375 (1997).

044357 - USP-I 970039 CZ cze B
Adamová, K.
Dějiny českého a československlého práva do roku 1945. (Ed. Malý, K.). - Praha, Linde 1997. - - s.

046092 - USP-I 970140 RIV CZ cze B
Adamová, K.
K historii evropského federalismu. Praha, Karolinum 1997. - 110 s.

044361 - USP-I 970043 CZ cze B
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Politologie. Praha, Codex 1997. - 381 s.

044397 - USP-I 970080 CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Konsensus a obecné dobré.
Právník, 136 [9] 815-828 (1997).

040543 - USP-I 970013 CZ cze J
Balaš, V.
Právo na sebeurčení.
Právník, 136 [2] 142-168 (1997).

046079 - USP-I 970126 CZ cze J
Balaš, V.
Jurisdikční imunita, historické perspektivy.
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, [2] 61-77 (1997).

044375 - USP-I 970057 CZ cze B
Balaš, V. - Šturma, P.
Kurs mezinárodního ekonomického práva. Praha, C.H.Beck 1997. - 221 s.

040534 - USP-I 970004 CZ cze J
Bárta, J.
Státní rozpočet jako součást majetku státu a jako předmět právní úpravy.
Právník, 136 [3] 230-253 (1997).

040556 - USP-I 970026 CZ cze J
Bárta, J.
Lhůty pro rozhodnutí ve správním a v přestupkovém řízení.
Správní právo, 30 [1] 3-17 (1997).

040558 - USP-I 970028 CZ cze J
Bárta, J.
Zánik účasti ve společnosti a jeho význam pro podmíněné osvobození od daně z převodu nemovitostí.
Právní praxe v podnikání, 6 [5] 16-21 (1997).

044360 - USP-I 970042 CZ cze T
Bárta, J.
Postavení prezidenta Ruské federace.
Orig.: Beljajev, S. A.: -
Právník, 136 [4] 323-339 (1997).

046077 - USP-I 970124 CZ cze B
Bárta, J.
Nový silniční zákon, práva k národnímu majetku a odpovědnost za škodu.
In: Veřejná správa a právo. Pocta Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám. - (Ed. Mikule, V.; Sládeček, V.; Vopálka, V.). - Praha, C.H.Beck 1997. - S. 271-281.

040544 - USP-I 970014 CZ cze J
Blahož, J.
Vertikální dělba moci: Spojené státy americké.
Právník, 136 [2] 169-185 (1997).
Grant: IAA806502

044380 - USP-I 970062 CZ cze J
Blahož, J.
Nejvyšší státní o rgány v unitárních státech: srovnávací přehled.
Právník, 136 [10-11] 894-909 (1997).
Grant: IAA806502

044392 - USP-I 970074 CZ cze R
Blahož, J.
[Recenze].
Rec.: Klíma, K.: Ústavní právo.
Právník, 136 [8] 721-723 (1997).
Grant: IAA806502

044364 - USP-I 970046 SK cze J
Cvrček, F.
Předmoderní myšlení, postmoderna a právo.
Právny obzor, 80 [3] 351-356 (1997).
Grant: IAA8068601

040535 - USP-I 970005 CZ cze J
Eliáš, K.
Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným.
Právní praxe v podnikání, 6 [2] 1-20 (1997).

040539 - USP-I 970009 CZ cze J
Eliáš, K.
Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným.
Právník, 136 [1] 66-72 (1997).

040540 - USP-I 970010 CZ cze J
Eliáš, K.
Otázka formy při tvorbě vůle společnosti s ručením omezeným jejím nejvyšším orgánem.
Ad notam, 3 [1] 1-7 (1997).

040541 - USP-I 970011 CZ cze J
Eliáš, K.
K některým základním otázkám rekodifikace českého soukromého práva.
Právník, 136 [2] 105-128 (1997).

040549 - USP-I 970019 CZ cze J
Eliáš, K.
Otázka formy při tvorbě vůle společnosti s ručením omezeným jejím nejvyšším orgánem.
Ad notam, 3 [2] 32-36 (1997).

040554 - USP-I 970024 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Bejček, J. / Existenční ochrana konkurence.
Právník, 136 [5] 443-446 (1997).

040555 - USP-I 970025 CZ cze J
Eliáš, K.
Princip ekvivalence a novelace obchodního zákoníku zákonem č. 94/1996Sb.
Právní rozhledy, 5 [4] 196-197 (1997).

040559 - USP-I 970029 CZ cze J
Eliáš, K.
K některým diskutabilním problémům rekodifikace občanského zákoníku.
Právní praxe, 45 [3] 150-160 (1997).

040564 - USP-I 970034 CZ cze J
Eliáš, K.
Obsah stanov akciové společnosti po novele obchodního zákoníku.
Právní rádce, 5 [3] 14-22 (1997).

040566 - USP-I 970036 CZ cze B
Eliáš, K.
Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha, C.H.Beck 1997. - 134 s.

040567 - USP-I 970037 CZ cze B
Eliáš, K.
Společnost s ručením omezeným. Praha, Prospektrum 1997. - 254 s.

044374 - USP-I 970056 CZ cze B
Eliáš, K.
Kurs ochodního práva I. Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. 2. vyd. Praha, C.H.Beck 1997. - 376 s.

044381 - USP-I 970063 CZ cze J
Eliáš, K.
Předmět postupu (Příspěvek k výkladu 524 občanského zákoníku).
Právník, 136 [10-11] 910-935 (1997).
Grant: IAA8068601

044412 - USP-I 970095 CZ cze J
Eliáš, K.
Podnik a dědění podniku.
Právní rozhledy, 5 [10] 497-502 (1997).

044413 - USP-I 970096 CZ cze J
Eliáš, K.
SRN: Spolkový soudní dvůr(BGH): Náležitosti převodu obchodního podílu vespolečnosti s ručením omezeným.
Právní rozhledy, 5 [10] 536-539 (1997).

044414 - USP-I 970097 CZ cze J
Eliáš, K.
K některým otázkám spojeným s právní úpravou zrušení obchodních společností bez likvidace: (Několik podnětů k řešení interpretačních problémů při výkladu 69a obch. zák.).
Právní praxe v podnikání, 6 [6] 1-14 (1997).

044415 - USP-I 970098 CZ cze J
Eliáš, K.
Smrt dlužníka a smrt věřitele jako právní důvod zániku obchodních závazkových vztahů.
Obchodní právo, 6 [6] 2-5 (1997).

044417 - USP-I 970100 CZ cze J
Eliáš, K.
Smrt člověka a obchodní společnosti: Pár podnětů k možnostem řešenísporného tématu s využitím kritického rozboru staré kauzuistiky, 1.část.
Ad notam, 3 [3] 55-61 (1997).

044418 - USP-I 970101 CZ cze J
Eliáš, K.
Smrt člověka a obchodní společnosti, 2.část.
Ad notam, 3 [4] 75-80 (1997).

044419 - USP-I 970102 CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Adamová, K. - Mates, P.: Právní pověry.
Ad notam, 3 [4] 88-89 (1997).

045176 - USP-I 970118 CZ cze J
Eliáš, K.
Cenné papíry vydávané akciovými společnostmi.
Ad Notam, 3 [6] 121-129 (1997).

040538 - USP-I 970008 CZ cze J
Grospič, J.
K právní úpravě obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti ve světle judikatury Ústavního soudu.
Právník, 136 [1] 23-52 (1997).

044358 - USP-I 970040 CZ cze T
Grospič, J.
Aktuální stav polského ústavního práva.
Orig.: Gdulewicz, E. - Kruk, M.: -
Právník, 136 [3] 254-263 (1997).

044370 - USP-I 970052 CZ cze C
Grospič, J.
Problémy demokratické transformace a modernizace veřejné správy v poskomunistické zemi.
In: Výchova občanů k demokracii. - (Ed. Wokoun, R.). - -, Moravskoslezská akademie pro vědu, kulturu a umění 1997. - S. 9-11.
[Výchova občanů k demokracii. - (CZ), 1996]

045177 - USP-I 970119 CZ cze B
Grospič, J. - Svoboda, K.
Tvorba místních právních předpisů (ústavní předpisy, výbor zákonů, vybrané nálezy Ústavního soudu). Praha, Quartus 1997. - - s.

040557 - USP-I 970027 CZ cze J
Kalenský, P.
Nový zákon o advokacii a některé otázky jejího společného výkonu.
Právní rozhledy, 5 [5] 247-250 (1997).

044404 - USP-I 970087 CZ cze J
Kalenský, P.
jak pohlížet na tzv. mrtvá bankovní konta ve Švýcarsku?
právní rozhledy, 5 [10] 527-528 (1997).

044416 - USP-I 970099 CZ cze J
Kalenský, P. - Kalenská, M.
Stávka na železnici a otázky odpovědnosti.
Právní rádce, 5 [5] 43-46 (1997).

040537 - USP-I 970007 CZ cze J
Kanda, A.
Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží a náš právní řád.
Právník, 136 [1] 1-22 (1997).

040551 - USP-I 970021 CZ cze J
Kanda, A.
Harmonizace právní úpravy akciové společnosti v právu Evropského společenství.
Právník, 136 [5] 377-397 (1997).

040560 - USP-I 970030 CZ cze J
Kanda, A.
Poznámky k obecným otázkám rekodifikace soukromého práva v České republice.
Právní praxe, 45 [3] 187-193 (1997).

040565 - USP-I 970035 CZ cze J
Kanda, A.
Úvaha nad koncepcí rekodifikace českého soukromého práva.
Právní rádce, 5 [5] 3-7 (1997).

046083 - USP-I 970130 DE ger J
Kanda, A.
Zur Rekodifizierung des tschechischen Privatrechts.
Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 6 [12] 441-443 (1997).

045173 - USP-I 970115 CZ cze J
Kavka, J. - Kindl, M.
Malé zamyšlení nad restituční tečkou v soudní praxi (K otázce míry speciality restitučních zákonů).
Právník, 136 [12] 977-983 (1997).

040531 - USP-I 970001 CZ cze J
Kindl, M.
Rybářské právo.
Právní praxe v podnikání, 6 [1] 8-15 (1997).

040536 - USP-I 970006 CZ cze J
Kindl, M.
Jednatelé a Nový rok '97.
Právní praxe v podnikání, 6 [2] 20-22 (1997).

040542 - USP-I 970012 CZ cze J
Kindl, M.
Poznámka k vlastnictví vod.
Právník, 136 [2] 186-191 (1997).

040550 - USP-I 970020 CZ cze J
Kindl, M.
K některým sporným otázkám nabývání nemovitostí cizozemcem podle devizového zákona.
Právní rozhledy, 5 [3] 125-127 (1997).

040552 - USP-I 970022 CZ cze J
Kindl, M.
Nové kompetence ve vztahu k vodám.
Právník, 136 [5] 398-402 (1997).

044366 - USP-I 970048 CZ cze J
Kindl, M.
Holubi a právo.
Bulletin advokacie, 44 [8] 33-37 (1997).

044367 - USP-I 970049 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k zastavení správního řízení.
Právní rozhledy, 5 [9] 468-471 (1997).

044376 - USP-I 970058 CZ cze B
Kindl, M.
Restituce v soudní praxi. Praha, C.H.Beck 1997. - 32 s.

044384 - USP-I 970066 CZ cze R
Kindl, M.
[Recenze].
Rec.: Průchová, I.: Restituce majetku podle zákona o půdě.
Právník, 136 [10-11] 974 (1997).

044385 - USP-I 970067 CZ cze J
Kindl, M.
Záhady kompetencí II - Úvahy o rašelině.
Právník, 136 [8] 705-710 (1997).

044389 - USP-I 970071 CZ cze J
Kindl, M.
Dopad rozdílu mezi veřejným a soukromým právem na právní praxi.
Právník, 136 [7] 621-626 (1997).

044391 - USP-I 970073 CZ cze J
Kindl, M.
Změny územně plánovací dokumentace a posuzování vlivů na životní prostředí.
Právník, 136 [8] 718-720 (1997).

044408 - USP-I 970091 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k majetku církví.
Právní rozhledy, 5 [7] 368-370 (1997).

044409 - USP-I 970092 CZ cze J
Kindl, M.
Některé problémy smlouvy o výstavbě části domu.
Právní rozhledy, 5 [10] 508-510 (1997).

044410 - USP-I 970093 CZ cze J
Kindl, M.
Investice do cizí věci, kupní cena a účetnictví.
Právní praxe v podnikání, 6 [7-8] 30-33 (1997).

044411 - USP-I 970094 CZ cze J
Kindl, M.
Ještě jednou veřejné dražby.
Bulletin advokacie, [3] 17-19 (1997).

044429 - USP-I 970112 CZ cze J
Kindl, M.
K vymezení orgánu veřejné moci.
Právní rozhledy, 5 [11] 564-566 (1997).

045178 - USP-I 970120 CZ cze BX
Kindl, M.
Úvod do obecné části správního práva (Učební pomůcka správního práva pro studenty). Plzeň, PF ZČU 1997. - 90 s.

046080 - USP-I 970127 CZ cze B
Kindl, M. - Válková, H.
Malý domácí právník - II. díl. Praha, C.H.Beck 1997. - 196 s.

046093 - USP-I 970141 RIV PL pol C
Knapp, V.
Odrebnosci czeskiego prawa procesowego cywilnego.
In: Jednolitosc prawa sadowego cywilnego a jego odrebnosci krajowe. - (Ed. Sawczuk, M.). - 2. posz. vyd. Lublin, Wydawnictwo UMCS 1997. - S. 271-276.
[Jednolitosc prawa sadowego cywilnego a jego odrebnosci krajowe. Lublin (PL), 93.09.22-93.09.25]

040546 - USP-I 970016 CZ cze R
Masopust, Z.
[Recenze].
Rec.: Mezřický, V. / Základy ekologické politiky.
Právník, 136 [4] 366-370 (1997).

040561 - USP-I 970031 CZ cze R
Masopust, Z.
Jak jsme na tom?
Rec.: Weidenfeld, W. / Central and Eastern Europe on the Way into the European Union, Problems and Prospects of Integration 1996.
Mezinárodní politika, 21 [3] 33 (1997).

044359 - USP-I 970041 CZ cze T
Masopust, Z.
Křižovatky nových společenských věd.
Orig.: Dogan, M.: -
Právník, 136 [4] 297-322 (1997).

044390 - USP-I 970072 CZ cze R
Masopust, Z.
[Recenze].
Rec.: Kohák, E.: Průvodce po demokracii.
Právník, 136 [7] 632-634 (1997).

044394 - USP-I 970077 CZ cze T
Masopust, Z.
Výzva udržitelného rozvoje a úloha univerzit.
Orig.: Toakley, A.R. - Aroni, S.: The Challenge of Sustainable Development and the Role of Universities.
Právník, 136 [9] 737-753 (1997).

045175 - USP-I 970117 CZ cze R
Masopust, Z.
[Recenze].
Rec.: Slawinski, I. - Geistlinger (Hrsg.), I.: Probleme der Rechtsüberleitung in der Tschechischen Republik, Ungarn, Polenund der Slowakischen Republik (Problémy právních změn v České republice,Maďarsku, Polsku a ve Slovenské republice).
Právník, 136 [12] 1045-1046 (1997).

044371 - USP-I 970053 CZ cze C
Matula, M.
Subsidiarita ve veřejné správě.
In: Výchova občanů k demokracii. - (Ed. Wokoun, R.). - -, Moravskoslezská akademie pro vědu, kulturu a umění 1997. - S. 12-17.
[Výchova občanů k demokracii. - (CZ), 1996]

044396 - USP-I 970079 CZ cze T
Matula, M.
Nový polský zákon o Nejvyšší kontrolní komoře.
Orig.: Mazur, J.: -
Právník, 136 [9] 793-804 (1997).

044422 - USP-I 970105 CZ cze R
Matula, M.
Zdařilé kompendium ústavního práva.
Rec.: Klíma, K.: Ústavní právo.
Právní rádce, 5 [10] 62 (1997).

044368 - USP-I 970050 CZ cze BX
Mitlöhner, M.
Incest.
In: Sex a lidské vztahy humorně i vážně. - Praha, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 1997. - S. 89-92.

044372 - USP-I 970054 CZ cze C
Mitlöhner, M.
Trestná činnost sexuálně motivovaná se zvláštním zřetelem na incest.
In: 5.celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. - (Ed. Mitlöhner, M.). - Praha, SPRSV 1997. - S. 41-46.
[Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice /5./. Pardubice (CZ), 97.10.16-97.10.18]

046078 - USP-I 970125 CZ cze K
Mitlöhner, M.
Lidská sexualita a trestní právo.
In: Sexuální výchova na základních a středních školách. - Hradec Králové, Gaudeamus 1997. - S. 17-19.
[Sexuální výchova na základních a středních školách /3./. Hradec Králové (CZ), 97.02.00-97.02.00]

046086 - USP-I 970133 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Trestněprávní problematika HIV/AIDS.
Plánované rodičovství, 4 [1] 11 (1997).

046087 - USP-I 970134 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Lékařský zákrok z trestněprávního hlediska.
Zdravotnictví a právo, 1 [6] 2-3 (1997).

046088 - USP-I 970135 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Euthanasie, ano či ne (poznámka na okraj).
Zdravotnictví a právo, 1 [7-8] 7-8 (1997).

046089 - USP-I 970136 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vztah mezi přípustným rizikem a postupem lege artis.
Zdravotnictví a právo, 1 [7-8] 12-14 (1997).

046090 - USP-I 970137 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Přehlédnutí nebo záměr zákonodárce?
Zdravotnictví a právo, 1 [9] 15 (1997).

046091 - USP-I 970138 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Incest.
Plánované rodičovství, 4 [3] 11-12 (1997).

045171 - USP-I 970113 CZ cze J
Mitlöhner, M. - Režňáková, M.
K vymezení objektu trestných činů proti životu.
Trestní právo, 2 [12] 16-17 (1997).

040533 - USP-I 970003 CZ cze J
Novák, F.
Právně lingvistická podpora legislativy s využitím právní informatiky.
Právník, 136 [3] 221-229 (1997).
Grant: IAA8068601

044363 - USP-I 970045 SK cze J
Novák, F.
Sociálně právní stát: umírající nebo perspektivní idea.
Právny obzor, 80 [3] 291-294 (1997).
Grant: IAA8068601

044382 - USP-I 970064 CZ cze J
Novák, F.
Právně informatický přístup v právní vědě.
Právník, 136 [10-11] 936-943 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 8068601/1996

044379 - USP-I 970061 CZ cze J
Pauknerová, M.
K pojmu uznání zahraničních právnických osob.
Právník, 136 [10-11] 843-862 (1997).

044386 - USP-I 970068 CZ cze J
Pauknerová, M.
Státní příslušnost právnických osob.
Právník, 136 [6] 457-475 (1997).

044405 - USP-I 970088 CZ cze R
Pauknerová, M.
[Recenze].
Rec.: Rozehnalová, N.: Mezinárodní právo obchodní, I.část - Obchodní transakce.
Právní praxe v podnikání, 6 [7-8] 75-76 (1997).

044423 - USP-I 970106 CZ cze R
Pauknerová, M.
[Recenze].
Rec.: Růžička, K.: Mezinárodní obchodní arbitráž.
Právní rádce, 5 [11] 61 (1997).

046084 - USP-I 970131 CZ cze J
Pauknerová, M.
Otázka klauzulí o přednostní aplikaci mezinárodních smluv.
In: O vztahu ústavního a mezinárodního práva. -
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, [1] 73- (1997).

044398 - USP-I 970081 CZ cze B
Pauknerová, M. - Kučera, Z. - Růžička, K. - Zunt, V.
Úvod do českého práva mezinárodního obchodu. Plzeň, PF ZČU 1997. - 233 s.

044378 - USP-I 970060 CZ cze T
Pauknerová, M. - Larišová, M. - Tomaščínová, J.
Zásady mezinárodních obchodních smluv. Zásady UNIDROIT.
Orig.: UNIDROIT, Rome - Mezinárodní ústav pro sjednocení soukroméhon práva: Principes relatifs aux contrat de commer ceinternational. Praha, CODEX Bohemia 1997. - 348 s.

044362 - USP-I 970044 SK cze J
Pinz, J.
Právní stát v postmoderní situaci.
Právny obzor, 80 [3] 263-271 (1997).

044399 - USP-I 970082 CZ cze C
Pinz, J.
Svoboda projevu, právo na informace a vnitřní bezpečnost státu.
In: Sborník z vědeckého semináře k vědeckovýzkumnému úkolu č. 2414"Bezpečnostní politika ČR 1996/97". - -, - 1997. - S. 69-84.
[Bezpečnostní politika České republiky. - (CZ), 1997]

044400 - USP-I 970083 CZ cze B
Pinz, J.
Aplikace etických principů v právu petičním a stížnostním.
In: Etika podnikání a veřejné správy. - -, - 1997. - S. 62-69.

044401 - USP-I 970084 CZ cze BX
Pinz, J.
Úvod do právního myšlení. Pardubice, Universita Pardubice 1997. - - s.

040545 - USP-I 970015 CZ cze J
Pohl, T.
Advokát na rozpacích aneb něco o novele obchodního zákoníku.
Právní praxe v podnikání, 6 [3] 13-24 (1997).

040553 - USP-I 970023 CZ cze R
Skála, J.
[Recenze].
Rec.: Knapp, V. / Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy.
Právník, 136 [5] 433-436 (1997).

040562 - USP-I 970032 CZ cze J
Svoboda, K.
Místní veřejná správa v Rumunsku (1.část).
Moderní obec, 3 [1] 48-49 (1997).

040563 - USP-I 970033 CZ cze J
Svoboda, K.
Místní veřejná správa v Rumunsku (2. část).
Moderní obec, 3 [2] 48-49 (1997).

044420 - USP-I 970103 CZ cze J
Svoboda, K.
Územní samomspráva a správa v Polské republice I.
Moderní obec, 3 [9] 32-33 (1997).

044421 - USP-I 970104 CZ cze J
Svoboda, K.
Územní samospráva a správa v Polské republice II.
Moderní obec, 3 [10] 22-23 (1997).

046081 - USP-I 970128 CZ cze B
Svoboda, K.
Obce, jejich vznik a zánik.
In: Místní orgány a právo. - Praha, RAABE 1997. - S. 1-17.

046082 - USP-I 970129 CZ cze B
Svoboda, K.
Obecně závazné vyhlášky obcí v přenesené působnosti.
In: Místní orgány a právo. - Praha, RAABE 1997. - S. 1-21.

044387 - USP-I 970069 CZ cze J
Šamalík, F.
Suverenita lidu v idei a v každodennosti ústavního režimu.
Právník, 136 [6] 507-528 (1997).

040547 - USP-I 970017 CZ cze R
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Paul, V. / Nejstarší památky mezinárodního práva.
Právník, 136 [4] 372-374 (1997).

044373 - USP-I 970055 CZ cze J
Šturma, P.
Vývoj v mnohostranné úpravě režimu a ochrany mezinárodních investic.
EMP, 6 [6-7] 7-11 (1997).

044383 - USP-I 970065 CZ cze R
Šturma, P.
[Recenze].
Rec.: Tavernier, P.:E: Quelle Europe pour les droits de l`Homme? La Cour de Strasbourg et laréalisation d`une "union plus étroite").
Právník, 136 [10-11] 969-973 (1997).

044395 - USP-I 970078 CZ cze J
Šturma, P.
K problematice protiopatření, sankcí a urovnávání sporů v mezinárodníchekonomických vztazích.
Právník, 136 [9] 754-780 (1997).

044402 - USP-I 970085 CZ cze B
Šturma, P.
Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního ekonomického práva. Praha, Karolinum 1997. - 493 s.

044406 - USP-I 970089 CZ cze J
Šturma, P.
Mnohostranná právní úprava režimu mezinárodních investic.
Právní rozhledy, 5 [10] 539-545 (1997).

044407 - USP-I 970090 CZ cze J
Šturma, P.
Dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic.
Obchodní právo, 6 [10] 10-18 (1997).

044424 - USP-I 970107 CZ cze J
Šturma, P.
ESLP: Zabití tří členů IRA podezřelých z nastražení bomby jakopřekročení nezbytného použití síly (McCann a spol. v. UK).
Evropské právo. příl. Právní rozhledy 3/97, 1 [2] 15-16 (1997).

044425 - USP-I 970108 CZ cze J
Šturma, P.
ESLP: Odsouzení na základě výpovědí anonymních svědků (Doorson v.NL).
Evropské právo. příl. Právní rozhledy 5/97, 1 [3] 15-16 (1997).

044426 - USP-I 970109 CZ cze J
Šturma, P.
ESLP: Propuštění učitelky ze státní služby z důvodu jejích politických aktivit ve prospěch Německé komunistické strany (Vogt v. DE).
Evropské právo. příl. Právní rozhledy 9/97, 1 [9] 7-9 (1997).

044427 - USP-I 970110 CZ cze J
Šturma, P.
ESLP: Vyšetřovací vazba uvalená na poslance pro podezření, že jako bývalý místopředseda vlády zpronevěřil státní prostředky (Lukanov v.BG).
Evropské právo. příl, Právní rozhledy 9/97, 1 [5] 9-11 (1997).

044428 - USP-I 970111 CZ cze J
Šturma, P.
ESLP: Odmítnutí zapsat transsexuální osobu jako otce v rodném listě dítěte, narozeného partnerovi po umělém oplodnění, není porušením čl. 8EÚLP (X,Y a Z v. UK).
Evropské právo. příl. Právní rozhledy 9/97, 1 [5] 11-12 (1997).

046085 - USP-I 970132 CZ cze J
Šturma, P.
Přednostní jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. v. český právní řád (k jednomu příkladu vnitrostátní realizace mezinárodních závazků ČR).
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, [1] 79-85 (1997).

044356 - USP-I 970038 CZ cze B
Šturma, P. - Čepelka, Č. - Jílek, D.
Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu. Brno, Masarykova universita 1997. - 262 s.

044393 - USP-I 970076 CZ cze J
Šturma, P. - Svoboda, P.
Zpráva o účasti družstev Právnické fakulty University Karlovy vsoutěžích z oboru mezinárodního a evropského práva.
Právník, 136 [8] 730-733 (1997).

044365 - USP-I 970047 CZ cze J
Zachariáš, J.
K některým obecným otázkám v úpravě pracovněprávních vztahů.
Právo a zaměstnání, 3 [4] 2-5 (1997).

044388 - USP-I 970070 CZ cze J
Zachariáš, J.
Poznámky k odnímání vlastnictví.
Právník, 129 [7] 616-620 (1997).

044403 - USP-I 970086 CZ cze R
Zachariáš, J.
[Recenze].
Rec.: Válková, H. - Kindl, M.: Malý domácí právník I.
Bulletin advokacie, [3] 41-42 (1997).

045172 - USP-I 970114 CZ cze J
Zachariáš, J.
K některým otázkám pracovněprávní subjektivity.
Právo a zaměstnání, 3 [12] 2-7 (1997).

045174 - USP-I 970116 CZ cze J
Zachariáš, J. - Bělina, M. - Brádlerová, L.
Pracovní právo na rozcestí?
Právník, 136 [12] 1033-1040 (1997).

044369 - USP-I 970051 CZ cze B
Zachariáš, J. - Galvas, M. - Gregorová, Z. - Hrabcová, D. - Píchová, I.
Pracovní právo České republiky. Brno, PF MU 1997. - 429 s.

044377 - USP-I 970059 CZ cze B
Zachariáš, J. - Štangová, V.
Nad pracovněprávními vztahy. Praha, Orac 1997. - 183 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11