ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

107913 - UDU-I 20033248 CZ cze M
Adamczyková, S.
Knihovna.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 101-104.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107914 - UDU-I 20033249 CZ cze M
Barčová, D. - Bukovinská, B.
Fototéka.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 97-100.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100140 - UDU-I 20033001 CZ cze J
Benešovská, K.
Emauzy 2003.
Akademický bulletin, - [7/8] 30 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100141 - UDU-I 20033002 CZ cze J
Benešovská, K.
Porta coeli restaurata 2000 - 2002. Mezinárodní odborné sympozium Brno a Předklášteří 7. - 8. listopadu 2002.
Akademický bulletin, - [2] 22 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100142 - UDU-I 20033003 CZ cze J
Benešovská, K.
Mezinárodní sympozium "Porta coeli restaurata 2000 - 2002".
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 18-19 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100167 - UDU-I 20033028 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. nositelkou medaile F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách.
In: 1000 let kláštera na Ostrově (999 - 1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. - (Ed. Brych, V.; Stehlíková, D.). - Praha, Národní muzeum 2003. - S. 7-8.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100168 - UDU-I 20033029 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Poznámky k ostrovskému klášteru v době gotiky.
In: 1000 let kláštera na Ostrově (999 - 1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. - (Ed. Brych, V.; Stehlíková, D.). - Praha, Národní muzeum 2003. - S. 43-54.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107478 - UDU-I 20033054 RIV CZ cze R
Benešovská, K.
[Recenze].
Rec.: Wieczorek, A. - Hinz, H. M. (ed).: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Bd. 1-2. - Stuttgart, 2000. 928 s. / Střed Evropy okolo roku 1000. - Praha, 2002. 550 s.
Umění, 51 [5] 439-443 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107495 - UDU-I 20033071 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Podoby královského majestátu v Českých zemích kolem roku 1300.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 27-42.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107915 - UDU-I 20033250 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Umění středověku.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 57-62.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109332 - UDU-I 20043001 RIV CZ ger J
Benešovská, K.
Die Prager Kirche zur Zeit des Erzbischofs Arnestus von Pardubice.
Miscellanea musicologica, 37, [-] 29-46 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109333 - UDU-I 20043002 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Prolog.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 18-21.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109334 - UDU-I 20043003 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
Preface.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 18-21.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109335 - UDU-I 20043004 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Kníže Václav: zakladatel kostela sv. Víta.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 89-92.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109336 - UDU-I 20043005 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
Duke Wenceslas: Founder of the Church of St Vitus.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 89-92.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109337 - UDU-I 20043006 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Moudrost otcova trůnící v klíně matčině.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 128-131.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109338 - UDU-I 20043007 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
The Wisdom of the Father Enthroned in the Lap of the Mother.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 128-131.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109341 - UDU-I 20043010 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Hildebert a Everwinus. "O myších a lidech" aneb o českém králi, jeho rádci a jejich umělcích.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 141-145.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109342 - UDU-I 20043011 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
Hildebert and Everwinus. "Of Mice and Men" or the King of Bohemia, his counsellors and their artists.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 141-145.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109343 - UDU-I 20043012 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Abatyše s korunou.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 151-158.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109344 - UDU-I 20043013 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
The Abess With the Crown.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 151-158.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109347 - UDU-I 20043016 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Zrození katedrály a mistr z Avignonu.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 167-172.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109348 - UDU-I 20043017 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
The Founding of the Cathedral and the Master from Avignon.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 167-172.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109356 - UDU-I 20043027 RIV CZ cze M
Benešovská, K.
Mezi gotikou a renesancí: dynastie Jagellonců na Pražském hradě.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 228-233.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109357 - UDU-I 20043028 RIV CZ eng M
Benešovská, K.
Between the Gothic and the Renaissance: The Jagiellon Dynasty at Prague Castle.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 228-233.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114939 - UDU-I 20043068 RIV CZ eng/cze C
Benešovská, K.
The Royal House in Brno and its Chapels./Královský dům v Brně a jeho kaple.
In: Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration./Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. - (Ed. Fajt, J.). - Prague, National Gallery 2003. - S. 185-193, 426-431.
[Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. Praha (CZ), 98.09.23-98.09.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

109345 - UDU-I 20043014 RIV CZ cze M
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
Královský palác "po způsobu paláce francouzských králů".
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 159-166.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109346 - UDU-I 20043015 RIV CZ eng M
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
The Royal Palace "in the Manner of the Palace of the French Kings".
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 159-166.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109349 - UDU-I 20043020 RIV CZ eng M
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
The Golden Gate: The Transformation of the Cathedral Portal.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 180-187.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109352 - UDU-I 20043023 RIV CZ cze M
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
Poutník uvnitř katedrály.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 209-222.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109353 - UDU-I 20043024 RIV CZ eng M
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
A Pilgrim Inside the Cathedral.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 209-222.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109383 - UDU-I 20043054 RIV CZ cze M
Benešovská, K. - Chotěbor, P.
Zlatá brána: proměna katedrálního portálu.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 180-187.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109354 - UDU-I 20043025 RIV CZ cze M
Benešovská, K. - Maříková-Kubková, J.
Kostel nad hrobem sv. Vojtěcha.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 223-227.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910; CEZ:AV0Z8033913

109355 - UDU-I 20043026 RIV CZ eng M
Benešovská, K. - Maříková-Kubková, J.
The Church Above the Grave of St Adalbert.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 223-227.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8002910; CEZ:AV0Z8033913

109339 - UDU-I 20043008 RIV CZ cze M
Bravermanová, M. - Benešovská, K.
Kult sv. Ludmily a svatoludmilské památky.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 132-136.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109340 - UDU-I 20043009 RIV CZ eng M
Bravermanová, M. - Benešovská, K.
The Cult and Relics of St Ludmila.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 132-136.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100143 - UDU-I 20033004 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výstavy.
In: Jan Zrzavý. - Praha, Academia 2003. - S. 405 - 409.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100144 - UDU-I 20033005 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Knižní ilustrace.
In: Jan Zrzavý. - Praha, Academia 2003. - S. 410-411.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100145 - UDU-I 20033006 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Jan Zrzavý. - Praha, Academia 2003. - S. 412-422.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100146 - UDU-I 20033007 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Výstavy Jana Preislera.
In: Jan Preisler 1872 - 1918. - (Ed. Wittlich, P.). - Praha, Obecní dům 2003. - S. 348-351.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0058
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100147 - UDU-I 20033008 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Exhibitions of Jan Preisler.
In: Jan Preisler 1872 - 1918. - (Ed. Wittlich, P.). - Prague, Municipal House 2003. - S. 348-351.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0058
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100148 - UDU-I 20033009 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Jan Preisler 1872 - 1918. - (Ed. Wittlich, P.). - Praha, Obecní dům 2003. - S. 334-347.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0058
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100149 - UDU-I 20033010 RIV CZ eng M
Bregantová, P.
Bibliography.
In: Jan Preisler 1872 - 1918. - (Ed. Wittlich, P.). - Prague, Municipal House 2003. - S. 334-347.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0058
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100150 - UDU-I 20033011 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 105-106.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100151 - UDU-I 20033012 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie 1952 - 2002.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 133-160.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107479 - UDU-I 20033055 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie Václava Navrátila.
In: Václav Navrátil. O smutku, lásce a jiných věcech. - (Ed. Srp, K.). - Praha, Torst 2003. - S. 609-633.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107496 - UDU-I 20033072 RIV CZ cze M
Bregantová, P.
Bibliografie Josefa Krásy.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 275-299.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114941 - UDU-I 20043070 RIV CZ cze B
Bregantová, P.
Osobnosti českého grafického designu - Milan Grygar. Soupis díla. Benešov, Muzeum umění 2003. - 54 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119

100169 - UDU-I 20033030 RIV CZ ger J
Bukovinská, B.
Hertzich van Bein: Anmahnung an einen kaiserlichen Hofgoldschmied.
Studia Rudolphina, - [3] 42-44 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100170 - UDU-I 20033031 RIV DE ger M
Bukovinská, B.
"Bekannter - unbekannter Raum. Die Kunstkammer Rudolfs II. in Prag".
In: Kunstkammer, Laboratorium, Bühne. Schauplätze des Wissens im 17. Jahrhundert. - (Ed. Schramm, H.; Schwarte, L.; Lazardzig, J.). - Berlin, de Gruyter 2003. - S. 199-225.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107497 - UDU-I 20033073 RIV CZ cze M
Bukovinská, B.
Philipp van den Bossche: Sac. Caes. Mai. Phrygiarius.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 145-164.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107916 - UDU-I 20033251 CZ cze M
Bukovinská, B.
Umění doby Rudolfa II.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 66-70.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107917 - UDU-I 20033252 CZ cze M
Bukovinská, B.
Emanuel Poche (1903 - 1987).
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 129-130.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107939 - UDU-I 20033274 RIV AT ger M
Bukovinská, B.
Private Königsinsignien Ferdinands I. [Katalog] IV.19.
In: Kaiser Ferdinand I. 1503 - 1564. Das Werden der Habsburgermonarchie. - (Ed. Seipel, W.). - Wien, Kunsthistorisches Museum 2003. - S. 374-375.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107940 - UDU-I 20033275 RIV AT ger M
Bukovinská, B.
Funeralinsignien aus dem Prager Domschatz. [Katalog] XI.31.
In: Kaiser Ferdinand I. 1503 - 1564. Das Werden der Habsburgermonarchie. - (Ed. Seipel, W.). - Wien, Kunsthistorisches Museum 2003. - S. 574-575.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118203 - UDU-I 20043228 RIV FR fre C
Bukovinská, B.
Pierre dure, matiere tendre. Quelques remarques a propos du bassin en jaspe sanguin de Rodolphe II.
In: Les Vases en pierres dures. Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le service culturel le 9 juin 2001. - (Ed. Alcouffe, D.). - Paris, La documentation Francaise - musée du Louvre 2003. - S. 115-138.
[Vases en pierre dures. Paris (FR), 01.06.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107532 - UDU-I 20033108 RIV CZ cze B
Bukovinská, B. - Konečný, L.
Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - 299 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100172 - UDU-I 20033033 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Řeč mlčení.
In: Jan Preisler 1872 - 1918. - (Ed. Wittlich, P.). - Praha, Obecní dům 2003. - S. 15-110.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0058
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100173 - UDU-I 20033034 RIV CZ eng M
Bydžovská, L.
The Language of Silence.
In: Jan Preisler 1872 - 1918. - (Ed. Wittlich, P.). - Prague, Municipal House 2003. - S. 15-110.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/00/0058
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107491 - UDU-I 20033067 CZ cze J
Bydžovská, L.
Dilema střední Evropy. K pražské konferenci Local strategies, international ambitions: modern art and Central Europe 1918 - 1968).
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 15 [2] 20, 23 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107498 - UDU-I 20033074 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Spirála Vysoké hry.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 229-242.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107910 - UDU-I 20033245 RIV FR fre J
Bydžovská, L.
Lautréamont vu par Jindřich Štyrský.
Revue des Études slaves, 74 [1] 143-150 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107918 - UDU-I 20033253 RIV CZ cze M
Bydžovská, L.
Umění 20. století.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1053 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 81-83.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100171 - UDU-I 20033032 RIV CZ cze B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Knihy s Toyen. Praha, Akropolis 2003. - 118 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107484 - UDU-I 20033060 CZ cze M
Chlíbec, J.
Každé povolání v sobě nese jistý druh sebestylizace...
In: Martin Dräger. - Liberec, Severočeské muzeum 2003. - S. -.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107485 - UDU-I 20033061 RIV CZ cze R
Chlíbec, J.
[Recenze].
Rec.: Langer, A. - Michels, G. (ed).: Metropolen und Kulturtransfer im 15. - 16. Jahrhundert. Prag - Krakau - Danzig - Wien. - Stuttgart, 2001. 197 s.
Umění, 51 [1] 64-65 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109358 - UDU-I 20043029 RIV CZ cze M
Chotěbor, P. - Benešovská, K.
Příběh stavby Vladislavského sálu.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 234-239.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109359 - UDU-I 20043030 RIV CZ eng M
Chotěbor, P. - Benešovská, K.
The Construction of Vladislav Hall.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 234-239.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100174 - UDU-I 20033035 RIV CZ eng J
Dušková, K.
AN: AB: Antonio Abondio.
Studia Rudolphina, - [3] 45-52 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116001 - UDU-I 20043124 RIV CZ eng/cze C
Fajt, J. - Hlaváčková, H.
The Family of Charles IV in the Stairway of the Karlštejn Great Tower. / Zobrazení rodiny Karla IV. na schodišti Karlštejnské velké věže.
In: Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. / Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. - (Ed. Fajt, J.). - Prague, National Gallery 2003. - S. 16-20, 325-327.
[Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. Praha (CZ), 98.09.23-98.09.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109361 - UDU-I 20043032 RIV CZ cze M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Nový panovnický rod: nové sídlo.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 241-245.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109362 - UDU-I 20043033 RIV CZ eng M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
The New Ruling House: the New Seat.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 241-245.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109365 - UDU-I 20043036 RIV CZ cze M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Pražský hrad nejen pro královskou rodinu: paláce šlechty.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 260-263.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109366 - UDU-I 20043037 RIV CZ eng M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
More Than Just a Royal Seat: Aristocratic Palaces at Prague Castle.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 260-263.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109371 - UDU-I 20043042 RIV CZ cze M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Praha a Hrad očima zahraničních návštěvníků.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 321-325.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109372 - UDU-I 20043043 RIV CZ eng M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Prague and the Castle through the Eyes of Visitors from Abroad.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 321-325.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109373 - UDU-I 20043044 RIV CZ cze M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Palác pro císařovnu: Pražský hrad za Ferdinanda III.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 339-343.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109374 - UDU-I 20043045 RIV CZ eng M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
The Palace for the Empress: Prague Castle under Ferdinand III.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 339-343.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109375 - UDU-I 20043046 RIV CZ cze M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Divadlo na Pražském hradě.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 358-363.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109376 - UDU-I 20043047 RIV CZ eng M
Fučíková, E. - Muchka, I. P.
Theatre at Prague Castle.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 358-363.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109363 - UDU-I 20043034 RIV CZ cze M
Fučíková, E. - Muchka, I. P. - Halata, M.
Zástupcem svého otce v Českých zemích: arcivévoda Ferdinand II. zvaný Tyrolský.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 251-257.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109364 - UDU-I 20043035 RIV CZ eng M
Fučíková, E. - Muchka, I. P. - Halata, M.
Archduke Ferdinand II of Tyrol, Royal Governor in the Bohemian Lands.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 251-257.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107920 - UDU-I 20033255 RIV CZ cze M
Hausenblasová, J.
Nakladatelství Artefactum.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 117-118.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107501 - UDU-I 20033077 RIV CZ cze M
Hlaváčková, H.
Ostrovský žaltář - Pražská kapitulní knihovna, A 57/1.
In: 1000 let kláštera na Ostrově (999 - 1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. - (Ed. Brych, V.; Stehlíková, D.). - Praha, Národní muzeum 2003. - S. 121-132.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107502 - UDU-I 20033078 RIV CZ cze M
Hlaváčková, H.
Kdy vznikla Bible Václava IV.?
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 65-80.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107503 - UDU-I 20033079 CZ cze J
Hlaváčková, H.
Druhý den Stvoření.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemich, 15 [2] 11-12 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107504 - UDU-I 20033080 RIV CZ cze J
Hlaváčková, H.
Josef Krása.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 15 [2] 31-34 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107505 - UDU-I 20033081 CZ cze J
Hlaváčková, H.
Josef Krása.
Akademický bulletin, - [9] 25 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107921 - UDU-I 20033256 RIV CZ cze M
Hlaváčková, H.
Josef Krása (1933 - 1985).
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 123-124.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109360 - UDU-I 20043031 RIV CZ ger J
Hlaváčková, H. J.
Die Illumination der liturgischen Handschriften des Arnestus von Pardubice.
Miscellanea musicologica, 37, [-] 47-62 (2003).
Grant: GA ČR(CZ) GA408/96/0850
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100152 - UDU-I 20033013 CZ cze J
Hlobil, I.
Reklamní titul parléřovské výstavy?
Dějiny a současnost, 25 [4] 54 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100153 - UDU-I 20033014 CZ cze J
Hlobil, I.
Dnes obvyklá politická praxe... Unáhlené útoky ministra kultury ČR na památkáře.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 13-14 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100175 - UDU-I 20033036 RIV CZ cze/eng J
Hlobil, I.
Uměleckohistorické poznání náhrobků.
Pražský hrad, 9 [1] 11, 13-14 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100177 - UDU-I 20033038 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Rudolf Hlavica - sochař, legionář a československý vlastenec. Co o sobě vyprávěl na sklonku života...
Vlastivědný věstník moravský, 55 [2] 155-164 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107480 - UDU-I 20033056 RIV PL cze J
Hlobil, I.
Parléřovská skulptura katedrály sv. Víta a datování Těšínské madony.
Cieszynskie Studia Muzealne, 1, [-] 107-120 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107492 - UDU-I 20033068 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Anežka Merhautová a klenotnice katedrály sv. Víta. S poděkováním k autorčiným 80. narozeninám.
In: 1000 let kláštera na Ostrově (999 - 1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. - (Ed. Brych, V.; Stehlíková, D.). - Praha, Národní muzeum 2003. - S. 9-10.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107493 - UDU-I 20033069 CZ cze M
Hlobil, I.
Památková péče.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 92-94.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107494 - UDU-I 20033070 CZ cze M
Hlobil, I.
Pražský hrad.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 95-96.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109138 - UDU-I 20033284 RIV CZ cze/ger B
Hlobil, I.
Alois Riegl (1858 - 1905): Moderní památková péče. (Ed. Hlobil, I.). - Praha, Národní památkový ústav 2003. - 172 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109139 - UDU-I 20033285 RIV CZ cze/ger M
Hlobil, I.
Alois Riegl a teorie moderní památkové péče.
In: Moderní památková péče. - (Ed. Hlobil, I.). - Praha, Národní památkový ústav 2003. - S. 101-167.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109140 - UDU-I 20033286 RIV CZ cze J
Hlobil, I.
Alois Riegl. Nálada jako obsah moderního umění.
Umění, 51 [6] 501-502 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109141 - UDU-I 20033287 RIV CZ cze M
Hlobil, I.
Na dohled Josefa Krásy: Od olomouckých sympozií po výzkum náhrobku sv. Ludmily.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 43-51.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100176 - UDU-I 20033037 RIV CZ cze J
Hlobil, I. - Hoffmann, F.
Barokní freska přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. Kopie gotické veduty z doby před rokem 1436.
Umění, 51 [2] 147-157 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8077915; CEZ:AV0Z8033913

100154 - UDU-I 20033015 CZ cze J
Horová, A.
Sympozium "Mikuláš Medek - uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění"?
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 5-7 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100155 - UDU-I 20033016 CZ cze J
Horová, A.
UHS udílela výroční ceny a stipendia.
Ateliér, 16 [12] 3 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107481 - UDU-I 20033057 CZ cze J
Horová, A.
De arte.
Ateliér, 16 [8] 7 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107482 - UDU-I 20033058 CZ cze J
Horová, A.
Ještě galerie Václava Špály.
Ateliér, 16 [3] 3 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107483 - UDU-I 20033059 CZ cze J
Horová, A.
První sjezd českých historiků umění.
Ateliér, 16 [25/26] 3 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107922 - UDU-I 20033257 RIV CZ cze M
Kaplanová, K. - Primusová, A.
Kronika.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 31-54.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100158 - UDU-I 20033019 CZ cze J
Konečný, L.
Sorry, Mr. Bader! (K sympoziu Baderových stipendistů).
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 8-9 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107528 - UDU-I 20033104 RIV CZ cze/eng M
Konečný, L.
Padesát let Ústavu dějin umění.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 9-29.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107529 - UDU-I 20033105 RIV US eng J
Konečný, L.
A Note on Luca Giordano and Barthel Bahem.
Source, 22 [3] 47-51 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107530 - UDU-I 20033106 RIV CZ cze J
Konečný, L.
Aby M. Warburg a Vincenc Kramář.
Umění, 51 [5] 421-422 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107531 - UDU-I 20033107 RIV CZ cze M
Konečný, L.
Habsburské impresy v Telči.
In: Ars naturam adiuvans. Sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka. - (Ed. Kroupa, J.). - Brno, Národní památkový ústav 2003. - S. 95-103.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107533 - UDU-I 20033109 RIV CZ cze M
Konečný, L.
Švabinský, Rodin, Michelangelo, Mojžíš.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 205-218.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107534 - UDU-I 20033110 RIV CZ cze J
Konečný, L.
Zmizelé miniatury.
Art and Antiques, příloha Letní speciál, - [[7/8]] 12-14 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107535 - UDU-I 20033111 RIV CZ cze J
Konečný, L.
Ústav dějin umění AV ČR (1953 - 2003).
Akademický bulletin, - [11] 4-5 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107537 - UDU-I 20033113 RIV CZ cze R
Konečný, L.
[Recenze].
Rec.: Fagiolo, M. / a kol.: The Sopron Collection of Jesuit Stage Design. - Budapest, 1999. 292 s.
Umění, 51 [4] 349-351 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107538 - UDU-I 20033114 CZ cze J
Konečný, L.
Jaromír Neumann. Osobitost českého baroku.
Umění, 51 [2] 137 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107539 - UDU-I 20033115 RIV US eng J
Konečný, L.
To the Reader [Charles de la Fosse and Alessandro morente].
Master Drawings, 41 [1] 76 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107540 - UDU-I 20033116 RIV US eng J
Konečný, L.
Caravaggio's "Self-Portrait" by Ribera.
Art Bulletin, 85 [2] 406 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107942 - UDU-I 20033277 RIV CZ ger J
Konečný, L.
Eine Randbemerkung zum Spätwerk Bartholomäus Sprangers.
Studia Rudolphina, - [3] 41-42 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114936 - UDU-I 20043065 RIV PL eng J
Konečný, L.
Augustine Käsenbrot of Olomouc, his Golden Bowl in Dresden, and the Renaissance Revival of "Poetic" Bacchus.
Artibus et historiae, 24 [48] 185-197 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114958 - UDU-I 20043087 SK cze J
Konečný, L.
Posudek disertační práce: Barbara Balážová, Barokové sochárstvo v Kremnici. Vybrané štúdie k dejinám slovenského barokového sochárstva a maliarstva v 18. storočí.
Ars, 36 [3] 238-239 (2003).

114959 - UDU-I 20043088 RIV CZ eng R
Konečný, L.
[Review].
Rec.: Vinken, P.: The Shape of the Heart. - Amsterdam, 2000. 207 s.
Acta Comeniana, 41 [17] 316-320 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

114960 - UDU-I 20043089 RIV CZ eng R
Konečný, L.
[Review].
Rec.: Strasser, G. F.: Emblematik der frühen Neuzeit im Zusammenspiel: Johannes Buno und Johann Justus Winckelmann.
Acta Comeniana, 41 [17] 312-316 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

107500 - UDU-I 20033076 RIV CZ cze B
Konečný, L. - Hausenblasová, J. - Šroněk, M.
Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - 176 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107527 - UDU-I 20033103 RIV BE eng M
Konečný, L. - Olšovský, J.
The Seven Liberal Arts into Emblems, in Olomouc, 1597.
In: Mundus Emblematicus. Studies on Neo-Latin Emblem Books. - (Ed. Enenkel, K.; Visser, A.). - Turnhout, Brepols 2003. - S. 235-266.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114967 - UDU-I 20043096 RIV CZ cze C
Kořán, I.
Barokní umění v kacířské zemi.
In: Baroko v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. - (Ed. Herold, V.; Pánek, J.). - Praha, Filosofia 2003. - S. 559-565.
[Barocco in Italia, Barocco in Boemia, nomini, idee, forme d'arte a confronto. Praha (CZ), 99.04.19-99.04.21 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100159 - UDU-I 20033020 RIV CZ cze/eng B
Kratochvíl, P.
Čeští architekti v zahraničí. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 2003. - 52 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100180 - UDU-I 20033041 RIV IT ita M
Kratochvíl, P.
La cittá come fenomeno culturale.
In: La cultura urbana tra passato e futuro. - Milano, F. Angeli 2003. - S. 197-214.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107941 - UDU-I 20033276 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Euro-palast am Wenzelsplatz.
Bauwelt, 94 [3] 2 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109026 - UDU-I 20033297 RIV DE ger J
Kratochvíl, P.
Begleichung der Schuld.
Bauwelt, 94 [4] 4 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109027 - UDU-I 20033298 RIV CZ cze/eng U
Kratochvíl, P.
Čeští architekti v zahraničí. 25 s.
[ Praha, 03.09.26-03.10.14 (E-EUR 15/10)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109052 - UDU-I 20033323 RIV AR eng C
Kratochvíl, P.
Prague at the End of the Nineteenth and the Beginning of the Twentieth Century.
In: Architectural Culture around 1900. - (Ed. Grementieri, F.). - Buenos Aires, Universidad Torcuato di Tella 2003. - S. 105-110.
[Architecture - Culture - Around 1900. Buenos Aires (AR), 99.08.31-99.09.04 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109053 - UDU-I 20033324 RIV DE ger C
Kratochvíl, P.
Die vielschichtigkeit der Sprache der Architektur und die Struktur des Lebenswelt.
In: Medium Architektur. - (Ed. Zimmermann, G.). - Weimar, Bauhaus Universität 2003. - S. 28-35.
[Medium Architektur. Weimar (DE), 03.04.24-03.04.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109051 - UDU-I 20033322 RIV CZ cze B
Kreuzzigerová, R. - Seidl, D. - Švácha, R.
Jan Kotěra. Markova vila. (Ed. Švácha, R.). - [Praha], Markova vila 2003. - 110 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

114971 - UDU-I 20043100 RIV CZ cze J
Kubínová-Engstová, K.
Misál Sulka z Chotěšova.
Minulostí západočeského kraje, 38, [-] 105-112 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109040 - UDU-I 20033311 RIV CZ cze M
Kuthan, J.
Rakousko, Salzburg, Bavorsko a jižní Čechy - ke vztahům architektonické tvorby v období 1390 - 1520.
In: Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. - (Ed. Borovský, T.; Jan, L.; Wihoda, M.). - Brno, Matice moravská 2003. - S. 639-650.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0616
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109041 - UDU-I 20033312 RIV AT ger M
Kuthan, J.
Das Herzogtum Österreich, Salzburg, Bayern und Südböhmen - zu den Beziehungen der Baukunst in der Zeit der Spätgotik.
In: Gotik Schätze Oberösterreich. Symposium im Linzer Schloss. - (Ed. Schultes, L.; Winkler, G.). - Linz, Gesellschaft für Landeskunde von Oberösterreich 2003. - S. 13-54.
Grant: GA ČR(CZ) GA408/01/0616
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107506 - UDU-I 20033082 RIV FI eng B
Lahoda, V.
Josef Sudek. The commercial photography for Družstevní práce. (Ed. Holma, M.). - Jyväskylä, Alvar Aalto Museum 2003. - 93 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107507 - UDU-I 20033083 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Lee Miller: Tělo za závojem.
Art and Antiques, - [[1/2]] 52-53 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107508 - UDU-I 20033084 RIV CZ cze M
Lahoda, V.
Ani barbar ani mistr: Emil Filla a skytské umění.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 243-258.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107509 - UDU-I 20033085 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
Deset malých knížeček.
Rec.: Edice Fototorst. - Praha, 2000 - 2002. 10 sv.
Literární noviny, 14 [18] 13 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107510 - UDU-I 20033086 RIV HU eng/ger J
Lahoda, V.
How many modernisms do we have.
Praesens, - [2] 27-29 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107511 - UDU-I 20033087 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Sběratel mizejících obrazů.
Literární noviny, 14 [25] 12 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107512 - UDU-I 20033088 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
Mudrc a podivín Josef Sudek.
Rec.: Fárová, A.: Josef Sudek. - Praha, 2002. 144 s.
Literární noviny, 14 [43] 12 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107513 - UDU-I 20033089 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Zahalená erotika. Man Ray a Meret Oppenheim.
Art and Antique, - [[3]] 56-57 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107514 - UDU-I 20033090 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Picasso a "svatá MTW".
Art and Antiques, - [[4]] 50-53 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107515 - UDU-I 20033091 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Taťka a mamka. Georg Grosz.
Art and Antiques, - [[5]] 58-59 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107516 - UDU-I 20033092 RIV CZ cze R
Lahoda, V.
Co si zapisoval Špála.
Rec.: Burget, E. - Musil, R. (ed).: Václav Špála. Soupis díla. - Praha, 2002. 236 s.
Art and Antiques, - [[5]] 120 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107517 - UDU-I 20033093 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Žena na kusy. Karel Teige.
Art and Antiques, - [[6]] 58-59 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107518 - UDU-I 20033094 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Lolitky na lopatkách. Balthus.
Art and Antiques, - [[7/8]] 58-59 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107519 - UDU-I 20033095 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Stesk po pohodě. Emil Filla.
Art and Antiques, - [[9]] 56-57 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS8033101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107520 - UDU-I 20033096 RIV CZ cze J
Lahoda, V.
Salome a Jan Křtitel. František Drtikol.
Art and antiques, - [[10]] 56-57 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107541 - UDU-I 20033117 RIV CZ cze B
Lahoda, V.
Karel Černý 1910 - 1960. Barva a existence. Soupis malířského díla. Praha, Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové 2003. - 212 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107911 - UDU-I 20033246 RIV FR fre J
Lahoda, V.
La Refuge de la Poésie. Zdenek Rykr, illustrateur des recueils de Milada Součková.
Revue des Études slaves, 74 [1] 129-142 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107923 - UDU-I 20033258 RIV CZ cze M
Lencová, J.
Viktor Kotrba (1906 - 1973).
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 121-122.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100179 - UDU-I 20033040 RIV CZ cze C
Lorenzová, H.
Bolzanův proces.
In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003. - S. 17-32.
[Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Plzeň (CZ), 02.03.07-02.03.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107521 - UDU-I 20033097 RIV CZ cze M
Lorenzová, H.
Estetika a teorie umění.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 84-86.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107522 - UDU-I 20033098 RIV CZ cze M
Lorenzová, H.
Estetika.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 115 - 116.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107523 - UDU-I 20033099 RIV CZ cze R
Lorenzová, H.
[Recenze].
Rec.: Bydžovská, L. - Prahl, R. (ed).: V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha. - Praha, 2002. 336 s.
Estetika, 39 [1/2] 116-121 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107524 - UDU-I 20033100 RIV CZ cze R
Lorenzová, H.
[Recenze].
Rec.: Illing, F.: Jan Mukařovský und die Avantgarde. - Bielefeld, 2001. 464 s.
Umění, 51 [1] 68-69 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107486 - UDU-I 20033062 CZ cze J
Mádl, M.
O jednotném setkání různého.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 15 [2] 1-2 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107487 - UDU-I 20033063 CZ cze J
Mádl, M.
Památková péče v období "konce dějin umění". O vztahu teorie umění k praxi památkové péče.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 15 [2] 35-36 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107526 - UDU-I 20033102 RIV CZ cze R
Mádl, M.
[Recenze].
Rec.: Coquery, E. - Piéjus, A. (ed).: Figures de la passion. Le représentation des passions en France a l'age baroque. - Paris, 2001. 288 s.
Umění, 51 [2] 158-161 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107542 - UDU-I 20033177 RIV AT ger M
Muchka, I.
Die Bautätigkeit Kaiser Ferdinands I. in Prag.
In: Kaiser Ferdinand I. 1503 - 1564. Das Werden der Habsburgermonarchie. - (Ed. Seipel, W.). - Wien, Kunsthistorisches Museum 2003. - S. 249-257.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107543 - UDU-I 20033178 RIV CZ cze M
Muchka, I.
Pro captu lectoris habent sua fata libelli: Knihovna Ferdinanda Tyrolského.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 123-136.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107544 - UDU-I 20033179 RIV CZ cze M
Muchka, I.
Umění renesance.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 63-65.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107545 - UDU-I 20033180 RIV CZ cze M
Muchka, I.
Jarmila Krčálová (1928 - 1993).
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 125-126.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107546 - UDU-I 20033181 RIV CZ cze J
Muchka, I.
Memoria loci. Historický vývoj tří pražských území z pohledu Ivana Muchky.
Architekt, 49 [10] 32-33 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107547 - UDU-I 20033182 RIV CZ ger J
Muchka, I.
Hans Vredeman de Vries in den böhmischen Bibliotheken.
Studia Rudolphina, - [3] 29-40 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107549 - UDU-I 20033190 RIV AT ger M
Muchka, I.
[Katalogsnummer] IV: 21, 22, 23-25, 30.
In: Kaiser Ferdinand I. 1503 - 1564. Das Werden der Habsburgermonarchie. - (Ed. Seipel, W.). - Wien, Kunsthistorisches Museum 2003. - S. 376-378, 381-382.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109367 - UDU-I 20043038 RIV CZ cze M
Muchka, I. P.
Rudolfovy paláce.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 292-296.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109368 - UDU-I 20043039 RIV CZ eng M
Muchka, I. P.
Rudolf's Palace.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 292-296.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109369 - UDU-I 20043040 RIV CZ cze M
Muchka, I. P.
Voda pro Hrad.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 307-312.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109370 - UDU-I 20043041 RIV CZ eng M
Muchka, I. P.
Water for the Castle.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 307-312.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109381 - UDU-I 20043052 RIV CZ cze M
Muchka, I. P. - Bravermanová, M.
Ústav pro šlechtické slečny aneb Zaopatřovací instituce pro zchudlé členky předních šlechtických rodin.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 390-397.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109382 - UDU-I 20043053 RIV CZ eng M
Muchka, I. P. - Bravermanová, M.
The Institute of Noblewomen, or Charitable Home for Impoverished Members of Eminent Aristocratic Families.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 390-397.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109377 - UDU-I 20043048 RIV CZ cze M
Muchka, I. P. - Fučíková, E.
Svatojánské slavnosti.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 364-371.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109378 - UDU-I 20043049 RIV CZ eng M
Muchka, I. P. - Fučíková, E.
The Festivities for the Beatification and Canonisation of St John.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 364-371.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109379 - UDU-I 20043050 RIV CZ cze M
Muchka, I. P. - Fučíková, E.
Habsburský ceremoniel.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 380-387.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109380 - UDU-I 20043051 RIV CZ eng M
Muchka, I. P. - Fučíková, E.
The Habsburg Ceremonial.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 380-387.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100181 - UDU-I 20033042 RIV CZ cze/eng M
Nešlehová, M.
Tvůrčí cesta Miloslava Hotového.
In: Miloslav Hotový. Práce z šedesátých let. - Praha, Galerie Ztichlá klika 2003. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100182 - UDU-I 20033043 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Miloslav Hotový.
Ateliér, 16 [13] 6 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100183 - UDU-I 20033044 RIV CZ cze J
Nešlehová, M.
Antonín Málek - práce z 60. let.
Ateliér, 16 [8] 4 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107550 - UDU-I 20033191 RIV CZ cze M
Nešlehová, M.
František Šmejkal (1937 - 1988).
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 131-132.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107551 - UDU-I 20033192 RIV CZ cze M
Nešlehová, M.
Tři samurajové ve Skotsku.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 259-266.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107488 - UDU-I 20033064 RIV CZ eng J
Panochová, I.
Guercino's Et in Arcadia ego. A Commentary on the Interpretations.
Umění, 51 [1] 3-12 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107552 - UDU-I 20033193 RIV CZ cze R
Panochová, I.
[Recenze].
Rec.: 1. Richter, V.; 2. Togner, M. (ed).; 3. Patočka, J.: 1. Umění a svět. Studie z teorie a dějin umění. - Praha, 2001. 439 s.; 2. Václav Richter, 1900 - 1970. - Olomouc, 2001. 113 s.; 3. Dopisy Václavu Richterovi. - Praha, 2001. 263 s.
Umění, 51 [4] 339-341 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100160 - UDU-I 20033021 CZ cze J
Petrasová, T.
Mezioborové sympozium "Bůh a bohové...".
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 3-5 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100185 - UDU-I 20033046 RIV CZ cze C
Petrasová, T.
Nazarenismus nebo purismus?
In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003. - S. 287-301.
[Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Plzeň (CZ), 02.03.07-02.03.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107553 - UDU-I 20033199 RIV CZ cze R
Petrasová, T.
[Recenze].
Rec.: Prahl, R. (ed).: Prag 1780 - 1830. Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern. - Praha, 2000. 483 s.
Umění, 51 [2] 166-169 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107924 - UDU-I 20033259 CZ cze M
Petrasová, T.
Umění 19. století.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 76-80.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100161 - UDU-I 20033022 CZ cze R
Platovská, M.
[Recenze].
Rec.: Kuča, K.: Atlas památek: Česká republika. 2 sv. - Praha 2002. - 1403 s.
Stavba, 10 [3] 8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107554 - UDU-I 20033200 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Rekonstrukce domu U Zlaté studně.
Stavba, 10 [1] 26-27 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107555 - UDU-I 20033201 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Kolonie Kozinec (a Baba).
Stavba, 10 [4] 42-45 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107556 - UDU-I 20033202 RIV CZ cze J
Platovská, M.
Výstava Povolání: architektka.
Stavba, 10 [5] 7 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107557 - UDU-I 20033203 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Hana Kučerová-Záveská.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 78-79, 81-82.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107558 - UDU-I 20033204 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Jarmila Lisková.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 84, 86.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107559 - UDU-I 20033205 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Emanuela Kittrichová-Mazancová.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, v.). - Praha, Kruh 2003. - S. 108-109, 112-113.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107560 - UDU-I 20033206 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Vlasta Štursová-Suková.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 116, 118-119.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107561 - UDU-I 20033215 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Vítězslava Rothbauerová.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 190, 194.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107562 - UDU-I 20033216 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M.
Markéta Cajthamlová.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 214, 216.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107563 - UDU-I 20033217 RIV CZ cze/eng M
Platovská, M. - Valchářová, V.
První architektky - studia a tvorba.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 50-58.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107566 - UDU-I 20033220 RIV CZ cze B
Prix, D.
Kostel sv. Vavřince ve Štáblovicích. Historie objektu (1603 - 2003). Opava, Breda 2003. - 142 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107568 - UDU-I 20033225 RIV CZ cze J
Prix, D.
Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích.
Průzkumy památek, 10 [2] 3-62 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107569 - UDU-I 20033226 RIV CZ cze J
Prix, D.
Slezskoostravský donátor. K identifikaci klečícího rytíře na gotickém obraze Madony ze Slezské Ostravy.
Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 6, [-] 142-170 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116858 - UDU-I 20043168 RIV CZ cze J
Prix, D.
Kostel sv. Hedviky v Supíkovicích. Renesanční architektura rámcem kutzerovské kreace.
Časopis Slezského zemského muzea. B - Vědy historické, 52 [3] 193-210 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

118196 - UDU-I 20043221 RIV CZ cze J
Prix, D.
O klenbě bývalé kaple Panny Marie při trojlodí městského kostela v Opavě. Na okraj poznání klenební reformy ve 14. století ve střední Evropě.
Časopis Slezského zemského muzea. B - Vědy historické, 52 [1] 14-57 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107565 - UDU-I 20033219 RIV CZ cze C
Prix, D. - Zezula, M.
Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina.
In: Archaelogia historica. - (Ed. Nekuda, V.; Měřínský, Z.; Kouřil, P.). - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 2003. - S. 433-460.
[Konference archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře /34./. Opava (CZ), 02.09.23-02.09.27 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100186 - UDU-I 20033047 RIV CZ cze J
Purš, I.
Prolegomena k Paracelsově filozofii a jejímu hlubinně psychologickému výkladu.
Tvar, 14 [6] 16-18 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107912 - UDU-I 20033247 RIV CZ cze J
Purš, I.
Alchymistická tradice a Ferdinand Tyrolský.
Logos, 19 [1/2] 114-125 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116860 - UDU-I 20043170 RIV CZ ger R
Purš, I.
[Recenze].
Rec.: Kühlmann, W. - Telle, J. (eds).: Corpus Paracelsisticum. Bd. 1. Der Frühparacelsismus 1. - Tübingen, 2001. 732 s.
Acta Comeniana, 41 [17] 227-233 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118

100162 - UDU-I 20033023 CZ cze J
Roháček, J.
Mors certa, hora incerta. Sepulkrální kultura a její památky.
Akademický bulletin, - [2] 23 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100163 - UDU-I 20033024 CZ cze J
Roháček, J.
Epigrafická dokumentace ÚDU AV ČR.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 11 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100164 - UDU-I 20033025 CZ cze J
Roháček, J.
Sympozium "Mors certa, hora incerta". Sepulkrální kultura a její památky.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 15-18 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107489 - UDU-I 20033065 CZ cze J
Roháček, J.
Epigrafická dokumentace ÚDU AV ČR.
Archivní časopis, 53 [3] 203-204 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107570 - UDU-I 20033227 RIV CZ cze M
Roháček, J.
Sbírkové a dokumentační fondy.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 107-112.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107571 - UDU-I 20033228 RIV CZ cze R
Roháček, J.
[Recenze].
Rec.: Szymanski, J.: Nauki pomocnicze historii. - Warszawa, 2001. 764 s.
Archivní časopis, 53 [3] 221 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116861 - UDU-I 20043171 RIV SK ger C
Roháček, J.
Epigraphik in Böhmen - Berichte über aktuelle Projekte und bisherige Ergebnisse schriftkundlicher Forschung.
In: The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I. - (Ed. Pátková, H.; Spunar, P.; Šedivý, J.). - Bratislava, Chronos 2003. - S. 91-98.
[History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I. Bratislava (SK), 03.06.26-03.06.28 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA408/02/0442; GA AV ČR(CZ) IBS8033202

109144 - UDU-I 20033290 RIV CZ cze C
Sadílková, P.
Interpretace dostavby a posvátného významu pražské katedrály v textech kolem roku 1800.
In: Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19 století. - (Ed. Hojda, Z.; Prahl, R.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2003. - S. 268-275.
[Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Plzeň (CZ), 02.03.07-02.03.09 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107919 - UDU-I 20033254 RIV CZ cze M
Sadílková, P. - Bydžovská, L.
Umění: Časopis Ústavu dějin umění.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 113-114.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107490 - UDU-I 20033066 CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Škrabal, J. Z. / a kol.: O opravě střech a krovů na Pernštejně. - Velké Opatovice, 2002. 48 s.
Vlastivědný věstník moravský, 55 [1] 114-115 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107572 - UDU-I 20033229 RIV CZ cze J
Samek, B.
Česká uměnověda, výzkum památek a něco souvislostí.
Průzkumy památek, 10 [2] 1-2 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107573 - UDU-I 20033230 RIV CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: Konečný, P. (ed).: Seznam nemovitých kulturních památek okresu Jeseník. - Olomouc, 2001. 176 s.
Vlastivědný věstník moravský, 55 [1] 112-114 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107896 - UDU-I 20033231 RIV CZ cze J
Samek, B.
O Vlastivědě moravské na půdorysu "Okresu Vsetín".
Vlastivědný věstník moravský, 55 [3] 312-315 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109133 - UDU-I 20033279 RIV CZ cze B
Samek, B.
Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí. (Ed. Samek, B.). - Brno, Národní památkový ústav 2003. - 143 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109134 - UDU-I 20033280 RIV CZ ger B
Samek, B.
Ahnensaal des Schlosses in Frain an der Thaya. (Ed. Samek, B.). - Brno, Národní památkový ústav 2003. - 148 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109135 - UDU-I 20033281 RIV CZ cze M
Samek, B.
Aktuální otázky Sálu předků vranovského zámku.
In: Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí. - (Ed. Samek, B.). - Brno, Národní památkový ústav 2003. - S. 5-6.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109136 - UDU-I 20033282 RIV CZ ger M
Samek, B.
Aktuelle Fragen des Ahnensaals des Frainer Schlosses.
In: Ahnensaal des Schlosses in Frain an der Thaya. - (Ed. Samek, B.). - Brno, Národní památkový ústav 2003. - S. 5-6.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100187 - UDU-I 20033048 RIV CZ cze J
Studničková, M.
Summa Fratris Alexandri. Neznámý iluminovaný rukopis z berlínské Státní knihovny.
Umění, 51 [1] 58-60 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100188 - UDU-I 20033049 RIV CZ cze R
Studničková, M.
[Recenze].
Rec.: Bartlová, M.: Poctivé obrazy. České deskové malířství 1400 - 1460. Praha, 2001. 494 s.
Umění, 51 [3] 240-245 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8033202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107897 - UDU-I 20033232 RIV ES eng/fre C
Studničková, M.
Iluminated Manuscripts of Bohemia.
In: Actes et Communications./Transactions. - (Ed. Hobson, A.). - Madrid, El Viso 2003. - S. 9-27, 103-113.
[Congress. International Association of Bibliophily /19./. Praha ( CZ), 95.09.25-95.09.30 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107898 - UDU-I 20033233 RIV CZ cze M
Studničková, M.
Modlitební kniha Ladislava Pohrobka.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 81-94.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9033505
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109350 - UDU-I 20043021 RIV CZ cze M
Suchý, M. - Chotěbor, P. - Benešovská, K.
Rok 1373 na stavbě katedrály.
In: Příběh Pražského hradu. - Praha, Správa Pražského hradu 2003. - S. 188-193.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109351 - UDU-I 20043022 RIV CZ eng M
Suchý, M. - Chotěbor, P. - Benešovská, K.
The Construction of the Cathedral in 1373.
In: The Story of Prague Castle. - Prague, Prague Castle Administration 2003. - S. 188-193.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107899 - UDU-I 20033234 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
K aktivnímu životu seniorů. Dům s pečovatelskou službou v Úvalech u Prahy.
Architekt, 49 [8] 17 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107900 - UDU-I 20033235 RIV CZ cze J
Svobodová, M.
A Hely - místa Istvána Janákyho. Výstava v maďarském kulturním středisku.
Architekt, 49 [11] 58 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109137 - UDU-I 20033283 RIV CZ cze/eng M
Svobodová, M.
Milada Petříková-Pavlíková.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 68, 70.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109145 - UDU-I 20033292 RIV CZ cze M
Šroněk, M.
Barokní umění.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 71-75.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109146 - UDU-I 20033293 RIV CZ cze M
Šroněk, M.
Jaromír Neumann (1924 - 2001).
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 127-128.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109147 - UDU-I 20033294 RIV CZ cze R
Šroněk, M.
[Recenze].
Rec.: Vlnas, V. (ed).: Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost v 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti v 17. a 18. století. - Praha, 2001. 590, 357 s.
Umění, 51 [3] 245-247 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109148 - UDU-I 20033295 RIV CZ cze M
Šroněk, M.
Malíř Georg Neher - pobělohorský exulant.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 165-172.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109150 - UDU-I 20033291 RIV DE ger J
Šroněk, M.
Malerei im rudolfinischen Prag - Kunst oder Gewerbe.
Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V. 2001, - [2] 156-179 ( 2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107925 - UDU-I 20033260 CZ cze J
Švácha, R.
Tugendhat s otazníky.
Architekt, 49 [1] 72 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107926 - UDU-I 20033261 CZ cze J
Švácha, R.
Památkáři oceňují novostavby. Zpráva z 1. ročníku ceny Klubu Za starou Prahu.
Architekt, 49 [3] 58 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107927 - UDU-I 20033262 CZ cze J
Švácha, R.
Přátelské místo. Health Club Blue Orange.
Architekt, 49 [6] 19 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107928 - UDU-I 20033263 CZ cze J
Švácha, R.
Obyčejné/neobyčejné v Dolních Jirčanech.
Architekt, 49 [8] 21 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107929 - UDU-I 20033264 CZ cze J
Švácha, R.
"Rekonstrukce" pojatá jako demolice.
Architekt, 49 [7] 32 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107930 - UDU-I 20033265 CZ cze J
Švácha, R.
Povýšení památky moderní architekturou. Rekonstrukce arcidiecézního muzea v Olomouci.
Architekt, 49 [9] 36 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107931 - UDU-I 20033266 CZ cze J
Švácha, R.
Siza jako "památkář".
Stavba, 10 [1] 34-37 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107932 - UDU-I 20033267 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Průkopnická rekonstrukce průkopnické stavby.
Stavba, 10 [1] 50 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107933 - UDU-I 20033268 CZ cze J
Švácha, R.
Scarpova "muzeografická" přednáška.
Stavba, 10 [2] 40 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107934 - UDU-I 20033269 CZ cze J
Švácha, R.
Tunel jako architektonický prostor.
Stavba, 10 [2] 56-57 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107935 - UDU-I 20033270 CZ cze J
Švácha, R.
Apendix o Metropoli.
Stavba, 10 [3] 28-30 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107936 - UDU-I 20033271 CZ cze J
Švácha, R.
Spásná nákupní centra Victora Gruena.
Stavba, 10 [3] 36 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107937 - UDU-I 20033272 CZ cze J
Švácha, R.
MVRDV: o nevyčerpaných možnostech avantgardy.
Stavba, 10 [4] 18 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107938 - UDU-I 20033273 CZ cze J
Švácha, R.
Sociální služba bez ideologie.
Stavba, 10 [4] 22-24 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109028 - UDU-I 20033299 CZ cze J
Švácha, R.
Téma výhledu.
Stavba, 10 [5] 52-53 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109029 - UDU-I 20033300 CZ cze J
Švácha, R.
Le Corbusier a Couturier: texty k La Tourette.
Stavba, 10 [5] 69 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109030 - UDU-I 20033301 CZ cze R
Švácha, R.
[Recenze].
Rec.: Vybíral, J.: Česká architektura na prahu moderní doby. - Praha, 2002. 336 s.
Stavba, 10 [6] 8 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109031 - UDU-I 20033302 CZ cze J
Švácha, R.
Výškové obytné stavby.
Stavba, 10 [6] 44-48 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109032 - UDU-I 20033303 CZ cze J
Švácha, R.
Buckminster Fuller o etických základech high tech.
Stavba, 10 [6] 52 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109033 - UDU-I 20033304 CZ cze J
Švácha, R.
Dvě novostavby v prolukách.
Literární noviny, 14 [6] 13 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109034 - UDU-I 20033305 CZ cze J
Švácha, R.
Mladí mistři na konci dlouhého století.
Literární noviny, 14 [23] 13 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109035 - UDU-I 20033306 CZ cze J
Švácha, R.
Konference o moderním umění ve střední Evropě.
Literární noviny, 14 [28] 13 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109036 - UDU-I 20033307 CZ cze J
Švácha, R.
Povolání architekt(ka).
Literární noviny, 14 [48] 13 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109037 - UDU-I 20033308 CZ cze J
Švácha, R.
Od Gruena k Loxii: nákupní centrum jako (téměř) architektura.
Stavba, 10 [3] 22-27 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109038 - UDU-I 20033309 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Milena Krejcarová-Jesenská.
In: Povolání architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 62-66.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109043 - UDU-I 20033314 RIV CZ cze J
Švácha, R.
Fárovy domy.
Stavba, 10 [1] 28-32 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109044 - UDU-I 20033315 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Architektonický prostor.
In: Texty o architektuře 01/02. - (Ed. Mitášová, M.). - Praha, Kruh 2003. - S. 50-57.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109045 - UDU-I 20033316 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Čtyři ženy mluví o architektuře a ženské otázce, 1930 - 1935.
In: Povolání: architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 20-43.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109046 - UDU-I 20033317 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Média v ženských rukách.
In: Povolání: Architekt[ka]. - (Ed. Ryndová, S.; Valchářová, V.). - Praha, Kruh 2003. - S. 124-135.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109047 - UDU-I 20033318 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Nenaplněný projekt Josefa Krásy.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 267-274.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109048 - UDU-I 20033319 RIV CZ cze M
Švácha, R.
Příběh Tančícího domu v Praze.
In: Frank Gehry, Vlado Milunič - Tančící dům. - (Ed. Fialová, I.). - Praha, Zlatý řez 2003. - S. 24-26.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109049 - UDU-I 20033320 RIV NL eng M
Švácha, R.
The Story of the Dancing Building.
In: Frank Gehry, Vlado Milunič - Dancing Building. - (Ed. Fialová, I.). - Rotterdam, Prototype Editions 2003. - S. 24-26.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109050 - UDU-I 20033321 RIV CZ cze/eng M
Švácha, R.
Stavět s radostí.
In: Casua 1992 - 2003. Katalog. - Praha, Casua 2003. - S. 4-11.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116869 - UDU-I 20043179 RIV PL eng J
Švácha, R.
Nation, Style, Modernism.
International Cultural Centre Cracow, - [12] 52-55 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116890 - UDU-I 20043200 CZ cze M
Švácha, R.
O Robertu Venturim. [Předmluva].
In: Složitost a protiklad v architektuře. - Praha, Arbor vitae 2003. - S. 9-10.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107901 - UDU-I 20033236 RIV CZ cze M
Vlček, P.
Uměleckohistorická topografie.
In: Ústav dějin umění AV ČR 1953 - 2003. - (Ed. Konečný, L.; Hausenblasová, J.; Šroněk, M.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 87-91.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107902 - UDU-I 20033237 RIV CZ cze J
Vlček, P.
Konec prevítů v Čechách.
Umění, 51 [3] 236-239 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107903 - UDU-I 20033238 RIV CZ cze J
Vlček, P.
Adenda k romantickému parku v Krásném Dvoře a parku na Cibulce v Praze.
Umění, 51 [5] 423-427 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100165 - UDU-I 20033026 CZ cze J
Všetečková, Z.
Sympozium "Bohemian Reformation and Religious Practice".
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 15 [1] 9-12 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100190 - UDU-I 20033051 RIV CZ cze M
Všetečková, Z.
Zlomky nástěnných maleb z jižní kaple klášterního kostela v Ostrově u Davle.
In: 1000 let kláštera na Ostrově (999 - 1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. - (Ed. Brych, V.; Stehlíková, D.). - Praha, Národní muzeum 2003. - S. 69-74.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107905 - UDU-I 20033240 RIV CZ cze M
Všetečková, Z.
Arma Christi - Arma salutis: Úvaha nad jejich zobrazením v umění českého středověku.
In: Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy. - (Ed. Bukovinská, B.; Konečný, L.). - Praha, Artefactum 2003. - S. 53-64.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107906 - UDU-I 20033241 RIV CZ cze R
Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Buran, D.: Studien zur Wandmalerei um 1400 in der Slowakei. - Weimar, 2002. 355 s.
Umění, 51 [6] 522-525 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107907 - UDU-I 20033242 RIV CZ cze R
Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Royt, J.: Středověké malířství v Čechách. - Praha, 2002. 165 s.
Umění, 51 [5] 443-445 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107908 - UDU-I 20033243 CZ cze J
Všetečková, Z.
Doba jagellonská v zemích České koruny.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v českých zemích, 15 [2] 19-20 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

109384 - UDU-I 20043055 RIV CZ eng J
Všetečková, Z.
Arnestus of Pardubice and Wall Paintings.
Miscellanea musicologica, 37, [-] 17-27 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93356
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

116002 - UDU-I 20043125 RIV CZ eng/cze C
Všetečková, Z.
The Murals at the Castle Chapel at Zvíkov as an Echo of High-Medieval Court Chapels - the Question of Its Commissioning and Dating. / Malířská výzdoba hradní kaple na Zvíkově jako ohlas dvorských kaplí vrcholného středověku: otázka objednavatele a datování.
In: Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. / Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba. - (Ed. Fajt, J.). - Prague, National Gallery 2003. - S. 230-241, 450-457.
[Court Chapels of the High and Late Middle Ages and Their Artistic Decoration. Praha (CZ), 98.09.23-98.09.25 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9056118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107904 - UDU-I 20033239 RIV CZ cze J
Všetečková, Z. - Prix, D.
Nově odkryté nástěnné malby v domě čp. 458/I U zlaté lilie na Starém Městě v Praze.
Umění, 51 [6] 510-517 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

100191 - UDU-I 20033052 RIV CZ cze R
Winter, T.
Jubilejní bibliografie časopisu Umění.
Rec.: Bregantová, P.: Bibliografie časopisu Umění 1953 - 2002. - In: Umění, 50, 2002, s. 28-363.
Ateliér, 16 [13] 2 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8002119
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107477 - UDU-I 20033053 RIV CZ cze J
Winter, T.
Romantický vizionář a výtvarný kouzelník: text Viktora Nikodema pro monografii Františka Tichého.
Umění, 51 [3] 229-236 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107909 - UDU-I 20033244 RIV CZ cze R
Winter, T.
[Recenze].
Rec.: Macharáčková, M. - Slavíček, L. - Krkošová, A. (ed).: Antonín Procházka 1882 - 1945. - Praha, 2002. 394 s.
Umění, 51 [5] 447-450 (2003).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK8015116
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

107525 - UDU-I 20033101 RIV CZ eng/cze J
Zelenková, P. - Mádl, M.
The destruction of Piuro and the rise of the Losy of Losinthal family on the thesis broadsheet after Johann Fridrich Hess of Hesice from 1667.
Bulletin of the National Gallery in Prague, 12/13, [-] 6-24, 110-123 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8033913

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11