ASEP

ÚE - Ústav pro elektrotechniku

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

010087 - UE-C 930074 CZ eng j
Adam, J. - Kreisinger, V.
Magnetic 3D field in a transformer with skewed windings
Acta technica CSAV, 38 [3] 249-263 (1993).
Grant: IA25704

010089 - UE-C 930076 CZ cze C
Adam, J. - Kreisinger, V.
Magnetické pole v okolí přebuzeného izotropního prstence
In: Moderní metody teoretické elektrotechniky - Plzeň, Západočeská univerzita a UE-C 1993. - S. 148-154.
[Moderní metody teoretické elektrotechniky.. Plzeň (cz), 93.11.09-93.11.11]
Grant: IA25704

010071 - UE-C 930058 CZ eng j
Bartoš, S.
Evaluation of the final developments in the voltage-source non-resonant GTO PWM inverters for asynchronous traction drives.
Acta technica CSAV, 38 [5] 625-635 (1993).
Grant: IA25705

010078 - UE-C 930065 CZ eng j
Bendl, J. - Schreier, L.
Contribution to dynamic processes by reswitching synchronous machine
Acta technica ČSAV, 38 [5] 551-567 (1993).
Grant: IA25702

010079 - UE-C 930066 US eng j
Bendl, J. - Schreier, L.
Torque and current stress of a 3-phase induction motor due to non-simultaneous switch-on
Electric Machines and Power Systems, 21 [5] 591-603 (1993).
Grant: IA25702
[Impact factor:0.012(92) 0.097(93) 0.049(94) 0.028(95) 0.049(96) 0.026(97) 0.014(98) 0.069(99) 0.106(00) 0.096(01) 0,179(02) ]

010080 - UE-C 930067 CZ eng j
Bendl, J. - Schreier, L.
Switching-off processes in synchronous machines by special types of short-circuits at mains
Acta technica CSAV, 38 [3] 289-304 (1993).
Grant: IA25702

010081 - UE-C 930068 PL eng c
Bendl, J. - Schreier, L.
Unsymmetrical states in synchronous machines when switched-off due to faults in supply mains
In: 29. Symposium on Electrical Machines "Asymmetries in Electrical Machines and Transformers" - Wroclav, Technical University 1993. - S. 160-164.
[Symposium on Electrical Machines " Asymmetries in Electrical Machines and Transformers" [29.].. Wroclav (Pl), 93.07.14-93.07.16]
Grant: IA25702

010082 - UE-C 930069 PL eng c
Bendl, J. - Schreier Luděk,
Optimized asynchronous start of synchronous motors by non-simultaneous switching-on of individual phases
In: 29. Symposium on Electrical Machines " Asymetries in Electrical Machines and Transformers - Wroclav, Technical University Wroclav 1993. - S. 165-169.
Grant: IA25702

010083 - UE-C 930070 AU eng c
Bendl, J. - Schreier, L.
Decreasing of torque and current shocks at the beginning of asynchronous start of synchronous machine
In: Proceedings of International Conference on Electrical Machines in Australia - Adelaide, University of South Australia 1993. - S. 141-146.
[International Conference on Electrical Machines in Australia. Adelaide (Au), 93.09.14-93.09.16]
Grant: IA25702

010084 - UE-C 930071 CZ ger c
Bendl, J. - Schreier, L.
Beitrag zum Asynchronanlauf von Synchronmaschinen
In: Gemeinsames Symposium - Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe Technische Universität Hannover und Institut für Elektrotechnik Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik - Praha, UE-C 1993. - S. 1-6.
[Kolokvium Ústavu pro elektrotechniku AV ČR a Institut f. El.Maschinen und Antriebe Technische Universität Hannover.. Praha ( cz), 93.09.15-93.09.18]
Grant: IA25702

010085 - UE-C 930072 CZ cze C
Bendl, J. - Schreier, L. - Medáček, P. - Chomát, M.
Některé nové poznatky o asynchronním rozběhu synchronních strojů.
In: 23.celostátní konference o elektrických pohonech - Plzeň, Škoda Plzeň 1993. - S. 82-86.
[Celostátní konference o elektrických pohonech [23.].. Plzeň (cz), 93.06.08-93.06.09]
Grant: IA25702

010094 - UE-C 930081 CZ eng j
Bernat, F. - Valouch, V. - Vondrášek, F.
Performance criteria of star-shaped and circular space vector modulation strategies
Acta technica CSAV, 38 [4] 443-458 (1993).
Grant: IA25703

010098 - UE-C 930085 CZ eng j
Bernat, F. - Večerka, T.
Analysis of some problems in PWM design for voltage-type inverters
Acta technica CSAV, 38 [4] 485-505 (1993).
Grant: IA25705

010093 - UE-C 930080 CZ eng j
Chvála, F.
On the distribution of charged particles in an external electromagnetic field in the case of soft interactions
Acta technica CSAV, 38 [6] 637-649 (1993).
Grant: IA25751

010092 - UE-C 930079 US eng j
Chvála, F. - Gustafsson, T. - Pettersson, R.
On solutions to the linear Boltzmann equation with external electromagnetic force
SIAM J. Math. Anal., 24 [3] 583-6O2 (1993).
Grant: IA25751
[Impact factor:0.289(91) 0.291(92) 0.311(93) 0.338(94) 0.271(95) 0.310(96) 0.339(97) 0.392(98) 0.392(99) 0.431(00) 0.444(01) 0,458(02) 0.473(03) ]

010073 - UE-C 930060 CZ ger c
Doležel, I.
Leerlaufstrom eines Lokomotivtransformators mit mehr Wicklungsgruppen.
In: Gemeinsames Symposium - Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe Universität Hannover und Institut für Elektrotechnik Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik - Praha, UE-C 1993. - S. 1-9.
[Kolokvium Ústavu pro elektrotechniku AV ČR a Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe Technische Universität Hannover.. Praha (CZ), 93.09.15-93.09.18]
Grant: IA25704

010074 - UE-C 930061 CZ cze c
Doležel, I.
Metoda konečných prvku pro řešení magnetických polí ve válcovém uspořádání a některé problémy spojené s jejím použitím.
In: Moderní metody teoretické elektrotechniky - 1993 vyd. Plzeň, Západočeská univerzita a UE-C 1993. - S. 31-38.
[Moderní metody teoretické elektrotechniky.. Plzeň (CZ), 93.11.09-93.11.11]
Grant: IA25704

010075 - UE-C 930062 CZ eng j
Doležel, I.
Inrush current of a one-phase locomotive transformer
Acta technica CSAV, 38 [4] 375-388 (1993).
Grant: IA25704

010100 - UE-C 930087 PL pol j
Frackiewicz, Z. - Lettl, J.
Model i algorythm sterovania napedu silnikem asynchronicznym z falovnikem pradu
Archiwum elektrotechniki, 39 [1/4] 353-374 (1993).
Grant: IA25705

010090 - UE-C 930077 CZ eng j
Hlína, J.
The role of various energy transport mechanisms in an interrupted mercury arc
Acta technica CSAV, 38 [4] 417-428 (1993).
Grant: IA25751

013631 - UFP-V 940035 GB eng C
Hrabovský, M. - Křenek, P.
Properties of Thermal Plasma Generated by the Torch with water stabilized arc.
In: Proceedings of 11th International Symposium on Plasma Chemistry. - (Ed. Harry, J.). - Loughborough, Loughborough University, Ashby Road, Loughborough, Leicestershire LE 11 3TU 1993. - S. 315-320. - ().
[International Symposium on Plasma Chemistry /11./. Loughborough ( GB), 93.08.22-93.08.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) 14 355

010107 - UE-C 930094 DB ger C
Kokeš, P.
Das Universelle Unterstützungssystem für das Schaffen der Mikrorechnersteuerung der elektrischen Leistungshalbleiterumrichter
In: 12.Internationale Fachtagung Industrielle Automatisierung - Automatisierte Antriebe - Chemnitz-Zwickau, Technische Universität 1993. - S. 332-335.
[Wissenschaftliche Tagungen der Technischen Universität Chemnitz-Zwickau - Fachbereich Elektrotechnik. Chemnitz-Zwickau (DB), 93.02.23-93.02.25]
Grant: GA102/93/2147

010104 - UE-C 930091 CZ cze c
Kokeš, P. - Fól, L. - Jehlička, V.
Univerzální systém pro vývoj mikroprocesorového řízení el. pohonů a výkonových měničů
In: 23.celostátní konference o el. pohonech - Plzeň, Škoda Plzeň 1993. - S. 130-135.
[Celostátní konference o el. pohonech [23.].. Plzeň (cz), 93.06.08-93.06.09]
Grant: PE 42-658

010103 - UE-C 930090 CZ cze c
Kokeš, P. - Semerád, R.
Stav realizace řídící jednotky asynchronního pohonu trolejbusu
In: Využití moderních konstrukčních prvků a návrhových metod při stavbě trakčních vozidel - Praha, UE-C 1993. - S. 1-6.
[Využití moderních konstrukčních prvků a návrhových metod při stavbě trakčních vozidel.. Praha (cz), 93.11.25]
Grant: GA102/93/2147

010088 - UE-C 930075 CZ cze C
Kreisinger, V.
Řešení trojrozměrných magnetických polí metodou superpozice polí dvojrozměrných řezů a skalárního potenciálu
In: Moderní metody teoretické elektrotechniky - Plzeň, Západočeská univerzita 1993. - S. 132-139.
[Moderní metody teoretické elektrotechniky. Plzeň (CZ), 93.11.09-93.11.11]
Grant: IA25704

010076 - UE-C 930063 CZ cze c
Křenková, O.
Znovupřipnutí synchronního motoru
In: 23.celostátní konference o elektrických pohonech - Plzeň, Škoda Plzeň 1993. - S. 97-108.
[Celostátní konference o elektrických pohonech [23.].. Plzeň (cz), 93.06.08-93.06.10]
Grant: IA25702

010077 - UE-C 930064 CZ eng j
Křenková, O.
Analytic approach to eliminating the torque stress caused by restarting of synchronous motors
Acta technica CSAV, 38 [4] 473-483 (1993).
Grant: IA25702

010086 - UE-C 930073 CZ ger c
Křenková, O.
Analytische Ermittlung des ungünstigsten Zeitintervals bei Kurzunterbrechung eines Synchronmaschine-Antriebes
In: Gemeinsames Symposium - Institut für El. Maschinen und Antriebe Technische Universität Hannover - Institut für Elektrotechnik Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik - Praha, UE-C 1993. - S. 1-5.
[Kolokvium Ústavu pro elektrotechniku AV ČR a Institut f. El. Maschinen u. Antriebe Technische Universität Hannover.. Praha (cz), 93.09.15-93.09.18]
Grant: IA25702

010101 - UE-C 930088 CZ eng j
Lettl, J.
Analysis of a three-phase AC-to-DC PWM current-source converter including input filtering capacitors
Acta technica CSAV, 38 [5] 507-534 (1993).
Grant: IA25705

010072 - UE-C 930059 DB ger c
Lettl, J. - Bartoš, S.
Kompatibilitaet des pulsweitenmodulierten Gleichrichters, Ausschalt-Entlastung mit nichtlinearem Kondensator. Chemnitz-Zwickau, Technische Universitaet 1993. - 202-205 s.
[12.Internationale Fachtagung Industrielle Automatisierte Antriebe. Chemnitz-Zwickau (DB), 93.02.23-93.02.25]
Grant: IA25705

010102 - UE-C 930089 CZ cze c
Lettl, J. - Semerád, R.
Použití eliminační metody šířkově-pulsní modulace vstupních proudů trojfázového můstkového usměrňovače
In: 23.celostátní konference o elektrických pohonech - Plzeň, Škoda Plzeň 1993. - S. 34-38.
[Celostátní konference o elektrických pohonech [23.].. Plzeň (cz), 93.06.08-93.06.10]
Grant: IA25705

010106 - UE-C 930093 CZ ger c
Lettl, J. - Semerád, R.
Unterdrückung des Rückeinflusses auf Speisenetz bei Verwendung des Gleichrichters mit pulsweitenmodulierten Eingangsströmen
In: Gemeinsames Symposium - Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe Universität Hannover und Institut für Elektrotechnik Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik - Praha, UE AV ČR 1993. - S. 117-120.
[Kolokvium Ústavu pro elektrotechniku AV ČR a Institut f. el. Maschinen und Antriebe Technische Universität Hannover.. Praha (cz), 93.09.15-93.09.18]
Grant: IA25705

010091 - UE-C 930078 DB eng c
Novák, V.
Numerical Modelling of Generation-Recombination induced Current Filament
In: General Conference of the Condensed Matter Division European Physical Society - Regensburg, Deutsche Physikalische Gesellschaft 1993. - S. -.
[General Conference of the Condensed Matter Division European Physical Society. Regensburg (DB), 93.03.29-93.04.02]
Grant: IA25751

010069 - UE-C 930056 CZ eng j
Pekárek, V.
Temperature changes due to elastic deformations, and Poisson's equation in thermodynamics of metals.
Acta technica CSAV, 38 [2] 145-152 (1993).

010070 - UE-C 930057 CZ eng j
Pekárek, V.
Determination of noise velocity in metals via thermodynamic considerations.
Acta technica CSAV, 38 [3] 273-278 (1993).

010095 - UE-C 930082 CZ cze c
Škramlík, J. - Valouch, V.
Možnosti vyžití DSP 56001 v regulaci střídavých pohonů
In: Konference elektrické pohony a výkonová elektronika EPVE 93 - Brno, VUT FEI 1993. - S. 32-42.
Grant: IA25703

010096 - UE-C 930083 CZ cze c
Škramlík, J. - Valouch, V.
Způsoby regulace pohonu s asynchronním motorem
In: Využití moderních konstrukčních prvků a návrhových metod při stavbě trakčních vozidel - Praha, UE-C 1993. - S. 1-5.
[Využití moderních konstrukčních prvků a návrhových metod při stavbě trakčních vozidel.. Praha (cz), 93.11.25]
Grant: GA102/93/2147

010105 - UE-C 930092 CZ ger c
Večerka, T.
Beeinflussung eines Pulsweitenmodulationssystems durch Parametr des Wechselrichters
In: Gemeinsames Symposium - Institut für Elektrische Maschinen und Antriebe Universität Hannover und Institut für Elektrotechnik Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik - Praha, UE-C 1993. - S. 1-4.
[Kolokvium Ústavu pro elektrotechniku AV ČR a Institut f. el. Maschinen und Antriebe Technische Universität Hannover.. Praha (cz), 93.09.15.93.09.18]
Grant: IA25705

010097 - UE-C 930084 CZ cze c
Večerka, T. - Bernat, F.
Důsledky aplikace GTO tyristorů na řešení PŠM ve srovnání se střídačem s LC komutačními obvody
In: 23. celostátní konference o elektrických pohonech - Plzeň, Škoda Plzeň 1993. - S. 122-125.
[Celostátní konference o elektrických pohonech [23.].. Plzeň (cz), 93.06.08-93.06.1O]
Grant: IA25705

010099 - UE-C 930086 DB ger c
Večerka, T. - Bernat, F.
Pulsweitenmodulationssystem fuer Strassenbahnantriebe mit wechselrichtergespeisten Asynchronmaschinen
In: 12.Internationale Fachtagung Industrielle Automatisierung - Automatisierte Antriebe - Chemnitz-Zwickau, Technische Universitaet 1993. - S. 117-120.
[Wissenschaftliche Tagungen der Technischen Universitaet Chemnitz-Zwickau -Fachbereich Elektrotechnik. Chemnitz-Zwickau (DB), 93.02.23-93.02.25]
Grant: IA25705

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11