ASEP

ÚMCH - Ústav makromolekulární chemie

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

083464 - UMCH-V 20010210 RIV GB eng J
Abbrent, S. - Pleštil, J. - Hlavatá, D. - Lindgren, J. - Tegenfeldt, J. - Wendsjö, A.
Crystallinity and morphology of PVdF-HFP-based gel electrolytes.
Polymer, 42 [4] 1407-1416 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

106744 - UMCH-V 20033348 US eng A
Amenitsch, H. - Kriechbaum, M. - Rappolt, M. - Steinhart, M. - Bernstorff, S. - Laggner, P.
New trends in surface diffraction on highly aligned phospholipids at the ELETTRA's small angle x-ray scattering beamline.
Biophysical Journal, 80 [1] 61 (2001).
[Annual Meeting of Biophysical Society /45./. Boston (US), 01.02.17-01.02.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:4.668(91) 4.945(92) 4.385(93) 4.247(94) 4.325(95) 4.713(96) 4.332(97) 4.524(98) 4.580(99) 4.462(00) 4.636(01) 4,643(02) 4.463(03) ]

083436 - UMCH-V 20010180 AT eng M
Amenitsch, H. - Kriechbaum, M. - Steinhart, M. - Rappolt, M. - Bernstorff, S. - Laggner, P.
High pressure X-ray surface diffraction on highly aligned lipid systems under excess water conditions.
In: Annual Report 2000. - (Ed. Laggner, P.). - Graz, Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of Sciences 2001. - S. 51-52.

083405 - UMCH-V 20010149 CZ eng A
Baldrian, J. - Horký, M. - Steinhart, M. - Sikora, A. - Mihailova, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Cocrystallization behaviour of low-molecular-weight PEO fractions in polymer blends.
Materials Structure, 8 [1a] 67 (2001).
[Kolokvium Krystalografické společnosti: Struktura 2001. Bedřichov ( CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557

083414 - UMCH-V 20010158 TR eng A
Baldrian, J. - Horký, M. - Steinhart, M. - Sikora, A. - Laggner, P. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Time-resolved SAXS/WAXS study of structure development in polymer blends.
In: Proceedings. - Antalya, Polymer Processing Society 2001. - S. 409-410.
[Regional Conference PPS-2001. Antalya (TR), 01.10.22-01.10.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007

083434 - UMCH-V 20010178 AT eng M
Baldrian, J. - Horký, M. - Steinhart, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Crystallization of PEO-PPO/PEO blends.
In: Annual Report 2000. - (Ed. Laggner, P.). - Graz, Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of Sciences 2001. - S. 72-73.
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083435 - UMCH-V 20010179 AT eng M
Baldrian, J. - Horký, M. - Steinhart, M. - Sikora, A. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S. - Laggner, P.
Cocrystallization in PEO/PEO blends.
In: Annual Report 2000. - (Ed. Laggner, P.). - Graz, Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of Sciences 2001. - S. 74-75.

083449 - UMCH-V 20010193 PL eng A
Baldrian, J. - Horký, M. - Steinhart, M. - Sikora, A. - Mihailova, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
SAXS and DSC study of cocrystallization of low-molecular-weight PEO fractions in polymer blends.
In: Abstracts. - Bielsko-Biala, Technical University of Lodz, Branch in Bielsko-Biala 2001. - S. L3.
[International Conference on X-Ray Investigations of Polymer Structure /5./. Bielsko-Biala (PL), 01.12.05-01.12.08 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557; GA AV ČR(CZ) IAA4050007

083427 - UMCH-V 20010171 HU eng A
Baldrian, J. - Sikora, A. - Horký, M. - Steinhart, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
Cocrystallization of PEO-B-PPO-B-PEO/PEO blends time-resolved SAXS/WAXS and DSC study.
In: Contributed Papers. - (Ed. Epacher, E.; Karger-Kocsis, J; Pukánszky, B.; Vancsó). - Budapest, European Physical Society 2001. - S. 172-173. - (Europhysics Conference Abstracts. 25D).
[Morphology and Properties of Crystalline Polymers.. Eger (HU), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557

078198 - UMCH-V 20010057 CZ eng A
Baldrian, J. - Sikora, A. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Konečný, D. - Pleska, A. - Varga, V. - Šindelář, P.
SAXS, WAXS and DSC study of sPS/aPS blends.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P15. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557; GA AV ČR(CZ) IAA4050007

078194 - UMCH-V 20010053 CZ eng A
Bansil, R. - Nie, H. - Li, Y. - Ludwig, K. - Steinhart, M. - Koňák, Č. - Lal, J.
Structure and ordering kinetics of micelles in triblock copolymer solutions in selective solvents.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. SL23. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]

083563 - UMCH-V 20010310 RIV CZ cze T
Beneš, M. - Čefelín, P. - Kahovec, J. - Kotas, J. - Kratochvíl, P. - Meissner, B. - Roda, J. - Vohlídal, J.
Grafická znázornění (chemické vzorce) makromolekul (Doporučení IUPAC 1994).
Orig.: IUPAC Recommendation 1994: Graphic representations (Chemical Formulae) of macromolecules.
Chemické listy, 95 [2] 112-122 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

083386 - UMCH-V 20010128 CZ eng A
Bílková, Z. - Slováková, M. - Horák, D. - Lenfeld, J. - Churáček, J.
Enzymes immobilized on magnetic carriers - efficient and selective system for protein modification.
In: Book of Abstracts. - Praha, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 2001. - S. 66.
[Separations in the BioSciences - SBS 2001. Prague (CZ), 01.09.17-01.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339

083394 - UMCH-V 20010138 CZ eng C
Bleha, M.
Polymer membranes.
In: Proceedings. - (Ed. Schauer, F.). - Brno, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology 2001. - S. 85-91.
[Conference: Physics and Chemistry of Molecular Systems /6./. Brno ( CZ), 00.11.17-00.11.19 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083442 - UMCH-V 20010186 CZ cze A
Bleha, M.
Polymerní membrány v technologiích 3. tisíciletí.
In: Sborník CHISA 2001. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství, Česká společnost strojnická 2001. - S. 27.
[Konference chemického a procesního inženýrství /48./ CHISA 2001. Srní (CZ), 01.10.15-01.10.18 (CST)]

090938 - UMCH-V 20023107 RIV PL eng M
Bleha, M. - Brožová, L. - Černínová, D. - Kůdela, V. - Novák, L.
Membranes and membrane technologies in the Czech Republic.
In: Membrane Science & Technologies in Central and Eastern Europe. - (Ed. Noworyta, A.; Trusek-Holownia, A.). - Wroclaw, Wroclaw University of Technology 2001. - S. 5-23.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078182 - UMCH-V 20010041 CZ eng A
Bleha, M. - Tishchenko, G. - Mészárosová, K.
Polymeric supports with metal ion complexes for separation of biological mixtures.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. SL12. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050910; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083590 - UMCH-V 20010338 RIV CZ eng U
Bleha, M. - Výprachtický, D. - Kahovec, J.
Microsymposium /41./ Polymer Membranes. 4 s.
[ Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (K-WRD 106/81)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078203 - UMCH-V 20010062 CZ eng A
Bogdan, E. - Jasiňski, W. - Maslyk-Walczak, M. - Špírková, M. - Kadlec, P. - Lednický, F. - Hlavatá, D. - Matějka, L.
Synthesis and intercrosslinking of functional organosilicon microgel particles.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P35. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735

083450 - UMCH-V 20010194 CZ eng A
Bouda, V. - Chládek, J. - Hampl, J. - Kovářová, J. - Lipták, J. - Mikešová, J. - Novák, F. - Pícha, V. - Sedláček, J.
Carbon network formation in polymers.
In: CTU Reports: Proceedings. - Prague, Czech Technical University in Prague 2001. - S. 460-461.
[Annual University-Wide Seminar: Workshop 2001 /10./. Prague (CZ), 01.02.05-01.02.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0274

083611 - UMCH-V 20010359 US eng A
Bouda, V. - Chládek, J. - Mikešová, J.
Colloidal states of carbon black suspension in polymer melt.
In: Abstract Book. - (Ed. Co, A.). - Bethesda, Society of Rheology 2001. - S. 22.
[The Society of Rheology Annual Meeting /73./. Bethesda (US), 01.10.21-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078161 - UMCH-V 20010020 CZ cze A
Braunová, A. - Pechar, M. - Ulbrich, K.
Modelové diblokové kopolymery PEG s degradovatelnou esterovou vazbou.
Chemické Listy, 95 [5] 319 (2001).
[Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. Kamenné Žehrovice (CZ), 01.05.17-01.05.19 (CST) ]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

083445 - UMCH-V 20010189 CZ cze A
Brožová, L. - Pientka, Z. - Janata, M. - Lochmann, L. - Bleha, M.
Polymerní membrány pro dělení plynů na bázi kopolymerů styrenu a 4-methylstyrenu.
In: Sborník CHISA 2001. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství, Česká společnost strojnická 2001. - S. 131.
[Konference chemického a procesního inženýrství /48./ CHISA 2001. Srní (CZ), 01.10.15-01.10.18 (CST)]

083538 - UMCH-V 20010285 RIV NL eng J
Brus, J.
Heating of samples induced by fast magic-angle spinning.
Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 16 [3] 151-160 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P290; GA MŠk(CZ) VS97115; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.354(99) 1.462(00) 1.295(01) 1,333(02) 1.453(03) ]

083453 - UMCH-V 20010199 FR eng A
Brus, J. - Dybal, J.
Solid-state spin-diffusion and double-quantum 1H MAS NMR study of the order of water molecules and silanol groups in poly(silsesquioxane) networks.
In: The 2nd Alpine Conference on Solid-State NMR. - Lyon, International Society of Magnetic Resonance and Groupement Ampere 2001. - S. P17.
[Alpine Conference on Solid State NMR /2./. Chamonix-Mont Blanc (FR) , 01.09.09-01.09.13 (WRD)]

083554 - UMCH-V 20010301 RIV NL eng J
Brus, J. - Kolář, F. - Machovič, V. - Svítilová, J.
Structure of silicon oxycarbide glasses derived from poly(methylsiloxane) and poly[methyl(phenyl)siloxane] precursors.
Journal of Non-Crystalline Solids, 289 [1-3] 62-74 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1140; GA ČR(CZ) GA203/98/P290; GA ČR(CZ) GA106/99/0668; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

083555 - UMCH-V 20010302 RIV NL eng J
Brus, J. - Škrdlantová, M.
1H MAS NMR study of structure of hybrid siloxane-based networks and the interaction with quartz filler.
Journal of Non-Crystalline Solids, 281 [1-3] 61-71 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P290; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.118(91) 1.177(92) 0.970(93) 1.072(94) 1.132(95) 1.318(96) 1.017(97) 1.062(98) 1.340(99) 1.269(00) 1.363(01) 1,435(02) 1.563(03) ]

078190 - UMCH-V 20010049 CZ eng A
Brynda, E. - Brožová, L. - Pientka, Z. - Schauer, J. - De Abajo, J. - Ferrero, E. - De la Campa, J. G. - Lozano, A.
Ultra-thin polyimide film as a gas separation layer for composite membranes.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P50. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]

078232 - UMCH-V 20010091 PL eng A
Buchtelová, E. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H. - Dušková, J. - Skálová, T. - Brynda, J. - Sedláček, J. - Hradilek, M. - Konvalinka, J. - Tykarska, E. - Jaskolski, M. - Olivi, L.
The structure of HIV-1 protease in complex with a product of autodigestion.
In: Book of Abstracts. - Krakow, Jagiellonian University and University of Mining and Metallurgy 2001. - S. 220.
[European Crystallographic Meeting: Crystallography in Natural Sciences and Technology /20./. Krakow (PL), 01.08.25-01.08.31 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083406 - UMCH-V 20010150 CZ eng A
Buchtelová, E. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H. - Dušková, J. - Skálová, T. - Brynda, J. - Sedláček, J. - Hradilek, M. - Konvalinka, J. - Tykarska, E. - Jaskolski, M. - Olivi, L.
Product of autodigestion at Leu63-Ile64 site binds to HIV--1 protease instead of inhibitor Boc-Phe-.PSI.[(S)-CH(OH)CH2NH]Phe-Ile-Phe-NH2.
Materials Structure, 8 [1a] 31 (2001).
[Kolokvium Krystalografické společnosti: Struktura 2001. Bedřichov ( CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557

078179 - UMCH-V 20010038 YU ser A
Budinski-Simendic, J. - Šljukic, S. - Špírková, M. - Ilavský, M. - Dušek, K. - Popovic, I. - Katsikas, L.
Termička stabilnost mreža dobijenih ciklotrimerizacijom teleheličnih diizocijanata.
In: Zbornik radova i izvoda. - Beograd, Serbian Chemical Society 2001. - S. 197.
[Yugoslavian Symposium on Chemistry and Technology of Macromolecules /13./. Zlatibor (YU), 01.06.27-01.06.29 (WRD)]

083591 - UMCH-V 20010339 RIV NL eng J
Burda, J. - Lánská, B.
An ab initio quantum chemical study of reactions of hexano-6-lactam peroxy radicals with phenoxy or diphenyl radicals.
Polymer Degradation and Stability, 74 [3] 569-577 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050702; GA UK(XC) 156/99/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.715(91) 0.637(92) 0.976(93) 0.815(94) 0.880(95) 0.653(96) 0.811(97) 0.854(98) 0.641(99) 0.906(00) 0.905(01) 1,145(02) 1.405(03) ]

083505 - UMCH-V 20010252 RIV US eng J
Bütün, V. - Armes, S. P. - Billingham, N. C. - Tuzar, Z. - Rankin, A. - Eastoe, J. - Heenan, R. K.
The remarkable "flip-flop" self-assembly of a diblock copolymer in aqueous solution.
Macromolecules, 34 [5] 1503-1511 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

090920 - UMCH-V 20023089 RIV GB eng J
Chytrý, V. - Ulbrich, K.
Conjugate of doxorubicin with a thermosensitive polymer drug carrier.
Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 16 [6] 427-440 ( 2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.720(93) 0.587(94) 0.870(95) 1.091(96) 0.800(97) 0.651(98) 0.378(99) 0.426(00) 0.571(01) 0,525(02) 0.322(03) ]

083390 - UMCH-V 20010134 CH eng A
Cimrová, V. - Výprachtický, D.
Polymeric light emitting devices based on poly(9,9-dihexadecylfluorene-2,7-diyl) and its blends.
In: Book of Abstracts. - Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 2001. - S. C-4.
[International Conference on Unconventional Photoactive Systems /10./. Les Diablerets (CH), 01.09.04-01.09.08 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/0696

083428 - UMCH-V 20010172 RIV DE eng C
Cimrová, V. - Výprachtický, D.
Efficient blue light emitting devices based on polymer blends.
In: Proceedings. - (Ed. Wong, J. E.; Albrecht, F.; Oda, M.; Neher, D.; Schrader, S.). - Potsdam, University of Potsdam, Institute of Physics 2001. - S. 151-152.
[European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena 2001. Potsdam (DE), 01.11.18-01.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/0696; GA ČR(CZ) GA203/01/0512
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090921 - UMCH-V 20023090 RIV US eng J
Czernek, J.
An ab initio study of hydrogen bonding effects on the .sup.15./sup.N and 1H chemical shielding tensors in the Watson-Crick base pairs.
Journal of Physical Chemistry. A, 105 [8] 1357-1365 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0311; GA ČR(CZ) GA203/99/0576
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 2.695(99) 2.754(00) 2.630(01) 2,765(02) 2.792(03) ]

090899 - UMCH-V 20020067 RIV US eng J
Czernek, J. - Brüschweiler, R.
Geometric dependence of .sup.3h./sup.J(.sup.31./sup.P-.sup.15./sup.N) and .sup.2h./sup.J(.sup.31./sup.-.sup.1./sup.H) scalar couplings in protein-nucleotide complexes.
Journal of American Chemical Society, 123 [44] 11079-11080 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603
[Impact factor:4.585(91) 5.298(92) 5.365(93) 5.039(94) 5.263(95) 5.948(96) 5.650(97) 5.725(98) 5.537(99) 6.025(00) 6.079(01) 6,201(02) 6.516(03) ]

083533 - UMCH-V 20010280 RIV NL eng J
Čapková, P. - Trchová, M. - Hlídek, P. - Schenk, H. - Ilavský, M.
Phase transitions in molecular crystal 4,4'-bis(6-hydroxy-1-hexyloxy)biphenyl studied by molecular dynamics simulations and IR spectroscopy.
Journal of Molecular Structure, 559 [1-3] 209-217 (2001).
Grant: GA UK(XC) 37/97/B; GA UK(XC) 46/98/B; GA AV ČR(CZ) IAA4112901 ; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.942(91) 0.943(92) 0.894(93) 0.837(94) 0.948(95) 0.867(96) 0.884(97) 0.807(98) 0.868(99) 0.849(00) 0.907(01) 1,122(02) 1.021(03) ]

078199 - UMCH-V 20010058 CZ eng A
Černoch, P. - Lochmann, L. - Štěpánek, P.
Ternary polymer blends and their solutions: synthesis of model systems and their dynamic properties.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P29. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902

078212 - UMCH-V 20010071 GR eng A
Černoch, P. - Lochmann, L. - Štěpánek, P.
Dynamics light scattering from solutions of ternary polymer blends: Phase transitions and microemulsion behavior.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.20 (WRD)]

078231 - UMCH-V 20010090 IL eng A
Černoch, P. - Lochmann, L. - Štěpánek, P.
Dynamics of solutions of polymer blends.
In: Program and Abstracts. - Jerusalem, Hebrew University of Jerusalem 2001. - S. 219.
[International Symposium on Polymers for Advanced Technologies /6./. Eilat (IL), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902

083577 - UMCH-V 20010324 RIV CH eng J
Čížek, J. - Motyčka, V. - Procházka, I. - Ilavský, M. - Kolařík, J.
Positron lifetime study of polycarbonate/poly(styrene-co-acrylonitrile) blends.
Materials Science Forum, 363 [3] 340-342 (2001).
[International Conference on Positron Annihilation /12./. Munchen ( DE), 00.08.06-00.08.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0700; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.981(99) 0.597(00) 0.461(01) 0,613(02) 0.602(03) ]

083511 - UMCH-V 20010258 RIV US eng J
Dautzenberg, H. - Zintchenko, A. - Koňák, Č. - Reschel, T. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
Polycationic graft copolymers as carriers for oligonucleotide delivery. Complexes of oligonucleotides with polycationic graft copolymers.
Langmuir, 17 [10] 3096-3102 (2001).
Grant: XE(XC) ERBIC 20CT97005; GA MŠk(CZ) ME 362; GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

083568 - UMCH-V 20010315 RIV GB eng J
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Dušková, J. - Petroková, H. - Hradílek, M. - Souček, M. - Konvalinka, J. - Brynda, J. - Sedláček, J. - Fábry, M.
A distinct binding model of a hydroxyethylamine isostere inhibitor of HIV-1 protease.
Acta Crystallographica. E, 57 [3] 472-476 (2001).
Grant: GA TU(XC) 30497487; GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GA203/97/P031; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 2.935(99) 3.067(00) 2.124(01) 1,760(02) 2.208(03) ]

078234 - UMCH-V 20010093 PL eng A
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Dušková, J.
Hydration of HIV protease.
In: Book of Abstracts. - Krakow, Jagiellonian University and University of Mining and Metallurgy 2001. - S. 232.
[European Crystallographic Meeting: Crystallography in Natural Sciences and Technology /20./. Krakow (PL), 01.08.25-01.08.31 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811

083403 - UMCH-V 20010147 CZ eng A
Dohnálek, J. - Hašek, J. - Dušková, J.
Studies of macromolecular solvation shells.
Materials Structure, 8 [1a] 22 (2001).
[Kolokvium Krystalografické společnosti: Struktura 2001. Bedřichov ( CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GA203/97/P031

083483 - UMCH-V 20010229 RIV NL eng J
Doležal, Z. - Pacáková, V. - Kovářová, J.
The effects of controlled aging and blending of low- and high-density polyethylenes, polypropylene and polystyrene on their thermal degradation studied by pyrolysis gas chromatography.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 57 [2] 177-185 ( 2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/96/1377; GA MŠk(CZ) OK 395; XE(XC) IC15-CT960717; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.773(91) 0.900(92) 1.321(93) 0.771(94) 1.586(95) 1.134(96) 1.156(97) 0.758(98) 1.346(99) 1.207(00) 1.787(01) 1,160(02) 1.463(03) ]

078060 - URE-Y 20010017 RIV CH eng J
Dostálek, J. - Čtyroký, J. - Homola, J. - Brynda, E. - Skalský, M. - Nekvindová, P. - Špirková, J. - Škvor, J. - Schröfel, J.
Surface plasmon resonance biosensor based on integrated optical waveguide.
Sensors and Actuators B. Chemical, 76 [1/3] 8-12 (2001).
[International Meeting on Chemical Sensors IMCS /8./. Basel (CH), 2000.07.02-2000.07.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/M057; GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA ČR(CZ) GA102/00/1536
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:1.560(91) 1.852(92) 1.210(93) 1.074(94) 1.333(95) 0.905(96) 0.858(97) 1.131(98) 1.572(99) 1.470(00) 1.440(01) 1,893(02) 2.391(03) ]

102321 - UMCH-V 20033206 PT eng A
Drnovská, H. - Lapčík, L. - Bursíková, V. - Zemek, J.
Modification of surface properties of polyethylene through immobilization of hyaluronic acid.
In: Book of Abstracts. - Guimaraes, University of Minho 2001. - S. 54.
[NATO/ASI Advanced Study Institute: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. Algarve (PT), 01.10.15-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083550 - UMCH-V 20010297 RIV GB eng J
Ducháček, V. - Dušková, M.
Cure curve with two plateaus: the result of individual vulcanization reactions.
Journal of Polymer Engineering, 21 [4] 341-348 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.265(94) 0.389(95) 0.378(96) 0.676(97) 0.262(98) 0.197(99) 0.426(00) 0.321(01) 0,258(02) 0.200(03) ]

078163 - UMCH-V 20010022 JP eng A
Dušek, K.
Theory of gel systems.
In: Advanced Materials. - Ishikawa, Japan Advanced Institute of Science and Technology 2001. - S. 21-23.
[Japan Advanced Institute of Science and Technology International Mini Symposium on Si-related Advanced Materials. Ishikawa (JP), 01.01.12-01.01.14 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050808

078168 - UMCH-V 20010027 DE eng A
Dušek, K.
Branched polymeric structures: precursors of polymer networks.
In: Synthesis of defined polymer architectures. - Dresden, Institut für Polymerforschung, Technische Universität Dresden 2001. - S. 76.
[Dresden Polymer Discussion: Synthesis of Defined Polymer Architectures /8./. Meissen (DE), 01.04.23-01.04.26 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 402

078236 - UMCH-V 20010095 NL eng A
Dušek, K.
Formation, structure and elasticity of non-crystalline polymer networks: 35 years ago and beyond.
In: Polymer Materials & Engineering. - Delft, Technical University of Delft 2001. - S. 2.
[Polymer Materials & Engineering, 25 years. Delft (NL), 01.08.28 ( WRD)]
Grant: XE(CZ) Copernicus IC15-CT980822; GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083424 - UMCH-V 20010168 US eng A
Dušek, K.
Polymer Gels: Swelling, phase separation and transitions.
In: Center for Biopolymers at Interfaces. - Salt Lake City, Univerzity of Utah, Department of Bioengineering, Center for Biopolymers and Interface 2001. - S. D.
[Semi-Annual Business Meeting. Salt Lake City (US), 01.10.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP203/99/D062

083608 - UMCH-V 20010356 RIV US eng M
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M.
Formation, structure and properties of the crosslinked state relative to precursor architecture.
In: Dendrimers and Other Dendritic Polymers. - (Ed. Frechet, J.; Tomalia, D.). - New York, J. Wiley 2001. - S. 111-145.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050808; GA ČR(CZ) GA203/99/D062; XE(XC) IC-15-CT98-0822; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083607 - UMCH-V 20010355 RIV US eng J
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M. - Stewart, R. - Kopeček, J.
A model for swelling changes in a covalently crosslinked gel caused by unfolding of folded domains.
Polymer Bulletin, 47 [3-4] 351-358 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050808; XE(XC) IC15CT96-0756; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.948(91) 1.128(92) 0.000(93) 0.931(94) 0.922(95) 0.847(96) 0.777(97) 0.941(98) 0.853(99) 0.794(00) 0.880(01) 0,711(02) 0.795(03) ]

095968 - UMCH-V 20023434 RIV DE eng J
Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M. - Stewart, R. - Kopeček, J.
A model for swelling changes in a covalently crosslinked gel caused by unfolding of folded domains.
Polymer Bulletin, 47 [3-4] 351-358 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050808
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.948(91) 1.128(92) 0.000(93) 0.931(94) 0.922(95) 0.847(96) 0.777(97) 0.941(98) 0.853(99) 0.794(00) 0.880(01) 0,711(02) 0.795(03) ]

083567 - UMCH-V 20010314 RIV GB eng J
Dušková, J. - Labský, J. - Hašek, J. - Císařová, I.
3-Ethoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethyl-1H-2,5-dihydropyrrol-1-yloxyl.
Acta Crystallographica. E, 57 [1] 85-86 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/P031; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.453(03) ]

078207 - UMCH-V 20010066 NL eng A
Dušková, M. - Dušek, K. - Jiang, X. - Schoenmakers, P. J. - Lima, V. - Van der Linde, R. - Van Benthem-Van Duuren, G.
Network formation with narrowly distributed telechelic polyacrylates.
In: Europolymer Congress. - Eindhoven, European Polymer Federation 2001. - S. 1.
[European Polymer Federation Congress: Macromolecular Sciences and Polymer Technology at Crossroads. Eindhoven (NL), 01.07.15-01.07.20 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP203/99/D062

083416 - UMCH-V 20010160 FR eng A
Dvořánková, B. - Bron, L. - Smetana, K. - Michálek, J. - Labský, J. - Gabius, H. -J.
Cultivation of keratinocytes on hydrogels. Experimental and clinical results.
In: Book of Abstracts. - Lyon, European Burn Association 2001. - S. 173.
[Congress of the European Burns Association /9./ and Congress of the French Society for Burn Study and Treatment /21./. Lyon (FR), 01.09.12-01.09.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1310; GA AV ČR(CZ) IBS4050005; GA MZd(CZ) ND6340; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083572 - UMCH-V 20010319 RIV US eng J
Dyadyusha, A. - Nešpůrek, S. - Reznikov, Y. - Kadashchuk, A. - Stumpe, J. - Sapich, B.
Liquid crystal alilgnment on photoinduced species in poly[methyl(phenyl)silylene] film.
Molecular Crystals and Liquid Crystals, 359, [-] 387-397 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 518.10; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.885(00) 0.457(01) 0,457(02) 0.446(03) ]

083359 - UMCH-V 20010101 DE eng A
Dybal, J. - Schmidt, P. - Kurková, D. - Kříž, J. - Rodriguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
Structure and dynamics of the elastin-like polypentapeptides studied by NMR and Raman spectroscopy.
In: Book of Abstracts. - Dresden, Institut für Polymerforschung 2001. - S. 79.
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320

083617 - UMCH-V 20010366 RIV SK eng J
Elíšek, P. - Raab, M. - Mollíková, E.
Fracture behaviour and impact testing of materials on isotactic polypropylene base.
Materials Engineering, 8 [3] 41-46 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078183 - UMCH-V 20010042 CZ eng A
Elyashevich, G. K. - Rosova, E. - Tishchenko, G. - Bleha, M.
Transport and sorption properties of microporous polyethylene films and composite membranes.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. SL19. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]

083490 - UMCH-V 20010237 RIV NL eng J
Etrych, T. - Jelínková, M. - Říhová, B. - Ulbrich, K.
New HPMA copolymers containing doxorubicin bound via pH-sensitive linkage: synthesis and preliminary in vitro and in vivo biological properties.
Journal of Controlled Release, 73 [1] 89-102 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA MPO(CZ) PZ-Z2/24; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

078209 - UMCH-V 20010068 NL eng A
Etrych, T. - Ulbrich, K.
Polymer conjugates of anticancer drugs with ph-controlled drug release.
In: Europolymer Congress. - Eindhoven, European Polymer Federation 2001. - S. 1.
[European Polymer Federation Congress: Macromolecular Sciences and Polymer Technology at Crossroads. Eindhoven (NL), 01.07.15-01.07.20 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078229 - UMCH-V 20010088 IL eng A
Etrych, T. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Three types of polymer conjugates of doxorubicin with controlled drug release.
In: Program and Abstracts. - Jerusalem, Hebrew University of Jerusalem 2001. - S. 181.
[International Symposium on Polymers for Advanced Technologies /6./. Eilat (IL), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078147 - UMCH-V 20010006 US eng A
Fedderly, J. J. - Lee, G. F. - Lee, J. D. - Dušek, K. - Dušková-Smrčková, M.
Structure and properties of polyurethane networks from monofunctional and higher functionality polyols.
In: Book of Abstracts. - Denton, University of North Texas 2001. - S. O-50.
[POLYCHAR World Forum on Polymer Applications and Theory /9./. Denton (US), 01.01.09-01.01.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050808

083491 - UMCH-V 20010238 RIV GB eng J
Fisher, K. D. - Stallwood, Y. - Green, N. K. - Ulbrich, K. - Mautner, V. - Seymour, L. W.
Polymer-coated adenovirus permits efficient retargeting and evades neutralising antibodies.
Gene Therapy, 8, 341-348 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 8.063(95) 7.140(96) 5.996(97) 5.418(98) 5.237(99) 5.964(00) 5.893(01) 5,616(02) 5.293(03) ]

083604 - UMCH-V 20010352 RIV US eng J
Fomenko, A. - Sedláková, Z. - Ilavský, M.
Phase transition in swollen gels 30. Temperature-induced phase transition in positively charged poly(N-isopropylamide) hydrogels in water and aqueous NaCl solutions.
Polymer Bulletin, 47 [3-4] 367-374 (2001).
Grant: GA UK(XC) 166/2001/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.948(91) 1.128(92) 0.000(93) 0.931(94) 0.922(95) 0.847(96) 0.777(97) 0.941(98) 0.853(99) 0.794(00) 0.880(01) 0,711(02) 0.795(03) ]

083522 - UMCH-V 20010269 RIV DE eng J
Fortelný, I.
Prediction of the phase structure in polymer blends: What is needed for success?
Macromolecular Symposia, 170, [-] 99-103 (2001).
[Property Tailoring of Thermoplastics-Based Blends and Composites. Bratislava (SK), 00.10.01-00.10.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0555; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083547 - UMCH-V 20010294 RIV DE eng J
Fortelný, I.
Analysis of the effect of breakup frequency on the steady droplet size in flowing polymer blends.
Rheologica Acta, 40 [5] 485-489 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0555; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.648(91) 0.862(92) 1.101(93) 1.313(94) 1.235(95) 1.171(96) 1.145(97) 1.400(98) 1.500(99) 0.787(00) 1.325(01) 1,473(02) 1.548(03) ]

078166 - UMCH-V 20010025 PL eng A
Fortelný, I. - Kruliš, Z. - Michálková, D.
Using of additive compatibilization for recycling of municipal plastic waste.
In: Programme. - Lodz, Centre of Molecular and Macromolecular Studies 2001. - S. 25.
[Workshop on Environmentally Degradable Plastics: Position of EPDs in Plastic Waste Management. Lodz (PL), 01.06.04-01.06.08 (WRD)]

083504 - UMCH-V 20010251 RIV US eng J
Fortelný, I. - Michálková, D. - Hromádková, J. - Lednický, F.
Effect of a styrene-butadiene copolymer on the phase structure and impact strength of polyethylene/high-impact polystyrene blends.
Journal of Applied Polymer Science, 81 [3] 570-580 (2001).
Grant: XE(XC) Copernicus IC15-CT96-0717; GA ČR(CZ) GA106/99/0555; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

083411 - UMCH-V 20010155 TR eng A
Fortelný, I. - Živný, A.
Coalescence in polymer blends induced by flow in mixing and processing devices.
In: Proceedings. - Antalya, Polymer Processing Society 2001. - S. 217.
[Regional Conference PPS-2001. Antalya (TR), 01.10.22-01.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0555

083370 - UMCH-V 20010112 RIV FR eng C
Grohens, Y. - Carriere, P. - Dupuis, D. - Spěváček, J. - Schultz, J.
Stereoregular polymer at interfaces: Stabilisation of silica dispersions.
In: Proceedings Book. - Mulhouse, - 2001. - S. 60-63.
[International Conference on Silica /2./. Mulhouse (FR), 01.09.03-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083459 - UMCH-V 20010205 RIV DE eng J
Grohens, Y. - Carriere, P. - Hamon, L. - Castelein, O. - Holl, Y. - Spěváček, J.
Adsorption of polymer/solvent complexes on silica surfaces.
Macromolecular Symposia, 166, 59-70 (2001).
[International Conference on Polymer-solvent Complexes and Intercalates /3./. Besancon (FR), 00.08.28-00.08.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083584 - UMCH-V 20010332 US eng A
Grohens, Y. - Castelein, G. - Carriere, P. - Spěváček, J. - Schultz, J.
Multi-scale aggregation of PMMA stereocomplex at a surface.
In: Abstract Book. - Boston, Materials Research Society 2001. - S. 590.
[Materials Research Society Fall Meeting. Boston (US), 01.11.26-01.11.30 (WRD)]

083460 - UMCH-V 20010206 RIV US eng J
Grohens, Y. - Castelein, O. - Carriere, P. - Spěváček, J. - Schultz, J.
Multiscale aggregation of PMMA stereocomplexes at a surface: An atomic force microscopy investigation.
Langmuir, 17 [1] 86-94 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

083456 - UMCH-V 20010202 RIV US eng J
Habicher, W. D. - Pawelke, B. - Bauer, I. - Yamaguchi, K. - Kósa, C. - Chmela, Š. - Pospíšil, J.
Synthesis and antioxidative properties of novel multifunctional stabilizers.
Journal of Vinyl & Additive Technology, 7 [1] 4-18 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 372; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.347(99) 0.118(00) 0.269(01) 0,455(02) 0.541(03) ]

078219 - UMCH-V 20010078 GR eng A
Hanyková, L. - Spěváček, J. - Ilavský, M.
Dynamic behaviour of poly(vinyl methyl ether)/D2O solutions and gels as studied by NMR methods.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.22 (WRD)]

083534 - UMCH-V 20010281 RIV NL eng J
Hanyková, L. - Spěváček, J. - Ilavský, M.
1H NMR study of thermotropic phase transition of linear and crosslinked poly(vinyl methyl ether) in D2O.
Polymer, 42 [21] 8607-8612 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) VS97115; GA UK(XC) 72/98/B; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083462 - UMCH-V 20010208 RIV NL eng J
Helmstedt, M. - Bohdanecký, M. - Stejskal, J.
Determination of molecular dimensions of linear polyethylene by light scattering.
Polymer, 42 [9] 4163-4172 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

078160 - UMCH-V 20010019 CA eng A
Hlavatá, D. - Fortelný, I. - Lednický, F. - Horák, Z.
Blending of styrene plastics with polyolefins using non-reactive compatibilizers.
In: Abstracts. - Trois-Rivieres, University of Quebec 2001. - S. 16-17.
[International Workshop on Commingled Plastics and Composites. Trois-Rivieres (CA), 01.05.01-01.05.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556

083545 - UMCH-V 20010292 RIV PL eng C
Hlavatá, D. - Horák, Z. - Hromádková, J.
Equilibrium and non-equilibrium states in the compatibilization of PS/PB blends by means of styrene-butadiene block copolymers.
In: Modyfikacja polimerow. - Wroclaw, Wroclaw University of Technology 2001. - S. 327-330. - (Scientific Papers of the Institute of Organic and Polymer Technology.; Conferences. 23).
[Modification of polymers /15./. Swieradow Zdroj (PL), 01.09.19-01.09.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083477 - UMCH-V 20010223 RIV US eng J
Hlavatá, D. - Horák, Z. - Lednický, F. - Hromádková, J. - Pleska, A. - Zanevskii, Y. V.
Compatibilization efficiency of styrene-butadiene multiblock copolymers in PS/PP blends.
Journal of Polymer Science. Part B Polymer Physics, 39 [9] 931-942 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.332(91) 1.526(92) 1.503(93) 1.350(94) 1.236(95) 1.423(96) 1.327(97) 1.031(98) 1.265(99) 1.268(00) 1.180(01) 1,221(02) 1.369(03) ]

083605 - UMCH-V 20010353 RIV DE eng J
Hlavatá, D. - Kruliš, Z. - Horák, Z. - Lednický, F. - Hromádková, J.
The role of lubracants in reactive compatibilization of polyolefin blends.
Macromolecular Symposia, 176, [-] 93-106 (2001).
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization /1./. Palermo (IT), 00.09.03-00.09.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556; GA AV ČR(CZ) IBS4050008; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083382 - UMCH-V 20010124 SK cze A
Hobzová, R. - Sysel, P. - Šindelář, V. - Chánová, E. - Fryčová, M. - Brus, J.
Příprava síťovaných modifikovaných polyimidů.
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 106-107.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]

078197 - UMCH-V 20010056 CZ eng A
Holoubek, J.
Time-resolved light scattering in polymer blends: Phase dissolution.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P11. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR(CZ) IAA4050902

078208 - UMCH-V 20010067 NL eng A
Holoubek, J.
Multiphase polymer systems: morphology and optical properties by light scattering methods.
In: Europolymer Congress. - Eindhoven, European Polymer Federation 2001. - S. 1.
[European Polymer Federation Congress: Macromolecular Sciences and Polymer Technology at Crossroads. Eindhoven (NL), 01.07.15-01.07.20 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050902

083364 - UMCH-V 20010106 RIV DE eng C
Holoubek, J.
Multiphase polymer systems: Morphology and optical properties by light scattering methods.
In: Proceedings. - Nurnberg, NurnbergMesse GmbH 2001. - S. 115.
[International Congress for Particle Technology. Nurnberg (DE), 01.03.27-01.03.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050902; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083520 - UMCH-V 20010267 RIV DE eng J
Holoubek, J.
Light scattering and reflectance of optically heterogeneous oriented polymers.
Macromolecular Symposia, 170, [-] 321-328 (2001).
[Property Tailoring of Thermoplastics-Based Blends and Composites.. Bratislava (SK), 00.10.01-00.10.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR(CZ) IAA4050902; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

078173 - UMCH-V 20010032 SK eng A
Horák, D.
Magnetic microspheres by dispersion polymerization.
In: Proceedings. - (Ed. Capek, I.; Bartoň, J.). - Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 2001. - S. 32-33.
[Bratislava International Conference of Polymers /15./ Nonconventional Polymer Dispersions.. Smolenice (SK), 01.06.25-01.06.28 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339

083569 - UMCH-V 20010316 RIV US eng J
Horák, D.
Magnetic polyglycidylmethacrylate microspheres by dispersion polymerization.
Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 39 [21] 3707-3715 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.927(91) 1.327(92) 1.361(93) 1.299(94) 1.327(95) 1.229(96) 1.202(97) 1.237(98) 1.630(99) 1.711(00) 1.975(01) 2,371(02) 2.226(03) ]

083463 - UMCH-V 20010209 RIV US eng J
Horák, D. - Beneš, M. - Gumargalieva, K. - Zaikov, G.
A novel highly copper(II)-selective chelating ion exchanger based on poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate) beads modified with aspartic acid derivative.
Journal of Applied Polymer Science, 80 [7] 913-916 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0885; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

083530 - UMCH-V 20010277 RIV US eng J
Horák, D. - Rittich, B. - Šafář, J. - Španová, A. - Lenfeld, J. - Beneš, M.
Properties of RNase A immobilized on magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate) microspheres.
Biotechnology Progress, 17 [3] 447-452 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.812(99) 1.897(00) 1.821(01) 1,734(02) 1.488(03) ]

078164 - UMCH-V 20010023 CA eng A
Horák, Z. - Hlavatá, D. - Fortelný, I. - Lednický, F.
Effect of styrene-butadiene block copolymers architecture on their compatibilization efficiency.
In: Program and Abstracts. - Montreal, Canadian Society of Rheology 2001. - S. 18.
[Annual Meeting of the Polymer Processing Society /17./. Montreal ( CA), 01.05.21-01.05.24 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556

083415 - UMCH-V 20010159 TR eng A
Horák, Z. - Hlavatá, D. - Hromádková, J. - Kotek, J. - Hašová, V. - Pleska, A.
Compatibilization of PS/PB blends with S-B block copolymers.
In: Proceedings. - Antalya, Polymer Processing Society 2001. - S. 493.
[Regional Conference PPS-2001. Antalya (TR), 01.10.22-01.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556

083476 - UMCH-V 20010222 RIV NL eng J
Horský, J. - Quadrat, O. - Porsch, B. - Mrkvičková, L. - Šňupárek, J.
Effect of alkalinization on carboxylated latices prepared with various amount of a non-ionogenic hydrophilic comonomer 2-hydroxyethyl methacrylate.
Colloids and Surfaces. A:Physicochemical and Engineering Aspects, 180 [1-2] 75-85 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0560; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.008(91) 0.973(92) 0.840(93) 1.401(94) 0.951(95) 1.147(96) 1.181(97) 1.146(98) 0.861(99) 0.869(00) 1.098(01) 1,350(02) 1.440(03) ]

083457 - UMCH-V 20010203 RIV AT eng J
Horváth, P. - Schauer, F. - Kuřitka, I. - Salyk, O. - Weiter, M. - Dokoupil, N. - Nešpůrek, S. - Fidler, V.
Luminescence in organic silicons prepared from organic precursors in plasma discharges.
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 132 [1] 177-183 ( 2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 518.10; GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.471(92) 0.582(93) 0.618(94) 0.643(95) 0.550(96) 0.546(97) 0.563(98) 0.678(99) 0.783(00) 0.821(01) 0,813(02) 0.886(03) ]

086105 - MBU-M 20010339 RIV US eng C
Hovorka, O. - Ulbrich, K. - Strohalm, J. - Říhová, B.
Detailed determination of the intracellular fate of various polymeric prodrugs.
In: 28th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials - proceedings. - San Diego, - 2001. - S. 6119-6120.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /28./. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA MZd(CZ) NC5050

078186 - UMCH-V 20010045 CZ eng A
Hradil, J. - Krystl, V. - Hrabánek, P. - Bernauer, B. - Kočiřík, M.
Heterogeneous membranes based on polymeric adsorbents for separation of small molecules.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P4. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0522

083365 - UMCH-V 20010107 CA eng A
Hradil, J. - Strikovsky, A. - Wulff, G.
Molecular imprinted polymers in bead form.
In: Book of Abstracts. - Montréal, Canadian Society for Chemistry Conference and Exhibition 2001. - S. 56.
[CSC Conference & Exhibition /84./. Montréal (CA), 01.05.26-01.05.30 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0522

083621 - UMCH-V 20010370 RIV DK eng J
Hrdličková-Celá, E. - Plzák, J. - Holíková, Z. - Dvořánková, B. - Smetana, K.
Postmitotic basal cells in squamous cell epithelia are identified with Dolichos biflorus agglutinin - functional consequences.
APMIS, 109 [10] 714-720 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.868(92) 0.765(93) 0.917(94) 0.973(95) 1.016(96) 1.015(97) 0.765(98) 1.097(99) 1.713(00) 1.924(01) 0,968(02) 0.896(03) ]

083374 - UMCH-V 20010116 DE eng A
Hrubý, M. - Beneš, M.
Preparation of polyol sorbents for the removal of toxic inorganic oxoanions.
In: Final Program. - Rostock, University of Rostock 2001. - S. -.
[German- East-European Carbohydrate Workshop /3./. Guestrow (DE), 01.02.28-01.03.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1310

083375 - UMCH-V 20010117 DE eng A
Hrubý, M. - Beneš, M.
A new chelating sorbent with 8-hydroxyquinoline groups and its chromatographic application.
In: Materialy zjazdove. - Katowice, Polskie Towarzystwo Chemiczne 2001. - S. S11-K4.
[Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Przemyslu Chemicznego /44./. Katowice (PL), 01.09.09-01.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1310

083378 - UMCH-V 20010120 SK eng A
Hrubý, M. - Beneš, M.
Preparation of macroporous thiol sorbents for the removal of toxic metal ions from water.
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 19-20.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1310

078228 - UMCH-V 20010087 CZ eng A
Huml, K. - Šubr, V. - Ulbrich, K.
Computer modelling of 5-fluorouracil conjugate with an N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide copolymer in an active cleft of the cathepsin B.
In: Abstracts. - Praha, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR 2001. - S. 26.
[Biologicky aktivní peptidy VII. Praha (CZ), 01.04.25-01.04.27 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078176 - UMCH-V 20010035 RIV YU eng C
Ilavský, M.
Formation, structure and mechanical behaviour of liquid crystalline polyurethane networks.
In: Zbornik radova i izvoda. - Beograd, Serbian Chemical Society 2001. - S. 29-36.
[Yugoslavian Symposium on Chemistry and Technology of Macromolecules /13./. Zlatibor (YU), 01.06.27-01.06.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4112901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078218 - UMCH-V 20010077 GR eng A
Ilavský, M.
With retardation spectrum comes easier understanding of motions of network chain - true Charlie Brown.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.22 (WRD)]

083470 - UMCH-V 20010216 RIV JP eng J
Ilavský, M. - Mamytbekov, G. - Sedláková, Z. - Bekturov, E. A.
Phase transition in swollen gels XXVII. Swelling and mechanical behavior of poly(1-vinyl-2-pyrrolidone-co-N-vinylcaprolactam) gels in water/acetone mixtures.
Polymer Journal, 33 [3] 214-220 (2001).
Grant: XE(XC) Copernicus IC15-CT96-0756; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.954(91) 1.066(92) 0.983(93) 0.905(94) 0.881(95) 1.039(96) 0.974(97) 0.979(98) 0.918(99) 1.026(00) 0.941(01) 0,881(02) 0.887(03) ]

083510 - UMCH-V 20010257 RIV DE eng J
Ilavský, M. - Mamytbekov, G. - Sedláková, Z. - Hanyková, L. - Dušek, K.
Phase transition in swollen gels 29. Temperature dependences of swelling and mechanical behaviour of poly(N-vinylcaprolactam-co-1-vinyl-2-pyrrolidone) gels in water.
Polymer Bulletin, 46 [1] 99-106 (2001).
Grant: XE(XC) Copernicus IC15-CT96-0756; GA UK(XC) 46/98/B; GA UK (XC) 72/98/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.948(91) 1.128(92) 0.000(93) 0.931(94) 0.922(95) 0.847(96) 0.777(97) 0.941(98) 0.853(99) 0.794(00) 0.880(01) 0,711(02) 0.795(03) ]

083521 - UMCH-V 20010268 RIV DE eng J
Ilavský, M. - Sokol, R. - Nedbal, J. - Fähnrich, J. - Kolařík, J.
Dielectric behaviour of polycarbonate/poly(styrene-co-acrylonitrile) and polycarbonate/poly(methyl methacrylate) two-phase blends.
Macromolecular Symposia, 170, [-] 79-89 (2001).
[Property Tailoring of Thermoplastics-Based Blends and Composites. Bratislava (SK), 00.10.01-00.10.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0700; GA UK(XC) 46/98/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083509 - UMCH-V 20010256 RIV NL eng J
Ilavský, M. - Ulmer, H. W. - Nijenhuis, K. - Mijs, W. J.
Network formation in polyurethanes based on triisocyanate and diethanolamine derivatives.
European Polymer Journal, 37 [5] 887-896 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

078217 - UMCH-V 20010076 GR eng A
Ilavský, M. - Valentová, H. - Nedbal, J.
Formation, structure and dynamic mechanical behaviour of ordered polyurethane networks.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083524 - UMCH-V 20010271 RIV DE eng J
Ilavský, M. - Valentová, H. - Sedláková, Z. - Nedbal, J.
Formation, structure and physical properties of ordered polyurethane networks.
Macromolecular Symposia, 171, [-] 105-114 (2001).
[Polymer Networks Group Meeting: Polymer Networks - Formation-Structure-Properties /15./. Rzeszów (PL), 00.07.17-00.07.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4112901; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083556 - UMCH-V 20010303 RIV NL eng J
Jambor, R. - Růžička, A. - Brus, J. - Císařová, I. - Holeček, J.
Structure of [2,6-bis(dimethylamino)methyl]phenyltin tribromide hydrate.
Inorganic Chemistry Communications, 4 [5] 257-260 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0920; GA MŠk(CZ) OC D8.20; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.930(99) 1.090(00) 1.036(01) 1,359(02) 1.513(03) ]

078151 - UMCH-V 20010010 CZ eng A
Jambor, R. - Růžička, A. - Brus, J. - Holeček, J.
Solution and CP/MAS NMR investigation of intramolecular coordination Sn-N in some organotin(IV) C, N-chelates.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 11.
[NMR konference /16./. Valtice (CZ), 01.04.23-01.04.25 (WRD)]

090927 - UMCH-V 20020096 RIV DE eng J
Janata, M. - Brus, J. - Lochmann, L. - Vlček, P.
Selective grafting of block copolymers. 3. Multigraft copolymers.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202 [17] 3293-3300 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/0538
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

083557 - UMCH-V 20010304 RIV US eng J
Janata, M. - Lochmann, L. - Vlček, P.
Selective grafting of block copolymers. 2. Multimetalated (co)polymers as initiators for grafting process. Model metalation studies.
Macromolecules, 34 [6] 1593-1599 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/0538; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

083603 - UMCH-V 20010351 RIV NL eng J
Janata, M. - Masař, B. - Toman, L. - Vlček, P. - Polická, P. - Brus, J. - Holler, P.
Multifunctional ATRP macroinitiators for the synthesis of graft copolymers.
Reactive & Functional Polymers, 50 [1] 67-75 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009; GA MŠk(CZ) OC P1.10; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.000(95) 0.204(96) 0.687(97) 0.784(98) 0.592(99) 0.836(00) 0.873(01) 1,165(02) 1.417(03) ]

083377 - UMCH-V 20010119 SK sla A
Janigová, I. - Lednický, F. - Chodák, I.
Vplyv siťovania na morfológiu LDPE plneného organickými plnivami.
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 9-10.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]

083548 - UMCH-V 20010295 RIV DE eng J
Janigová, I. - Lednický, F. - Nógellová, Z. - Kokta, B. V. - Chodák, I.
The effect of crosslinking on properties of low-density polyethylene filled with organic filler.
Macromolecular Symposia, 169, [-] 149-158 (2001).
[Conference: Fillers and Filled Polymers. Lyon (FR), 99.09.06-99.09.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA SK(SK) VEGA2/1144/96
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

086104 - MBU-M 20010338 US eng A
Jelínková, M. - Říhová, B. - Etrych, T. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Kubáčková, K. - Rozprimová, L.
Antitumor activity of antibody-targeted HPMA copolymers of doxorubicin in experiment and clinical practice.
In: Molecular Targets and Cancer Therapeutics: Discovery, Biology, and Clinical Applications. - Miami Beach, American Association for Cancer Research 2001. - S. 25-26.
[International Conference Molecular Targets and Cancer Therapeutics: Discovery, Biology, and Clinical Applications.. Miami Beach (US), 01.10.29-01.11.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV305/99/D051; GA ČR(CZ) GV307/96/K226

086111 - MBU-M 20010345 AT eng A
Jelínková, M. - Šírová, M. - Kovář, M. - Hovorka, O. - Šťastný, M. - Etrych, T. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B. - Kubáčková, K.
Immunoprotective activity of targeted anticancaer drugs.
In: ÖGAI Jahrestagung. - Wien, Österreichische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie 2001. - S. 5.
[ÖGAI Jahrestagung. Wien (AT), 01.11.08-01.11.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV305/99/D051; GA ČR(CZ) GV307/96/K226

084539 - UEM-P 20010099 US eng A
Jendelová, P. - Lesný, P. - DeCroos, J. - Přádný, M. - Syková, E.
Are polymer hydrogels suitable for nervous tissue repair and stem cell transplantation?
Brain Research, 132 [1] A44 (2001).
[Stem Cells in the Mammalian Brain. San Diego (US), 01.11.08-01.11.10 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 111300004
[Impact factor:2.364(91) 2.322(92) 2.177(93) 2.207(94) 2.246(95) 1.911(96) 1.823(97) 1.695(98) 1.535(99) 1.827(00) 1.662(01) 1,562(02) 1.914(03) ]

083487 - UMCH-V 20010234 RIV CZ cze J
Jůza, J. - Kovářová, J. - Marelová, J. - Zach, J. - Horák, Z.
Korelace mezi molekulárními parametry, složením a pěnivost í zpěňovatelného polystyrenu.
Plasty a kaučuk, 38 [5] 132-136 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083519 - UMCH-V 20010266 RIV US eng J
Kadashchuk, A. - Nešpůrek, S. - Ostapenko, N. - Skryshevskii, Y. - Zaika, V.
Photoinduced metastability and degradation of poly[methyl(phenyl)silylene] as seen by thermoluminescence.
Molecular Crystals and Liquid Crystals. A, 35 [special issue] 413-428 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA MŠk(CZ) OC 518.10; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.885(00) 0.457(01) 0,457(02) 0.446(03) ]

083585 - UMCH-V 20010333 CZ cze K
Kahovec, J.
Chemická nomenklatura a lingvisté.
In: Sborník příspěvků. - (Ed. Houdek, L.). - Praha, Galén Praha a Technická univerzita v Liberci 2001. - S. 75-77.
[Termina 1996. Liberec (CZ), 96.09.10-96.09.11 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083586 - UMCH-V 20010334 CZ cze K
Kahovec, J.
Současný stav a problémy českého chemického názvosloví.
In: Sborník příspěvků. - (Ed. Houdek, L.). - Praha, Galén, Praha a Technická univerzita v Liberci 2001. - S. 235-238.
[Termina 2000. Liberec (CZ), 00.05.30-00.05.31 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078202 - UMCH-V 20010061 CZ eng A
Kamišová, H. - Hlavatá, D. - Meissner, B. - Matějka, L.
Self-organization in sol-gel polymerization of organic-inorganic systems followed by SAXS.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P34. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050008

083381 - UMCH-V 20010123 SK cze A
Kamišová, H. - Špírková, M. - Matějka, L.
Mechanické vlastnosti volných hybridních organicko - anorganických nátěrových filmů.
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 74-75.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735

073897 - UMCH-V 20000379 CZ eng A
Karbanová, J. - Mokrý, J. - Lukáš, J. - Palečková, V.
In vivo biocompatibility tests of HEMA-EMA and HEMA-tBMAAm copolymers with the brain tissue.
In: Abstrakta. - Praha, Česká anatomická společnost 2000. - S. 274.
Sborník lékařský, 102 [2] (2001).
[Sjezd České anatomické společnosti /39./. Praha (CZ), 00.09.10-00.09.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/98/0267

080897 - UOCHB-X 20010044 CZ cze A
Kašička, V. - Prusík, Z. - Sázelová, P. - Koval, D. - Brynda, E. - Stejskal, J.
Separace peptidů kapilární zónovou elektroforézou s regulací elektroosmotického toku radiálním elektrickým polem.
In: Biologicky aktivní peptidy 7. - (Ed. Barth, T.; Collinsová, M.; Jiráček, J.; Slaninová, J.). - Praha, UOCHB AV ČR 2001. - S. 30.
[Biologicky aktivní peptidy /7./. Praha (CZ), 01.04.25-01.04.27 (CST) ]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 382
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

081027 - UOCHB-X 20010237 RIV CZ eng C
Kašička, V. - Prusík, Z. - Sázelová, P. - Koval, D. - Barth, T. - Brynda, E. - Stejskal, J.
Separation of peptides by capillary zone electrophoresis with regulation of electroosmotic flow by radial electric field.
In: Biologically Active Peptides. - (Ed. Slaninová, J.). - Praha, ÚOCHB AV ČR 2001. - S. 102-105. - (Collection Symposium Series. 4).
[Biologically Active Peptides. Conference /7./. Praha (CZ), 01.04.25-01.04.27 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 382
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

083413 - UMCH-V 20010157 TR eng A
Kaštánek, A. - Bohdanecký, M.
What results needed for characterization of epoxy resins can be obtained by treatment of their viscosity data.
In: Proceedings. - Antalya, Polymer Processing Society 2001. - S. 319.
[Regional Conference PPS-2001. Antalya (TR), 01.10.22-01.10.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083412 - UMCH-V 20010156 TR eng A
Kelnar, I. - Fortelný, I.
Influence of properties and morphology of elastomeric phase on the behaviour of ternary reactive blend Nylon 6/rigid polymer/elastomer.
In: Proceedings. - Antalya, Polymer Processing Society 2001. - S. 307.
[Regional Conference PPS-2001. Antalya (TR), 01.10.22-01.10.24 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0601

078158 - UMCH-V 20010017 CA eng A
Kelnar, I. - Stephan, M. - Jakisch, L. - Fortelný, I.
Ternary reactive blend of Nylon 6, synergistic effect of finely dispersed rigid polymer and elastomer.
In: Abstracts. - Trois-Rivieres, University of Quebec 2001. - S. 5-6.
[International Workshop on Commingled Plastics and Composites. Trois-Rivieres (CA), 01.05.01-01.05.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0601

083562 - UMCH-V 20010309 RIV US eng J
Kelnar, I. - Stephan, M. - Jakisch, L. - Janata, M. - Fortelný, I.
Compatibilization of PA6/PPO blend with carboxylated poly(styrene) compounds.
Journal of Applied Polymer Science, 80 [12] 2273-2280 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/0538; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

083508 - UMCH-V 20010255 RIV SK eng J
Khan, H. U. - Nautiyal, S. P. - Agrawal, K. M. - Sharma, R. L. - Sikora, A.
Thermal properties and crystallization behaviour of solid N-paraffin components derived from Mukta crude oil.
Petroleum and Coal, 43 [1] 13-16 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078225 - UMCH-V 20010084 RIV US eng C
Kissel, M. - Peschke, P. - Šubr, V. - Ulbrich, K. - Schuhmacher, J. - Debus, J. - Friedrich, E.
Biodistribution of charged poly[N-2-hydroxypropyl)methacrylamide]in tumor bearing rats.
In: Proceedings. - San Diego, Controlled Release Society 2001. - S. No.7151.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083513 - UMCH-V 20010260 RIV GB eng J
Kissel, M. - Peschke, P. - Šubr, V. - Ulbrich, K. - Schuhmacher, J. - Debus, J. - Friedrich, E.
Synthetic macromolecular drug carriers: Biodistribution of poly[(N-2-hydroxypropyl)methacrylamide] copolymers and their accumulation in solid rat tumors.
PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 55 [3] 191-201 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.564(00) 0.534(01) 0,562(02) 0.556(03) ]

085558 - UFCH-W 20010130 RIV GB eng J
Kočiřík, M. - Brych, J. - Hradil, J.
Carbonization of Bead-shaped Polymers for Application in Adsorption and in Composite Membranes.
Carbon, 39 [12] 1919-1928 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0522
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
[Impact factor:1.756(91) 1.402(92) 1.584(93) 1.619(94) 1.436(95) 1.500(96) 1.617(97) 1.293(98) 1.722(99) 1.715(00) 2.340(01) 3,048(02) 3.120(03) ]

083544 - UMCH-V 20010291 RIV DE eng J
Kolařík, J. - Fambri, L.
Phase structure coarsening in polymer blends: predicted effects of the phase duality interval on selected physical properties.
Macromolecular and Material Engineering, 283 [10] 41-47 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0700; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.835(01) 0,995(02) 1.170(03) ]

083540 - UMCH-V 20010287 RIV US eng J
Koňák, Č. - Helmstedt, M.
Comicellization of chemically identical diblock copolymers with different molecular parameters of the constituent blocks in a selective solvent.
Macromolecules, 34 [17] 6131-6133 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050902; GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR (CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

078196 - UMCH-V 20010055 CZ eng A
Koňák, Č. - Helmstedt, M. - Bansil, R.
Dynamics of pentablocks in selective solvents.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P3. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050902; GA ČR(CZ) GA203/99/0573

083574 - UMCH-V 20010321 RIV CZ eng J
Koňák, Č. - Holoubek, J. - Štěpánek, P.
A time-resolved low-angle light scattering apparatuss. Application to phase separation problems in polymer systems.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 [6] 973-982 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050902; GA AV ČR(CZ) IAA1050902; GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

098651 - UMCH-V 20010130 RIV CZ eng C
Koňák, Č. - Reschel, T. - Šubr, V. - Ulbrich, K. - Dautzenberg, H. - Zintchenko, A.
Polycationic graft copolymers as carriers for oligonucleotide delivery.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Kopecký ml., V.; Ruszová, K.; Štěpánek, J.). - Praha, Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague 2001. - S. 204.
[European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules /9./. Prague (CZ), 01.09.11-01.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050101; GA MŠk(CZ) ME 362; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078191 - UMCH-V 20010050 CZ eng A
Kosmala, B. - Schauer, J. - Bleha, M. - Dubois, J. C.
Ion-exchange membranes based on sulfonated poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) and its blends with basic polymers.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P56. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0575

083597 - UMCH-V 20010345 FR eng A
Kotek, J.
The interrelation between supermolecular structure and mechanical properties of .beta.-nucleated isotactic polypropylene.
In: Recueil des Resumes des Communications. - Francheville, Laboratoire des Matériaus Macromoléculaires et le Groupe d'Etudes de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux 2001. - S. -.
[Colloque francophone sur la déformation plastique des polymeres solides. Francheville (FR), 01.10.24-01.10.26 (WRD)]

083595 - UMCH-V 20010343 CH eng A
Kotek, J. - Colbeaux, A. - Fenouillot, F. - Wautier, H. - Duchet, J. - Gerard, J. F.
Reactive blending of PP/PE: Study of the interfacial adhesion.
In: Symposium Adhesion a multimaterial and multiscale topic. - Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 2001. - S. -.
[Journées Transalpines des Polymeres 2001: Adhesion a multimaterial and multiscale topic. Lausanne (CH), 01.10.16-01.10.17 (WRD)]

083596 - UMCH-V 20010344 FR eng A
Kotek, J. - Colbeaux, A. - Fenouillot, F. - Wautier, H. - Gerard, J. F.
Reactive blending of polyolefins (PP/PE): Effect of a coupling agent on the mechanical behaviour and interfacial adhesion.
In: Recueil des Resumes des Communications. - Francheville, Laboratoire des Matériaus Macromoléculaires et le Groupe d'Etudes de Métallurgie Physique et de Physique des Matériaux 2001. - S. -.
[Colloque francophone sur la déformation plastique des polymeres solides. Francheville (FR), 01.10.24-01.10.26 (WRD)]

090856 - UMCH-V 20023024 RIV CZ eng C
Kotek, J. - Glogar, P. - Černý, M.
Interlaminar shear strength of textile reinforced carbon-carbon composite.
In: Proceedings of the Conference "Experimental Stress Analysis 2001". - (Ed. Jírová, J.; Jiroušek, O.; Kult, J.). - Praha, ČVUT Praha 2001. - S. 169-174.
[International Conference "Experimental Stress Analysis" /39./. Tábor (CZ), 01.06.04-01.06.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083384 - UMCH-V 20010126 DE ger A
Kotek, J. - Raab, M. - Baldrian, J. - Grellmann, W.
Keimbildung, übermolekulare Struktur und mechanisches Verhalten von isotaktischem Polypropylen.
In: Tagungsskript. - Merseburg, Institut für Polymerwerkstoffe e.V. Fachbereich Ingenieurwissenschaften 2001. - S. 293.
[Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen /8./. Halle-Wittenberg (DE), 01.06.20-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

083559 - UMCH-V 20010306 RIV NL eng J
Koubová, V. - Brynda, E. - Karasová, L. - Škvor, J. - Homola, J. - Dostálek, J. - Tobiška, P. - Rošický, J.
Detection of foodborne pathogens using surface plasmon resonance biosensors.
Sensors and Actuators. B-Chemical, 74 [1/3] 100-105 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.560(91) 1.852(92) 1.210(93) 1.074(94) 1.333(95) 0.905(96) 0.858(97) 1.131(98) 1.572(99) 1.470(00) 1.440(01) 1,893(02) 2.391(03) ]

086106 - MBU-M 20010340 RIV US eng C
Kovář, M. - Strohalm, J. - Ulbrich, K. - Říhová, B.
"Star-like" structure of antibody-targeted HPMA copolymers-bound doxorubicin:binding, in vitro cytostatic activity and anti-tumor effect against BCL1 leukemia in vivo.
In: 28th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials - proceedings. - San Diego, - 2001. - S. 7106-7107.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /28./. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA MPO(CZ) PZ-Z2/24
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

078239 - UMCH-V 20010098 FR eng A
Kovářová, J. - Podešva, J.
Polymer-bound phenolic antioxidants: Synthesis and performance.
In: Poster Abstracts. - Montpellier, University of Montpellier, Society of Chemical Industry and Polymer International 2001. - S. B8.
[Polymers in the Third Millenium. Montpellier (FR), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA AV ČR(CZ) IAA4072902

083423 - UMCH-V 20010167 CZ cze A
Kráčalík, M. - Quadrat, O. - Mikešová, J. - Strachota, A. - Šimoník, J.
Rotační rheometrie - experimentální studie kvality a přesnosti reologických měření.
In: Sborník. - (Ed. Šimoník, J.). - Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická 2001. - S. 56.
[Mezinárodní konference Plastko 2001. Zlín (CZ), 01.06.13-01.06.15 ( EUR)]

078195 - UMCH-V 20010054 CZ eng A
Krakovský, I. - Ilavský, M. - Pospíšil, H. - Pleštil, J.
Structure of Pluronics - based networks.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P1. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1317

078178 - UMCH-V 20010037 YU eng A
Krakovský, I. - Nedbal, J. - Hanyková, L. - Pleštil, J.
Structure of inhomogeneous polyurethane networks prepared from telechelic polybutadienes.
In: Zbornik radova i izvoda. - Beograd, Serbian Chemical Society 2001. - S. 152.
[Yugoslavian Symposium on Chemistry and Technology of Macromolecules /13./. Zlatibor (YU), 01.06.27-01.06.29 (WRD)]

083373 - UMCH-V 20010115 RIV SK cze C
Kratochvíl, J. - Sikora, A.
DSC neizotermní krystalizace polymerů.
In: Sborník příspěvků. - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 57-60.
[Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pribylina ( SK), 01.05.28-01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083439 - UMCH-V 20010183 RIV CZ cze C
Kratochvíl, J. - Sikora, A.
Kinetika krystalizace polymerních systémů.
In: Sborník příspěvků. - Praha, Odborná skupina chemické termodynamiky České společnosti chemické 2001. - S. -.
[Termodynamika. Brejlov (CZ), 01.09.13-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078143 - UMCH-V 20010002 US eng J
Kratochvíl, P.
UNESCO/IUPAC Postgraduate course in polymer science.
Chemistry International, 23 [1] 16 (2001).

078227 - UMCH-V 20010086 GB eng J
Kratochvíl, P.
Microsymposium on Polymers in Medicine /40./ and Prague Meeting on Macromolecules /59./, Prague.
Chemistry International, 23 [2] 49-50 (2001).

078170 - UMCH-V 20010029 JP eng A
Kratochvíl, P. - Stejskal, J.
Chemical heterogeneity and characterization of copolymers.
In: ISPAC-14. - Nagoya, Nagoya Municipal Industrial Research Institute 2001. - S. 5-6.
[International Symposium on Polymer Analysis and Characterization.. Nagoya (JP), 01.06.06-01.06.08 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

078172 - UMCH-V 20010031 AU eng A
Kratochvíl, P. - Stejskal, J.
Long-chain branching in polymers: Problems of characterization.
In: Congress Journal. - (Ed. Bernhardt, D. J.). - Brisbane, The Royal Australian Chemical Institute 2001. - S. 257.
[World Chemistry Congress. Brisbane (AU), 01.07.01-01.07.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083575 - UMCH-V 20010322 RIV PL eng J
Kratochvíl, P. - Stejskal, J.
Chemical heterogeneity of copolymers and its characterization.
Polimery, 46 [11-12] 973-982 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

086002 - MBU-M 20010230 RIV GB eng J
Kroulík, J. - Čejka, J. - Šebek, P. - Sedmera, P. - Halada, P. - Havlíček, V. - Nešpůrek, S. - Kratochvíl, B. - Kuthan, J.
Photoisomerization of 2,4,4,6-tetraaryl-4H-selenopyrans: a new heterocyclic ring contraction.
Mendeleev Communications, 3, [-] 90-91 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 0.439(94) 0.528(95) 0.667(96) 0.652(97) 0.781(98) 0.630(99) 0.689(00) 0.711(01) 0,668(02) 0.687(03) ]

083570 - UMCH-V 20010317 RIV DE eng J
Kruliš, Z. - Kokta, B. V. - Horák, Z. - Michálková, D. - Fortelný, I.
Compatibilization as a procedure for recycling of commingled polyolefin waste.
Macromolecular Materials and Engineering, 286 [3] 156-160 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4050008; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.835(01) 0,995(02) 1.170(03) ]

078159 - UMCH-V 20010018 CA eng A
Kruliš, Z. - Michálková, D. - Fortelný, I.
Compatibilization of mixed polyolefins and related composite with cellulosic fibres.
In: Abstracts. - Trois-Rivieres, University of Quebec 2001. - S. 5-6.
[International Workshop on Commingled Plastics and Composites. Trois-Rivieres (CA), 01.05.01-01.05.02 (WRD)]

078167 - UMCH-V 20010026 PL eng A
Kruliš, Z. - Michálková, D. - Fortelný, I. - Horák, Z.
Compatibilization of mixed polyolefins and related composites with cellulosic fibers.
In: Programme. - Lodz, Centre of Molecular and Macromolecular Studies 2001. - S. 26.
[Workshop on Environmentally Degradable Plastics: Position of EPDs in Plastic Waste Management. Lodz (PL), 01.06.04-01.06.08 (WRD)]

083503 - UMCH-V 20010250 RIV NL eng J
Krystl, V. - Hradil, J. - Bernauer, B. - Kočiřík, M.
Heterogeneous membranes based on zeolites for separation of small molecules.
Reactive & Functional Polymers, 48 [1-3] 129-139 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0522; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.000(95) 0.204(96) 0.687(97) 0.784(98) 0.592(99) 0.836(00) 0.873(01) 1,165(02) 1.417(03) ]

083494 - UMCH-V 20010241 RIV NL eng J
Křivka, I. - Prokeš, J. - Starykov, O. - Stejskal, J.
AC properties of aniline-1,4-phenylenediamine copolymers.
Synthetic Metals, 119 [1-3] 481-482 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.956(91) 1.068(92) 1.652(93) 1.283(94) 1.583(95) 1.256(96) 1.254(97) 1.054(98) 1.376(99) 0.802(00) 1.158(01) 1,187(02) 1.303(03) ]

078154 - UMCH-V 20010013 CZ eng A
Kříž, J.
NMR studies of supramolecular self-assembly:premicellar aggregation of sodium dodecylbenzenesulfonate.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 23.
[NMR konference /16./. Valtice (CZ), 01.04.23-01.04.25 (WRD)]

083496 - UMCH-V 20010243 RIV US eng J
Kříž, J. - Dautzenberg, H.
Cooperative interactions of unlike macromolecules 2: NMR and theoretical study of electrostatic binding of sodium poly(styrenesulfonate)s to copolymers with variably distributed cationic groups.
Journal of Physical Chemistry. A, 105 [15] 3846-3854 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 2.695(99) 2.754(00) 2.630(01) 2,765(02) 2.792(03) ]

083535 - UMCH-V 20010282 RIV US eng J
Kříž, J. - Dybal, J. - Dautzenberg, H.
Cooperative interactions of unlike macromolecules: 3. NMR and theoretical study of the electrostatic coupling of sodium polyphosphates with diallyl(dimethyl)ammonium chloride - acrylamide copolymers.
Journal of Physical Chemistry. A, 105 [31] 7486-7493 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA MŠk(CZ) LB98202
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 3.395(95) 3.366(96) 3.392(97) 4.173(98) 2.695(99) 2.754(00) 2.630(01) 2,765(02) 2.792(03) ]

083552 - UMCH-V 20010299 RIV DE eng J
Kříž, J. - Dybal, J. - Kurková, D. - Arnoldová, P. - Prokopová, I. - Brožek, J. - Hroch, Z.
Molecular structure of the complex of hexano-6-lactam with magnesium bromide.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202 [7] 1194-1199 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA ČR(CZ) GA106/98/0699
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

083578 - UMCH-V 20010325 RIV DE eng J
Kříž, J. - Dybal, J. - Kurková, D. - Prokopová, I. - Hroch, Z.
Molecular structure of the complex of octano-8-lactam with magnesium bromide.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202 [17] 3371-3378 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA ČR(CZ) GA106/98/0699
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

102320 - UMCH-V 20033205 PT eng A
Kubies, D. - Machová, L. - Brynda, E. - Rypáček, F.
Functionalised surfaces of polylactide modified by Langmuir/Blodgett films of amphiphilic block copolymers.
In: Book of Abstracts. - Guimaraes, University of Minho 2001. - S. 53.
[NATO/ASI Advanced Study Institute: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. Algarve (PT), 01.10.15-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0576; GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

073683 - UEM-P 20003036 RIV US eng J
Kubinová, Š. - Vargová, L. - Tao, L. - Ulbrich, K. - Šubr, V. - Syková, E. - Nicholson, C.
Poly [N-(2hydroxypropyl) methacrylamide] Polymers Diffuse in Brain Extracellular Space with Same Tortuosity as Small Molecules.
Biophysical Journal, 80, [-] 542-548 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA ČR(CZ) GA305/99/0655; GA ČR(CZ) GA309/99/0657; GA MŠk(CZ) VS96130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906
[Impact factor:4.668(91) 4.945(92) 4.385(93) 4.247(94) 4.325(95) 4.713(96) 4.332(97) 4.524(98) 4.580(99) 4.462(00) 4.636(01) 4,643(02) 4.463(03) ]

083467 - UMCH-V 20010213 RIV NL eng J
Kůdela, V. - Richau, K. - Bleha, M. - Paul, D.
Orientation effects on bipolar and other asymmetric membranes as observed by concentration potentials.
Separation and Purification Technology, 22-23, [-] 655-662 ( 2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 079; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.707(99) 0.539(00) 0.552(01) 1,004(02) 1.355(03) ]

078156 - UMCH-V 20010015 CZ eng A
Kurková, D. - Kříž, J. - Schmidt, P. - Rodríguez-Cabello, J. C.
NMR spectroscopy of an elastin-like poly(Gly2-Val2-Pro) polymer.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 29.
[NMR konference /16./. Valtice (CZ), 01.04.23-01.04.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320

083387 - UMCH-V 20010129 CZ eng A
Kurková, D. - Schmidt, P. - Dybal, J. - Kříž, J. - Rodriguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
Raman and NMR spectroscopy of the elastin like polypentapeptides.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Kopecký ml., V.; Ruszová, K.; Štěpánek, J.). - Praha, Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague 2001. - S. 31.
[European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules /9./. Prague (CZ), 01.09.11-01.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320

083426 - UMCH-V 20010170 FR eng A
Labský, J. - Smetana, K. - Dvořánková, B. - Holíková, Z.
The epidermal cells cultivation without feeder cells.
In: Book of Abstracts. - Lyon, European Burn Association 2001. - S. 225.
[Congress of the European Burns Association /9./ and Congress of the French Society for Burn Study and Treatment /21./. Lyon (FR), 01.09.12-01.09.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1310; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083507 - UMCH-V 20010254 RIV NL eng J
Lánská, B. - Matisová-Rychlá, L. - Rychlý, J.
Chemiluminescence of polyamides III. Luminescence accompanying thermooxidation of lactam-based polyamides stabilized by antioxidants.
Polymer Degradation and Stability, 72 [2] 249-258 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050702; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.715(91) 0.637(92) 0.976(93) 0.815(94) 0.880(95) 0.653(96) 0.811(97) 0.854(98) 0.641(99) 0.906(00) 0.905(01) 1,145(02) 1.405(03) ]

102323 - UMCH-V 20033208 PT eng A
Lapčíková, M. - Kubies, D. - Machová, L. - Dvořánková, B. - Bačáková, L. - Rypáček, F.
Cell-polymer interactions at lactide homopolymer and copolymer surfaces.
In: Book of Abstracts. - Guimaraes, University of Minho 2001. - S. 71-72.
[NATO/ASI Advanced Study Institute: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. Algarve (PT), 01.10.15-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0576; GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:AV0Z4050913

083395 - UMCH-V 20010139 CZ eng C
Lednický, F. - Delong, A. - Coufalová, E. - Štěpán, P. - Kolařík, V.
Low-voltage transmission electron microscopy of organic materials.
In: Proceedings. - (Ed. Schauer, F.). - Brno, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology 2001. - S. 104-110.
[Conference: Physics and Chemistry of Molecular Systems /6./. Brno ( CZ), 00.11.17-00.11.19 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1307
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083393 - UMCH-V 20010137 IT eng A
Lednický, F. - Hromádková, J. - Pientka, Z.
Low-voltage transmission electron microscopy as a means to enhance the contrast of ultrathin sections.
In: Proceedings. - (Ed. Dini, L.; Catalano, M.). - Lecce, University of Lecce 2001. - S. 483-484.
[Multinational Congress on Electron Microscopy /5./. Lecce (IT), 01.09.20-01.09.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083514 - UMCH-V 20010261 RIV NL eng J
Lednický, F. - Hromádková, J. - Pientka, Z.
Ultrathin sectioning of polymeric materials for low-voltage transmission electron microscopy.
Polymer, 42 [9] 4329-4338 (2001).
[European Congress on Electron Microscopy /12./. Brno (CZ), 00.07.09-00.07.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/1307; GA AV ČR(CZ) IBS4050008; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083600 - UMCH-V 20010348 RIV CZ cze P
Lenfeld, J. - Beneš, M. - Rypáček, F.
Roubované polymery kyseliny mléčné a způsob jejich výroby. Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - 10 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083410 - UMCH-V 20010154 TR eng A
Lengálová, A. - Pavlínek, V. - Sáha, P. - Quadrat, O.
The effect of the dispersed particle structure on the electrorheological behaviour of suspensions.
In: Proceedings. - Antalya, Polymer Processing Society 2001. - S. 193-194.
[Regional Conference PPS-2001. Antalya (TR), 01.10.22-01.10.24 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

084525 - UEM-P 20010085 RIV CZ eng G
Lesný, P. - DeCroos, J. - Přádný, M. - Vacík, J. - Syková, E.
Biocompatible polymer hydrogels usable for nervous tissue regeneration. Prague, Organising Committee 2001. - 148 s.
[Fourth Conference of the Czech Neuroscience Society. Prague (CZ), 01.10.26-01.10.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV309/97/K048; GA MŠk(CZ) VS96130
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906

084536 - UEM-P 20010096 ES eng A
Lesný, P. - Munzar, P. - Homola, A. - Syková, E. - Vacík, J. - Přádný, M.
Different polymer hydrogels usable for tissue repair and axonal regeneration in spinal cord.
In: Changing Views of Cajal´s Neuron. - Madrid, CSIC 2001. - S. -.
[Changing Views of Cajal´s Neuron. Madrid (ES), 01.05.25-01.05.27 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA309/00/1430; GA MŠk(CZ) LN00A065
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 111300004

083479 - UMCH-V 20010225 RIV NL eng J
Lewandowska, K. - Staszewska, D. U. - Bohdanecký, M.
The Huggins viscosity coefficient of aqueous solution of poly(vinyl alcohol).
European Polymer Journal, 37 [1] 25-32 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

078187 - UMCH-V 20010046 CZ eng A
Lokaj, J. - Brožová, L. - Holler, P. - Pientka, Z.
Synthesis and gas transport properties of block copolymers composed of poly(styrene-co-acrylonitrile) and polystyrene.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P8. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0572

078237 - UMCH-V 20010096 FR eng A
Lokaj, J. - Holler, P.
Homopolymerization and copolymerization of 2-vinylpyridine in the presence of a nitroxide.
In: Poster Abstracts. - Montpellier, University of Montpellier, Society of Chemical Industry and Polymer International 2001. - S. B1.
[Polymers in the Third Millenium. Montpellier (FR), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0572

083551 - UMCH-V 20010298 RIV US eng J
Lokaj, J. - Holler, P.
Nitroxide-mediated homopolymerization and copolymerization of 2-vinylpyridine with styrene.
Journal of Applied Polymer Science, 80 [11] 2024-2030 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0572; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

083363 - UMCH-V 20010105 DE eng A
Lopez Quintana, S. - Schmidt, P. - Raab, M. - Pastor, J. M. - Merino, J. C.
Micro-Raman confocal spectroscopic study of polyolefinic materials.
In: Book of Abstracts. - Dresden, Institut für Polymerforschung 2001. - S. 115.
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/1071

083526 - UMCH-V 20010273 RIV DE eng J
Lukáš, J. - Palečková, V. - Mokrý, J. - Karbanová, J. - Dvořánková, B.
Hydrogels for encapsulation of mammalian cells.
Macromolecular Symposia, 172, [-] 157-165 (2001).
[Prague Microsymposium /40./ Polymers in Medicine. Prague (CZ), 00.07.17-00.07.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/98/0267; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083565 - UMCH-V 20010312 RIV NL eng J
Lukáš, J. - Smetana, K. - Petrovický, P. - Palečková, V. - Vacík, J. - Dvořánková, B. - Brož, L. - Pospíšilová, D. - Holíková, Z. - Bartůňková, J.
Biological properties of copolymer of 2-hydroxyethyl methacrylate with sulfopropyl methacrylate.
Journal of Material Science: Materials in Medicine, 12 [7] 639-646 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA304/98/0267; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.843(92) 0.877(93) 1.102(94) 0.796(95) 0.756(96) 0.824(97) 0.673(98) 0.810(99) 0.621(00) 1.144(01) 0,996(02) 0.930(03) ]

102322 - UMCH-V 20033207 PT eng A
Machová, L. - Škarda, V. - Proks, V. - Rypáček, F.
Synthesis of polylactide block copolymers carrying cell-adhesion peptide.
In: Book of Abstracts. - Guimaraes, University of Minho 2001. - S. 69.
[NATO/ASI Advanced Study Institute: Polymer Based Systems on Tissue Engineering, Replacement and Regeneration. Algarve (PT), 01.10.15-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078152 - UMCH-V 20010011 CZ eng A
Marek, R. - Brus, J. - Toušek, J.
N7- and N9-substituted purine analogues - 15N NMR study.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 13.
[NMR konference /16./. Valtice (CZ), 01.04.23-01.04.25 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A016

078189 - UMCH-V 20010048 CZ eng A
Maroušek, V. - Holub, P. - Hron, P. - Schauer, J.
Polysiloxane membranes containing liquid polybutadiene and/or silica for pervaporation of ethanol/toluene mixtures.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P29. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/96/1378

083376 - UMCH-V 20010118 SK cze A
Masař, B. - Janata, M. - Toman, L. - Vlček, P. - Polická, P.
Roubování polystyrenu akrylátem pomocí atom transfer radikálové polymerizace (ATRP).
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 13-14.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009

083409 - UMCH-V 20010153 GR eng A
Masař, B. - Janata, M. - Vlček, P. - Polická, P. - Toman, L.
Tailoring of polymers by the combination of ionic and radical controlled polymerizations.
In: Book of Abstracts. - Crete, International Union of Pure and Applied Chemistry 2001. - S. 186.
[International Symposium on Ionic Polymerization. Crete (GR), 01.10.22-01.10.26 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009

083564 - UMCH-V 20010311 RIV US eng J
Masař, B. - Vlček, P. - Kříž, J.
The potential of Cu(I)Cl/2,2'-bipyridine catalysis in a triblock copolymer preparation by atom transfer radical polymerization.
Journal of Applied Polymer Science, 81 [14] 3514-3522 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) OC P1.10; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

078205 - UMCH-V 20010064 CZ eng A
Matějíček, P. - Uhlík, F. - Limpouchová, Z. - Procházka, K. - Tuzar, Z. - Webber, S. E.
Hydrophobically modified amphiphilic block copolymer micelles in aqueous media.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P40. - (Macro.).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0536

083525 - UMCH-V 20010272 RIV DE eng J
Matějka, L. - Dukh, O.
Organic-Inorganic hybrid networks.
Macromolecular Symposia, 171, [-] 181-188 (2001).
[Polymer Networks Group Meeting: Polymer Networks - Formation-Structure-Properties /15./. Rzeszów (PL), 00.07.17-00.07.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0884; GA AV ČR(CZ) IAA4050008; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083560 - UMCH-V 20010307 RIV US eng J
Matějka, L. - Dukh, O. - Hlavatá, D. - Meissner, B. - Brus, J.
Cyclization and self-organization in polymerization of trialkoxysilanes.
Macromolecules, 34 [20] 6904-6914 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0884; GA AV ČR(CZ) IAA4050008; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

083422 - UMCH-V 20010166 PL eng A
Meissner, B. - Matějka, L.
The effect of fillers on the biaxial stress-strain behavior of elastomeric networks.
In: Extended Abstracts. - Lodz, Technical University of Lodz 2001. - S. 238-239.
[Euro-Fillers Conference: Fillers for the New Millennium.. Lodz (PL) , 01.07.09-01.07.12 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1311

083478 - UMCH-V 20010224 RIV NL eng J
Meissner, B. - Matějka, L.
Description of the tensile stress-strain behaviour of filler-reinforced rubber-like networks using a Langevin-theory-based approach. Part II.
Polymer, 42 [3] 1143-1156 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0884; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083383 - UMCH-V 20010125 AT eng A
Meissner, B. - Špírková, M.
Potential of recent rubber-elasticity theories for describing the tensile stress-strain depedencies of two-phase polymer networks.
In: Abstracts Volume. - Leoben, Institut für Chemie der Kunststoffe, Montanuniversität Leoben 2001. - S. 84.
[Österreichische Polymertage /5./. Leoben (AT), 01.09.12-01.09.14 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/00/1311

078214 - UMCH-V 20010073 GR eng A
Melissari, S. - Pissis, P. - Kanapitsas, A. - Dukh, O. - Matějka, L.
Dielectric studies of molecular mobility and phase morphology in epoxy - silica hybrid nanocomposites.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.22 (WRD)]

083396 - UMCH-V 20010140 CZ eng C
Menšík, M.
Vibrationally induced degradation of excitation energy.
In: Proceedings. - (Ed. Schauer, F.). - Brno, Faculty of Chemistry, Brno University of Technology 2001. - S. 111-117.
[Conference: Physics and Chemistry of Molecular Systems /6./. Brno ( CZ), 00.11.17-00.11.19 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB1050903

083369 - UMCH-V 20010111 PL eng A
Menšík, M. - Nešpůrek, S.
Energy dissipation of localized exciton-vibrational system.
In: Abstracts. - Poznan, Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences 2001. - S. 51.
[NATO Advanced Research Workshop: Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications. Poznan (PL), 01.09.01-01.09.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

083388 - UMCH-V 20010131 CZ eng A
Michl, M. - Vlčková, B. - Srnová-Šloufová, I. - Mojzeš, P.
SERRS spectra of unperturbed all-trans .beta.-carotene and free-base tetraphenylporphine embedded in acid - modified Ag nanoparticle films.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Kopecký ml., V.; Ruszová, K.; Štěpánek, J.). - Praha, Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague 2001. - S. 238.
[European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules /9./. Prague (CZ), 01.09.11-01.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013

078171 - UMCH-V 20010030 CZ eng A
Mokrý, J. - Karbanová, J. - Lukáš, J. - Palečková, V.
Biological properties of new copolymers designed for cell encapsulation.
Acta Medica, 44 [2] 59 (2001).
[The Fifth Scientific Conference of the Charles University Faculty of Medicine and University Hospital.. Hradec Králové (CZ), 00.12.13 ( CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA304/98/0267

083583 - UMCH-V 20010331 RIV US eng J
Morkved, T. L. - Štěpánek, P. - Krishnan, K. - Bates, F. S. - Lodge, T. P.
Static and dynamic scattering from ternary polymer blends: Bicontinuous microemulsions, Lifshitz lines, and amphiphilicity.
Journal of Chemical Physics, 114 [16] 7247-7259 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:3.568(91) 3.433(92) 3.615(93) 3.635(94) 3.610(95) 3.516(96) 3.247(97) 3.147(98) 3.289(99) 3.301(00) 3.147(01) 2,998(02) 2.950(03) ]

095909 - UMCH-V 20023375 RIV GB eng J
Muchová, L. - Jirsa, M. - Kuroki, M. - Dudková, L. - Beneš, M. - Mareček, Z. - Šmíd, F.
Immunoaffinity isolation of CEACAMl on hydrazide-derivatized cellulose with immobilized monoclonal anti-CEA antibody.
Biomedical Chromatography, 15 [6] 418-422 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.080(92) 0.619(93) 0.977(94) 0.861(95) 1.264(96) 1.171(97) 1.013(98) 1.145(99) 1.311(00) 1.432(01) 1,388(02) 1.269(03) ]

083553 - UMCH-V 20010300 RIV CZ eng J
Munk, P. - Cheng, W. - Qin, A. - Pouchlý, J.
Thermodynamics of mixtures of aromatic hydrocarbons with alkanols studied by light scattering.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 [7] 1011-1037 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

090930 - UMCH-V 20020099 RIV NL eng J
Myška, J. - Lin, Z. Q. - Štěpánek, P. - Zakin, J. L.
Influences of salts on dynamic properties of drag reducing surfactants.
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 97 [2-3] 251-266 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804; GA ČR(CZ) GA101/99/1431
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.861(99) 1.415(00) 1.347(01) 1,765(02) 1.412(03) ]

083217 - UH-J 20013075 RIV GB eng J
Myška, J. - Lin, Z. - Štěpánek, P. - Zakin, J. L.
Influence of salts on dynamics properties of drag reducing surfactants.
Journal of Non-Newtoninan Fluid Mechanics, 97 [2/3] 251-266 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060804; GA ČR(CZ) GA101/99/1431
[Impact factor: 1.861(99) 1.415(00) 1.347(01) 1,765(02) 1.412(03) ]

078216 - UMCH-V 20010075 GR eng A
Nedbal, J. - Demchenko, Y. A. - Valentová, H. - Ilavský, M. - Sedláková, Z.
Dielectric and dynamic mechanical behaviour of LC-polyesters and LC-polyethers.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1314

083366 - UMCH-V 20010108 FR eng A
Nešpůrek, S.
From one-dimensional organosilicon structures to polymeric semiconductors: Electrical and optical properties.
In: Abstract Book. - Nice, Organizing Committee of the International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors 2001. - S. Mo-PL/3.
[International Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors /19./. Nice (FR), 01.08.27-01.08.31 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

083451 - UMCH-V 20010195 RIV PL eng C
Nešpůrek, S.
Photoconductivity in organic materials: Molecular crystals, mixed stack donor-acceptor crystals tetrathiafulvalene/p-chloranil and polymers.
In: Dynamics and transformations of the molecular materials. - Wroclaw, Wroclaw University of Technology 2001. - S. 115-122.
[Polish-French Seminar /8./. Czocha Castle (PL), 01.09.13-01.09.17 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083492 - UMCH-V 20010239 RIV JP jap J
Nešpůrek, S.
Iodine doping effect on .sigma.-conjugated poly(methyl-phenylsilene).
Sae Mulli, 42 [2] 72-75 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083594 - UMCH-V 20010342 RIV GB eng J
Nešpůrek, S. - Eckhardt, A.
Poly(silylene)s: Charge carrier photogeneration and transport.
Polymers for Advanced Technologies, 12 [7] 427-440 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050603; GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR (CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.000(95) 0.748(96) 0.519(97) 0.482(98) 0.915(99) 1.066(00) 0.701(01) 1,019(02) 0.982(03) ]

083488 - UMCH-V 20010235 RIV US eng J
Nešpůrek, S. - Pfleger, J. - Brynda, E. - Kmínek, I. - Kadashchuk, A. - Vakhnin, A. - Sworakowski, J.
Poly(silylene)s: Effect of polar acceptor side groups on the charge carrier photogeneration and transport.
Molecular Crystals and Liquid Crystals, 355, [-] 191-216 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA MŠk(CZ) ME 270
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.124(99) 0.422(00) 0.273(01) 0.545(03) ]

083458 - UMCH-V 20010204 RIV AT eng J
Nešpůrek, S. - Schauer, F. - Kadashchuk, A.
Visible photoluminescence in polysilanes.
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 132 [1] 159-168 ( 2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA MŠk(CZ) OC 518.10; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.471(92) 0.582(93) 0.618(94) 0.643(95) 0.550(96) 0.546(97) 0.563(98) 0.678(99) 0.783(00) 0.821(01) 0,813(02) 0.886(03) ]

083429 - UMCH-V 20010173 RIV DE eng C
Nešpůrek, S. - Stumpe, J. - Sapich, B. - Kaminorz, Y. - Kadashchuk, A.
Photoinduced modification of poly[methyl(phenyl)silanediyl] films for liquid crystal alignment and polarized light-emitted diodes.
In: Proceedings. - (Ed. Wong, J. E.; Albrecht, F.; Oda, M.; Neher, D.; Schrader, S.). - Potsdam, University of Potsdam, Institute of Physics 2001. - S. 113-116.
[European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena 2001. Potsdam (DE), 01.11.18-01.11.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA MŠk(CZ) ME 440
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083581 - UMCH-V 20010328 RIV NL eng J
Nešpůrek, S. - Sworakowski, J.
Molecular current modulator consisting of conjugated polymer chain with chemically attached photoactive side groups.
Thin Solid Films, 393 [1-2] 168-176 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.244(91) 1.029(92) 1.141(93) 1.409(94) 1.313(95) 1.318(96) 1.034(97) 1.019(98) 1.101(99) 1.160(00) 1.266(01) 1,443(02) 1.598(03) ]

083592 - UMCH-V 20010340 RIV US eng J
Nešpůrek, S. - Sworakowski, J. - Kadashchuk, A.
The influence of dipolar species on charge carrier transport in a linear polysilicon.
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 8 [ 3] 432-441 (2001).
[International Conference on Dielectrics and Related Phenomena /6./. Spala (PL), 00.09.06-00.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA ČR(CZ) GA106/98/0700
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.500(99) 0.643(00) 0.778(01) 0,860(02) 0.584(03) ]

078150 - UMCH-V 20010009 JP eng A
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J. - Lipinski, J.
Molecular current modulator.
In: Abstracts. - Hyogo, Kyoto University 2001. - S. 75.
[International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics /1./. Hyogo (JP), 01.03.05-01.03.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

083367 - UMCH-V 20010109 PL eng A
Nešpůrek, S. - Toman, P. - Sworakowski, J.
Photochromic molecules as control units in molecular switches.
In: Abstracts. - Poznan, Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences 2001. - S. 5.
[NATO Advanced Research Workshop: Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications. Poznan (PL), 01.09.01-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

083481 - UMCH-V 20010227 RIV US eng J
Nešpůrek, S. - Valerián, H. - Eckhardt, A. - Herden, V. - Schnabel, W.
Charge carrier transport in poly(methylphenyl silylene): The effect of additives.
Polymers for Advanced Technologies, 12 [5] 306-318 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA ČR(CZ) GA106/98/0700; GA MŠk(CZ) ME 087
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.000(95) 0.748(96) 0.519(97) 0.482(98) 0.915(99) 1.066(00) 0.701(01) 1,019(02) 0.982(03) ]

083419 - UMCH-V 20010163 SK eng A
Netopilík, M.
Influence of the error due to peak broadening and interdetector volume on the evaluation of SEC analysis with the dual viscometric/concentration detection using universal calibration.
In: Book of Abstract. - Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 2001. - S. 88-89.
[International Bratislava Meeting on Polymers /16./. Coupled, Hyphenated and Multidimentional Liquid Chromatographic Procedures for Separation of Macromolecules.. Bratislava (SK), 01.09.09-01.09.13 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083466 - UMCH-V 20010212 RIV NL eng J
Netopilík, M.
Influence of peak-broadening and interdetector volume error on size-exclusive chromatographic analysis with dual viscometric-concentration detection using the universal calibration method.
Journal of Chromatography. A, 915 [1-2] 15-24 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

083475 - UMCH-V 20010221 RIV US eng J
Netopilík, M.
Theoretical and practical problems in characterizing polymers with extremely narrow molecular-weight distribution by SEC with dual detection.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 6 [3-4] 349-363 (2001).
[Bratislava International Conference on Polymers: Separation and Characterization of Macromolecules. Bratislava (SK), 99.06.04-99.06.09 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.698(99) 0.533(00) 0.490(01) 0,500(02) 0.574(03) ]

078204 - UMCH-V 20010063 CZ eng A
Netopilík, M. - Podzimek, Š. - Kratochvíl, P.
Determination of the number-average molecular weight of polymers by size exclusion chromatography with dual light-scattering/concentration detection.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P36. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083420 - UMCH-V 20010164 SK eng A
Netopilík, M. - Podzimek, Š. - Kratochvíl, P.
Peak broadening in size exclusion chromatography with dual light-scattering/concentration detection.
In: Proceedings. - Bratislava, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology 2001. - S. G03.
[International Symposium: Advances and Applications of Chromatography in Industry /11./.. Bratislava (SK), 01.08.27-01.08.31 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083425 - UMCH-V 20010169 SK eng A
Netopilík, M. - Podzimek, Š. - Kratochvíl, P.
Limits of determination of the weight-to-number average molecular-weight ratio by size exclusion chromatography with the dual light-scattering/concentration detection.
In: Book of Abstract. - Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 2001. - S. 35-36.
[International Bratislava Meeting on Polymers /16./. Coupled, Hyphenated and Multidimentional Liquid Chromatographic Procedures for Separation of Macromolecules.. Bratislava (SK), 01.09.09-01.09.13 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083512 - UMCH-V 20010259 RIV NL eng J
Netopilík, M. - Podzimek, Š. - Kratochvíl, P.
Estimation of width of narrow molecular-weight distributions by size-exclusion chromatography with concentration and light scattering detection.
Journal of Chromatography. A, 922 [1-2] 25-36 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

083452 - UMCH-V 20010198 PL eng A
Nevoralová, M. - Baldrian, J. - Sikora, A. - Hašová, V. - Bartoníček, B.
Effect of the gamma-irradiation dose rate on the supramolecular structure of UHMWPE.
Engineering of Biomaterials, 4 [17,18,19] 9 (2001).
[Conference on Biomaterials in Human and Veterinary Medicine /11./. Rytrze (PL), 01.10.14-01.10.17 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4050009

078238 - UMCH-V 20010097 FR eng A
Nováková, K. - Rypáček, F. - Lázníček, M.
125l Labelled PEO/PLA (5000/5000) copolymer micelles: Biodistribution studies in rats.
In: Poster Abstracts. - Montpellier, University of Montpellier, Society of Chemical Industry and Polymer International 2001. - S. A7.
[Polymers in the Third Millenium. Montpellier (FR), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083523 - UMCH-V 20010270 RIV DE eng J
Omastová, M. - Prokeš, J. - Košina, S. - Hlavatá, D.
Stability of electrical properties of conducting polymer composites.
Macromolecular Symposia, 170, [-] 241-248 (2001).
[Property Tailoring of Thermoplastics-Based Blends and Composites. Bratislava (SK), 00.10.01-00.10.04 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0556; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

098646 - UMCH-V 20010233 RIV CZ cze J
Omastová, M. - Stejskal, J. - Prokeš, J.
Vodivé polymery - materiály budoucnosti.
Plasty a kaučuk, 38 [5] 136-140 (2001).
[]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083380 - UMCH-V 20010122 SK sla A
Omastová, M. - Trchová, M. - Prokeš, J. - Kovářová, J.
Vplyv surfaktantov na vlastnosti polypyrolu.
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 60-61.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]

078213 - UMCH-V 20010072 GR eng A
Papadakis, C. M. - Rittig, F. - Gröger, S. - Stallmach, F. - Almdal, K. - Štěpánek, P. - Lodge, T.
Diffusion in a ternary homopolymer/diblock copolymer melt in the bicontinuous microemulsion phase.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.20 (WRD)]

078193 - UMCH-V 20010052 CZ eng A
Papadakis, C. M. - Rittig, F. - Kärger, J. - Almdal, K. - Mortensen, K. - Štěpánek, P.
The dynamics in microphase-separated block copolymer systems.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. SL6. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]

083433 - UMCH-V 20010177 RIV DE eng C
Pavlík, M. - Pfleger, J. - Vohlídal, J.
Synthesis of soluble functionalized oligo(diphenylvinylene)s.
In: Proceedings. - (Ed. Wong, J. E.; Albrecht, F.; Oda, M.; Neher, D.; Schrader, S.). - Potsdam, University of Potsdam, Institute of Physics 2001. - S. 204-205.
[European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena 2001. Potsdam (DE), 01.11.18-01.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/1152
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078180 - UMCH-V 20010039 RIV NL eng J
Pechar, M. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Enzymatically degradable PEG multiblock copolymers with hydrazone-attached doxorubicin in cancer therapy.
Journal of Controlled Release. Special Issue:: Proceedings of the Sixth European Symposium on Controlled Drug Delivery., 72 [1-3] 253-254 (2001).
[European Symposium on Controlled Drug Delivery /6./. Noordwijk aan Zee (NL), 00.04.12-00.04.14 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

078224 - UMCH-V 20010083 RIV US eng C
Peschke, P. - Kissel, M. - Šubr, V. - Ulbrich, K. - Schuhmacher, J. - Debus, J. - Friedrich, E.
Synthetic macromolecular drug carriers: biodistribution of poly[N-2-hydroxypropyl)methacrylamide] and its accumulation in solid rat tumors.
In: Proceedings. - San Diego, Controlled Release Society 2001. - S. No.7150.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083614 - UMCH-V 20010362 FR eng A
Petroková, H. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Dušková, J. - Skálová, T. - Buchtelová, E.
Pseudosymmetry in crystals built of homodimeric enzyme complexes.
In: Abstracts. - Le Bischenberg, Hampton Research, California 2001. - S. 53.
[Recent Advances in Macromolecular Crystallization. Le Bischenberg ( FR), 01.09.16-01.09.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA ČR(CZ) GP204/00/P091; GA ČR(CZ) GA203/00/D117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078233 - UMCH-V 20010092 PL eng A
Petroková, H. - Hašek, J. - Skálová, T. - Dohnálek, J. - Dušková, J. - Buchtelová, E.
Crystal structure of HIV-1 protease with new inhibitor of the ethylamine type.
In: Book of Abstracts. - Krakow, Jagiellonian University and University of Mining and Metallurgy 2001. - S. 225.
[European Crystallographic Meeting: Crystallography in Natural Sciences and Technology /20./. Krakow (PL), 01.08.25-01.08.31 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/00/P091; GA ČR(CZ) GA203/00/D117; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083401 - UMCH-V 20010145 CZ eng A
Petroková, H. - Skálová, T. - Hašek, J.
Role of conformational flexibility of the inhibitor inside of the HIV-1 protease active site.
In: Abstracts. - Bedřichov, Molecular Structure Corporation 2001. - S. 9.
[Heart of Europe bio-Crystallography Meeting /4./. Bedřichov (CZ), 01.09.27-01.09.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/00/P091; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083579 - UMCH-V 20010326 RIV CZ eng M
Petrtýl, M. - Hruška, J. - Adam, M. - Pešáková, V. - Kruliš, Z.
Hybrid composite replacements with biotolerant surfaces.
In: CTU Reports. - (Ed. Konvalinka, P.). - Praha, Czech Technical University in Prague 2001. - S. 1-9. - ( 5).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0419; GA ČR(CZ) GA106/00/1464; GA AV ČR (CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083430 - UMCH-V 20010174 RIV DE eng C
Pfleger, J. - Pavlík, M. - Vohlídal, J.
Electronic processes in soluble oligo(diphenylvinylene)s functionalized by end-groups.
In: Proceedings. - (Ed. Wong, J. E.; Albrecht, F.; Oda, M.; Neher, D.; Schrader, S.). - Potsdam, University of Potsdam, Institute of Physics 2001. - S. 117-120.
[European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena 2001. Potsdam (DE), 01.11.18-01.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/00/1152; GA AV ČR(CZ) IAB1050903; GA AV ČR (CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083444 - UMCH-V 20010188 CZ cze A
Pientka, Z. - Andreeva, D. - Brožová, L.
Membrány s polypyrrolem pro separaci plynů.
In: Sborník CHISA 2001. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství, Česká společnost strojnická 2001. - S. 48.
[Konference chemického a procesního inženýrství /48./ CHISA 2001. Srní (CZ), 01.10.15-01.10.18 (CST)]

085584 - UFCH-W 20010156 RIV FR eng J
Pinkas, J. - Bastl, Z. - Šlouf, M. - Podlaha, J. - Štěpnička, P.
Preparation and Solid-State Characterization of Nickel(II) Complexes with 1'-(diphenylphosphino)ferrocenecarboxylic Acid.
New Journal of Chemistry, 25, [-] 1215-1220 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
[Impact factor:1.469(91) 1.913(92) 1.836(93) 1.584(94) 1.439(95) 1.813(96) 1.851(97) 1.797(98) 2.206(99) 3.009(00) 2.440(01) 2,060(02) 2.272(03) ]

083537 - UMCH-V 20010284 RIV DE eng J
Pleštil, J. - Kříž, J. - Tuzar, Z. - Procházka, K. - Melnichenko, Y. B. - Wignall, G. D. - Talingting, M. R. - Munk, P. - Webber, S. E.
Small-angle neutron scattering study of onion-type micelles.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202 [4] 553-563 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/97/0249; GA ČR(CZ) GA203/96/1387; GA MŠk(CZ) VS97103; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

083473 - UMCH-V 20010219 RIV GB eng J
Pleštil, J. - Pospíšil, H. - Kadlec, P. - Tuzar, Z. - Kříž, J. - Gordeliy, V. I.
SANS study of multilayer nanoparticles based on block copolymer micelles.
Polymer, 42 [7] 2941-2946 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602; GA ČR(CZ) GA203/97/0249; GA ČR(CZ) GA203/00/1317
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083541 - UMCH-V 20010288 RIV US eng J
Pleštil, J. - Pospíšil, H. - Kříž, J. - Kadlec, P. - Tuzar, Z. - Cubitt, R.
Characterization of nanoparticles based on block copolymer micelles.
Langmuir, 17 [21] 6699-6704 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111; GA ČR(CZ) GA203/00/1317; GA ČR(CZ) GA203/01/0536
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

083454 - UMCH-V 20010200 DE eng A
Pleštil, J. - Pospíšil, H. - Kuklin, A. I. - Cubitt, R.
SANS study of three-layer micellar particles.
In: Conference Programme and Abstracts. - München, Technische Universität München 2001. - S. 56.
[International Conference on Neutron Scattering. Munchen (DE), 01.09.09-01.09.13 (WRD)]

083589 - UMCH-V 20010337 RIV CZ eng U
Pleštil, J. - Ulbrich, K. - Výprachtický, D. - Kahovec, J.
Discussion Meeting /20./ Scattering Methods for the Investigation of Polymers. 4 s.
[ Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (K-WRD 85/63)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083609 - UMCH-V 20010357 RIV US eng J
Podešva, J. - Dybal, J. - Spěváček, J. - Štěpánek, P. - Černoch, P.
Supramolecular structures of low-molecular-weight polybutadienes, as studied by dynamic light scattering, NMR and infrared spectroscopy.
Macromolecules, 34 [26] 9023-9031 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4072902; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

083358 - UMCH-V 20010100 FR eng A
Podešva, J. - Dybal, J. - Štěpánek, P. - Spěváček, J. - Černoch, P.
Liquid polybutadienes: interactions in bulk and in solution.
In: Poster Abstracts. - Montpellier, University of Montpellier, Society of Chemical Industry and Polymer International 2001. - S. D3.
[Polymers in the Third Millenium. Montpellier (FR), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4072902

078206 - UMCH-V 20010065 CZ eng A
Podhájecká, K. - Štěpánek, M. - Procházka, K. - Tuzar, Z. - Brown, W.
Hybrid polymeric micelles with hydrophobic cores and mixed polyelectrolyte/nonelectrolyte shells in aqueous media.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P41. - (Macro.).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0536

083465 - UMCH-V 20010211 RIV DE eng J
Pokorná, V. - Výprachtický, D. - Pecka, J. - Mikeš, F.
Time-resolved emission anisotropy of anthracene fluorophore in the backbone of stereoregular poly(methyl methacrylate).
Macromolecular Chemistry and Physics, 202 [1] 155-162 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAC4050501; GA ČR(CZ) GA203/98/0882; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

083566 - UMCH-V 20010313 RIV DE eng J
Pokorná, V. - Výprachtický, D. - Pecka, J.
Aggregation of poly(.gamma.-benzyl L-glutamate)s followed by time-resolved emission anisotropy.
Macromolecular Bioscience, 1 [5] 185-190 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/P095; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1,792(02) 2.439(03) ]

083606 - UMCH-V 20010354 RIV DE eng J
Pospíšil, J. - Habicher, W. -D. - Al-Malaika, S. - Zweifel, H. - Nešpůrek, S.
Phenols and aromatic amines as thermal stabilizers in polyolefin processing.
Macromolecular Symposia, 176, [-] 55-63 (2001).
[International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilization /1./. Palermo (IT), 00.09.03-00.09.07 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA MŠk(CZ) ME 184; GA MŠk(CZ) ME 372 ; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083455 - UMCH-V 20010201 RIV DE eng J
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Nešpůrek, S.
Physically persistent stabilizers by functionalization of polymers.
Macromolecular Symposia, 164, 389-399 (2001).
[Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts and at Interfaces. Dresden (DE), 00.07.16-00.07.19 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 184; GA MŠk(CZ) ME 372; GA AV ČR(CZ) IAA1050901 ; GA ČR(CZ) GA106/98/0700; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

090855 - UMCH-V 20023023 RIV DE eng C
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Nešpůrek, S. - Horák, Z. - Kruliš, Z.
Influence of the polymer matrix and testing conditions on performance and durability of stabilizers.
In: Proceedings of the 22nd Colloquium of Danubian Countries on Natural and Artificial Ageing of Polymers. - (Ed. Trubiroha, P.). - Berlin, BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 2001. - S. 12.1-12.10.
[Colloquium of Danubian Countries on Natural and Artificial Ageing of Polymers /22./. Berlin (DE), 01.09.16-01.09.18 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 372; GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA AV ČR(CZ) IBS4050009
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083408 - UMCH-V 20010152 RIV DE eng C
Pospíšil, J. - Habicher, W. D. - Zweifel, H. - Pilař, J. - Nešpůrek, S. - Piringer, O. G.
Antioxidants as sources of plastics discoloration: structural effects.
In: Conference Proceedings. - Shrewsbury, Rapra Technology, Ltd 2001. - S. 1-20.
[Addcon World 2001 - International Plastics Additives and Modifiers Conference /7./. Berlin (DE), 01.10.08-01.10.09 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 372; GA MŠk(CZ) ME 184
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083446 - UMCH-V 20010190 CZ eng A
Procházka, K. - Matějíček, P. - Limpouchová, Z. - Uhlík, F. - Tuzar, Z.
Hydrophobically modified polymeric micelles in aqueous media.
In: Book of Abstracts. - Coimbra, European Colloid and Interface Society 2001. - S. 128.
[Conference European Colloid and Interface Society /15./. Coimbra ( PT), 01.09.16-01.09.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

083493 - UMCH-V 20010240 RIV NL eng J
Prokeš, J. - Křivka, I. - Sulimenko, T. - Stejskal, J.
Conductivity of polyaniline films during temperature cycling.
Synthetic Metals, 119 [1-3] 479-480 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.956(91) 1.068(92) 1.652(93) 1.283(94) 1.583(95) 1.256(96) 1.254(97) 1.054(98) 1.376(99) 0.802(00) 1.158(01) 1,187(02) 1.303(03) ]

078142 - UMCH-V 20010001 CZ cze N
Prokeš, J. - Nešpůrek, S. - Stejskal, J.
Vodivé polymery.
Vesmír, 80 [1] 35-38 (2001).

083543 - UMCH-V 20010290 RIV CZ cze J
Prokeš, J. - Stejskal, J. - Omastová, M.
Polyanilin a polypyrrol - dva představitelé vodivých polymerů.
Chemické listy, 95 [8] 484-492 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA SAV(SK) 2/1060/21; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

082034 - UT-L 20010175 CZ eng A
Převorovský, Z. - Krofta, J. - Blaháček, M. - Raab, M.
AcoUstic emission during necking and plastic elongation of semi-crystalline polymer blends.
In: Formulations and constitutive laws for very large strains - Book of Abstracts. - (Ed. Plešek, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2001. - S. 41.
[EUROMECH 430 Colloquium. Praha (CZ), 01.10.03-01.10.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

082156 - UT-L 20010298 RIV CZ cze C
Převorovský, Z. - Krofta, J. - Blaháček, M. - Raab, M.
Strain field reconstruction of drawn polymer blends based on videorecording of stretching process.
In: Experimentální analýza napětí 2001. - (Ed. Jírová, J.; Jiroušek, O.; Kult, J.). - Praha, CTU, UTAM AV ČR 2001. - S. 1-10.
[Experimentální analýza napětí 2001. Tábor (CZ), 01.06.04-01.06.06 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

083495 - UMCH-V 20010242 RIV CH eng J
Pumera, M. - Matalová, R. - Jelínek, I. - Jindřich, J. - Jůza, J.
Comparison of association constants of cyclodextrins and their tert-butyl derivatives with halogenbenzoic acids and acridine derivatives.
Molecules, 6 [3] 221-229 (2001).
Grant: GA UK ČR(XC) 1788/2000; GA UK ČR(XC) 22/98/B; GA UK ČR(XC) 237/99/B; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.248(99) 0.182(00) 0.223(01) 0,408(02) 0.911(03) ]

083546 - UMCH-V 20010293 RIV NL eng J
Quadrat, O. - Horský, J. - Bradna, P. - Šňupárek, J. - Baghaffar, G. A.
Thickening of butyl acrylate/styrene/2-hydroxyethyl methacrylate/acrylic acid lattices with dispersion of crosslinked ethyl acrylate/methacrylic acid copolymer.
Progress in Organic Coatings, 42 [3-4] 188-193 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0560; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.909(91) 0.632(92) 0.563(93) 0.407(94) 0.333(95) 0.693(96) 0.323(97) 0.368(98) 0.741(99) 0.612(00) 0.588(01) 0,799(02) 0.958(03) ]

106694 - UMCH-V 20033298 RIV CH eng J
Quadrat, O. - Horský, J. - Mrkvičková, L. - Mikešová, J. - Šňupárek, J.
Thickening of butyl acrylate/styrene/2-hydroxyethyl methacrylate/acrylic acid lattices with an HEUR associative thickener.
Progress in Organic Coatings, 42 [1-2] 110-115 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0560
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.909(91) 0.632(92) 0.563(93) 0.407(94) 0.333(95) 0.693(96) 0.323(97) 0.368(98) 0.741(99) 0.612(00) 0.588(01) 0,799(02) 0.958(03) ]

078148 - UMCH-V 20010007 RIV CZ cze C
Raab, M.
Polymerní materiály a člověk.
In: Plasty - konstrukční materiály. - (Ed. Neuhäusl, E.). - Praha, Plast Form Service, s. r. o. 2001. - S. 14-27.
[Plasty - konstrukční materiály /3./. Praha (CZ), 01.03.20-01.03.21 ( WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078165 - UMCH-V 20010024 RIV CZ eng C
Raab, M. - Ščudla, J. - Baldrian, J. - Nezbedová, E.
The effect of compatibilizers on morphology and mechanical behaviour of polyetylene/polypropylene blends.
In: Proceedings of CMSE/1. - (Ed. Černý, M.). - Praha, Czech Technical University in Prague 2001. - S. 141-144.
[International Conference on Composites in Material and Structural Engineering.. Praha (CZ), 01.06.03-01.06.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083580 - UMCH-V 20010327 RIV US eng J
Raab, M. - Ščudla, J. - Kozlov, A. G. - Lavrentyev, V. K. - Elyashevich, G. K.
Structure development in oriented polyethylene films and microporous membranes as monitored by sound propagation.
Journal of Applied Polymer Science, 80 [2] 214-222 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0718; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

078185 - UMCH-V 20010044 CZ eng A
Raab, M. - Valko, M. - Heyzlarová, H. - Kovačič, V. - Elyashevich, G. K.
Failure morphology of oriented polyethylene films and microporous membranes.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P69. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

078184 - UMCH-V 20010043 CZ eng A
Raab, M. - Valko, M. - Stejskal, J. - Elyashevich, G. K.
Anisotropy of mechanical properties in oriented polyethylene films and membranes: the effect of conducting polymer layer.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P68. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

083407 - UMCH-V 20010151 RIV SI slo C
Radonjič, G. - Lednický, F. - Makarovič, M. - Horák, Z. - Gubeljak, N.
Reciklirane mešanice termoplastov: vpliv načina predelave na morfološke in mehanske lastnosti.
In: Zbornik. - (Ed. Glavič, P.; Brodnjak-Vončina, D.). - Maribor, University of Maribor 2001. - S. 596-601.
[Slovenski kemijski dnevi. Maribor (SI), 01.09.20-01.09.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078162 - UMCH-V 20010021 CZ cze A
Reschel, T. - Koňák, Č. - Ulbrich, K. - Oupický, D. - Seymour, L. W.
Nosiče genové informace na bázi polyelektrolytových komplexů polykationt/DNA.
Chemické Listy, 95 [5] 335 (2001).
[Sigma-Aldrich konference mladých chemiků, biochemiků a molekulárních biologů. Kamenné Žehrovice (CZ), 01.05.17-01.05.19 (CST) ]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

078210 - UMCH-V 20010069 NL eng A
Reschel, T. - Ulbrich, K. - Koňák, Č. - Oupický, D. - Seymour, L. W.
Properties of thermosensitive graft copolymers and their use in polyelectrolyte complexes with DNA.
In: Europolymer Congress. - Eindhoven, European Polymer Federation 2001. - S. 1.
[European Polymer Federation Congress: Macromolecular Sciences and Polymer Technology at Crossroads. Eindhoven (NL), 01.07.15-01.07.20 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078181 - UMCH-V 20010040 CZ eng A
Richau, K. - Kůdela, V. - Schauer, J.
Electrochemical characterization of ionically conductive polymer membranes.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie 2001. - S. SL8. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]

083485 - UMCH-V 20010231 RIV NL eng J
Riede, A. - Stejskal, J. - Helmstedt, M.
In-situ prepared composite polyaniline films.
Synthetic Metals, 121 [1-3] 1365-1366 (2001).
[International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. Gastein (AT), 00.07.15-00.07.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.956(91) 1.068(92) 1.652(93) 1.283(94) 1.583(95) 1.256(96) 1.254(97) 1.054(98) 1.376(99) 0.802(00) 1.158(01) 1,187(02) 1.303(03) ]

083502 - UMCH-V 20010249 RIV NL eng J
Rittich, B. - Španová, A. - Lenfeld, J. - Šafář, J. - Horák, D. - Beneš, M.
Characterization of ribonuclease A immobilized on magnetic cellulose- and poly(2-hydroxyethyl methacrylate)- based supports.
International Journal of Bio-Chromatography, 6 [1] 19-31 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1231; GA ČR(CZ) GA203/98/0885; GA AV ČR (CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083613 - UMCH-V 20010361 US eng A
Rittig, F. - Gröger, S. - Papadakis, C. M. - Almdal, K. - Štěpánek, P. - Kärger, J.
Influence of morphology and interfaces on self-diffusion of microphase separated diblock copolymers and their blends.
In: Abstracts. - New York, Molecular Structure Corporation 2001. - S. 1-2.
[Annual Meeting of American Chemical Engineering: Diffusion in Polymers. Reno (US), 01.11.04-01.11.09 (WRD)]

083532 - UMCH-V 20010279 RIV US eng J
Rittig, F. - Kärger, J. - Papadakis, C. M. - Fleisher, G. - Almdal, K. - Štěpánek, P.
Self-diffusion in a lamellar and gyroid (ordered) diblock copolymer investigated using pulsed field gradient NMR.
Macromolecules, 34 [4] 868-873 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

078153 - UMCH-V 20010012 CZ eng A
Růžička, A. - Dostál, L. - Jambor, R. - Brus, J. - Holeček, J.
Structure of [2,6-bis(dimethylamino)methyl] diphenyltin(IV) derivatives.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 18.
[NMR konference /16./. Valtice (CZ), 01.04.23-01.04.25 (WRD)]

090919 - UMCH-V 20020088 RIV CH eng J
Růžička, A. - Jambor, R. - Brus, J. - Císařová, I. - Holeček, J.
Solution and cross-polarization/magic angle spinning NMR investigation of intramolecular coordination Sn-N in some organotin(IV) C,N-chelates.
Inorganica Chimica Acta, 323 [1-2] 163-170 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0920
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.159(91) 1.372(92) 1.343(93) 1.204(94) 1.175(95) 1.135(96) 1.202(97) 1.454(98) 1.295(99) 1.200(00) 1.394(01) 1,566(02) 1.578(03) ]

095973 - UMCH-V 20023439 RIV US eng M
Rypáček, F. - Dvořák, M. - Štefko, I. - Machová, L. - Škarda, V. - Kubies, D.
Poly(amino acids) and ester-amide copolymers: Tailor-made biodegradable polymers.
In: Biopolymers from Polysaccharides and Agroproteins. - (Ed. Gross, R. A.; Scholz, C.). - Washington, American Chemical Society 2001. - S. 258-275.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/0882; GA AV ČR(CZ) IAA4050503
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083371 - UMCH-V 20010113 RIV US eng C
Rypáček, F. - Machová, L. - Kotva, R. - Škarda, V.
Polyesters with functional-peptide blocks: Synthesis and application to biomaterials.
In: Polymeric Materials: Science and Engineering. - San Diego, Americal Chemical Society 2001. - S. 817-818.
[Spring Meeting. San Diego (US), 01.04.01-01.04.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0576; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

086001 - MBU-M 20010229 RIV NL eng J
Říhová, B. - Etrych, T. - Pechar, M. - Jelínková, M. - Šťastný, M. - Hovorka, O. - Kovář, M. - Ulbrich, K.
Doxorubicin bound to a HPMA copolymer carrier through hydrazone bond is effective also in a cancer cell line with a limited content of lysosomes.
Journal of Controlled Release, 74, [-] 225-232 (2001).
Grant: GA MZd(CZ) NC5050; GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:1.939(92) 1.474(93) 1.526(94) 1.483(95) 1.674(96) 1.493(97) 1.894(98) 2.059(99) 2.151(00) 2.626(01) 3,131(02) 3.298(03) ]

078133 - MBU-M 20010156 CZ eng A
Říhová, B. - Jelínková, M. - Strohalm, J. - Hovorka, O. - Kovář, M. - Šťastný, M. - Plocová, D. - Ulbrich, K.
Makromolekulární chemoterapeutika směrovaná lektiny.
In: CUKRBLIK 2001. - Praha, Česká společnost chemická 2001. - 1 s.
[CUKRBLIK 2001. Praha (CZ), 01.03.21]

085982 - MBU-M 20010210 RIV DE eng J
Říhová, B. - Strohalm, J. - Hoste, K. - Jelínková, M. - Hovorka, O. - Kovář, M. - Plocová, D. - Šírová, M. - Šťastný, M. - Ulbrich, K.
Immunoprotective therapy with targeted anticancer drugs.
Macromolecular Symposium, 172, [-] 21-28 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA MZd(CZ) NC5050
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

078071 - MBU-M 20010092 RIV US eng C
Říhová, B. - Strohalm, J. - Jelínková, M. - Hovorka, O. - Kovář, M. - Plocová, D. - Šírová, M. - Šťastný, M. - Ulbrich, K.
Acquired and specific immunological mechanisms coresponsible for efficacy of polymer-bound drug.
In: Tenth International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems. - Salt Lake City, 2001. - S. 69-72.
[International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /10./. Salt Lake City (US), 01.02.19-01.02.22]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:A53/98:Z5-020-9ii

078169 - UMCH-V 20010028 RU eng A
Sapurina, I. - Gribanov, A. - Mokeev, M. - Zgonnik, V. - Trchová, M. - Stejskal, J.
Polyaniline composites with fullerene C60: Preparation and properties.
In: Abstracts of Invited Lectures and Contributed Papers. - St. Petersburg, Institute of Macromolecular Compounds 2001. - S. 180.
[Biennial International Workshop in Russia /5./ Fullerenes and Atomic Clusters.. St. Petersburg (RU), 01.06.02-01.06.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907

083542 - UMCH-V 20010289 RIV US eng J
Sapurina, I. - Riede, A. - Stejskal, J.
In-situ polymerized polyaniline films 3. Film formation.
Synthetic Metals, 123 [3] 503-507 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.956(91) 1.068(92) 1.652(93) 1.283(94) 1.583(95) 1.256(96) 1.254(97) 1.054(98) 1.376(99) 0.802(00) 1.158(01) 1,187(02) 1.303(03) ]

083461 - UMCH-V 20010207 RIV NL eng J
Sapurina, I. - Stejskal, J. - Tuzar, Z.
Polymerization of aniline in the presence of block copolymer micelles.
Colloids and Surfaces. A, 180 [1-2] 193-198 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.008(91) 0.973(92) 0.840(93) 1.401(94) 0.951(95) 1.147(96) 1.181(97) 1.146(98) 0.861(99) 0.869(00) 1.098(01) 1,350(02) 1.440(03) ]

083399 - UMCH-V 20010143 NL eng A
Schauer, F. - Nešpůrek, S. - Zhivkov, I.
Temperature dependence of field effect in organic transistors made on ordered phthalocyanines.
In: Program & Abstracts. - Eindhoven, Eindhoven University of Technology, Laboratory for Macromolecular and Organic Chemistry 2001. - S. 156.
[European Conference on Molecular Electronics. Rolduc (NL), 01.09.12-01.09.16 (WRD)]

083506 - UMCH-V 20010253 RIV US eng J
Schauer, J. - Albrecht, W. - Weigel, T. - Kůdela, V. - Pientka, Z.
Microporous membranes prepared from blends of polysulfone and sulfonated poly(2.6-dimethyl-1,4-phenylene oxide).
Journal of Applied Polymer Science, 81 [1] 134-142 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0575; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.752(91) 0.969(92) 0.966(93) 0.870(94) 0.896(95) 0.934(96) 0.841(97) 0.886(98) 0.952(99) 0.881(00) 0.992(01) 0,927(02) 1.017(03) ]

083443 - UMCH-V 20010187 CZ cze A
Schauer, J. - Kosmala, B. - Bleha, M. - Dubois, J. C.
Membrány pro palivové články.
In: Sborník CHISA 2001. - Praha, Česká společnost chemického inženýrství, Česká společnost strojnická 2001. - S. 27.
[Konference chemického a procesního inženýrství /48./ CHISA 2001. Srní (CZ), 01.10.15-01.10.18 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0575

083558 - UMCH-V 20010305 RIV GB eng J
Schmidt, P. - Baldrian, J. - Ščudla, J. - Dybal, J. - Raab, M. - Eichhorn, K. J.
Structural transformation of polyethylene phase in oriented polyethylene/polypropylene blends: a hierarchical structure approach.
Polymer, 42 [12] 5321-5326 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/1071; GA ČR(CZ) GA106/98/0718; GA ČR(CZ) GA203/97/0539; GA ČR(CZ) GA106/99/0557; GA AV ČR(CZ) IAA4050904; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083620 - UMCH-V 20010369 RIV US eng J
Schmidt, P. - Dybal, J. - Rodriguez-Cabello, J. C. - Alonso, M.
Raman spectroscopy of secondary structure of elasttinlike polymer poly(GVGVP).
Biopolymers, 62 [3] 150-157 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1320; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.718(91) 2.221(92) 2.646(93) 2.313(94) 2.307(95) 2.694(96) 2.425(97) 2.086(98) 2.331(99) 2.405(00) 1.845(01) 2,372(02) 2.733(03) ]

083362 - UMCH-V 20010104 DE eng A
Schmidt, P. - Dybal, J. - Ščudla, J. - Raab, M. - Eichhorn, K. J. - Lopez Quintana, S. - Pastor, J. M.
Structural investigation of polyolefinic blends by polarised PA-FTIR spectroscopy, polarized at Raman spectrosocpy and micro-Raman confocal imaging spectroscopy.
In: Book of Abstracts. - Dresden, Institut für Polymerforschung 2001. - S. 56.
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/97/1071

078188 - UMCH-V 20010047 CZ eng A
Schwarz, H. -H. - Lukáš, J. - Richau, K.
Polyelectrolyte complex membranes - surface and permeability properties.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P24. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]

078240 - UMCH-V 20010099 FR eng A
Sedláková, Z. - Bouchal, K. - Razina, A. B. - Ilavský, M. - Michalcová, J.
Synthesis and characterization of nitroxide-terminated liquid-crystalline hybrid polyesters.
In: Poster Abstracts. - Montpellier, University of Montpellier, Society of Chemical Industry and Polymer International 2001. - S. B22.
[Polymers in the Third Millenium. Montpellier (FR), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1314

078177 - UMCH-V 20010036 YU eng A
Sedláková, Z. - Studenovský, M. - Razina, A. B. - Ilavský, M.
Synthesis and thermal behaviour of liquid crystalline hybrid copolymers.
In: Zbornik radova i izvoda. - Beograd, Serbian Chemical Society 2001. - S. 140.
[Yugoslavian Symposium on Chemistry and Technology of Macromolecules /13./. Zlatibor (YU), 01.06.27-01.06.29 (WRD)]

083372 - UMCH-V 20010114 RIV SK cze C
Sikora, A. - Kratochvíl, J.
Aplikace teplotně modulované DSC při studiu krystalických polymerů.
In: Sborník příspěvků. - Ostrava, Ostravská univerzita 2001. - S. 61-64.
[Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Pribylina ( SK), 01.05.28-01.06.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083441 - UMCH-V 20010185 RIV CZ cze C
Sikora, A. - Kratochvíl, J.
Studium krystalizace a tání polymerů pomocí teplotně modulované DSC.
In: Sborník příspěvků. - Praha, Odborná skupina chemické termodynamiky České společnosti chemické 2001. - S. -.
[Termodynamika. Brejlov (CZ), 01.09.13-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078235 - UMCH-V 20010094 PL eng A
Skálová, T. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H.
Crystal structure of mutant HIV-1 protease in complex with tetrapeptide inhibitor.
In: Programme and Abstracts. - Krynica, Polish Synchrotron Radiation Society 2001. - S. 53.
[International Symposium on Synchrotron Crystallography. Krynica ( PL), 01.08.31-01.09.04 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA AV ČR (CZ) KSK4055109

083404 - UMCH-V 20010148 CZ eng A
Skálová, T. - Hašek, J. - Dohnálek, J. - Petroková, H. - Buchtelová, E.
Affinity of HIV-1 protease to tetrapeptide inhibitors.
Materials Structure, 8 [1a] 29-31 (2001).
[Kolokvium Krystalografické společnosti: Struktura 2001. Bedřichov ( CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA ČR(CZ) GV203/98/K023; GA AV ČR (CZ) KSK4055109

083400 - UMCH-V 20010144 CZ eng A
Skálová, T. - Petroková, H. - Hašek, J. - Dohnálek, J.
HIV-1 protease in complex with tetrapeptide inhibitor - effects of mutations.
In: Abstracts. - Bedřichov, Molecular Structure Corporation 2001. - S. 10.
[Heart of Europe bio-Crystallography Meeting /4./. Bedřichov (CZ), 01.09.27-01.09.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050811; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078057 - URE-Y 20010012 RIV CH eng J
Slavík, R. - Homola, J. - Čtyroký, J. - Brynda, E.
Novel spectral fiber optic sensor based on surface plasmon resonance.
Sensors and Actuators B. Chemical, B74 [1/3] 106-111 (2001).
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/M057; GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA ČR(CZ) GA102/00/1536
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:1.560(91) 1.852(92) 1.210(93) 1.074(94) 1.333(95) 0.905(96) 0.858(97) 1.131(98) 1.572(99) 1.470(00) 1.440(01) 1,893(02) 2.391(03) ]

083587 - UMCH-V 20010335 RIV CZ eng J
Smetana, K. - Dvořánková, B. - Labský, J. - Vacík, J. - Holíková, Z.
Grafting of human epidermal cells, presence and perspectives.
Sborník lékařský, 102 [1] 1-6 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1310; GA AV ČR(CZ) IBS4050005; GA MZd(CZ) ND6340; GA MŠk(CZ) LN00A065; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083518 - UMCH-V 20010265 RIV SK eng J
Souček, J. - Poučková, P. - Zadinová, M. - Hloušková, D. - Plocová, D. - Strohalm, J. - Hrkal, Z. - Oleár, T. - Ulbrich, K.
Polymer conjugated bovine seminal ribonuclease inhibits growth of solid tumors and development of metastases in mice.
Neoplasma, 48 [2] 127-132 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.375(91) 0.366(92) 0.352(93) 0.354(94) 0.418(95) 0.420(96) 0.385(97) 0.657(98) 0.448(99) 0.579(00) 0.637(01) 0,679(02) 0.782(03) ]

078222 - UMCH-V 20010081 RIV US eng C
Souček, J. - Strohalm, J. - Plocová, D. - Poučková, P. - Hloušková, D. - Zadinová, M. - Ulbrich, K.
Polymer conjugates of bovine pancreatic ribonuclease (RNase A) for cancer therapy.
In: Proceedings. - San Diego, Controlled Release Society 2001. - S. No.6132.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078155 - UMCH-V 20010014 CZ eng A
Spěváček, J. - Brus, J.
Solid state 1H cramps NMR study of molecular complexes of poly(ethylene oxide) and benzene derivatives.
In: Abstracts. - Brno, Masarykova univerzita 2001. - S. 24.
[NMR konference /16./. Valtice (CZ), 01.04.23-01.04.25 (WRD)]

083482 - UMCH-V 20010228 RIV NL eng J
Spěváček, J. - Geschke, D. - Ilavský, M.
1H NMR study of temperature collapse of linear and crosslinked poly(N,N-diethylacrylamide) in D2O.
Polymer, 42 [2] 463-468 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) VS97115; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083499 - UMCH-V 20010246 RIV DE eng J
Spěváček, J. - Hanyková, L. - Ilavský, M.
Phase separation in poly(N,N-diethylacrylamide)/D2O solutions and physical gels as studied by 1H NMR spectroscopy.
Macromolecular Chemistry and Physics, 202 [7] 1122-1129 (2001).
Grant: GA MŠk(CZ) VS97115; GA UK(XC) 72/98/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 1.350(94) 1.455(95) 1.340(96) 1.432(97) 1.662(98) 1.539(99) 1.672(00) 1.629(01) 1,359(02) 1.390(03) ]

083500 - UMCH-V 20010247 RIV DE eng J
Spěváček, J. - Hanyková, L. - Ilavský, M.
Polymer-solvent interactions during phase transition in poly(vinyl methyl ether)/D2O solutions as studied by NMR methods.
Macromolecular Symposia, 166, [-] 6 (2001).
[International Conference on Polymer-solvent Complexes and Intercalates /3./. Besancon (FR), 00.08.28-00.08.30 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) VS97115; GA UK(XC) 72/98/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.895(94) 0.730(95) 0.519(96) 0.677(97) 0.465(98) 0.539(99) 0.406(00) 0.634(01) 0,758(02) 0.895(03) ]

083389 - UMCH-V 20010132 CZ eng A
Srnová-Šloufová, I. - Vlčková, B.
SERS and UV/Vis spectral probing and TEM imaging of 2-dimensional Au colloid - tetrapyridylporphine films.
In: Book of Abstracts. - (Ed. Kopecký ml., V.; Ruszová, K.; Štěpánek, J.). - Praha, Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague 2001. - S. 239.
[European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules /9./. Prague (CZ), 01.09.11-01.09.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013

089625 - USMH-B 20020256 RIV CZ eng C
Starý, V. - Černý, M. - Glogar, P. - Houška, L. - Kotek, J. - Nevoralová, M.
Mechanical properties of a fabric reinforced carbon-carbon composite.
In: Proceedings of CMSE/1. - (Ed. Černý, M.). - Praha, ČVUT 2001. - S. 153-156.
[International conference on composites in material and structural engineering. Praha (CZ), 01.06.03-01.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0626
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

078201 - UMCH-V 20010060 CZ eng A
Steinhart, M. - Kriechbaum, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S. - Laggner, P. - Baldrian, J. - Triolo, R.
Recent achievements in SWAXS measurements at high-pressures.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P32. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557

083402 - UMCH-V 20010146 CZ eng A
Steinhart, M. - Kriechbaum, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S. - Laggner, P. - Baldrian, J. - Triolo, R.
SWAXS measurements on polymers and biopolymers at elevated pressures.
Materials Structure, 8 [1a] 19 (2001).
[Kolokvium Krystalografické společnosti: Struktura 2001. Bedřichov ( CZ), 01.06.18-01.06.22 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0557

078174 - UMCH-V 20010033 SK eng A
Stejskal, J.
Polyaniline dispersions.
In: Proceedings. - (Ed. Capek, I.; Bartoň, J.). - Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 2001. - S. 67.
[Bratislava International Conference of Polymers /15./ Nonconventional Polymer Dispersions.. Smolenice (SK), 01.06.25-01.06.28 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907

083417 - UMCH-V 20010161 US eng J
Stejskal, J.
Discussion Conference on Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./ Prague, Czech Republic.
Chemistry International, 23 [6] 170-171 (2001).

083418 - UMCH-V 20010162 US eng J
Stejskal, J.
Microsymposium on Polymer Membranes /41./ Prague, Czech Republic.
Chemistry International, 23 [6] 171-172 (2001).

083549 - UMCH-V 20010296 RIV NL eng J
Stejskal, J.
Colloidal dispersions of conducting polymers.
Journal of Polymer Materials, 18 [3] 225-258 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.352(99) 0.495(00) 0.229(01) 0,228(02) 0.381(03) ]

083576 - UMCH-V 20010323 RIV US eng J
Stejskal, J. - Trchová, M. - Prokeš, J. - Sapurina, I.
Brominated polyanilined.
Chemical Materials, 13 [11] 4083-4086 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.811(92) 2.768(93) 2.679(94) 2.696(95) 3.062(96) 3.273(97) 3.359(98) 3.273(99) 3.580(00) 3.690(01) 3,967(02) 4.374(03) ]

090944 - UMCH-V 20023113 RIV US eng J
Strachota, A. - Tishchenko, G. - Matějka, L. - Bleha, M.
Chitosan - oligo(silsesquioxane) blend membranes: Preparation, morphology, and diffusion permeability.
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers, 11 [3] 165-182 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.812(99) 0.515(00) 0.579(01) 1,000(02) 1.045(03) ]

078145 - UMCH-V 20010004 US eng A
Strohalm, J. - Plocová, D. - Poučková, P. - Hloušková, D. - Zadinová, M. - Souček, J. - Ulbrich, K.
Synthesis and properties of polymer conjugates of bovine seminal and bovine pancreatic ribonuclease.
In: Abstracts. - Salt Lake City, Center for Controlled Chemical Delivery 2001. - S. 210-211.
[International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /10./. Salt Lake City (US), 01.02.19-01.02.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083515 - UMCH-V 20010262 RIV NL eng J
Sulimenko, T. - Stejskal, J. - Křivka, I. - Prokeš, J.
Conductivity of colloidal polyaniline dispersions.
European Polymer Journal, 37 [2] 219-226 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA UK(XC) 30/97/B; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

083501 - UMCH-V 20010248 RIV US eng J
Sulimenko, T. - Stejskal, J. - Prokeš, J.
Poly(phenylenediamine) dispersions.
Journal of Colloid and Interface Science, 236 [2] 328-334 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.392(91) 1.420(92) 1.499(93) 1.620(94) 1.558(95) 1.864(96) 1.646(97) 1.679(98) 1.614(99) 1.494(00) 1.530(01) 1,466(02) 1.582(03) ]

083593 - UMCH-V 20010341 RIV US eng J
Sworakowski, J. - Janus, K. - Nešpůrek, S.
Kinetics of photochemical reactions in condensed phases. What can be borrowed from methods of dielectric physics.
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 8 [ 3] 543-548 (2001).
[International Conference on Dielectrics and Related Phenomena /6./. Spala (PL), 00.09.06-00.09.10 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.500(99) 0.643(00) 0.778(01) 0,860(02) 0.584(03) ]

083368 - UMCH-V 20010110 PL eng A
Sworakowski, J. - Nešpůrek, S.
Dipolar species in molecular materials: towards modulation of charge carrier mobilities by electrostatic interactions.
In: Abstracts. - Poznan, Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences 2001. - S. 4.
[NATO Advanced Research Workshop: Molecular Low Dimensional and Nanostructured Materials for Advanced Applications. Poznan (PL), 01.09.01-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901

083497 - UMCH-V 20010244 RIV US eng J
Sworakowski, J. - Nešpůrek, S. - Lipinski, J. - Lewanowicz, A. - Sliwinska, E.
Kinetics of photochromic processes in substituted dihydropyridines in the solid state and in solution.
Molecular Crystals and Liquid Crystals, 356, [-] 163-173 (2001).
[International Conference on the Chemistry of the Organic Solid State /14./. Cambridge (GB), 99.07.25-99.07.30 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.124(99) 0.422(00) 0.273(01) 0.545(03) ]

083619 - UMCH-V 20010368 RIV GB eng J
Sysel, P. - Hobzová, R. - Šindelář, V. - Brus, J.
Preparation and characterization of crosslinked polyimide-poly(dimethylsiloxane)s.
Polymer, 42 [26] 10079-10085 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083361 - UMCH-V 20010103 DE eng A
Ščudla, J. - Eichhorn, K. -J. - Baldrian, J. - Schmidt, P. - Raab, M.
Morphology of nucleated injection-moulded polypropylene studied by infrared spectroscopy, X-ray diffraction and dynamic mechanical analysis.
In: Book of Abstracts. - Dresden, Institut für Polymerforschung 2001. - S. 138.
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

083360 - UMCH-V 20010102 DE eng A
Ščudla, J. - Eichhorn, K. J. - Schmidt, P. - Pospíšil, L. - Raab, M.
The effect of specific nucleation on molecular and supermolecular orientation in isotactic polypropylene.
In: Book of Abstracts. - Dresden, Institut für Polymerforschung 2001. - S. 139.
[European Symposium on Polymer Spectroscopy /14./. Dresden (DE), 01.09.02-01.09.05 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904

083528 - UMCH-V 20010275 RIV CZ cze J
Ščudla, J. - Raab, M. - Sova, M. - Elyashevich, G. K.
Strukturní modifikace polyethylenu - od fólií k mikroporézním membránám.
Plasty a kaučuk, 38 [1] 4-6 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/0718; GA AV ČR(CZ) IAA4050904; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083529 - UMCH-V 20010276 RIV NL eng J
Šimek, L. - Dostál, J. - Bohdanecký, M.
Morphological factor in the melting point depression of polypropylene by alkanes.
Polymer, 42 [21] 8897-8900 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.570(91) 1.549(92) 1.318(93) 1.360(94) 1.308(95) 1.461(96) 1.358(97) 1.370(98) 1.344(99) 1.529(00) 1.681(01) 1,838(02) 2.340(03) ]

083588 - UMCH-V 20010336 RIV PL eng J
Šimek, L. - Dostál, J. - Bohdanecký, M.
Calculation of the [eta] (M) relationship for ethylene/propylene copolymers from the relations for homopolymers.
Polimery, 46 [11-12] 817-822 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.314(99) 0.332(00) 0.424(01) 0,703(02) 0.474(03) ]

083392 - UMCH-V 20010136 IT eng A
Šloufová, I. - Vlčková, B. - Gemperle, A. - Gemperlová, J. - Bastl, Z. - Lednický, F.
Preparation and characterization of bimetallic (Ag)Au colloids.
In: Proceedings. - (Ed. Dini, L.; Catalano, M.). - Lecce, University of Lecce 2001. - S. 443-444.
[Multinational Congress on Electron Microscopy /5./. Lecce (IT), 01.09.20-01.09.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1013

078175 - UMCH-V 20010034 SK eng A
Šňupárek, J. - Kaška, M. - Baghaffar, G. A. - Quadrat, O.
Film forming and flow properties of copolymer latexes containing hydrophilic functional groups.
In: Proceedings. - (Ed. Capek, I.; Bartoň, J.). - Bratislava, Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences 2001. - S. 70.
[Bratislava International Conference of Polymers /15./ Nonconventional Polymer Dispersions.. Smolenice (SK), 01.06.25-01.06.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083385 - UMCH-V 20010127 CZ eng A
Španová, A. - Rittich, B. - Prodělalová, J. - Horák, D. - Lenfeld, J. - Beneš, M.
Use of enzymes and proteins immobilized on magnetic polymer particles in bacterial molecular diagnostic.
In: Book of Abstracts. - Praha, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry 2001. - S. 130.
[Separations in the BioSciences - SBS 2001. Prague (CZ), 01.09.17-01.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1339

083379 - UMCH-V 20010121 SK cze A
Špírková, M. - Matějka, L.
Hybridní organicko - anorganické nátěrové hmoty a filmy.
In: Zborník príspevkov. - Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prirodnych ved 2001. - S. 56-57.
[Zjazd chemických spoločností /53./. Banská Bystrica (SK), 01.09.03-01.09.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735

083397 - UMCH-V 20010141 FR eng A
Špírková, M. - Stejskal, J.
Hybrid organic-inorganic films and coatings containing polyaniline.
In: Journées Polymeres Conducteurs. - Angers, University of Angers 2001. - S. P1-14.
[Journées Polymeres Conducteurs /9./. Angers (FR), 01.09.18-01.09.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0735

086110 - MBU-M 20010344 RIV US eng C
Šťastný, M. - Plocová, D. - Ulbrich, K. - Etrych, T. - Říhová, B.
HPMA hydrogel-based drug delivery system: pharmacokinetic and in vivo efficacy in sensitive and multidrug resistant cancer models.
In: 28th International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials - proceedings. - San Diego, - 2001. - S. 7110-7111.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials /28./. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA310/99/P020; GA ČR(CZ) GV307/96/K226
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5020903

083517 - UMCH-V 20010264 RIV US eng J
Štěpánek, M. - Podhájecká, K. - Tesařová, E. - Procházka, K. - Tuzar, Z. - Brown, W.
Hybrid polymeric micelles with hydrophobic cores and mixed polyelectrolyte/nonelectrolyte shells in aqueous media. 1. Preparation and basic characterization.
Langmuir, 17 [14] 4240-4244 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.670(91) 2.638(92) 2.628(93) 3.232(94) 3.143(95) 3.470(96) 2.852(97) 2.813(98) 2.937(99) 3.045(00) 2.963(01) 3,248(02) 3.098(03) ]

078230 - UMCH-V 20010089 IL eng A
Štěpánek, P. - Černoch, P. - Morkved, T. L. - Krishnan, K. - Lodge, T. P. - Bates, F. S.
Binary and ternary polymer blends: Dynamics, critical behavior and amphiphilicity.
In: Program and Abstracts. - Jerusalem, Hebrew University of Jerusalem 2001. - S. 116.
[International Symposium on Polymers for Advanced Technologies /6./. Eilat (IL), 01.09.02-01.09.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902

078200 - UMCH-V 20010059 CZ eng A
Štěpánek, P. - Nallet, F. - Almdal, K.
Dynamic properties of lamellar block copolymer phases: X-ray and dynamic light scattering.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P30. - (Macro. K74).
[Discussion Conference: Scattering Methods for the Investigation of Polymers /20./. Praha (CZ), 01.07.09-01.07.12 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050902

078211 - UMCH-V 20010070 GR eng A
Štěpánek, P. - Nallet, F. - Almdal, K.
Dynamics of ordered block copolymer melts in the oriented and disoriented state.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.20 (WRD)]

083531 - UMCH-V 20010278 RIV US eng J
Štěpánek, P. - Nallet, F. - Almdal, K.
Dynamic light scattering from the oriented lamellar state of diblock copolymers: The undulation mode.
Macromolecules, 34 [4] 1090-1095 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/0573; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:2.863(91) 2.851(92) 2.807(93) 3.016(94) 3.155(95) 3.331(96) 3.500(97) 3.440(98) 3.534(99) 3.697(00) 3.733(01) 3,751(02) 3.621(03) ]

078144 - UMCH-V 20010003 US eng A
Šubr, V. - Etrych, T. - Ulbrich, K. - Jelínková, M. - Říhová, B. - Hirano, T. - Kondo, T.
Poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] conjugates of superoxide dismutase.
In: Abstracts. - Salt Lake City, Center for Controlled Chemical Delivery 2001. - S. 208-209.
[International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /10./. Salt Lake City (US), 01.02.19-01.02.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083602 - UMCH-V 20010350 RIV DE ger P
Šulc, J. - Krčová, Z.
Syntetická, ve fyziologickém roztoku botnavá intraokulární čočka (9596-86). Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - 5 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083489 - UMCH-V 20010236 RIV NL eng J
Tesařová, E. - Tuzar, Z. - Nesměrák, K. - Bosáková, Z. - Gaš, B.
Study on the aggregation of teicoplanin.
Talanta, 54 [4] 643-653 (2001).
Grant: GA UK(XC) 9/98/B; GA ČR(CZ) GA203/01/0536; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.236(92) 1.129(93) 1.167(94) 1.266(95) 1.228(96) 1.149(97) 1.291(98) 1.185(99) 1.554(00) 1.587(01) 2,054(02) 2.091(03) ]

083468 - UMCH-V 20010214 RIV NL eng J
Tishchenko, G. - Luetzow, K. - Schauer, J. - Albrecht, W. - Bleha, M.
Purification of polymer nanoparticles by diafiltration with polysulfone/hydrophilic polymer blend membranes.
Separation and Purification Technology, 22-23, [-] 403-415 ( 2001).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 105; GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.707(99) 0.539(00) 0.552(01) 1,004(02) 1.355(03) ]

083448 - UMCH-V 20010192 RU rus A
Titova, M. I. - Gumargalieva, K. Z. - Horák, D. - Guseinov, E. K. - Voronkova, O. S. - Trostenyuk, N. V. - Pargenova, N. V. - Gavrilin, A. V.
Hematological and cytological methods of laboratory control of biological properties of embolic material from poly(HEMA).
In: Materialy IV. Mezdunarodnoj konferencii. - (Ed. Fedorov, V. D.; Adamyan, A. A.). - Moskva, Russian Academy of Sciences 2001. - S. 63-65.
[International Conference: Modern Approaches to the Development and Clinical Application of Effective Dressings, Suture Materials and Polymer Implants /4./. Moscow (RU), 01.11.27-01.11.28 (WRD)]

078192 - UMCH-V 20010051 CZ eng A
Toman, L. - Brožová, L. - Kelnar, I. - Vlček, P. - Spěváček, J. - Janata, M. - Masař, B.
A new class of polymer materials for membranes.
In: Programme Booklet. - Praha, Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - S. P66. - (Macro. K75).
[Microsymposium: Polymer Membranes /41./. Praha (CZ), 01.07.16-01.07.19 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111

078220 - UMCH-V 20010079 GR eng A
Toman, L. - Janata, M. - Spěváček, J. - Masař, B. - Vlček, P.
Synthesis and characterization of a bifunctional initiator with trichloromethyl end groups for ATRP.
In: Book of Abstracts. - Crete, International Union of Pure and Applied Chemistry 2001. - S. 160.
[International Symposium on Ionic Polymerization. Crete (GR), 01.10.22-01.10.26 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009

078221 - UMCH-V 20010080 GR eng A
Toman, L. - Vlček, P. - Dvořánková, B. - Spěváček, J. - Janata, M. - Brožová, L. - Masař, B.
Novel biomaterials via cationic and radical polymerization.
In: Book of Abstracts. - Crete, International Union of Pure and Applied Chemistry 2001. - S. 159.
[International Symposium on Ionic Polymerization. Crete (GR), 01.10.22-01.10.26 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050009; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083421 - UMCH-V 20010165 AT eng A
Toman, L. - Vlček, P. - Dvořánková, B. - Janata, M. - Masař, B.
Novel amphiphilic gels for biomedical use.
In: Abstracts Volume. - Leoben, University of Leoben 2001. - S. 131.
[Austrian Polymer Days /5./.. Leoben (AT), 01.09.12-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0513; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

083431 - UMCH-V 20010175 RIV DE eng C
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Sworakowski, J. - Lipinski, J.
Influence of dipolar species on electronic properties of linear oligosilanes.
In: Proceedings. - (Ed. Wong, J. E.; Albrecht, F.; Oda, M.; Neher, D.; Schrader, S.). - Potsdam, University of Potsdam, Institute of Physics 2001. - S. 177-178.
[European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena 2001. Potsdam (DE), 01.11.18-01.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/P009; GA AV ČR(CZ) IAA1050901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

095873 - UMCH-V 20023190 RIV JP eng J
Toman, P. - Nešpůrek, S. - Fujii, A. - Yoshini, K.
Electroluminescent diode utilizing poly[(diphenylsilanediyl)ethynediyl].
Journal of the Society of Electrical Materials Engineering, 10 [ 2] 185-188 (2001).
[International Conference on Electrical and Electronic Material /3./. Osaka (JP), 01.11.30-01.12.01 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/P009; GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA MŠk(CZ) ME 440
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083616 - UMCH-V 20010365 CZ eng A
Toušek, J. - Marek, R. - Brus, J. - Kovács, L. - Hocková, D.
Theoretical study of 15N chemical shielding tensors of N7- and N9-substituted purine derivatives.
Chemické listy, 95 [11] 770 (2001).
[Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii /36./. Liblice (CZ), 01.11.19-01.11.21 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

083486 - UMCH-V 20010232 RIV NL eng J
Trchová, M. - Sapurina, I. - Hlavatá, D. - Prokeš, J. - Stejskal, J.
FTIR study of polyaniline-fullerene complex.
Synthetic Metals, 121 [1-3] 1117-1118 (2001).
[International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. Gastein (AT), 00.07.15-00.07.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.956(91) 1.068(92) 1.652(93) 1.283(94) 1.583(95) 1.256(96) 1.254(97) 1.054(98) 1.376(99) 0.802(00) 1.158(01) 1,187(02) 1.303(03) ]

083398 - UMCH-V 20010142 FR eng A
Trchová, M. - Stejskal, J. - Prokeš, J. - Sapurina, I.
Brominated polyaniline: FTIR study.
In: Journées Polymeres Conducteurs. - Angers, University of Angers 2001. - S. P3-16.
[Journées Polymeres Conducteurs /9./. Angers (FR), 01.09.18-01.09.21 (WRD)]

078811 - FZU-D 20010363 RIV CZ eng K
Trchová, M. - Zemek, J. - Stejskal, J.
Spectroscopy of conjugated polymers:polyaniline.
In: Electronic Properties of Molecular Materials and Functional Polymers. - (Ed. Schauer, F.). - 1. vyd. Brno, University of Technology, Faculty of Chemistry 2001. - S. 151-156.
[Physics and Chemistry of Molecular Systems /6./. Brno (CZ), 00.12.00 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1010914

083438 - UMCH-V 20010182 AT eng M
Triolo, R. - Lo Celso, F. - Triolo, A. - Triolo, F. - Steinhart, M. - Kriechbaum, M. - Amenitsch, H.
Critical micellisation density (CMD): A synchrotron SAXS structural study of the monomer-aggregate transition of block-copolymers in near- and super- critical fluids.
In: Annual Report 2000. - (Ed. Laggner, P.). - Graz, Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of Sciences 2001. - S. 110-112.

083498 - UMCH-V 20010245 RIV US eng J
Tuzar, Z. - Lochmann, L. - Janata, M. - Munk, P.
Micellization of a novel type of hydrophilic/hydrophobic block copolymers.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 6 [5] 437-444 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/95/1240; GA ČR(CZ) GA203/96/1381; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 0.698(99) 0.533(00) 0.490(01) 0,500(02) 0.574(03) ]

078146 - UMCH-V 20010005 US eng A
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Chytil, P. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Polymer-doxorubicin conjugates with pH-controlled drug release.
In: Abstracts. - Salt Lake City, Center for Controlled Chemical Delivery 2001. - S. 206-207.
[International Symposium on Recent Advances in Drug Delivery Systems /10./. Salt Lake City (US), 01.02.19-01.02.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109

078223 - UMCH-V 20010082 RIV US eng C
Ulbrich, K. - Etrych, T. - Chytil, P. - Jelínková, M. - Říhová, B.
Antibody-targeted polymer conjugates of drugs.
In: Proceedings. - San Diego, Controlled Release Society 2001. - S. No.0226.
[International Symposium on Controlled Release of Bioactive Materials. San Diego (US), 01.06.23-01.06.27 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083598 - UMCH-V 20010346 RIV CZ cze P
Ulbrich, K. - Šubr, V. - Lidický, J. - Sedlák, L. - Pícha, J.
Polymerní konjugáty lecirelinu s protrahovaným účinkem a jejich použití. Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - 16 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083599 - UMCH-V 20010347 RIV CZ cze P
Ulbrich, K. - Šubr, V. - Lidický, J. - Sedlák, L. - Pícha, J.
Polymerní konjugáty cloprostenolu s protrahovaným účinkem, způsob jejich přípravy a použití. Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - 22 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2055603
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

078215 - UMCH-V 20010074 GR eng A
Valentová, H. - Nedbal, J. - Ilavský, M. - Pissis, P.
Relaxation and water sorption behaviour of LC-polyurethanes.
In: Abstracts. - (Ed. Rizos, A. K.). - Heraklion, University of Crete, Chemistry Department 2001. - S. 1.
[International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems /4./. Heraklion (GR), 01.06.17-01.06.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/1314

083516 - UMCH-V 20010263 RIV NL eng J
Valentová, H. - Sedláková, Z. - Nedbal, J. - Ilavský, M.
Formation, structure, thermal and dynamic mechanical behaviour of ordered polyurethane networks based on mesogenic diol.
European Polymer Journal, 37 [8] 1511-1517 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4112901; GA ČR(CZ) GA203/00/D114; GA AV ČR (CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.717(91) 0.834(92) 0.852(93) 0.719(94) 0.804(95) 0.721(96) 0.677(97) 0.600(98) 0.720(99) 0.745(00) 0.779(01) 0,952(02) 1.086(03) ]

083437 - UMCH-V 20010181 AT eng M
Vidal, M. F. - Kriechbaum, M. - Steinhart, M. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S. - Laggner, P.
Non-linear concentration effects of cholesterol on lipid bilayers studied by pressure scanning.
In: Annual Report 2000. - (Ed. Laggner, P.). - Graz, Institute of Biophysics and X-Ray Structure Research, Austrian Academy of Sciences 2001. - S. 69-70.

090881 - UMCH-V 20023049 RIV CA eng C
Vilčáková, J. - Hausnerová, B. - Sáha, P. - Quadrat, O.
Flow instability and electrical conductivity of composites of hard metal carbides in polymer matrix.
In: Program and Abstracts. - Montreal, Canadian Society of Rheology 2001. - S. 1-7.
[Polymer Processing Society Annual Meeting /17./. Montreal (CA), 01.05.21-01.05.24 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090882 - UMCH-V 20023050 RIV PL eng C
Vilčáková, J. - Sáha, P. - Křesálek, V. - Quadrat, O.
Electrical conductivity of polyester resin/carbon fibre composites in the percolation threshold region.
In: Extended Abstracts. - Lodz, Technical University of Lodz 2001. - S. P60/1-P60/2.
[Euro-Fillers Conference. Lodz (PL), 01.07.09-01.07.12 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

090913 - UMCH-V 20023081 RIV NL eng J
Vilčáková, J. - Sáha, P. - Quadrat, O. - Stejskal, J.
Conductivity of polyaniline/1,2,4-trichlorobenzene composites during freezing and melting transitions.
Physica A, 301 [1-4] 29-36 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050907
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:1.246(91) 1.354(92) 1.179(93) 1.310(94) 1.328(95) 1.214(96) 1.206(97) 1.178(98) 1.289(99) 1.205(00) 1.295(01) 1,369(02) 1.180(03) ]

083615 - UMCH-V 20010363 MX eng A
Vlček, P. - Otoupalová, J. - Janata, M. - Polická, P. - Masař, B. - Toman, L.
Anionic polymerization of methacrylates initiated with an ester-enolate/tert-alkoxide complex; its stability and synthetic potential.
In: Abstracts. - México, Society of Polymers of Mexico 2001. - S. 162.
[Pacific Polymer Conference /7./. Oaxaca (MX), 01.12.03-01.12.07 ( WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC P1.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083601 - UMCH-V 20010349 RIV CZ cze P
Vlček, P. - Otoupalová, J. - Toman, L. - Adamec, Š.
Způsob přípravy blokových kopolymerů. Ústav makromolekulární chemie AV ČR 2001. - 11 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2050602
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083391 - UMCH-V 20010135 CH eng A
Výprachtický, D. - Cimrová, V. - Machová, L.
Time-resolved fluorescence of excimers in oligo[2,5-bis(hexadecyloxy)-1,4-phenylene.
In: Book of Abstracts. - Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 2001. - S. C-26.
[International Conference on Unconventional Photoactive Systems /10./. Les Diablerets (CH), 01.09.04-01.09.08 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/0512

083610 - UMCH-V 20010358 RIV CZ eng J
Výprachtický, D. - Cimrová, V. - Machová, L. - Pokorná, V.
Excimer formation in oligo[2,5-bis(hexadecyloxy)-1,4,phenylene]s followed by fluorescence spectroscopy.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 66 [10] 1473-1489 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/0696; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

095874 - UMCH-V 20023191 RIV JP eng J
Wang, G. - Nešpůrek, S. - Fujii, A. - Yoshini, K.
Polarized light emitted diodes prepared on light-modified surface of poly[methyl(phenyl)silylene].
Journal of the Society of Electrical Materials Engineering, 10 [ 2] 189-192 (2001).
[International Conference on Electrical and Electronic Material /3./. Osaka (JP), 01.11.30-01.12.01 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA MŠk(CZ) ME 440
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083432 - UMCH-V 20010176 RIV DE eng C
Wang, G. - Nešpůrek, S. - Pospíšil, J. - Kaminorz, Y. - Stumpe, J. - Sapich, B.
Polarized light emission from LED based on poly[methyl(phenyl)silanediyl].
In: Proceedings. - (Ed. Wong, J. E.; Albrecht, F.; Oda, M.; Neher, D.; Schrader, S.). - Potsdam, University of Potsdam, Institute of Physics 2001. - S. 179-180.
[European Conference on Organic Electronics and Related Phenomena 2001. Potsdam (DE), 01.11.18-01.11.21 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA ČR(CZ) GA202/01/0518; GA MŠk(CZ) ME 440
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

083582 - UMCH-V 20010329 RIV US eng J
Whiteman, K. R. - Šubr, V. - Ulbrich, K. - Torchilin, V. P.
Poly(HPMA)-coated liposomes demonstrate prolonged circulation in mice.
Journal of Liposome Research, 11 [2-3] 153-164 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GV307/96/K226; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor: 1.396(99) 1.429(00) 1.217(01) 0,811(02) 0.596(03) ]

083527 - UMCH-V 20010274 RIV PL eng J
Zhivkov, I. - Nešpůrek, S. - Sworakowski, J.
Trapping of charge carriers in organic molecular materials: Phthalocyanine thin films revisited.
Acta Physica Polonica. A, 100, [-] 215-228 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1050901; GA AV ČR(CZ) KSK4050111
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913
[Impact factor:0.343(91) 0.222(92) 0.333(93) 0.346(94) 0.364(95) 0.345(96) 0.311(97) 0.344(98) 0.351(99) 0.409(00) 0.475(01) 0,345(02) 0.473(03) ]

083440 - UMCH-V 20010184 RIV CZ cze C
Živný, A.
Výpočty fázových rovnováh pro směsi polymerů.
In: Sborník příspěvků. - Praha, Odborná skupina chemické termodynamiky České společnosti chemické 2001. - S. -.
[Termodynamika. Brejlov (CZ), 01.09.13-01.09.14 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4050913

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11