ASEP

ÚSD - Ústav pro soudobé dějiny

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

093343 - USD-C 20023155 RIV CZ cze M
Bednařík, P.
Retribuční soudnictví a český tisk.
In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 23-30.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

106336 - USD-C 20033199 RIV CZ cze C
Bednařík, P.
Vztah židů a české společnosti - případ Varnsdorf na stránkách českého tisku v roce 1947.
In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii II. Sociologie, prognostika a správa, média. - (Ed. Končelík, J.; Köpplová, B.; Prázová, I.). - Praha, MATFYZPRESS 2002. - S. 257-274.
[Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. Praha (CZ), 02.10.31-02.11.02 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106337 - USD-C 20033200 RIV CZ cze C
Bednařík, P.
Problematika paragrafu 10 retribučního dekretu č. 16/1945 (zneužití tísně, způsobené mj. též rasovou perzekucí k obohacení se) na příkladech případů projednávaných u Mimořádných lidových soudů Praha a Litoměřice.
In: Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 12-19.
[Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Praha (CZ), 02.12.10-02.12.11 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

093299 - USD-C 20023111 RIV CZ cze C
Benčík, A.
Listopadový come back Alexandra Dubčeka.
In: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Sborník z konference. - (Ed. Hoppe, J.; Bárta, M.). - Praha, Masarykova dělnická akademie 2002. - S. 67-74.
[Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Praha (CZ), 01.11.19 (WRD)]

094608 - USD-C 20023172 RIV CZ cze J
Benčík, A.
Obrazy historie z petřínského bludiště. Několik poznámek a úvah nad recenzí knihy o Alexandru Dubčekovi.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 620-638 (2002).

090174 - USD-C 20023070 RIV CZ cze J
Břeňová, V.
Vysídlení Němců a jeho reflexe v současných česko-německých vztazích. Výběrová bibliografie článků z časopisů a sborníků vydaných v letech 1990-2001.
Soudobé dějiny, 9 [2] 348-376 (2002).

089655 - USD-C 20023041 RIV CZ cze/sla G
Břeňová, V. - Prečan, V. - Rychlík, J. - Rohlíková, S.
Transformace a rozdělení Československé federace 1989/1990-1992. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - 66 s.
[Transformace a rozdělení Československé federace 1989/1990-1992.. Praha (CZ), 02.11.14-02.11.15 (EUR)]

094611 - USD-C 20023175 RIV CZ cze J
Břeňová, V. - Rohlíková, S. - Tůma, O.
Bibliografie k soudobým dějinám. Výběr zahraničních monografií, sborníků a článků vydaných v letech 1999-2002.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 654-692 (2002).

106366 - USD-C 20035229 RIV DE eng G
Christianson, J. R. - Hadravová, A. - Hadrava, P. - Šolc, M.
Tycho Brahe and Prague. Crossroads of European Science. Frankfurt a.M., Harri Deutsch Verlag 2002. - 396 s.
[International Symposium on the History of Science in the Rudolphine Period. Praha (CZ), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

090202 - USD-C 20023098 RIV CZ cze M
Cuhra, J.
Skrytý zápas. Stát, katolická církev a mládež v druhé dekádě normalizačního režimu.
In: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. - (Ed. Vaněk, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 107-143.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063901

093321 - USD-C 20023133 RIV DE ger J
Cuhra, J.
Rehabilitierung der Opfer und Gegner des Kommunismus in der Tschechoslowakei.
Horch und Guck, 39, [-] 30-34 (2002).

106386 - USD-C 20035249 RIV CZ cze C
Cuhra, J.
Politické procesy s věřícími začátkem šedesátých let a případ "ilegální křesťanskodemokratické strany".
In: Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků. - (Ed. Stříbrný, J.). - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl. 2002. - S. 243-259.
[Církevní procesy padesátých let. Praha (CZ), 02.05.21-02.05.22 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

089652 - USD-C 20023038 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Drápala, M.: Na ztracené vartě. - Praha, 2000.
Masarykův lid, 8 [2] 33-34 (2002).

089671 - USD-C 20023057 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Kamenec, I.:E: Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi. - Bratislava, 2000. 323 s.
Soudobé dějiny, 9 [1] 159-161 (2002).

089672 - USD-C 20023058 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Reich-Ranicki, M.: Mein Leben. - München, 2001. 565 s.
Soudobé dějiny, 9 [1] 162-164 (2002).

089706 - USD-C 20023031 RIV CZ cze B
Čelko, V.
Sám proti moci. Výběr prací středoškolských studentů v dějepisné soutěži Eustory. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - 139 s.

089708 - USD-C 20023033 SK sla R
Čelko, V.
Československo a Vatikán. Východná politika.
Rec.: Cuhra, J.: Československo-vatikánská jednání 1968-1989.
Slovenské dotyky, 6 [4] 6 (2002).

090172 - USD-C 20023068 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Drápala, M.: Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945-1948. - Praha, 2001. 682 s.
Soudobé dějiny, 9 [2] 341-342 (2002).

094609 - USD-C 20023173 RIV CZ sla J
Čelko, V.
Súostrovie samizdat v nadnárodnej perspektíve.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 639-641 (2002).

094610 - USD-C 20023174 RIV CZ sla J
Čelko, V.
Študentská súťaž Eustory v Českej republike.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 642-643 (2002).

094613 - USD-C 20023177 CZ cze R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Hoppe, J.:E - Bárta, M.:E.: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Sborník z konference. - Praha, 2002. 134 s.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 646-647 (2002).

094623 - USD-C 20023187 CZ sla J
Čelko, V.
Československé ozvěny.
Mosty, 8 [4] 26-27 (2002).

094634 - USD-C 20023198 CZ sla R
Čelko, V.
Alexander Dubček. Desať rokov od úmrtia.
Rec.: Hoppe, J.:E: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. - Praha, 2002.
Slovenské dotyky, 7 [11] 14 (2002).

094635 - USD-C 20023199 CZ cze J
Čelko, V.
Soutěž Eustory v České republice.
Společenskovědní předměty, 2 [2] 29-30 (2002).

094636 - USD-C 20023200 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Londák, M. - Sikora, S. - Londáková, E.: Predjarie. Politický, ekonomický a kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960-1967. - Bratislava, 2002.
Slovenské dotyky, 7 [1] 9 (2002).

094639 - USD-C 20023203 CZ cze J
Čelko, V.
Charta 77 v reflexi současníků.
Akademický bulletin, - [4] 15 (2002).

094640 - USD-C 20023204 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Zločiny komunizmu. Zv. 1-2. - Prešov, 2001. 743 s., 575 s.
Masarykův lid, 8 [3] 33-34 (2002).

094641 - USD-C 20023205 CZ sla R
Čelko, V.
[Recenze].
Rec.: Uher, J.: Zo zákulisia rehabilitácií. - Bratislava, 2001. 195 s.
Masarykův lid, 8 [1] 33-35 (2002).

094651 - USD-C 20023215 RIV SK sla J
Čelko, V.
Alternatívna kultúra v strednej Európe.
Dilema, - [8] 63-67 (2002).

103689 - USD-C 20033025 RIV CZ sla K
Čelko, V.
Milan Rastislav Štefánik.
In: Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Základy naší hodnotové orientace v době rozšiřování a reforem EU. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Konvoj 2002. - S. 3.
[Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Praha (CZ), 02.03.25-03.03.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103690 - USD-C 20033026 RIV CZ sla K
Čelko, V.
Milan Hodža.
In: Česká a slovenská otázka v soudobém světě. Základy naší hodnotové orientace v době rozšiřování a reforem EU. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Konvoj 2002. - S. 191-193.
[Česká a slovenská otázka v soudobém světě.. Praha (CZ), 03.03.25-03.03.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107706 - USD-C 20035303 RIV CZ cze G
Devátá, M.
Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - 605 s.
[Věda v Československu v době normalizace (1970-1975). Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

089670 - USD-C 20023056 CZ cze R
Drápala, M.
[Recenze].
Rec.: Knapík, J.: Kdo byl kdo v naší kulturní politice. Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů.... - Praha, 2002. 278 s.
Soudobé dějiny, 9 [1] 157-159 (2002).

089696 - USD-C 20023021 RIV CZ cze/sla U
Drápala, M.
Poválečné spory o Františka Halase (1945-1958). 1 s.
[ Praha (CZ), 02.02.08 (W-EUR 20/3)]

094614 - USD-C 20023178 CZ cze R
Drápala, M.
[Recenze].
Rec.: Přibáň, M.:E: Z dějin českého myšlení o literatuře. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. 1, 1945-1948. - Praha, 2001. 518 s.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 647-648 (2002).

094630 - USD-C 20023194 CZ cze R
Drápala, M.
[Recenze].
Rec.: Blaive, M.: Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. - Praha, 2001. 481 s.
Listy, 32 [1] 29-31 (2002).

094631 - USD-C 20023195 CZ cze N
Drápala, M.
Stalinizace knížete českých básníků.
Týden, 9 [34] 62-63 (02.08.19).

093302 - USD-C 20023114 RIV CZ cze J
Ferstl, R.
Husy, housaři a klášterobořec. Obraz husitů a husitství u historiků pobalbínovské generace.
Marginalia Historica, 5, [-] 357-409 (2002).

093303 - USD-C 20023115 RIV CZ cze M
Ferstl, R.
Benátecký archivář Jiří Antoš.
In: Archiváři ve XX. století. - (Ed. Psíková, J.). - Jindřichův Hradec, Oblastní archiv 2002. - S. 117-125.

093304 - USD-C 20023116 RIV CZ cze J
Ferstl, R.
Kronikář Beckovský.
Marginalia Historica, 6, [-] 39-50 (2002).

093305 - USD-C 20023117 RIV CZ cze R
Ferstl, R.
[Recenze].
Rec.: Kamenec, I.: Hľadanie a blúdenie v dejinách. - Bratislava, 2000. 404 s.
Český časopis historický, 100 [1] 118-122 (2002).

093306 - USD-C 20023118 CZ cze J
Ferstl, R.
Husitologické bádání v 50. a 60. letech 20. století.
Informatorium Fakulty pedagogické UK, 34, [-] 18-19 (2002).

093307 - USD-C 20023119 CZ cze J
Ferstl, R.
August Sedláček v dolním Pojizeří a Benátkách.
Zpravodaj Benátecka, 26 [9] 10-11 (2002).

093308 - USD-C 20023120 CZ cze J
Ferstl, R.
Z díla Ludvíka Šnajdra.
Zpravodaj Benátecka, 26 [11] 10-11 (2002).

093309 - USD-C 20023121 CZ cze J
Ferstl, R.
Z díla Ludvíka Šnajdra. 2.
Zpravodaj Benátecka, 26 [12] 10-11 (2002).

093310 - USD-C 20023122 RIV CZ cze B
Ferstl, R.
Marginalia Historica. V. Praha, Pedagogická fak. UK 2002. - 493 s.

103678 - USD-C 20033014 RIV CZ cze C
Ferstl, R.
Těžká cesta historikova. Kalistovy profesní a osobní osudy v první půli 70. let.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, VCDV 2002. - S. 523-532.
[Věda v Československu v období normalizace 1970-1975. Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106390 - USD-C 20035253 RIV CZ cze J
Franc, M.
Knihy kuchyňských účtů z let 1705-1706 z fondu Šternberk-Manderscheid jako pramen k dějinám aristokratických dvorů. Několik předběžných poznámek.
Sborník archivních prací, 52 [1] 257-277 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106391 - USD-C 20035254 CZ cze J
Franc, M.
Seminář o dějinách husitologie.
Kuděj, 4 [1] 108 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106393 - USD-C 20035256 RIV CZ cze M
Franc, M.
Gumový pojem kulturní historie.
In: Semináře Výzkumného centra pro vědy z let 2000-2001. - (Ed. Pokorná, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - S. 107-112.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106392 - USD-C 20035255 CZ cze J
Franc, M. - Kodera, P.
Zíbrtův Kostelec.
Kuděj, 4 [2] 108 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103715 - USD-C 20033051 RIV CZ cze B
Friedl, J.
Příběh generála Lukase. Přerov, Šárka 2002. - 205 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106343 - USD-C 20033206 RIV CZ cze B
Friedl, J.
Příběh generála Lukase. Přerov, Šárka 2002. - 205 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106423 - USD-C 20035286 RIV CZ cze M
Fuchs, E.
Matematika a její lidé.
In: Matematika, fyzika a jejich lidé. - Praha, Prometheus 2002. - S. 7-13.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106424 - USD-C 20035287 RIV CZ cze M
Fuchs, E.
Diskrétní matematika ve 20. století.
In: Matematika, fyzika a jejich lidé. - Praha, Prometheus 2002. - S. 76-90.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106370 - USD-C 20035233 RIV DE eng C
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Tycho Brahe and Iohannes Šindel.
In: Tycho Brahe and Prague. Crossroads of European Science. - (Ed. Christianson, J. R.; Hadravová, A.; Hadrava, P.; Šolc, M.). - Frankfurt a.M., Harri Deutsch Verlag 2002. - S. 237-247.
[Tycho Brahe and Prague. Crossroads of European Science. Praha (CZ), 01.10.22-01.10.25 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106375 - USD-C 20035238 CZ cze R
Hadravová, A. - Hadrava, P.
[Recenze].
Rec.: Van Nouhuys, T.: Age of Two-Faced Janus. The Comets of 1577 and 1618 and the Decline of the Aristotelian World View in the Netherlands. - Leiden, 1998.
Acta Comeniana, 15/16, [-] 370-373 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106377 - USD-C 20035240 RIV CZ cze U
Hadravová, A. - Hadrava, P.
Astronomie ve středověké vzdělanosti. 1 s.
[ Praha, 02.06.19 (K-WRD 17/2)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107700 - USD-C 20035297 RIV CZ cze B
Hermann, T.
Emanuel Rádl a české dějepisectví. Kritika dějepisectví ve sporu o smysl českých dějin. Praha, Univerzita Karlova 2002. - 200 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107701 - USD-C 20035298 RIV CZ cze C
Hermann, T.
Projekt asubjektivní fenomenologie Jana Patočky. Příspěvek evropské filosofii z doby normalizace.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - (Ed. Devátá, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - S. 457-497.
[Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107704 - USD-C 20035301 RIV CZ cze J
Hermann, T.
Bibliografie prací Emanuela Rádla do roku 1918.
Dějiny věd a techniky, 35 [2] 77-97 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

107707 - USD-C 20035304 RIV CZ cze J
Hermann, T.
Dějiny vědy jako disciplína.
Vesmír, 81 [12] 688-691 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

090183 - USD-C 20023079 RIV CZ cze M
Hlaváčková, L.
Komunikace s postiženými - hluchoněmými.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - (Ed. Bláhová, K.). - Praha, - 2002. - S. 66-74.

090184 - USD-C 20023080 RIV CZ cze M
Hlaváčková, L.
Lékařská věda v českých zemích za 1. světové války.
In: Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001. - (Ed. Pokorná, M.). - Praha, Arenga 2002. - S. 41-51.

090185 - USD-C 20023081 CZ cze R
Hlaváčková, L.
[Recenze].
Rec.: Fejfar, Z.: Česká kardiologie a kardiologové. Črty z history. - Praha, 2001.
Dějiny věd a techniky, 35 [2] 120-121 (2002).

090186 - USD-C 20023082 CZ cze R
Hlaváčková, L.
[Recenze].
Rec.: Bravený, P. - Franc, Z.: Vladislav Krůta. Brno, 2000.
Dějiny věd a techniky, 35 [1] 76 (2002).

090207 - USD-C 20023103 CZ cze R
Hlaváčková, L.
[Recenze].
Rec.: Ruzicka, T.:E - Anděl, M.:E: Mensch und Medizin in totalitäten und demokratischen Gesellschaft. Bd. 21. - Essen, 2001.
Dějiny věd a techniky, 35 [1] 126-128 (2002).

090208 - USD-C 20023104 CZ cze J
Hlaváčková, L.
Z počátků naší neurologie.
Trendy v medicině, - [4] 18-19 (2002).

090209 - USD-C 20023105 CZ cze J
Hlaváčková, L.
Z počátků naší klinické dermatovenerologie.
Trendy v medicině, - [4] 121-125 (2002).

093298 - USD-C 20023110 RIV CZ cze G
Hoppe, J. - Bárta, M.
Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Sborník z konference konané 19. listopadu 2001 v Praze. Praha, Masarykova dělnická akademie 2002. - 134 s.
[Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Praha (CZ), 01.11.19 (EUR)]

090176 - USD-C 20023072 RIV CZ cze B
Hrbek, J.
Velká válka na moři. Díl 4. Rok 1917. Praha, Libri 2002. - 232 s.

090177 - USD-C 20023073 RIV CZ cze B
Hrbek, J.
Velká válka na moři. Díl 5. Rok 1918. Praha, Libri 2002. - 342 s.

090179 - USD-C 20023075 RIV CZ cze C
Hrbek, J.
Vojensko-politická situace v r. 1945 ve světě.
In: Rok 1945 v českých a evropských dějinách. - Praha, Český svaz bojovníků za svobodu 2002. - S. 11-22.
[Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Praha (CZ), 00.10.04 (EUR) ]

090178 - USD-C 20023074 RIV CZ cze B
Hrbek, J. - Hrbek, I.
Krvavé oceány. Od plánu "Barbarossa" k bitvě u Midway. 2. vyd. Praha, Naše vojsko 2002. - 289 s.

089700 - USD-C 20023025 RIV CZ cze B
Jech, K. - Kaplan, K.
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Dokumenty. 2. vyd. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - 1066 s.

093344 - USD-C 20023156 RIV CZ cze M
Jechová, K.
Deník žalobce jako přístupová cesta k porozumění fondu mimořádného lidového soudu a nebo jen oklika?
In: Retribuce v ČSRa národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 106-110.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

089711 - USD-C 20023036 CZ cze R
Jindra, J.
[Recenze].
Rec.: Česká věda a Pražské jaro (1963-1970). - Praha, 2001.
Chemické listy, 96 [5] 344 (2002).
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

103696 - USD-C 20033032 RIV CZ cze C
Jindra, J.
Činnost Celoakademického výboru Revolučního odborového hnutí Československé akademie věd v letech 1968-1970.
In: Věda v Československu v období normalizace 1970-1975. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, VCDV 2002. - S. 169-186.
[Věda v Československu v období normalizace 1970-1975. Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

090187 - USD-C 20023083 RIV CZ cze B
Jiroušek, B.
Antonín Rezek. České Budějovice, Jihočeská univerzita 2002. - 224 s.

090190 - USD-C 20023086 CZ cze J
Jiroušek, B.
Prožitek emigrace u František Grause.
Dějiny a současnost, 24 [3] 34-36 (2002).

090191 - USD-C 20023087 CZ cze J
Jiroušek, B.
Jan Květ - historik, jenž miloval české umění.
Výběr, 39, [-] 66-69 (2002).

090192 - USD-C 20023088 RIV CZ cze C
Jiroušek, B.
Antonín Knížek a sibiřská anabáze.
In: Československé legie a první světová válka. - (Ed. Petráš, J.). - České Budějovice, Jihočeské muzeum 2002. - S. 128-132.
[Československé legie a první světová válka. České Budějovice (CZ), 01.11.09 (EUR)]

101142 - USD-C 20033136 RIV CZ cze K
Jiroušek, B.
Josef Macek - mezi represí a odpustky.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - (Ed. Kostlán, A.; Devátá, M.). - Praha, VCDV 2002. - S. 511-522.
[Věda v Československu v době normalizace (1970 1975).. Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101143 - USD-C 20033137 RIV CZ cze J
Jiroušek, B.
Husitologické dílo Josefa Macka (v 50.-60. letech 20. století).
Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 39 [4] 304-311 (2002).
[Husitologické bádání v 50.-60. letech 20. století. Praha (CZ), 02.01.16 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101145 - USD-C 20033139 RIV CZ cze J
Jiroušek, B.
Zapova Česko-Moravská kronika a koncepce českých dějin.
Estetika, 38 [2-4] 418-435 (2002).
[Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800-1918. České Budějovice (CZ), 01.09.25-01.09.27 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA409/99/D038
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106381 - USD-C 20035244 RIV CZ cze J
Jiroušek, B.
Vzpomínky Josefa Šacha na Čeňka Zíbrta.
Národopisný věstník, 19(61), [-] 96-101 (2002).
[Čeněk Zíbrt historik a etnograf. Sedmihorky (CZ), 02.09.17-02.09.18 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

093297 - USD-C 20023109 RIV CZ cze C
Kaplan, K.
Konflikt Dubček versus Novotný.
In: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Sborník z konference. - (Ed. Hoppe, J.; Bárta, M.). - Praha, Masarykova dělnická akademie 2002. - S. 15-22.
[Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Praha (CZ), 01.11.19 (EUR)]

103703 - USD-C 20033039 RIV CZ cze J
Kaplan, K.
Moskevské jednání o Těšínsku v červnu 1945. Komentované dokumenty.
Časopis Slezského zemského muzea. Ser. B Vědy historické, 50 [1] 35-73 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

112893 - USD-C 20043068 RIV CZ cze B
Kaplan, K.
Kořeny československé reformy 1968. Díl 2. Brno, Doplněk 2002. - 425 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE8982201

089707 - USD-C 20023032 RIV DE ger M
Kocian, J.
Vom Kaschauer Programm zum Prager Putsch. Die Entwicklung der politischen Parteien in der Tschechoslowakei in den Jahren 1944-1948.
In: Gleichschaltung unter Stalin? Die Entwicklung der Parteien im östlichen Europa 1944-1949. - (Ed. Creuzberger, S.; Görtemaker, M.). - Paderborn, F. Schöningh 2002. - S. 301-317.

093314 - USD-C 20023126 RIV CZ cze B
Kocian, J.
Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872). Roč. 13, č. 1 (2002). Praha, Sdružení historiků ČR 2002. - 67 s.

093316 - USD-C 20023128 RIV CZ cze B
Kocian, J.
Zpravodaj Historického klubu. Roč. 13, č. 1. Příloha Diskuse o vysokoškolské výuce historie. Praha, Sdružení historiků ČR 2002. - 160 s.

093317 - USD-C 20023129 RIV CZ cze C
Kocian, J.
K mechanismu vzniku první vlády Národní fronty Čechů a Slováků na počátku roku 1945.
In: Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Sborník referátů. - Praha, Český svaz bojovníků za svobodu 2002. - S. 59-70.
[Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Praha (CZ), 00.10.04 (EUR) ]

093319 - USD-C 20023131 CZ cze R
Kocian, J.
[Recenze].
Rec.: Pešek, J.:E - Tůma, O.:E: O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám. - Ústí n.L., 2001. 232 s.
Zpravodaj Historického klubu, 13 [1] 60-61 (2002).

093320 - USD-C 20023132 CZ cze J
Kocian, J.
Vzpomínka na Josefa Hanzala. Řeč pronesená při smutečním obřadu ve Lštení u Radhostic dne 3. července 2002.
Zpravodaj Historického klubu, 13 [1] 66-67 (2002).

094628 - USD-C 20023192 RIV CZ cze M
Kocian, J.
Krize komunistického režimu v Československu v letech 1953-1957.
In: Nejnovější čs. dějiny v kontextu obecných dějin. Vybraná témata z období od r. 1938 do poloviny padesátých let. - Praha, Porta linguarum 2002. - S. 117-123.

103705 - USD-C 20033041 RIV CZ cze B
Kocian, J.
Zpravodaj Historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872). Roč. 13, č. 2, 2002. Praha, Sdružení historiků ČR 2002. - 93 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103706 - USD-C 20033042 RIV CZ cze B
Kocian, J.
Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948. Organizace, program, politika. Brno, Doplněk 2002. - 264 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE8063103
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

093349 - USD-C 20023162 RIV CZ cze J
Kokešová, H.
Karla Němce léta vandrovní.
Literární archiv, 34, [-] 251-282 (2002).

093350 - USD-C 20023163 RIV CZ cze J
Kokešová, H.
Jen kdyby ta mama byla jiná... . Výběrová edice korespondence Josefa a Karla Němcových.
Literární sborník, 34, [-] 355-378 (2002).

093326 - USD-C 20023138 RIV CZ cze C
Kokoška, S.
Pražské povstání v květnu 1945.
In: Rok 1945 v českých a evropských dějinách. - Praha, Český svaz bojovníků za svobodu 2002. - S. 45-57.
[Rok 1945 v českých a evropských dějinách. Praha (CZ), 00.10.04 (EUR) ]

094627 - USD-C 20023191 RIV CZ cze M
Kokoška, S.
Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava.
In: Nejnovější čs. dějiny v kontextu obecných dějin. Vybraná témata z období od r. 1938 do poloviny padesátých let. - Praha, Porta linguarum 2002. - S. 24-31.

093327 - USD-C 20023139 RIV CZ cze U
Kokoška, S. - Knížek, A. - Rajlich, J. - Stehlík, E. - Burián, M.
Atentát. Operace Anthropoid 1941-1942. 330 s.
[ Praha (CZ), 02.05.27-03.02.25 (E-CST 500/00)]

089673 - USD-C 20023059 CZ cze R
Kopeček, M.
[Recenze].
Rec.: Špiewak, P.: Spór o Polske 1989-99. Wybór tekstów prasowych. - Warszawa, 2000. 724 s.
Soudobé dějiny, 9 [1] 165-166 (2002).

093335 - USD-C 20023147 CZ cze J
Kopeček, M.
Aféra rudého profesora.
Týden, 9 [19] 74-75 (2002).

089669 - USD-C 20023055 RIV CZ cze J
Kostlán, A.
Konference "Věda v Československu v období normalizace (1970-1975)".
Soudobé dějiny, 9 [1] 149-151 (2002).

093348 - USD-C 20023161 RIV CZ cze M
Krejča, O. L.
Čeští fašisté ve spisech Archivu ministerstva vnitra České republiky.
In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, E.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 173-183.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

093346 - USD-C 20023159 RIV CZ cze M
Krejčová, H.
Poznámky k retribučnímu soudnictví na Slovensku.
In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 152-160.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

094618 - USD-C 20023182 RIV CZ cze U
Krejčová, H.
Poválečná justice a podoby antisemitismu 1945-1948. 2 s.
[ Praha (CZ), 02.12.10-02.12.11 (K-EUR 19/7)]

094637 - USD-C 20023201 RIV CZ cze B
Křivohlavá, B.
Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech 1740-1830. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - 72 s.

101128 - USD-C 20033122 RIV CZ cze M
Kunštát, M.
Slovenská reflexe střední Evropy a její tradice. Slovenský Visegrád. Pohledy zvenčí: Rakousko, Německo.
In: Visegrád. Možnosti a meze středoevropské spolupráce. - Praha, Dokořán 2002. - S. 117-123, 236-237, 315-325, 351-357.
Grant: GA MZV(CZ) RB15/26/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

090180 - USD-C 20023076 RIV CZ cze J
Mášová, H.
Thomayerova nemocnice v Praze - někdejší Masarykovy domovy.
Sanquis, 20, [-] 40-44 (2002).

090181 - USD-C 20023077 CZ cze R
Mášová, H.
[Recenze].
Rec.: Doněk, E.: Kroměřížská psychiatrická léčebna v průběhu devíti desetiletí.
Časopis lékařů českých, 141 [7] 232 (2002).

090210 - USD-C 20023106 RIV CZ cze C
Mikovcová, A.
Zemědělské družstevnictví a Vysoká škola zemědělská v Brně (1919-1949).
In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2002. - S. 177-188.
[Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. Uherské Hradiště (CZ), 02.05.15-02.05.16 (EUR)]

101135 - USD-C 20033129 RIV CZ cze K
Mikovcová, A.
Vysoká škola zemědělská v Brně v kontextu brněnského vysokého školství na začátku normalizace.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - Praha, VCDV 2002. - S. 109-134.
[Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101159 - USD-C 20033153 RIV CZ cze B
Nodl, M. - Šmahel, F.
Člověk českého středověku. Praha, Argo 2002. - 500 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

093313 - USD-C 20023125 RIV CZ cze C
Nosková, H.
Osídlování pohraničí a východočeských regionů v letech 1945-1960.
In: Konference Orlice. Sborník. - Nová Ruda, Městský úřad 2002. - S. 35-39.
[Orlice 2001.. Jablonné n.Orlicí (CZ), 01.10.02-01.10.03 (EUR)]

103721 - USD-C 20033057 RIV CZ cze M
Nosková, H.
Maďaři a České země - sousedé, nepřátelé, spojenci.
In: Kapitoly z multikulturní tolerance. - Praha, EIS UK SVLP 2002. - S. 114-127.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106398 - USD-C 20035261 RIV CZ cze R
Olšáková, D.
[Recenze].
Rec.: Chaline, O.: Bataille de la Montagne Blanche. - Paris, 2002.
Český časopis historický, 100 [4] 904-911 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106399 - USD-C 20035262 RIV CZ cze R
Olšáková, D.
[Recenze].
Rec.: Reznikow, S.: Francophilie et identité tcheque (1848-1914). - Paris, 2002.
Český časopis historický, 100 [4] 904911 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106400 - USD-C 20035263 CZ cze R
Olšáková, D.
[Recenze].
Rec.: Agulhon, M.: De Gaulle. Histoire, symbole, mythe. - Paris, 2001.
Soudobé dějiny, 9 [1/2] 192-193 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

089667 - USD-C 20023053 RIV CZ cze R
Otáhal, M.
Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien.
Rec.: Hertle, H.-H.:E: Potsdamer Bulletin für Zeithistorischen Studien. Nr. 22-23/24. - Potsdam, 2001.
Soudobé dějiny, 9 [1] 86-91 (2002).

089705 - USD-C 20023030 RIV CZ cze B
Otáhal, M.
Normalizace 1968-1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - 105 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8063101

090168 - USD-C 20023064 RIV CZ cze R
Otáhal, M.
Journal of Contemporary History.
Rec.: Laquer, W.:E: Journal of Contemporary History. Roč. 36, 2001.
Soudobé dějiny, 9 [2] 301-303 (2002).

089702 - USD-C 20023027 RIV CZ cze B
Paleček, P.
Likvidace ostatků obětí nacismu a komunismu na území Československa. Neevidované kremace 1945-1945. Zemřelí ve věznicích 1948-1956. Brno, Prius 2002. - 171 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/00/1227

090167 - USD-C 20023063 CZ cze B
Paleček, P.
Od šlechtění drůbeže k Mendlovi a historii genetiky. Výběr z publikací Vítězslava Orla 1948 - 2002. Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2002. - 32 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

090171 - USD-C 20023067 CZ cze R
Paleček, P.
[Recenze].
Rec.: Benčík, A. - Richter, K.: Tragický osud generála Heliodora Píky. Portrét československého vojáka a diplomata. - Praha, 2001. 288 s.
Soudobé dějiny, 9 [2] 340-341 (2002).

089675 - USD-C 20023061 RIV CZ cze J
Pernes, J.
Československo a berlínská krize v roce 1961.
Soudobé dějiny, 9 [2] 215-229 (2002).

093340 - USD-C 20023152 RIV DE ger M
Pernes, J.
Droht wieder ein Krieg wegen der Deutschen? Die Tschechoslowakei und der Mauerbau 1961.
In: Mauerbau und Mauerfall. Ursachen-Verlauf-Auswirkungen. - (Ed. Hertle, H.H.; Jarausch, K.H.; Klessmann, Chr.). - Berlin, Ch. Links Verlag 2002. - S. 173-187.

093341 - USD-C 20023153 RIV CZ cze J
Pernes, J.
Listy příteli v těžké chvíli. Korespondence Adiny Mandlové s Ferdinandem Peroutkou z roku 1978.
Dějinya současnost, 24 [2] 52-55 (2002).

089651 - USD-C 20023037 RIV CZ cze/sla U
Pernes, J. - Barnovský, M.
Rok 1956 v Československu. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.06.05 (K-EUR 16/5)]

093347 - USD-C 20023160 CZ cze M
Pešková, J.
K antisemitským aktivitám Národního souručenství v letech 1939-1944.
In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 161-172.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

094624 - USD-C 20023188 RIV CZ cze M
Prečan, V.
Společnost občanů.
In: Cesta a odkaz T. G. Masaryka. Fakta, úvahy, souvislosti. - Praha, Lidové noviny 2002. - S. 173-182.

103726 - USD-C 20033062 RIV CZ cze M
Prečan, V.
Češi a Slováci 2001. Co nás čeká, a taky nemine?
In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica. Sborník příspěvků k šedesátinám Perof. PhDr. Vladimíra Wolfa. - Hradec Králové, Ústav historických věd PdF UHK 2002. - S. 312-319.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106428 - USD-C 20033291 DE eng M
Prečan, V.
World of Czech and Slovak Samizdat.
In: Samizdat. Alternative Culture in Central and Eastern Europe from the 1960s to the 1980s. - Bremen, University of Bremen 2002. - S. 11-13.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

094625 - USD-C 20023189 RIV CZ cze M
Prečan, V. - Kohák, E. - Kvaček, R. - Petrusek, M.
Osobnost a dílo. Masaryk nejen na neděli. Beseda inspirovaná posluchači.
In: Cesta a odkaz T. G. Masaryka. Fakta, úvahy, souvislosti. - Praha, Lidové noviny 2002. - S. 193-212.

093324 - USD-C 20023136 RIV CZ eng B
Raška, F. D.
Czechoslovak Exile Government in London and the Sudeten German Issue. Praha, Karolinum 2002. - 241 s.
Grant: GA ČR(CZ) GP409/01/P100

089674 - USD-C 20023060 CZ cze/ger J
Rohlíková, S.
Vysídlení Němců z Československa. Výběrová bibliografie literatury z let 1945-2001.
Soudobé dějiny, 9 [1] 168-194 (2002).

093345 - USD-C 20023157 RIV CZ cze M
Ryba, J.
Antisemitské delikty ve spisech trestních komisí nalézacích Ústředního národního výboru hl. m. Prahy (typologie, metodické problémy, otevřené otázky).
In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 111-120.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

094632 - USD-C 20023196 RIV CZ cze B
Seifert, J. - Chlíbcová, M. - Jirásková, M.
Ruka a plamen. Píseň o Viktorce (tři verze). Praha, Akropolis 2002. - 221 s.

103666 - USD-C 20033002 RIV CZ cze B
Sekyrková, M.
Otakar Odložilík, Deníky z let 1924-1948. Díl I. 1924-1939. Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - 764 s.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

106345 - USD-C 20035208 RIV CZ cze B
Sekyrková, M.
Otakar Odložilík, Deníky z let 1924 - 1948. I. 1924 - 1939. (Ed. Pousta, Z.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - 763 s.
Grant: GA MŠk(DD) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922

106402 - USD-C 20035265 RIV CZ cze K
Sekyrková, M.
Jan Klepl a jeho vize průmyslového archivu.
In: Archiváři ve XX. století. Sborník příspěvků. - Jindřichův Hradec, SOkA 2002. - S. 143-147.
[Archiváři ve XX. století.. Jindřichův Hradec (CZ), 01.09.18-01.09.19 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106403 - USD-C 20035266 CZ cze R
Sekyrková, M.
[Recenze].
Rec.: Sklenář, Z.: Příběh Národního muzea. - Praha, 2001. 424 s.
Dějiny věd a techniky, 35 [2] 116-117 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

090173 - USD-C 20023069 CZ cze R
Smetana, V.
[Recenze].
Rec.: Nálevka, V.: Z neznámých stránek historie. - Praha, 2001. 215 s.
Soudobé dějiny, 9 [2] 342-343 (2002).

106405 - USD-C 20035268 RIV PL pol M
Soukup, P.
Wladza prawowita i wojna sprawiedliwa w mysli husickiej.
In: Monarchia w sredniowieczu. - (Ed. Pysiak, J.; Pienadz-Skrzypczak, A.). - Warszawa, Uniwersytet 2002. - S. 335-350.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

089668 - USD-C 20023054 RIV CZ cze R
Suk, J.
Alexander Dubček - velký státník, nebo politický symbol?
Rec.: Benčík, A.: Utajovaná pravda o Alexandru Dubčekovi. Drama muže, který předběhl svou dobu. - Praha, 2001. 224 s.
Soudobé dějiny, 9 [1] 92-103 (2002).

093300 - USD-C 20023112 RIV CZ cze C
Suk, J.
Dubčekův návrat do vysoké politiky.
In: Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. - (Ed. Hoppe, J.; Bárta, M.). - Praha, Masarykova dělnická akademie 2002. - S. 89-95.
[Úloha Alexandra Dubčeka v moderních dějinách Československa. Praha (CZ), 01.11.19 (EUR)]

094615 - USD-C 20023179 CZ cze R
Suk, J.
[Recenze].
Rec.: Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. - Praha, 2002. 178 s.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 648-650 (2002).

094645 - USD-C 20023209 RIV CZ cze J
Suk, J.
Dubčekův návrat do vysoké politiky.
Listy, 32 [1] 24-28 (2002).

106323 - USD-C 20035186 RIV CZ cze K
Šimůnek, M.
Česká eugenika a Velká válka.
In: Inter arma... První světová válka a věda. - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - S. 1-20.
[Inter arma ... scientia. První světová válka a věda. Praha (CZ), 00.12.06 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106325 - USD-C 20035188 RIV CZ cze J
Šimůnek, M.
"Mládí vpřed" a lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1938-1939.
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinea Pragensis, 42 [1/2.] 105-122 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

094612 - USD-C 20023176 CZ cze R
Škvorová, V.
[Recenze].
Rec.: Hrdlička, J.: Vlastimil Kybal doma a v exilu. - Peruc, 2001. 46 s.
Soudobé dějiny, 9 [3/4] 644-645 (2002).

101160 - USD-C 20033154 RIV CZ cze M
Šmahel, F.
Lidé na okraji pozdně středověké společnosti.
In: Člověk českého středověku. - (Ed. Nodl, M.; Šmahel, F.). - Praha, Argo 2002. - S. 460-481.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

090182 - USD-C 20023078 RIV CZ cze M
Štrbáňová, S.
Mezinárodní komise ženy ve vědě.
In: Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001. - (Ed. Pokorná, M.). - Praha, Arenga 2002. - S. 241-250.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

093301 - USD-C 20023113 RIV DE ger M
Štrbáňová, S.
Louis Pasteur.
In: Brockhaus Naturwissenschaft und Technik. Band 2. - Heidelberg, Spektrum 2002. - S. 1494.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041

101149 - USD-C 20033143 RIV CZ cze K
Štrbáňová, S.
Vzestup a pád Mikrobiologického ústavu ČSAV. 60. a 70. léta.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). - (Ed. Kostlán, A.; Devátá, M.). - Praha, VCDV 2002. - S. 219-254.
[Věda v Československu v obbobí normalizace (1970-1975). Praa (CZ), 01.11.21-01.11.22 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101150 - USD-C 20033144 CZ cze J
Štrbáňová, S.
XXI. mezinárodní kongres pro dějiny vědy, Mexico City, 8.7.-15.7.2001.
Dějiny věd a techniky, 25 [3-4] 237-243 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101154 - USD-C 20033148 RIV CZ eng B
Těšínská, E.
History of Science and Technology in the Czech Republic 1989-2000. Selected bibliography. Praha, Národní technické muzeum 2002. - 288 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101155 - USD-C 20033149 RIV CZ cze M
Těšínská, E.
Malé zamyšlení nad literaturou o Marii Curie-Sklodowské (s recenzí knihy K. Blanc "Marie Curie et le Nobel").
In: Semináře Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2000-2001. - Praha, VCDV 2002. - S. 229-239.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

101157 - USD-C 20033151 RIV CZ cze J
Těšínská, E.
Výzkum "jáchymovské hornické nemoci" a účast Státního ústavu radiologického RČS.
Práce z Archivu Akademi věd. Řada A, 7, [-] 65-104 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106414 - USD-C 20035277 RIV CZ cze E
Těšínská, E.
Objev neutronů a první odezvy v českých zemích. Ostravice na Moravě, Krystalografická společnost 2002. -
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

093318 - USD-C 20023130 RIV RU rus M
Těšínská, E. - Sorokin, M. P.
Češskij fizik Viktor Trkal i pervaja mirovaja vojna.
In: Istorija i metodologija nauki. Mezvuzovskij sbornik naučnych trudov. - (Ed. Jakovlev, V.I.). - Perm, Ministerstvo obrazovanija RF 2002. - S. 183-196.

103667 - USD-C 20033003 CZ fre D
Tinková, D.
Déicide, suicide, infanticide. Péché, crime, folie? La transformation de l'idée du crime a l'époque des Lumieres. Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 572 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

089656 - USD-C 20023042 RIV PL pol C
Tůma, O.
Upadek systemu komunistycznego w Czechoslowacji.
In: Polska 1986-1989: koniec systemu. Tom 1, Referaty. - (Ed. Machcewicz, P.). - Warszawa, Instytut Studiów Politycznych PAN 2002. - S. 154-160.
[Polska 1986-1989: koniec systemu. Miedzeszyn (PL), 99.10.21-99.10.23 (EUR)]

089693 - USD-C 20023018 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Rok 1945 z hlediska obnovy politického života v Československu. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.02.16 (W-CST 19/0)]

089694 - USD-C 20023019 RIV CZ cze/sla U
Tůma, O.
Poznámky k únoru 1948 v Československu. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.03.20 (K-EUR 19/2)]

089695 - USD-C 20023020 RIV CZ cze/sla U
Tůma, O.
Listopad 1989 a revoluce. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.04.24 (K-EUR 16/2)]

089697 - USD-C 20023022 RIV CZ cze/fre U
Tůma, O.
Problémy psaní historie a nové přístupy. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.02.04 (K-EUR 19/4)]

089698 - USD-C 20023023 RIV CZ cze/fre U
Tůma, O.
Společenské vědy podrobované zkoušce postkomunismu. 3 s.
[ Praha (CZ), 02.03.03-02.03.05 (K-EUR 27/6)]

089699 - USD-C 20023024 RIV CZ cze/ger U
Tůma, O.
Gegenwart der Vergangenheit. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.10.24 (K-EUR 38/7)]

090166 - USD-C 20023062 RIV CZ cze J
Tůma, O.
Pád Berlínské zdi. Spontaneita versus režim.
Soudobé dějiny, 9 [2] 230-240 (2002).

090169 - USD-C 20023065 RIV CZ cze R
Tůma, O.
Neplánovaná, leč nevyhnutelná konfrontace. Průkopnická publikace o studené válce v češtině.
Rec.: Mastný, V.: Studená válka a sovětský pocit nejistoty 1947-1953. Stalinova léta.
Soudobé dějiny, 9 [2] 309-313 (2002).

090193 - USD-C 20023089 RIV CZ cze R
Tůma, O.
[Recenze].
Rec.: Vykoukal, J. - Litera, B. - Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. - Praha, 2000. 680 s.
Český časopis historický, 100 [2] 422-426 (2002).

090194 - USD-C 20023090 CZ cze J
Tůma, O.
Cuba sí, Yankee no!
Týden, 9 [38] 72-73 (2002).

090195 - USD-C 20023091 CZ cze J
Tůma, O.
Uprchlý prospěchář ve službách CIA.
Týden, 9 [32] 62-63 (2002).

090196 - USD-C 20023092 CZ cze J
Tůma, O.
Marshallův plán a Stalinovi pacholci.
Týden, 9 [15] 72-73 (2002).

090197 - USD-C 20023093 CZ cze J
Tůma, O.
Vyhrát, nebo prohrát? Hokej, věc veřejná.
Týden, 9 [9] 72-73 (2002).

093323 - USD-C 20023135 RIV CZ cze J
Tůma, O.
Imperialismus je tygr, který se ti může pořádně zakousnout do zadnice. Karibská krize očima Nikity Sergejeviče Chruščova.
Dějiny a současnost, 24 [5] 44-47 (2002).

094616 - USD-C 20023180 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Má se oživovat bolestivá minulost? Debata historiků ke knize Jebwabne. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.10.16 (K-EUR 17/3)]

094617 - USD-C 20023181 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Rozdělení Československa 1992: příčiny a důsledky pro současnou Evropu. 2 s.
[ Praha (CZ), 02.11.14-02.11.15 (K-EUR 80/15)]

094619 - USD-C 20023183 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Československé právní normy a Němci ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.01.30 (K-EUR 13/9)]

094620 - USD-C 20023184 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Analýza charakteru komunistického režimu v Československu 1948-1989. Ideologie jako téma historiografie komunistického Československa. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.10.30 (K-EUR 31/3)]

094621 - USD-C 20023185 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Analýza charakteru komunistického režimu v Československu 1948-1989. Úloha StB v československém komunistickém systému. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.12.11 (K-EUR 29/1)]

094622 - USD-C 20023186 RIV CZ cze U
Tůma, O.
Návrh nového archivního zákona. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.12.10 (K-CST 19/0)]

094644 - USD-C 20023208 CZ cze N
Tůma, O.
Srpen 1969. 2, Pendrekové opatření.
Týden, - [51/52] 71-72 (2002).

103729 - USD-C 20033065 RIV US eng J
Tůma, O.
Czechoslovak November 1989.
Cold War International History Project Bulletin, 12/13 [ Fall/Winter] 181-192 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103730 - USD-C 20033066 RIV CZ cze C
Tůma, O.
Společenské a politické souvislosti termínu normalizace.
In: Věda v Československu v období normalizace. - (Ed. Kostlán, A.). - Praha, VCDV 2002. - S. 17-24.
[Věda v Československu v období normalizace (1970-1975).. Praha (CZ) , 01.11.21-01.11.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

103732 - USD-C 20033068 RIV CZ eng J
Tůma, O.
Czech Historiography of contemporary history (1945-1989).
Historica. Ser. Nova, 9, [-] 125-154 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

089666 - USD-C 20023052 RIV CZ cze R
Vaněk, M.
Oral History Review.
Rec.: Dunar,A. J.:E: Oral History Review. Roč. 28 (2001). - Berkeley, 2001.
Soudobé dějiny, 9 [1] 82-85 (2002).

090170 - USD-C 20023066 RIV CZ cze J
Vaněk, M.
Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Soudobé dějiny, 9 [2] 332-336 (2002).

090198 - USD-C 20023094 CZ cze J
Vaněk, M.
Černobyl aneb Stranou řízená radiace.
Týden, 9 [17] 72-73 (2002).

090199 - USD-C 20023095 CZ cze J
Vaněk, M.
Nová vlna se starým obsahem.
Týden, 9 [39] 72-73 (2002).

090200 - USD-C 20023096 CZ cze N
Vaněk, M.
Kdo svrhl režim.
Lidové noviny, 15 [267] 13, 15 (02.11.16).

090201 - USD-C 20023097 RIV CZ cze B
Vaněk, M.
Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - 350 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063901

090203 - USD-C 20023099 RIV CZ cze M
Vaněk, M.
Kytky v popelnici. Punk a nová vlna v Československu.
In: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. - (Ed. Vaněk, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 175-235.

090204 - USD-C 20023100 RIV CZ cze M
Vaněk, M.
Zelené mládí. Ekologické aktivity mladé generace v osmdesátých letech.
In: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. - (Ed. Vaněk, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 237-272.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063901

090206 - USD-C 20023102 RIV DE ger J
Vaněk, M.
Oral-History-Zentrum für Zeitgeschichte an der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.
BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen, 15 [1] 132-136 (2002).

106418 - USD-C 20035281 RIV CZ cze M
Velek, L.
Způsoby politické komunikace v 19. století. Místo a role politické schůze v politické kultuře českých zemí 1861-1914.
In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. - (Ed. Bláhová, K.). - Praha, VCDV 2002. - S. 204-221.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106419 - USD-C 20035282 RIV CZ cze M
Velek, L.
Slovanství a rakušanství v české politice v 90. letech 19. století. Kramářova aféra.
In: 150 let Slovanského sjezdu (1848). Historie a současnost. - (Ed. Veber, V.). - Praha, Karolinum 2002. - S. 144-170.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

106420 - USD-C 20035283 RIV CZ cze M
Velek, L.
Liberalismus, svépomoc a státní intervence v agrárním programu mladočechů na přelomu 19. a 20. století.
In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 2002. - S. 57-66.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A041
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8063914

093351 - USD-C 20023164 RIV SK sla M
Vondrová, J. - Žatkuliak, J.
Na poste prvého tajomníka ÚV KSČ. Spoločenská reforma 1968-1969.
In: Alexander Dubček. Od totality k demokracii. Prejavy, články a rozhovory. Výber 1963-1992. - Bratislava, Veda 2002. - S. 91-314.

093342 - USD-C 20023154 RIV CZ cze M
Zeman, P.
Česká literatura o retribučním soudnictví.
In: Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. - (Ed. Borák, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 9-22.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063902

090205 - USD-C 20023101 RIV CZ cze M
Žáček, P.
Politická policie proti mládeži. Snahy StB o kontrolu tzv. problematiky mládeže ve druhé polovině osmdesátých let.
In: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. - (Ed. Vaněk, M.). - Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002. - S. 273-332.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9063901

093328 - USD-C 20023140 RIV SK sla B
Žáček, P.
StB na Slovensku na "normalizácie". Agónia komunistickej moci v zvodkách tajnej policie. Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti SR 2002. - 362 s.

093329 - USD-C 20023141 CZ cze J
Žáček, P.
Do kterých materiálů Státní bezpečnosti můžete nahlédnout?
Reflex, 13 [13] 10-11 (2002).

093330 - USD-C 20023142 CZ cze J
Žáček, P.
Kolik Srbů máme kolem sebe?
Reflex, 13 [32] 10-11 (2002).

093331 - USD-C 20023143 CZ cze J
Žáček, P.
Salima - agent pro zvláštní účely.
Reflex, 13 [32] 14 (2002).

093332 - USD-C 20023144 CZ cze J
Žáček, P.
Proč má Česká republiky čtyři tajné služby?
Reflex, 13 [41] 10-11 (2002).

093333 - USD-C 20023145 CZ cze N
Žáček, P.
Platinum-Pewter v protektorátě.
Národní osvobození, - [13] 8 (02.06.20).

093334 - USD-C 20023146 CZ cze N
Žáček, P.
Platinum-Pewter v Praze.
Národní osvobození, - [14] 8 (02.07.04).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11