ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

111777 - USP-I 20043031 RIV CZ cze B
Adamová, K.
Základy politologie. Praha, C. H. Beck 2004. - 365 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

114040 - USP-I 20043049 RIV CZ cze M
Adamová, K.
Politická a právní učení vrcholného a pozdního středověku. Politická a právní učení novověku.
In: Dějiny evropského kontinentálního práva. - Praha, Linde a. s. 2004. - S. 720-733.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111174 - USP-I 20043026 RIV CZ cze J
Balaš, V.
Vývoj řešení sporů v GATT a WTO.
Časopis pro právní vědu a praxi, 12 [1] 1-11 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0294

111178 - USP-I 20043030 RIV CZ cze J
Balaš, V.
Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic.
Právník, 143 [8] 787-811 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0294

111778 - USP-I 20043032 RIV CZ cze J
Balaš, V.
Možnosti přezkoumání rozhodnutí při řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu (WTO, NAFTA, ICSID).
Časopis pro právní vědu a praxi, 12 [2] 97-104 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0294

114042 - USP-I 20043051 RIV CZ cze J
Balaš, V.
Některé vybrané otázky interpretace a argumentace v právu WTO.
Právník, 143 [10] 973-987 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0294

111953 - USP-I 20043044 RIV CZ cze J
Bárta, J.
Převod družstevního bytu v konfrontaci platné právní úpravy a judikatury.
Právní rozhledy, 12 [19] 717-723 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

116602 - USP-I 20043068 RIV CZ cze J
Bárta, J.
K právní situaci povinného a exekutora při odkladu provedení exekuce vykonatelného rozhodčího nálezu.
Bulletin Advokacie, - [2] 45-50 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116605 - USP-I 20043071 RIV CZ cze M
Bárta, J.
Řízení u Evropského soudu pro lidská práva.
In: Potřebuje české soudnictví reformu? - (Ed. Bažantová, I.). - Praha, CEP 2004. - S. 75-80.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110086 - USP-I 20043004 RIV CZ cze B
Bauer, D. - Plesnivý, P. - Svatošová, J. - Šafránek, Z.
Zákon o účetnictví. Olomouc, ANAG 2004. - 173 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110100 - USP-I 20043019 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Evropská unieš, lidská práva a proces vládnutí.
Právník, 143 [2] 113-131 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0296

110101 - USP-I 20043020 RIV CZ cze R
Blahož, J.
[Recenze].
Rec.: Klíma, K.: Teorie veřejné moci (vládnutí).
Právník, 143 [211-212] 312 s. (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0296

110084 - USP-I 20043002 RIV CZ cze J
Dunovský, J. - Hejč, K. - Mitlöhner, M. - Tlačilová, J.
Problematika dětských práv v ČR s přihlédnutím k fenoménu komerčního sexuálního zneužívání dětí.
Zdravotnictví a právo, 8 [2] 2-15 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

111779 - USP-I 20043033 RIV CZ cze B
Eliáš, K.
Obchodní zákoník. Praha, Linde Praha a. s. 2004. - 946 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111784 - USP-I 20043038 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Převod vlastnického práva k nemovitosti - řešení v kontinentálním právu a možnosti pro českou úpravu.
Právní rozhledy, 12 [18] 659-664 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111954 - USP-I 20043045 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Otisky starého režimu v platném právu.
Právní rádce, 12 [10] 1 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

114038 - USP-I 20043047 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Převod vlastnického práva k nemovitosti - řešení v kontinentálním právu a možnosti pro českou úpravu.
Právní rozhledy, 12 [18] 659-664 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111780 - USP-I 20043034 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Základní otázky demokratické transformace, reformy a modernizace veřejné správy.
In: Reforma veřejné správy v teorii a praxi. - Plzeň, Aleš Čeněk, s. r. o. 2004. - S. 390-437.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/03/0486

111783 - USP-I 20043037 RIV CZ cze M
Grospič, J.
K některým ústvněprávním otázkám přímé demokracie.
In: Pocta Prof. Judr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám. - Praha, Linde a. s. 2004. - S. 340-358.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/03/0486

116593 - USP-I 20043059 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Základní otázky demokratické transformace, reformy a modernizace veřejné správy.
In: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. - Plzeň, Aleš Čeněk 2004. - S. 390-422.
Grant: GA ČR(CZ) GA407/03/0486

110099 - USP-I 20043018 RIV CZ cze J
Grospič, J. - Vostrá, L.
Z vědeckého života.
Právník, 143 [5] 523-535 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116603 - USP-I 20043069 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Naše současná legislativa a výročí Code civil.
Právní rádce, 12 [12] 1 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111177 - USP-I 20043029 RIV CZ cze J
Kindl, M.
(Vůbec nějaká) škoda při zkrácení daně?
Právník, 143 [7] 690-698 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

114044 - USP-I 20043053 RIV CZ cze K
Louda, T.
Občan versus kraj či město.
In: Reforma veřejné správy v teorii a praxi. - (Ed. Grospič, J.; Vostrá, L.). - Plzeň, Aleš Čeněk s. r. o. 2004. - S. 377-381.
[Reforma veřejné správy v teorii a praxi.. Třešť (CZ), 03.10.22-03.10.24 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA407/03/0486

116595 - USP-I 20043061 RIV CZ cze J
Malíř, J.
Dvě pozapomenuté studie o mezinárodněprávních aspektech československé krize v letech 1938-1939.
Právník, 143 [10] 1008-1024 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116596 - USP-I 20043062 RIV CZ cze J
Malíř, J.
Publicita typických právních aktů ES.
Právní rozhledy, 12 [9] 338-346 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116597 - USP-I 20043063 RIV CZ cze J
Malíř, J.
Způsob transpozice směrnic.
Právní rozhledy, 12 [14] 526-534 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111781 - USP-I 20043035 RIV CZ cze T
Masopust, Z.
Politologie.
Orig.: Heywood, A.: Palgrave, 2002.482 s.
In: Politics. - Praha, Eurolux Bohemia s. r. o. 2004. - S. 5-482.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110097 - USP-I 20043016 RIV CZ cze J
Matejka, J. - Zachariáš, J.
K 38. novele zákoníku práce.
Právo a zaměstnání, 10 [5] 2-7 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KJB7068402

114046 - USP-I 20043055 RIV CZ cze K
Matula, M.
Stav reformy územní veřejné správy a jeho vývojové souvislosti.
In: Reforma veřejné správy v teorii a praxi. - (Ed. Grospič, J.; Vostrá, L.). - Plzeň, Aleš Čeněk s. r. o. 2004. - S. 40-52.
[Reforma veřejné správy v teorii a praxi.. Třešť (CZ), 03.10.22-03.10.24 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA407/03/0486

110089 - USP-I 20043007 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Vybrané aspekty prostitučního chování.
Zdravotnictví a právo, 8 [4] 15-17 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110093 - USP-I 20043012 RIV CZ cze B
Mitlöhner, M.
Trestní právo hmotné. Hradec Králové, Gaudeamus 2004. - 76 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110098 - USP-I 20043017 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Svádění k pohlavnímu styku podle ş 217 a trestního zákona.
Zdravotnictví a právo, 8 [6] 19-22 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111951 - USP-I 20043042 RIV SIGLE CZ cze H
Mitlöhner, M.
12. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Praha, Společnost pro plánování rodina a sexuální výchovu 2004. - 173 s.
[12. celostátní kongres k sexuální výchově. Pardubice (CZ), 04.10.04 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

111952 - USP-I 20043043 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
K pojmu prostituce v připravovaném trestním zákoně.
Trestní právo, 11 [9] 3-5 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116592 - USP-I 20043058 RIV CZ cze B
Mitlöhner, M.
Vybrané právní problémy v učitelské praxi. Hradec Králové, Gaudeamus 2004. - 101 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116600 - USP-I 20043066 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Sebevražda a euthanasie - některé zdravotní, sociální a právní problémy.
Zdravotnictví a právo, 8 [12] 15-18 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116601 - USP-I 20043067 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Informace. Pardubice 2004.
Zdravotnictví a právo, 8 [12] 21 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111175 - USP-I 20043027 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Nabývání a pozbývání státního občanství.
Právní rádce, 12 [6] 48-54 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

114039 - USP-I 20043048 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Evropská úmluva o státním občanství a občanství EU.
Právní rozhledy, 12 [18] 668-675 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

114041 - USP-I 20043050 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Mnichov a jeho důsledky.
Právní rádce, 12 [9] 66-71 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116599 - USP-I 20043065 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Zánik historického věcného břemene.
Právní rádce, 12 [4] 18-23 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116604 - USP-I 20043070 CZ cze J
Mrázek, J.
Insolvenční právo EU a právní úprava v ČR.
Právní rádce, 12 [12] I-XIII (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111786 - USP-I 20043040 RIV CZ cze J
Novák, F.
LOIS - O jednom evropském projektu.
Právník, 143 [10] 1038-1039 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111950 - USP-I 20043041 RIV CZ cze J
Novák, F.
Zpráva o 6. kongresu EAL.
Právník, 143 [10] 1040 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0297
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

114037 - USP-I 20043046 RIV CZ cze J
Novák, F.
Role právních expertů v legislativním procesu.
Právník, 143 [11] 1142-1150 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0297

110096 - USP-I 20043015 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Mezinárodní civilní procesní právo po vstupu České republiky do EU - vybrané otázky.
Právní rozhledy, 12 [9] 333-338 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0295

114043 - USP-I 20043052 CZ cze J
Pauknerová, M.
Svoboda usazování obchodních společností a mezinárodní právo soukromé ve světle novějších rozhodnutí evropského soudního dvora.
Právník, 143 [12] 1161-1184 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0295

116590 - USP-I 20043056 RIV CZ cze R
Pauknerová, M.
Recenze.
Rec.: Chromá, M.: Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami. Druhé a dopl. vydání, LEDA s.r.o., 2003, 481 s.
Právník, 143 [3] 302-303 (2004).

116591 - USP-I 20043057 RIV CZ cze R
Pauknerová, M.
Recenze.
Rec.: Horálková, M.: Německo-český právnický slovník, 1. vyd., Praha LEDA s.r.o., 2003, 384 s.
Právník, 143 [8] 838-840 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116594 - USP-I 20043060 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Evropské mezinárodní právo soukromé a české právo.
Acta Universitatis Carolinae, 50 [1-2] 133-145 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/02/0295

110083 - USP-I 20043001 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Mezinárodní trestní soud - k některým aspektům Římského statutu.
Trestněprávní revue, 3 [2] 39-46 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

110092 - USP-I 20043010 RIV CZ cze J
Pipek, J.
Princip ne bis in idem v konkurenci jurisdikcí.
Trestněprávní revue, 3 [4] 97-107 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

114045 - USP-I 20043054 CZ cze J
Pipek, J.
Formální pojetí trestního činu a princip oportunity.
Trestněprávní revue, 3 [11] 309-320 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

116598 - USP-I 20043064 RIV SIGLE CZ cze B
Stočesová, S. - Polák, P. - Hulmáková, J. - Kybic, P.
Praktikum z trestního práva hmotného. Praha, C.H.Beck 2004. - 200 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

110095 - USP-I 20043014 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Vztah Charty základních práv EU k dosavadnímu systému ochrany lidských práv v Evropě.
Právní rozhledy, 12 [9] 321-328 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117

111176 - USP-I 20043028 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Vztah evropské úmluvy o lidských právech a evropského práva.
Bulletin advokacie, 10 [7-8] 19-30 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

111785 - USP-I 20043039 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Posudek MSD o právních následcích stavby zdi na obsazeném palestinském území.
Právní zpravodaj, 5 [9] 13-19 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908

110085 - USP-I 20043003 RIV CZ cze J
Zástěrová, J.
[Recenze].
České právo pro životní prostředí, 4 [1] 99-101 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11