ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

023882 - UDU-I 950036 CZ cze N
Bartlová, M.
Mahlerova katedrála.
Respekt, - [7] 18 (1995).

023883 - UDU-I 950037 CZ cze N
Bartlová, M.
Poselství středověku. Plzeňská výstava "Gotika v západních Čechách 1230-1530".
Respekt, - [21] 18-19 (1995).

023884 - UDU-I 950038 CZ cze R
Bartlová, M.
[Recenze].
Rec.: van Os, H. - Marcinkowski, W. / The art of Devotion in the late Middle Ages in Europe 1300-1500. / Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej.
Rec.: Os van, H., Marcinkowski, W.: The Art of Devotion in the late Middle Ages in Europe 1300 - 1500. Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki go== tyckiej.
Umění, 43 [3] 275-276 (1995).

023885 - UDU-I 950039 CZ cze B
Bartlová, M.
Madona Zbraslavská, Madona z Říma, Madona březnická (katalogová hesla).
In: Nevěsta v uzavřené zahradě. (Katalog výstavy). - Praha, Národní galerie 1995. - S. 94-96. - ().

028440 - UDU-I 960001 CZ cze N
Bartlová, M.
Sám proti ďáblovi. Historie českého poustevnictví v Jiřském klášteře.
Respekt, - [52] 18 (1995).

028443 - UDU-I 960004 CZ cze B
Bartlová, M. - Benešovská, K. - Bukovinská, B. - Bydžovská, L. - Filip, A. - Halata, M. - Halík, P. - Hlaváčková, H. - Hlobil, I. - Horová, A. - Jirka, A. - Kořán, I. - Kratochvíl, P. - Kuthan, J. - Lahoda, V. - Lencová, J. - Lorenzová, H. - Muchka, I. - Nešlehová, M. - Petrasová, T. - Roháček, J. - Samek, B. - Stránská, M. - Studničková, M. - Šroněk, M. - Švácha, R. - Urban, O. M. - Vlček, P. - Všetečková, Z.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění. (Ed. Horová, A.). - Praha, Academia 1995. - 1103 s. - ().

023886 - UDU-I 950040 CZ cze B
Benešovská, K.
"Altare est et dicitur praesepe et sepulchrum Domini".
In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. - (Ed. Matoušek, A.; Karfíková, L.). - Praha, Česká křesťanská akademie 1995. - S. 90-109. - ().
[O posvátnu. Praha (CZ), 94.04.16]
Grant: IAA933105

023887 - UDU-I 950041 CZ cze J
Benešovská, K.
"Altare est et dicitur praesepe et sepulchrum Domini".
Listy filologické, 118, 2-19 (1995).
Grant: IAA933105

023888 - UDU-I 950042 CZ cze J
Benešovská, K.
Gotická podoba kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Novém Městě pražském a jeho stavebník.
Průzkumy památek, 2 [1] 87-90 (1995).

023889 - UDU-I 950043 CZ cze R
Benešovská, K.
[Recenze].
Rec.: - / Dva příspěvky k huti katedrály sv. Víta v Praze.
Rec.: Mahler, Z. - Chotěbor, P. - Hlobil, I.: Katedrála sv. Víta. Díl 1. Stavba.
Umění, 43 [3] 282-283 (1995).

023980 - UDU-I 950167 CZ cze R
Bukovinská, B.
[Recenze].
Rec.: Giusti, A. M. / Pietre dure. Hardstone in furniture and decorations.
Rec.: Giusti, A.M.: Pietre dure. Hardstone in furniture and decorations.
Umění, 43 [4] 387-388 (1995).

030111 - UDU-I 960185 CZ sla/cze Jx
Búran, D. - Všetečková, Z.
K pätsedemdesiatke Vlasty Dvořákovej.
Umění, 43 [6] 587-589 (1995).

023891 - UDU-I 950046 DE ger B
Bydžovská, L.
Parallelen zur Philosophischen Architektur: František Kupka und Pavel Janák.
In: Okkultismus und Avantgarde. Von Munch bis Mondrian 1900-1915. - (Ed. Loers, V.; Witzmann, P.). - Frankfurt a.M., Tertium, Ostfildern, Schirn Kunsthalle 1995. - S. 702-709. - ().

023892 - UDU-I 950047 CZ cze B
Bydžovská, L.
Čtení v sesutých zdech.
In: Život markýze de Sade. - Praha, KRA 1995. - S. 56-60. - ().
Grant: IAA933401

023982 - UDU-I 950169 CZ cze B
Bydžovská, L.
Secesní symbolismus.
In: České moderní umění 1900-1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 24-50. - ().

023983 - UDU-I 950170 CZ cze B
Bydžovská, L.
Poezie pro zrak.
In: České moderní umění 1900 - 1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 166-192. - ().

023984 - UDU-I 950171 CZ cze B
Bydžovská, L.
Surrealismus jako program.
In: České moderní umění 1900 - 1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 210-224. - ().

023985 - UDU-I 950172 CZ cze B
Bydžovská, L.
Proměny surrealismu.
In: České moderní umění 1900 - 1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 280-290. - ().

028947 - UDU-I 960015 CZ cze/eng B
Bydžovská, L.
Kubistická Praha - 10 hesel ulic, náměstí a nábřeží.
In: Kubistická Praha 1909-1925. Průvodce. - (Ed. Hošková, S.). - Praha, Středoevropská galerie 1995. - S. -. - ().

037507 - UDU-I 970047 CZ eng B
Bydžovská, L.
Symbolism in Painting and Sculpture.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 23-50.

037508 - UDU-I 970048 CZ eng B
Bydžovská, L.
Visual Poetry.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 165-192.

037509 - UDU-I 970049 CZ eng B
Bydžovská, L.
Surrealism as a Programme.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 209-224.

037510 - UDU-I 970050 CZ eng B
Bydžovská, L.
Transformations of Surrealism.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 279-290.

037505 - UDU-I 970045 CZ cze B
Bydžovská, L. - Lahoda, V. - Srp, K.
České moderní umění 1900 - 1960. Národní galerie v Praze. Sbírka moderního umění, Veletržní palác. Praha, Národní galerie 1995. - 349 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

037506 - UDU-I 970046 CZ eng B
Bydžovská, L. - Lahoda, V. - Srp, K.
Czech Modern art 1900 - 1960. The National Gallery in Prague. Modern Art Collection, The Trade Fair Palace. Prague, National Gallery 1995. - 349 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

023890 - UDU-I 950045 CZ eng J
Bydžovská, L. - Srp, K.
The Lautréamont Case.
Umění, 43 [1/2] 149-160 (1995).
Grant: IAA933401

023981 - UDU-I 950168 JP eng B
Bydžovská, L. - Srp, K.
Slavonic epopee: its origine, significance and context.
In: Alphonse Mucha - His Life and Art. - (Ed. Norio, S.). - Tokyo, Tokyo Shimbun 1995. - S. 215-217.

023893 - UDU-I 950048 SK cze C
Doubravová, J.
Od intronarumori k Těžkému životu.
In: Drastickosť a brutalita výrazu. - (Ed. Plesník, L.). - Nitra, Vysoká škola pedagogická 1995. - S. 241-248.
[Drastickosť a brutalita výrazu. Nitra (SK), 94.09.27-94.09.28]
Grant: CEU/RSS(CZ) 1334/94

023894 - UDU-I 950049 US eng R
Doubravová, J.
[Recenze].
Rec.: Morris, Ch. / Symbolism and Reality. A Study on the Nature of the Mind.
Rec.: Morris, Ch.: Symbolism and Reality.
Languages of Design, 3 [1] 163-164 (1995).
Grant: CEU/RSS(CZ) 1334/94

023895 - UDU-I 950050 CZ cze Jx
Doubravová, J.
Oáza tvůrčí radosti. 6. Schwizgebel.
Film a doba, 41 [1] 25-26 (1995).
Grant: CEU/RSS(CZ) 1334/94

023896 - UDU-I 950051 CZ cze N
Doubravová, J.
0d intronarumori k Tvrdému životu.
Tvar, 6 [4] 9 (1995).
Grant: CEU/RSS(CZ) 1334/94

023897 - UDU-I 950052 CZ cze N
Doubravová, J.
Pojmenovávat věci. (V. Karbusický: 70).
Lidové noviny, 8 [101] 7 (95.04.29).
Grant: CEU/RSS(CZ) 1334/94

023898 - UDU-I 950053 CZ cze B
Doubravová, J.
Mezi poselstvím znaků (mezi teorií umění a sémiotikou).
In: Poselství znaku. Mezi písmem a obrazem. Inter - Kontakt - Grafik 95. Praha - Krakov. (Katalog výstavy). - (Ed. Hošková, S.). - Praha, Středoevropská galerie 1995. - S. 29-32. - ().
Grant: CEU/RSS(CZ) 1334/94

023899 - UDU-I 950054 SK sla J
Doubravová, J.
Glagolská omša Leoša Janáčka a Žalmová symfónia Igora Stravinského.
Slovenská hudba, 21 [1] 54-61 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

023900 - UDU-I 950055 US eng C
Doubravová, J.
The symbol of the tree in musical Jugendstil.
In: Musical Signification. (Essays in the Semiotic Theory and Analysis of Music). - (Ed. Tarasti, E.). - New York, Mouton de Gruyter 1995. - S. 565-574. - ().
[Musical Signification. Helsinki (FI), 88.11.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

028948 - UDU-I 960016 CZ cze R
Doubravová, J.
Symbolismus a realita.
Rec.: Morris, Ch. W. / Symbolism and Reality. A Study in the Nature of Mind.
Estetika, 32 [4] 62-63 (1995).

030096 - UDU-I 960126 CZ cze Jx
Doubravová, J.
Sémantika touhy. (M. Noll).
Film a doba, 41 [4] 197-198 (1995).

030541 - UDU-I 960275 AT ger J
Doubravová, J.
Alban Bergs Violinkonzert aus interpersoneller Sicht.
S - Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien. 5/6 - Semiotik interdisziplinär, 7 [3/4] 467-502 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93306

030542 - UDU-I 960277 AT ger J
Doubravová, J.
Ein historisches Beispiel vereinter musikalisch-bildende Kunst.
Semiotische Berichte, 19 [1/4] 53-60 (1995).
[Bildsprache - Visualisierung - Diagrammatik. Wien (AT), 91.12.01-93.12.02]

030543 - UDU-I 960278 PL eng C
Doubravová, J.
Words in Action.
In: Interdisciplinary Studies in Musicology. - (Ed. Jablonski, M.; Steszewski, J.). - Poznaň, Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk 1995. - S. 123-130. - ().
[Interdisciplinary Conference /2./. Poznaň (PL), 93.10.01]

030097 - UDU-I 960128 CZ cze R
Filip, A.
[Recenze].
Rec.: Bartoněk, A. - Beneš, B. - Müller-Funk, W. - Polleross, F. / Kulturführer. Waldviertel - Weinviertel - Südmähren.
Časopis Matice moravské, 114 [2] 392-397 (1995).

030098 - UDU-I 960129 CZ cze J
Filip, A.
Z historie firmy Vulkania. Emil Králík v Prostějově.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [51] 61-66, (1995).
Grant: GA404/94/0400

023901 - UDU-I 950056 SI slo J
Halata, M.
Štiri praške razstave o gledališču.
Lutka, - [50] 158-162m (1995).

023902 - UDU-I 950057 SI slo J
Halata, M.
Kratek zapis o dolgi zgodovini baročnega gledališča.
Lutka, - [50] 135-141 (1995).

023903 - UDU-I 950058 CZ cze/fre J
Halík, P.
Architektonická avantgarda a tradice českého funkcionalistického urbanismu.
Cahiers du CEFRES, - [7] 45-51 (1995).

023904 - UDU-I 950059 CZ cze J
Halík, P.
Náměstí republiky - morfologie prostoru.
Architekt, 41 [9] 10 (1995).

023905 - UDU-I 950060 CZ cze J
Halík, P.
Česká národní banka v Ústí nad Labem.
Architekt, 41 [21/22] 6-7 (1995).

023906 - UDU-I 950061 CZ cze J
Halík, P.
Od moderny k funkcionalismu.
Architekt, 41 [10] 6 (1995).

023907 - UDU-I 950062 CZ cze J
Halík, P.
Omicron. D. A. Studio. Dvě architektonické výstavy.
Architekt, 41 [7] 7 (1995).

023908 - UDU-I 950063 CZ cze J
Halík, P.
Zlín.
Prostor Zlín, 3 [2] 6 (1995).

023909 - UDU-I 950064 CZ cze J
Halík, P.
Sorela, česká architektura padesátých let.
Umění, 43 [1/2] 185-188 (1995).

023910 - UDU-I 950065 CZ cze T
Halík, P.
Karel Teige a nezdar levé avantgardy.
Orig.: Dlugoš, E.: Karel Teige and Failure of the Czech Avantgarde.
Umění, 43 [1/2] 9-17 (1995).

023911 - UDU-I 950066 CZ cze B
Halík, P.
Úvod. Česká urbanistická tvorba po druhé světové válce.
In: Česká architektura 1945-1995. - Praha, Obec architektů 1995. - S. 8-9, 99-105.

023912 - UDU-I 950067 CZ cze N
Halík, P.
Svěží konstruktivismus.
Lidové noviny, 8, 18 (95.06.30).

023913 - UDU-I 950068 CZ cze N
Halík, P.
Fantazie v městech dětství.
Lidové noviny, 8 [121] 12 (95.05.25).

023914 - UDU-I 950069 CZ cze N
Halík, P.
Architekt jako kulturní hybatel.
Lidové noviny, 8 [129] 7 (95.06.03).

023915 - UDU-I 950070 CZ cze N
Halík, P.
Současnost naší architektury.
Lidové noviny, 8 [59] 10 (95.03.10).

023916 - UDU-I 950071 CZ cze N
Halík, P.
Souvislý obraz architekta.
Lidové noviny, 8 [41] 8 (95.02.17).

028441 - UDU-I 960002 CZ cze R
Halík, P.
[Recenze].
Rec.: Švácha, R. / Od moderny k funkcionalismu.
Rec.: Švácha, R.: Od moderny k funkcionalismu.
Umění, 43 [4] 388-390 (1995).

028442 - UDU-I 960003 CZ cze N
Halík, P.
Vzpomínky na přítomnost.
Lidové noviny, 8 [273] 12 (95.11.22).

030099 - UDU-I 960130 CZ eng C
Halík, P.
Prague: Historical City in the Nineteenth Century.
In: The European City in the Nineteenth Century. - (Ed. Macháček, J.; Ferris, J.). - Praha, Trevor Top 1995. - S. 179-189. - ().
[European City in the Nineteenth Century. Praha (CZ), 93.03.14-93.03.16]

023917 - UDU-I 950072 CZ cze B
Hlaváčková, H.
Zobrazení posvátného. (Dva aspekty středověkého obrazu).
In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. - (Ed. Matoušek, A.; Karfíková, L.). - Praha, Česká křesťanská akademie 1995. - S. 80-89. - ().
[O posvátnu. Praha (CZ), 94.04.16]

023918 - UDU-I 950073 CZ cze B
Hlaváčková, H.
4 katalogová hesla iluminovaných rukopisů.
In: Nevěsta v uzavřené zahradě. (Katalog výstavy). - Praha, Národní galerie 1995. - S. 76, 104, 108, 112. - ().
Grant: IAA9033505

024009 - UDU-I 950199 CZ cze Jx
Hlaváčková, H.
Symposium Starý zákon jako inspirace v kultuře.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [3] 4-5 (1995).

030100 - UDU-I 960131 CZ eng J
Hlaváčková, H.
An Unknown Italo - Cretan Triptych from the Former Figdor Collection, now Held in the National Gallery in Prague.
Byzantinoslavica, 56 [3] 713-719 (1995).

022204 - UDU-I 950003 CZ cze J
Hlaváčková, H. J.
Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Praha, Klášter sv. Anežky České, 15.2. - 16.4.1995.
Ateliér, - [7] 12 (1995).

022205 - UDU-I 950004 CZ cze B
Hlaváčková, H. J. (Ed.)
Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie. Praha, Ústav dějin umění AV ČR 1995. - 116 s.

022206 - UDU-I 950005 CZ cze B
Hlaváčková, H. J. - Konvička, L.
Ikony.
In: Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie. - (Ed. Hlaváčková, H. J.). - Praha, ÚDU 1995. - S. 23-53.

023919 - UDU-I 950076 CZ cze B
Hlaváčková, H. - Hledíková, Z. - Eben, D.
Antiphonarium sedlecense.
In: Antiphonarium sedlecense. - (Ed. Svobodová, M.). - Praha, Albertina icome 1995. - S. CD-ROM.

023986 - UDU-I 950173 CZ cze J
Hlobil, I.
Skrytá polemika Vojtěcha Birnbauma s českými funkcionalisty a rieglovskou teorií památkové péče.
Zprávy památkové péče, 55 [1] 13-14 (1995).

023987 - UDU-I 950174 CZ cze C
Hlobil, I.
K stavebněhistorické analýze tovačovského zámku.
In: Morava na prahu nové doby. Sborník příspěvků z konference k příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka. - (Ed. Hlobil, I.). - Přerov, Muzeum J. A. Komenského 1995. - S. 110-112.
[Morava na prahu nové doby. Přerov (CZ), 94.06.22-94.06.23]

023988 - UDU-I 950175 CZ cze B
Hlobil, I.
Neznámá skupina historizujících plastik z počátku 17. století na Olomoucku.
In: Historická Olomouc. - (Ed. Togner, M.). - Olomouc, Univerzita Palackého 1995. - S. 103-106. - ().
[Historická Olomouc. Olomouc (CZ), 94.09.28-94.09.29]

023989 - UDU-I 950176 CZ cze J
Hlobil, I.
Dvorní architekt císaře Rudolfa II. G. M. Fillipi autorem zámku Ladislava Velena ze Žerotína v Moravské Třebové?
Moravskotřebovské vlastivědné listy, 5 [5] 13-14 (1995).

023990 - UDU-I 950177 CZ cze J
Hlobil, I.
K původu opuky parléřovských děl v týdenních účtech katedrály sv. Víta.
Zprávy památkové péče, 55 [6] 202-204 (1995).

023991 - UDU-I 950178 GB cze/eng/ger/fre/spa B
Hlobil, I.
Katedrála sv. Víta. London, M. Heller 1995. - 33 s.

030101 - UDU-I 960133 CZ cze J
Hlobil, I.
Velká výstava jubilujícího arcibiskupství v Záhřebu (1094-1994).
Umění, 43 [6] 597-600 (1995).

053922 - UDU-I 980165 CZ cze J
Hlobil, I.
Vzácná korespondence česko-moravského rodu Kubíčků z druhé poloviny 19. století. (Osudy českého příbuzenstva brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka)?
Vlastivědný věstník moravský, 47 [4] 381-390 (1995).

023920 - UDU-I 950077 CZ cze J
Horová, A.
Adéla Matasová - Tumby.
Ateliér, 8 [12] 4 (1995).

023921 - UDU-I 950078 CZ cze Jx
Horová, A.
Proč Moderní revue?
Ateliér, 8 [19] 6 (1995).

023922 - UDU-I 950079 CZ cze Jx
Horová, A.
Víceméně pop - art.
Ateliér, 8 [20] 4 (1995).

023923 - UDU-I 950080 CZ cze J
Horová, A.
Praha v evropských kulturních souvislostech.
Ateliér, 8 [21] 3 (1995).

023924 - UDU-I 950081 CZ cze J
Horová, A.
Stopy přírodních rytmů.
Ateliér, 8 [21] 6 (1995).

023925 - UDU-I 950082 CZ cze J
Horová, A.
Pozdní enfant terrible soudobého sochařství.
Ateliér, 8 [21] 16 (1995).

023926 - UDU-I 950083 CZ cze Jx
Horová, A.
Krásná kniha Stanislava Kolíbala.
Ateliér, 8 [23] 7 (1995).

023927 - UDU-I 950084 CZ cze J
Horová, A.
Mezi černou a bílou.
Ateliér, 8 [24] 4 (1995).

023928 - UDU-I 950085 CZ cze Jx
Horová, A.
Stíny stínů - fotografie Viktora Kopacze.
Ateliér, 8 [24] 4 (1995).

023929 - UDU-I 950086 CZ cze Jx
Horová, A.
Smrtonosné zbraně.
Ateliér, 8 [25] 5 (1995).

023930 - UDU-I 950087 CZ cze J
Horová, A.
Z podzimních pražských konferencí.
Ateliér, 8 [25] 3 (1995).

023931 - UDU-I 950088 CZ cze J
Horová, A.
Mario Merz - bloudění bez hledání cíle.
Ateliér, 8 [25] 16 (1995).

023932 - UDU-I 950089 CZ cze Jx
Horová, A.
O malých soukromých galeriích v Praze.
Kavárna Affa, - [4] 69-70 (1995).

023933 - UDU-I 950090 CZ cze N
Horová, A.
Jedinečný klasik české grotesky Jiří Sopko.
Český týdeník, - [73] 10 (95.09.12-95.09.14).

028949 - UDU-I 960018 CZ cze J
Jirka, A.
Eugen Dostál a kroměřížská obrazárna.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [51] 153 (1995).

028950 - UDU-I 960019 CZ cze B
Kořán, I.
Tři Braunovy krucifixy pro Plasy.
In: 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře "Vývoj a význam plaského klášera pro české dějiny". - Mariánská Týnice, Muzeum a galerie severního Plzeňska 1995. - S. 127-129.
[Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny. Mariánská Týnice (CZ), 95.05.31-95.06.02]

030102 - UDU-I 960143 CZ cze J
Kořán, I.
Etika Miraculosy.
Umění, 43 [6] 501-513 (1995).

030103 - UDU-I 960144 PL pol B
Kořán, I.
Problem Orientu v czeskim baroku.
In: Miedzy Wschodem a Zachodem. - Czestochowa, Wysoka szkola pedagogiczna 1995. - S. 95-97.

053923 - UDU-I 980166 PL cze B
Kořán, I.
Žáci M.B.Brauna ve východních Čechách.
In: Michal Klahr starszy i jego srodowisko kulturowe. - Wroclaw, - 1995. - S. 103-113.

022207 - UDU-I 950007 CZ cze N
Kratochvíl, P.
Soutěž bez vítěze - causa hotel Four Seasons.
Lidové noviny, 8, 5 (95.01.18).

023934 - UDU-I 950091 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Léta osmdesátá.
In: Česká architektura 1945 - 1995. - Praha, Obec architektů 1995. - S. 61-71.

023935 - UDU-I 950092 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Česká architektura v "exilu".
In: Česká architektura 1945 - 1995. - Praha, Obec architektů 1995. - S. 161-166.

023936 - UDU-I 950093 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Architektura po r. 1989.
In: Česká architektura 1945 - 1995. - Praha, Obec architektů 1995. - S. 167-173.

023937 - UDU-I 950094 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Chrámy peněz.
Architekt, 41 [21/22] 1 (1995).

023938 - UDU-I 950095 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Krupauer, Střítecký - komora ve dvoře.
Architekt, 41 [9] 3 (1995).

030104 - UDU-I 960151 CZ eng C
Kratochvíl, P.
The Nineteenth Century Districts of Prague.
In: The European City in the Nineteenth Century. - (Ed. Macháček, J.; Ferris, J.). - Praha, Trevor Top 1995. - S. 191-200. - ().
[European City in the Nineteenth Century. Praha (CZ), 93.03.14-93.03.16]

023993 - UDU-I 950181 DE ger B
Kuthan, J.
Der Kathedralchor in der Zisterzienserarchitektur.
In: Denkmalkunde und Denkmalpflege. Wissen und Wirken. Festschrift für H. Magirius zum 60. Geburtstag am 1. Februar 1994. - Dresden, Karl M. Lipp 1995. - S. 165-176.
Grant: IAA9033503

023994 - UDU-I 950182 IT ger B
Kuthan, J.
Die mitteleuropäischen Abwandlungen der Klosterkirchen mit geradem Chorschluss.
In: Ratio fecit diversum. San Bernardo e le arti. - Roma, - 1995. - S. 45-56.
Grant: IAA9033503

023992 - UDU-I 950180 DE ger B
Kuthan, J. - Muchka, I.
Schlösser des Klassizismus, der Romantik und des Historismus.
In: Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. - (Ed. Seibt, F.). - Frankfurt am Main, Propyläen 1995. - S. 99-131, 388-389, 429-431, 452-453. - ().

023939 - UDU-I 950096 CZ cze J
Lahoda, V.
Teige a Magritte.
Umění, 43 [1/2] 161-163 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

023940 - UDU-I 950097 CZ cze J
Lahoda, V.
Umění pro všechny smysly.
Umění, 43 [1/2] 185 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

023941 - UDU-I 950099 GB eng J
Lahoda, V.
Prague. (From our Arts Correspondents).
Art Book, London/New York, 2 [3] 17 (1995).

023942 - UDU-I 950100 CZ cze J
Lahoda, V.
Libor Fára 1957.
Revolver Revue, [28] 307-308 (1995).

023943 - UDU-I 950101 CZ cze J
Lahoda, V.
Mezery v historii a dějiny českého moderního umění.
Revolver Revue, 1, 31-34 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

023944 - UDU-I 950102 CZ cze Jx
Lahoda, V.
Muzea a galerie v USA.
Lidé a země, 44 [11] 679-683 (1995).

023945 - UDU-I 950103 CZ cze N
Lahoda, V.
Nestálost jako program. Portrét malíře Zdenka Rykra.
Lidové noviny, 8 [252, příl. Národní 9] 15 (95.10.27).

023946 - UDU-I 950104 CZ cze N
Lahoda, V.
Byla jednou jedna vědecká instituce. Živý a provokativní odkaz Kondakovova institutu.
Lidové noviny, 8 [příl. Národní 9] 8 (95.01.18).

023947 - UDU-I 950105 CZ cze N
Lahoda, V.
Živé umění bez razítka. Portrét Jana Baucha.
Lidové noviny, 8 [12, příl. Národní 9] 2 (95.01.14).

023948 - UDU-I 950106 CZ cze N
Lahoda, V.
Víra v hodnotu věcí. Portrét Josefa Čapka.
Lidové noviny, 8 [106, příl. Národní 9] 9 (95.05.06).

023949 - UDU-I 950107 CZ cze N
Lahoda, V.
Geniální dekadent v opozici. Mozaika Josefa Váchala v Galerii Rudolfinum.
Lidové noviny, 8 [3] - (95.01.04).

023950 - UDU-I 950108 CZ cze Jx
Lahoda, V.
Příliš mnoho surrealismu. (Výstava Der Surrealismus in Spanien, Düsseldorf).
Lidové noviny, 8 [82] 10 (1995).

023951 - UDU-I 950109 CZ cze N
Lahoda, V.
Světová sbírka ikon z vědeckého zanícení.
Lidové noviny, 8 [81] 10 (95.04.05).

028951 - UDU-I 960020 CZ cze B
Lahoda, V.
Metafyzika závrati. Ke kresbám Otto Gutfreunda.
In: Otto Gutfreund. (Katalog výstavy). - (Ed. Erben, V.; Šetlík, J.). - Praha, Národní galerie 1995. - S. 123-134. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

028952 - UDU-I 960021 CZ cze B
Lahoda, V.
Moderní revue a Umělecký měsíčník. K proměně "duchové povahy doby".
In: Moderní revue 1894-1925. - (Ed. Urban, O. M.; Merhaut, L.). - Praha, Torst 1995. - S. 103-111. - ().
Grant: GA404/93/2198

028953 - UDU-I 960022 CZ cze/eng B
Lahoda, V.
Kubistická Praha - 21 hesel ulic, náměstí a nábřeží.
In: Kubistická Praha 1909-1925. Průvodce. - (Ed. Hošková, S.). - Praha, Středoevropská galerie 1995. - S. -. - ().

028954 - UDU-I 960023 CZ cze B
Lahoda, V.
Kubismus.
In: České moderní umění 1900-1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 81-98. - ().
Grant: GA404/93/2198

028955 - UDU-I 960024 CZ cze B
Lahoda, V.
František Kupka: Architektura kosmu a čistá forma.
In: České moderní umění 1900-1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 127-136. - ().
Grant: GA404/93/2198

028956 - UDU-I 960025 CZ cze B
Lahoda, V.
Primitivismus, civilismus a spirituální realismus. (Část o malířství).
In: České moderní umění 1900-1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 137-163. - ().
Grant: GA404/93/2198

028957 - UDU-I 960026 CZ cze B
Lahoda, V.
Na okraji surrealismu.
In: České moderní umění 1900-1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 225-248. - ().
Grant: GA404/93/2198

028958 - UDU-I 960027 CZ cze B
Lahoda, V.
Reflexe osamění.
In: České moderní umění 1900-1960. - Praha, Národní galerie 1995. - S. 263-278. - ().
Grant: GA404/93/2198

037280 - UDU-I 970025 FR fre B
Lahoda, V.
Karel Teige, Embarquement pour CythÎre (1923 - 1924).
In: Anthologie du cinéma invisible. 100 scénarios pour 100 ans de cinéma. - (Ed. Janicot, Ch.). - Paris, Arte Éditions - Éditions Jean-Michel Place 1995. - S. 616.

037511 - UDU-I 970051 CZ eng B
Lahoda, V.
Cubism.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 81-98.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

037512 - UDU-I 970052 CZ eng B
Lahoda, V.
František Kupka: Cosmic Architecture and the Pure Form.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 127-136.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

037513 - UDU-I 970053 CZ eng B
Lahoda, V.
Primitivism, Civilism and Spiritual Realism. /Section on painting/.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 137-163.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

037514 - UDU-I 970054 CZ eng B
Lahoda, V.
On the Brink of Surrealism.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 225-248.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

037515 - UDU-I 970055 CZ eng B
Lahoda, V.
Reflection of Solitude.
In: Czech Modern Art 1900 - 1960. - Prague, National Gallery 1995. - S. 263-278.
Grant: GA ČR(CZ) GA404/93/2198

028967 - UDU-I 960036 CZ cze/eng B
Lahoda, V. - Srp, K.
Kubistická Praha - 1 heslo.
In: Kubistická Praha 1909-1925. Průvodce. - (Ed. Hošková, S.). - Praha, Středoevropská galerie 1995. - S. -. - ().

028966 - UDU-I 960035 CZ cze/eng B
Lahoda, V. - Švácha, R.
Kubistická Praha - 4 hesla ulic, náměstí a nábřeží.
In: Kubistická Praha 1909-1925. Průvodce. - (Ed. Hošková, S.). - Praha, Středoevropská galerie 1995. - S. -. - ().

023952 - UDU-I 950110 CZ cze J
Lorenzová, H.
Blaník český a německý.
Dějiny a současnost, 17 [4] 16-20 (1995).
Grant: IAA9033502

023953 - UDU-I 950111 CZ cze B
Lorenzová, H.
Jazyk estetiky - estetika jazyka.
In: Termina 94, Konference o odborném stylu a terminologii. - Liberec, Katedra českého jazyka a literatury PF TU 1995. - S. 216-220.
[Konference o odborném stylu a terminologii. Liberec (CZ), 94.06.21-94.06.23]
Grant: IAA9033502

028959 - UDU-I 960028 CZ cze R
Lorenzová, H.
Půvab obzvláštnosti.
Rec.: Metánovský, J. H. / Nedorozumění s rozumem aneb KONBA ŽIJBY.
Estetika, 32 [4] 59-61 (1995).

024007 - UDU-I 950196 DE eng B
Macháček, J.
Local Development in Regard to Environment - Final Report. Freiburg im Breisgau, Eures 1995. - 185 s.
Grant: (XE) Local Development in Regard to Environment

024008 - UDU-I 950197 DE eng C
Macháček, J.
Scoping for Socio - Economic Research.
In: Societal Dimensions of Biosphere Reserves. - (Ed. Kruse-Graumann, L.). - Bonn, UNESCO 1995. - S. 115-120.
[Societal Dimensions of Biosphere Reserves. Königswinter (DE), 95.01.23-95.01.25]
Grant: (XE) Local Development in Regard to Environment

030105 - UDU-I 960159 CZ eng C
Macháček, J.
Applying Environmental Impact Assessment to 19th Century Urban Districts.
In: The European City in the Nineteenth Century. - (Ed. Macháček, J.; Ferris, J.). - Praha, Trevor Top 1995. - S. 201-212. - ().
[European City in the Nineteenth Century. Praha (CZ), 93.03.14-93.03.16]

030106 - UDU-I 960160 CZ eng C
Macháček, J. - Ferris, J.
The European City in the Nineteenth Century.
In: Proceedings. - Praha, Trevor Top 1995. - 217 s. - ().
[European City in the Nineteenth Century. Praha (CZ), 93.03.14-93.03.16]

023999 - UDU-I 950188 CZ cze J
Muchka, I.
Evropský zámek a jeho výzkum v Attinghamu.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [3] 5-8 (1995).

024000 - UDU-I 950189 JP jap B
Muchka, I.
History.
In: The Castle of Prague and its Treasures. - Tokyo, Kobunsha 1995. - S. 25-44.

024001 - UDU-I 950190 JP jap B
Muchka, I.
Gardens. Secular Buildings.
In: The Castle of Prague and its Treasures. - Tokyo, Kobunsha 1995. - S. 225-264.

024002 - UDU-I 950191 DE ger B
Muchka, I.
St. Nikolauskirche auf der Prager Kleinseite. Regensburg, Schnell und Steiner 1995. - 31 s.

024003 - UDU-I 950192 CZ cze B
Muchka, I.
Antropomorfismus v traktátech o architektuře.
In: Historická architektura. Věda - výzkum - praxe. Sborník k poctě Milana Pavlíka. - (Ed. Jiroutek, J.; Kruml, M.; Kubelík, M.). - Praha, Jalna 1995. - S. 127-132.

024004 - UDU-I 950193 CZ cze Jx
Muchka, I.
Informační revoluce, dějství druhé - digitalizace obrazu.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [3] 12-15 (1995).

024005 - UDU-I 950194 CZ cze Jx
Muchka, I.
Sedlecký antifonář na kompaktním disku.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [2] 7 (1995).

024006 - UDU-I 950195 CZ cze Jx
Muchka, I.
Vývoj informačních technologií a obor dějin umění.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [1] 11-12 (1995).

028450 - UDU-I 960012 DE ger Bx
Naňková, V.
Einfluss der Barockarchitektur in Böhmen und Mähren auf Fischer.
In: Johann Michael Fischer 1692-1766. - Tübingen, G. Dischinger 1995. - S. 91-99.

028451 - UDU-I 960013 CZ cze Bx
Naňková, V.
K. I. Dientzenhofer známý a neznámý. Kaple Nejsvětější Trojice v Sedlci v Praze 6.
In: Historická architektura. Věda - výzkum - praxe. Sborník k poctě Milana Pavlíka. - (Ed. Jiroutek, J.; Kruml, M.; Kubelík, M.). - Praha, Jalna 1995. - S. 135-137.

028452 - UDU-I 960014 CZ cze Jx
Naňková, V.
Grisonští řemeslníci v Čechách a na Moravě.
Umění, 43 [3] 268-274 (1995).

028960 - UDU-I 960029 CZ cze J
Naňková, V. - Lencová, J.
Barokní přestavba Lobkovického paláce.
Umění, 43 [5] 425-432 (1995).

023955 - UDU-I 950113 CZ cze B
Nešlehová, M.
Valentův příběh.
In: Jiří Valenta. (Katalog výstavy). - (Ed. Nešlehová, M.). - Praha, Kuklík 1995. - S. 9-61. - ().

023956 - UDU-I 950114 CZ cze J
Nešlehová, M.
Návrat Jiřího Valenty.
Ateliér, 8 [20] 16 (1995).

023957 - UDU-I 950115 CZ cze J
Nešlehová, M.
Retrospektiva Čestmíra Janoška.
Ateliér, 8 [25] 4 (1995).
Grant: IAA933102

023958 - UDU-I 950116 SK sla J
Nešlehová, M.
Čo priniesli Konfrontácie? Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem.
Galéria, 2 [3] 8-9 (1995).
Grant: IAA933102

023959 - UDU-I 950117 SK sla B
Nešlehová, M.
Od exprese k informelu.
In: Umenie šesťdesiatych rokov, zborník prednášok o výtvarnom umení a architektúre. - Bratislava, Katedra teórie a dejín umenia VŠVU, Slovenská národná galéria 1995. - S. 41-48. - ().
Grant: IAA933102

030544 - UDU-I 960306 CZ cze J
Nešlehová, M.
Popis jednoho dne - Netvořice `81.
Výtvarné umění /Zakázané umění 1/, - [3/4] 104-107 (1995).

067017 - UDU-I 990081 CZ cze J
Nešlehová, M.
Zkraty zběžnosti.
Ateliér, 8 [22] 3 (1995).

023954 - UDU-I 950112 CZ cze B
Nešlehová, M. - Linhartová, V. - Spielmann, P. - Koblasa, J.
Jiří Valenta. (Katalog výstavy). (Ed. Nešlehová, M.). - Praha, Kuklík 1995. - 118 s. - ().

023960 - UDU-I 950118 CZ cze R
Petrasová, T.
[Recenze].
Rec.: - / Ignác Vojtěch Ulllman (1822-1897).
Rec.: Vybíral, J.: Ignác Vojtěch Ullmann. /Katalog výstavy/.
Umění, 43 [3] 278-280 (1995).

023961 - UDU-I 950119 CZ cze J
Petrasová, T.
Ludvík Lábler. 9.5.1855 - 21.5.1930.
Architekt, 41 [9] 2 (1995).

023962 - UDU-I 950148 CZ cze B
Petrasová, T.
Vlaky a katedrály.
In: Osudový vlak. Sborník příspěvků stejnojmenné vědecké konference k 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy. - (Ed. Macura, V.; Pohl, R.). - Praha, V. Svoboda 1995. - S. 35-37. - ().
[Osudový vlak. Praha (CZ), 95.06.22-95.06.23]
Grant: CEU/RSS(CZ) 346/94

023963 - UDU-I 950149 CZ cze N
Petrasová, T.
Košatý autor milované Prahy zmizelé. (K 120. výročí narození V. V. Štecha).
Lidové noviny, 8, - (95.03.31).

024010 - UDU-I 950200 CZ cze J
Petrasová, T.
Romantický historismus. Novogotika.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [2] 4-5 (1995).
Grant: CEU/RSS(CZ) 346/94

028444 - UDU-I 960005 CZ cze J
Petrasová, T.
Josef Mocker (22.11.1835 - 16.1.1899).
Architekt, 41 [23] 2 (1995).

022208 - UDU-I 950011 CZ cze B
Roháček, J.
Archeologický institut N. P. Kondakova a jeho archiv.
In: Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie. - (Ed. Hlaváčková, H. J.). - Praha, ÚDU 1995. - S. 19-22.

023964 - UDU-I 950150 CZ cze Jx
Roháček, J.
Dvě akce k jubileu N. P. Kondakova a Kondakovova archeologického institutu.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [1] 4-5 (1995).

023965 - UDU-I 950151 CZ cze J
Roháček, J.
Tři příklady literární recepce pražských památek v 17. a 18. století.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [3] 8-10 (1995).

023966 - UDU-I 950152 CZ cze J
Roháček, J.
Dějiny umění a pomocné vědy historické.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [2] 2-3 (1995).

023967 - UDU-I 950153 CZ cze N
Roháček, J.
Na den 17. února.
Literární noviny, 6 [7] 2 (1995).

023968 - UDU-I 950154 CZ cze J
Roháček, J.
Nikodim Pavlovič Kondakov a jeho pražské dědictví.
Dějiny a současnost, 17 [2] 34-38 (1995).

028445 - UDU-I 960007 CZ cze B
Roháček, J.
Archeologický institut N. P. Kondakova. Mstislav Vjačeslavovič Šachmatov.
In: Ruská a ukrajinská emigrace v Československé republice 1918 - 1938. Přehled archivních fondů a sbírek uložených v České republice. - Praha, Archiv AV ČR 1995. - S. 15-16, 72-73.
Grant: GA404/93/0262

030107 - UDU-I 960164 CZ cze J
Roháček, J.
Ze života ruské emigrace v Praze.
Historické listy, - [4] 59-60 (1995).

028446 - UDU-I 960008 CZ cze Jx
Samek, B.
In memoriam ing. arch. Aleny Dvořákové.
Zprávy památkové péče, 55 [1] 39-40 (1995).

028447 - UDU-I 960009 CZ cze J
Samek, B.
Historik umění Eugen Dostál - problémy vědy a popularizace badatelských výsledků.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [51] 148-150 (1995).

028448 - UDU-I 960010 CZ cze J
Samek, B.
Eugena Dostála Umělecké památky Brna.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [51] 154-155 (1995).

028449 - UDU-I 960011 CZ cze J
Samek, B.
Vranovské setkání 1995. (Konference o architektuře barokního Sálu předků a jeho sochařské a malířské výzdobě ve Vranově nad Dyjí, o. Znojmo).
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 6 [3] 7-8 (1995).

023969 - UDU-I 950155 CZ cze R
Šroněk, M.
[Recenze].
Rec.: - / Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu. - Galerie křížovníků. Sbírky z majetku řádu křížovníků s červenou hvězdou.
Rec.: Kyzourová, I. - Kalina, P.: Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu. - Galerie kř ížovníků. Sbírky z majetku řádu křižovníků s červenou hvěz== dou.
Umění, 43 [3] 276-278 (1995).

028962 - UDU-I 960031 CZ cze J
Šroněk, M.
Nově restaurovaná díla barokního umění. Obrazy P. Brandla, J. J. Heinsche, S. Noseckého, V. V. Reinera, F. Trevisaniho a plastika M. J. Brokofa.
Umění, 43 [5] 480-481 (1995).

028961 - UDU-I 960030 CZ cze J
Šroněk, M. - Konečný, L.
Malířská výzdoba Lobkovického paláce.
Umění, 43 [5] 433-441 (1995).

023970 - UDU-I 950156 CZ cze B
Švácha, R.
Od moderny k funkcionalismu. Proměny pražské architektury první poloviny 20. století. 2. vyd. Praha, Victoria Publishing 1995. - 592 s. - ().

023971 - UDU-I 950157 US eng B
Švácha, R.
The Architecture of New Prague, 1895 - 1945. Cambridge, Mass, M.I.T. 1995. - 574 s. - ().

023972 - UDU-I 950158 CZ cze B
Švácha, R.
Jaromír Krejcar 1895 - 1949. (Ed. Švácha, R.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 1995. - 254 s.
Grant: GA404/93/2198

023973 - UDU-I 950159 CZ cze J
Švácha, R.
"Funkcionalistická tvorba architekta Václava Hilského".
Umění, 43 [1/2] 134-148 (1995).

023974 - UDU-I 950160 US eng J
Švácha, R.
"Letter from Prague. Reactions to the Dancing House".
ANY. Architecture New York, - [11] 8-9 (1995).

023995 - UDU-I 950184 CZ cze B
Švácha, R.
"Česká architektura 1956 - 1970".
In: Česká architektura 1945 - 1995. - Praha, Obec architektů 1995. - S. 38-51.

028963 - UDU-I 960032 CZ cze/eng B
Švácha, R.
Kubistická Praha - 36 hesel ulic, náměstí a nábřeží.
In: Kubistická Praha 1909-1925. Průvodce. - (Ed. Hošková, S.). - Praha, Středoevropská galerie 1995. - S. -. - ().
Grant: GA404/93/2198

030108 - UDU-I 960177 CZ cze Jx
Švácha, R.
Za Jiřím Kotalíkem.
Umění, 43 [6] 579-580 (1995).

023996 - UDU-I 950185 CZ cze B
Švácha, R. - Masák, M. - Vybíral, J.
Veletržní palác v Praze. Praha, Národní galerie 1995. - 80 s.
Grant: GA404/93/2198

023997 - UDU-I 950186 CZ eng B
Švácha, R. - Masák, M. - Vybíral, J.
The Trade Fair Palace in Prague. Praha, Národní galerie 1995. - 80 s.
Grant: GA404/93/2198

023998 - UDU-I 950187 CZ cze N
Urban, O. M.
Expresionismus: in margine.
Literární noviny, 6 [9] 11 (1995).

028964 - UDU-I 960033 CZ cze B
Urban, O. M.
Temný klasicismus Františka Koblihy.
In: Moderní revue 1894-1925. - (Ed. Urban, O. M.; Merhaut, L.). - Praha, Torst 1995. - S. 193-212. - ().

023975 - UDU-I 950161 CZ cze B
Vlček, P.
Stavitel Kryštof Dientzenhofer.
In: Historická architektura. Věda - výzkum - praxe. Sborník k poctě Milana Pavlíka. - (Ed. Jiroutek, J.; Kruml, M.; Kubelík, M.). - Praha, Jalna 1995. - S. 201-212. - ().

023976 - UDU-I 950162 CZ cze B
Vlček, P.
Premonstrátské Norbertinum s kostelem sv. Norberta v Praze.
In: Historická Olomouc. - (Ed. Togner, M.). - Olomouc, Univerzita Palackého 1995. - S. 47-52. - ().
[Historická Olomouc. Olomouc (CZ), 94.09.28-94.09.29]

030112 - UDU-I 960190 CZ cze R
Vlček, P.
[Recenze].
Rec.: Zemek, M. - Bombera, J. - Filip, A. / Piaristé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1631 - 1950.
Průzkumy památek, 2 [2] 111-112 (1995).

030113 - UDU-I 960191 CZ cze J
Vlček, P. - Ebel, M.
Zámecká zahrada v Cítolibech.
Průzkumy památek, 2 [2] 23-30 (1995).

022209 - UDU-I 950035 CZ cze N
Všetečková, Z.
Fenomén jménem Theodorik.
Lidové noviny, 8, 3 (95.01.21).

023977 - UDU-I 950164 CZ eng J
Všetečková, Z.
Some Remarks on the Osek Lectionary (NK Praha Osek 76).
Umění, 43 [3] 219-223 (1995).

023978 - UDU-I 950165 CZ cze J
Všetečková, Z.
Poznámky k restaurování dekorativní malby a sochy sv. Jindřicha v sakristii kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Praze.
Průzkumy památek, 2 [1] 90-94 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93356

028965 - UDU-I 960034 CZ cze B
Všetečková, Z.
Nástěnné malby v bývalé královské kapli v Plasech a vliv plaského kláštera na monumentální malbu v kostelech v Potvorově, Kožlanech a Plané nad Mží.
In: 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře "Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny". - Mariánská Týnice, Muzeum a galerie severního Plzeňska 1995. - S. 40-45.
[Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny. Mariánská Týnice (CZ), 95.05.31-95.06.02]

030110 - UDU-I 960184 CZ cze J
Všetečková, Z. - Kučerová, M.
Bibliografie Vlasty Dvořákové.
Umění, 43 [6] 589-592 (1995).

023979 - UDU-I 950166 CZ cze J
Všetečková, Z. - Rous, J.
Nevěsta v uzavřené zahradě.
Ateliér, 8 [23] 16 (1995).

030109 - UDU-I 960183 CZ cze J
Všetečková, Z. - Vacková, J.
Bibliografie Jarmily Vackové.
Umění, 43 [6] 594-597 (1995).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11