ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

092472 - UT-L 20020093 RIV CZ eng J
Aubrecht, V. - Bartlová, M.
Net emission coefficients in argon arc plasmas.
Czechoslovak Journal of Physics, 52 [1] 1-6 (2002).
[Symposium on Plasma Physics and Technology /20./. Praha (CZ), 02.06.10-02.06.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA202/02/1027; GA ČR(CZ) GA102/00/1586
[Impact factor:0.344(91) 0.309(92) 0.351(93) 0.330(94) 0.310(95) 0.339(96) 0.212(97) 0.348(98) 0.328(99) 0.298(00) 0.345(01) 0,311(02) 0.263(03) ]

092473 - UT-L 20020094 RIV GB eng C
Aubrecht, V. - Bartlová, M.
Radiation in SF6 + PTFE Arc Plasmas.
In: Radiation in SF6 + PTFE Arc Plasmas. - Liverpool, University of Liverpool 2002. - S. 47-50.
[International conference on Gas discharges and their applications /14./. Liverpool (GB), 02.09.02-02.09.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089959 - UT-L 20020034 RIV CZ cze C
Aubrun, S. - Leitl, B. - Jaňour, Z.
O fyzikálním modelování mezní vrstvy atmosféry v městské zástavbě.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 1-4.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/1120; GA AV ČR(CZ) IAA3040101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

090008 - UT-L 20020083 RIV CZ eng J
Bahníková, M. - Matějovič, P. - Pásek, M. - Šimurdová, M. - Šimurda, J.
Ajmaline-induced block of sodium current in rat ventricular myocytes.
Scripta Medica, 75 [4] 169-178 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092518 - UT-L 20020139 RIV CZ eng C
Bahníková, M. - Matějovič, P. - Pásek, M. - Šimurdová, M. - Šimurda, J.
Voltage clamp analysis of ajmaline-induced block of potassium currents in ventricular myocytes.
In: Analysis of biomedical signals and images. - (Ed. Jan, J.; Kozumplík, J.; Provazník, I.). - Brno, Brno University of Technology 2002. - S. 217-219.
[Biosignal 2002. Brno (CZ), 02.06.26-02.06.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089961 - UT-L 20020036 RIV CZ cze C
Bajgar, V.
Dvoupulsní speklová interferometrie pro studium přechodových jevů v mechanice.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 5-12.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904

089943 - UT-L 20020018 RIV CZ cze K
Balda, M.
Zamyšlení nad stavem našeho strojírenského výzkumu.
In: Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Inženýrská akademie ČR 2002. - S. 1-3.
[Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu /3./. Praha (CZ), 01.12.18 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/0103

089994 - UT-L 20020069 CZ eng A
Balda, M.
A metod for local identification of critical speeds of rotors.
In: Identification and updating methods of mechanical structures. - (Ed. Kozánek, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 4-4.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043; GA ČR(CZ) GA101/00/0898

093397 - UT-L 20020187 RIV AU eng C
Balda, M.
Identification of dynamic properties of a turboset rotor from its rundown.
In: Rotor dynamics /6./ : proceedings. - (Ed. Hahn, E.; Randall, R. B.). - Sydney, UNSW Printing Services 2002. - S. 822-829.
[International Conference on Rotor Dynamics /6./. Sydney (AU), 02.09.30 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0898; GA ČR(CZ) GA101/02/0043

089993 - UT-L 20020068 RIV CZ cze C
Balda, M. - Svoboda, J.
Problematika mezní únavové napjatosti při kombinovaném namáhání.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-6.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043

100727 - UT-L 20030168 RIV CZ cze C
Bayer, Z.
Některé možnosti analytických popisů silných neadiabatických kompresí plynu.
In: Národní konference s mezinárodní účastí: Inženýrská Mechanika 2002. - (Ed. Náprstek, J. ů Fischer, C.). - Žďár nad Sázavou, ÚM FS VUT Brno 2002. - S. 3-7.
[Národní konference s mezinárodní účastí: Inženýrská Mechanika 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100728 - UT-L 20030169 RIV SK sla C
Bayer, Z.
Analytický model silné komprese ideálního plynu.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - (Ed. Malcho, M.). - Žilina, Žilinská universita v Žiline v EDIS 2002. - S. 24-29.
[Medzinárodná vedecká konferencia /13./ : aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín.. Oravský Biely Potok (SK), 02.04.25-02.04.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100729 - UT-L 20030170 RIV SK sla C
Bayer, Z.
Porovnání analytických modelů neizotermických dějů v ideálním plynu.
In: Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /21./. - (Ed. Jablonický, J.; Tkáč, Z.). - Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2002. - S. 18-23.
[Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /21./. Račková dolina-Západné Tatry (SK), 02.06.05-02.06.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092533 - UT-L 20020154 RIV BG eng C
Bezpalcová, K. - Jaňour, Z. - Prior, V. - Soriano, C. - Střižík, M.
On wind velocity profiles over urban area.
In: Harmonisation within atmospheric dispersion modelling for regulatory purposes. - (Ed. Batchvarova, E.; Syrakov, D.). - Sofia, Demetra 2002. - S. 239-243.
[International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes /8./. Sofia (BG), 02.10.14-02.10.17 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3076801

092541 - UT-L 20020162 RIV CZ eng C
Bezpalcová, K. - Leitl, B. - Jaňour, Z.
Wind tunnel modelling of flow and dispersion in the street canyon.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 7-10.
[Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.10

092521 - UT-L 20020142 RIV ES eng C
Blaháček, M. - Landa, M. - Převorovský, Z. - Zídek, J.
Elastic wave attenuation in thin-wall structures.
In: ECNDT : proceedings /8./. - (Ed. Martínez-Ona, R.). - Madrid, Spanish society for NDT AEND 2002. - S. 1-8.
[ECNDT Barcelona 2002 /8./. Barcelona (ES), 02.06.17-02.06.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D105; GA ČR(CZ) GA106/01/0396

092510 - UT-L 20020131 RIV CZ eng C
Blaháček, M. - Převorovský, Z.
Probabilistic definition of AE events.
In: EWGAE 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Czech society for NDT 2002. - S. 63-68.
[European conference on acoustic emission testing /25./. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D105

093419 - UT-L 20020209 RIV CZ cze C
Blaháček, M. - Převorovský, Z.
Lokalizace AE událostí na silném šumovém pozadí.
In: Defektoskopie 2002, sborník příspěvků. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Brno University of Technology 2002. - S. 9-16.
[Defektoskopie 2002. Liberec (CZ), 02.11.19-02.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D105

092475 - UT-L 20020096 RIV CZ cze K
Bobro, V. - Maršík, F. - Mařík, I.
Vliv dynamické zátěže na remodelaci kosti.
In: Skelet 2002. - (Ed. Poušek, L.; Jurák, P.; Uhrová, H.). - Praha, Centrum BioMedicínského inženýrství ČVUT 2002. - S. 1-3.
[Skelet 2002. Praha (CZ), 02.03.27-02.03.28 (CST)]

089958 - UT-L 20020033 RIV CZ eng C
Bodnár, T. - Sládek, I. - Kozel, K. - Beneš, L. - Jaňour, Z.
Application of numerical pollution dispersion models for complex terrain flows.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 9-12.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/1120
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089942 - UT-L 20020017 RIV GB eng C
Bodnár, T. - Fraunié, P. - Jaňour, Z. - Kozel, K.
Pollution dispersion in complex terrain.
In: International conference on advanced engineering design : proceedings. - Glasgow, University of Glasgow 2002. - S. 147-152.
[International conference on advanced engineering design. Glasgow ( GB), 01.06.24-01.06.26 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/01/1120

089979 - UT-L 20020054 RIV CZ cze C
Březina, T. - Houška, P. - Singule, V.
Řídící systém čtyřnohého robota založený na učení.
In: Inženýrská mechanika. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.- Krejčí , P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-9.
[Inženýrská mechanika 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089945 - UT-L 20020020 RIV CZ eng C
Březina, T. - Krejsa, J.
Q-learning used for control of AMB: reduced state definition.
In: Mendel 2002. - (Ed. Matoušek, J.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-6.
[Mendel 2002. Brno (CZ), 02.06.05-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

089980 - UT-L 20020055 RIV CZ cze C
Březina, T. - Krejsa, J. - Věchet, S.
Stochastická strategie při Q-učení užitá pro řízení AML.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 7-8.
[National conference with international participation Engineering Mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

093422 - UT-L 20020212 RIV CZ eng C
Chlada, M. - Převorovský, Z.
Threshold counting in wavelet domain.
In: Ewgae 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, CNDT 2002. - S. 1-10.
[Ewgae 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099020 - UT-L 20030016 RIV US eng J
Chlada, M. - Převorovský, Z.
Treshold counting in wavelet domain.
Journal of Acoustik Emission, 20 [1-4] 134-144 (2002).
[Ewgae 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089935 - UT-L 20020010 RIV CZ cze C
Chlup, H. - Kratochvíl, Z. - Pražák, J. - Musil, J.
Matematický model membránového čerpadla pro biomedicínské účely.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-6.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092506 - UT-L 20020127 RIV CZ cze C
Chlup, H. - Kratochvíl, Z. - Pražák, J. - Musil, J.
Matematické modelování membránového čerpadla.
In: Applied Mechanics : summer workshop. - (Ed. Konvičková, S.; Daniel, M.; Leiterman, D.). - Praha, ČVÚT 2002. - S. 83-90.
[Summer Workshop of Applied Mechanics /1./. Praha (CZ), 02.06.26 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

088807 - UFCH-W 20020085 RIV US eng J
Civiš, S. - Střižík, M. - Jaňour, Z. - Holpuch, J. - Zelinger, Z.
Wind Tunnel Simulation of Air Pollution Dispersion in a Street Canyon.
Journal of AOAC International, 85 [1] 243-248 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA MŠk(CZ) OC 715.50
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901
[Impact factor: 0.950(99) 1.066(00) 1.330(01) 0,907(02) 1.037(03) ]

089939 - UT-L 20020014 RIV CZ cze C
Červ, J.
Vlny v materiálech s kubickou anizotropií.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-8.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092494 - UT-L 20020115 RIV US eng C
Červ, J. - Valeš, F. - Volek, J. - Landa, M.
Wave propagation in plates under transverse impact loading.
In: International congress on sound and vibration : ICSV9. - Orlando, University of Central Florida 2002. - S. 1-8.
[International Congress on Sound and Vibration /9./. Orlando (US), 02.07.08-02.07.11 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076001

093417 - UT-L 20020207 RIV CZ cze C
Damašek, A. - Burda, P.
Numerické řešení proudění kolem profilu při velkých Reynoldsových číslech metodou konečných prvků.
In: Výpočtová mechanika 2002. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - I. Plzeň, ZČU Plzeň 2002. - S. 47-54.
[Výpočtová mechanika 2002 /18./. Nečtiny (CZ), 02.10.29-02.10.31 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391

089965 - UT-L 20020040 RIV CZ cze C
Damašek, A. - Burda, P.
Metoda SUPG pro řešení nestacionárního proudění za vyšších Reynoldsových čísel.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 17-20.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0391
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093418 - UT-L 20020208 RIV CZ cze C
Damašek, A. - Burda, P.
Proudění kolem profilu při velkých Reynoldsových číslech řešené metodou konečných prvků.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 5-12.
[Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089972 - UT-L 20020047 RIV CZ cze C
Daněk, O. - Vaněk, F. - Kozánek, J. - Pešek, L. - Procházka, P.
Magnetokinetická aparatura MKA-UT3.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-4.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0898

089999 - UT-L 20020074 CZ ENG A
Daněk, O. - Vaněk, F. - Procházka, P. - Kozánek, J. - Pešek, L.
Diagnostic Magneto-Kinetic Equipment MK3.
In: Book of Abstracts - Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437. - (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 12.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437.. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0898

089964 - UT-L 20020039 RIV CZ cze C
Dedouch, K. - Horáček, J. - Vampola, T. - Černý, L.
Modelování vokálního traktu člověka s uvažováním rozštěpu patra pomocí MKP.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-8.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093403 - UT-L 20020193 RIV CZ eng C
Dedouch, K. - Horáček, J. - Vampola, T. - Švec, J. G. - Kršek, P. - Havlík, R.
Acoustic modal analysis of male vocal tract for Czech vowels.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 13-20.
[National seminar with international participation Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

092501 - UT-L 20020122 RIV DE eng C
Dedouch, P. - Horáček, J. - Vampola, T. - Černý, L.
Finite element modelling of male vocal tract with consideration of cleft palate.
In: Forum Acusticum. - (Ed. Vorlander, M.-Pelorson, X.-Verge M.P.). - Stuttgart, Verlag, H. 2002. - S. 1-6.
[Forum Acusticum Sevilla 2002. Sevilla (ES), 02.09.16-02.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

089950 - UT-L 20020025 RIV CZ cze/eng G
Dobiáš, I.
Dynamika strojů 2002. (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 222 s.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089951 - UT-L 20020026 RIV CZ cze C
Dobiáš, I.
Program praktického využití poznatků badatelského výzkumu.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 13-20.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0392
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089974 - UT-L 20020049 RIV CZ cze C
Dobiáš, I.
S4P - program praktického využití poznatků badatelského výzkumu.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-2.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/0362

092500 - UT-L 20020121 RIV CZ cze/eng U
Dobiáš, I.
Dynamika strojů 2002. 2 s.
[ Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (K-EUR 51/2)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093547 - UT-L 20020220 RIV CZ cze/eng U
Dobiáš, I.
Dynamika strojů 2002. 2 s.
[ Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (K-EUR 32/2)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089962 - UT-L 20020037 RIV CZ cze C
Dobiáš, J.
Skenování a ukládání grafických dat.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 21-22.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089966 - UT-L 20020041 CZ cze A
Dobiáš, J.
Programováni s MPI.
In: Paralelní programování 2: abstrakty přednášek ze semináře. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 1-1.
[Paralelní programování /2./. Praha (CZ), 02.10.30 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072; GA AV ČR(CZ) IAK1019101

089990 - UT-L 20020065 RIV GB eng C
Dobiáš, J.
Parallel solution to contact problems by finite element method.
In: EPCC : semir. - Edinburgh, EPCC 2002. - S. 1-20.
[EPCC seminar. Edinburgh (GB), 02.06.20 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089991 - UT-L 20020066 RIV AT eng C
Dobiáš, J.
Comparative analysis of penalty method and kinematic contraint method in impact treatment.
In: Computational mechanics. - (Ed. Mang, H.A.; Rammerstorfer, F.G.; Eberhardsteiner, J.). - Vienna, Vienna university of tegnology Austria 2002. - S. 1-10.
[World Congress on Computational Mechanics /5./. Vienna (AT), 02.07.07-02.07.12 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092509 - UT-L 20020130 RIV CZ cze J
Drábková, S. - Uruba, V. - Křupala, J.
Některé aspekty numerického modelování interakce hlavního proudu a příčného proudu z trysky kruhového průřezu.
Sborník vědeckých prací VŠB TU Ostrava, 1 [1] 1-11 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

092476 - UT-L 20020097 RIV DE eng C
Dvořák, R.
Internal transonic flows.
In: IUTAM Symposium Transsonicum /4./. - (Ed. Sobieczky, H.). - Göttingen, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 1-8.
[IUTAM Symposium Transsonicum /4./. Göttingen (DE), 02.09.01-02.09.06 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450

092477 - UT-L 20020098 RIV CZ cze C
Dvořák, R.
Vliv sekundárního proudění na odtržení proudu v uzavřených zakřivených kanálech.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 21-24.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076901
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093420 - UT-L 20020210 RIV CZ cze C
Dvořák, R. - Luxa, M. - Kleinberg, K. - Štola, J.
Experimentální zařízení pro aerodynamický výzkum radiálních turbínových lopatkových mříží.
In: Colloquium fluid dynamics 2002 :proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, ÚT AVČR 2002. - S. 35,36.
[Colloquium fluid dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0450

093421 - UT-L 20020211 CZ cze/eng A
Dvořák, V. - Šafařík, P.
Teoretický výzkum struktury supersonockého proudění ve vstupní části směšovací komory 2 D ejektoru.
In: Colloquium fluid dynamics 2002 : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 1-1.
[Colloquium fluid dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]

092551 - UT-L 20020172 RIV CZ eng C
Dvořáková, P. - Trnka, J. - Veselý, J.
Optical method in diagnostic of transient dynamic responses in human skull.
In: Experimental stress analysis : international conference. - (Ed. Holý, S.; Řezníček, J.; Vítek, K.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 49-54.
[International conference experimental stress analysis /40./. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904

089977 - UT-L 20020052 RIV CZ eng C
Ehrenberger, Z. - Březina, T. - Houška, P.
Quaternion applications for robot modeling.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-8.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089960 - UT-L 20020035 RIV CZ cze C
Fuis, V.
Analýza reálných výrobních nepřesností na kuželovém kontaktním spojení hlavice a dříku.
In: Aplikovaná mechanika 2002. - Ostrava, VŠB Ostrava 2002. - S. 83-88.
[Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava (CZ), 02.04.08-02.04.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039

089985 - UT-L 20020060 RIV PL cze C
Fuis, V.
Výpočtové modelování napjatosti v keramické hlavici totální kyčelní endoprotézy.
In: Zeszyty naukowe katedry mechaniki stosowanej. - Gliwice, Politechnika Slaska, Wydzial mechaniczny technologiczny, Kat 2002. - S. 35-38.
[International seminar of Applied Mechanics /6./. Wisla (PL), 02.05.31-02.06.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974; GA ČR(CZ) GP101/01/P039

089987 - UT-L 20020062 RIV CZ cze C
Fuis, V.
Analýza napjatosti šikmo zatížené hlavice kyčelní endoprotézy s uvažováním rotačně symetrických výrobních nepřesností.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-4.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974

092484 - UT-L 20020105 RIV CZ cze C
Fuis, V.
Napjatostní analýza hlavice kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení.
In: Aplikovaná mechanika 2002. - Ostrava, VŠB 2002. - S. 77-82.
[Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava (CZ), 02.04.08-02.04.11 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974

092486 - UT-L 20020107 RIV CZ cze K
Fuis, V.
Analýza napjatosti v keramické hlavici kyčelní endoprotézy při šikmém zatížení.
In: Skelet 2002. - Praha, Centrum BioMedicínského inženýrství ČVUT Praha 2002. - S. 1-2.
[Skelet 2002. Praha (CZ), 02.03.27-02.03.28 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092497 - UT-L 20020118 RIV SIGLE CZ eng C
Fuis, V.
Analysis of the stress and reability of the ceramic head under oblique load.
In: Biomechanics of man 2002. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Čejkovice, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University 2002. - S. 193-195.
[Biomechanics of man 2002. Čejkovice (CZ), 02.11.12-02.11.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974

092532 - UT-L 20020153 RIV SIGLE CZ eng C
Fuis, V.
Analysis of the measured production inaccuracies of the contact areas of the hip joint endoprosthesis parts.
In: Biomechanics of man 2002. - (Ed. Jelen, K.- Kušová, S.- Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Čejkovice, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University 2002. - S. 196-199.
[Biomechanics of man 2002. Čejkovice (CZ), 02.11.12-02.11.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039

092553 - UT-L 20020174 RIV SK cze C
Fuis, V.
Analýza napjatosti femorální hlavice při šikmém zatížení.
In: Mechanical Engineering 2002. - (Ed. Švarc, P.). - Bratislava, STU Bratislava 2002. - S. 1-6.
[Mechanical Engineering 2002. Bratislava (SK), 02.10.23-02.10.24 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974

092554 - UT-L 20020175 RIV SK cze C
Fuis, V.
Napjatostní analýza v keramické hlavici kyčelní endoprotézy s uvažováním reálných výrobních nepřesností.
In: Mechanical Engineering 2002. - (Ed. Švarc, P.). - Bratislava, STU Bratislava 2002. - S. 1-6.
[Mechanical Engineering 2002. Bratislava (SK), 02.10.23-02.10.24 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039

089988 - UT-L 20020063 RIV CZ cze C
Fuis, V. - Hlavoň, P.
Zkušenosti z měření výrobních nepřesností na kontaktních plochách dříku a hlavice kyčelní endoprotézy a jejich modelování.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-7.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GP101/01/P039

092552 - UT-L 20020173 RIV GB eng C
Fuis, V. - Janíček, P.
Stress and reliability analyses of damaged ceramic femoral heads.
In: Damage & Fracture Mechanics /7./. - (Ed. Brebbia, C.; Nishida, S.). - 1.Southampton, WIT Press 2002. - S. 475-86.
[Damage & Fracture Mechanics /7./. Kihei (US), 02.10.15-02.10.17 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0974

089982 - UT-L 20020057 RIV CZ eng/cze C
Fuis, V. - Janíček, P. - Vlk, M.
Residual stress determination in EUCOR ceramics plasmatic coating.
In: Experimental stress analysis. - Praha, ČVUT FSI 2002. - S. 69-74.
[Experimental stress analysis.. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

100647 - UT-L 20030088 CZ eng D
Gabriel, D.
Numerical solution of large displacement contact problems by the finite element method. UT-L, UT-L 75 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0072
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089963 - UT-L 20020038 RIV CZ cze C
Hendrych, P. - Pešek, L. - Vaněk, F.
Dynamická analýza turbínové lopatky M4.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 35-40.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0898
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089954 - UT-L 20020029 RIV CZ cze C
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerické řešení obtékání oscilujícího profilu kanálu.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 33-36.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092547 - UT-L 20020168 RIV SK eng C
Honzátko, R. - Horáček, J. - Kozel, K.
Numerical solution of flow over a profile considering dynamical and aeroelastic effects.
In: Algoritmy 2002 : conference on scientific computing /16./. - (Ed. Handlovičová, A.; Krivá, Z.; Mikula, K.; Ševčovič, D.). - Bratislava, Slovak Technical University 2002. - S. 187-194.
[Conference of Scientific Computing : algoritmy 2002 /16./. Podbanské (SK), 02.09.08-02.09.13 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092493 - UT-L 20020114 RIV CZ cze C
Hora, P.
Vliv geometricé disperze na šíření napěťových vln.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 41 - 48.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396

092495 - UT-L 20020116 RIV CZ cze C
Hora, P.
Vliv tvaru budícího pulzu na šíření napěťových vln v tlusté desce.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0674

093546 - UT-L 20020219 CZ cze V
Hora, P. - Pelikán, V.
Příspěvek ke grafickému a paralelnímu zpracování molekulární dynamiky. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 49 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201

093409 - UT-L 20020199 RIV CZ cze C
Hora, P. - Šiňor, M.
Šíření napěťových vln v nehomogenním prostředí.
In: Defektoskopie 2002. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Brno University of Technology 2002. - S. 75-83.
[Defektoskopie 2002 : mezinárodní konference /32./. Liberec (CZ), 02.11.19-02.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396

089947 - UT-L 20020022 RIV CZ eng C
Horáček, J. - Dubuc, F.
Dynamic characteristics and stability of cylindrical shell conveying fluid.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 49-58.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089927 - UT-L 20020002 RIV DE eng C
Horáček, J. - Krampera, P. - Dedouch, P. - Vampola, T.
Simulation of the influence of a cleft on acoustic characteristics of human supraglottal spaces.
In: Forum Acusticum. - (Ed. Vorlander, M.-Pelorson, X.-Verge M. P.). - Stuttgart, Verlag H. 2002. - S. 1-6.
[Forum Acusticum Sevilla 2002. Sevilla (ES), 02.09.16-02.09.20 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

093401 - UT-L 20020191 RIV CZ cze C
Horáček, J. - Šidlof, P.
Numerické simulace kmitání lidských hlasivek při počátku fonace vlivem aeroelastické nestability.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 27-36.
[National seminar with international participation Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

093407 - UT-L 20020197 RIV US eng C
Horáček, J. - Švec, J. G.
Instability boundaries of a vocal fold modelled as a flexibly supported rigid body vibrating in a channel conveying fluid.
In: ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition : proceedings. - New York, ASME 2002. - S. 1-12.
[ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. New Orleans (US), 02.11.17-02.11.22 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

093415 - UT-L 20020205 RIV GB eng J
Horáček, J. - Švec, J. G.
Aeroelastic model of vocal-fold-shaped vibrating element for studying the phonation threshold.
Journal of Fluids and Structures, 16 [7] 931-955 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019
[Impact factor:0.444(92) 0.623(93) 0.333(94) 0.372(95) 0.709(96) 0.323(97) 0.633(98) 0.733(99) 0.491(00) 0.735(01) 0,508(02) 0.791(03) ]

089968 - UT-L 20020043 RIV CZ cze C
Horáček, J. - Švec, J. - Klepáček, I. - Vetešník, A. - Veselý, J.
Tvar hlasivek člověka při fonačním postavení.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

089983 - UT-L 20020058 RIV CZ eng K
Horáček, J. - Zolotarev, I.
Natural vibrations and stability of cylindrical shells in interaction with flowing fluid.
In: Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny. - (Ed. Malenovský, E.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-23.
[Seminář : Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny.. Brno (CZ), 02.06.24-02.06.25 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

090006 - UT-L 20020081 RIV CZ eng C
Horáček, J. - Zolotarev, I.
Free vibration and stability of cylindrical shells in interaction with flowing fluid.
In: Nonlinear dynamics of shells with fluid-structure interaction. - (Ed. Pellicano, F.; Mikhlin, Y.; Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 45-83.
[Nonlinear dynamics of shells with fluid-structure interaction. Praha (CZ), 02.07.20 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101

089936 - UT-L 20020011 RIV DE ger J
Hortel, M. - Škuderová, A.
Stosseffekte in nichtlinearen parametererregten Getriebesystemen.
Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 1 [1] 63-64 ( 2002).
[GAMM 2001. ETH Zürich (CH), 01.02.12-01.02.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225

089944 - UT-L 20020019 RIV CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K analýze dynamických jevů v silně nelineárních soustavách s kinematickými vazbami s děleným tokem výkonu.
In: Diagnostika 2002. - (Ed. Šťastný, J.). - Brno, Vojenská akademie 2002. - S. 45-50.
[Diagnostika 2002. Brno (CZ), 02.10.01-02.10.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225

089953 - UT-L 20020028 RIV CZ eng C
Hortel, M. - Škuderová, A.
The integrodifferential theory i the analysis of damping influence of internal dynamic of nonlinlinear parametric systems.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 59-64.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

090007 - UT-L 20020082 SIGLE SK eng A
Hortel, M. - Škuderová, A.
To the mathematical-physical modelling and solution of dynamic phenomena in a class of transmissive systems with spur gears.
In: Proceedings of the Abstracts, 6th International Conference Dynamics of Gear Drives. - (Ed. Mudrik, J.; Naď, M.; Ďuriš, R.). - Trnava, Slovak University of Technology, Department of Applied Mecha 2002. - S. 14.
[Dynamics of Gear Drives. Závažná Poruba (SK), 02.06.19-02.06.22 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225

093391 - UT-L 20020181 RIV CZ cze J
Höschl, C.
Poznámky k suchému tření v mechanice těles.
Bulletin ČSM, 2/02 [2] 14-20 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093392 - UT-L 20020182 RIV CZ cze C
Höschl, C.
Poznámky k proceduře line search.
In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. - (Ed. Plešek, J.; Gabriel, D.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR, VAMET s.r.o. 2002. - S. 7-12.
[Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. Praha (CZ), 02.09.14 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092546 - UT-L 20020167 RIV CZ cze J
Höschl, C. - Půst, L.
Příspěvek k formulaci matematického modelu záběru ozubených kol v dynamice soustav.
Inženýrská mechanika, 9 [4] 213-222 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099006 - UT-L 20030001 RIV CZ cze J
Höschl, C. - Půst, L.
Odpověď na diskusní příspěvky k formulaci matematického modelu záběru ozubených kol.
Inženýrská mechanika, 9 [6] 427-428 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092538 - UT-L 20020159 RIV FI eng C
Hošek, J. - Hrubý, J. - Studenovský, K.
Optical setup for condensation measurement with a shock tube.
In: Czech - Finnish aerosol symposium. - (Ed. Smolík, J.; Hämeri, K.). - 1.Helsinky, Aerolitutkimusseura ry 2002. - S. 54-58.
[Czech-Finnish Aerosol Symposium. Praha (CZ), 02.05.23-02.05.26 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1282

089932 - UT-L 20020007 RIV PL eng C
Hošek, J. - Trávníček, Z. - Peszynski, K.
Numerical simulation of an annular jet with a fluidic control.
In: Postepy w konstrukcji i sterowaniu. - Bydgoszcz, University of technology and agriculture 2002. - S. 1-15.
[Developments in machinery design and control. Bydgoszcz (PL), 02.10.03-02.10.05 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203

092540 - UT-L 20020161 RIV CZ cze/eng C
Houbová, E.
Fyzikální modelování proudění nad geograficky komplikovaným terénem.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 63-66.
[Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092478 - UT-L 20020099 RIV PL cze/eng C
Houfek, L.
Odezva rotorové soustavy s magnetickou spojkou.
In: Modelling and optimization of physical systems. - (Ed. Switonski, M.). - Gliwice, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej 2002. - S. 67-70.
[Mechanika stosowana. Wisla (PL), 02.05.31-02.06.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225

092479 - UT-L 20020100 RIV CZ cze C
Houfek, L.
Modelování servofluidních ložisek.
In: Aplikovaná mechanika 2002. - Ostrava, VŠB 2002. - S. 137-142.
[Scientific Conference with International Participation Applied mechanics 2002/4./. Ostrava (CZ), 02.04.08-02.04.11 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092480 - UT-L 20020101 RIV CZ cze C
Houfek, L.
Porovnání různých okrajových podmínek u dynamického modelu servo-fluidního ložiska.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT Brno 2002. - S. 1-2.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092481 - UT-L 20020102 RIV CZ cze/eng G
Houfek, L. - Krejčí, P. - Hlavoň, P.
Inženýrská mechanika 2002. (Ed. Houfek, L.; Krejčí, P.; Hlavoň, P.). - Brno, ÚMT VUT Brno 2002. - 336 s.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089952 - UT-L 20020027 RIV CZ cze C
Houška, P. - Březina, T. - Singule, V.
Koncepce mechatronické soustavy nohy kráčivého robotu.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfel, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-6.
[National conference with international participation engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092534 - UT-L 20020155 RIV FI eng C
Hrubý, J.
Nucleation experiments based on adiabatic expansion.
In: Czech-finnish aerosol symposium. - (Ed. Smolík, J.- Hameri, K.-). - Helsinky, Aerosolitutkimusseura ry 2002. - S. 62-67.
[Czech-finnish aerosol symposium. Praha (CZ), 02.05.23-02.05.26 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1282

092498 - UT-L 20020119 RIV SK cze C
Hyhlík, T. - Šafařík, P. - Maršík, F.
Modelování turbulence založené na termodynamické podmínce stability.
In: Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termodynamiky. - (Ed. Jablonický, J.; Tkáč, Z.). - Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2002. - S. 99-104.
[Medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky /21./. Račková dolina - Západné Tatry (SK), 02.06.05-02.06.07 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0364

100656 - UT-L 20030097 RIV CZ cze J
Janíček, P. - Pešlová, F. - Fuis, V. - Vémola, A. - Blažíková, J.
Lomy neoriginálních kulových kloubů ramene nápravy u osobního automobilu zahraniční výroby.
Soudní inženýrství, 13 [5] 235-251 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089986 - UT-L 20020061 RIV CZ cze C
Janiček, P. - Pešlová, F. - Kubíček, J. - Burša, J. - Fuis, V.
Metodologie určování mechanických charakteristik plazmatických nástřiků korundovo-baddeleyitové keramiky EUCOR.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-13.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092499 - UT-L 20020120 RIV SIGLE JP eng C
Jaňour, Z.
Visualization method in air pollution investigation by physical modeling.
In: Flow visualization. - (Ed. Kobayashi, T.). - Kyoto, Visualization Society of Japan 2002. - S. 1-11.
[International Symposium on Flow Visualization /10./. Kyoto (JP), 02.08.26-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3040101; GA ČR(CZ) GA205/01/1120; GA MŠk(CZ) OC 715.10

092487 - UT-L 20020108 RIV GB eng J
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Problem of the intermittency distributions in transitional boundary layers under flows with various scales of turbulence.
Proceedings in applied mathematics and mechanics, 1 [1] 298-299 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1057; GA ČR(CZ) GV101/98/K001

092488 - UT-L 20020109 RIV CZ cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Aproximace průběhu faktoru intermitence při zkráceném přechodu mezní vrstvy do turbulence.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 109-110.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001; GA ČR(CZ) GA101/00/1057

092489 - UT-L 20020110 DE eng A
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Generalization of Narasimha's approximation of intermittency distribution for by-pass transition.
In: GAMM 2002 - annual scienfic conference. - Augsburg, University of Augsburg 2002. - S. 71.
[GAMM 2002. Augsburg (DE), 02.03.25-02.03.28 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/98/K001; GA ČR(CZ) GA101/00/1057

092490 - UT-L 20020111 RIV GB eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Wall-friction intermittency in transitional flat plate boundary layer in turbulent free stream.
In: Advances in turbulence /9./. - (Ed. Castro, I.P.; Hancock, P.E.; Thomas, T.G.). - Barcelona, Intern. Centre for Num. Meth. in Engineering 2002. - S. 1-2.
[Advances in turbulence /9./. Southampton (GB), 02.07.02-02.07.05 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001; GA ČR(CZ) GA101/00/1057

092491 - UT-L 20020112 RIV SK cze C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Ověření předpokladů teorie měření anemometrem se žhaveným drátkem v proudu směsi vzduchu a helia.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - (Ed. Malcho, M.). - Žilina, Žilinská universita v Žilině v EDIS 2002. - S. 292-297.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Oravský Biely Potok (SK), 02.04.25-02.04.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076903

092556 - UT-L 20020177 RIV CZ eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Preliminery results of conditional anaysis of the wall-friction during boundary layer transition.
In: Colloquium fluid dynamics 2002. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 77-80.
[Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001; GA ČR(CZ) GA101/00/1057

112943 - UT-L 20040022 RIV PL eng J
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V. - Stepieň, M.
Investigation of the intermittency factor in a transitional boundary layer near the wall.
Turbulence, 8-9 [8-9] 189-198 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076403
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093548 - UT-L 20020221 RIV CZ eng U
Jonáš, P. - Uruba, V.
Fluid dynamics 2002. 3 s.
[ Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (K-EUR 74/9)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001; GA ČR(CZ) GA101/00/1057

089946 - UT-L 20020021 RIV CZ eng C
Kocanda, L.
Application of two appropriate analytical approaches to the piecewise linear system stability analysis of periodic motion based on eigenvalue and small difference methods.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 69-76.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670; GA MŠk(CZ) OC P4.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089969 - UT-L 20020044 RIV CZ eng C
Kocanda, L.
Chaotic Motions of Impact Oscillator with Kelvin-Voigt Impact Model Investigated by Numerical Simulation.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-6.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

090013 - UT-L 20020088 RIV RU eng C
Kocanda, L.
Particular Features of the Kelvin-Voigt Impact Oscillator.
In: 4th Euromech Nonlinear Oscillations Conference, Book of Abstract. - (Ed. Kireenkov, A. A.). - Moskva, Institute for Problems in Mechanics, RAS 2002. - S. 30.
[Euromech Nonlinear Oscillations Conference / 4./. Moskva (RU), 02.08.19-02.08.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

092550 - UT-L 20020171 RIV CZ eng C
Kocanda, L.
Analytical approaches of local stability investigation applied to piecewise linear vibrating system - Kelvin-Voigt impact oscillator.
In: Výpočtová mechanika. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU Plzeň 2002. - S. 199-206.
[Výpočtová mechanika 2002 /18./. Nečtiny (CZ), 02.09.29-02.09.30 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0170

092543 - UT-L 20020164 RIV CZ cze C
Kolman, R. - Kuliš, Z. - Trnka, J. - Plešek, J. - Pták, S.
Numerické a experimentální studium šíření napěťových vln v tenké ocelové desce.
In: Numerické a experimentální studium šíření napěťových vln v tenké ocelové desce. - Praha, ČVUT FS Praha 2002. - S. 1-11.
[Workshop 2002. Praha (CZ), 02.06.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904

090001 - UT-L 20020076 RIV TR eng J
Kozánek, J.
Resolvent of matrix polynomials, pseudospectra and inversion problems.
Selcuk Journal of Applied Mathematics, 3 [1] 49-80 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

093550 - UT-L 20020223 RIV CZ eng U
Kozánek, J.
Identification and updating methods of chemical structures. 3 s.
[ Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (K-EUR 59/45)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

093400 - UT-L 20020190 RIV CZ cze C
Kozánek, J. - Berthelot, F.
Pseudospektra a nestacionární buzení.
In: Interaction and Feedbacks 2002 :proccedings. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Institute of Thermomechanics AS CR 2002. - S. 51-58.
[Interaction of dynamics systems with surroundings systems with feedbacks. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

090002 - UT-L 20020077 RIV CZ eng G
Kozánek, J. - Poppová, L.
Book of Abstracts - Identification and Updating Methods of Mechanical Structures EUROMECH 437. (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 75 s.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

089997 - UT-L 20020072 CZ eng A
Kozánek, J. - Šafr, M. - Pavelka, J. - Půst, L.
The design concept of contactless bearings and their mathematical models.
In: Identification and Updating Methods of Mechanical Structures : book of abstracts. - (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 24.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

089955 - UT-L 20020030 RIV CZ eng C
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Performance of several turbulence models in impinging jet flows.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 41-44.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA201/02/0684
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089989 - UT-L 20020064 RIV CZ eng K
Kozel, K. - Louda, P. - Příhoda, J.
Comparison of turbulence models for impinging jet flows.
In: Seminar Workshop 2002. - Praha, ČVUT 2002. - S. 1-2.
[Workshop 2002. Praha (CZ), 02.02.11-02.02.13 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001

093405 - UT-L 20020195 RIV CZ eng C
Krampera, P. - Horáček, J. - Dedouch, K. - Vampola, T.
Numerical simulation of pronunciation of vowels based on FE models of human supraglottal acoustic spaces.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 59-64.
[National seminar with international participation Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

089934 - UT-L 20020009 RIV CZ cze C
Kratochvíl, C. - Grepl, R.
Rázy v pohonových soustavách a jejich identifikace.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0225; GA ČR(CZ) GA102/00/1586

092525 - UT-L 20020146 RIV CZ eng C
Kratochvíl, C. - Krejsa, J. - Grepl, R.
Contribution to solution of drive sytem with tooth wheels.
In: Inženýrská mechanika 2002. - Brno, VUT 2002. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering mechanics. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/1586

092523 - UT-L 20020144 RIV CZ cze C
Krejčí, P. - Ondrůšek, Č.
Optimalizace vlastností magnetické spojky s permanentními magnety.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Krejčí, P.; Hlavoň, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering mechanics. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/1586; GA ČR(CZ) GA101/00/0478

092524 - UT-L 20020145 RIV PL cze/eng C
Krejčí, P. - Ondrůšek, Č.
Optimalizace návrhu magnetické spojky.
In: Modelling and optimization of physical systems. - (Ed. Mezyk, A..; Switonsji, E.). - Gliwice, Politechnika Slaska 2002. - S. 97-100.
[Mechanika stosowana. Wisla (PL), 02.05.31-02.06.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/1586; GA ČR(CZ) GA101/00/0478

093423 - UT-L 20020213 RIV CZ eng C
Krofta, J. - Převorovský, Z. - Blaháček, M. - Raab, M.
Acoustic emission during structure changesin semi-crystaline polymers.
In: Ewgae 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, CNDT 2002. - S. 1-8.
[EWGAE 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099021 - UT-L 20030017 RIV CZ eng J
Krofta, J. - Převorovský, Z. - Blaháček, M. - Raab, M.
Acoustic emission during structure changes in semi-crystalline polymers.
Jornal of Acoustic Emission, 20 [1-4] 274-284 (2002).
[Ewgae 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093029 - UFP-V 20020036 RIV US eng J
Kroupa, F. - Plesek, J.
Nonlinear elastic behavior in compression of thermally sprayed materials.
Materials Science and Engineering A. A, 328 [1] 1-7 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094; GA ČR(CZ) GA101/99/0834
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

093030 - UFP-V 20020037 CZ eng J
Kroupa, F. - Plesek, J.
The effect of uniaxial pressure on elestic parameters of plasma-sprayed ceramics.
Acta Technica CSAV, 47 [1] 39-46 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094; GA ČR(CZ) GA101/99/0834
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910

097334 - UFP-V 20020120 RIV CZ eng C
Kroupa, F. - Plesek, J.
Elastic nonlinearity due to microcracks in thermally sprayed materials.
In: Proceedings of Euromech Colloquium 430. - (Ed. Plešek, J.). - Prague, Institute of Thermomechanics AS CR 2002. - S. 105-115.
[EUROMECH 430 Colloquium.. Prague (CZ), 01.10.03-01.10.05 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094; GA ČR(CZ) GA101/99/0834
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910

097335 - UFP-V 20020121 RIV US eng J
Kroupa, F. - Plesek, J.
Bending of Beams With Elastically Non-Linear Coatings.
Journal of Thermal Spray Technology, 11 [4] 508-516 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
[Impact factor: 0.800(97) 0.707(99) 0.816(00) 0.862(01) 0,591(02) 0.726(03) ]

092537 - UT-L 20020158 RIV CZ eng C
Landa, M. - Blaháček, M. - Zídek, J.
Evaluation of anisotropic properties of composites using laser-generated ultrasound.
In: International symposium on mechanics of composites. - (Ed. Černý, M.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 91-99.
[Anniversary of centre for composite materials and structures /10./. Praha (CZ), 02.10.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396; GA AV ČR(CZ) IAA2076001

093396 - UT-L 20020186 RIV US eng J
Landa, M. - Červ, J. - Machová, A. - Rosecký, Z.
Acoustic emission sources by atomistic simulations.
Journal of Acoustic Emission, 20 [2] 25-38 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D106; GA AV ČR(CZ) IAA2076001; GA AV ČR (CZ) IAA2076201

089975 - UT-L 20020050 RIV CZ cze C
Landa, M. - Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Plešek, J.
Použití identifikačních metod v resonanční ultrazvukové spektroskopii.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-8.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396

090000 - UT-L 20020075 CZ eng A
Landa, M. - Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Novák, V.
Resonant ultrasound spectroscopy and dynamic system identification.
In: Book of Abstracts - Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437. - (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 26.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D106

092520 - UT-L 20020141 RIV CZ eng C
Landa, M. - Novák, V. - Blaháček, M. - Šittner, P.
Investigation of transformation processes in shape memory alloys based on monitoring acoustic emission activity.
In: EWGAE 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Czech society for NDT 2002. - S. 293-300.
[European conference on acoustic emission testing /25./. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

092474 - UT-L 20020095 RIV CZ eng J
Landa, M. - Plešek, J.
Contrast enhancement of ultrasonic imaging of internal stresses in materials.
Ultrasonics, 40 [1] 531-535 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D106; GA ČR(CZ) GA101/99/0834
[Impact factor: 0.735(99) 0.711(00) 0.629(01) 0,844(02) 0.780(03) ]

092508 - UT-L 20020129 RIV CZ eng C
Landa, M. - Plešek, J. - Urbánek, P. - Novák, V.
Evalution of anisotropic elastic properties by ultrasonic methods.
In: Experimental stress analysis : international conference. - (Ed. Holý, S.; Řezníček, J.; Vítek, K.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 141-146.
[International conference experimental stress analysis /40./. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/00/D106; GA ČR(CZ) GA106/01/0396

092530 - UT-L 20020151 RIV CZ eng C
Landa, M. - Wevers, M.
Acoustic emission during constant loading or constant deformation tests of AISI 304 stainless steel in 5N H2SO4 + 0.1 M NaCl.
In: EWGAE 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Czech society for NDT 2002. - S. 301-307.
[European conference on acoustic emission testing /25./. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396

099056 - UT-L 20030052 RIV SK eng J
Laš, V. - Červ, J. - Zemčík, R.
Influence of crack location on values of stress and J-integral in shock-loaded strips.
Acta Mechanica Slovaca, 6 [1] 37-48 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0674; GA AV ČR(CZ) IAA2076001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092507 - UT-L 20020128 RIV CZ eng C
Leitermann, D. - Chlup, H. - Pražák, J. - Konvičková, S.
Realistic simulation of the pulse wave in the vessel in vitro.
In: Applied Mechanics : summer workshop. - (Ed. Konvičková, S.; Leitermann, D.; Matej, D.). - Praha, ČVÚT 2002. - S. 98-104.
[Summer Workshop of Applied Mechanics. Praha (CZ), 02.06.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093426 - UT-L 20020216 RIV GB eng J
Lundberg, B. - Okrouhlík, M.
Approximate Transmission Equivalence of Elastic Bar Transitions under 3D conditions.
Journal of Sound and Vibration, 2002, [5] 941-954 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95)0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00)0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

092559 - UT-L 20020180 RIV CZ ger K
Luxa, M. - Jonáš, P. - Šafařík, P.
Eintrittentwurf des Windkanals.
In: Fluid mechanics and thermodynamics. - (Ed. Ježek, J.; Nožička, J.; Adamec, J.; Šafařík, P.). - Praha, Jiří Nožička- GRADIENT 2002. - S. 29-39.
[Konference studentske tvurci cinnosti FSI ČVUT. Praha (CZ), 02.05.24 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092558 - UT-L 20020179 DE eng A
Luxa, M. - Šafařík, P.
Transonic flow past plane cascades: experimental data analysis.
In: IUTAM Symposium Transsonicum /4./ : book of abstracts. - Goettingen, DLR 2002. - S. 59-60.
[IUTAM Symposium Transsonicum /4./. Goettingen (DE), 02.09.02-02.09.06 (EUR)]

092483 - UT-L 20020104 RIV GB eng J
Machová, A.
Residual stress in Fe-Cu alloys at 0 and 600 K.
Computational Materials SCience, 24 [4] 534-543 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076701
[Impact factor: 0.673(99) 0.672(00) 0.677(01) 0,856(02) 1.003(03) ]

092482 - UT-L 20020103 RIV SK cze J
Machová, A. - Landa, M. - Červ, J. - Rosecký, Z.
Charakteristika zdroje akustické emise podle atomárních simulací.
Materiálové inžinierstvo, 9 [1] 23-30 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076201; GA AV ČR(CZ) IAA2076001; GA ČR(CZ) GA106/00/D106

090011 - UT-L 20020086 RIV CZ cze K
Mareš, R. - Šifner, O.
Autorizovaný software pro termodynamické vlastnosti vody a páry.
In: Energetické stroje 2002 : proudění - sdílení tepla. - (Ed. Bielko, J.; Klášterka, H.). - Plzeň, ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra energetických strojů a 2002. - S. 49-54.
[Energetické stroje 2002, proudění - sdílení tepla. ZČU Plzeň (CZ), 02.06.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099032 - UT-L 20030028 RIV CZ eng J
Mareš, R. - Šifner, O.
Temperature conversion of coefficient of thermal conductivity.
Proceedings University of West Bohemia in Pilsen. natural and Engineering Sciences, 2002/ [1] 65-70 (2002).
[IAPWS Meeting 2002. Argentina (AR), 02.08.21-02.08.26 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

090005 - UT-L 20020080 RIV PL eng C
Maršík, F. - Delale, C. - Sedlář, M.
Condensation and Cavitation in the Water and Water Mixture.
In: Heat 2002. - (Ed. Poniewski, M. E.). - Kielce, Wydavnictwo Politechniky Swietokrzyskiej 2002. - S. 61-68.
[International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems /3./. Baranów Sandomiersky, Poland, (PL), 02.06.24-02.06.27 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1282; GA ČR(CZ) GA101/02/0364; GA AV ČR (CZ) IBS2076003

089995 - UT-L 20020070 PL eng C
Maršík, F. - Převorovská, S. - Štembera, V.
The Influence of Compliance and Resistance of Arteries on Korotkoff Sound Generation in Numerical Modelling.
In: Conference of European Society of Biomechanics. - (Ed. R. Bedzinski, C. Pezowicz, K. Scigala). - Wroclaw, Widawnicza Politechniky Wroclawskiej 2002. - S. 716-717.
[Proceedings of the conference of European society of biomechanics /13./. Wroclaw (PL), 02.09.01-02.09.04 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA50263

092557 - UT-L 20020178 RIV CZ eng C
Maršík, F. - Převorovská, S. - Štembera, V.
Viscoelastic properties of arteries - KorotkoffĽ sound generation.
In: Biomechanics of man 2002. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Praha, FTVS UK, Česká společnost pro biomechaniku 2002. - S. 27-29.
[Biomechanics of man 2002. Čejkovice (CZ), 02.11.12-02.11.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092519 - UT-L 20020140 RIV CZ eng C
Matějovič, P. - Bahníková, M. - Pásek, M. - Šimurdová, M. - Šimurda, J.
Voltage and frequency dependent block of sodium current in cardiac cells. Comparison of the effect of two antiarrhythmic drugs.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. - (Ed. Jan, J.; Kozumplík, J.; Provazník, I.). - Brno, Brno University of Technology 2002. - S. 214-216.
[Biosignal 2002. Brno (CZ), 02.06.26-02.06.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092531 - UT-L 20020152 RIV CZ sla C
Mazúch, T. - Horáček, J. - Veselý, J. - Trnka, J.
Numerické a experimentálne vyšetrovanie vplyvu kvapaliny na vlastné kmitanie valcovej nádoby.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 65-70.
[National seminar with international participation Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101

089929 - UT-L 20020004 RIV CZ eng J
Mazúch, T. - Trnka, J.
Bending waves in an elastic plate generated by ultra short impuls.
Acta technica CSAV, 47 [3] 293-303 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089931 - UT-L 20020006 DE eng A
Mazur, O. - Jonáš, P. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Measurement of velocity and concentration in a stream of a helium-air mixture by hot-wire/film anemometry.
In: GAMM 2002: annual scientific conference. - Heidelberg, Springer-Verlag Heidelberg 2002. - S. 1.
[GAMM 2002. Augsburg (DE), 02.03.25-02.03.28 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

092496 - UT-L 20020117 RIV CZ cze C
Mazur, O. - Jonáš, P. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Dvě metody měření rychlosti a koncentrace v proudu směsi dvou plynů.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, Institutof mechanics of solids, VUT Brno 2002. - S. 1-6.
[Inženýrská mechanika 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

092555 - UT-L 20020176 RIV CZ cze/eng C
Mazur, O. - Jonáš, P. - Šarboch, J. - Uruba, V.
Zdokonalená metoda kalibrace sond se dvěma žhavenými čidly pro současné měření rychlosti a koncentrace v proudu směsi plynů.
In: Colloquium fluid dynamics 2002. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 121-124.
[Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

092492 - UT-L 20020113 RIV SK cze C
Mazur, O. - Jonáš, P. - Uruba, V. - Šarboch, J.
Měření rychlosti a koncentrace v proudu směsi dvou plynů.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - (Ed. Malcho, M.). - Žilina, Žilinská universita v Žilině v EDIS 2002. - S. 298-303.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Oravský Biely Potok (SK), 02.04.25-02.04.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076903; GA MŠk(CZ) OC 715.90

092504 - UT-L 20020125 RIV CZ cze C
Musil, J. - Chlup, H. - Leitermann, D. - Pražák, J.
Modelová aproximace odporu v srdečně cévním systému.
In: Applied Mechanics : summer workshop. - (Ed. Konvičková, S.; Leitermann, D.; Daniel, M.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 171-174.
[Summer Workshop of Applied Mechanics /1./. Praha (CZ), 02.06.26 ( EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089937 - UT-L 20020012 RIV CZ cze C
Musil, J. - Leitermann, D.
Testování podpory srdečního selhání.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-4.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092527 - UT-L 20020148 RIV CZ eng C
Novák, J. - Maršík, F.
Classification of cardiovascular system with respect to the heart load.
In: Biomechanics of man 2002 : proceedings. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Praha, FTVS UK, Česká společnost pro biomechaniku 2002. - S. 34-37.
[Proceedings of International Conference on biomechanics of man 2002. Čejkovice (CZ), 02.11.12-02.11.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092526 - UT-L 20020147 CZ cze A
Novotný, J.
Paralelizace některých algoritmů lineární algebry užitím OpenMP a MPI.
In: Paralelní programování : abstrakty přednášek ze semináře. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 1-1.
[Paralelní programování 2. Praha (CZ), 02.10.30 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAK1019101; GA ČR(CZ) GA101/02/0391

093414 - UT-L 20020204 RIV CZ cze C
Novotný, J. - Burda, P.
Paralelisace přímých metod pro řešení velkých soustav lineárních rovnic.
In: Výpočtová mechanika 2002. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU Plzeň 2002. - S. 1-8.
[Výpočtová mechanika 2002 /18./. Nečtiny (CZ), 02.10.29-02.10.31 ( EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2120201

090016 - UT-L 20020091 CZ cze A
Okrouhlík, M.
Od Gaussovy eliminace přes GRID ke kvantovým počítačům.
In: Paralelní programování 2 : abstrakty přednášek ze semináře. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 1-2.
[Paralelní programování 2. Praha (CZ), 02.10.30 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1019002; GA ČR(CZ) GA101/02/0072

089978 - UT-L 20020053 RIV KP eng C
Okrouhlík, M. - Lundberg, B.
Assessment of rock drilling efficiency based on theoretical and numerical stress wave considerations.
In: Structural engineering and mechanics. - (Ed. Choi, Ch.K.; Schnobrich, W.C.). - Busan, Techno-Press 2002. - S. 1-8.
[International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics /2./. Busan (KP), 02.08.21-02.08.23 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1019101

090009 - UT-L 20020084 RIV CZ eng J
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Arrhythmogenic effect of extracellular K- depletion is prevented by the transverse-axial tubular system in a ventricular cardiac cell model.
Scripta Medica, 75 [4] 179-186 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092512 - UT-L 20020133 RIV SIGLE CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
The role of transverse-axial tubular system in ventricular cardiac cell arrhythmogenesis: A simulation study.
In: Biomechanics of man 2002. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Čejkovice, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University 2002. - S. 42-44.
[Biomechanics of man 2002. Čejkovice (CZ), 02.11.12-02.11.15 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GP204/02/D129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092515 - UT-L 20020136 RIV CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Quantitative modelling of effect of transverse-axial tubular system on electrical activity of cardiac cells: development of model.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Svratka, Institute of Mechanics of Solids, UT Brno 2002. - S. 1-8.
[National conference with international participation Engineering mechanics. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]

092516 - UT-L 20020137 RIV CZ eng C
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Quantitative modelling of effect of transverse-axial tubular system on electrical activity of cardiac cells under low [K+]e.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images. - (Ed. Jan, J.; Kozumplík, J.; Provazník, I.). - Brno, Brno University of Technology 2002. - S. 424-426.
[Biosignal 2002. Brno (CZ), 02.06.26-02.06.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919; CEZ:MSM 141100004

092542 - UT-L 20020163 SK eng A
Pásek, M. - Christé, G. - Šimurda, J.
Role of TAT-system in cardiac excitability: investigation in a quantitative model of a ventricular cardiac cell.
In: New frontiers in basic cardiovascular research : program and abstracts. - (Ed. Zahradníková, A.; Zahradník, I.). - Praha, Institute of Molecular Philosophy and Genetics, Slovak Acade 2002. - S. 47-47.
[New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. Smolenice (SK), 02.10.04 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA204/02/D129; GA AV ČR(CZ) IAA52021

089967 - UT-L 20020042 RIV NL eng J
Pátek, J. - Klomfar, J.
Measurement of the thermal conductivity of argon and methane: a test of a transient hot-wire apparatus.
Fluid Phase Equilibria, 198 [1] 147-163 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/1034
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.786(91) 0.734(92) 0.858(93) 0.906(94) 1.024(95) 1.155(96) 1.065(97) 0.829(98) 0.929(99) 0.869(00) 1.217(01) 1,011(02) 1.165(03) ]

092529 - UT-L 20020150 RIV CZ cze C
Pátek, J. - Klomfar, J. - Čapla, L. - Buryan, P. - Rottner, M.
Experimentální stanovení součinitele tepelné vodivosti pro dva vzorky zemního plynu.
In: Mezinárodní konference kursů celoživotního vzdělávání. - (Ed. Buryan, P.). - Praha, VŠCHT 2002. - S. 24-36.
[Mezinárodní konference kursů celoživotního vzdělávání /1./. Pavlov (CZ), 02.09.30-02.10.02 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0434

093553 - UT-L 20020226 RIV CZ eng U
Pellicano, F. - Mikhlin, Y. - Zolotarev, I.
Nonlinear dynamics of shell with fluid-structure interaction. . 2 s.
[ Praha (CZ), 02.06.07-02.06.08 (K-EUR 11/10)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101

089984 - UT-L 20020059 RIV PL eng M
Peszynski, K. - Trávníček, Z.
Jet flow visualization for an axi-symmetric nozzle.
In: Development in Control and Machinery Design. - (Ed. Sempruch, J.). - Bydgoszcz, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolnicznej 2002. - S. 55-64.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/0059; GA ČR(CZ) GA101/99/0060

089976 - UT-L 20020051 RIV CZ cze C
Pešek, L.
The contribution to the identification of non-linear viscous element of dissipation layer in mechanical systems.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-5.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241

093402 - UT-L 20020192 RIV CZ cze C
Pešek, L. - Horáček, J. - Trnka, J. - Veselý, E.
Modelování vlivu mozkové tkáně na šíření vln v lidské lebce po rázovém zatížení.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 99-106.
[National seminar with international participation Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV106/98/K019

093404 - UT-L 20020194 RIV CZ cze C
Pešek, L. - Půst, L.
Numerické simulace interakce mechanických a tepelných dějů při kmitání.
In: Interakce a zpětné vazby ´2002 : sborník referátů. - (Ed. Zolotarev, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 107-114.
[National seminar with international participation Interaction and Feedbacks ´2002 /9./. Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241

090010 - UT-L 20020085 RIV CZ ENG C
Pešek, L. - Veselý, J.
Time-domain identification of non-linear reological models in a sandwich mechanical system.
In: Book of Abstracts - Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437. - (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 39.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures - EUROMECH 437. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241

092503 - UT-L 20020124 RIV BE eng C
Pešek, L. - Veselý, J.
Parametric identification of non-linear models of an internal dissipation layer in mechanical systems.
In: ISMA2002 : proceedings. - (Ed. Sas, P.; VanHal, B.). - Leuven, KU 2002. - S. 471-479.
[International Conference on Modal Analysis, Noise and Vibration. Leuven (BE), 02.09.16-02.09.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241

093411 - UT-L 20020201 CZ ENG A
Pešek, L. - Veselý, J.
Time-domain identification of non-linear reological models in a sandwich mechanical system.
In: Identification and Updating Methods of Mechanical Structures : EROMECH Coloquium 437 : book of abstracts. - (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 24.
[Identification and updating methods of mechanical structures : EUROMECH Colloquium 437 : book of abstract. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241

089981 - UT-L 20020056 RIV CZ eng C
Pešlová, F. - Janíček, P. - Filípek, J. - Fuis, V.
Abrasive and cavitation deterioration of thin layers of EUCOR ceramics.
In: Experimental stress analysis. - Praha, ČVUT FSI 2002. - S. 215-220.
[Experimental stress analysis.. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089971 - UT-L 20020046 RIV CZ eng C
Peterka, F.
Oscillator with Hertzs model of soft impacts.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-3.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

090015 - UT-L 20020090 RIV RU eng C
Peterka, F.
Special problems of the oscillator with soft impacts.
In: Book of abstracts : Euromech nonlinear oscillations conference. - Moskva, The Institute for Problems in Mechanics Russian Acad. of Sci 2002. - S. 39.
[Euromech nonlinear oscilations conference /4./. Moskva (RU), 02.08.19-02.08.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

092548 - UT-L 20020169 RIV CZ eng C
Peterka, F.
Transition from impactless into impact motion in oscillators with soft impacts.
In: Výpočtová mechanika. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU Plzeň 2002. - S. 349-356.
[Výpočtová mechanika 2002 /18./. Nečtiny (CZ), 02.09.29-02.09.30 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

089948 - UT-L 20020023 RIV CZ eng C
Peterka, F. - Čipera, S.
Regions of subharmonic motions of the oscillator with Hertz's model of impact.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 145-152.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089970 - UT-L 20020045 RIV CZ eng C
Peterka, F. - Tondl, A.
Subharmonic motions of the oscillator with soft impacts.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-5.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093398 - UT-L 20020188 RIV CZ eng G
Plešek, J.
Formulations and constitutive laws for very large strains. (Ed. Plešek, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 225 s.
[Euromech Colloquium 430. Praha (CZ), 01.10.03-01.10.05 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094; GA ČR(CZ) GA101/99/0834

093551 - UT-L 20020224 RIV CZ eng U
Plešek, J.
Formulations and constitutive laws for very large strains. 3 s.
[ Praha (CZ), 02.10.03-02.10.05 (K-WRD 32/17)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094; GA ČR(CZ) GA101/99/0834

093554 - UT-L 20020227 RIV CZ cze U
Plešek, J. - Gabriel, D.
Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.11.14 (K-EUR 16/1)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0094

093413 - UT-L 20020203 RIV CZ cze C
Podruh, J. - Pešek, L.
Numerická analýza ortotropních vlastností ocelové kruhové desky.
In: Výpočtová mechanika. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU Plzeň 2002. - S. 357-362.
[Výpočtová mechanika 2002 /18./. Nečtiny (CZ), 02.09.29-02.09.30 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0241

100646 - UT-L 20030087 CZ eng D
Poživilová, A.
Constitutive modelling of hyperelastic materials using the logarithmic description. UT-L, UT-L 112 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089933 - UT-L 20020008 RIV CZ cze C
Poživilová, A. - Plešek, J.
Elastomery : konstitutivní modelování, identifikace materiálových parametrů a porovnání s experimentem.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-9.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092511 - UT-L 20020132 RIV CZ cze M
Pražák, J. - Štol, M. - Musil, J.
Prolegomena ke každé příští lubrikaci umělých kloubů.
In: Komplexita biomateriálů a tkáňových struktur. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Praha, UK FTVS 2002. - S. 114-124.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089941 - UT-L 20020016 RIV CZ cze B
Převorovská, S. - Maršík, F.
Interakce respiračního a kardiovaskulárního systému člověka : studijní texty. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 91 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093394 - UT-L 20020184 RIV CZ cze M
Převorovská, S. - Maršík, F.
Fyzikální a biomechanické vlastnosti krve a její transport v kardiovaskulárním systému člověka.
In: Komplexita biomateriálů a tkáňových struktur. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Praha, FTVS UK 2002. - S. 268-308.
Grant: GA ČR(CZ) GA106/98/1373

092502 - UT-L 20020123 RIV CZ cze C
Převorovská, S. - Maršík, F. - Musil, J.
Numerický model kardiovaskulárního a respiračního systému.
In: Inteligentní systémy ve zdravotní péči. - Praha, FEL, ČVUT, Praha 2002. - S. 1-6.
[Inteligentní systémy ve zdravotní péči. Praha (CZ), 02.09.23-02.09.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093393 - UT-L 20020183 RIV CZ eng C
Převorovská, S. - Maršík, F. - Musil, J.
Dynamics of cardiovascular and respiratory system.
In: Biomechanics of man 2002. - (Ed. Jelen, K.; Kušová, S.; Chalupová, M.; Otáhal, J.). - Praha, FTVS UK Praha, Česká společnost pro biomechaniku 2002. - S. 51-53.
[Biomechanics of man 2002. Čejkovice (CZ), 02.11.12-02.11.15 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093424 - UT-L 20020214 RIV CZ eng C
Převorovský, D. - Převorovský, Z. - Asserin, J. - Varchon, D.
Acoustic emission characteristic of surface friction bio-medical application.
In: Ewgae 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, CNDT 2002. - S. 1-6.
[EWGAE 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

099019 - UT-L 20030014 RIV US eng J
Převorovský, D. - Převorovský, Z. - Asserin, J. - Varchon, D.
Accoustic emission characterictics of surface friction in bio-medical appplication. .
Jornal of, 20 [1-4] 285-291 (2002).
[Ewgae 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093425 - UT-L 20020215 RIV CZ eng H
Převorovský, Z.
Notes on wave and waveguide concepts in AE. (Ed. Mazal, P.). - Brno, CNDT 2002. - 8 s.
[Ewgae 2002. Praha (CZ), 02.09.11-02.09.13 (EUR)]

099047 - UT-L 20030043 RIV CZ cze J
Převorovský, Z. - Krofta, J. - Blaháček, M. - Raab, M.
Akustická emise při tahových zkouškách semikrystalických polymerů.
NDT Welding Bulletin, 12 [4] 44-49 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA4050904; GA MŠk(CZ) OC P4.30
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093428 - UT-L 20020218 RIV CZ eng C
Převorovský, Z. - Vodička, J.
Genetic Algorithm and Numerical Simulations in Ultrasonic NDT.
In: Defektoskopie 2002 : proceedings. - (Ed. Mazal, P.). - Liberec, CNDT 2002. - S. 207-213.
[Defektoskopie 2002. Liberec (CZ), 02.11.19-02.11.21 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC P4.30

093410 - UT-L 20020200 RIV CZ cze C
Přibáň, M. - Hora, P.
Prostorová lokalizace zdrojů AE v tlustostěnných konstrukcích.
In: Defektoskopie 2002. - (Ed. Mazal, P.). - Brno, Brno University of Technology 2002. - S. 213-220.
[Defektoskopie 2002 : mezinárodní konference /32./. Liberec (CZ), 02.11.19-02.11.21 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0674

089928 - UT-L 20020003 RIV DE eng J
Příhoda, J.
Skin friction in wall jet flows.
ZAMM - Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 81 [ S4] S933-S934 (2002).
[Annual Meeting GAMM. Göttingen (DE), 00.04.02-00.04.07 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919
[Impact factor:0.142(91) 0.174(92) 0.133(93) 0.388(94) 0.105(95) 0.182(96) 0.128(97) 0.107(98) 0.171(99) 0.407(00) 0.238(01) 0,085(02) 0.154(03) ]

089957 - UT-L 20020032 RIV CZ eng/cze G
Příhoda, J. - Kozel, K.
Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 102 s.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093549 - UT-L 20020222 RIV CZ eng U
Příhoda, J. - Kozel, K.
Topical problems of fluid mechanics 2001. 1 s.
[ Praha (CZ), 02.02.20 (K-EUR 48/2)]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001

089956 - UT-L 20020031 RIV CZ cze C
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Numerická simulace stěnového proudu na kruhovém válci.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 67-70.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GV101/98/K001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092535 - UT-L 20020156 DE eng A
Příhoda, J. - Sedlář, M.
Development of the wall jet on a circular cylinder.
In: Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2002. - Augsburg, University of Augsburg 2002. - S. 1-1.
[Annual Scientific Conference GAMM 2002. Augsburg (DE), 02.03.25-02.03.28 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/98/K001

092536 - UT-L 20020157 RIV CZ cze/eng C
Příhoda, J. - Vlášek, K.
Numerická simulace proudění v zakřiveném kanálu čtvercového průřezu.
In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 143-146.
[Colloquium Fluid dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/02/0545

089998 - UT-L 20020073 CZ eng A
Půst, L.
Impacts in retainer bearing.
In: Identification and Updating Methods of Mechanical Structures : book of abstracts. - (Ed. Kozánek, J.; Poppová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 44.
[Identification and Updating Methods of Mechanical Structures. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

090014 - UT-L 20020089 RIV RU eng A
Půst, L.
Response curves of piecewise linear oscillator.
In: Book of abstracts : Euromech nonlinear oscillations conference. - Moskva, The Institute for Problems in Mechanics Russian Acad. of Sci 2002. - S. 42.
[Euromech nonlinear oscilations conference /4./. Moskva (RU), 02.08.19-02.08.23 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

089973 - UT-L 20020048 RIV CZ eng C
Půst, L. - Kozánek, J.
Vibrations of rotor supported in magnetic bearings with impacts.
In: Inženýrská mechanika 2002. - (Ed. Houfek, L.; Hlavoň, P.; Krejčí, P.). - Brno, VUT 2002. - S. 1-10.
[National conference with international participation Engineering mechanics 2002. Svratka (CZ), 02.05.13-02.05.16 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

089949 - UT-L 20020024 RIV CZ eng C
Půst, L. - Peterka, F.
Response curves of vibroimpact system.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 159-166.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

092549 - UT-L 20020170 RIV CZ cze C
Půst, L. - Peterka, F.
Kmitání soustav s vůlí a s předpětím.
In: Výpočtová mechanika. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - Plzeň, ZČU Plzeň 2002. - S. 387-394.
[Výpočtová mechanika 2002 /18./. Nečtiny (CZ), 02.09.29-02.09.30 ( EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

090003 - UT-L 20020078 RIV SK eng J
Půst, L. - Škuderová, A.
Damping induced into vibrating system by a limited energy source.
Strojnícky časopis, 53 [1] 45-59 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

090017 - UT-L 20020092 RIV PL eng C
Sedlář, M. - Maršík, F. - Šafařík, P.
Numerical analysis of cavitated flows in mixed-flow pump impellers.
In: International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems /3./. - (Ed. Poniewski, M. E.). - Kielce, Wydawnictwo Politechniky Swietokrzyskiej 2002. - S. 461-466.
[International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems /3./. Baranów Sandomierski (PL), 02.06.24-02.06.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076003

092539 - UT-L 20020160 RIV CZ eng C
Seiner, H. - Landa, M.
Determination of elastic moduli of anisotropic solids from ultrasonic measurements.
In: International symposium on mechanics of composites. - (Ed. Černý, M.). - Praha, ČVUT 2002. - S. 91-99.
[Anniversary of centre for composite materials and structures /10./. Praha (CZ), 02.10.14 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396; GA AV ČR(CZ) IAA2076001

095711 - UT-L 20020229 RIV CZ eng J
Seiner, H. - Landa, M.
Evalution of all elastic modul of anisotropic solids from ultrasonic wave inversion..
Acta technica, 47 [4] 401-418 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/01/0396; GA AV ČR(CZ) IAA2076001

082108 - UT-L 20010249 RIV CZ cze M
Stejskal, V. - Okrouhlík, M.
Kmitání s Matlabem.
In: Kmitání s Matlabem. - 1,. vyd. Praha, ČVUT 2002. - S. 1-376.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

095825 - UFCH-W 20020230 CZ eng A
Střižík, M. - Zelinger, Z. - Jaňour, Z. - Berger, P. - Černý, A. - Civiš, S. - Engst, P. - Němcová, I.
Study of Air Pollution Propagation in a Street Canyon by Means of Differential Absorption Lidar Monitoring and Physical Modelling.
In: International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. Book of Abstracts. - Praha, - 2002. - S. 226.
[International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy /17./. Praha (CZ), 02.09.01-02.09.05 (WRD)]

089992 - UT-L 20020067 RIV CZ cze C
Svoboda, J. - Balda, M.
Návrh metodiky výpočtu životnosti náhodně zatěžovaných konstrukcí.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 171 - 180.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093395 - UT-L 20020185 RIV CZ cze C
Svoboda, J. - Balda, M. - Fróhlich, V.
Životnost konstrukce namáhané náhodným víceosým zatížením.
In: Výpočtová mechanika 2002. - (Ed. Křen, J.; Vimmr, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2002. - S. 1-6.
[Výpočtová mechanika 2002 : konference s mezinárodní účastí /18./. Nečtiny (CZ), 02.10.29 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/02/0043

092528 - UT-L 20020149 RIV CZ cze V
Svoboda, J. - Fróhlich, V. - Štěpánek, I.
Vliv koroze na únavové vlastnosti ocelí a změny deposicí tenkých vrstev /Z 1320/. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - 14 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

090012 - UT-L 20020087 RIV CZ cze K
Šifner, O. - Mareš, R.
Mezinárodní standardy pro výpočet termofyzikálních vlastností vody a vodní páry.
In: Energetické stroje 2002 : proudění a sdílení tepla. - (Ed. Bielko, J.; Klášterka, H.). - Plzeň, ZČU v Plzni FS KTT 2002. - S. 75-80.
[Energetické stroje 2002 : proudění a sdílení tepla. Plzeň (CZ), 02.06.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

089996 - UT-L 20020071 RIV CZ eng C
Šimek, J. - Kozánek, J. - Šafr, M.
Design of aerodynamic Tilting-pad journal bearings and corresponding dynamical experiments.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 181-186.
[National colloquium with international participation.. Praha (CZ), 02.05.05-02.05.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

092693 - UH-J 20023069 RIV SK cze C
Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, Ľ. - Syrovátka, O. - Pražák, J.
Regulační role rostlin v hydrologickém cyklu pramenných oblastí.
In: 10th International poster day: Transport of water, chemicals and energy in the system soil-crop canopy-atmosphere. - Bratislava, SAV 2002. - S. 396-405.
[International poster day: Transport of water, chemicals and energy in the system soil-crop canopy-atmosphere /10./. Bratislava (SK), 02.11.28 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060001; GA AV ČR(CZ) IBS2060104

093412 - UT-L 20020202 RIV CZ eng J
Tondl, A.
Two parametrically excites chain systems.
Acta technika, 47 [1] 67-74 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093416 - UT-L 20020206 RIV CZ eng J
Tondl, A.
Three-mass self-excited systems with parametric excitation. .
Acta technica CSAV, 47 [2] 12 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

093408 - UT-L 20020198 RIV RU eng C
Tondl, A. - Peterka, F.
To the dynamics of oscillator with soft impacts.
In: Vibration problems : proceedings. - (Ed. Frolov, K.V.). - Moscow, IMASH 2002. - S. 70-75.
[International Conference on Vibration problems /5./. Moskva (RU), 01.10.08-01.10.10 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/0007

089938 - UT-L 20020013 RIV CZ eng C
Trávníček, Z.
Smoke visualization of jet and wake flows.
In: Topical problems of fluid mechanics 2002 : seminar. - (Ed. Příhoda, J.; Kozel, K.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 83-86.
[Topical problems of fluid mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/99/0060; GA AV ČR(CZ) IAA2076203

100668 - UT-L 20030109 RIV CZ cze J
Trávníček, Z.
Příklady použití kouřové vizualizace proudění v experimentální mechanice tekutin. .
Vytápění, větrání, instalace, 11 [VVI] 230-233 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS2076301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092513 - UT-L 20020134 RIV JP eng C
Trávníček, Z. - Maršík, F.
Flow visualization and mass transfer with a bistable two-slot impinging jet.
In: Flow visualization : proceedings. - (Ed. Kobayashi, T.). - Kyoto, Visualization Society of Japan 2002. - S. 1-5.
[International Symposium on Flow Visualization /10./. Kyoto (JP), 02.08.26-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203

092514 - UT-L 20020135 JP eng A
Trávníček, Z. - Maršík, F.
Flow visualization and mass transfer with a bistable two-slot impinging jet.
In: ISFV10, Book of Abstracts. - (Ed. Kobayashi, T.). - Kyoto, Visualization Society of Japan 2002. - S. 1-1.
[International Symposium on Flow Visualization /10./. Kyoto (JP), 02.08.26-02.08.29 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076203

089930 - UT-L 20020005 RIV CZ eng J
Trnka, J. - Landa, M.
Double pulse holointerferometry and PZT transducers used in the study of ultrasonic guided waves propagation in a thin cylindrical schell.
Acta Technica CSAV, 47 [1] 1-4 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2076919

092517 - UT-L 20020138 RIV CZ eng C
Trnka, J. - Landa, M. - Dvořáková, P.
Dynamic responses of plate and shell structures studied by nondestructive testing methods.
In: Experimental stress analysis : international conference. - (Ed. Holý, S.; Řezniček, J.; Vítek, K.). - Praha, ČVÚT 2002. - S. 253-258.
[International conference experimental stress analysis /40./. Praha (CZ), 02.06.03-02.06.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904

092545 - UT-L 20020166 CZ eng A
Trnka, J. - Landa, M. - Dvořáková, P.
Wave phenomena in thin-wall structures studied by non-destructive testing methods.
In: Identification and updating methods of mechanical structure. - (Ed. Kozánek, J.; Popová, L.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 55-55.
[Euromech Colloquium 437. Praha (CZ), 02.06.19-02.06.21 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904

092544 - UT-L 20020165 RIV CZ cze C
Trnka, J. - Veselý, J. - Dvořáková, P.
Výzkum šíření napěťových vln v lidské lebce metodami optické interferometrie.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 193-19680.
[National colloquium with international participation Dynamics of machines 2002. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076904

092522 - UT-L 20020143 RIV CZ eng C
Uruba, V.
Flow field behind a deformed screen.
In: Topical problems of fluid mechanics : seminar. - (Ed. Příhoda, J.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 87-90.
[Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha (CZ), 02.02.20 (EUR) ]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 715.90

092485 - UT-L 20020106 RIV CZ eng C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Hanus, D.
Preliminery results of flow measurements in an elbow pipe of circular cross-section.
In: Fluid dynamics 2002 : colloquium : proceedings. - (Ed. Jonáš, P.; Uruba, V.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 183-186.
[Fluid Dynamics 2002. Praha (CZ), 02.10.23-02.10.25 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00B051; GA ČR(CZ) GA101/01/0449

092505 - UT-L 20020126 RIV SK cze C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Hanus, D.
Měření proudění v koleni kruhového průřezu.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. - Žilina, VŠDS 2002. - S. 12-17.
[Medzinarodná vedecká konferencia aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Oravský Biely Potok (SK), 02.04.25-02.04.26 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449

089940 - UT-L 20020015 RIV CZ cze C
Uruba, V. - Jonáš, P. - Mazur, O. - Řehák, V.
Kvalitativní analýza signálů z HW anemometru při měření v parní turbíně.
In: Energetické stroje - 2002. - (Ed. Bielko, J.; Klášterka, J.). - Plzeň, Západočeská univerzita 2002. - S. 91-94.
[Energetic machines 2002. Plzeň (CZ), 02.06.25 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/01/0449

093427 - UT-L 20020217 RIV FR fre/eng C
Vescovo, P. - Převorovský, D. - Khatyr, F. - Asserin, J. - Varchon, D. - Převorovský, Z.
Application de méthodes ultrasonores a l'etude des propriétés mécaniques de la peau humaine in-vivo.
In: Interactions Modeles - Experiences en Mecanique du Solide /1./. - Besancon, Besancon, Francie 2002. - S. 1-3.
[Interactions Modeles - Experiences en Mecanique du Solide /1./. Besancon (FR), 02.07.03-02.07.05 (EUR)]

090004 - UT-L 20020079 RIV CZ eng C
Zolotarev, I.
Vibration cylindrical shells containing flowing fluid.
In: Dynamika strojů 2002. - (Ed. Dobiáš, I.). - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 2002. - S. 213-222.
[National colloquium with international participation.. Praha (CZ), 02.02.05-02.02.06 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101

093406 - UT-L 20020196 RIV US eng C
Zolotarev, I.
Free vibration and stability of cylindrical shells in interaction with flowing fluid.
In: ASME International mechanical engineering congress and exposition : proceedings. - New York, ASME 2002. - S. 1-6.
[ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. New Orleans (US), 02.11.17-02.11.22 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101

093552 - UT-L 20020225 RIV CZ eng U
Zolotarev, I.
Interaction and feedbacks 2002. 2 s.
[ Praha (CZ), 02.11.26-02.11.27 (K-EUR 23/3)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076101

093399 - UT-L 20020189 RIV CZ eng C
Žitný, K. - Kozánek, J.
A fresh look to the singular value decomposition.
In: Mezinárodní matematický workshop /1./ : Sborník konference. - (Ed. Diblík, J.; Moll, I.). - Brno, Stavební fakulta VUT, Brno 2002. - S. 91-92.
[Mezinárodní matematický WORKSHOP /1./. Brno (CZ), 02.11.21 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/00/1471

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11