ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

111065 - SLU-S 20043025 RIV CZ cze J
Bečka, J.
Antonín Měšťan.
Slavia, 73 [2] 237-240 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111053 - SLU-S 20043013 CZ cze R
Blažek, D.
[Recenze].
Rec.: Toporišič, J. / et al.: Slovenski pravopis. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovatelni center SAZU, 2001. 1822 s.
Slavia, 73 [1] 83-86 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117563 - SLU-S 20043037 CZ eng R
Čajka, F.
[Recenze].
Rec.: Konzal, V.: Staroslavjanskaja molitva protiv d´javola. - Moskva : Indrik, 2002. 111 s.
Byzantinoslavica, 62, [-] 338 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117571 - SLU-S 20043045 RIV HR cze C
Čermák, V.
Historický přehled zkoumání starozákonních perikop charvátskohlaholských breviářů.
In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s meşunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta. (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.). - (Ed. Dürrigl, A.-M.; Mihaljevic, M.; Velčic, F.). - Zagreb, Staroslavenski institut 2004. - S. 149-155.
[Glagoljica i hrvatski glagolizam.. Zagreb - Krk (HR), 02.10.02-02.10.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110072 - SLU-S 20043001 RIV YU ser R
Černý, M.
Rečnik balkanskih pisaca.
Rec.: Dorovský, I. / a kol.: Slovník balkánských spisovatelů. - Praha, 2001. 683 s.
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 68-69/2002-2003 [1-4] 377-387 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110073 - SLU-S 20043002 RIV YU ser R
Černý, M.
Južnoslovenske književnosti u češkoj sredini.
Rec.: Pospíšil, I. / a kol.: Jihoslovanské literatury v českém prostředí. - Brno, 1999. 190 s.
Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 68-69/2002-2003 [1-4] 425-431 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111052 - SLU-S 20043012 CZ ger R
Černý, M.
[Recenze].
Rec.: Valeš, V. / Ed.: Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století = Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert.- Praha, 2002. 168 s.
Germanoslavica, 15 [1] 90-93 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111056 - SLU-S 20043016 CZ cze R
Černý, M.
[Recenze].
Rec.: Valeš, V. / Ed.: Doma v cizině. Češi ve Vídni ve 20. století = Zu Hause in der Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. - Praha, 2002. 165 s.
Český lid, 91 [3] 335-339 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111062 - SLU-S 20043022 CZ cze R
Černý, M.
[Recenze].
Rec.: Dorovský, I. / Ed.: Sudia balcanica bohemo-slovaca V. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta. Č. 338. - Brno, 2002.
Slavia, 73 [2] 187-191 (2004).

111063 - SLU-S 20043023 CZ cze R
Černý, M.
Plovdivský dialog se slovanským světem (nový časopis Slavjanski dialozi, Plovdiv 2004, č. 1).
Rec.: Čolakova, Ž. / Hl. red.: Slavjanski dialozi. Plovdiv 2004, č. 1, 170 s.
Slavia, 73 [2] 218-219 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111064 - SLU-S 20043024 RIV CZ cze J
Černý, M.
XIII. mezinárodní sjezd slavistů - Lublaň 2003. Literární věda.
Slavia, 73 [2] 230-234 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117575 - SLU-S 20043049 CZ cze J
Gladkova, H.
XIII. mezinárodní sjezd slavistů - Lublaň 2003. Sociolingvistika.
Slavia, 73 [2] 227-230 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117577 - SLU-S 20043051 RIV DE rus M
Gladkova, H.
Rešenije jazykovogo voprosa v bolgarskom nacional´nom vozroždenii.
In: Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia. Festschrift für Karl Gutschmidt zum 65. Geburtstag. - (Ed. Lehman, V.; Udolph, L.). - München, Verlag Otto Sagner 2004. - S. 439-456.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117578 - SLU-S 20043052 RIV BG bul M
Gladkova, H.
Ezikovaja situacija na granicata meždu dve chiljadoletija: razvojni tendencii v mjastoto i funkciite na knižovnija ezik.
In: Tendencii i procesi v balgarskija ezik. - (Ed. Vačkova, K.). - Šumen, Univ. izd. "Episkop Konstantin Preslavski" 2004. - S. 5-64.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117569 - SLU-S 20043043 RIV HR cze C
Hauptová, Z.
Josef Dobrovský a hlaholice.
In: Glagoljica i hrvatski glagolizam. Zbornik radova s medunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zabreb-Krk 2.-6. listopada 2002.). - A.-M.; Mihaljevic, M.; Velčic, F.). - Zagreb, Staroslavenski institut 2004. - S. 123-130.
[Glagoljica i hrvatski glagolizam.. Zagreb - Krk (HR), 02.10.02-02.10.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117574 - SLU-S 20043048 CZ cze R
Hauptová, Z. - Mathauser, Z.
[Recenze].
Rec.: Zoltán, A. / Ed.: Studia Russica XIX. - Budapest, 2001. 511 s.
Slavia, 73 [2] 182-187 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110079 - SLU-S 20043008 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
Lubor Niederle (1865-1944).
Akademický bulletin, - [6] 24-25 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110080 - SLU-S 20043009 CZ cze R
Havlíková, L.
[Recenze].
Rec.: Juchas-Georgievska, L.: Život svetog Save od Domentijana. Istorija teksta. - Beograd, 2003. 338 s. - (Kritička izdanja srpskih pisaca ; 6).
Slovanský přehled, 90 [2] 332 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110081 - SLU-S 20043010 CZ cze R
Havlíková, L.
Nový příspěvek ke kulturní historii Slovanů.
Rec.: Mel´nikov, G. P. / (otv. red.): Istorija kul´tur slavjanskich narodov. V 3-ch tomach. Tom I. Drevnost´ i srednevekov´je. - Moskva, 2003. 486 s.
Slovanský přehled, 90 [2] 317-321 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111066 - SLU-S 20043026 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
XIII. mezinárodní sjezd slavistů - Lublaň 2003. Historie.
Slavia, 73 [2] 234-236 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111057 - SLU-S 20043017 RIV CZ cze/rus B
Krejčířová, I. - Sádlíková, M. - Savický, N. - Šišková, R. - Šlaufová, E.
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů = Russko-češskij i češsko-russkij slovar´ neologizmov. 2., podstatně doplněné a opravené vydání vyd. Praha, Academia 2004. - 285 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0092002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

118925 - HIU-Y 20040338 RIV CZ cze B
Pelikán, J. - Havlíková, L. - Chrobák, T. - Rychlík, J. - Tejchman, M. - Vojtěchovský, O.
Dějiny Srbska. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004. - 670 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903; CEZ:AV0Z9092920

111055 - SLU-S 20043015 RIV CZ mul G
Rachůnková, Z. - Sokolová, F. - Šišková, R.
Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo : sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Slovanskou knihovnou při Národní knihovně ČR, Filozofickým ústavem AV ČR, Slovanským ústavem AV ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2002 v Praze. Praha, Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna 2004. - 485 s.
[Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. Praha (CZ), 02.06.13-02.06.15 ( WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

111054 - SLU-S 20043014 CZ cze R
Sixtová, H.
[Recenze].
Rec.: Ivančev, S. / Ed.: Češko-bälgarski rečnik. - Sofia, 2002. 1430 s.
Slavia, 73 [1] 99-100 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

108970 - SLU-S 20033090 CZ ger R
Ulbrecht, S.
[Recenze].
Rec.: Buth, M.: Der weite Mantel Deutschland.- Berlin, 2001.
Landeszeitung, 6 [3] 5 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110074 - SLU-S 20043003 DE ger J
Ulbrecht, S.
Bibliographie. Monographien zum Verhältnis zwischen Deutschen und Tschechen.
Informationsblatt der Freunde der Tschechen und Slowaken, 10 [1] 16-17 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110075 - SLU-S 20043004 RIV DE ger J
Ulbrecht, S.
Bibliothekare auf den Spuren des Slawentums. Das Bibliographieprojekt Slavica am Slavischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag.
B u B. Forum für Bibliothek und Information, 56 [4] 283-285 ( 2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110076 - SLU-S 20043005 RIV UA ukr J
Ulbrecht, S.
Kul´turna poserednycja miž Ukrainoju ta Nimeččynoju. Do 80-riččja Anny-Hali Horbač.
Bukovyns´kyj žurnal, 14 [1] 273-276 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110082 - SLU-S 20043011 DE ger R
Ulbrecht, S.
[Recenze].
Rec.: Glotz, P.: Die Vertreibung. Böhmen als Lehrstück. - München, 2003. 287 s.
Osteuropa, 50 [4] 124-125 (2004).
[Impact factor: 0.353(99) 0.274(00) 0.265(01) 0.168(02) 0.156(03) ]

111058 - SLU-S 20043018 RIV CZ ger J
Ulbrecht, S.
Anna-Halja Horbatsch. Eine Kulturbotschafterin zwischen Ost und West wird 80 Jahre alt.
Germanoslavica, 15 [1] 99-101 (2004).

111059 - SLU-S 20043019 RIV DE ger J
Ulbrecht, S.
Die ständige Ausstellung Barockskulpturen in Mähren in der Orangerie des Schlosses Milotice (Milotitz).
Informationsblatt der Freunde der Tschechen und Slowaken, 10 [3] 21-22 (2004).

111060 - SLU-S 20043020 RIV UA ukr R
Ulbrecht, S.
Sprache und Literatur der Ukraine zwischen Ost und West.
Rec.: Besters-Dilger,J. - Moser, M. - Simonek, S.: Sprache und Literatur der Ukraine zwischen Ost und West. Bern, 2000.
Bukovyns´kyj žurnal, 14 [2] 259-260 (2004).

111061 - SLU-S 20043021 RIV DE ger J
Ulbrecht, S.
Traditionelle und moderne Literaturerfassung am Prager Slavischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 51 [4] 256-257 (2004).
[Impact factor: 0.081(99) 0.105(00) 0.083(01) 0.047(02) 0.069(03) ]

112549 - SLU-S 20043033 RIV RU rus J
Ulbrecht, S.
Projekt bibliografičeskogo banka dannych "Slavika".
Bibliografija, 76 [5] 116-117 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117576 - SLU-S 20043050 RIV PL ger J
Ulbrecht, S.
Die Rezeption Ernst Jüngers in der Tschechischen Republik.
Germanistische Studien, 1 [2] 12-18 (2004).

112543 - SLU-S 20043027 CZ ger R
Ulbrechtová, H.
[Recenze].
Rec.: Kossuth, L.: Volk und Welt. Autobiographisches Zeugnis von einem legendären Verlag. - Berlin, 2003. 379 s.
Germanoslavica, 15 [1] 97-98 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

112550 - SLU-S 20043034 RIV CZ cze C
Ulbrechtová, H.
Josef Dobrovský a Lužice.
In: Studia Moravica I. - (Ed. Fiala, J.). - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004. - S. 331-335.
[Jazyk a literatura na Moravě. Olomouc (CZ), 02.10.24-02.10.25 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

110077 - SLU-S 20043006 RIV CZ cze K
Ulbrechtová-Filipová, H.
Epigon nebo následník? Mandelštamovský intertext v poezii A. S. Kušnera.
In: Stříbrný věk ruské literatury. Sborník k 80. narozeninám Jiřího Honzíka. - (Ed. Hrabáková, M.). - Praha, Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna 2004. - S. 129-141.
[Rusista Jiří Honzík. Praha (CZ), 03.10.14 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

117572 - SLU-S 20043046 CZ cze J
Vavřínek, V.
Růžena Dostálová octogennaria.
Byzantinoslavica, 62, 7-10 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

112544 - SLU-S 20043028 CZ sla R
Zelenková, A.
Monografia o obrázkových seriáloch.
Rec.: Tokár, M.: Obrázkové príbehy. - Prešov : Akcent Print, 2003. 237 s.
Ladění, 9 (14) [2] 32-33 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

112545 - SLU-S 20043029 CZ cze R
Zelenková, A.
[Recenze].
Rec.: Malá, E. - Pokrivčáková, S. / Ed.: Cudzie jazyky v škole. - Nitra, 2003.
Komenský, 128 [4] 44-45 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

112551 - SLU-S 20043035 CZ sla M
Zelenková, A.
Svet kreslených seriálov a obrázkov.
In: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století: reflexe české tvorby a recepce. - Olomouc, Votobia 2004. - S. 263-276.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

112546 - SLU-S 20043030 RIV CZ cze C
Zelenková, A. - Pokorný, M.
Knižní slovacika v českých nakladatelstvích 1918-1925.
In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět : texty k slovakistice VI. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Masarykova univerzita 2004. - S. 123-134.
[Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Brno (CZ), 03.12.02 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA9092201
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11