ASEP

ÚFY - Ústav fyzikálního inženýrství (společné pracoviště AV ČR a Západočeské univerzity Plzeň)

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

029994 - UFY-G 960026 CZ cze C
Balda, M.
Výpočet kmitání rozsáhlých mechanických soustav.
In: Dynamika strojů 95. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 7-14.
[Kolokvium Dynamika strojů 95. Praha (CZ), 95.02.01-95.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0807

029998 - UFY-G 960041 CZ cze C
Balda, M.
Experiment ve strojírenském výzkumu a výrobě.
In: Elektrohydraulické zkušební stroje a systémy firmy Carl Schenck. - Praha, Carl Schenck 1995. - S. 3-5.
[Elektrohydraulické zkušební stroje a systémy firmy Carl Schenck. Praha (CZ), 95.03.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

029999 - UFY-G 960042 CZ cze C
Balda, M.
Vyvažování ve strojírenství.
In: Vyvažovací stroje firmy Carl Schenck. - Praha, Carl Schenck 1995. - S. 2-3.
[Vyvažovací stroje firmy Carl Schenck. Praha (CZ), 95.05.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

030000 - UFY-G 960043 IT eng C
Balda, M.
A comparison of methods for numerical solution on dynamic nonlinear multidegree of freedom systems.
In: Theory of machines and mechanisms. - Milano, Politecnico di Milano 1995. - S. 980-984.
[World congress IFToMM /9./. Milano (IT), 95.08.29-95.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

030001 - UFY-G 960044 CZ cze C
Balda, M.
Optimalizace konstrukcí z hlediska únavové životnosti.
In: Výpočtová mechanika 95. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1995. - S. 22-29.
[Výpočtová mechanika 95. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

030008 - UFY-G 960052 CZ cze B
Balda, M.
Úvod do MATLABu. Plzeň, ZČU 1995. - 41 s.

030010 - UFY-G 960056 NL eng J
Holeček, M.
Model of critical behaviour in elasticity.
Journal of computational and applied mathematics, 63, 271-275 ( 1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0807
[Impact factor:0.320(92) 0.290(93) 0.349(94) 0.373(95) 0.301(96) 0.402(97) 0.433(98) 0.370(99) 0.455(00) 0.533(01) 0,564(02) 0.567(03) ]

030002 - UFY-G 960045 CZ cze C
Hora, P.
Analýza signálů akustické emise waveletovou transformací.
In: Výpočtová mechanika 95. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1995. - S. 62-69.
[Výpočtová mechanika 95. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

030007 - UFY-G 960051 SIGLE CZ cze I
Hora, P.
ESiP - program na zpracování signálů. Plzeň, ZČU ITS 1995. - 84+1 disketa 5,25" s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

030009 - UFY-G 960055 CZ cze C
Hora, P.
Možnosti waveletové transformace při analýze signálů akustické emise.
In: Diagnostika strojů a konstrukcí `95. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 4.
[Kolokvium Diagnostika strojů a konstrukcí `96. Praha (CZ), 95.11.06-95.11.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

029996 - UFY-G 960038 DE ger C
Janda, R. - Kermes, J.
Erdmündungsrissausbreitung in ferritischen Stählen mit angeschweissten austenitischen Beschichtigungen.
In: Mechanisches Verhalten hertöregeuer Werkstoffe. - Freiberg, TU Bergakademie 1995. - S. -.
[Berg- und Hüttenmenischer Tag /46./. Freiberg (DE), 95.06.14-95.06.17]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

030005 - UFY-G 960048 SIGLE CZ cze I
Kermes, J.
Životnost a spolehlivost materiálů s plazmatickými povlaky při dynamickém namáhání. Plzeň, ZČU ITS 1995. - 7 s.
Grant: GA ZČU(CZ) 70007/95

029997 - UFY-G 960039 SK cze C
Kermes, J. - Janda, R.
Vliv materiálových faktorů na životnost a šíření únavových trhlin při zatěžování úzkopásmovým stochastickým procesem s různou četností rozdělení amplitud napětí.
In: Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou. - Žilina, VŠDS 1995. - S. 21-26.
[Degradácia vlastností konštrukčných materiálov únavou /4./. Rájecké Teplice (SK), 95.09.04-95.09.06]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

029995 - UFY-G 960035 SK cze J
Kermes, J. - Vojtíšek, J.
Vliv fázového posunutí normálných a smykových složek napětí na únavovou pevnost při kombinovaném namáhání tah-tlak, krut.
Materiálové inženierstvo, 2 [1] 40-47 (1995).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

030003 - UFY-G 960046 CZ cze C
Pátek, J.
Možnosti analýzy signálu akustické emise pomocí okénkové Fourierovy transformace.
In: Výpočtová mechanika 95. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1995. - S. 152-159.
[Výpočtová mechanika 95. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

030006 - UFY-G 960050 SIGLE CZ cze V
Valeš, F. - Balda, M. - Hora, P.
Využití a dobudování laboratoří ITS pro potřeby specializovaného studia v oblasti experimentální a výpočtové mechaniky. Plzeň, ZČU ITS 1995. - 41 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 0066/95

030004 - UFY-G 960047 CZ cze C
Valeš, F. - Červ, J. - Brepta, R. - Hora, P. - Tikal, B. - Okrouhlík, M.
Nestacionární napjatost tenké skořepiny - analytické, numerické a experimentální řešení.
In: Výpočtová mechanika 95. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1995. - S. 207-213.
[Výpočtová mechanika 95. Pernink (CZ), 95.10.18-95.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1195

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11