ASEP

ÚEF - Etnologický ústav Praha

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

094060 - UEF-S 20025014 CZ cze J
Altman, K.
Uměli propít na posezení i krávu.
Malovaný kraj, 38 [1] 21 (2002).

094061 - UEF-S 20025015 CZ cze J
Altman, K.
Násilníci věděli, jak se dostat spolehlivě za mříže.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 38 [ 2] 21 (2002).

094062 - UEF-S 20025016 CZ cze J
Altman, K.
Léčit opilce neslo s sebou riziko.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 38 [ 3] 35 (2002).

094063 - UEF-S 20025017 CZ cze J
Altman, K.
Hody byly příležitostí k pořádné bitce podlužáckých šohajů.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 38 [ 4] 20 (2002).

094064 - UEF-S 20025018 CZ cze J
Altman, K.
S dámami pod kuratelou nebylo snadné pořízení.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 38 [ 5] 21 (2002).

094065 - UEF-S 20025019 CZ cze J
Altman, K.
Z jižní Moravy do Ameriky.
Malovaný kraj. Národopisný a vlastivědný časopis Slovácka, 38 [ 6] 40-41 (2002).

094066 - UEF-S 20025020 CZ cze N
Altman, K.
Chtěla přespat pod vaničkou.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [2] 12 (02.01.03).

094067 - UEF-S 20025021 CZ cze N
Altman, K.
Sechserová šla pro cukroví.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [13] 17 (02.01.16).

094068 - UEF-S 20025022 CZ cze N
Altman, K.
Turistika má své počátky ve středověku.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [22] 17 (02.01.26).

094069 - UEF-S 20025023 CZ cze N
Altman, K.
Turistika lidem vyvažovala městský způsob života.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [31] 17 (02.02.06).

094070 - UEF-S 20025024 CZ cze N
Altman, K.
Do přírody chodívali s hudbou.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [44] 11 (02.02.21).

094071 - UEF-S 20025025 CZ cze N
Altman, K.
I Morava měla své Švýcarsko.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [50] 13 (02.02.28).

094072 - UEF-S 20025026 CZ cze N
Altman, K.
Hostinec ve švýcarském stylu.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [61] 15 (02.03.13).

094073 - UEF-S 20025027 CZ cze N
Altman, K.
Měnili škamna za pobyt v přírodě.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [64] 15 (02.03.16).

096402 - UEF-S 20025028 CZ cze N
Altman, K.
Něco na památku, třeba poklad.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [85] 16 (02.04.11).

096403 - UEF-S 20025029 CZ cze N
Altman, K.
Také údolí Dyje připomínalo Švýcarsko. .
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [97] 21 (02.04.25).

096404 - UEF-S 20025030 CZ cze N
Altman, K.
Pernštejn lákal ctitele historie.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [103] 12 (02.05.03).

096405 - UEF-S 20025031 CZ cze N
Altman, K.
I turisté si navzájem konkurovali.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [107] 16 (02.05.09).

096406 - UEF-S 20025032 CZ cze N
Altman, K.
První Útulna na Macoše.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [167] 16 (02.07.20).

096407 - UEF-S 20025033 CZ cze N
Altman, K.
Čeští turisté uměli slavit.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [173] 20 (02.07.27).

096408 - UEF-S 20025034 CZ cze N
Altman, K.
V tlumoku nesměla chybět šaratica.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [178] 11 (02.08.02).

096409 - UEF-S 20025035 CZ cze N
Altman, K.
Turisté potřebovali občerstvení.
Právo. Jihomoravský kraj, Vysočina, 12 [187] 10 (02.08.13).

096410 - UEF-S 20025036 CZ cze J
Altman, K.
Každý jen tu svou má za jedinou ...
Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, 18 [1] 8-9 (2002).

096411 - UEF-S 20025037 CZ cze J
Altman, K.
Osvěžovny umělecké ...
Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, 18 [2] 26-27 (2002).

096412 - UEF-S 20025038 CZ cze J
Altman, K.
Dobré pití, umělci a literáti.
Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, 18 [3] 27-28 (2002).

096413 - UEF-S 20025039 CZ cze J
Altman, K.
I literáti chodili na kus mokré řeči.
Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, 18 [44] 25-26 (2002).

096414 - UEF-S 20025040 CZ cze J
Altman, K.
Až se hory zelenaly ...
Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře, 18 [50] 38-39 (2002).

108846 - UEF-S 20035035 CZ cze N
Altman, K.
O zlaté době brněnských osvěžoven.
Metropolis, 1 [4] 18 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

108909 - UEF-S 20035026 RIV SIGLE CZ cze C
Altman, K.
Čeněk Zíbrt a moravský národopis.
In: Národopisný věstník: Referáty z konference "Čeněk Zíbrt , historik a etnograf", konané 17. - 18. září 2002 v Sedmihorkách u Turnova. - (Ed. Veselská, J.; Válka, M.). - Praha, Česká národopisná společnost 2002. - S. 29-40.
[Čeněk Zíbrt, historik a etnograf. Sedmihorky u Turnova (CZ), 02.09.17-02.09.18 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8058101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096733 - UEF-S 20027064 RIV CZ cze J
Bahenský, F.
Skalní architektura v České republice.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 239-256 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096735 - UEF-S 20027066 RIV CZ cze M
Bahenský, F.
Tradiční ekonomika západosibiřských Chantů v historické perspektivě.
In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. - (Ed. Woitsch, J.:UEF-S; Bahenský, F.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 133-146.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096736 - UEF-S 20027067 CZ cze R
Bahenský, F.
[Recenze].
Rec.: Gergelová, B. - Novotný, J. - Otčenášek, J.: Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kritická edice CD ROM. - Praha, 2001. 452 MB.
Národopisná revue, 12 [2] 109-110 (2002).

096737 - UEF-S 20027068 CZ cze J
Bahenský, F.
Mezinárodní vědecká konference "Jazyki i kultura obskougorskich narodov", Chanty-Mansijsk (Ruská federace).
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 379-380 (2002).

107873 - UEF-S 20030140 RIV CZ cze C
Bahenský, F. - Woitsch, J.
Analýza hlavních národopisných periodik v letech 1970-1975 s přihlédnutím k období 1964-1969.
In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Sborník z konference )Praha, 21.-22. listopadu 2001). - (Ed. Devátá, M.). - Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy 2002. - S. 555-569.
[Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Praha (CZ), 01.11.21-01.11.22 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089712 - UEF-S 20020001 RIV CZ cze J
Brouček, S.
Čeněk Zíbrt pohledem naléhavého dopisu Lubora Niederla.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [2] 173-185 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

108917 - UEF-S 20039007 RIV CZ cze R
Freemanová, M.
[Recenze].
Rec.: Freemanová, M.: Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa, in Slowakei. - Bratislava - 1999, - 277-279.
Hudební věda, 39 [2-3] 277-279 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096708 - UEF-S 20027037 CZ cze R
Gergelová, B.
[Recenze].
Rec.: Vynnyčuk, J.: Příběhy z Haliče. Překlad R. Kindlerová. - Praha, 2002. - 145 s.
Navýchod, 2 [6] 19 (2002).

096709 - UEF-S 20027040 RIV CZ cze M
Holubová, M.
Svatohorské poutě ve světle barokní doby.
In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. - (Ed. Woitsch, J.:UEF-S; Bahenský, F.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 17-36.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096714 - UEF-S 20027045 RIV CZ cze J
Holubová, M.
Zázračná uzdravení ve světle svatohorských knih zázraků.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 217-238 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

107204 - UEF-S 20030104 RIV CZ cze M
Holubová, M.
Prácheňský kraj a návštěvnost Svaté Hory u Příbrami.
In: Vodňany a Vodňansko. - Vodňany, Městské muzeum 2002. - S. 75-85.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

098578 - UEF-S 20027039 RIV CZ cze C
Holubová, M. - Petráňová, L.
Obyčejové právo v pojetí národopisu a právní vědy.
In: Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině-Vrútkách v roce 2001. - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Tarcalová, L.:CZ). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 20-35.
[Obyčejové právo. Martin-Vrútky (SK), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

098577 - UEF-S 20027038 RIV CZ cze G
Holubová, M. - Petráňová, L. - Tarcalová, L.
Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině - Vrútkách v roce 2001. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - 174 s.
[Obyčejové právo. Martin-Vrútky (CZ), 01.05.15-01.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089713 - UEF-S 20020002 RIV CZ cze G
Holubová, M. - Petráňová, L. - Woitsch, J.
Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25. - 26. října 2000). Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - 273 s.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096710 - UEF-S 20027041 RIV CZ cze/eng B
Hrdá, J.
Česká národopisná bibliografie 1994. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - 401 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096711 - UEF-S 20027042 RIV CZ cze M
Hrdá, J.
K životnímu jubileu vědce a pedagoga PhDr. Josefa Vařeky, DrSc. Publikační činnost za léta 1998-2002.
In: Ab amicis oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. - (Ed. Woitsch, J.:UEF-S; Bahenský, F.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 9-16.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096712 - UEF-S 20027043 CZ cze M
Hrdá, J.
Etnologický ústav Akademie věd České republiky.
In: Historikův adresář. Historické instituce v České republice. - (Ed. Ryantová, M.). - Praha, Sdružení historiků České republiky - Historický klub 1872 2002. - S. 114-122.

096713 - UEF-S 20027044 CZ cze N
Hrdá, J.
Etnologický ústav AV ČR se představuje: Z dokumentace současných i minulých výzkumů.
Akademický bulletin, [4] 22-23 (02.00.00).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

108941 - UEF-S 20039031 RIV CZ cze J
Jonášová, M.
Paisiellovy opery v Praze. Pramenný výzkum ve fondech v Čechách, v Drážďanech a ve Vídni.
Hudební věda, 39 [2-3] 185-223 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108942 - UEF-S 20039032 RIV CZ cze J
Jonášová, M.
Convegno internazionale di Studi G. Paisiello e la cultura europea del suo tempo, Taranto 20.-23. června 2002.
Hudební věda, 39 [1] 71-73 (2002).
[Convegno internazionale di Studi G. Paisiello e la cultura europea del suo tempo. Taranto (IT), 03.06.20-03.06.23 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108943 - UEF-S 20039033 RIV CZ cze J
Jonášová, M.
Seminari e corsi di musica antica "Egida Sartori", Fondazione Giorgio Cini, Benátky 22.-27.7. 2002.
Hudební věda, 39 [2-3] 281-282 (2002).
[Seminari e corsi di musica antica "Egida Sartori". Benátky (IT), 02.07.22-02.07.27 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108937 - UEF-S 20039027 CZ cze/eng M
Kachlík, J.
"... a říkám Vám předem s poněkud prorockou jistotou, že půjdou světem.".
In: Antonín Dvořák. Slavonic and American String Quartets. - Praha, 2HP Production s.r.o. 2002. - S. 4-6, 10-12.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096715 - UEF-S 20027046 RIV CZ cze M
Kafka, L.
Poutní místa Panny Marie a lidová malba na skle.
In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. - (Ed. Woitsch, J.:UEF-S; Bahenský, F.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 37-70.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096716 - UEF-S 20027047 CZ cze R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Frolcová, V.:UEF-S: Velikonoce v české lidové kultuře. - Praha, 2001. 277 s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [2] 214-216 (2002).

096717 - UEF-S 20027048 RIV CZ cze E
Kafka, L. - Petráň, T.
Třešťské betlémy. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. -
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS9058001

096718 - UEF-S 20027049 RIV CZ cze E
Kafka, L. - Petráň, T.
Čas nad betlémy. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. -
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS9058001

096719 - UEF-S 20027050 RIV CZ cze E
Kafka, L. - Petráň, T.
Příbramské jesličky. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. -
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS9058001

108925 - UEF-S 20039015 RIV DE ger M
Kapsa, V.
Haberhauer, Maurus.
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. - (Ed. Finscher, L.). - Kassel, Bärenreiter 2002. - S. 353.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108929 - UEF-S 20039019 CZ cze N
Kapsa, V.
Josef Haydn.
Harmonie, 10 [4] 20-21 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108926 - UEF-S 20039016 RIV CZ cze J
Kapsa, V. - Kordík, P. - Petrášková, Z.
Elektronické informační zdroje v oblasti hudby(odborné bibliografické a pramenné databáze).
Ikaros. Elektronický časopis o informační společnosti, 6 [12] nestr. (2002).
[Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy. Praha (CZ), 02.11.18 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

119472 - UEF-S 20043019 CZ cze/eng/ger B
Kibicová, T.
Ambroise Thomas (1811-1896): Hamlet. (Ed. Petráněk, P.). - Praha, Státní opera Praha 2002. - 124 s.

119473 - UEF-S 20043020 CZ ger C
Kibicová, T.
Editionsproblematik der Symphonien Es dur op. 10 und d moll op. 13 von Antonin Dvořak.
In: Editionsproblematik der Symphonien Es dur op. 10 und d moll op. 13 von Antonin Dvořak. - -, - 2002. - S. -.
[Ediční problematika děl Antonína Dvořáka. Mezinárodní seminář pořádaný ÚHV AV ČR a ÚHV FF UK v Praze. Praha (CZ), 02.05.25 (EUR)]

119476 - UEF-S 20043023 CZ cze H
Kibicová, T.
Antonín Dvořák jako skladatel divadelní hudby (Hudba ke hře Františka Ferdinanda Šamberka "Josef Kajetán Tyl"). (Ed. Navrátil, I.). - Semily, Státní okresní archiv Semily 2002. - 13 s.
[Antonín Dvořák a hudba jeho současníků. Turnov (CZ), 01.06.15-01.06.17 (CST)]

119483 - UEF-S 20043030 CZ ger M
Kibicová, T.
Hampel, Hans.
In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. - Praha, Bärenreiter-Verlag 2002. - S. sl. 498-499.

108947 - UEF-S 20039037 RIV DE ger M
Kordík, P.
Havelka, Svatopluk.
In: Die Musik in Geschichte und Gegewart. - (Ed. Finscher, L.). - Kassel, Bärenreiter - Metzler 2002. - S. 888-889.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108950 - UEF-S 20039040 RIV CZ cze J
Kordík, P.
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2000 (s doplňky).
Hudební věda, 39 [1] 83-111 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108951 - UEF-S 20039041 RIV CZ cze J
Kordík, P.
Muzikologická produkce v českých zemích v roce 2001 (s doplňky).
Hudební věda, 39 [4] 395-421 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

108954 - UEF-S 20039044 RIV CZ cze J
Kordík, P.
Slovo a jeho zhudebnění. Prolog z Novákova cyklu "Údolí nového království" - analýza.
Hudební věda, 39 [2/3] 245-276 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

096419 - UEF-S 20025046 RIV CZ cze K
Kosíková, J. - Toncrová, M.
Terénní výzkum a dokumentace tradiční české lidové kultury v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky v Brně.
In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Sborník příspěvků 18. strážnického sympozia konaného ve dnech 24. - 25. září 2002. - (Ed. Blahůšek, J.; Zezulová, V.). - Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. - S. 78-87.
[Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Strážnické sympozium /18/.. Strážnice (CZ), 02.09.24-02.09.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096724 - UEF-S 20027055 RIV CZ cze C
Landová, L.
Etnologický ústav AV ČR a jeho fondy.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 45-50.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096723 - UEF-S 20027054 RIV CZ cze M
Landová, L. - Holubová, M.
Poklady z fondů Etnologického ústavu AV ČR.
In: Miscellanea. Oddělení rukopisů a starých tisků, 16, 1999-2000. - (Ed. Kašparová, J.:CZ). - Praha, Národní knihovna České republiky 2002. - S. 267-269.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS9058001

119660 - UEF-S 20040092 CZ cze J
Lozoviuk, P.
Český národopis, německá volkskunde a evropská etnologie. K etnografické tradici studia kulturní distinkce.
Studia Ethnologica. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica, 5-1998 [11] 89-100 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/00/D034

107869 - UEF-S 20030136 RIV CZ cze B
Mišurec, Z.
Leoš Janáček. Korespondence a studie. Z dokumentačních fondů Etnologického ústavu AV ČR v Praze. Praha, Academia 2002. - 176 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) ICE9058203
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089714 - UEF-S 20020003 CZ cze J
Motyčková, D.
Výstava "Pietro Andrea Mattioli (1501-1578)" v Praze.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 288-289 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096725 - UEF-S 20027056 RIV CZ cze R
Motyčková, D.
[Recenze].
Rec.: Rystonová, I.: Byliny a jejich lidové názvy. - Praha, 1996. 333 s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 413-415 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

098568 - UEF-S 20025042 RIV CZ cze C
Navrátilová, A.
Poslední pořízení v lidovém právním vědomí.
In: Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině - Vrútkách v roce 2001. - (Ed. Holubová, M.; Petráňová, L.; Tarcalová, L.). - Praha, Etnologický ústav AV ČR Praha 2002. - S. 88-106.
[Obyčejové právo. Martin - Vrútky (SK), 02.05.15-02.05.16 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089715 - UEF-S 20020004 CZ cze R
Otčenášek, J.
[Recenze].
Rec.: Lovrenovič, I.: Bosna a Hercegovina. - Praha, 2000. 252.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 308-310 (2002).

096726 - UEF-S 20027057 RIV CZ cze R
Otčenášek, J.
[Recenze].
Rec.: Žmegač, Č. J. - Johler, R. - Kalapoš, S. - Nikitsch, H. (Hg.): [Recenze].
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 409-410 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096727 - UEF-S 20027058 CZ cze N
Otčenášek, J.
Kyjev - klenot na Dněpru.
Navýchod, 2 [3] 17-18 (02.00.00).

096728 - UEF-S 20027059 CZ cze N
Otčenášek, J.
Dobře utajená fakulta.
Navýchod, 2 [4] 11-12 (02.00.00).

096729 - UEF-S 20027060 CZ cze N
Otčenášek, J.
Mostar? Bezmostar!
Navýchod, 2 [6] 11-12 (02.00.00).

096730 - UEF-S 20027061 CZ cze R
Otčenášek, J.
Středomoří jako na talíři.
Rec.: Matvejevic, P.: Breviář středomoří. - Praha, 2002. 233 s.
Navýchod, 2 [4] 23 (2002).

096731 - UEF-S 20027062 RIV CZ cze M
Petráňová, L.
Tradice smlouvčích - správců svateb na Jankovsku.
In: Ab amicis oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. - (Ed. Woitsch, J.:UEF-S; Bahenský, F.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 103-132.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096732 - UEF-S 20027063 RIV CZ cze C
Petráňová, L.
Promarněná příležitost.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 263-265.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096734 - UEF-S 20027065 RIV CZ cze C
Petráňová, L. - Bahenský, F.
Institucionální základna českého národopisu v letech tzv. budování socialismu a profilace hlavních periodik.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 185-209.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094048 - UEF-S 20025002 CZ cze M
Pospíšilová, J.
Medailon. Prof. PhDr. Oldřich Sirovátka, DrSc.
In: Folkloristické studie. - (Ed. Pospíšilová, J.; Hlôšková, H.). - Brno, Etnologický ústav AV ČR Brno 2002. - S. 197.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094049 - UEF-S 20025003 RIV CZ cze J
Pospíšilová, J.
Dítě a práce.
Národopisná revue, 12 [2] 68-71 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094050 - UEF-S 20025004 RIV CZ cze J
Pospíšilová, J.
S Lutzem Röhrichem o Československu, houslích a folkloristice.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 273-280 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094053 - UEF-S 20025007 RIV CZ cze K
Pospíšilová, J.
Některé aspekty a výsledky badatelského úsilí na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR.
In: Česká etnologie 2000. - (Ed. Holubová, M.; Petráňová, L.; Woitsch, J.). - Praha, Etnologický ústav AV ČR Praha 2002. - S. 13-26.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 00.10.25-00.10.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096415 - UEF-S 20025041 RIV CZ cze J
Pospíšilová, J.
Paměť, vzpomínání a ústní historie.
Slovenský národopis, 50 [3-4] 363-365 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094052 - UEF-S 20025006 CZ cze J
Pospíšilová, J. - Moravcová, M. - Válka, M. - Tomandl, M.
Bakalářské, diplomové a doktorandské práce obhájené v roce 2001 (1).
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 66-68 (2002).

094051 - UEF-S 20025005 SK cze J
Pospíšilová, J. - Nováková, L.
Výstava fotografií Josefa Brauna a novoroční setkání etnografů v rakouském Kitsee.
Slovenský národopis, 50 [2] 243-245 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096420 - UEF-S 20025047 RIV CZ cze B
Sirovátka, O.
Folkloristické studie. (Ed. Pospíšilová, J.; Hlôšková, H.). - Brno, Etnologický ústav AV ČR Brno 2002. - 197 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096746 - UEF-S 20027077 RIV CZ cze C
Stavělová, D.
Česká etnochoreologie v kontextu mezinárodního bádání.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 119-123.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100740 - UEF-S 20030082 RIV CZ cze U
Stavělová, D.
Druhý etnochoreologický seminář Tanec - záznam, analýza, pojmy. 2 s.
[ Praha, 02.03.14-02.03.15 (W-EUR 23/2)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100745 - UEF-S 20030087 CZ cze/eng B
Suchomel, F. - Suchomelová, M.
Plocha zrozená k dekoru. Japonské umění laku 16.-19. století. Praha, Národní galerie 2002. - 367 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089721 - UEF-S 20020010 RIV CZ cze J
Suchomelová, M.
Dokumentační sbírky a archivní fondy Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.
Archivní časopis, 52 [3] 142-152 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100746 - UEF-S 20030088 CZ cze J
Suchomelová, M.
Námořníkův deník: Václav Stejskal. Malé poohlédnutí za jedním životem po 150 letech.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 49-56 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

108931 - UEF-S 20039021 RIV CZ cze B
Šálek, C.
Příhody lišky Bystroušky. Praha, Národní divadlo 2002. - 216 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

108932 - UEF-S 20039022 RIV CZ cze R
Šálek, C.
[Recenze].
Rec.: Vlček, E.: Bedřich Smetana. Fyzická osobnost a hluchota. - Praha, 2001.
Hudební věda, 39 [1] 76-78 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8059909

089716 - UEF-S 20020005 RIV CZ cze B
Thořová, V.
Lidové písně z Úpicka. Božena Čapková, Karel Kořízek. Praha, Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky 2002. - 782 s.
Grant: GA MŠk(CZ) 2492/95

089717 - UEF-S 20020006 CZ cze J
Thořová, V.
K 70. narozeninám PhDr. Hany Jetmarové.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 286-288 (2002).

089718 - UEF-S 20020007 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Toncrová, M.:E - Uhlíková, L.:E: Martin Zeman. Horňácké písně. - Brno, 2000. 185 s.
Národopisná revue, 12 [2] 112 (2002).

089719 - UEF-S 20020008 CZ cze R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Lidové obyčeje na Hané a jejich slovní, hudební a taneční projevy. Sborník příspěvků ze 7. konference o lidové kultuře na Hané 24. a 25. listopadu 1998 ve Vyškově.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 89-94 (2002).

100744 - UEF-S 20030086 CZ cze J
Thořová, V.
Významné životní jubileum Jiřiny Křovákové.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 385-386 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094054 - UEF-S 20025008 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Jurkovič, P.: Lidová píseň ve škole. - Praha, 1997. 64 s.
Národopisná revue, 12 [2] 112-113 (2002).

094055 - UEF-S 20025009 RIV CZ cze K
Toncrová, M.
Hudební folkloristika na Moravě a ve Slezsku.
In: Česká etnologie 2000. - (Ed. Holubová, M.; Petráňová, L.; Woitsch, J.). - Praha, Etnologický ústav AV ČR Praha 2002. - S. 115-118.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 00.10.25-00.10.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094056 - UEF-S 20025010 RIV CZ cze M
Toncrová, M. - Uhlíková, L.
Hudba.
In: Okres Vsetín. Rožnovsko - Valašskomeziříčsko - Vsetínsko. - (Ed. Nekuda, V.). - Valašské Meziříčí, Brno, Hvězdárna Valašské Meziříčí - Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2002. - S. 461-469.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096744 - UEF-S 20027075 CZ cze C
Tyllner, L.
Slovo úvodem. Etnologie 2000 v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 5-12.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096745 - UEF-S 20027076 RIV CZ cze C
Tyllner, L.
K počátkům folkloristiky a etnomuzikologie v Etnologickém ústavu AV ČR v Praze (1906-1954).
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 105-113.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100741 - UEF-S 20030083 RIV CZ cze K
Tyllner, L.
Katalog lidových písní, hudby a tanců - prostředek péče o národní kulturní dědictví.
In: Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. - (Ed. Krist, J.:CZ; Blahušek, J.:CZ; Zezulová, V.:CZ). - Strážnice, Ústav lidové kultury 2002. - S. 23-30.
[Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. Strážnice (CZ), 02.09.24-02.09.25 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

107875 - UEF-S 20030142 RIV SK cze C
Tyllner, L.
Písně a tance s proměnlivým taktem z hlediska vztahů českého a německého etnika. (Příspěvek ke studiu evropských kulturních areálů).
In: Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. - (Ed. Elschek, O.). - Bratislava, Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2002. - S. 40-49.
[Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Bratislava (SK), 02.11.12-02.11.14 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

118237 - UEF-S 20040053 CZ cze/eng E
Tyllner, L. - Radostný, L.
Irské dudy - Patrick Martin. Podoby evropské lidové hudby I. Praha, Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR 2002. -
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS9058001

096721 - UEF-S 20027052 RIV CZ cze/eng E
Uherek, Z.
Integrace azylantů. Výzkumná zpráva pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Oddělení pro Českou republiku. Praha, Etnologický ústavAV ČR 2002. -
Grant: OSN-UNHCR(CH) 2002

096747 - UEF-S 20027078 RIV CZ cze C
Uherek, Z.
Historie etnologie nejen podle T. S. Kuhna: minulost, současnost a oddělení etnických studií.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 129-156.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100747 - UEF-S 20030089 RIV SK cze J
Uherek, Z.
Globalizace a urbanizace - trendy a výsledky.
Slovenský národopis, 50 [3/4] 434-443 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK9058117
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100748 - UEF-S 20030090 CZ cze N
Uherek, Z.
Česká města cizince potřebují.
Literární noviny, 13 [49] 7 (2002.12.02).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096722 - UEF-S 20027053 RIV CZ cze/eng E
Uherek, Z. - Procházková, H.
Vzdělávací programy pro uprchlíky. Výzkumná zpráva pro úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Oddělení pro Českou republiku. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. -
Grant: OSN-UNHCR(CH) 2002

096720 - UEF-S 20027051 RIV CZ cze/eng E
Uherek, Z. - Skřivánková, K. - Weinerová, R.
Žadatelky o azyl a obchod s lidmi. Výzkumná zpráva pro Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, oddělení pro Českou republiku. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. -
Grant: OSN-UNHCR(CH) 2002

096416 - UEF-S 20025043 CZ cze M
Uhlíková, L.
Není nečas jako Nečas aneb Úvaha o homonymech.
In: Sešlost u Nečasů uspořádaná na počest 80. narozenin Jaromíra Nečase. - (Ed. Plocek, J.). - Brno, Jiří Plocek - GNOSIS Brno 2002. - S. 69-71.

096417 - UEF-S 20025044 CZ cze J
Uhlíková, L.
Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.
Národopisná revue, 12 [4] 234 (2002).

089722 - UEF-S 20020011 RIV CZ cze R
Valášková, N.
[Recenze].
Rec.: Brouček, S.: Africký deník Heleny Šťastné-Bübelové. - Praha, 2001. 148 s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 305-307 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058901

100749 - UEF-S 20030091 RIV CZ cze R
Valášková, N.
[Recenze].
Rec.: Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů III. (1945-1948). - Brno 2001, 219 s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 410-411 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096742 - UEF-S 20027073 RIV CZ cze C
Vařeka, J.
Etnokartografický výzkum v Etnologickém ústavu Akademie věd ČR a jeho mezinárodní propojení.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 77-82.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058803

100753 - UEF-S 20030095 RIV DE ger M
Vařeka, J.
Zur historischen Volkskultur im tschechisch-deutschen Grenzraum.
In: Alltagskulturen in Grenzräumen. - (Ed. Dröge, K.:DE). - Německo, Peter Lang 2002. - S. 177-185.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0058803
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100754 - UEF-S 20030096 RIV DE ger C
Vařeka, J.
Die tschechische Ethnologie nach 1989.
In: Europäische Ethnologien im neuen Millennium. Osteuropäische Ethnologien auf neuen Wegen - Abschied vom Referatenorgan DEMOS. - (Ed. Emmrich, B.; Moser, J.). - Dresden, THELEM 2002. - S. 67-77.
[Europäische Ethnologien im neuen Millennium. Dresden (DE), 01.11.12-01.11.13 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096743 - UEF-S 20027074 RIV CZ cze C
Vařeka, J. - Plessingerová, A.
Diskusní příspěvek k článku D. Scheffela a J. Kanderta "Politika a kultura v české etnografii" (Anthropological Quaterly 67, 1994).
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - (Ed. Holubová, M.:UEF-S; Petráňová, L.:UEF-S; Woitsch, J.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 247-249.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089723 - UEF-S 20020012 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Tanec "do kolečka" v dokumentech a ve sbírkách písní a tanců.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 15-30 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089725 - UEF-S 20020014 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Rokycanské soubory oslaví 35 let.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [1] 48-49 (2002).

089726 - UEF-S 20020015 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Pastýři, nespěte.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [2] 106-107 (2002).

089727 - UEF-S 20020016 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Mladinka: O minulosti, současnosti i budoucnosti.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [2] 112-113 (2002).

089728 - UEF-S 20020017 CZ cze J
Vejvoda, Z.
O dudách a dudácích.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [2] 112-113 (2002).

089729 - UEF-S 20020018 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Soutěž ve zpěvu lidových písní Rokycany 2002.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [4] 237-238 (2002).

089730 - UEF-S 20020019 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Koncert Pospolu.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [1] 53-54 (2002).

089731 - UEF-S 20020020 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Pámbů zaplať za tu koledičku.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [2] 112-113 (2002).

089732 - UEF-S 20020021 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Václav Bárta - 65 let.
Národopisná revue, 12 [3] 173-174 (2002).

089733 - UEF-S 20020022 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Rokytka, Rokytí, Rokytička, Sluníčko, Hejhálek...zkrátka rokycanští slaví 35 let.
Národopisná revue, 12 [2] 107 (2002).

089734 - UEF-S 20020023 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Tanec - záznam, analýza, pojmy.
Národopisná revue, 12 [2] 102-103 (2002).

089735 - UEF-S 20020024 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Věra Svobodová, dáma českého folklorismu.
Národopisná revue, 12 [2] 101-102 (2002).

089736 - UEF-S 20020025 CZ cze J
Vejvoda, Z.
45 let souboru Šumava z Klatov.
Národopisná revue, 12 [1] 49 (2002).

089737 - UEF-S 20020026 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Vánoční pohlazení - Hradišťan v Plzni.
Národopisná revue, 12 [1] 53 (2002).

089738 - UEF-S 20020027 CZ cze R
Vejvoda, Z.
[Recenze].
Rec.: Kuneš, J. - Baier, V. - Bláha, Z./hudební úpravy: Domažlická dudácká muzika - Ha, ty svatyj Vavřenečku. - Domažlice, AINA-CDK v.o.s. - Praha 2001. 58:13 min. CD.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 99-101 (2002).

089739 - UEF-S 20020028 CZ cze R
Vejvoda, Z.
Nové tituly z produkce Etnologického ústavu AV ČR.
Rec.: Tyllner, L.: Dudy a dudácká muzika 1909. Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby v Čechách I. - Praha, 2001. - 138 s. + CD.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [3] 161-162 (2002).

089740 - UEF-S 20020029 CZ cze R
Vejvoda, Z.
[Recenze].
Rec.: Lukáš, Z. - Krček, J.: Nová Česká píseň - Potěšení. České lidové písně ve sborových úpravách Zdeňka Lukáše a Jaroslava Krčka. - Praha, 2001.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [2] 213-214 (2002).

100750 - UEF-S 20030092 CZ cze J
Vejvoda, Z.
Chodské slavnosti v Domažlicích 2002.
Folklor/časopis Folklorního sdružení ČR, 13 [6] 389-391 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089724 - UEF-S 20020013 CZ cze J
Vejvoda, Z. - Hrdá, J.
Vědecké, popularizační a umělecké aktivity Etnologického ústavu AV ČR na počátku roku 2002 (včetně výstavy "Etnologický ústav AV ČR se představuje: Z dokumentace současných i minulých výzkumů".
Český lid/Etnologický časopis, 89 [2] 190-197 (2002).

089720 - UEF-S 20020009 RIV CZ cze U
Vejvoda, Z. - Kratochvíl, M.
Teorie a metodologie v české etnologii. 2 s.
[ Praha (CZ), 02.10.23-02.10.24 (K-EUR 42/1)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089741 - UEF-S 20020030 RIV CZ cze R
Weinerová, R.
[Recenze].
Rec.: Holý, L.: Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Překlad Z. Uherek. - Praha, 2001. 209 s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 296-298 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

100752 - UEF-S 20030094 CZ cze E
Weinerová, R.
Pakistán. Praha, Linhartova nadace 2002. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

108163 - UEF-S 20030179 RIV CZ cze J
Weinerová, R.
Komentár. (Koreferát ke studii Arne B. Manna "Prehľad romistiky na Slovensku").
Slovenský národopis, 50 [3/4] 431-433 (2002).
[Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy. Topolčianky (SK), 01.10.05-01.10.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS9058101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089742 - UEF-S 20020031 RIV CZ cze C
Woitsch, J.
Nezdařený pokus Davida Scheffela a Josefa Kanderta.
In: Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25.-26. října 2000). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 267-270.
[Česká etnologie 2000. Praha (CZ), 02.10.25-02.10.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089743 - UEF-S 20020032 RIV CZ cze J
Woitsch, J.
Tradiční technologie výroby potaše.
Sklář a keramik, 52 [1/2] 11-19 (2002).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

089744 - UEF-S 20020033 CZ cze J
Woitsch, J.
Konference "Europäische Ethnologien im neuen Millenium (Inhalte und Methoden)" a zasedání redakční rady časopisu "DEMOS". Drážďany, 12.-13. listopadu 2001.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [3] 281-285 (2002).

089745 - UEF-S 20020034 CZ cze R
Woitsch, J.
[Recenze].
Rec.: Štěpán, L. - Křivanová, M.: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Historie a technika vodních a větrných mlýnů, hamrů, pil, valch, olejen, stoup. - Praha, 2000. 307 s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 96-99 (2002).

089746 - UEF-S 20020035 CZ cze R
Woitsch, J.
[Recenze].
Rec.: Bláhová, E.:E - Hloušková, J.:E - Šlaufová, E.:E - Wollman, S.:E - Zelenka, M.:E: Slovanský ústav v Praze. 70 let činnosti. - Praha, 2000. 100+CXXXVI s.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 101 (2002).

089747 - UEF-S 20020036 CZ cze R
Woitsch, J.
[Recenze].
Rec.: Nejedlý, M.: Meluzínský mýtus a rodová pověst Lucemburků. - In: ČCH, 98, 2000, 693-736.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [1] 83 (2002).

096739 - UEF-S 20027070 CZ cze J
Woitsch, J.
Seminář "Vodní mlýny" ve Vysokém Mýtě.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 380-382 (2002).

096740 - UEF-S 20027071 CZ cze J
Woitsch, J.
Muzeum saského lidového umění v Drážďanech.
Český lid/Etnologický časopis, 89 [4] 392-395 (2002).

096741 - UEF-S 20027072 RIV CZ cze M
Woitsch, J.
Vliv legislativních nařízení na tradiční vesnickou kulturu ve 2. polovině 18. století aneb Proč stávají pazderny na kopečku za vsí.
In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. - (Ed. Woitsch, J.:UEF-S; Bahenský, F.:UEF-S). - Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - S. 71-88.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

096738 - UEF-S 20027069 RIV CZ cze B
Woitsch, J. - Bahenský, F.
Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. Praha, Etnologický ústav AV ČR 2002. - 146 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9058907

094057 - UEF-S 20025011 CZ cze R
Zobačová, A.
[Recenze].
Rec.: Letanovce. Odkaz Maroša Madačova. - Bratislava, 1998. 152 s.
Národopisná revue, 12 [2] 110-111 (2002).

094058 - UEF-S 20025012 CZ cze R
Zobačová, A.
[Recenze].
Rec.: Sborník Chebského muzea 1999. - Cheb, 2000. 141 s.
Národopisná revue, 12 [3] 183-184 (2002).

094059 - UEF-S 20025013 CZ cze R
Zobačová, A.
[Recenze].
Rec.: Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 10. Lidová kultura na Moravě. - Brno, 2000. 373 s.
Vlastivědný věstník moravský, 54 [1] 111-112 (2002).

096418 - UEF-S 20025045 CZ cze R
Zobačová, A.
[Recenze].
Rec.: Čechurová, J.: Česká politická pravice. - Praha, 1999. 123 s.
Národopisná revue, 12 [4] 237 (2002).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11