ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

052996 - UEK-B 980113 RIV SK eng J
Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Boundary effect and development of marginal areas.
Ecology (Bratislava), 18 [1] 47-52 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

053022 - UEK-B 980146 RIV CZ eng K
Bartoš, M. - Těšitel, J. - Kušová, D.
Marginal areas-historical development, people and land-use.
In: Nature and culture in landscape ecology. - (Ed. Kovář, P.). - Praha, The karolinum press 1999. - S. 109-114.
[CZ-iale conference"Prasent and historical nature-culture inteactions". Prague (CZ), 98.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

069054 - UBO-W 20000004 CZ cze K
Bejček, V. - Sedláček, F. - Šťastný, K. - Zima, J.
Drobní savci v imisních oblastech Krušných hor: monitorování stavu prostředí a škody v porostech náhradních dřevin.
In: Problematika zachování porostů náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor. - Most, Ministerstvo zemědělství ČR 1999. - S. 83-88.
[Problematika zachování porostů náhradních dřevin v imisní oblasti Krušných hor. Most (CZ), 99.05.18-99.05.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0850

053007 - UEK-B 980126 SK cze J
Boháč, J.
Organismy jako bioindikátory měnícího se prostředí.
Životné prostředí, 33 [3] 126-129 (1999).

053008 - UEK-B 980127 RIV NL eng J
Boháč, J.
Staphylid beetles as bioindicators.
Agiculture, Ecosystems and Environment, 74, 357-372 (1999).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.401(91) 0.304(92) 0.730(93) 0.738(94) 0.726(95) 0.555(96) 0.661(97) 0.643(98) 0.975(99) 0.903(00) 1.297(01) 1,369(02) 1.444(03) ]

068706 - UEK-B 20000006 RIV CZ eng K
Boháč, J.
Changes in communities of staphylinid beetles/Coleoptera, Sstaphylinidae/ during secondary succession in abandoned fields.
In: Soil Zoology in Central Europe. - (Ed. Tajovský, K.; Pižl, V.). - České Budějovice, - 1999. - S. 20-25.
[Central European Workshop on Soil Zoology /5./. České Budějovice ( CZ), 99.04.27-99.04.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0631

053014 - UEK-B 980135 NL eng J
Carnol, M. - Cudlín, P. - Ineson, P.
Impact of (NH4)2 SO4 deposition on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) roots.
Water, Air, and Soil Pollution, [116] 111-120 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832; GA AV ČR(CZ) KSK2017602
[Impact factor:0.742(91) 0.611(92) 1.067(93) 0.841(94) 1.146(95) 0.629(96) 0.964(97) 0.904(98) 0.971(99) 0.632(00) 0.772(01) 0,526(02) 0.883(03) ]

068710 - UEK-B 20000011 RIV AT eng J
Cudlín, P. - Chmelíková, E.
Fine root regenerative potential of montane norway spruce under pollution impact.
Phyton, 3 [39] 143-147 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA511/95/1060; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

075785 - UEK-B 20000056 CZ cze K
Cudlín, P. - Chmelíková, E.
Význam mykorbizních symbióz a možnost jejich ovlivnění pěstování stromů.
In: Strom pro život-život pro strom. - (Ed. Smýkal, F.). - -, - 1999. - S. 17-20.
[Kořenová zóna stromu. Mělník (CZ), 99.08.18-99.08.20]

075787 - UEK-B 20000058 CZ cze K
Cudlín, P. - Chmelíková, E.
Zjišťování vztahů mezi fruktifikací ECM hub a stanovištními faktory na trvalých výzkumných plochách pomocí "mini GIS".
In: Houby a les sborník referátů. - (Ed. Jankovský, L.; Krejčíř, R.; Antonín, V.). - Brno, MZLU Brno 1999. - S. 27-30.
[Houby a les. Brno (CZ), 99.06.03-99.06.05]

075786 - UEK-B 20000057 CZ cze K
Cudlín, P. - Moravec, I.
Retrospektivní sledování stavu smrkových ekosystémů v Národním parku Šumava.
In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava. - (Ed. Podrázský, V.). - Kostelec n. Černými lesy, Lesnická práce 1999. - S. 61-65.
[Monitoring, research and management of ecosystems of Šumava national park.. Kostelec n. Černými lesy (CZ), 99.12.01-99.12.02]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389

068709 - UEK-B 20000010 RIV AT eng J
Cudlín, P. - Novotný, R. - Chmelíková, E.
Recognition of stages of montane norway spruce response to multiple stress impact using crown and branch structure transformation analysis.
Phyton, 3 [39] 149-153 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832

053023 - UEK-B 980148 RIV CZ cze J
Cudlínová, E.
Vývos indikátorů trvalé udržitelnosti ve světovém kontextu a praktické příklady z ČR.
Prameny-Zpravodaj české společnosti pro životní prostředí, 5 [2] 3-8 (1999).
Grant: GA XX(CZ) CEH/97/003

053026 - UEK-B 980151 RIV CZ eng C
Cudlínová, E.
models of planning of marginal area.
In: Nature culture in landscape ecology. - (Ed. Kovář, P.). - Praha, The Karolinum Press 1999. - S. 356-366.
[CZ-IALE conference"Present and historical nature culture interactions". Prague (CZ), 98.09.07-98.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

053027 - UEK-B 980152 RIV PL eng C
Cudlínová, E. - Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Sustainable development of border areas (Case study from Šumava mts. in the Czech republic).
In: Transborder co-operatioon for sustainable development. - (Ed. Sumieň, T.; Witkowska, J.). - Warszawa, Institute of physical planning and municipal economy 1999. - S. 195-202.
[Conference of the occasion of the anniversary of the institute /50./. Warszawa (PL), 99.06.10-99.06.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

068703 - UEK-B 20000002 RIV NL eng J
Cudlínová, E. - Lapka, M. - Bartoš, M.
Problems of agriculture and landscape management as perceived by farmers of the Šumava mountains (Czech Republic).
Landscape and urban planning(elsevier), - [46] 71-82 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.340(99) 0.637(00) 0.477(01) 0.478(02) 0.925(03) ]

053025 - UEK-B 980150 RIV FR eng C
Cudlínová, E. - Lapka, M. - Maxa, J.
Globalization of the enonomy and ruval development.
In: Planetary garden. - (Ed. Deschamps, L.). - Chamber, Savoie technolac 1999. - S. 404-409.
[International symposium on sustainable ecosystem management /1./. Chambery (FR), 99.03.14-99.03.18]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052

068718 - UEK-B 20000019 CZ cze C
Dolejš, P. - Tříska, J.
Ozonizace organických mikropolutantů při úpravě pitné vody.
In: Sborník 3. mezinárodní konference Voda Zlín 1999. - Zlín, VaK Zlin 1999. - S. 101-106.
[Mezinárodní konference Voda Zlín 1999. Zlin (CZ), 99.03.23-99.03.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/1469

053020 - UEK-B 980144 RIV CZ cze J
Falta, V. - Cudlín, P. - Šerá, B.
Vliv narušení horských smrkových porostů v Krkonoších na růst a vývoj naletových semenáčků (Picea abies (L.) H. Karst.
Collection of Scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice., 16 [1] 13-19 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832

053028 - UEK-B 980153 RIV NL eng C
Hanousková, I. - Osullivan, P. E. - Witkowski, Z.
Perspective in sustainable land use of marginal areas, land abandonment and restoration.
In: Perspectives in Ecology. - (Ed. Farina, A.). - Leiden, Backhuys publishers 1999. - S. 295-308.
[International congress of ecology. Florence (IT), 98.06.19-98.06.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

075788 - UEK-B 20000059 CZ cze K
Havlíček, F. - Moravec, I. - Cudlín, P.
Vliv zdravotního stavu smrku ztepilého na první sezónní nálet lýkožrouta smrkového.
In: Monitoring, výzkum a managemet ekosytémů Národního parku Šumava. - (Ed. Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava.). - Kostelec n.Černými lesy, Lesnická práce 1999. - S. 66-69.
[Monitoring, research and management of ecosystems of Šumva national park.. Kostelec n. Černými lesy (CZ), 99.12.01-99.12.02]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389

053006 - UEK-B 980125 RIV CZ eng J
Havránková, K.
System edisol and its measurement of CO2 flux between spruce stand and canopy layer of the atmosphere.
Zpravodaj Beskydy, [12] 81-86 (1999).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 289

053004 - UEK-B 980123 RIV SK eng J
Havránková, K. - Janouš, D.
Daily flux of energy and substances getween forest and canopy layer.
Acta horticulture et regiotecturae, [příloha] 239-242 (1999).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 289

052985 - UEK-B 980102 GB eng C
Heřman, M. - Zemek, F.
Integratin the natural and socio-economic otentials of regional landscapes within GIS: an extended base for strategic analysis and plannin in the Šumava region of the Czech Reublic.
In: Global Change in the Mountains. - (Ed. Price, M.). - Conforth, The Parthenon Publishing Group Limited. 1999. - S. 94-96.
[European Conference on Environmental and Societal Change in Mountain.. Oxford (GB), 97.12.18-97.12.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

068711 - UEK-B 20000012 RIV SE eng C
Hruška, J. - Cudlín, P. - Krám, P. - Rauch, O.
Is the status of mountain Norway spruce forest ecosystem affected by soil water Ca/Al ratio?
In: Critical Loads Copenhagen - Copenhagen, - 1999. - S. 55-58.
[International conference Critical Loads Copenhagen. Copenhagen (SE) , 99.11.21-99.11.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0832

075823 - UEK-B 20000080 RIV CZ cze J
Jakubíková, A. - Suchý, H. - Vaška, J. - Žaloudík, J.
Metoda odhadu mnozstvi splavenin v povodi.
Journal of engineering, - [7] 206-213 (1999).
Grant: GA ČR(XC) GA103/96/213

053010 - UEK-B 980129 SK cze C
Janouš, D. - Havránková, K. - Marková, I. - Hurtalová, I. - Matějka, F.
Stanovení toku zjevného a latentního tepla gradientovou metodou a metodou eddy - covariance.
In: Atmosféra 21.storočia, organismy a ekosystémy. - (Ed. Střelcová, K.). - Zvolen, 1999. - S. 37-41.
[Bioklimatické pracovné dni. Zvolen (SK), 99.09.07-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561

075816 - UEK-B 20000072 RIV SK cze C
Janouš, D. - Havránková, K. - Marková, I. - Hurtalová, T. - Matějka, F.
Stanovení toku zjevného a latentního tepla.
In: Organismy a ekosystémy. - Zvolen, Technická univerzita Zvolen 1999. - S. X.
[Bioklimatologické pracovné dni. Zvolen (SK), 99.11.07-99.11.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561

068131 - PAU-O 20000033 RIV GB eng J
Kopáček, P. - Vogt, R. - Jindrák, L. - Weise, C. - Šafařík, I.
Purification and characterization of the lysozyme from the gut of the soft tick Ornithodoros moubata.
Insect Biochem. Molec. Biol, 29, 989-997 (1999).
[Impact factor: 1.694(94) 2.217(95) 2.253(96) 2.094(97) 1.930(98) 2.288(99) 1.920(00) 1.939(01) 2,350(02) 2.358(03) ]

052987 - UEK-B 980104 CZ cze C
Kubizňáková, J.
Chemické atmosferické procesy v ovzduší vrcholových partií západních Krkonoš.
In: Ovzduší 99. - Brno, Masarykova universita 1999. - S. 100-104.
[Ovzduší 99. Brno (CZ), 99.02.07-99.02.10]
Grant: GA AV ČR(CZ) CIPA-CT93-0071DG-12HSMU

053017 - UEK-B 980140 RIV GB eng M
Kubizňáková, J.
Assessment of atmospheric pollution on spruce canopy.
In: BIomarkers:A pragmatic basic for remediation of severe pollution in eastern europe. - (Ed. Peakall, D. B.; Walker, C. H.; Migula, P.). - London, Kluwer academic publishers 1999. - S. 272-277.
Grant: XX(CZ) Copernicus CIPA-CT93-0071 HSMU; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

068705 - UEK-B 20000005 RIV DK eng C
Kubizňáková, J.
Acid deposition affects the forest canopy internal circulation of nutrien.
In: Critical Loads. - (Ed. National environmental reseach institute-neri, UN/ECE). - Dánsko, - 1999. - S. 91-95.
[International conference. Copenhagen (DK), 99.11.21-99.11.25]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 198

068702 - UEK-B 20000001 RIV ES eng J
Kula, E. - Boháč, J. - Jelínek, J.
Insect fauna of selevated polypore fungi on birch stems in Northern Bohemia.
Miscellania Zoologica, 22 [1] 75-85 (1999).

065689 - UCHP-M 990208 RIV US eng C
Kuncová, G. - Berková, D. - Burkhard, J. - Demnerová, K. - Tříska, J. - Kasík, J.
Optical detection of polychlorinated biphenyls.
In: Optical detection of polychlorinated biphenyls. - (Ed. Vo-Dinh, T.; Spellicy, R. L.). - Bellingham, SPIE 1999. - S. 72-80.
[International Conference on Environmental Monitoring and Remediation Technologies II. Boston (US), 99.09.20-99.09.22]

068717 - UEK-B 20000018 RIV CZ eng J
Kušová, D. - Bartoš, M. - Těšitel, J.
Potential development of the right shore of Lipno Lake area-comparison of landscape and urban planning documentation with ideas of local inhabitants.
Silva Gabreta, 3 [3] 217-227 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

052997 - UEK-B 980114 CZ cze C
Kušová, D. - Těšitel, J. - Bartoš, M.
Obraz pravého břehu Lipna v územním plánu a v představách místní populace (konference vize a reality).
In: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. - (Ed. Hasman, M.; Říha, J.; Šittler, R.). - České Budějovice, Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 1999. - S. 113-119.
[Mezinárodní konference /4./. Tábor (CZ), 99.03.25-99.03.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725; GA MŠk(CZ) VS96072

068730 - UEK-B 20000031 RIV CZ eng J
Lapka, M.
Nature-culture interaction the concept of landscape fields.
Acta universitatis carolinae environmentalica, - [13] 77-84 ( 1999).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052

053024 - UEK-B 980149 RIV SK eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Private farmers attitudes to land, work and landscape:interpretation of a case study in landscape ecological framework.
Ekologia, 18 [4] 401-411 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA64/912; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

068712 - UEK-B 20000013 RIV US eng C
Lapka, M. - Rikoon, J. S. - Cudlínová, E.
Private Farmers and Contemporary Conservation Subsidy Programs in the Czech Republic.
In: Soil and Water Conservation Policies and Programs. Successes and Failures. - (Ed. Napier, T.L.; Napier, S.M.; Tvrdoň, J.). - Boca Raton, USA, CRC Press LLC 1999. - S. 475-491.
[Soil and Water Conservation Policies. Successes and Failures. Praha (CZ), 96.09.17-96.09.19]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 9489

075834 - UEK-B 20000091 RIV CZ eng J
Marek, J. - Lepšová, A.
Armillaria populations and pathology at different forest sites of South Bohemia.
Silva Gabreta, 3 [3] 7-16 (1999).
Grant: FVRŠ, RV(XC) 339/93,339/94

068726 - UEK-B 20000027 RIV GB eng J
Marek, M. V. - Medlyn, B. E. - Pury, D. G. G. - Barton, C. V. M. - Broadmeadow, M. - Badeck, F. W. - Ceulemans, R. - Angelis, P. - Forstreuter, M. - Jac, M. E.
Effects of elevated (CO2) on photosynthesis in Europen forest species:a meta-analysis of model parameters.
Plant, Cell and Environment, 22, 1475-1495 (1999).
Grant: GA MŠk(CZ) OK 127; GA AV ČR(CZ) KSK2017602

053018 - UEK-B 980141 AT eng J
Marek, V. M. - Šprtová, M. - Urban, O. - Špunda, V. - Kalina, J.
Response of sun versus shade foliage photosynthesis to radiation in Norway spruce.
Phyton, annales rei botanicae, 39 [4] 131-137 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106

053015 - UEK-B 980136 SK sla J
Mičieta, K. - Stano, J. - Blanáriková, V. - Havránek, E. - Andriamainty, F. - Birjukova, N. - Ignatova, S. - Šafařík, I.
Aktivita invertázy v imobilizovaných bunkách mrkvy.
Bulletin potravinárského výskumu, 38 [3] 153-161 (1999).

068707 - UEK-B 20000008 RIV GB eng M
Moss, A. G. L. - Těšitel, J. - Zemek, F. - Bartoš, M. - Kušová, D. - Heřman, M.
Tourism in bioregional context:approaching ecosystemic practice in the Šumava, Czech Republic.
In: Tourism and development in mountain regions. - (Ed. Godde, P.M.; Price, M.F.; Zimmermann, F.M). - Wallingford, New York, Cabi Publishing 1999. - S. 85-113.
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

053016 - UEK-B 980138 RIV SK sla J
Neubert, K. - Stano, J. - Mičieta, K. - Granča, D. - Šafařík, I.
Aktivita vybraných aminopeptidáz v imobilizovaných bunkách uhoriek.
Bulletin potravinárského výskumu, 38 [3] 163-170 (1999).

052993 - UEK-B 980110 RIV CZ eng J
Pokorný, R. - Oplučtilová, M.
Leaf area index and its development in selected spruce and beech stands in the ore mountains.
Journal of forest science, 45 [4] 192-196 (1999).

053003 - UEK-B 980122 RIV CZ cze J
Pokorný, R. - Šalanská, P.
Vliv hnojení dusíkem na asimilační aparát a přírust smrku rostoucího v různých hustotách sponu.
Zravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd", - [12] 29-34 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106

053021 - UEK-B 980145 RIV GB eng M
Shugart, L. - Cibulka, J. - Čurdová, E. - Holsbeek, L. - Kahru, A. - Kotelevtsev, S. - Kratz, W. - Kubizňáková, J. - Walker, C.
Report of the group on northern bohemia.
In: Biomarkers: A pragmatic basis for remediation of severe pollution in eastern europe. - (Ed. Peakall, D. B.; Walker, C. H.; Migula, P.). - London, Kluwer Acaemic Publishers 1999. - S. 229-257.
Grant: XX(CZ) Copernicus CIPA-CT93-0071 HSMU

052986 - UEK-B 980103 RIV NL eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Use of magnetic techniques for the isolation of cells.
Journal of chromatography B, 722, 33-53 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
[Impact factor:1.958(92) 1.874(93) 2.523(94) 1.255(95) 1.341(96) 1.588(97) 1.395(98) 1.666(99) 1.802(00) 1.911(01) ]

053011 - UEK-B 980130 CZ cze C
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Komerčně dostupné biokompatibilní magnetické částice.
In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. - (Ed. Šafařík, I.; Šafaříková, M.). - České Budějovice, x 1999. - S. 80-83.
[Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích.. České Budějovice (CZ), 99.09.14-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145

053012 - UEK-B 980131 CZ cze C
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Pokroky v oblasti biomagnetických separačních a značících technik.
In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. - (Ed. Šafařík, I.; Šafaříková, M.). - České Budějovice, 1999. - S. 1-5.
[Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. České Budějovice (CZ), 99.09.14-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145

052990 - UEK-B 980107 RIV NL eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Magnetic solid-phase extraction.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 194, 108-112 (1999).
[International Conference on Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers /2./. Cleveland (US), 98.05.28-98.05.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

053009 - UEK-B 980128 CZ cze C
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Magnetické techniky v biomedicínských aplikacích.
In: Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. - (Ed. Šafařík, I.; Šafaříková, M.). - České Budějovice, Kluwer Academic Publishers 1999. - S. 45-49.
[Magnetické separace v biovědách a biotechnologiích. České Budějovice (CZ), 99.09.14-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145

053013 - UEK-B 980132 NL eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
Determination of proteolytic activity with magnetic dye-stained gelatine.
Biotechnology techniques, 13 [9] 621-623 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/98/1145
[Impact factor: 0.532(93) 0.612(94) 0.589(95) 0.558(96) 0.534(97) 0.557(98) 0.613(99) 0.548(00) 0.697(01) ]

052989 - UEK-B 980106 RIV SK eng J
Šerá, B. - Balounová, Z.
Biomas and energy allocation in two orchids Dactylorhiza majalis and D. fuchsii (Orchidaceae).
Biologia, [54] 51-59 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA1549/9
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

068724 - UEK-B 20000025 RIV CZ eng J
Šprtová, M. - Marek, M. V.
Response of photosyntesis to radiation and intercellular CO2 concentration in sun and shade shoots of Norway spruce.
Photosynthetica, 37 [3] 433-445 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95)0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00)0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

053019 - UEK-B 980142 SI eng C
Šprtová, M. - Marek, V. M.
Seasonal changes of photosynthetic assimilation and chlorophyll a fluorescence parameters of Norway spruce under the impact of enhanced UV-B radiation.
In: Root-soil interactions in tress-abstracts. - (Ed. Žitnik, S.; Bogotaj, B.). - Ljubljana, The Slovenian forestry institute a littera picta d.o.o., Lubljana 1999. - S. 32-32.
[Root-soil interactions in trees. Gozd Martuljek (SI), 99.09.09-99.09.13]

052998 - UEK-B 980116 RIV IE eng J
Šprtová, M. - Marek, V. M. - Nedbal, L. - Prášil, O. - Kalina, J.
Seasonal change of photosynthetic assimilation of Norway spruce under the impact of enhanced UV-B radiation.
Plant Science, 142, 37-45 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/1257

052995 - UEK-B 980112 RIV SK eng J
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Non-marginal parameters of marginal areas.
Ecology (Bratislava), 18 [1] 39-46 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

068704 - UEK-B 20000004 RIV CZ cze M
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Názory Emanuela Chalupného v kontextu krajinné ekologie.
In: Emanuel Chalupný, česká kultura, česká soc. a Tábor. - (Ed. Zumr, J.). - Praha, Filosofia-nakladatelství filosofického ústavu AVČR 1999. - S. 241-247.

053002 - UEK-B 980121 RIV CZ cze J
Urban, O.
Rozdíly rychlosti asimilace slunného a stinného asimilačního aparátu z pohledu jejeich specifické listové plochy.
Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd", [12] 93-96 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106

068713 - UEK-B 20000014 RIV CZ eng J
Urban, O. - Marek, M.
Seasonal changes of selected parameters of CO2 fixation biochemistry of Norway spruce under the long.term impact of elevated CO2.
Photosynthetica, 4 [36] 533-545 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106; EU(XE) EN4-CT95-PL951544 (Ecocraft); GA AV ČR(CZ) KSK2017602
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95)0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00)0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

052994 - UEK-B 980111 RIV CZ eng J
Urban, O. - Šprtová, M. - Marek, V. M.
The effects enhanced UV-B radiation on the photosynthetic characteristics of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.)trees growing in field conditions.
Journal of Forest Science, 45 [5] 223-229 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/95/1257

068715 - UEK-B 20000016 RIV CZ eng J
Urban, O. - Trtílek, M. - Feidl, T. - Nedbal, L.
Single-turnover flashes to saturate the Qa reduction in a leaf were generated by the light-emitting diodes from a double modulation kinetic chlorophyll fluorometer.
Photosynthetica, 37 [2] 201-207 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/0085
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

052984 - UEK-B 980101 GB eng C
Zemek, F. - Heřman, M.
Forest decline and the environmental factors in the "Black Triangle" of Central Europe.
In: Global change in the Moutains. - (Ed. Price, M.). - Conforth, The Parthenin Publishing Group Limited 1999. - S. 117-118.
[European Conference on Environmental and Societal Change in Mountai.. Oxford (GB), 97.12.18-97.12.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) EC projekt CIPA-CT93-0071 (DG12 HSMU)

075812 - UEK-B 20000052 RIV CZ eng J
Zemek, F. - Heřman, M.
Natural and socio-economic potential in land use strategic planning.
Acta universitatis carolinae environmentalica, 13 [1-2] 119-124 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA512/95/0725

075811 - UEK-B 20000051 RIV CZ eng J
Zemek, F. - Heřman, M. - Klouda, Z.
Bark beetle calamity assessment from remotely sensed data.
Silva Gabreta, 3 [3] 161-172 (1999).

075825 - UEK-B 20000082 CZ cze/eng C
Žaloudík, J.
Hodnocení podminek vzniku a důsledku extremnich hydrologickych jevu v krajine metodami DPZ a GIS (koncepce,data a metody reseni).
In: Workshop 99 Extremni hydrologicke jevy v povodich. - (Ed. Patera, A.; Vaska, J.; Jakubikova, A.). - Praha, Ostrava, FSu CVUT, CVTVS Praha 1999. - S. 127-134.
[Extremni hzdrologicke jevy v povodich.. Praha (CZ), 99.10.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11