ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

040371 - UDU-I 970139 CZ cze R
Bartlová, M. - Benešovská, K.
[Recenze].
Rec.: Fajt, J.:E / Gotika v západních Čechách (1230 - 1530). - Praha, Národní galerie 1996. 3 sv. 945 s.
Umění, 45 [1] 103-107 (1997).

054591 - UDU-I 980002 CZ cze J
Benešovská, K.
O sv. Vojtěchu nově v katedrále sv. Víta. Ohlédnutí za svatovojtěšským miléniem.
Ateliér, 10 [26] 2 (1997).

054592 - UDU-I 980003 CZ cze R
Benešovská, K.
[Recenze].
Rec.: Benešovská, - / Architektura gotycka w Polsce. T.1-4. - Warszawa, Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk 1995. - 801 s.
Rec.: -: Architektura gotycka w Polsce. T. 1-4. - Warszawa, Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk 1995. - 801 s.
Umění, 45 [3/4] 392-394 (1997).

054593 - UDU-I 980004 CZ cze J
Bregantová, P.
Bibliografie Petra Wittlicha z let 1992 - 1997.
Umění, 45 [3/4] 373-374 (1997).

056039 - UDU-I 980102 CZ cze J
Bregantová, P.
Bibliografie Věry Naňkové 1992 - 1997.
Umění, 45 [6] 590 (1997).

040372 - UDU-I 970078 CZ cze J
Bukovinská, B.
Kunstkomora. Neúplný obraz složený z fragmentů.
Umění a řemesla, 39 [2] 20-27 (1997).

042739 - UDU-I 970140 CZ ger J
Bukovinská, B.
Florenz - Prag oder Prag - Florenz?
Umění, 45 [2] 161-170 (1997).

042740 - UDU-I 970141 CZ cze J
Bukovinská, B.
Umělecké řemeslo - Kunstkomora.
Ateliér, 10 [15/16] 4 (1997).

042741 - UDU-I 970142 CZ cze J
Bukovinská, B.
Umělecké řemeslo - Kunstkomora. (Císařská konírna).
Akademický bulletin. Zvláštní příloha, - [10] 5-8 (1997).
Grant: IA93307

042742 - UDU-I 970143 CZ cze Jx
Bukovinská, B.
Výstava "Rudolf II. a Praha".
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 8 [ 1/2] 1-2 (1997).
Grant: IA93307

042743 - UDU-I 970144 CZ cze Jx
Bukovinská, B.
Výstava "Rudolf II. a Praha". Informace o výstavním projektu včetně letmého pohledu nazpět.
Akademický bulletin. Zvláštní příloha, - [10] 2-3 (1997).
Grant: IA93307

054645 - UDU-I 980060 CZ cze B
Bukovinská, B.
Kunstkomora Rudolfa II. Kde byla a jak vypadala?
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 199-208.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054649 - UDU-I 980064 CZ cze B
Bukovinská, B.
Umělecké řemeslo a kunstkomora. - Evokace kunstkomory Rudolfa II. - Skica, návrh, předloha, dokument. - Vyznění pražských dvorských dílen po smrti Rudolfa II.
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 122-125, 153, 194, 204.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054650 - UDU-I 980065 CZ cze B
Bukovinská, B.
[35 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054658 - UDU-I 980073 GB eng B
Bukovinská, B.
The Kunstkammer of Rudolf II: Where it Was and What It Looked Like.
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. 199-208.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054659 - UDU-I 980074 GB eng B
Bukovinská, B.
The Kunstkammer of Rudolf II.
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. 469-472.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054660 - UDU-I 980075 GB eng B
Bukovinská, B.
[35 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

042744 - UDU-I 970145 CZ cze B
Bydžovská, L.
Kódy svádění.
In: Důvěrný prostor - nová dálka. Umění pražské secese. - (Ed. Wittlich, P.). - Praha, Enigma 1997. - S. 153-168.

042803 - UDU-I 970206 FR fre B
Bydžovská, L.
Le surréalisme "dans la Prague de nos reves".
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée de Beaux-Arts 1997. - S. 263-270.

054594 - UDU-I 980005 CZ cze J
Bydžovská, L.
"Vidíte něco?" zeptal se Poussin... Informe, Bataille a čeští surrealisté.
Umění, 45 [5] 477-488 (1997).

056040 - UDU-I 980103 CZ cze/eng J
Bydžovská, L.
Sny o knihách, knihy o snech. Jindřich Štyrský a Jindřich Heisler.
Grapheion, - [2] 56-59 (1997).

056041 - UDU-I 980104 FR fre B
Bydžovská, L.
Toyen, La Voix de la foret.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée de Beaux-Arts 1997. - S. 259. - ().

056042 - UDU-I 980105 FR fre B
Bydžovská, L.
Jindřich Štyrský, Photographies du cycle L`Homme aux oeilleres.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée de Beaux-Arts 1997. - S. 277. - ().

054609 - UDU-I 980022 CZ cze/eng J
Chlíbec, J.
A Renaissance Florentine Bust from the Collections of the National Gallery in Prague in the Context of the Period Production of Death Masks.
Bulletin of the National Gallery in Prague, - [5/6] 122-128, 240-244 (1997).

054610 - UDU-I 980023 CZ cze J
Chlíbec, J.
Ukřižovaný neznámé provenience a jeho vztah k tvorbě Mistra Týnské kalvárie.
Umění, 45 [2] 153-160 (1997).

054654 - UDU-I 980069 CZ cze B
Chlíbec, J.
[7 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054663 - UDU-I 980078 GB eng B
Chlíbec, J.
[7 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. 413, 415, 518-519, 521-522, 604.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

040373 - UDU-I 970081 CZ cze J
Filip, A.
Z brněnské památkové rezervace. Kulisy, nebo skutečné památky?
Architekt, 43 [9] 6 (1997).

042745 - UDU-I 970146 CZ cze Jx
Filip, A.
Brno a grémium.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 8 [ 1/2] 6-7 (1997).

042746 - UDU-I 970147 CZ cze B
Filip, A.
Rezidenční města na Moravě a ve Slezsku. Poznámky k baroknímu urbanismu.
In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století). - Prostějov, Muzeum Prostějovska 1997. - S. 447-494.
[Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století). Prostějov (CZ), 95.04.25-95.04.27]
Grant: GA404/96/1302

054596 - UDU-I 980007 CZ cze Jx
Filip, A.
Rakouská společnost pro výzkum 18. století.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 8 [ 1/2] 14 (1997).

054597 - UDU-I 980008 CZ cze/ger B
Filip, A.
Secesní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Dílo architekta Franze Holika. Brno, Soroptimist International 1997. - 30 s.

054598 - UDU-I 980009 CZ cze R
Filip, A.
[Recenze].
Rec.: Polleross, F. / Fischer von Erlach und die Weiner Barocktradition. - Wien, Böhlau 1995. - 413 s.
Rec.: Polleross, F. (ed.): Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition. - Wien, Böhlau 1995. - 413 s.
Umění, 45 [3/4] 394-396 (1997).

056043 - UDU-I 980106 CZ cze Jx
Filip, A.
Z prvních shromáždění Brněnského grémia.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 8 [ 3/4] 6-7 (1997).

067167 - UDU-I 990030 RIV CZ cze R
Filip, A.
[Recenze].
Rec.: Gnirs, A.: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in dem Bezirke Karlsbad. - München 1996. 262 s.
Časopis Matice moravské, 116 [2] 547-549 (1997).

054595 - UDU-I 980006 CZ cze B
Filip, A. - Vieweghová, P. - Hyhlík, V.
Břeclav. Farní kostel sv. Václava. Velehrad, Historická společnost Starý Velehrad 1997. - 15 s.

040374 - UDU-I 970082 CZ cze J
Halata, M.
Archivy Slovinské republiky.
Archivní časopis, 47 [1] 9-18 (1997).

040375 - UDU-I 970083 CZ cze B
Halata, M.
Cech kolem roku 1600.
In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348 - 1783. - (Ed. Sekyrka, E.). - Praha, Scriptorium 1997. - S. 23-33.

040376 - UDU-I 970084 CZ cze B
Halata, M.
Katalogová hesla.
In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348 - 1783. - (Ed. Sekyrka, E.). - Praha, Scriptorium 1997. - S. 50-51, 52, 53, 54-56, 80-81, 95-96.

040377 - UDU-I 970085 CZ cze B
Halata, M.
Nádherná krajina. (Grafika, malby, kresby a plány Veltrus z let 1785 - 1896 ze sbírky ÚDU AVČR). Kralupy nad Vltavou, - 1997. - 18 s.

054651 - UDU-I 980066 CZ cze B
Halata, M.
[7 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 373, 379, 380, 452-453.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054661 - UDU-I 980076 GB eng B
Halata, M.
[7 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

040378 - UDU-I 970086 CZ cze J
Halík, P.
Architektka Alena Šrámková.
Ateliér, 10 [4] 6 (1997).
Grant: IAA9033601

040379 - UDU-I 970087 CZ cze J
Halík, P.
Grand prix Obce architektů 1996. Praha, Fragnerova galerie, l5.3. - 6.4.
Ateliér, 10 [12] 6 (1997).
Grant: IAA9033601

040380 - UDU-I 970088 CZ cze J
Halík, P.
Brněnská fakulta. Nad výstavou absolventů architektury.
Architekt, 43 [1/2] 58 (1997).

040381 - UDU-I 970089 CZ cze J
Halík, P.
Cesta k nebi. Kresby a fotografie Michala Brixe.
Architekt, 43 [3] 48-49 (1997).
Grant: IAA9033601

040382 - UDU-I 970090 CZ cze J
Halík, P.
Pod krunýřem trilobita. Divadlo Alfred ve dvoře.
Architekt, 43 [12] 17 (1997).
Grant: IAA9033601

040383 - UDU-I 970091 CZ cze J
Halík, P.
Poznámky k soutěži na novou budovu magistrátu v Liberci.
Architekt, 43 [12] 40 (1997).
Grant: IAA9033601

040384 - UDU-I 970092 CZ cze N
Halík, P.
Projekty z invence a tradice. Grand Prix Obce architektů ve Fragnerově galerii v Praze.
Lidové noviny, 10 [66] 12 (97.03.19).
Grant: IAA9033601

042747 - UDU-I 970148 CZ cze J
Halík, P.
Harmonický racionalismus - dílo Františka Alberta Libry.
Ateliér, 10 [23] 7 (1997).

042748 - UDU-I 970149 CZ cze J
Halík, P.
Juha Leiviskä - dílo.
Ateliér, 10 [14] 7 (1997).

042749 - UDU-I 970150 CZ cze J
Halík, P.
Modifikace moderního slovníku. Tři výstavy zahraničních architektů.
Architekt, 43 [18/19] 11-12 (1997).

042750 - UDU-I 970151 CZ cze J
Halík, P.
Novostavba ve dvoře na Poříčí.
Architekt, 43 [13] 29 (1997).
Grant: IAA9033601

042751 - UDU-I 970152 CZ cze J
Halík, P.
Postmodernismus ve Vysočanech.
Architekt, 43 [13] 27 (1997).
Grant: IAA9033601

042752 - UDU-I 970153 CZ cze J
Halík, P.
Sociální bydlení jako metafora paláce.
Architekt, 43 [23] 45-48 (1997).

054599 - UDU-I 980010 CZ cze J
Halík, P.
Britský architekt David Chipperfield.
Ateliér, 10 [25] 7 (1997).

054600 - UDU-I 980011 CZ cze J
Halík, P.
Regionální versus univerzální. Redakční beseda nejenom o regionální architektuře s V. Krátkým, P. Halíkem a J. Hůrkou.
Architekt, 43 [25/26] 41-43 (1997).

054601 - UDU-I 980012 CZ cze J
Halík, P.
Zviditelnění konstruktivní logiky staveb. Nad expozicí brněnské fakulty architektury VUT.
Architekt, 43 [25/26] 60 (1997).

056044 - UDU-I 980120 CZ cze J
Halík, P.
Deset století architektury.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 8 [ 3/4] 12 (1997).

042753 - UDU-I 970154 CZ cze J
Hausenblasová, J.
Rudolf II., císař římský a král český.
Ateliér, 10 [15/16] 5 (1997).

042754 - UDU-I 970155 CZ cze J
Hausenblasová, J.
Rudolf II., římský císař a český král 1552 - 1612. (Míčovna - západní sál).
Akademický bulletin. Zvláštní příloha, - [10] 8-9 (1997).

054652 - UDU-I 980067 CZ cze B
Hausenblasová, J.
Rudolf II., římský císař a český král 1552 - 1612. - Císařský dvůr a úřady Českého království 1576 - 1612.
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 212-216.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054653 - UDU-I 980068 CZ cze B
Hausenblasová, J.
[28 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054662 - UDU-I 980077 GB eng B
Hausenblasová, J.
[28 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

042755 - UDU-I 970156 CZ cze B
Hausenblasová, J. - Šroněk, M.
Urbs Aurea. Praha císaře Rudolfa II. Praha, Gallery 1997. - 256 s.

042756 - UDU-I 970157 CZ eng B
Hausenblasová, J. - Šroněk, M.
Urbs Aurea. Prague of Emperor Rudolf II. Prague, Gallery 1997. - 256 s.

042757 - UDU-I 970158 CZ ger B
Hausenblasová, J. - Šroněk, M.
Urbs Aurea. Das Rudolfinische Prag. Prag, Gallery 1997. - 256 s.

054602 - UDU-I 980015 CZ cze Jx
Hlaváčková, H.
Odpověď K. Stejskalovi.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 8 [ 1/2] 11-12 (1997).

054603 - UDU-I 980016 CZ cze B
Hlaváčková, H.
Svatý Vojtěch ve středověkých iluminovaných rukopisech.
In: Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Národní galerie 1997. - S. 32-36.

054635 - UDU-I 980050 CZ cze B
Hlaváčková, H.
Kresby na stěnách v kapli sv. Kříže ve velké věži.
In: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. - Praha, Národní galerie 1997. - S. 270-279.
Grant: GA404/94/1404

054636 - UDU-I 980051 CZ cze B
Hlaváčková, H.
[Katalogová hesla].
In: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. - Praha, Národní galerie 1997. - S. 547-563.
Grant: GA404/94/1404

056506 - UDU-I 980164 GB eng B
Hlaváčková, H.
The Bible of Wenceslas IV in the Context of Court Culture.
In: The Regal Image of Richard II and the Wilton Diptych. - (Ed. Gordon, D.; Monnas, L.; Elam, C.). - London, Harvey Miller 1997. - S. 223-231, 339-341. - ().

054604 - UDU-I 980017 CZ cze B
Hlaváčková, H. J.
Středověké knižní malířství. /3 katalogová hesla/.
In: Svatý Vojtěch. Tisíc let svatovojtěšské tradice v Čechách. - (Ed. Bartlová, M.). - Praha, Národní galerie 1997. - S. 96-97.

042758 - UDU-I 970159 CZ cze/eng B
Hlaváčková, H. - Jedlička, J.
Basilika sv. Jiří při bývalém klášteře benediktinek na Pražském hradě.
In: Basilika. Basilika sv. Jiří na Pražském hradě. - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.

042759 - UDU-I 970160 CZ cze B
Hlobil, I.
Figurální náhrobník Johanky z Kravař (+ 1495) v Prostějově - na Moravě nejstarší svého druhu.
In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století). - Prostějov, Muzeum Prostějovska 1997. - S. 417-427.
[Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. - 18. století). Prostějov (CZ), 95.04.25-95.04.27]

042760 - UDU-I 970161 CZ ger J
Hlobil, I.
Heinrich IV. Parler und der Parlier Henrich. Die Rechnungsbücher des Veitsdoms in Prag beziehen sich auf den Parlier Heinrich, nicht auf Heinrich Parler.
Umění, 45 [2] 141-152 (1997).

054605 - UDU-I 980018 CZ cze J
Hlobil, I.
Poznámky k osobnímu a názorovému vztahu Vojtěcha Birnbauma a Růženy Vackové.
Zprávy Klubu Za starou Prahu, - [1] 64-67 (1997).

054606 - UDU-I 980019 CZ cze R
Hlobil, I.
[Recenze].
Rec.: Vlček, P. (ed.) / Umělecké památky Prahy. Staré město. Josefov. - Praha, Academia 1996. - 640 s.
Rec.: Vlček, P. (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré město. Josefov. - Praha, Academia 1996. - 640 s.
Umění, 45 [3/4] 405-407 (1997).

042761 - UDU-I 970162 CZ cze J
Hlobil, I. - Knor, J. - Knorová, K. - Nejedlý, V. - Novotný, J. - Pacáková, M.
Rajhradská madona - průzkum s využitím tomografie.
Zprávy památkové péče, 57 [4] 114-119 (1997).

040385 - UDU-I 970093 CZ cze J
Horová, A.
Bienále mladého umění Zvon 96: Víra v mladé umění nestačí.
Ateliér, 10 [4] 16 (1997).

040386 - UDU-I 970094 CZ cze J
Horová, A.
Experiment s tradicí - Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 89.
Ateliér, 10 [7] 16 (1997).

040387 - UDU-I 970095 CZ cze J
Horová, A.
Návrat do ráje?
Ateliér, 10 [12] 5 (1997).

040388 - UDU-I 970096 CZ cze J
Horová, A.
Nová síň ožila tématem smrti.
Ateliér, 10 [6] 1 (1997).

040390 - UDU-I 970098 CZ cze J
Horová, A.
Rozvrácená zeměkoule Jiřího Příhody.
Ateliér, 10 [1] 1 (1997).

040391 - UDU-I 970099 CZ cze J
Horová, A.
Snář českého surrealismu.
Ateliér, 10 [1] 16 (1997).

040392 - UDU-I 970100 CZ cze J
Horová, A.
Tváře a těla Říše středu - Čínské umění 90. let.
Ateliér, 10 [8] 16 (1997).

040393 - UDU-I 970101 CZ cze J
Horová, A.
Veronika Bromová: Na hraně obzoru.
Ateliér, 10 [7] 1 (1997).

040394 - UDU-I 970102 CZ cze J
Horová, A.
Viděno dvěma.
Ateliér, 10 [6] 5 (1997).

040395 - UDU-I 970103 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: - / Bulletin Moravské galerie v Brně, č. 52, 1996. 262 s.
Umění, 45 [1] 117-118 (1997).

040396 - UDU-I 970104 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: - / Umění. Časopis Ústavu dějin umění AV ČR. Roč. 44, 1996, č. 5.
Ateliér, 10 [9] 3 (1997).

042762 - UDU-I 970163 CZ cze J
Horová, A.
Dějiny umění jako velkolepá podívaná.
Ateliér, 10 [15/16] 2 (1997).

042763 - UDU-I 970164 CZ cze Jx
Horová, A.
Jak Ivan Kafka ke štěstí přišel, aneb ještě o české účasti na benátském bienále.
Umělec, - [4] 6 (1997).

042764 - UDU-I 970165 CZ cze R
Horová, A.
Když vyjde Divus, nastane velké vykočičení lidu.
Ateliér, 10 [13] 7 (1997).

042765 - UDU-I 970166 CZ cze Jx
Horová, A.
Lena Knilli rozhodně ano!
Ateliér, 10 [17/18] 5 (1997).

042766 - UDU-I 970167 CZ cze J
Horová, A.
Lze vymezit české imaginativní umění jako konzistentní umění?
Ateliér, 10 [21] 16 (1997).

042767 - UDU-I 970168 CZ cze J
Horová, A.
Adéla Matasová - Zastavení v čase.
Ateliér, 10 [13] 4 (1997).

042768 - UDU-I 970169 CZ cze J
Horová, A.
O paralelách pravých a nepravých.
Ateliér, 10 [14] 3 (1997).

042769 - UDU-I 970170 CZ cze J
Horová, A.
Theodor Pištěk mezi iluzí obrazu a iluzí světa.
Ateliér, 10 [23] 1 (1997).

042770 - UDU-I 970171 CZ cze J
Horová, A.
Umělecké dílo ve veřejném prostoru.
Ateliér, 10 [24] 8 (1997).
Grant: GA404/96/1291

042771 - UDU-I 970172 CZ cze J
Horová, A.
United enemies.
Ateliér, 10 [13] 9 (1997).

042772 - UDU-I 970173 CZ cze J
Horová, A.
Zchromlý rytíř F. X. Šalda?
Ateliér, 10 [24] 3 (1997).

042773 - UDU-I 970174 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: Šetlík, J. / Cesty po ateliérech. - Praha, Torst 1996. - 300 s.
Ateliér, 10 [13] 7 (1997).

042774 - UDU-I 970175 CZ cze N
Horová, A.
Mrtvé duše jsou hodné pozornosti i s kazy na kráse.
Mladá fronta dnes, 8, 19 (97.02.26).

042801 - UDU-I 970204 CZ cze B
Horová, A.
Cesta k bílé Vladimíra Hanuše.
In: Paralely 2. - (Ed. Bruthansová, T.). - Praha, Francouzský institut 1997. - S. -.

042802 - UDU-I 970205 CZ cze B
Horová, A.
Sochař či stavitel chrámu?
In: Václav Fiala. - (Ed. Fiala, V.). - Praha, Pražský hrad 1997. - S. 7-10.

054607 - UDU-I 980020 CZ cze J
Horová, A.
Anděl, anděl - legendy současnosti.
Ateliér, 10 [25] 16 (1997).

054608 - UDU-I 980021 CZ cze J
Horová, A.
Jaroslav Róna - sochy a obrazy.
Ateliér, 10 [26] 16 (1997).

040397 - UDU-I 970105 CZ cze/ger B
Jirka, A.
Obrazárna premonstrátského kláštera v Nové Říši na Moravě. Vybraná díla. Cheb, Státní galerie výtvarného umění 1997. - 100 s.

040398 - UDU-I 970106 CZ ger J
Jirka, A.
Drei spätgotische Importe aus Nürnberg nach Mähren.
Umění, 45 [1] 49-58 (1997).

040407 - UDU-I 970116 CZ cze J
Konečný, L. - Lencová, J.
Rudolfínské emblémy na habánské fajánsi.
Umění a řemesla, 39 [2] 65-67 (1997).

040399 - UDU-I 970107 CZ cze J
Kořán, I.
Braunovy české počátky.
Umění, 45 [1] 59-71 (1997).
Grant: IAA9033507

040400 - UDU-I 970109 CZ cze J
Kořán, I.
Umění na dvoře Rudolfa 2. Stav našeho poznání.
Umění a řemesla, 39 [2] 2-3 (1997).

042776 - UDU-I 970178 PL cze B
Kořán, I.
Madony ochránkyně českých klášterů a milostný obraz P. Marie v Křešově.
In: Krzeszów uswiecony laska. - Wroclaw, Uniwersytet Wroclawski 1997. - S. 17-24.

042777 - UDU-I 970179 CZ cze J
Kořán, I.
Santini a Brokof na Zderaze.
Umění, 45 [2] 202-208 (1997).

042778 - UDU-I 970180 CZ cze J
Kořán, I.
Víra v písničkách ovčáků Volných.
Česká literatura, 45 [3] 227-247 (1997).
Grant: IAA9033507

042779 - UDU-I 970181 CZ cze R
Kořán, I.
[Recenze].
Rec.: Krsek, I. - Kudělka, Z. - Stehlík, M. - Válka, J. / Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. - Praha, Academia 1996. - 739 s.
Umění, 45 [2] 217-218 (1997).

054611 - UDU-I 980024 CZ cze B
Kořán, I.
Kostel sv. Václava v Netolicích. Netolice, J.Churáček 1997. - 12 s.

054655 - UDU-I 980070 CZ cze B
Kořán, I.
[6 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054664 - UDU-I 980079 GB eng B
Kořán, I.
[6 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

056045 - UDU-I 980137 CZ cze J
Kořán, I.
Neznámá veduta Prahy z druhé čtvrtiny 17. století.
Umění, 45 [6] 591-592 (1997).

042775 - UDU-I 970177 CZ cze B
Kořán, I. - Bergman, R. - Kundera, L.
Jaroslav Klápště. Praha, Public s.r.o. - Galerie 33 1997. - 71 s.

042780 - UDU-I 970182 CZ cze Jx
Kořisková, A.
Jiří Schmidt - Obrazy, kresby.
Ateliér, 10 [23] 4 (1997).

040401 - UDU-I 970110 CZ cze B
Kratochvíl, P.
Architektura a morálka.
In: Ročenka Komory českých architektů 1996 - 97. - (Ed. Plos, J.). - Praha, Komora českých architektů 1997. - S. 34.

040402 - UDU-I 970111 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Soužití dvou světů.
Fórum architektury a stavebnictví, - [2] 4-6 (1997).

040403 - UDU-I 970112 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Ivan Koleček - Cena českému architektovi působícímu v zahraničí.
Architekt, 43 [7/8] 18 (1997).

040404 - UDU-I 970113 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Rekonstrukce a novostavba domu v Krakovské ulici v Praze.
Architekt, 43 [9] 16-17 (1997).

042781 - UDU-I 970183 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Bydlení jako dimenze přirozeného světa.
Architekt, 43 [16/17] 6-7 (1997).

054612 - UDU-I 980025 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Směřování sociálních a humanitních disciplín.
Věda, technika, společnost, 6 [2/3] 51-70 (1997).

056046 - UDU-I 980139 CZ cze J
Kratochvíl, P.
Čeští architekti v "exilu".
Umění, 45 [6] 562-572 (1997).

056047 - UDU-I 980142 CZ ger C
Kuthan, J.
Schloss Hluboká (Frauenberg). Die romantische Residenz des Fürstenhauses Schwarzenberg.
In: Kamenná kniha. Sborník k romantickému historismu - novogotice. - (Ed. Mžyková, M.). - Sychrov, Zámek Sychrov 1997. - S. 88-101.
[Sympozium o romantickém historismu s novogotice. Sychrov, Praha ( CZ), 95.06.20-95.06.24]

040405 - UDU-I 970114 CZ cze R
Lahoda, V.
Kahnweiler, Picasso a spol.
Rec.: - / Daniel-Henry Kahnweiler, jeho galerie, jeho umělci. - Praha, Národní galerie 1996. 183 s. / Picasso et le Portrait. - Paris, Flammarion 1996. 495 s. / Daix, P.: Dictionnaire Picasso. - Paris, R.Laffont 1995. 956 s.
Umění, 45 [1] 112-114 (1997).

040406 - UDU-I 970115 CZ cze N
Lahoda, V.
Od van Gogha k Magrittovi...
Lidové noviny, 10 [128] 11 (97.06.03).

042804 - UDU-I 970207 FR fre B
Lahoda, V.
Le contenu spirituel de la forme (cubisme).
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée de Beaux-Arts 1997. - S. 123-131.

042805 - UDU-I 970208 FR fre B
Lahoda, V.
Vincenc Kramář, collectionneur et promoteur du cubisme.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée de Beaux-Arts 1997. - S. 138-140.

054613 - UDU-I 980026 FR fre B
Lahoda, V.
O. Gutfreund, Buste cubiste.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée des Beaux-Arts 1997. - S. 120.

054614 - UDU-I 980028 CZ eng J
Lahoda, V.
The Melancholy of the Avant-garde. Zdenek Rykr and Revision of Modernism.
Umění, 45 [3/4] 298-324 (1997).

054615 - UDU-I 980029 CZ cze J
Lahoda, V.
Josef Čapek: Třikrát, a ještě ne dost.
Rec.: Pečinková
Rec.: -: Pečinková, P.: Josef Čapek. - Praha, Svoboda 1995. - 93 s. / Čapek, J.: Umění přírodních národů. - Praha, Dauphin 1996. - 349 s. / Josef Čapek 1887 - 1945. - Český Krumlov 1995. - 221 s. / Slavík, J. - Opelík, J.: Josef Čapek. - Praha, Torst 1996. - 601 s.
Umění, 45 [3/4] 396-400 (1997).

054616 - UDU-I 980030 CZ cze J
Lahoda, V.
Věda jako výstava.
Akademický bulletin, - [10] 1 (1997).

054637 - UDU-I 980052 GB eng B
Lahoda, V.
Czech Cubism. Development and Revision.
In: Impressionist and Modern Art. - London, Sotheby`s 1997. - S. 90.

054638 - UDU-I 980053 CZ cze Jx
Lahoda, V.
Nizozemská krajina a malířství.
Lidé a země, 46 [2] 100-103 (1997).

054639 - UDU-I 980054 CZ cze Jx
Lahoda, V.
Tossa del Mar - útočiště modernismu.
Lidé a země, 46 [3] 174-176 (1997).

056048 - UDU-I 980143 CZ cze R
Lahoda, V.
[Recenze].
Rec.: Wittlich, P.:E / Důvěrný prostor / Nová dálka. - Praha, Obecní dům v nakl. Enigma 1997. - 292 s.
Rec.: Wittlich, P.:E: Důvěrný prostor / Nová dálka. - Praha, Obecní dům v nakl. Enigma 1997. - 292 s.
Umění, 45 [6] 597-599 (1997).

040408 - UDU-I 970117 CZ cze J
Lorenzová, H.
Estetika pro budoucnost.
Estetika, 34 [1] 51-54 (1997).
Grant: IAA9033502

054617 - UDU-I 980031 CZ cze J
Lorenzová, H.
Osvícenská estetika na pražské univerzitě (Seibt a Meissner).
Estetika, 34 [3] 27-40 (1997).
Grant: RSS(US) 198/1995

056507 - UDU-I 980167 CZ cze B
Lorenzová, H.
Solární mýtus v díle Julia Zeyera.
In: Julius Zeyer. Texty, sny, obrazy. - (Ed. Vlček, T.). - Vodňany, Městské muzeum 1997. - S. 32-41.

042782 - UDU-I 970184 US eng B
Macháček, J.
The Former East Bloc Family in the Modern World.
In: The Family in Global Transition. - (Ed. Anderson, G. L.). - St. Paul, Paragon House 1997. - S. 295-323.

054640 - UDU-I 980055 FR eng B
Macháček, J.
Environmental Management in Public Administration.
In: Developing Organizations and Public Attitudes. - Paris, Sigma 1997. - S. 98-112.

054641 - UDU-I 980056 CZ cze B
Macháček, J.
Environmentální riziko v ekonomických souvislostech. Brno, Masarykova univerzita 1997. - 111 s.

054642 - UDU-I 980057 CZ cze B
Macháček, J.
Přístupy k hodnocení městského prostředí.
In: Environmentálne problémy miest. - Košice, Dom techniky 1997. - S. 105-110.

054670 - UDU-I 980085 CZ cze Jx
Macháček, J.
Komise pro životní prostředí AV ČR.
Akademický bulletin, - [3] 3 (1997).

056509 - UDU-I 980169 SK cze B
Macháček, J.
Změny prostředí v územních rozvojových koncepcích.
In: Aktuálne problémy regionálneho rozvoja. - Banská Bystrica, IROMAR 1997. - S. 14-21. - ().

040389 - UDU-I 970097 CZ cze J
Machalický, J. - Horová, A.
Práce na papíře.
Ateliér, 10 [11] 1 (1997).

042783 - UDU-I 970185 CZ cze J
Muchka, I.
Pražský hrad v době Rudolfově. (Míčovna - hlavní sál).
Akademický bulletin. Zvláštní příloha, - [10] 4 (1997).

042784 - UDU-I 970186 CZ cze J
Muchka, I.
Rudolf II. a Praha - Míčovna.
Ateliér, 10 [15/16] 5 (1997).

054646 - UDU-I 980061 CZ cze B
Muchka, I.
Styl architektury za Rudolfa II. Italienismy a hispanismy v Čechách na rozhraní renesance a baroku.
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 90-95.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054656 - UDU-I 980071 CZ cze B
Muchka, I.
[103 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054665 - UDU-I 980080 GB eng B
Muchka, I.
Architectural Styles in the Reign of Rudolf II: Italian and Hispanic Influences.
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. 90-95.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054666 - UDU-I 980081 GB eng B
Muchka, I.
[103 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

040409 - UDU-I 970122 CZ cze J
Nešlehová, M.
Plastiky Antonína Kašpara.
Ateliér, 10 [11] 7 (1997).

040410 - UDU-I 970123 CZ cze J
Nešlehová, M.
Umění sevřené v dlaň - K retrospektivě Zbyňka Sekala.
Ateliér, 10 [6] 16 (1997).

042785 - UDU-I 970187 CZ cze J
Nešlehová, M.
Alva Hajn na Klenové.
Ateliér, 10 [19] 4 (1997).

042786 - UDU-I 970188 CZ cze R
Nešlehová, M.
[Recenze].
Rec.: - / Zbyněk Sekal - práce za posledních pětapadesát let. - Praha, Galerie hlavního města Prahy 1997. - 184 s.
Umění, 45 [2] 225-227 (1997).

054618 - UDU-I 980032 CZ cze J
Nešlehová, M.
Nová aktivita Galerie 60/70.
Ateliér, 10 [26] 6 (1997).

054619 - UDU-I 980033 CZ cze Jx
Nešlehová, M.
Po břitu myšlenky. K životnímu jubileu Petra Wittlicha.
Umění, 45 [3/4] 372-373 (1997).

054620 - UDU-I 980034 SK cze B
Nešlehová, M.
Různosti veristické obraznosti. (Příspěvek k problematice českého umění 70. let).
In: Umenie sedemdesiatych rokov. - (Ed. Kolesár, Z.; Mrenicová, Ĺ.). - Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení 1997. - S. 64-71.

054621 - UDU-I 980035 CZ cze J
Nešlehová, M.
Síla a moc tvůrčí fantazie. (České imaginativní umění v Galerii Rudolfinum).
Grapheion, - [3/4] 156 (1997).

054622 - UDU-I 980036 CZ cze/ger B
Nešlehová, M.
V zorném úhlu "informelu".
In: Informel a skupina Cobra ze sbírek Bochumského muzea. - Brno, Dům umění města Brna 1997. - S. -.

054671 - UDU-I 980086 CZ cze B
Nešlehová, M.
Poselství jiného výrazu. Pojetí "informelu" v českém umění 50. a první poloviny 60. let. Praha, ARTetFACT 1997. - 286 s.

040411 - UDU-I 970124 CZ cze J
Petrasová, T.
Mistrovská díla českého malířství 19. století.
Ateliér, 10 [6] 12 (1997).

054623 - UDU-I 980037 CZ cze J
Petrasová, T.
Sex a tabu v české kultuře 19. století.
Umění, 45 [3/4] 378-381 (1997).

054643 - UDU-I 980058 CZ cze J
Petrasová, T.
Historická a salonní malba znovu na výstavách Národní galerie v Praze.
Rec.: / Obrazárna v Čechách 1796-1918. - Praha, Gallery 1996. - 280 s. / Historická malba v Čechách. Škola Christiana Rubena. - Praha, Národní galerie 1996. - 84 s. / Dějiny v obrazech. Historické náměty v umění 19. století v Čechách. - Praha, Národní galerie 1996. - 152 s.
Rec.: -: Obrazárna v Čechách 1796-1918. - Praha, Gallery 1996. - 280 s. / Historická malba v Čechách. Škola Christiana Rubena. - Praha, Národní galerie 1996. - 84 s. / Dějiny v obrazech. Historické náměty v umění 19.století v Čechách. - Praha, Národní galerie 1996. - 152 s.
Umění, 45 [5] 508-511 (1997).

056049 - UDU-I 980147 CZ cze B
Petrasová, T.
Romantické přestavby pražské Staroměstské radnice (1836-48) a jejich význam pro počátky pražské neogotiky.
In: Kamenná kniha. Sborník k romantickému historismu - novogotice. - (Ed. Mžyková, M.). - Sychrov, Zámek Sychrov 1997. - S. 137-147.
[Sympozium o romantickém historismu a novogotice. Sychrov, Praha ( CZ), 95.06.20-95.06.24]

056508 - UDU-I 980168 CZ cze B
Petrasová, T.
Ideál gotiky v díle Julia Zeyera.
In: Julius Zeyer. Texty, sny, obrazy. - (Ed. Vlček, T.). - Vodňany, Městské muzeum 1997. - S. 60-70.

040412 - UDU-I 970126 CZ cze Jx
Petrasová, T. - Hojda, Z.
Sex, tabu a kultura 19. století v Plzni.
Dějiny a současnost, 19 [3] 58-59 (1997).

054624 - UDU-I 980038 CZ cze J
Platovská, M.
Krejcarovo zubní muzeum.
Umění, 45 [3/4] 325-329 (1997).

056050 - UDU-I 980148 CZ cze J
Platovská, M.
Brikcí - Mühlstein/Fürth - Hölzel/Kerel.
Stavba, 4 [6] 20-21 (1997).

042787 - UDU-I 970189 CZ cze Jx
Roháček, J.
Nejstarší bibliografie středověké a raně novověké epigrafiky.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 8 [ 1/2] 5-6 (1997).

054625 - UDU-I 980039 CZ cze J
Roháček, J.
Dva sborníky dvou epigrafických konferencí.
Umění, 45 [5] 506-508 (1997).

054644 - UDU-I 980059 CZ cze R
Roháček, J.
[Recenze].
Rec.: Dziubkova, J. (ed.) / Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. - Poznaň, Muzeum Narodowe 1996. - 316 s.
Rec.: Dziubkova, J.(ed.): Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. - Poznaň, Muzeum Narodowe 1996. - 316 s.
Umění, 45 [5] 512 (1997).

056051 - UDU-I 980149 CZ cze R
Samek, B.
[Recenze].
Rec.: - / Bulletin Moravské galerie v Brně 53, 1997. - 248 s.
Rec.: -: Bulletin Moravské galerie v Brně 53, 1997. - 248 s.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 8 [ 3/4] 7 (1997).

056510 - UDU-I 980170 CZ cze B
Samek, B.
Lednický skleník a problém uchování hodnot.
In: Zimní zahrada v Lednici. - Brno, Památkový ústav 1997. - S. 25-26.

056511 - UDU-I 980171 CZ cze J
Samek, B.
Brněnský Kleinův palác a soudobá péče o památky.
Zprávy Památkového ústavu v Brně, - [1] 14-16 (1997).

040413 - UDU-I 970127 CZ eng/cze J
Seifertová, H. - Šroněk, M.
"Gestraift doppelt Bild" from Prague`s Rudolfine Collections.
Bulletin of the National Gallery in Prague, - [5/6] 138-145, 251-255 (1997).
Grant: IAA933409

040414 - UDU-I 970128 CZ cze B
Šroněk, M.
Katalogová hesla.
In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348 - 1783. - (Ed. Sekyrka, T.). - Praha, Scriptorium 1997. - S. 49, 51, 59-61.

042788 - UDU-I 970191 CZ cze J
Šroněk, M.
Praha 1550 - 1650. (Valdštejnská jízdárna).
Akademický bulletin. Zvláštní příloha, - [10] 10 (1997).

042789 - UDU-I 970192 CZ cze J
Šroněk, M.
Rezidenční město.
Ateliér, 10 [15/16] 9 (1997).

054626 - UDU-I 980040 CZ cze B
Šroněk, M.
Pražští malíři 1600 - 1656. Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník. Praha, Artefactum 1997. - 235 s.
Grant: IAA933409

054647 - UDU-I 980062 CZ cze B
Šroněk, M.
Sochařství a malířství v Praze 1550 - 1650.
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 353-375.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054657 - UDU-I 980072 CZ cze B
Šroněk, M.
[21 katalogových hesel].
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Katalog vystavených exponátů. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054667 - UDU-I 980082 GB eng B
Šroněk, M.
Sculpture and Painting in Prague, 1550 - 1650.
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. 353-375.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054668 - UDU-I 980083 GB eng B
Šroněk, M.
[21 katalogových hesel].
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. -.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

040364 - UDU-I 970130 CZ cze J
Švácha, R.
Karel Filsak - Cena osobnosti.
Architekt, 43 [7/8] 13-17 (1997).
Grant: GA404/96/1291

040365 - UDU-I 970131 CZ cze J
Švácha, R.
O "dynamické" architektuře. Školní jídelna v Rokycanech.
Architekt, 43 [12] 19 (1997).
Grant: GA404/96/1291

040366 - UDU-I 970132 CZ cze J
Švácha, R.
Vladimír Šlapeta: 50. Historik moderní architektury.
Architekt, 43 [10] 8 (1997).
Grant: GA404/96/1291

040367 - UDU-I 970133 CZ cze J
Švácha, R.
Politika Obecního domu.
Ateliér, 10 [9] 12 (1997).
Grant: GA404/93/2198

042790 - UDU-I 970193 CZ cze Jx
Švácha, R.
Fotografie Ester Havlové.
Bulletin. Uměleckohistorická společnost v Českých zemích, 8 [ 1/2] 15 (1997).

042791 - UDU-I 970194 CZ cze J
Švácha, R.
Moderní, ale s příběhem. Centrum EMGRUP v Olomouci.
Architekt, 43 [24] 24 (1997).
Grant: GA404/96/1291

042792 - UDU-I 970195 CZ cze J
Švácha, R.
Péče proti instituci. Domy s pečovatelskou službou v Českém Krumlově recenzuje R. Š.
Architekt, 43 [16/17] 20 (1997).
Grant: GA404/96/1291

042793 - UDU-I 970196 CZ cze J
Švácha, R.
Politika Obecního domu.
Architekt, 43 [14/15] 72-74 (1997).
Grant: GA404/93/2198

042794 - UDU-I 970197 CZ cze J
Švácha, R.
Problém hranice starého a nového. (Recenze rekonstrukce Obecního domu).
Architekt, 43 [14/15] 60 (1997).
Grant: GA404/96/1291

042795 - UDU-I 970198 CZ cze J
Švácha, R.
Probém omládnutí. Rekonstrukci liberecké pojišťovny recenzuje R. Š.
Architekt, 43 [18/19] 25 (1997).
Grant: GA404/96/1291

042806 - UDU-I 970209 FR fre B
Švácha, R.
La théorie du fonctionnalisme tcheque.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée de Beaux-Arts 1997. - S. 209-214.
Grant: GA404/93/2198

054627 - UDU-I 980041 CZ cze J
Švácha, R.
K futuristickým motivům v české architektuře.
Umění, 45 [3/4] 330-340 (1997).
Grant: GA404/93/2198

054628 - UDU-I 980042 CZ cze/eng B
Švácha, R.
Koncept je kontext.
In: Josef Pleskot AP atelier. - (Ed. Švácha, R.). - Praha, Galerie Jaroslava Fragnera 1997. - S. 80-86.
Grant: GA404/96/1291

054629 - UDU-I 980043 CZ cze J
Švácha, R.
Nářečí chatové, ale důstojné. Obecní úřad v Šarovech u Zlína recenzuje R.Š.
Architekt, 43 [25/26] 27 (1997).
Grant: GA404/93/1291

056053 - UDU-I 980155 CZ cze J
Švácha, R.
Tři výstavy o avantgardě a architektuře.
Umění, 45 [6] 602-604 (1997).

056054 - UDU-I 980156 CZ B
Švácha, R.
K dějinám Krejcarova Olympiku.
In: Staletá Praha, 23. Pražské památky 19. a 20. století. Sborník Pražského ústavu památkové péče. - (Ed. Štoncner, P.). - Praha, Brody 1997. - S. 219-238. - ().

042796 - UDU-I 970199 CZ cze R
Švácha, R. - Platovská, M.
Kniha o pražské architektuře 1891 - 1918.
Rec.: Svoboda, J. E. - Lukeš, Z. - Havlová, E. / Praha 1891 - 1918. Kapitoly o architektuře velkoměsta. - Praha, Libri 1997. - 304 s.
Architekt, 43 [18/19] 50-51 (1997).

056052 - UDU-I 980150 CZ cze J
Švácha, R. - Platovská, M.
Lábus ve Vančurovi. Minimalismus ve funkcionalismu.
Stavba, 4 [4] 46-48 (1997).

040368 - UDU-I 970134 CZ cze J
Urban, O. M.
Švabinského Splynutí duší respektive mentální vampyrismus.
Ateliér, 10 [9] 6-7 (1997).

042797 - UDU-I 970200 CZ cze B
Urban, O. M.
Cesta tváře.
In: Důvěrný prostor - nová dálka. Umění pražské secese. - (Ed. Wittlich, P.). - Praha, Enigma 1997. - S. 127-152.

054630 - UDU-I 980044 CZ cze J
Urban, O. M.
Procházkovo prostibolo a Hlaváčkova duše.
Umění, 45 [5] 430-444 (1997).

054631 - UDU-I 980045 FR fre B
Urban, O. M.
J. Štursa, Jeune fille mélancolique.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée des Beaux-Arts 1997. - S. 18.

054632 - UDU-I 980046 FR fre B
Urban, O. M.
V. Preissig, /Travaux abstraits/.
In: Prague 1900 - 1938. Capitale secrete des avant-gardes. - Dijon, Musée des Beaux-Arts 1997. - S. 77.

040370 - UDU-I 970138 CZ cze B
Vlček, P.
Encyklopedie českých zámků. 3. vyd. Praha, Libri 1997. - 314 s.

054648 - UDU-I 980063 CZ cze B
Vlček, P.
Pražská architektura 1550 - 1650.
In: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - Praha, Správa Pražského hradu 1997. - S. 345-352.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

054669 - UDU-I 980084 GB eng B
Vlček, P.
Architecture in Prague, 1550 - 1650.
In: Rudolf II and Prague. The Court and the City. - (Ed. Fučíková, E.; Bradburne, J. M.; Bukovinská, B.; Hausenblasová, J.; Konečný, L.; Muchka, I.; Šroněk, M.). - London, Thames and Hudson 1997. - S. 345-352.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA93307; GA AV ČR(CZ) A 933409

056055 - UDU-I 980158 CZ cze Jx
Vlček, P.
K jubileu Věry Naňkové.
Umění, 45 [6] 589 (1997).

056056 - UDU-I 980159 CZ cze J
Vlček, P.
Nové poznatky k dějinám servitského kostela archanděla Michaela na Starém Městě pražském.
Umění, 45 [6] 555-561 (1997).

056057 - UDU-I 980160 CZ cze J
Vlček, P. - Lancinger, L.
Zapomenuté sídlo významného barokního diplomata. Příspěvek k poznání saských vlivů na českou barokní architekturu.
Umění, 45 [6] 539-546 (1997).

040369 - UDU-I 970137 CZ cze B
Vlček, P. - Sommer, P. - Foltýn, D. - et al.,
Encyklopedie českých klášterů. Praha, Libri 1997. - 782 s.

042798 - UDU-I 970201 CZ ger J
Všetečková, Z.
Gotische Wandmalerei in der Klemenskirche auf Levý Hradec.
Im Herzen Europa. Zeitschrift der Tschechischen Republik, 4 [4] 36-37 (1997).

042799 - UDU-I 970202 CZ cze B
Všetečková, Z.
Pozdně gotické nástěnné malby v kostele sv. Gotharda ve Slaném.
In: Slaný - české město ve středověku. Sborník příspěvků z kolokvia k 700. výročí královského města Slaného. - Kladno, Referát kultury Okresního úřadu 1997. - S. 22-24.
[Slaný - české město ve středověku. Slaný (CZ), 95.04.00]

042800 - UDU-I 970203 CZ cze R
Všetečková, Z.
[Recenze].
Rec.: Edel, T. - Royt, J. - Brož, R. / Příběh gotické šablony. - Praha, Gema Art l997. - 95 s.
Umění, 45 [2] 221-223 (1997).

054633 - UDU-I 980047 CZ cze B
Všetečková, Z.
Christologický cyklus v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě.
In: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Sborník příspěvků. - Znojmo, Jihomoravské muzeum ve Znojmě 1997. - S. 92-101.
[Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Znojmo (CZ), 96.09.23-96.09.25]

054634 - UDU-I 980049 CZ cze B
Všetečková, Z.
Zobrazení sv. Vojtěcha ve středověké monumentální malbě.
In: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes. Sborník k tisícímu výročí smrti biskupa Vojtěcha Slavníkovce - sv. Vojtěcha. - (Ed. Soušek, Z.). - Praha, Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR 1997. - S. 93-104.
[Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes. Libice nad Cidlinou (CZ), 97.08.29-97.08.30]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11