ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

2004


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

112157 - UEK-B 20043026 RIV CA eng/jap B
Aoki, Y. - Matsushima, H. - Fujita, H. - Konta, F. - Sakakibara, E. - Yano, T. - Ito, S. - Nishida, M. - Kiyoshi, U. - Bell, S. - Nohl, W. - Roger, D. - Lapka, M.
Appreciation of Japanese landscapes by the western wisitors arrived until 1900. Finding the original attraction of Japan. National Institute for Environmental Studies. ISSN 1341-3643. 194pp. (in Japan and English). (Ed. Aoki, Y.). - Ogonawa, Tsukuba, Ibaraki, National Institute for Environmental Studies 2004. - 194 s.
Grant: GA MŠk(CZ) ME 050
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5039906

112196 - UEK-B 20043074 SIGLE CZ cze K
Apltauer, J. - Cienciala, E. - Cudlín, P. - Hušek, J. - Hruška, J. - Podrázký, V. - Vršovský, V.
Určení naléhavosti lesopěstebních opatření v oblasti jizerskohorské náhorní plošiny.
In: Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor. - (Ed. Neuhoferová, P.). - Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o. 2004. - S. 17-32.
[Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor.. Kostelec n. Č. l. (CZ), 04.11.23 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SE/620/1/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112158 - UEK-B 20043032 CZ cze K
Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Výzkum integrovaného turismu na Šumavě v evropském kontextu.
In: Aktuality šumavského výzkumu II. - (Ed. Dvořák, L.; Šustr, P.). - Vimperk, Správa Národního parku a CHKO Šumava 2004. - S. 301-305.
[Aktuality šumavského výzkumu II.. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 (CST) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112160 - UEK-B 20043034 RIV CZ cze K
Bartoš, M. - Kušová, D. - Těšitel, J.
Hledání ztraceného času - zhodnocení studie z roku 1983: \"Krajinně ekologické důsledky výstavby a provozu Jaderné elektrárny Temelín\".
In: Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. - (Ed. Pecharová, E.; Broumová, H.). - České Budějovice, JU v Č. Budějovicích, ZF 2004. - S. 32-36.
[Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí.. České Budějovice (CZ), 04.10.14-04.10.15 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112166 - UEK-B 20043040 GB eng J
Bastlová, D. - Čížková, H. - Bastl, M. - Květ, J.
Growth of Lythrum salicaria and Phragmites australis plants originating from a wide geographical area: response to nutrient and water supply.
Global Ecology and Biogeography, 13, [-] 259-271 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
[Impact factor: 0.987(99) 1.026(00) 1.595(01) 1,700(02) 2.054(03) ]

112137 - UEK-B 20043003 RIV NL eng J
Bendikiene, V. - Surinenaite, B. - Juodka, B. - Šafaříková, M.
Insights into catalytic action mechanism of Pseudomonas mendocina 3121-1 lipase.
Enzyme and Microbial Technology, 34, [-] 572-577 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.748(91) 1.315(92) 1.562(93) 1.784(94) 1.679(95) 1.611(96) 1.223(97) 1.391(98) 1.517(99) 1.411(00) 1.506(01) 1,773(02) 1.501(03) ]

116917 - UEK-B 20043105 RIV RO eng J
Blujdea, V. - Urban, O.
Measurement of photorespiration by post-illumination CO2 burst method in C3 grass Arrhenatherum elatius.
Revista Padurilor, 119 [3] 3-6 (2004).
Grant: EU(XE) HPRI-CT-2002-00197

112148 - UEK-B 20043016 RIV SIGLE CZ cze K
Boháč, J.
Biomonitorování vlivu jaderné energetiky na životní prostředí - současný stav a perspektivy.
In: Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. - České Budějovice, MŽP ČR, JU, Zemědělská fakulta 2004. - S. 74-80.
[Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí /1./. České Budějovice (CZ), 04.10.14-04.10.15 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112210 - UEK-B 20043100 RIV CZ eng J
Boháč, J. - Bezděk, A.
Staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) recorded by pitfall and light trapping in Mrtvý Luh peat bog.
Silva Gabreta, 10, [-] 141-150 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112140 - UEK-B 20043007 SK cze N
Boháč, J. - Kučera, T.
Vývoj druhové biodiversity na území Prahy za posledních 150 let.
Životné prostredie. Životné prostredie, 38 [2] 98-102 (04.02.01).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112145 - UEK-B 20043013 RIV SIGLE CZ cze K
Boháč, J. - Matějíček, J.
Biodiverzita drabčíkovitých brouků (Coleoptera, Staphylinidae) Šumavy - současný stav, ohrožené druhy a jejich biotopy.
In: Aktuality Šumavského výzkumu II. - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2004. - S. 218-220.
[Aktuality Šumavského výzkumu /2./. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 ( CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112146 - UEK-B 20043014 RIV SIGLE CZ cze K
Boháč, J. - Matějíček, J.
Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů.
In: Aktuality Šumavského výzkumu II. - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2004. - S. 212-217.
[Aktuality Šumavského výzkumu /2./. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 ( CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112164 - UEK-B 20043038 CZ eng C
Byss, M.
PLFA Analysis Using GC-MS/MS Technique as a Useful Tool for Characterization of Microbial Communities in Soil Heavily Contaminated by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Their Derivatives.
In: Present Methods for Investigation of Microbial Community Biodiversity in Soils and Substrates. - (Ed. Chroňáková, A.; Krištůfek, V.; Elhottová, D.; Malý, S.). - České Budějovice, Institute of Soil Biology AS CR, 2004. - S. 52-54.
[Present Methods for Investigation of Microbial Community Biodiversity in Soils and Substrates.. České Budějovice (CZ), 04.03.02-04.03.03 (EUR)]

112192 - UEK-B 20043070 SIGLE CZ cze K
Chmelíková, E. - Cudlín, P.
Mykorhiza a její význam pro lesní dřeviny.
In: Kořenový systém - základ stromu. - Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů, MUDr.Václav Prokop - INPROF 2004. - S. 37-48.
[Kořenový systém - základ stromu. Křtiny (CZ), 04.08.25 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

116915 - UEK-B 20043103 SK cze K
Cudlín, P. - Čermák, P. - Jankovský, L.
Analýza rizik destabilizace smrkových porosů vlivem klimatické změny.
In: Zmeny podnebia - Extrémy počasia - Organizmy a ekosystémy. - (Ed. Šiška, B.). - Slovensko, Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV 2004. - S. 65-73.
[Bioklimatologické pracovné dni 2004.. Viničky (SK), 04.08.23-04.08.26 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112185 - UEK-B 20043063 CZ cze K
Cudlín, P. - Moravec, I. - Havlíček, F.
Retrospektivní sledování defoliačních a regeneračních procesů asimilačních orgánů jako podklad pro odhad dlouhodobé stresové zátěže porosů smrku ztepilého.
In: Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor (Sborník z konference). - (Ed. Neuhöferová, P.). - Praha - Suchdol, Lesnická práce, s.r.o. 2004. - S. 93-100.
[Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor.. Kostelec nad Černými lesy (CZ), 04.11.23 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SE/620/1/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112197 - UEK-B 20043075 SIGLE CZ cze K
Cudlín, P. - Moravec, I. - Havlíček, F.
Poznámky k náletu Lýkožrouta smrkového na porostní stěny v okolí Březníku na Šumavě.
In: Nebezpečí kůrovce v roce 2004 (Sborník referátů). - Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce s.r.o. 2004. - S. 61-65.
[The danger of bark beetle in 2004.. Praha - Novotného lávka (CZ), 04.02.12 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 389
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112193 - UEK-B 20043071 RIV CZ eng J
Čermák, P. - Jankovský, L. - Cudlín, P.
Risk evaluation of the climatic change impact on secondary Norway spruce stands as exemplified by the Křtiny Training Forest Enterprise.
Journal of Forest Science, 50 [6] 256-262 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) OC E27.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112169 - UEK-B 20043043 CZ cze J
Čížková, H. - Pokorný, J. - Květ, J. - Bauer, V.
Cyklus a bilance uhlíku v mokřadech.
Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Sciences, 21 [3] 265-268 (2004).
[Agroregion 2004. České Budějovice (CZ), 04.09.06-04.09.07 (CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SM/640/18/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112208 - UEK-B 20043098 CZ cze K
Dalibor, J. - Urban, O. - Pavelka, M. - Acosta, M. - Havránková, K. - Pokorný, R. - Zvěřinová, Z. - Klimánková, Z.
Dopad extrémů počasí na tok uhlíku ve smrkovém porostu.
In: Extrémy počasí a podnebí. - (Ed. Rožnovský, J.; Litschmann, T.). - Brno, Česká bioklimatická společnost 2004. - S. 42.
[Extrémy počasí a podnebí.. Brno (CZ), 04.03.11 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA526/03/1104; GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

114847 - UPB-H 20043024 RIV SK cze C
Elhottová, D. - Krištůfek, V. - Nováková, A. - Lukešová, A. - Tříska, J. - Kováč, L. - Mock, A. - Luptáčik, P.
Zdroje polynenasycených mastných kyselin v jeskyních Slovenského krasu.
In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4.vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Zborník referátov. - Liptovský Mikuláš, Správa slovenských jaskýň 2004. - S. 155-161.
[Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou /4./. Tále (SK), 03.10.05-03.10.08 (WRD)]
Grant: VEGA(SK) 1/0441/03; VEGA(SK) 1/9203/02
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

109231 - MBU-M 20040008 RIV NL eng J
Fialová, P. - Weignerová, L. - Rauvolfová, J. - Přikrylová, V. - Pišvejcová, A. - Ettrich, R. - Kuzma, M. - Sedmera, P. - Křen, V.
Hydrolytic and transglycosylation ractions of N-acyl modified substrates catalysed by Beta-N-acetylhexosaminidases.
Tetrahedron, 60, [-] 693-701 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA203/01/1018; GA ČR(CZ) GP204/02/P096
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:MSM123100001
[Impact factor:1.888(91) 1.830(92) 2.128(93) 2.277(94) 2.147(95) 2.232(96) 2.327(97) 2.160(98) 2.121(99) 2.356(00) 2.276(01) 2,420(02) 2.641(03) ]

112207 - UEK-B 20043097 RIV NL eng J
Godoy Morais, J. P. M. - Azevedo, R. B. - Silva, L. P. - Lacava, Z. G. M. - Báo, S. N. - Silva, O. - Pelegrini, F. - Gansau, C. - Buske, N. - Šafařík, I. - Šafaříková, M. - Morais, P. C.
Magnetic resonance investigation of magnetically-labeled bakerŽs yeast cells.
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272-276, [-] 2400-2401 (2004).
[International Conference on Magnetism. Roma (IT), 03.07.27-03.08.01 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087204; GA MŠk(CZ) OC 523.80
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.132(91) 1.297(92) 1.313(93) 1.063(94) 1.208(95) 1.040(96) 0.778(97) 0.889(98) 1.195(99) 0.996(00) 1.329(01) 1,046(02) 0.910(03) ]

112183 - UEK-B 20043060 RIV CZ cze J
Hais, M. - Pokorný, J.
Změny teplotně vlhkostních parametrů krajinného krytu jako důsledek rozpadu horských smrčin.
Aktuality šumavského výzkumu, 2, [-] 49-55 (2004).
[Agroregion 2004. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112209 - UEK-B 20043099 RIV CZ eng J
Halbhuber, Z. - Muller, N. - Kutá Smatanová, I. - Wolfová, J. - Štys, D.
Structural measurements on membrane psbh protein.
Materials Structure, 11 [1] 33-34 (2004).

113711 - HBU-Z 20043018 RIV CZ cze J
Hejzlar, J. - Kopáček, J. - Dobiášová, B. - Žaloudík, J.
Uplatnění ekohydrologických principů při řízení zemědělsky využívaného povodí podle Rámcové vodní směrnice EU (2000/60/EU).
Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture. Series for Crop Sciences, 21 [3] 261-264 (2004).
[Agroregion 2004. České Budějovice (CZ), 04.09.06-04.09.07 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6017004; GA AV ČR(CZ) IAA3017301; EU(XE) EUROHARP EVK1-CT-2001-00096

112165 - UEK-B 20043039 RIV CZ eng C
Houška, M. - Strohalm, J. - Kocurová, K. - Totušek, J. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Gabrovská, D. - Poulíčková, I.
High pressure and foods.
In: 16th International Congress of Chemical and Process Engineering - CHISA 2004. - Praha, Orgit Ltd. 2004. - S. 1-16.
[International Congress of Chemical and Process Engineering /16/- CHISA 2004.. Praha (CZ), 04.08.22-04.08.26 (WRD)]
Grant: GA MZe(CZ) QF3287

112163 - UEK-B 20043037 SK eng J
Hurtalová, T. - Matějka, F. - Rožnovský, J. - Janouš, D. - Pokorný, R.
Parametrization of aerodynamic characteristics on airflow dependence above spruce forest stand.
Meteorologický časopis, 7 [2] 73-78 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; Slovak Grant Agency VEGA(SK) SGA VEGA2/2093/24
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112152 - UEK-B 20043020 RIV BG eng J
Ivanova, V. - Šafaříková, M. - Vassileva, A. - Tonkova, A.
Characteristics of mixed bacterial cultures degarding EDTA, isolated from Czech sources.
Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv, 51 [3] 306-311 (2004).
[Food Science, Techniques and Technologies 2004. Plovdiv (BG), 04.10.27-04.10.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112153 - UEK-B 20043021 RIV BG eng J
Ivanova, V. - Tonkova, A. - Vassileva, A. - Šafaříková, M.
Immobilization of mixed bacterial cultures degrading EDTA and isolated from Bulgarian and Czech sources.
Scientific Works of University of Food Technologies - Plovdiv, 51 [3] 312-317 (2004).
[Food Science, Techniques and Technologies 2004. Plovdiv (BG), 04.10.27-04.10.29 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112187 - UEK-B 20043065 RIV SK eng J
Jankovský, L. - Cudlín, P. - Čermák, P. - Moravec, I.
The prediction of development of secondary Norway spruce stands under the impact of climatic change in the Drahany Highlands (the Czech Republic).
Ekológia /Bratislava/, 23 [Supplement 2] 101-112 (2004).
[10 Years of Global Change Research in the Czech Republic. Ostravice (CZ), 02.10.22-02.10.25 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC E27.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

112172 - UEK-B 20043048 CZ cze K
Jonášová, M.
Zmlazení dřevin v horských smrčinách odumřelých po napadení lýkožroutem smrkovým.
In: Aktuality šumavského výzkumu II. - (Ed. Dvořák, L.; Šustr, P.). - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2004. - S. 265-269.
[Aktuality šumavského výzkumu /2./. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 ( CST)]

112171 - UEK-B 20043047 RIV NL eng J
Jonášová, M. - Prach, K.
Central-European mountain spruce (Picea abies (L.) Karst.) forests: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak.
Ecological Engineering, 23 [1] 15-27 (2004).
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.000(94) 0.627(95) 0.595(96) 0.489(97) 0.667(98) 0.410(99) 0.462(00) 0.601(01) 0,892(02) 1.058(03) ]

112177 - UEK-B 20043053 RIV PL eng J
Kalina, J. - Špunda, V. - Urban, O. - Marek, V. M. - Gonzáles, I.
Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - II. Photosystem II efficiency and the xanthophyll cycle activity during summer day.
Acta Physiologiae Plantarum, 26 [3] 107-107 (2004).
[The 14th FESPB Congress. Cracow (PL), 04.08.23-04.08.27 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; EU(XE) HPRI-CT-2002-00197
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.560(99) 0.296(00) 0.232(01) 0,310(02) 0.438(03) ]

112174 - UEK-B 20043050 RIV NL eng J
Kindlmann, P. - Dostálová, I.
Evolutionarily stable strategies for stochastic processes.
Theoretical Population Biology, 65, [-] 205-210 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.859(91) 1.188(92) 1.120(93) 1.465(94) 1.079(95) 1.609(96) 1.703(97) 1.382(98) 1.633(99) 1.833(00) 1.580(01) 1,810(02) 2.261(03) ]

112176 - UEK-B 20043052 RIV US eng J
Kindlmann, P. - Halkett, F. - Harrington, R. - Hulle, M. - Menu, F. - Rispe, C. - Plantegenest, M.
Dynamics of Production of Sexual Forms in Aphids: Theoretical and Experimental Evidence for Adaptive \"Coin-Flipping\" Plasticity.
American Naturalist, 163 [6] 112-125 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:2.467(91) 2.271(92) 2.640(93) 3.240(94) 2.815(95) 3.525(96) 2.903(97) 3.423(98) 3.928(99) 3.944(00) 4.317(01) 4,385(02) 4.059(03) ]

112175 - UEK-B 20043051 RIV NL eng J
Kindlmann, P. - Stadler, B.
Temporal fluctuations in throughfall carbon concentrations in a spruce forest.
Ecological Modelling, 176, [-] 381-388 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.601(91) 0.364(92) 0.551(93) 0.683(94) 0.898(95) 0.532(96) 0.668(97) 0.614(98) 1.055(99) 0.849(00) 1.182(01) 1,308(02) 1.561(03) ]

112179 - UEK-B 20043055 RIV CZ cze J
Klimánková, Z. - Pokorný, R.
Efektivita využití vody porostu smrku ztepilého s různou hustotou v průběhu vegetační sezóny.
Beskydy, 17, 2004, [-] 39-44 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GD526/03/H036; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112151 - UEK-B 20043019 SK cze K
Komárek, K. - Šafaříková, M. - Ptáčková, L. - Hubka, T. - Šafařík, I.
Extrakce neionických tenzidů z vody pomocí magnetické tuhé fáze.
In: XXXVII.Seminár o tenzidoch a detergentoch. - Nováky, Sloveca 2004. - S. 64-73.
[Seminár o tenzidoch a detergentoch /37./. Bojnice (SK), 04.10.19-04.10.20 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/03/1070
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112188 - UEK-B 20043066 RIV CZ eng J
Kovář, P. - Cudlín, P. - Šafář, P.
Simulation of hydrological balance on experimental catchments Všeminka and Dřevnice in the extreme periods 1992 and 1997.
Plant, Soil and Environment, 50 [11] 478-483 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/99/1470
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95) 0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00) 0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

112154 - UEK-B 20043022 RIV SK cze J
Kučera, T.
Porosty-společenstva-ekosystémy: úvaha o hledání hranic.
Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, 11, [-] 75-86 (2004).
[Hranice v geobotanice. Triebostovo (SK), 02.06.20-02.06.23 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/P018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112155 - UEK-B 20043024 RIV SK cze J
Kučera, T.
Bioindikace potenciální přirozené vegetace v regionálním měřítku na příkladu CHKO a BR Křivoklátsko.
Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, 11, [-] 15-23 (2004).
[Hranice v geobotanice. Triebostovo (SK), 02.06.20-02.06.23 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/P018
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

116535 - UOCHB-X 20043389 GB eng A
Kučerová, P. - Chromá, L. - Rezek, J. - Tříska, J. - Burkhard, J. - Macek, T. - Macková, M.
PCB metabolism of plant cells and analysis of the products.
International Biodeterioration & Biodegradation, 53 [4] 270 ( 2004).
[International Biodeterioration & Biodegradation Symposium /12./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00B030; 5th FW EU(XE) QLK3-CT-2001-00101
[Impact factor:0.000(91) 0.224(92) 0.180(93) 0.175(94) 0.204(95) 0.350(96) 0.385(97) 0.344(98) 0.568(99) 0.698(00) 0.582(01) 0,637(02) 0.621(03) ]

112204 - UEK-B 20043088 RIV CZ eng J
Kutá Smatanová, I. - Vácha, F. - Gavira, A. - Ruiz- Garcia, J. M.
Photosystem II core complex of Pisum sativum. Crystallization trials.
Materials Structure 11, 30-31 (2004), 11 [x] 31 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ČR(CZ) GP206/03/D061

112202 - UEK-B 20043085 RIV HU eng J
Kutá Smatanová, I. - Wolfová, J. - Grandori, R. - Chatterjee, N. - Carey, J.
Crystallization of the novel flavodoxine-like protein, WrbA, - on the way to three-dimensional structure.
Acta crystallographica. Section A, Foundations of crystallography, A 60, [vo.11, no.1, 2004] 159 (2004).
[22ad European Crystallographic Meeting. Budapešť (HU), 04.08.26-04.08.31 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 640; GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ÚV(XE) INT-03-09049
[Impact factor:2.409(92) 1.912(93) 1.381(94) 1.715(95) 2.028(96) 1.806(97) 2.146(98) 1.601(99) 1.491(00) 1.749(01) 1,417(02) 1.558(03) ]

112203 - UEK-B 20043087 RIV HU eng J
Kutá Smatanová, I. - Wolfová, J. - Grandori, R. - Chatterjee, N. - Carey, J.
Crystallization of the novel flavodoxine-like protein, WrbA, - on the way to three-dimensional structure.
Materials Structure 11, 54 (2004), 54, 2004, [-] 35 (2004).
[22ad European Crystallographic Meeting. Budapešť (HU), 04.08.26-04.08.31 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 640; GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ÚV(XE) INT-03-09049

112234 - UMBR-M 20043023 DK eng J
Kutá-Smatanová, I. - Vácha, F. - Gavira, J. A. - Garcia-Ruiz, J. M.
Crystallization of phototystem II core complex from Pisum sativum.
Acta Crystallographica. A, 60, [-] 131 (2004).
[European Crystallographic Meeting /22./. Budapest (HU), 04.08.26-04.08.31 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ČR(CZ) GP206/03/D061
[Impact factor:2.409(92) 1.912(93) 1.381(94) 1.715(95) 2.028(96) 1.806(97) 2.146(98) 1.601(99) 1.491(00) 1.749(01) 1,417(02) 1.558(03) ]

112170 - UEK-B 20043046 CZ cze J
Květ, J.
Ekologie a vývoj lidstva.
Zpravodaj Československé biologické společnosti, 2004 [1] 17-21 (2004).
[Seminář ČSBS: Perspektiivy vývoje lidstva. Brno (CZ), 04.06.01 (CST) ]

112168 - UEK-B 20043042 RIV AT eng C
Kyseláková, M. - Balík, J. - Veverka, J. - Tříska, J. - Vrchotová, N. - Totušek, J. - Lefnerová, D.
The influence of the grapevine treatment on the content of resveratrol and other phenolic compounds.
In: OIV - Congress 2004. - Vienna, Markus Pirchner GesmbH 2004. - S. -.
[OIV - Congress 2004.. Vienna (AT), 04.07.04-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA MZe(CZ) QD1155
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112541 - FGU-C 20040128 RIV US eng J
Lánský, Z. - Kubala, M. - Ettrich, R. - Kutý, M. - Plášek, J. - Teisinger, J. - Schoner, W. - Amler, E.
The hydrogen bonds between Arg423 and Glu472 and other key residues, Asp443, Ser477, and Pro489, are responsible for the formation and a different positioning of TNP-ATP and ATP within the nucleotide-binding site of Na(+)/K(+)-ATPase.
Biochemistry, 43 [26] 8303-8311 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; GA ČR(CZ) GP206/03/D082; GA ČR(CZ) GA309/02/1479; GA ČR(CZ) GD305/03/H148
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001; CEZ:MSM 111300002
[Impact factor:4.919(91) 5.196(92) 5.109(93) 5.234(94) 5.144(95) 4.818(96) 4.572(97) 4.628(98) 4.493(99) 4.221(00) 4.114(01) 4,064(02) 3.922(03) ]

112156 - UEK-B 20043025 SK cze N
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Vnímání a hodnocení evropské rurální krajiny.
Životné prostredie, 37 [3] 156-159 (2004).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 052
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

119554 - UPB-H 20043084 RIV SK cze C
Lukešová, A. - Worland, M. R. - Kaftan, D. - Lukeš, M.
Využití přístrojových metod při studiu tolerance půdních řas a sinic k nízkým teplotám.
In: Život v pode 5. Zborník z medzinárodného seminára. - Bratislava, Československá spoločnosť mikrobiologická 2004. - S. 156-169.
[Život v pode /5./. Bratislava (SK), 04.01.27-04.01.28 (WRD)]
Grant: Evropská unie(XE) QLRI-CT- -2001-01645
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

119570 - UPB-H 20043100 RIV SK eng J
Lukešová, A. - Worland, M. R. - Kaftan, D. - Lukeš, M.
Use of instrumental methods in the investigation of low temperature tolerance of soil algae and cyanobacteria.
Phytopedon (Bratislava), 3 [1] 82-85 (2004).
Grant: Evropská unie(XE) QLRI-CT--2001-01645
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

110225 - UOCHB-X 20043023 RIV IL eng J
Macek, T. - Frančová, K. - Kochánková, L. - Lovecká, P. - Ryšlava, E. - Rezek, J. - Surá, M. - Tříska, J. - Demnerová, K. - Macková, M.
Phytoremediation: biological cleaning of a polluted environment.
Reviews on Environmental Health, 19 [1] 63-82 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/01/1292; GA ČR(CZ) GA526/02/0293; GA MŠk(CZ) ME 498; 5FW EU(XE) QLK 3-CT-2001-00101
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

112199 - UEK-B 20043077 RIV CZ cze K
Mašková, Z. - Květ, J. - Zelený, D.
Produktivita horských luk při různých způsobech hospodaření.
In: Aktuality šumavkého výzkumu II. - (Ed. Dvořák, L.; Šustr, L.). - Vimperk, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasi Šumava 2004. - S. 243-250.
[Aktuality šumavského výzkumu.. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1410
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6005908

112162 - UEK-B 20043036 RIV SK eng J
Matějka, F. - Janouš, D. - Hurtalová, T. - Rožnovský, J.
Effects of thinning on microclimate of a young spruce forest.
Ekológia (Bratislava), 2 [23] 30-38 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1561; SGA VEGA(SK) 2/2093/22
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

117995 - FGU-C 20040107 RIV GB eng J
Mazna, P. - Obšilová, V. - Jelínková, I. - Balík, A. - Berka, K. - Sovová, Ž. - Ettrich, R. - Svoboda, P. - Obšil, T. - Teisinger, J.
Molecular modeling of human MT2 melatonin receptor: the role of Val204, Leu272 and Tyr298 in ligand binding.
Journal of Neurochemistry, 91 [4] 836-842 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA309/02/1479; GA ČR(CZ) GA309/04/0496; GA ČR(CZ) GA204/03/0714; GA AV ČR(CZ) IAA5011103; GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) KJB5011308; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001
[Impact factor:3.975(91) 4.215(92) 4.223(93) 4.525(94) 4.852(95) 4.219(96) 4.234(97) 4.651(98) 4.906(99) 4.900(00) 4.834(01) 4,969(02) 4.825(03) ]

112205 - UEK-B 20043092 RIV SIGLE US eng M
Nedbal, L. - Whitmarsh, J.
Chlorophyll Fluorescence Imaging of leaves and fruits.
In: Chlorophyll fluorescence A signature of photosynthesis. - NL, Kluwer Academic Publishers 2004. - S. 389-407.
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112141 - UEK-B 20043009 RIV AT ger J
Neuhauslová, Z. - Kučera, T.
Beitrag zur Kenntnis der Auenwalder der sudbohmischen Becken.
Verh.Zool.-Bot.Ges.Osterreich. Verh.Zool.-Bot.Ges.Osterreich, 140, [-] 43-66 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

119238 - BU-J 20043049 RIV CZ ger J
Neuhäuslová, Z. - Kučera, T.
Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken.
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 140, [-] 43-66 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK6005114
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908

114833 - UPB-H 20043010 RIV CZ eng J
Oravecz, O. - Elhottová, D. - Krištůfek, V. - Šustr, V. - Frouz, J. - Tříska, J. - Márialigeti, K.
Application of ARDRA and PLFA analysis in characterizing the bacterial communities of the food, gut and excrement of saprophagous larvae of Penthetria holosericea (Diptera: Bibionidae): a pilot study.
Folia Microbiologica, 49 [1] 83-93 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAB6066903; GA ČR(CZ) GA526/99/P033
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911
[Impact factor:0.200(91) 0.257(92) 0.268(93) 0.307(94) 0.147(95) 0.225(96) 0.312(97) 0.518(98) 0.402(99) 0.752(00) 0.776(01) 0,979(02) 0.857(03) ]

112206 - UEK-B 20043096 RIV SK eng J
Pavelka, M. - Acosta, M. - Janouš, D.
A NEW DEVICE FOR CONTINUOUS CO2 FLUX MEASUREMENT IN FOREST STAND.
Ekológia (Bratislava). Supplement 2/2004, 23, [-] 88-100 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/00/0485; GA AV ČR(CZ) IBS6087005
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

112181 - UEK-B 20043057 RIV CZ cze J
Pechar, L. - Pokorný, J. - Procházka, J. - Wotavová, K. - Pecharová, E. - Švehla, J.
Vliv vegetačního krytu na disipaci energie a vodní režim v krajině - dopady na interakce biotických a abiotických složek v povrchových vodách.
Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Sciences, 3,21 [2-3] 249-255 (2004).
[Agroregion 2004. České Budějovice (CZ), 04.09.06-04.09.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112182 - UEK-B 20043059 RIV CZ cze J
Pecharová, E. - Procházka, J. - Wotavová, K. - Sýkorová, Z. - Pokorný, J.
Funkce rekultivované krajiny po těžbě hnědého uhlí.
Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Sciences, 3,21 [3] 217-224 (2004).
[Agroregion 2004. České Budějovice (CZ), 04.09.06-04.09.07 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

116919 - UEK-B 20043107 SIGLE CZ cze K
Pithart, D. - Montagová, M. - Hartvich, P. - Černý, R. - Prach, K.
Přirozené rozlivy v nivě Lužnice - holistický pohled.
In: Říční krajina - Sborník z konference. - (Ed. Měkotová, j.; Štěrba, O.). - Olomouc, Univerzita Palackého 2004. - S. 205-215.
[Říční krajina /2./. Olomouc (CZ), 04.11.10 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/01/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112180 - UEK-B 20043056 RIV CZ cze J
Pithart, D. - Pechar, L.
Klíčové faktory určující chemickou diverzitu aluviálních vod.
Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice. Series for Crop Sciences, 3,21 [2-3] 269-273 (2004).
[Agroregion 2004. České Budějovice (CZ), 04.09.06-04.09.07 (EUR)]
Grant: GA MŽP(CZ) SM/640/18/03; GA ČR(CZ) GA206/01/1113
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112201 - UEK-B 20043080 RIV SIGLE CZ cze K
Pokorný, J.
Těžba a ošetřování sedimentů.
In: Cyanobaktérie. - (Ed. Maršálek, B.; Halousková, O.). - Brno, Aquatis 2004. - S. 148-152.
[Cyanobakterie. Brno (CZ), 04.01.21 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112149 - UEK-B 20043017 RIV CZ eng J
Pokorný, R. - Urban, O. - Marek, M.
Effect of Norway spruce planting density on shoot morphological parameters.
Biologia Plantarum, 48 [1] 137-139 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA ČR(CZ) GA526/03/1104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2043910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95)0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00)0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

112186 - UEK-B 20043064 RIV SK eng J
Polák, T. - Albrechtová, J. - Cudlín, P. - Moravec, I.
Proportion of bud development types - new indicator of current tree health status?
Ekológia /Bratislava/, 23 [Supplement 2] 113-123 (2004).
[10 Years of Global Change Research in the Czech Republic. Ostravice (CZ), 02.10.22-02.10.25 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

112195 - UEK-B 20043073 RIV CZ sla J
Popík, M. - Urban, O.
Nový prístup sledovania fluorescencie rastlín vybudenej slnečným žiarením.
Beskydy, 17,2004, [-] 61-64 (2004).
Grant: GA ČR(CZ) GD526/03/H036; GA MŠk(CZ) LN00A141
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

111416 - UOCHB-X 20043253 RIV FI eng C
Rezek, J. - Macek, T. - Macková, M. - Tříska, J.
Plant metabolites of polychlorinated biphenyls.
In: CEOEC´2004. Sixth Finnish-Russian Seminar:Chemistry and Ecology of Organo-Element Compounds. - (Ed. Paasivirta, J.). - Jyväskylä, Department of Chemistry, University of Jyväskylä 2004. - S. 85-88.
[CEOEC´2004. Sixth Finnish-Russian Seminar:Chemistry and Ecology of Organo-Element Compounds. Jyväskylä (FI), 04.06.14-04.06.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905; CEZ:AV0Z6087904

112150 - UEK-B 20043018 RIV BG eng M
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Magnetic Nano- and Microparticles in Biosciences and Biotechnology.
In: Nanoscale Magnetic Oxides and Bio-World. - (Ed. Nedkov, I.; Tailhades, P.). - Sofia, Heron Press 2004. - S. 93-122.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 523.80; GA MŠk(CZ) ME 583; GA AV ČR(CZ) IBS6087204
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

116918 - UEK-B 20043106 RIV GB eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Magnetic techniques for the isolation and purification of proteins and peptides.
BioMagnetic Research and Technology, 2 [7] - (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087204; GA MŠk(CZ) ME 583
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112143 - UEK-B 20043011 RIV CZ cze J
Šerá, B.
Louky a pastviny.
Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, 12 [ 8] 76-88 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 1.090(99) 1.011(00) 1.502(01) 1.349(02) 1.468(03) ]

112144 - UEK-B 20043012 RIV CZ cze J
Šerá, B. - Albrecht, J. - Burešová, E.
Příklady péče o travní porosty v rámci skupiny luk a pastvin T1 v Jižních Čechách.
Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000, 12 [ 8] 117-118 (2004).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 1.090(99) 1.011(00) 1.502(01) 1.349(02) 1.468(03) ]

112142 - UEK-B 20043010 RIV SIGLE FI eng M
Šerá, B. - Vrchotová, N. - Tříska, J. - Dadáková, E. - Kužel, S.
PHENOLIC COMPOUNDS IN THE LEAVES OF REYNOUTRIA HOUTT.GENUS.
In: POLYPHENOLS COMMUNICATIONS 2004. - Helsinki, Gummerus Printing Javaskyla, Finland 2004. - S. 811-812.
Grant: GA MŠk(CZ) OC D28.001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112178 - UEK-B 20043054 RIV PL eng J
Špunda, V. - Kalina, J. - Urban, O. - Marek, V. M. - Luis Díaz, V.
Diurnal dynamics of photosynthetic parameters of Norway spruce (Picea abies) cultivated under elevated CO2. - I. Inhibition of CO2 assimilation during summer day.
Acta Physiologiae Plantarum, 26 [3] 107-107 (2004).
[The 14the FESPB Congress. Cracow (PL), 04.08.23-04.08.27 (WRD)]
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A141; EU(XE) HPRI-CT-2002-00197
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor: 0.560(99) 0.296(00) 0.232(01) 0,310(02) 0.438(03) ]

112147 - UEK-B 20043015 RIV SIGLE CZ cze K
Šrubař, V.
Vliv rozvoje cestovního ruchu na krajinu v jejím mikro- a makroměřítku a hodnocení její ekologické stability. Případová studie pravý a levý břeh Lipna.
In: Aktuality Šumavského výzkumu II. - Vimperk, Správa NP a CHKO Šumava 2004. - S. 297-300.
[Aktuality Šumavského výzkumu /2./. Srní (CZ), 04.10.04-04.10.07 ( CST)]
Grant: GA MŽP(CZ) SM/610/3/03
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112159 - UEK-B 20043033 RIV CZ cze K
Těšitel, J. - Kušová, D. - Bartoš, M.
Vnímání Jaderné elektrárny Temelín jihočeskou populací v proměnách času (1993/2003).
In: Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. - (Ed. Pecharová, E.; Broumová, H.). - České Budějovice, JU v Č. Budějovicích, ZF 2004. - S. 25-31.
[Hodnocení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. České Budějovice (CZ), 04.10.14-04.10.15 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112138 - UEK-B 20043005 RIV NL eng J
Tříska, J. - Kuncová, K. - Macková, M. - Nováková, H. - Paasivirta, J. - Lahtipera, M. - Vrchotová, N.
Isolation and identification of intermediates from biodegradation of low chlorinated biphenyls (Delor-103).
Chemosphere, 54, [-] 725-733 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.109(91) 1.211(92) 0.877(93) 1.086(94) 1.334(95)1.204(96) 1.145(97) 1.019(98) 1.255(99) 1.033(00)1.181(01) 1,461(02) 1.904(03) ]

112161 - UEK-B 20043035 RIV SIGLE FI eng C
Tříska, J. - Paasivirta, J. - Lahtipera, M. - Gavlasová, P. - Kuncová, G.
Biodegradation of biphenyl as a model study for biodegradation of its chlorinated derivatives. 2-(cyclohex-1-enyl)pyridine as one of the intermediates and confirmation of its structure by GC-MS measurement.
In: CEOEC´2004. Sixth Finnish-Russian Seminar:Chemistry and Ecology of Organo-Element Compounds. - (Ed. Paasivirta, J.). - Jyväskylä, Department of Chemistry, University of Jyväskylä 2004. - S. 81-84.
[CEOEC´2004. Sixth Finnish-Russian Seminar:Chemistry and Ecology of Organo-Element Compounds.. Jyväskylä (FI), 04.06.14-04.06.18 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112167 - UEK-B 20043041 RIV AT eng C
Tříska, J. - Vrchotová, N. - Kyseláková, M. - Balík, J. - Veverka, J. - Totušek, J. - Lefnerová, D.
The distribution of resveratrol and other phenolic compounds in the berries and stems of the red vine.
In: OIV - Congress 2004. - Rakousko, Markus Pirchner GesmbH 2004. - S. 1-8.
[OIV - Congerss 2004.. Vienna (AT), 04.07.04-04.07.09 (WRD)]
Grant: GA MZe(CZ) QD1155

113712 - HBU-Z 20043019 RIV CZ cze K
Turek, J. - Hejzlar, J. - Žaloudík, J.
Vliv hydrologie na transport fosforu v povodí vodárenské nádrže Římov.
In: Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. - (Ed. Kalousková, N.; Dolejš, P.). - Č. Budějovice, W&ET Team 2004. - S. 321-326.
[Pitná voda 2004, pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží /7./. Tábor (CZ), 04.06.07-04.06.10 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3046108; GA AV ČR(CZ) IAA3017301
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912

113716 - HBU-Z 20043023 RIV CZ eng C
Turek, J. - Hejzlar, J. - Žaloudík, J.
Transport of phosphorus in the river network of a highland basin with mixed landuse (the Malše River, Czech Republic).
In: XXIInd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. - Praha, Czech Hydrometeorological Institute 2004. - S. -.
[Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management /22./. Brno (CZ), 04.08.30-04.09.02 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3017301; GA AV ČR(CZ) KSK3046108
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6017912

112198 - UEK-B 20043076 RIV GB eng M
Uzunov, Y. - Vadineanu, A. - Adamescu, M. - Beltram, G. - David, S. - Květ, J. - Ott, I. - Piorkowki, H. - Sedlaková, J. - Ulevicius, A. - Young, J.
Inland aquatic habitats.
In: Conflicts between human activities and the conservation of biodiversity in agricultural landscapes, grasslands, forest, wetlands and uplands in the Acceding and Candidate Countries (ACC). A Report of the BIOFORUM project. - (Ed. Young, Y.; Halada, L.; Kull, T.; Kuzniar, A.; Tartes, U.; Uzunov, Y.; Watt, A.). - Banchory, Scotland, UK, Centre for Ecology and Hydrology, Natural Environment Research Council 2004. - S. 57-74.
Grant: XE(XE) EVK2-CT-1999-2006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112191 - UEK-B 20043069 SIGLE CZ cze K
Vávrová, E. - Cudlín, P. - Polák, T. - Šerá, B. - Chmelíková, E. - Falta, V.
Vzcházení a přežívání semenáčků smrku ztepilého v klimaxových smrčinách Krkonoš.
In: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. - (Ed. Polehla, P.). - Brno, Ediční středisko MZLU 2004. - S. 163-168.
[Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz.. Brno (CZ), 04.10.15-04.10.16 (CST)]
Grant: GA MŠk(CZ) OK 355
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904

112139 - UEK-B 20043006 RIV NL eng J
Vrchotová, N. - Tříska, J. - Urban, O. - Pěknic, L.
Variability of catechin and 4-hydroxyacetophenone distribution in Norway spruce needles in relation to their position, age, and growing conditions.
Environmental Pollution, 131 [x] 55-59 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6087005; GA AV ČR(CZ) KSK4055109
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904
[Impact factor:1.094(91) 1.160(92) 1.302(93) 1.159(94) 1.467(95)1.506(96) 1.267(97) 1.126(98) 1.078(99) 1.121(00)1.560(01) 1,942(02) 2.002(03) ]

116914 - UEK-B 20043102 RIV CZ cze J
Žaloudík, J. - Hejzlar, J. - Rohlík, V.
Dálkový průzkum a GIS při hodnocení vztahů krajinné struktury a koncentrace živin v povodí Lipna.
Ročenka GEOinfo, -, [-] 77-80 (2004).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6017004; GA ČR(CZ) GA103/98/0281
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6087904; CEZ:AV0Z6017912

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11