ASEP

ÚT - Ústav termomechaniky

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

044880 - UT-L 970072 GB eng J
Aitrimouch, N. - Lallement, G. - Kozánek, J.
Construction of the unobserved part of the square dynamic flexibility matrix.
Journal of sound and vibration, 204 [1] 73-84 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95) 0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00) 0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

044053 - UFY-G 970002 SIGLE CZ cze I
Balda, M.
Koeficienty koncentrace napětí a únava. Plzeň, Ústav termomechaniky AVČR, Centrum diagnostiky materiálů 1997. - 64 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

044054 - UFY-G 970003 CZ cze C
Balda, M.
Nové formule pro výpočty koeficientů koncentrace napětí.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 19-26.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0087

044055 - UFY-G 970004 CZ cze C
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B.
Vliv diskrétního modelu pro MKP na chování Rayleighových vln.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 27-30.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0409

044873 - UT-L 970065 CZ eng J
Čertíková, M. - Dobiáš, J.
Numerical solution of nonlinear heat conduction in solids.
Inženýrská mechanika, 4 [2] 95-106 (1997).

044095 - UT-L 970045 CZ cze C
Červ, J. - Landa, M.
Šíření vln ve stěnovém pásu a desce vyztužené vlákny.
In: Mechanika od A do Zet; 1. konference. - Liberec, Laboratoř experimentální, numerické a analytické mechaniky 1997. - S. 16-16.
[Mechanika od A do Zet. Konference /1./. Janov u Jablonce n. Nisou ( CZ), 97.04.22-97.04.23]
Grant: GA106/94/1232

044094 - UT-L 970044 CZ cze Cz
Červ, J. - Valeš, F.
Šíření vln v tělesech s materiálovou anizotropií.
In: Výpočtová mechanika '97. - Plzeň, Katedra mechaniky, Západočeská univerzita 1997. - S. 31-32.
[Výpočtová mechanika '97. Konference s mezinárodní účastí /3./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA101/97/0409

044064 - UT-L 970013 US eng Cx
Čiperka, F.
Dynamics of impact oscillator.
In: IUTAM chaos '97. Symposium on applications of nonlinear and chaotic dynamics in mechanics. - Ithaca, Cornell University 1997. - S. 67-68.
[IUTAM chaos '97. Symposium on applications of nonlinear and chaotic dynamics in mechanics. Ithaca (US), 97.07.27-97.08.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

044059 - UT-L 970008 RU eng C
Čiperka, F. - Čipera, S.
Transition to chaos and basins of attraction in the impact oscillator.
In: Control of oscillation and chaos; 1997 1st international conference; proceedings. - St. Petersburg, Institute for problems of mechanical engineering, Russian Academy of Sciences 1997. - S. 512-515.
[Control of oscillations and chaos. International conference /1./. St. Petersburg (RF), 97.08.25-97.08.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

044876 - UT-L 970068 CZ cze Cz
Daněk, O. - Kozánek, J. - Vaněk, F.
Měření rozkroucení štíhlých skořepinových lopatek za rotace.
In: Inženýrská mechanika '97. - Svratka, ÚTAM Praha 1997. - S. 35-40.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

044872 - UT-L 970064 CZ cze J
Dobiáš, J.
Kontaktní okrajové podmínky.
Inženýrská mechanika, 4 [3] 169-182 (1997).
Grant: IV/44Ú Ústavní úkol

044069 - UT-L 970018 CZ cze Cz
Dvořák, R.
Víry v proudící kapalině.
In: Engineering mechanics '97; Proceedings. - Svratka, Ústav termomechaniky 1997. - S. 11-35.
[Engineering mechanics '97; Proceedings.]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1014

044075 - UT-L 970025 US eng J
Dvořák, R.
Vortices and vortical structures in internal aerodynamics.
Journal of thermal science, 6 [2] 86-89 (1997).
Grant: IA27615; GA ČR(CZ) GA101/93/1014

044088 - UT-L 970038 CZ cze V
Dvořák, R.
Vírové struktury a víry v proudící tekutině ( Z - 1233/97 ). Praha, Ústav termomechaniky 1997. - 38 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1014

044070 - UT-L 970019 CZ cze C
Dvořák, R. - Kozel, K.
Počítačová mechanika tekutin při návrhu lopatkových strojů.
In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. - Praha, Asosiace strojních inženýrů 1997. - S. -. - (; ).
[Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha (CZ), 97.11.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/1014

044089 - UT-L 970039 CZ eng C
Fiala, J. - Maršík, F. - Musil, J.
Mathematical and experimental study of pulsatile flow in elastic tubes.
In: Biomechanical modeling and numerical simulation. Proceedings, Workshop '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 20-25.
[Biomechanical modeling and numerical simulation. Proceedings , Workshop '97. Praha (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

044902 - UT-L 970094 CZ cze Cz
Formánek, P.
Použití CCD kamery pro sledování pohybu a deformací objektů.
In: Inženýrská mechanika '97. - 1 - Žďár n. Sáz., ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 95-100.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: ÚT AV(CZ) III/15-ÚIAA2076501

044097 - UT-L 970047 DE eng C
Gabriel, D. - Beneš, J. - Plešek, J.
Contact impact modelling from macroscale and microscale point of view. Bad Honnef, Physikzentrum Bad Honnef 1997. - 2 s.
[Methods of experimental mechanics to guarantee quality, economy and safety of products and structures. Bad Honnef (DE), 97.04.21-97.04.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

044096 - UT-L 970046 GB eng C
Gabriel, D. - Plešek, J. - Dobiáš, J.
A contact searching algorithm utilizing integration points.
In: Computational methods in contact mechanics 3. - Southampton, Computational Mechanics Publications 1997. - S. 171-179.
[Contact mechanics /3./. Madrid (ES), 97.07.01-97.07.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

037180 - UT-L 960119 CZ cze C
Gyarmathy, A. - Horáček, J.
Vynucené kmitání akustoelastického systému - vliv zvukové pohltivosti stěn.
In: Kolokvium Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 53-60.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97.. (CZ), 97.02.04-97.02.05]

044056 - UFY-G 970005 CZ cze C
Hora, P.
Použití spojité waveletové transfofmace pro analýzu disperzních napěťových vln.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 99-106.
[Výpočtová mechanika /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) 109/97/1074

040644 - ITS-O 970001 SIGLE CZ cze I
Hora, P. - Převorovský, Z. - Landa, M. - Morávka, Š. - Pátek, J.
Nové metody vyhodnocování signálů akustické emise. Závěrečná zpráva o řešení grantu č. 101/94/0971 GA ČR. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1997. - 86+přílohy s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

056166 - UFY-G 980001 SIGLE CZ cze V
Hora, P. - Převorovský, Z. - Landa, M. - Morávka, Š. - Pátek, J.
Nové metody vyhodnocování signálů akustické emise. Závěrečná zpráva o řešení grantu č. 101/94/0971 GA ČR. Plzeň, ZČU ÚFY-FAV 1997. - 86+přílohy s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0971

044858 - UT-L 970050 CZ cze Cz
Horáček, J.
Některé jednodušší hydroelastické modely pro proudění tekutiny v elastickém kanálu.
In: Interakce a zpětné vazby '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 39-46.
[Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou /4./. Praha (CZ), 97.11.25-97.11.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0826

039660 - UT-L 970007 DE eng J
Horáček, J. - Kruntcheva, M.
Finite element modelling of the damping properties of a vibrating cylindrical shell containing viscous fluid.
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 77 [1] ( 1997).
[GAMM 96, Annual Meeting. (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0280

044076 - UT-L 970026 GB eng J
Horáček, J. - Kruntcheva, M.
Finite element modelling of the damping of cylindrical shells vibrating in contact with an annular fluid region.
Journal of sound and vibration, 203 [4] 723-727 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2076501
[Impact factor:0.495(91) 0.751(92) 0.570(93) 0.696(94) 0.580(95) 0.642(96) 0.681(97) 0.699(98) 0.710(99) 0.799(00) 0.821(01) 0,829(02) 0.724(03) ]

037178 - UT-L 960126 DE eng C
Horáček, J. - Novotný, J. - Simerská, C. - Beneš, V.
Numerical solution of vibration of an elastic structure in viscous flowing fluid.
In: Simulation of structure fluid interaction in aeronautics; Proceedings of Euromech-Colloquium 349. - Göttingen, DLR 1997. - S. 7/1-7/9.
[Euromech-Colloquium 349; Simulation of structure fluid interaction in aeronautics.. (DE), 96.09.16-96.09.18]
Grant: EC COST Action 615 No.615.50

044074 - UT-L 970024 SK eng J
Horáček, J. - Trnka, J. - Mazúch, T.
Natural vibration of a cylindrical shell containing water in a coaxial annular gap. Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Strojnícka fakulta Slovenskej university
Strojnícky časopis, 48 [5] 351-362 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) A 2076501

044859 - UT-L 970051 CZ cze Cz
Horáček, J. - Uruba, V. - Veselý, J.
Vliv struktury mezní vrstvy na aeroelastickou nestabilitu podélně obtékané desky.
In: Interakce a zpětné vazby '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 31-38.
[Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou /4./. Praha (CZ), 97.11.25-97.11.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076501

039658 - UT-L 970005 CZ cze Cz
Horáček, J. - Veselý, J. - Defives, B.
Aeroelastická nestabilita pružně uložené desky ve stěně kanálu.
In: Engineering Mechanics'97. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 67-72
[Konference Engineering Mechanics'97. (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076501

044067 - UT-L 970016 SE eng A
Horáček, J. - Veselý, J. - Uruba, V.
Aeroelasticity of flexibly supported plate vibrating in a channel.
In: 3rd Euromech solid mechanics conference. Book of abstracts. - Stockholm, KTH, Royal Institute of technology 1997. - S. 283-283.
[Euromech solid mechanics conference /3./. Stockholm (SE), 97.08.18-97.08.22]
Grant: AV ČR(CZ) A 2076501

045822 - UT-L 970096 CZ cze J
Horáček, J. - Veselý, J. - Uruba, V.
Aeroelastická nestabilita pružně uložené desky ve stěně kanálu.
Inženýrská mechanika, 4 [6] 335-348 (1997).
Grant: AV ČR(CZ) A2076501

044857 - UT-L 970049 AT ger C
Hortel, M.
Integrodifferentialgleichungen in der Analyse von Phänonemen in nichtlinearen parametererregten Systemen.
In: Recent advances in mechanics of solids and fluids. - Wien, Technische Universität Wien 1997. - S. -.
[Recent advances in mechanics of solids and fluids. Wien (AT), 97.11.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

037176 - UT-L 960089 DE ger/ger/eng C
Hortel, M. - Marek, I.
GAMM '96, Suplements of Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik.
In: GAMM - Wischenschaftliche Jahrestagung '96. - Berlin, GAMM 1997. -
[GAMM - Wissenschaftliche Jahrestagung '96. (CZ), 96.05.27-96.05.31]

044900 - UT-L 970092 DE eng/ger J
Hortel, M. - Marek, I.
GAMM 96 - Annual Meeting. 1 -
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 41, 1-384 (1997).
[GAMM 96 - Annual meeting. Prague (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA101/96/1652

044901 - UT-L 970093 DE eng/ger J
Hortel, M. - Marek, I.
GAMM 96 - Annual meeting. 2 -
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 77, 385-700 (1997).
[GAMM 96 - Annual meeting. Prague (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA101/96/1652

037053 - UT-L 960090 DE ger C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Chaotische Schwingungen in Systemen mit Parameternichtlinearitäten.
In: GAMM '96 Jahrestagung. - Berlin, GAMM 1996. -
ZAMM, 77, (1997).
[GAMM '96 Jahrestagung. (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA101/96/1652

037177 - UT-L 960090 DE ger C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Chaotische Schwingungen in Systemen mit Parameternichtlinearitäten.
In: GAMM '96 Jahrestagung. - Berlin, GAMM 1996. -
ZAMM, 77, (1997).
[GAMM '96 Jahrestagung. (CZ), 96.05.27-96.05.31]
Grant: GA101/96/1652

037182 - UT-L 960124 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
K dynamické analýze nelineárních parametrických soustav.
In: Kolokvium Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 61-68.
[Kolokvium Dynamika strojů '97. (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA101/96/1652

039655 - UT-L 970002 CZ cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Převodová ústrojí s ozubenými koly jako nelineární parametrické dynamické soustavy.
In: Převodová ústrojí a mechanismy. - Ostrava, Černá louka 1997. - S. 39-46.
[Mezinárodní výstava hnacích mechanismů DRIVE'97. (CZ), 97.06.03-97.06.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

039657 - UT-L 970004 CZ cze Cz
Hortel, M. - Škuderová, A.
K některým aspektům analýzy amplitudofrekvenčních charakteristik nelineárních parametrických soustav.
In: Engineering Mechanics'97. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 73-78.
[Konference Engineering Mechanics'97. (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

044068 - UT-L 970017 SK cze C
Hortel, M. - Škuderová, A.
Dynamická analýza nelineárních parametrických soustav.
In: Akademická Dubnica '97. Zborník prednašok z 3. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Bratislava, Vydavatel'stvo STU 1997. - S. 15-18.
[Akademická Dubnica '97. Bratislava (SK), 1997]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

044072 - UT-L 970022 SK eng J
Höschl, C. - Okrouhlík, M.
Numerical methods in mechanics of solids. Part 1. Main ideas and mathematical models. Bratislava, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej university v Bratislavě 1997. -
Strojnícky časopis, 48 [3] 145-161 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

056615 - UFP-V 980066 RIV US eng J
Hrabovský, M. - Konrád, M. - Kopecký, V. - Hlína, J. - Beneš, J. - Veselý, E.
Motion of Anode Attachment and Fluctuation of Plasma Jet in DC Arc Plasma Torch.
Journal of High Temperature Material Processes, 1 [2] 167-178 ( 1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/95/0592; GA ČR(CZ) GA104/94/0417
[Impact factor: 0.076(99) 0.151(00) 0.342(01) 0,225(02) 0.116(03) ]

044862 - UT-L 970054 CZ cze Cz
Jaňour, Z. - Jonáš, P. - Mazur, O.
Aerodynamický tunel pro simulaci mezní vrstvy v atmosféře.
In: Dynamika tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 25-26.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: EC COST Action 615 No.615.50

044856 - UT-L 970048 CZ eng C
Jonáš, P.
A notice on Minnowbrook "Workshop on boundary layer transition in turbomachines".
In: Dynamika tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 27-28.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC.F1.10

044863 - UT-L 970055 SK cze C
Jonáš, P.
Příspěvek k metodě měření anemometrem s otáčivým žhaveným drátkem.
In: Sborník 11. mezinárodní konference: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. - Žilina, Žilinská universita a IMPEKO 1997. - S. 15-22.
[Mezinárodná konferencia: Aplikácia experimentálnych a numericikých metód v mechanike tekutín /11./. Žilina (SK)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10; GA MŠk(CZ) OC.F1.60

044865 - UT-L 970057 CZ cze C
Jonáš, P.
Návrh vyšetřování pole proudění v zakřiveném potrubí pomocí šikmého otáčivého žhavého drátku.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 29-30.
[Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. Praha (CZ), 97.02.19]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10; GA MŠk(CZ) OC.F1.60

044866 - UT-L 970058 US eng A
Jonáš, P.
Experimental investigation of bypass transition in the Institute of Thermomechanics.
In: Abstracts of Workshop on boundary layer transition in turbomachines. - Syracuse N. Y., Syracuse University; Departament of Mechanic Engineering 1997. - S. 13-38.
[Workshop on boundary layer trasition in turbomachines. Syracuse N.Y. (US)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC.F1.10

044867 - UT-L 970059 CZ cze Cz
Jonáš, P.
Problematika měření anemometrem se žhaveným drátkem v proudu směsi dvou plynů.
In: Inženýrská mechanika '97. - Praha, ÚTAM AV ČR 1997. - S. 113-118.
[Inženýrská mechanika '97. Praha (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10

044881 - UT-L 970073 DE ger B
Jonáš, P.
Messungen bei hohen Geschwindigkeiten.
In: Unterlagen für den Hochschulkurs Thermoanemometrie. - Dresden, Technische Universität Dresden, Institut für Luft und Raumfahrttechnik 1997. - S. 7/1-7/22.
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10IAA2076602

044861 - UT-L 970053 CZ eng C
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Preliminary investigation of the effect on the outer stream turbulence length scale on the transitional boundary layer.
In: Dynamika tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 29-30.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA ČR(CZ) GA101/96/1696; GA MŠk(CZ) č.OC.F1.10

044871 - UT-L 970063 DE eng A
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Additional findings on hte effect of the length scale in the bypass transition.
In: Collection of abstracts Euromech colloquium 359. - Stuttgart, Universität Stuttgart, Institut Aerodynamik 1997. - S. 38.
[Collection of abstract Euromech colloquium 359. Stuttgart (DE)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA ČR(CZ) GA101/96/1696; GA MŠk(CZ) OC.F1.10

044879 - UT-L 970071 DE eng A
Jonáš, P. - Mazur, O. - Uruba, V.
Experimental study of the role of the length scale in bypass transition.
In: Book of Abstracts 3rd European Fluid Mechanics Conference. - Göttingen, DLR & Georg-August-Universität Göttingen 1997. - S. 164.
[European Fluid Mechanics Conference /3./. Göttingen (DE)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA ČR(CZ) GA101/96/1696; GA MŠk(CZ) OC.F1.10

044895 - UT-L 970087 CZ cze B
Klomfar, J. - Šifner, O.
Mollierův h-s diagram vody a vodní páry. Praha, Academia 1997. - 12 s.

044883 - UT-L 970075 CZ eng C
Kostohryz, J. - Kozánek, J. - Pešek, L. - Veselý, J.
Dynamics properties of rotor on the magnetics bearing.
In: Workshop '97. - Praha, ČVUT 1997. - S. 507-508.
[Workshop '97. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

044882 - UT-L 970074 CZ eng C
Kozánek, J. - Zolotarev, I. - Valášek, M. - Šika, Z.
Dynamic limits computation of redundant parallel robots.
In: Mechatronics and Robotics '97. - Brno, Technická univerzita Brno 1997. - S. 147-150.
[Mechatronics and robotics '97. Brno (CZ), 97.09.29-97.10.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/0728

045502 - UE-C 970049 US eng J
Krejčí, L. - Dolínek, V. - Šára, L. - Něnička, V. - Hlína, J.
Energy Transport Enhancements in a Transitional Thermal Plasma Plume.
IEEE Transactions on Plasma Science, 25 [5] 860-863 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA276405
[Impact factor:0.918(91) 1.317(92) 1.078(93) 0.969(94) 1.085(95) 1.300(96) 1.183(97) 1.072(98) 1.085(99) 1.227(00) 0.892(01) 1,170(02) 0.840(03) ]

044062 - UT-L 970011 US eng J
Machová, A. - Kroupa, F.
Atomistic modelling of contribution of dislocations to crack openingdisplacements.
Materials science & engineering. A, 234-236 [30] 185-188 (1997).
Grant: AV ČR(CZ) A2076701
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

044061 - UT-L 970010 SK cze C
Machová, A. - Landa, M. - Červ, J.
Atomární simulace rozptylu vln napětí na trhlině.
In: Využitie akustických metód pri hodnotení vlastností materiálov. Sborník 4. medzinárodného seminára. - Žilina, Technická universita 1997. - S. 42-47.
[Využitie akustických metód pri hodnotení vlastností materiálov. Mezinárodný seminár /4./. Roháče (SK), 97.09.04-97.09.05]
Grant: AV ČR(CZ) A 2076701

044091 - UT-L 970041 CZ eng C
Maršík, F. - Převorovská, S. - Musil, J.
Energy conversion in heart muscle under load.
In: Biomechanical modeling and numerical simulation. Proceedings, Workshop '97. - Praha, 1997. - S. 53-56.
[Biomechanical modeling and numerical simulation. Proceedings, Workshop '97. Praha (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

044899 - UT-L 970091 CN eng J
Maršík, F. - Sopuch, P. - Bláha, J.
Experimental and numerical investigation of condensation shock in shock tube.
Journal of thermal science, 6 [3] 181-184 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0445; GA AV ČR(CZ) 276403

056775 - UT-L 980121 RIV CZ eng C
Maršík, F. - Sopuch, P. - Stýblo, M.
Numerical simulation of condensation shocks in 1D expansion.
In: Numerical modelling in continuum mechanics. - 2 - Praha, MATFYS-UK 1997. - S. 411-417.
[Proceedings 3rd Summer conference Numerical modelling in continuum mechanics. Praha (CZ), 98.09.08-98.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076703; GA ČR(CZ) GA101/96/0152

056777 - UT-L 980157 RIV CZ eng C
Maršík, F. - Šafařík, P. - Pražák, J.
Comment to the relation between surface tension and heat of vaporization.
In: Metastable behavior and critical phenomena. Short course '97. Lecture notes. - Praha, ÚT AV ČR 1997. - S. 58-61.
[Metastable behavior and critical phenomena. Short course '97. Praha (CZ), 97.10.15-97.10.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0152

044860 - UT-L 970052 CZ eng C
Mazúch, T. - Horáček, J. - Trnka, J.
Vibration of a cylindrical shell interacting with fluid in concentric gap.
In: Interakce a zpětné vazby '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 51-58.
[Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou /4./. Praha (CZ), 97.11.25-97.11.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2076501

044864 - UT-L 970056 SK cze Cz
Mazur, O.
Přenosové funkce odběrových otvorů pro měření statického a celkového tlaku při nestacionárním proudění tekutin.
In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. - Žilina, Žilinská universita a IMPEKO 1997. - S. 30-40.
[Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutin. Žilina (SK)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10IAA2076602

044869 - UT-L 970061 CZ cze C
Mazur, O.
O nestacionárním prostředí vazké tekutiny v přímé trubici kruhového průřezu.
In: Inženýrská mechanika '97. - Praha, ÚTAM AV ČR 1997. - S. 141-146.
[Inženýrská mechanika '97. Praha (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10IAA2076602

044870 - UT-L 970062 CZ cze C
Mazur, O.
Vliv vstupního a výstupního otvoru tlakovodu na přenosovou funkci uzavřeného tlakoměrného systému.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 39-40.
[Aktuální problémy mechaniky tekutin. Praha (CZ), 97.02.19]
Grant: GA MŠk(CZ) OC.F1.10IAA207602

044868 - UT-L 970060 CZ eng C
Mazur, O. - Uruba, V. - Jonáš, P.
A contribution to the investigation of mean flow development in the course of a boundary layer bypass transition.
In: Dynamika tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 33-34.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/1996; GA AV ČR(CZ) IAA2076602; GA MŠk(CZ) OC.F.1.10

044057 - UFY-G 970006 CZ cze C
Morávka, Š.
Analýza širokopásmového snímače napěťových vln.
In: Výpočtová mechanika 97. - Plzeň, Katedra mechaniky ZČU 1997. - S. 195-202.
[Výpočtová mechanika 97 /13./. Pernink (CZ), 97.10.29-97.10.31]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/P007

044086 - UT-L 970036 CZ cze Bx
Musil, J.
Příspěvek k pojmu a významu bronchiálního oběhu.
In: Příspěvek k pojmu a významu bronchiálního oběhu. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - 85 s.
Grant: GA101/96/1051GA101/95/0352

044083 - UT-L 970033 CZ eng C
Musil, J. - Převorovská, S. - Maršík, F.
Cardiovascular system stability viewing heart rate and resistance changes.
In: Inženýrská mechanika '97; Proceedings 3. - Ždár n. Sázavou, ŽĎAS, a. s. 1997. - S. 173-176.
[Inženýrská mechanika '97. Proceedings 3. Žďár n. Sázavou (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

044073 - UT-L 970023 SK eng J
Okrouhlík, M. - Höschl, C.
Numerical methods in mechanics of solids. Part 2. Tasks, procedures, and templates. Bratislava, 1997. -
Strojnícky časopis, 48 [4] 217-258 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

045821 - UT-L 970095 US eng J
Paolozzi, A. - Pešek, L.
Effective mass senzitivities for systems with repeated eigenvalues.
AIAA Journal, 35 [11] 1795-1797 (1997).
Grant: GA102/96/0191
[Impact factor: 0.651(99) 0.772(00) 0.773(01) 0,782(02) 0.847(03) ]

044893 - UT-L 970085 CZ cze V
Pátek, J. - Klomfar, J.
Měření stavové závislosti kapalin metodou konstantního objemu./Z-1235/97/. Praha, Ústav termomechaniky 1997. - 33 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1369

037179 - UT-L 960118 CZ cze C
Peterka, F. - Černá, R. - Čipera, S.
Víceznačnost odezvy a zóny přitažlivosti oscilátoru s rázy.
In: Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 113-118.
[Kolokvium Dynamika strojů '97. (CZ), 97.02.04-97.02.05]

044060 - UT-L 970009 CZ eng Cz
Peterka, F. - Čipera, S. - Szöllös, O.
The control of vibration of opposed hammer.
In: Mechatronics and robotics '97. - Brno, Technical University 1997. - S. 189-194.
[Mechatronics and robotics '97; International conference. Brno (CZ), 97.09.29-97.10.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

044065 - UT-L 970014 CZ cze Cz
Peterka, F. - Čipera, S. - Černá, R.
Response ambiguitz and basins of attraction of the impact oscillator.
In: Dynamics of machines '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 113-118.
[Dynamics of machines '97. Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670; GA ČR(CZ) GA101/94/0126

037181 - UT-L 960120 CZ cze C
Peterka, F. - Szöllös, O.
Vliv provozních a konstrukčních asymetrií na dynamiku protiběžného bucharu.
In: Kolokvium Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 119-124.
[Kolokvium Dynamika strojů '97.. (CZ), 97.02.04-97.02.05]

039654 - UT-L 970001 NL eng C
Peterka, F. - Szöllös, O.
Dynamics of the opposed pile driver.
In: IUTAM symposium on interaction between dynamics and control in advanced mechanical systems. - Dordrecht, Kluwer 1997. - S. 271-286
[IUTAM symposium on Interaction between dynamics and control in advanced mechanical systems. (NL), 96.04.21-96.04.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/94/0126

044063 - UT-L 970012 SE eng A
Peterka, F. - Szöllös, O.
Dynamics of a opposed hammer.
In: 3rd Euromech solid mechanics conference; book of abstracts. - Stockholm, KTH, Royal institute of technology 1997. - S. 311-311.
[Euromech solid mechanics conference /3./. Stockholm (SE), 97.08.18-97.08.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

044066 - UT-L 970015 CZ cze Cz
Peterka, F. - Szöllös, O.
Influence of functional and design asymmetry on the dynamics of opposed hammer.
In: Dynamics of machines '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 119-124.
[Dynamics of machines '97. Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670; GA ČR(CZ) GA101/94/0126

044071 - UT-L 970021 CZ eng J
Plešek, J.
Near optimum element renumbering scheme for frontal solvers.
In: Engineering Mechanics'97. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 25-36.
Inženýrská mechanika, 4 [1] 25-36 (1997).
[Konference Engineering Mechanics'97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

044093 - UT-L 970043 DE eng Cz
Plešek, J. - Gabriel, D. - Dobiáš, J.
On the use of a 20 - node element in contact problems.
In: Efficient and reliable continuum finite elements for linearand nonlinear analyses. - Karlsruhe, 1997. - S. -.
[Euromech colloqium 371, Efficient and reliable continuum finite elements for linear and nonlinear analyses. Karlsruhe (DE), 97.09.17.-97.09.19.]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

044078 - UT-L 970028 NL eng J
Plešek, J. - Křístek, A.
Assesgment of methods for locating the point of initial yield.
Computer methods in applied mechanics and engineering, 141, 389-397 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910
[Impact factor:0.744(91) 0.868(92) 0.818(93) 1.018(94) 0.938(95) 0.805(96) 0.727(97) 0.933(98) 0.966(99) 0.970(00) 0.913(01) 0,957(02) 1.252(03) ]

044077 - UT-L 970027 SE eng C
Plešek, J. - Okrouhlík, M.
The role of rate formulation in finite element technology.
In: 3rd EUROMECH solid mechanics conference. - Stockholm, KTH, Royal Institute of technology Stockholm 1997. - S. 46-46.
[EUROMECH solid mechanics conference /3./. Stokholm (SE), 97.08.18-97.08.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0910

039656 - UT-L 970003 CZ cze Cz
Pražák, J. - Pátek, J.
Výpočty a odhady transportních vlastností nových chladiv.
In: Engineering Mechanics '97. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 85-86.
[Konference Engineering Mechanics'97. (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/0259

039659 - UT-L 970006 DE eng C
Pražák, J. - Šír, M. - Tesař, M. - Lichner, Ľ.
Discontinuous phenomena in soil water flow.
In: 12th General assembly of european geophysical society. -
Annales geophysicae, 15, C262-C263 (1997).
[Conference. General Assembly of European Geophysical Society /22./. (AT), 97.04.21-97.04.25]
[Impact factor:1.162(92) 0.995(93) 1.076(94) 1.336(95) 0.996(96) 1.245(97) 1.423(98) 1.727(99) 1.760(00) 1.199(01) 1,189(02) 1.031(03) ]

044087 - UT-L 970037 CZ cze Bx
Převorovská, S.
Elektro-chemicko-mechanické procesy ve svalové buňce. Praha, Ústav termomechaniky 1997. - 60 s.
Grant: GA ČR(CZ) 101/95/0352

044085 - UT-L 970035 CZ eng J
Převorovská, S. - Maršík, F. - Musil, J.
Pressure generation by chemical reaction in the human cardiovascular system.
Inženýrská mechanika, 4 [3] 147-154 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) 101/96/0151; GA ČR(CZ) 101/95/0352

044092 - UT-L 970042 CZ eng C
Převorovská, S. - Musil, J. - Maršík, F. - Adamec, J.
Heart rate and resistance changes in cardiovascular sytems.
In: Biomedical engineering 3; ČVUT Workshop '97. - Praha, ČVUT 1997. - S. 1075-1076.
[Biomechanical engineering 3, ČVUT Workshop '97. Praha (CZ), 97.01.20-97.01.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

044896 - UT-L 970088 CZ eng C
Příhoda, J. - Hlava, T.
Production and dissipation of fluctuation energy in the bypass transition.
In: Kolokvium Dynamika tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 37-38.
[Kolokvium Dynamika tekutin '97. Praha (CZ), 97.10.21-97.10.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

044894 - UT-L 970086 CZ cze C
Příhoda, J. - Hlava, T. - Kozel, K.
Testování délky přechodové oblasti pomocí pomocí dvouvrstvového modelu turbulence.
In: Inženýrská mechanika '97. - 4 - Žďár n. Sáz., ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 157-162.
[Konference Engineering Mechanics '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1696

044897 - UT-L 970089 CZ cze Cx
Příhoda, J. - Hlava, T. - Kozel, K.
Použití dvouvrstvého modelu turbulence pro výpočet zkráceného přechodu mezní vrstvy.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 47-48.
[Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. Praha (CZ), 97.02.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1652

044884 - UT-L 970076 CZ cze Cz
Půst, L.
Dynamická stabilita magnetického ložiska.
In: Engineering mechanics '97. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 57-62.
[Engineering mechanics '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

044885 - UT-L 970077 CZ cze Cz
Půst, L.
Vzájemné působení hlavních částí drtiče šrotu.
In: Interakce a zpětné vazby '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 79-86.
[Interakce a zpětné vazby '97. Praha (CZ), 97.11.25-97.11.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1006

044886 - UT-L 970078 CZ eng Cz
Půst, L.
Dynamic properties of the active magnetic bearing.
In: Mechanics and robotics '97. - Brno, - 1997. - S. 201-206.
[International conference Mechatronics and robotics '97. Brno (CZ)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

044887 - UT-L 970079 CZ cze Cz
Půst, L.
Vynucené kmitání se dvěma stupni volnosti a degresivní pružinou.
In: Kolokvium Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 125-132.
[Kolokvium Dynamika strojů '97. Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/97/0670

044888 - UT-L 970080 PL eng C
Půst, L.
Nonlinear dynamics of magnetic bearing.
In: Dynamical systems - theory and applications. - Lodž, - 1997. - S. 267-270.
[4th conference on dynamical systems - theory and applications. Lodž (PL), 97.12.08-97.12.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

044889 - UT-L 970081 CZ eng C
Půst, L.
Mathematical models of nonlinear magnetic bearing.
In: Engineering mechanics '97. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a.s. 1997. - S. 509-510.
[Inženýrská mechanika '97. Svratka (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/0191

044890 - UT-L 970082 CZ cze V
Šifner, O.
Hodnocení tepelných oběhů chladících zařízení z hlediska termofysikálních vlastností chladiv a ekonomicko-ekologického provozu./Z-1243/97/. Praha, Ústav termomechaniky 1997. -
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1369

044891 - UT-L 970083 CZ eng V
Šifner, O.
Bibliography of thermodynamic and transport properties and equations of state for HFC32./Z-1241/97/. Praha, Ústav termomechaniky 1997. -
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1369

044892 - UT-L 970084 CZ eng V
Šifner, O.
Bibliography of thermodynamic and transport properties and equations of state for HFC125./Z-1242/97/. Praha, Ústav termomechaniky 1997. -
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1369

044851 - UH-J 970066 DE eng C
Šír, M. - Tesař, M. - Pražák, J.
Estimation of seasonal potential transpiration.
In: Landschaftsökologie und Umweltforschung. - (Ed. Diekkrüger, B.; Richter, O.). - Braunschweig, Institut für Geographie und Geoökologie der Technischen Universität Braunschweig 1997. - S. 281-284.
[International Conference on Regionalization in Hydrology. Braunschweig (DE), 97.04.10-97.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA3060701

044877 - UT-L 970069 CZ cze V
Trávníček, Z.
Modelové zkoušky přenosu hmoty pod štěrbinovou tryskou./Z - 1237/97/. Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - 27 s.
Grant: GA101/95/1421

044878 - UT-L 970070 CZ cze V
Trávníček, Z.
Vybrané případy impaktních proudů: štěrbinová tryska, kruhová tryska, anulární tryska. / Z - 1238/97 /. Praha, Ústav termomechaniky 1997. - 35 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421

044874 - UT-L 970066 CZ cze Cx
Trávníček, Z. - Vogel, J.
Odlišnosti numerického a experimentálního řešení impaktního proudu, způsobené výběrem modelu turbulence.
In: Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1997. - S. 65-66.
[Seminář Aktuální problémy mechaniky tekutin '97. Praha (CZ), 97.02.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421

044875 - UT-L 970067 CZ cze Cz
Trávníček, Z. - Vogel, J.
Porovnání numerického a experimentálního řešení přestupu tepla.
In: Inženýrská mechanika '97. - Žďár nad Sázavou, ŽĎAS, a. s. 1997. - S. 99-104.
[Inženýrská mechanika '97; Proceedings 3. Žďár n. Sázavou (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/95/1421; GA MŠk(CZ) OC.F1.40

044080 - UT-L 970030 CZ cze Cz
Trnka, J. - Landa, M.
AE a DPHI při studiu geometrické disperze tenkých, izotropních válcových skořepin.
In: Kolokvium Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 161-168.
[Kolokvium Dynamika strojů '97. Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]
Grant: GA106/94/1232

044081 - UT-L 970031 CN chi J
Trnka, J. - Mu, F.
Neinvazivní a pacienta nezatěžující detekce vad pohybového aparátu jako předpoklad racionální prevence a terapie.
Laser technology, 21 [3] 171-173 (1997).
Grant: IGA MY ČR IZ3547

044082 - UT-L 970032 CZ eng C
Trnka, J. - Svobodová, J.
Proprioception in correcting idiopathic scoliosis and deformities of the thorax.
In: Clinical approaches to spinal disorders; 1997PMRF symposium. - Praha, - 1997. - S. -.
[1997 PMRF symposium. Clinical approaches to spinal disorders. Praha (CZ), 97.10.15-97.10.18]
Grant: IGA MZ ČR IZ 3547

056776 - UT-L 980148 RIV SK eng C
Trnka, J. - Svobodová, J.
Breathing in the treatement of auxiety neurosis and polyargic syndrome.
In: Experimentální a klinický výzkum vyšších nervových funkcí. - Trenčianské Teplice, 1997. - S. 1.
[Mezioborová konference o experimentálním a klinickém výzkumu vyšších nervových funkcí /33./. Trenčianské Teplice (SK), 97.10.01-97.10.03]
Grant: GA MZd(CZ) IZ3547

044079 - UT-L 970029 CZ cze Cz
Trnka, J. - Veselý, E.
Optimální rázové zatěžování při použití DPHI v experimentální mechanice.
In: Kolokvium Dynamika strojů '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 169-176 .
[Kolokvium Dynamika strojů '97. Praha (CZ), 97.02.04-97.02.05]

044084 - UT-L 970034 CZ eng C
Vocel, J. - Musil, J.
Rheological changes at cardiovascular system level.
In: Inženýrská mechanika '97; Proceedings 3. - Žďár n. Sázavou, ŽĎAS, a. s. 1997. - S. 187-190.
[Inženýrská mechanika '97. Proceedings 3. Žďár n. Sázavou (CZ), 97.05.12-97.05.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

044090 - UT-L 970040 CZ eng C
Vocel, J. - Musil, J.
On rheological changes of blood and polymer substitutes in experimental work.
In: Biomechanical modeling and numerical simulation. Proceedings, Workshop '97. - Praha, Ústav termomechaniky 1997. - S. 70-73.
[Biomechanical modeling and numerical simulation. Proceedings, Workshop '97. Praha (CZ), 97.09.25-97.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/96/1051

044898 - UT-L 970090 US eng C
Zolotarev, I.
Fluid-structure-acoustic interaction of a thin plate in a channel.
In: 4th International symposium on fluid-structure interactions, aeroelasticity, flow induced vibration and noise. ASME '97. - 1 - Dallas, ASME 1997. - S. 403-410.
[International symposium on fluid-structure interactions, aeroelasticity, flow induced vibration and noise /4./. Dallas (US), 97.11.16-97.11.21]
Grant: GA101/95/1424

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11