ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

014666 - UGN-S 940130 PL eng Cx
Bartoš, J. - Konečný, P. - Takla, G.
The new concept of the regulation for healt and safety protection of operation in mines with rock burst hazard.
In: Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. - Katowice, Central Mining Institute 1994. - S. 91.
[Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. Szczyrk (PL), 94.10.04-94.10.06]
Grant: IA31609GA105/93/2409

014705 - UGN-S 940169 NL eng C
Bláha, P. - Knejzlík, J. - Kaláb, Z. - Gruntorád, B.
Seismic measurement on Pontevedra dam.
In: Proceedings 7th International Congress International Association of Engineering Geology. - (Ed. Oliveira, R.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 43-51.
[International IAEG Congress /7./. Lisboa (PT), 94.09.05-94.09.09]

014728 - UGN-S 940194 GB eng J
Blaheta, R.
Displacement Decomposition - Incomplete Factorization Preconditioning Techniques for Linear Elasticity Problems.
Numerical Linear Algebra with Applications, 1 [2] 107-128 (1994).
Grant: GA201/94/1861
[Impact factor: 0.550(97) 0.741(98) 1.083(99) 0.898(00) 0.514(01) 0,706(02) 1.042(03) ]

014693 - UGN-S 940157 NL eng C
Blaheta, R. - Kohut, R. - Kolcun, A. - Jakl, O.
Regular grids and local grid refinement.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 181-184.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]

014353 - UGN-S 940010 DE eng C
Brázdil, R. - Dobrovolný, P. - Chocholáč, B. - Munzar, J.
Reconstruction of the climate of Bohemia and Moravia in the period of 1675 to 1715 on the basis of written sources.
In: Climatic trends and anomalies in Europe 1675-1715. - (Ed. Frenzel, B.; Pfister, Ch.; Glaser, B.). - Stuttgart, Jena, New York, Gustav Fischer 1994. - S. 109-121. - (Palaoklimaforschung / Palaeoclimate Research. vol. 13).
[Climatic trends and anomalie in Europe 1675-1715. Bern (CH), 92.09.03-92.09.05]

014348 - UGN-S 940004 CZ cze V
Buček, A. - Lacina, J.
Biogeografické poměry.
In: Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou. - (Ed. Lacina, J.; Vlček, V.). - Brno, ÚGN AV ČR, pobočka Brno 1994. - S. 28-50, 5 stran tabulek, 1 mapa v měř. 1:50 000.

014362 - UGN-S 940020 CZ cze B
Buček, A. - Lacina, J.
Ekologická síť v krajině.
In: Ekologická stabilita. - 2. rozšířené vyd. Brno, Veronica 1994. - S. 227-258.

014365 - UGN-S 940024 CZ cze J
Buček, A. - Lacina, J.
Harmonická kulturní krajina venkova.
Veronica, 8 [4. zvláštní vydání] 5-15 (1994).

014594 - UGN-S 940044 CZ cze C
Buček, A. - Lacina, J.
Geoekologické aspekty tvorby harmonické kulturní krajiny.
In: Krajinářské aspekty pozemkových úprav a obnovy vesnice. - (Ed. Weber, M.). - Průhonice u Prahy, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, MŽP ČR 1994. - S. 38-55. - (Sborník příspěvků ze semináře.).
[Krajinářské aspekty pozemkových úprav a obnovy vesnice. Průhonice u Prahy (CZ), 94.10.19-94.10.21]

014595 - UGN-S 940045 CZ cze C
Buček, A. - Lacina, J.
Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability.
In: Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně. - (Ed. Maděra, P.). - Brno, VŠZ Brno 1994. - S. 59-63. - (Účelová neperiodická publikace.).
[Mapování biotopů. Brno (CZ), 94.02.03]

014359 - UGN-S 940016 CZ cze B
Czudek, T.
Reliéf Moravy a Slezska (3.).
In: Paleolit Moravy a Slezska. - Brno, - 1994. - S. 209. - ( Dolnověstonické studie č. 1.).

014360 - UGN-S 940017 CZ cze J
Czudek, T.
Zpráva o geomorfologickém výzkumu úpatí plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech.
Sborník České geografické společnosti, 99 [1] 44-45 (1994).

014661 - UGN-S 940124 PL cze Cz
Dopita, M. - Martinec, P.
Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve.
In: Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum. - Kraków, AGH 1994. - S. 34-38.
[Geologia formacji weglonosnych Polski. Sympozjum /17./. Kraków (PL) , 94.04.13-94.04.14]

014717 - UGN-S 940181 CZ cze Cz
Dopita, M.
Územní a litostratigrafické členění české části hornoslezské pánve.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.; Konečný, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 102-111.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

014718 - UGN-S 940182 CZ cze Cz
Dopita, M.
Vývoj názorů na vznik pestrých vrstev v české části hornoslezské černouhelné pánve.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.; Konečný, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 112-118.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

014727 - UGN-S 940193 US eng J
Dostál, Z.
The Schur Complement Algorithm for the Solution of Contact Problems.
Contemporary Mathematics, 157, [-] 441-446 (1994).
Grant: GA201/94/1861

014719 - UGN-S 940183 CZ cze Cz
Fialová, V.
Tufogenní horizonty v ostravských vrstvách čs. části hornoslezské pánve.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 131-140.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

014679 - UGN-S 940143 GB eng Cx
Foldyna, J. - Kožušníková, A.
Mesoscopic and microscopic intralayer deformation in the Ostrava-Karviná district coal seams: comparison with the results of triaxial compression Tests.
In: International Conference and short course on Coalbed methane and Coal geology 1994. - Cardiff, University of Wales 1994. - S. -.
[Coalbed methane and Coal geology 1994. Cardiff (GB), 94.09.12-94.09.16]

020257 - UGN-S 950008 US eng C
Foldyna, J. - Vijay, M. M.
Potential of ultrasonically Modulated Pulsed Water Jets for Cutting of Metals.
In: Manufacturing Science and Engineering 1994. - 1 New Product Introduction - Measurement and Inspection of Products and Processes - Non-Traditional Manufacturing Processes in the 1990s. - New York, American Society of Mechanical Engineering 1994. - S. 397-404.
[International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Chicago (US), 94.11.06-94.11.11]
Grant: GA101/94/1429

020252 - UGN-S 950001 CZ eng J
Grygárek, J. - Rakowski, Z.
Verification of geomechanical parameters of new mining Method by mathematical Modelling.
Transactions of the University of Mining and Metallurgy. Agricola Volume, 40 [1112] 43-50 (1994).

014656 - UGN-S 940119 CZ cze C
Hlaváč, L.
Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 1-6.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]

014670 - UGN-S 940134 CZ eng Cx
Hlaváč, L.
Physical background of the high pressure water jet-material interaction.
In: High pressure in material science and geoscience. 32. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group. - Brno, Technical University 1994. - S. 138.
[High pressure in material science and geoscience /32./. Brno (CZ), 94.08.29-94.09.01]
Grant: IA31654

014671 - UGN-S 940135 CZ eng Cx
Hlaváč, L.
Using of a high pressure liquid to the material machining.
In: High pressure in material science and geoscience. 32. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group. - Brno, Technical University 1994. - S. 146.
[High pressure in material science and geoscience /32./. Brno (CZ), 94.08.29-94.09.01]
Grant: GA196/93/2338

014690 - UGN-S 940154 NL eng C
Hlaváč, L.
Physical model of jet - Abrasive interaction.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 301-304.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: IA31654

014657 - UGN-S 940120 CZ cze C
Hlaváč, L. - Martinec, P.
Hygienická hlediska při nasazení technologií vysokotlakého vodního paprsku, metody ochrany a prevence.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 1-8.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]
Grant: IA31654

014655 - UGN-S 940118 CZ cze C
Hlaváč, L. - Sitek, L.
Přehled technických prostředků spojených s využitím vysokotlakého vodního paprsku v kamenoprůmyslu a stavebnictví.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 1-9.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]

014706 - UGN-S 940170 CZ cze Cz
Hlaváč, L. - Sitek, L.
Optimalizace výkonu nástrojů s rotačními a kmitajícími kapalinovými paprsky.
In: Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek. - Brno, SSBK 1994. - S. 181-186.
[Sanace betonových konstrukcí /4./. Brno (CZ), 94.05.03-94.05.04]
Grant: GA106/93/2338

014708 - UGN-S 940172 GB eng C
Hlaváč, L. - Sitek, L. - Vašek, J.
Using of the Physical Model to the Evaluation of an Efficiency of the Tools Creating Multiple-Motions of the Nozzles.
In: 12th International Conference on Jet Cutting Technology - Applications and Opportunities. - (Ed. Allen, N. G.). - London, BHR Group 1994. - S. 255-264.
[International Conference on Jet Cutting Technology /12./. Rouen ( FR), 94.10.25-94.10.27]
Grant: GA106/93/2338

014724 - UGN-S 940188 CZ cze J
Hlaváč, L. - Sitek, L. - Vašek, J.
Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie.
Sanace betonových konstrukcí, 2 [4] 12-14 (1994).
Grant: GA106/93/2338

014709 - UGN-S 940173 GB eng C
Hlaváč, L. - Sochor, T.
A Contribution to the Physics of a High Velocity Abrasive Particle Interaction with Brittle Non-homogenious Materials.
In: 12th International Conference on Jet Cutting Technology - Applications and Opportunities. - (Ed. Allen, N. G.). - London, BHR Group 1994. - S. 117-126.
[International Conference on Jet Cutting Technology /12./. Rouen ( FR), 94.10.25-94.10.27]
Grant: IA31654

014710 - UGN-S 940174 IT eng A
Hlaváč, L. - Sochor, T.
Modelling of a Brittle Particle exposed to the High Energy Liquid Jet Action.
In: Euromech. 2nd European Solid Mechanics Conference. Abstract Book. - Genoa, School of Architecture of the University of Genoa 1994. - S. -.
[Euromech /2./. Genoa (IT), 94.09.12-94.09.16]
Grant: IA31654

014707 - UGN-S 940171 CA eng J
Hlaváč, L. - Vašek, J.
Physical Model of a High Energy Liquid Jet for Cutting Rock.
International Journal of Water Jet Technology, 2 [1] 39-50 ( 1994).
Grant: GA106/93/2338

014722 - UGN-S 940186 CZ cze Cz
Hoch, I. - Martinec, P.
Vrt G 757D - Jaworzno, Důl Kosciuszko, Polská republika.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.; Konečný, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 163-168.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

014645 - UGN-S 940102 CZ cze Cz
Holub, K.
Výsledky seismických měření v uhelných a lupkových povrchových dolech.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 2 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 122-127.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]

020258 - UGN-S 950014 CZ eng B
Holub, K.
Seismic measurements in the neighbourhood of the Mine Frenštát-West.
In: Travaux géophysiques 1988-1992. - (Ed. Bucha, V.). - Praha, GFÚ AV ČR 1994. - S. 13-27. - ( 36).

014712 - UGN-S 940176 CZ cze J
Holub, K. - Šťastná, E. - Trybová, M.
Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1 [11] 430-435 (1994).

014669 - UGN-S 940133 PL eng Cx
Holub, K. - Veselá, V.
Seismic monitoring of the longwall face No.138704 at the Lazy Mine.
In: Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. - Katowice, Central Mining Institute 1994. - S. 57.
[Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. Szczyrk (PL), 94.10.04-94.10.06]
Grant: GA105/93/2409

014714 - UGN-S 940178 CZ cze C
Hortvík, K.
Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů.
In: Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference. - (Ed. Ganguly, P. K.). - Frýdek-Místek, Katedra ochrany životního prostředí VŠB 1994. - S. 111-114.
[Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví /1./. Frýdek-Místek ( CZ), 94.10.12-94.10.14]
Grant: RR/118/93

014351 - UGN-S 940007 CZ cze C
Hrádek, M.
Význam seismických měření při výzkumu příčin porušení stability Ivančického viaduktu v údolí Jihlava.
In: Inženýrská seismologie I, II, III. - díl 1 Inženýrská seismologie I, II, III. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR Ostrava 1994. - S. 44-50.
[Inženýrská seismologie. Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí. Ostrava (CZ), 94.05.10]

014352 - UGN-S 940008 CZ cze C
Hrádek, M.
Geomorfologické aspekty ukládání odpadů.
In: Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. - Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. - Příbram, Okresní úřad 1994. - S. 1-9.
[Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram (CZ), 94.10.10-94.10.13]

014370 - UGN-S 940029 CZ cze V
Hrádek, M. - Kirchner, K. - Koželuh, M. - Lacina, J. - Ondráček, S. - Quitt, E. - Vaishar, A. - Zapletalová, J. - Čúzová, K. - Hofírková, S.
Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí. (Ed. Lacina, J.). - Brno, ÚGN AV ČR Brno 1994. - 45, 6 mapových příloh s.

014350 - UGN-S 940006 CZ cze J
Hrádek, M. - Kolejka, J. - Švehlík, R.
Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice.
Sborník České geografické společnosti, 99 [3] 201-214 (94.09).
[Regional Conference of the Internationa Geographical Union. Praha ( CZ), 94.08.22-94.08.26]

014349 - UGN-S 940005 CZ eng J
Ivan, A. - Hrádek, M.
The geomorphological map of Brno surroundings.
Moravian Geographical Reports, 1 [1-2] 13-20 (1994).

014369 - UGN-S 940028 PL cze C
Ivan, A. - Kirchner, K.
K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava).
In: 5. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe. Zbior referatow. - Bielsko-Biala, KTJ Speleoklub 1994. - S. 41-42.
[Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe /5./. Szczyrk (PL), 94.09.22-94.09.25]

028282 - UGN-S 960006 CZ eng J
Ivan, A. - Kirchner, K.
Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia).
Moravian Geographical Reports, 2 [1] 2-25 (1994).

014368 - UGN-S 940027 CZ cze V
Ivan, A. - Kirchner, K. - Koželuh, M. - Kříž, H. - Lacina, J. - Vlček, V. - Buček, A. - Hofírková, S. - Čúzová, K. - Bedáňová, O.
Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou. (Ed. Lacina, J.; Vlček, V.). - Brno, ÚGN AV ČR, pobočka Brno 1994. - 54, 5 mapových příloh s.

014646 - UGN-S 940103 CZ cze/pol/sla C
Kaláb, Z. (Ed.)
Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí).
In: Inženýrská seismologie. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - 234 s.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]

014647 - UGN-S 940104 CZ cze Cz
Kaláb, Z.
Seismicita frenštátské oblasti.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 3 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 192-198.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]
Grant: GA105/93/2409

014700 - UGN-S 940164 CZ eng J
Kaláb, Z.
Seismological analysis demonstration of strong rockburst.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 1 [1] 19-25 (1994).
Grant: GA105/93/2409

014667 - UGN-S 940131 PL eng Cx
Kaláb, Z. - Gruntorád, B.
Controlling program on-line for recording computer in seismic network.
In: Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. - Katowice, Central Mining Institute 1994. - S. 76.
[Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. Szczyrk (PL), 94.10.04-94.10.06]
Grant: GA105/93/2409

020256 - UGN-S 950006 CZ cze V
Kaláb, Z. - Gruntorád, B.
Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem. Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - 13 s.

014644 - UGN-S 940101 CZ cze Cz
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Gruntorád, B. - Bláha, P.
Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 1 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 31-36.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]

014701 - UGN-S 940165 CZ eng J
Kaláb, Z. - Knejzlík, J. - Muller, K.
Seismological monitoring in Ostrava area.
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 1 [1] 26-33 (1994).
Grant: GA105/93/2409

014715 - UGN-S 940179 CZ cze Cz
Kaláb, Z. - Muller, K.
Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 3-9.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]
Grant: GA105/93/2409

014373 - UGN-S 940032 PL cze C
Kirchner, K.
Pseudokrasové tvary ve Vsetínských vrších.
In: 5. Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe Zbior referatow. - Bielsko-Biala, KTJ Speleoklub 1994. - S. 41.
[Miedzynarodowe sympozjum pseudokrasowe /5./. Czczyrk (PL), 94.11.22-94.11.25]

014598 - UGN-S 940048 CZ cze J
Kirchner, K.
Reliéf CHKO Žďárské vrchy a jeho zvláštnosti.
Veronica, 9 [3, Příloha] 14-15 (1994).

014371 - UGN-S 940030 CZ cze V
Kirchner, K. - Čúzová, K. - Hrádek, M. - Ivan, A. - Kříž, H. - Lacina, J. - Mikulík, O. - Ondráček, S. - Quitt, E. - Vaishar, A. - Zapletalová, J.
Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy. - (Ed. Kirchner, K.). - Brno, ÚGN AV ČR Brno 1994. - 91 s.

014372 - UGN-S 940031 CZ cze J
Kirchner, K. - Ivan, A.
Králův stolec u Znojma.
Země a cesty, 1994 [1] 2-3 (1994).

014374 - UGN-S 940033 CZ eng A
Kirchner, K. - Ivan, A.
Canyon-like valley of Dyje river on the eastern margin of Bohemian Massif.
In: Conference Abstracts Regional. Conference of the IGU. - Praha, IGU 1994. - S. 70-71.
[Regional Conference of IGU. Praha (CZ), 94.08.22-94.08.26]

014592 - UGN-S 940042 CZ cze V
Kirchner, K. - Ivan, A. - Hofírková, S. - Bedáňová, O.
Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994. - (Ed. Kirchner, K.). - Brno, ÚGN AV ČR - pobočka Brno 1994. - 11 s.

014597 - UGN-S 940047 PL eng C
Kirchner, K. - Nováček, V.
Landscape Research in the Hodonín - Bzenec Area (Southern Moravia).
In: Landscape Research and its Applications in Environmental Management. - (Ed. Richling, A.; Malinowska, E.; Lechnio, J. eds.). - Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University 1994. - S. 183-188.
[Conference of the International Working group of IALE "Landscape Synthesis". Warsaw (PL), 93.11.06-93.11.09]

014648 - UGN-S 940105 CZ cze Cz
Knejzlík, J.
Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 3 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 226-234.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]

014668 - UGN-S 940132 PL eng Cx
Knejzlík, J.
Two seismic monitoring systems in Ostrava-Karviná Coal Basin.
In: Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. - Katowice, Central Mining Institute 1994. - S. 61.
[Workshop on occupational safety and environmental protection in the underground coal-mining industry. Szczyrk (PL), 94.10.04-94.10.06]
Grant: GA105/93/2409

020255 - UGN-S 950005 CZ cze C
Knejzlík, J. - Kaláb, Z.
Jednoduchý terénní rezistivimetr do štíhlých hydrogeologických vrtů.
In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. - Příbram, Hornická Příbram 1994. - S. 1-6.
[Hornická Příbram ve vědě a technice 1994 /33./. Příbram (CZ), 94.10.10-94.10.13]

014687 - UGN-S 940151 NL eng C
Kolář, P. - Martinec, P.
The system H20-CO2-NaCL in natural conditions of the Slaný basin.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 89-92.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]

014699 - UGN-S 940163 CZ eng C
Kolcun, A.
Semiregular Grids in 2D and 3D.
In: Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. - (Ed. Skála, V.). - Plzeň, Západočeská univerzita 1994. - S. 20-27.
[Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94. Plzeň (CZ), 94.01.19-94.01.20]
Grant: GA201/94/1861

014703 - UGN-S 940167 SK eng C
Kolcun, A.
Conform Decompositions of Cube.
In: Spring School on Computer Graphics 94. Proceedings of the 10th International Conference. - Bratislava, Comenius University 1994. - S. 185-191.
[Spring School on Computer Graphics 94 /10./. Bratislava (SK), 94.06.06-94.06.09]
Grant: GA201/94/1861

014702 - UGN-S 940166 SK eng C
Kolcun, A. - Malík, J.
Mesh generator based on semiregular Grids in 2D and 3D.
In: Faculty of Electrical engineering and Informatics Technical University of Košice 1969-1994. Scientific Conference with International Participation. Mathematics. - Košice, Jednota slovenských matematikov a fyzikov 1994. - S. 64-72.
[Konferencia k 25. výročiu založenia EF. Herlany (SK), 94.09.11-94.09.13]
Grant: GA201/94/1861

014704 - UGN-S 940168 CZ cze C
Kolcun, A. - Malík, J. - Jakl, O.
Prostorové strukturované sítě v MKP.
In: Moderní matematické metody v inženýrství. Sborník ze 3. semináře. - Ostrava, Jednota českých matematiků a fyziků 1994. - S. 56-60.
[Moderní matematické metody v inženýrství /3./. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí (CZ), 94.06.20-94.06.22]
Grant: GA201/94/1861

014662 - UGN-S 940125 PL cze C
Konečný, P.
Vůdčí korelační horizonty svrchních petřkovických vrstev v oblasti Ostravy, Paskova a Staříče.
In: Geologia formacji weglonosnych Polski. 17. Sympozjum. - Kraków, AGH 1994. - S. 66-70.
[Geologia formacji weglonosnych Polski. Sympozjum /17./. Kraków (PL) , 94.04.13-94.04.14]

014678 - UGN-S 940142 GB eng Cx
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Measuring of gas permeability of Coal and clastic sedimentary Rocks at triaxial state of Stress.
In: International Conference and short course on Coalbed methane and Coal geology 1994. - Cardiff, University of Wales 1994. - S. -.
[Coalbed methane and Coal geology 1994. Cardiff (GB), 94.09.12-94.09.16]
Grant: GA105/93/2409

014716 - UGN-S 940180 CZ cze Cz
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti.
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 141-146.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]
Grant: GA105/93/2409

020254 - UGN-S 950004 CZ cze J
Konečný, P. - Kožušníková, A.
Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti.
Uhlí, rudy, geologický průzkum, 1 [12] 478-479 (1994).
Grant: GA105/93/2409

014650 - UGN-S 940107 CZ cze Cz
Konečný, P.
Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 3 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 171-179.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]
Grant: GA105/93/2409

014676 - UGN-S 940140 YU eng C
Konečný, P.
Basic features of waste Material Storage in underground space in view of geomechanics. (Theoretical Study).
In: Drugo mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov. - Ljubljana, Organizacijski odbor za posvetovanje 1994. - S. 199-207.
[Mednarodno posvetovanje o gradnji predorov in podzemnih prostorov /2./. Ljubljana (YU), 94.09.28-94.09.30]
Grant: RR/118/93

014689 - UGN-S 940153 NL eng C
Konečný, P.
Mining induced seismicity in the Czech part of Upper Silesian Coal Basin depending on mining conditions.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 63-68.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: GA105/93/2409

014596 - UGN-S 940046 CZ eng J
Koželuh, M.
Land use map.
Moravian Geographical Reports, 1993 [1-2] 27-31 (1994).

014677 - UGN-S 940141 GB eng Cx
Kožušníková, A.
Relation of hydrogen content to lithological characteristics of the Roof Rock of a Coal seam.
In: International Conference and short course on Coalbed methane and Coal Geology 1994. - Cardiff, University of Wales 1994. - S. -.
[Coalbed Methane and Coal Geology 1994. Cardiff (GB), 94.09.12-94.09.16]

014688 - UGN-S 940152 NL eng C
Kožušníková, A.
Physical and mechanical properties of sediments of coal-rock series.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 93-96.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]

014354 - UGN-S 940011 SK cze C
Krška, K. - Munzar, J.
Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky.
In: 11. zborník dejín fyziky. - (Ed. Chrapan, J.; Tokariková, E.). - Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 1994. - S. 97-104. - ( 11).
[Celoštátny seminár dejín fyziky. Tatranská Lomnica (SK), 94.09.21-94.09.24]

022034 - UGN-S 950007 US eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Humic Acids Interactions with Metal Salts Incorporated into the Carbon Paste Electrode.
Electroanalysis, 6 [11/12] 1009-1013 (1994).
[Impact factor:1.350(92) 1.204(93) 1.589(94) 1.266(95)1.392(96) 1.833(97) 1.651(98) 1.795(99) 1.972(00)1.702(01) 1,783(02) 1.811(03) ]

028324 - UGN-S 960120 CZ eng J
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Voltammetric Study of Clay Minerals Properties.
Acta Universitatis Carolinae. Geologica, 38 [2-4] 295-301 (1994).
[Conference on Clay Mineralogy and Petrology /13./. Prague (CZ), 94.08.29-94.09.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363

101658 - UGN-S 20033006 CZ eng A
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Voltammetric Study of Clay Minerals Properties.
In: 13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology. Book of Abstracts. - (Ed. Melka, K.). - Praha, Czech and Slovak National Clay Group 1994. - S. 67.
[Conference on Clay Mineralogy and Petrology/13./. Praha (CZ), 94.08.29-94.09.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/93/0363
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906

014711 - UGN-S 940175 CZ eng J
Kumpera, O. - Martinec, P.
The development of the carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian paleozoic basin.
Journal of the Czech Geological Society, 39 [1] 63-64 (1994).
[Evolution of variscan (hercynian) and comparable palaeozoic orogenic Belts. Prague (CZ), 94.02.17-94.02.19]

014345 - UGN-S 940001 CZ cze Bx
Lacina, J.
Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami).
In: Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ. - Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1994. - S. 45, 46, 113. - (Učebnice pro ZŠ.).

014346 - UGN-S 940002 CZ cze V
Lacina, J.
Vegetace.
In: Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy. - (Ed. Kirchner, K.). - Brno, ÚGN AV ČR, pobočka Brno 1994. - S. 47-63.

014347 - UGN-S 940003 CZ cze V
Lacina, J.
Biota.
In: Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí. - (Ed. Lacina, J.). - Brno, ÚGN AV ČR, pobočka Brno 1994. - S. 21-31.

014363 - UGN-S 940022 CZ eng J
Lacina, J.
The Skeleton of Landscape Ecological Stability.
Moravian Geographical Reports, 1 [1-2] 21-26 (1994).

014364 - UGN-S 940023 CZ cze Jx
Lacina, J.
Synalov. Krajinně-ekologické podklady pro péči o harmonickou kulturní krajinu.
Veronica, 8 [4. zvláštní vydání] 51-57 (1994).

014593 - UGN-S 940043 CZ cze C
Lacina, J.
Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině.
In: Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací". - (Ed. Štykar, J.). - Brno, Český ústav ochrany přírody - výzkumné a monitorovací pracoviště v Brně a lesnická a dřevařská fakulta VŠZ 1994. - S. 31-46.
[Výzkum lesních rezervací. Brno (CZ), 94.03.25]

014375 - UGN-S 940034 CZ cze V
Lacina, J. - Kirchner, K.
Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. Geoekologický posudek na realizaci projektu Přístavba statku Svratka v CHKO Žďárské vrchy. - Brno, ÚGN AV ČR pobočka Brno 1994. - 8 s.

014683 - UGN-S 940147 NL eng C
Malík, J.
Mathematical modelling of rock bolt system.
In: Numerical Methods in Geotechnical Engineering. Proceedings of the third European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering - ECONMIG 94. - (Ed. Smith, I. M.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 395-399.
[Numerical Methods in Geotechnical Engineering. ECONMIG 94 /3./. Manchester (GB), 94.09.07-94.09.09]

014692 - UGN-S 940156 NL eng C
Malík, J.
Contact problem for modelling of bolt action in rock.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 199-202.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]

014658 - UGN-S 940121 CZ cze C
Martinec, P.
Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 1-8.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]
Grant: IA31654

014686 - UGN-S 940150 NL eng C
Martinec, P.
A contribution to the characteristics of mineral abrasives for WJC.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 361-365.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: IA31654

014691 - UGN-S 940155 NL eng C
Martinec, P.
Geotechnical classification of carboniferous rock mass with alteration of the "variegated beds" type.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 105-109.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: GA105/93/2409

014725 - UGN-S 940189 CZ cze J
Martinec, P.
Abraziva pro úpravu betonových a kovových povrchů otryskáváním.
Sanace betonových konstrukcí, 2 [4] 8-11 (1994).
Grant: IA31654

014720 - UGN-S 940184 CZ cze/eng/pol C
Martinec, P. - Konečný, P. (Eds.)
Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve.
In: Sborník z konference. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - 168 s.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

014721 - UGN-S 940185 CZ cze Cz
Martinec, P. - Kožušníková, A. - Konečný, P.
Biotitické dioritové porfyrity ve vrtu ČE-1 (Čeladná).
In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.; Konečný, P.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 147-159.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve /2./. Ostrava-Poruba (CZ), 94.11.29-94.11.30]

014361 - UGN-S 940019 CZ eng J
Mikulík, O.
Use of the Environment and Resulting Problems in Central and East Europe.
Moravian Geographical Reports, 1-2 [1, 2] 54-58 (1994).

014591 - UGN-S 940041 CZ cze B
Mikulík, O. - Nováček, V. - Vaishar, A. - Zapletalová, J. - Vaisharová, J.
Soupis měst a obcí České republiky 1994. Soupis měst a obcí České republiky 1994. - Brno, Regiograph 1994. - 440 s.

028283 - UGN-S 960016 HU eng C
Mikulík, O. - Vaishar, A.
Economic revitalization in protected landscape areas.
In: Environmental policy and practice in Eastern and Western Europe. - Pécs, Centre for Regional Studies 1994. - S. 175-180. - ( ).
[Environmental policy and practice in Eastern and Western Europe. Pécs (HU), 95.05.30-95.06.01]

014649 - UGN-S 940106 CZ cze Cz
Müller, K. - Kaláb, Z.
Postavení a význam seismické stanice Ostrava-Krásné Pole v současných podmínkách.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 1 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 18-21.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]

014355 - UGN-S 940012 SK cze C
Munzar, J.
Tromby (tornáda) na území České republiky v letech 1119 - 1993.
In: 11. zborník dejín fyziky. - (Ed. Chrapan, J.; Tokariková, E.). - Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 1994. - S. 69-72. - ( 11).
[Celoštátny seminár dejín fyziky. Tatranská Lomnica (SK), 94.09.21-94.09.24]

014357 - UGN-S 940014 CZ eng C
Munzar, J.
The discovery of dily weather observation records in Moravia from 1533 - 1545. (An attempt of their authorization and localisation).
In: Contemporary climatology. - (Ed. Brázdil, R.; Kolář, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1994. - S. 409-413.
[Contemporary climatology. Brno (CZ), 94.08.15-94.08.19]

014358 - UGN-S 940015 CZ cze J
Munzar, J.
K počátkům antropogenních vlivů na podnebí Prahy a Brna.
Sborník České geografické společnosti, 99 [1] 14-19 (1994).

014378 - UGN-S 940040 CZ eng Rx
Munzar, J.
[Recenze].
Rec.: / Meteorogical dictionary in six languages in Czech Republic.
Moravian Geographical Reports, 1 [1-2] 58-59 (1994).

014356 - UGN-S 940013 CZ eng C
Munzar, J. - Vaishar, A.
Air pollution and health in the territory of Czech Republic.
In: Health, Environment and Development. - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Geokonfin 1994. - S. 97-105.
[Health, Environment and Development. Brno (CZ), 94.08.27-94.08.29]

021239 - UGN-S 950057 SIGLE CZ eng B
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Chemically modified Carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination.
In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava, Ostravská univerzita 1994. - S. 75-83. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) 63 603IA316104

014653 - UGN-S 940110 CZ cze/eng Bx
Novák, V. (Ed.)
Documenta geonica 1/1994. Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - 65 s.

014680 - UGN-S 940144 NL eng J
Novák, V.
Fuzzy control from the logical point of view.
Fuzzy Sets and Systems, 66, [-] 159-173 (1994).
Grant: IA216101
[Impact factor:0.498(91) 0.712(92) 0.655(93) 0.610(94) 0.445(95) 0.460(96) 0.346(97) 0.331(98) 0.468(99) 0.393(00) 0.470(01) 0,550(02) 0.577(03) ]

014730 - UGN-S 940196 SK eng A
Novák, V.
Approximate reasoning is a special first-order fuzzy theory.
In: 2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications. Abstracts. - Liptovský Mikuláš, Technical University 1994. - S. 38-39.
[International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications /2./. Liptovský Mikuláš (SK), 94.01.31-94.02.04]
Grant: IA216101

014731 - UGN-S 940197 IT eng C
Novák, V. - Dvořák, L.
Fuzzy Interpolation and Fuzzy Logic Inference in Control and Decision-Making.
In: CIFT 94. Current Issues in Fuzzy Technologies. 4th International Workshop. Pre-Proceedings. - Trento, Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 1994. - S. 146-148.
[CIFT 94 /4./. Trento (IT), 94.06.01-94.06.03]
Grant: IA216101

014732 - UGN-S 940198 BG eng C
Novák, V. - Dvořák, L.
Linguistically Oriented Fuzzy Logic Control, Its Present Stage and Further Development.
In: FUBEST 94. The First Workshop on Fuzzy Based Expert Systems. - Sofia, University of Technology 1994. - S. 101-103.
[FUBEST 94 /1./. Sofia (BG), 94.09.28-94.09.30]

014366 - UGN-S 940025 CZ cze V
Ondráček, S.
Vody.
In: Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí. - Vody. - Brno, ÚGN AV ČR pobočka Brno 1994. - S. 18-20.

028284 - UGN-S 960027 CZ eng J
Ondráček, S.
Selected publications by Dr. Vladimír Vlček.
Moravian Geographical Reports, 2 [1] 36-39 (1994).

014367 - UGN-S 940026 CZ cze V
Ondráček, S. - Kříž, H.
Vody.
In: Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy. - Vody. - Brno, ÚGN AV ČR pobočka Brno 1994. - S. 16-25, 7 tabulek.

014685 - UGN-S 940149 NL eng Cx
Rakowski, Z. (Ed.)
Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration.
In: Geomechanics 93. - Rotterdam, Balkema 1994. - 460 s.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]

020253 - UGN-S 950002 CZ cze C
Rakowski, Z. - Grygárek, J.
Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním.
In: Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek. - Ostrava, VŠB - Technická univerzita 1994. - S. 72-79.
[Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Ostrava (CZ), 94.11.10-94.11.11]
Grant: GA201/94/1861

014663 - UGN-S 940126 CZ cze C
Rambouský, Z. - Sosnovec, L.
Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti.
In: Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference. - Liberec, VŠST 1994. - S. 155-158.
[Experimentální analýza napětí 94. Konference /32./. Janov n. Nisou (CZ), 94.05.30-94.06.02]

014672 - UGN-S 940136 CZ eng Cx
Rambouský, Z. - Sosnovec, L.
Triaxial stress cyclic loading of sandstones.
In: High pressure in material science and geoscience. 32. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group. - Brno, Technical University 1994. - S. 109.
[High pressure in material science and geoscience /32./. Brno (CZ), 94.08.29-94.09.01]

014695 - UGN-S 940159 NL eng C
Sitek, L.
High pressure abrasive jet cutting using linear stepping movement.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 311-315.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: IA31655

014664 - UGN-S 940127 CZ cze C
Sitek, L. - Vala, M.
Měření silových účinků vysokorychlostního tekutinového paprsku při jeho dopadu.
In: Experimentální analýza napětí 94. Sborník přednášek 32. konference. - Liberec, VŠST 1994. - S. 174-177.
[Experimentální analýza napětí 94. Konference /32./. Janov n. Nisou (CZ), 94.05.30-94.06.02]
Grant: IA31655

014673 - UGN-S 940137 CZ eng Cx
Sitek, L. - Vala, M.
Significance of chaotic oscillations of high pressure water jet impingement for rock material disintegration.
In: High pressure in material science and geoscience. 32. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group. - Brno, Technical University 1994. - S. 145.
[High pressure in material science and geoscience /32./. Brno (CZ), 94.08.29-94.09.01]
Grant: IA31655

014674 - UGN-S 940138 CZ eng Cx
Sitek, L. - Vala, M.
A study of high pressure water jets behaviour.
In: High pressure in material science and geoscience. 32. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group. - Brno, Technical University 1994. - S. 137.
[High pressure in material science and geoscience /32./. Brno (CZ), 94.08.29-94.09.01]
Grant: IA31655

014726 - UGN-S 940191 GB eng C
Sitek, L. - Vala, M. - Vašek, J.
Investigation of high pressure water jet behaviour using jet/target interaction.
In: 12th International Conference on Jet Cutting Technology - Applications and Opportunities. - (Ed. Allen, N. G.). - London, BHR Group 1994. - S. 59-66.
[International Conference on Jet Cutting Technology /12./. Rouen ( FR), 94.10.25-94.10.27]
Grant: IA31655

014681 - UGN-S 940145 CZ cze C
Skotnica, M.
Aplikace fuzzy množin při automatizaci řídících procesů popsatelných slovy přirozeného jazyka.
In: Řízení procesů. Sborník přednášek. - Pardubice, Univerzita Pardubice 1994. - S. 375-378.
[Řízení procesů. Horní Bečva (CZ), 94.05.30-94.06.02]
Grant: IA216101

014729 - UGN-S 940195 SK eng A
Skotnica, M.
The Interpolation of the Control surface preparated by the linguistically oriented design.
In: 2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications. Abstracts. - Liptovský Mikuláš, Technical University 1994. - S. 46.
[International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications /2./. Liptovský Mikuláš (SK), 94.01.31-94.02.04]
Grant: IA216101

014659 - UGN-S 940122 CZ cze C
Sochor, T.
Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 1-3.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]

014675 - UGN-S 940139 CZ eng Cx
Sochor, T.
Mathematical modelling of high pressure water and abrasive jet disintegration.
In: High pressure in material science and geoscience. 32. Annual Meeting of the European High Pressure Research Group. - Brno, Technical University 1994. - S. 139.
[High pressure in material science and geoscience /32./. Brno (CZ), 94.08.29-94.09.01]
Grant: IA31654

014696 - UGN-S 940160 NL eng C
Sochor, T.
Mathematical modelling of several aspects of high pressure water and abrasive jet action.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 317-320.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]

014651 - UGN-S 940108 CZ cze Cz
Staš, L. - Rakowski, Z. - Plšek, B.
Zařízení HYDROFRAC-PERFRAC pro měření napětí v masívu.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 3 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 221-224.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]
Grant: GA205/93/2089

014713 - UGN-S 940177 CZ cze C
Šňupárek, R. - Paloncy, L.
Nové metody kotvení a zpevňování hornin.
In: Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci. - Praha, Metrostav 1994. - S. 205-207.
[Podzemní stavby 1994. Praha (CZ), 94.11.03-94.11.05]
Grant: GA103/94/0777

014684 - UGN-S 940148 GB eng J
Taraba, B.
Mechanical decarbonylation of Coal.
Fuel, 73 [10] 1679-1681 (1994).
[Impact factor:0.838(91) 0.788(92) 0.771(93) 1.013(94) 0.867(95) 0.892(96) 0.814(97) 0.768(98) 0.789(99) 0.893(00) 0.905(01) 1,000(02) 1.167(03) ]

014654 - UGN-S 940117 CZ cze C
Ústav geoniky AV ČR, (Ed.)
Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Seminář.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Sborník ze semináře. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - - s.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]

014376 - UGN-S 940036 CZ eng C
Vaishar, A.
Health, Environment and Development.
In: Proceeding of Conference "Healt, Environment and Development". - (Ed. Vaishar, A.). - Brno, Regiograph 1994. - 105 s.
[Health, Environment and Development. Brno (CZ), 94.08.27-94.08.29]

014377 - UGN-S 940037 CZ cze J
Vaishar, A.
Symposium "Ethnicity and Geography".
Demografie, 36 [1] 47-48 (1994).

014697 - UGN-S 940161 NL eng C
Vala, M.
The measurement of the non - setting parameters of the high pressure water jets.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 333-336.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: IA31655

014660 - UGN-S 940123 CZ cze C
Vašek, J.
Výzkum rozpojování horninových materiálů vodním paprskem a jeho uplatnění v kamenoprůmyslu, stavebnictví a při sanaci betonových konstrukcí.
In: Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 1-6.
[Vysokotlaký vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví. Ostrava (CZ), 94.04.21]

014665 - UGN-S 940128 CZ cze J
Vašek, J.
Řezání, broušení, vrtání a dělení betonových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem.
Sanace betonových konstrukcí, 2 [3] 27-35 (1994).

014698 - UGN-S 940162 NL eng C
Vašek, J.
Basic research of waterjet rock and concrete disintegration in Czech Republic.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 337-341.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: IA31655

014652 - UGN-S 940109 CZ cze Cz
Veselá, V.
Typová analýza mechanismů seismických jevů z oblasti porubu 138704 na Dole Lazy, OKR.
In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). - 2 - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, ÚGN AV ČR 1994. - S. 161-164.
[Inženýrská seismologie. Ostrava (CZ), 94.05.10]
Grant: GA105/93/2409

014723 - UGN-S 940187 GB eng C
Vijay, M. H. - Foldyna, J.
Ultrasonically modulated pulsed jets: basic study.
In: 12th International Conference on Jet Cutting Technology - Applications and Opportunities. - (Ed. Allen, N.G.). - London, BHR Group Limited 1994. - S. 15-35.
[International Conference on Jet Cutting Technology /12./. Rouen ( FR), 94.10.25-94.10.27]
Grant: GA101/94/1429

014694 - UGN-S 940158 NL eng C
Vijay, M. M. - Foldyna, J. - Remisz, J.
Ultrasonic modulation of high-speed water jets.
In: Geomechanics 93. Strata Mechanics/Numerical Methods/Water Jet Cutting/Mechanical Rock/Disintegration. - (Ed. Rakowski, Z.). - Rotterdam, Balkema 1994. - S. 327-332.
[Geomechanics 93. International Conference. Hradec-Ostrava (CZ), 93.09.28-93.09.30]
Grant: GA101/94/1429

014682 - UGN-S 940146 SK eng J
Weiss, Z. - Valvoda, V. - Chmielová, M.
Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite.
Geologica Carpathica. Clays, 45 [1] 33-39 (1994).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11