ASEP

ÚBO - Ústav biologie obratlovců

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

075420 - UBO-W 20000047 RIV HR eng J
Adámek, Z. - Jurajda, P.
Impact of habitat degradation upon fish and macrozoobenthos biodiversity in small Moravian (Czech Republic) headwaters of the Danube river basin.
Limnological Reports, 33, 301-306 (2000).
[Conference of the International Association for Danube Research /33./. Osijek (HR), 2000.09.04-2000.09.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 126100003

075431 - UBO-W 20000114 RIV CZ cze B
Anděra, M. - Červený, J.
Světem zvířat 3., Savci (3). Praha, Albatros 2000. - 153 s.

075419 - UBO-W 20000046 RIV JP eng J
Asakawa, M. - Baruš, V. - Tenora, F. - Murata, K.
A scanning electron microscope study of Thelazia (Thelaziella) aquillina (Nematoda: Spirurida) obtained from a captive Ciconia boyciana (Aves).
Journal of Yamashina Institute of Ornithology, 32, 24-30 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075385 - UBO-W 20000095 RIV CZ cze C
Bartošová, Š. - Jurajda, P.
Variabilita přirozené reprodukce ryb záplavového území.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 75-79.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162; GA ČR(CZ) GA524/98/0940

086565 - UBO-W 20010077 RIV CZ cze K
Bartošová, Š. - Jurajda, P.
Význam stojatých vod a řízeného zaplavování aluvia pro přirozenou reprodukci ryb dolního toku Dyje.
In: Mokřady 2000. - (Ed. Kovařík, P.; Machar, I.). - Olomouc, Invence 2000. - S. 247-250. - (Práce Správy chráněných krajinných oblastí České republiky. 3).
[Mokřady 2000. Olomouc (CZ), 00.09.13-00.09.15 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/98/0940
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075366 - UBO-W 20000076 RIV CZ cze C
Bartošová, Š. - Jurajda, P.
Složení společenstev 0+juvenilních ryb aluvia dolního toku řeky Dyje.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 53-57.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

073864 - UBO-W 20000184 RIV CZ eng J
Baruš, V. - Nagasawa, K. - Tenora, F. - Prokeš, M.
The head end morphology of Contracaecum rudolphii with remarks on C. himeu and C. umiu (Nematoda, Anisakidae).
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 48 [5] 69-76 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

073851 - UBO-W 20000171 SK eng A
Baruš, V. - Nápravník, J. - Mrlík, V.
Helminths parasitizing the otter (Lutra lutra L.) in the Czech Republic.
Helminthologia, 37 [3] 179-180 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075365 - UBO-W 20000075 RIV CZ cze C
Baruš, V. - Peňáz, M. - Prokeš, M.
Co naznačují úlovky sportovním rybolovem o diverzitě společenstva ryb v dolním toku Moravy.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 45-51.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162; GA AV ČR(CZ) IAA6087804; GA AV ČR (CZ) KSK2005601

075392 - UBO-W 20000102 RIV CZ cze C
Baruš, V. - Prokeš, M. - Peňáz, M.
Trendy úlovků ryb sportovním rybolovem v řece Dyji pod nádržemi vodního díla Nové Mlýny.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 198-201.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

086572 - UBO-W 20010085 RIV CZ cze M
Baruš, V. - Prokeš, M. - Rozehnal, J.
Průběh invazní migrace a osídlení dolního toku Dyje karasem stříbřitým (Carassius auratus).
In: Lampetra 4: Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity toků. - (Ed. Hanel, L.). - Vlašim, ZO ČSOP 2000. - S. 151-167.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075416 - UBO-W 20000043 RIV SK eng J
Baruš, V. - Tenora, F. - Kráčmar, S.
Heavy metal (Pb, Cd) concentrations in adult tapeworms (Cestoda) parasitizing birds (Aves).
Helminthologia, 37 [3] 131-136 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 432100001
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

073849 - UBO-W 20000169 SK eng A
Baruš, V. - Tenora, F. - Kráčmar, S. - Hedvábný, J. - Prokeš, M. - Sitko, J.
Heavy metals (Pb, Cd) concentrations in the Ligula intestinalis (Cestoda) and the host Phalacrocorax carbo (Aves).
Helminthologia, 37 [3] 178-179 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 432100001
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075912 - UBO-W 20000117 CZ eng A
Beklová, M. - Heroldová, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Pikula ml., J. - Zapletal, M. - Zejda, J.
Does the common vole reproduction change in Central Europe?
In: 7th International Conference Rodens et Spatium: Abstracts. - České Budějovice, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences 2000. - S. -.
[International Conference Rodens et Spatium /7./. České Budějovice ( CZ), 00.07.10-00.07.14]

075945 - UBO-W 20000150 CZ cze A
Berková, H. - Zukal, J. - Řehák, Z.
Úkrytová preference M. myotis a R. hipposideros zimujících v Kateřinské jeskyni.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 75-76.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075401 - UBO-W 20000028 RIV PL eng J
Biltueva, L. S. - Perelman, P. L. - Polyakov, A. V. - Zima, J. - Dannelid, E. - Borodin, P. M. - Graphodatsky, A. S.
Comparative chromosome analysis in three Sorex species: S. raddei, S. minutus and S. caecutiens.
Acta Theriologica, 45 [Suppl. 1] 119-130 (2000).
[ISACC International Meeting /5./. Bialowieza (PL), 99.08.17-99.08.21]
Grant: GA MŠk(CZ) VS97102
[Impact factor:0.070(91) 0.157(92) 0.471(93) 0.294(94) 0.485(95) 0.337(96) 0.549(97) 0.552(98) 0.540(99) 0.422(00) 0.652(01) 0,945(02) 0.629(03) ]

073841 - UBO-W 20000161 CZ cze D
Bryja, J.
Demografická charakteristika populace hraboše polního (Microtus arvalis) na jižní Moravě. Brno, ÚBO AV ČR 2000. - 57 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1095

069514 - UBO-W 20000061 CZ cze N
Bryja, J. - Bryja, V.
Za ptáky do světa - Západní Afrika: 1. Dakar - africká metropole.
Ptačí svět, 7 [1] 12 (2000).

069515 - UBO-W 20000062 CZ cze N
Bryja, J. - Bryja, V.
Za ptáky do světa - Západní Afrika: 2. Africká savana a mangrovy v deltě Siné-Saloum.
Ptačí svět, 7 [2] 12 (2000).

073858 - UBO-W 20000178 CZ cze V
Bryja, J. - Heroldová, M.
Výzkum základních otázek péče o nadregionální biocentrum Kněhyně v Moravskoslezských Beskydech. Část 11-1: Struktura a diverzita společenstev drobných zemních savců ve vrcholových porostech Beskyd. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. - 22 s.
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

073859 - UBO-W 20000179 CZ cze V
Bryja, J. - Heroldová, M.
Výzkum základních otázek péče o nadregionální biocentrum Kněhyně v Moravskoslezských Beskydech. Část 11-2: Impakt drobných zemních savců na obnovu lesa. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. - 19 s.
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

075940 - UBO-W 20000145 CZ cze A
Bryja, J. - Heroldová, M. - Jánová, E. - Šugerková, M. - Zejda, J.
Diverzita společenstev drobných savců ve vrcholových partiích Beskyd.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 58-59.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

075931 - UBO-W 20000136 CZ cze A
Bryja, J. - Kment, P.
Ploštice (Heteroptera) CHKO Poodří - přehled faunistických nálezů.
In: Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí: Sborník abstraktů. - (Ed. Řehák, Z.; - Bryja, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 50-51.
[Příroda Poodří. Bartošovice na Moravě (CZ), 00.04.14-00.04.15]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

075410 - UBO-W 20000037 RIV CZ eng J
Bryja, J. - Kula, E.
A novel multiple approach to the biodiversity evaluation - example of the fractionated community of bugs Heteroptera).
Ekológia, 19 [3] 225-244 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/98/0537; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.133(95) 0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00) 0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

075939 - UBO-W 20000144 CZ cze A
Bryja, J. - Nesvadbová, J. - Tkadlec, E.
Jak stanovit denzitu populace hraboše polního?
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 57-58.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1095

075929 - UBO-W 20000134 CZ cze A
Bryja, J. - Řehák, Z.
Drobní zemní savci CHKO Poodří.
In: Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí: Sborník abstraktů. - (Ed. Řehák, Z.; - Bryja, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 41-42.
[Příroda Poodří. Bartošovice na Moravě (CZ), 00.04.14-00.04.15]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

075911 - UBO-W 20000116 CZ eng A
Bryja, J. - Tkadlec, E. - Nesvadbová, J. - Heroldová, M. - Zejda, J.
Differential survival and offspring sex ratio influence sexual structure in a population of the commona vole.
In: 7th International Conference Rodens et Spatium: Abstracts. - České Budějovice, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences 2000. - S. -.
[International Conference Rodens et Spatium /7./. České Budějovice ( CZ), 00.07.10-00.07.14]

069500 - UBO-W 20003004 RIV CZ eng J
Bryja, J. - Zukal, J.
Small mammal communities in newly planted biocorridors and their surroundings in southern Moravia (Czech Republic).
Folia Zoologica, 49 [3] 191-197 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

075932 - UBO-W 20000137 CZ cze A
Bryjová, M. - Mikšíková, H. - Bryja, J. - Řehák, Z.
Demografická charakteristika významných druhů hlodavců na území CHKO Poodří.
In: Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí: Sborník abstraktů. - (Ed. Řehák, Z.; - Bryja, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 51-52.
[Příroda Poodří. Bartošovice na Moravě (CZ), 00.04.14-00.04.15]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

075397 - UBO-W 20000107 RIV CZ cze C
Bufka, L. - Červený, J. - Bürger, P.
Vývoj početnosti tetřeva hlušce (Tetrao urogallus) na Šumavě.
In: Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. - (Ed. Málková, P.). - Praha, Koršach 2000. - S. 52-57.
[Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. České Budějovice ( CZ), 2000.03.24-2000.03.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075383 - UBO-W 20000093 RIV CZ cze C
Bufka, L. - Červený, J. - Koubek, P. - Horn, P.
Radiotelemetrický výzkum rysa ostrovida (Lynx lynx) na Šumavě - předběžné výsledky.
In: Sborník referátů celostátní konference Predátoři v myslivosti 2000. - Hranice, Česká lesnická společnost 2000. - S. 143-153.
[Predátoři v myslivosti 2000. Hranice (CZ), 2000.09.01-2000.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075398 - UBO-W 20000108 RIV CZ cze C
Bürger, P. - Červený, J. - Bufka, L.
Vývoj početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix) na Šumavě.
In: Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. - (Ed. Málková, P.). - Praha, Koršach 2000. - S. 82-89.
[Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. České Budějovice ( CZ), 2000.03.24-2000.03.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075923 - UBO-W 20000128 CH eng A
Csaba, M. - Honza, M.
Consequences of an unusually heavy Cuckoo parasitism on the Great Reed Warbler in Hungary.
In: ISBE2000: Abstracts. - Zrich, Zoologisches Museum 2000. - S. 134.
[International Behavioral Ecology Congress /8./. Zrich (CH), 00.08.08-00.08.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168

086541 - UBO-W 20010192 CZ cze R
Čapek Jr., M.
Z literatury (book review).
Rec.: Del Hoyo, J. - Elliott, A. - Sargatal, J. (eds.): Handbook of the Birds of the World. Volume 5: Barn Owls to Hummingbirds. - Lynx Edicions, Barcelona, 1999. 759 s.
Buteo, 11, 184-185 (2000).

086542 - UBO-W 20010193 CZ cze R
Čapek Jr., M.
Z literatury (book review).
Rec.: König, C. - Weick, F. - Becking, J.-H.: Owls: a guide to the owls of the world. - Pica Press, Mountfield, 1999, 462 s.
Buteo, 11, 186-187 (2000).

086544 - UBO-W 20010195 CZ cze R
Čapek Jr., M.
Z literatury (book review).
Rec.: Higgins, P. J. (ed.): Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. Volume 4: Parrots to Dollarbird. - Oxford University Press, Melbourne, 1999, 1248 s.
Buteo, 11, 191-192 (2000).

086545 - UBO-W 20010196 CZ sla R
Čapek Jr., M.
Z literatury (book review).
Rec.: Pizzey, G. - Knight, F.: The Field Guide to the Birds of Australia. - Angus & Robertson, Sydney, 1998. 576 s.
Buteo, 11, 193-194 (2000).

073868 - UBO-W 20000188 RIV US eng J
Čapek Jr., M. - Honza, M. - Mrlík, V.
Female blackcap adoption of a yellowhammer clutch.
Wilson Bulletin, 112 [4] 542-543 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168; GA AV ČR(CZ) IAA6087801
[Impact factor: 0.553(99) 0.366(00) 0.487(01) 0,394(02) 0.268(03) ]

075399 - UBO-W 20000109 RIV CZ cze C
Červený, J. - Bufka, L. - Bürger, P.
Vývoj početnosti jeřábka lesního (Bonasa bonasia) na Šumavě.
In: Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. - (Ed. Málková, P.). - Praha, Koršach 2000. - S. 132-137.
[Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. České Budějovice ( CZ), 2000.03.24-2000.03.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075422 - UBO-W 20000049 RIV CZ eng J
Červený, J. - Koubek, P.
Variability of body and skull dimensions of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic.
Lynx, 31, 5-12 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075361 - UBO-W 20000158 RIV CZ cze B
Červený, J. - Koubek, P. - Bufka, L.
Velké šelmy v naší přírodě. 3. upr. vyd. Praha, Koršach 2000. - 32 s.
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075382 - UBO-W 20000092 RIV CZ cze C
Červený, J. - Koubek, P. - Bufka, L. - Fejková, P.
Potrava rysa ostrovida (Lynx lynx) v jihozápadních Čechách a aktualizace jeho výskytu v České republice.
In: Sborník referátů celostátní konference Predátoři v myslivosti 2000. - Hranice, Česká lesnická společnost 2000. - S. 135-142.
[Predátoři v myslivosti 2000. Hranice (CZ), 2000.09.01-2000.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075421 - UBO-W 20000048 RIV CZ cze J
Červený, J. - Málková, P. - Bufka, L.
Současné rozšíření bobra evropského (Castor fiber) v západních a jižních Čechách.
Lynx, 31, 13-22 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075381 - UBO-W 20000091 RIV CZ cze C
Červený, J. - Martínek, K. - Kolářová, L. - Koubek, P. - Mikoška, L.
Výskyt tasemnice Echinococcus multilocularis u šelem na Šumavě.
In: Sborník referátů celostátní konference Predátoři v myslivosti 2000. - Hranice, Česká lesnická společnos 2000. - S. 110-114.
[Predátoři v myslivosti 2000. Hranice (CZ), 2000.09.01-2000.09.02]

075921 - UBO-W 20000126 RU eng A
Gelnar, M. - Šebelová, Š. - Dušek, L. - Jarkovský, J. - Machala, L. - Koubková, B. - Jurajda, P.
Diversity of fish parasites in relation to environmental stress.
In: International symposium Ecological parasitology on the turn of millenium: programme, abstracts, list of participants. - Saint-Petersburg, Zoological Institute Russian Academy of Sciences 2000. - S. 40.
[Ecological parasitology on the turn of millenium. Saint-Petersburg (RU), 00.07.01-00.07.07]

075407 - UBO-W 20000034 RIV CH eng J
Graphodatsky, A. S. - Sablina, O. V. - Meyer, M. N. - Malikov, V. G. - Isakova, E. A. - Trifonov, V. A. - Polyakov, A. V. - Lushnikova, T. P. - Vorobieva, N. V. - Serdyukova, N. A. - Perelman, P. L. - Borodin, P. M. - Benda, P. - Frynta, D. - Leikepová, L. - Munclinger, P. - Piálek, J. - Sádlová, J. - Zima, J.
Comparative cytogenetics of hamsters of the genus Calomyscus.
Cytogenetics and Cell Genetics, 88, 296-304 (2000).
[Impact factor:4.185(92) 4.115(93) 2.533(94) 3.502(95) 3.636(96) 2.466(97) 1.878(98) 1.604(99) 1.409(00) 1.271(01) 1,114(02) 1.162(03) ]

075406 - UBO-W 20000033 RIV SK eng J
Gvoždík, L.
Intrapopulation variation in injury frequencies in the sand lizard, Lacerta agilis (Squamata, Lacertidae).
Biologia, 55 [5] 559-563 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

108165 - UBO-W 20030150 RIV AT eng J
Gvoždík, L.
Seasonal activity, sex ratio, and abundance in a population of Lacerta agilis Linnaeus, 1758 from the Czech Republic (Squamata, Lacertidae).
Herpetozoa, 13 [3-4] 165-169 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075948 - UBO-W 20000153 CZ cze A
Gvoždík, L. - Vinšálková, T. - Piálek, J.
Přežívání larev Triturus carnifex a T. dobrogicus (Amphibia: Salamandridae) v laboratorních podmínkách.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 84-85.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075935 - UBO-W 20000140 CZ cze A
Halačka, K.
Stanovení ploidie u karasa stříbřitého Carassius auratus gibelio na základě velikosti jader erytrocytů.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 39-40.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075388 - UBO-W 20000098 RIV CZ cze C
Halačka, K. - Lusková, V.
Polyploidie u karase stříbřitého (Carassius auratus) v dolním toku Dyje - determinace pomocí velikosti jader erytrocytů.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 110-113.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0668

069506 - UBO-W 20003010 RIV CZ eng J
Halačka, K. - Lusková, V. - Lusk, S.
Fecundity of Cobitis elongatoides in the Nová Říše Reservoir.
Folia Zoologica, 49 [Suppl. 1] 141-150 (2000).
[Loaches of the genus Cobitis and related genera. Brno (CZ), 99.05.31-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0684
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

069507 - UBO-W 20003011 RIV CZ eng J
Halačka, K. - Lusková, V. - Lusk, S.
Contribution to the occurrence of parasites in Cobitis elonatoides and Cobitis elongatoides x C. sp.
Folia Zoologica, 49 [Suppl. 1] 215-218 (2000).
[Loaches of the genus Cobitis and related genera. Brno (CZ), 99.05.31-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0684
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

075367 - UBO-W 20000077 RIV CZ cze C
Hanel, L. - Lusk, S.
Stav populace mihule ukrajinské v Račím potoce v letech 1999-2000.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 59-62.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075368 - UBO-W 20000078 RIV CZ cze C
Hartvich, P. - Lusk, S.
Ichtyofauna a migrační průchodnost řeky Otavy.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 63-70.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6093007
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 122200003

073870 - UBO-W 20000190 RIV IT eng J
Hauffe, H. C. - Piálek, J. - Searle, J. B.
The house mouse chromosomal hybrid zone in Valtellina (SO): a summary of past and present research.
Hystrix, 11 [2] 17-25 (2000).
[Italian Theriological Congress /2./. Varese (IT), 98.10.28-98.10.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6045601; GA AV ČR(CZ) IAA6045703; -(XE) CHRX-CT93-0192

075380 - UBO-W 20000090 RIV SK eng C
Heroldová, M. - Němec, M. - Hubálek, Z. - Halouzka, J.
A study of selected physiological characteristics of Borrelia burgdorferi sensu lato.
In: Proceedings of the 3rd International Conference "Ticks and tick-borne pathogens: Into the 21st Century". - (Ed. Kazimírová, M.; Labuda, M.; Nuttall, P. A.). - Bratislava, Institute of Zoology SAS 2000. - S. 71-74.
[Ticks and tick-borne pathogens: into the 21st century /3./. High Tatra Mts. (SK), 1999.08.30-1999.09.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601

069070 - UBO-W 20000020 CZ cze N
Heroldová, M.
Co dobrého měl asi srnec k snídani?
Myslivost: Stráž myslivosti, 48 [1] 20 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

069517 - UBO-W 20000064 CZ cze N
Heroldová, M.
Jmelí a ochmet - atraktivní potrava?
Svět myslivosti, 1 [2] 14 (2000).

069519 - UBO-W 20000066 CZ cze N
Heroldová, M.
Potravní strategie našich kopytníků.
Svět myslivosti, 1, 7 (2000).

075913 - UBO-W 20000118 CZ eng A
Heroldová, M.
Food selection of Microtus agrestis in clearings of the Beskydy Mts. affected by air pollution.
In: 7th International Conference Rodens et Spatium: Abstracts. - České Budějovice, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences 2000. - S. -.
[International Conference Rodens et Spatium /7./. České Budějovice ( CZ), 00.07.10-00.07.14]

075941 - UBO-W 20000146 CZ cze A
Heroldová, M.
Potravní strategie hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na imisních holinách Beskyd.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 59-60.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

075942 - UBO-W 20000147 CZ cze A
Heroldová, M. - Bryja, J. - Jánová, E.
Vliv drobných savců na obnovu lesních porostů Beskyd.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 60-61.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

075918 - UBO-W 20000123 HU eng A
Heroldová, M. - Homolka, M.
The introduction of mouflon to forest habitats: a desirable increasing of biodiversity.
In: International mouflon symposium Sopron, Hungary: Abstracts. - Sopron, CIC 2000. - S. -.
[International Mouflon Symposium. Sopron (HU), 00.10.27-00.10.29]

075403 - UBO-W 20000030 RIV US eng J
Higgins, J. A. - Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Elkins, K. L. - Sjostedt, A. - Shipley, M. - Ibrahim, M. S.
Detection of Francisella tularensis in infected mammals and vectors using a probe-based polymerase chain reaction.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 62 [2] 310-318 (2000).
Grant: U.S. Army Medical Research and Materiel Command National Research Fellowship(US)
[Impact factor: 1.822(95) 1.190(96) 1.964(97) 2.068(98) 1.932(99) 1.765(00) 2.126(01) 2,063(02) 2.105(03) ]

073856 - UBO-W 20000176 CZ cze V
Hlaváč, V. - Toman, A. - Tomášek, M. - Marhoul, P. - Červený, J. - Koubek, P. - Homolka, M. - Volf, O. - Suchomelová, E. - Andreas, M. - Matyáštík, T. - Šafář, J. - Ráš, V. - Pykal, J. - Čeřovský, V. - Rejl, J. - Vykopal, V. - Zajíček, R.
Minimalizace vlivu liniových bariér tvořených dopravní infrastrukturou na volně žijící živočichy. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 2000. - 16 s.

069520 - UBO-W 20000067 CZ cze N
Homolka, M.
Kompetice o potravní zdroje, jeden z faktorů ovlivňujících chov spárkaté zvěře.
Svět myslivosti, 1 [9] 6-9 (2000).

075423 - UBO-W 20000050 RIV CZ cze J
Homolka, M.
Los evropský (Alces alces) v ČR a jeho šance na přežití v kulturní krajině.
Ochrana přírody, 55 [7] 195-199 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075426 - UBO-W 20000111 RIV CZ cze M
Homolka, M.
Savci Hádů.
In: Hády u Brna. - (Ed. Tichý, L.; Štefka, L.). - Brno, Rezekvítek 2000. - S. 23-26.
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

073860 - UBO-W 20000180 CZ cze V
Homolka, M. - Heroldová, M.
Výzkum základních otázek péče o nadregionální biocentrum Kněhyně v Moravskoslezských Beskydech. Část 12: Úloha velkých býložravců v procesu obnovy porostů dřevin v oblasti Kněhyně. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. - 14 s.
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

075943 - UBO-W 20000148 CZ cze A
Homolka, M. - Heroldová, M.
Vliv velkých býložravců na porosty jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia) v NPR Kněhyně-Čertův mlýn.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 61-62.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

086552 - UBO-W 20010002 CZ cze N
Homolka, M. - Heroldová, M.
Velcí býložravci v lesích Jeseníků.
Živa, 48 [6] 278-280 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6093003
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075424 - UBO-W 20000051 RIV DE eng J
Honza, M. - Literák, I. - Pavelka, J. - Formánek, J.
Postbreeding occurrence of the marsh warbler Acrocephalus palustris in reedbed areas in the Czech Republic and its migration to Africa.
Ökologie der Vögel, 22, 119-129 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075369 - UBO-W 20000079 RIV CZ cze C
Horák, V.
Rybí společenstva uměle vytvořených jezer v podmínkách lužního lesa.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 71-78.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1519

075915 - UBO-W 20000120 FR eng A
Horák, V.
Artificial pools, an important element stabilizing species diversity in fish communities in a floodplain forest.
In: EISORS: River Restoration. - Toulouse, CESAC 2000. - S. 50-51.
[International Symposium on Regulated Streams /8./. Toulouse (FR), 00.07.17-00.07.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1519

075934 - UBO-W 20000139 CZ cze A
Horák, V.
Rybí biota hydrologického systému komplexu lužního lesa Soutok.
In: Zoologické dny Brno 2000 Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 41-42.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

086573 - UBO-W 20010086 RIV CZ cze M
Horák, V.
Ichtyofauna lužního lesa Kančí obora.
In: Lampetra 4: Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity toků. - (Ed. Hanel, L.). - Vlašim, ZO ČSOP 2000. - S. 175-182.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1519
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

086561 - UBO-W 20010070 RIV CZ cze K
Horák, V. - Halačka, K. - Lusk, S.
Druhová diverzita rybího osídlení říčních ramen aluvia dolního toku Dyje.
In: Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. - (Ed. Pithart, D.). - Průhonice, BÚ AV ČR 2000. - S. 94-96.
[Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. Lužnice u Třeboně (CZ), 00.03.02-00.03.03 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/97/S056; GA ČR(CZ) GA206/99/1519
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075389 - UBO-W 20000099 RIV CZ cze C
Horák, V. - Machatka, T.
Kyslíkový režim tůní a říčních ramen v aluviu dolního toku řeky Dyje v zimním období 1999/2000.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 114-117.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1519

069501 - UBO-W 20003005 RIV CZ eng J
Hubálek, Z.
Measures of species diversity in ecology: an evaluation.
Folia Zoologica, 49 [4] 241-260 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

069509 - UBO-W 20000056 CZ cze N
Hubálek, Z.
Zimování hvízdáků (Anas penelope) na Dyji v Břeclavi.
Crex, Zpravodaj jihomoravské pobočky ČSO, 15, 73-74 (2000).

073863 - UBO-W 20000183 RIV US eng J
Hubálek, Z.
European experience with the West Nile Virus ecology and epidemiology: could it be relevant for the New World?
Viral Immunology, 13 [4] 415-426 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor: 1.280(99) 0.982(00) 1.190(01) 1,625(02) 1.942(03) ]

075362 - UBO-W 20000159 CZ cze B
Hubálek, Z.
Mikrobiální zoonózy a sapronózy. Brno, Masarykova univerzita 2000. - 153 s.

075427 - UBO-W 20000112 RIV ES eng M
Hubálek, Z.
Keratinophilic fungi associated with free-living mammals and birds.
In: Biology of dermatophytes and other keratinophilic fungi. - (Ed. Kushwaha, R. K. S.; Guarro, J.). - Bilbao, Revista Iberoamericana de Micología 2000. - S. 93-103. - (Revista Iberoamericana de Micología. 17).

075914 - UBO-W 20000119 CZ cze A
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Sanogo, Y. O. - Příkazský, Z. - Žáková, J. - Šebesta, O.
Viry přenášené komáry na Břeclavsku.
In: Celostátní konference mikrobiologie a epidemiologie. - Břeclav, - 2000. - S. 17.
[Celostátní konference mikrobiologie a epidemiologie. Břeclav (CZ), 00.10.09-00.10.11]

075910 - UBO-W 20000115 SE eng A
Hubálek, Z. - Higgins, J. A. - Treml, F. - Halouzka, J.
Longitudinal observations of Francisella tularensis in ixodid ticks in Czechland.
In: The 3rd International Conference on Tularemia: Abstracts. - Umea, Division of NBC Defence 2000. - S. 20. - (Scientific report.).
[International Conference on Tularemia /3./. Umea (SE), 00.08.27-00.08.30]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/00/1122

073862 - UBO-W 20000182 RIV US eng J
Hubálek, Z. - Savage, H. M. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Sanogo, Y. O. - Lusk, S.
West Nile Virus Investigations in South Moravia, Czechland.
Viral Immunology, 13 [4] 427-433 (2000).
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/2/96; GA AV ČR(CZ) IBS6093007; Centers for Disease Control and Prevention(US) FY-99 EID
[Impact factor: 1.280(99) 0.982(00) 1.190(01) 1,625(02) 1.942(03) ]

073866 - UBO-W 20000186 RIV CZ cze J
Jurajda, P. - Adámek, Z. - Prášek, V.
Ryby a makrozoobentos povodí říčky Drietomice v Bílých Karpatech.
Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5, 278-287 ( 2000).

075370 - UBO-W 20000080 RIV CZ cze C
Jurajda, P. - Reichard, M. - Černý, J. - Hohausová, E.
Biodiverzita plůdkových společenstev dvou rozdílných úseků dolního toku řeky Moravy.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 79-86.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAC6087501; GA ČR(CZ) GA524/98/0940; GA AV ČR (CZ) KSK2005601

073865 - UBO-W 20000185 RIV CZ cze J
Jurajda, P. - Reichard, M. - Ondráčková, M. - Matějusová, I. - Prášek, V.
Rybí společenstva podélného profilu řeky Vláry v Bílých Karpatech.
Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 5, 270-277 ( 2000).

075425 - UBO-W 20000052 RIV CZ eng J
Juřicová, Z. - Halouzka, J. - Hubálek, Z.
Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in game animals in South Moravia, Czech Republic.
Veterinary medicine - Czech, 45 [5] 145-148 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1059; GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.112(91) 0.028(92) 0.076(93) 0.088(94) 0.250(95) 0.162(96) 0.189(97) 0.231(98) 0.220(99) 0.188(00) 0.348(01) 0,204(02) 0.608(03) ]

069077 - UBO-W 20003001 RIV CZ eng J
Juřicová, Z. - Literák, I. - Pinowski, J.
Antibodies to arboviruses in house sparrows (Passer domesticus) in the Czech Republic.
Acta veterinaria Brno, 69 [3] 213-215 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1059
[Impact factor:0.075(91) 0.052(92) 0.075(93) 0.076(94) 0.079(95) 0.120(96) 0.132(97) 0.288(98) 0.227(99) 0.240(00) 0.274(01) 0,370(02) 0.336(03) ]

069516 - UBO-W 20000063 CZ cze N
Kamler, J.
Zimní péče o srnčí zvěř.
Svět myslivosti, 1 [1] 13 (2000).

069518 - UBO-W 20000065 CZ cze N
Kamler, J.
Přísný zákon o zbraních a střelivu?
Svět myslivosti, 1 [5] 20 (2000).

069523 - UBO-W 20000070 CZ cze N
Kamler, J.
Pestrý život v žaludku přežvýkavé zvěře.
Svět myslivosti, 1 [10] 8 (2000).

075405 - UBO-W 20000032 RIV SK eng J
Kloubec, B. - Čapek Jr., M.
Diurnal, nocturnal, and seasonal patterns of singing activity in marsh warblers.
Biologia, 55 [2] 185-193 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAC6087702; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

069513 - UBO-W 20000060 CZ cze N
Koubek, P.
Mufloni a ochrana přírody - "Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde".
Podyjské listí, 1 [3-4] 13 (2000).

069521 - UBO-W 20000068 CZ cze N
Koubek, P.
Jak je to s kozorožcem pyrenejským?
Svět myslivosti, 1 [9] 20 (2000).

069522 - UBO-W 20000069 CZ cze N
Koubek, P.
Úvodník.
Svět myslivosti, 1 [10] 2-3 (2000).

086551 - UBO-W 20010190 RIV SK cze C
Koubek, P.
Vliv mysliveckého hospodaření na populační strukturu jelení zvěře v Jeseníkách.
In: Veľkoplošné obhospodarovanie zveri a zlepšovanie jej životného prostredia. - Levice, Dom kultúry Družba 2000. - S. 24-27.
[Veľkoplošné obhospodarovanie zveri a zlepšovanie jej životného prostredia. Levice (SK), 00.03.18 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075396 - UBO-W 20000106 RIV CZ cze C
Koubek, P. - Banaš, M.
Tetřevovití v Jeseníkách: možnosti přežití.
In: Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. - (Ed. Málková, P.). - Praha, Koršach 2000. - S. 19-25.
[Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. České Budějovice ( CZ), 2000.03.24-2000.03.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075933 - UBO-W 20000138 CZ cze A
Koubek, P. - Banaš, M.
Tetřevovití v Jeseníkách - šance na přežití.
In: Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. - České Budějovice, ZF JU 2000. - S. 2.
[Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí. České Budějovice ( CZ), 00.03.24-00.03.26]

075384 - UBO-W 20000094 RIV CZ cze C
Koubek, P. - Červený, J. - Bufka, L.
Současné poznatky o rozšíření, populační dynamice a potravní ekologii některých lasicovitých v České republice.
In: Sborník referátů celostátní konference Predátoři v myslivosti 2000. - Hranice, Česká lesnická společnost 2000. - S. 40-51.
[Predátoři v myslivosti 2000. Hranice (CZ), 2000.09.01-2000.09.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075414 - UBO-W 20000041 RIV SK eng J
Koubková, B. - Baruš, V.
The tubenose goby (Proterorhinus marmoratus: Perciformes) as paratenic host of the nematode Anguillicola crassus (Dracunculoidea).
Helminthologia, 37 [1] 43-45 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075415 - UBO-W 20000042 RIV SK eng J
Koubková, B. - Baruš, V.
Metazoan parasites of the recently established tubenose goby (Proterorhinus marmoratus: Gobiidae) population from the South Moravian reservoir, Czech Republic.
Helminthologia, 37 [2] 89-95 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

069508 - UBO-W 20000055 CZ cze N
Kovařík, M. - Zukal, J. - Řehák, Z.
Aktivita netopýrů v Moravském krasu.
Estavela, 2 [4] 5-6 (2000).

075417 - UBO-W 20000044 RIV SK eng J
Kráčmar, S. - Baruš, V. - Tenora, F.
Amino acid contents in Contracaceum himeu and C. rudolphii (Nematoda: Anisakidae), parasites of cormorants.
Helminthologia, 37 [4] 237-239 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 432100001
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

073850 - UBO-W 20000170 SK eng A
Kráčmar, S. - Tenora, F. - Baruš, V. - Hedvábný, J. - Sitko, J.
Accumulation of some heavy metals (Pb, Cd) in Confluaria capillarioides (Cestoda) and the host Podiceps cristatus (Aves).
Helminthologia, 37 [3] 179 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 432100001
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075393 - UBO-W 20000103 RIV CZ cze C
Kůrka, R. - Prokeš, M. - Baruš, V.
Biometrická charakteristika klariase afrického (Clarias gariepinus) z akvakulturního chovu ČR.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 131-135.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

073852 - UBO-W 20000172 SK eng A
Literák, I. - Honza, M.
Trematode Collyriclum faba in small passerines in the Veľká Fatra Mountains.
Helminthologia, 37 [3] 185 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

080699 - UBO-W 20010076 RIV SK cze J
Literák, I. - Honza, M. - Haluzík, M.
Migrace ptáků v Ruské kotlině (Bukovské vrchy) v září 1999.
Natura Carpatica, 41, [-] 107-112 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075371 - UBO-W 20000081 RIV CZ cze C
Lojkásek, B. - Lusk, S.
Výskyt vranek (Cottus) ve vodních tocích na území okresu Frýdek-Místek.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 87-90.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 173100002

075408 - UBO-W 20000035 RIV CZ eng J
Lojkásek, B. - Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Fish communities in the drainage area of the Osoblaha river and effect of the 1997 flood.
Czech Journal of Animal Science, 45 [5] 229-236 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 0.195(99) 0.172(00) 0.147(01) 0,187(02) 0.217(03) ]

075927 - UBO-W 20000132 CZ cze A
Lojkásek, B. - Lusk, S. - Halačka, K.
Rybí společenstva nivy řeky Odry.
In: Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí: Sborník abstraktů. - (Ed. Řehák, Z.; - Bryja, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 34-36.
[Příroda Poodří. Bartošovice na Moravě (CZ), 00.04.14-00.04.15]

075428 - UBO-W 20000113 RIV CZ cze M
Lusk, S.
Ryby a rybářství v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky pod Pálavou.
In: Mušov. - (Ed. Kordiovský, E.). - Pasohlávky, Obecní úřad 2000. - S. 49-67. - (Knižnice sborníku Jižní Morava. 22).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

073840 - UBO-W 20000160 CZ cze G
Lusk, S. - Halačka, K.
Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). Brno, ÚBO AV ČR 2000. - 204 s.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 99.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075916 - UBO-W 20000121 FR eng A
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Restoring the function of the floodplain and river bed in the lower reaches of the River Dyje for fish biota.
In: EISORS: River Restoration. - Toulouse, CESAC 2000. - S. 63.
[International Symposium on Regulated Streams /8./. Toulouse (FR), 00.07.17-00.07.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/97/S056; GA AV ČR(CZ) IBS6093007

075917 - UBO-W 20000122 FR eng A
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Annual dynamics of the fish stock in a backwater of the River Dyje.
In: EISORS: River Restoration. - Toulouse, CESAC 2000. - S. 63-64.
[International Symposium on Regulated Streams /8./. Toulouse (FR), 00.07.17-00.07.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1519; GA ČR(CZ) GA206/00/0668

086560 - UBO-W 20010057 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V. - Lohniský, K.
Aplikace některých směrnic EU na rybí biotu v povodí Orlice.
In: Konference Orlice 2000. - Žamberk, Sdružení obcí a měst Orlice 2000. - S. 121-126.
[Orlice 2000. Jablonné nad Orlicí (CZ), 00.11.30-00.12.01 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075363 - UBO-W 20000073 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Hanel, L.
Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 2000.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 5-13.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA ČR(CZ) GA206/97/0684; GA ČR(CZ) GA206/99/1519

069505 - UBO-W 20003009 RIV CZ eng J
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
On the occurrence of populations of the genera Cobitis and Sabanejewia (Pisces, Cobitidae) in the Czech Republic.
Folia Zoologica, 49 [Suppl. 1] 97-106 (2000).
[Loaches of the genus Cobitis and related genera. Brno (CZ), 99.05.31-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0684; GA ČR(CZ) GA206/99/1519; GA AV ČR (CZ) IAA6087704
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

075364 - UBO-W 20000074 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K. - Lojkásek, B.
Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 21-28.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA ČR(CZ) GA206/99/1519; GA ČR(CZ) GA523/97/S056

075387 - UBO-W 20000097 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K. - Lojkásek, B. - Horák, V.
Hrouzci v rybích společenstvech volných vod ČR.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 106-109.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA AV ČR(CZ) IAA6045005

075919 - UBO-W 20000124 PT eng A
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K. - Šlechta, V. - Šlechtová, V.
Status, protection of species and intraspecific diversity of the ichthyofauna in the Czech Republic.
In: International Symposium - Freshwater Fish Conservation: Options for the Future. - Algarve, CESAC 2000. - S. 22.
[Freshwater Fish Conservation: Options for the Future. Algarve (PT), 00.10.30-00.11.04]

075920 - UBO-W 20000125 PT eng A
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Non-indigenous species: a risk factor to the native ichthyofauna of the Czech Republic.
In: International Symposium - Freshwater Fish Conservation: Options for the Future. - Algarve, CESAC 2000. - S. 66-67.
[Freshwater Fish Conservation: Options for the Future. Algarve (PT), 00.10.30-00.11.04]

086574 - UBO-W 20010087 RIV CZ cze M
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Rybí osídlení říčky Veličky (povodí Moravy).
In: Lampetra 4: Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity toků. - (Ed. Hanel, L.). - Vlašim, ZO ČSOP 2000. - S. 168-174.
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS6093007; GA AV ČR(CZ) IAA6087704
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

075372 - UBO-W 20000082 RIV CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V. - Hanel, L. - Halačka, K.
Záchranné programy v ichtyologii.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 91-95.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087704; GA ČR(CZ) GA523/97/S056; GA ČR(CZ) GA206/97/0684; GA ČR(CZ) GA514/95/0203

075386 - UBO-W 20000096 RIV CZ cze C
Lusková, V.
Vliv uložení na hodnoty biochemických ukazatelů plasmy kapra obecného.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 102-105.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/97/S056

075373 - UBO-W 20000083 RIV CZ cze C
Lusková, V. - Lusk, S. - Holčík, J. - Halačka, K.
Kapr obecný divoká forma (sazan) - minulost, současnost a budoucnost v České republice.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 97-106.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA523/97/S056; GA AV ČR(CZ) KSK2005601

073847 - UBO-W 20000167 SK eng A
Martínek, K. - Kolářová, L. - Červený, J. - Hapl, E. - Literák, I. - Uhrin, M.
Echinococcus multilocularis in unusual hosts - two new findings.
Helminthologia, 37 [3] 177 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075922 - UBO-W 20000127 CH eng A
Moksnes, A. - Roskaft, E. - Edvardsen, E. - Honza, M. - Oien, I. J.
Egg mimicry in cuckoos (Cuculus canorus) parasitizing four sympatric species of Acrocephalus warblers.
In: ISBE2000: Abstracts. - Zrich, Zoologisches Museum 2000. - S. 130.
[International Behavioral Ecology Congress /8./. Zrich (CH), 00.08.08-00.08.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168

075418 - UBO-W 20000045 RIV GB eng J
Moksnes, A. - Roskaft, E. - Hagen, L. G. - Honza, M. - Mork, C. - Olsen, P. H.
Common cuckoo Cuculus canorus and host behaviour at reed warbler Acrocephalus scirpaceus nests.
Ibis, 142 [2] 247-258 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168; Nansen Foundation(NO) ; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor: 1.012(96) 1.311(97) 1.297(98) 0.941(99) 1.077(00) 1.136(01) 0,921(02) 1.139(03) ]

075409 - UBO-W 20000036 RIV DK eng J
Moskát, C. - Honza, M.
Effect of nest and nest site characteristics on the risk of cuckoo Cuculus canorus parasitism in the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus.
Ecography, 23, 335-341 (2000).
Grant: OTKA(HU) T29570
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor: 1.209(99) 1.683(00) 2.078(01) 2,119(02) 1.676(03) ]

086615 - UBO-W 20010116 CZ cze A
Mrlík, V.
Některé aspekty chování mláďat motáka pochopa (Circus aeruginosus) v období pohnízdní závislosti - předběžné výsledky.
In: Sborník z konference Dravci a sovy 2000. - Mikulov, Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České ornitologické společnosti 2000. - S. 8.
[Dravci a sovy 2000. Mikulov (CZ), 00.11.24-00.11.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

086616 - UBO-W 20010117 CZ cze A
Mrlík, V.
Rozdíly v hnízdní péči mezi partnery u orla královského Aquila heliaca.
In: Sborník z konference Dravci a sovy 2000. - Mikulov, Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České ornitologické společnosti 2000. - S. 19.
[Dravci a sovy 2000. Mikulov (CZ), 00.11.24-00.11.26 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

086619 - UBO-W 20010121 CZ cze N
Mrlík, V.
Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1998/99.
Crex, Zpravodaj jihomoravské pobočky ČSO, 16, 27-32 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

091270 - UBO-W 20020049 CZ cze N
Mrlík, V.
Vydra říční v lužním lese na soutoku řeky Moravy a Dyje.
Bulletin Vydra, 9-10, 29-30 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

086543 - UBO-W 20010194 CZ cze R
Mrlík, V. - Čapek Jr., M.
Z literatury (book review).
Rec.: Clark, W. S. - Schmitt, N. J.: A field guide to the raptors of Europe, the Middle East, and North Africa. - Oxford University Press, Oxford, 1999. 371 s.
Buteo, 11, 188-190 (2000).

073857 - UBO-W 20000177 CZ cze V
Mrlík, V. - Čapek, M.
Výzkum základních otázek péče o nadregionální biocentrum Kněhyně v Moravskoslezských Beskydech. Část 10: Podíl ptáků na šíření a ničení diaspor jeřábu ptačího v NPR Kněhyně - Čertův Mlýn. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2000. - 16 s.
Grant: GA MŽP(CZ) ZZ/620/2/97

075949 - UBO-W 20000154 CZ cze A
Munclinger, P. - Macholán, M. - Šugerková, M. - Piálek, J.
Genetická variabilita domácích myší z České a Slovenské republiky.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 87.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

069504 - UBO-W 20003008 RIV CZ eng J
Nesvadbová, J. - Gaisler, J.
Communities of terrestrial small mammals in two mountain ecosystems influenced by air pollution.
Folia Zoologica, 49 [4] 295-304 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

075924 - UBO-W 20000129 CH eng A
Oien, I. J. - Clarke, A. L. - Honza, M. - Moksnes, A. - Roskaft, E.
Factors affecting reed warbler risk of brood parasitism by the common cuckoo.
In: ISBE2000: Abstracts. - Zrich, Zoologisches Museum 2000. - S. 142.
[International Behavioral Ecology Congress /8./. Zrich (CH), 00.08.08-00.08.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168

073846 - UBO-W 20000166 SK eng A
Ondráčková, M. - Jurajda, P.
Metazoan parasite communities of juvenile roach (Rutilus rutilus) and Prussian carp (Carassius auratus gibelio).
Helminthologia, 37 [3] 174 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075928 - UBO-W 20000133 CZ cze A
Pavelka, K. - Literák, I. - Honza, M.
Pohnízdní migrace ptáků v rákosinách na dvou lokalitách Poodří v letech 1979-90.
In: Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí: Sborník abstraktů. - (Ed. Řehák, Z.; - Bryja, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 38-40.
[Příroda Poodří. Bartošovice na Moravě (CZ), 00.04.14-00.04.15]

075394 - UBO-W 20000104 RIV CZ cze C
Pecín, M. - Spurný, P. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Změny těžby kapra obecného (Cyprinus carpio) v soustavě nádrží VD Nové Mlýny.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 136-139.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

075390 - UBO-W 20000100 RIV CZ cze C
Peňáz, M.
Jak v klasifikaci a terminologii raných vývojových stadií ryb.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 243-248.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]

107778 - UBO-W 20030148 RIV CZ eng J
Piálek, J. - Zavadil, V. - Valíčková, R.
Morphological evidence for the presence of Triturus carnifex in the Czech Republic.
Folia Zoologica, 49 [1] 33-40 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/0115; GA MŽP(CZ) MR/610/1/96; GA MŠK(CZ) VS97102; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

075946 - UBO-W 20000151 CZ cze A
Pokorný, M. - Zukal, J.
Výletová aktivita netopýrů: vliv počasí a velikosti kolonie.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 80-81.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075400 - UBO-W 20000027 RIV PL eng J
Polyakov, A. V. - Zima, J. - Banaszek, A. - Searle, J. B. - Borodin, P. M.
New chromosome races of the common shrew Sorex araneus from Eastern Siberia.
Acta Theriologica, 45 [Suppl. 1] 11-17 (2000).
[ISACC International Meeting /5./. Bialowieza (PL), 99.08.17-99.08.21]
Grant: GA MŠk(CZ) VS97102; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.070(91) 0.157(92) 0.471(93) 0.294(94) 0.485(95) 0.337(96) 0.549(97) 0.552(98) 0.540(99) 0.422(00) 0.652(01) 0,945(02) 0.629(03) ]

075402 - UBO-W 20000029 RIV PL eng J
Polyakov, A. V. - Zima, J. - Searle, J. B. - Borodin, P. M. - Ladygina, T.
Chromosome races of the common shrew Sorex araneus in the Ural Mts: a link between Siberia and Scandinavia?
Acta Theriologica, 45 [Suppl. 1] 19-26 (2000).
[ISACC International Meeting /5./. Bialowieza (PL), 99.08.17-99.08.21]
Grant: GA MŠk(CZ) VS97102; GA AV ČR(CZ) KSK2005601
[Impact factor:0.070(91) 0.157(92) 0.471(93) 0.294(94) 0.485(95) 0.337(96) 0.549(97) 0.552(98) 0.540(99) 0.422(00) 0.652(01) 0,945(02) 0.629(03) ]

075374 - UBO-W 20000084 RIV CZ cze C
Prášek, V. - Jurajda, P.
Šíření hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus) v České republice.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 127-129.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075375 - UBO-W 20000085 RIV CZ cze C
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Morfometrická a růstová rozmanitost u druhů jeseterů chovaných v České republice v letech 1994-1999.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 131-138.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

075395 - UBO-W 20000105 RIV CZ cze C
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Akvakulturní chov jeseterů v České republice.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 140-143.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804

075936 - UBO-W 20000141 CZ cze A
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M. - Kubišta, O.
Biometrická charakteristika populací síhů (Coregonus), chovaných v zájmové oblasti Českomoravské vrchoviny.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 42-44.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

070433 - UZFG-Y 20003020 RIV CZ eng J
Ráb, P. - Rábová, M. - Bohlen, J. - Lusk, S.
Genetic differentiation of the two hybrid diploid-polyploid complexes of loaches, genus Cobitis (Cobitidae) involving C. taenia, C. elongatoides and C. spp. in the Czech Republic: Karyotypes and cytogenetic diversity.
Folia Zoologica. Supplement, 49 [1] 55-66 (2000).
[Loaches of the Genus Cobitis and Related Genera. Brno (CZ), 99.05.31-99.06.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0684; GA AV ČR(CZ) IAA6045704; GA AV ČR (CZ) KSK2052601
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

075411 - UBO-W 20000038 RIV US eng J
Rappole, J. H. - Derrickson, S. R. - Hubálek, Z.
Migratory birds and spread of West Nile virus in the Western Hemisphere.
Emerging Infectious Diseases, 6 [4] 319-328 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor: 0.000(95) 3.515(96) 3.482(97) 4.729(98) 4.326(99) 4.907(00) 5.968(01) 4,757(02) 5.340(03) ]

075376 - UBO-W 20000086 RIV CZ cze C
Reichard, M. - Jurajda, P.
Různé strategie driftu ryb v nížinných tocích.
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 143-148.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA524/98/0940; GA ČR(CZ) GA206/97/0162

075938 - UBO-W 20000143 CZ cze A
Reichard, M.
Drift larev kaprovitých ryb v příčném profilu toku.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 45-46.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

086641 - UBO-W 20010145 CZ cze N
Reichard, M.
Vodní rostliny v pralesních tocích peruánské Amazonie.
Akvárium Terárium, 43 [12] 22-23 (2000).

097102 - UBO-W 20020118 CZ cze N
Reichard, M.
Za rybami do jihozápadní Amazonie.
Akvaristický zpravodaj, 10, 3-6 (2000).

075937 - UBO-W 20000142 CZ cze A
Reichard, M. - Ondračková, M. - Blažek, R. D. - Vysloužilová, E. - Petrželková, K. J. - Pokorný, M. B. - Mazurová, E. - Smrčková, R. - Sonnek, R. - Matějusová, I. - Šugerková, M. - Dávidová, M. - Šimková, A. - Feikusová, K. - Soukupová, J. - Janáč, M. - Rozehnal, J. - Bryja, J. - Jurajda, P.-W.
Věková struktura driftu kaprovitých ryb.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 44-45.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075947 - UBO-W 20000152 CZ cze A
Reiter, A. - Benda, P. - Červený, J. - Hotový, J. - Barčiová, L.
Výskyt netopýrů na lesních stavbách.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 81-82.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075925 - UBO-W 20000130 CH eng A
Roskaft, E. - Moksnes, A. - Meilvang, D. - Bičík, V. - Jemelíková, J. - Honza, M.
No evidence for recognition errors in Acrocephalus warblers.
In: ISBE2000: Abstracts. - Zrich, Zoologisches Museum 2000. - S. 168.
[International Behavioral Ecology Congress /8./. Zrich (CH), 00.08.08-00.08.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0168

086566 - UBO-W 20010078 RIV CZ cze K
Řehák, Z. - Bryja, J.
Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) mokřadních ekosystémů údolních niv řek Odry, Moravy a Dyje.
In: Mokřady 2000. - (Ed. Kovařík, P.; Machar, I.). - Olomouc, Invence 2000. - S. 251-258. - (Práce Správy chráněných krajinných oblastí České republiky. 3).
[Mokřady 2000. Olomouc (CZ), 00.09.13-00.09.15 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1519
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

073842 - UBO-W 20000162 RIV US eng J
Sanogo, Y. O. - Halouzka, J. - Hubálek, Z.
Spirochetes, including Borrelia burgdorferi sensu lato, in mosquitoes.
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 62 [3 Suppl.] 288-289 (2000).
[Annual meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene /49./. Houston (US), 2000.10.29-2000.11.02 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1234
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor: 1.822(95) 1.190(96) 1.964(97) 2.068(98) 1.932(99) 1.765(00) 2.126(01) 2,063(02) 2.105(03) ]

075412 - UBO-W 20000039 RIV CZ eng J
Sanogo, Y. O. - Halouzka, J. - Hubálek, Z. - Němec, M.
Detection of spirochetes in, and isolation from, culicine mosquitoes.
Folia parasitologica, 47 [1] 79-80 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.263(91) 0.118(92) 0.107(93) 0.447(94) 0.519(95) 0.977(96) 0.716(97) 0.706(98) 0.796(99) 0.844(00) 0.557(01) 0,515(02) 0.469(03) ]

075378 - UBO-W 20000088 RIV CZ eng C
Sanogo, Y. O. - Reipert, S. - Halouzka, J. - Hubálek, Z. - Němec, M.
Ultrastructure of spirochetes isolated from culicine mosquitoes.
In: Proceedings of the 12th European Congress on Electron Microscopy. - (Ed. Frank, L.; Čiampor, F.; Čech, S.; Janisch, R.). - Brno, - 2000. - S. B311-B312.
[European Congress on Electron Microscopy /12./. Brno (CZ), 2000.07.09-2000.07.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601; GA ČR(CZ) GA206/00/1234

096690 - UBO-W 20020108 RIV US eng J
Sanogo, Y. O. - Reipert, S. - Halouzka, J. - Hubálek, Z. - Němec, M.
Isolation and morphological characterization of mosquito spirochetes from a lyme disease endemic area.
Annals of the New York Academy of Sciences, 916, 672-675 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601; GA ČR(CZ) GA206/00/1234
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917
[Impact factor:0.784(91) 0.830(92) 0.850(93) 0.868(94) 0.868(95) 1.030(96) 0.903(97) 0.959(98) 0.964(99) 1.381(00) 1.593(01) 1,682(02) 1.892(03) ]

075404 - UBO-W 20000031 RIV DE eng J
Smith, C. - Reynolds, J. D. - Sutherland, W. J. - Jurajda, P.
Adaptive host choice and avoidance of superparasitism in the spawning decisions of bitterling (Rhodeus sericeus).
Behavioral Ecology and Sociobiology, 48 [1] 29-35 (2000).
Grant: Natural Environmental Research Council(GB) KSK2005601
[Impact factor: 1.721(96) 2.327(97) 2.670(98) 2.324(99) 2.020(00) 2.353(01) 2,273(02) 2.649(03) ]

075926 - UBO-W 20000131 AT ger A
Stünzner, D. - Hubálek, Z. - Halouzka, J.
Verteilung von Borreliengenospecies in der Steiermark.
In: Österreichische Gesselschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin: Abstracts 27. Jahrestagung. - Salzburg, Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin 2000. - S. 10.
[Jahrestagung der Österreichischen Geselschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin /27./. Salzburg (AT), 00.05.23-00.05.25]

075391 - UBO-W 20000101 RIV CZ cze C
Svoboda, M. - Lusková, V. - Kouřil, J.
Vliv pohlaví na vybrané ukazatele krevní plasmy adultních kaprů obecných (Cyprinus carpio L.) při hormonálně indukované umělé reprodukci.
In: Sborník referátů ze 4. české ichtyologické konference. - (Ed. Mikešová, J.). - Vodňany, VÚRH JU 2000. - S. 249-252.
[Česká ichtyologická konference /4./. Vodňany (CZ), 2000.05.10-2000.05.12]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 126100002

073845 - UBO-W 20000165 SK eng A
Šebelová, Š. - Gelnar, M. - Koubková, B. - Komárek, O. - Jurajda, P.
Effect of aquatic pollution on a metazoan parasite community of chub (Leuciscus cephalus L.).
Helminthologia, 37 [3] 173 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

075413 - UBO-W 20000040 RIV SK eng J
Tenora, F. - Baruš, V. - Kráčmar, S. - Dvořáček, J.
Concentrations of some heavy metals in Ligula intestinalis plerocercoids (Cestoda) and Philometra ovata (Nematoda) compared to some their hosts (Osteichthyes).
Helminthologia, 37 [1] 15-18 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087804
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 432100001
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

073848 - UBO-W 20000168 SK eng A
Tenora, F. - Kráčmar, S. - Baruš, V. - Hedvábný, J.
Content of some heavy metals (Pb, Cd) in Mesocestoides perlatus (Cestoda) and the host Accipiter gentilis (Aves).
Helminthologia, 37 [3] 178 (2000).
[Helminthological Days /9./. Dolní Věstonice (CZ), 2000.06.05-2000.06.08]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 432100001
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

069503 - UBO-W 20003007 RIV CZ eng J
Tkadlec, E.
The effects of seasonality on variation in the length of breading season in arvicoline rodents.
Folia Zoologica, 49 [4] 269-286 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1095
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

073867 - UBO-W 20000187 RIV CZ cze J
Tkadlec, E.
Populační dynamika zajíce polního na okrese Prostějov.
Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 3, 133-149 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2005601

075944 - UBO-W 20000149 CZ cze A
Wolf, P. - Hájek, M. - Tkadlec, E.
Vliv okrajového efektu na abundance drobných hlodavců.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 70.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]

075377 - UBO-W 20000087 RIV CZ cze C
Zapletal, J. - Peňáz, M. - Baruš, V. - Prokeš, M. - Vojtásek, S.
Druhová diverzita společenstva ryb Čepova ramene (řeka Morava).
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (3). - (Ed. Lusk, S.; Halačka, K.). - Brno, ÚBO AV ČR 2000. - S. 171-174.
[Biodiverzita ichtyofauny České republiky /3./. Brno (CZ), 1999.11.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0162; GA AV ČR(CZ) IAA6087804

069511 - UBO-W 20000058 CZ cze N
Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Zejda, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, M. - Nesvadbová, J.
Hraboš polní zůstává i nadále významným problémem v zemědělství ČR.
Farmář - měsíčník pro každého zemědělce, 6 [2] 2-4 (2000).

073861 - UBO-W 20000181 CZ cze B
Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Zejda, J. - Pikula ml., J. - Beklová, M. - Heroldová, M.
Hraboš polní (Microtus arvalis): základní poznatky z biologie, ekologie a omezování početnosti. Brno, Státní rostlinolékařská správa 2000. - 170 s. - (Zpravodaj SRS. Zvláštní číslo).

080690 - UBO-W 20010031 RIV CZ cze J
Zavadil, V. - Piálek, J.
Identifikační znaky samic čolků rodu Triturus podrodu Paleotriton, druhové skupiny vulgaris na území České republiky.
Časopis slezského zemského muzea. Série A vědy přírodní, 49 [3] 263-273 (2000).
Grant: GA MŽP(CZ) MR/610/1/96; GA MŠk(CZ) VS97102
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6093917

069502 - UBO-W 20003006 RIV CZ eng J
Zejda, J. - Nesvadbová, J.
Abundance and reproduction of the common vole, Microtus arvalis in crop rows and associated agricultural habitats.
Folia Zoologica, 49 [4] 261-268 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

069512 - UBO-W 20000059 CZ cze N
Zejda, J. - Pikula, J. - Heroldová, M.
Hrozí přemnožení hraboše polního?
Zemědělec, 8 [37] 8 (2000).

069510 - UBO-W 20000057 CZ cze N
Zejda, J. - Zapletal, M. - Obdržálková, D. - Pikula, J. - Heroldová, M. - Beklová, M. - Pikula ml., J.
Křeček polní (Cricetus cricetus L.) v ČR - škůdce v zemědělství nebo objekt ochrany?
Rostlinolékař, - [2] 21-22 (2000).

073869 - UBO-W 20000189 RIV IT eng J
Zima, J.
Chromosomal evolution in small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia).
Hystrix, 11 [2] 5-15 (2000).
[Italian Theriological Congress /2./. Varese (IT), 98.10.28-98.10.30]
Grant: GA MŠk(CZ) VS97102

086548 - UBO-W 20010115 CZ eng R
Zima, J.
[Review].
Rec.: McKinney, M. L. - Drake, J. A. (eds.): Biodiversity dynamics: turnover of populations, taxa, and communities. - Columbia Ubiversity Press, New York, 1998. xvii + 528 pp.
Folia geobotanica, 35 [3] 345-347 (2000).
[Impact factor:0.035(91) 0.048(92) 0.039(93) 0.000(94) 0.153(95) 0.987(96) 0.361(97) 0.611(98) 0.393(99) 0.649(00) 0.467(01) 0,564(02) 1.057(03) ]

073843 - UBO-W 20000163 PL eng A
Žákovská, A. - Čapková, L. - Pejchalová, K. - Šikutová, S. - Dendis, M. - Halouzka, J.
The study of presence of spirochetes focused on Borrelia burgdorferi sensu lato with PCR method in haematophagous and non haematophagous arthropods.
Acta parasitologica, 45 [3] 215 (2000).
[European Multicolloquium of Parasitology. Poznan (PL), 2000.09.10-2000.09.14]
[Impact factor: 0.434(99) 0.433(00) 0.732(01) 0,732(02) 0.495(03) ]

075950 - UBO-W 20000155 CZ cze A
Žákovská, A. - Čapková, L. - Pejchalová, K. - Šikutová, S. - Dendis, M. - Halouzka, J.
Studium přítomnosti spirochet zaměřené na patogenní Borrelia burgdorferi u hematofágních a nehematofágních zástupců hmyzu.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 93-94.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100008

075951 - UBO-W 20000156 CZ cze A
Žákovská, A. - Halouzka, J. - Horvath, R.
Studium přítomnosti protilátek proti Borrelia burgdorferi v sérech a výplaších srdcí u divokých zvířat.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 94-95.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

073844 - UBO-W 20000164 PL eng A
Žákovská, A. - Janouškovcová, E. - Halouzka, J. - Dendis, M.
Determination of spirochete isolates and studium of their protein composition with the PAGGE method.
Acta parasitologica, 45 [3] 213 (2000).
[European Multicolloquium of Parasitology. Poznan (PL), 2000.09.10-2000.09.14]
[Impact factor: 0.434(99) 0.433(00) 0.732(01) 0,732(02) 0.495(03) ]

075952 - UBO-W 20000157 CZ cze A
Žákovská, A. - Janouškovcová, E. - Halouzka, J. - Dendis, M.
Borrelia burgdorferi s.l. - identifikace izolátů z klíšťata divoce žijících hlodavců a studium jejich proteinového složení metodou SDS-PAGE.
In: Zoologické dny Brno 2000. - (Ed. Bryja, J.; - Zukal, J.). - Brno, Česká zoologická společnost 2000. - S. 95-96.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 00.11.09-00.11.10]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

075930 - UBO-W 20000135 CZ cze A
Žákovská, A. - Nečasová, M. - Halouzka, J. - Janouškovcová, E.
Sledování pozitivity na výskyt spirochet se zvláštním zřetelem na Borrelia burgdorferi v sérech, tkáních a orgánech divoce žijících hlodavců v CHKO Poodří.
In: Příroda Poodří - 1. celostátní přírodovědná konference s mezinárodní účastí: Sborník abstraktů. - (Ed. Řehák, Z.; - Bryja, J.). - Brno, Masarykova univerzita 2000. - S. 41-42.
[Příroda Poodří. Bartošovice na Moravě (CZ), 00.04.14-00.04.15]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

075379 - UBO-W 20000089 RIV SK eng C
Žákovská, A. - Šerý, O. - Pejchalová, K. - Horvath, R. - Janouškovcová, E. - Halouzka, J.
Monitoring of presence of Borrelia burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus ticks in park Pisárky (Brno) in 1996-1998: dark-field microscopy and PCR method.
In: Proceedings of the 3rd International Conference "Ticks and tick-borne pathogens: Into the 21st Century". - (Ed. Kazimírová, M.; Labuda, M.; Nuttall, P. A.). - Bratislava, Institute of Zoology SAS 2000. - S. 97-103.
[Ticks and tick-borne pathogens: into the 21st century /3./. High Tatra Mts. (SK), 1999.08.30-1999.09.03]
Výzkumný záměr: CEZ:MSM 143100010

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11