ASEP

ÚMBR - Ústav molekulární biologie rostlin

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

070183 - UMBR-M 20000035 GB eng A
Bertaccini, A. - Davies, D. - Fialová, R. - Fránová, J. - Karešová, R. - Martini, M. - Navrátil, M. - Paltrinieri, S. - Brighetti, M.
A molecular survey to identify phytoplasmas associated with apple trees showing different diseases symptoms.
In: Book of abstracts from 18th international symposium "Virus and virus-like diseases of temperate fruit crops". - Canterbury, University of Kent 2000. - S. 113.
[International symposium on virus and virus-like diseases of temperate fruit crops /18./. Canterbury (GB), 2000.06.09-2000.06.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792; GA AV ČR(CZ) IBS5051014

070149 - UMBR-M 20000001 RIV NL eng J
Bříza, J. - Pavingerová, D. - Niedermeierová, H. - Rakouský, S.
Germinal excision and reinsertion frequencies of the mobile elements Ds transposed from two unlinked T-DNA loci in tomato.
Biologia plantarum, 43, 185-192 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/96/0724; GA AV ČR(CZ) KSK2052601
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

070150 - UMBR-M 20000002 RIV NL eng J
Chval, Z. - Šíp, M.
Pentacoordinated transition states of cisplatin hydrolysis.
Journal of molecular structure. Theochem, 17, 59-68 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ID96029
[Impact factor:0.942(91) 0.943(92) 0.894(93) 0.837(94) 0.948(95) 0.867(96) 0.884(97) 1.140(99) 0.961(00) 0.919(01) 1,014(02) 1.027(03) ]

070151 - UMBR-M 20000003 RIV US eng J
Chytilová, E. - Macas, J. - Sliwinska, E. - Rafelski, S. M. - Lambert, G. M. - Galbraith, D. W.
Nuclear dynamics in Arabidopsis thaliana.
Molecular biology of the cell, 11, 2733-2741 (2000).
[Impact factor:0.000(92) 9.025(93) 10.195(94) 9.376(95) 9.915(96) 8.926(97) 8.256(98) 7.527(99) 8.482(00) 7.700(01) 7,599(02) 7.454(03) ]

077343 - UEB-Q 20010092 DE eng A
Čeřovská, N. - Moravec, T. - Filigarová, M. - Petrzik, K. - Ryšlavá, H.
Coat protein variability of various isolates of potato virus Y causing potato tuber necrosis ringspot disease.
In: New Aspects of Resistance Research on Cultivated Plants. - Aschersleben, BAZ 2000. - S. 58.
[Aschersleben Symposium /7./. Aschersleben (DE), 99.11.17-99.11.18]

077357 - UEB-Q 20010107 IT eng A
Čeřovská, N. - Moravec, T. - Filigarová, M. - Petrzik, K.
Characterization of various isolated of potato virus Y-NTN(PVYntn) strain.
In: Book of Abstracts. - Taormina, EFPP 2000. - S. 50.
[Congress of the European Foundation for Plant Pathology/5./. Giardini Naxos (IT), 00.09.19-00.09.22]

070152 - UMBR-M 20000004 RIV NL eng J
Dědic, R. - Lovčinský, M. - Vácha, F. - Hála, J.
Laser induced hole filling in reaction center of photosystem II.
Journal of luminescence, 86, 407-413 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96085; GA ČR(CZ) GA204/98/P121
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

070153 - UMBR-M 20000005 RIV NL eng J
Dědic, R. - Lovčinský, M. - Vácha, F. - Hála, J.
Low-temperature absorption off-resonant hole-burning spectroscopy of pheophytine a in photosystem II reaction center.
Journal of luminescence, 87, 809-811 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96085; GA ČR(CZ) GA204/98/P121
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

070154 - UMBR-M 20000006 CZ cze C
Dědič, P. - Ptáček, J. - Matoušek, J. - Čeřovská, N.
Variabilita kmenového spektra viru Y bramboru (PVY).
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 40-41.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/1512; GA ČR(CZ) GA522/00/0227

072608 - UPB-H 20003058 CZ cze K
Elhottová, D. - Šantrůčková, H. - Picek, T. - Tříska, J. - Šantrůček, J. - Květoň, J. - Šimková, M.
Výhody hydroponické kultivace rostlin pro studium interakcí v rhiyosféře.
In: Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. - České Budějovice, Ústav půdní biologie AVČR 2000. - S. 39-42.
[Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. České Budějovice (CZ), 00.02.08-00.02.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1083
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6066911

070155 - UMBR-M 20000007 CZ eng C
Fousek, J. - Mráz, I. - Petrzik, K.
Clavibacter michiganensis supsp. sepedonicus - construction of bank of clones.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 24.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/0887

070164 - UMBR-M 20000016 RIV SK eng J
Fránová, J.
Electron microscopy of two viruses of deadly nightshade (Atropa belladonna L.).
Acta virologica, 44, 47-51 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601
[Impact factor:0.438(91) 0.275(92) 0.205(93) 0.347(94) 0.362(95) 0.481(96) 0.454(97) 0.500(98) 0.476(99) 0.558(00) 0.644(01) 0,660(02) 0.683(03) ]

070165 - UMBR-M 20000017 RIV DE eng J
Fránová, J. - Karešová, R. - Navrátil, M. - Šimková, M. - Válová, P. - Nebesářová, J.
A carrot proliferation disease associated with ricketsia-like organisms in the Czech Republic.
Journal of phytopathology, 148, 53-55 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792
[Impact factor:0.484(92) 0.475(93) 0.348(94) 0.496(95) 0.444(96) 0.516(97) 0.476(98) 0.434(99) 0.442(00) 0.723(01) 0,567(02) 0.557(03) ]

070156 - UMBR-M 20000008 CZ eng C
Fránová, J. - Karešová, R. - Šimková, M. - Navrátil, M. - Nebesářová, J.
The discovery of potyvirus-like and rhabdovirus-like particles in ultrathin section of Daphne mezereum L.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 45-46.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792

070157 - UMBR-M 20000009 CZ eng C
Fránová, J. - Mráz, I. - Petrzik, K. - Špak, J. - Šíp, M. - Erbenová, M.
Strawberry viruses in the Czech Republic.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 346-347.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 2000.09.12-2000.09.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601

070184 - UMBR-M 20000036 GB eng A
Fránová, J. - Mráz, I. - Petrzik, K. - Špak, J. - Šíp, M. - Erbenová, M.
The occurrence of strawberry viruses in the Czech Republic.
In: Book of abstracts from 18th international symposium "Virus and virus-like diseases of temperate fruit crops". - Canterbury, University of Kent 2000. - S. 85.
[International symposium on virus and virus-like diseases of temperate fruit crops /18./. Canterbury (GB), 2000.06.09-2000.06.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601

070158 - UMBR-M 20000010 CZ eng C
Fránová, J. - Šimková, M. - Přibylová, J. - Navrátil, M. - Nebesářová, J.
Phytoplasmas occuring in a garden in the South Bohemia.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 47-48.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 2000.09.12-2000.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792; GA AV ČR(CZ) IBS5051014

070148 - UMBR-M 20000080 RIV US eng J
Gartland, K. M. A. - McHugh, A. T. - Vitha, S. - Beneš, K. - Irvine, R. J. - Gartland, J. S.
Analysis of genetically modified plant gene expression using GUS fluometry.
Molecular biotechnology, 14 [3] 235-239 (2000).
[Impact factor: 0.939(99) 0.847(00) 1.259(01) 1,000(02) 1.579(03) ]

070225 - UMBR-M 20000079 FR eng A
Hronková, M. - Šantrůček, J. - Šimková, M.
ABA affect both stomata and biochemistry of photosynthesis.
In: Proceedings of 12th congress of Federation of European societies of plant physiology. - Paris, Elsevier 2000. - S. 115.
[Congress of the Federation of European societies of plant physiology. Budapest (HU), 2000.08.21-2000.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/162

087748 - UMBR-M 20010021 RIV CH eng J
Ilík, P. - Kouřil, R. - Naš, J. - Vácha, F.
Spectral characterization of chlorophyll fluorescence in barley leaves during linear heating. Analysis of high-temperature fluorescence rise around 60 C.
Journal of photochemistry and photobiology. B-Biology, 59, 103-114 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96085
[Impact factor:0.941(91) 1.084(92) 1.187(93) 1.311(94) 1.226(95)1.103(96) 1.056(97) 0.947(98) 1.034(99) 0.940(00)1.038(01) 1,297(02) 1.693(03) ]

070167 - UMBR-M 20000019 RIV GB eng J
Kirschstein, O. - Šíp, M. - Kittler, L.
Quantitative and sequence-specific analysis of DNA-ligand interaction by means of fluorescent intercalator probes.
Journal of molecular recognition, 13, 157-163 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ID96029
[Impact factor: 1.141(99) 1.614(00) 3.314(01) 2,838(02) 2.013(03) ]

070168 - UMBR-M 20000020 RIV CZ cze J
Macas, J.
DNA microarrays: nový nástroj pro studium struktury a exprese genomu.
Biologické listy, 65, 192-195 (2000).

070169 - UMBR-M 20000021 RIV DE eng J
Macas, J. - Požárková, D. - Navrátilová, A. - Nouzová, M. - Neumann, P.
Two new families of tandem repeats isolated from genus Vicia using genomic self-priming PCR.
Molecular and general genetics, 263, 741-751 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV521/96/K117
[Impact factor:2.941(92) 3.161(93) 2.917(94) 2.976(95) 2.601(96) 2.749(97) 2.766(98) 2.539(99) 2.462(00) 2.472(01) 2,514(02) 2.727(03) ]

070170 - UMBR-M 20000022 DE eng J
Matoušek, J. - Bříza, J. - Patzak, J. - Novák, P. - Niedermeierová, H. - Orctová, L.
Cloning and characterisation of chs-specific DNA and cDNA sequences from hop (Humulus lupulus L.).
Vorträge für Pflanzenzüchten, 47, 29 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/99/1591

070171 - UMBR-M 20000023 RIV NL eng J
Matoušek, J. - Patzak, J.
A low transmissibility of hop latent viroid through a generative phase of Humulus lupulus L.
Biologia plantarum, 43, 145-148 (2000).
Grant: GA MZe(CZ) EP0960996299; GA AV ČR(CZ) KSK2052601
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

070172 - UMBR-M 20000024 RIV DE eng J
Matoušek, J. - Patzak, J. - Novák, P. - Orctová, L. - Matoušková, H.
Plant 7SL RNA genes and their genomic organizationin hop (Humulus lupulus L.).
Vorträge für Pflanzenzüchten, 48, 238-246 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/99/1591; GA MZe(CZ) EP7254; GA AV ČR(CZ) KSK2052601; GA MŠk(CZ) ME 463

070173 - UMBR-M 20000025 RIV DE eng J
Matoušek, J. - Patzak, J. - Orctová, L. - Svoboda, P. - Schubert, J. - Riesner, D.
The sequence variation of hop latent viroid increases upon the conditions of thermoterapy.
Beiträge zur Züchtungsforschung, 6, 53-57 (2000).
Grant: GA MZe(CZ) EP0960996299; WTZ(DE) NoTSR-014-97

070185 - UMBR-M 20000037 GR eng A
Matoušek, J. - Patzak, J. - Schubert, J. - Steger, G. - Riesner, D.
Replication of HLVd in thermotreated hop leads to enormously high level of viroid mutagenesis.
In: Book of abstracts from EMBO workshop "Plant virus invasion and host defence". - Heraklion, Institute of Molecular Biology and Biotechnology 2000. - S. 75.
[EMBO workshop on plant virus invasion and host defence. Kolymbari ( GR), 2000.05.28-2000.06.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS85051014; WTZ(DE) No TSR-014-97

070159 - UMBR-M 20000011 CZ cze C
Matoušek, J. - Ptáček, J. - Dědič, P. - Kuchař, M. - Vrba, L. - Škopek, J. - Schubert, J.
Hodnocení variability virů a konstrukce pol III antisense RNA genů pro indukci rezistence u bramboru.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 381-383.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 2000.09.12-2000.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/0227; GA MZe(CZ) EP9111; GA AV ČR(CZ) IBS5051014

070174 - UMBR-M 20000026 RIV SK eng J
Matoušek, J. - Ptáček, J. - Dědič, P. - Schubert, J.
Analysis of variability of P1 gene region of N strain of potato virus Y using temperature-gradient gel electrophoresis and DNA heteroduplex analysis.
Acta virologica, 44, 40-46 (2000).
Grant: GA MZe(CZ) EP0960996561; GA MZe(CZ) EP9111; GA ČR(XC) GA522/98/1512; GA ČR(CZ) GA522/00/0227; GA AV ČR(CZ) KSK2052601
[Impact factor:0.438(91) 0.275(92) 0.205(93) 0.347(94) 0.362(95) 0.481(96) 0.454(97) 0.500(98) 0.476(99) 0.558(00) 0.644(01) 0,660(02) 0.683(03) ]

070175 - UMBR-M 20000027 RIV DE eng J
Matoušek, J. - Ptáček, J. - Dědič, P. - Schubert, J.
The diversification of PVY: III. Analysis of variability of P1 region of PVY using electrophoresis of performed DNA heteroduplexes.
Beiträge zur Züchtungsforschung, 6, 49-52 (2000).
Grant: GA MZe(CZ) EP0960996561; GA MZe(CZ) EP9111; GA ČR(CZ) GA522/98/1512

070176 - UMBR-M 20000028 RIV CA eng J
Matoušek, J. - Schubert, J. - Dědič, P. - Ptáček, J.
A broad variability of potato virus S (PVS) revealed by analysis of virus sequences amplified by reverse transcriptase-polymerase chain reaction.
Canadian journal of plant pathology, 22, 29-37 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/96/1308
[Impact factor: 0.667(96) 0.797(97) 0.548(98) 0.844(99) 0.637(00) 0.752(01) 0,857(02) 1.047(03) ]

070177 - UMBR-M 20000029 RIV KP eng J
Matoušek, J. - Vrba, L. - Kuchař, M. - Pavingerová, D. - Orctová, L. - Ptáček, J. - Schubert, J. - Steger, G. - Beier, H. - Riesner, D.
New antisense RNA systems targeted against plant pathogens.
Korean journal of plant of plant tissue culture, 27, 379-385 ( 2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/0227; GA MZe(CZ) EP9111; GA AV ČR(CZ) IBS5051014

070160 - UMBR-M 20000012 CZ eng C
Mráz, I. - Fousek, J. - Petrzik, K.
Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus bacteria by PCR and dot blot hybridization.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 388.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 2000.09.12-2000.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/0887

070178 - UMBR-M 20000030 RIV DE eng J
Navrátil, M. - Fránová, J. - Válová, P. - Fialová, R. - Šimková, M. - Nebesářová, J.
First report on a yellows disease of allium altyncolium associated with phytoplasma infection.
Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 107, 380-386 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792
[Impact factor:0.238(92) 0.191(93) 0.208(94) 0.336(95) 0.335(96) 0.442(97) 0.459(98) 0.354(99) 0.526(00) 0.272(01) 0,322(02) 0.286(03) ]

070179 - UMBR-M 20000031 GB eng A
Navrátil, M. - Špak, J. - Přibylová, J. - Válová, P. - Fialová, R.
First attempt at identification of phytoplasma associated with full blossom of red and white currant in the Czech Republic.
In: Book of abstracts from 18th international symposium "Virus and virus-like diseases of temperate fruit crops". - Canterbury, Univ. of Kent 2000. - S. 33.
[International symposium on virus and virus-like diseases of temperate fruit crops /18./. Canterbury (GB), 2000.06.09-2000.06.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601

070180 - UMBR-M 20000032 GB eng A
Navrátil, M. - Voráčková, Z. - Válová, P. - Karešová, R. - Fránová, J. - Fialová, R. - Petrová, K. - Nebesářová, J.
Survey for stone fruit phytoplasmas in the Czech Republic.
In: Book of abstracts from 18th international symposium "Virus and virus-like diseases of temperate fruit crops". - Canterbury, University of Kent 2000. - S. 34.
[International symposium on virus and virus-like diseases of temperate fruit crops /18./. Canterbury (GB), 2000.06.09-2000.06.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792

070188 - UMBR-M 20000040 CZ cze J
Ondřej, M.
Existují nebezpečné odrůdy rostlin?
Esprit 21, 4, 12-13 (2000).

070189 - UMBR-M 20000041 CZ cze J
Ondřej, M.
Geneticky modifikované rostliny: možnosti a rizika transgenóze.
Eko, -, 12-14 (2000).

070191 - UMBR-M 20000043 CZ cze N
Ondřej, M.
Nová evropská organizace biologů rostlin.
Živa, 48, 51 (00.00.00).

070192 - UMBR-M 20000044 CZ cze N
Ondřej, M.
Nová evropská organizace biologů rostlin.
Bulletin AV ČR, - [27] - (00.00.00).

070193 - UMBR-M 20000045 CZ cze N
Ondřej, M.
Poznámky biotechnologů ke geneticky modifikovaným organizmům.
Vesmír, 79, 488 (00.00.00).

070194 - UMBR-M 20000046 CZ cze N
Ondřej, M.
Srovnávací genomika eukaryont.
Vesmír, 79, 426 (00.00.00).

070196 - UMBR-M 20000048 CZ cze N
Ondřej, M.
Přítomnost a budoucnost transgenních odrůd rostlin.
Živa, 48, 243-245 (00.00.00).

070197 - UMBR-M 20000049 CZ cze N
Ondřej, M.
Transgenní rostliny - principy konstrukce a přehled oblasti užití.
Rostlinolékař, -, 2 (00.00.00).

070199 - UMBR-M 20000051 CZ cze M
Ondřej, M.
Transgenose rostlin.
In: Molekulární biologie a genetika IX. (Pracovní materiály pro přednáškový kurz). - Praha, ÚMG AV ČR 2000. - S. 215-232.

070202 - UMBR-M 20000054 DE eng J
Patzak, J. - Matoušek, J.
The establishment of molecular marker systems for genotypes of hop (Humulus lupulus L.).
Voträge für Pflanzenzüchten, 47, 212 (2000).
Grant: GA MZe(CZ) EP7254

070203 - UMBR-M 20000055 RIV CZ cze J
Pavingerová, D.
Využití transgenoze u okrasných rostlin.
Rostlinná výroba, 46, 284-288 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5051006
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95) 0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00) 0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

070204 - UMBR-M 20000056 RIV CZ cze J
Pavingerová, D. - Bříza, J. - Prenerová, E.
Odvození primárních kultur z květních pupenů rododendronů.
Rostlinná výroba, 46, 281-283 (2000).
[Impact factor:0.000(91) 0.003(92) 0.000(93) 0.012(94) 0.008(95) 0.170(96) 0.214(97) 0.168(98) 0.192(99) 0.256(00) 0.237(01) 0,333(02) 0.276(03) ]

070161 - UMBR-M 20000013 CZ eng C
Přibylová, J. - Špak, J. - Fránová, J. - Petrzik, K.
First report of a phytoplasma disease in Rehmannia glutinosa var. purpurea.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 79.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 00.09.12-00.09.14]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/98/0792

070162 - UMBR-M 20000014 CZ cze C
Ptáček, J. - Matoušek, J. - Dědič, P.
Diagnóza viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru molekulárně genetickými technikami.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 80-81.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 00.09.12-00.09.14]

070206 - UMBR-M 20000058 CZ eng C
Rakouský, S. - Tejklová, E.
Linseed and transgenosis in the Czech Republic.
In: Cells 2. - (Ed. Berger, J.). - České Budějovice, Kopp 2000. - S. 88-89.
[Conference of the Czech society for biochemistry and molecular biology /2./. České Budějovice (CZ), 2000.09.05-2000.09.06]
Grant: GA ČR(CZ) GA521/97/1135

069162 - UOCHB-X 20000085 RIV FR eng J
Rejzek, M. - Vlasák, J.
Larval nutrition and female oviposition preferences of Necydalis ulmi Chavrolat, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae).
Biocosme Mésogéen, 16 [1/2] 55-66 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

070186 - UMBR-M 20000038 GR eng A
Schubert, J. - Matoušek, J. - Rabenstein, F. - Dědič, P.
Nib-mediated, EBFP-stabilized resistance of potatoes to PVY infection.
In: Book of abstracts from EMBO workshop "Plant virus invasion and host defence". - Heraklion, Institute of Molecular Biology and Biotechnology 2000. - S. 83.
[EMBO workshop on plant virus invasion and host defence. Kolymbari ( GR), 2000.05.28-2000.06.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/0227; GA MZe(CZ) EP9111

070210 - UMBR-M 20000062 FR eng A
Šantrůček, J.
Depression of photosynthesis under stress conditions.
In: Proceedings of the 12th congress of the Federation of european societies of plant physiology. - Paris, Elsevier 2000. - S. 101.
[Congress of the Federation of european societies of plant physiology /12./. Budapest (HU), 2000.08.21-2000.08.25]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0162

070211 - UMBR-M 20000063 FI eng A
Šantrůček, J. - Farguahar, G. D. - Hronková, M.
Does stomatal patchiness help a plant to minimize the deviation from optimality during drought and ABA stress?
In: Proceedings of the Workshop on challenges and limitations of optimality approach in plant ecology. - Helsinki, University of Helsinki 2000. - S. 1.
[Workshop on challengess and limitations of optimality pproach in plant ecology. Hyytiala (FI), 2000.04.09-2000.04.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/0162

070212 - UMBR-M 20000064 RIV CZ eng J
Šantrůček, J. - Schreiber, L. - Šimáňová, E. - Šimková, M.
Permeability of intact plant cuticles measured by chlorophyll fluorescence imaging.
Biologické listy, 65, 295-298 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6051002; GA MŠk(CZ) ME 368

070213 - UMBR-M 20000065 RIV CZ cze J
Šantrůček, J. - Šantrůčková, H.
Využití frakcionace stabilních isotopů 13 C a 18 O ve fyziologii rostlin, půdní biologii a ekologii.
Biologické listy, 65, 290-294 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6066901; GA MŠk(CZ) ME 368; GA ČR(CZ) GA206/00/0162; GA MŠk(CZ) LN00A141

087770 - UMBR-M 20010043 RIV NL eng J
Šiffel, P. - Hunalová, I. - Roháček, K.
Light-induced quenching of chlorophyll fluorescence at 77 K in leaves, chloroplasts and Photosystem II particles.
Photosynthesis research, 65, 219-229 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0325; GA ČR(CZ) GA206/00/1051; GA MŠk(CZ) VS96085
[Impact factor:2.469(91) 3.017(92) 2.664(93) 2.903(94) 2.964(95) 2.947(96) 1.948(97) 1.689(98) 1.714(99) 1.633(00) 1.739(01) 1,567(02) 2.239(03) ]

070214 - UMBR-M 20000066 CZ cze K
Šimon, T. - Kálalová, S. - Petrzik, K.
Hodnocení konkurenceschopnosti rhizobií na základě identifikace kmenů.
In: Sborník 7. metodického semináře "Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin". - (Ed. Krištůfek, V.; Elhotová, D.; Frouz, J.; Šustr, V.). - České Budějovice, ÚPB AV ČR 2000. - S. 67-75.
[Interakce půdních mikroorganismů, bezobratlých a kořenů rostlin. Metodický seminář /7./. České Budějovice (CZ), 2000.02.08-2000.02.09]

070215 - UMBR-M 20000068 CZ cze J
Špak, J.
Jahody bez virů.
Informace pro zahradnictví, 7, 4 (2000).

070217 - UMBR-M 20000070 RIV DE eng J
Špak, J. - Kubelková, D.
Epidemiology of raspberry bushy dwarf virus in the Czech Republic.
Journal of phytopathology, 148, 371-377 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 823.10; NAZV(CZ) EP0960006062; GA AV ČR(CZ) KSK2052601
[Impact factor:0.484(92) 0.475(93) 0.348(94) 0.496(95) 0.444(96) 0.516(97) 0.476(98) 0.434(99) 0.442(00) 0.723(01) 0,567(02) 0.557(03) ]

070218 - UMBR-M 20000071 RIV GB eng J
Špak, J. - Kubelková, D.
Serological variability among European isolates of radish mosaic virus.
Plant pathology, 49, 295-301 (2000).
[Impact factor: 0.831(96) 1.070(97) 0.842(98) 0.950(99) 0.903(00) 1.025(01) 1,167(02) 1.264(03) ]

070163 - UMBR-M 20000015 CZ eng C
Špak, J. - Přibylová, J. - Navrátil, M.
Outbreak of full blossom of red currant in the Czech Republic.
In: Sborník referátů z 15. české a slovenské konference o ochraně rostlin. - Brno, Konvoj 2000. - S. 83.
[Česká a slovenská konference o ochraně rostlin /15./. Brno (CZ), 2000.09.12-2000.09.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601

070181 - UMBR-M 20000033 GB eng A
Špak, J. - Přibylová, J. - Navrátil, M.
Outbreak of full blossom of red currant in the Czech Republic.
In: Book of abstracts from 18th international symposium "Virus and virus-like diseases of temperate fruit crops". - Canterbury, University of Kent 2000. - S. 32.
[International symposium on virus and virus-like diseases of temperate fruit crops /18./. Canterbury (GB), 2000.06.09-2000.06.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601

070219 - UMBR-M 20000072 IT eng A
Špak, J. - Přibylová, J. - Navrátil, M.
First identification of the causal agent of full blossom of red currant.
In: Book of abstracts from 5th Congress of the European foundation for plant pathology "Biodiversity in plant pathology". - Taormina, EFPP 2000. - S. 49.
[Biodiversity in plant pathology. Congress of the European foundation for plant pathology /5./. Taormina (IT), 2000.09.19-2000.09.22]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2052601

087772 - UMBR-M 20010045 RIV NL eng J
Vácha, F. - Vácha, M. - Bumba, L. - Hashizume, K. - Tani, T.
Inner structure of intact chloroplasts observed by a low temperature laser scanning microscope.
Photosynthetica, 38, 493-496 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) ME 156; GA MŠk(CZ) VS96085
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

070220 - UMBR-M 20000073 RIV AU eng J
Vašková, D. - Petrzik, K. - Karešová, R.
Variability and molecular typing of the woody-tree infecting prunus necrotic ringspot ilavirus.
Archives of virology, 145, 699-709 (2000).
Grant: NAZV(CZ) EP0960006062; GA AV ČR(CZ) KSK2052601
[Impact factor:1.666(92) 1.379(93) 1.223(94) 1.384(95) 1.498(96) 1.479(97) 1.526(98) 1.591(99) 1.705(00) 1.711(01) 1,967(02) 1.876(03) ]

070221 - UMBR-M 20000074 RIV NL eng J
Vašková, D. - Petrzik, K. - Špak, J.
Molecular variability of the capsid protein of the prune dwarf virus.
European journal of plant pathology, 106, 573-580 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 823.10
[Impact factor:1.666(92) 1.379(93) 1.223(94) 1.384(95) 1.498(96) 1.479(97) 1.526(98) 1.591(99) 1.705(00) 1.711(01) 1,967(02) 1.876(03) ]

070182 - UMBR-M 20000034 GB eng A
Vašková, D. - Petrzik, K. - Špak, J. - Karešová, R.
Variability and molecular typing of ilaviruses - prunus necrotic ringspot virus, prune dwarf virus and apple mosaic virus.
In: Book of abstracts from 18th international symposium "Virus and virus-like diseases of temperate fruit crops". - Canterbury, University of Kent 2000. - S. 72.
[International symposium on virus and virus-like diseases of temperate fruit crops /18./. Canterbury (GB), 2000.06.09-2000.06.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS5051014

069897 - UMBR-M 20000524 RIV NL eng J
Veverka, V. - Hrabal, R. - Durchan, M. - Štys, D.
Studies of phospholipid binding to N-terminal domain of membrane protein light-harvesting complex II.
Journal of Molecular Structure, 523, 281-287 (2000).
Grant: GA MŠk(CZ) VS96085; GA ČR(CZ) GA206/97/0325; GA AV ČR(CZ) KSK2038602
[Impact factor:0.942(91) 0.943(92) 0.894(93) 0.837(94) 0.948(95) 0.867(96) 0.884(97) 0.807(98) 0.868(99) 0.849(00) 0.907(01) 1,122(02) 1.021(03) ]

070207 - UMBR-M 20000059 CZ eng A
Vincenciová, R. - Rakouský, S.
Study of the mechanism of infiltration using model transgenes and efficiency of in planta infiltration techniques.
In: Cells 2. - (Ed. Berger, J.). - České Budějovice, Kopp 2000. - S. 95.
[Conference of the Czech society for biochemistry and molecular biology /2./. České Budějovice (CZ), 2000.09.05-2000.09.06]

087782 - UMBR-M 20010055 NL eng M
Vitha, S. - Baluška, F. - Jasik, J. - Volkmann, D. - Barlow, P. W.
Stedman's wax for F-actin visualization.
In: Actin: a dynamic framework for multiple plant cell functions. - (Ed. Baluška, F.; Barlow, P. W.; Staiger, C.; Volkmann, D.). - Dordrecht, Kluwer Academic Publischers 2000. - S. 619-636.

070222 - UMBR-M 20000076 RIV US eng J
Vitha, S. - Zhao, L. - Sack, F. D.
Interaction of root gravitropism and phototropism in Arabidopsis wild-type and starchless mutants.
Plant physiology, 122, 453-461 (2000).
[Impact factor:2.888(91) 2.925(92) 2.847(93) 3.542(94) 3.825(95) 3.696(96) 4.311(97) 4.521(98) 4.434(99) 4.831(00) 5.105(01) 5,800(02) 5.634(03) ]

075830 - UEK-B 20000087 RIV DE eng J
Vrchotová, N. - Tříska, J. - Šiffel, P.
Quenching of chlorophyll a fluorescence in the micellar system containing selected aromatic compounds.
Fresenius Environmental Bulletin, 9, 751-758 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA511/95/1060; GA ČR(CZ) GA206/97/0325; GA MŽP(CZ) MR/340/1/96
[Impact factor: 0.225(99) 0.277(00) 0.297(01) 0,309(02) 0.325(03) ]

070208 - UMBR-M 20000060 CZ eng A
Wiesner, I. - Wiesnerová, D. - Kocábek, T. - Tejklová, E.
Fingerprinting of flax genome using microsatellite-primed PCR.
In: Cells 2. - (Ed. Berger, J.). - České Budějovice, Kopp 2000. - S. 171.
[Conference of the Czech society for biochemistry and molecular biology /2./. České Budějovice (CZ), 2000.09.05-2000.09.06]

070223 - UMBR-M 20000077 CZ cze A
Wiesner, I. - Wiesnerová, D. - Tejklová, E. - Rakouský, S.
Identifikace kultivarů lnu (linum usitatissimum L.) podle zbarvení semen užitím obrazové analýzy.
In: Digitální zobrazování v biologii a medicíně. Sborník přednášek a abstraktů z konference. - České Budějovice, Entomologický ústav AV ČR 2000. - S. 44.
[Digitální zobrazování v biologii a medicíně.. České Budějovice (CZ) , 2000.03.14]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11