ASEP

SOÚ - Sociologický ústav

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

072381 - SOU-Z 20000173 CZ cze N
Benešová, V. - Duffková, J. - Kuchař, P.
Co nám dalo (vzalo) posledních deset let.
Hospodářské noviny, 10 [127] 4-5 (00.06.30).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170

072333 - SOU-Z 20000123 CZ cze N
Čermáková, M.
Rovné příležitosti pro muže a ženy a Zákoník práce.
Parlamentní zpravodaj, 6 [2] 10-11 (00.02.15).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8028002

072369 - SOU-Z 20000160 CZ cze I
Čermáková, M.
Informace o výzkumném projektu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 1 s. - (Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

079854 - SOU-Z 20013002 CZ cze J
Čermáková, M.
Ženy a věda v Evropské unii.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 3-4 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079862 - SOU-Z 20013010 CZ cze N
Čermáková, M.
Vítězí individualismus.
Přítomnost, - [6] 11-13 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072418 - SOU-Z 20000102 RIV CZ cze B
Čermáková, M. - Hašková, H. - Křížková, A. - Linková, M. - Maříková, H. - Musilová, M.
Souvislosti a změny gendeerových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 145 s.
Grant: SOCO(AT) 99-1-185; GA AV ČR(CZ) KSK3028601

072419 - SOU-Z 20000103 RIV CZ eng B
Čermáková, M. - Hašková, H. - Křížková, A. - Linková, M. - Maříková, H. - Musilová, M.
Relations and Changes of Gender Differences in the Czech Society in the 90 s. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 145 s.
Grant: SOCO(AT) 99-1-185

113189 - SOU-Z 20043204 RIV CZ cze B
Čermáková, M. - Maříková, H. - Šanderová, J. - Tuček, M.
Proměny současné české rodiny. Rodina - gender - stratifikace. (Ed. Maříková, H.). - Praha, SLON 2000. - 170 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAE8028902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072382 - SOU-Z 20000174 RIV CZ cze B
Fialová, L. - Hamplová, D. - Kučera, M. - Vymětalová, S.
Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha, Slon 2000. - 163 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8028701

079863 - SOU-Z 20013013 CZ cze J
Gatnar, L.
Seminář MČSS o vývoji sociální struktury české společnosti.
Sociologický časopis, 36 [4] 496 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072352 - SOU-Z 20000143 RIV CZ cze J
Hamplová, D.
Názory na manželství a rodinu mladých svobodných lidí v roce 1997.
Demografie, 42 [2] 92-98 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8028701

072395 - SOU-Z 20000187 RIV CZ cze B
Hamplová, D.
Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti. Mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP. Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2000. - 60 s. - (Sociologické texty. 3).

079947 - SOU-Z 20013021 RIV CZ cze J
Hamplová, D.
Šetření ISSP 1998 - Náboženství.
Sociologický časopis, 36 [4] 431-440 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072373 - SOU-Z 20000164 CZ cze I
Hašková, H.
K gender kontraktu v české společnosti 90. let. Praha, Sociologický ústav AV ČR. 2000. - 1 s. - (Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

079859 - SOU-Z 20013007 CZ cze J
Hašková, H.
Současná porodní a poporodní praxe v ČR.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 13-15 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079950 - SOU-Z 20013012 RIV CZ cze J
Hašková, H.
Postoje české vysokoškolsky vzdělané populace k pozici žen na trhu práce.
Sociologický časopis, 36 [4] 441-458 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

113759 - SOU-Z 20043250 CZ cze J
Hašková, H.
K metodologii dotazníkového šetření.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [2-3] 8-9 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

113760 - SOU-Z 20043251 CZ cze J
Hašková, H.
Současná porodní a poporodní praxe v ČR.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 13-15 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

113761 - SOU-Z 20043252 CZ cze J
Hašková, H.
Postoje vysokoškoláků k situaci žen na trhu práce.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [2-3] 3-5 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

113767 - SOU-Z 20043258 AT eng C
Hašková, H. - Křížková, A.
Country report - Czech Republic.
In: Family: Experiences, Images, Ideals. - Vídeň, Austrian East and Southeastern Europe Institute 2000. - S. 51-58.
[Frauenpolitik und/versus Familienpolitik. Vídeň (AT), 99.11.26 (EUR) ]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072330 - SOU-Z 20000120 CZ cze N
Havelka, M.
Touha po ideologiích a strach z teorie.
Dějiny a současnost, [1] 46-48 (00.01.00).

072411 - SOU-Z 20000205 DE ger G
Havelka, M.
Von Herder bis Huntington. (Ed. Havelka, M.). - Oldenburg, University Press Oldenburg 2000. - 97 s.
[Von Herder bis Huntington. Praha (CZ), 00.03.26-00.04.05]

072322 - SOU-Z 20000112 CZ cze N
Havelka, M. - Lakosilová, J.
Cesta a odkaz TGM.
Klub Vltava, 5 [1] 12 (99.12.00).

072343 - SOU-Z 20000134 RIV CZ cze J
Heřmanová, E. - Kostelecký, T.
Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny.
Sociologický časopis, 36 [1] 41-56 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/96/0390; GA AV ČR(CZ) IAA8028701
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072336 - SOU-Z 20000126 CZ ger N
Houžvička, V.
Die Haltung der tschechischen Bevölkerung gegenüber Deutschland.
Landes-Zeitung, 2 [4] 1 (00.02.15).

072375 - SOU-Z 20000166 CZ cze N
Houžvička, V.
Urážky nejsou diskuse.
Právo, 10 [133] 6 (00.06.08).

079876 - SOU-Z 20013054 CZ cze N
Houžvička, V.
Postoje obyvatel České republiky k Německu.
Mezinárodní politika, 24 [2] 26-27 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079926 - SOU-Z 20013048 RIV CZ cze J
Houžvička, V.
Poválečné Německo tehdy - v nulté hodině.
Mezinárodní vztahy, - [2] 92-95 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079928 - SOU-Z 20013046 RIV CZ cze J
Houžvička, V.
Sudetoněmecká otázka a vztahy Čechů k Německu.
Mezinárodní vztahy, - [4] 94-102 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079953 - SOU-Z 20013049 RIV SIGLE CZ cze M
Houžvička, V.
Historická dimenze vztahů Čechů a Sudetských Němců.
In: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. - (Ed. Zich, F.). - Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - S. 137-152.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/1420
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079967 - SOU-Z 20013064 CZ cze K
Houžvička, V.
Aktuální podoba sudetoněmecké otázky.
In: Spory o dějiny III. - Praha, Masarykův ústav AV ČR 2000. - S. 44-50.
[Novodobé mýty české minulosti a současnosti.. Praha (CZ), 00.04.17 ( CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072337 - SOU-Z 20000128 RIV BE eng C
Illner, M.
Managing Enlargement to the East. A Candidate Country Perspective on Research Priorities.
In: Governance and Citizenship in Europe. - Brusel, European Commission 2000. - S. 75-76.
[Research Directions on Governance and Citizenship in Changing Europe. Brusel (BE), 99.09.08-99.09.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1006

072393 - SOU-Z 20000185 RIV US eng C
Illner, M.
Decentralization Reforms in Central and Eastern Europe and the CIS after 1989:Aims, Problems and Solutions.
In: Decentralization:Conditions for Success. - New York, United Nations 2000. - S. 23-38.
[Decentralization:Conditions for Successs. Jerevan (AM), 99.04.26-99.04.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1006

079992 - SOU-Z 20013020 RIV DE eng C
Illner, M.
The Protracted Reform of Territorial Government in the Czech Republic.
In: Conference Prague 1999. Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs.Taiwan. - Frankfurt am Main, Peter Lang 2000. - S. 119-139.
[Transitional Societies in Comparison: East Central Europe vs. Taiwan. Praha (CZ), 99.05.26-99.05.30 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079993 - SOU-Z 20013028 RIV DE eng J
Illner, M.
Issues of the Decentralization Reforms in Former Communist Countries.
Informationen zur Raumentwicklung, - [7/8] 391-401 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1006
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072355 - SOU-Z 20000146 RIV CZ cze J
Jeřábek, M.
Tématický vstup - pohraničí v regionálním rozvoji a jeho výzkum.
Geografie. Sborník české geografické společnosti, 105 [1] 1-9 ( 2000).

072410 - SOU-Z 20000204 RIV CZ cze C
Jeřábek, M.
Regionální rozvoj pohraničí ČR v názorech starostů obcí.
In: Občanská společnost a regionální politika Evropské unie. - Ústí nad Labem, ÚJEP 2000. - S. 49-58.
[Občanská společnost a regionální politika Evropské unie. Ústí nad Labem (CZ), 00.11.02-00.11.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA205/99/1142

079955 - SOU-Z 20013024 RIV CZ cze M
Jeřábek, M.
Reflexe přeshraniční spolupráce obyvateli Šluknovska.
In: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. - (Ed. Zich, F.). - Ústí nad Labem, Sociologický ústav 2000. - S. 69-79.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/1420
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072356 - SOU-Z 20000147 RIV CZ cze J
Jeřábek, M. - Kučera, K. - Müller, B. - Přikryl, J.
Vnímání socioekonomického vývoje v česko-saském pohraničí - případová studie na lokální úrovni měst Kraslice - Klingenthal.
Geografie. Sborník české geografické společnosti, 105 [1] 19-33 (2000).

072376 - SOU-Z 20000167 RIV DE eng C
Jeřábek, M. - Sliwa, T. - Vidláková, O. - Watterott, G.
Administrative Co-operation in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.
In: Accountability Management in Intergovernmental Partnerships. - (Ed. König, K.; Löffler, E.). - Paris, Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 2000. - S. 189-216.
[Accountability management in intergovernmental partnerships. Paris (FR), 98.09.03-98.09.04]

072383 - SOU-Z 20000175 CZ cze N
Kastner, Q.
Archiválie k dějinám okresu Kladno (ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích).
Slánský obzor, 4, 23-26 (00.00.00).

072384 - SOU-Z 20000176 CZ cze N
Kastner, Q.
Pohraničí "vnitřní" a "vnější".
Veřejná správa, 11 [23] 28-29 (00.06.01).

072396 - SOU-Z 20000188 CZ cze N
Kastner, Q.
Gesto do prázdna nebo pragmatismus? 90. výročí obnovení roudnického labského mostu.
Veřejná správa, 2000 [34] 28-29 (2000).

072397 - SOU-Z 20000189 RIV PL cze C
Kastner, Q.
Podíl Sociologického ústavu AV ČR na výzkumu českého pohraničí (tzv.Sudet).
In: Czlowiek i srodowisko w Sudetach. - Wroclaw, Regionalny Osrodek Studiow i Ochrony 2000. - S. 451-455.
[Czlowiek i srodowisko w Sudetach. Wroclaw (PL), 98.11.12-98.11.14]

079956 - SOU-Z 20013026 RIV CZ cze M
Kastner, Q.
Některé historické souvislosti česko-německých vztahů na lokální úrovni.
In: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. - (Ed. Zich, F.). - Ústí nad Labem, Sociologický ústav AV ČR 2000. - S. 154-226.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/1420
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079996 - SOU-Z 20013071 CZ cze K
Kastner, Q.
České vnitřní pohraničí.
In: Scientific Paper of the University of Pardubice. - Pardubice, Universita Pardubice 2000. - S. 153-159.
[Evropa - kultura - region. Pardubice (CZ), 00.04.13-00.04.14 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072329 - SOU-Z 20000119 CZ cze N
Kostelecký, T.
ČSSD a ODS připravují neveselé volební vyhlídky.
Hospodářské noviny, 44 [28] 8 (00.02.09).

072350 - SOU-Z 20000141 CZ cze N
Kostelecký, T.
Extrémní postoje mizí, reforma bydlení může začít.
Hospodářské noviny, 8 (00.04.07).

072400 - SOU-Z 20000194 RIV CZ cze J
Kostelecký, T.
Navrhované změny volebního zákona vzešlé z dodatků "opoziční smlouvy" v roce 2000 a jejich možné důsledky.
Sociologický časopis, 36 [3] 299-305 (2000).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072412 - SOU-Z 20000096 RIV CZ eng J
Kostelecký, T.
Housing and Its Influence on the Development of Social Inequalities in the Post-Communist Czech Republic.
Czech Sociological Review, 8 [2] 177-193 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK3028601

072364 - SOU-Z 20000155 RIV CZ cze M
Kreidl, M.
Změny v percepci chudoby, bohatství a životního úspěchu.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 191-226.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072387 - SOU-Z 20000179 CZ cze I
Kreidl, M.
Americký výzkumný program "General Social Survey". Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR 2000. - 6 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 2).

072398 - SOU-Z 20000190 RIV CZ eng B
Kreidl, M.
What makes Inequalities Legitimate? An International Comparison. Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR 2000. - 49 s. - ( Sociologické texty. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1128; GA ČR(CZ) GA403/99/1129

072390 - SOU-Z 20000182 RIV CZ eng J
Kreidl, M. - Vlachová, K.
Rise and Decline of Right-Wing Extremism in the Czech Republic in the 1990s.
Czech Sociological Review, 8 [1] 69-92 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1129; GA ČR(CZ) GA403/99/1128

072388 - SOU-Z 20000180 CZ cze I
Krejčí, J.
Výzkumy typu General Social Survey v Evropě: BSA - British Social Attitudes. Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR. 2000. - 2 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 2).

072407 - SOU-Z 20000201 CZ cze I
Krejčí, J.
Projekt EuReporting: evropský systém sociálního zpravodajství a měření "welfare". Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2000. - 4 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 3).

089815 - SOU-Z 20023537 CZ cze/eng I
Krejčí, J. - Gatnar, L. - Kříž, M. - Soukup, P. - Tytko, V.
Katalog dat Sociologického datového archivu - Datacatalog of the Sociological Data. Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2000. - 239 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1128

080009 - SOU-Z 20013001 RIV CZ cze M
Krejčí, J. - Matějů, P.
Klasifikace sociálních tříd a statusu.
In: Nerovnosti, spravedlnost, politika. - (Ed. Matějů, P.; Vlachová, K.). - Praha, Slon 2000. - S. 374-382.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072370 - SOU-Z 20000161 CZ cze I
Křížková, A.
Statistika o ženách. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 2 s. - (Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

072371 - SOU-Z 20000162 CZ cze I
Křížková, A.
Právní instrumenty pro dosahování rovných příležitostí v EU a ČR. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 2 s. - (Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002

079866 - SOU-Z 20013016 CZ cze J
Křížková, A.
20. světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění.
Sociologický časopis, 36 [4] 506 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

079869 - SOU-Z 20013019 CZ cze J
Křížková, A.
Gender-rovné příležitosti-výzkum.
Sociologický časopis, 36 [4] 510-511 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

089800 - SOU-Z 20023522 CZ cze C
Křížková, A.
Postavení české ženy v partnerství a rodině 90. let.
In: Sborník ze seminářů "Kam kráčíš rodino?" "Žena a trh práce". - Praha, Český svaz žen 2000. - S. 31-36.
[Kam kráčíš rodino?. Praha (CZ), 99.09.16 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

089801 - SOU-Z 20023523 CZ cze J
Křížková, A.
Skloubení pracovních a rodinných závazků výsokoškolsky vzdělaných žen.
Sociální politika, 26 [6] 10-12 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072408 - SOU-Z 20000202 CZ cze N
Křížková, A. - Linková, M.
Gender(ový) diskurz.
Akademický bulletin, - [11] 16-18 (2000.11.07).

072378 - SOU-Z 20000169 CZ cze I
Linková, M.
Nenápadné popírání diskursu. Praha, Sociologický ústav 2000. - 2 s. - (Gender, rovné příležitost, výzkum. 1).

072380 - SOU-Z 20000172 CZ cze R
Linková, M.
[Recenze].
Rec.: Giddens,A.: Sociologie.
Sociologický časopis, 36 [2] 245-248 (2000).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

079858 - SOU-Z 20013006 CZ cze J
Linková, M. - Křížková, A.
Pojem gender v české společnosti devadesátých let.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 13 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072377 - SOU-Z 20000168 RIV CZ eng B
Lux, M.
The Housing Policy Changes and Housing Expenditures in the Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 58 s. - (Sociologické texty. 1).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004

072379 - SOU-Z 20000170 RIV CZ cze J
Lux, M.
Sociální nájemní bydlení v ČR ve světle komparativního srovnání.
Sociologický časopis, 36 [2] 157-180 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072402 - SOU-Z 20000196 CZ cze R
Lux, M.
Politika.
Rec.: Lord, P.: Politika.
Sociologický časopis, 36 [3] 359-363 (2000).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072413 - SOU-Z 20000097 RIV CZ eng J
Lux, M.
Changes in consumption of households during 1990-1997.
Czech Sociological Review, 8 [2] 233-253 (2000).

072421 - SOU-Z 20000105 RIV SE eng C
Lux, M.
Social Housing in the Czech Republic, Poland and Slovakia.
In: Housing in the 21st Century: Fragmentation and Reorientation. - Gavle, European Network for Housing Research 2000. - S. doplnit.
[Housing in the 21st Century: Fragmentation and Reorientation. Gavle (SE), 00.06.26-00.06.30]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS7028004

079860 - SOU-Z 20013008 CZ cze N
Lux, M.
Mají kam stoupat.
Euro, 3 [20] 46-47 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079861 - SOU-Z 20013009 CZ cze N
Lux, M.
Vznik sektoru sociálního bydlení má u nás zpoždění.
Hospodářské noviny, 28 [84] 10 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079867 - SOU-Z 20013017 CZ cze J
Lux, M.
Zpráva o mezinárodním semináři "Social Housing in Europe 2000".
Sociologický časopis, 36 [4] 507 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072420 - SOU-Z 20000104 RIV CZ cze B
Lux, M. - Burdová, P.
Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením. Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2000. - 91 s. - (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 2).

072339 - SOU-Z 20000130 CZ cze N
Machonin, P.
Stabilita politiky je nyní nezbytností.
Hospodářské noviny, 10 [22] 9 (00.02.01).

072340 - SOU-Z 20000131 CZ cze N
Machonin, P.
Ideologie a věcné problémy.
Právo, 10 [45] 6 (00.02.23).

072354 - SOU-Z 20000145 CZ cze N
Machonin, P.
Akademie zaručí objektivitu výzkumů.
Hospodářské noviny, 10 [97] 10 (00.05.19).

072394 - SOU-Z 20000186 RIV CZ eng M
Machonin, P.
Modernization Theory and the Czech Experience.
In: Economic and Social Changes in Czech Society after 1989. - Praha, Karolinum Press 2000. - S. 103-226.

072399 - SOU-Z 20000193 RIV CZ cze M
Machonin, P.
Teorie modernizace a česká zkušenost.
In: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). - Praha, The Carolinum Press 2000. - S. 97-218.

072403 - SOU-Z 20000197 CZ cze N
Machonin, P.
Mnoho lidí je ohrožených chudobou.
Ekonom, 44 [37] 20-22 (00.09.14).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170

072406 - SOU-Z 20000200 CZ cze N
Machonin, P.
Národní program a strategie.
Ekonom, týdeník Hospodářských novin, 44 [49] 22-25 (2000.12.07).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170

079864 - SOU-Z 20013014 CZ cze J
Machonin, P.
Spolupráce vlády a společenskovědních pracovníků.
Sociologický časopis, 36 [4] 497 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

079887 - SOU-Z 20013101 CZ cze I
Machonin, P.
Výzkum postojů obyvatelstva po volbách do krajských zastupitelstev v České republice. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 33 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079890 - SOU-Z 20013110 CZ cze N
Machonin, P.
Soubor o IVVM pokračuje.
Hospodářské noviny, 10 (00.07.25).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079891 - SOU-Z 20013112 CZ cze N
Machonin, P.
Naše společnosti se od západní moc neliší.
Lidové noviny, 11, 19-20 (00.05.06).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079920 - SOU-Z 20013116 CZ cze J
Machonin, P.
Za přítelem českých sociologů. Rozloučení s Róbertem Roškem.
Sociologický časopis, 36 [4] 493-494 (2000).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

079941 - SOU-Z 20013095 CZ cze N
Machonin, P.
"Třetí cesta" a společenská transformace.
Program 21, - [103] 1, 4 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

080010 - SOU-Z 20013108 RIV CZ cze M
Machonin, P.
Úspěchy a manka české modernizace devadesátých let.
In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Konvoj 2000. - S. 199-205.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079919 - SOU-Z 20013114 CZ cze J
Machonin, P. - Gatnar, L.
Sympozium Strukturální změny v postsocialistické střední Evropě a aktuální výzvy modernizace.
Sociologický časopis, 36 [4] 266-267 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072405 - SOU-Z 20000199 RIV CZ cze B
Machonin, P. - Gatnar, L. - Tuček, M.
Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999. Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2000. - 63 s. - (Sociologické texty. 6).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170

080000 - SOU-Z 20013111 RIV CZ cze M
Machonin, P. - Gatnar, L. - Tuček, M.
Vývoj sociální struktury české společnosti 1988-1999.
In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. - (Ed. Kučerová, S.). - Brno, Konvoj 2000. - S. 205-219.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072353 - SOU-Z 20000144 RIV GB eng M
Machonin, P. - Tuček, M.
Czech Republic: New Elites and Social Change.
In: Elites after State Socialism. - (Ed. Higley, J.; Lengyel, G.). - Lanham, Boulder, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2000. - S. 25-46.

080001 - SOU-Z 20013115 RIV CZ eng M
Machonin, P. - Tuček, M.
New Elites and Social Change.
In: Elites after State Socialism. Theories and Analysis. - New York, Rowman and Littlefield Publishers 2000. - S. 25-47.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072351 - SOU-Z 20000142 RIV DE ger M
Mansfeldová, Z. - Szabó, M.
Zivigesellschaft im Transformationsprozeb Ost-Mitteleuropas: Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei.
In: Systemwechsel 5. Zivilgesellschaft und Transformation. - Opladen, Leske + Budrich 2000. - S. 89-114.

072323 - SOU-Z 20000113 CZ cze N
Matějů, P.
Skleróza, nebo výsledek tiché dohody?
Mladá fronta Dnes, 11 [7] 6 (00.01.10).

072324 - SOU-Z 20000114 CZ cze N
Matějů, P.
Jsme netrpěliví, nebo jsme sešli z cesty?
Lidové noviny, 13 [7] 11 (00.01.10).

072325 - SOU-Z 20000115 CZ cze N
Matějů, P.
Přijímací testy a lidská práva.
Respekt, 11 [4] 20 (00.01.17).

072359 - SOU-Z 20000150 RIV CZ cze M
Matějů, P.
Subjektivní mobilita - rekonstrukce souvislostí mezi objektivním a subjektivním sociálním statusem.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 37-72.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072360 - SOU-Z 20000151 RIV CZ cze M
Matějů, P.
Peripetie vývoje a krystalizace střední třídy.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 73-100.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072363 - SOU-Z 20000154 RIV CZ cze M
Matějů, P.
Krystalizace norem distributivní spravedlnosti.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 145-190.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072358 - SOU-Z 20000149 RIV CZ cze M
Matějů, P. - Kreidl, M.
Obnova vnitřní konzistence sociálně-ekonomického statusu.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 17-36.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072367 - SOU-Z 20000158 RIV CZ cze M
Matějů, P. - Řeháková, B.
Proměny volebního chování sociálních tříd v letech 1992 - 1996.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 301-334.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072357 - SOU-Z 20000148 RIV CZ cze B
Matějů, P. - Vlachová, K.
Nerovnost, spravedlnost, politika. Praha, Slon 2000. - 402 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976; GA AV ČR(CZ) KSK3028601

072366 - SOU-Z 20000157 RIV CZ cze M
Matějů, P. - Vlachová, K.
Krystalizace politických postojů, politického spektra a role hodnot ve volebním rozhodování.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 253-300.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072372 - SOU-Z 20000163 CZ cze I
Rakušanová, P.
Rovné příležitosti na internetu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 1 s. - (Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1).

079868 - SOU-Z 20013018 CZ cze J
Rakušanová, P.
Sympozium "Civil Society Revisited".
Sociologický časopis, 36 [4] 508 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

079957 - SOU-Z 20013027 RIV CZ cze M
Roubal, O.
Odraz historických událostí česko-německého vztahu v pohraničí v životních příbězích obyvatele euroregionu Nisa.
In: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. - (Ed. Zich, F.). - Ústí nad Labem, Sociologický ústav AV ČR 2000. - S. 226-242.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/1420
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072342 - SOU-Z 20000133 RIV CZ cze J
Řeháková, B.
Jak vnímáme příjmové nerovnosti a jaké bychom je chtěli mít.
Sociologický časopis, 36 [1] 23-40 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1129
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072361 - SOU-Z 20000152 RIV CZ cze M
Řeháková, B.
Změny v toleranci k příjmovým nerovnostem.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 101-120.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072362 - SOU-Z 20000153 RIV CZ cze M
Řeháková, B.
Vývoj představ o spravedlivém příjmu.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 121-144.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072389 - SOU-Z 20000181 RIV CZ eng J
Řeháková, B.
The Early Parliamentary Elections of 1998: An Analysis of Voting Behaviour in Comparison to the Parliamentary Election of 1996.
Czech Sociological Review, 8 [1] 7-26 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GV403/96/K120

079948 - SOU-Z 20013022 RIV CZ cze J
Řeháková, B.
Nebojte se logistické regrese.
Sociologický časopis, 36 [4] 475-492 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1129
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072368 - SOU-Z 20000159 RIV CZ cze M
Řeháková, B. - Matějů, P.
Chování sociálních tříd v předčasných parlamentních volbách roku 1998.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 335-358.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072349 - SOU-Z 20000140 CZ cze I
Seidlová, A.
Postoj občanů k politice v roce 1968. Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2000. - 3 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 1).

072414 - SOU-Z 20000098 CZ cze I
Seidlová, A.
Výzkum poslanců a senátorů Parlamentu ČR. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 3 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 4).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/00/0747

079855 - SOU-Z 20013003 CZ cze J
Seidlová, A.
V čem jsou poslankyně jiné, než poslanci?
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 5-6 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079857 - SOU-Z 20013005 CZ cze J
Simerská, L. - Marksová-Tominová, M.
Nové závazky pro zlepšení postavení žen?
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 12 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072417 - SOU-Z 20000101 RIV CZ cze B
Simerská, L. - Smetáčková, I.
Pracovní a rodinná praxe mladých lékařek. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 63 s. - (Sociologické texty. 7).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/97/0586

072416 - SOU-Z 20000100 CZ cze I
Soukup, P.
ALLBUS, Německo. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 2 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 4).

072415 - SOU-Z 20000099 CZ cze I
Tuček, M.
Přehled výzkumů sociální struktury a mobility v ČR. Praha, Sociologický ústav AV ČR 2000. - 3 s. - (Informační bulletin Sociologického datového archivu. 4).

079856 - SOU-Z 20013004 CZ cze J
Tuček, M.
Sociální struktura a stratifikace mužů a žen na konci devadesátých let.
Gender, rovné příležitosti, výzkum, 1 [4] 10-11 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

072374 - SOU-Z 20000165 RIV CZ cze B
Tuček, M. - Friedlanderová, H.
Češi na prahu nového tisíciletí. Praha, Slon 2000. - 224 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0170

072344 - SOU-Z 20000135 RIV CZ cze J
Vajdová, Z.
Dráhy bydlení realizované prostřednictvím trhu.
Sociologický časopis, 36 [1] 57-66 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/96/0390
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072401 - SOU-Z 20000195 RIV CZ cze R
Vajdová, Z.
Economic Restructuring and Local Enviromental Management in the Czech Republic.
Rec.: Pavlínek, P.: Economic Restructurig and Local Enviromental Managemet in the Czech Republic.
Sociologický časopis, 36 [3] 349-353 (2000).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072423 - SOU-Z 20000107 CZ cze K
Vajdová, Z.
Názory občanů na reformu veřejné správy: prvních deset let.
In: Občanská společnost a regionální politika EU. - (Ed. Vomáčková, H.). - Ustí nad Labem, FSE UJEP 2000. - S. 319-326.
[Občanská společnost a regionální politika EU. Ustí nad Labem (CZ), 00.11.02-00.11.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA403/00/0319

072422 - SOU-Z 20000106 RIV HU eng M
Vajdová, Z. - Lacina, K.
Local Government in the Czech Republic.
In: Decentralization: Experiments and Reforms. - (Ed. Horváth, T.M.). - Budapest, Local Government and Public Servise Reform Initiative 2000. - S. 255-296.

072345 - SOU-Z 20000136 RIV CZ cze J
Vajdová, Z. - Musil, J.
Bude Evropa fungovat? Čtvrtá evropská sociologická konference 18.-21. srpna 1999.
Sociologický časopis, 36 [1] 120-122 (2000).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072385 - SOU-Z 20000177 RIV CZ eng B
Večerník, J.
Social Reporting in the Czech Republic since 1989: The Present State of the Art. Praha, Sociologický ústav Akademie věd České republiky 2000. - 42 s. - (EuReporting Working Paper. 11).

072392 - SOU-Z 20000184 CZ eng R
Večerník, J.
La grande conversion. Le destin des communistes en Europe de l'Est.
Rec.: Mink, G. - Szurek, J.: La grande conversion. Le destin des communistes en Europe de l'Est.
Czech Sociological Review, 8 [1] 122-124 (2000).

079991 - SOU-Z 20013011 RIV CZ cze J
Večerník, J. - Hraba, J. - McCutcheon, A. - Mullick, R.
Vzdělání, ekonomická zkušenost a reformy v České republice: podpora, nebo obavy?
Sociologický časopis, 36 [4] 415-430 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

072365 - SOU-Z 20000156 RIV CZ cze M
Vlachová, K.
Proměny české politické scény - strany a voliči.
In: Nerovnost, spravedlnost, politika. - Praha, Slon 2000. - S. 227-252.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/0976

072391 - SOU-Z 20000183 CZ eng R
Vlachová, K.
Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia.
Rec.: Novák, M.: Systémy politických stran.
Czech Sociological Review, 8 [1] 118-121 (2000).

072404 - SOU-Z 20000198 RIV CZ cze B
Vlachová, K.
Stranická identifikace v České republice. Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR 2000. - 33 s. - ( Sociologické texty. 5).
Grant: GA ČR(CZ) GA403/99/1129

079865 - SOU-Z 20013015 CZ cze J
Vlachová, K.
Konference "Střední třída, demokracie a prosperita".
Sociologický časopis, 36 [4] 498 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

079922 - SOU-Z 20013032 RIV US eng M
Vlachová, K.
Economic Justice in the Czech Republic, 1991-1995.
In: Marketing Democracy. Changing Opinion about Inequality and Politics in East Central Europe. - Lanham, Rowman and Littlefield Publishers 2000. - S. 45-77.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

079954 - SOU-Z 20013023 RIV CZ cze M
Zich, F.
Nositelé přeshraniční spolupráce a vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici.
In: Vytváření přeshraničního společenství na česko-německé hranici. - (Ed. Zich, F.). - Ústí nad Labem, Sociologický ústav 2000. - S. 15-45.
Grant: GA ČR(CZ) GA403/98/1420
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7028912

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11