ASEP

ÚGN - Ústav geoniky Ostrava

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

010417 - UGN-S 930068 NL eng C
Bláha, P. - Knejzlík, J.
Geoacoustic measurement on high artificial slopes.
In: Landslides. Proceedings of the 7th International Conference and Field Workshop on Landslides in Czech and Slovak Republics. - (Ed. Novosad, S.; Wagner, P.). - Rotterdam, Balkema 1993. - S. 137-142.
[Landslides. International Conference and Field Workshop (7.). Ostrava (CZ), 93.08.28-93.09.15]

010382 - UGN-S 930022 CZ cze/spa Z
Bláha, P. - Knejzlík, J. - Kaláb, Z. - Gruntorád, B.
Zpráva o geofyzikálních měřeních na hrázi "Presa de Pontillón do Castro - Pontevedra". Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - 24+27+49 s.

010409 - UGN-S 930060 DB eng J
Blaheta, R. - Kohut, R.
Inexacts Newton-like methods with application in elasto-plastic incremental analysis.
Institut für Angewandte Analysis und Stochastik - Report, - [5] 57-66 (1993).
[GAMM - Seminar on Multigrid-Methods. Gosen (DB), 92.09.21-92.09.25]

010423 - UGN-S 930075 sk cze Cx
Blaheta, R. - Kohut, R.
Efektivní iterační postupy pro řešení úloh elastoplasticity.
In: Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch. - Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky EU 1993. - S. 6-12.
[Algoritmy 93 /12./. Stará Lesná (SQ), 93.04.26-93.04.29]

010435 - UGN-S 930088 CZ eng J
Blaheta, R. - Kohut, R.
Efficient inexact Newton-like methods with application to problems of the deformation theory of plasticity.
Applications of Mathematics, 38 [6] 411-427 (1993).
[International Symposium on Numerical Analysis, Part II. Invited Section Lectures. Prague (CZ), 92.09.04-92.08.31]

010462 - UGN-S 930132 CZ cze Jx
Bucek, A. - Lacina, J.
Uzemni systemy ekologicke stability.
Veronica, 7 [zvlastni vydani] 1-47 (1993).

013444 - UGN-S 940021 CZ cze c
Buček, A. - Lacina, J.
Principy vymezování biogeografických regionů jako prostorových rámců pro navrhování územních systémů ekologické stability.
In: Geobiocenologický výzkum lesů, výsledky a aplikace poznatků. - (Ed. Štykar, J.). - Brno, VŠZ Brno 1993. - S. 74-77. - (Sborník referátů ze sympózia k 90. výročí narození prof. Aloise Zlatníka.).
[Sympózium k 90. výročí narození prof. Aloise Zlatníka. Lesnická a dřevařská fakulta VŠZ v Brně (CZ), 93]

010398 - UGN-S 930047 CZ cze C
Chmielová, M.
Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR.
In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 93-96.
[Česko-polská konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve (1.). Ostrava (CZ), 93.09.15-93.09.17]

010444 - UGN-S 930110 SE swe C
Czudek, T.
Nagra reliefformer och miljoaspekter pa Mahren och Schlesien
In: Ymer - (Ed. Ase, L. E.). - 1 vyd. Stockholm, Svenska Sallskapet for Antropologi och Geografi 1993. - S. 106-114. - ( Osteuropas Omvandling 113 113).

010446 - UGN-S 930112 CA eng J
Czudek, T.
Pleistocene Periglacial Structures and Landforms in Western Czechoslovakia
Permafrost and Periglacial Processes, 1993, 4 [1] 65-75 (1993).
[Impact factor: 0.852(99) 0.983(00) 0.807(01) 0,983(02) 1.210(03) ]

010447 - UGN-S 930113 CZ cze J
Czudek, T.
Zprava o geomorfologickem vyzkumu Poopavske niziny
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [2] 140-142 ( 1993).

010448 - UGN-S 930115 CZ cze R
Czudek, T.
L. Starkel a kol. Geografia Polski - srodowisko przyrodnicze. PWN Warszawa 1991, 670 s.
Rec.: Starkel, L. - a kol. / Geografia Polski / srodowisko przyrodnicze
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [1] 58-59 (1993).

010449 - UGN-S 930116 CZ cze R
Czudek, T.
World Atlas of Desertification. Edward Arnold. London - New York - Melbourne - Auckladns 1992.
Rec.: Arnold, E. / World Atlas of Desertification.
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [3] 207-208 ( 1993).

010450 - UGN-S 930117 CZ cze R
Czudek, T.
The Holocene [J. A. Matthews ed.]. Edward Arnold, London.
Rec.: Arnold, E. / The Holocene.
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [2] 144-144 ( 1993).

010451 - UGN-S 930118 CZ cze R
Czudek, T.
H. Hubrich: Landschaftsokologie - Eine Einfuhrung in die Grundbegriffe, Probleme und Methoden. Ernst Klett Verlag fur Wissen und Bildung, Stuttgart/Dresden 1992, 160 s.
Rec.: Hubrich, H. / Landschaftsokologie - Eine Einfuhrung in die Grundbegriffe, Probleme und Methoden.
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [2] 144-144 ( 1993).

010452 - UGN-S 930119 CZ cze R
Czudek, T.
E. A. Bryant: Natural Hazards. Cambridge University Press. Cambridge 1991, 294 str.
Rec.: Bryant, E. A. / Natural Hazards
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [2] 144-144 ( 1993).

010453 - UGN-S 930120 CZ cze R
Czudek, T.
R. P. Beckinsale - R. J. Chorley: The History of the Study of Landforms - or the Development of Geomorphology. Vol. 3, Routledge, London - New York 1991, 496 str.
Rec.: Beckinsale, R. P. - Chorley, R. J. / The History of the Study of Landforms - or the Development of Geomorphology.
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [2] 143-143 ( 1993).

010445 - UGN-S 930111 GB eng B
Czudek, T. - Jakal, J.
Geomorphology in Czechoslovakia
In: The evolution of Geomorphology - (Ed. Walker, H. J.; Grabau, W. E.). - Chichester, John Wiley & Sons Ltd. 1993. - S. 121-128.

010424 - UGN-S 930076 sk cze Cx
Dostál, Z.
Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh.
In: Algoritmy 93. Zborník prednášok 12. sympózia o algoritmoch. - Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky EU 1993. - S. 44-53.
[Algoritmy 93 /12./. Stará Lesná (SQ), 93.04.26-93.04.29]
Grant: IA31656

013443 - UGN-S 940018 CZ cze b
Dvořák, J. - Vlček, V.
Hydrologie Moravského krasu.
In: Moravský kras - Labyrint poznání. - (Ed. Musil, R. a kol.). - Adamov, Geoprogram, Mavel 1993. - S. 183-194.

010376 - UGN-S 930009 CZ cze C
Endel, K. - Schejbalová, B.
Možnosti využití odvodňování při dobývání pod detritem v OKR.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 91-94.

010443 - UGN-S 930109 CZ cze Bx
Götz, A. - Pokorný, J. - Vaishar, A.
Soubor kartogramu o zemedelstvi v okresech Ceske republiky Brno, Regiograph 1993. - 51 s.

010392 - UGN-S 930035 CZ cze C
Gruntorád, B.
Sběr a zpracování seismických dat na počítači PC.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 68-70.

010373 - UGN-S 930005 DB ger J
Hlaváč, L. - Foldyna, J. - Momber, A.
Das Schneiden von Gesteinen mit rotierenden Hochdruckwasserstrahlen.
Glückauf Forschungshefte, 54 [2] 58-62 (1993).

010405 - UGN-S 930054 PL cze C
Horák, J. - Hoch, I. - Sýkora, L. - Martinec, P.
Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A).
In: Geologia formacji weglonosnych Polski. - (Ed. Lipiarski, I.). - Kraków, AGH 1993. - S. 41-48.
[Geologia formacji weglonosnych Polski (16.). Kraków (PL), 93.03.30-93.03.31]

010439 - UGN-S 930104 CZ cze C
Hrádek, M.
Využití geomorfologických poznatků v seismologii.
In: Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí". - (Ed. Kalab, Z.). - Ostrava, UGN AV ČR 1993. - S. 56-60.
[Seismologie a životní prostředí. Ostrava (CZ), 93.05.11]

010440 - UGN-S 930105 CZ cze C
Hrádek, M.
Miocen a morfotektonika údolí Jihlavy.
In: Nove vysledky v terciéru Zapadnich Karpat. Sbornik referatu z 10. konference o mladsim tercieru. - (Ed. Hamršmíd, B.). - Hodonin, Moravske naftove doly 1993. - S. 67-81. - (Knihovnička zemniho plynu a nafty. 15).
[Konference o mladsim terciéru (10.). Brno (CZ), 92.04.27-92.04.29]

010436 - UGN-S 930101 CZ cze Z
Hrádek, M. - Ivan, A. - Kirchner, K. - Kříž, H. - Lacina, J. - Ondráček, S. - Quitt, E.
CHKO Žďárské vrchy. Problémy přírodního prostředí. Brno, UGN AV ČR 1993. - 45 s.

010437 - UGN-S 930102 CZ eng C
Hrádek, M. - Švehlík, R.
Dust Storms on the Bile Karpaty Mountains Piedmont, Moravia: Historical Analysis and Preliminary Study.
In: Aplication of direct and indirect data for the reconstruction of climate during the last two millenia. - (Ed. Růžičková, E.; Zeman, A.; Mirecki, J.). - Praha, GLU AV ČR 1993. - S. 80-87.
[PAGES. Brno (CZ), 92.06.00]

010458 - UGN-S 930127 CZ cze/eng C
Ivan, A.
Geomorfologie, morfotektonika a zemetreseni.
In: Seismologie a zivotni prostredi. - (Ed. Kalab, Z.). - Ostrava, UGN AV CR 1993. - S. 53-55.
[Seismologie a zivotni prostredi (narodni konference seismologu). Ostrava (CZ), 93.05.11]

010460 - UGN-S 930129 CZ cze/eng J
Ivan, A.
Relief krajiny jako soucast zivotniho prostredi a jeho narusovani clovekem.
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [3] 179-189 ( 1993).

010468 - UGN-S 930138 CZ eng C
Ivan, A.
Landslides on the slopes of Pavlov hills (Pavlovske vrchy).
In: Post Conference Tour Guide. - (Ed. Novosad, S.; Rybar, J.; Novosad, L.). - Praha, Novosad & Novosad 1993. - S. 1.3-1.4.
[Seventh international conference and field workshop on landslides in Czech and Slovak republics. Praha, Bratislava (CZ, SQ), 93.09.04-93.09.12]

010464 - UGN-S 930134 CZ cze Z
Ivan, A. - Kirchner, K. - Lacina, J. - Vlček, V.
Fyzickogeograficka charakteristika oblasti nadrze Boskovice jako podklad pro upresneni hranic pasma hygienicke ochrany a opatreni v povodi. (Ed. Lacina, Jan; Vlcek, Vladimir). - Brno, UGN AV CR Brno 1993. - 24 s.

010465 - UGN-S 930135 CZ cze Z
Ivan, A. - Kirchner, K. - Lacina, J. - Vlček, V.
Fyzickogeograficka charakteristika oblasti nadrze Letovice jako podklad pro ochranna opatreni. (Ed. Lacina, Jan; Vlcek, Vladimir). - Brno, UGN AV CR Brno 1993. - 21 s.

010463 - UGN-S 930133 CZ cze Z
Ivan, A. - Kříž, H. - Lacina, J. - Quitt, E. - Vlček, V. - Zapletalová, J.
Hodnoceni zadane varianty pruplavniho spojeni Viden - Hodonin (geoekologicke a environmentalni aspekty na uzemi CR). (Ed. Vlček, Vladimir). - Brno, UGN AV CR Brno 1993. - 25 s.

010399 - UGN-S 930048 CZ cze C
Kaláb, Z.
Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů). (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - 152 s.

010393 - UGN-S 930036 CZ cze C
Kaláb, Z. - Bláha, P.
Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 71-84.

010420 - UGN-S 930072 CZ eng J
Kaláb, Z. - Bubíková, L.
Typová analýza geofyzikálních dat.
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. hornicko - geologická, 39 [1] 53-61 (1993).

010380 - UGN-S 930013 CZ cze C
Kaláb, Z. - Knejzlík, J.
Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 211-216.
Grant: GA105/93/2409

010389 - UGN-S 930032 CZ cze C
Kaláb, Z. - Müller, K.
Seismologie a životní prostředí.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 9-14.
[Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. Ostrava (CZ), 93.05.11]

010394 - UGN-S 930037 CZ cze C
Kaláb, Z. - Veselá, V.
Registrace seismických jevů z OKR ve frenštátské oblasti.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 111-119.

010438 - UGN-S 930103 CZ cze J
Kirchner, K.
Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky.
Sborník České geografické společnosti, 98 [1] 13-23 (1993).

010455 - UGN-S 930122 CZ cze Z
Kirchner, K.
Geomorfologicke charakteristiky vyznamnych lokalit na Morave. Dilci vyzkumna zprava. 1 - Brno, UGN Brno 1993. - 12 s.

010459 - UGN-S 930128 CZ cze Z
Kirchner, K. - Ivan, A.
Geomorfologicka inventarizace vybranych tvaru reliefu v Narodnim parku Podyji. Brno, UGN AV CR Brno 1993. - 18 s.

011609 - UGN-S 930151 CZ cze Z
Kirchner, K. - Ivan, A.
Geomorfologické problémy reliéfu Národního parku Podyjí. Brno, ÚGN Brno 1993. - 28 s.

010457 - UGN-S 930124 CZ cze C
Kirchner, K. - Lozek, V. - Vasatko, J.
K poznani malakocenoz nekterych geomorfologickych jednotek CHKO Zelezne hory.
In: Sbornik referatu z konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory. - (Ed. Barta, F.). - Hermanuv Mestec, Sprava CHKO Zelezne hory, vydal Leknin 1993. - S. 22-27.
[Konference k 1. vyroci vyhlaseni CHKO Zelezne hory. Sec u Chrudimi (CZ), 92.05.21-92.05.22]

010456 - UGN-S 930123 PL eng C
Kirchner, K. - Novacek, V.
Landscape research near the town of Hodonin (the Morava river floodplain, Southern Morava).
In: Landscape research and its applications in environmental management. - Warszawa, Faculty of Geography and Regional Studies University of Warszaw and Polish Association for Landscape Ecology 1993. - S. -.
[1th Conference of International IALE Working Group "Landscape Sznthesis" Landscape research and its applications in environmental management. Warszawa (PL), 93.10.06-93.10.09]

011610 - UGN-S 930152 AT eng C
Kirchner, K. - Nováček, V.
Development of the Morava River Bed near the Town of Strážnice (Southern Moravia).
In: Remote Sensing and Global Environmental Change. Tools for Sustainable Development. Summaries. - Graz, - 1993. - S. 102.
[International Symposium Remote Sensing and Global Environmental Change /25./. Graz (AT), 93.04.04-93.04.08]

010391 - UGN-S 930034 CZ cze C
Knejzlík, J.
Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 61-67.

010427 - UGN-S 930080 CZ cze Bx
Kohut, R. - Slíva, J.
Uživatelský popis systému GEM 22C. Program pro grafické zpracování výstupních dat v systému GEM 22. Verze 1.0. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - 33 s.

010406 - UGN-S 930056 sk eng C
Kolcun, A.
Interactive Computer Graphics in Pre-processing for the Finite Element Analysis.
In: Computer Graphics 93. - Bratislava, Comenius University 1993. - S. 121-126.
[Computer Graphics 93 (5.). Budmerice (SQ), 93.06.02-93.06.04]

010426 - UGN-S 930078 CZ sla Bx
Kolcun, A.
Funkcionálne systémy. Učební texty ke kurzu - základy teoretické informatiky. Ostrava, Ostravská univerzita 1993. - 28 s.

010425 - UGN-S 930077 sk sla Cx
Kolcun, A. - Blaheta, R. - Kohut, R. - Jakl, O.
Kompozičné techniky v metóde konečných prvkov.
In: MICRO CAD-SYSTEM 93. Application of Computer assisted Methods in technical Practice. Proceedings of the International Scientific Conference. - I/5 Special section of the Faculty of Mechanical Engineering. - Košice, DT ZSVTS 1993. - S. 126.
[MICRO CAD-SYSTEM 93. Košice (SQ), 93.11.09-93.11.10]

011611 - UGN-S 930153 AT eng C
Kolejka, J. - Nováček, V.
Evaluation of changes in the environment in military training areas.
In: 25 th international symposium remote sensing and global environmental change. - Graz, - 1993. - S. 255.
[International symposium remote sensing and global environmental change. Tools for Sustainable Development /25./. Graz (AT), 93.04.04-93.04.08]

010402 - UGN-S 930051 CZ cze C
Konečný, P.
Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin.
In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 79-83.

010375 - UGN-S 930008 CZ cze C
Konečný, P.
Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 12-13.
Grant: IA31609

010390 - UGN-S 930033 CZ cze C
Konečný, P.
Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 15-24.
Grant: IA31609RR/118/93

010461 - UGN-S 930130 CZ cze J
Koželuh, M.
Mapovani vyuziti pudy z druzicovych snimku.
Sbornik Ceske geograficke spolecnosti, 1993, 98 [3] 170-178 ( 1993).

010397 - UGN-S 930045 CA eng C
Kožušníková, A.
Character of coal fracturing in triaxial compression Tests.
In: International Conference on Coal Science. - 1 Poster Sessions. - (Ed. Michaelian, K.H.). - Devon, International Conference on Coal Science 1993. - S. 363-366.
[International Conference on Coal Science (7.). Banff (CA), 93.09.12-93.09.17]

010401 - UGN-S 930050 CZ cze C
Kožušníková, A.
Sedimenty s různým podílem uhelné hmoty z hlediska mikrotextury a složení uhelné hmoty.
In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 21-26.

013447 - UGN-S 940111 SK cze C
Kožušníková, A.
Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve).
In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. - 5 - (Ed. Túnyi, I.). - Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV 1993. - S. 19-22.
[Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike /5./. Bratislava (SK), 93.06.28-93.06.29]

010413 - UGN-S 930064 DB eng J
Kožušníková, A. - Martinec, P. - Poláček, J.
Roofing slates - their petrology of petrofabric and physical properties.
Annales Geophysicae - supplement. Solid Earth Geophysics and Natural Hazards, 11, [-] C22 (1993).

010434 - UGN-S 930087 sk eng J
Krs, M. - Krsová, M. - Martinec, P. - Pruner, P.
Palaeomagnetism of the Carboniferous and variegated layers of the Moravian-Silesian region.
Geologica Carpathica, 44 [5] 301-314 (1993).
[Impact factor: 0.000(96) 0.271(97) 0.273(98) 0.486(99) ]

011607 - UGN-S 930149 CZ cze C
Kříž, H.
Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách.
In: Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách". - (Ed. Churáček, J.; Dressler, M.). - Pardubice, VŠ chemicko-technologická Pardubice 1993. - S. 104-109.
[Celostátní seminář "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách" (5.). Pardubice (CZ), 92.11.17-92.11.19]

011606 - UGN-S 930148 CZ cze C
Kříž, H. - Čúzová, K.
Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě.
In: Conference Proceedings Toxic Organic Compouds in the Environment. - (Ed. Holoubek, I.). - Brno, Masarykova Universita Brno 1993. - S. 277-281.
[Toxic Organic Coumpouds in the Environment. Znojmo (CZ), 93.04.01-93.04.03]

011605 - UGN-S 930147 CZ cze Z
Kříž, H. - Čúzová, K. - Zálešáková, D.
Ochrana zdrojů mělkých podzemních vod v údolních nivách před negativními vlivyvodních toků na jejich vydatnost a zejména jakost vody. Brno, ÚGN Brno 1993. - 19 s.

011604 - UGN-S 930146 CZ cze Z
Kříž, H. - Hrádek, M. - Kirchner, K. - Lacina, J. - Quitt, E. - Vlček, V.
Vymezení environmentálně citlivých oblastí a oblastí environmentální degradace v povodí Moravy. Brno, ÚGN Brno 1993. - 23 + 5 map s.

011608 - UGN-S 930150 PL cze C
Kříž, H. - Zálešáková, D.
Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách.
In: Sbornik referatu VI Konferencje naukowej "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i poziemnych". - (Ed. Burchard, J.). - Lódz, Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego 1993. - S. 47-49.
[Konferencja naukowa "Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzniowych i podziemnych"/6./. Lódz (PL), 93.09.16-93.09.18]

010411 - UGN-S 930062 CZ cze C
Kula, P.
Identifikace a stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí reakční plynové chromatografie.
In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek. - Ostrava, Vysoká škola báňská 1993. - S. 13.
[Ekotrend 93. Ostrava (CZ), 93.06.08-93.06.09]

010407 - UGN-S 930057 CZ cze J
Kula, P. - Navrátilová, Z.
Uhlíkové plastové elektrody modifikované solemi kovů.
Chemické listy - supplementum, 87 [9a] 260-261 (1993).
[Sjezd chemických společností. Olomouc (CZ), 93.09.13-93.09.16]
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

010415 - UGN-S 930066 CZ cze C
Kumpera, O. - Martinec, P.
Vývoj sedimentů karbonského akrečního klínu moravskoslezské pánve.
In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 125-166.

010467 - UGN-S 930137 CZ eng C
Lacina, J. - Vlček, V.
Geological Problems in the Area of the Palava Biospherie Reserve.
In: Post Conference Tour Guide. - (Ed. Novosad, S.; Rybar, J.; Novosad, L.). - Praha, Novosad & Novosad 1993. - S. 1.1-1.3.
[Seventh International Conference and Field Workshop on Landslides in Czech and Slovak Republics. Praha, Bratislava (CZ, SQ), 93.09.04-93.09.12]

010466 - UGN-S 930136 CZ cze Z
Lacina, J. - Vlček, V. - Ivan, A. - Kirchner, K. - Koželuh, M.
Studie revitalizace vodniho dila Terlicko - horni nadrz (vzbrane geograficke a geoekologicke podklady). (Ed. Lacina, Jan; Vlcek, Vladimir). - Brno, UGN AV CR Brno 1993. - 21 s.

010412 - UGN-S 930063 CZ cze C
Leško, J. - Chmielová, M. - Janušová, H.
Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy.
In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek. - Ostrava, Vysoká škola báňská 1993. - S. 17-18.

010400 - UGN-S 930049 CZ cze C
Martinec, P.
Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - 185 s.

010403 - UGN-S 930052 CZ cze C
Martinec, P.
Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií.
In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 85-92.

010404 - UGN-S 930053 CZ cze C
Martinec, P. - Dopita, M.
Valouny hornin uzavřené ve slojích hornoslezské pánve.
In: Sborník referátů 1. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve. - (Ed. Martinec, P.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 167-178.

010370 - UGN-S 930001 CZ cze C
Martinec, P. - Krs, M. - Krsová, M. - Pruner, P.
Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia.
In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK. - (Ed. Opluštil, S.; Pešek, J.; Vízdal, P.). - Praha, Univerzita Karlova 1993. - S. 131-134.
[Uhelně geologická konference /7./. Praha (CZ), 93.01.26-93.01.28]

010414 - UGN-S 930065 DB eng J
Martinec, P. - Poláček, J. - Švec, J.
Petrofabric analysis and anisotropy of physical properties of mica schist.
Annales Geophysicae - supplement. Solid Earth Geophysics and Natural Hazards, 11, [-] C22 (1993).

010371 - UGN-S 930002 CZ cze C
Martinec, P. - Sýkora, L.
Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve.
In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK. - (Ed. Opluštil, S.; Pešek, J.; Vízdal, P.). - Praha, Univerzita Karlova 1993. - S. 135-142.

010470 - UGN-S 930140 CZ cze J
Munzar, J.
Zivelne katastrofy atmosferickeho puvodu.
Zivotne prostredie, 1993, 27 [2] 79-82 (1993).

010471 - UGN-S 930141 CZ cze Jx
Munzar, J.
Leto je kdyz...
Rovnost, Magazin RT, - [29] 5-5 (93.07.23.).

010472 - UGN-S 930142 ru rus C
Munzar, J.
Issledovanije klimata istoriceskogo proslogo v Cechoslovakii.
In: Materialy meteorologiceskich issledovanij, No. 15: Problemy klimata. - (Ed. Krenke, A. N.). - Moskva, Rossijskaja Akademija nauk 1993. - S. 122-125.

010473 - UGN-S 930143 sk cze Cx
Munzar, J.
Pocatky fyziky atmosfery v dobe Komenskeho.
In: X. Zbornik dejin fyziky, CESDEF `92, 22. - 25. 9. 1992 Slapanice u Brna - (Ed. Chrapan, J.; Tokarikova, E.). - Liptovsky Mikulas, Vysoka vojenska technicka skola Liptovsky Mikulas 1993. - S. 189-195. - (Zbornik dejin fyziky, c. 10.).
[CESDEF `93 - Celostatni seminar dejin fyziky. Slapanice u Brna (CZ) , 92.09.22-92.09.25]

010474 - UGN-S 930144 sk eng C
Munzar, J.
New knowledge on the meteorological measurements performed in Eastern Slovakia in the 18th and 19th centuries.
In: Sixteenth Internationa Conference on Carpathian Meteorology, Proceedings. - (Ed. Zavodska, E.). - Bratislava, Geophysical Institute of Slovak Academy of Sciences 1993. - S. 9-14.
[Sixteenth International Conference on Carpathian Meteorology. Smolenice (SQ), 93.10.04-93.10.08]

010469 - UGN-S 930139 CZ cze/sla/eng/rus/ger/fre B
Munzar, J. - In,
Meteorologicky slovnik vykladovy a terminologicky. (Ed. Krska, K.; Munzar, J.; Sobisek, B.). - Praha, Academia, Ministerstvo zivotniho prostredi CR 1993. - 594 s.

010381 - UGN-S 930014 NL eng J
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Modified carbon paste electrodes for the study of metal-humic substances complexation.
Analytica Chimica Acta, 273 [1-2] 305-311 (1993).
Grant: IA316104
[Impact factor:2.033(92) 1.734(93) 1.696(94) 1.887(95) 1.874(96) 1.778(97) 1.692(98) 1.894(99) 1.849(00) 2.073(01) 2,114(02) 2.210(03) ]

010408 - UGN-S 930058 CZ cze J
Navrátilová, Z. - Kula, P.
Komplexotvorné reakce huminových látek s kovy.
Chemické listy - supplementum, 87 [9a] 261 (1993).
Grant: IA316104
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

010441 - UGN-S 930106 CZ cze Z
Nováček, V. (Ed.)
Evidence stavu a geograficke hodnoceni biotopu Ceske republiky. Brno, GGU AV ČR 1993. - 44 s.

010386 - UGN-S 930028 CZ cze Jx
Novák, V.
Bude fuzzy logika průlomem v počítačové technologii?
Elektronika, - [8] 4-7 (1993).

010387 - UGN-S 930030 KR eng C
Novák, V.
Fuzzy Logic and Fuzzy Control.
In: Fuzzy Theory and Fuzzy Control. - (Ed. Novák, V.). - Tajeon, Korea Advanced Institute for Science and Technology 1993. - S. 46-98.
[Summer School in Computer 93. Tajeon (KR), 93.07.12-93.07.14]
Grant: IA216101

010388 - UGN-S 930031 KR eng C
Novák, V.
A Formalized Integrated Theory of Fuzzy Logic.
In: Fifth International Fuzzy Systems Association World Congress 93. - 1 - Seoul, The Korea Fuzzy Mathematics and Systems Society 1993. - S. 399-402.
[International Fuzzy Systems Association World Congress 93 /5./. Seoul (KR), 93.07.04-93.07.09]
Grant: IA216101

010429 - UGN-S 930082 IT eng C
Novák, V.
Design and Tuning of Linguistic Descriptions for LFLC.
In: 3rd International Workshop CIFT 93. Pre-proceedings. - Trento, Dipartmento di Informatica e Studi Aziendali 1993. - S. 1-4.
[International Workshop CIFT 93 /3./. Roncegno (IT), 93.06.03-93.06.04]
Grant: IA216101

010431 - UGN-S 930084 FR eng J
Novák, V.
Linguistics and Fuzzy Control.
Busefal, - [55] 87-94 (1993).
Grant: IA216101

010432 - UGN-S 930085 AT eng C
Novák, V.
Simple formulas in fuzzy logic.
In: 15th Linz Seminar on Fuzzy set Theory. Applications of Mathematics to Fuzzy Logic. - (Ed. Klement, E.P.). - Linz, J.Kepler Universität 1993. - S. 14-15.
[Linz Seminar on Fuzzy set Theory /15./. Linz (AT), 93.09.15-93.09.19]
Grant: IA216101

010433 - UGN-S 930086 FI eng Cx
Novák, V.
Logical Aspect in Fuzzy Control.
In: MEPP 93. International Seminar on Diagnostics and Control through Neural. Interpretations of Fuzzy Sets. Proceedings. - 2 - Turku, Abo Akademi University 1993. - S. -.
[MEPP 93 - International Seminar on Diagnostics and Control through Neural.. Mariehamn (FI), 93.06.14-93.06.18]
Grant: IA216101

010377 - UGN-S 930010 CZ cze C
Rakowski, Z.
Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 182-184.
Grant: GA205/93/2089IA31615

010384 - UGN-S 930024 CZ cze C
Rambouský, Z. - Sosnovec, L.
Aparatura pro měření síly a deformace při jednoosém zatěžování za mezí pevnosti.
In: Experimentální analýza napětí 93. Sborník přednášek. - Praha, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR 1993. - S. 255-258.
[Experimentální analýza napětí 93 /31./. Měřín (CZ), 93.05.25-93.05.27]

013448 - UGN-S 940112 SK cze C
Rambouský, Z. - Sosnovec, L.
Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti.
In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. - 5 - (Ed. Túnyi, I.). - Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV 1993. - S. 6-9.
[Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike /5./. Bratislava (SK), 93.06.28-93.06.29]

010372 - UGN-S 930003 CZ cze C
Rapantová, N. - Martinec, P.
Metodika studia příčin indukované seismicity v OKR.
In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK. - (Ed. Opluštil, S.; Pešek, J.; Vízdal, P.). - Praha, Univerzita Karlova 1993. - S. 171-176.
Grant: GA105/93/2409

013449 - UGN-S 940113 SK cze C
Skotnica, M.
Kompenzace setrvačných vlastností kalorimetru se zaměřením na Seteram C 80.
In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. - 5 - (Ed. Túnyi, I.). - Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV 1993. - S. 48-51.
[Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike /5./. Bratislava (SK), 93.06.28-93.06.29]

010430 - UGN-S 930083 CZ cze Bx
Slíva, J.-U.-S. - Kolcun, A. - Malík, J.
Uživatelský popis systému GEMIN. Program pro grafické zadávání vstupních dat v systému GEM 22. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - 30 s.

010418 - UGN-S 930070 CZ cze C
Sochor, T.
Vyhodnocení stavu porušení pomocí maker v ANSYSu 4.4 A.
In: 1. ANSYS Users'Meeting. - Brno, SVS FEM 1993. - S. 73-78.
[ANSYS Users'Meeting (1.). Brno (CZ), 93.11.10]
Grant: IA31654

010419 - UGN-S 930071 DB eng C
Sochor, T.
Simple Evaluation of the State of Disintegration Using Macros in ANSYS 4.4 A.
In: CAD - FEM Users'Meeting 93. - München, CAD - FEM GmBH 1993. - S. 10 (1-4).
[CAD - FEM UsersMeeting (11.). Bamberg (DB), 93.10.27-93.10.29]
Grant: IA31654

010395 - UGN-S 930038 CZ cze C
Staš, L.
Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 140-145.

013450 - UGN-S 940114 SK cze C
Staš, L.
Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla.
In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. - 5 - (Ed. Túnyi, I.). - Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV 1993. - S. 61-64.
[Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike /5./. Bratislava (SK), 93.06.28-93.06.29]

013451 - UGN-S 940115 SK cze C
Staš, L.
Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků.
In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. - 5 - (Ed. Túnyi, I.). - Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV 1993. - S. 57-60.
[Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike /5./. Bratislava (SK), 93.06.28-93.06.29]

010421 - UGN-S 930073 CZ cze J
Taraba, B.
Význam nízkoteplotních oxidačních procesů jako zdroje tepla ve stěnových porubech a dobývacích komorách uhelných dolů.
Uhlí - rudy, 41 [11/2] 354-357 (1993).

010410 - UGN-S 930061 US eng C
Taraba, B. - Taufer, A.
Thermovision as a tool of early detection of spontaneous heating of coal in mine openings.
In: Proceedings of the 6th US Mine ventilation symposium. - (Ed. Bhaskar, R.). - Littleton, Society for Mining, Metallurgy and Exploration 1993. - S. 501-504.
[US Mine ventilation symposium (6.). Salt Lake City (US), 93.06.21-93.06.23]

010378 - UGN-S 930011 CZ cze C
Taufer, A. - Michalec, Z. - Chrobáček, K.
Matematický model proudění v důlní větrní síti.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 195-197.

010442 - UGN-S 930108 PL eng C
Vaishar, A.
Changes in Intravilans of Moravian Towns at the Beginning of the Transition.
In: Challenges and Choices in Physical Planning and Development - Central and Eastern Europe in the Nineties - Warszawa, Towarzystwo urbanistow polskich 1993. - S. 88-89.
[TUP International Congress 1993. Warszawa (PL), 93.06.13-93.06.16]

010454 - UGN-S 930121 CZ cze J
Vaishar, A.
Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech.
Uzemni planovani a urbanismus, 1993, 20 [5] 281-282 (1993).

013445 - UGN-S 940035 SI eng C
Vaishar, A.
Ethnic, Religious and Social Problems of Frontier Districts in the Czech Republic.
In: Geografija in narodnosti. - (Ed. Gosar, A.). - Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani 1993. - S. 167-177. - ( Geographica Slovenica 24).
[Geography and Ethnicity. Ljubljana (SI), 93.09.08-93.09.11]

013446 - UGN-S 940038 CZ eng J
Vaishar, A.
Human Impact on Natural Environment.
Moravian Geographical Reports, 1 [1-2] 32-38 (1993).

010379 - UGN-S 930012 CZ cze C
Vala, M.
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 198-200.

010385 - UGN-S 930025 CZ cze J
Vala, M.
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot.
Uhlí-rudy, 41 [6] 194-196 (1993).

013452 - UGN-S 940116 SK cze C
Vala, M.
Měření vybraných fyzikálních veličin při procesu rozpojování hornin vysokotlakým vodním paprskem.
In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. - 5 - (Ed. Túnyi, I.). - Bratislava, Geofyzikálny ústav SAV 1993. - S. 2-5.
[Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike /5./. Bratislava (SK), 93.06.28-93.06.29]
Grant: IA31655

010374 - UGN-S 930007 CZ cze C
Vašek, J.
Rozpojování hornin řeznými nástroji.
In: Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. - 1 - Ostrava, ČSVTS 1993. - S. 201-205.
[Hornická Ostrava 93. Ostrava (CZ), 93.04.19-93.04.22]
Grant: IA31655

010383 - UGN-S 930023 CZ cze C
Vašek, J.
Vodní paprsek v procesu rozpojování betonu a hornin.
In: Sanace betonových konstrukcí a podlah. - Brno, Sdružení pro sanaci betonových konstrukcí 1993. - S. 206-213.
[Sanace betonových konstrukcí a podlah /3./. Brno (CZ), -]
Grant: IA31655

013453 - UGN-S 940129 YU cze C
Vašek, J. - Gondek, H.
Výzkum mechanismu rozpojování materiálu vysokotlakým vodním paprskem v HOÚ ČSAV a VŠB Ostrava.
In: Trendovi razvoja rudničkog transporta i izvoza. Zbornik radova. - Beograd, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1993. - S. 145-150.
[Meždunarodno savetovanje o transportu i izvozu u rudnicima /2./. Beograd (YU), 93.11.08-93.11.09]
Grant: IA31655

010422 - UGN-S 930074 US eng C
Vašek, J. - Martinec, P. - Foldyna, J. - Hlaváč, L.
Influence of properties of Garnet on cutting process.
In: Proceedings of the 7th American Water Jet Conference. - 1 - (Ed. Hashish, M.). - St.Louis, Water Jet Technology Association 1993. - S. 375-387.
[American Water Jet Conference /7./. Seattle - Washington (US), 93.08.28-93.08.31]
Grant: IA31654

010416 - UGN-S 930067 CZ cze C
Vašek, J. - Martinec, P. - Hlaváč, L.
Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí.
In: Ekotrend 93. Sborník anotací přednášek. - Ostrava, Vysoká škola báňská 1993. - S. 27-28.

010428 - UGN-S 930081 CZ cze Bx
Vávrová, J.
Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB. Ostrava, Vysoká škola báňská 1993. - 38+12 s.

010396 - UGN-S 930039 CZ cze C
Veselá, V.
Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu.
In: Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/. - (Ed. Kaláb, Z.). - Ostrava, Ústav geoniky AV ČR 1993. - S. 146-152.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11