ASEP

OÚ - Orientální ústav

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

067146 - OU-W 990035 CZ cze K
Ando, V.
Filozofické principy tradiční čínské mediciny.
In: Sborník semináře "Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny". - Praha, Institut tropického a subtropického zemědělství, ČZU 1997. - S. 5-15.
[Léčivé rostliny trdiční čínské medicíny. Praha (CZ), 96.10.02]

067147 - OU-W 990040 RIV CZ cze B
Ando, V.
Klasická čínská medicína. Základy teorie 1. 3 vyd. Hradec Králové, Svítání 1997. - 389 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0021704

067148 - OU-W 990042 RIV CZ cze B
Ando, V.
Klasická čínská medicína. Základy teorie 3. 3 vyd. Hradec Králové, Svítání 1997. - 267 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA921401

040342 - OU-W 970004 CZ cze J
Chaloupka, D.
Japonci v Paříži 1.: Kiyoshi Hasegawa.
Nový Orient, 52 [2] 70-73 (1997).

040352 - OU-W 970030 CZ eng R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: Ferioli, P. - Fiandra, E. - Fissore, G. - Frangipane, M. / Archives before Writing. Proceedings of the International Colloquium, Oriolo Romano, October 23-25, 1991.
Archív orientální, 65 [1] 126-128 (1997).

042521 - OU-W 970062 CZ cze J
Charvát, P.
Od nedohledna do nedohledna: Vnímání času v civilizacích starověké Mezopotámie.
Archeologické rozhledy, 49, [-] 274-277 (1997).

042522 - OU-W 970064 CZ cze R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: Ferioli, P. - Fiandra, E. - Fissore, G.G. - Frangipane, M. / Archives before Writings.
Archív orientální, 65 [1] 126-128 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92101

042523 - OU-W 970065 IT ger J
Charvát, P.
Awaren, Slawen und - Römer: Antikes Kulturgut im Frühmittelalter Mährens.
Civis - Studi e testi, 21, [-] 15-24 (1997).

042524 - OU-W 970066 CZ eng R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: Müller-Karpe, M. / Metallgefässe im Iraq I.
Archív orientální, 65 [1] 134-136 (1997).

042525 - OU-W 970067 CZ eng R
Charvát, P.
[Recenze].
Rec.: Profantová, N. / Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen.
Archív orientální, 65 [2] 224-226 (1997).

045694 - OU-W 970090 CZ cze B
Charvát, P.
Země svobodných a domov statečných - (Krajina pravěkého Předního východu jako prostor sociální diferenciace).
In: Krajina v dějinách člověka. - Praha, Česká orientalistická společnost 1997. - S. 9-17.

045695 - OU-W 970091 CZ cze B
Charvát, P.
Hrady v podlesí: Středověké Vreclavsko do roku 1300.
In: Pomezí Čech a Moravy. - (Ed. Skřivánek, M.). - Litomyšl, Státní okresní archív Svitavy se sídlem v Litomyšli 1997. - S. 7-42.

067145 - OU-W 990021 RIV CZ eng B
Charvát, P.
On people, signs and states - Spotlights on Sumerian Society, c. 3500-2500 B.C. (Ed. Charvát, P.). - Praha, Orientální ústav AVČR 1997. - 117 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA92101; GA AV ČR(CZ) IAE9021701

067150 - OU-W 990058 RIV CZ cze M
Hruška, B.
Předmluva.
In: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. - (Ed. Hruška, B.). - Praha, Vyšehrad 1997. - S. 11-19.

067151 - OU-W 990059 RIV CZ cze M
Hruška, B.
Sumer.
In: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. - (Ed. Hruška, B.). - Praha, Vyšehrad 1997. - S. 36-64.

045696 - OU-W 970092 CZ eng B
Hřebíček, L.
Lectures on Text Theory. Prague, Oriental Institute 1997. - 191 s.
Grant: GA ČR(CZ) Increasing Text 405/95/0012GA405/95/0012

045697 - OU-W 970093 CZ cze J
Hřebíček, L.
Význam v poetice, mystice a jinde.
Nový Orient, 52 [9] 352-354 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) Rostoucí text 405/95/0012

046071 - OU-W 970122 NL eng J
Hřebíček, L.
Persistence and Other Aspects of Sentence - Length Series.
Journal of Quantitative Linguistics, 4 [1-3] 103-109 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) "Rostoucí text" 405-95-0012

055377 - OU-W 980008 NL eng J
Hřebíček, L.
Persistence and Other Aspects of Sentence - Length Series.
Journal of Quantitative Lingustics., 4 [1-3] 103-109 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) GAČR "Rostoucí text" 405-95-0012

042538 - OU-W 970081 CZ cze B
Hulec, O.
Dějiny jižní Afriky. Praha, Lidové nakladatelství 1997. - 345 s.

042539 - OU-W 970082 CZ cze B
Jiroušková, J.
Ptáček, matka a dítě.
In: Nigeria. - (Ed. Libický, A.). - Praha, Společnost přátel Afriky 1997. - S. 19-20.

042540 - OU-W 970083 CZ cze J
Jiroušková, J.
Proč lidé mluví různými jazyky? Proč pavouci tkají sítě v tmavých rozích?
Nový Orient, 52 [2] 2-5 (1997).

042541 - OU-W 970084 CZ cze J
Jiroušková, J.
Ndžoja - nejvýznamnější panovník Bamunu.
Nový Orient, 52 [3] 90-94 (1997).

042542 - OU-W 970085 CZ cze Jx
Jiroušková, J.
Činnosti katolických misií v bývalých portugalských koloniích do konce 19. století.
Bulletin společnosti přátel Afriky, - [3] 20-23 (1997).

040357 - OU-W 970039 CZ cze Jx
Kolmaš, J.
Řeč profesora Jaroslava Průška na rozloučenou s Orientálním ústavem (přednesená dne 11. března 1971).
Nový Orient, 52 [3] 120 (1997).

040358 - OU-W 970040 CZ cze Jx
Kolmaš, J.
Barmská disidentka čestnou doktorkou Karlovy univerzity.
Nový Orient, 52 [3] 84-85 (1997).

042544 - OU-W 970087 CZ cze J
Kolmaš, J.
Překládání buddhistických súter: Fenomén sociokulturního přenosu.
Nový Orient, 52 [2] 64-67 (1997).

046065 - OU-W 970106 CZ cze B
Kolmaš, J.
Tibet.
In: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. - Praha, Vyšehrad 1997. - S. 327-350.

055378 - OU-W 980014 CZ cze J
Kolmaš, J.
Mumifikování po tibetsku.
Univerzitní noviny. List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. (Brno), 4 [12] 32-34 (1997).

042545 - OU-W 970088 CZ cze B
Kolmaš, J. - Vaniš, J. - Sís, V. - Kvaerne, P.
Vzpomínka na Tibet. Praha, Nakladatelství Práh 1997. - 160 s.

042546 - OU-W 970089 NO eng B
Kolmaš, J. - Vaniš, J. - Sís, V. - Kvaerne, P.
Recalling Tibet. Oslo, The Institute for Comparative Research in Human Culture 1997. - 160 s.

046066 - OU-W 970115 CZ cze J
Křikavová, A.
Poselstva císaře Rudolfa II. u dvora perského šáha Abbáse I. Velikého.
Nový Orient, 52 [6] 223-225 (1997).

046067 - OU-W 970116 CZ cze J
Křikavová, A.
Perská poselstva u dvora císaře Rudolfa II.
Nový Orient, 52 [5] 182-185 (1997).

046068 - OU-W 970117 CZ cze J
Křikavová, A.
Měch na pouti světěm.
Nový Orient, 52 [4] 146-149 (1997).

046069 - OU-W 970118 CZ cze C
Křikavová, A.
Evropské zahrady a Východ - Souboj symetrie a asymetrie na evropské půdě.
In: Kamenná kniha - sborník k romantickému historismu - novogotice. - Praha, zámek Sychrov, Nadace zámek Sychrov a ministerstvo kultury ČR 1997. - S. 248-256.
[Sborník k romantickému historismu - novogotice . Konference ve Valdštejnském paláci ve dnech 20.-24. června 1995.. zámek Sychrov, Praha (CZ), 95.06.20-95.06.24]

040359 - OU-W 970042 CZ cze J
Liščák, V.
Neklidný Východní Turkestán.
Nový Orient, 52 [5] 161-168 (1997).

040360 - OU-W 970043 CZ cze J
Liščák, V.
Hongkong v očekávání změn.
Nový Orient, 52 [2] 48-49 (1997).

040361 - OU-W 970048 CZ cze Jx
Liščák, V.
Odešla legenda čínské politiky.
Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti, 3 [1] 5-6 (1997).

040362 - OU-W 970049 CZ cze J
Liščák, V.
O čínských jménech.
Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti, 3 [1] 8-9 (1997).

040363 - OU-W 970050 CZ cze B
Liščák, V.
O kultuře čaje v Číně. Čajová zastavení (sborník statí). (Ed. Liščák, V.). - Praha, Česko-čínská společnost 1997. - 74 s.

046060 - OU-W 970100 CZ cze B
Liščák, V.
Čingischán. Mistr Wu. Wang-Ťien. Čchin Š'Chuangti. Li Kuang. Wu-Ti.Kuan Jü. Mistr Sun. Jüe Fej. Batu. Chubilaj. Abachaj. Čeng Čchenkung.Čung Sioučchüan. Tchaj-cung.
In: Kdo byl kdo. Slavní vojevůdci. - Praha, Libri 1997. - S. -. - ().

046061 - OU-W 970101 CZ eng J
Liščák, V.
The Silk Road and the Advent of Buddhism in China.
Archív orientální, 65 [3] 297-306 (1997).

039863 - OU-W 970001 CZ cze J
Marková, D.
Přepadení na Koňáku.
Nový Orient, 52 [1] 18-20 (1997).

040344 - OU-W 970013 CZ cze Jx
Marková, D.
Indie a střední Evropa: otázky porozumění.
Vesmír, 76 [1] 36-38 (1997).

040345 - OU-W 970014 IN hin J
Marková, D.
Ček faudží gáné.
Sár-sansár, 2 [2] 5-8 (1997).

040346 - OU-W 970015 CZ cze J
Marková, D.
Hindská literatura 1. část.
Okruh, - [4] 14-15 (1997).

040351 - OU-W 970029 CZ eng J
Marková, D.
Motif of Food and Eating in Hindi Literature.
Archív orientální, 65 [1] 71-83 (1997).

042530 - OU-W 970073 CZ eng R
Marková, D.
William Dalrymple, City of Djinns.
Rec.: Dalrymple, W. / City of Djinns. A Year in Delhi.
Archív orientální, 65 [2] 228 (1997).

042531 - OU-W 970074 CZ eng R
Marková, D.
[Recenze].
Rec.: Misra, R. P. / Environmental Ethics.
Archív orientální, 65 [2] 228-229 (1997).

042532 - OU-W 970075 CZ eng R
Marková, D.
[Recenze].
Rec.: Kotalová, J. / Belonging to Others. Cultural Construction of Womanhood among Muslims in a Village in Bangladesh.
Archív orientální, 65 [1] 139-140 (1997).

042533 - OU-W 970076 CZ eng R
Marková, D.
[Recenze].
Rec.: Offredi, M. / Literature, Language and the Media in India.
Archív orientální, 65 [1] 138-139 (1997).

042534 - OU-W 970077 CZ eng R
Marková, D.
[Recenze].
Rec.: Ghosh, A. - Ahmad, S. S. - Maitra, S. / Basic Services for urban Poor. Study of Baroda, Bhilwara, Sambalpur and Siliguri.
Archív orientální, 65 [3] 320 (1997).

042535 - OU-W 970078 CZ eng R
Marková, D.
[Recenze].
Rec.: Hefner, A. / Essays on South Asian Society. Culture and Politics.
Archív orientální, 65 [3] 319 (1997).

042536 - OU-W 970079 CZ cze R
Marková, D.
Hinduistický život podaný s úctou, ale bez iluzí.
Rec.: Preinhaelterová, H. / Hinduista od zrození do zrození.
Mladá fronta dnes, 8, [-] - (1997).

042537 - OU-W 970080 NO hin J
Marková, D.
Práhá ká jallád.
Shanti-doot, 8 [2] 28-29 (1997).

040343 - OU-W 970012 CZ cze B
Marková, D. - Krása, M. - Zbavitel, D.
Indie a Indové od dávnověku k dnešku. Praha, Vyšehrad 1997. - 469 s.

040347 - OU-W 970017 CZ cze B
Obuchová, Ľ.
Číňané a čaj.
In: O kultuře čaje v Číně. Čajová zastavení. Sborník statí. - Praha, Česko-čínská společnost 1997. - S. 15-19.

040348 - OU-W 970018 CZ cze B
Obuchová, Ľ.
Svátky čaje v jižní Číně.
In: O kultuře čaje v Číně. Čajová zastavení. Sborník statí. - Praha, Česko-čínská společnost 1997. - S. 69-71.

040349 - OU-W 970019 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Kultura knihy v Číně.
Čtenář, 49 [1] 16-19 (1997).

040350 - OU-W 970020 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Nová vydavatelská politika v Čínské lidové republice.
Čtenář, 49 [3] 108-110 (1997).

040353 - OU-W 970034 CZ eng R
Obuchová, Ľ.
History of Charles University in Chinese Language.
Rec.: Zhu, W. - Wang, L. / Chali daxue.
Archív orientální, 65 [1] 121-122 (1997).

040354 - OU-W 970035 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Kult vzdělanosti ve staré Číně I. Školství a obsah studia.
Nový Orient, 52 [4] 139-143 (1997).

040355 - OU-W 970036 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Co nám přinese ohnivý bůvol? Tradiční oslavy Nového roku v Číně.
Nový Orient, 52 [4] 15-18 (1997).

040356 - OU-W 970037 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Kult vzdělanosti ve staré Číně II. Úředníci a zkouškový systém.
Nový Orient, 52 [5] 174-177 (1997).

042526 - OU-W 970069 CZ eng R
Obuchová, Ľ.
[Recenze].
Rec.: Roetz, H. / Confucian Ethics of the Axial Age. A Reconstruction under the Aspect of the Breakthough toward Postconventional Thinking.
Archív orientální, 65 [3] 320-321 (1997).

042527 - OU-W 970070 CZ eng R
Obuchová, Ľ.
[Recenze].
Rec.: Copper, J. F. / Historical Dictionary of Taiwan.
Archív orientální, 65 [3] 321 (1997).

042528 - OU-W 970071 CZ eng J
Obuchová, Ľ.
Glimpses of Contemporary Chinese Research on Literatures of Minority Nationalities.
Archív orientální, 65 [2] 195-204 (1997).

042529 - OU-W 970072 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Hongkongský otazník a vztahy v Tchajwanské úžině.
Nový Orient, 52 [6] 204-206 (1997).

042543 - OU-W 970086 CZ cze Jx
Obuchová, Ľ.
Nový překlad z klasické čínské poezie.
Nový Orient, 52 [3] 118-119 (1997).

045698 - OU-W 970094 CZ cze J
Obuchová, Ľ.
Rozmach jihočínské ekonomiky a menšinové národnosti I. Sto a jedna cesta k bohatství.
Nový Orient, 52 [9] 321-325 (1997).

045699 - OU-W 970095 CZ cze N
Obuchová, Ľ.
Třetí strana "čínského trojúhelníku".
hn na víkend. Příloha hospodářských novin, - [3] 3-4 (97.01.17).

045700 - OU-W 970096 CZ cze B
Obuchová, Ľ.
Vztah čínských literátů ke krajině (Lion cung-jüan a jeho "krajinářské eseje").
In: Krajina v dějinách člověka. - (Ed. Křikavová, A.; Obuchová, ľ.). - Praha, Česká orientalistická společnost 1997. - S. 55-78.

045701 - OU-W 970098 CZ sla T
Obuchová, Ľ.
Kórea. Údaje a fakty.
Orig.: Facts about Korea. Praha, Nakladatelství Jan Krigl + Velvyslanectví Korejské republiky 1997. - 198 s.

046062 - OU-W 970103 CZ cze J
Pečírková, J.
Aššurbanipal a pád asyrské říše.
Nový Orient, 52 [5] 172-174 (1997).

046063 - OU-W 970104 CZ cze J
Pečírková, J.
Themistoklés a Artfaxerxés aneb osudy politiků.
Nový Orient, 52 [9] 328-332 (1997).

046064 - OU-W 970105 CZ eng J
Pečírková, J.
Ancient Imperialism - Rome and Assyria.
Archív orientální, 65, [-] 237-240 (1997).

046070 - OU-W 970120 CZ cze B
Prosecký, J.
Asýrie a Babylónie.
In: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. - Praha, Vyšehrad 1997. - S. 146-148. - ().

095546 - OU-W 20023052 CZ cze T
Prosecký, J.
Královská tažení ve starém Orientu. Od Sinuheta k Nabukadnezarovi.
Orig.: Jepsen, A.: Von Sinuhe bis Nebukadnezar. Berlin 1979. Praha, Vyšehrad 1997. - 240 s.

067149 - OU-W 990053 RIV CZ cze A
Strnad, J.
Nerovnoměrnost, dynamika inovací a spotřeby v pozdně středověké Indii.
In: Kritéria a ukazatele nnerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. - (Ed. Klusáková, L.). - Praha, Variant editors 1997. - S. 133-152.
[Criteria and Indicators of Backwardness. Praha (CZ), 96.12.07-96.12.10]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11