ASEP

ÚDU - Ústav dějin umění

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

012684 - UDU-I 940001 CZ cze J
Benešovská, K.
Ekonomické versus duchovní.
Architekt, 39 [20] 6 (1993).

012685 - UDU-I 940002 CZ eng B
Benešovská, K.
Early Medieval Architecture, Gothic culture, Late Middle Ages, 16 and 17th Century Architecture.
In: Architecture in the Czech Republic. - Praha, Society of Czech Architects 1993. - S. 6-14.

012686 - UDU-I 940003 CZ cze R
Benešovská, K.
Jacques Le Goff: Existuje středověký člověk?
Rec.: Le Goff, J. / Existuje sředověký člověk?
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 4 [1] 2 (1993).

012784 - UDU-I 940119 CZ cze J
Benešovská, K.
Konflikt památkářů nebo krize systému památkové péče?
Rec.: / Praha. Budoucnost historického města. Konflikt památkářů nebo krize památkové péče?
Umění, 41 [5] 324-325 (1993).

012733 - UDU-I 940063 CZ cze J
Bukovinská, B.
Několik poznámek k méně známým zájmům Petra Voka z Rožmberka.
Opera historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, - [ 3] 279-284 (1993).

012687 - UDU-I 940005 CZ cze B
Bydžovská, L.
William Ritter, slavjanofil ze Západu.
In: Čechy a Evropa v kultuře 19. století. - (Ed. Čornej, P.; Prahl, R.). - Praha, Národní galerie, ÚČSL 1993. - S. 74-78.
[Smetanovské dny. Plzeň (CS), 90.03.22-90.03.24]

012688 - UDU-I 940006 ES eng B
Bydžovská, L.
Chronology.
In: The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938. - (Ed. Anděl, J.). - Valencia, Institut Valencia d'art modern 1993. - S. 395-406.

012689 - UDU-I 940007 DB ger B
Bydžovská, L.
Vergangene Geschehnisse, vergangene Illusionen.
In: Vergangene Zukunft. Tschechische Moderne 1890 bis 1918. - Stuttgart, J. Hatje 1993. - S. 13-24.

012690 - UDU-I 940008 CZ cze B
Bydžovská, L.
Topičův salon.
In: Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949. - (Ed. Zach, A.). - Praha, Klub Obratník 1993. - S. 37-44.

012692 - UDU-I 940010 DB ger C
Bydžovská, L.
Auf der Suche nach der neuen Welt. Der Künstlerverband "Devětsil" und sein Programm.
In: Stifter Jahrbuch. - (Ed. Canz, S.; Džambo, J.). - München, Adalbert Stifter Verein 1993. - S. 90-98. - (Stifter Jahrbuch - Neue Folge. 7).
[Zur bildenden Kunst der Böhmischen Länder 1918-1938. Regensburg ( DB), 92.10.22-92.10.25]

019485 - UDU-I 950147 CZ cze B
Bydžovská, L. - Prahl, R.
Volné směry. Časopis pražské secese a moderny. Praha, Torst 1993. - 191 s.

012691 - UDU-I 940009 CZ eng J
Bydžovská, L. - Srp, K.
On the Iconography of the Chess-board in Devětsil.
Umění, 41 [1] 41-48 (1993).

019483 - UDU-I 950145 CZ cze J
Carvanová, M.
EIA v běžné praxi.
Územní plánování a urbanismus, - [5] 265-266 (1993).

019484 - UDU-I 950146 CZ cze J
Carvanová, M.
Vlivy projektů na životní prostředí.
Architekt, 39 [25/26] 8-9 (1993).

012554 - UDU-I 940133 DB eng J
Doubravová, J.
Present, Past and Forseable Future (Czechoslovak Semiotic Revisited).
Europaische Zeitschrift für semiotische Studien "S", 5 [1, 2] 203-214 (1993).

012739 - UDU-I 940070 CZ cze C
Doubravová, J.
Problém s prostředím aneb jak slova dělají věci.
In: Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. - (Ed. Nováček, P.). - Olomouc, Univerzita Olomouc 1993. - S. 180-186.
[Lidské hodnoty a trvale udržitelný způsob života. Olomouc (CR), 93.03.12-93.03.14]

012740 - UDU-I 940071 SK sla J
Doubravová, J.
Naratívnost v hudbe ako dialóg s objektem príbehu.
Slovenská hudba, 19 [3] 222-226 (1993).

019458 - UDU-I 950120 CZ cze N
Doubravová, J.
O M. Kabeláčovi a o čase.
Literární noviny, 4 [43] 10 (93.10.28).

019459 - UDU-I 950121 DE ger J
Doubravová, J.
Zur Lage der Semiotik in der ehemaligen Tschechoslowakei.
Zeitschrift für Semiotik, 15 [3/4] 353-361 (1993).

012734 - UDU-I 940064 CZ cze/ger B
Filip, A.
Zlín jako památková zóna moderní architektury.
In: Zlínský funkcionalismus. - Zlín, Státní galerie 1993. - S. 87-95.

012555 - UDU-I 940182 CZ eng J
Halík, P.
Czech Architecture of the Fifties - Unpleasant Memories.
ARS, - [2/3] 189-194 (1993).

019460 - UDU-I 950122 CZ cze J
Hausenblasová, J. - Hojda, Z.
Pražský rudolfinský dvůr mezi Hradem a městem.
Opera historica. Editio universitatis Bohemiae Meridionalis, 3 [ 3] 115-136 (1993).

012735 - UDU-I 940065 CZ cze B
Hlaváčková, H.
Středověké iluminované rukopisy v knihovně břevnovského kláštera.
In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Benediktinské opatsví sv. Markéty v Praze - Břevnově. - Praha, Benediktinské opatství sv. Markéty 1993. - S. 53-58.

012736 - UDU-I 940066 DB eng C
Hlaváčková, H.
Courtly Body in the Bible of Wenceslas IV.
In: Künstlerischer Austausch - Artistic Exchange. Akten des 28. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte Berlin. - 2 - (Ed. Gaehtgens, T. W.). - Berlin, Akademie Verlag 1993. - S. 371-382.
[Internationaler Kongress für Kunstgeschichte /28./. Berlin (DB), 92.07.15-92.07.20]

012737 - UDU-I 940067 CZ cze B
Hlaváčková, H.
Středověký obraz jako posvátný objekt.
In: O posvátnu. Sborník příspěvků z kolokvia pořádaného křesťanskou akademií Praha a oddělením religionistiky FFUK. - Praha, Česká křesťanská akademie 1993. - S. 114-118.
[O posvátnu. Praha (CR), 92.10.26-92.10.27]

012738 - UDU-I 940068 CZ ger J
Hlaváčková, H.
Wandgemälde in der ehemaligen Abtskapelle in Třebíč.
Umění, 41 [3/4] 194-198 (1993).

019461 - UDU-I 950123 CZ cze/eng J
Hlaváčková, H.
Středověký obraz jako objekt.
Technologia artis, - [3] 59-61 (1993).

012771 - UDU-I 940106 CZ cze B
Hlobil, I.
Svatováclavská koruna. Poznámky k jejímu vzniku a přemyslovské tradici.
In: České korunovační klenoty. Pamětní vydání ke vzniku České republiky. - Praha, J. Poláček 1993. - S. 45-53.

012772 - UDU-I 940107 DB ger C
Hlobil, I.
Die Anfänge der Renaissance in den böhmischen Ländern - namentlich in Mähren.
In: Künstlerischer Austausch - Artistic Exchange. Akten des 28. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte Berlin. - 2 - (Ed. Gaehtgens, T. W.). - Berlin, Akademie Verlag 1993. - S. 153-162.
[Internationale Kongress für Kunstgeschichte /28./. Berlin (DB), 92.07.15-92.07.20]

012773 - UDU-I 940108 CZ cze J
Hlobil, I.
Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu.
Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. F - uměnovědná, 39/41 [34/36] 87-93 (1993).

012774 - UDU-I 940109 CZ cze J
Hlobil, I.
Uskutečnění velké výstavy "Umění pozdní gotiky na Moravě a ve Slezsku" ideový odkaz Alberta Kutala.
Historia artium. Acta universitatis Palackianae Olomucensis - Philosophica - aesthetica - 11, 1 [1] 55-57 (1993).

012775 - UDU-I 940110 CZ cze J
Hlobil, I.
Nejstarší sochy sv. Jana Nepomuckého na severní Moravě.
Zprávy památkové péče, 53 [10] 389-392 (1993).

012776 - UDU-I 940111 CZ cze J
Hlobil, I.
Olomouc jako Iulii mons a Hilarius Litoměřický.
Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci, 20 [1] 188-191 ( 1993).

012777 - UDU-I 940112 CZ cze B
Hlobil, I.
Průčelí kaple sv. Stanislava v olomouckém dómě sv. Václava - pozoruhodný příklad barokní péče o památky.
In: Památkový ústav v Olomouci 1992. Výroční zpráva. - Olomouc, Památkový ústav 1993. - S. 83-85.

012778 - UDU-I 940113 CZ cze J
Hlobil, I.
Poznámka k monografii Jana Dubravia, olomouckého biskupa.
Vlastivědný věstník moravský, 45 [1] 83 (1993).

012779 - UDU-I 940114 CZ cze J
Hlobil, I.
K situaci naší památkové péče.
Umění, 41 [5] 321-322 (1993).

012780 - UDU-I 940115 CZ cze J
Hlobil, I.
Nezdařený pokus o novou legislativu památkové péče.
Umění, 41 [5] 331-332 (1993).

012781 - UDU-I 940116 CZ cze J
Hlobil, I.
K diskusi o fundametalismu v naší památkové péči.
Umění, 41 [5] 339-340 (1993).

012693 - UDU-I 940014 CZ cze B
Hlobil, I. - Kratochvíl, P. - Vošahlík, A.
Památky vašeho města jsou váš kapitál. Památkové aspekty regenerace historických částí měst. Praha, Pracovní skupina pro regeneraci MPR a MPZ ČR při Výzkumném ústavu výstavby a architektury v knižnici ministerstva hospodářství ČR 1993. - 69 s.

012741 - UDU-I 940074 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: Hlaváček, J. / Výpovědi umění.
Estetika, 30 [2] 43 (1993).

012742 - UDU-I 940075 CZ cze R
Horová, A.
[Recenze].
Rec.: / Západní umění - východní umění: Roztržka nebo integrace?
Estetika, 30 [2] 44 (1993).

012743 - UDU-I 940077 CZ cze Jx
Horová, A.
Výtvarné umění po obou stranách česko - německé hranice.
Ateliér, 6 [21] 9 (1993).

012694 - UDU-I 940018 CZ cze J
Jirka, A.
Středoevropské barokní malířství.
Ateliér, 6 [2] 9 (1993).

012744 - UDU-I 940078 CZ ger J
Jirka, A.
Zwei Narren von Hans Hoffmann.
Umění, 41 [5] 296-298 (1993).

027532 - UDU-I 960242 CZ cze I
Klasová, M. - Roháček, J.
Česká uměleckohistorická bibliografie 1986-1987. Praha, ÚDU 1993. - 56 s.

012695 - UDU-I 940020 CZ cze J
Kořán, I.
Andrej Bělocvětov. Obrazy 1991-92.
Ateliér, 6 [6] 12 (1993).

012696 - UDU-I 940021 CZ cze J
Kořán, I.
Ještě o odřeném Barvitiovi a o restaurování vůbec.
Ateliér, 6 [5] 2 (1993).

012697 - UDU-I 940025 CZ cze Jx
Kořán, I.
K životnímu jubileu Dr. V. Naňkové, CSc.
Umění, 41 [2] 126-127 (1993).

012698 - UDU-I 940026 CZ cze J
Kořán, I.
Křešovské symposium o cisterciácích.
Umění, 41 [2] 142-143 (1993).

012699 - UDU-I 940028 CZ cze J
Kořán, I.
Stavba a výzdoba bývalého augustiniánského kostela v Havlíčkově Brodě.
Havlíčkobrodsko, - [7] 1-2 (1993).

027526 - UDU-I 960236 FR fre J
Kratochvíl, P.
L`épanouissement du Genius loci - le dévellopement de la ville.
Monuments historiques, - [188] 55-59 (1993).
Grant: IA93303

027527 - UDU-I 960237 CZ eng B
Kratochvíl, P.
The Past, Present and Future of Czech Cities.
In: Architecture in the Czech Republic. - (Ed. Sršňová, M.). - Praha, Society of Czech architects 1993. - S. 29-30.
Grant: IA93303

012700 - UDU-I 940029 CZ cze B
Kuthan, J.
Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš. Vimperk, TINA 1993. - 370 s.

012745 - UDU-I 940079 CZ ger J
Kuthan, J.
Südböhmen - eine Kunstlandschaft am Rande des Landes.
Umění, 41 [3/4] 220-230 (1993).

012746 - UDU-I 940080 CZ cze J
Kuthan, J.
Katedrální chór v cisterciácké architektuře.
Památky středních Čech. Zpravodaj Památkového ústavu středních Čech v Praze, 7 [2] 2-15 (1993).

012747 - UDU-I 940081 DB ger B
Kuthan, J.
Zum Zustand unseres Kulturerbes oder: Die Klage der böhmischen Krone.
In: Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte. Beiheft zur Wanderausstellung. - München, Sudetendeutsche Landsmannschaft 1993. - S. 1-16.

012701 - UDU-I 940030 CZ cze R
Lahoda, V.
Nekonečný příběh E. H. Gombricha.
Rec.: Gombrich, E. H. / Příběh umění.
Národní 9. Kulturní příloha Lidových novin, 6 [29] 2 (93.07.22).

012702 - UDU-I 940031 CZ cze N
Lahoda, V.
Otec abstrakce v Čechách. Portrét Františka Kupky.
Národní 9, kulturní příloha Lidových novin, 6 [16] 3 (93.04.22).

012703 - UDU-I 940032 CZ cze N
Lahoda, V.
Kolářovy cesty za písmo a obraz.
Lidové noviny, 6 [71] 13 (93.03.26).

012704 - UDU-I 940033 CZ cze N
Lahoda, V.
Uhlí v Belvederu. J. Kounellis.
Lidové noviny, 6 [49] 13 (93.03.05).

012705 - UDU-I 940034 CZ cze N
Lahoda, V.
Řešení hlavolamu. Stanislav Diviš ve Špálově galerii a v MXM.
Lidové noviny, 6 [9] 5 (93.01.13).

012706 - UDU-I 940035 CZ cze J
Lahoda, V.
Bohumil Kubišta (1884 - 1918).
Ateliér, 6 [7] 16 (1993).

012707 - UDU-I 940036 CZ cze J
Lahoda, V.
Vila poezie: výstava Víta Obrtela v Galerii hl. města Prahy 1992.
Umění, 41 [1] 57-59 (1993).

012783 - UDU-I 940118 CZ cze/eng B
Lahoda, V.
Země těla a antropomorfizace krajiny: od Josefa Šímy ke Karlu Teigovi.
In: Krajina. /Katalog výstavy/. - Praha, Sorosovo centrum současného umění 1993. - S. 19-28.

019462 - UDU-I 950124 CZ cze J
Lahoda, V.
Antonín Procházka ve dvacátých letech: Sugesce formy. Appendix 1. Dopisy Vincence Kramáře Antonínu Procházkovi. Appendix 2. Antonín Procházka: O funkci obrazu.
Bulletin Moravské galerie v Brně, - [49] 27-37, 186-190, 190 ( 1993).
Grant: IA93302

019463 - UDU-I 950125 AT ger B
Lahoda, V.
Das Figurale im Umbruch.
In: Vergangene Zukunft, Tschechische Moderne 1890 bis 1918. - Wien, Kunstlerhaus Wien 1993. - S. 123-135.

019464 - UDU-I 950126 DE ger C
Lahoda, V.
Der Sensualismus und die avantgardistische Malerei in Böhmen.
In: Stifter Jahrbuch. - (Ed. Canz, S.; Džambo, J.). - München, Adalbert Stifter Verein 1993. - S. 32-41. - (Stifter Jahrbuch - Neue Folge. 7).
[Zur bildenden Kunst der Böhmischen Länder 1918-1938. Regensburg ( DE), 92.10.22-92.10.25]

019465 - UDU-I 950127 ES eng B
Lahoda, V.
The Art of the Avant - garde in Czechoslovakia 1918 - 1938. /64 hesel/.
In: The Art of the Avant - garde in Czechoslovakia 1918 - 1938. - (Ed. Anděl, J.). - Valencia, Institut Valencia dart modern 1993. - S. 407-457.

019466 - UDU-I 950128 CZ cze B
Lahoda, V.
Umění pro všechny smysly. /64 hesel/.
In: Umění pro všechny smysly. - (Ed. Anděl, J.). - Praha, Národní galerie 1993. - S. 198-229.

019467 - UDU-I 950129 NL dut J
Lahoda, V.
Emil Filla en Nederland. Appendix 1. Correspondentie Filla - Van Doesburg. Appendix 2. Brief Citroen aan Filla.
Jong Holland, 3 [3] 45-57 (1993).

019468 - UDU-I 950130 CZ cze J
Lahoda, V.
Meziválečná avantgarda v Československu.
Ateliér, 6 [17/18] 1, 8 (1993).

019469 - UDU-I 950131 CZ cze J
Lahoda, V.
Minulá budoucnost ve Vídni.
Ateliér, 6 [26] 1 (1993).

019470 - UDU-I 950132 CZ cze R
Lahoda, V.
Polemiky Osmy a Skupiny.
Rec.: Padrta, J. - Lamač, M. / Osma a Skupina 1907 - 1917.
Národní 9. Kulturní příloha Lidových novin, 6 [16] 2 (93.04.22).

019471 - UDU-I 950133 CZ cze N
Lahoda, V.
Avantýry Bedřicha Dlouhého.
Lidové noviny, 6 [135] 5 (93.07.12).

019472 - UDU-I 950134 CZ cze N
Lahoda, V.
Lamrovo právo na Tramtárii.
Národní 9. Kulturní příloha Lidových novin, 6 [28] 4 (93.07.15).

019473 - UDU-I 950135 CZ cze N
Lahoda, V.
Zrození tančící hvězdy. Portrét Zdeňka Sýkory.
Národní 9. Kulturní příloha Lidových novin, 6 [34] 3 (93.08.26).

019474 - UDU-I 950136 CZ cze N
Lahoda, V.
Zkus tam vejít přes můj zákaz... (výstava Minulá budoucnost ve Vídni).
Lidové noviny, 6 [216] 12 (93.09.17).

019475 - UDU-I 950137 CZ cze N
Lahoda, V.
Tvar + prostor = socha (Henry Moore v Praze).
Lidové noviny, 6 [228] 9 (93.10.01).

019476 - UDU-I 950138 CZ cze N
Lahoda, V.
Malby od Vypůjčené hory (Čchi-Paj-Š v Národní galerii).
Lidové noviny, 6 [261] - (93.11.10).

019477 - UDU-I 950139 CZ cze N
Lahoda, V.
Den a Noc belgické secese.
Lidové noviny, 6 [275] - (93.11.26).

019478 - UDU-I 950140 CZ cze N
Lahoda, V.
Piknik absolutně čistých forem (Otevřená forma v GHMP).
Lidové noviny, 6 [298] - (93.11.23).

027528 - UDU-I 960238 SK eng J
Lahoda, V.
"The Realm of Poetry" in the Era of Socialist Realism. Vincenc Kramář and Karel Teige on Cubism.
Ars, - [2/3] 160-165 (1993).

012748 - UDU-I 940082 CZ cze B
Lorenzová, H.
Divadlo světa - divadlo nebes. Bolzanovy mobily.
In: Umění a civilizace jako divadlo světa. - (Ed. Ottlová, M.; Pospíšil, M.). - Praha, Ústav pro hudební vědu AV ČR 1993. - S. 140-146.
[Smetanovské dny. Plzeň (CR), 91.03.14-91.03.16]
Grant: IA93357

012749 - UDU-I 940083 CZ cze B
Lorenzová, H.
K sémiotice romantického parku.
In: Český romantismus v evropském kontextu. - Praha, Ursus 1993. - S. 142-150.
Grant: IA93357

012750 - UDU-I 940084 CZ cze J
Lorenzová, H.
Co je a co není moderní estetika?
Estetika, 30 [1] 62-64 (1993).

012751 - UDU-I 940085 CZ cze J
Lorenzová, H.
Osobní a institucionální v kultuře.
Estetika, 30 [3] 62-64 (1993).

012752 - UDU-I 940086 AT eng B
Macháček, J.
Environmental Problems and Policy in Czech republic. Vienna, The Interdisciplinary Centre for Comparative Research 1993. - 96 s.

012753 - UDU-I 940087 CZ eng B
Macháček, J.
Application of EIA in the 19th Century Urban Districts.
In: City of 19th Century. - Praha, Central European University 1993. - S. 32-48.

012754 - UDU-I 940088 CZ cze B
Macháček, J.
Koncept EIA pro sídelní prostředí. Praha, Ministerstvo životního prostředí 1993. - 73 s.

012755 - UDU-I 940089 CZ cze B
Macháček, J.
Environmentální riziko a jeho ekonomické stránky ve vztahu k EIA. Brno, Masarykova univerzita 1993. - 118 s.

012756 - UDU-I 940090 CZ cze B
Macháček, J.
Hodnocení environmentální kvality města.
In: Brno, město uprostřed Evropy. - Brno, Masarykova univerzita 1993. - S. 68-85.

012757 - UDU-I 940091 CZ cze J
Macháček, J.
EIA: Riziko nevratností.
Výstavba a architektura, 39 [5] 15-16 (1993).

012758 - UDU-I 940092 CZ cze B
Macháček, J.
Předpoklady aplikace EIA na územní koncepce.
In: Uplatnění EIA v rámci rozvojové koncepce územních celků. Souhrnný materiál grantu Ministerstva životního prostředí. - Praha, Ministerstvo životního prostředí 1993. - S. 1-44.

012708 - UDU-I 940038 CZ cze J
Muchka, I.
Rožmberský palác na Pražském hradě.
Opera Historica, - [3] 353-361 (1993).

012710 - UDU-I 940040 CZ cze J
Muchka, I.
Památková péče na přelomu - pokus o orientaci. M. Wehdorn a památková péče ve Vídni.
Umění, 41 [5] 335-336 (1993).

012711 - UDU-I 940041 CZ cze J
Muchka, I.
Právní a správní aspekty památkové péče v Bavorsku.
Umění, 41 [5] 322-323 (1993).

012712 - UDU-I 940042 CZ cze Jx
Muchka, I.
Počítačová "gramotnost" v dějinách umění.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 4 [1] 8-9 (1993).

012713 - UDU-I 940043 CZ cze Jx
Muchka, I.
Textové editory dnes a zítra 1.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 4 [2] 5-6 (1993).

012714 - UDU-I 940044 CZ cze Jx
Muchka, I.
Textové editory dnes a zítra 2.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 4 [3] 6-8 (1993).

012715 - UDU-I 940045 CZ cze Jx
Muchka, I.
Konec kartoték, začátek databází?
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 4 [4] 11-12 (1993).

012709 - UDU-I 940039 IT eng B
Muchka, I. - Rusina, I.
Baroque Art in Czechoslovakia.
In: Baroque Art in Europe. - 1 The Baroque in Bohemia. - Venezia, Marsilio Editori 1993. - S. -.

012759 - UDU-I 940093 CZ cze R
Naňková, V.
Oktavián Broggio (1670-1742). Recenze výstavy.
Rec.: / Oktavián Broggio (1670-1742).
Umění, 41 [2] 129-141 (1993).

012716 - UDU-I 940046 CZ cze/eng B
Nešlehová, M.
Bohumil Kubišta. 1884-1918. /Katalog výstavy/. Praha, Národní galerie 1993. - 71 s.

012717 - UDU-I 940047 CZ cze J
Nešlehová, M.
Několik poznámek.
Ateliér, 6 [8] 3 (1993).

012718 - UDU-I 940048 CZ cze J
Nešlehová, M.
Headlands je sen /rozhovor s Fr. Skálou/.
Ateliér, 6 [8] 7 (1993).

012719 - UDU-I 940049 CZ cze N
Nešlehová, M.
Sýkorovo hledání barvy.
Literární noviny, 4 [13] 11 (1993).

012720 - UDU-I 940050 CZ cze B
Nešlehová, M.
Medailony umělců: Michal Nesázal, Petr Nikl.
In: Cena Jindřicha Chalupeckého za rok 1992. /Katalog výstavy/. - Praha, Unie výtvarných umělců 1993. - S. -.

012721 - UDU-I 940051 CZ cze J
Nešlehová, M.
Ohlédnutí za retrospektivou Zbyňka Sekala.
Ateliér, 6 [2] 16 (1993).

012722 - UDU-I 940052 CZ cze N
Nešlehová, M.
Retrospektiva Zbyška Siona.
Telegraf, 2, [-] 16 (93.07.30).

027529 - UDU-I 960239 CZ B
Nešlehová, M.
Bohumil Kubišta. 2. vyd. Praha, Národní galerie 1993. - 325 s.

027530 - UDU-I 960240 CZ cze B
Nešlehová, M.
Antonín Málek. Jsi pozorován. (Katalog výstavy). Jindřichův Hradec, Okresní muzeum 1993. - 13 s.

027531 - UDU-I 960241 CZ cze J
Nešlehová, M.
Jiří Petrbok.
Výtvarné umění, - [5/6] 78-80 (1993).

012723 - UDU-I 940053 CZ cze B
Petrasová, T.
Naši národní hrdinové ve velkých světových dějinách. (Poznámky ke zpodobnění rytíře na pražských fasádách).
In: Umění a civilizace jako divadlo světa. - (Ed. Ottlová, M.; Pospíšil, M.). - Praha, ÚHV 1993. - S. 163-167.
[Smetanovské dny. Plzeň (CS), 91.03.14-91.03.16]

019479 - UDU-I 950141 CZ cze Jx
Petrasová, T.
Třetí valná hromada Uměleckohistorické společnosti v Čechách.
Umění, 41 [6] 430-431 (1993).

019480 - UDU-I 950142 CZ cze J
Petrasová, T.
Sacrum et profanum čili o absolutních hodnotách.
Umění, 41 [6] 431-432 (1993).

012724 - UDU-I 940054 CZ cze J
Roháček, J.
Příspěvek k paleografii nápisového písma české nástěnné malby.
Umění, 41 [3] 275-278 (1993).

012725 - UDU-I 940055 CZ ger J
Roháček, J.
Zu den Inschriften.
Umění, 41 [2] 196-198 (1993).

019481 - UDU-I 950143 CZ cze J
Roháček, J.
Patay Pál, Corpus campanarum antiquarum Hungariae.
Rec.: Patay, P. / Corpus campanarum antiquarum Hungariae. Magyarország régi harangjai és harangöntöi 1711 elött.
Umění, 41 [6] 433-434 (1993).

019482 - UDU-I 950144 CZ cze R
Roháček, J.
Leser und Lektüre im 18. Jahrhundert.
Rec.: Raabe, M. / Leser und Lektüre im 18. Jahrhundert.
Folia historica Bohemica, - [16] 309-311 (1993).

019139 - UDU-I 950017 CZ cze B
Samek, B.
Klášter augustiniánů v Brně. Brno, Opatství Staré Brno 1993. - 64 s.

019140 - UDU-I 950018 CZ ger B
Samek, B.
Das Augustinerkloster in Brünn. Brno, Opatství Staré Brno 1993. - 64 s.

019141 - UDU-I 950019 CZ eng B
Samek, B.
The Monastery of Augustinians in Brno. Brno, Opatství Staré Brno 1993. - 64 s.

019138 - UDU-I 950016 CZ ger B
Samek, B. - Kratinová, V. - Stehlík, M.
Telč / Teltsch - Eine historische Stadt in Südmähren. Praha, Odeon 1993. - 192 s.

019142 - UDU-I 950020 CZ cze B
Samek, B. - Řeholka, I. - Vacková, J. - Novák, Z.
Renesanční zámek v Bučovicích. Brno, Památkový ústav 1993. - 36 s.

019143 - UDU-I 950021 CZ eng B
Samek, B. - Řeholka, I. - Vacková, J. - Novák, Z.
The Renaissance Chateau in Bučovice. Brno, Památkový ústav 1993. - 36 s.

019144 - UDU-I 950022 CZ ger B
Samek, B. - Řeholka, I. - Vacková, J. - Novák, Z.
Renaissanceschloss in Butschowitz. Brno, Památkový ústav 1993. - 36 s.

019145 - UDU-I 950023 CZ fre B
Samek, B. - Řeholka, I. - Vacková, J. - Novák, Z.
Chateau renaissance a Bučovice. Brno, Památkový ústav 1993. - 36 s.

019146 - UDU-I 950024 CZ ita B
Samek, B. - Řeholka, I. - Vacková, J. - Novák, Z.
Il castello rinascimentale a Bučovice. Brno, Památkový ústav 1993. - 36 s.

012782 - UDU-I 940117 CZ ger J
Stejskal, K.
Die Wandmalereien in Strakonice und ihre Beziehung zur höfischen Kunst Böhmens.
Umění, 41 [3/4] 153-160 (1993).

012760 - UDU-I 940094 DB ger J
Stránská, M.
Jana Kadlecová.
Graphische Kunst, 41 [2] 53-56 (1993).

012761 - UDU-I 940095 CZ eng J
Švácha, R.
Sources for the History of Cubist Architecture.
Umění, 41 [1] 31-40 (1993).
Grant: GA404/93/2198

012762 - UDU-I 940096 ES eng B
Švácha, R.
Towards an iconography of Czech Avant - Garde Architecture.
In: The Art of the Avant - Garde in Czechoslovakia, 1918 - 1938. - (Ed. Anděl, J.; Alborch, C.). - Valencia, IVAM, Centre Julio Gonzales 1993. - S. 120-131.
Grant: GA404/93/2198

012763 - UDU-I 940097 IT eng J
Švácha, R.
Karel Teige and Devětsil Architects.
Rassegna, 15 [53/1] 6-21 (1993).
Grant: GA404/93/2198

012764 - UDU-I 940098 CZ cze J
Švácha, R.
Architekt Pavel Smetana.
Zlatý řez, 2 [4] 6-10 (1993).
Grant: GA404/93/2198

012765 - UDU-I 940100 CZ cze J
Švácha, R.
Paříž v Praze - ikonografie české avantgardní architektury.
Historia Artium, 1 [1] 65-82 (1993).
Grant: GA404/93/2198

012766 - UDU-I 940101 CZ cze J
Švácha, R.
Josef Polášek. Výtvarné Brno 1918 - 1938.
Bulletin Moravské galerie v Brně, 49 [49] 104-107 (1993).
Grant: GA404/93/2198

012767 - UDU-I 940102 CZ cze B
Švácha, R.
K ikonografii české avantgardní architektury.
In: Umění pro všechny smysly. - (Ed. Anděl, J.). - Praha, Národní galerie 1993. - S. 46-51.
Grant: GA404/93/2198

012768 - UDU-I 940103 CZ cze B
Švácha, R.
Architektura a její historikové.
In: Dějiny architektury. - Praha, Odeon 1993. - S. 293-301.

012769 - UDU-I 940104 CZ cze J
Švácha, R.
Preventivní památková péče a její fundamentalistický extrém.
Umění, 41 [5] 327-328 (1993).

012770 - UDU-I 940105 CZ cze J
Švácha, R.
Památkářský fundamentalismus a moderní architektura.
Umění, 41 [5] 336-338 (1993).

027533 - UDU-I 960243 CZ eng B
Švácha, R.
The Baroque. Empire Classicism and Historicism. Modernism, Cubism, National Style. "New Architecture" of the First Republic. Socialist Realism and International Style. Architecture at the Time of the "Normalization". The Latest Period.
In: Architecture in the Czech Republic. - (Ed. Sršňová, M.). - Praha, Society of Czech Architects 1993. - S. 15-27.

027534 - UDU-I 960244 SK eng J
Švácha, R.
New Visions of Modernity.
Ars, - [2/3] 249-255 (1993).

027535 - UDU-I 960249 CZ cze J
Švácha, R.
Postmodernismus a neomodernismus v proluce Myslbek.
Architekt, 39 [6/7] 14 (1993).
Grant: GA408/93/0089

027536 - UDU-I 960252 CZ cze J
Švácha, R.
Dr. Müllerová a Klimentská.
Architekt, 39 [10/11] 4 (1993).

027537 - UDU-I 960253 CZ cze J
Švácha, R.
Odpovědnost na Jiráskově náměstí.
Architekt, 39 [10/11] 14, 16 (1993).

027538 - UDU-I 960257 CZ cze J
Švácha, R.
Továrna ve Vraném.
Architekt, 39 [16/17] 1, 3 (1993).

027539 - UDU-I 960258 CZ cze J
Švácha, R.
Dům s konceptem.
Architekt, 39 [18] 3 (1993).

027540 - UDU-I 960259 CZ cze J
Švácha, R.
Je v současnosti možná avantgarda?
Architekt, 39 [16/17] 8 (1993).

027541 - UDU-I 960262 CZ cze J
Švácha, R.
Proměny Theatra Mundi.
Architekt, 39 [2] 1, 3 (1993).

027793 - UDU-I 960245 CZ cze N
Švácha, R.
Poslední představení aneb naši na EXPO v Seville.
Mladý svět, 35 [1] 3 (93.01.00).

027794 - UDU-I 960246 CZ cze N
Švácha, R.
Projekty pro Myslbek.
Lidové noviny. Národní 9, 6 [16] 4 (93.01.21).

027795 - UDU-I 960247 CZ cze N
Švácha, R.
Přírůstky architektury.
Lidové noviny, 6 [48] 5 (93.02.27).

027796 - UDU-I 960248 CZ cze N
Švácha, R.
Architekt Luigi Snozzi.
Lidové noviny, 6 [67] 6 (93.03.22).

027797 - UDU-I 960250 CZ cze N
Švácha, R.
Soutěž pro úpravu Palachova náměstí (1.).
Lidové noviny, 6 [103] 5 (93.05.05).

027798 - UDU-I 960251 CZ cze N
Švácha, R.
Soutěž pro úpravu Palachova náměstí (2.).
Lidové noviny, 6 [136] 6 (93.06.14).

027799 - UDU-I 960254 CZ cze N
Švácha, R.
Velkoměstská architektura.
Lidové noviny, 6 [144] 5 (93.06.22).

027800 - UDU-I 960255 CZ cze N
Švácha, R.
Mimo rámec moralizující architektury.
Respekt, - [29] 14 (93.07.19).

027801 - UDU-I 960256 CZ cze N
Švácha, R.
Významy slova jiný.
Lidové noviny, 6 [174] 12 (93.07.30).

027802 - UDU-I 960260 CZ cze N
Švácha, R.
Příběh Kuthanova domu.
Bydlení, - [2] 4-8 (93.02.00).

027803 - UDU-I 960261 CZ cze N
Švácha, R.
Dvě nová pražská nároží.
Lidové noviny, 6 [243] 12 (93.10.19).

012726 - UDU-I 940056 CZ cze B
Vlček, P.
Osobnosti výtvarného umění a architektury. (Hesla).
In: Encyklopedie osobností Evropy. - Praha, Orbis Pictus 1993. - S. -.

012727 - UDU-I 940057 CZ cze J
Vlček, P. - Urban, J.
Dějiny a stavební vývoj domažlického hradu.
Minulostí západočeského kraje, - [28] 7-31 (1993).

012728 - UDU-I 940058 CZ cze J
Všetečková, Z.
Znovuodkrytí nástěnných maleb v bývalém biskupském kostele sv. Bartoloměje.
Zlatý řez, - [4] 22-25 (1993).
Grant: IA93356

012729 - UDU-I 940059 CZ ger J
Všetečková, Z.
Bemerkungen zu den Wandmalereien in Südböhmen.
Umění, 41 [3/4] 179-188 (1993).

012731 - UDU-I 940061 CZ cze J
Všetečková, Z.
Mezinárdní sympozium Historické výtvarné techniky v umění střední Evropy a česká restaurátorská škola.
Bulletin Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 4 [2] 5-6 (1993).

012732 - UDU-I 940062 CZ cze J
Všetečková, Z.
Plastické elementy v nástěnné malbě 12. - 14. století.
Technologia artis, 3 [3] 27-30 (1993).

012730 - UDU-I 940060 CZ cze J
Všetečková, Z. - Prix, D.
Středověký kostel sv. Bartoloměje v Praze 9 - Kyjích do počátku husitských válek.
Umění, 41 [3/4] 231-258 (1993).
Grant: IA93356

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11