ASEP

ÚEF - Etnologický ústav Praha

1994


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

021213 - UEF-S 950514 CZ cze C
Altman, K.
Slavnostní průvody a jejich podíl na utváření české národní společnosti v Brně.
In: Slavnostní průvody. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1994. - S. 181-188. - ().
[Konference Subkomise pro lidové obyčeje MKKK. Olomouc (CZ), 93.11.15-93.11.16]

020289 - UEF-S 950001 CZ cze J
Brouček, S.
Češi v Paříži - lidé a jejich stopy.
Prostor, 7 [27] 16-19 (1994).

020290 - UEF-S 950002 CZ cze J
Brouček, S.
Lidová medicína a náboženský život. (Malá kapitola ze života jedné vesnické komunity ve východních Čechách na konci 20. století).
Český lid, 81 [4] 305-309 (1994).

037239 - UEF-S 970029 AT eng Cx
Brouček, S.
Ethnology and the Czech nationalism (1890-1895).
In: Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien. - (Ed. Bockhorn, O.). - Wien, Institut für Volkskunde der Universität Wien 1994. - S. 23.
[Internationaler Kongreb der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF). Wien (AT), 94.09.12-94.09.16]

020291 - UEF-S 950003 JP jap B
Brouček, S. - Matsudaira, M. - Vasiljevová, Z.
Puroha ukijo sakaba. Tokio, Iwanami-Šoten 1994. - 200 s.

053590 - UEF-S 980615 CZ B
Frolcová, V.
Václav Frolec (1934-1992). Bibliografická příloha Národopisné revue č.6/1994. Strážnice, Ústav lidové kultury 1994. - 1-72 s.

020292 - UEF-S 950004 CZ cze J
Hanzl, Z.
Dobře utajené sympozium.
Kámen, 1 [2] 157-161 (1994).

020294 - UEF-S 950006 CZ cze B
Hanzl, Z.
Kamenné poselství I. J. Praha, Soukromý tisk 1994. - 24 s.

020295 - UEF-S 950008 CZ cze R
Hanzl, Z.
Jindřich Růžička, Desná u Litomyšle.
Rec.: Růžička, J. / Kapitoly z dějin české vesnice.
Český lid, 81 [4] 352 (1994).

020293 - UEF-S 950005 CZ cze Jx
Hanzl, Z. - Hrdá, J.
In memoriam Anny Pitterové.
Český lid, 81 [1] 72-73 (1994).

021209 - UEF-S 950070 CZ cze B
Holubová, M.
Vzácný přírůstek v Národní knihovně.
In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků, č. 10, 1993. - (Ed. Kašparová, J.). - Praha, Národní knihovna 1994. - S. 307-313. - ().

020296 - UEF-S 950010 CZ cze J
Kafka, L.
Lidové obrázky na skle ve středních Čechách. (K rozšíření regionálních typů lidové malby na skle a k určování jejich provenience).
Český lid, 81 [3] 221-242 (1994).

020297 - UEF-S 950011 CZ cze R
Kafka, L.
[Recenze].
Rec.: Boonstra, O. W. A. / De waardij van eene vroege opleiding. [Een onderzoek naar de implicaties van het alfabetisme op het leven van inwoners van Eidhoven en omliggende gemeenten, 1800-1920].
Český lid, 81 [2] 169-170 (1994).

018641 - UEF-S 940550 CZ cze C
Navrátilová, A.
Lidové obřady a obyčeje Slezska v české národopisné literatuře.
In: Lidová kultura Slezska. Sborník referátů ze semináře "Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy". - (Ed. Válka, M.). - Brno, ÚEF AV ČR Brno 1994. - S. 53-68. - ().
[Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy. Brno (CZ), 93.10.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

018644 - UEF-S 940553 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Sympozium o pohřebním obřadu v Nitře.
Ethnologia Europae Centralis. Časopis pro národopis střední Moravy , 2, 69-70 (1994).

018645 - UEF-S 940554 CZ eng C
Navrátilová, A.
The Bible in the Family and Public Life of Czech People.
In: The Bible in Cultural Context. - (Ed. Pavlincová, H.; Papoušek, D.). - Brno, Czech Society for the Study of Religions with Masaryk University 1994. - S. 219-225. - ().
[Bible and Its Traditions - the Bible in Intercultural Communication. Bechyně (CZ), 92.05.13-92.05.15]

018646 - UEF-S 940555 DE ger R
Navrátilová, A.
[Recenze].
Rec.: Altman, K. / Krčemné Brno. O hostincích, kavárnách a hotelech, ale také o hospodách, výčepech a putykách v moravské metropoli.
Demos, 31 [3] 197-198 (1994).

018647 - UEF-S 940556 CZ cze Jx
Navrátilová, A.
Mikuláš chodí již pět století.
Rovnost. RT - Jana, - [48] - (94.12.03).

021212 - UEF-S 950505 CZ cze C
Navrátilová, A.
Průvody v rodinných obřadech.
In: Slavnostní průvody. - (Ed. Tarcalová, L.). - Uherské Hradiště, Slovácké muzeum 1994. - S. 57-68. - ().
[Konference Subkomise pro lidové obyčeje MKKK. Olomouc (CZ), 93.11.15-93.11.16]

021214 - UEF-S 950523 CZ cze B
Navrátilová, A.
Plesy a bály jako prostředek společenského etablování měšťanských dívek v Brně na přelomu 19. a 20. století.
In: Žena ve městě. - (Ed. Moravcová, M.). - Praha, Institut základů vzdělanosti UK, Karolinum a Nadace Ethnos 1994. - S. 107-117. - ().

020298 - UEF-S 950012 CZ cze Jx
Petráňová, L.
Československo - Evropa - svět, věda a umění v mezinárodních souvislostech. Praha - Bratislava, 6.6. - 2.7.1992.
Ethnologia Europae Centralis, 2, [-] 65 (1994).

020299 - UEF-S 950013 CZ cze J
Petráňová, L.
Ke studiu oděvu lidových vrstev měst a venkova od 16. do poloviny 18. století v Čechách.
Český lid, 81 [3] 201-216 (1994).

020300 - UEF-S 950014 DE ger Jx
Petráňová, L.
Symposium "Tschechoslowakei - Welt. Wissenschaft und Kunst in internationalen Bezügen [Československo - Evropa - svět. Věda a umění v mezinárodních souvislostech]"; Praha - Bratislava, 26.06. - 02.07.1992.
Demos, 31 [2] 166-167 (1994).

020301 - UEF-S 950015 GB eng C
Petráňová, L.
The rationing system in Bohemia during the First World War.
In: The Origins and Development of Food Policies in Europe. - (Ed. Burnett, J.; Oddy, D. J.). - London and New York, Leicester University 1994. - S. 23-38.
[Origins and development of food policies in Europe. Londýn (GB), 91.09.00]

020302 - UEF-S 950016 DE ger R
Petráňová, L.
[Recenze].
Rec.: Petráňová, L. - Petráň, J. / Každodennost Martina Ješuty [1783-1875], ševce a "literáta" v Bystřici.
Demos, 31 [3] 225-226 (1994).

037241 - UEF-S 970031 AT ger Cx
Petráňová, L.
Wiederum Zuhause?
In: Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien. - (Ed. Bockhorn, O.). - Wien, Institut für Volkskunde der Universität Wien 1994. - S. 148-149.
[Internationaler Kongreb der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF). Wien (AT), 94.09.12-94.09.16]

037240 - UEF-S 970030 AT ger Cx
Plessingerová, A. - Vařeka, J.
Eine ungebrochene Tradition - am Beispiel volkstümlicher Gebräuche, Rituale und Feiertage in der tschechischen Republik der Nachkriegszeit.
In: Veröffentlichungen des Instituts für Volkskunde der Universität Wien. - (Ed. Bockhorn, O.). - Wien, Institut für Volkskunde der Universität Wien 1994. - S. 114.
[Internationaler Kongreb der Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF). Wien (AT), 94.09.12-94.09.16]

020303 - UEF-S 950017 CZ cze Jx
Stavělová, D.
Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové 1994.
Taneční listy, 32 [9] 19 (1994).

020304 - UEF-S 950018 DE ger R
Stavělová, D.
[Recenze].
Rec.: Thořová, V. / Lidová zpěvnost na Chodsku.
Demos, 31 [3] 242 (1994).

021210 - UEF-S 950087 DE ger C
Šisler, S.
Die Prager deutsche Volksliedsammlung zwischen München und Kriegsende.
In: Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Deutschen und Tschechen. - (Ed. Hader, W.). - Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1994. - S. 32-38. - ().
[Sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium /3./. Regensburg (DE), 94.12.01-94.12.02]
Grant: (DE) 2875 Nadace Volkswagen

017087 - UEF-S 940542 AT ger B
Šrámková, M.
Die Gestalt von Grasl in den mährischen Räubergeschichten.
In: Johann Georg Grasel. Räuber ohne Grenzen. - (Ed. Hitz, H.). - 2. rozšíř. vyd. Horn-Waidhofen a.d.Thaya, Waldviertler Heimatbund 1994. - S. 85-92. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95852

018643 - UEF-S 940552 CZ cze C
Šrámková, M.
Lidová slovewnost Hlučínska jako nositel jeho českosti.
In: Lidová kultura Slezska. Sborník referátů ze semináře "Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy". - (Ed. Válka, M.). - Brno, ÚEF AV ČR Brno 1994. - S. 9-18. - ().
[Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy. Brno (CZ), 93.10.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

020305 - UEF-S 950019 CZ cze Jx
Thořová, V.
Výstavní zpěvníček II.
Folklor. Časopis folklorního sdružení ČR, 5 [3] 150-151 (1994).

020306 - UEF-S 950020 CZ cze B
Thořová, V.
Zpěvní repertoár Jos. Minářové z Jihlavy. Vliv města na vesnickou zpěvnost.
In: Žena ve městě. - (Ed. Moravcová, M.). - Praha, Institut základnů vzdělanosti UK 1994. - S. 87-122.

020307 - UEF-S 950021 CZ cze R
Thořová, V.
Lidové písně z Pelhřimovska sv. 1 - 3.
Rec.: Trojan, J. [sv. 1] - Tyllner, L. [sv. 2 - 3] / Lidové písně z Pelhřimovska sv. 1 - 3 [1. Počátecko, Žirovnicko. 2. Podstražišťské písně. 3. Pacovsko.].
Český lid, 81 [2] 174-175 (1994).

020308 - UEF-S 950022 DE ger R
Thořová, V.
Lidové písně z Pelhřimovska 1.- 3.
Rec.: Trojan, J. [sv.1] - Tyllner, L. [sv.2-3] / Lidové písně z Pelhřimovska 1. - 3. [1. Počátecko, Žirovnicko. 2. Podstražišťské písně. 3. Pacovsko.].
Demos, 31 [3] 228-229 (1994).

020309 - UEF-S 950023 CZ cze R
Thořová, V.
[Receze].
Rec.: Tyllner, L. / Jihočeské vánoce. Koledy, zvyky a obyčeje.
Český lid, 81 [2] 175-176 (1994).

020310 - UEF-S 950024 DE ger R
Thořová, V.
[Recenze].
Rec.: Tyllner, L. / Jihočeské vánoce. Koledy, zvyky a obyčeje.
Demos, 31 [3] 232-233 (1994).

018637 - UEF-S 940546 CZ cze J
Toncrová, M.
K otázce individuálních a lokálních repertoárů v lidové písni na Jablunkovsku.
Český lid, 81 [1] 29-39 (1994).

018638 - UEF-S 940547 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Settari, O. / Jan Amos Komenský: Kancionál.
Český lid, 81 [2] 173-174 (1994).

018639 - UEF-S 940548 CZ cze R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Krekovičová, E. / Slovenské koledy. Od Štědrého večera do Troch králov.
Opus musicum, 26 [1] Komentář 3-5 (1994).

018640 - UEF-S 940549 CZ cze C
Toncrová, M.
Slezská lidová píseň z pohledu současné folkloristiky.
In: Lidová kultura Slezska. Sborník referátů ze semináře "Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy". - (Ed. Válka, M.). - Brno, ÚEF AV ČR Brno 1994. - S. 104-114. - ().
[Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy. Brno (CZ), 93.10.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

018648 - UEF-S 940557 DE ger R
Toncrová, M.
[Recenze].
Rec.: Settari, O. / Jan Amos Komenský: Kancionál.
Demos, 31 [3] 234-235 (1994).

018649 - UEF-S 940558 DE ger Jx
Toncrová, M.
Slavistická folkloristika 1992 a 1993.
Demos, 31 [3] 220-221 (1994).

020311 - UEF-S 950025 CZ cze J
Traxler, J.
Dosavadní edice folklórního písňového repertoáru zaznamenaného Janem Jeníkem z Bratřic.
Český lid, 81 [1] 43-69 (1994).

020312 - UEF-S 950026 CZ cze Jx
Traxler, J.
Jubilant Václav Pletka.
Český lid, 81 [3] 250-251 (1994).

020313 - UEF-S 950027 CZ cze Jx
Tyllner, L.
K šedesátinám Dušana Holého.
Český lid, 81 [1] 77-78 (1994).

020314 - UEF-S 950028 CZ cze Jx
Tyllner, L.
Osmdesátka doc. PhDr. Ludvíka Kunze, CSc.
Český lid, 81 [4] 338-339 (1994).

021998 - UEF-S 950088 DE ger C
Tyllner, L.
Die tschechisch-deutschen Beziehungen im Lichte der gegenwärtigen musikethnologischen Aufgaben in Böhmen.
In: Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Deutschen und Tschechen. - (Ed. Hader, W.). - Regensburg, Sudetendeutsches Musikinstitut 1994. - S. 25-31. - ().
[Sudetendeutsch-tschechisches Musiksymposium /3./. Regensburg (DE), 94.12.01-94.12.02]
Grant: (DE) 2875 Nadace Volkswagen

020315 - UEF-S 950029 LT eng C
Uherek, Z.
Constructing the National Identity of a Czech City.
In: Ethnic Culture and National Rebirth. - Vilnius, Institute of Lithuanian History 1994. - S. 32-41.
[Ethnic Culture and National Rebirth. Vilnius (LT), 91.12.11-91.12.12]

020317 - UEF-S 950031 CZ cze Jx
Uherek, Z.
Kulatý stůl. Problematika města: Praha a její nové čtvrtě.
Český lid, 81 [3] 245 (1994).

020318 - UEF-S 950032 CZ cze Jx
Uherek, Z.
Odborné setkání s francouzskými sociálními antropology.
Sociologické aktuality, - [3/4] 30 (1994).

020319 - UEF-S 950033 CZ fre C
Uherek, Z.
Les nouveaux quartiers de Prague, question ouverte.
In: Questions urbaines: Prague et ses nouveaux quartiers. - (Ed. Bazac-Billaud, L.). - Prague, Centre Francais de Recherche en Sciences Sociales 1994. - S. 147-154. - (Cahiers du CEFRES. 7).
[Problematika města: Praha a její nové čtvrtě. Praha (CZ), 93.11.24-93.11.25]

020320 - UEF-S 950034 CZ cze Jx
Uherek, Z.
The anthropology of Ethnicity: A critical review.
Český lid, 81 [4] 334-335 (1994).

020321 - UEF-S 950035 CZ cze Jx
Uherek, Z.
Věda o člověku a kultuře v kontextu nacionalistických hnutí: Český národopis.
Český lid, 81 [4] 333 (1994).

020322 - UEF-S 950036 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: Brouček, St. - Heroldová, I. - Kořalka, J. - Secká, M. / Češi v cizině 7.
Demos, 31 [3] 190-191 (1994).

020323 - UEF-S 950037 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: Jech, J. - Secká, M. - Scheufler, V. - Skalníková, O. / České vesnice v rumunském Banátě. Češi v cizině 5.
Demos, 31 [3] 189-190 (1994).

020324 - UEF-S 950038 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: Brouček, S. - Heroldová, I. - Kořalka, J. - Secká, M. / Češi v cizině 6.
Demos, 31 [3] 172-173 (1994).

020325 - UEF-S 950039 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: Moravcová, M. / Lidé města 1. Pražané jiní - druzí - cizí.
Demos, 31 [3] 194 (1994).

020326 - UEF-S 950040 DE ger R
Uherek, Z.
[Recenze].
Rec.: Moravcová, M. / Lidé města 2. Lidé z příměstí Prahy.
Demos, 31 [3] 193 (1994).

020316 - UEF-S 950030 CZ cze Jx
Uherek, Z. - Kadeřábková, J.
Ethnologie et patrimoine en Europe.
Český lid, 81 [3] 245-246 (1994).

021211 - UEF-S 950095 CZ cze Jx
Valášková, N.
Výstava "Madony v lidových krojích".
Národopisná revue, 4 [3/4] 158 (1994).

018642 - UEF-S 940551 CZ cze C
Válka, M.
České Slezsko z historické a národopisné perspektivy.
In: Lidová kultura Slezska. Sborník referátů ze semináře "Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy". - (Ed. Válka, M.). - Brno, ÚEF AV ČR Brno 1994. - S. 9-18. - ().
[Lidová kultura Slezska a její interetnické vztahy. Brno (CZ), 93.10.20]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA95802

020328 - UEF-S 950042 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Imhof, M. / Bauen und Wohnen in einer Fränkischen Kleinstadt vom 16. bis 19. Jahrhundert: am Beispiel von Königsberg in Bayern.
Český lid, 81 [4] 350-351 (1994).

020329 - UEF-S 950043 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Hugger, P. / Handbuch der schweizerischen volkskultur 1 - 3.
Český lid, 81 [3] 253-255 (1994).

020330 - UEF-S 950044 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Pavlištík, K. / Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku.
Český lid, 81 [3] 255-256 (1994).

020331 - UEF-S 950045 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Lidová architektura Švýcarska.
Český lid, 81 [4] 348-349 (1994).

020332 - UEF-S 950047 CZ cze J
Vařeka, J.
Kulturní hranice a národní identita.
Český lid, 81 [3] 177-183 (1994).

020333 - UEF-S 950048 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Evropské atlasové sympozium v Bad Honnef 1993.
Český lid, 81 [2] 164-165 (1994).

020334 - UEF-S 950049 CZ cze R
Vařeka, J.
Od Hradské cesty.
Rec.: Skutil, J. - Vacek, V. / Od Hradské cesty. Prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, roč. 1991-1992 [k 80. narozeninám P. Ladislava Pavlici].
Český lid, 81 [2] 175 (1994).

020335 - UEF-S 950050 CZ cze R
Vařeka, J.
Český jazykový atlas 1.
Rec.: Balhar, J. - Jančák, P. - a kol. / Český jazykový atlas 1.
Český lid, 81 [1] 86-88 (1994).

020336 - UEF-S 950051 CZ cze R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: -, - / Märchen der Niederlande.
Český lid, 81 [1] 84-85 (1994).

020337 - UEF-S 950052 CZ cze Jx
Vařeka, J.
K osmdesátinám prof. Arnolda Niederera.
Český lid, 81 [3] 249-250 (1994).

020338 - UEF-S 950053 CZ cze Jx
Vařeka, J.
Současná tvorba lidových řezbářů.
Český lid, 81 [1] 79-80 (1994).

020340 - UEF-S 950055 CZ cze J
Vařeka, J.
Vzpomínka na Václava Frolce.
Ethnologia Europae Centralis, 2, [-] 5-6 (1994).

020341 - UEF-S 950056 DE ger R
Vařeka, J.
Sušárny ovoce v českých zemích.
Rec.: Trejbal, J. / Sušárny ovoce v českých zemích.
Demos, 31 [2] 119 (1994).

020342 - UEF-S 950057 DE ger R
Vařeka, J.
[Recenze].
Rec.: Scheufler, V. / Etnografický atlas 2.
Demos, 31 [2] 82 (1994).

021833 - UEF-S 950046 DE ger J
Vařeka, J.
Kulturgrenzen im öestlichen Mitteleuropa und die kulturelle Identitaet der Tschechen und Slowaken. Beispiele aus der Alltagskultur.
Kulturgrenzen und nationale Identität. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde, 30, [-] 47-56 (1994).
[Kulturgrenzen und nationale Identität. Bad Honnef (DE), 93.04.05-93.04.07]

028187 - UEF-S 960005 CZ cze C
Vařeka, J.
Hanácká rodina v mých vzpomínkách.
In: Lidová kultura na Hané. Sborník příspěvků z 3. odborné konference. - (Ed. Nachtmannová, P.; Beneš, B.). - Olomouc, Okresní úřad 1994. - S. 71-78.
[Lidová kultura na Hané. Olomouc (CZ), 93.11.23-93.11.24]

020327 - UEF-S 950041 DE ger B
Vařeka, J. - Scheybal, J. V.
Sandsteinportale im nordöstlichen Böhmen.
In: Haus - Hof - Landschaft. Festschrift zum 80. Geburtstag von Karl Bedal. - (Ed. Kreilinger, K.; Waldemer, G.). - Hof a.d.Saalle, Ackermann 1994. - S. 25-32.

020339 - UEF-S 950054 DE ger R
Vařeka, J. - Scheybal, V. J.
Podstávkový dům v Čechách.
Rec.: Vařeka, J. - Scheybal, J.V. / Podstávkový dům v Čechách.
Demos, 31 [3] 202 (1994).

020343 - UEF-S 950058 CZ cze J
Weinerová, R.
Etnosociální a etnokulturní aspekty vývoje romského obyvatelstva. [Adaptace a asimilace etnické skupiny v průmyslovém prostředí].
Český lid, 81 [4] 310-312 (1994).

020344 - UEF-S 950059 CZ cze R
Weinerová, R.
[Recenze].
Rec.: Holý, D. - Nečas, C. / Žalující píseň. O osudu Romů v nacistických koncentračních táborech.
Český lid, 81 [4] 346-347 (1994).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11