ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

025978 - USP-I 950059 CZ cze J
Adamová, K.
Názory některých teoretiků v nedávné historii na otázku samosprávy.
Právník, 134 [9] 922-930 (1995).

026219 - USP-I 950093 CZ cze B
Adamová, K.
Pojem Koruna česká Plzeň, PF ZČU 1995. - 135 s.

026451 - USP-I 950132 CZ cze Rx
Adamová, K.
Dějiny českého státu v dokumentech.
Rec.: Veselý, Z. / Dějiny českého státu v dokumentech.
Právník, 134 [9] 940-941 (1995).

026452 - USP-I 950133 CZ cze Rx
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Malý, K. / České právo v minulosti.
Právník, 134 [9] 941-942 (1995).

026453 - USP-I 950134 CZ cze Rx
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Machovec, M. / Problém tolerance v dějinách a perspektivě.
Právník, 134 [8] 828-829 (1995).

026454 - USP-I 950135 CZ cze Rx
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Šamalík, F. / Občanská společnost v moderním státě.
Právník, 134 [12] 1231-1232 (1995).

026455 - USP-I 950136 CZ cze Rx
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Šamalík, F. / O politické společnosti.
Právník, 134 [2] 183-184 (1995).

026456 - USP-I 950137 CZ cze Rx
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Wilson, J. Q. / Jak se vládne v USA.
Právník, 134 [10-11] 1125-1127 (1995).

027472 - USP-I 950162 CZ cze M
Adamová, K.
PĹíspěvek k teorii representace a legitimity v českém stĹedověku.
In: Pocta prof. JUDr. K. Malému, DrSc. - Praha, UK 1995. - S. 83-88.

025922 - USP-I 950001 CZ cze J
Bárta, J.
K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu.
Právník, 134 [2] 89-90 (1995).
Grant: IA868108

025923 - USP-I 950002 CZ cze J
Bárta, J.
Systém procesních úprav v platném správním právu.
Právník, 134 [3] 193-211 (1995).
Grant: IA868108

025924 - USP-I 950003 CZ cze J
Bárta, J.
Účast a zastupování na valné hromadě akciové společnosti.
Právní rozhledy, 3 [8] 305-307 (1995).

025925 - USP-I 950004 CZ cze J
Bárta, J.
Ještě jednou ty darované nemovitosti.
Právní rozhledy, 3 [6] 232-234 (1995).

025926 - USP-I 950005 CZ cze J
Bárta, J.
Výchozí otázky právního nástupnictví a zániku právnických osob bez likvidace.
Právní rozhledy, 3 [9] 348-351 (1995).

025927 - USP-I 950006 CZ cze J
Bárta, J.
K pojmu "technické zhodnocení" podle platného daňového práva.
Správní právo, 28 [2] 104-106 (1995).

025928 - USP-I 950007 CZ cze J
Bárta, J.
Základní jmění obchodněprávních subjektů při jejich zániku bez likvidace.
Právní rozhledy, 3 [10] 404-406 (1995).

025929 - USP-I 950008 CZ cze J
Bárta, J.
Některé souvislosti a následky věci pravomocně skončené ve správním řízení.
Správní právo, 28 [5] 257-267 (1995).

025930 - USP-I 950009 CZ cze J
Bárta, J.
Překvapivé dary na pokračování.
Právní rozhledy, 3 [3] 102-106 (1995).

025931 - USP-I 950010 CZ cze J
Bárta, J.
Hlavní veřejnoprávní aspekty právního nástupnictví a zániku obchodněprávních subjektů bez likvidace.
Právní rozhledy, 3 [11] 443-445 (1995).

025932 - USP-I 950011 CZ cze J
Bárta, J.
Některé otázky zrušení obchodněprávních subjektů bez likvidace ve zvláštních případech.
Právní rozhledy, 3 [12] 481-484 (1995).

026213 - USP-I 950087 CZ cze J
Bárta, J.
K významu právních názorů Ústavního soudu pro aplikační praxi.
Správní právo, 28 [6] 334-369 (1995).

026211 - USP-I 950085 CZ cze J
Bárta, J. - Kopecký, M.
Rozhodování soudů o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů.
Právník, 134 [10/11] 1048-1072 (1995).

025980 - USP-I 950061 CZ cze J
Blahož, J.
Ke komparaci vývoje ústavního uspořádání soustátí.
Právník, 134 [8] 757-770 (1995).
Grant: IA868104

025981 - USP-I 950062 CZ cze J
Blahož, J.
Vznik a počátky vývoje ústavního soudnictví (srovnávací přehled).
Právník, 134 [5] 419-447 (1995).
Grant: IA868104

026204 - USP-I 950078 GB eng J
Blahož, J.
The Role of Universities and Research Institutes in Creating Consensual Character of Democratic Principles and Human Rights.
Higher Education Policy (The Quarterly Journal of the International Association of Universities), 8 [2] 36-38 (1995).
Grant: IA868104

026214 - USP-I 950165 CZ cze J
Blahož, J.
Definice ústavy: srovnávací pohled.
Právník, 134 [10-11] 945-958 (1995).
Grant: IA868104

027457 - USP-I 950159 US eng B
Blahož, J.
The Role of Research Institutes in Creating Consensual Character ofDemocratic Principles and Human Rights.
In: The Role of Research Institutes in Democratic Development. - Los Angeles, 1995. -
Grant: IA868104

028767 - USP-I 960055 CZ cze B
Cvrček, F.
LEGSYS - TEXT, verze 3.3 (manuál). Praha, ÚSP AV ČR 1995. - 102 s.

028786 - USP-I 960052 CZ cze C
Cvrček, F.
Právní jazyk.
In: Právní databáze a tradiční právní teorie. - Plzeň, PF ZČU 1995. - S. -.
[Právní databáze a tradiční právní teorie. Plzeň (CZ), 95.00.00]

028787 - USP-I 960053 SK cze C
Cvrček, F.
Pojem "právní stát" v databázi LEGSYS.
In: Právní stát. - Piešťany, - 1995. - S. -.
[Právní stát. Piešťany (SK), 95.00.00]

028766 - USP-I 960054 CZ cze V
Cvrček, F. - Novák, F.
Právní pojmy a konstrukce. Praha, ÚSP AV ČR 1995. - 32 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) 868 401

025952 - USP-I 950032 CZ cze J
Eliáš, K.
Slib odškodnění.
Právní rozhledy, 3 [2] 52-55 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025953 - USP-I 950033 CZ cze J
Eliáš, K.
Obchodní rejstřík.
Právník, 134 [1] 21-39 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025954 - USP-I 950034 CZ cze J
Eliáš, K.
Konkurs.
Právník, 134 [2] 116-157 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025956 - USP-I 950036 CZ cze J
Eliáš, K.
Základní principy úpravy závazkového práva v obchodním zákoníku.
Právník, 134 [3] 222-242 (1995).

025957 - USP-I 950037 CZ cze J
Eliáš, K.
Nad výročím Emila Otta.
Právník, 134 [4] 300-315 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025958 - USP-I 950038 CZ cze J
Eliáš, K.
Obchodní smlouva, část 2.
Právní praxe v podnikání, 4 [6] 1-4 (1995).

025959 - USP-I 950039 CZ cze J
Eliáš, K.
Stále nedoceněný český právník.
Právník, 134 [7] 722-723 (1995).

025960 - USP-I 950040 CZ cze J
Eliáš, K.
Několik poznámek k zástavnímu právu (vybrané problémy).
Právní praxe v podnikání, 4 [7-8] 6-15 (1995).

025961 - USP-I 950041 CZ cze J
Eliáš, K.
Následná nemožnost plnění se zřetelem k obchodním závazkům.
Právní praxe v podnikání, 4 [7-8] 24-28 (1995).

025962 - USP-I 950042 CZ cze J
Eliáš, K.
Obchodní smlouva, část 1.
Právní praxe v podnikání, 4 [5] 1-8 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025963 - USP-I 950043 CZ cze J
Eliáš, K.
Základy soukromého práva.
Právní rozhledy, 3 [5] 177-179 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025964 - USP-I 950044 CZ cze J
Eliáš, K.
Rušení v úpravě obchodního zákoníku.
Právní praxe, 43 [7] 394-401 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025966 - USP-I 950046 CZ cze J
Eliáš, K.
Založení a vznik akciové společnosti.
Ad Notam, 1 [5] 97-103 (1995).

025967 - USP-I 950047 CZ cze J
Eliáš, K.
Brněnská normativní škola (K 50. výročí smrti J. Sedláčka).
Právní praxe, 43 [4] 235-246 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025968 - USP-I 950048 CZ cze J
Eliáš, K.
Může komanditista podat výpověď z komanditní společnosti?
Právní praxe v podnikání, 4 [10] 5-7 (1995).

025969 - USP-I 950049 CZ cze J
Eliáš, K.
Znovu o aukcích.
Právní rozhledy, 3 [3] 106-107 (1995).

025971 - USP-I 950051 CZ cze J
Eliáš, K.
Sto let civilního soudního řádu.
Právník, 134 [8] 805-815 (1995).

025972 - USP-I 950052 CZ cze J
Eliáš, K.
Bankovní záruka.
Právní praxe, 43 [10] 634-640 (1995).

025974 - USP-I 950164 CZ cze J
Eliáš, K.
Ručení společníků v osobních obchodních společnostech.
Obchodní právo, 4 [12] 2-7 (1995).

026222 - USP-I 950096 CZ cze B
Eliáš, K.
Kurs obchodního práva. Obecná a úvodní část. Soutěžní právo. Praha, C. H. Beck 1995. - 316 s.
Grant: GA407/94/1711

026223 - USP-I 950097 CZ cze B
Eliáš, K.
Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. Praha, C. H. Beck 1995. - 315 s.
Grant: GA407/94/1711

026224 - USP-I 950098 CZ cze B
Eliáš, K.
Obchodní zákoník, text s předmluvou. Praha, C. H. Beck 1995. - 280 s.
Grant: GA407/94/1711

026225 - USP-I 950099 SK cze J
Eliáš, K.
Valná hromada společnosti s r.o.
Podnikateľ a právo, - [4] 15-33 (1995).

026226 - USP-I 950100 SK cze J
Eliáš, K.
Smlouva o kontrolní činnosti.
Podnikateľ a právo, - [6] 2-10 (1995).

026227 - USP-I 950101 SK cze J
Eliáš, K.
Následná nemožnost plnění se zřetelem k obchodním závazkům.
Podnikateľ a právo, - [10] 21-28 (1995).

026228 - USP-I 950102 sk cze J
Eliáš, K.
Promlčení v obchodních závazkových vztazích.
Podnikateľ a právo, - [11] 2-16 (1995).

026229 - USP-I 950103 CZ cze J
Eliáš, K.
Dozorčí rada ve společnosti s r.o.
Právní praxe, 43 [1] 32-42 (1995).
Grant: GA407/94/1711

026457 - USP-I 950138 CZ cze Rx
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Bartošíková, M. - Štenglová, I. / Společnost s ručením omezeným.
Právník, 134 [1] 76-77 (1995).

026458 - USP-I 950139 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Příkladná ukázka kvalitní komentační práce.
Rec.: Munková, J. / Zákon o ochraně hospodářské soutěže: Komentář.
Právník, 134 [1] 78-79 (1995).

026459 - USP-I 950140 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Přehledný průvodce obchodním právem.
Rec.: Bartošíková, M. / Základy obchodního práva.
Právník, 134 [2] 184-185 (1995).

026460 - USP-I 950141 CZ cze Rx
Eliáš, K.
Autobiografie Vladimíra Kubeše.
Rec.: Kubeš, V. / ...a chtěl bych to všechno znovu.
Právník, 134 [2] 185-186 (1995).

026461 - USP-I 950142 CZ cze Rx
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Pelikánová, I. - Kobliha, I. / Komentář k obchodnímu zákoníku, díl I.( 1-55).
Právník, 134 [10-11] 1127-1131 (1995).

028769 - USP-I 960057 CZ cze J
Eliáš, K.
Bajka o oslíku a králíkovi aneb interpretační cvičení, kterak je tomu s účinky zápisu jednatele do obchodního rejstříku.
Právník, 134 [1] 66-75 (1995).

028768 - USP-I 960056 CZ cze J
Eliáš, K. - Marek, K.
Burzovní obchody, 1.část.
Právní rádce, 3 [9] 16-20 (1995).

026205 - USP-I 950079 CZ cze J
Eliáš, K. - Marek, K.
Burzovní obchody, 2.část.
Právní rádce, 3 [10] 17-22 (1995).

025933 - USP-I 950012 CZ cze J
Grospič, J.
K otázkám ústavních základů územní samosprávy.
Právník, 134 [5] 448-465 (1995).

028770 - USP-I 960058 CZ cze J
Grospič, J.
Legislativní proces a kvalita právního řádu moderního státu.
Právní rádce, 3 [3] 50-52 (1995).

028771 - USP-I 960059 CZ cze J
Grospič, J.
Samospráva v Evropě ve světle komparativních výzkumů.
Moderní obec, 1 [2] 54-55 (1995).

028772 - USP-I 960060 CZ cze J
Grospič, J.
Rok výročí Evropské charty místní samosprávy.
Moderní obec, 1 [3] 56 (1995).

028773 - USP-I 960061 CZ cze I
Grospič, J.
Obecně závazné vyhlášky obcí v jejich samostatné působnosti. Praha, Český komitét pro vědecké řízení 1995. - 11 s.

028774 - USP-I 960062 CZ cze I
Grospič, J.
Metodika tvorby místních právních předpisů, zásady legislativních předpisů. Praha, USP AV ČR 1995. - 20 s.

028775 - USP-I 960063 CZ cze I
Grospič, J.
Některé otázky obecně závazných vyhlášek obcí v samostatné působnosti ve světle judikatury Ústavního soudu. Praha, Český komitét pro vědecké řízení 1995. - 20 s.

028776 - USP-I 960064 CZ cze I
Grospič, J.
Veřejná správa, právo a ekonomika. Praha, Vzdělávací ústav MŠMT 1995. - 20 s.

025973 - USP-I 950053 CZ cze J
Kalenský, P.
K sedmdesátinám prof. JUDr. Miroslava Potočného, DrSc.
Právník, 134 [5] 482-484 (1995).

025955 - USP-I 950035 CZ cze J
Kanda, A.
Úvaha nad naší současnou právní úpravou obchodních společností z hlediska její možné harmonizace s právem Evropské unie.
Právník, 134 [2] 166-182 (1995).
Grant: GA407/94/1711

025970 - USP-I 950050 CZ cze J
Kanda, A.
Ještě jednou k otázkám nové kodifikace soukromého práva v České republice.
Právní rozhledy, 3 [11] 445-448 (1995).

025934 - USP-I 950013 CZ cze J
Kindl, M.
Poznámky k pozemkové reformě.
Právník, 134 [1] 12-20 (1995).

025936 - USP-I 950015 CZ cze J
Kindl, M.
Právníci si radí: Právní a účetní aspekty zvyšování základního jmění.
Právní praxe v podnikání, 4 [6] 36-39 (1995).

025938 - USP-I 950017 CZ cze J
Kindl, M.
Některé sporné otázky restitučních lhůt.
Právní praxe v podnikání, 4 [7-8] 19-21 (1995).

025939 - USP-I 950019 CZ cze J
Kindl, M.
Ležící pozůstalost a restituce.
Právní rozhledy, 3 [8] 313-315 (1995).

025940 - USP-I 950020 CZ cze J
Kindl, M.
Restituční nároky a problémy aplikační praxe.
Právní rozhledy, 3 [5] 191-193 (1995).

025941 - USP-I 950021 CZ cze J
Kindl, M.
Ústavní soud a konfiskace.
Právní rozhledy, 3 [6] 237-239 (1995).

025942 - USP-I 950022 CZ cze J
Kindl, M.
Ještě něco málo ke konfiskacím a restitucím.
Právní rozhledy, 3 [7] 276-277 (1995).

025944 - USP-I 950024 CZ cze J
Kindl, M.
Poznámka asi důležitá.
Právní rozhledy, 3 [1] 18-19 (1995).

025945 - USP-I 950025 CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k ležící pozůstalosti.
Právní rozhledy, 3 [10] 412-413 (1995).

025946 - USP-I 950026 CZ cze J
Kindl, M.
Malá úvaha k možnosti vypovědět nájem bytu.
Právní praxe v podnikání, 4 [11] 38-40 (1995).

025947 - USP-I 950027 CZ cze J
Kindl, M.
Malá úvaha o tom, na co platí zákon č.229/1991 Sb.
Bulletin advokacie, 42 [10] 13-15 (1995).

025948 - USP-I 950028 CZ cze J
Kindl, M.
Některé souvislosti rozhodnutí Ústavního soudu o konfiskacích.
Právník, 134 [8] 783-788 (1995).

026216 - USP-I 950090 CZ cze J
Kindl, M.
Ležící pozůstalost a řízení proti ní.
Právník, 134 [10/11] 1073-1077 (1995).

026218 - USP-I 950092 CZ cze J
Kindl, M.
Může - nemůže?
Právník, 134 [12] 1229-1230 (1995).

028777 - USP-I 960065 SK sla BX
Kindl, M.
Právo životného prostredia, právná regulácia.
In: - - Bratislava, PF UKo 1995. - S. 53-62.

028778 - USP-I 960066 CZ cze J
Kindl, M.
Některé sporné otázky restitučních lhůt.
Právní praxe v podnikání, 4 [2] 35-37 (1995).

025982 - USP-I 950063 CZ cze J
Knapp, V.
O právu kogentním a dispozitivním (a také o právu heteronomním a autonomním).
Právník, 134 [1] 1-11 (1995).

025985 - USP-I 950066 CZ cze J
Knapp, V.
O převodu vlastnictví smlouvou.
Ad Notam, 1 [3] 49-51 (1995).

025989 - USP-I 950070 CZ cze J
Knapp, V.
O příklepu a také o právní filozofii.
Právní rozhledy, 3 [6] 229-232 (1995).

025990 - USP-I 950071 CZ cze J
Knapp, V.
Poznámky o fideikomisární substituci.
Ad Notam, 1 [5] 110-114 (1995).

025992 - USP-I 950073 CZ cze J
Knapp, V.
Nad stavem a perspektivami soukromého práva v České republice.
Právní rozhledy, 3 [3] 89-95 (1995).

025993 - USP-I 950074 CZ cze J
Knapp, V.
SRN: Spolkový soudní dvůr (BGH): Osud osobní pohledávky po vyplacení zajišťovacího věcného dluhu.
Právní rozhledy, 3 [11] 465-469 (1995).

026447 - USP-I 950128 CZ cze Rx
Knapp, V.
Užitečná práce o obchodních závazcích.
Rec.: Bejček, J. / Obchodní závazky.
Právník, 134 [6] 615 (1995).

026448 - USP-I 950129 CZ cze Rx
Knapp, V.
Kniha na aktuální téma.
Rec.: Hurdík, J. / Problémy nadačního práva.
Právník, 134 [6] 615-616 (1995).

026449 - USP-I 950130 CZ cze Rx
Knapp, V.
Zamyšlení nad příručkou dějin politického a právního myšlení.
Rec.: Bröstl, A. / Dejiny politického a právneho myslenia.
Právník, 134 [9] 939-940 (1995).

026450 - USP-I 950131 CZ cze Rx
Knapp, V.
O kartelovém právu.
Rec.: Bejček, J. / Kartelové právo.
Právník, 134 [12] 1237-1238 (1995).

026462 - USP-I 950143 CZ cze Rx
Knapp, V.
[Recenze].
Rec.: Bartošek, M. / Encyklopedie římského práva.
Právník, 134 [4] 404 (1995).

026463 - USP-I 950145 CZ cze Rx
Knapp, V.
Dvě nové práce o právech k nehmotným statkům.
Rec.: Telec, I. / Právo výkonných umělců k provozovatelské praxi. - Tvůrčí práva duševního vlastnictví.
Právník, 134 [4] 404-405 (1995).

026464 - USP-I 950146 CZ cze Rx
Knapp, V.
Stručné zamyšlení nad stručnou antalogií.
Rec.: Klabouch, J. - Veverka, V. / Stučná antologie z dějin politického učení a filosofie práva.
Právník, 134 [10-11] 1124-1125 (1995).

028779 - USP-I 960067 CZ cze J
Knapp, V.
O právnických osobách.
Právník, 134 [10-11] 980-1001 (1995).

028780 - USP-I 960068 CZ cze J
Knapp, V.
O záloze a závdavku.
Právo a doprava, 1 [3] 2-8 (1995).

025984 - USP-I 950065 CZ cze J
Kostečka, J.
Pracovní soudnictví - ano či ne.
Právník, 134 [4] 370-390 (1995).

025991 - USP-I 950072 CZ cze J
Kostečka, J.
Co je "pracoviště, kde je zakázáno stávkovat"?
Právní praxe, 43 [4] 247-254 (1995).
Grant: GA407/94/1711

027456 - USP-I 950088 CZ cze J
Kostečka, J.
Pracovní právo a legislativní koncepce v oblasti soukromého práva.
Právní praxe, 43 [1] 2-16 (1995).
Grant: GA407/94/1711

028781 - USP-I 960069 CZ cze J
Kostečka, J.
K výkladu novelizace paragrafu 195 odst.1 zákoníku práce.
Právo a zaměstnání, 1 [4] 9-11 (1995).

026220 - USP-I 950094 CZ cze J
Křížkovský, L.
Pojmy "pozice a role" v občanské společnosti.
Politologická revue, - [červen] 39-51 (1995).

027473 - USP-I 950163 CZ cze J
Mitlöhner, M.
Příspěvek k právnímu hodnocení ublížení na zdraví.
Všehrd, 27 [4] 18-20 (1995).

025986 - USP-I 950067 CZ cze J
Novák, F.
Informace. Právní informační systém a jeho využití.
Právní praxe v podnikání, 4 [7-8] 60-63 (1995).

026215 - USP-I 950089 CZ cze J
Novák, F.
Péče o právní řád.
Právník, 134 [10/11] 1021-1030 (1995).

025965 - USP-I 950045 CZ cze J
Pauknerová, M.
Asociační dohoda - některé teoretické a praktické otázky.
Právník, 134 [9] 833-850 (1995).

028782 - USP-I 960070 CZ cze J
Pauknerová, M.
Hamburská pravidla o námořní přepravě zboží se stávají součástí českého práva.
Právo a doprava, 1 [3] 14-19 (1995).

026221 - USP-I 950095 CZ cze B
Piller, J. - Steiner, V. - Adamová, K.
Hesla z oborů občanské právo procesní a obecná teorie práva.
In: Slovník českého práva. - (Ed. Madar, Z.). - Praha, Linde 1995. - 1390 s.

026208 - USP-I 950082 BE eng J
Pítrová, L.
Jurisdictional control over administrative decisions in Czechoslovakia and the Czech Republic.
International Review of Administrative Science, 61 [1] 79-89 ( 1995).
Grant: IA868108
[Impact factor: 0.164(99) 0.232(00) 0.333(01) 0.214(02) 0.302(03) ]

028783 - USP-I 960071 CZ cze J
Pítrová, L.
Základní charakteristika německého a rakouského modelu správního soudnictví.
Právník, 134 [2] 100-115 (1995).
Grant: IA868108

028784 - USP-I 960072 CZ cze J
Pítrová, L.
Právní rysy anglického modelu "správního soudnictví".
Právník, 134 [3] 212-221 (1995).
Grant: IA868108

025983 - USP-I 950064 CZ cze J
Pohl, T.
Několik praktických právních problémů obchodních společností.
Právník, 134 [3] 264-374 (1995).

025987 - USP-I 950068 CZ cze J
Pohl, T.
Průvodce advokáta základy směnečného práva 1.část.
Bulletin advokacie, 42 [5] 22-33 (1995).

025988 - USP-I 950069 CZ cze J
Pohl, T.
Průvodce advokáta základy směnečného práva 2. část.
Bulletin advokacie, 42 [6-7] 31-41 (1995).

025975 - USP-I 950055 CZ cze J
Steiner, V.
Analýza civilního procesu jako formy existence právních vztahů rozdílné kvality.
Právník, 134 [4] 347-355 (1995).

026201 - USP-I 950075 CZ cze B
Steiner, V.
Zákon o konkursu a vyrovnání. Praha, Linde 1995. - 341 s.

026202 - USP-I 950076 CZ cze J
Svoboda, K.
Obecní volby ve Francii.
Státní správa a samospráva, 6 [42] 6-8 (1995).

026206 - USP-I 950080 CZ cze J
Svoboda, K.
Správa obcí ve Francii.
Moderní obec, 1 [11] 56-57 (1995).

026207 - USP-I 950081 CZ cze J
Svoboda, K.
Rozpočty obcí ve Francii.
Moderní obec, 1 [12] 58-59 (1995).

026209 - USP-I 950083 FR fre J
Svoboda, K.
La réforme administrative et les problemes de la décentralisation en République Tchéque.
Journées de la Societé de législation comparée, -, [-] 341-365 ( 1995).

025976 - USP-I 950056 CZ cze J
Šamalík, F.
Právní pozitivismus v éře lidských práv.
Právník, 134 [6] 546-557 (1995).

025977 - USP-I 950058 CZ cze J
Šamalík, F.
Individuální svoboda a "zakazující stát".
Právník, 134 [9] 885-902 (1995).

025979 - USP-I 950060 CZ cze J
Šamalík, F.
"Benešovy dekrety" a smíření.
Právní praxe, 43 [4] 202-208 (1995).

027470 - USP-I 950160 CZ cze J
Šamalík, F.
Lidská práva a demokratický právní stát.
Český bulletin lidských práv, [1] 9-18 (1995).

027471 - USP-I 950161 CZ cze M
Šamalík, F.
Politika v éře lidských práv.
In: Ústavněprávní a politické problémy České republiky. - Praha, Victoria Publishing 1995. - S. 263-281.

025935 - USP-I 950014 CZ cze J
Šturma, P.
Potřeba smluvněprávní regulace kontroly drog a její vývoj.
Právník, 134 [1] 40-48 (1995).

025937 - USP-I 950016 CZ cze J
Šturma, P.
Mezinárodní právo a kontrola drog: prameny.
Právník, 134 [7] 677-687 (1995).

025943 - USP-I 950023 CZ cze J
Šturma, P.
Potlačování nedovoleného obchodu s drogami v mezinárodním měřítku.
Právní rozhledy, 3 [9] 385-390 (1995).

025950 - USP-I 950030 CZ cze J
Šturma, P.
Na okraj Světové ministerské konference o organizovaném transnacionálním zločinu v Neapoli.
Právník, 134 [5] 493-502 (1995).

025951 - USP-I 950031 CZ cze J
Šturma, P.
Kongres OSN o mezinárodním právu veřejném.
Právník, 134 [5] 507-509 (1995).

026203 - USP-I 950077 CZ cze J
Šturma, P.
Smluvní a mimosmluvní pravidla kontroly legálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami.
Právník, 134 [12] 1190-1206 (1995).

026210 - USP-I 950084 CZ cze J
Šturma, P.
K aktuálním problémům kodifikace zločinů podle mezinárodního práva a návrhu statutu mezinárodního trestního soudu.
Časopis pro právní vědu a praxi, 3 [4] 62-79 (1995).

026212 - USP-I 950086 FR fre J
Šturma, P.
La responsabilité des Etats pour les flux de réfugiés provoqués par eux.
Annuaire Francais de Droit International, 40, [-] - (1995).

026217 - USP-I 950091 CZ cze J
Zachariáš, J.
Úprava stávky v právním řádu České republiky.
Právník, 134 [12] 1207-1210 (1995).

028785 - USP-I 960073 CZ cze J
Zachariáš, J.
Zaměstnání v pracovněprávním vztahu a výkon jiné výdělečné činnosti.
Právo a zaměstnání, 1 [1] 15-17 (1995).

053932 - USP-I 980158 CZ cze B
Zachariáš, J. - Marešová, M.
Pracovní právo v příkladech. Plzeň, PF ZČU 1995. - 54 s. - ().
Grant: GA407/94/1711

025949 - USP-I 950029 CZ cze J
Zástěrová, J.
Evropský parlament v procesu rozšiřování svých pravomocí.
Právník, 134 [5] 485-492 (1995).
Grant: IA868102

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11