ASEP

SLÚ - Slovanský ústav

1999


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

066074 - SLU-S 990058 RIV CZ cze K
Bečka, J.
Slovanský ústav a Polsko.
In: Polonica. - Ostrava, Ostravská univerzita 1999. - S. 19-27.
[Konference polonistů České republiky /6./. Ostrava (CZ), 97.11.19-97.11.20]

074180 - SLU-S 20000002 CZ cze J
Bečka, J.
Slovanský ústav v letech 1922-1963.
Slavia, 68 [3-4] 401-420 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074186 - SLU-S 20000008 CZ cze J
Bečka, J. - Vachoušková, A. - Koutenská, Z. - Taušová, J. - Garcíová, S. - Dziamová, S.
Bibliografie knižních publikací Slovanského ústavu, jeho členů a spolupracovníků (1928-1999).
Slavia, 68 [3-4] 1-135 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066085 - SLU-S 990069 CZ rus E
Běloševská, L.
"Skit". Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074184 - SLU-S 20000006 RIV CZ cze J
Běloševská, L.
Slovanský ústav a ruská emigrace.
Slavia, 68 [3-4] 467-470 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106571 - SLU-S 20033066 RIV CZ rus M
Běloševská, L.
Molodaja emigrantskaja literatura Pragi (objedinenije Skit: tvorčeskoje lico).
In: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v československé republice (1919-1939). - (Ed. Běloševská, L.). - Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. - S. 164-203.
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0818
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106572 - SLU-S 20033067 RIV RU rus M
Běloševská, L.
Vysockij na češskom.
In: Mir Vysockogo : issledovanija i materialy. - Moskva, - 1999. - S. 410-422.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106575 - SLU-S 20033070 CZ rus J
Běloševská, L.
Emigrantologija - nauka o literature i kulture emigracii. Materialy kulatého stolu. Mezinárodní sjezd slavistů, 27.8. - 2.9.1998, Krakov.
Rossica, 3-4 [1] 111-119 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066082 - SLU-S 990066 CZ rus E
Běloševská, L. - Hašková, D.
Personálie (ruská emigrace v ČR 1919 - 1939). Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066084 - SLU-S 990068 CZ rus E
Běloševská, L. - Hašková, D.
Kronika kulturního života ruské emigrace 1919 - 1939. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106576 - SLU-S 20033071 RIV RU rus J
Běloševská, L. - Hašková, D. - Ljubimova, T. - Lukina, K.
Chronika literaturnoj žizni russkoj emigracii v Čechoslovakii.
Rossijskoje literaturovedenije, - [12] 216-285 (1999).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0818
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074187 - SLU-S 20000009 RIV CZ cze/rus B
Běloševská, L. - Moulis, V. - Hašková, D.
Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919 - 1939). (Méně známé aspekty). Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. - 351 s. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR.; Nová řada. 6).
Grant: GA ČR(CZ) GA409/97/0818; GA AV ČR(CZ) KSK3015601

066053 - SLU-S 990033 RIV CZ cze J
Bláhová, E.
Lexikální specifika staroslověnského parimejníku.
Slavia, 68 [2] 235-249 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066055 - SLU-S 990035 RIV CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Die grossen Lesemänen des Metropoliten Makarij / Ed. Weiher, O. - Šmidt, S. O. - Škurko, A. I. - Freiburg 1997. - 688 s.
Slavia, 68 [1] 124-127 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066057 - SLU-S 990037 RIV CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Davidov, A.: Starobalgarska leksikologia.
Slavia, 68 [1] 121-124 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066058 - SLU-S 990038 CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Barlieva, S. A.: Agiografskite tvorbi za sv. Kiril i Metodij v Legenda Aurea na Jakov Voraginski. Kirilo-Metodievski studii, kn. 11. - Sofija 1998. - S. 5-120.
Slavia, 68 [2] 352-355 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066059 - SLU-S 990039 RIV CZ cze R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Gal'čenko, M. I.: Nadpisi na dnevnerusskich ikonach 12-15 vv. - Moskva : Nauka, 1977. - 171 s.
Slavia, 68 [2] 361-363 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066081 - SLU-S 990065 RIV CZ ger R
Bláhová, E.
[Recenze].
Rec.: Golyšenko, V. S. - Dubrovina, V. F.: Kniga naricajema Koz'ma Indikoplov. - Moskva : Indrik, 1997. - 774 s.
Byzantinoslavica, 60 [1] 263-267 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

073188 - SLU-S 20003014 BG rus C
Bláhová, E.
Značenije perevodnych tekstov dlja issledovanija leksiki Tarnovskoj literaturnoj školy.
In: Tarnovska knižovna škola. - (Ed. Dančev, G.). - Veliko Tarnovo, Velikotarnovski universitet Sv. Sv. kiril i Metodij 1999. - S. 193-198.
[Meždunarodni simpozium Veliko Tarnovo /6./. Veliko Tarnovo (BG), 94.09.26-94.09.28]

066079 - SLU-S 990063 RIV CZ cze/rus/bul B
Bláhová, E. - Šlaufová, E.
Paleoslovenica 1999. In honorem Zoe Hauptová. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. - 120 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066052 - SLU-S 990032 RIV RU rus/cze/old B
Cejtlin, R. M. - Bláhová, E. - Herodes, S. - Pacnerová, L. - Bauerová, M.
Staroslavjanskij slovar'. (Ed. Cejtlin, R. M.; Večerka, R.; Bláhová, E.). - 2.Moskva, Russkij jazyk 1999. - 842 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

098669 - SLU-S 990045 RIV CZ cze J
Čermák, V.
Proverbia v charvátskohlaholských breviářích a jejich neslovanské předlohy.
Slavia, 68 [2] 251-258 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AVOZ9092920

098670 - SLU-S 990046 RIV CZ cze R
Čermák, V.
[Recenze].
Rec.: Sokolová, F.: Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách. Katalog. - Praha : Slovanská knihovna, 1997. - 428 s.
Slavia, 68 [2] 355-358 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AVOZ9092920

098671 - SLU-S 990053 RIV CZ ger R
Čermák, V.
[Recenze].
Rec.: Mareš, F. V. - Fetková, P. - Hauptová, Z. - Konzal, V. - Pacnerová, L. - Švábová, J.: Psalterii Sinaitici pars nova (monasterii s. Catharinae codex slav. 2/N). - Wien, 1977. 201 s.
Byzantinoslavica, 60 [1] 262-263 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AVOZ9092920

103999 - SLU-S 20033019 RIV CZ cze R
Černý, M.
Slované v proudu času.
Rec.: Karagjozov, P.: Njakogašnite slavjane dnes. - Sofija, 1997.
Opera Slavica, 9 [3] 52-54 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066068 - SLU-S 990051 RIV CZ cze J
Dziamová, S.
Jazykovědné studie Michala Hórnika publikované v Čechách.
Lětopis, 46 [Wosebity zešivk] 186-193 (1999).
[Serbščina w zaňdženosči a pritomnosči. Budyšín (DE), 97.12.04-97.12.06]

066036 - SLU-S 990015 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Nad překlady Vladimíra Vysockého.
Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. X, 2, 65-73 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066037 - SLU-S 990016 RIV CZ cze J
Filipová, H.
Kam směřuje evropská slavistika?
Slavia. X, 2, 105-106 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066038 - SLU-S 990017 RIV CZ cze R
Filipová, H.
Slavistika 2.
Rec.: Slavistika 2. - Beograd 1998. - 337 s.
Slavia, 68 [1] 164-166 (1999).

066067 - SLU-S 990050 RIV CZ cze R
Filipová, H.
[Recenze].
Rec.: Sorge, V.: Literarische Länderbilder in Liedern und Wladimir Wyssozkis. Ein imagologischer Vergleich an Liedtexten der Autor-Interpreten aus den Jahren 1960 bis 1980. - Frankfurt am Main : Lang, 1998. - 135 s.
Opera Slavica, 9 [3] 63-66 (1999).

079774 - SLU-S 20013039 RIV CZ rus J
Filipová, H.
"Mne jest čto spet, predstav pered Vsevyšnim...". Filosofskaja lirika V. Vysockogo.
Rossica, 3-4 [2] 59-64 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074190 - SLU-S 20000012 RIV DE ger R
Filipová, H. - Ulbrecht, S.
[Recenze].
Rec.: Hanáková, J.: Edice českého samizdatu 1972-1991. - Praha, 1997. 368 s.
Referatedienst zur Literturwissenschaft, 31 [3] 579-580 (1999).

074191 - SLU-S 20000013 RIV DE ger R
Filipová, H. - Ulbrecht, S.
[Recenze].
Rec.: Machala, L.: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy. - Olomouc, 1996. 221 s.
Referatedienst zur Literturwissenschaft, 31 [3] 581-582 (1999).

066050 - SLU-S 990029 RIV CZ cze T
Frei, V. - Hermach, J. - Kaška, P. - Konzal, V. - Matějů, J. - Matějů, J. - Wernisch, M. - Vaško, V.
2000 let křesťanství.
Orig.: 2000 Jahre Christentum. (Ed. Konzal, V.). - Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999. - 1009 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066083 - SLU-S 990067 CZ rus/cze E
Hašková, D.
Spolky ruské emigrace v ČR 1919 - 1939. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. -
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066080 - SLU-S 990064 RIV CZ ger J
Hauptová, Z.
Miloš Weingart (21. 11. 1890 - 12. 1. 1939).
Byzantinoslavica, 60 [1] 1-8 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074181 - SLU-S 20000003 CZ cze J
Hauptová, Z.
Paleoslovenistika v Slovanském ústavu.
Slavia, 68 [3-4] 436-441 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066047 - SLU-S 990026 RIV CZ fre R
Havlíková, L.
[Review].
Rec.: Hrochová, V.: Métiers et commerce á Byzance du treiziéme au quinziéme siécles. - Praha 1998 - 104 s.
Byzantinoslavica, 60 [1] 254-257 (1999).
Výzkumný záměr: 216 CEZ:AVOZ9092920

066066 - SLU-S 990049 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
Za Zdenkou Veselou - Přenosilovou (30. 9. 1930 - 4. 3. 1999).
Slovanský přehled, 85 [3] 417-418 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074179 - SLU-S 20000001 RIV CZ cze J
Havlíková, L.
Česká byzantologie a Slovanský ústav.
Slavia, 68 [3-4] 442-451 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074212 - SLU-S 20000035 RIV CZ cze J
Hloušková, J.
Stanislaw Przybyszewski jako ztělesnění některých aspektů literární moderny na přelomu století.
Slavia, 68 [2] 323-334 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074222 - SLU-S 20003024 RIV CZ ger C
Hloušková, J.
Das Porträt des Polen aus der Sicht des Tschechen.
In: Stereotype und Nationen. - Kraków, Miedzynarodowe Centrum Kultury 1999. - S. 55-62.
[Stereotype und Nationen. Kraków (PL), 93.00.00]

066035 - SLU-S 990014 RIV CZ cze/mac B
Hora, K. - Mareš, F. V. - Bláhová, E. - Ribarova, Z.
Makedonsko-český slovník s makedonskou gramatikou Františka Václava Mareše. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. - 638 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106577 - SLU-S 20033072 CZ rus R
Jančárková, J.
[Recenze].
Rec.: Tarasov, O. J.: Ikona i blagočestije. Očerki ikonnogo dela v imperatorskoj Rosii. - Moskva, 1995. 495 s.
Byzantinoslavica, 60 [1] 267-271 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106578 - SLU-S 20033073 CZ rus R
Jančárková, J.
[Recenze].
Rec.: Čudotvornaja ikona v Vizantii i Drevnej Rusi. - Moskva, 1996. 559 s.
Byzantinoslavica, 60 [2] 663-667 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

106574 - SLU-S 20033069 CZ rus J
Mathauzerová, S. - Běloševská, L.
Pamjati Jefima Grigorjeviča Etkinda.
Rossica, 3-4 [2] 221 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074202 - SLU-S 20000024 AT C
Měšťan, A.
Urzidil und Tschechen.
In: Böhmen ist überall. Internationales Johannes-Urzidil-Symposion Prag. Sammelband der Vorträge. Primärbibliographie und Register. - (Ed. Schiffkorn, A.). - Linz, Ed. Grenzgänger 1999. - S. 49-58. - ( Edition Grezgänger. 26).
[2. symposium Johannesa Urzidila. Praha (CZ), 95.03.08-95.03.10]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074213 - SLU-S 20000036 CZ cze J
Měšťan, A.
Sociologie literatury u Karla Krejčího.
Slavia, 68 [2] 335-338 (1999).

074214 - SLU-S 20000037 CZ cze J
Měšťan, A.
Estetický rozbor díla Paprockého a zajímavé teze o realismu v monografii Karla Krejčího z roku 1941.
Slavia, 68 [2] 339-343 (1999).

066075 - SLU-S 990059 RIV CZ cze K
Pokorný, M. - Zelenka, M.
Albert Pražák v archivních dokumentech Karlovy univerzity.
In: Slovakistika v české slavistice. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 9-17.
[Slovakistika v české slavistice. Brno (CZ), 98.11.17]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066042 - SLU-S 990021 RIV PL eng J
Pospíšil, I.
Paradoxes of Genre Evolution: 19th-Century Russian Novel.
Zagadnienia rodzajów literackich, 42 [1-2] 25-47 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066043 - SLU-S 990022 RIV SK rus M
Pospíšil, I.
Demokratija kak tiranija bol'šinstva? Individuum - sistema - čuvstvitel'nost' u A. S. Puškina.
In: Náš Puškin = Naš Puškin. - (Ed. Červeňák, A.). - Nitra, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa 1999. - S. 118-129.

066044 - SLU-S 990023 RIV CZ cze M
Pospíšil, I.
Potíže s Karlem Čapkem.
In: Studie z literárněvědné slavistiky. - (Ed. Dorovský, I.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 94-100.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066045 - SLU-S 990024 RIV PL rus C
Pospíšil, I.
Dva poljusa bytija: anglo-amerikanskij empirizm-pragmatizm i "russkaja tema" u Karla Čapeka.
In: Zwiazki miedzy literaturami narodów slowianskich w 19. i 20. wieku. - (Ed. Kowalczyk, W.). - Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej 1999. - S. 225-233.
[Zwiazki miedzy literaturami narodów slowianskich v 19. i 20. wieku. Lublin (PL), 93.10.19-93.10.23]

066046 - SLU-S 990025 RIV CZ cze M
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Jihoslovanské literatury českýma očima. (Několik metodologických poznámek na závěr.).
In: Jihoslovanské literatury v českém prostředí. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Masarykova univerzita 1999. - S. 164-167.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066070 - SLU-S 990054 RIV CZ cze J
Pospíšil, I. - Zelenka, M.
Problémy literární vědy.
Slavia, 68 [1] 184-188 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066048 - SLU-S 990027 RIV CZ cze J
Savický, N. P.
Pohyb ve slovní zásobě a v neologii.
Slavia, 68 [1] 3-7 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074183 - SLU-S 20000005 RIV CZ cze J
Savický, N. P.
Synchronní slovanská jazykověda v pracích členů Slovanského ústavu a nástupnických institucí.
Slavia, 68 [3-4] 463-466 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066033 - SLU-S 990012 RIV CZ cze/rus B
Savický, N. - Šišková, R. - Šlaufová, E.
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha, Academia 1999. - 133 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/94/0552
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066062 - SLU-S 990042 CZ cze R
Stankovska, P.
[Recenze].
Rec.: Makarijovska, L.: Radomirov psaltir. - Skopje 1997. - 331 s.
Slavia, 68 [2] 358-361 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066056 - SLU-S 990036 RIV CZ cze/rus/pol B
Šlaufová, E.
Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1999. - 120 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

074185 - SLU-S 20000007 RIV CZ cze J
Špirudová, J.
K činnosti Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu.
Slavia, 68 [3-4] 471-482 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066069 - SLU-S 990052 RIV CZ cze M
Vachoušková, A. - Bečka, J.
Výběrová bibliografie knižní produkce k otázkám vztahů česko-jihoslovanských.
In: Jihoslovanské literatury v českém prostředí. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 1999. - S. 172-183.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066034 - SLU-S 990013 RIV CZ cze M
Vavřínek, V.
Český historik František Dvorník.
In: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. - Praha, Prostor 1999. - S. 513-522. - (Obzor. 21).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066049 - SLU-S 990028 RIV RU eng M
Vavřínek, V.
Great Moravia between Byzantium and the Latin West.
In: Gennadios k 70-letiju akademika G. G. Litavrina. - (Ed. Lomize, Je. M.). - Moskva, Indrik 1999. - S. 39-55.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066076 - SLU-S 990060 RIV CZ cze M
Wollman, S.
Jihoslovanská účast v českém literárním vývoji.
In: Jihoslovanské literatury v českém prostředí. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1999. - S. 3-5.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066071 - SLU-S 990055 RIV CZ cze J
Zelenka, M.
Roman Jakobson z korespondence.
Slavia, 68 [1] 140-142 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066072 - SLU-S 990056 CZ cze J
Zelenka, M.
Zpráva o činnosti českého komitétu slavistů.
Slavia, 68 [2] 382-383 (1999).

066073 - SLU-S 990057 RIV CZ cze K
Zelenka, M.
Na okraj dekonstruvismu a manuskriptologie v polském literárním myšlení.
In: Polonica. - Ostrava, Ostravská univerzita 1999. - S. 97-105.
[6. konference polonistů České republiky. Ostrava (CZ), 97.11.19-97.11.20]

074182 - SLU-S 20000004 CZ cze J
Zelenka, M.
Literární věda ve Slovanském ústavu - sedmdesát let činnosti (1928-1998).
Slavia, 68 [3-4] 452-462 (1999).
[70. výročí činnosti Slovanského ústavu AV ČR. Praha (CZ), 98.11.10-98.11.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066065 - SLU-S 990048 RIV CZ sla C
Zelenková, A.
Začiatky ženských kultúrnych aktivit (J. M. Lehocká a almanach Nitra).
In: Slovakistika v české slavistice. - (Ed. Pospíšil, I.; Zelenka, M.). - Brno, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 1999. - S. 72-83.
[Slovakistika v české slavistice. Brno (CZ), 98.11.17]

066077 - SLU-S 990061 SK sla A
Zelenková, A.
Literatúra a etika. Diskusia pri okrúhlom stole.
In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. - (Ed. Stanislavová, Z.; Žemberová, V.). - Prešov, NÁVKA 1999. - S. 200-201.
[Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov (SK), 98.09.30-98.10.02]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

066078 - SLU-S 990062 RIV SK sla C
Zelenková, A.
K problémom interpretácie a recepcie synkretického žánru komiks.
In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. - (Ed. Stanislavová, Z.; Žemberová, V.). - Prešov, NÁVKA 1999. - S. 169-179.
[Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov (SK), 98.09.30-98.10.02]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

079846 - SLU-S 20013106 CZ sla D
Zelenková, A.
Žánrové vymedzenie komiksu v kontexte literárno-teoretickej slavistiky. Brno, Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity 150 s.

066061 - SLU-S 990041 RIV CZ cze R
Žirová, H.
[Review].
Rec.: Slovar' - Grammatika - Tekst / Red. Karaulov, Ju. Ch. - Ljapon, M. V. - Moskva 1996. - 480 s.
Slavia, 68 [1] 153-155 (1999).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9092920

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11