ASEP

SOÚ - Sociologický ústav

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

032021 - SOU-Z 960086 CZ cze N
Brokl, L.
Co to je, když se řekne...
Lidové noviny, 9 [121] 9 (96.05.24).

032022 - SOU-Z 960087 CZ cze N
Brokl, L.
O vědě a nevědě v televizní Aréně.
Lidové noviny, 9 [6] 8 (96.01.08).

032023 - SOU-Z 960088 CZ cze N
Brokl, L.
Ombudsman jako systémový problém.
Lidové noviny, 9 [87] 7 (96.04.02).

032024 - SOU-Z 960089 CZ cze N
Brokl, L.
Je dobrá rada opravdu tak drahá?
Lidové noviny, 9 [144] 9 (96.06.20).

032025 - SOU-Z 960090 CZ cze N
Brokl, L.
Naši neokorporativisté a volby.
Lidové noviny, 9 [125] 11 (96.05.29).

032026 - SOU-Z 960091 CZ cze N
Brokl, L.
Dvě slabiny odhalené volbami.
Lidové noviny, 9 [132] 9 (96.06.06).

035384 - SOU-Z 960125 DE ger B
Brokl, L.
Institututionalisierung und Deutungsmuster der tschechischen nationalen Identität nach dem November 1989.
In: Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität. - (Ed. Mänicke-Gyöngyösi, K.). - Frankfurt am Main, Lang 1996. - S. 317-337. - ().
Grant: GA403/93/1006

036428 - SOU-Z 960184 CZ cze J
Brokl, L.
Úvodem k monotematickému číslu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1996.
Sociologický časopis, 32 [4] 387-388 (1996).
Grant: GA403/96/0388
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

036429 - SOU-Z 960185 CZ cze J
Brokl, L.
Parlamentní volby 1996.
Sociologický časopis, 32 [4] 389-406 (1996).
Grant: GA403/96/0388
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

035408 - SOU-Z 960158 DE eng B
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
A Short History of the Czech and Slovak Parties.
In: The 1990 Election to the Czechoslovakian Federal Assembly. - (Ed. Gabal, I.). - Berlin, Sigma 1996. - S. 25-51. - ().
Grant: GA403/96/0388

036437 - SOU-Z 960196 GB eng J
Brokl, L. - Mansfeldová, Z.
Czech Republic.
European Journal of Political Research, 30 [3-4] 307-314 (1996).
Grant: GA403/96/0388GA403/93/1006
[Impact factor: 0.457(99) 0.602(00) 0.707(01) 0.803(02) 0.476(03) ]

032009 - SOU-Z 960074 CZ cze I
Čermáková, M.
Rodina a zaměstnané ženy (1). Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 1-4.
Grant: GA403/94/1891

032013 - SOU-Z 960078 CZ cze N
Čermáková, M.
Rodina a zaměstnané ženy.
Práce a mzda, 44 [7-8] 1-5 (1996).
Grant: GA403/94/1891

035385 - SOU-Z 960126 AT ger B
Čermáková, M.
Sozialer Status im Umbruch Die Frauen in der Tschechischen Republik.
In: Vom patriarchalen Staatssozialismus zur patriarchalen Demokratie. - (Ed. Kreisky, E.). - Wien, Verlag für Gesellschaftskritik 1996. - S. 73-85. - ().
Grant: GA403/94/1891

035386 - SOU-Z 960127 CZ cze I
Čermáková, M.
Ženy muži na trhu práce I.. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 1-4 s.
Grant: GA403/94/1891

035387 - SOU-Z 960128 CZ cze J
Fialová, L.
Demografie o dětech v České republice v 80. letech.
Demografie, 38 [2] 90-104 (1996).
Grant: IAA928402

036426 - SOU-Z 960182 CZ cze B
Fialová, L.
Století demografické statistiky.
In: Dějiny obyvatelstva českých zemí. - Praha, Mladá Fronta 1996. - S. 133-192. - ().
Grant: IA91506

036438 - SOU-Z 960197 CZ cze J
Fialová, L.
Změny rodinného chování.
Demografie, 38 [4] 262-268 (1996).
Grant: IAA828402

036439 - SOU-Z 960199 CZ cze C
Fialová, L.
Sňatkový věk obyvatelstva Starého Města pražského v 19. století.
In: Žena v dějinách Prahy. - (Ed. Pešek, J.; Ledvinka, V.). - Praha, Archiv hlavního města Prahy 1996. - S. 175-184. - ().
[Ženy měst pražských od středověku do 20. století. Praha (CZ), 93.10.05-93.10.06]
Grant: IA91506GA404/96/0290

036440 - SOU-Z 960200 CZ eng C
Fialová, L.
Development of Nuptiality in Czechoslovakia in 1918 - 1988.
In: Comenius' Heritage and Education of Man for the 21 st Century. - (Ed. Koťa, J.). - Praha, Mlejnek 1996. - S. 59-70. - ().
[Comenius' Heritage and Education of Man for the 21 st Century. Praha (CZ), 92.03.24-92.03.25]
Grant: IA91506IAA828402

032002 - SOU-Z 960066 CZ cze B
Fialová, L. - Kučera, M.
Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 99 s.
Grant: IAA828402

032018 - SOU-Z 960083 SK cze J
Gatnar, L.
Transformace a její modernizační prvky. Srovnání České republiky a Slovenské republiky.
Sociológia, 28 [4] 299-308 (1996).
Grant: GA403/95/0963
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

035388 - SOU-Z 960129 US eng B
Hanšpach, D.
Elites and Parties.
In: Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe. - Colorado, Oxford, Westview 1996. - S. 105-141. - ().

032046 - SOU-Z 960114 GB eng B
Hanšpach, D. - Vajdová, Z.
Českij Krumlov: Housing Policy, Privatization and Local Development.
In: Transformation from Below. - (Ed. Gibson, J.; Hanson, P.). - Cheltenham, Brookfield, Edward Elgar 1996. - S. 163-178. - (Studies of Communism in Transition.).
Grant: GA403/93/1084

032028 - SOU-Z 960093 CZ cze J
Havelka, M.
Procesy transformace a teorie modernizace.
Sociologický časopis, 32 [2] 143-158 (1996).
Grant: GA403/95/0963
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

032036 - SOU-Z 960102 CZ cze B
Havelka, M.
Martin Heidegger a problémy myšlení. (Ed. Pauza, M.). - Praha, Filosofický ústav AV ČR 1996. - S. 160-171.

032051 - SOU-Z 960119 CZ cze J
Havelka, M.
Masaryk - Kaizl - Peroutka.
Kritický sborník, 14 [1] 34-38 (1996).
Grant: GA401/96/0387

032052 - SOU-Z 960120 CZ cze B
Havelka, M.
Ediční poznámka.
In: Filosofie symbolických forem 1. Jazyk. - Praha, Oikoymenh 1996. - S. 299-302.

032003 - SOU-Z 960067 CZ cze B
Houžvička, V.
Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 37 s.
Grant: RB01080/97

032030 - SOU-Z 960095 CZ cze J
Houžvička, V.
Změny v pohraničí.
Sociologický časopis, - [2] 243-246 (1996).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

032031 - SOU-Z 960096 CZ cze N
Houžvička, V.
Ostražité přátelství?
Lidové noviny, 9 [88] 4 (96.04.13).

035389 - SOU-Z 960130 DE ger C
Houžvička, V.
Sozialökonomische Aspekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euroregion Cheb.
In: Lohngefälle. Betriebe und Arbeitsmarkt in Bayern und Tschechien. - Frankfurt am Main, Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 1996. - S. 50-56.
[Sozialökonomische Aspekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euroregion Cheb. Akademie Tutzing (DE), 95.07.03-95.07.05]
Grant: RB01080/97

035390 - SOU-Z 960131 CZ cze J
Houžvička, V.
Opět křižovatka - nikoliv však osudová.
Mezinárodní politika, - [5] 30-31 (1996).
Grant: RB01080

035391 - SOU-Z 960132 CZ cze J
Houžvička, V.
Revitalizace pohraničí.
Státní správa a samospráva, - [19, 14] - (1996).
Grant: RB01080

035392 - SOU-Z 960133 CZ cze J
Houžvička, V.
Odkud přicházíme a kam jdeme.
Státní správa a samospráva, - [3] 29 (1996).

036436 - SOU-Z 960195 CZ cze J
Houžvička, V.
Česko - německé pohraničí v nových souvislostech.
Politologická revue, - [2] 87-102 (1996).
Grant: RB01080/97

032039 - SOU-Z 960106 CZ cze B
Illner, M.
K otázce reprezentativnosti místních zastupitelstev. (Ed. Hampl, M.). - Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 1996. - S. 343-351. - ().
Grant: GA205/93/0823GA403/93/1084

035393 - SOU-Z 960134 US eng B
Illner, M. (Ed.)
Local Democracy: The Challenges of Institution-Building.
In: Local Democracy and the Processes of Transformation in East-Central Europe. - Colorado, Oxford, Westview Press 1996. - S. 1-23. - ().
Grant: GA403/93/1084

035394 - SOU-Z 960135 GB eng B
Illner, M.
New Institutions of Local Government: A Comparison.
In: Local Democracy and the Procesess of Transformation in East-Central Europe. - Colorado, Oxford, Westview Press 1996. - S. 23-43. - ().

035395 - SOU-Z 960136 GB eng B
Illner, M.
Policies: Privatizing, Defending the Local Welfare State, or Wishful Thinking?
In: Local Democracy and the Processes of Transformation in East - Central Europe. - Colorado, Oxford, Westview Press 1996. - S. 161-196. - ().
Grant: GA403/93/1084

035396 - SOU-Z 960137 CZ eng J
Illner, M.
Post - Communist Transformation Revisited.
Czech Sociological Review, 4 [2] 157-171 (1996).

035397 - SOU-Z 960138 GB eng B
Illner, M.
Virtuous Circles: Local Democracy in Post - Communist Environment.
In: Local Democracy and the Processes of Transformation in East - Central Europe. - Oxford, Westview Press 1996. - S. 225-240. - ().
Grant: GA403/93/1084

036431 - SOU-Z 960187 GB eng C
Illner, M.
Local and Regional Government in the Czech Republic: its Reform and its Problems.
In: Regional and Inter - Regional Development in Transition Societies: Economic, Legal, Political and Security Dimensions. - (Ed. Kirchener, E. J.; Wright, K.). - Essex, Forum on Central Eastern Europe, Centre for European Studies of the University of Essex 1996. - S. 47-78.
[Regional and Inter - Regional Development in Transition Societies: Economic, Legal, Political and Security Dimensions. University of Essex (GB), 96.06.13-96.06.15]
Grant: GA205/93/0823

036432 - SOU-Z 960188 CZ cze C
Illner, M.
Sociální a politická efektivnost obecní samosprávy v České republice ve světle sociologických výzkumů.
In: Stav, problémy a výhledy reformy veřejné správy v České republice. - (Ed. Vidláková, O.; Grospič, J.). - Praha, Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky 1996. - S. 74-86.
[Stav, problémy a výhledy reformy veřejné správy v České republice. Štiřín (CZ), 96.02.20-96.02.21]

036433 - SOU-Z 960189 CZ eng C
Illner, M.
Social and Political Effectiveness of Communal Self-Government in the Czech Republic in the Light of Sociological Research.
In: The State, Problems and Outlines of Public Administration in the Czech Republic. - (Ed. Vidláková, O.; Grospič, J.). - Praha, Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky 1996. - S. 81-94.
[State, Problems and Outlines of Public Administration in the Czech Republic. Štiřín (CZ), 96.02.20-96.02.21]

036434 - SOU-Z 960190 NO eng C
Illner, M.
Beyound Institutional Adaption: Social and Aspects of Institutional Change in Post - Communist Countries of East - Central Europe.
In: Enlargement to the East. - Oslo, Arena report 1996. - S. 53-65.
[European Thresholds. Oslo (NO), 95.12.01-96.12.02]

032040 - SOU-Z 960107 SK ger B
Jeřábek, M.
Räumliche (Geographische) Aspekte Der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Zwischen Tschechien und Deutschland.
In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. - Bratislava, Geographica 1996. - S. 82-89.
Grant: GA403/93/1085

032045 - SOU-Z 960112 DE ger B
Jeřábek, M.
Sozialgeographische Bewertung der grenzübergreifender Zusammenarbeit am Beispiel der bayerisch - sächsisch - tschechischen Euroregionen.
In: Regionale Entwicklung über Staatsgrenzen. - (Ed. Jurczek, P.). - Bonn, Carl Link 1996. - S. 87-96.
Grant: GA403/93/1085

035398 - SOU-Z 960139 CZ cze B
Jeřábek, M.
Individuální kontakty obyvatel na česko - německé hranici. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 45 s.
Grant: GA403/93/1085

038245 - SOU-Z 970029 DE ger I
Jeřábek, M.
Tschechische Grenzgebiete und die grenzüberschteitende Zusammenarbeit mit der BRD. Hannover, Akademie für Raumforschung undLandesplaung 1996. - 42-58 s.
Grant: GA403/93/1085

032032 - SOU-Z 960097 CZ cze N
Kastner, Q.
Programy formování obyvatelstva pohraničí od května 1945.
Státní správa a samospráva, - [11] 24-25 (96.03.14).
Grant: GA403/93/1085

032033 - SOU-Z 960098 CZ cze N
Kastner, Q.
Národní hora Říp.
Státní správa a samospráva, - [12] 26-27 (96.03.21).

032034 - SOU-Z 960100 CZ cze N
Kastner, Q.
Osudy Čechů z Volyně.
Státní správa a samospráva, - [14] 23 (96.04.04).
Grant: GA403/93/1085

032035 - SOU-Z 960101 CZ cze B
Kastner, Q.
Okres Litoměřice - historicko - ekologická studie. Litoměřice, Vlastivědný sborník 1996. - S. 169-191.

035399 - SOU-Z 960140 CZ cze I
Kostelecký, T.
Prognóza výsledků senátních voleb na základě výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 1-4 s.

035400 - SOU-Z 960141 CZ cze B
Kostelecký, T.
Regiony a typ osídlení.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 289-300. - ().
Grant: IA828105

032012 - SOU-Z 960077 CZ cze I
Kroupa, A.
Poslanci, voliči a politické strany. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 1-4.
Grant: GA403/96/0388

035423 - SOU-Z 960142 CZ cze B
Kroupa, A.
Moc a vliv jako dimenze sociálního statusu.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 76-90. - ().
Grant: GA403/96/0388

035424 - SOU-Z 960143 CZ cze B
Kroupa, A.
Strategie sociální transformace české společnosti. Brno, J. Šabata 1996. - 7-134 s. - ().
Grant: GA403/93/006

035401 - SOU-Z 960144 CZ cze B
Kuchař, P.
Zaměstnanecký status.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 54-90. - ().

035402 - SOU-Z 960145 CZ cze B
Kuchař, P.
Odvětví a skupiny povolání.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 301-311. - ().

035403 - SOU-Z 960146 CZ cze B
Kuchařová, V.
Formy rodinného soužití.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 279-288. - ().

032016 - SOU-Z 960081 SK sla J
Machonin, P.
Transformácia a modernizácia.
Sociológia, 28 [1] 5-11 (1996).
Grant: GA403/93/0963
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

032017 - SOU-Z 960082 CZ cze N
Machonin, P.
Vývoj české společnosti v letech 1989-1995, její současný stav a výhledy očima sociologa.
Pohledy, 4 [1] 1-7 (1996).
Grant: GA403/95/0963

032050 - SOU-Z 960118 CZ eng B
Machonin, P.
Socio-Economic Changes in the Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 35 s.
Grant:

032053 - SOU-Z 960121 GB eng B
Machonin, P.
Social Metamorphoses.
In: Czechoslovakia, 1918-92. - (Ed. Krejčí, J.; Machonin, P.). - London, Macmillan 1996. - S. 113-248.

032055 - SOU-Z 960123 SK eng B
Machonin, P.
Post-Communist Social Transformation and Modernization.
In: Slovak Sociological Review. - (Ed. Macháček, L.; Kusá, Z.). - Bratislava, Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences 1996. - S. 5-11.
Grant: GA403/95/0903

035404 - SOU-Z 960147 CZ cze B
Machonin, P. (Ed.)
Stratifikace a třídní diferenciace jednotlivců.
In: Česká společnost v transformaci. - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 115-136. - ().

035405 - SOU-Z 960152 CZ eng J
Machonin, P.
Modernisation and Social Transformation in the Czech Republic.
Czech Sociological Review, 4 [2] 171-186 (1996).
Grant: GA403/95/0963

032037 - SOU-Z 960103 CZ eng V
Machonin, P. - Gatnar, L. - Kroupa, A. - Šťastnová, P. - Tuček, M.
National Report on the Results of the Survey "Strategies and Actors of Social Transformation and and Modernization" Czech Republic. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 2-30.
Grant: GA403/95/0963

036435 - SOU-Z 960191 CZ cze B
Machonin, P. - Šťastnová, P. - Kroupa, A. - Glasová, A.
Strategie sociální transformace české společnosti. Brno, Jan Šabata 1996. - 7-134 s. - ().
Grant: GA403/95/0963

032015 - SOU-Z 960080 CZ cze B
Machonin, P. - Tuček, M.
Transformace české společnosti 1989-1995. (Ed. Šafránková, V.). - Brno, Doplněk 1996. - S. 9-49.
Grant: IAA828105RV17

035415 - SOU-Z 960173 ES spa J
Machonin, P. - Tuček, M.
La génesis de las nuevas elites en República Checa.
Cuadernos del este, - [18] 9-22 (1996).
Grant: GA403/95/0963IAA828105RV17

032005 - SOU-Z 960070 CZ cze B
Mansfeldová, Z.
Tripartita jako model prostředkování zájmů v politickém systému České republiky. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 41 s.
Grant: GA403/93/1006

032047 - SOU-Z 960115 DE eng C
Mansfeldová, Z.
Organized Economic Interests in the Czech Republic.
In: Organized Business Interests as Outcomes and Agents of Socio - Economic Transformation in East and East Central Europe. - (Ed. Wiesenthal, H.). - Berlin, Max-Planck-Gesellschaft 1996. - S. 5-14.
[Organized Business Interests as Outcomes and Agents of Socio - Economic Transformation in East and East Central Europe. Berlin (DE), 95.12.08-95.12.09]
Grant: GA403/93/1006

035406 - SOU-Z 960156 HU eng C
Mansfeldová, Z.
The Pluralistic System of Interests Representation in Czech Society.
In: European Studies 2. The Challenge of Europeanization in the Region: East Central Europe. - (Ed. Szabó, M.). - Budapest, Franklin Printing House 1996. - S. 163-173. - ().
[Coordinate Conference of Central European Political Science Associations /2./. Budapest (HU), 95.10.05-95.10.07]
Grant: GA403/93/1006

035407 - SOU-Z 960157 DE ger B
Mansfeldová, Z.
Privatisierungsstrategie, institutionelle Konfliktregelung und Symbolisierung im tschechischen ökonomischen Diskurs.
In: Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität. - (Ed. Mänicke-Gyöngyösi, K.). - Frankfurt am Main, Lang 1996. - S. 241-259. - ().
Grant: GA403/93/1006

036427 - SOU-Z 960183 SK sla J
Mansfeldová, Z.
Sociálné partnerstvo a jeho aktéři v Čechách a na Slovensku.
Sociológia, 28 [6] 557-574 (1996).
Grant: GA403/93/1006
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

036430 - SOU-Z 960186 CZ ger J
Mansfeldová, Z.
Einheit und Differenz.
Sociologický časopis, 32 [4] 507 (1996).
Grant: GA403/93/1006
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

032010 - SOU-Z 960075 CZ cze I
Maříková, H.
Rodina a zaměstnané ženy (2). Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 1-4.

035409 - SOU-Z 960159 CZ cze I
Maříková, H.
Ženy a muži na trhu práce II. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 1-4 s.
Grant: GA403/94/1891

037574 - SOU-Z 970198 YU eng C
Maříková, H.
Labor Market, Work and Gender after 1989.
In: Balancing Employment and Family Life: The Role of Employers. - (Ed. Sadar, N. Č.; Lewis, S.). - Ljubljana, Univerza v Ljubljani 1996. - S. 23-29. - ().
[Balancing Employment and Family Life: The Role of Employers. Ljubljana (YU), 96.01.25-96.01.28]
Grant:

032007 - SOU-Z 960072 CZ eng B
Matějů, P.
Subjective Mobility and Perception of Life - Chances in Eastern Europe. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 39 s.

035411 - SOU-Z 960161 GB eng J
Matějů, P.
In Search of Explanations for Recent Left - Turns in Post - Communist Countries.
International Review of Comparative Public Policy, - [7] 43-82 ( 1996).

035412 - SOU-Z 960162 CZ cze J
Matějů, P.
Tržní euforie slábne.
Strategie, - [2] 20 (1996).

035410 - SOU-Z 960160 CZ eng B
Matějů, P. - Řeháková, B.
Turning Left or Class Realignment? Analysis of the Changing Relationship between Class and Party in the Czech Republic, 1992-1996. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 53 s.
Grant: GA403/96/0386GA403/96/K120

032011 - SOU-Z 960076 CZ cze I
Nedomová, A. - Kostelecký, T.
Česká národní identita. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 1-4.

032049 - SOU-Z 960117 CZ cze I
Nedomová, A. - Kostelecký, T.
Národní identita. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 5-37.

032014 - SOU-Z 960079 CZ cze J
Perušičová, S.
Sigmund Freud. Výroční ohlédnutí.
Praktický lékař, 76 [5] 260-264 (1996).

032041 - SOU-Z 960108 CZ cze J
Řehák, J.
Mnohosměrná kvalita sociologie a její komparace.
Sociologický časopis, 32 [1] 91-94 (1996).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

032042 - SOU-Z 960109 CZ cze J
Řehák, J.
Mosty, propasti a jedno řemeslo.
Sociologický časopis, 32 [2] 213-217 (1996).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

035413 - SOU-Z 960163 CZ eng I
Řeháková, B.
Turning Left or Class Realignment? Analysis of the Changing Relationship between Class and Party in the Czech Republic, 1992-1996. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 1-53 s.

032020 - SOU-Z 960085 SK cze J
Šťastnová, P.
Modernizační chování manažerů a podnikatelů.
Sociológia, 28 [1] 63-68 (1996).
Grant: GA903/95/0963
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

035414 - SOU-Z 960164 CZ cze B
Šťastnová, P.
Vnímání sociální nerovnosti a spravedlnosti.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 234-245. - ().
Grant: GA903/95/0963IAA828105RV17

032006 - SOU-Z 960071 CZ cze B
Tuček, M.
Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společnosti 1945-1993. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 49 s.
Grant: IAA828105RV17IAA8028504

032019 - SOU-Z 960084 SK cze J
Tuček, M.
Rozdílnost v souhrnných postojích Čechů a Slováků k transformaci: skutečnost nebo metodický artefakt?
Sociólogia, 28 [3] 219-228 (1996).
Grant: GA963/95/0963IAA8028103RV17
[Impact factor: 0.127(99) 0.115(00) 0.127(01) 0.138(02) 0.115(03) ]

032056 - SOU-Z 960124 CZ cze I
Tuček, M.
Přetrvává v České republice východoevropský model rodinného chování? Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - S. 1-4.
Grant: IA828402

036425 - SOU-Z 960181 CZ cze I
Tuček, M. - Křížková, A.
Rozporuplný pohled veřejnosti na současnou rodinu. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 1-4 s.

032054 - SOU-Z 960122 CZ cze J
Vajdová, Z.
Politická kultura - teoretický koncept a výzkum.
Sociologický časopis, 32 [3] 339-352 (1996).
Grant: GA403/93/1084
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

035416 - SOU-Z 960174 IT eng C
Vajdová, Z.
About Modelling the Local Political Culture.
In: Troisiéme Congrés Européen de Systémique. - (Ed. Pessa, E.; Penna, M. P.; Montesanto, A.). - Rome, ECONA, Interuniversity Center for Research on Cognitive Processing in Natural and Artificial Systems 1996. - S. 631-635.
[European Congress on Systems Science /3./. Rome (IT), 96.10.01-96.10.04]
Grant: GA403/93/1084

035417 - SOU-Z 960175 GB eng B
Vajdová, Z.
Functions of the Executive: Power, Leadership, and Management.
In: Local Democracy and the Processes of Transformation in East - Central Europe. - Oxford, Westview Press 1996. - S. 197-224. - ().

032038 - SOU-Z 960104 CZ cze N
Večerník, J.
Ožívá české rovnostářství.
Lidové noviny, 9 [184] 8 (96.08.08).

032044 - SOU-Z 960111 CZ cze J
Večerník, J.
Také sociologie má svůj trh.
Sociologický časopis, 32 [2] 220-222 (1996).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

032048 - SOU-Z 960116 CZ eng B
Večerník, J.
Foreword. Praha, Faculty of Science, Charles University 1996. - S. 3.

035418 - SOU-Z 960176 CZ cze B
Večerník, J.
Změny ve mzdové, příjmové a majetkové nerovnosti.
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Sociologické nakladatelství 1996. - S. 91-105. - ().

035419 - SOU-Z 960177 CZ eng J
Večerník, J.
Earnings Disparities in the Czech Republic: The History of Equalisation.
Czech Sociological Review, 4 [2] 200-222 (1996).
Grant: GA403/96/0386

035420 - SOU-Z 960178 GB eng J
Večerník, J.
Old and New Economic Inequalities: The Czech Case.
International Review of Comparative Public Policy, - [7] 147-175 (1996).

035421 - SOU-Z 960179 GB eng B
Večerník, J. (Ed.)
Markets and People. The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective. Avebury, Hants 1996. - 1-258 s. - ().
Grant: GA403/93/0622IAA828106

036441 - SOU-Z 960201 GB eng J
Večerník, J.
Incomes in central Europe: distributions, patterns and perceptions.
Journal of European Social Policy, 6 [2] 101-122 (1996).
Grant: GA403/93/0622

032027 - SOU-Z 960092 CZ cze N
Vlachová, K.
Různé metody působí na různé voliče.
Lidové noviny, 9 [159] 9 (96.07.10).

035422 - SOU-Z 960180 CZ cze B
Vlachová, K.
Otevřená nebo uzavřená společnost?
In: Česká společnost v transformaci. - (Ed. Machonin, P.; Tuček, M.). - Praha, Socilogické nakladatelství 1996. - S. 168-184. - ().
Grant: IAA828105IA802801

032029 - SOU-Z 960094 CZ eng J
Vláčil, J.
Large - Scale Privatization and Industrial Relations.
Czech Sociological Review, 4 [1] 29-42 (1996).
Grant: IA82852

032043 - SOU-Z 960110 CZ cze J
Vláčil, J.
Modernizace v pojetí Urlicha Becka.
Sociologický časopis, 32 [2] 243 (1996).
[Impact factor: 0.255(99) 0.080(00) 0.140(01) 0.113(02) 0.063(03) ]

032008 - SOU-Z 960073 CZ eng B
Vláčil, J. - Hradecká, I. - Mazálková, I.
Politics, Skills and Industrial Restructuring. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 95 s.

032004 - SOU-Z 960069 CZ cze B
Zich, F.
Národnostní a etnické vztahy v českém pohraničí - obraz Čecha, Němce, Rakušana a Róma ve vědomí obyvatel. Praha, Sociologický ústav AV ČR 1996. - 37 s.
Grant: GA403/93/1085

039170 - SOU-Z 970054 CZ cze C
Zich, F.
Rozvoj přeshraničních občanských vztahů na česko-německé hranici. (Ed. Jaedtke, E.; Kunzmann, B.). - Berlín, Evropská komise, Evropský parlament 1996. - 28-30 s.
[Konference euroregionů. Karlovy Vary (CZ), 96.10.31-96.11.02]
Grant: 403/93/1085

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11