ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

1996


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

038731 - UEK-B 970005 CZ eng J
Adámek, Z. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Summer diet of Roach (Rutilus rutilus) infested by Ligula intestinalis (Cestoda) Plerocercoids in the Dalešice Reservoir (Czech Republic).
Folia zoologica, 45 [4] 347-354 (1996).
Grant: IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

054252 - UEK-B 980154 IL eng C
Bartoš, M. - Těšitel, J.
Large scale land abandonment. Problems of reinhabitation, Czech republic examples.
In: Preservation of our world in the wake of change. - (Ed. Steinberger, Y.). - Jerusalem, ISEEQS Publication Jerusalem, Israel, 1996 1996. - S. 871-874.
[Konference. Jerusalem (IL), 96.06.30-96.07.04]
Grant: GA512/95/0725

054253 - UEK-B 980048 CZ cze B
Bartoš, M. - Těšitel, J.
Zemědělství.
In: Strategie udržitelného rozvoje. - Praha, Nakladatelství "G plus G" 1996. - S. 39-45. - ().

034564 - UEK-B 960225 CZ eng R
Baruš, V.
[Recenze].
Rec.: Pavlov, D. S. - Savvaitova, K. A. - Sokolov, L. I. - Alekseev, S. S. / Redkiye i ischezaiuschie zhivotnyie - Ryby.
Folia zoologica, 45 [1] 48 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034566 - UEK-B 960227 CZ eng R
Baruš, V.
[Recenze].
Rec.: Kotenkova, E. V. - Bulatova, N. Sh. / The House Mouse. Origin, Distribution, Systematics, Behaviour.
Folia zoologica, 45 [2] 104 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034567 - UEK-B 960228 CZ eng R
Baruš, V.
[Recenze].
Rec.: Kirchhofer, A. - Hefti, D. / Conservation of endangered freshwater fish in Europa (Advances in Life Sciences).
Folia zoologica, 45 [2] 114 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034583 - UEK-B 960248 CZ cze R
Baruš, V.
[Recenze].
Rec.: Adámek, Z. a kol. / Rybářství ve volných vodách.
Rybářství, - [7] 221 (1996).

034679 - UEK-B 960345 CZ cze/eng N
Baruš, V.
Předmluva - Preface.
In: Lampetra 2. Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků. - (Ed. Hanel, L.). - Vlašim, ZO ČSOP 1996. - S. 5-7. - ().

034609 - UEK-B 960275 CZ eng J
Baruš, V. - Halačka, K. - Prokeš, M.
Presence and distribution of the nematode Anguillicola crassus in the European eel in the Morava River drainage basin, Czech Republic.
Živočišná výroba, 41 [5] 219-224 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.012(91) 0.004(92) 0.033(93) 0.042(94) 0.063(95) 0.255(96) 0.194(97) 0.192(98) 0.195(99) ]

034560 - UEK-B 960221 CZ eng J
Baruš, V. - Hubálek, Z. - Coy Otero, A.
Testing the context and extent of host-parasite co-evolution: nematodes parasitising cuban lizards (Sauria: Iguanidae).
Folia zoologica, 45 [1] 57-64 (1996).
Grant: PV346IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034619 - UEK-B 960285 SK eng J
Baruš, V. - Petavy, A. F. - Deblock, S. - Tenora, F.
On Pterygodermatites (Multipectines) affinis and other species of Multipectines (Nematoda, Rictulariidae).
Helminthologia, 33 [2] 93-100 (1996).
Grant: PV346
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

034571 - UEK-B 960232 CZ eng J
Baruš, V. - Prokeš, M.
Length-weight relations of uninfected and infected eels (Anguilla anguilla) by Anguillicola crassus (Nematoda).
Folia zoologica, 45 [2] 183-189 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034584 - UEK-B 960249 CZ cze N
Baruš, V. - Prokeš, M.
Setkání se zlatou rybkou.
Rybářství, - [8] 251 (1996).

034621 - UEK-B 960287 SK eng A
Baruš, V. - Prokeš, M.
When and where does the first infection of European eel (Anguilla anguilla) by Anguillicola crassus occur?
Helminthologia, 33 [3] 165 (1996).
[Czech and Slovak Helminthological Days /5./. Dolní Věstonice (CZ), 96.05.21-96.05.23]
Grant: IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

038729 - UEK-B 970003 CZ eng J
Baruš, V. - Prokeš, M.
Fecundity of the Bleak (Alburnus alburnus) in the Mostiště Reservoir, Czech Republic.
Folia zoologica, 45 [4] 325-330 (1996).
Grant: IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034638 - UEK-B 960304 CZ cze C
Baruš, V. - Prokeš, M. - Halačka, K.
Charakteristika rozšíření hlístice Anguillicola crassus u úhoře říčního v povodí Moravy.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 62-67. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503

034712 - UEK-B 960379 CZ cze V
Baruš, V. - Prokeš, M. - Peňáz, M.
Závěrečná zpráva projektu "Posouzení vlivu PVE Dlouhé stráně na floru a faunu zájmového území". Stav zhodnocení procesů sukcese a formování společenstev ryb, řas a sinic: A. Hodnocení společenstev ryb v Divoké Desné a přítocích. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 41+23 s.

038730 - UEK-B 970004 CZ eng J
Baruš, V. - Tenora, F. - Kráčmar, S. - Zeman, L. - Prudil, M.
Amino acid spectrum of two Gambusia species (Cyprinodontiformes: Poeciliidae).
Folia zoologica, 45 [4] 331-336 (1996).
Grant: IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034565 - UEK-B 960226 CZ eng R
Blahák, P.
[Recenze].
Rec.: Baruš, V. - Oliva, O. / Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes). Fauna ČR a SR Vol. 28/2.
Folia zoologica, 45 [1] 56 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034576 - UEK-B 960241 CZ eng J
Blahák, P.
Large-sized fishes of the Czech and Slovak Republics.
Acta Universitatis Carolinae. Biologica, 40 [1-2] 61-75 (1996).

054256 - UEK-B 980056 DE ger J
Boháč, J.
Buchen-Totholz im Wirtschaftswald als Lebenraum fur xylobionte Insekten.
Zeitschrift fur Okologie und Naturschutz, 5 [2] 85-96 (1996).

034662 - UEK-B 960328 CZ cze A
Bryja, J. - Zukal, J. - Pokorný, M.
Drobní savci v biokoridorech na jižní Moravě.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]

038751 - UEK-B 970025 NL eng A
Bufka, L. - Červený, J.
The use of cave galleries by bats in the Sumava region (SW Bohemia, Czech Republic).
In: 7th European Bat Research Symposium. Programme, Abstracts, List of Participants. - (Ed. Lina, P.; Smeenk, C.). - Veldhoven, European Bat Research Organization 1996. - S. 14-15.
[European Bat Research Symposium /7./. Veldhoven (NL), 96.08.12-96.08.16]

038749 - UEK-B 970023 CZ eng A
Copp, G. H. - Jurajda, P.
Size-structured diel use of river banks by fishes.
In: Programme and Abstracts of International Symposium River Bottom 4. - (Ed. Brabec, K.; Helešic, J.; Zahrádková, S.). - Brno, Masaryk University 1996. - S. 47.
[River Bottom /4./. Brno (CZ), 96.08.27-96.08.30]
Grant: IAC6087501

054354 - UEK-B 980078 CZ cze C
Cudlín, P.
Studium kořenů stromů jako součásti svrchník půdních horizontů.
In: Metody studia půdní organické hmoty. - (Ed. Kalousková, N.; Novák, F.). - České Budějovice, ÚPB AV ČR České Budějovice 1996. - S. 76-79.

054262 - UEK-B 980069 NL eng B
Cudlín, P. - Chmelíková, E. - Plášek, J.
Fluorescence microscopy in mycorrhiza studies. (Ed. Mukerji, K.G.). - Do, Kluwer Academic Publishers 1996. - S. 303-314. - ().
Grant: MŠMT PV 416

054265 - UEK-B 980072 AT eng J
Cudlín, P. - CHmelíková, E.
Degradation and Restoration Processes in Crowns and Fine Roots of Polluted Montane Norway spruce Ecosystems.
Phyton Annales Rei Botanica, 36 [3] 69-76 (1996).
Grant: GA206/94/0832

054248 - UEK-B 980025 FR eng C
Cudlínová, E. - Lapka, M.
Cultural capital, rural ethics and approaching sustainability.
In: Ecology, Society, Economi - Tome I. - (Ed. Faucheux, S.). - Paris, Université de Versailles 1996. - S. 1-12.
[Inaugural Conference of the European branch of the International Society for Ecological Economics. Université de Versailles(Saint Quentin en Yvelines) (FR), 96.05.23-96.05.25]

034608 - UEK-B 960273 CZ cze R
Čapek, M.
Z literatury (book review).
Rec.: Marchant, S. - Higgins, P. J. / Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds. - Vol. 2: Raptors to Lapwings.
Buteo, 8, 161-163 (1996).

034711 - UEK-B 960378 CZ cze V
Čapek, M. - Honza, M.
Závěrečná zpráva projektu "Posouzení vlivu PVE Dlouhé stráně na floru a faunu zájmového území". Výskyt a zhodnocení procesů sukcese, formování společenstva a populačních hustot ptáků. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 36 s.

034562 - UEK-B 960223 CZ eng J
Čapek, M. - Kloubec, B.
1st breeding record of finsch's wheatear (Oenanthe finschii) and some observations of four other Oenanthe species in Bulgaria.
Folia zoologica, 45 [1] 95-96 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034586 - UEK-B 960251 CZ cze N
Červený, J. - Anděra, M. - Koubek, P.
Vyhodnocení výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice.
Ochrana přírody, 51 [8] 233-238 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034590 - UEK-B 960255 CZ eng J
Červený, J. - Bufka, L.
Lynx (Lynx lynx) in South-Western Bohemia.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [3] 16-33 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034593 - UEK-B 960258 CZ cze N
Červený, J. - Bufka, L.
Rys ostrovid v Pošumaví.
Nika, 17 [1-2] 8-10 (1996).
Grant: MR/610/2/96

038755 - UEK-B 970029 CZ cze N
Červený, J. - Bufka, L. - Koubek, P. - Sedláček, F.
Vliv rysa na srnčí zvěř v Pošumaví.
Myslivost: Stráž myslivosti, 44 [12] 8-12 (1996).
Grant: MR/610/2/96

038756 - UEK-B 970031 JP eng/jap A
Červený, J. - Koubek, P.
The lynx in Czech Republic.
In: The 2nd International Symposium on Coexistence of large carnivores with man. Program. - Saitama, Ecosystem Conservation Society - Japan 1996. - S. 136-137.
[Coexistence of large carnivores with man /2./. Saitama (JP), 96.11.19-96.11.23]
Grant: MR/610/2/96

038757 - UEK-B 970032 CZ cze V
Červený, J. - Koubek, P.
Aktualizace výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 41 s.
Grant: MR/610/2/96

034589 - UEK-B 960254 CZ eng J
Červený, J. - Koubek, P. - Anděra, M.
Population development and recent distribution of the lynx (Lynx lynx) in the Czech Republic.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [3] 2-15 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034617 - UEK-B 960283 CZ cze N
Červený, J. - Koubek, P. - Anděra, M.
Vývoj současného rozšíření rysa ostrovida v České republice.
Myslivost, 44 [11] 6-8 (1996).
Grant: MR/610/2/96

038753 - UEK-B 970027 BG eng A
Červený, J. - Koubek, P. - Anděra, M.
Present distributional status of the Lynx in the Czech Republic.
In: 22th Congress "The Game nad the Man". Proceedings. - Sofia, International Union of Game Biologists 1996. - S. 165.
[Congress "The Game and the Man" /22./. Sofia (BG), 95.09.04-95.09.08]
Grant: MR/610/2/96

039426 - UEK-B 970193 CZ cze I
Červený, J. - Koubek, P. - Bufka, L. - Horn, P. - Havránek, F.
Management tetřevovitých v NP Šumava (Vývoj, současný stav, prognóza, opatření k podpoře): Odborná studie MŽP ČR. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 67 s.

034701 - UEK-B 960368 SK cze A
Dvořák, V. - Opluštilová, M.
Měření rychlosti transpirace mladých smrků metodou tepelných pulzů.
In: 4. Posterový deň s medzinárodnou účasťou Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda - rastlina - atmosféra. Zborník anotácií. - Bratislava, Ústav hydrológie a geofyzikálny ústav SAV 1996. - S. 20-21.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. Posterový deň s medzinárodnou účasťou /4./. Bratislava (SK), 96.11.14]

039187 - UEK-B 970162 SK eng J
Dvořák, V. - Opluštilová, M.
Leaf area distribution and above-ground biomass increment of Norway spruce stand in relation to intercepted solar radiation.
Folia Dendrologica, 21-22, 285-294 (1996).
[Ecology of woody plants in changed conditions of the environment. Nitra (CZ), 95.05.16-95.05.17]
Grant: GA ČR(CZ) GA501/93/0055

034674 - UEK-B 960340 SK cze C
Dvořák, V. - Opluštilová, M. - Janouš, D.
Růstová a respirační aktivita smrku ztepilého (Picea abies (L.) KARST.) rostoucího ve zvýšené koncentraci CO2.
In: Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. - (Ed. Škvarenina, J.; Minďáš, J.; Čaboun, V.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1996. - S. 131-133. - ().
[Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. Zvolen (SK), 95.02.22]
Grant: ECOCRAFT(XE) CV5V-CT92-0127

038743 - UEK-B 970017 CA J
Dvořák, V. - Opluštilová, M. - Janouš, D.
Relation between leaf biomass and annual ring sapwood of Norway spruce according to needle age-class.
Canadian Journal of Forest Research, 26, 1822-1827 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66963
[Impact factor: 0.776(95) 0.884(96) 0.895(97) 1.008(98) 1.058(99) 0.955(00) 1.108(01) 1,120(02) 1.365(03) ]

034624 - UEK-B 960290 CZ cze J
Fiala, K.
Údaje o podzemní biomase lučních porostů a problémy jejich interpretace.
Příroda, 4, 43-45 (1996).
[Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. České Budějovice (CZ), 95.02.13-95.02.14]

034671 - UEK-B 960337 US eng A
Fiala, K.
Root and rhizome biomass of Calamagrostis villosa on deforested sites under different air pollution impacts.
In: Conference program and Abstracts. 5th symposium International Society of Root Research. Root demographics and their efficiencies in sustainable agriculture, grasslands, and forest ecosystems. - Clemson, Rhizogen-MSU 1996. - S. 53.
[Root Demographics and their Efficiencies in Sustainable Agriculture, Grasslands, and Forest Ecosystems. Symposium International Society of Root Research /5./. Clemson (US), 96.07.14-96.07.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034689 - UEK-B 960356 SK cze C
Fiala, K.
Studium růstové plasticity oddenků Calamagrostis villosa.
In: Populačná biológia rastlín 4. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava, SEKOS 1996. - S. 38-41. - ().
[Populačná biológia rastlín /4./. Nitra (SK), 96.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034692 - UEK-B 960359 CZ cze B
Fiala, K.
Rychlost vegetativního šíření třtiny chloupkaté /Calamagrostis villosa (Chaix.) J. F. Gmel./.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 151-154. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA AV ČR(CZ) IA66905

034724 - UEK-B 960391 CZ eng B
Fiala, K.
Soil nitrogen concentration in grass stands on deforested sites in the Beskydy Mts.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 223-231. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034726 - UEK-B 960393 CZ eng B
Fiala, K.
Variation in total underground biomass, root growth rate and rhizome formation in grass stands on deforested sites.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 83-89. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034727 - UEK-B 960394 CZ eng B
Fiala, K.
Estimation of annual production and turnover rates of underground plant biomass in Calamagrostis villosa and Avenella flexuosa stands.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 91-95. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66905; GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034728 - UEK-B 960395 CZ eng B
Fiala, K.
A study of grass vegetation in clear-cut areas. Objectives and aims of the projects.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 7-12. - ().

034734 - UEK-B 960401 CZ eng B
Fiala, K. - Jakrlová, J.
Mineral composition and accumulation of nutrients in plant biomass of grass stands on deforested sites.
In: Grass ecosystems of deforested areas in the Beskydy Mts. Preliminary results of ecological studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 145-156. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66905; GA ČR(CZ) GA206/94/0385

039182 - UEK-B 970124 CZ cze V
Fiala, K. - Jakrlová, J. - Tůma, I. - Holub, P. - Sedláková, I. - Ježíková, M. - Zelená, V.
Rozvoj bylinné vegetace a změny v chemizmu půd na lesních holinách Beskyd. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1996. - 38 s.

034693 - UEK-B 960360 CZ cze B
Fiala, K. - Králík, J.
Omezení růstu třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa) vlivem paclobutrazolu.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 155-158. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034725 - UEK-B 960392 CZ eng B
Fiala, K. - Tůma, I. - Hrdlička, P.
Amounts and chemical composition of wet bulk depositions on deforested sites in the Beskydy Mts. in 1995.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 29-38. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034729 - UEK-B 960396 CZ eng B
Fiala, K. - Tůma, I. - Jandák, J. - Zelená, V.
Basic characteristics of studied sites in the Moravian-Silesian Beskydy Mts.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 13-28. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

037984 - UEK-B 970058 CZ cze J
Fiala, K. - Zelená, V. - Jakrlová, J.
Struktura a produkce porostů s dominantními druhy rodu Calamagrostis na imisních holinách.
Zprávy České Botanické společnosti, 31 [Materiály 13] 97-99 ( 1996).
[Trávy. Pracovní konference ČBS. Praha (CZ), 91.11.22-91.11.23]

034582 - UEK-B 960247 CZ eng J
Gaisler, J. - Zukal, J. - Nesvadbová, J. - Chytil, J. - Obuch, J.
Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 60, 13-23 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66907

034663 - UEK-B 960329 CZ cze A
Gajdošík, M. - Gaisler, J. - Pokorný, M. - Řehák, Z. - Zukal, J.
Potrava a lovecké chování netopýra večerního (Eptesicus serotinus) v agrocenózách jižní Moravy.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: IAC6087502

054243 - UEK-B 980018 CA eng J
Gaydardjiev, S. - Hadjichristova, M. - Tichý, R.
Opportunities for using two low-cost methods for treatment of metal bearing aqueous streams.
Minerals engineering, - [9/9] 947-964 (1996).
[Impact factor: 0.500(99) 0.517(00) 0.430(01) 0,564(02) 0.438(03) ]

034594 - UEK-B 960259 IT eng A
Gelnar, M. - Šebelová, Š. - Dušek, L. - Koubková, B. - Jurajda, P. - Zahrádková, S.
Biodiversity of parasites in freshwater environment in relation to pollution.
Parassitologia, 38, 59 (1996).
[European Multicolloquium of Parasitology /7./. Parma (IT), 96.09.02-96.09.06]
Grant: GA508/93/2049

034587 - UEK-B 960252 CZ eng J
Gloser, J. - Holub, P.
Interactive effect of radiation and nitrogen availability on growth and photosynthesis of Deschampsia caespitosa.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [1] 1-34 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA501/94/0493

034559 - UEK-B 960220 CZ eng J
Grim, T. - Honza, M.
Effect of habitat on the diet of reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) nestlings.
Folia zoologica, 45 [1] 31-34 (1996).
Grant: GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034659 - UEK-B 960325 CZ cze A
Grim, T. - Honza, M.
Existují rozdíly v rodičovské péči rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) u vlastních mláďat a mláďat kukačky (Cuculus canorus) v jeho hnízdě?
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]

038733 - UEK-B 970007 CZ eng J
Halačka, K.
Structure and histochemistry of the epidermis of Barbel (Barbus barbus).
Folia zoologica, 45 [Supplement 1] 97-101 (1996).
[The Biology of Fishes of the Genus Barbus. International Round Table Barbus /3./. Liblice (CZ), 95.06.23-95.06.26]
Grant: IAA687402
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

039181 - UEK-B 970106 CZ cze C
Halačka, K. - Lusk, S. - Lusková, V.
Diverzita rybích společenstev tůní (zemníků) v aluviu dolního toku Dyje.
In: Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod 2. (sborník referátů). - (Ed. Hanel, L.; Pešout, P.). - Vlašim, ČSOP 1996. - S. 111-121.
[Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod /2./. Jizbice u Vlašimi (CZ), 96.10.18-96.10.20]
Grant: IAC6087606IAA867402

034637 - UEK-B 960303 CZ cze C
Halačka, K. - Lusková, V.
Metodické poznámky ke stanovení hematokritu a leukokritu.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 50-55. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA687402

034647 - UEK-B 960313 DE eng A
Halačka, K. - Lusková, V. - Lusk, S.
Manifestations of senility in the reproduction of Chondrostoma nasus.
In: Abstract book 2. International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835. - Bonn, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König 1996. - S. -.
[International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 /2./. Bonn (DE), 96.10.10-96.10.13]
Grant: GA514/95/0203

034588 - UEK-B 960253 CZ eng J
Halouzka, J. - Hubálek, Z.
Biting midges (Ceratopogonidae) of medical and veterinary importance (a review).
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [2] 1-56 (1996).
Grant: GA313/93/0029

034643 - UEK-B 960309 CZ cze C
Hamáčková, J. - Kouřil, J. - Zajíc, M. - Kozák, P. - Prokeš, M.
Přežití a růst larev lína obecného (Tinca tinca L.) při různém konstantním pH.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 169-175. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: IE0940964011

034585 - UEK-B 960250 CZ cze N
Hanel, L. - Lusk, S.
Revize Červeného seznamu mihulí a ryb České republiky.
Ochrana přírody, 51 [4] 114-118 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034680 - UEK-B 960346 CZ cze B
Hanel, L. - Lusk, S.
Stupeň ohrožení mihulí s ohledem na nový Červený seznam ČR.
In: Lampetra 2. Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků. - (Ed. Hanel, L.). - Vlašim, ZO ČSOP 1996. - S. 91-99. - ().
Grant: GA514/95/0203

054250 - UEK-B 980039 PL eng C
Hanousková, I.
Land reforms in czech countryside.
In: Landscape transformation in Europe. - Warsaw, University of Warsaw 1996. - S. 65.
[International IALE conference. Warsaw (PL), 00.00.00]
Grant: GA512/95/0725

054251 - UEK-B 980040 PL eng C
Hanousková, I.
Anthropoecological changes of landscape. Sumava region, CR.
In: Landscape transformation in Europe. - Warsaw, University of Warsaw 1996. - S. 49.
[International IALE conference. Warsaw (PL), 96.10.09-96.10.12]
Grant: GA512/95/0725

034656 - UEK-B 960322 CZ cze C
Heroldová, M.
Problematika překrývání potravních nik introdukovaných a autochtonních druhů na příkladu kopytníků v oboře na Pálavě.
In: Sborník referátů Zvěř jako přírodní bohatství (Spravování zvěřě ve zvláště chráněných územích). - (Ed. Mrkva, R.). - Brno, MZLU 1996. - S. 45-46.
[Zvěř jako přírodní bohatství. Diskusní setkání zoologů, myslivců, ochránců přírody a lesníků u Kulatého stolu. Brno (CZ), 96.02.26]
Grant: GA206/93/2241

034667 - UEK-B 960333 CZ cze A
Heroldová, M.
Překrývání potravních nik tří druhů kopytníků v BR Pálava.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: GA206/93/2241

034706 - UEK-B 960373 CZ cze D
Heroldová, M.
Potravní ekologie srnce obecného (Capreolus capreolus), kozy bezoárové (Capra aegagrus) a muflona (Ovis musimon) v biosférické rezervaci Pálava. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 179+9 s.
Grant: GA206/93/2241

037983 - UEK-B 970047 NL eng J
Heroldová, M.
Dietary overlap of three ungulate species in the Palava Biosphere Reserve.
Forest Ecology and Management, 88, 139-142 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor:0.584(92) 0.528(93) 0.583(94) 0.600(95) 0.701(96) 0.837(97) 0.817(98) 0.962(99) 0.982(00) 0.906(01) 1,128(02) 1.207(03) ]

037986 - UEK-B 970060 CZ cze J
Heroldová, M.
Trávy jako potravní složka u býložravců.
Zprávy České Botanické společnosti, 31 [Materiály 13] 149-150 ( 1996).
[Trávy. Pracovní konference ČBS. Praha (CS), 91.11.22-91.11.23]

031575 - UCHP-M 960039 CZ cze J
Heyberger, A. - Tříska, J.
Způsob a zařízení pro zakoncentrování málo těkavých organických polutantů z vody pomocí kapalinové extrakce organickými rozpouštědly.
CHEMagazín, 6 [3] 16-17 (1996).
Grant: MŽP(CZ) 1706/94

054259 - UEK-B 980064 CZ eng B
Hluchý, M. - Zacharda, M.
Pálava Biosphera Reserve. Development of Sustainable Viticulture.
In: Pálav Biophera Reserve. Development of Sustainable Viticulture. - Brno, Biocont Laboratory s.r.o. 1996. - S. -. - ().
Grant: GEF Demonstration Project"Development of Environmentylly

054261 - UEK-B 980068 FR eng C
Hluchý, M. - Zacharda, M. - Gradt, P.
Results of large-scale releases of predatory phytoseiid mite, Typhlodromus pyri, an OP-resistant population Mikulov,in apple orchards in South Tyrol and France.
In: International Conference on Integrated Fruit Production. - (Ed. Polesny, F.; Muller, W.; Oslzak, R.W.). - Avignon, IOBC wprs Bulletin, Bulletin OILB srop 1996. - S. 223-225. - ().
[International Conference on Integrated Fruit Production. Cedzyna ( PL), 95.08.28-95.09.02]

034705 - UEK-B 960372 CZ cze N
Hohausová, E.
Setkání - drvopleň obecný.
Veronica, 10 [3] 40 (1996).

039180 - UEK-B 970105 CZ cze C
Hohausová, E.
Revitalizace slepého ramene řeky Moravy a jeho ichtyofauna.
In: Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod 2. (sborník referátů). - (Ed. Hanel, L.; Pešout, P.). - Vlašim, ČSOP 1996. - S. 127-129.
[Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod /2./. Jizbice u Vlašimi (CZ), 96.10.18-96.10.20]

034635 - UEK-B 960301 CZ cze C
Hohausová, E. - Jurajda, P.
Prostorová aktivita vybraných druhů ryb v systému revitalizovaného slepého ramene.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 30-36. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA206/93/0734

037982 - UEK-B 970046 CZ cze J
Hohausová, E. - Jurajda, P.
Společenstva ryb horního toku řeky Moravy v oblasti Mohelnické brázdy a některých vybraných přítoků a ramen.
Časopis Slezského zemského muzea. Série A vědy přírodní, 45 [3] 211-222 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/0734

038747 - UEK-B 970021 CZ cze B
Hohausová, E. - Jurajda, P.
Ryby odstavených ramen řeky Moravy v okrese Uherské Hradiště.
In: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. - Uherské Hradiště, Přírodovědný klub 1996. - S. 81-86.
Grant: MR/7/95

038748 - UEK-B 970022 CZ eng A
Hohausová, E. - Jurajda, P. - Copp, G. H.
Initial recolonisation by fish in a restored river meander.
In: Programme and Abstracts of International Symposium River Bottom 4. - (Ed. Brabec, K.; Helešic, J.; Zahrádková, S.). - Brno, Masaryk University 1996. - S. 48-49.
[River Bottom /4./. Brno (CZ), 96.08.27-96.08.30]
Grant: GA206/93/0734

034577 - UEK-B 960242 CZ eng J
Hohausová, E. - Jurajda, P. - Prášek, V.
Fish assemblages of the River Vsetínská Bečva Basin.
Acta Universitatis Carolinae. Biologica, 40 [1-2] 115-121 (1996).

034642 - UEK-B 960308 CZ cze C
Hohausová, E. - Klívar, D. - Prokeš, M.
Růst larev a juvenilních jedinců O+ vyzy velké (Huso huso) v akvakulturních podmínkách České republiky.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 150-155. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345

034670 - UEK-B 960336 US eng A
Holub, P.
Variation in total carbohydrates in rhizomes of two Calamagrostis species growing under different air pollution.
In: Conference program and Abstracts. 5th symposium International Society of Root Research. Root demographics and their efficiencies in sustainable agriculture, grasslands, and forest ecosystems. - Clemson, Rhizogen-MSU 1996. - S. 101.
[Root Demographics and their Efficiencies in Sustainable Agriculture, Grasslands, and Forest Ecosystems. Symposium International Society of Root Research /5./. Clemson (US), 96.07.14-96.07.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034697 - UEK-B 960364 CZ cze B
Holub, P.
Využití dusíku a růst Calamagrostis villosa na různých stanovištích v Beskydech v roce 1994.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 173-178. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA AV ČR(CZ) IA66905

034719 - UEK-B 960386 CZ eng B
Holub, P.
The growth of Calamagrostis villosa and C. arundinacea on different habitats in the Beskydy Mts.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 45-67. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034720 - UEK-B 960387 CZ eng B
Holub, P.
Seasonal variation in carbohydrates in Calamagrostis arundinacea and C. villosa rhizomes.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 97-104. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034721 - UEK-B 960388 CZ eng B
Holub, P.
The estimation of the nitrogen use efficiency of Calamagrostis villosa on different habitats in the Beskydy Mts.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 105-110. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034569 - UEK-B 960230 CZ eng J
Homolka, M.
Foraging strategy of large herbivores in forest habitats.
Folia zoologica, 45 [2] 127-136 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034654 - UEK-B 960320 CZ cze C
Homolka, M.
Postavení losa evropského v lesních ekosystémech v České republice.
In: Sborník referátů Zvěř jako přírodní bohatství (Spravování zvěřě ve zvláště chráněných územích). - (Ed. Mrkva, R.). - Brno, MZLU 1996. - S. 51.
[Zvěř jako přírodní bohatství. Diskusní setkání zoologů, myslivců, ochránců přírody a lesníků u Kulatého stolu. Brno (CZ), 96.02.26]
Grant: GA206/93/2241

034655 - UEK-B 960321 CZ cze C
Homolka, M.
Příspěvek k řešení problematiky vztahu mezi zvěří a lesními porosty.
In: Sborník referátů Zvěř jako přírodní bohatství (Spravování zvěřě ve zvláště chráněných územích). - (Ed. Mrkva, R.). - Brno, MZLU 1996. - S. 35-36.
[Zvěř jako přírodní bohatství. Diskusní setkání zoologů, myslivců, ochránců přírody a lesníků u Kulatého stolu. Brno (CZ), 96.02.26]
Grant: GA206/93/2241

034710 - UEK-B 960377 CZ cze V
Homolka, M.
Závěrečná zpráva projektu "Posouzení vlivu PVE Dlouhé stráně na floru a faunu zájmového území". Výskyt a zhodnocení procesů sukcese, formování společenstev a populační hustoty plazů a obojživelníků. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 13 s.

034616 - UEK-B 960282 CZ cze N
Homolka, M. - Horal, D.
Přežije los evropský ve střední Evropě rok 2000?
Myslivost, 44 [4] 10-11 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034665 - UEK-B 960331 CZ cze A
Homolka, M. - Horal, D.
Současný stav populace losa evropského (Alces alces) v České republice.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: MR/610/2/96

034709 - UEK-B 960376 CZ cze V
Homolka, M. - Horal, D. - Nesvadbová, J. - Zukal, J.
Závěrečná zpráva projektu "Posouzení vlivu PVE Dlouhé stráně na floru a faunu zájmového území". Výskyt a zhodnocení procesů sukcese, formování společenstva a populačních hustot savců. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 28 s.

037988 - UEK-B 970065 SK cze C
Homolka, M. - Koubek, P.
Ekologie a chov jelení zvěře v podmínkách horského prostředí Jeseníků.
In: Chov zveri v meniacich sa ekologických a spoločenských podmienkach. - (Ed. Hell, P.; Slamečka, J.). - Nitra, Výskumný ústav živočíšnej výroby 1996. - S. 157-161.
[Chov zveri v meniacich sa spoločenských a ekologických podmienkach. Nitra (SK), 96.03.12-96.03.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

034704 - UEK-B 960371 CZ cze N
Homolka, M. - Wohlgemuth, E.
Tůň v bývalé líšeňské cihelně.
Veronica, 10 [3] 39-40 (1996).

034714 - UEK-B 960381 CZ cze V
Homolka, M.
Potravní strategie, koexistence a kompetice terestrických obratlovců ve vybraných segmentech krajiny. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 14 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

034602 - UEK-B 960267 CZ cze N
Honza, M.
Proč kormoráni "suší" křídla?
Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 7, 21-22 (1996).

034658 - UEK-B 960324 CZ cze A
Honza, M. - Oien, I. J. - Moksnes, A. - Roskaft, E.
Je ovlivněno umístění hnízda rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) parazitací kukačky obecné (Cuculus canorus)?
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]

034581 - UEK-B 960246 CZ cze N
Horal, D.
Smutný konec tenkozobců.
Veronica, 10 [1] 40 (1996).

034628 - UEK-B 960294 CZ cze N
Horal, D.
Ke zjišťování chřástala vodního (Rallus aquaticus) a cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides).
Zprávy České společnosti ornitologické, 43, 37-39 (1996).

038759 - UEK-B 970034 CZ cze N
Horal, D. - Honza, M.
Strakapoudi (Dendrocopos sp.) na kukuřici (Zea mays).
Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 8, 19-22 (1996).

038760 - UEK-B 970035 CZ cze N
Horal, D. - Jagoš, B.
Možné hnízdění sovy pálené (Tyto alba) ve stromové dutině?
Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 8, 22-26 (1996).

034627 - UEK-B 960293 CZ cze N
Horal, D. - Vlašín, M.
Sloupy smrti a biologická ochrana polních kultur.
Bionoviny, 4 [1] 29 (1996).

038740 - UEK-B 970014 CZ eng B
Hubálek, Z.
Cryopreservation of microorganisms at ultra-low temperatures. Praha, Academia 1996. - 287 s.
Grant: IA66901

034605 - UEK-B 960270 US eng J
Hubálek, Z. - Anderson, J. F. - Halouzka, J. - Hájek, V.
Borreliae in immature Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) ticks parasitizing birds in the Czech Republic.
Journal of Medical Entomology, 33 [5] 766-771 (1996).
Grant: GA313/93/0029IAA6087601
[Impact factor:0.976(91) 0.785(92) 0.821(93) 1.134(94) 1.090(95) 1.067(96) 1.064(97) 1.074(98) 1.011(99) 1.051(00) 0.949(01) 1,137(02) 1.394(03) ]

034645 - UEK-B 960311 CZ eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J.
Arthropod-borne viruses of vertebrates in Europe.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [4-5] 1-95 (1996).
Grant: IA66901

034607 - UEK-B 960272 NL eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z.
A simple method of transmission risk assessment in enzootic foci of Lyme borreliosis.
European Journal of Epidemiology, 12 [4] 331-333 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA313/93/0029IAA6087601
[Impact factor:0.539(91) 0.689(92) 0.517(93) 0.595(94) 0.534(95) 0.602(96) 0.620(97) 0.707(98) 0.762(99) 0.918(00) 0.674(01) 0,517(02) 0.972(03) ]

034606 - UEK-B 960271 GB eng J
Hubálek, Z. - Treml, F. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Huňady, M. - Janík, V.
Frequent isolation of Francisella tularensis from Dermacentor reticulatus ticks in an enzootic focus of tularaemia.
Medical and Veterinary Entomology, 10, 241-246 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.728(92) 0.832(93) 0.773(94) 1.231(95) 0.766(96) 0.764(97) 0.895(98) 1.268(99) 1.242(00) 0.909(01) 1,148(02) 1.040(03) ]

034625 - UEK-B 960291 CZ cze J
Jakrlová, J.
Produkční charakteristika aluviálních luk (Projekt Lanžhot).
Příroda, 4, 35-41 (1996).
[Aluviální louky - jejich současný stav a možnosti obnovy. České Budějovice (CZ), 95.02.13-95.02.14]

034685 - UEK-B 960351 CZ cze B
Jakrlová, J.
Biologové v ústavech akademie věd na Moravě.
In: Hlední kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku. - Brno, Společnost pro dějiny věd a techniky 1996. - S. 24-26.

034688 - UEK-B 960355 SK cze C
Jakrlová, J.
Populace klonální pasečné trávy Calamagrostis villosa a jejich variabilita produkce nadzemní biomasy.
In: Populačná biológia rastlín 4. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava, SEKOS 1996. - S. 34-37. - ().
[Populačná biológia rastlín /4./. Nitra (SK), 96.09.26]

034694 - UEK-B 960361 CZ cze B
Jakrlová, J.
Rezervace Kněhyně: Produkce nadzemní biomasy facií bylinného podrostu.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 159-162. - ().

034695 - UEK-B 960362 CZ cze B
Jakrlová, J.
Produkce nadzemní biomasy populací Calamagrostis arundinacea v ekoserii podle imisní zátěže.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 163-166. - ().

034718 - UEK-B 960385 CZ cze V
Jakrlová, J.
Travinné ekosystémy v CHKO Žďárské vrchy (3). Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 20 s.

037985 - UEK-B 970059 CZ cze J
Jakrlová, J.
Nardus stricta v ohnisku zájmu projektu Kameničky.
Zprávy České Botanické společnosti, 31 [Materiály 13] 111-116 ( 1996).
[Trávy. Pracovní konference ČBS. Praha (CS), 91.11.22-91.11.23]

038741 - UEK-B 970015 CZ eng B
Jakrlová, J.
Contribution to the ecology of Calamagrostis arundinacea - example of results from studies performed in the Moravian-Silesian Beskydy Mts.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 69-74.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

038742 - UEK-B 970016 CZ eng B
Jakrlová, J.
Variability of aboveground production of Calamagrostis villosa in localities exposed to immissions in the region of Beskydy Mts.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 75-82.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

038761 - UEK-B 970036 CZ cze A
Jakrlová, J.
Aluviální louky jako náhradní společenstva lužních lesů.
In: Mokřady České republiky. Sborník abstraktů z celostátního semináře k 25. výročí Ramsarské konvence. - (Ed. Fošumová, P.; Hakr, P.; Husák, Š.). - Třeboň, Český ramsarský výbor 1996. - S. 26-27.
[Mokřady České republiky. Třeboň (CZ), 96.12.03-96.12.05]

034626 - UEK-B 960292 CZ cze J
Jakrlová, J. V. E.
Travinné ekosystémy v CHKO Žďárské vrchy: změny vlivem různé frekvence kosení.
Příroda, 5, 69-76 (1996).
Grant: MŽP(CZ) GA/2385/93

034675 - UEK-B 960341 SK cze C
Janouš, D. - Dvořák, V.
Realokace asimilátů ve zvýšené koncentraci CO2.
In: Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. - (Ed. Škvarenina, J.; Minďáš, J.; Čaboun, V.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1996. - S. 134-136. - ().
[Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. Zvolen (SK), 95.02.22]
Grant: ECOCRAFT(XE) CV5V-CT92-0127

034700 - UEK-B 960367 DE eng J
Janouš, D. - Dvořák, V. - Opluštilová, M. - Kalina, J.
Chamber Effects and Responses of Trees in the Experiment using Open Top Chambers.
Journal of Plant Physiology, 148, 332-338 (1996).
Grant: GA501/93/0055
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

034702 - UEK-B 960369 CZ cze B
Janouš, D. - Marek, M. V. - Materna, J.
2.4. Ekofyziologie a výživa rostlin.
In: Dopady možné změny klimatu na lesy v České republice. - Praha, Český hydrometeorologický ústav 1996. - S. 60-65. - ().
Grant: OK92041

034677 - UEK-B 960343 SK cze C
Janouš, D. - Schulzová, T.
Polní růstová komora - popis zařízení.
In: Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. - (Ed. Škvarenina, J.; Minďáš, J.; Čaboun, V.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene 1996. - S. 122-126. - ().
[Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. Zvolen (SK), 95.02.22]
Grant: ECOCRAFT(XE) CV5V-CT92-0127

034597 - UEK-B 960262 CZ cze N
Jurajda, P.
Hrouzek Kesslerův opět zjištěn v České republice.
Rybářství, - [11] 339 (1996).
Grant: MR/7/95

034561 - UEK-B 960222 CZ eng J
Jurajda, P. - Bernardová, I.
PCB in fish of the river Morava (Danube basin) - a sampling approach.
Folia zoologica, 45 [1] 77-86 (1996).
Grant: MR/7/95
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034716 - UEK-B 960383 CZ cze V
Jurajda, P. - Čapek, M. - Zukal, J.
Zoologická studie k revitalizačnímu projektu na lokalitě Šamonín u Brtnice. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 3 s.

038746 - UEK-B 970020 CZ cze V
Jurajda, P. - Hohausová, E.
Ichtyofauna odstavených ramen řeky Moravy 1. část (Technická zpráva za rok 1996). Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 3+47 s.
Grant: MR/7/95

034672 - UEK-B 960338 AT eng A
Jurajda, P. - Hohausová, E. - Gelnar, M.
Upstream migration of fish in a modified lowland stretch of the River Morava (Czech Republic).
In: International Conference on Fish Migration & Fish Bypass-Channels. - Vienna, - 1996. - S. 70.
[Fish Migration & Fish Bypass-Channels. Vienna (AT), 96.09.24-96.09.26]
Grant: GA508/93/2049GA206/97/0162IA66902

034610 - UEK-B 960276 SK eng J
Jurajda, P. - Hohausová, E. - Prášek, V. - Dvořák, M.
Fishes of Poľana mountain streams.
Biologia, 51 [2] 173-178 (1996).
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

034683 - UEK-B 960349 CH eng B
Jurajda, P. - Peňáz, M.
Endangered fishes of the River Morava (Czech Republic).
In: Conservation of endangered freshwater fish in Europe. - (Ed. Kirchhofer, A.; Hefti, D.). - Basel, Birkhäuser 1996. - S. 99-110. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66902

034717 - UEK-B 960384 CZ cze V
Jurajda, P. - Prášek, V.
Ichtyologický průzkum vybraných toků Pelhřimovska. Zpráva o provedeném průzkumu. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 8 s.

038745 - UEK-B 970019 CZ cze V
Jurajda, P. - Prášek, V.
Ichtyologický inventarizační průzkum NPP Jankovský potok a PR Kladinský potok: Zpráva o provedeném průzkumu. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 5+2 s.

034558 - UEK-B 960219 CZ eng J
Jurajda, P. - Prášek, V. - Roche, K.
The autumnal diet of otter (Lutra lutra) inhabiting four streams in the Czech Republic.
Folia zoologica, 45 [1] 9-16 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034573 - UEK-B 960234 CZ eng J
Jurajda, P. - Ráb, P. - Šlechta, V. - Šlechtová, V.
Occurrence and identification of Kessler's gudgeon (Gobio kessleri) in the river Bečva (Czech Republic).
Folia zoologica, 45 [3] 253-257 (1996).
Grant: GA206/93/0432MR/7/95
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034611 - UEK-B 960277 SK eng J
Juřicová, Z. - Halouzka, J. - Forejtek, P. - Hubálek, Z.
Detection of antibodies to Borrelia burgdorferi in hares, wild boars and pheasants in the Czech Republic.
Biologia, 51 [3] 331-333 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA313/93/0029; GA ČR(CZ) GA524/96/1059; GA AV ČR (CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.050(91) 0.050(92) 0.038(93) 0.043(94) 0.079(95) 0.110(96) 0.283(97) 0.194(98) 0.220(99) 0.165(00) 0.208(01) 0,169(02) 0.183(03) ]

034646 - UEK-B 960312 CZ cze C
Juřicová, Z. - Halouzka, J. - Hubálek, Z. - Forejtek, P.
Výskyt protilátek proti borreliím u pernaté a spárkaté lovné zvěře.
In: Problematika chovu a chorob zvěře. Sborník referátů. - Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita 1996. - S. 118-121.
[Problematika chovu a chorob zvěře. Česká Kamenice (CZ), 96.04.18-96.04.19]
Grant: GA524/96/1059

034668 - UEK-B 960334 CZ cze A
Juřicová, Z. - Pinowski, J. - Literák, I. - Hahm, K. - Romanowski, J.
Protilátky proti arbovirům rodu Alphavirus, Flavivirus a Bunyavirus u vrabce domácího (Passer domesticus) a vrabce polního (P. montanus).
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: Polish Scientific Research Committee(PL) GP20518303

034676 - UEK-B 960342 SK cze C
Kalina, J. - Marek, M. V.
Aklimační deprese fotosyntézy v podmínkách dlouhodobého působení zvýšené koncentrace CO2.
In: Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. - (Ed. Škvarenina, J.; Minďáš, J.; Čaboun, V.). - Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 1996. - S. 127-130. - ().
[Lesné ekosystémy a globálne klimatické zmeny. Zvolen (SK), 95.02.22]
Grant: ECOCRAFT(XE) CV5V-CT92-0127

054245 - UEK-B 980022 GB eng J
Kiedorf, H. - Kiedorf, U. - Sedláček, F. - Erdelen, M.
Mandibular bone fluoride levels and occurrence of fluoride induced dental lesions in populations of wild red deer (cervus elaphus) from central europe.
Environmental Pollution, 93 [1] 75-81 (1996).
[Impact factor:1.094(91) 1.160(92) 1.302(93) 1.159(94) 1.467(95) 1.506(96) 1.267(97) 1.126(98) 1.078(99) 1.121(00) 1.560(01) 1,942(02) 2.002(03) ]

054246 - UEK-B 980023 DE J
Kiedorf, H. - Kiedorf, U. - Sedláček, F.
Biomonitoring der Fluoridbelastung des Lebensraumes von Wildwiederkauern aus Immissionsgebieten Nordbohmens (Tschechische Republik).
Zeitschrift fur Jagdwissenschaft, 42, 41-52 (1996).
Grant: Federální výbor pro ŽP(CZ) 27/33/91
[Impact factor: 0.250(99) 0.109(00) 0.472(01) 0,278(02) 0.167(03) ]

054244 - UEK-B 980021 GB eng J
Kiedorf, U. - Horst, K. - Sedláček, F. - Fejerskov, O.
Structural changes in fluorosed dental enamel of red deer (Cervus elaphus L) from a region with severe environmental pollution by fluorides.
Journal of Anatomy, 188, 183-195 (1996).
[Impact factor:0.926(92) 0.854(93) 0.873(94) 1.151(95)1.384(96) 1.172(97) 1.353(98) 1.573(99) 1.385(00)1.397(01) 1,660(02) 2.072(03) ]

034629 - UEK-B 960295 CZ cze C
Koubek, P.
Obhospodařování velkých šelem - legislativní zajištění.
In: Životní prostředí a myslivost. Veterinární péče a myslivost. Sborník referátů. - Olomouc, - 1996. - S. 33-40.
[Životní prostředí a myslivost. Veterinární péče a myslivost. Olomouc (CZ), 96.10.25-96.10.26]
Grant: MR/610/2/96

034703 - UEK-B 960370 CZ cze N
Koubek, P.
Objektivní fakta o rysovi.
Veronica, 10 [3] 36 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034591 - UEK-B 960256 CZ eng J
Koubek, P. - Babička, C.
Lynx (Lynx lynx) in the Hrubý Jeseník Mts.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [3] 39-50 (1996).
Grant: MR/610/2/96

034592 - UEK-B 960257 CZ eng J
Koubek, P. - Červený, J.
Lynx in the Czech and Slovak Republics. (Appendix).
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [3 Appendix] 1-60 (1996).
Grant: MR/610/2/96

037987 - UEK-B 970064 SK cze Cz
Koubek, P. - Červený, J. - Anděra, M.
Současnost a perspektivy populace rysa ostrovida v České republice.
In: Chov zveri v meniacich sa ekologických a spoločenských podmienkach. - (Ed. Hell, P.; Slamečka, J.). - Nitra, Výskumný ústav živočíšnej výroby 1996. - S. 85-91.
[Chov zveri v meniacich sa spoločenských a ekologických podmienkach. Nitra (SK), 96.03.12-96.03.13]
Grant: MR/610/2/96

039425 - UEK-B 970192 CZ cze I
Koubek, P. - Červený, J. - Sedláček, F.
Záchranný program a rajonizace chovu rysa ostrovida v České republice. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 17 s.

038754 - UEK-B 970028 BG eng C
Koubek, P. - Homolka, M.
A contribution to the ecology of the red deer in the Jeseníky Mts. (Czech Republic).
In: 22th Congress "The Game nad the Man". Proceedings. - Sofia, International Union of Game Biologists 1996. - S. 210-213.
[Congress "The Game and the Man" /22./. Sofia (BG), 95.09.04-95.09.08]
Grant: GA206/93/2241

034572 - UEK-B 960233 CZ eng J
Koubek, P. - Hrabě, V.
Home range dynamics in the red deer (Cervus elaphus) in a mountain forest in Central Europe.
Folia zoologica, 45 [3] 219-222 (1996).
Grant: GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034595 - UEK-B 960260 DE eng J
Kryštufek, B. - Hrabě, V.
Variation in the baculum of the European souslik, Spermophilus citellus.
Zeitschrift für Säugetierkunde, 61 [4] 228-235 (1996).
Grant: Ministry of Science and Technology(SI) P1-5079-0614
[Impact factor:0.433(92) 0.305(93) 0.320(94) 0.351(95) 0.441(96) 0.274(97) 0.189(98) 0.302(99) 0.467(00) 0.367(01) 0,370(02) ]

034632 - UEK-B 960298 CZ eng A
Kubečka, J. - Matěna, J. - Hartvich, P. - Adámek, Z. - Lusk, S.
Conflicts of fisheries and power generation.
In: Fisheries and Conservation in the Czech and Surrounding Waters. Programme & Book of Abstracts of the Symposium. - (Ed. Kubečka, J.). - České Budějovice, HBÚ AV ČR 1996. - S. 10-11.
[World Fly Fishing Championship /16./. Český Krumlov (CZ), 96.06.02]
Grant: IAA687402

054523 - UEK-B 980098 RIV CZ eng C
Kubizňák, J. - Kubizňáková, J.
Chemical composition of fog and cloud water during one intensive camapaign in western part of KRKONOŠE Mts.
In: Chemical composition of fog and cloud water during one intensive camapaign in western part of KRKONOŠE Mts. - Liblice Praha, Inst. Hydrology AS CR 1996. - S. 45-50.
[Catchment Hydrological and Biochemical Processess in Changing Environmen Conference ERB and UNESCO. Liblice (CZ), 98.09.22-98.09.24]
Grant: Mez. grant(XX) PO1 1302 Copernicus /CIPA-CT93-0071/

054266 - UEK-B 980075 RU eng A
Kubižňáková, J.
Determination of beryllium with sh-correction in acid solution.
In: Programme and Book of Abstracts. - St.Peterburg, - 1996. - S. -.
[European furnace Symposium /2./. St.Peterburg (RU), 96.05.26-96.05.30]
Grant: GA201/93/2076

039186 - UEK-B 970428 FR eng C
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Democracy and a way to reconciliate ecology with economy.
In: The environment in the 21st century: Environment, long-term governance and democracy. - Paris, PRAST 1996. - S. -.
[The environment in the 21st century: Environment, long-term governability and democracy. Abbaye de Fontevraud (FR), 96.09.08-96.09.11]

054249 - UEK-B 980033 GB eng J
Lapka, M. - Cudlínová, E.
Human Sources of Landscape Stewardship:the re-emergence of private farming in the Czech Republic.
Landscape research, 21 [3] 231-242 (1996).
Grant: MŠMT OK9489

054264 - UEK-B 980071 DE eng J
Liliane, R. - Sandbach, P. - Cudlín, P.
Acid deposition in a spruce forest soil: effects on nematodes, mycorhizas and fungal biomass.
Pedobiologia, 40, 51-66 (1996).
Grant: GA206/94/0832
[Impact factor: 0.556(95) 0.667(96) 0.657(97) 0.620(98) 0.798(99) 0.520(00) 0.605(01) 0,832(02) 0.711(03) ]

034669 - UEK-B 960335 CZ cze A
Literák, I. - Pinowski, J. - Anger, M. - Juřicová, Z. - Kyu-Hwang, H. - Romanowski, J.
Výskyt parazita Toxoplasma gondii u vrabce domácího (Passer domesticus) a vrabce polního (P. montanus).
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: GA508/95/0691

034615 - UEK-B 960281 CZ cze N
Lusk, S.
Zemřel profesor Václav Dyk (12.2.1912-5.11.1995).
Živa, 44 [2] 95 (1996).

034631 - UEK-B 960297 CZ eng A
Lusk, S.
Endangered fishes in the Czech Republic.
In: Fisheries and Conservation in the Czech and Surrounding Waters. Programme & Book of Abstracts of the Symposium. - (Ed. Kubečka, J.). - České Budějovice, HBÚ AV ČR 1996. - S. 4-7.
[World Fly Fishing Championship /16./. Český Krumlov (CZ), 96.06.02]
Grant: RR/846/93GA514/95/0203

034650 - UEK-B 960316 DE eng A
Lusk, S.
The growth potential of Chondrostoma nasus.
In: Abstract book 2. International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835. - Bonn, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König 1996. - S. -.
[International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 /2./. Bonn (DE), 96.10.10-96.10.13]
Grant: GA514/95/0203

034682 - UEK-B 960348 CH eng B
Lusk, S.
The status of the fish fauna in the Czech Republic.
In: Conservation of endangered freshwater fish in Europe. - (Ed. Kirchhofer, A.; Hefti, D.). - Basel, Birkhäuser 1996. - S. 89-98. - ( ).
Grant: RR/846/93

038732 - UEK-B 970006 CZ eng J
Lusk, S.
Development and status of populations of Barbus barbus in the waters of the Czech Republic.
Folia zoologica, 45 [Supplement 1] 39-46 (1996).
[The Biology of Fishes of the Genus Barbus. International Round Table Barbus /3./. Liblice (CZ), 95.06.23-95.06.26]
Grant: GA AV ČR(CZ) A 687402
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

038735 - UEK-B 970009 SIGLE CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K. (Eds.)
Biodiverzita ichthyofauny České republiky (1).
In: Biodiverzita ichtyofauny České republiky (1). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 88 s.
[Biodiverzita ichthyofauny České republiky a její ochrana /1./. Brno (CZ), 95.11.08]
Grant: IA66903IAA687402GA514/95/0203

034579 - UEK-B 960244 CZ eng J
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V. - Pražák, O.
Fish assemblages of the "Soutok" area in Southern Moravia, Czech Republic.
Acta Universitatis Carolinae. Biologica, 40 [1-2] 147-155 (1996).
Grant: RR/846/93

034633 - UEK-B 960299 CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Rybí přechod na jezu v Břeclavi v řece Dyji.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 11-16. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA687402

034681 - UEK-B 960347 CZ cze B
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V. - Pražák, O.
Problematika diverzity rybího osídlení a vodních biotopů na příkladu oblasti soutoku řek Moravy a Dyje.
In: Lampetra 2. Bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků. - (Ed. Hanel, L.). - Vlašim, ZO ČSOP 1996. - S. 105-116. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA514/95/0203

034713 - UEK-B 960380 CZ cze V
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Výzkumné aktivity v regionu Orlicko v roce 1995. Rybí osídlení Tiché Orlice ř. km 59-100. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 10+18 s.

038739 - UEK-B 970013 CZ cze C
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V. - Hartvich, P.
Vliv malých vodních elektráren na diverzitu rybího osídlení vodních toků.
In: Biodiverzita ichthyofauny České republiky (1). - (Ed. Lusk, L.; Halačka, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 65-68.
[Biodiverzita ichthyofauny České republiky a její ochrana /1./. Brno (CZ), 95.11.08]
Grant: IAA687402

038736 - UEK-B 970010 CZ cze C
Lusk, S. - Hanel, L.
Druhová diverzita ichthyofauny České republiky.
In: Biodiverzita ichthyofauny České republiky (1). - (Ed. Lusk, L.; Halačka, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 5-15.
[Biodiverzita ichthyofauny České republiky a její ochrana /1./. Brno (CZ), 95.11.08]
Grant: IA66903IAA687402GA514/95/0203

038737 - UEK-B 970011 CZ cze C
Lusk, S. - Hanel, L.
Červený seznam mihulí a ryb České republiky - verze 1995.
In: Biodiverzita ichthyofauny České republiky (1). - (Ed. Lusk, L.; Halačka, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 16-25.
[Biodiverzita ichthyofauny České republiky a její ochrana /1./. Brno (CZ), 95.11.08]
Grant: IA66903IAA687402; GA ČR(CZ) GA514/95/0203

034578 - UEK-B 960243 CZ eng J
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Distribution of species of the family Percidae in the waters of the Czech republic.
Acta Universitatis Carolinae. Biologica, 40 [1-2] 139-145 (1996).
Grant: RR/846/93IAA687402

034634 - UEK-B 960300 CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Podoustev říční (Vimba vimba) - současný stav.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 17-22. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA687402

039179 - UEK-B 970104 CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K. - Pražák, O.
Problémy restaurace tůní a ramen a jejich rybího osídlení v aluviu dolního toku řeky Dyje.
In: Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod 2. (sborník referátů). - (Ed. Hanel, L.; Pešout, P.). - Vlašim, ČSOP 1996. - S. 103-110.
[Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod /2./. Jizbice u Vlašimi (CZ), 96.10.18-96.10.20]
Grant: IAC6087606IAA867402MR/610/2/96

034648 - UEK-B 960314 DE eng A
Lusk, S. - Povž, M. - Peňáz, M.
Changes in the age and size structure of the spawning shoals of Chondrostoma nasus in the Medvode Dam Reservoir on the River Sava (Slovenia).
In: Abstract book 2. International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835. - Bonn, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König 1996. - S. -.
[International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 /2./. Bonn (DE), 96.10.10-96.10.13]
Grant: GA514/95/0203

034636 - UEK-B 960302 CZ cze C
Lusková, V.
Sezonnost hematologických ukazatelů u některých druhů ryb.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 44-49. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA687402; GA ČR(CZ) GA514/95/0203

034678 - UEK-B 960344 CZ eng A
Lusková, V.
Influence of the spawning on the enzyme activities in the blood plasma of fishes.
In: Fish Reproduction '96. Abstracts book. - (Ed. Adámek, Z.; Stibranyiová, I.). - České Budějovice, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology 1996. - S. 10.
[Fish Reproduction '96. České Budějovice (CZ), 96.09.09-96.09.12]
Grant: IAA687402

034707 - UEK-B 960374 CZ cze D
Lusková, V.
Sezonní dynamika hematologických a biochemických ukazatelů u modelových druhů lososovitých a kaprovitých ryb. Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 163 s.
Grant: IA66903IAA687402

038734 - UEK-B 970008 CZ eng J
Lusková, V. - Halačka, K.
Some hematological indices in barbel, Barbus barbus.
Folia zoologica, 45 [Supplement 1] 103-108 (1996).
[The Biology of Fishes of the Genus Barbus. International Round Table Barbus /3./. Liblice (CZ), 95.06.23-95.06.26]
Grant: IAA687402IAA645106
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034649 - UEK-B 960315 DE eng A
Lusková, V. - Šlechtová, V. - Povž, M. - Šlechta, V. - Lusk, S.
Genetic variability of Chondrostoma nasus populations in the streams of Black Sea and the Baltic Sea drainage systems.
In: Abstract book 2. International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835. - Bonn, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König 1996. - S. -.
[International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 /2./. Bonn (DE), 96.10.10-96.10.13]
Grant: GA514/95/0203

034715 - UEK-B 960382 CZ cze V
Máchová, J. - Stibranyiová, I. - Svobodová, Z. - Prokeš, M. - Peňáz, M. - Baruš, V. - Groch, L. - Vykusová, B. - Piačka, V.
Závěrečná zpráva za řešení výzkumného úkolu NAZV v letech 1994 a 1995 Vliv různých hodnot pH na růst a ontogenetický vývoj plůdku kapra. Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1996. - 40 s.
Grant: IE0940954014

034596 - UEK-B 960261 CZ eng J
Marek, M. V. - Kalina, J.
Comparison of two experimental approaches used in the investigations of the long-term effects of elevated CO2 concentration.
Photosynthetica, 32 [1] 129-133 (1996).
Grant: ECOCRAFT(XE) EV5V-CT92-0127
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

034612 - UEK-B 960278 CZ eng J
Mátlová, L. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Hubálek, Z.
Comparative experimental infection of Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus (Acari: Ixodidae) with Borrelia burgdorferi sensu lato.
Folia parasitologica, 43 [2] 159-160 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA313/93/0029IAA6087601
[Impact factor:0.263(91) 0.118(92) 0.107(93) 0.447(94) 0.519(95) 0.977(96) 0.716(97) 0.706(98) 0.796(99) 0.844(00) 0.557(01) 0,515(02) 0.469(03) ]

038727 - UEK-B 970001 CZ eng J
Mlíkovský, J.
New data on the birds of Syria.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 60 [1] 37-42 (1996).

034600 - UEK-B 960265 CZ cze J
Mrlík, V.
Orel nejmenší (Hieraaetus pennatus) na jižní Moravě. Hnízdní populace v sousedních státech a jeho terénní identifikace.
Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 7, 5-13 (1996).

034601 - UEK-B 960266 CZ cze N
Mrlík, V.
Výskyt potápky rudokrké (Podiceps grisegena) na rybnících u Studence v roce 1994.
Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO, 7, 14-16 (1996).

034614 - UEK-B 960280 CZ cze N
Mrlík, V.
Los evropský v České republice dříve a nyní.
Živa, 44 [1] 42-43 (1996).

034666 - UEK-B 960332 CZ cze A
Mrlík, V.
Populace losa v jihovýchodních Čechách v letech 1990-1994.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]

034736 - UEK-B 960403 CZ cze N
Mrlík, V. - Bobek, M. - Pojer, F. - Peške, L. - Šimek, J.
Čáp černý a jeho migrace.
Veterinářství, 46 [6] 252-253 (1996).

034686 - UEK-B 960352 DE eng B
Mrlík, V. - Horák, P.
White-tailed Sea Eagle Haliaeetus albicilla in Southern Moravia.
In: Eagle Studies. - (Ed. Meyburg, B. U.; Chancellor, R. D.). - Berlin, World Working Group on Birds of Prey and Owls 1996. - S. 143-145. - ().

034687 - UEK-B 960353 DE eng B
Mrlík, V. - Pavelka, J.
A Contribution to Knowledge of Territorial Behaviour of the Imperial Eagle Aquila heliaca.
In: Eagle Studies. - (Ed. Meyburg, B. U.; Chancellor, R. D.). - Berlin, World Working Group on Birds of Prey and Owls 1996. - S. 405-414. - ().

054257 - UEK-B 980062 AU eng C
Nováček, V. - Kolejka, J. - Žaloudík, J.
Satellite Atlas of the Czech Republic.
In: International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. - (Ed. Kraus, K.; Waldhaust, P.). - Horn, Committee of the 18th International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing 1996. - S. 604-608.
[Congress of ISPRS /18./. Vienna (AU), 96.07.09-96.07.19]

034604 - UEK-B 960269 GB eng J
Oien, I. J. - Honza, M. - Moksnes, A. - Roskaft, E.
The risk of parasitism in relation to the distance from reed warbler nests to cuckoo perches.
Journal of Animal Ecology, 65 [2] 147-153 (1996).
Grant: Nansen Foundation(NO) -
[Impact factor:2.028(92) 2.135(93) 2.517(94) 2.485(95) 3.253(96) 2.801(97) 3.192(98) 2.994(99) 2.862(00) 3.312(01) 2,905(02) 2.843(03) ]

034684 - UEK-B 960350 CH eng B
Peňáz, M.
Chondrostoma nasus - its reproduction strategy and possible reasons for a widely observed population decline - a review.
In: Conservation of endangered freshwater fish in Europe. - (Ed. Kirchhofer, A.; Hefti, D.). - Basel, Birkhäuser 1996. - S. 279-285. - ().
Grant: GA206/93/0734

034570 - UEK-B 960231 CZ eng J
Peňáz, M. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Fish assemblage structure in a reservoir with an extreme hydrological regime (Mohelno Reservoir, Czech Republic).
Folia zoologica, 45 [2] 171-182 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034641 - UEK-B 960307 CZ cze C
Peňáz, M. - Benech, V.
Litorální společenstva ryb řeky Nigeru na území Mali.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 119-128. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]

034735 - UEK-B 960402 CZ eng J
Peňáz, M. - Bénech, V.
Structure and seasonal dynamics of littoral fish assemblages in main channels of the Central Delta of Niger.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 30 [6] 1-31 (1996).

038750 - UEK-B 970024 CZ eng A
Peňáz, M. - Bénech, V.
Seasonal dynamics of littoral fish assemblages in two African flood rivers.
In: Programme and Abstracts of International Symposium River Bottom 4. - (Ed. Brabec, K.; Helešic, J.; Zahrádková, S.). - Brno, Masaryk University 1996. - S. 41.
[River Bottom /4./. Brno (CZ), 96.08.27-96.08.30]

034598 - UEK-B 960263 FR fre Jx
Peske, L. - Bobek, M. - Pojer, F. - Simek, J. - Mrlík, V.
Suivi par satellite et radio VHF des cigognes noires d'Europe en Afrique.
Argos newsletter, - [51] 6 (1996).

034599 - UEK-B 960264 FR eng Jx
Peske, L. - Bobek, M. - Pojer, F. - Simek, J. - Mrlík, V.
Satellite and VHF radio-tracking of Black Storks, migrating from Europe to Africa.
Argos newsletter, - [51] 7 (1996).

038744 - UEK-B 970018 CZ cze V
Prášek, V. - Jurajda, P.
Ichtyologický inventarizační průzkum navrhované PD Staré Hutě u Kamenice n. L.: Zpráva o provedeném průzkumu. Brno, Moravské zemské muzeum 1996. - 4+1 s.

034575 - UEK-B 960236 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V.
On the natural hybrid between common carp (Cyprinus carpio) and prussian carp (Carassius auratus gibelio) in the Czech Republic.
Folia zoologica, 45 [3] 277-282 (1996).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034574 - UEK-B 960235 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Growth of larvae and juveniles 0+ of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) in aquaculture and experimental conditions of the Czech Republic.
Folia zoologica, 45 [3] 259-270 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034580 - UEK-B 960245 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
On ventral head black pigmentation in the Acipenser stellatus Pallas, 1771.
Acta Universitatis Carolinae. Biologica, 40 [1-2] 171-175 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345

034639 - UEK-B 960305 CZ cze C
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Biologická charakteristika jesetera sibiřského (Acipenser baeri) importovaného do České republiky v roce 1995.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 68-73. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345

034657 - UEK-B 960323 CZ cze A
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Morfometrická a růstová charakteristika jesetera sibiřského (Acipenser baeri) chovaného v ČR v letech 1995-1996.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: GA507/94/0345

034644 - UEK-B 960310 CZ cze C
Prokeš, M. - Hamáčková, J. - Kouřil, J. - Zajíc, M. - Kozák, P.
Larvální vývoj lína obecného (Tinca tinca) při různém pH.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 176-181. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: IE0940964011

054522 - UEK-B 980019 RIV CA eng J
Richard, V. - Tichý, R. - Mejstřík, V.
Heavy metal contamination from open-pit coal mining in Europes Black Triangle and possible remediation.
Environmental reviews, - [4/4] 321-341 (1996).

038758 - UEK-B 970033 AU eng A
Roskaft, E. - Moksnes, A. - Oien, I. - Honza, M. - Hagen, L.
Non optimal behaviour of parasitized reed warblers and parasitizing common cuckoos.
In: 6th International Behavioral Ecology Congress. Abstracts. - Canberra, - 1996. - S. 130.
[International Behavioral Ecology Congress /6./. Canberra (AU), 96.08.18-96.08.25]

034653 - UEK-B 960319 NL eng A
Řehák, Z. - Zukal, J.
Flight activity of bats at cave entrances during the non-hibernating period.
In: 7th European Bat Research Symposium. Programme, Abstracts, List of participants. - (Ed. Lina, P.; Smeenk, C.). - Veldhoven, European Bat Research Organization 1996. - S. -.
[European Bat Research Symposium /7./. Veldhoven (NL), 96.08.12-96.08.16]
Grant: PO P006

038752 - UEK-B 970026 PL pol A
Řehák, Z. - Zukal, J.
Aktywnosc nietoperzy w otworach wejsciowych jaskin poza okresem hibernacji (plakat).
In: 10. Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. - Warszawa, Instytut Ekologii PAN 1996. - S. 21-22.
[Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna /10./. Warszawa (PL), 96.11.16-96.11.17]
Grant: PO P006

038728 - UEK-B 970002 CZ eng J
Řehák, Z. - Zukal, J. - Gaisler, J.
Contribution to the knowledge of distribution of Myotis dasycneme (Mammalia: Chiroptera) in the Czech Republic.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 60 [2-3] 199-205 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

034620 - UEK-B 960286 SK eng J
Scharff, A. - Tenora, F. - Kawalika, M. - Baruš, V. - Burda, H.
Helminths from Zambian mole-rats (Cryptomys, Bathyergidae, Rodentia).
Helminthologia, 33 [2] 105-110 (1996).
Grant: GA206/93/0492
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

034699 - UEK-B 960366 DE eng J
Schulzová, T.
Photoinhibition in Situ in Norway Spruce.
Journal of Plant Physiology, 148, 129-134 (1996).
Grant: GA501/93/0055
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

034696 - UEK-B 960363 CZ cze B
Sedláková, I.
Změny v obsahu výměnných iontů ve svrchních vrstvách půdy po odstranění porostu Calamagrostis villosa L.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 167-172. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034723 - UEK-B 960390 CZ eng B
Sedláková, I.
Changes in the contents of exchangeable cations in upper soil layers of deforested sites after the removal of grass cover (Calamagrostis villosa, C. arundinacea).
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 211-222. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

037981 - UEK-B 970045 RU rus B
Sonin, M. D. - Baruš, V.
Nematody dikich kurinych ptic Palearktiki. Moskva, Institut parazitologii RAN 1996. - 176 s. - ().
Grant: PV346

034673 - UEK-B 960339 CZ eng B
Stibranyiová, I. - Máchová, J. - Prokeš, M. - Vykusová, B. - Svobodová, Z.
Larval development of common carp (Cyprinus carpio) under modified pH environment.
In: Proceedings of scientific papers to the 75th anniversary of foundation of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology. - (Ed. Flajšhans, M.). - Vodňany, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology 1996. - S. 69-77. - ().
Grant: IE0940954014

034664 - UEK-B 960330 CZ cze A
Svobodová, V. - Klimeš, J. - Mrlík, V. - Literák, I.
Výsledky parazitologicko-koprologického vyšetření vybraných druhů šelem na Slovensku.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]

054247 - UEK-B 980024 CZ cze J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Efektivní proteolytická aktivita v komerčně dostupných biodetergentech.
Chemické listy, 90 [6] 395-397 (1996).
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

054255 - UEK-B 980055 GB eng J
Šafaříková, M. - Nymburská, K. - Blažek, Z. - Šafařík, I.
Rapid removal of magnetic particles from large volumes of suspensions.
Biotechnology Techniques, 10 [6] 391-394 (1996).
Grant: GA203/93/0268
[Impact factor: 0.532(93) 0.612(94) 0.589(95) 0.558(96) 0.534(97) 0.557(98) 0.613(99) 0.548(00) 0.697(01) ]

039185 - UEK-B 970415 ru eng J
Šafaříková, M. - Šafařík, I.
The use of copper phthalocyanine dye immobilized on magnetic carriers for the isolation of planar organic compounds.
Ekologičeskaja chimija, 5 [3] 209-209 (1996).
Grant: GA203/93/0268

054254 - UEK-B 980054 SK cze J
Šafaříková, M. - Tesařová, E.
Možnosti využití cyklodextrinů při ochraně životního prostředí.
Životní prostredie, 30 [1] 36-39 (1996).

034640 - UEK-B 960306 CZ cze C
Šebelová, Š. - Gelnar, M. - Dušek, L. - Koubková, B. - Zahrádková, S. - Jurajda, P.
Diverzita vícebuněčných cizopasníků jelce tlouště (L. cephalus L.) v podmínkách různé antropogenní zátěže vodního prostředí.
In: Sborník referátů z 2. české ichtyologické konference. - (Ed. Kozák, P.; Hamáčková, J.). - Vodňany, VÚRH 1996. - S. 119-128. - ().
[Česká ichtyologická konference /2./. Vodňany (CZ), 96.05.02-96.05.03]
Grant: GA ČR(CZ) GA508/93/2049

054263 - UEK-B 980070 DE eng J
Šifel, P. - Braunová, Z. - Šindelková, E. - Cudlín, P.
The Effect of Simulated Acid Rain on Chlorophy 2 Fluorescence Spetra of Spruce Seedlings (Picea abies L.Karst).
Journal of Plant Physiology, 148, 241-275 (1996).
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

034010 - UMBR-M 960017 DE eng J
Šiffel, P. - Braunová, Z. - Šindelková, E. - Cudlín, P.
The effect of simulated acid rain on chlorophyll fluorescence spectra of spruce seedlings (Picea abies L. Karst.).
Journal of plant physiology, 148, 271-275 (1996).
Grant: GA204/93/0261
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

034622 - UEK-B 960288 SK eng A
Šindlerová, I. - Gelnar, M. - Koubková, B. - Jurajda, P.
Contribution to the knowledge of metazoan parasites of fishes of the river Dyje, South Moravia, Czech Republic.
Helminthologia, 33 [3] 166 (1996).
[Czech and Slovak Helminthological Days /5./. Dolní Věstonice (CZ), 96.05.21-96.05.23]
Grant: GA508/93/2049
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

038738 - UEK-B 970012 CZ cze C
Šlechta, V. - Lusková, V. - Šlechtová, V. - Lusk, S.
Vnitrodruhová diverzita ryb a možnosti její ochrany.
In: Biodiverzita ichthyofauny České republiky (1). - (Ed. Lusk, L.; Halačka, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 26-33.
[Biodiverzita ichthyofauny České republiky a její ochrana /1./. Brno (CZ), 95.11.08]
Grant: IAA645106IAA687402GA514/95/0203

034651 - UEK-B 960317 DE eng A
Šlechtová, V. - Lusková, V. - Šlechta, V. - Lusk, S.
Effect of the sample size examined on the genetic parameters of Chondrostoma nasus population.
In: Abstract book 2. International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835. - Bonn, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander König 1996. - S. -.
[International Symposium on the biology of the genus Chondrostoma Agassiz, 1835 /2./. Bonn (DE), 96.10.10-96.10.13]
Grant: GA514/95/0203

034603 - UEK-B 960268 CZ cze J
Šprtová, M. - Marek, M. V.
Vysoké dávky sluneční radiace - významný přirozený stresor fotosyntetické aktivity horských smrčin.
Lesnictví, 42 [6] 271-276 (1996).
Grant: GA206/95/1257

034691 - UEK-B 960358 CZ cze B
Šprtová, M. - Marek, M. V.
Fotosyntetická charakteristika smrku ztepilého vystaveného dlouhodobému působení zvýšené koncentrace CO2.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 83-88. - ().
Grant: GA501/93/0055

039424 - UEK-B 970188 SK cze C
Šprtová, M. - Marek, M. V.
Vliv dlouhodobě působící zvýšené koncentrace CO2 na světelnou závislost rychlosti fotosyntézy smrku ztepilého.
In: Biologické, technické a ekonomické princípy obhospodarovania lesov pre ich nepretržitý rozvoj. - Bratislava, SAP 1996. - S. 41-49.
[Ekologické obhospodarovanie lesov pre ich nepretržitý rozvoj. Zvolen (SK), 95.10.23-95.10.26]
Grant: GA501/93/0055

034618 - UEK-B 960284 SK eng N
Tenora, F. - Baruš, V.
Chronicle: Assoc. Prof. Ing. MVDr. Milan Staněk, CSc. deceased.
Helminthologia, 33 [1] 12 (1996).
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

034623 - UEK-B 960289 SK eng A
Tenora, F. - Petavy, A. F. - Baruš, V.
Developmental hypothesis on the life cycle of Echinococcus multilocularis Leuckart, 1863.
Helminthologia, 33 [3] 170-171 (1996).
[Czech and Slovak Helminthological Days /5./. Dolní Věstonice (CZ), 96.05.21-96.05.23]
Grant: PV346
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

054242 - UEK-B 980014 GB eng J
Tichý, R. - Grotenhuis, J. T. C. - Rulkens, W. H. - Nýdl, V.
Strategy for leaching of zinc from artificially contaminated soil.
Environment technology, - [17] 1181-1192 (1996).

039183 - UEK-B 970410 CA eng J
Tichý, R. - Mejstřík, V.
Heavy metal contamination from open-pit coal mining in Europe Black Triangle and possible remediation.
Environmental review, 4, 321-341 (1996).

034563 - UEK-B 960224 CZ eng R
Tkadlec, E.
[Recenze].
Rec.: Hartl, G. B. - Markowski, J. / Ecological genetics in mammals 2.
Folia zoologica, 45 [1] 8 (1996).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034630 - UEK-B 960296 US eng A
Tkadlec, E.
1st litter size and age at first reproduction in female common voles, Microtus arvalis.
In: American Society of Mammalogists 76th annual meeting. Abstracts 1996. - Grand Forks (ND), University of North Dakota 1996. - S. 138.
[American Society of Mammalogists Annual Meeting /76./. Grand Forks (ND) (US), 96.06.15-96.06.19]
Grant: GA524/96/1059IAA6087603

034661 - UEK-B 960327 CZ cze A
Tkadlec, E.
Věk při první reprodukci a poměr pohlaví u samic hraboše polního.
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: IAA6087603GA524/96/1095

031604 - UCHP-M 960068 CZ eng CX
Tříska, J. - Heyberger, A.
Extraction aided determination of organic contaminant microamounts in water.
In: Essentia'96. - Praha, TIC AV ČR 1996. - S. 54.
[International Technology Forum Essentia'96. Praha (CZ), 96.01.08-96.01.11]
Grant: Mžp(CZ) 1706/94

031605 - UCHP-M 960069 SK eng A
Tříska, J. - Vrchotová, J. - Heyberger, A.
Special techniques for the separation of xenobiotics from the environmental water samples.
In: Advances and Applications of Chromatography in Industry - Abstracts of Papers. - Bratislava, Slovenská chemická spoločnosť 1996. - S. 45-46.
[International Symposium "Advances and Applications of Chromatography in Industry" /10./. Bratislava (SK), 96.06.30-96.07.04]
Grant: Mžp(CZ) 1706/94

034690 - UEK-B 960357 SK cze C
Tůma, I.
Studium růstu trsů Calamagrostis arundinacea na různých stanovištích Beskyd.
In: Populačná biológia rastlín 4. - (Ed. Eliáš, P.). - Bratislava, SEKOS 1996. - S. 42-46. - ().
[Populačná biológia rastlín /4./. Nitra (SK), 96.09.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034698 - UEK-B 960365 CZ cze B
Tůma, I.
Rozklad celulózy v travinných a lesních porostech rezervace Kněhyně.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, MZLU 1996. - S. 185-188. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034730 - UEK-B 960397 CZ eng B
Tůma, I.
Growth of Calamagrostis arundinacea tufts on different habitats in the Beskydy Mts.
In: Grass ecosystems of deforested areas in the Beskydy Mts. Preliminary results of ecological studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 111-116. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034731 - UEK-B 960398 CZ eng B
Tůma, I.
Cellulose decomposition rates in grass and forest stands in the Beskydy Mts.
In: Grass ecosystems of deforested areas in the Beskydy Mts. Preliminary results of ecological studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 129-134. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034732 - UEK-B 960399 CZ eng B
Tůma, I.
Litter decomposition in Calamagrostis arundinacea and Calamagrostis villosa stands in the Beskydy Mts.
In: Grass ecosystems of deforested areas in the Beskydy Mts. Preliminary results of ecological studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 135-144. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

034733 - UEK-B 960400 CZ eng B
Tůma, I.
Element release in the first year of litter decomposition of grass stands on deforested sites in the Beskydy Mts.
In: Grass ecosystems of deforested areas in the Beskydy Mts. Preliminary results of ecological studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 157-163. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

054258 - UEK-B 980063 CA eng J
Zacharda, M.
New taxa of Rhagidiidae (Acari:Prostifmata) from Nort America. Part 4 Genus Foveacheles Zacharda, with a key to world species.
The Canadien Journal of Zoology, 74, 343-356 (1996).
Grant: IA60758
[Impact factor:0.764(92) 0.735(93) 0.736(94) 0.680(95) 0.685(96) 0.975(97) 1.052(98) 1.015(99) 0.779(00) 1.168(01) 1,175(02) 1.115(03) ]

054260 - UEK-B 980067 FR eng C
Zacharda, M. - Hluchý, M.
Biological control of two-spotted spider mite Tetranychus urticae on strawberries by the predatory phytoseiid mite Typhlodromus pyri.
In: International Conference on Integrated Fruit Production. - (Ed. Polesny, F.; Muller, W.; Olszak, R.W.). - Avignon, IOBC/wprs Bulletin, Bulletin OILB/srop 1996. - S. 226-230. - ().
[International Conference on Integrated Fruit Production. Cedlyna ( PL), 95.08.28-95.09.02]

034568 - UEK-B 960229 CZ eng J
Zejda, J. - Nesvadbová, J.
Effect of landuse change on reproduction in five rodent species.
Folia zoologica, 45 [2] 115 (1996).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

034660 - UEK-B 960326 CZ cze A
Zejda, J. - Tkadlec, E.
Podíl sexuálně zkušených samic v přezimující populaci norníka rudého (Clethrionomys glareolus).
In: Zoologické dny Brno 1996. Abstrakta referátů z konference. - Brno, Česká zoologická společnost, brněnská pobočka 1996. - S. -.
[Zoologické dny. Brno (CZ), 96.11.07-96.11.08]
Grant: IAA6087603GA524/96/1095

034722 - UEK-B 960389 CZ eng B
Zelená, V. - Holub, P. - Tůma, I.
Seasonal dynamics of pH, Ca, Mg amd organic matter contents in soil of grass and forest stands in a region exposed to immissions.
In: Grass Ecosystems of Deforested Areas in the Beskydy Mts. Preliminary Results of Ecological Studies. - (Ed. Fiala, K.). - Brno, ÚEK AV ČR 1996. - S. 185-193. - ().
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66905; GA ČR(CZ) GA206/94/0385

039184 - UEK-B 970413 CZ eng J
Zemek, F. - Heřman, M.
Remote sensing and GIS in the research and management of the Šumava region.
Silva gabreta, 1, 281-284 (1996).
Grant: GA512/95/0725

034613 - UEK-B 960279 CZ cze N
Zukal, J.
První detektorovací setkání - 1st Czech Bat Detector Workshop.
Bulletin ČESON - Informační zpravodaj České společnosti pro ochranu netopýrů, - [7] 5 (1996).

034708 - UEK-B 960375 CZ cze V
Zukal, J.
Drobní zemní savci v biokoridorech na jižní Moravě. Závěrečná zpráva (1992-1996). Brno, ÚEK AV ČR 1996. - 12 s.

034652 - UEK-B 960318 NL eng A
Zukal, J. - Gajdošík, M. - Řehák, Z.
The diet and foraging strategy of Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) in southern Moravian agrocoenoses.
In: 7th European Bat Research Symposium. Programme, Abstracts, List of participants. - (Ed. Lina, P.; Smeenk, C.). - Veldhoven, European Bat Research Organization 1996. - S. -.
[European Bat Research Symposium /7./. Veldhoven (NL), 96.08.12-96.08.16]
Grant: IAC6087502

036362 - UEK-B 960093 CZ cze D
Žaloudík, J.
Využití dálkového průzkumu Země v geoekologickém výzkumu vodní složky krajiny. Brno, ÚGN AV ČR 1996. - 127 s.

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11