ASEP

ÚH - Ústav pro hydrodynamiku

1995


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

029263 - UH-J 960012 CZ eng C
Abusbeaa, M. A.
Maximum scour due to combined wave and current.
In: Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '95. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 1-2. - ().
[Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]

024414 - UH-J 950049 DE eng C
Bartoš, O. - Vilčák, P. - David, J. - Filip, P.
Critical values of shear stress and shear rate for HDPE/LDPE blends.
In: The Polymer Processing Society, European Meeting 1995. - (Ed. Fritz, H. G.). - Stuttgart, University of Stuttgart 1995. - S. P2-1-P2-2.
[Polymer Processing Society. European Meeting 1995 /11./. Stuttgart (DE), 95.09.26-95.09.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2274

024381 - UH-J 950013 DE eng J
Bauer, H. - Boese, N. - Štern, P.
Viscoplastic flow and shear thickening in concentrated diblock copolymer solutions.
Colloid and Polymer Science, 273, 480-489 (1995).
[Impact factor:1.042(91) 0.912(92) 0.851(93) 1.020(94) 1.048(95) 1.255(96) 1.268(97) 1.116(98) 1.269(99) 1.132(00) 1.186(01) 1,182(02) 1.232(03) ]

024385 - UH-J 950017 CZ eng C
Berman, V. - Fadeichev, V. - Vlasák, P.
Using of capsule pipeline transport for carriage different solid particles and viscous liquids.
In: Proceedings of the 8th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - (Ed. Chára, Z.; Havlík, V.; Vlasák, P.). - Praha, ÚH AV ČR 1995. - S. Al2-l-Al2-4.
[International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /8./. Praha (CZ), 95.01.24-95.01.26]

024420 - UH-J 950055 CZ cze C
Brych, K. - Mutl, S.
Biologická denitrifikace vody z řeky Blanice.
In: Pitná voda z údolních nádrží 1995. - (Ed. Dolejš, P.; Kalousková, N.). - České Budějovice, W & ET Team 1995. - S. 40-54.
[Pitná voda z údolních nádrží 1995 /3./. Tábor (CZ), 95.05.22-95.05.25]

053742 - UH-J 980032 CZ cze V
Buchtele, J.
Simulace změn vodního režimu v povodí českých toků srážko-odtokovým modelem SAC-SMA. Dílčí zpráva úkolů č.215/95 "Impact of Climate Change on Hydrological Regimes and Water Resources in European Community" řešeného v rámci programu PECO. Praha, ÚH AV ČR 1995. - 85 s.
Grant: XE(CZ) European Econ.Com.EV5V-CT94-0114 PECO

024376 - UH-J 950008 CZ eng C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M. - Kim, M. K.
Possible changes of flood flows due to climate warming (as simulated by the rainfall-runoff model).
In: Regional workshop on climate variability and climate change vulnerability and adaptation. - Praha, Institute of Atmospheric Physics 1995. - S. -.
[Regional workshop on climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Praha (CZ), 95.09.11-95.09.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0841

024377 - UH-J 950009 CZ cze C
Buchtele, J. - Buchtelová, M. - Fořtová, M.
Vliv předpokládaných klimatických změn na povodňový režim v povodí Labe.
In: Povodňová ochrana na Labi. - Ústí nad Labem, Povodí Labe 1995. - S. 184-195.
[Odborný seminář "Povodňová ochrana na Labi". Ústí nad Labem (CZ), 95.03.20-95.03.22]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0841

024409 - UH-J 950044 CZ cze C
Burda, P. - Kořenář, J.
Metoda rozštěpení pro nestlačitelné Navierovy-Stokesovy rovnice.
In: Seminář o aktuálních problémech mechaniky tekutin. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 3-4.
[Seminář o aktuálních problémech mechaniky tekutin. Praha (CZ), 95.01.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

024410 - UH-J 950045 CZ eng C
Burda, P. - Kořenář, J.
Numerical simulation of pulsatile flow by the second order scheme.
In: Workshop '95. - Prague, CTU 1995. - S. 925-926.
[Workshop '95. Praha (CZ), 95.01.23-95.01.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

029265 - UH-J 960015 CZ eng C
Burda, P. - Kořenář, J.
Second order discretization of pulsatile flow in a constricted tube.
In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. - (Ed. Feistauer, M.; Rannacher, R.; Kozel, K.). - Praha, Faculty of Mathematics and Physics Charles University 1995. - S. 53-58.
[Summer Conference Numerical Modelling in Continuum Mechanics /2./. Praha (CZ), 94.08.22-94.08.25]

024392 - UH-J 950024 GB eng C
Chára, Z. - Havlík, V. - Janoušek, G. - Severa, M. - Vlasák, P.
Hydraulic disposal of dense ash-gypsum slurries.
In: HYDRA 2000. - London, Thomas Telford 1995. - S. 164-169. - ().
[Congress IAHR - HYDRA 2000 /26./. London (GB), 95.09.11-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

024395 - UH-J 950027 CZ eng C
Chára, Z. - Havlík, V. - Janoušek, G. - Severa, M. - Vlasák, P.
Flow behaviour of dense mixtures in pipes.
In: Proceedings of the 8th Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - (Ed. Chára, Z.; Havlík, V.; Vlasák, P.). - Praha, ÚH AV ČR 1995. - S. A14-1-A14-10.
[Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /8./. Praha (CZ), 95.01.24-95.01.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

024394 - UH-J 950026 CZ eng C
Chára, Z. - Havlík, V. - Miles, J. - Vlasák, P. - Vyčítal, J.
Rheological behaviour of dense ash slurries using a capillary tube viscometer.
In: Proceedings of the 8th Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - (Ed. Chára, Z.; Havlík, V.; Vlasák, P.). - Praha, ÚH AV ČR 1995. - S. E7-1-E7-8.
[Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles /8./. Praha (CZ), 95.01.24-95.01.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

029262 - UH-J 960009 CZ cze C
Chára, Z. - Miles, J.
Vliv drsnosti dna na rychlosti pole v otevřených korytech.
In: Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '95. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 21-22. - ().
[Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]

029261 - UH-J 960008 CZ cze C
Chára, Z. - Vlasák, P. - Bémová, I.
LDA měření profilů podélných rychlostí v korytech s umělou makrodrsností.
In: Sborník příspěvků kolokvia Dynamika tekutin '95. - Praha, ÚT AV ČR 1995. - S. 19-20. - ().
[Dynamika tekutin '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]

024415 - UH-J 950050 US eng J
David, J. - Filip, P.
Relationship of annular and parallel-plate Poiseuille flows for power-low fluids.
Polymer Plastics Technology and Engeneering, 34 [6] 947-960 ( 1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2274
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.326(94) 0.384(95) 0.339(96) 0.310(97) 0.152(98) 0.317(99) ]

024416 - UH-J 950051 CZ eng J
David, J. - Filip, P.
A location of zero shear stress for power-law fluid flow thgrough a narrow annular slot.
Acta Technica ČSAV, 40 [1] 23-31 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/93/2274

024400 - UH-J 950034 CZ cze JX
Dittrt, F. - Chvátil, M. - Šilar, P.
Sdružení obcí a měst "Orlice" na ochranu krajiny.
Stavební obzor, 4 [8] 227-229 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

037482 - UH-J 970069 SIGLE CZ cze I
Dittrt, F. - Kněžek, M.
Dílčí zpráva o předprovozním monitoringu v lokalitě skládky TKO České Libchavy. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR 1995. - 100 s.

029269 - UH-J 960030 PL cze C
Ďurďová, L.
Odstraňování organické kontaminace z podzemní vody způsobené organickými rozpouštědly.
In: 8th Scientific Conference of whole Poland: Chemistry of Precipitation, Surface and Ground. - (Ed. Burchard, J.). - Lodz, University 1995. - S. 66-68. - ().
[Scientific Conference of whole Poland on Chemistry of the Precipitation, Surface and Groundwater /8./. Lodz (PL), 95.09.14-95.09.16]

029258 - UH-J 960002 CN eng C
Eliáš, V. - Tesař, M.
Rates and chemical analysis of occult precipitation.
In: Rainwater Utilization for the World's People. - Beijing, Beijing University 1995. - S. 9/110-9/119.
[International Rainwater Catchment Systems Conference /7./. Beijing (CN), 95.06.21-95.06.25]
Grant: GA MŠk(CZ) 615.10

024411 - UH-J 950046 NL eng J
Eliáš, V. - Tesař, M. - Buchtele, J.
Occult precipitation: sampling, chemical analysis and process modelling in the Šumava Mts. (Czech Republic) and in the Taunus Mts. (Germany).
Journal of Hydrology, 166, [-] 409-420 (1995).
[Impact factor:0.935(92) 0.670(93) 0.779(94) 0.848(95) 0.939(96) 0.940(97) 0.975(98) 1.444(99) 1.272(00) 1.301(01) 1,272(02) 1.354(03) ]

024404 - UH-J 950038 CZ cze C
Fořt, I. - Votruba, P. - Medek, J. - Chára, Z. - Severa, M.
Turbulentní proudění mechanicky promíchávané kapaliny ve zcela naplněné nádobě.
In: 42. konference chemického a procesního inženýrství "CHISA 1995". - Praha, CHISA Congress 1995. - S. -.
[Konference chemického a procesního inženýrství "CHISA 1995" /42./. Kouty nad Desnou (CZ), 95.09.19-95.09.21]

030431 - UH-J 960072 CZ cze C
Fouradžieva, S. - Dittrt, F. - Lukavský, J.
Toxicita trichlorethylenu na zelené řasy.
In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. - (Ed. Máchová, J.; Vykusová, Z.; Svobodová, Z.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1995. - S. 38-41. - ().
[Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí /7./. Milenovice (CZ), 95.06.12-95.06.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

024403 - UH-J 950037 DE eng J
Fournadzhieva, S. - Andreeva, R. - Petkov, G. - Dittrt, F.
Influence of the herbicide simazine on chlorellla, scenedeshus and arthrospira.
Archiv für Hydrobiologie. Algological studies, 106 [76] 97-109 ( 1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653
[Impact factor:0.710(91) 0.637(92) 0.590(93) 0.818(94) 1.095(95) 1.881(96) 1.363(97) 1.367(98) 1.280(99) ]

053744 - UH-J 980034 SK eng A
Germann, P. - Kubů, M. - Lichner, Ĺ. - Mdaghri, A. - Novák, V. - Šír, M.
In-situ measurements of rapid solute transport in structured soils. 1.Nuclear tracer technique.
In: 3. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1995. - S. 10-11.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 95.11.16]

024375 - UH-J 950007 CZ eng C
Kim, M. K. - Herrmann, A. - Buchtele, J.
Application of the Climatic Change Scenarios GFD 3O and GI SS 75 to Research of the Water Resources.
In: Regional workshop on climate variability and climate change vulnerability and adaptation. - Praha, Institut of Atmospheric Physics 1995. - S. -.
[Regional workshop on climate variability and climate change vulnerability and adaptation. Praha (CZ), 95.09.11-95.09.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0841

024405 - UH-J 950040 CZ eng B
Klimeš, F.
Hydrodynamics of the cardiovascular system.
In: Biomechanics of the cardiovascular system. - (Ed. Šrámek, B. B.; Valenta, J.; Klimeš, F.). - Prague, Czech Technical University 1995. - S. 233-321.
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

024407 - UH-J 950042 IN eng C
Klimeš, F.
Research into flow on a model of the aorta and on mechanical systems for the assistance of the heart.
In: Proceedings of the 14th International Conference of the Biomedical Engineering Society of India. - (Ed. Guha, S. K.). - New Delhi, Indian Institute of Technology 1995. - S. 419-421.
[Regional Conference IEEE Engineering in Medicine: Quality Mass Health Care Through Affordable Technology /1./. New Delhi (IN), 95.02.15-95.02.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

024378 - UH-J 950010 NO eng C
Kolář, V. - Filip, P.
Swirling jet flows on bodies of revolution.
In: 336th Euromech Colloquium on "Flows Dominated by Centrifugal and Coriolis Forces". - (Ed. Andersson, H.). - Trondheim, Norwegian Institute of Technology, University of Trondheim 1995. - S. 30-31.
[Euromech Colloqium on "Flows Dominated by Centrifugal and Coriolis Forces" /336./. Trondheim (NO), 95.06.21-95.06.23]

024401 - UH-J 950035 CZ cze J
Krejčí, J. - Dittrt, F. - Mutl, S. - Fischerová, Z. - Zezulák, J.
Metodika měření a zpracování dat pro transportně difuzní procesy ve vodních tocích.
Stavební obzor, 4 [8] 241-247 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

024390 - UH-J 950022 US eng C
Kril, S. - Berman, V. - Vlasák, P.
Theoretical and Experimental Studies of Main Parameters of Capsule Hydrotransport at Horizontale, Turning and Inclined Sections of the Pipeline.
In: 8th International Freight Pipeline Society Symposium Procedings. - (Ed. Klinzing, G. E.). - Pittsburgh, University of Pittsburgh, School of Engineering 1995. - S. 99.
[International Freight Pipeline Society Symposium /8./. Pittsburgh ( US), 95.09.14-95.09.16]

029260 - UH-J 960007 CZ cze J
Kříž, H.
Fakta o Novomlýnských nádržích.
Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 45 [3] 85 (1995).

030430 - UH-J 960048 CZ cze C
Kříž, H.
Ochrana přírody a vodních zdrojů na území CHKO Žďárské vrchy.
In: Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. - Brno, KGKS 1995. - S. 65-68.
[Člověk a ochrana přírody a krajiny v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Žďár nad Sázavou (CZ), 95.09.19-95.09.20]

029270 - UH-J 960031 CZ eng C
Kříž, H. - Ďurďová, L.
The influence of organic contamination of surface water in the Morava river on groundwater quality in its floodplain.
In: DIF use POL '95: Proceedings of the 2nd International IAWQ Specialized Conference and Symposia on Diffuse Pollution. - Prague, IAWQ-International Association of Water Quality 1995. - S. 468-472.
[DIF use POL '95. Praha (CZ), 95.08.13-95.08.18]

024413 - UH-J 950048 DE eng C
Le Gall, F. - Bartoš, O. - David, J. - Filip, P.
On a classification of surface defects of extruded polymer melts.
In: The Polymer Processing Society, European Meeting 1995. - (Ed. Fritz, H.G.). - Stuttgart, University of Stuttgart 1995. - S. P15-1-P15-2.
[Polymer Processing Society. European Meeting 1995 /11./. Stuttgart (DE), 95.09.26-95.09.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/94/0918

024383 - UH-J 950015 CZ cze C
Mík, V.
Nové poznatky z hydrodynamiky impaktního proudění volného kapalného paprsku.
In: Sborník semináře katedry hydraulických strojů a zařízení SjF VUT Brno. - Brno, VUT 1995. - S. 61-63.
[Seminář katedry hydraulických strojů a zařízení SjF VUT Brno. Brno (CZ), 95.06.26-95.06.27]
Grant: GA AV ČR(CZ) 26O52

024382 - UH-J 950014 SK cze C
Mík, V. - Růžička, M.
Měření přenosu hmoty na desce pod kolmo dopadajícím paprskem elektrochemickou metodou.
In: Zborník 22. konference Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva II. - Bratislava, VÚRUP-Slovnaft 1995. - S. 197-200.
[Konference Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva /22./. Vyhne (SK), 95.05.30-95.06.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA26052

024417 - UH-J 950052 CZ cze C
Mutl, S. - Knesl, B.
Porovnání technologie úpraven Želivka 1 a 2.
In: Pitná voda z údolních nádrží 1995. - (Ed. Dolejš, P.; Kalousková, N.). - České Budějovice, W & ET Team 1995. - S. 249-260. - ().
[Pitná voda z údolních nádrží 1995 /3./. Tábor (CZ), 95.05.22-95.05.25]

024418 - UH-J 950053 ZA eng B
Mutl, S. - Polášek, P.
Appraisal of treatment process officiency of models 2 and 3 installed in Morton Jeffray waterworks in Harare. Johannesburg, - 1995. - 64 s.

024379 - UH-J 950011 IT eng CX
Myška, J. - Zakin, J. L. - Chára, Z.
Viscoelasticity of a surfactant and its drag reducing ability.
In: Euromech Colloquium - Drag Reduction 9th European Drag Reduction Meeting. - Napoli, Universitá di Napoli 1995. - S. -.
[European Drag Reduction Meeting /9./. Ravello (IT), 95.04.19-95.04.21]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/95/0006

024397 - UH-J 950029 CZ cze JX
Novák, O.
Kapacitní komparátor.
Amatérské radio, 44 [11] 30 (1995).

024398 - UH-J 950031 CZ cze JX
Novák, O.
Stabilizovaný zdroj 30 až 300 V/100mA.
Amatérské radio, 44 [1] 23-24 (1995).

024419 - UH-J 950054 ZA eng B
Polášek, P. - Mutl, S.
Guidelines to chemical dosing, coagulation and flocculation for South African surface waters. Pretoria, Water Research Commission 1995. - 420 s.

024399 - UH-J 950033 CZ cze C
Růžička, M. - Hejzlar, J.
Modelování transportu některých veličin v nádržích.
In: Pitná voda z údolních nádrží 1995. - České Budějovice, W & ET Team 1995. - S. 299-306.
[Konference "Pitná voda z údolních nádrží 1995" /3./. Tábor (CZ), 95.05.22-95.05.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2060504

024408 - UH-J 950043 CZ eng C
Říha, P.
Statistical Concept of Rheology of Highly Concentrated Fly Ash-Gypsum Water Suspensions.
In: Proceedings of the 8th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - Prague, Czech Technical University 1995. - S. A11-1-A11-6.
[International Conference on Transport and Sedimentation of solid particles /8./. Prague (CZ), 95.01.24-95.01.26]

029266 - UH-J 960019 JP eng C
Říha, P. - Takagi, Y. - Minagawa, K. - Koyama, K.
Material functions for transient uniaxial extensional flow with superposed oscillations.
In: Annual Meeting of the Society of Rheology. - Kyoto, Society of Rheology 1995. - S. 173-176.
[Annual Meeting of the Society of Rheology. Kyoto (JP), 95.05.18-95.05.19]

029259 - UH-J 960003 DE eng J
Skalák, Z.
Flow of incompressible fluid through corrugated channels.
ZAMM. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, 75 [ Supp.1] S367-S368 (1995).
[GAMM'94. Braunschweig (DE), 94.04.04-94.04.08]
Grant: GA AV ČR(CZ) 425/1994/AVVŠ
[Impact factor:0.142(91) 0.174(92) 0.133(93) 0.388(94) 0.105(95) 0.182(96) 0.128(97) 0.107(98) 0.171(99) 0.407(00) 0.238(01) 0,085(02) 0.154(03) ]

029264 - UH-J 960014 CZ eng C
Skalák, Z.
Numerical analysis of the flow in corrugated channels.
In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. - (Ed. Feistauer, M.; Rannacher, R.; Kozel, K.). - Praha, Faculty of Mathematics and Physics Charles University 1995. - S. 256-263.
[Summer Conference Numerical Modelling in Continuum Mechanics /2./. Praha (CZ), 94.08.22-94.08.25]

029268 - UH-J 960029 DE eng A
Skalák, Z.
Periodical Flows in corrugated channels and tubes.
In: ICIAM 95-Book of Abstracts. - (Ed. Mennicken, R.). - Regensburg, Saurer 1995. - S. 443.
[ICIAM 95. Hamburg (DE), 95.07.03-95.07.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

053745 - UH-J 980035 SK cze A
Šír, M. - Tesař, M. - Pražák, J.
Vodní a energetická bilance hustého porostu.
In: 3. Posterový deň. Zborník anotácií. - (Ed. Hurtalová, T.; Majerčák, J.). - Bratislava, Ústav hydrológie SAV 1995. - S. 68-70.
[Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rostlina-atmosféra. Bratislava (SK), 95.11.16]

024406 - UH-J 950041 CZ eng B
Šrámek, B. B. - Valenta, J. - Klimeš, F.
Biomechanics of the cardiovascular system. (Ed. Šrámek, B. B.; Valenta, J.; Klimeš, F.). - Prague, Czech Technical University 1995. - 521 s. - ().
Grant: GA ČR(CZ) GA101/93/0879

024380 - UH-J 950012 DE ger C
Štern, P. - Bauer, H.
Rheologische Eigenschaften von mizellaren Copolymerloesungen.
In: Amphiphile Molekuele, mizellare Strukturen und Mesophasen. - Bayreuth, Universität Bayreuth 1995. - S. -.
[Wolfgang-Ostwald Kolloquium der Kolloid Gesselschaft /2./. Bayreuth (DE), 95.06.23-95.06.24]

029267 - UH-J 960023 SK cze C
Štern, P. - Čmolík, J. - Schwarz, W. - Svoboda, Z.
Reologické vlastnosti soft margarinu z nové výrobní linky.
In: Zborník prednášok z 33.seminára z technológie a analytiky tukov. - (Ed. Schmidt, Š.; Švolíková, M.). - Bratislava, Palma-Tumys 1995. - S. 132-137.
[Seminár z technológie a analytiky tukov /33./. Piešťany-Sĺňava (SK) , 95.05.10-95.05.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA260106

053743 - UH-J 980033 SK eng J
Tesař, M. - Eliáš, V. - Šír, M.
Preliminary results of charakterization of cloud and fog water in the mountains of Southern and Northern Bohemia.
Journal of Hydrology and Hydromechanics, 43 [6] 412-426 (1995).

029257 - UH-J 960001 CZ cze J
Tesař, M. - Šír, M.
Metodika studia vlivu plošného odvodnění na pohyb dusíku v půdě s aplikací modelu ANIMO.
Stavební obzor, 4 [8] 247-250 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) 103-94-0653

024412 - UH-J 950047 GB eng B
Vegas-Vilarrubia, T. - Maas, M. - Rull, V. - Eliáš, V. - Ovalle, A. R. C. - Lopez, D. - Schneider, G. - Depetris, P. J. - Douglas, I.
Small Catchment Studies in the Tropical Zone.
In: Biochemistry of small catchments. - (Ed. Moldan, B.; Černý, J.). - Chichester, John Wiley 1995. - S. 343-360.

024386 - UH-J 950018 SK cze C
Vlasák, P.
Doprava a ukládání energetických odpadů po procesu odsíření.
In: Zborník 22. konference Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. - (Ed. Varga, M.). - Bratislava, VÚRUP-Slovnaft 1995. - S. 109-112.
[Konference Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva /22./. Vyhne (SK), 95.05.30-95.06.01]
Grant: GA ČR(CZ) 1O3/93/0397

024387 - UH-J 950019 CZ cze J
Vlasák, P.
Manipulace s energetickými odpady po procesu odsíření.
Vodní hospodářství a ochrana ovzduší, 45 [6-7] 193-197 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) 1O3/93/0397

024388 - UH-J 950020 US eng C
Vlasák, P.
The Toms Effect in Capsule-Liquid Flow.
In: 8th International Freight Pipeline Society Symposium Proceedings. - (Ed. Klinzing, G. E.). - Pittsburgh, University of Pittsburgh, School of Engineering 1995. - S. 93-98.
[International Freight Pipeline Society Symposium /8./. Pittsburgh ( US), 95.09.14-95.09.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/1186

024384 - UH-J 950016 CZ eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Contribution to the effect of concentration on settling velocity of model suspensions.
In: Proceedings of the 8th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles. - (Ed. Chára, Z.; Havlík, V.; Vlasák, P.). - Praha, ÚH AV ČR 1995. - S. F3-1-F3-6.
[Conference on Transport and sedimentation of solid particles /8./. Praha (CZ), 95.01.24-95.01.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/1051

024391 - UH-J 950023 GB eng C
Vlasák, P. - Chára, Z.
Internal structure of continous sedimentation of delute suspensions.
In: HYDRA 2000. - London, Thomas Telford 1995. - S. 297-299. - ().
[Congress IAHR - Hydra 2000 /26./. London (GB), 95.09.11-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/1051

024389 - UH-J 950021 US eng C
Vlasák, P. - Kolarčík, W.
Hydrohoist - a Promising technology for deuse slurry handling.
In: 8th International Freight Pipeline Society Symposium Proceedings. - (Ed. Klinzing, G. E.). - Pittsburgh, University of Pittsburgh, School of Engineering 1995. - S. 242-247.
[International Freight Pipeline Society Symposium /8./. Pittsburgh ( US), 95.09.14-95.09.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

024393 - UH-J 950025 GB eng C
Vlasák, P. - Kolarčík, W.
Hydrohoist pipeline transport system for dense solid liquid mixture.
In: HYDRA 2000. - London, Thomas Telford 1995. - S. 158-163. - ().
[Congress IAHR - HYDRA 2000 /26./. London (GB), 95.09.11-95.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA103/93/0397

024396 - UH-J 950028 CZ cze C
Vogel, J. - Mík, V.
Numerická simulace neizotermního laminárního proudění ve vstupním úseku trubky s uvažováním teplotně závislé viskozity.
In: Kolokvium Dynamika tekutín '95. - Praha, Ústav termomechaniky AV ČR 1995. - S. 69-70. - ().
[Kolokvium Dynamika tekutín '95. Praha (CZ), 95.10.24-95.10.26]

024402 - UH-J 950036 CZ cze J
Vrána, K. - Dittrt, F.
Transportní procesy v pramenných oblastech.
Stavební obzor, 4 [8] 225-226 (1995).
Grant: GA ČR(CZ) GA103/94/0653

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11