ASEP

ÚEK - Ústav ekologie krajiny

1997


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

042971 - UEK-B 970102 CZ cze J
Adámek, Z. - Jurajda, P.
Poškození ryb průchodem přes turbíny malé vodní elektrárny.
Bulletin VÚRH Vodňany, 33 [1/2] 120-130 (1997).
[Vliv malých vodních elektráren na vodní prostředí. České Budějovice (CZ), 96.09.24-96.09.25]
Grant: IE0940954017

039607 - UEK-B 970042 CZ eng R
Baruš, V.
Review.
Rec.: Günther, R.:E / Die Amphibien und Reptilien Deutschlands.
Folia zoologica, 46 [1] 8 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042942 - UEK-B 970072 CZ eng R
Baruš, V.
Review.
Rec.: Paepke, H.-J. / Die Stichlinge - Gasterosteidae.
Folia zoologica, 46 [2] 176 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042963 - UEK-B 970093 CZ cze N
Baruš, V.
Dnes i zlatý perlín ostrobřichý.
Rybářství, - [9] 381 (1997).
Grant: IAA6087503

042964 - UEK-B 970094 CZ cze N
Baruš, V. - Kotulan, A.
Černé mraky nad úhořem.
Rybářství, - [11] 476-479 (1997).
Grant: IAA6087503

042947 - UEK-B 970077 SK eng J
Baruš, V. - Kráčmar, S. - Tenora, F. - Prokeš, M.
Amino acid spectrum of Ligula intestinalis (Pseudophyllidea) plerocercoids in different life phases.
Helminthologia, 34 [2] 65-69 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

039608 - UEK-B 970043 SK eng J
Baruš, V. - Moravec, F. - Špakulová, M.
The Red Data List of helminths parasitizing fishes of the orders Cypriniformes, Siluriformes and Gadiformes in the Czech Republic and Slovak Republic.
Helminthologia, 34 [1] 35-44 (1997).
Grant: IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

039616 - UEK-B 970054 CZ cze C
Baruš, V. - Prokeš, M.
Přehled o ligulóze ryb v České republice.
In: Ochrana zdraví ryb. - (Ed. Kolářová, J.; Vykusová, B.; Svobodová, Z.). - Vodňany, VÚRH 1997. - S. 61-72. - ().
[Vodňanské rybářské dny '97. Vodňany (CZ), 97.05.09]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503

042950 - UEK-B 970080 SK eng A
Baruš, V. - Prokeš, M.
Yield decline of eel (Anguilla anguilla) after infection by Anguillicola crassus (Nematoda) in the Vranov reservoir, Czech Republic.
Helminthologia, 34 [3] 180-181 (1997).
[Czech and Slovak Helminthological Days /6./. Dolní Věstonice (CZ), 97.04.14-97.04.17]
Grant: IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

042956 - UEK-B 970086 CZ cze A
Baruš, V. - Prokeš, M. - Peňáz, M.
Společenstvo ryb Divoké Desné po zahájení provozu PVE Dlouhé Stráně.
In: 9. sjezd českých zoologů: Sborník abstraktů. - (Ed. Pižl, V.). - České Budějovice, ÚPB AV ČR 1997. - S. 1-2.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503

045603 - UEK-B 970181 CZ eng J
Baruš, V. - Prokeš, M. - Peňáz, M.
Dispersion and density assessment of the common carp (Cyprinus carpio m. domestica) in the Mohelno Reservoir, Czech Republic.
Folia zoologica, 46 [4] 315-324 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042948 - UEK-B 970078 SK eng J
Baruš, V. - Šebela, M. - Prokeš, M.
On the possible free-living phase of the Ligula intestinalis plerocercoids (Ligulidae).
Helminthologia, 34 [3] 173-174 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

045606 - UEK-B 970184 SK eng J
Baruš, V. - Tukač, V.
Cardiofilaria pyrrhurae (Nematoda: Oswaldofilariidae) from a new host.
Helminthologia, 34 [4] 235-236 (1997).
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

043041 - UEK-B 970155 SK eng J
Bernardová, I. - Jurajda, P. - Zahrádková, S.
Assessment of mercury content in the Morava River water ecosystem.
Vodohospodársky časopis, 45 [1-2] 104-111 (1997).
[Regional Approaches to Water Pollution in the Environment. Liblice (CZ), 95.09.05-95.09.10]
Grant: MR/7/95

043039 - UEK-B 970426 CZ cze B
Boháč, J.
Biologická diverzita a biomonitoring v zemědělské krajině.
In: Zemědělství a krajina. Sborník odborných přednášek. - Valašské Meziříčí, ČSOP 1997. - S. 80-87.
Grant: MZP VaV/610/2/96

056236 - UEK-B 980057 CZ cze J
Boháč, J.
Biomonitoring stanovištních změn v náhradních porostech břízy imisní oblasti - II.drabčíkovití.
Lesnictví-Forestry, 43 [11] 519-526 (1997).

043034 - UEK-B 970421 NL eng J
Carnol, M. - Ineson, P. - Anderson, J. M. - Beese, F. - Berg, M. P. - Bolger, T. - Couteaux, M. M. - Cudlín, P. - Dolan, S. - Raubuch, M.
The effects of ammonium sulphate deposition and root sinks on soil solution chemistry in coniferous forest soils.
Biogeochemistry, 38, 255-280 (1997).
Grant: GA204/94/0832
[Impact factor: 1.500(95) 1.553(96) 1.830(97) 2.178(98) 2.039(99) 2.254(00) 2.563(01) 2,397(02) 2.580(03) ]

043016 - UEK-B 970152 CZ eng A
Chumchalová, J. - Juřicová, Z. - Roblíčková, L. - Horký, O. - Knoz, J. - Žákovská, A.
Comparison of serological methods in detection of antibodies against Borrelia in sera of dogs and wild animals.
In: 3rd Czech Days on Lyme Borreliosis. - Prague, National Institute of Public Health 1997. - S. 30.
[Lyme borreliosis: Basic science and clinical approaches. Prague ( CZ), 97.08.27-97.08.29]
Grant: GA524/96/1059

043033 - UEK-B 970420 CZ cze J
Cudlín, P. - Novák, F. - Placerová, K.
Dekompozice celulózy ve smrkových porostech.
Zpravodaj Beskydy, 9 [9] 79-84 (1997).
Grant: GA204/94/0832GA206/94/0832

057061 - UEK-B 980134 PL cze C
Cudlín, P. - Novotný, R. - Chmelíková, E. - Falta, V.
Hodnocení stresového působení environmentálních faktorů na horské lesní ekosystémy Krkonoš.
In: Geoekologiczme problemy Karkonoszy. - (Ed. Sarosiek, J.). - Poznan, Karkonoski Park Narodowy 1997. - S. 169-175.
[Geological problems of the Krkonoše. Przesiece (PL), 97.10.15-97.10.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA511/95/1060; GA ČR(CZ) GA206/94/0832

043027 - UEK-B 970409 CZ cze C
Cudlín, P. - Tříska, J.
Hodnocení ekologických rizik v lesních ekosystémech.
In: ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí "od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém". - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 108-116.
[ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]
Grant: MR/340/1/96GA511/95/1060MR/14/95

042988 - UEK-B 970122 CZ cze I
Čapek, M.
Avifauna "Dobývacího prostoru Trojanovice": Výzkumná zpráva pro posudek E.I.A. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 15 s.

042997 - UEK-B 970132 CZ cze I
Čapek, M.
Přírodovědný průzkum lokality Vitošov: 3. Ptáci (Aves). Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 3 s.

042991 - UEK-B 970126 CZ cze V
Čapek, M. - Honza, M. - Mrlík, V.
Podíl ptáků na šíření a ničení diaspor dřevin. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - 10 s.
Grant: ZZ/620/2/97

045613 - UEK-B 970194 CZ eng J
Červený, J.
New finding of Northern Birch Mouse (Sicista betulina, Pallas, 1779) in Bayerischer Wald (NE Bavaria).
Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, 166 [1-4] 4 (1997).

045611 - UEK-B 970190 FR eng A
Červený, J. - Koubek, P.
Population development of grouse in the Šumava region.
In: International Conference "Wildlife management and land use in open landscapes". - Lyon, Office national de la chasse 1997. - S. -.
[Congress International Union of Game Biologists /23./. Lyon (FR), 97.09.01-97.09.06]
Grant: MR/610/2/96

042938 - UEK-B 970068 CZ cze C
Červený, J. - Koubek, P. - Bufka, L.
Současné rozšíření a potrava rysa ostrovida (Lynx lynx) v České republice.
In: Rys ostrovid v České republice. - Brno, ÚEK AV ČR 1997. - S. 28-42.
[Rys ostrovid v České republice. Šumava - Rohanov (CZ), 97.06.19-97.06.20]
Grant: MR/610/2/96

040775 - UEK-B 970030 CZ cze N
Červený, J. - Koubek, P. - Sedláček, F.
Causa rys aneb zvítězí rozum nad emocemi?
Myslivost: Stráž myslivosti, 45 [1] 12-13 (1997).
Grant: MR/610/2/96

043025 - UEK-B 970407 CZ cze C
Doležal, L. - Škoda, M. - Dušek, L. - Cudlín, P. - Šeda, Z. - Adamec, V. - Holoubek, I.
Niva Dřevnice jako modelový ekosystém pro srovnávací hodnocení vývoje půdních mikrobiálních společenstev v období před a po záplavách v roce 1997.
In: ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí "od molekulární a buněčné úrovně po ekosystémy". Program a sborník konference. - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 262-263.
[ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]
Grant: MR/340/1/96

042977 - UEK-B 970111 RU eng A
Dulmaa, A. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Morphometrics of natural hybrids between Coregonus peled and C. autumnalis migratorius from lake Ulaagchni Khar in western Mongolia.
In: Ekologičeski ekvivalentnyje vidy gidrobiontov v velikich ozerach mira. - (Ed. Pronin, N. M.). - Ulan-Ude, BNC SO RAN 1997. - S. 60-61.
[Ekologičeski ekvivalentnyje vidy gidrobiontov v velikich ozerach mira. Ulan-Ude (RU), 97.09.02-97.09.04]
Grant: IAA6087804

043047 - UEK-B 970161 SK eng J
Dvořák, V. - Marková, I. - Opluštilová, M. - Schulzová, T.
Radiation use efficiency of a mature Norway spruce stand.
Ekológia Bratislava, 16 [2] 137-146 (1997).
[Impact factor: 0.133(95)0.125(96) 0.059(97) 0.213(98) 0.145(99) 0.109(00)0.192(01) 0,246(02) 0.100(03) ]

057060 - UEK-B 980006 RIV NL eng C
Dvořák, V. - Opluštilová, M.
Respiration of woody tissues of Norway spruce in elevated CO2 concentration.
In: Respiration of woody tissues of Norway spruce in elevated CO2 concentration. - (Ed. Mohren, G.M.J; Kramek, K.; Sabaté, S.). - Dordrecht, Kluwer academic publischers 1997. - S. 47-51. - ().
[International conference on impacts of global change on tree physiology and forest ecosystems. Wageningen (NL), 97.11.26-97.11.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087507

042982 - UEK-B 970116 CZ cze I
Fiala, K.
Interakce travinné vegetace a půdy lesních holin v podmínkách různé imisní zátěže. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 11 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385

042990 - UEK-B 970125 CZ cze V
Fiala, K.
Podíl kapradinových porostů na nedostatečnosti obnovy lesa. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - 9-10 s.
Grant: MŽP(CZ) VAV/620/2/97

043011 - UEK-B 970147 CZ cze B
Fiala, K.
Tvorba oddenkového systému třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmel.) na různých stanovištích v Beskydech.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 113-116.
Grant: GA ČR(CZ) 206/97/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

045601 - UEK-B 970179 CZ eng J
Fiala, K.
Underground plant biomass of grassland communities in relation to mowing intensity.
Acta scientiarum naturalium Academiae scientiarum Bohemicae Brno, 31 [6] 1-54 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA526/97/0170

043010 - UEK-B 970146 CZ cze B
Fiala, K. - Jakrlová, J.
Biomasa a množství živin v bylinné vegetaci odlesněných ploch (Kněhyně - Beskydy).
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 109-112.
Grant: GA ČR(CZ) 206/97/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

043009 - UEK-B 970145 CZ cze B
Fiala, K. - Sedláková, I. - Tůma, I.
Rozvoj bylinné vegetace na odlesněných plochách a změny v půdních vlastnostech (Kněhyně - Beskydy).
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 105-108.
Grant: GA ČR(CZ) 206/97/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

042983 - UEK-B 970117 CZ cze I
Fiala, K. - Sedláková, I. - Tůma, I. - Jakrlová, J. - Holub, P. - Axtell, M.
Diverzita charakteristických rostlinných společenstev a variabilita primární produkce lučních ekosystémů. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 28 s.

043004 - UEK-B 970140 SK eng C
Fiala, K. - Tůma, I. - Jakrlová, J. - Holub, P. - Sedláková, I.
The role of grass ecosystems of deforested areas in the region affected by air pollution (The Beskydy Mts., Czech Republic).
In: System Approaches to Landscape Research. - (Ed. Halada, Ĺ.). - Nitra, - 1997. - S. 85.
[International Symposium on problems of landscape ecological research /11./. Nitra (SK), 97.00.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

043012 - UEK-B 970148 CZ eng A
Fiala, K. - Tůma, I. - Jakrlová, J. - Holub, P. - Sedláková, I. - Zelená, V.
Differences in ecological role of Calamagrostis arundinacea and C. villosa on deforested sites.
In: IAVS'97 Symposium Conference Abstracts. - České Budějovice, Jihočeská universita 1997. - S. 33.
[IAVS Symposium. České Budějovice (CZ), 97.08.18-97.08.23]
Grant: GA ČR(CZ) 206/97/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

042999 - UEK-B 970135 CZ cze C
Gelnar, M. - Dušek, L. - Jurajda, P.
Možnosti využití cizopasníků ryb jako modelu při hodnocení environmentálních rizik. 1. Současný stav a perspektivy.
In: Program a sborník konference ERA '97. - (Ed. Holoubková, I.). - Brno, Masarykova universita 1997. - S. 166-172.
[Hodnocení rizik pro životní prostředí "Od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém". Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]
Grant: MR/340/1/96

043000 - UEK-B 970136 CZ cze C
Gelnar, M. - Dušek, L. - Jurajda, P.
Možnosti využití cizopasníků ryb jako modelu při hodnocení environmentálních rizik. 2. Koncepční a metodické přístupy.
In: Program a sborník konference ERA '97. - (Ed. Holoubková, I.). - Brno, Masarykova universita 1997. - S. 173-181.
[Hodnocení rizik pro životní prostředí "Od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém". Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]
Grant: MR/340/1/96

042940 - UEK-B 970070 CZ eng J
Grim, T. - Honza, M.
Differences in parental care of reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) to its own nestlings and parasitic cuckoo (Cuculus canorus) chicks.
Folia zoologica, 46 [2] 135-142 (1997).
Grant: GA206/97/0168
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

045600 - UEK-B 970178 IT eng A
Grim, T. - Honza, M.
Does Cuckoo chick provides its host with a supernormal stimulus?
In: 1st meeting of the European Ornithological Union. - Bologna, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica 1997. - S. 81.
[Meeting of the European Ornithological Union /1./. Bologna (IT), 97.08.28-97.08.30]
Grant: GA206/93/2241

039617 - UEK-B 970055 CZ cze C
Halačka, K. - Lusková, V. - Lusk, S.
Výskyt řemenatky (Ligula colymbi) u sekavce (Cobitits sp.).
In: Ochrana zdraví ryb. - (Ed. Kolářová, J.; Vykusová, B.; Svobodová, Z.). - Vodňany, VÚRH 1997. - S. 73-76. - ().
[Vodňanské rybářské dny '97. Vodňany (CZ), 97.05.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0684

045591 - UEK-B 970169 CZ cze C
Hamáčková, J. - Kouřil, J. - Kozák, P. - Prokeš, M.
Vliv pH na přežití a růst larev lína obecného (Tinca tinca L.).
In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. - (Ed. Vykusová, B.; Svobodová, Z.; Kolářová, J.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1997. - S. 161-167.
[Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí /8./. Chelčice (CZ), 97.06.09-97.06.12]
Grant: IE0940964011

043021 - UEK-B 970403 CZ cze A
Havlát, L. - Sedláček, F.
Fluoróza u drobných zemních savců v Krušných horách.
In: Sborník abstraktů z 9. sjezdu českých zoologů. - České Budějovice, Ústav půdní biologie AV ČR 1997. - S. 12-13.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]
Grant: GA206/97/0850

042961 - UEK-B 970091 CZ cze C
Heroldová, M.
Složení potravy muflona v různých typech prostředí.
In: Mufloní zvěř '97: současná a budoucí chovatelská problematika. - Trutnov, Ministerstvo zemědělství ČR 1997. - S. 145-148.
[Muflonní zvěř '97. Trutnov (CZ), 97.08.21-97.08.23]
Grant: GA206/93/2241

045588 - UEK-B 970166 CZ eng J
Heroldová, M.
Trophic niches of three ungulate species in the Pálava Biosphere Reserve.
Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae Brno, 31 [1] 1-52 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66907; GA ČR(CZ) GA206/93/2241

045605 - UEK-B 970183 CZ eng R
Heroldová, M.
Review.
Rec.: Putman, R. J.: Competition and resource partitioning in temperate ungulate assemblies.
Folia zoologica, 46 [4] 352 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

043019 - UEK-B 970401 CZ cze A
Heřman, M. - Sedláček, F. - Weiter, L.
Pokus o predikaci nových lokalit s výskytem myšivky horské (Sicista betulina) na Šumavě.
In: Sborník abstraktů z 9. sjezdu českých zoologů. - České Budějovice, Ústav půdní biologie AV ČR 1997. - S. 14-15.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]
Grant: GA512/95/0725

056237 - UEK-B 980066 CZ cze B
Hluchý, M. - Ackermann, A. - Zacharda, M.
Užitečné organismy. (Ed. Zacharda, P.; Bagar, M.; Jetmarová, E.; Vanek, G.; Hluchý, M.; Ackermann, P.). - Brno, Biocont Laboratory s.r.o. 1997. - 347-405 s. - ().

042973 - UEK-B 970107 CZ cze N
Hohausová, E.
Jak je tomu s ježčí náturou.
Veronica, 11 [1] 37 (1997).

042985 - UEK-B 970119 CZ cze I
Hohausová, E.
Zpráva o výzkumu na lokalitě Kurfürstovo rameno za rok 1997. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 10 s.

039604 - UEK-B 970039 CZ eng J
Hohausová, E. - Jurajda, P.
Ichthyofauna of the upper Morava River drainage and its role in a restoration project.
Folia zoologica, 46 [1] 73-85 (1997).
Grant: GA206/93/0734
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

043022 - UEK-B 970404 CZ cze C
Holoubek, I. - Tříska, J. - Cudlín, P. - Schramm, K. W. - Kettrup, A.
Kontaminace jehličí, půdy a vzduchu horských smrkových ekosystémů České republiky PCDDs/Fs jako důsledek jejich atmosférického transportu.
In: Ovzduší 97: program a sborník konference. - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 254-255.
[Ovzduší 97. Luhačovice (CZ), 97.03.23-97.03.26]
Grant: MR/340/1/96GA511/95/1060

043002 - UEK-B 970138 SK eng C
Holub, P.
Nitrogen use by grass vegetation of clear-cut areas situated at different altitudes (The Beskydy Mts., Czech Republic).
In: System Approaches to Landscape Research. - (Ed. Halada, Ĺ.). - Nitra, - 1997. - S. 83.
[International Symposium on problems of landscape ecological research /11./. Nitra (SK), 97.00.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

043005 - UEK-B 970141 CZ cze B
Holub, P. - Axtell, M.
Vliv vyšší dostupnosti dusíku na růst Calamagrostis villosa (Chaix) J.F. Gmel. v Moravskoslezských Beskydech.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 117-120.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

042943 - UEK-B 970073 CZ eng R
Homolka, M.
[Recenze].
Rec.: Volf, J. / Das Urwildpferd: Equus przewalskii.
Folia zoologica, 46 [3] 222 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042962 - UEK-B 970092 CZ cze C
Homolka, M.
Potravní kompetice muflona a vybraných druhů kopytníků v lesním prostředí.
In: Mufloní zvěř '97: současná a budoucí chovatelská problematika. - Trutnov, Ministerstvo zemědělství ČR 1997. - S. 149-156.
[Muflonní zvěř '97. Trutnov (CZ), 97.08.21-97.08.23]
Grant: GA206/93/2241

042993 - UEK-B 970128 CZ cze V
Homolka, M.
Podíl velkých býložravců na ohryzu a okusu dřevin. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - 11-12 s.
Grant: ZZ/620/2/97

045597 - UEK-B 970175 CZ eng R
Homolka, M.
Review.
Rec.: Hausser, J.: Säugetiere der Schweiz: Werbreitung, Biologie, Ökologie.
Folia zoologica, 46 [3] 200 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042957 - UEK-B 970087 CZ cze A
Homolka, M. - Heroldová, M.
Potravní niky jelena evropského a kamzíka horského v Jeseníkách.
In: 9. sjezd českých zoologů: Sborník abstraktů. - (Ed. Pižl, V.). - České Budějovice, ÚPB AV ČR 1997. - S. 16-17.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/97/0172

042958 - UEK-B 970088 CZ cze A
Homolka, M. - Heroldová, M.
Los evropský na pravobřeží Lipna.
In: 9. sjezd českých zoologů: Sborník abstraktů. - (Ed. Pižl, V.). - České Budějovice, ÚPB AV ČR 1997. - S. 18-19.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]
Grant: MR/610/2/96

042987 - UEK-B 970121 CZ cze I
Homolka, M. - Heroldová, M.
Vliv losa evropského (Alces alces) na lesní porosty, stanovení populační hustoty a management populace v České republice. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 26+12 s.
Grant: MR/610/2/96

042996 - UEK-B 970131 CZ cze I
Homolka, M. - Heroldová, M.
Přírodovědný průzkum lokality Vitošov: 2. Obojživelníci (Amphibia) a plazi (Reptilia). Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 3 s.

045598 - UEK-B 970176 CZ eng J
Homolka, M. - Slamečka, J. - Jurčík, R. - Hell, P. - Čerešňáková, Z.
Foraging ecology.
Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae Brno, 31 [3-4] 67-73 (1997).
Grant: GA206/93/2241

045615 - UEK-B 970196 GB eng J
Honza, M. - Literák, I.
Spatial distribution of four Acrocephalus warblers in reedbeds during the post-breeding migration.
Ringing & Migration, 18 [2] 79-83 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/93/2241

045602 - UEK-B 970180 CZ eng J
Hubálek, Z.
Trends of bird populations in a managed lowland riverine ecosystem.
Folia zoologica, 46 [4] 289-302 (1997).
Grant: MR/610/2/96
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

045616 - UEK-B 970197 NL eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J.
Distribution of Borrelia burgdorferi sensu lato genomic groups in Europe, a review.
European Journal of Epidemiology, 13 [8] 951-957 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087601
[Impact factor:0.539(91) 0.689(92) 0.517(93) 0.595(94) 0.534(95) 0.602(96) 0.620(97) 0.707(98) 0.762(99) 0.918(00) 0.674(01) 0,517(02) 0.972(03) ]

045617 - UEK-B 970198 US eng J
Hubálek, Z. - Halouzka, J.
Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in contrast to ticks (Acari:Ixodidae) do not carry Francisella tularensis in a natural focus of tularemia in the Czech Republic.
Journal of medical entomology, 34 [6] 660-663 (1997).
Grant: MR/610/2/96
[Impact factor:0.976(91) 0.785(92) 0.821(93) 1.134(94) 1.090(95) 1.067(96) 1.064(97) 1.074(98) 1.011(99) 1.051(00) 0.949(01) 1,137(02) 1.394(03) ]

042969 - UEK-B 970100 CZ eng A
Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z.
Ixodid ticks as vectors of Francisella tularensis.
Vojenské zdravotnické listy, 66 [Supplementum 1] 3 (1997).
[International Conference on Tularemia /2./. Hradec Králové (CZ), 97.10.09-97.10.11]
Grant: MR/610/2/96

042944 - UEK-B 970074 CZ eng J
Hubálek, Z. - Krška, A. - Gaisler, J. - Zejda, J. - Heroldová, M. - Rychnovský, B.
Emmonsiosis of small mammals (Rodentia, Insectivora) in southwest Moravia, Czech Republic.
Folia zoologica, 46 [3] 223-227 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/96/1060
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042968 - UEK-B 970098 CZ eng J
Hubálek, Z. - Sixl, W. - Halouzka, J. - Mikulášková, M.
Prevalence of Francisella tularensis in Dermacentor reticulatus ticks collected in adjacent areas of the Czech and Austrian Republics.
Central European Journal of Public Health, 5 [4] 199-201 (1997).
Grant: MR/610/2/96

042975 - UEK-B 970109 CZ cze J
Jakrlová, J.
Mokřady České republiky.
Veronica, 11 [1] 44 (1997).
[Mokřady ČR. Třeboň (CZ), 96.12.03-96.12.05]

042981 - UEK-B 970115 CZ cze I
Jakrlová, J.
Travinné ekosystémy v CHKO Žďárské vrchy, regenerace porostů. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 13 s.
Grant: MŽP(CZ) -

043008 - UEK-B 970144 CZ cze B
Jakrlová, J.
Vliv imisních holin na biodiverzitu krajiny Beskyd.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 103-104.
Grant: GA ČR(CZ) 206/97/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

043044 - UEK-B 970158 CZ cze C
Jakrlová, J.
Produkce nivních luk po vodohospodářských úpravách na jižní Moravě.
In: Niva z multidisciplinárního pohledu. - (Ed. Květ, R.). - Brno, - 1997. - S. 65-67.
[Niva z multidisciplinárního pohledu. Brno (CZ), 97.10.14]

043045 - UEK-B 970159 CZ cze C
Jakrlová, J.
Biologické ústavy Akademie věd.
In: Hledání kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku. - (Ed. Květ, R.). - Brno, Mendelianum Moravského zemského muzea v Brně 1997. - S. 135-137.
[Hledání kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku. Brno ( CZ), 97.11.05]

043046 - UEK-B 970160 CZ cze J
Jakrlová, J.
Travinné ekosystémy v CHKO Žďárské vrchy.
Příroda, 10, 57-64 (1997).

043043 - UEK-B 970157 CZ cze I
Jakrlová, J. - Sedláková, I.
Vliv expanze Calamagrostis epigejos na degradaci lučních ekosystémů jižní Moravy. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 21+61 s.
Grant: MŽP(CZ) -

043048 - UEK-B 970163 CZ eng B
Janouš, D. - Materna, J.
Ecophysiology and nutrition of plants.
In: Impacts of a potential climate change on forests of the Czech Republic: Country study of climate change for the Czech Republic, Element 2. - Prague, Český hydrometeorologický ústav 1997. - S. 63-68.
Grant: OK127

039622 - UEK-B 970063 CZ cze V
Jirásek, J. - Spurný, P. - Mareš, J. - Ondra, R. - Peňáz, M. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Biologické a ekologické aspekty intenzívního odchovu plůdku jeseterů v podmínkách České republiky. Závěrečná zpráva. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - 143 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345

045593 - UEK-B 970171 US eng A
Jurajda, P.
Comparative nursey habitat use by 0+ fish in a modified lowland river.
In: SISORS III. 7th International Symposium on Regulated Streams. - Chattanooga, Tennessee Technological University 1997. - S. -.
[International Symposium on Regulated Streams /7./. Chattanooga (US) , 97.08.25-97.08.29]
Grant: IAC6087501

042986 - UEK-B 970120 CZ cze I
Jurajda, P. - Adámek, Z.
Ichtyologická a hydrobiologická studie úseku řeky Bystřice pod vlivem vodního hospodaření závodu SELIKO a.s., v Olomouci. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 4+10 s.

039605 - UEK-B 970040 CZ eng J
Jurajda, P. - Černý, J.
Gymnocephalus baloni, a new fish species in the Czech Republic.
Folia zoologica, 46 [1] 86-88 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66902
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

045596 - UEK-B 970174 CZ cze I
Jurajda, P. - Hohausová, E.
Ichtyofauna odstavených ramen řeky Moravy 2. část (Technická zpráva za rok 1997). Brno, Ústav ekologie krajiny AV ČR 1997. - 17 s.
Grant: MR/7/95

042946 - UEK-B 970076 CZ eng J
Jurajda, P. - Reichard, M. - Hohausová, E.
A survey of inshore 0+ juvenile fish community in the Nové Mlýny lowland reservoir, Czech Republic.
Folia zoologica, 46 [3] 279-285 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042966 - UEK-B 970096 CZ cze A
Juřicová, Z. - Literák, I. - Treml, F.
Arboviry na Novojičínsku.
In: 14. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. - Olomouc, - 1997. - S. 56.
[Pečenkovy epidemiologické dny /14./. Olomouc (CZ), 97.09.10-97.09.12]
Grant: GA524/96/1059

057058 - UEK-B 980002 RIV NL eng C
Kalina, J. - Čajánek, M. - Špunda, V. - Marek, M. V.
Changes of the primary photosynthetic reactions of Norway spruce under elevated CO2.
In: Impacts of global change on tree physiology and forest ecosystems. - 1 vyd. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1997. - S. 59-66. - ().
[International Conference on impactcs of global change on tree physiology and forest ecosystems. Wageningen (NL), 96.11.26-96.11.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/96/1106

043035 - UEK-B 970422 US eng J
Kierdorf, U. - Richards, A. - Sedláček, F. - Kierdorf, H.
Fluoride content and mineralization of red deer (Cervus elaphus) antlers and pedicles from fluoride polluted and uncontaminated regions.
Archives of environmental contamination and toxicology, 32, 222-227 (1997).
[Impact factor:0.221(92) 1.252(93) 1.182(94) 1.307(95) 1.396(96) 1.102(97) 1.065(98) 1.173(99) 1.437(00) 1.301(01) 1,516(02) 1.857(03) ]

042325 - MBU-M 970515 NL eng J
Koblížek, M. - Marek, M. - Komenda, J. - Nedbal, L.
Light adaptation in the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942 measured by the dual-modulation fluorometer.
Journal of Luminescence, 72-74, 589-590 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/94/0457; GA ČR(CZ) GA204/95/1043; GA ČR(CZ) GA206/95/1257ME 138OC 614.10
[Impact factor:1.260(91) 1.197(92) 1.027(93) 1.173(94) 1.172(95) 0.793(96) 0.942(97) 0.986(98) 0.764(99) 1.101(00) 1.279(01) 1,260(02) 1.314(03) ]

042960 - UEK-B 970090 CZ cze C
Koubek, P.
Muflon, Ovis musimon, O. amon musimon, O. aries musimon nebo O. orientalis musimon?
In: Mufloní zvěř '97: současná a budoucí chovatelská problematika. - Trutnov, Ministerstvo zemědělství ČR 1997. - S. 45-48.
[Muflonní zvěř '97. Trutnov (CZ), 97.08.21-97.08.23]
Grant: GA206/93/2241

042998 - UEK-B 970133 CZ cze I
Koubek, P.
Přírodovědný průzkum lokality Vitošov: 4. Savci (Mammalia). Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 3 s.

042974 - UEK-B 970108 CZ cze N
Koubek, P. - Červený, J.
Perspektivy rysa ostrovida v České republice.
Veronica, 11 [1] 20-22 (1997).
Grant: MR/610/2/96

045612 - UEK-B 970191 FR eng A
Koubek, P. - Červený, J.
Population development of game species in the Šumava region.
In: International Conference "Wildlife management and land use in open landscapes". - Lyon, Office national de la chasse 1997. - S. -.
[Congress International Union of Game Biologists /23./. Lyon (FR), 97.09.01-97.09.06]
Grant: MR/610/2/96

042939 - UEK-B 970069 CZ cze C
Koubek, P. - Červený, J. - Anděra, M.
Návrh managementu populace rysa ostrovida v České republice.
In: Rys ostrovid v České republice. - Brno, ÚEK AV ČR 1997. - S. 43-57.
[Rys ostrovid v České republice. Šumava - Rohanov (CZ), 97.06.19-97.06.20]
Grant: MR/610/2/96

045614 - UEK-B 970195 DE eng J
Kryštufek, B. - Červený, J.
New and noteworthy records of bats in Slovenia.
Myotis, 35, 89-93 (1997).

043024 - UEK-B 970406 CZ cze C
Kubizňák, J. - Kubizňáková, J.
Stav ovzduší v KRNAPu během mezinárodní měřící kampaně.
In: Ovzduší 97: program a sborník konference. - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 51-54.
[Ovzduší 97. Luhačovice (CZ), 97.03.23-97.03.26]

043023 - UEK-B 970405 CZ cze C
Kubizňáková, J.
Výpočet celkové atmosferické depozice do lesních ekosystémů.
In: Ovzduší 97: program a sborník konference. - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 194-195.
[Ovzduší 97. Luhačovice (CZ), 97.03.23-97.03.26]

043032 - UEK-B 970419 PL eng C
Kubizňáková, J.
Situation in air pollution in Czech part of black triangle (CZ-BT) and its impact on spruce canopy using inner cycling.
In: Biomarkers: a pragmatic basis for remediation of severe pollution in Eastern Europe. - Cieszyn, NATO 1997. - S. -.
[Biomarkers: a pragmatic basis for remediation of severe pollution in Eastern Europe : NATO Advanced research workshop. Cieszyn (PL), 97.09.21-97.09.25]

043026 - UEK-B 970408 CZ cze C
Kubizňáková, J. - Novotná, M. - Kubizňák, J.
Rizika z kyselých depozic aneb škodlivé účinky kyselých dešťů.
In: ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí "od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém". - Brno, Masarykova univerzita 1997. - S. 144-148.
[ERA 97: Hodnocení rizik pro životní prostředí. Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]
Grant: P01 1302EASE, MŠMT1995

056234 - UEK-B 980034 CZ cze V
Lapka, M. - Boháč, J.
Ekologicky šetrné hospodaření v krajině. České Budějovice, ÚEK AV ČR 1997. - 3-327 s.
Grant: AOPK ČR VaV/610/2/96, DÚ 04, část B,D

056232 - UEK-B 980030 CZ cze V
Lapka, M. - Cudlínová, E. - Gottlieb, M.
Zemědělská výroba a ekologie krajiny, sociální a kulturní předpoklady šetrného hospodaření. České Budějovice, ÚEK AV ČR 1997. - 145-174 s.
Grant: AOPK ČR VaV/610/2/96

056233 - UEK-B 980032 GR eng B
Lapka, M. - Mejstřík, V.
Protecting bios in the next millenium what does it mean.
In: Biopolitics - The Bio-Environment - Volume V, Bio-Culture in the next Millennium. - (Ed. Arvanitis, V.A.). - Athens, Biopolitics international organisation 1997. - S. 538-541. - ().

045618 - UEK-B 970199 GB eng J
Literák, I. - Pinowski, J. - Anger, M. - Juřicová, Z. - Kyu-Hwang, H. - Romanowski, J.
Toxoplasma gondii antibodies in house sparrows (Passer domesticus) and tree sparrows (P. montanus).
Avian Pathology, 26, 823-827 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA508/95/0691; PSRC(PL) 6P20518303
[Impact factor: 0.734(95) 0.754(96) 0.769(97) 0.705(98) 0.845(99) 1.428(00) 1.655(01) 1,514(02) 1.271(03) ]

042972 - UEK-B 970103 CZ cze J
Lusk, S.
Malé vodní elektrárny a biologické hodnocení.
Bulletin VÚRH Vodňany, 33 [1/2] 131-136 (1997).
[Vliv malých vodních elektráren na vodní prostředí. České Budějovice (CZ), 96.09.24-96.09.25]
Grant: IAA687402

045609 - UEK-B 970187 CZ cze I
Lusk, S. (Ed.)
Biota cenných ekosystémů v revitalizovaném aluviálním území dolního toku Dyje. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 79 s.
Grant: MR/610/2/96

042951 - UEK-B 970081 CZ J
Lusk, S. - Halačka, K. - Jurajda, P. - Lusková, V. - Peňáz, M.
Diversity of fish communities in the waters of the Podyjí National Park.
Živočišná výroba, 42 [6] 269-275 (1997).
Grant: MS(AT) GZ 45.189/2-27B/91IAA687402GA514/95/0203
[Impact factor:0.012(91) 0.004(92) 0.033(93) 0.042(94) 0.063(95) 0.255(96) 0.194(97) 0.192(98) 0.195(99) ]

042970 - UEK-B 970101 CZ cze J
Lusk, S. - Halačka, K. - Lusková, V.
Vliv malých vodních elektráren na vodní toky a jejich rybí osídlení.
Bulletin VÚRH Vodňany, 33 [1/2] 111-119 (1997).
[Vliv malých vodních elektráren na vodní prostředí. České Budějovice (CZ), 96.09.24-96.09.25]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA687402; GA ČR(CZ) GA514/95/0203

042955 - UEK-B 970085 CZ cze C
Lusk, S. - Hartvich, P. - Halačka, K. - Lusková, V.
Malé vodní elektrárny a ekologické funkce vodních toků.
In: Konference Vodní toky 1997. - Olomouc, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1997. - S. 235-240.
[Vodní toky 1997. Olomouc (CZ), 97.09.30-97.10.02]
Grant: IAA687402GA514/95/0203

042967 - UEK-B 970097 CZ cze C
Lusk, S. - Lojkásek, B. - Halačka, K. - Lusková, V.
Povodně v červenci 1997 a jejich vliv na rybí společenstva ve vodních tocích.
In: Povodně a krajina '97: Sborník posteru. - Brno, Český výbor ICID 1997. - S. 7/4.
[Povodně a krajina '97. Brno (CZ), 97.11.13-97.11.14]
Grant: IAA6087704GA514/95/0203MR/610/2/96

043001 - UEK-B 970137 CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V.
Rybí biota jako bioindikátor stavu vodního prostředí.
In: Program a sborník konference ERA '97. - (Ed. Holoubková, I.). - Brno, Masarykova universita 1997. - S. 186-188.
[Hodnocení rizik pro životní prostředí "Od molekulární a buněčné úrovně po ekosystém". Brno (CZ), 97.10.19-97.10.22]
Grant: IA66903

042954 - UEK-B 970084 CZ cze C
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Revitalizace říčního aluvia z hlediska nároků rybí bioty.
In: Konference Vodní toky 1997. - Olomouc, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1997. - S. 131-134.
[Vodní toky 1997. Olomouc (CZ), 97.09.30-97.10.02]
Grant: MR/610/2/96

042978 - UEK-B 970112 GR eng A
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
Production capacity of fish communities of the Barbus type in minor streams of the Czech Republic.
In: International Round Table Barbus 4: Abstract Book. - Thessaloniki, Aristotle University 1997. - S. -.
[International Round Table Barbus /4./. Thessaloniki (GR), 97.06.24-97.06.27]
Grant: IAA6087704

045587 - UEK-B 970165 ES eng A
Lusk, S. - Lusková, V. - Halačka, K.
The status of the tench (Tinca tinca Linn.) in the aquatic habitats of the floodplain along the lower reaches of the River Dyje.
In: 2nd International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L. 1758). - Badajoz, - 1997. - S. 4.P.2.
[International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L.) /2./. Badajoz (ES), 97.09.02-97.09.06]
Grant: MR/610/2/96

045589 - UEK-B 970167 CZ eng J
Lusková, V.
Annual cycles and normal values of hematological parameters in fishes.
Acta Scientiarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae Brno, 31 [5] 1-70 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66903; GA AV ČR(CZ) IAA687402; GA ČR(CZ) GA514/95/0203

045610 - UEK-B 970189 PL eng J
Lusková, V.
Influence of spawning on enzyme activity in the blood plasma of fish.
Polskie Archiwum Hydrobiologii, 44 [1-2] 57-66 (1997).
[Fish Reproduction '96. České Budějovice (CZ), 96.09.09-96.09.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA687402

045590 - UEK-B 970168 CZ cze C
Lusková, V. - Korunová, V. - Halačka, K. - Lusk, S.
Rtuť ve tkáních pstruha obecného v podélném profilu Tiché Orlice.
In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. - (Ed. Vykusová, B.; Svobodová, Z.; Kolářová, J.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1997. - S. 346-352.
[Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí /8./. Chelčice (CZ), 97.06.09-97.06.12]
Grant: IAA6087704

039615 - UEK-B 970053 CZ J
Marek, M. V. - Kalina, J. - Nauš, J.
Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. 2. Seasonal changes of photosynthetic pigment content.
Lesnictví, 43 [5] 206-214 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66963

039614 - UEK-B 970052 CZ J
Marek, M. V. - Marková, I. - Kalina, J. - Janouš, D.
Effect of thinning on parameters of photosynthetic characteristics of Norway spruce canopy. 1. Light penetration and photosynthesis.
Lesnictví, 43 [4] 141-153 (1997).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA66963

039613 - UEK-B 970051 CZ eng J
Marek, M. V. - Šprtová, M. - Kalina, J.
The photosynthetic irradiance-response of Norway spruce exposed to a long-term elevation of CO2 concentration.
Photosynthetica, 33 [2] 259-268 (1997).
Grant: GA501/93/0055OK92041OK262
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

039618 - UEK-B 970056 CZ cze C
Mrlík, V.
Populace losa v jihovýchodních Čechách v letech 1990-1994.
In: 24. etologická konference. Program a abstrakty. - (Ed. Vaňková, D.). - Mikulov, Česká a Slovenská etologická společnost 1997. - S. 19.
[Etologická konference /24./. Mikulov (CZ), 97.04.24-97.04.26]

045599 - UEK-B 970177 CZ cze J
Mrlík, V.
Problematika cizorodých látek ve vejcích dravců na příkladu raroha velkého (Falco cherrug) v České republice a Slovenské republice.
Buteo, 9, 43-50 (1997).

043015 - UEK-B 970151 PL pol A
Niewiadomska, A. - Pinowski, J. - Barkowska, M. - Romanowski, J. - Juřicová, Z. - Literák, I.
Chlorowane weglowodory aromatyczne w mózgach wróbli Passer domesticus i mazurków Passer montanus z terenów podmiejskich Warszawy i Pólnocnych Moraw.
In: Ptaki jako wskaznik zmian srodowiska: Monitoring. Waloryzacja. Ochrona. - Slupsk, Instytut Biologii i Ochrony Srodowiska WSP 1997. - S. 71-73.
Grant: Polish Scientific Research Committee(PL) GP20518303

043017 - UEK-B 970153 LV eng A
Niewiadowska, A. - Barkowska, M. - Juřicová, Z. - Literák, I. - Pinowski, J. - Pinowska, B. - Romanowski, J.
Chlorinated aromatic hydrocarbons in the brains of sparrows (Passer domesticus, P. montanus) from suburban areas of Warsaw and Czech Silesia.
In: SECOTOX 97 Abstracts. - Jurmala, University of Latvia 1997. - S. 54-55.
[Ecotoxicology and Environmental Safety Central Eastern European Conference. Jurmala (LV), 97.08.24-97.08.27]
Grant: Polish Scientific Research Committee(PL) GP20518303

042989 - UEK-B 970123 CZ cze I
Obuch, J. - Kožená, I. - Čapek, M.
Vliv krkavce velkého (Corvus corax) na faunu ČR, složení potravy, stanovení managementu. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 24 s.
Grant: MR/610/2/96

057059 - UEK-B 980005 RIV NL eng C
Opluštilová, M. - Dvořák, V.
Growth processes of norway spruce in elevated CO2 concentration.
In: Growth processes of norway spruce in elevated CO2 concentration. - (Ed. Mohren, G.M.J; Kramer, K.; Sabaté, S.). - Dordrecht, The Netherlands 1997. - S. 1.
[International conference on impacts of global change on tree physiology and forest ecosystems. Wageningen (NL), 96.11.26-96.11.29]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087507

043031 - UEK-B 970418 GB eng J
Patzak, M. - Dostalek, P. - Fogarty, R. V. - Šafařík, I. - Tobin, J. M.
Development of magnetic biosorbents for metal uptake.
Biotechnology techniques, 11 [7] 483-487 (1997).
[Impact factor: 0.532(93) 0.612(94) 0.589(95) 0.558(96) 0.534(97) 0.557(98) 0.613(99) 0.548(00) 0.697(01) ]

042979 - UEK-B 970113 CZ cze Bx
Peňáz, M.
Historie zoologických výzkumů.
In: Živá příroda. - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1997. - S. 136-138.

042980 - UEK-B 970114 CZ cze B
Peňáz, M.
Kruhoústí a ryby.
In: Živá příroda. - Brno, Muzejní a vlastivědná společnost 1997. - S. 158-160.

045595 - UEK-B 970173 US eng A
Peňáz, M. - Baruš, V. - Prokeš, M.
Long-term changes in the structure of fish assemblages in a river system strongly influenced by energetic exploitation.
In: SISORS III. 7th International Symposium on Regulated Streams. - Chattanooga, Tennessee Technological University 1997. - S. -.
[International Symposium on Regulated Streams /7./. Chattanooga (US) , 97.08.25-97.08.29]
Grant: IAA6087503

045594 - UEK-B 970172 US eng A
Peňáz, M. - Hohausová, E. - Runštuková, V. - Jurajda, P.
Rehabilitation project of the River Morava, Danube basin.
In: SISORS III. 7th International Symposium on Regulated Streams. - Chattanooga, Tennessee Technological University 1997. - S. -.
[International Symposium on Regulated Streams /7./. Chattanooga (US) , 97.08.25-97.08.29]
Grant: GA206/97/0162

043049 - UEK-B 970164 CZ cze B
Pokorný, R.
Index listové plochy - jeho distribuce a vývoj během vegetační sezóny.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 139-144.
Grant: GA522/96/1106

042994 - UEK-B 970129 CZ cze I
Prokeš, M. - Baruš, V.
Společenstva ryb ve vybraných vodních biotopech v okolí Zábřehu (Zájmové území Vitošov). Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 55 s.

042995 - UEK-B 970130 CZ cze I
Prokeš, M. - Baruš, V.
Přírodovědný průzkum lokality Vitošov: 1. Ryby (Pisces). Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 33 s.

039603 - UEK-B 970038 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Meristic and plastic characters of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii) imported to the Czech Republic in 1995.
Folia zoologica, 46 [1] 49-60 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

039620 - UEK-B 970061 CZ cze I
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Morfometrie, ontogeneze a ekologie larev a juvenilních jedinců vybraných druhů jeseterů chovaných v podmínkách České republiky v letech 1994-1996. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 62 s.
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345

039621 - UEK-B 970062 CZ cze I
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Společenstva ryb v řekách Rokytné, Jihlavě a v nádržích VD Dalešice. Zpráva pro Moravský rybářský svaz v Brně. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 61 s.

042941 - UEK-B 970071 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Comparative growth of juvenile sterlet (Acipenser ruthenus) and siberian sturgeon (A. baeri) under identical experimental conditions.
Folia zoologica, 46 [2] 163-175 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042952 - UEK-B 970082 CZ J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M. - Jirásek, J. - Mareš, J.
Growth of juvenile siberian sturgeon (Acipenser baerii) fed two types of pelleted feed under trough farming conditions.
Živočišná výroba, 42 [11] 501-510 (1997).
Grant: GA507/94/0345
[Impact factor:0.012(91) 0.004(92) 0.033(93) 0.042(94) 0.063(95) 0.255(96) 0.194(97) 0.192(98) 0.195(99) ]

042976 - UEK-B 970110 RU rus A
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Priznaki vozmožnogo odomašnivanija sibirskogo osetra v akvakul'ture.
In: Pervyj kongress ichtiologov Rossii: Tezisy dokladov. - Moskva, VNIRO 1997. - S. 295.
[Kongress ichtiologov Rossii /1./. Astrachan' (RU), 97.09.00]
Grant: GA507/94/0345

043014 - UEK-B 970150 ES eng A
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M. - Hamáčková, J. - Kouřil, J.
Development characteristics of the tench larvae reared under modiffied pH environment.
In: 2nd International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L. 1758). - Badajoz, - 1997. - S. 1.P.5.
[International Workshop on Biology and Culture of the Tench (Tinca tinca L.) /2./. Badajoz (ES), 97.09.02-97.09.06]
Grant: IE940964011

045592 - UEK-B 970170 CZ cze C
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Vliv provozu přečerpávací vodní elektrárny Dalešice na ichtyocenózy Mohelské nádrže a řeky Jihlavy pod nádrží.
In: Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí. - (Ed. Vykusová, B.; Svobodová, Z.; Kolářová, J.). - Vodňany, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický 1997. - S. 367-374.
[Toxicita a biodegradabilita odpadů a látek významných ve vodním prostředí /8./. Chelčice (CZ), 97.06.09-97.06.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6087503

045604 - UEK-B 970182 CZ eng J
Prokeš, M. - Baruš, V. - Peňáz, M.
Growth of 0+ juveniles Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti) in experimental basin conditions (Czech Republic).
Folia zoologica, 46 [4] 337-351 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA507/94/0345
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

056172 - UZFG-Y 980073 CZ cze C
Ráb, P. - Lusk, S.
Biodiverzita ryb střední Evropy ve světle nových poznatků.
In: Biodiverzity ichtyofauny ČR 2. - Brno, ÚEK AV ČR 1997. - S. 0.
[Biodiverzita ichtyofauny ČR II. Brno (CZ), 97.11.04]
Grant: GA206/97/0684

044626 - UZFG-Y 970066 IT eng A
Ráb, P. - Lusk, S. - Rábová, M.
Two new diploid-polypoid komplexes inthe spiny loach genus Cobitis in central Europe.
In: Book of Abstracts. - Trieste, Domenico Fulgione 1997. - S. 76.
[Congress of European Ichtyologists /9./. Trieste (IT), 97.08.24-97.08.30]
Grant: GA206/97/0684

056888 - ENTU-I 980060 RIV DB eng J
Růžička, V. - Zacharda, M.
Stony debris ecosystems and their spider and mite inhabitants.
Hoppea, 58, 349-352 (1997).

039609 - UEK-B 970044 GB eng J
Scharff, A. - Burda, H. - Tenora, F. - Kawalika, M. - Baruš, V.
Parasites in social subterranenan Zambian mole-rats (Cryptomys spp., Bathyergidae, Rodentia).
Journal of Zoology, 241 [3] 571-577 (1997).
Grant: GA206/93/0492
[Impact factor:0.831(91) 0.871(92) 0.806(93) 0.770(94) 0.646(95) 0.825(96) 0.852(97) 0.942(98) 0.958(99) 1.024(00) 1.093(01) 1,057(02) 1.175(03) ]

043020 - UEK-B 970402 CZ cze A
Sedláček, F.
Drobní zemní savci ve vesnicích na Mostecku a Českobudějovicku.
In: Sborník abstraktů z 9. sjezdu českých zoologů. - České Budějovice, Ústav půdní biologie AV ČR 1997. - S. 40-41.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]

039611 - UEK-B 970049 CZ eng J
Sixl, W. - Karpíšková, R. - Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Mikulášková, M. - Salava, J.
Campylobacter spp. and Salmonella spp. in black-headed gulls (Larus ridibundus).
Central European Journal of Public Health, 5 [1] 24-26 (1997).
Grant: MR/610/2/96

043038 - UEK-B 970425 DE eng J
Solva, J. - Zoschg, M. - Hluchý, M. - Zacharda, M.
Predatory phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) in vineyards and fruit orchards in Southern Tyrol.
Anzeiger fuer Schaedlingskunde, Pflanzenschutz, Umweltschutz, 70, 17-19 (1997).
[Impact factor:0.092(91) 0.049(92) 0.106(93) 0.068(94) 0.039(95) 0.182(96) 0.185(97) 0.195(98) 0.174(99) ]

057004 - UEK-B 980085 RIV CZ eng J
Stano, J. - Kovács, P. - Šafařík, I. - Kákoniová, D. - Šafaříková, M.
A simple procedure for the detection of plant extracellular proteolytic enzymes.
Biologia Plantarum, 40 [3] 475-477 (1997).
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

043028 - UEK-B 970414 GB eng J
Šafařík, I. - Nymburská, K. - Šafaříková, M.
Adsorption of water-soluble organic dyes on magnetic charcoal.
Journal of chemical technology and biotechnology, 69, 1-4 (1997).
[Impact factor:0.566(91) 0.579(92) 0.452(93) 0.581(94) 0.624(95) 0.927(96) 0.766(97) 0.844(98) 1.018(99) 0.883(00) 0.970(01) 0,981(02) 0.979(03) ]

043029 - UEK-B 970416 US eng J
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Copper phthalocyanine dye immobilized on magnetite particles: an efficient adsorbent for rapid removal of polycyclic aromatic compounds from water solutions and suspensions.
Separation science and technology, 32 [14] 2385-2392 (1997).
[Impact factor:0.556(92) 0.883(93) 0.838(94) 0.727(95) 0.737(96) 0.761(97) 0.695(98) 0.911(99) 0.725(00) 0.862(01) 0,779(02) 0.890(03) ]

043030 - UEK-B 970417 US eng B
Šafařík, I. - Šafaříková, M.
Overview of magnetic separations used in biochemical and biotechnological applications.
In: Scientific and clinical applications of magnetic carriers. - (Ed. Hafeli, et al.). - New York, Plenum Press 1997. - S. 323-340.

043007 - UEK-B 970143 CZ cze B
Šprtová, M. - Marek, M. V.
Funkční diferenciace asimilačního aparátu slunných a stinných jehlic v koruně smrku ztepilého.
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 127-132.
Grant: GA522/96/1106

039612 - UEK-B 970050 CZ eng J
Špunda, V. - Kalina, J. - Marek, M. V. - Nauš, J.
Regulation of photochemical efficiency of photosystem 2 in Norway spruce at the beginning of winter and in the following spring.
Photosynthetica, 33 [1] 91-102 (1997).
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

042953 - UEK-B 970083 CZ J
Tenora, F. - Baruš, V. - Špakulová, M. - Cutillas, C.
Scanning electron microscopy on males of two Trichuris (Nematoda) species parasitizing the hosts Ovis and Capra.
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 45 [1] 19-27 (1997).
Grant: PV346

042949 - UEK-B 970079 SK eng A
Tenora, F. - Kráčmar, S. - Baruš, V. - Dvořáček, J.
A preliminary report on selected chemical elements in plerocercoids of the tapeworm Ligula intestinalis (Pseudophyllidea).
Helminthologia, 34 [3] 180 (1997).
[Czech and Slovak Helminthological Days /6./. Dolní Věstonice (CZ), 97.04.14-97.04.17]
Grant: IAA6087503
[Impact factor: 0.442(97) 0.514(99) 0.526(00) 0.793(01) 0,646(02) 0.474(03) ]

043018 - UEK-B 970154 PL eng A
Tenora, F. - Kráčmar, S. - Baruš, V. - Dvořáček, J.
Structure of amino acids and selected chemical elements in plerocercoids of the tapeworm Ligula intestinalis (Pseudophyllidea).
In: Streszczenia materialow konferencyjnych Pasozyty sensu lato we wspólczesnych laboratoriach swiata. - Wroclaw, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 1997. - S. 51.
[Wroclawska Konferencja Parazytologiczna /10./. Karpacz (PL), 97.06.11-97.06.14]
Grant: PV346

045607 - UEK-B 970185 CZ eng J
Tenora, F. - Kráčmar, S. - Baruš, V. - Dvořáček, J.
Some anorganic substances in plerocercoids of Ligula intestinalis (Pseudophyllidea).
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 45 [3-4] 23-30 (1997).

042984 - UEK-B 970118 CZ cze V
Tesařová, M. - Fiala, K.
Dopady vodohospodářských úprav na stav a diverzitu rostlinných, živočišných a mikrobiálních společenstev lučních ekosystémů. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - 24 s.

056230 - UEK-B 980012 NL eng J
Tichý, R. - Fajtl, J. - Kužel, S. - Kolář, L.
Use of elemental sulphur to enhance a cadmium solubilization and its vegetative removal from contaminated soil.
Nutrient Cyclind in Agroecosystems, - [46] 249-255 (1997).
[Impact factor: 0.936(99) 0.753(00) 0.698(01) 0,772(02) 0.671(03) ]

056229 - UEK-B 980008 GB eng J
Tichý, R. - Nýdl, J.
Quantifying the growth of sulphur-oxidizing bacteria during bioleaching of a thick suspension.
Biotechnology Techniques, - [11/9] 679-682 (1997).
[Impact factor: 0.532(93) 0.612(94) 0.589(95) 0.558(96) 0.534(97) 0.557(98) 0.613(99) 0.548(00) 0.697(01) ]

056231 - UEK-B 980015 NL eng J
Tichý, R. - Nýdl, V. - Kužel, S. - Kolář, L.
Increased cadmium availability to crops on a sewage amended soil.
Water air and Soil Pollution, - [94] 361-372 (1997).
[Impact factor:0.742(91) 0.611(92) 1.067(93) 0.841(94) 1.146(95) 0.629(96) 0.964(97) 0.904(98) 0.971(99) 0.632(00) 0.772(01) 0,526(02) 0.883(03) ]

039602 - UEK-B 970037 CZ eng J
Tkadlec, E.
Early age of vaginal opening in common voles (Microtus arvalis).
Folia zoologica, 46 [1] 1-7 (1997).
Grant: GA ČR(CZ) GA524/96/1095
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

039619 - UEK-B 970057 CZ cze A
Tkadlec, E.
Evoluce životních strategií a populační dynamika drobných hlodavců.
In: 24. etologická konference. Program a abstrakty. - (Ed. Vaňková, D.). - Mikulov, Česká a Slovenská etologická společnost 1997. - S. 31-32.
[Etologická konference /24./. Mikulov (CZ), 97.04.24-97.04.26]
Grant: GA524/96/1095IAA6087603

043042 - UEK-B 970156 CZ cze I
Tkadlec, E. - Nesvadbová, J.
Prognóza vývoje populace hraboše polního. Brno, ÚEK AV ČR 1997. - 2 s.

042959 - UEK-B 970089 CZ cze A
Tkadlec, E. - Zejda, J.
Sezónně-senescenční hypotéza vysvětlující populační cykly drobných hlodavců.
In: 9. sjezd českých zoologů: Sborník abstraktů. - (Ed. Pižl, V.). - České Budějovice, ÚPB AV ČR 1997. - S. 50-51.
[Sjezd českých zoologů /9./. České Budějovice (CZ), 97.09.09-97.09.11]
Grant: GA524/96/1095IAA6087603

039610 - UEK-B 970048 CZ cze N
Treml, F. - Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Juřicová, Z. - Huňady, M. - Janík, V. - Bill, D.
Aktivace klidového ložiska tularémie.
Veterinářství, 47 [2] 49-51 (1997).
Grant: MR/610/2/96

042965 - UEK-B 970095 CZ cze A
Treml, F. - Hubálek, Z. - Halouzka, J. - Huňady, M.
Exacerbace přírodního ohniska tularemie.
In: 14. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta. - Olomouc, - 1997. - S. 52.
[Pečenkovy epidemiologické dny /14./. Olomouc (CZ), 97.09.10-97.09.12]
Grant: MR/610/2/96

043040 - UEK-B 970427 CZ cze J
Tříska, J. - Chvojková, P. - Kalač, P.
Kontaminace drenážních vod polychlorovanými bifenyly.
Vodní hospodářství, 1997, 251-253 (1997).
Grant: GA/1706/94 Tr

056235 - UEK-B 980051 DE eng C
Tříska, J. - Cudlín, P. - Holoubek, I. - Vrchotová, N.
Persistent organic pollutants in mountain Norway spruce ecosystem of the Czech Republic.
In: Proseedings of the Workshop Persistent organic pollutants in Environmental Matrices of Bavaria and the Czech Republic. - Mnichov, Kluwer Academic Publishers 1997. - S. 105-121.
[Workshop Persistent organic. - (DE), 97.11.28]

057002 - UEK-B 980046 RIV DE eng C
Tříska, J. - Cudlín, P. - Holoubek, I. - Vrchotová, N.
Persistent organic pollutants in mountain Norway spruce ecosystem of the Czech Republic.
In: Proseedings of the Workshop Persistent organic pollutants in Environmental Matrices of Bavaria and the Czech Republic. - Mnichov, Kluwer Academic Publishers 1997. - S. 105-121.
[-. - (-), 97.11.28]

057003 - UEK-B 980052 RIV NL eng J
Tříska, J. - Elhottová, D. - Šantrůčková, H. - Květoň, J. - Šantrůček, J. - Šimková, M.
Rhizosphere microflora of winter wheat plants cultivated under elevated CO2.
Plant and Soil, 197, 251-259 (1997).
[Impact factor:0.706(91) 0.954(92) 1.007(93) 0.714(94) 0.999(95) 1.396(96) 1.193(97) 1.216(98) 1.281(99) 1.218(00) 1.229(01) 1,290(02) 1.594(03) ]

043003 - UEK-B 970139 SK eng C
Tůma, I.
Variation in the activity of cellulolytic microorganisms in several ecosystems of the Beskydy Mts.
In: System Approaches to Landscape Research. - (Ed. Halada, Ĺ.). - Nitra, - 1997. - S. 84.
[International Symposium on problems of landscape ecological research /11./. Nitra (SK), 97.00.00]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

043006 - UEK-B 970142 CZ cze B
Tůma, I.
Rozkladné procesy a uvolňování živin z opadu bylinné vegetace odlesněných ploch (Kněhyně - Beskydy).
In: Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd. - (Ed. Tesař, V.; Kula, E.). - Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - S. 121-126.
Grant: GA ČR(CZ) GA206/94/0385; GA ČR(CZ) GA526/97/0170

044240 - UOCHB-X 970126 US eng C
Tykva, R. - Cudlín, P. - Tříska, J.
A Sensing Technique of Persistent Organic Pollutant Uptake by Forest Tree Using Radiolabelling.
In: Chemical, Biochemical, and Environmental Fiber Sensor 9. - (Ed. Lieberman, R. A.). - Washington, SPIE 1997. - S. 246-249.
[Chemical, Biochemical, and Environmental Fiber Sensors /9./. Munich (DE), 97.06.16-97.06.18]
Grant: GA511/95/1060MR/340/1/96

043013 - UEK-B 970149 DE eng A
Vogl, W. - Taborsky, M. - Taborsky, B. - Teuschl, Y. - Moksnes, A. - Roskaft, E. - Honza, M.
How do female cuckoos (Cuculus canorus) find their hosts?
In: Contributions to the 25th International Ethological Conference. - (Ed. Taborsky, M.; Taborsky, B.). - Berlin, Blackwell Wissenschafts 1997. - S. 1 PT.
[International Ethological Conference /25./. Vienna (AT), 97.08.20-97.08.27]
Grant: GA206/97/0168

043037 - UEK-B 970424 GB eng J
Zacharda, M.
New taxa of Rhagidiidae (Acaria: Prostigmata) from North America. Part 5. Genus Robustocheles Zacharda, with a key to world species of the genus.
Journal of natural history, 31, 1075-1103 (1997).
[Impact factor:0.439(91) 0.474(92) 0.321(93) 0.556(94) 0.579(95) 0.595(96) 0.558(97) 0.588(98) 0.597(99) 0.611(00) 0.619(01) 0,589(02) 0.497(03) ]

043036 - UEK-B 970423 GB eng J
Zacharda, M. - Hluchý, M.
Biological control of the two-spoted spider mite Tetranychus urticae on strawberries by the predatory phytoseiid mite Typhlodromus pyri (Acari, Tetranychidae, Phytoseiidae).
Experimental and applied acarology, 20, 83-94 (1997).
[Impact factor:0.634(91) 0.324(92) 0.257(93) 0.434(94) 0.578(95) 0.646(96) 0.767(97) 0.856(98) 1.009(99) 1.092(00) 1.096(01) 0,921(02) 0.497(03) ]

042992 - UEK-B 970127 CZ cze V
Zejda, J. - Heroldová, M.
Impakt drobných zemních savců na diaspory, semenáčky a nálet dřevin. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 1997. - 11 s.
Grant: ZZ/620/2/97

039606 - UEK-B 970041 CZ eng J
Zejda, J. - Zukal, J. - Steiner, H. M.
Symmetric pattern in M1 and M3 molars in Clethrionomys glareolus.
Folia zoologica, 46 [1] 89-90 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

044596 - UZFG-Y 970031 CZ eng J
Zima, J. - Macholán, M. - Anděra, M. - Červený, J.
Karyotypic relationships of the garden dormouse /Eliomys quercinus/ from central Europe.
Folia Zoologica, 46 [2] 105-108 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

042945 - UEK-B 970075 CZ eng R
Zukal, J.
[Recenze].
Rec.: Arlettaz, R. / Ecology of the sibling mouse-eared bats (Myotis myotis and Myothis blythii): Zoogeography, niche, competition and foraging.
Folia zoologica, 46 [3] 228 (1997).
[Impact factor:0.176(91) 0.091(92) 0.145(93) 0.213(94) 0.291(95) 0.407(96) 0.364(97) 0.314(98) 0.182(99) 0.240(00) 0.287(01) 0,234(02) 0.494(03) ]

045608 - UEK-B 970186 CZ cze N
Zukal, J.
Druhé detektorovací setkání.
Bulletin ČESON: Informační zpravodaj České společnosti pro ochranu netopýrů, 8, 7 (1997).
[Czech Bat Detector Workshop /2./. Brno (CZ), 97.05.16-97.05.18]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11