ASEP

ÚCL - Ústav pro českou literaturu

2001


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

086228 - UCL-M 20010082 RIV CZ cze J
Blažíček, P.
Poezie všedního dne: skupina Května 1956-1958.
Česká literatura, 49 [1] 64-75 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086227 - UCL-M 20010081 CZ cze J
Černý, J.
Kázání o proměně.
Host, 17 [3] 11-13 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074331 - UCL-M 20000112 CZ cze R
Červenka, M.
Evropská tradice vědy o básnickém umění.
Rec.: Doležel, L. - Fořt, B.: Kapitoly z dějin strukturální poetiky.
Lidové noviny, 14 [7] 20 (2001).

086151 - UCL-M 20010005 RIV CZ cze B
Červenka, M.
Dějiny českého volného verše. Brno, Host - vydavatelství 2001. - 248 s. s. - (Strukturalistická knihovna sv. 9).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086160 - UCL-M 20010014 CZ cze N
Červenka, M.
Z kapsáře- Miroslava Červenky.
Host, 17 [4] 26-29 (2001).

086169 - UCL-M 20010023 RIV CZ cze K
Červenka, M.
Mluvící pásmo Milady Součkové.
In: Neznámý člověk Milada Součková. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - S. 9-14.
[Neznámý člověk Milada Součková. České Budějovice, 02.02.09-02.02.10]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086194 - UCL-M 20010048 CZ cze R
Červenka, M.
Hoffmanovy malé fugy.
Rec.: Hoffman, I.: Pomalý potlesk.
Literární noviny, 12 [44] 8 (2001).

086378 - UCL-M 20010231 RIV CZ rus M
Červenka, M.
K češskoj recepcii Mickeviča: metrika perevodov.
In: Lietuvos kultura: romantizmo variantai. - Vilnius, Lietuviu literaturos ir tatoskas insitutas 2001. - S. 94-100.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086379 - UCL-M 20010232 RIV CZ cze J
Červenka, M.
Přízvukový rytmus v českém folklorním verši. S. 254-281.
Česká literatura, 49 [3] (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086155 - UCL-M 20010009 RIV CZ cze M
Červenka, M. - Jankovič, M.
Studie II. Brno, Host - vydavatelství 2001. - 598 s. - (Strukturalistická knihovna sv. 5).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086158 - UCL-M 20010012 RIV CZ cze B
Červenka, M. - Sedmidubský, M. - Vízdalová, I.
Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, Host - vydavatelství 2001. - 340 s. - (Strukturalistická knihovna sv. 8).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086377 - UCL-M 20010230 RIV CZ cze T
Červenka, M. - Striedter, J.
Český strukturalismus a současná diskuse o estetické hodnotě.
In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. - Brno, Host - vydavatelství 2001. - S. 101-198. - ( Strukturalistická knihovna sv. 8).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086330 - UCL-M 20010183 RIV CZ cze J
Dokoupil, B.
Drobná próza padesátých let.
Tvar, 12 [4] 1, 4-5 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086343 - UCL-M 20010196 RIV CZ cze J
Dokoupil, B.
Stavitelé věží.
Tvar, 12 [10] 6-7 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086365 - UCL-M 20010218 RIV CZ cze J
Dokoupil, B.
Dvě kapitoly z dějin poválečné literatury na Moravě.
Duha, 18 [3] 2-6 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086294 - UCL-M 20010148 CZ cze N
Färber, V.
[Část zde uveřejněných básní z pozůstalosti...].
Literární noviny, 12 [20] 14 (2001).

086298 - UCL-M 20010152 CZ cze N
Färber, V.
[Petr Kopta (narozen 1927 v Praze)...].
Pěší zóna, - [8] 70 (2001).

086384 - UCL-M 20010237 CZ cze M
Färber, V.
Levný nájem - řetězy zdarma. Praha, Torst 2001. - 78 s.

086306 - UCL-M 20010160 RIV CZ cze J
Färber, V. - Hejda, Z. - Petruželka, A.
Ivan Blatný. Pozůstalost.
Revolver Revue, - [47] 273-311 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086182 - UCL-M 20010036 CZ cze B
Havránková, Z. - Toman, J.
Quadrilog. Bohuslav Havránek - Zdeňka Havránková - Roman Jakobson - Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930-1978. Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum 2001. - 131 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086229 - UCL-M 20010083 RIV CZ cze T
Hemelíková, B.
Poetika a politika v Praze.
Česká literatura, 49 [1] 85-94 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086235 - UCL-M 20010089 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Smrt a tragično v kontextu mýtu.
In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2001. - S. 169-176.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CS), 00.03.09-00.03.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086388 - UCL-M 20010241 RIV CZ cze M
Hemelíková, B.
"Konce" budovatelské literatury v parodii. Ústí nad Labem, UJEP 2001. - S. 325-332.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097117 - UCL-M 20020097 RIV CZ cze K
Hemelíková, B.
Puchmajerův "Jeden jazyk" v parodickém mnohohlasí.
In: Jeden jazyk naše heslo buď I. Antonín Jaroslav Puchmajer. - Radnice, Spolek divadelních ochotníků 2001. - S. 179-183.
[Jeden jazyk naše heslo buď. Radnice (CZ), 00.09.27-00.09.29 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086188 - UCL-M 20010042 CZ cze N
Hodrová, D.
Dvě otázky.
Literární noviny, 12 [39] 10 (2001).

086178 - UCL-M 20010032 RIV CZ cze B
Hodrová, D. - Jungmannová, L. - Vangeli, N.
-na okraji chaosu-. Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001. - 865 s. s.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248; GA AV ČR(CZ) IAE0056002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086148 - UCL-M 20010002 CZ cze N
Holý, J.
František Langer. Cena a sborník.
Roš chodeš, 63 [1] 16 (2001).

086156 - UCL-M 20010010 CZ cze R
Holý, J.
Přehled české literární kritiky.
Rec.: Haman, A.: Nástin dějin české literární kritiky.
Česká literatura, 49 [1] 104-105 (2001).

086163 - UCL-M 20010017 RIV CZ cze J
Holý, J.
Literatura a morálka.
Český jazyk a literatura, 51 (2000/2001) [7/8] 185-188 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086171 - UCL-M 20010025 RIV CZ cze J
Holý, J.
Václav Řezáč, jeho dílo a román Rozhraní.
Český jazyk a literatura, 51 (2000/2001) [9/10] 209-213 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086172 - UCL-M 20010026 RIV CZ cze J
Holý, J.
Subjektivizované vyprávění v er-formě.
Česká literatura, 49 [3] 227-241 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086175 - UCL-M 20010029 CZ cze J
Holý, J.
Poznámka ke kritice Petra Švece a k České knižnici.
Česká literatura, 49 [3] 332-334 (2001).

086177 - UCL-M 20010031 CZ cze R
Holý, J.
Ko Balty - vyprávění a podobenství.
Rec.: Rachlík, F.: Ko Balty.
Literární noviny, 12 [30] 9 (2001).

086179 - UCL-M 20010033 RIV CZ cze M
Holý, J.
Apokalyptické a křesťanské motivy ve Vančurově díle
In: Česká literatura na konci tisíciletí II. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - S. 519-524.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086189 - UCL-M 20010043 CZ cze R
Holý, J.
Objevitel s citem pro estetickou hodnotu.
Rec.: Engelking, L.: Surrealizm, underground, postmodernizm.
Literární noviny, 12 [41] 9 (2001).

086193 - UCL-M 20010047 RIV CZ cze J
Holý, J.
"Zpovědní" vyprávění v ich-formě.
Aluze, 5 [1] 32-39 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086200 - UCL-M 20010054 CZ cze R
Holý, J.
Užitečná příručka literární teorie.
Rec.: Peterka, J.: Teorie literatury pro učitele.
Česká literatura, 49 [5] 552-554 (2001).

086202 - UCL-M 20010056 CZ cze N
Holý, J.
Česká knižnice je běh na dlouhou míli.
Literární noviny, 12 [50] 2 (2001).

086376 - UCL-M 20010229 RIV CZ cze M
Holý, J.
Poznámky ke koncepcím "kostnické školy" a českého strukturalismu.
In: Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. - Brno, Host - vydavatelství 2001. - S. 271-294. - ( Strukturalistická knihovna sv. 8).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097177 - UCL-M 20020159 RIV SK cze J
Holý, J.
Romány Živý bič a Hmly na úsvite v českých souvislostech.
Slovenská literatúra, 48 [6] 472-484 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097236 - UCL-M 20020219 RIV DE ger J
Holý, J.
Die Medienkultur im modernen tschechischen Theater: die Filminspiration bei Burian, Radok und Lébl.
Balagan, 7 [1] 22-36 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097237 - UCL-M 20020220 DE cze R
Holý, J.
Súvislosti v čase a priestore.
Rec.: Winzer, P.: Súvislosti v čase a priestore.
Zeitschrift für Slavische Philologie, 60 [2] 485-488 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086154 - UCL-M 20010008 CZ cze M
Holý, J. - Lukeš, E.
Úvodem.
In: Kniha textů 4 - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001. - S. 5-6.

086196 - UCL-M 20010050 RIV CZ cze M
Hrbata, Z.
Cesty.
In: Kultura a místo. Studie z komparatistiky III. - Pardubice, nakladatelství Marie Mlejnkové pro Centrum komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 2001. - S. 21-50.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/1248
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086387 - UCL-M 20010240 RIV CZ cze M
Hrbata, Z.
Chateaubriand en Boheme.
In: Chateaubriand. - Paris, Prague, Venise, Presses Universitaires Blaise Pascal 2001. - S. 73-86.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086180 - UCL-M 20010034 CZ cze M
Hrbata, Z. - Procházka, M.
Pozdní nebo opožděný romantismus? Česká poezie druhé poloviny 19. století a další vývoj romantismu v západní Evropě.
In: Česká literatura na konci tisíciletí I. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - S. 191-199.

097122 - UCL-M 20020102 RIV CZ cze J
Hrbata, Z. - Procházka, M.
Epopej a ironie. K problémům pozdního romantismu v české poezii 2. poloviny 19. století.
Svět literatury, - [21/22] 33-82 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086334 - UCL-M 20010187 CZ cze N
Hruška, P.
Z kapsáře- Petra Hrušky.
Host, 17 [3] 32-33 (2001).

086374 - UCL-M 20010227 CZ cze J
Hruška, P.
"Generace" místo generace.
Tvar, 12 [21] 6-7 (2001).

086386 - UCL-M 20010239 RIV CZ cze J
Husová, M.
Slovník překladatelů - Gustav Žďárský.
Amicus Revue, 10 [2] (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086208 - UCL-M 20010062 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Listopad ve znamení Théty. Literatura devadesátých let a revoluce.
Tvar, 12 [1] 1, 4-5 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086269 - UCL-M 20010123 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Dětská literatura 1945-1948.
Ladění, 6 [2, 3] 2-7 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086271 - UCL-M 20010125 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Hrdinný Kovboj Studeney. Na Divoký západ s českou literaturou.
Uni, 11 [10] 20-27 (2001).
Grant: GA MK(CZ) DA99P01OLK002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086275 - UCL-M 20010129 RIV CZ cze J
Janáček, P.
Obrys konfliktu.
Česká literatura, 49 [5] 483-517 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/98/1021
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097111 - UCL-M 20020091 RIV CZ cze H
Janáček, P.
Pátečníci a Karel Poláček. Boskovice, Albert 2001. - 285 s.
[Pátečníci a Karel Poláček. Rychnov nad Kněžnou (CZ), 01.05.23-01.05.26 (EUR)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086173 - UCL-M 20010027 RIV CZ cze R
Jankovič, M.
Nad Kapitolami z dějin strukturální poetiky.
Rec.: Doležel, L.: Kapitoly z dějin strukturální poetiky.
Česká literatura, 49 [3] 282-296 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086206 - UCL-M 20010060 CZ cze N
Jankovič, M.
Moje (první) vzpomínka na Staré Hrady.
Listy starohradské kroniky, 24 [3/4] 100-104 (2001).

086222 - UCL-M 20010076 CZ cze N
Janoušek, P.
Matěj Brouček, kladný hrdina?
Divadelní noviny, 10 [5] 4 (2001).

086237 - UCL-M 20010091 CZ cze J
Janoušek, P.
Antihybler.
Tvar, 12 [10] 16 (2001).

086243 - UCL-M 20010097 CZ cze N
Janoušek, P.
O hromadách písku čili Antipavlovsk.
Divadelní revue, 12 [2] 51-56 (2001).

086253 - UCL-M 20010107 CZ cze M
Janoušek, P.
Slovo úvodem.
In: Česká literatura na konci tisíciletí I. - Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - S. 11.

086262 - UCL-M 20010116 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Čech Poslední a První. Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněkritické komunikace.
Tvar, 12 [16] 1, 4-5 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086270 - UCL-M 20010124 RIV CZ cze B
Janoušek, P.
Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Brno, Host - vydavatelství 2001. - 141 s. s. - (Eseje).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086274 - UCL-M 20010128 CZ cze N
Janoušek, P.
Čas na vydechnutí.
Reflex, 12 [44] 54-55 (2001).

086277 - UCL-M 20010131 CZ cze R
Janoušek, P.
Vpředvzad!
Rec.: Urban, M.: Hastrman.
Tvar, 12 [20] 1, 4-7 (2001).

086279 - UCL-M 20010133 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Mladá žena a ošklivý Nezval. Úvaha inscenační.
Tvar, 12 [20] 18-19 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086282 - UCL-M 20010136 CZ cze N
Janoušek, P.
Někdy se kouzlo povede.
Divadelní noviny, 10 [22] 4 (2001).

097115 - UCL-M 20020095 RIV CZ cze J
Janoušek, P.
Dramatizace neexistující prózy.
Svět a divadlo, 12 [2] 86-89 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097174 - UCL-M 20020156 RIV CZ pol C
Janoušek, P.
Problematyka kryteriów wartosci przy historycznej refleksji na temat czeskiej literatury i kultury powstajacej pod naciskiem ideologii komunistycznej.
In: Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989 = Polska i Czechoslowacja w latach 1947(1948)-1989. - Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2001. - S. 31-42.
[Mezi dvěma transformacemi. Praha (CZ), 01.01.01 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086210 - UCL-M 20010064 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: RAK 1-4/2000.
Rec.: RAK.Pěší zóna.
Tvar, 12 [1] 17 (2001).

086219 - UCL-M 20010073 CZ cze R
Jareš, M.
Vladislav Vančura v České knižnici.
Rec.: Vančura, V. - Víšková, J. - Holý, J.: Amazonský proud. Pekař Jan Marhoul. Pole orná a válečná. Poslední soud.
Tvar, 12 [4] 4-5 (2001).

086220 - UCL-M 20010074 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: Host 1/2001.
Rec.: Host.
Tvar, 12 [4] 17 (2001).

086231 - UCL-M 20010085 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: Svět literatury 20/2000.
Rec.: Svět literatury.
Tvar, 12 [7] 17 (2001).

086238 - UCL-M 20010092 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: Kritická Příloha Revolver Revue 19.
Rec.: Kritická Příloha Revolver Revue.
Tvar, 12 [10] 17 (2001).

086247 - UCL-M 20010101 CZ cze R
Jareš, M.
Vzpomínky trochu jinak.
Rec.: Vokolek, V.: Krajiny vzpomínek.
Tvar, 12 [12] 19 (2001).

086250 - UCL-M 20010104 CZ cze J
Jareš, M.
Literární cena Vladimíra Vokolka 2001.
Tvar, 12 [13] 11 (2001).

086251 - UCL-M 20010105 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: Pěší zóna 8/2001.
Rec.: Pěší zóna.
Tvar, 12 [13] 17 (2001).

086252 - UCL-M 20010106 CZ cze N
Jareš, M.
Směr Paříž!
Nové knihy, 41 [26] 4-5 (2001).

086260 - UCL-M 20010114 CZ cze R
Jareš, M.
Skoro nic.
Rec.: Zemina, J.: Jiné texty.
Nové knihy, 41 [36] 25 (2001).

086261 - UCL-M 20010115 CZ cze N
Jareš, M.
Z pekla smůla.
Nové knihy, 41 [39] 6 (2001).

086263 - UCL-M 20010117 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: Host 7/2001.
Rec.: Host. Reví Mítink.
Tvar, 12 [16] 17 (2001).

086264 - UCL-M 20010118 CZ cze R
Jareš, M.
Hymnus, který vázne.
Rec.: Hauber, J.: Petr Parléř.
Tvar, 12 [16] 19 (2001).

086265 - UCL-M 20010119 CZ cze R
Jareš, M.
Rozhovor o mytických 80. letech.
Rec.: Vávra, D. - Hrbek, D.: Šumný Vávra.
Tvar, 12 [16] 23 (2001).

086273 - UCL-M 20010127 CZ cze N
Jareš, M.
Bohatý jak kozel rohatý.
Weles, [13] 64 (2001).

086276 - UCL-M 20010130 CZ cze R
Jareš, M.
Časo-piso-. Hlavní chod: RAK 1/2001.
Rec.: Revue aktuálnej kultúry.
Tvar, 12 [19] 17 (2001).

086278 - UCL-M 20010132 CZ cze J
Jareš, M.
Iniciály 39/40 - případ nevydaného čísla.
Tvar, 12 [20] 8 (2001).

086382 - UCL-M 20010235 RIV CZ cze K
Jareš, M.
Smrt a zmrtvýchvstání v díle Karla Berdycha.
In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 2000. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2001. - S. 194-199.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CS), 00.03.09-00.03.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092292 - UCL-M 20020007 CZ cze R
Jareš, M.
"A všichni se zasmáli".
Rec.: Wernisch, I.: Bez kufru se tak pěkně skáče po stromech neboli Nún.
Aluze, 5 [2] 100-101 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092297 - UCL-M 20020012 CZ cze N
Jareš, M.
Z pozůstalosti Kamila Berdycha.
Pěší zóna, - [9] 37-38 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092316 - UCL-M 20020030 CZ cze R
Jareš, M.
Milý příteli-.
Rec.: Karásek ze Lvovic, J.: Milý příteli-.
Aluze, 5 [3] 113-114 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086168 - UCL-M 20010022 CZ cze N
Jedličková, A.
Tvůrčí paměť - konstrukce a rekonstrukce, prostorová metafora.
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, 38 [3] 9-11 (2001).

086204 - UCL-M 20010058 RIV CZ cze J
Jedličková, A.
Střípky k Topolovým Střepům.
Tvar, 12 [21] 8-9 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086152 - UCL-M 20010006 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Mukařovský, J. - Červenka, M. - Jankovič, M.: Studie 2
Literární noviny, 12 [10] 16 (2001).

086159 - UCL-M 20010013 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Štětina, J.: Století zázraků.
Literární noviny, 12 [16] 16 (2001).

086161 - UCL-M 20010015 CZ cze R
Jungmannová, L.
Ať hodí kamenem...
Rec.: Berková, A.: Temná láska.
Literární noviny, 12 [17] 8 (2001).

086167 - UCL-M 20010021 CZ cze R
Jungmannová, L.
Který námět je stvořený na román pro ženy?
Rec.: Viewegh, M.: Román pro ženy.
Literární noviny, 12 [23] 9 (2001).

086190 - UCL-M 20010044 RIV CZ cze J
Jungmannová, L.
Mýtus o třech jednotách aneb Hledání pachatele.
Divadelní revue, 12 [3] 3-8 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086191 - UCL-M 20010045 CZ cze R
Jungmannová, L.
Víc, než pouhý rozbor vyprávění.
Rec.: Rimmon-Kenanová, S. - Pickettová, V.: Poetika vyprávění.
Mladá Fronta Dnes, 12 [229] C6 (2001).

086192 - UCL-M 20010046 CZ cze R
Jungmannová, L.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Academia.
Rec.: Sedmidubský, M. - Červenka, M. - Vízdalová, I.: Čtenář jako výzva.
Literární noviny, 12 [43] 16 (2001).

086198 - UCL-M 20010052 CZ cze R
Jungmannová, L.
Jak psát o nové knize Jáchyma Topola?
Rec.: Topol, J.: Noční práce.
Literární noviny, 12 [47] 8 (2001).

086199 - UCL-M 20010053 CZ cze N
Jungmannová, L.
Anketa pro české kritiky.
Literární noviny, 12 [47] 10 (2001).

086390 - UCL-M 20010243 RIV CZ cze M
Jungmannová, L.
Neoficiální dramatika v letech 1945-1990. Dramatika silného hrdiny.
In: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001. - S. 461-474.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086209 - UCL-M 20010063 CZ cze J
Křivánek, V.
Za Veličkem Todorovem.
Tvar, 12 [1] 7 (2001).

086211 - UCL-M 20010065 CZ cze J
Křivánek, V.
Báseň mého srdce.
Tvar, 12 [2] 3 (2001).

086230 - UCL-M 20010084 RIV CZ cze J
Křivánek, V.
Akord snu, vášně a smrti. Básnické prózy Františka Langra mezi secesí a novoklasicismem.
Tvar, 12 [7] 1, 4-5 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086248 - UCL-M 20010102 CZ cze R
Křivánek, V.
Scarabeus podruhé.
Rec.: Scarabeus.
Tvar, 12 [12] 23 (2001).

086249 - UCL-M 20010103 CZ cze R
Křivánek, V.
Anatomie samoty.
Rec.: Rudčenková, K.: Není nutné, abyste mě navštěvoval.
Tvar, 12 [13] 4-5 (2001).

086380 - UCL-M 20010233 RIV CZ cze M
Křivánek, V.
Dva portréty.
In: Česká literatura na předělu století. - (Ed. Janáčková, J.; Hrabáková, J.). - Jinočany, H & H Vyšehradská 2001. - 20 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074373 - UCL-M 20000155 CZ cze R
Kubíček, T.
O bozích a lidech.
Rec.: Kratochvil, J.: Truchlivý Bůh.
Host, 17 [1] 10-12 (2001).

086323 - UCL-M 20010176 CZ cze R
Kubíček, T.
O bozích a lidech.
Rec.: Kratochvil, J.: Truchlivý Bůh.
Host, 17 [1] 10-12 (2001).

086367 - UCL-M 20010220 CZ cze R
Kubíček, T.
Průhledy bez pronikavého vhledu.
Rec.: Poláček, J.: Průhledy do české literatury 20. století.
Duha, 18 [3] 23-24 (2001).

097113 - UCL-M 20020093 RIV CZ cze B
Kubíček, T.
Vyprávět příběh. Naratologické kapitoly k románům Milana Kundery. Brno, Host - vydavatelství 2001. - 200 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086184 - UCL-M 20010038 RIV CZ cze M
Kubínová, M.
K obsahu a fungování pojmu estetická funkce
In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. - Praha, Filosofia 2001. - S. 83-93.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086185 - UCL-M 20010039 CZ cze R
Kubínová, M.
Estetika imaginativního rozumu.
Rec.: Mathauser, Z.: Estetika racionálního zření.
Česká literatura, 49 [4] 407-413 (2001).

086307 - UCL-M 20010161 RIV CZ cze J
Kusáková, L.
Tematizace strašidel a zdánlivé smrti v české beletrii raného obrození (1786-1830) jako reflexe osvícenského zájmu o fyziologický aspekt emocí.
Estetika, 37 [2/3] 116-128 (2001).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0056801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086312 - UCL-M 20010166 CZ cze R
Kusáková, L.
Nová kniha o polské sentimentální próze.
Rec.: Zawadska, J.: Kronika serc czulych.
Česká literatura, 49 [5] 550-551 (2001).

097114 - UCL-M 20020094 RIV CZ cze B
Langer, F. - Vojtková, M.
Prostor díla. Úvahy a vyznání o kultuře. Praha, Akropolis 2001. - 413 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086153 - UCL-M 20010007 CZ cze R
Langerová, M.
Grušas Wacht am Rhein je mimořádné básnické dílo.
Rec.: Gruša, J.: Grušas Wacht am Rhein aneb Putovní ghetto.
Literární noviny, 12 [11] 8 (2001).

086162 - UCL-M 20010016 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička Literárních novin. Argo - Knihkupectví U Petrské věže.
Rec.: Šmejkalová, J.: Kniha.
Literární noviny, 12 [18] 16 (2001).

086176 - UCL-M 20010030 CZ cze R
Langerová, M.
Básnické dílo plné zámlk. Petr Kabeš oslavil šedesáté narozeniny vydáním nové sbírky poezie s názvem Cash.
Rec.: Kabeš, P.: Cash.
Lidové noviny, 14 [160] 20 (2001).

086181 - UCL-M 20010035 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Academia.
Rec.: Drtikol, F.: Deníky a dopisy z let 1914-1918 věnovaných Elišce Janské.
Literární noviny, 12 [31] 16 (2001).

086187 - UCL-M 20010041 CZ cze R
Langerová, M.
Pozdě k ránu se dějí věci.
Rec.: Nádvorníková, A.: Děje.
Literární noviny, 12 [38] 8 (2001).

086197 - UCL-M 20010051 CZ cze R
Langerová, M.
Knihovnička Literárních novin. Argo. Knihkupectví U Petrské věže.
Rec.: Putna, M.: Órigen z Alexandrie.
Literární noviny, 12 [46] 16 (2001).

086203 - UCL-M 20010057 CZ cze R
Langerová, M.
Tyhle holé věci nemají lidé rádi.
Rec.: Čerepková, V.: Básně.
Literární noviny, 12 [50] 8 (2001).

097129 - UCL-M 20020110 RIV CZ cze J
Langerová, M.
Duch a stroj: Karel Teige v kritikách autorů katolické orientace.
Literární archiv, 2/33, [-] 51-62 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086313 - UCL-M 20010167 CZ cze J
Lantová, L.
Zemřela V. A. Kamenskaja.
Česká literatura, 49 [5] 556-557 (2001).

086289 - UCL-M 20010143 RIV CZ cze J
Lehár, J.
Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi.
Česká literatura, 49 [1] 14-26 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086302 - UCL-M 20010156 CZ cze R
Lehár, J.
Paleobohemika Václava Černého.
Rec.: Černý, V. - Víšková, J. - Rozgonyiová, E. - Černý, V. - Víšková, J.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury.Labuť je divný pták-.
Česká literatura, 49 [4] 339-344 (2001).

111644 - UCL-M 20043177 RIV CZ cze J
Linka, J.
Vitae Sanctorum 1696.
Bibliotheca Strahoviensis, - [4/5] 191-230 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086338 - UCL-M 20010191 CZ cze N
Lyčka, P.
Ludvík Aškenazy (1921-1986).
Duha, 15 [1] 8-9 (2001).

086354 - UCL-M 20010207 CZ cze R
Lyčka, P.
Neúnavná imaginace Věry Chase.
Rec.: Chase, V.: Šťáva.
Host, příl.Recenzní příloha, 17 [6] 8-9 (2001).

086213 - UCL-M 20010067 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Argo - Knihkupectví u Petrské věže.
Rec.: Kořínek, J.: Staré paměti kutnohorské.
Literární noviny, 12 [6] 16 (2001).

086214 - UCL-M 20010068 CZ cze R
Med, J.
Objevený Kryštof Kolumbus.
Rec.: Vyskočil, A. - Bednářová, J.: Kryštof Kolumbus.
Lidové noviny, 14 [33] 20 (2001).

086215 - UCL-M 20010069 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vyskočil, A. - Bednářová, J.: Kryštof Kolumbus.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 1, 12 [4] 6 (2001).

086221 - UCL-M 20010075 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Kořínek, J. - Stich, A.: Staré paměti kutnohorské.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 2, 12 [8] 6 (2001).

086223 - UCL-M 20010077 CZ cze R
Med, J.
Objevený Kryštof Kolumbus.
Rec.: Vyskočil, A. - Bednářová, J.: Kryštof Kolumbus.
Věstník Společnosti Anny Pammrové, [16] 10-11 (2001).

086224 - UCL-M 20010078 RIV CZ cze M
Med, J.
Jaroslav Durych - publicista.
In: Jaroslav Durych publicista. - Praha, Academia 2001. - 4 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086225 - UCL-M 20010079 RIV CZ cze M
Med, J.
Česká symbolistně-dekadentní literatura.
In: Česká literatura na předělu století. - (Ed. Janáčková, J.; Hrabáková, J.). - Jinočany, H & H Vyšehradská 2001. - 50 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086233 - UCL-M 20010087 CZ cze R
Med, J.
Básník konečně vyvolaný jménem.
Rec.: Rotrekl, Z.: Nezděné město.
Lidové noviny, 14 [81] 20 (2001).

086234 - UCL-M 20010088 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Durych, J. - Fialová, Z.: Jaroslav Durych publicista.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 4, 12 [17] 6 (2001).

086239 - UCL-M 20010093 RIV CZ cze J
Med, J.
Viktor Dyk - konflikt snu a reality.
Tvar, 12 [11] 6-7 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086241 - UCL-M 20010095 RIV CZ cze J
Med, J.
Návrat k tradicím. Křesťansky orientovaná próza šedesátých let.
Host, 17 [5] 38-41 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086242 - UCL-M 20010096 RIV CZ cze M
Med, J.
Poutník k Absolutnu.
In: Eseje o umění - Brno, Host 2001. - 6 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086244 - UCL-M 20010098 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Křepelka, K. - Fic, I.: Básnické dílo.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 5, 12 [21] 6 (2001).

086245 - UCL-M 20010099 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Vyšehrad.
Rec.: Placák, P.: Kádrový dotazník.
Literární noviny, 12 [23] 16 (2001).

086246 - UCL-M 20010100 RIV CZ cze M
Med, J.
Literární svět Jiřího Karáska ze Lvovic.
In: Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic = The Collection of Jiří Karásek of Lvovice. - Praha, Obecní důmTigris 2001. - S. 18-24.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086254 - UCL-M 20010108 CZ cze R
Med, J.
Vnitřní celistvost.
Rec.: Tajovský, B. - Palán, A. - Paulas, J.: Člověk musí hořeti.
Literární noviny, 12 [32] 9 (2001).

086255 - UCL-M 20010109 CZ cze M
Med, J.
S nemnišskou radostí.
In: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera. - Praha, Torst 2001. - 2 s.

086257 - UCL-M 20010111 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Vrána, K.: Společný evropský dům.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 7, 12 [30] 6 (2001).

086258 - UCL-M 20010112 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Durych, J. - Trávníček, M.: Eseje o umění.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 8, 12 [34] 6 (2001).

086259 - UCL-M 20010113 CZ cze R
Med, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Seidl.
Rec.: Rimmon-Kenanová, S.: Poetika vyprávění.
Literární noviny, 12 [40] 16 (2001).

086266 - UCL-M 20010120 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Tajovský, B. - Paulas, J. - Palán, A. - Opasek, A.: Člověk musí hořeti.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 9, 12 [39] 6 (2001).

086267 - UCL-M 20010121 CZ cze N
Med, J.
Spisovatel účastného pohledu. Prozaik Věroslav Mertl dnes na Pražském hradě převezme státní cenu za literaturu.
Lidové noviny, 14 [249] 20 (2001).

086268 - UCL-M 20010122 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Zahradníček, J.: Knihy básní.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 10, 12 [43] 6 (2001).

086272 - UCL-M 20010126 RIV CZ cze J
Med, J.
Bytostná touha po přesahu.
Host, 17 [9] 10-11 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086281 - UCL-M 20010135 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Renč, V.: Hlas Páně tříští cedry.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 12, 12 [50] 6 (2001).

086381 - UCL-M 20010234 RIV CZ cze K
Med, J.
Smrt v literatuře.
In: Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň, 9.-11. března 2000. - (Ed. Lorenzová, H.; Petrasová, T.). - Praha, KLP - Koniasch Latin Press 2001. - S. 182-186.
[Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Plzeň (CS), 00.03.09-00.03.11]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092320 - UCL-M 20020034 CZ cze R
Med, J.
Kniha, kterou byste neměli přehlédnout.
Rec.: Zahradníček, J.: Knihy básní.
Katolický týdeník, příl.Perspektivy, č. 10, 12 [43] 6 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086288 - UCL-M 20010142 RIV CZ cze M
Merhaut, L.
Haškův svět mystifikace.
In: Česká literatura na předělu století. - (Ed. Janáčková, J.; Hrabáková, J.). - Jinočany, H & H Vyšehradská 2001. - S. 191-222.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092298 - UCL-M 20025090 CZ cze R
Merhaut, L.
Zapadlo slunce- Srp bílý měsíce na cestu vrhá svit.
Rec.: Wernisch, I. - Färber, V. - Šanda, M.: Zapadlo slunce za dnem, který nebyl.
Pěší zóna, - [9] 86-88 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086309 - UCL-M 20010163 CZ cze N
Pešat, Z.
Výpad frustrované dámy.
Lidové noviny, 14 [251] 15 (2001).

086290 - UCL-M 20010144 RIV CZ cze J
Petrbok, V.
Ve Vídni v české novinárně-.
Čeština doma a ve světě, 8 [4] 224-227 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086291 - UCL-M 20010145 CZ cze R
Petrbok, V.
Slavnost rakousko-české diachronní sociolingvistiky.
Rec.: Newerkla, S.: Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen: Diglossie im Schulwesen der bömischen Kronländer 1740-1918 = Zamýšlené cíle a jazyková skutečnost v Čechách: diglosie ve školství českých korunních zemích.
Čeština doma a ve světě, 8 [4] 266-269 (2001).

086318 - UCL-M 20010172 RIV CZ cze J
Petrbok, V.
Jan Štelcar Želetavský.
Listy starohradské kroniky, 24 [3/4] 97-99 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086326 - UCL-M 20010179 RIV CZ cze J
Pilař, M.
Nechutná kaše bezčasí.
Host, 17 [2] 24-30 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086373 - UCL-M 20010226 RIV CZ cze J
Pilař, M.
Fenoméni úspěchu.
Host, 17 [9] 12-15 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086327 - UCL-M 20010180 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Kdo byla Reli Bernkopfová.
Host, 17 [2] 40-43 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086345 - UCL-M 20010198 CZ cze R
Přibáň, M.
Podruhé za ostnatými dráty.
Rec.: Kratochvil, A.: -za ostnatými dráty a minovými poli-.
Česká literatura, 49 [2] 219-222 (2001).

086351 - UCL-M 20010204 CZ cze J
Přibáň, M.
O tvaru Tvaru (i o tom uvnitř).
Tvar, 12 [13] 16 (2001).

086357 - UCL-M 20010210 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Západ Today, 1992-1993.
Česká literatura, 49 [4] 419-432 (2001).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086361 - UCL-M 20010214 RIV CZ cze J
Přibáň, M.
Josef Škvorecký, léta devadesátá.
Danny, [1] 16-24 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092291 - UCL-M 20020006 CZ cze N
Přibáň, M.
Poznámky (nejen) o odvaze.
Danny, - [2] 13-14 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092299 - UCL-M 20020013 CZ cze N
Přibáň, M.
Jubilant Miloš Macourek.
Duha, 15 [4] 10-12 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

097112 - UCL-M 20020092 RIV CZ cze B
Přibáň, M.
Z dějin českého myšlení o literatuře 1, 1945-1948. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - 518 s.
Grant: GA ČR(CZ) GV405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

074372 - UCL-M 20000154 CZ cze R
Soldán, L.
Čekal jsem podobu člověka...
Rec.: Deml, J. - Trávníček, M.: Hlas mluví k Slovu.
Kam v Brně, příl.Kam, roč. 7, č. 1, [45] [1] 8 (2001).

086321 - UCL-M 20010251 CZ cze R
Soldán, L.
Čekal jsem podobu člověka...
Rec.: Deml, J. - Trávníček, M.: Hlas mluví k Slovu.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 1, [45] [1] 8 (2001).

086324 - UCL-M 20010177 CZ cze R
Soldán, L.
Románová koláž i klíč k sobě.
Rec.: Jestřáb, V.: Hmatat až k nahotě.
Nové knihy, 41 [4] 19 (2001).

086328 - UCL-M 20010181 CZ cze R
Soldán, L.
Znovu básník dívenek.
Rec.: Veselský, J. - Huvar, M.: Všechny tvé dívčí nanicovatosti.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 2, [45] [2] 10 (2001).

086332 - UCL-M 20010185 CZ cze R
Soldán, L.
Básníkova trubka, čapka - a houpací kůň.
Rec.: Halama, T. - Zogata, J.: Neúprosný rok.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 3, [45] [3] 5-6 (2001).

086333 - UCL-M 20010186 CZ cze R
Soldán, L.
Na okraj díla Jiří Opelíka.
Rec.: Opelík, J.: Milované řemeslo.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 3, [45] [3] 19-20 (2001).

086336 - UCL-M 20010189 RIV CZ cze M
Soldán, L.
Básník domova a Podkarpatské Rusi.
In: Vítr z polonin. - (Ed. Soldán, L.). - Praha, Česká expedice 2001. - 5 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086337 - UCL-M 20010190 CZ cze R
Soldán, L.
Poctil jste mne svým slovem...
Rec.: Deml, J. - Hrabal, J. - Trávníček, M.: Milý pane Josefe B..
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 4, [45] [4] 6-7 (2001).

086339 - UCL-M 20010192 CZ cze N
Soldán, L.
Od J.A. Komenského k T.G. Masarykovi. (Rudolf Jordán Vonka, 1877 Křinec - 1964 Praha).
Čas, 9 [41] 10-11 (2001).

086341 - UCL-M 20010194 CZ cze R
Soldán, L.
Čteme si v knihách brněnských autorů.
Rec.: Zatloukal, J.: Vítr s polonin.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 5, [45] [5] 16-17 (2001).

086342 - UCL-M 20010195 CZ cze R
Soldán, L.
Od Moderny k Jednotě.
Rec.: Marek, P.: České schizma.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 5, [45] [5] 21 (2001).

086347 - UCL-M 20010200 CZ cze R
Soldán, L.
Krajina básně.
Rec.: Klukanová, L.: Zasklené krajiny.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 6, 45 [6] 7-8 (2001).

086348 - UCL-M 20010201 CZ cze R
Soldán, L.
Veškerá plus něco navíc.
Rec.: Wenzl, O.: Veškerá poezie.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 6, 45 [6] 11 (2001).

086349 - UCL-M 20010202 CZ cze R
Soldán, L.
Stavitelé chrámu.
Rec.: Žáček, J.: Katedrála.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 6, 45 [6] 6 (2001).

086350 - UCL-M 20010203 CZ cze R
Soldán, L.
Jiří Opelík, Milované řemeslo.
Rec.: Opelík, J.: Milované řemeslo.
Vlastivědný věstník moravský, 53 [2] 204-205 (2001).

086352 - UCL-M 20010205 CZ cze R
Soldán, L.
Básník divadla života.
Rec.: Wenzl, O. - Huvar, M.: Veškerá poezie.
Sedmá generace, 10 [5] 19 (2001).

086353 - UCL-M 20010206 CZ cze N
Soldán, L.
Herbenovské tradice.
Čas, 9 [43] 7 (2001).

086355 - UCL-M 20010208 CZ cze R
Soldán, L.
Básník hněvu Jaromír Hořec.
Rec.: Hořec, J.: Bez glejtu - Cejchy.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 7/8, 45 [7/8] 9 (2001).

086356 - UCL-M 20010209 CZ cze R
Soldán, L.
Devět průhledů do literatury.
Rec.: Poláček, J.: Průhledy do české literatury 20. století.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 7/8, 45 [7/8] 6-7 (2001).

086358 - UCL-M 20010211 CZ cze R
Soldán, L.
Ludvík Kundera, František Halas.
Rec.: Kundera, L.: František Halas.
Vlastivědný věstník moravský, 53 [3] 327-328 (2001).

086359 - UCL-M 20010212 CZ cze R
Soldán, L.
Pavel Marek - Vladimír Červený - Jiří Lach, Od Katolické moderny k českému církevnímu rozkolu.
Rec.: Marek, P. - Červený, V. - Lach, J.: Od Katolické moderny k českému církevnímu rozkolu.
Vlastivědný věstník moravský, 53 [3] 328-329 (2001).

086360 - UCL-M 20010213 CZ cze R
Soldán, L.
"...v šest ráno od fakulty!".
Rec.: Beránková, H. - Pospíšilová, J.: "...v šest ráno od fakulty!".
Kam v Brně, příl.Kam, roč. 7, č. 9, 45 [9] 10-11 (2001).

086362 - UCL-M 20010215 CZ cze R
Soldán, L.
Pábitel výtahu.
Rec.: Řezníček, P.: Hrozba výtahu.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 10, 45 [10] 7 (2001).

086363 - UCL-M 20010216 CZ cze R
Soldán, L.
Dvojí dialektika jedné prózy.
Rec.: Pellarová, Z. - Fucimanová, M.: Nechtění - Neptaní - Nezbytí.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 10, 45 [10] 9-10 (2001).

086364 - UCL-M 20010217 CZ cze R
Soldán, L.
Do Evropy nebo mezi padouchy?
Rec.: Kuras, B.: Jak přežít padouchy.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 10, 45 [10] 12 (2001).

086372 - UCL-M 20010225 CZ cze N
Soldán, L.
Dvakrát z léta.
Kam v Brně-, příl.Kam, roč. 7, č. 11, 45 [11] 20 (2001).

086375 - UCL-M 20010228 CZ cze R
Soldán, L.
Zase jedno básnické vyznání.
Rec.: Martinek, L.: Co patří Večernici - Sekrety Gwiazdy Wieczornej.
Sedmá generace, 10 [12] 21 (2001).

086236 - UCL-M 20010090 RIV CZ cze B
Šámal, P.
Cesta otevřená. Hledání socialistické literatury v kritice 50. let. Praha, Tvar 2001. - 32 s. - (Tvary ; sv. 10. Řada A).
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086240 - UCL-M 20010094 RIV CZ cze J
Šámal, P.
Kritická reflexe Macharova Říma a počátky tzv. sporu o smysl českých dějin.
Marginalia Historica, 245-256 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086256 - UCL-M 20010110 CZ cze R
Šámal, P.
"Zlatá šedesátá".
Rec.: "Zlatá šedesátá".
Česká literatura, 49 [4] 444-448 (2001).

097211 - UCL-M 20020193 RIV CZ cze M
Šámal, P.
Poznámky k myšlení o literatuře.
In: Z dějin českého myšlení o literatuře 1. 1945-1948. - Praha, Ústav pro českou literaturu 2001. - S. 499-511.
Grant: GA ČR(CZ) GA405/97/S017
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086310 - UCL-M 20010164 CZ cze R
Šisler, P.
Lexikon české literatury.
Rec.: Lexikon české literatury.
Český jazyk a literatura, 52 (2001/2002) [1/2] 46-50 (2001).

107457 - UCL-M 20030192 RIV CZ cze J
Trávníček, J.
Tři podoby jednoho chasidského příběhu.
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 49 (2000) [3] 65-67 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086366 - UCL-M 20010219 CZ cze N
Vodička, L.
Goldflam, Arnošt.
Duha, 18 [3] 12-14 (2001).

086301 - UCL-M 20010155 RIV CZ cze G
Vojtěch, D.
Česká literatura na konci tisíciletí II. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2001. - 450 s. - (Edice K ; sv. 7).
[Česká literatura na konci tisíciletí. Praha (cs), 00.07.03-00.07.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA405/00/0001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086383 - UCL-M 20010236 RIV CZ cze M
Vojtěch, D.
Život - styl - řád.
In: Česká literatura na předělu století. - (Ed. Janáčková, J.; Hrabáková, J.). - Jinočany, H & H Vyšehradská 2001. - S. 217-222.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086157 - UCL-M 20010011 CZ cze J
Wiendl, J.
Užitečné setkání.
Česká literatura, 49 [1] 110-111 (2001).

086174 - UCL-M 20010028 CZ cze R
Wiendl, J.
Katolická moderna - velkorysý portrét z přelomu století.
Rec.: Musil, R. - Filip, A.: Zajatci hvězd a snů. Nový život.
Česká literatura, 49 [3] 297-305 (2001).

086186 - UCL-M 20010040 CZ cze R
Wiendl, J.
Milý příteli a druhu-.
Rec.: Havránek, B. - Havránková, Z. - Jakobson, R. - Pírková-Jakobsonová, S. - Havránková, M. - Toman, J.: Quadrilog.
Česká literatura, 49 [4] 414-418 (2001).

086295 - UCL-M 20010149 RIV CZ cze M
Zach, A.
Dům u Zlatého půlkola a vůně potištěného papíru.
In: Knihy Aulos. - (Ed. Křenek, Z.). - Praha, Aulos 2001. - S. 54-57.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA0056702
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

092290 - UCL-M 20020005 CZ cze N
Zach, A.
Bratři Čapkové a firma Levné knihy KMa.
Zpravodaj Společnosti bratří Čapků, - [40] 71-74 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086285 - UCL-M 20010139 CZ cze R
Zizler, J.
Chození s andělem.
Rec.: Král, P.: Pro anděla.
Literární noviny, 12 [5] 8 (2001).

086286 - UCL-M 20010140 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička Literárních novin. GG - Literární kavárna, knihkupectví a nakladatelství.
Rec.: Horyna, B.: Idea Evropy.
Literární noviny, 12 [9] 16 (2001).

086287 - UCL-M 20010141 CZ cze R
Zizler, J.
O poezii a charakter.
Rec.: Brousek, A. - Špirit, M.: Podřezávání větve.
Literární noviny, 12 [12] 9 (2001).

086293 - UCL-M 20010147 CZ cze R
Zizler, J.
Ve službách textu.
Rec.: Opelík, J.: Milované řemeslo.
Literární noviny, 12 [20] 9 (2001).

086296 - UCL-M 20010150 CZ cze R
Zizler, J.
Příliš povolán, málo vyvolen.
Rec.: Křepelka, K.: Básnické dílo.
Literární noviny, 12 [25] 9 (2001).

086297 - UCL-M 20010151 RIV CZ cze J
Zizler, J.
Ubohé ovečky slov.
Souvislosti, 12 [1 (47)] 98-100 (2001).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9056905

086299 - UCL-M 20010153 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Vyšehrad.
Rec.: Durych, J.: Z ráje i očistce.
Literární noviny, 12 [28] 16 (2001).

086300 - UCL-M 20010154 CZ cze N
Zizler, J.
Potřeba poezie - magie, protest, konvence.
Dokořán, 5 [18] 26-29 (2001).

086303 - UCL-M 20010157 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Vyšehrad.
Rec.: Janoušek, P.: Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999.
Literární noviny, 12 [39] 16 (2001).

086304 - UCL-M 20010158 CZ cze R
Zizler, J.
Míra věcí stvořených.
Rec.: Deml, J.: Nebe se jiskří mlékem.
Literární noviny, 12 [39] 9 (2001).

086305 - UCL-M 20010159 CZ cze R
Zizler, J.
Dobrodružství krajin.
Rec.: Vokolek, V.: Krajiny vzpomínek.
Literární noviny, 12 [40] 8 (2001).

086308 - UCL-M 20010162 CZ cze R
Zizler, J.
Měsíční zahrada Kateřiny R.
Rec.: Rudčenková, K.: Není nutné, abyste mě navštěvoval.
Literární noviny, 12 [43] 8 (2001).

086315 - UCL-M 20010169 CZ cze R
Zizler, J.
Knihovnička Literárních novin. Knihkupectví Fišer.
Rec.: Kohout, P.: Hry v posteli.
Literární noviny, 12 [52/1] 16 (2001).

086316 - UCL-M 20010170 CZ cze R
Zizler, J.
V moci příběhu.
Rec.: Pourrat, H. - Reynek, J.: Kašpar z hor.
Literární noviny, 12 [52/1] 9 (2001).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11