ASEP

ÚFY - Ústav fyzikálního inženýrství (společné pracoviště AV ČR a Západočeské univerzity Plzeň)

1993


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

027483 - UFY-G 960053 SIGLE CZ cze D
Balda, M.
Studie chování podvozku železničního vozidla s nelineárními vazbami při jízdě po náhodných nerovnostech. Plzeň, ZČU ITS 1993. - 41 s.

027520 - UFY-G 960032 SIGLE CZ cze I
Brepta, R.
Tenká válcová skořepina zatížená pulsem napětí v tečném (obvodovém) směru. Plzeň, ZČU ITS 1993. - 30 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

027513 - UFY-G 960002 CZ cze C
Brepta, R. - Valeš, F. - Červ, J. - Tikal, B.
Disperze Rayleighových vln vyvolaných prostorovou diskretizací (MKP).
In: Výpočtová mechanika 93. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1993. - S. 6-11.
[Výpočtová mechanika 93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

027514 - UFY-G 960003 CZ cze C
Heringová, B.
Mechanické systémy obecné Jordanovy struktury.
In: Výpočtová mechanika 93. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1993. - S. 27-34.
[Výpočtová mechanika 93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

027517 - UFY-G 960006 SK eng J
Heringová, B. - Balda, M.
Jordan form in mechanical systems.
Journal of Czech and Slovak Machinery Engineering, 2 [2] 103-107 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

027518 - UFY-G 960007 SK cze J
Heringová, B. - Balda, M.
Jordanova forma v mechanických systémech.
Strojnícky časopis, 44 [2] 157-165 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27050

027515 - UFY-G 960004 CZ cze C
Hora, P. - Pátek, J.
Metody řešení nestacionární napjatosti vícevrstvého prostředí.
In: Výpočtová mechanika 93. - Plzeň, ZČU FAV-KME 1993. - S. 51-58.
[Výpočtová mechanika 93. Pernink (CZ), 93.10.26-93.10.28]
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

027516 - UFY-G 960005 US eng J
Koberna, M.
Broadband acoustic emission sensor with a conical active element in practice.
Journal of Acoustic Emission, 11 [2] 61-63 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

027521 - UFY-G 960033 SIGLE CZ cze I
Koberna, M.
Širokopásmový snímač akustické emise. Plzeň, ZČU ITS 1993. - 24 s.
Grant: GA AV ČR(CZ) IA27007

027512 - UFY-G 960001 GB eng J
Koberna, M. - Fiala, J.
Intermetallic phases influencing the behaviour of Al-Cu joints.
Journal of Physics and Chemics of Solids, 54 [5] 595-601 (1993).
Grant: IA27025
[Impact factor:0.808(91) 1.255(92) 1.473(93) 1.350(94) 1.333(95) 0.992(96) 1.083(97) 0.909(98) 0.966(99) 1.003(00) 1.020(01) 1,140(02) 1.026(03) ]

027523 - UFY-G 960049 CZ eng J
Kočandrle, P. - Červ, J.
Vibration of a cantilever beam kinetically excited at roller skate end and carrying a tip mass at the other.
Acta Technica CSAV, 38 [4] 459-472 (1993).

027522 - UFY-G 960034 SIGLE CZ cze I
Koutský, J. - Balda, M.
Zlepšení podmínek pro specializované studium a posílení základního výzkumu na ZČU transformací vědeckých kapacit AV ČR. Plzeň, ZČU ITS 1993. - 25 s.
Grant: GA MŠMT-FDR(CZ) 1101/93

027519 - UFY-G 960009 CH eng J
Musil, J. - Štěpánek, I. - Musil, J. - Kolega, M. - Bláhová, O. - Vyskočil, J. - Kasl, J.
Properties of TiN, ZrN and ZrTiN coatings prepared by cathodic arc evaporation.
Materials Science and Engineering. Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, A163, 211-214 (1993).
Grant: GA AV ČR(CZ) 27001
[Impact factor:0.801(92) 1.049(93) 0.986(94) 0.853(95) 0.852(96) 0.842(97) 0.748(98) 0.943(99) 0.897(00) 0.978(01) 1,107(02) 1.365(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11