ASEP

ÚEB - Ústav experimentální botaniky

2002


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

093774 - UEB-Q 20023013 RIV CZ eng J
Ajalin, I. - Kobza, F. - Doležel, J.
Ploidy identification of doubled chromosome number plants in Viola x wittrockiana Gams. M1-generation.
Horticultural Science, 29 [1] 35-40 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038204; GA AV ČR(CZ) IBS5038104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108159 - UEB-Q 20033141 SIGLE CA eng A
Ajalin, I. - Kobza, F. - Doležel, J.
Ploidy identification in M1 and M2 generation of Viola x Witrockiana Gams. After mutagenesis.
In: Abstracts of the XXVIth International Horticultural Congress. - -, - 2002. - S. 503.
[International Horticultural Congress /26./. Toronto (CA), 02.08.11-02.08.17 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108144 - UEB-Q 20033126 SIGLE CZ eng A
Alkhimova, O. - Doležel, J.
Evolution of repetitive DNA sequences in the family Poaceae.
In: Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. - -, Genetic Society of Gregor Mendel 2002. - S. 21.
[Genetic Conference ôPerspectives of genetics ů genomes and gene expressionö. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108149 - UEB-Q 20033131 SIGLE DE eng A
Alkhimova, O. - Valárik, M. - Hřibová, E. - Bartoš, J. - Doleželová, M. - Šafář, J. - Šimková, H. - Doležel, J.
Repetitive DNA sequences and evolutionary relationships in the genus Musa.
In: Abstracts of the 6th Gatersleben Research Conference "Plant Genetic Resources in the Genomic Era: Genetic Diversity, Genome Evolution and New Applications". - -, - 2002. - S. 59.
[Plant Genetic Resources in the Genomic Era: Genetic Diversity, Genome Evolution and New Applications. Gatersleben (DE), 02.03.07-02.03.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

095563 - UEB-Q 20023040 RIV ES eng J
Ayaz, F. A. - Glew, R. H. - Huang, H. S. - Chuang, L. T. - VanderJagt, D. J. - Strnad, M.
Evolution of fatty acids in medlar (Mespilus germanica L.) mesocarp at different stages of ripening.
Grasas y aceites, 53 [3] 352-356 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.267(99) 0.453(00) 0.339(01) 0,286(02) 0.351(03) ]

096706 - UEB-Q 20023059 CZ cze K
Babůrek, I.
Využití stolních skenerů pro dokumentaci botanických objektů. (Ed. Weyda, F.). - České Budějovice, Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii, Entomologický ústav AV ČR 2002. - S. -.
[DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVÁNÍ V BIOLOGII A MEDICÍNĚ /2002./. České Budějovice (CZ), 02.05.13 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

096707 - UEB-Q 20023060 RIV CZ cze E
Babůrek, I. - Rakouský, S. - Beneš, K.
Generativní orgány vyšších rostlin. Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT, Praha 2002. -
Grant: a-(XC) FRVŠ 281/2002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

095564 - UEB-Q 20023041 RIV FR eng J
Baroja, F. E. - Aguirreolea, J. - Martínková, H. - Hanuš, J. - Strnad, M.
Aromatic cytokinins in micropropagated potato plants.
Plant Physiology and Biochemistry, 40 [3] 217-224 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.919(91) 0.920(92) 1.288(93) 0.967(94) 0.991(95) 1.147(96) 1.613(97) 1.374(98) 1.347(99) 1.292(00) 1.333(01) 1,582(02) 1.729(03) ]

108145 - UEB-Q 20033127 SIGLE CZ cze A
Bartoš, J. - Binarová, P. - Doležel, J.
Analysis of cell cycle and gene expression using flow cytometry.
In: Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. - -, Genetic Society of Gregor Mendel 2002. - S. 22.
[Genetic Conference ôPerspectives of genetics ů genomes and gene expressionö. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108152 - UEB-Q 20033134 SIGLE DE eng A
Bartoš, J. - Binarová, P. - Doležel, J.
Analysis of cell cycle and gene expression using flow cytometry.
In: Cells IV. Proceedings of the 4th Conference on Cell Biology. - -, Kopp Publishing 2002. - S. 154.
[Conference on Cell Biology /4./. České Budějovice (CZ), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

092985 - UEB-Q 20023012 RIV NL eng J
Bavrina, T. - Milyaeva, E. - Macháčková, I. - Pustovoitova, T. - Gurko, N. - Kasumova, I. - Zhdanova, N.
Effect of Phytohormone Biosynthesis Genes (ipt and iaaM + iaaH) on the Sexual Reproduction of Transgenic Tobacco Plants.
Russian Journal of Plant Physiology, 49 [4] 541-548 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.196(95) 0.085(96) 0.081(97) 0.101(98) 0.094(99) 0.214(00) 0.192(01) 0,102(02) 0.127(03) ]

091300 - UMBR-M 20023023 CZ cze A
Bříza, J. - Dusbábková, J. - Niedermeierová, H. - Pavingerová, D. - Vlasák, J. - Angelis, K. - Šmídková, M.
Jedlé rostlinné vakcíny.
In: Sborník plakátových sdělení z výstavy "Výzkum geneticky modifikovaných organismů v ČR". - (Ed. Drobník, J.; Ondřej, M.; Klouda, Z.). - České Budějovice, BF JU 2002. - S. 8.
[Výzkum geneticky modifikovaných organismů v ČR. České Budějovice ( CZ), 02.09.02-02.09.30 (CST)]

097669 - UEB-Q 20023068 DE eng C
Cvikrová, M. - Binarová, P. - Cenklová, V. - Eder, J. - Doležel, J. - Macháčková, I.
Effect of 2-aminoindan-2-phosphonic acid on cell cycle progression in synchronous meristematic cells of Vicia faba roots.
In: Polyphenols Communications. - Berlín, Springer 2002. - S. 55-57.
[Polyphenols Communications. Marrakech-Morocco (DE), 02.00.00 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

095565 - UEB-Q 20023042 RIV CZ eng J
Čeřovská, N. - Filigarová, M. - Hadámková, R.
Optimum Conditions for the Storage of Potato Virus YNTN Strain.
Biologia Plantarum, 45 [2] 315-316 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/00/0381
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

095559 - UEB-Q 20023036 DE eng C
Čeřovská, N. - Moravec, T. - Filigarová, M. - Rosecká, P. - Dědič, P.
Comparison of Genetic Variability Between Different Isolates of Potato mop-top virus (PMTV).
In: First Steps Into the New Millenium. - Aschersleben, International Society of Plant Pathology 2002. - S. 74.
[International Plant Virus Epidemiology Symposium /8./.. Aschersleben (DE), 02.03.12-02.03.17 (EUR)]

093609 - UEB-Q 20023035 SK eng K
Čeřovská, N. - Moravec, T. - Synková, H. - Velemínský, J. - Pokorná, D. - Šmahel, M.
Engineering of the Recombinant Coat Protein of Potato Virus A (PVA) as a Carrier for Foreign Antigen.
In: Zborník - Biochemický zjazd /18./. - Bratislava, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV 2002. - S. 1.
[Biochemický zjazd /18./. Stará Lesná (SK), 02.09.10-02.09.13 (CST)]

093787 - UEB-Q 20023029 RIV CZ eng J
Čeřovská, N. - Moravec, T. - Velemínský, J.
Polyclonal Antibodies to a Recombinant Coat Protein of Potato Virus A.
Acta Virologica, 46, [-] 147-151 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA310/00/0381
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.438(91) 0.275(92) 0.205(93) 0.347(94) 0.362(95) 0.481(96) 0.454(97) 0.500(98) 0.476(99) 0.558(00) 0.644(01) 0,660(02) 0.683(03) ]

092440 - UMBR-M 20023036 SIGLE CZ eng A
Dědič, P. - Ptáček, J. - Horáčková, V. - Matoušek, J. - Čeřovská, N. - Filigarová, M.
Potato virus S (PVS): Puzzling virus for potato breeders and seed producers.
In: Book of Abstracts from 6th Conference of European Foundation for Plant Pathology "Disease Resistance in Plant Parhology". - Praque, Czech University of Agriculture 2002. - S. 112.
[Conference of European Foundation for Plant Pathology "Disease Resistance in Plant Parhology"/6./. Praque (CZ), 02.09.08-02.09.14 ( EUR)]

092978 - UEB-Q 20023005 RIV NL eng J
Dobrev, P. - Kamínek, M.
Fast and efficient separation of cytokinins from auxin and abscisic acid and their purification using mixed-mode solid-phase extraction.
Journal of Chromatography A, 950 [1] 21-29 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/02/0967; GA ČR(CZ) GA522/02/0530
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.000(92) 0.000(93) 2.523(94) 2.296(95) 2.457(96) 2.697(97) 2.321(98) 2.520(99) 2.551(00) 2.793(01) 3,098(02) 2.922(03) ]

093778 - UEB-Q 20023019 RIV CZ eng J
Dobrev, P. - Motyka, V. - Gaudinová, A. - Malbeck, J. - Trávníčková, A. - Kamínek, M. - Vaňková, R.
Transient accumulation of cis- and trans-zeatin type cytokinins and its relation to cytokinin oxidase activity during cell cycle of synchronized tobacco BY-2 cells.
Plant Physiology and Biochemistry, 40, [-] 333-337 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/99/1130; GA ČR(CZ) GV206/96/K188; GA AV ČR (CZ) IAA6038002
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.919(91) 0.920(92) 1.288(93) 0.967(94) 0.991(95) 1.147(96) 1.613(97) 1.374(98) 1.347(99) 1.292(00) 1.333(01) 1,582(02) 1.729(03) ]

095566 - UEB-Q 20023043 RIV NL eng J
Doležal, K. - Astot, C. - Hanuš, J. - Holub, J. - Peters, W. - Beck, E. - Strnad, M. - Sandberg, G.
Identification of aromatic cytokinins in suspension cultured photoautotrophic cells of Chenopodium rubrum by capillary liquid chromatography/frit ů fast atom bombardment mass spectrometry.
Plant Growth Regulation, 36 [2] 181-189 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/01/0275; GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.701(91) 0.621(92) 0.701(93) 0.913(94) 1.286(95) 0.687(96) 0.803(97) 0.750(98) 0.887(99) 0.837(00) 0.761(01) 0,850(02) 0.688(03) ]

095567 - UEB-Q 20023044 RIV NL eng J
Doležalová, I. - Lebeda, A. - Janeček, J. - Číhalíková, J. - Křístková, E. - Vránová, O.
Variation in chromosome numbers and nuclear DNA contents in genetic resources of Lactuca L. species (Asteraceae).
Genetic Resources and Crop Evolution, 49 [4] 385-397 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038204; GA AV ČR(CZ) IBS5038104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.578(99) 0.587(00) 0.619(01) 0,579(02) 0.573(03) ]

097670 - UEB-Q 20023069 NL eng C
Doležel, J. - Alkhimova, O. - Janda, J. - Valárik, M. - Hřibová, E. - Bartoš, J. - Doleželová, M. - Šafář, J. - Šimková, M.
Physical mapping and comparative karyotype analysis in Musa.
In: Abstracts of the 3rd International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana. - Amsterdam, Catholic University Leuven 2002. - S. 16-17.
[Symposium on the Molecular and Cellular Biology /3./. Leuven (NL), 02.00.00 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108153 - UEB-Q 20033135 SIGLE BE eng A
Doležel, J. - Alkhimova, O. - Janda, J. - Valárik, M. - Hřibová, E. - Bartoš, J. - Doleželová, M. - Šafář, J. - Šimková, H.
Physical mapping and comparative karyotype analysis in Musa.
In: Abstracts of the 3rd International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana. - -, - 2002. - S. 16-17.
[International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana /3./. Catholic University Leuven (BE), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

097671 - UEB-Q 20023070 NL eng C
Doležel, J. - Valárik, M. - Vrána, J. - Šafář, J. - Hřibová, E. - Gasmanová, N. - Van den Hoew, I. - Doleželová, M. - Swennen, R. - Šimková, H.
Analysis of Musa genome using flow cytometry and molecular cytogenetics.
In: Abstracts of the FAO/IAEA 4th Research Co-ordination Meeting on Cellular Biology and Biotechnology Including Mutation Techniques for Creation of New Useful Banana Genotypes. - -, - 2002. - S. 16-17.
[Infomusa /11./. - (NL), 02.00.00 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108160 - UEB-Q 20033142 SIGLE FR eng A
Doležel, J. - Valárik, M. - Vrána, J. - Šafář, J. - Hřibová, E. - Gasmanová, N. - Van den Howe, I. - Doleželová, M. - Swennen, R. - Šimková, H.
Analysis of Musa genome using flow cytometry and molecular cytogenetics.
In: Infomusa 11 (Promusa 9). - -, - 2002. - S. 16-17.
[FAO/IAEA Research Co-ordination Meeting on Cellular Biology and Biotechnology Including Mutation Techniques for Creation of New Useful Banana Genotypes /4./. Leuven (BE), 02.09.24-02.09.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

097668 - UEB-Q 20023067 RIV US eng J
Eliáš, M. - Potocký, M. - Cvrčková, F. - Žárský, V.
Molecular diversity of phospholipase D in angiosperms.
BMC Genomics, 3 [2] 1-15 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A081; GA ČR(CZ) GA204/02/1461
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

092982 - UEB-Q 20023009 RIV DE eng J
Filek, M. - Koscielniak, J. - Marcinska, I. - Krekule, J. - Macháčková, I.
Direct electric current partly replaces the chilling effect in vernalisation of winter wheat.
Journal of Plant Physiology, 159, [-] 795-797 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354; GA MŠk(CZ) LN00A081
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

092975 - UEB-Q 20023002 RIV NL eng J
Franěk, F. - Fismolová, I. - Eckschlanger, T.
Antiapoptotic and Proapoptotic Action of Various Amino Acids and Analogs in Starving MOLT-4 Cells.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 398 [1] 141-146 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:2.425(91) 2.435(92) 2.307(93) 2.824(94) 2.767(95) 2.844(96) 2.649(97) 2.497(98) 2.386(99) 2.576(00) 2.476(01) 2,606(02) 2.338(03) ]

092976 - UEB-Q 20023003 RIV AT eng J
Franěk, F. - Katinger, H.
Specific Effects of Synthetic Oligopeptides on Cultured Animal Cells.
Biotechnology Progress, 18, [-] 155-158 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 1.812(99) 1.897(00) 1.821(01) 1,734(02) 1.488(03) ]

095568 - UEB-Q 20023045 RIV CZ eng J
Franěk, F. - Siglerová, V. - Havlíček, L. - Strnad, M. - Eckschlager, T. - Weigl, E.
Effect of the purine derivative myoseverin and of its analogues on cultured hybridoma cells.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 67 [2] 257-266 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475; GA ČR(CZ) GA303/02/0875
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.465(91) 0.466(92) 0.382(93) 0.467(94) 0.550(95) 0.549(96) 0.550(97) 0.546(98) 0.717(99) 0.960(00) 0.778(01) 0,848(02) 1.041(03) ]

092984 - UEB-Q 20023011 RIV NL eng M
Franěk, F. - Strnad, M. - Havlíček, L. - Siglerová, V.
Antiproliferative and Growth-stimulating Activities of Synthetic Cytokinin Analogs.
In: Animal Cell Technology - Basic and Applied Aspects. - NL, Kluwer Academic Publishers 2002. - S. 315-319.
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475; GA ČR(CZ) GA303/02/0875
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108151 - UEB-Q 20033133 SIGLE DE eng A
Frček, J. - Greplová, M. - Rejlková, M. - Kopecký, D. - Záškodová, J. - Bartoš, J. - Rychtarová, K. - Vagera, J. - Doležel, J.
Production of polyploids, haploids and polyhaploids for interspecific hybridisation in the genus Solanum.
In: Abstracts of the GILBŽ02 Conference äLate Blight: Managing the Global Threatô. - -, - 2002. - S. -.
[GILBŽ02 Conference äLate Blight: Managing the Global Threatô. Hamburg (DE), 02.07.11-02.07.13 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

093606 - UEB-Q 20023032 ES eng C
Genkov, T. - Vágner, M. - Dubová, J. - Malbeck, J. - Moore, I. - Brzobohatý, B.
Increased ethylene production can account for some of the phenotype alterations accompanying activation of a cytokinin biosynthesis gene, IPT, during germination and early seedling development in tobacco.
In: Programme and Abstracts. - Murcia, Spain 2002. - S. 86.
[NATO Advanced Research Workshop on Biology and Biotechnology of the Plant Hormone Ethylene. Murcia (ES), 02.04.23-02.04.27 (WRD)]

092983 - UEB-Q 20023010 RIV CZ eng J
Gichner, T. - Mühlfeldová, Z.
Induced DNA damage measured by the Comet assay in 10 weed species.
Biologia Plantarum, 45 [4] 509-516 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/02/0400
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

095569 - UEB-Q 20023046 RIV CZ eng J
Govindjee, G. - Šesták, Z. - Peters, W. R.
The Early History of ôPhotosyntheticaö, ôPhotosynthesis Researchö, and their Publishers.
Photosynthetica, 40 [1] 1-11 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

093777 - UEB-Q 20023018 RIV GB eng J
Hartung, F. - Angelis, K. - Meister, A.
An Archaebacterial Topoisomerase Homolog Not Present in Other Eukaryotes Is Indispensable for Cell Proliferation of Plants.
Current Biology, 12, [-] 1787-1791 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038201; GA ČR(CZ) GA521/01/1418
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 8.733(99) 8.393(00) 7.460(01) 7,007(02) 11.910(03) ]

100948 - UOCHB-X 20030159 RIV IT eng C
Hlaváček, J. - Bennettová, B. - Nazarov, E. - Slaninová, J. - Černý, B. - Holík, J. - Tykva, R.
Oostatic peptides with 3H-labeled proline: synthesis, biological activity, binding and distribution studies in the flesh fly Neobellieria bullata.
In: Peptides 2002. Proceedings of the Twenty-Seventh European Peptide Symposium. - (Ed. Benedetti, E.; Pedone, C.). - Napoli, Edizioni Ziino 2002. - S. 130-131.
[Peptides 2002. European Peptide Symposium /27./. Sorrento (IT), 02.08.31-02.09.06 (EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0955; GA ČR(CZ) GA203/02/0247
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5007907; CEZ:AV0Z4055905

094577 - UOCHB-X 20020298 GB eng A
Hlaváček, J. - Bennettová, B. - Slaninová, J. - Černý, B. - Holík, J. - Tykva, R.
Biological activity assay and binding and distribution studies of 3-H labeled oostatic peptides in the flesh fly Neobellieria bullata.
European Journal of Biochemistry, 269, 42-43 (2002).
[Meeting of the Federation of European Biochemical Societies /28./. Istanbul (TR), 02.10.20-02.10.25 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0955; GA ČR(CZ) GA203/02/0247
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
[Impact factor:3.499(92) 3.306(93) 3.578(94) 3.451(95) 3.275(96) 3.136(97) 3.249(98) 3.307(99) 2.852(00) 2.849(01) 2,999(02) 3.001(03) ]

094586 - UOCHB-X 20020307 GB eng A
Hlaváček, J. - Bennettová, B. - Slaninová, J. - Černý, B. - Holík, J. - Tykva, R.
Oostatic peptides with 3H-labeled proline: synthesis, biological activity, binding and distribution studies in the flesh fly Neobellieria bullata.
Journal of Peptide Science, 8, S111 (2002).
[European Peptide Symposium /27./. Sorrento (IT), 02.08.31-02.09.06 ( WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/00/0955; GA ČR(CZ) GA203/02/0247
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905
[Impact factor: 1.311(99) 1.471(00) 1.451(01) 1,691(02) 1.377(03) ]

092977 - UEB-Q 20023004 RIV CZ eng J
Hofman, P. - Haisel, D. - Komenda, J. - Vágner, M. - Tichá, I. - Schäfer, C. - Čapková, V.
Impact of in vitro cultivation conditions on stress responses and on changes in thylakoid membrane proteins and pigments of tobacco during ex vitro acclimation.
Biotechnology Progress, 45 [2] 189-195 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 843.50; GA AV ČR(CZ) IAA5038207
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

093785 - UEB-Q 20023027 RIV IE eng J
Janas, K. - Cvikrová, M. - Palagiewicz, A. - Szafranska, K. - Posmyk, M.
Constitutive elevated accumulation of phenylpropanoids in soybean roots at low temperature.
Plant Science, 163, [-] 369-373 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A081
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.471(91) 1.355(92) 1.296(93) 1.257(94) 1.179(95) 1.235(96) 1.274(97) 1.155(98) 1.015(99) 1.259(00) 1.384(01) 1,556(02) 1.652(03) ]

093607 - UEB-Q 20023033 CZ eng K
Kiran, N. - Genkov, T. - Malbeck, J. - Brzobohatý, B.
Approaches to elucidating the role of subcellular compartmentation in the regulation of cytokinin metabolism.
In: Sborník příspěvků. - Brno, - 2002. - S. 64.
[Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů /4./. Brno (CZ) , 02.02.07 (CST)]

095570 - UEB-Q 20023047 RIV SK eng J
Kolář, Z. - Murray, P. G. - Maďarová, J. - Lukešová, M. - Hlobilková, A. - Řiháková, P. - Flavell, J. R. - Strnad, M. - Student, V. - Vojtěšek, B.
Nuclear receptors in early hormone refractory prostate cancer and their relationship to apoptosis-related proteins.
Neoplasma, 49, [-] 172-177 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.375(91) 0.366(92) 0.352(93) 0.354(94) 0.418(95) 0.420(96) 0.385(97) 0.657(98) 0.448(99) 0.579(00) 0.637(01) 0,679(02) 0.782(03) ]

095571 - UEB-Q 20023048 RIV GB eng J
Kryštof, V. - Lenobel, R. - Havlíček, L. - Kuzma, M. - Strnad, M.
Synthesis and biological activity of olomoucine II.
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 12 [22] 3283-3286 ( 2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.217(92) 1.119(93) 1.425(94) 1.632(95) 1.646(96) 1.628(97) 1.500(98) 1.759(99) 1.927(00) 1.747(01) 2,051(02) 2.182(03) ]

093605 - UEB-Q 20023031 ES eng A
Křížková, L. - Petrášek, J. - Březinová, A. - Zažímalová, E.
The effect of ipt transgene expression on a single-cell level.
In: Biotecnologia Habana 2002. - Habana, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 2002. - S. -.
[La Agrobiotecnología en el Nuevo Milenio. Habana (ES), 02.11.24-02.11.29 (CST)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/02/P106; GA AV ČR(CZ) IAB6038203; INCO Copernicus(BE) IC15-CT98-0118; GA MŠk(CZ) LN00A081

108146 - UEB-Q 20033128 SIGLE CZ cze A
Kubaláková, M. - Rychtarová, K. - Vrána, J. - Valárik, M. - Číhalíková, J. - Doležel, J.
Sorting of rye (Secale cereale L.) chromosomes using flow cytometry.
In: Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. - -, Genetic Society of Gregor Mendel 2002. - S. 25.
[Genetic Conference ôPerspectives of genetics ů genomes and gene expressionö. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

093775 - UEB-Q 20023014 RIV DE eng J
Kubaláková, M. - Vrána, J. - Čihalíková, J. - Šimková, H. - Doležel, J.
Flow kaiyotyping and chromosome sorting in bread wheat (Triticum aestivum L).
Theoretical and Applied Genetics, 104, [-] 1362-1372 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038204; GA AV ČR(CZ) IBS5038104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.914(91) 2.095(92) 2.364(93) 2.536(94) 2.452(95) 2.313(96) 2.040(97) 2.224(98) 2.082(99) 2.358(00) 2.438(01) 2,264(02) 2.287(03) ]

108154 - UEB-Q 20033136 SIGLE DE eng A
Kylarová, D. - Procházková, J. - Maďarová, J. - Bartoš, J. - Lichnovský, V.
TUNEL, apostain, lamin B and annexin v methods in flow cytometry and microscopy.
In: Cells IV. Proceedings of the 4th Conference on Cell Biology. - -, Kopp Publishing 2002. - S. 107.
[Conference on Cell Biology /4./. České Budějovice (CZ), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

095572 - UEB-Q 20023049 RIV US eng J
Link, V. - Hofmann, M. - Sinha, A. - Ehness, R. - Strnad, M. - Roitsch, T.
Biochemical evidence for the activation of distinct subsets of mitogen-activated protein kinases by voltage and defense-related stimuli.
Plant Physiology, 128 [1] 271-281 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:2.888(91) 2.925(92) 2.847(93) 3.542(94) 3.825(95) 3.696(96) 4.311(97) 4.521(98) 4.434(99) 4.831(00) 5.105(01) 5,800(02) 5.634(03) ]

095574 - UEB-Q 20023051 RIV RU eng J
Macháčková, I. - Krekule, J.
Sixty-Five Years of Searching for the Signals That Trigger Flowering.
Russian Journal of Plant Physiology, 49 [4] 451-459 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354; GA MŠk(CZ) LN00A081
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.196(95) 0.085(96) 0.081(97) 0.101(98) 0.094(99) 0.214(00) 0.192(01) 0,102(02) 0.127(03) ]

095573 - UEB-Q 20023050 RIV GB eng J
Maďarová, J. - Lukešová, M. - Hlobilková, A. - Strnad, M. - Vojtěšek, B. - Lenobel, R. - Hajdúch, M. - Murray, P. G. - Perera, S. - Kolář, Z.
Synthetic inhibitors of CDKs induce different responses in androgen sensitive and androgen insensitive prostatic cancer cell lines.
Journal of Clinical Pathology - Molecular Pathology, 55 [4] 227-234 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 1.263(03) ]

096699 - UEB-Q 20023052 RIV DE eng J
Maloň, M. - Trávníček, Z. - Maryško, M. - Marek, J. - Doležal, K. - Rolčík, J. - Strnad, M.
Synthesis, characterization and antitumour activity of copper(II) 6-(4-chlorobenzylamino)purine complexes. X-ray structure of 6-(4-chloro-benzylamino)purinium perchlorate.
Transition Metal Chemistry, 27 [6] 580-586 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/01/0275; GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.825(99) 0.561(00) 0.779(01) 0,949(02) 0.840(03) ]

096700 - UEB-Q 20023053 RIV CZ eng J
Matschke, J. - Macháčková, I.
Changes in the Content of Indole-3-Acetic Acid and Cytokinins in Spruce, Fir and Oak Trees after Herbicide Treatment.
Biologia Plantarum, 45 [3] 375-382 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354; GA MŠk(CZ) LN00A081
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

095561 - UEB-Q 20023038 CH eng A
Matucha, M. - Gryndler, M. - Forczek, S. - Uhlířová, H. - Schröder, P.
Chloroacetic Acids in Environmental Processes.
In: Book of Abstracts. - -, European Association of Chemistry and the environment 2002. - S. 48.
[European Meeting on Environmental Chemistry. Geneva (CH), 02.12.11-02.12.14 (EUR)]

101939 - UEB-Q 20033001 RIV CZ cze J
Matucha, M. - Uhlířová, H.
Těkavé chlorované uhlovodíky a úhyn lesa.
Biologické listy, 67 [3] 161-176 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/99/1465
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

096701 - UEB-Q 20023054 RIV GB eng J
Mes, T. - Kuperus, P. - Kirschner, J. - Štěpánek, J. - Oosterveld, P. - Štorchová, H. - Den Nijs, J.
Detection of genetically divergent clone mates in apomictic dandelions.
Molecular Ecology, 11 [2] 253-265 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 3.442(99) 2.769(00) 2.478(01) 3,014(02) 3.870(03) ]

095560 - UEB-Q 20023037 DE eng C
Moravec, T. - Čeřovská, N. - Velemínský, J.
Use of the Recombinant Particles of Potato Virus a (PVA) for Presentation of Foreign Antigens.
In: First Steps Into the New Millenium. - Aschersleben, International Society of Plant Pathology 2002. - S. 103.
[International Plant Virus Epidemiology Symposium /8./.. Aschersleben (DE), 02.03.12-02.03.17 (EUR)]

091286 - UMBR-M 20023009 RIV NL eng J
Neumann, P. - Požárková, D. - Vrána, J. - Doležel, J. - Macas, J.
Chromosome sorting and PCR-based physical mapping in pea (Pisum sativum L.).
Chromosome Research, 10, [-] 63-71 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV521/96/K117
[Impact factor: 0.000(96) 2.006(97) 2.256(98) 1.576(99) 1.725(00) 1.835(01) 1,828(02) 2.038(03) ]

089401 - UOCHB-X 20020028 CZ eng A
Novák, J. - Vlasáková, V. - Tykva, R. - Ruml, T.
Influence of different amounts of glucose on biodegradation of a juvenile hormone analog.
In: 12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. - (Ed. Macek, T.; Macková, M.; Jenč, P.; Ruml, T.). - Praha, JPM Tisk 2002. - S. 57.
[International Biodeterioration and Biodegradation Symposium /12./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1447
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

093779 - UEB-Q 20023020 RIV DE eng J
Petrášek, J. - Březinová, A. - Holík, J. - Zažímalová, E.
Excretion of cytokinins into the cultivation medium by suspension-cultured tobacco cells.
Plant Cell Reports, 21, [-] 97-104 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038706; GA MŠk(CZ) ME 585
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.698(91) 1.801(92) 1.852(93) 1.590(94) 1.726(95) 0.989(96) 0.967(97) 1.100(98) 1.076(99) 1.277(00) 1.375(01) 1,340(02) 1.423(03) ]

093780 - UEB-Q 20023021 RIV DE eng J
Petrášek, J. - Elčkner, M. - Morris, D. - Zažímalová, E.
Auxin efflux carrier activity and auxin accumulation regulate cell division and polarity in tobacco cells.
Planta, 216, [-] 302-308 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/98/1510; INCO Copernicus(BE) IC15-CT98-0118
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:2.953(91) 2.920(92) 2.828(93) 3.300(94) 3.318(95) 3.120(96) 3.323(97) 3.093(98) 2.977(99) 3.199(00) 3.349(01) 2,960(02) 3.053(03) ]

108155 - UEB-Q 20033137 SIGLE BE eng A
Piffanelli, P. - Vilarinhos, A. - Šafář, J. - Chalhoub, B. - Lagoda, P. - Sabau, X. - DŽHont, A. - Caruana, M. L. - Carreel, F. - Lhereux, F. - Mbeguie, D. - Côte, F. - Doležel, J.
MUSABAC: a BAC-based platform for banana genomics.
In: Abstracts of the 3rd International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana. - -, - 2002. - S. 15.
[International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana /3./. Catholic University Leuven (CZ), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

093788 - UEB-Q 20023030 RIV RU eng J
Piruzian, S. - Goldenkova, V. - Lenets, A. - Cvikrová, M. - Macháčková, I. - Kobets, N. - Mett, V.
Physiological and biochemical characteristics of tobacco transgenic plants expressing bacterial dioxygenase.
Russian Journal of Plant Physiology, 49 [6] 817-822 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A081; GA ČR(CZ) GA206/00/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.196(95) 0.085(96) 0.081(97) 0.101(98) 0.094(99) 0.214(00) 0.192(01) 0,102(02) 0.127(03) ]

091290 - UMBR-M 20023013 RIV NL eng J
Požárková, D. - Koblížková, A. - Román, B. - Torres, A. M. - Lucretti, S. - Lysák, M. - Doležel, J. - Macas, J.
Development and characterization of microsatellite markers from chromosome 1-specific DNA libraries of Vicia faba.
Biologia plantarum, 45, [-] 337-345 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GV521/96/K117
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

095562 - UEB-Q 20023039 RIV PL eng J
Procházková, D. - Wilhelmová, N.
Comparison of Resistance to Water Stress of Two Wheat Cultivars.
Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych, 481, [-] 217-221 ( 2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/01/0846
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

092980 - UEB-Q 20023007 RIV GB eng J
Ptáček, O. - Mühlfeldová, Z. - Dostálek, J. - Čechák, T. - Gichner, T.
Monitoring DNA damage in wood small-reed (Calamagrostis epigejos) plants growing in a sediment reservoir with substrates from uranium mining.
Journal of Environmental Monitoring, 4, [-] 592-595 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/02/0400
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

096702 - UEB-Q 20023055 RIV NL eng J
Rolčík, J. - Lenobel, R. - Siglerová, V. - Strnad, M.
Isolation of melatonin by immunoaffinity chromatography.
Journal of Chromatography. B - Biomedical Sciences and Applications , 25 [1] 9-15 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.958(92) 1.874(93) 2.523(94) 1.255(95) 1.341(96) 1.588(97) 1.395(98) 1.666(99) 1.802(00) 1.911(01) ]

105600 - UEB-Q 20033107 RIV SIGLE CZ eng G
Rosecká, P. - Moravec, T. - Filigarová, M. - Dědič, P. - Čeřovská, N.
Genetic Variability Between Different Isolates of Potato Mop-top Virus (PMTV). -, Institute of Agricultural and Food Information 2002. - 3 s.
[Plant Protection Science. Prague (CZ), 02.06.13-02.06.16 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA522/01/1121
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108156 - UEB-Q 20033138 SIGLE BE eng A
Roux, N. S. - Strosse, H. - Toloza, A. - Panis, B. - Doležel, J.
Monitoring genetic stability of banana embryogenic cell suspension cultures by flow cytometry.
In: Abstracts of the 3rd International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana. - -, - 2002. - S. 17.
[International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana /3./. Catholic University Leuven (BE), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108161 - UEB-Q 20033143 SIGLE FR eng A
Roux, N. - Toloza, A. - Doležel, J. - Swennen, R. - Lepoivre, P. - Zapata-Arias, F. J.
Usefulness of embryogenic cell suspension for the induction and selection of mutants in Musa spp.
In: Infomusa 11 (Promusa 9). - -, - 2002. - S. 17-18.
[FAO/IAEA Research Co-ordination Meeting on Cellular Biology and Biotechnology Including Mutation Techniques for Creation of New Useful Banana Genotypes /4./. Leuven (BE), 02.09.24-02.09.28 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108147 - UEB-Q 20033129 SIGLE CZ eng A
Rychtarová, K. - Ohri, D. - Vrána, J. - Číhalíková, J. - Kahl, G. - Doležel, J.
The use of flow cytometry for chromosome sorting in chickpea (Cicer arietinum L.).
In: Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. - -, Genetic Society of Gregor Mendel 2002. - S. 28.
[Genetic Conference ôPerspectives of genetics ů genomes and gene expressionö. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

096703 - UEB-Q 20023056 RIV GB eng J
Rypka, M. - Veselý, J. - Chmela, Z. - Riegrová, D. - Červenková, K. - Havlíček, L. - Lemr, K. - Hanuš, J. - Černý, B. - Lukeš, J. - Michalíková, K.
In vitro biotransformation of 2,6,9-trisubstituted purine-derived cyclin-dependent kinase inhibitor bohemine by mouse liver microsomes.
Xenobiotica, 32 [11] 1017-1031 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.337(91) 1.040(92) 1.181(93) 1.133(94) 1.052(95) 1.204(96) 1.473(97) 1.470(98) 1.335(99) 1.968(00) 1.856(01) 1,919(02) 2.220(03) ]

096704 - UEB-Q 20023057 RIV US eng J
Scherer, G. F. E. - Paul, R. U. - Holk, A. - Martinec, J.
Down-regulation by elicitors of phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase C and up-regulation of phospholipase A in plant cells.
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 293 [2] 766-770 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/00/1332
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:3.803(91) 3.583(92) 3.312(93) 3.400(94) 3.179(95) 2.872(96) 2.971(97) 2.780(98) 3.161(99) 3.055(00) 2.946(01) 2,935(02) 2.836(03) ]

106111 - UEB-Q 20033068 RIV CZ eng J
Semorádová, Š. - Synková, H. - Pospíšilová, J.
Responses of Tobacco Plantlets to Change of Irradiance During Transfer from in vitro to ex vitro Conditions.
Photosynthetica, 40 [4] 605-614 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/02/1099; Physiological and genetical bases of plant development(DE) Z5038910
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

093430 - UOCHB-X 20020123 VN eng A
Soudek, P. - Tykva, R. - Petřík, P. - Vágner, M. - Goldhirsh, A. G. - Vaněk, T.
Topic: Radiophytoremediation - potential method for clean-up of environment.
In: Abstracts of the first ASEM conference on Bioremediation. - Hanoi, AEETC 2002. - S. 86-88.
[ASEM Conference on Bioremediation /1./. Hanoi (VN), 02.09.24-02.09.27 (WRD)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6055902; GA AV ČR(CZ) IBS4055014; GA MŠk(CZ) OC 837.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

094563 - UOCHB-X 20020283 RIV FR eng C
Soudek, P. - Tykva, R. - Petřík, P. - Vágner, M. - Golan, A. - Vaněk, T.
Phytoremediation of uranium decoy range contaminated soil and screening of plant species.
In: COST Action 837. 4th WG2 Workshop. - (Ed. Mench, M. J.; Mocquot, B.). - Villenave d' Ornon, INRA 2002. - S. 117-118.
[COST Action 837. WG2 Workshop /4./. Villenave d' Ornon (FR), 02.04.25-02.04.27 (EUR)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IBS4055014; GA AV ČR(CZ) IAA6055902; GA MŠk(CZ) OC 837.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

096705 - UEB-Q 20023058 RIV CZ eng J
Soukupová, J. - Albrechtová, J. - Svobodová, H. - Opatrná, J.
Anatomical and Histochemical Changes of Norway Spruce Buds Induced by Simulated Acid Rain.
Biologia Plantarum, 45 [1] 77-84 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5020115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

092974 - UEB-Q 20023001 RIV NL eng J
Stavreva, D. - Gichner, T.
DNA damage induced by hydrogen peroxide in cultured tobacco cells is dependent on the cell growth stage.
Mutation Research, 514, [-] 147-152 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA521/02/0400
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 1.506(00) 1.624(01) 1,636(02) 1.748(03) ]

092981 - UEB-Q 20023008 RIV DE eng J
Synková, H. - Pospíšilová, J.
n vitro precultivation of tobacco affects the response of antioxidative enzymes to ex vitro acclimation.
Journal of Plant Physiology, 159, [-] 781-789 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/02/1099; GA ČR(CZ) GA206/01/1061
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:1.060(91) 0.915(92) 1.006(93) 1.088(94) 1.142(95) 1.203(96) 1.179(97) 1.195(98) 1.143(99) 0.943(00) 1.018(01) 0,941(02) 1.149(03) ]

093608 - UEB-Q 20023034 CZ eng K
Synková, H. - Semorádová, Š. - Čeřovská, N.
Biotic Stress and Genetic Transformation Promote Activity of Antioxidant Enzymes in PSSU-IPT Tobacco.
In: Zborník - Biochemický zjazd /18./. - Bratislava, Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV 2002. - S. 1.
[Biochemický zjazd /18./. Stará Lesná (SK), 02.09.10-02.09.13 (CST)]

108162 - UEB-Q 20033144 SIGLE CZ eng K
Šafář, J.
Construction of BAC DNA libraries and their characterization using DNA markers.
In: Proceedings of the workshop ôThe Use of Molecular Markers in Plant Biology, Breeding and Germplasm Conservationö. - Šumperk, Agritec s.r.o. 2002. - S. 197-204.
[The Use of Molecular Markers in Plant Biology, Breeding and Germplasm Conservation. Šumperk (CZ), 02.11.04-02.11.06 (CST)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108157 - UEB-Q 20033139 SIGLE BE eng A
Šafář, J. - Piffanelli, P. - Glaszmann, J. C. - Doležel, J.
Construction of BAC library for the B genome of banana (Musa balbisiana).
In: Abstracts of the 3rd International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana. - -, - 2002. - S. 18-19.
[International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana /3./. Catholic University Leuven (BE), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

097248 - UEB-Q 20023061 RIV CZ eng J
Šesták, Z. - Čatský, J.
Bibliography of reviews and methods of photosynthesis-85.
Photosynthetica, 39 [4] 615-640 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK5020115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.401(91) 0.239(92) 0.304(93) 0.457(94) 0.520(95) 0.659(96) 0.941(97) 0.663(98) 0.734(99) 0.482(00) 0.807(01) 0,773(02) 0.661(03) ]

093782 - UEB-Q 20023024 RIV CZ eng J
Šindelář, L. - Šindelářová, M.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase/6-phosphogluconate dehydrogenase ratio and the glucose-6-phosphate, 6-phosphogluconate and fructose-6-phosphate contents in tobacco plants infected with potato virus Y.
Biologia Plantarum, 45 [4] 575-580 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/99/1264
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

093783 - UEB-Q 20023025 RIV DE eng J
Šindelář, L. - Šindelářová, M.
Correlation of viral RNA biosynthesis with glucose-6-phosphate dehydrogenase activity and host resistance.
Planta, 215, [-] 862-869 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/99/1264
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:2.953(91) 2.920(92) 2.828(93) 3.300(94) 3.318(95) 3.120(96) 3.323(97) 3.093(98) 2.977(99) 3.199(00) 3.349(01) 2,960(02) 3.053(03) ]

093784 - UEB-Q 20023026 RIV CZ eng J
Šindelářová, M. - Šindelář, L. - Burketová, L.
Glucose-6-phosphate dehydrogenase, ribonucleases and esterases upon tobacco mosaic virus infection and benzothiodiazole treatment in tobacco.
Biologia Plantarum, 45 [3] 423-432 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/99/1264
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.203(91) 0.215(92) 0.114(93) 0.168(94) 0.299(95) 0.413(96) 0.393(97) 0.566(98) 0.414(99) 0.424(00) 0.426(01) 0,583(02) 0.919(03) ]

110203 - UEB-Q 20043009 AT eng C
Štorchová, H.
RAPDs in Hieracium and Other Apomicts: an Evaluation.
In: Contribution Abstracts. - -, Institut für Botanik der Universität Wien 2002. - S. 38.
[Hieracium Workshop /6./. Hirschegg / Kleinwalsertal (AT), 02.06.17-02.06.23 (WRD)]

097249 - UEB-Q 20023062 RIV AT eng J
Štorchová, H. - Chrtek, J. - Bartish, I. V. - Tetera, M. - Kirschner, J. - Štepánek, J.
Genetic variation in agamospermous taxa of Hieracium sect. Alpina (Compositae) in the Tatry Mts. (Slovakia).
Plant Systematics and Evolution, 235 [1/4] 1-17 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:0.604(91) 0.823(92) 0.901(93) 0.922(94) 1.026(95) 0.745(96) 0.824(97) 1.076(98) 1.302(99) 1.408(00) 1.360(01) 1,114(02) 1.077(03) ]

097250 - UEB-Q 20023063 RIV AT eng J
Trávníček, Z. - Maloň, M. - Popa, I. - Doležal, K. - Strnad, M.
Preparation and cytotoxic activity of nickel(II) complexes with 6-benzylaminopurine derivatives.
Transition Metal Chemistry, 27 [8] 918-923 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA522/01/0275; GA MŠk(CZ) OC 844.10; GA ČR(CZ) GA301/02/0475
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.825(99) 0.561(00) 0.779(01) 0,949(02) 0.840(03) ]

089403 - UOCHB-X 20020030 CZ eng A
Tykva, R. - Novák, J. - Wimmer, Z. - Vlasáková, V. - Černý, B.
The toxicity of chiral insect growth regulators.
In: 12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. - (Ed. Macek, T.; Macková, M.; Jenč, P.; Ruml, T.). - Praha, JPM Tisk 2002. - S. 117.
[International Biodeterioration and Biodegradation Symposium /12./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1447
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

094603 - UOCHB-X 20020324 RIV DE eng M
Tykva, R. - Vlasáková, V. - Novák, J. - Černý, B.
Toxicity assay of fenoxycarb passing through soil and/or sediment.
In: Untersuchungen zur Schadstoff-Migration in Lysimetern. - (Ed. Klotz, D.). - Mnichov, GSF 2002. - S. 13-16.
Grant: GA ČR(CZ) GA203/99/1447
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

108158 - UEB-Q 20033140 SIGLE BE eng A
Valárik, M. - Hřibová, E. - Alkhimova, O. - Bartoš, J. - Doleželová, M. - Šafář, J. - Janda, J. - Šimková, H. - Doležel, J.
Repetitive DNA sequences and karyotype evolution in the genus Musa.
In: Abstracts of the 3rd International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana. - -, - 2002. - S. 20-21.
[International Symposium on the Molecular and Cellular Biology of Banana /3./. Catholic University Leuven (BE), 02.09.09-02.09.11 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

108148 - UEB-Q 20033130 SIGLE CZ eng A
Valárik, M. - Hřibová, E. - Šafář, J. - Doleželová, M. - Šimková, H. - Alkhimova, O. - Doležel, J.
Isolation and characterisation of repetitive DNA sequences in bananas (Musa spp.).
In: Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. - -, Genetic Society of Gregor Mendel 2002. - S. 30.
[Genetic Conference ôPerspectives of genetics ů genomes and gene expressionö. Brno (CZ), 02.02.05-02.02.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

093776 - UEB-Q 20023016 RIV GB eng J
Valárik, M. - Šimková, H. - Šafář, J. - Doleželová, M. - Doležel, J.
solation, characterization and chromosome localization of repetitive DNA sequences in bananas (Musa spp.).
Chromosome research, 10, [-] 89-100 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038204; GA AV ČR(CZ) IBS5038104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.000(96) 2.006(97) 2.256(98) 1.576(99) 1.725(00) 1.835(01) 1,828(02) 2.038(03) ]

089409 - UOCHB-X 20020036 CZ eng A
Vaněk, T. - Gerth, A. - Nepovím, A. - Podlipná, R. - Vágner, M. - Zeman, S.
Phytoremediation of TNT and other explosives - from laboratory experiments to practical application.
In: 12th International Biodeterioration and Biodegradation Symposium. - (Ed. Macek, T.; Macková, M.; Jenč, P.; Ruml, T.). - Praha, JPM Tisk 2002. - S. 176.
[International Biodeterioration and Biodegradation Symposium /12./. Praha (CZ), 02.07.14-02.07.18 (WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA206/99/1252; GA MŠk(CZ) OC 837.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

093439 - UOCHB-X 20020132 CZ eng A
Vaněk, T. - Nepovím, A. - Podlipná, R. - Soudek, P. - Gerth, A. - Zeman, S. - Vágner, M.
Phytoremediation of TNT and other explosives.
In: 2nd Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology. - Praha, Biotechnological Society 2002. - S. 46.
[Czech-Swiss Symposium on Advanced Biotechnology /2./. Praha (CZ), 02.11.07-02.11.09 (EUR)]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 837.10; GA ČR(CZ) GP521/02/P064
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4055905

097251 - UEB-Q 20023064 RIV US eng J
Vermeulen, K. - Strnad, M. - Havlíček, L. - Onckelen, H. - Lenjou, M. - Nijs, G. - Bockstaele, D. R. - Berneman, Z. N.
Plant cytokinin analogues with inhibitory activity on cyclin-dependent kinases exert their antiproliferative effect through induction of apoptosis initiated by the mitochondrial pathway: Determination by a multiparametric flow cytometric analysis.
EXPERIMENTAL HEMATOLOGY, 30 [10] 1107-1114 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:3.127(91) 4.090(92) 3.032(93) 3.059(94) 3.458(95) 3.198(96) 3.591(97) 3.467(98) 3.258(99) 3.261(00) 3.328(01) 3,366(02) 4.012(03) ]

097252 - UEB-Q 20023065 RIV GB eng J
Vermeulen, K. - Strnad, M. - Kryštof, V. - Havlíček, L. - Van der Aa, A. - Lenjou, M. - Nijs, G. - Rodrigus, I. - Stockman, B. - Van Onckelen, H. - Van Bockstaele, D. R. - Berneman, Z. N.
Antiproliferative effect of plant cytokinin analogues with an inhibitory activity on cyclin-dependent kinases.
Leukemia, 16 [3] 299-305 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) OC 844.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 2.350(95) 2.945(96) 1.046(97) 3.163(98) 3.562(99) 3.736(00) 4.293(01) 4,693(02) 5.116(03) ]

093786 - UEB-Q 20023028 RIV IE eng J
Vítová, L. - Stodůlková, E. - Bartoníčková, A. - Lipavská, H.
Mannitol utilisation by celery (Apium graveolens) plants grown under different conditions in vitro.
Plant Science, 163, [-] 907-916 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A081
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910; CEZ:MSM 113100003
[Impact factor:1.471(91) 1.355(92) 1.296(93) 1.257(94) 1.179(95) 1.235(96) 1.274(97) 1.155(98) 1.015(99) 1.259(00) 1.384(01) 1,556(02) 1.652(03) ]

097253 - UEB-Q 20023066 RIV NL eng J
Vláčilová, K. - Ohri, D. - Vrána, J. - Čihalíková, J. - Kubaláková, M. - Kahl, G. - Doležel, J.
Development of flow cytogenetics and physical genome mapping in chickpea (Cicer arietinum L.).
Chromosome Research, 10 [8] 695-706 (2002).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA6038204; GA AV ČR(CZ) IBS5038104
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 0.000(96) 2.006(97) 2.256(98) 1.576(99) 1.725(00) 1.835(01) 1,828(02) 2.038(03) ]

108150 - UEB-Q 20033132 SIGLE US eng A
Wolko, L. - Vrána, J. - Doležel, J. - Slomski, R.
Construction of pea chromosome 5-specific DNA library for targeted isolation of molecular markers.
In: Abstracts of the 1st International Conference on Legume Genomics and Genetics: Translation to Crop Improvement. - -, - 2002. - S. 135.
[International Conference on Legume Genomics and Genetics: Translation to Crop Improvement /1./. Minneapolis, Minnesota (US), 02.06.02-02.06.06 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910

093781 - UEB-Q 20023023 RIV US eng J
Zonia, L. - Cordeiro, S. - Tupý, J. - Feijó, J.
Oscillatory Chloride Efflux at the Pollen Tube Apex Has a Role in Growth and Cell Volume Regulation and Is Targeted by lnositol 3,4,5,6-Tetrakisphosphate.
Plant Cell, 14, [-] 2233-2249 (2002).
Grant: GA MŠk(CZ) LN00A081
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor: 9.579(96) 9.709(97) 10.463(99) 11.093(00) 11.081(01) 10,751(02) 10.679(03) ]

092979 - UEB-Q 20023006 RIV GB eng J
Zubko, E. - Adams, C. - Macháčková, I. - Malbeck, J. - Scollan, C. - Meyer, P.
Activation tagging identifies a gene from Petunia hybrids responsible for the production of active cytokinins in plants.
Plant Journal, 29 [6] 797-808 (2002).
Grant: GA ČR(CZ) GA206/00/1354; GA MŠk(CZ) LN00A081; GA ČR(CZ) GA206/02/0967; GA ČR(CZ) GA522/02/0530
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
[Impact factor:4.513(92) 5.389(93) 5.947(94) 6.458(95) 5.666(96) 5.804(97) 5.765(98) 5.090(99) 5.629(00) 5.792(01) 5,850(02) 5.914(03) ]

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11