ASEP

ÚRE - Ústav radiotechniky a elektroniky

2000


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

070026 - URE-Y 20000152 FR fre A
Bardin, F. - Trouillet, A. - Veillas, C. - Gagnaire, H. - Matějec, V. - Berková, D. - Chomát, M.
Fibre optique a gradient d'indice parabolique inverse pour la detcetion d'especes chimiques.
In: Recueil des Communications JNOG 99. - Limoges, CNRS 2000. - S. -.
[Journees Nationales D'Optique Guidee /19./. Limoges (FR), 99.12.06-99.12.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070017 - URE-Y 20000049 RIV DE eng C
Bellemare, A. - Karásek, M. - Riviere, C. - Babin, F. - He, G. - Schinn, G. W.
Wideband tunable erbium-doped fiber ring laser: simulation and experiment.
In: ECOC 2000. Proceedings. - Berlin, VDE-Verlag 2000. - S. 125-126.
[ECOC 2000 /26./. Munich (DE), 2000.09.03-2000.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070013 - URE-Y 20000027 RIV US eng J
Bellemare, A. - Karásek, M. - Rochette, M. - LaRochelle, S.
Room temperature multifrequency erbium-doped fiber lasers anchored on the ITU frequency grid.
Journal of Lightwave Technology, 18 [6] 825-830 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 1.225(95) 1.347(96) 1.458(97) 1.498(98) 1.988(99) 1.587(00) 2.014(01) 1,791(02) 1.983(03) ]

070098 - URE-Y 20000102 RIV CZ cze J
Berková, D. - Matějec, V. - Chomát, M. - Kašík, I. - Skokánková, J.
Příprava speciálních optických vláken pro chemickou detekci uhlovodíků ve vodě.
Chemické listy, 94 [9] 956-957 (2000).
[Sjezd chemických společností. České Budějovice (CZ), 2000.09.17-2000.09.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/P143; GA ČR(CZ) GA102/98/1358; GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

070090 - URE-Y 20000071 RIV CZ eng C
Braun, J. - Žilka, Z. - Berka, Z.
One dimensional model of the two dimensional interconnecting paths on PCB.
In: Aplikovaná elektronika'2000. Sborník referátů mezinárodní konference. - (Ed. Pinker, J.). - Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 2000. - S. 31-34.
[Aplikovaná elektronika'2000. Plzeň (CZ), 2000.09.06-2000.09.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070053 - URE-Y 20000090 FR eng A
Brynda, E. - Homola, J. - Koubová, V. - Dostálek, J. - Rošický, J. - Škvor, J. - Rauch, P.
Detection of foodborne pathogens using surface plasmon resonance biosensors.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 163-164.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083185 - URE-Y 20010081 CZ cze J
Buzek, O.
Etalonáž sekundy SI a vytváření časových stupnic.
Corona Pragensis, [11] 3-6 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

083186 - URE-Y 20010103 CZ cze J
Buzek, O.
Etalonáž sekundy SI a vytváření časových stupnic.
Zákrytový zpravodaj, [12] - (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK2067107
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

069997 - URE-Y 20000006 CZ cze V
Buzek, O. - Velvarský, J. - Kubec, F.
Optický vysílač OV-2. Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 24 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2028/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069998 - URE-Y 20000007 CZ cze V
Buzek, O. - Velvarský, J. - Kubec, F.
Optický přijímač OP-2. Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 13 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2029/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070010 - URE-Y 20000023 RIV US eng C
Chailleux, E. - Salvia, M. - Jaffrezic-Renault, N. - Matějec, V. - Kašík, I.
A fiber-optic sensor for monitoring the polymer cure process.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 136-142. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358; GA ČR(CZ) GA102/97/P143; GA AV ČR (CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070020 - URE-Y 20000033 FR eng A
Chailleux, E. - Salvia, M. - Jaffrezic-Renault, N. - Matějec, V. - Kašík, I.
In-situ cure monitoring of an epoxy-amine system using a fibre-optic sensor.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 137.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070014 - URE-Y 20000164 RIV US eng C
Chen, Y. - Karásek, M. - Rusch, L. A.
Measurement of power spread histograms in chains of erbium-doped fiber amplifiers (EDFAs) fed by live local area network trafffic.
In: Applications of Photonic Technology. - (Ed. Lessard, R. A.; Lampropoulos, G. A.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 348-353. - (Proceedings SPIE. 4087 ).
[ICAPT 2000 /4./: Photonics North 2000. Quebec City (CA), 2000.06.12-2000.06.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070023 - URE-Y 20000036 FR eng A
Chomát, M. - Berková, D. - Matějec, V. - Kašík, I. - Hayer, M. - Kuncová, G. - Berka, Z.
Detection of hydrocarbons by means of PCS and IGI fibers excited in various ways.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 141-142.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070009 - URE-Y 20000022 RIV US eng C
Chomát, M. - Matějec, V. - Čtyroký, J. - Kašík, I. - Berková, D. - Hayer, M. - Berka, Z. - Gagnaire, H. - Trouillet, A.
Modified graded-index fibers for chemical sensing.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 118-123. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0548; GA ČR(CZ) GA102/97/P143
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070001 - URE-Y 20000067 RIV US eng J
Czajka, R. - Horák, J. - Lošťák, P. - Karamazov, S. - Vaniš, J. - Walachová, J.
Characterization and nanometer-scale modifications of Bi2Te3 surface via atomic force mircoscopy.
Journal of Vacuum Science Technology. B, 18 [May/June] 1194-1197 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0427
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:1.865(91) 2.270(92) 2.359(93) 1.704(94) 1.556(95) 1.897(96) 1.591(97) 1.662(98) 1.687(99) ]

070034 - URE-Y 20000106 CZ cze V
Čermák, J. - Buzek, O. - Čemusová, B.
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu M/19/00: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2000. Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 14 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2030/A).
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070120 - URE-Y 20000136 CZ cze V
Čermák, J. - Buzek, O. - Čemusová, B.
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu M/19/00: Zabezpečení primární etalonáže a frekvence Programu rozvoje metrologie 2000. Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 14 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2033/A).
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918;Realizační zakázka č.6134

070047 - URE-Y 20000057 RIV SK eng C
Čížek, V. - Švandová, H.
Qantization of phase function in sinusoidal signal.
In: Radioelektronika 2000. Conference Proceedings. - (Ed. Ondráček, O.; Drobná, I.; Prokopová, I.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2000. - S. I.19-I.22.
[Radioelektronika'2000. Bratislava (SK), 2000.09.12-2000.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0958
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070003 - URE-Y 20000016 RIV US eng C
Čtyroký, J.
Waveguide Bragg gratings as a 1D photonic bandgap structure.
In: Photonics, Devices and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 92-96. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: EU COST(XE) OC 268.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070107 - URE-Y 20000135 CZ cze K
Čtyroký, J.
Dokonale přizpůsobená vrstva jako okrajová podmínka pro modelování dielektrických vlnovodných struktur.
In: Optické komunikace - O.K.'2000. - (Ed. Kucharski, M.). - Praha, TECH-MARKET 2000. - S. 118-122.
[Optické komunikace - O.K.'2000 /4./. Prague (CZ), 2000.11.14-2000.11.15]
Grant: EU COST(XE) OC 268.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070104 - URE-Y 20000150 RIV IT eng C
Čtyroký, J. - Ecke, W. - Schroeder, K. - Slavík, R.
Separation of refractive index and temperature measurements using surface plasmon-coupled fiber grating.
In: OFS 2000. - (Ed. Mignani, A. G.; Lefevre, H. C.). - Florence, CNR 2000. - S. 322-325. - (Proceedings SPIE. 4185).
[OFS 2000 Optical Fibre Sensors /14./. Venice (IT), 2000.10.11-2000.10.13]
Grant: GA MŠk(CZ) ME 316
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070103 - URE-Y 20000161 CH eng A
Čtyroký, J. - Homola, J. - Brynda, E. - Skalský, M. - Dostálek, J. - Schröfel, J.
Surface plasmon resonance biosensor based on integrated optical waveguides.
In: 8th International Meeting on Chemical Sensors. Abstract book. - B.m., Elsevier Science 2000. - S. 34.
[International Meeting on Chemical Sensors /8./. Basel (CH), 2000.07.02-2000.07.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA ČR(CZ) GA102/00/1536
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069993 - URE-Y 20000084 RIV NL eng J
Čtyroký, J. - Kotačka, L.
On the efficiency of small-angle Čerenkov second harmonic generation in optical wavegiudes.
Optical and Quantum Electronics, 32 [6/8] 799-818 (2000).
[International Workshop on Optical Waveguide Theory and Numerical Modelling. Saint-Étienne (FR), 99.09.24-99.09.25]
Grant: Project INCO COPERNICUS(XE) 96 0194
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.864(91) 1.267(92) 1.010(93) 1.303(94) 0.921(95) 0.472(96) 0.552(97) 0.886(98) 0.876(99) 0.602(00) 0.706(01) 0,732(02) 0.879(03) ]

069988 - URE-Y 20000073 RIV CZ eng C
Dohalská, M. - Duběda, T. - Mejvaldová, J.
Application-based prosody of synthetic speech.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 27-28.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /9./. Prague (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; EU COST(XE) OC 258.20
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070051 - URE-Y 20000116 FR eng A
Dyr, J. E. - Ryšavá, J. - Suttnar, J. - Homola, J. - Tobiška, P. - Tichý, I. - Dostálek, J. - Brynda, E. - Houska, M.
Optical sensor-based observation of initial stages in the growth and development of fibrin clot.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 147-148.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA MZd(CZ) NK4642; GA MZd(CZ) NK4809
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083081 - URE-Y 20010090 RIV DE eng M
Hanika, J. - Horák, P.
Dependence and independence of text-to-speech.
In: Papers in Phonetics and Speech Processing. - (Ed. Palková, Z.; Wodarz, H.-W.). - Frankfurt am Main, HECTOR 2000. - S. 27-39. - ( Forum Phoneticum. 70).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; EU COST(XE) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

070057 - URE-Y 20000149 RIV NL eng J
Hayer, M. - Matějec, V. - Berková, D. - Kašík, I. - Kaňka, J. - Peterka, P. - Honzátko, P.
Effect of high-temperature treatment on optical properties of silica films doped with Al2O3, P2O5 and rare-erath elements.
In: Proceedings of the 10th International Workshop on Glass and Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels. -
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 19 [1/3] 293-296 (2000).
[Glass and Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels - SOL-GEL'99 /10./. Yokohama (JP), 99.09.19-99.09.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

070050 - URE-Y 20000088 FR eng A
Homola, J.
Surface plasmon resonance biosensors.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 19-20.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; U.S. Department of Defense(US) DAAD13-99-C-0032; Center for Process Analytical Chemistry, University of Washington(US) 66-9938
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083095 - URE-Y 20010006 RIV SI eng C
Homola, J.
Optical biosensors based on spectroscopy of guided waves, advanced study course on optical chemistry sensors.
In: ASCOS 2000. Optical Chemical Sensors & Biosensors Conference Proceedings. - (Ed. Lobnik, A.). - Maribor, Faculty of Mechanical Engineering 2000. - S. -.
[ASCOS 2000. Rogaška Slatina (SI), 00.09.24-00.09.28 (K-WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/1536
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

069989 - URE-Y 20000009 RIV US eng C
Homola, J. - Brynda, E. - Tobiška, P. - Tichý, I.
Optical biosensors using surface plasmon resonance.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 130-135. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070105 - URE-Y 20000162 CH eng A
Homola, J. - Lu, H. B. - Dostálek, J. - Yee, S. S. - Campbell, C. T. - Ratner, B. D.
A novel multichannel surface plasmon resonance biosensor.
In: 8th International Meeting on Chemical Sensors. Abstract book. - B.m., Elsevier Science 2000. - S. 46.
[International Meeting on Chemical Sensors /8./. Basel (CH), 2000.07.02-2000.07.05]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA ČR(CZ) GA102/00/1536
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069987 - URE-Y 20000039 RIV CZ eng C
Horák, P.
Automatic speech segmentation using Czech TTS.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 37-38.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /9./. Prague (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070112 - URE-Y 20000108 RIV DE eng C
Horák, P. - Hesounová, A.
Automatic speech segmentation with the application of the Czech TTS system.
In: Text, Speech and Dialogue. - (Ed. Sojka, P.; Kopeček, I.; Pala, K.). - Berlin, Springer 2000. - S. 201-206. - (Lecture Notes in Artificial Intelligence.; Lecture Notes in Computer Science. 1902).
[TSD /3./. Brno (CZ), 2000.05.13-2000.05.16]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083080 - URE-Y 20010082 RIV DE eng M
Horák, P. - Mejvaldová, J.
Software tools in Czech phonetic research.
In: Papers in Phonetics and Speech Processing. - (Ed. Palková, Z.; Wodarz, H.-W.). - Frankfurt am Main, HECTOR 2000. - S. 41-50. - ( Forum Phoneticum. 70).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; EU COST(XE) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

069973 - URE-Y 20000001 RIV US eng J
Hotoleanu, M. - Karásek, M.
Gain characterization of all-optical gain-clamped PDFFA for WDM networks using the feedback theory.
Fiber and Integrated Optics, 19 [1] 9-18 (2000).
Grant: EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 0.647(99) 0.300(00) 0.638(01) 0,535(02) 0.551(03) ]

070002 - URE-Y 20000015 US eng G
Hrabovský, M. - Tománek, P. - Miler, M.
Photonics, Devices and Systems. (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - 520 s. - ( Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0876

070077 - URE-Y 20000112 CZ eng A
Jandová, A. - Hurych, J. - Pokorný, J. - Čoček, A. - Trojan, S. - Nedbalová, M.
Effects of sinusoidal magnetic fields on leukocyte adherence to solid state substrates.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 100.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070116 - URE-Y 20000132 ES eng C
Jandová, A. - Hurych, J. - Pokorný, J. - Čoček, A.
Single short-term exposure of leukocytes to sinusoidal magnetic field alters leukocyte mediated immunity.
In: Bioeffects of Transient EMF Exposure. - Madrid, COST 244BIS 2000. - S. 151.
[COST 244BIS Management Committee Meeting /10./ and Workshop /9./. Madrid (SP), 2000.05.06-2000.05.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070027 - URE-Y 20000029 RIV CZ eng C
Jelínek, F. - Pokorný, J.
Cavity modes of microtubules and biological cells in X-ray and infrared region.
In: Biologické systémy a elektromagnetická pole. - (Ed. Coufalová, B.). - Praha, Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT 2000. - S. 18-20.
[Biologické systémy a elektromagnetická pole. Praha (CZ), 2000.06.08]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA MŠk(CZ) OC 244 BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070071 - URE-Y 20000053 CZ eng A
Jelínek, F. - Pokorný, J.
Microtubules in biological cells as circular waveguides and resonators.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 20-21.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070072 - URE-Y 20000054 CZ eng A
Jelínek, F. - Pokorný, J. - Šaroch, J.
Experimental investigation of interaction of living cells with MM wave fields.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 38-39.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070080 - URE-Y 20000052 RIV SK eng C
Jelínek, F. - Pokorný, J. - Šaroch, J.
Experimental investigation of interaction of living cells with MM wave fields.
In: Radioelektronika 2000. Conference Proceedings. - (Ed. Ondráček, O.; Drobná, I.; Prokopová, I.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2000. - S. P92-P93.
[Radioelektronika'2000 /10./. Bratislava (SK), 2000.09.12-2000.09.13]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 244 BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070074 - URE-Y 20000120 CZ eng A
Jirásková, M. - Vosmík, F. - Jirásek, L. - Stádník, B. - Lapeš, M. - Jirsa, M.
Photodynamic therapy in dermatology with TPPS4 and non-coherent light.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 69-70.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070011 - URE-Y 20000024 RIV US eng C
Kaňka, J. - Honzátko, P. - Peterka, P. - Kašík, I. - Matějec, V.
Line-narrowing and wavelenghth stabilization in a tunable Er-Yb fibre ring laser with an Er twin-core fibre.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 315-319. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COPERNICUS(XE) CIPA3510CT937882
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070113 - URE-Y 20000109 SE eng C
Kaňka, J. - Peterka, P. - Honzátko, P.
Measurement of intermodal dispersion in a two-core optical fibre. Gothenburg, COST 265 2000. - S. -.
[COST 265 MC Meeting /3./. Gothenburg (SE), 2000.05.08-2000.05.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070015 - URE-Y 20000165 RIV US eng C
Karásek, M.
Two-stage gain-shifted EDFA for multiwavelength applications.
In: Applications of Photonic Technology. - (Ed. Lessard, R. A.; Lampropoulos, G. A.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 365-371. - (Proceedings SPIE. 4087 ).
[ICAPT 2000 /4./: Photonics North 2000. Quebec City (CA), 2000.06.12-2000.06.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10; GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070082 - URE-Y 20000124 CZ cze K
Karásek, M.
Přenos paketových dat na WDM úrovni kaskádou vláknových zesilovačů: experiment a simulace.
In: Optické komunikace - O.K.'2000. - (Ed. Kucharski, M.). - Praha, TECH-MARKET 2000. - S. 41-51.
[Optické komunikace - O.K.'2000 /4./. Praha (CZ), 2000.11.14-2000.11.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070086 - URE-Y 20000051 GB eng C
Karásek, M.
Fast power transients in cascades of EDFAs. Glasgow, COST 266 2000. - S. -.
[COST 266 Management Committee Meeting. Glasgow (GB), 2000.09.18-2000.09.19]
Grant: EU COST(XE) OC 266.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069983 - URE-Y 20000025 RIV GB eng J
Karásek, M. - Bellemare, A.
Numerical analysis of multifrequency erbium-doped fiber ring laser employing a periodic filter and frequency shifter.
IEE Proceedings - Optoelectronics, 147 [2] 115-119 (2000).
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.727(94) 0.706(95) 0.526(96) 0.545(97) 0.628(98) 0.826(99) 0.792(00) 0.611(01) 0,492(02) 1.034(03) ]

070081 - URE-Y 20000123 CZ cze K
Karásek, M. - Bellemare, A.
Široce přeladitelný EDF laser pro měřící účely.
In: Optické komunikace - O.K.'2000. - (Ed. Kucharski, M.). - Praha, TECH-MARKET 2000. - S. 86-90.
[Optické komunikace - O.K.'2000 /4./. Prague (CZ), 2000.11.14-2000.11.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069991 - URE-Y 20000026 RIV US eng J
Karásek, M. - Bononi, A. - Rusch, L. A. - Menif, M.
Gain stabilization in gain clamped EDFA cascades fed by WDM burst-mode packet trafffic.
Journal of Lightwave Technology, 18 [3] 308-313 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 1.225(95) 1.347(96) 1.458(97) 1.498(98) 1.988(99) 1.587(00) 2.014(01) 1,791(02) 1.983(03) ]

070012 - URE-Y 20000055 RIV GB eng J
Karásek, M. - Bononi, A. - Rusch, L. A. - Menif, M.
Effectiveness of gain control in EDFAs against trafffic with different levels of bursty behavior.
IEE Proceedings - Optoelectronics, 147 [5] 355-362 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.000(91) 0.000(92) 0.000(93) 0.727(94) 0.706(95) 0.526(96) 0.545(97) 0.628(98) 0.826(99) 0.792(00) 0.611(01) 0,492(02) 1.034(03) ]

070024 - URE-Y 20000037 FR eng A
Kašík, I. - Berková, D. - Matějec, V. - Rose, K. - Kuncová, G. - Kejmarová, G.
Interaction of gaseous CO2 with copper complexes of ephedrine or norephedrine entrapped in sol-gel matrices.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 175-176.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070066 - URE-Y 20000070 RIV SI eng C
Kašík, I. - Matějec, V. - Chomát, M. - Hayer, M.
Special optical fibers for chemical sensing.
In: ASCOS 2000. Optical Chemical Sensors & Biosensors Conference Proceedings. - (Ed. Lobnik, A.). - Maribor, Faculty of Mechanical Engineering 2000. - S. 1.
[ASCOS 2000. Rogaška Slatina (SI), 2000.09.24-2000.09.28]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/P143; GA ČR(CZ) GA102/98/1358; GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070000 - URE-Y 20000008 CZ cze D
Kodl, J.
Signalizace pohybu živých objektů v ohraničeném prostoru elektrického kvazistacionárního pole. Kandidátská disertační práce. KDIS 238. Praha, Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR 2000. - 90 s.

070070 - URE-Y 20000141 RIV US eng J
Konotop, V. V. - Kuzmiak, V.
Double-resonant processes in x20 nonlinear periodic media.
Journal of the Optical Society of America. B - Optical Physics, 17 [11] 1874-1883 (2000).
Grant: Fundo European de Desenvolvimento Regional and Program PRAXIS XXI(PT) PRAXIS/2/2.1/FIS/176/94; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:2.632(91) 2.276(92) 1.926(93) 2.157(94) 2.259(95) 1.926(96) 2.032(97) 1.853(98) 2.030(99) 1.943(00) 2.044(01) 1,835(02) 2.122(03) ]

070083 - URE-Y 20000050 US eng C
Kroupa, V. F.
Principles of phase locked loops (PPL).
In: Tutorials 2000 IEEE International Frequency Control Symposium. - [Piscataway], IEEE 2000. - S. -.
[IEEE International Frequency Control Symposium. Kansas City (US), 2000.06.06-2000.06.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0958
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069977 - URE-Y 20000056 RIV US eng J
Kroupa, V. F. - Čížek, V. - Štursa, J. - Švandová, H.
Spurious signals in direct digital frequency synthesizers due to the phase truncation.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 47 [5] 1166-1172 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/0590
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.784(91) 1.032(92) 0.989(93) 0.927(94) 1.000(95) 1.132(96) 1.226(97) 1.051(98) 1.713(99) 1.640(00) 1.372(01) 1,595(02) 1.421(03) ]

070037 - URE-Y 20000058 RIV SK eng C
Kroupa, V. F. - Štursa, J.
Computers in phase locked loops (PLL) design.
In: Radioelektronika 2000. Conference Proceedings. - (Ed. Ondráček, O.; Drobná, I.; Prokopová, I.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2000. - S. II.14-I0.17.
[Radioelektronika'2000 /10./. Bratislava (SK), 2000.09.12-2000.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0958
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070048 - URE-Y 20000059 RIV CZ eng C
Kroupa, V. F. - Štursa, J.
Phase locked loops (PPL) design.
In: Aplikovaná elektronika'2000. Sborník referátů mezinárodní konference. - (Ed. Pinker, J.). - Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 2000. - S. 99-102.
[Aplikovaná elektronika'2000. Plzeň (CZ), 2000.09.06-2000.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0958
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070005 - URE-Y 20000018 RIV US eng C
Kuchar, A.
Photonic infrastructure for information transmission - state of the art.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 160-165. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: EU COST(XE) OC 266.10; GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070109 - URE-Y 20000151 CZ cze K
Kuchar, A.
Role optických sítí v nové generaci komunikačních systémů.
In: Multimediální radiokomunikace. - Pardubice, UNIT 2000. - S. 19-28.
[Multimediální radiokomunikace. Pardubice (CZ), 2000.10.19-2000.10.20]
Grant: EU COST(XE) OC 266.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070123 - URE-Y 20000139 RIV US eng C
Kuchar, A.
Progress in research on photonic infrastructure for the next generation networks.
In: ICTON 2000 2nd International Conference on Transparent Optical Networks. Conference Proceedings. - Piscataway, IEEE 2000. - S. 3-4.
[ICTON 2000 /2./. Gdansk (PL), 2000.06.05-2000.06.08]
Grant: EU COST(XE) OC 266.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070125 - URE-Y 20000146 BE eng C
Kuchar, A.
Advanced Infrastructure for Photonic Networks.
In: COST 266 Technical Committee Telecommunications. Annual Progress Report. - Brusel, COST Telecommunicatios 2000. - S. -.
[COST TIST Meeting. Lisabon (PT), 2000.06.14-2000.06.16]
Grant: EU COST(XE) OC 266.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070036 - URE-Y 20000142 AT cze K
Kuchar, A. - Lam, V. Q.
Pohled do budoucna - sítě příští generace. Wien, Institute for International Research IIR 2000. - S. -.
[České telekomunikace v konkurenčním prostředí. Praha (CZ), 2000.06.08-2000.06.08]
Grant: EU COST(XE) OC 266.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070106 - URE-Y 20000094 GR eng C
Kuzmiak, V.
The localization of light in a random 2d dielectric medium.
In: Photonic Crystals and Light Localization. - Limin Hesonnisou, Crete, NATO Advanced Study Institute 2000. - S. -.
[Photonic Crystals and Light Localization. Limin Hesonnisou, Crete ( GR), 2000.06.19-2000.06.30]
Grant: CONTACT(US, CZ) NSF(JP) DMR-9319404
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070108 - URE-Y 20000095 GR eng C
Kuzmiak, V.
Scattering mechanisms in a 2drandom photonic lattice.
In: Wave Propagation and Electronic Structure in Disordered Systems. - Heraklion, FORTH 2000. - S. -.
[Wave Propagation and Electronic Structure in Disordered Systems. Heraklion (GR), 2000.06.15-2000.06.17]
Grant: CONTACT(US, CZ) NSF(JP) DMR-9319404
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070068 - URE-Y 20000093 RIV US eng J
Kuzmiak, V. - Maradudin, A. A.
Symmetry analysis of the localized modes associated with substitutional and interstitial defects in a two-dimensional triangular photonic crystal.
Physical Review B. Condensed Matter, 61 [16] 10750-10761 (2000).
Grant: CONTACT(US) NSF(JP) DMR-9319404; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

070139 - UACH-T 20003012 RIV SK eng C
Ležal, D. - Poulain, M. - Zavadil, J. - Bludská, J.
Special Glasses for Optoelectronics.
In: Proceedings of the First Slovak Glass Conference. - Trenčín, Trenčín University 2000. - S. 134-140.
[Slovak Glass Conference /1./. Trenčín (SK), 00.06.29-00.07.01]
Grant: GA ČR(CZ) GA104/99/0342
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918

073116 - UACH-T 20003039 BR eng A
Ležal, D. - Poulain, M. - Zavadil, J.
Chalcogenide glasses for photonics applications.
In: Extended abstracts. - Florianópolis, S-C Brazil 2000. - S. 380.
[International Symposium on Non-oxide Glasses and Advanced Materials/12./. Florianópolis (BR), 00.04.10-00.04.14]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010601

073140 - UACH-T 20003065 NL eng C
Ležal, D. - Poulain, M. - Zavadil, J.
Sulphide glasses doped with rare earth elements.
In: Challenges and Break-through Technologies. Proceedings. - Amsterdam, National Commitee Netherlands Glass Industry, Dutch Association of Glass Manufacturers 2000. - S. S5.2.
[Glass in the New Millenium. Amsterdam (NL), 00.05.15-00.05.17]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4032918

075491 - UFCH-W 20000202 RIV NL eng J
Lörinčík, J. - Šroubek, Z.
Non-adiabatic Electron Excitation in Ion-induced Kinetic Electron Emission from Metal Surfaces.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. B, 164-165 [1/4] 633-640 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/99/0881; GA AV ČR(CZ) IAA1067801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901;CEZ:A54/98:Z4-040-9-ii
[Impact factor:1.179(91) 1.152(92) 1.157(93) 1.073(94) 1.193(95) 1.140(96) 1.016(97) 1.093(98) 1.118(99) 0.955(00) 1.041(01) 1,158(02) 1.041(03) ]

075493 - UFCH-W 20000205 RIV US eng J
Lörinčík, J. - Šroubek, Z. - Eder, H. - Aumayr, F. - Winter, H.
Kinetic Electron Emission from Clean Polycrystalline Gold Induced by Impact of Slow C+, N+, O+, Ne+, Xe+, and Au+ Ions.
Physical Review. B, 62 [23] 16116-16125 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA202/99/0881; GA AV ČR(CZ) IAA1067801
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z4040901;CEZ:A54/98:Z4-040-9-ii
[Impact factor:3.535(91) 3.259(92) 3.159(93) 3.187(94) 2.834(95) 2.975(96) 2.880(97) 2.842(98) 3.008(99) 3.065(00) 3.070(01) ]

070052 - URE-Y 20000089 FR eng A
Lu, H. B. - Homola, J. - Yee, S. S. - Campbell, C. T. - Ratner, B. D.
Surface functionalization of dual-channel surface plasmon resonance biosensor by protein contact printing.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 161-162.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA ČR(CZ) GA102/00/1536
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083094 - URE-Y 20010005 CH eng A
Lu, H. B. - Homola, J. - Yee, S. S. - Campbell, C. T. - Ratner, B. D.
Surface functionalization of surface plasmon resonance biosensors with on chip reference feature.
In: 8th International Meeting on Chemical Sensors. Abstract book. - B.m., Elsevier Science 2000. - S. 144.
[International Meeting on Chemical Sensors /8./. Basel (CH), 00.07.02-00.07.05 (K-WRD)]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

070033 - URE-Y 20000062 RIV CZ eng C
Madlová, A. - Přibil, J.
Comparison of two approaches to speech modelling based on cepstral description.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images - BIOSIGNAL 2000. - (Ed. Jan, J.; Kozumplík, J.; Provazník, I.; Szabó, Z.). - Brno, VUTIUM Press 2000. - S. 83-85.
[BIOSIGNAL 2000 /15./. Brno (CZ), 2000.06.21-2000.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070021 - URE-Y 20000034 RIV GB eng J
Makowska-Janusik, M. - Kityk, I. - Berdowski, J. - Matějec, V. - Kašík, I. - Mefleh, A.
Nonlinear optical phenomena in the Al2O3-P2O5, Er- and Yb-doped silica glasses.
Journal of Optics A. Pure and Applied Optics, 2 [1] 43-47 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 0.376(00) 0.970(01) 1,274(02) 1.086(03) ]

070008 - URE-Y 20000021 RIV US eng C
Matějec, V. - Berková, D. - Chomát, M. - Kuncová, G.
Modification of the selectivity of thin porous layers coated by the sol-gel method on silica optical fibers to gases.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 112-117. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070022 - URE-Y 20000035 FR eng A
Matějec, V. - Berková, D. - Chomát, M. - Pospíšilová, M. - Franěk, M.
Sensitivity of silica gel layers doped with copper compounds to polar substances and organophosphorous compounds.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 111-112.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070025 - URE-Y 20000148 RIV NL eng J
Matějec, V. - Berková, D. - Chomát, M. - Kuncová, G. - Pospíšilová, M.
Effect of doping silica gel layers with TiOTI-chains and Cu2+-ephedrine on the sensitivity of the layers to gases.
In: Proceedings of the 10th International Workshop on Glass and Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels. -
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 19 [1/3] 197-200 (2000).
[Glass and Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from Gels - SOL-GEL'99 /10./. Yokohama (JP), 99.09.19-99.09.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 0.000(96) 1.526(97) 0.946(99) 1.006(00) 0.765(01) 0,897(02) 1.546(03) ]

070099 - URE-Y 20000104 RO eng A
Matějec, V. - Berková, D. - Chomát, M. - Hayer, M. - Kašík, I.
Interaction of xerogel layers with vapours and liquids studied by evamescent-wave spectroscopy.
In: The 10th Conference on Physical Chemistry. Abstracts of Communications. - Iasi, University Al.I.Cuza 2000. - S. SY.SG TL 2.
[Conference on Physical Chemistry /10./. Iasi (RO), 2000.09.26-2000.09.29]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070097 - URE-Y 20000103 CZ eng A
Matějec, V. - Kašík, I. - Berková, D. - Hayer, M. - Berka, Z. - Langrová, A.
Properties of glass cores of optical fibers prepared via coating of thin layers into glass substrate tubes.
In: Solid State Chemistry 2000. Book of Abstracts. - (Ed. Bezdička, P.; Grygar, T.). - Prague, Institute of Organic Chemistry 2000. - S. 81.
[SSC Solid State Chemistry 2000. Praha (CZ), 2000.09.03-2000.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070019 - URE-Y 20000032 RIV US eng M
Matějec, V. - Kašík, I. - Chomát, M.
Chapter 13: Fundamentals and performance of the MCVD aerosol process.
In: Aerosol chemical processes in the environment. - (Ed. Spurny, K. R.; Hochrainer, D.). - Boca Raton, Levis 2000. - S. 271-294. - ( Enviromental Chemistry.).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070016 - URE-Y 20000166 RIV US eng C
Menif, M. - Bononi, A. - Rusch, L. A. - Karásek, M.
A new method to equalize static and dynamic OSNR in cascades of EDFAs without in-line optical filters.
In: Applications of Photonic Technology. - (Ed. Lessard, R. A.; Lampropoulos, G. A.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 335-342. - (Proceedings SPIE. 4087 ).
[ICAPT 2000 /4./: Photonics North 2000. Quebec City (CA), 2000.06.12-2000.06.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069984 - URE-Y 20000012 RIV US eng C
Miler, M.
Elements of diffractive optics.
In: Photonics, Devices and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 510-516. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0876
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069985 - URE-Y 20000013 RIV US eng C
Miler, M.
Waves with helical wavefronts: wave characteristics within their vortices.
In: Photonics, Devices and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 188-192. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0876
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069986 - URE-Y 20000014 RIV US eng C
Miler, M. - Aubrecht, I. - Koudela, I.
Holographic transmission surface-relief grating couplers for backplane interconnections.
In: Photonics, Devices and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 240-245. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0876
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070056 - URE-Y 20000092 FR eng A
Nenninger, G. G. - Tobiška, P. - Homola, J. - Yee, S. S.
Long-range surface plasmons for high-resolution surface plasmon resonance sensors.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 203-204.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070040 - URE-Y 20000145 CZ cze A
Nohavica, D.
Modelování růstu polovodičů A3B5 v technologii MO VPE.
In: Sborník příspěvků ze semináře OS Polovodiče FVS JČMF. - (Ed. Hulicius, E.; Humlíček, J.; Velický, B.). - Praha, Jednota československých matematiků a fyziků 2000. - S. 18.
[Liblice 2000. Liblice (CZ), 2000.01.31-2000.02.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2067901
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069976 - URE-Y 20000002 RIV DE eng J
Novotný, J.
InGaAsP/InP heterostructure doped by cobalt.
Crystal Research and Technology, 35 [1] 65-70 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/96/1238
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.265(91) 0.342(92) 0.333(93) 0.308(94) 0.321(95) 0.404(96) 0.469(97) 0.797(98) 0.576(99) 0.522(00) 0.536(01) 0,505(02) 0.652(03) ]

070122 - URE-Y 20000138 RIV CZ cze V
Novotný, J. - Březina, B. - Zelinka, J. - Malina, V. - Vávra, V. - Zavadil, J. - Velvarský, J. - Fronc, V. - Pospíšil, M.
Příprava a vlastnosti pyroelektrických detektorů pro aplikace v optoelektronice (I). Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 28 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2032/A).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070087 - URE-Y 20000154 CZ eng A
Novotný, J. - Mička, Z. - Prokopová, L.
Growth of nonpolar 001 sector of TGS single crystals with metal impurities.
In: Development of Materials Science in Research and Education. Abstracts of the 10th Joint Seminar. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 2000. - S. 23.
[Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2000 /10./. Zlenice (CZ), 2000.09.05-2000.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0364; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070088 - URE-Y 20000125 CZ eng A
Oswald, J. - Pekárek, L. - Žďánský, K.
Optical properties of semiinsulating InP single crystals prepared by Czochralski method.
In: Development of Materials Science in Research and Education. Abstracts of the 10th Joint Seminar. - (Ed. Nitsch, K.; Rodová, M.). - Praha, MAXDORF 2000. - S. 24.
[Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2000 /10./. Zlenice (CZ), 2000.09.05-2000.09.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/1563
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070102 - URE-Y 20000083 CZ cze J
Pala, J.
Difraktivní optika '99 v Jeně.
Jemná mechanika a optika, 45 [1] 10 (2000).

070035 - URE-Y 20000087 CZ eng A
Pala, J. - Miler, M.
Holographic transformation between optical beams with spherical and cylindrical wavefronts.
In: Wave and Quantum Aspects of Contemporary optics. Abstract Proceedings. - (Ed. Peřina, J.; Hrabovský, M.; Křepelka, J.). - Olomouc, Joint Laboratory of Optics 2000. - S. 28.
[Czech-Slovak-Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /12./. Velké Losiny (CZ), 2000.09.12-2000.09.15]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070101 - URE-Y 20000081 RIV CZ eng C
Pala, J. - Miler, M. - Aubrecht, I.
Single-element holographic diffraction lenses used for collimation of near-infrared diode-laser beams.
In: WDS'00 Proceedings of Contributed Papers of the 9th Week of Doctoral Students 2000. - (Ed. Šafránková, J.). - Praha, MATFYZPRESS 2000. - S. 447-450.
[WDS 2000 Week of Doctoral Students 2000 /9./. Praha (CZ), 2000.06.13-2000.06.16]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0876; GA AV ČR(CZ) KSK1067601

070100 - URE-Y 20000080 CZ eng A
Pala, J. - Miler, M. - Jelínková, L.
Digital imaging of diffraction properties of biological tissues using a laser beam analyser.
In: Digitální zobrazování v biologii a medicíně. - (Ed. Weyda, F.). - České Budějovice, Entomologický ústav AV ČR 2000. - S. 35.
[Digitální zobrazování v biologii a medicíně. České Budějovice (CZ), 2000.03.14]

070114 - URE-Y 20000117 CZ cze K
Peterka, P. - Kaňka, J. - Honzátko, P.
Měření mezividové disperze dvoujádrových optických vláken.
In: Optické komunikace - O.K.'2000. - (Ed. Kucharski, M.). - Praha, TECH-MARKET 2000. - S. 128-132.
[Optické komunikace - O.K.'2000 /4./. Prague (CZ), 2000.11.14-2000.11.15]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; GA AV ČR(CZ) IAC2067902
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070004 - URE-Y 20000017 RIV US eng C
Peterka, P. - Kaňka, J. - Karásek, M. - Honzátko, P. - Abdelmalek, F.
Characterization and modelling of Er/Yb codoped fibres.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 282-287. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAC2067902; GA ČR(CZ) GA102/99/0393
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083097 - URE-Y 20010004 RIV US eng J
Peterka, P. - Kašík, I. - Kaňka, J. - Honzátko, P. - Matějec, V. - Hayer, M.
Twin-core fibre design and preparation for easy splicing.
IEEE Photonics Technology Letters, 12 [12] 1656-1658 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; GA AV ČR(CZ) IAC2067902
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:1.789(92) 1.738(93) 1.244(94) 0.977(95) 1.063(96) 1.610(97) 1.791(98) 2.136(99) 1.877(00) 2.004(01) 2,100(02) 2.258(03) ]

070055 - URE-Y 20000091 FR eng A
Piliarik, M. - Homola, J. - Dostálek, J. - Tobiška, P. - Rošický, J.
Non-linear regression data analysis method for high resolution surface plasmon resonance sensors.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 167-168.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070073 - URE-Y 20000114 CZ eng A
Pokorný, J.
Endogenous electromagnetic forces in living cells: implications for transfer of reaction components.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 63.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070076 - URE-Y 20000115 CZ eng G
Pokorný, J.
Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - 100 s.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070115 - URE-Y 20000131 ES eng C
Pokorný, J. - Hašek, J. - Jelínek, F. - Šaroch, J. - Palán, B.
Method for evaluation of the short-term effects of external electromagnetic fields on living cells.
In: Bioeffects of Transient EMF Exposure. - Madrid, COST 244BIS 2000. - S. 156.
[COST 244BIS Management Committee Meeting /10./ and Workshop /9./. Madrid (SP), 2000.05.06-2000.05.07]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA MŠk(CZ) OC 244BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070028 - URE-Y 20000110 RIV CZ eng C
Pokorný, J. - Jelínek, F. - Šaroch, J. - Hašek, J. - Palán, B.
Electromagnetic field around yeast cells.
In: Biologické systémy a elektromagnetická pole. - (Ed. Coufalová, B.). - Praha, Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT 2000. - S. 33-35.
[Biologické systémy a elektromagnetická pole. Praha (CZ), 99.06.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244B.40; GA MŠk(CZ) OC 244 BIS.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070069 - URE-Y 20000113 CZ eng A
Pokorný, J. - Jelínek, F. - Šaroch, J. - Hašek, J. - Palán, B.
Electromagnetic field around yeast cells.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 11-12.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0867; GA MŠk(CZ) OC 244B.40
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069994 - URE-Y 20000118 CZ cze A
Procházková, O.
Vzácné zeminy v polovodičích typu AIIIBV.
In: Sborník příspěvků ze semináře OS Polovodiče FVS JČMF. - (Ed. Hulicius, E.; Humlíček, J.; Velický, B.). - Praha, Jednota československých matematiků a fyziků 2000. - S. 19-20.
[Liblice 2000. Liblice (CZ), 2000.01.31-2000.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070067 - URE-Y 20000086 RIV US eng C
Procházková, O. - Šrobár, F. - Jelínek, F. - Šaroch, J. - Žďánský, K.
Schottky bariers as a diagnostic tool for evaluating properties of InP epitaxial layers prepared from melts containing rare-earth elements.
In: ASDAM 2000. Conference Proceedings of the 3rd International Euro Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.; Kuzmík, J.; Breza, J.). - Piscataway, IEEE 2000. - S. 197-199.
[ASDAM 2000. Smolenice (SK), 2000.10.16-2000.10.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070042 - URE-Y 20000047 PL eng A
Procházková, O. - Šrobár, F. - Zavadil, J.
InP-based epitaxial layers grown from rare earths-containing melts: technology and physical properties.
In: 39th International School on the Physics of Semiconducting Compounds. Program & Abstracts. - Warsaw, Institute of Physics Polish Academy of Sciences 2000. - S. 34.
[Physics of Semiconducting Compounds /29./. Jaszowiec (PL), 2000.06.02-2000.06.09]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070119 - URE-Y 20000134 GR eng C
Procházková, O. - Zavadil, J. - Žďánský, K.
LPE InP layers grown in the presence of rare-earth elements.
In: EXMATEC 2000 - 5th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies. Book of Abstract. - Heraklion, FORTH 2000. - S. P-057.
[EXMATEC 2000 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /5./.. Heraklion (GR), 2000.05.21-2000.05.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083089 - URE-Y 20010003 RIV CZ cze J
Prokopová, L. - Mička, Z. - Novotný, J. - Malina, V.
Příprava nových materiálů na bázi TGS pro detektory infračerveného záření.
Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 7 [2] 67-72 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0364
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

070049 - URE-Y 20000063 RIV SK eng C
Přibil, J.
Pitch-synchronous analysis and synthesis in cepstral speech modelling.
In: Radioelektronika 2000. Conference Proceedings. - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2000. - S. III/13-III/16.
[Radioelektronika'2000 /10./. Bratislava (SK), 2000.09.12-2000.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070058 - URE-Y 20000064 RIV CZ eng C
Přibil, J.
Comparison of pitch synchronous and asynchronous analysis in cepstral speech modelling.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 35-36.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /9./. Prague (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070032 - URE-Y 20000060 RIV SK cze C
Přibil, J. - Klosík, L.
Možnosti využití technologie TTS v rámci hlasových systémů "PBX Office voice wave NT".
In: Mobilné komunikácie. - Bratislava, [Slovenská elektrotechnická spoločnosť] 2000. - S. 186-195.
[Mobilné komunikácie. Bratislava (SK), 2000.05.30-2000.05.31]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070030 - URE-Y 20000061 RIV SK eng C
Přibil, J. - Madlová, A.
Computational complexity of two methods based on cepstral parametrization of speech signal.
In: Nové smery v spracovaní signálov V. - (Ed. Andráš, L.; Sabó, A.). - Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 2000. - S. 248-251.
[Nové smery v spracovaní signálov /5./. Liptovský Mikuláš (SK), 2000.05.24-2000.05.26]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

073871 - UMCH-V 20000350 CZ eng A
Ryšavá, J. - Dyr, J. E. - Suttnar, J. - Cieslar, P. - Brynda, E. - Houska, M. - Brandenburg, A. - Homola, J.
Thrombogenicity of fibrinogen layers.
Chemické Listy, 94 [8] 565 (2000).
[Biochemical Congress /17./. Praha (CZ), 00.09.07-00.09.10]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
[Impact factor:0.304(91) 0.321(92) 0.184(93) 0.220(94) 0.289(95) 0.186(96) 0.159(97) 0.108(98) 0.190(99) 0.278(00) 0.317(01) 0,336(02) 0.345(03) ]

069978 - URE-Y 20000031 RIV GB eng J
Sedlář, M. - Matějec, V. - Grygar, T. - Kadlecová, J.
Sol-gel processing and magnetic properties of nickel zinc ferrite thick films.
Ceramics International, 26 [5] 507-512 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1358
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.350(91) 0.500(92) 0.454(93) 0.363(94) 0.294(95) 0.430(96) 0.376(97) 0.383(98) 0.325(99) 0.490(00) 0.593(01) 0,731(02) 0.704(03) ]

070096 - URE-Y 20000105 RIV CH eng J
Sedlář, M. - Matějec, V. - Paulička, I.
Optical fibre magnetic field sensors using ceramic magnetostrictive jackets.
Sensors and Actuators A. Physical, 84 [3] 297-302 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.629(91) 0.822(92) 0.536(93) 0.704(94) 0.546(95) 0.683(96) 0.635(97) 0.742(98) 0.917(99) 1.003(00) 0.917(01) 1,299(02) 1.422(03) ]

069992 - URE-Y 20000011 RIV US eng C
Slavík, R. - Čtyroký, J. - Homola, J.
Fiber optic surface plasmon resonance sensor with a fiber Bragg grating.
In: Photonics, Devices and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 154-158. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549; GA MŠk(CZ) ME 316
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070054 - URE-Y 20000072 FR eng A
Slavík, R. - Homola, J. - Čtyroký, J.
Novel spectral fiber optic sensor based on surface plasmon resonance.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 165-166.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069999 - URE-Y 20000107 RIV MX eng C
Smékal, Z. - Vích, R.
Cepstral speech synthesis optimized for dual Hardward architecture of DSP.
In: ICT-2000 International Conference on Telecommunications. Proceedings. - Mexico City, Universidad Nationale Autonoma de Mexico 2000. - S. 244-248.
[ICT 2000. Acapulco (MX), 2000.05.22-2000.05.25]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070084 - URE-Y 20000074 RIV DE eng C
Smékal, Z. - Vích, R.
Cepstral vocal tract modelling for fixed-point digital signal processor implementation.
In: KONVENS 2000/Sprachkommunikation. - Berlin, VDE-Verlag 2000. - S. 135-139. - (ITG-Fachtbericht. 161).
[KONVENS 2000 /5./, Sprachkommunikation /6./. Ilmenau (DE), 2000.10.09-2000.10.12]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070121 - URE-Y 20000137 CZ cze V
Stádník, B. - Javorský, S. - Gregora, I.
Diagnostický fluorometr s akustickou detekcí. Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 14 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2031/B).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069972 - URE-Y 20000140 CZ eng V
Stádník, B. - Jirásková, M.
Dermatological sunscreens. Study of the UV-factor. Praha, ÚRE AV ČR 2000. - 90 s. - (Výzkumná zpráva. Z 2035/A).
Grant: GA UK(CZ) 248/95

070075 - URE-Y 20000121 RIV CZ eng J
Stádník, B. - Jirásková, M.
Dependence of the human skin protection against the UV solar carcinoma radiation on the sunscreens and cosmetics layer thickness.
Acta technica CSAV, 45 [3] 241-249 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0548
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070861 - UIVT-O 20000204 RIV DE eng C
Šebesta, V. - Tučková, J.
Optimisation of Artificial Neural Network Topology Applied in the Prosody Control in Text-to-Speech Synthesis.
In: SOFSEM'2000: Theory and Practice of Informatics. - (Ed. Hlaváč, V.; Jeffery, K.G.; Wiedermann, J.). - Berlin, Springer 2000. - S. 420-430. - (Lecture Notes in Computer Science. 1963).
[Current Trends in Theory and Practice of Informatics /27./. Milovy (CZ), 00.11.25-00.12.01]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA2030801; GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10; GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: AV0Z1030915

070060 - URE-Y 20000119 RIV SK eng C
Šimša, J.
Lock detector influence on spread spectrum receiver code acquisition and tracking.
In: Radioelektronika 2000. Conference Proceedings. - (Ed. Ondráček, O.; Drobná, I.; Prokopová, I.). - Bratislava, Department of Radio and Electronics, FEI STU Bratislava 2000. - S. III.24-III.27.
[Radioelektronika'2000 /10./. Bratislava (SK), 2000.09.12-2000.09.13]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1586; EU COST(XE) OC 262.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070089 - URE-Y 20000082 RIV US eng C
Šimša, J.
An acceleration of serial search DS-SS code acquisition process by false acquisition memory.
In: ISSSTA 2000. Proceedings of the 2000 IEEE Sixth International Symposium on Spead Spectrum Techniques and Applications. - IEEE, Piscataway 2000. - S. 633-636.
[IEEE ISSSTA 2000 /6./. Parsippany (US), 2000.09.06-2000.09.08]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1586; GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070095 - URE-Y 20000122 CZ cze M
Šimša, J.
Systémy s rozprostřeným spektrem a sdílení kanálu v kódovém multiplexu.
In: Radiokomunikace 2000. Sborník přednášek specializovaného vzdělávacího kurzu. - Praha, Katedra radioelektroniky FEL ČVUT 2000. - S. 52-62.
Grant: EU COST(XE) OC 262.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070006 - URE-Y 20000019 RIV US eng C
Šrobár, F.
Pattern of mutual relationship among parameters determining operation of laser diode amplifier.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 292-297. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070045 - URE-Y 20000046 CZ eng A
Šrobár, F.
Analysis of non-uniformly pumped Fröhlich systems.
In: Abstract Book URSI International Symposium Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. - (Ed. Pokorný, J.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 6-7.
[Electromagnetic Aspects of Selforganization in Biology. Prague (CZ) , 2000.07.09-2000.07.12]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1067601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070065 - URE-Y 20000085 RIV US eng C
Šrobár, F.
Thermodynamic complexity measure for semiconductor heterostructures.
In: ASDAM 2000. Conference Proceedings of the 3rd International Euro Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsystems. - (Ed. Osvald, J.; Haščík, Š.; Kuzmík, J.; Breza, J.). - Piscataway, IEEE 2000. - S. 219-222.
[ASDAM 2000. Smolenice (SK), 2000.10.16-2000.10.18]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069980 - URE-Y 20000079 RIV US eng J
Šroubek, Z.
Ion emission from ferroelectrics.
Journal of Applied Physics, 88 [7] 4452-4454 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1067801; GA AV ČR(CZ) KSK1010601; GA AV ČR (CZ) IPP1067701
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:1.731(91) 1.532(92) 1.784(93) 1.658(94) 1.636(95) 1.812(96) 1.630(97) 1.729(98) 2.275(99) 2.180(00) 2.128(01) 2,281(02) 2.171(03) ]

069981 - URE-Y 20000078 RIV GB eng J
Šroubek, Z. - Lörinčík, J.
Electronic excitations in solids during impact of atomic particles.
Vacuum, 56 [4] 263-267 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA1067801; GA ČR(CZ) GA202/99/0881
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:0.527(91) 0.700(92) 0.608(93) 0.488(94) 0.545(95) 0.518(96) 0.483(97) 0.474(98) 0.510(99) 0.520(00) 0.541(01) 0,723(02) 0.612(03) ]

070029 - URE-Y 20000030 RIV SK eng C
Štursa, J. - Kroupa, V. F.
Sine approximation in digital frequency synthesis.
In: Nové smery v spracovaní signálov V. - (Ed. Andráš, L.; Sabó, A.). - Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 2000. - S. 244-247.
[Nové smery v spracovaní signálov /5./. Liptovský Mikuláš (SK), 2000.05.24-2000.05.26]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/00/0958
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069975 - URE-Y 20000028 RIV US eng J
Többen, H. - Karásek, M.
Experimental and numerical results of optical preamplification in LDA receiving head.
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 49 [1] 10-13 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0393; EU COST(XE) OC 265.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 0.620(99) 0.584(00) 0.900(01) 0,592(02) 0.703(03) ]

070110 - URE-Y 20000100 FR eng A
Tobiška, P. - Hugon, O. - Trouillet, A. - Gagnaire, H.
An integrated optic hydrogen sensor based on SPR on palladium.
In: Europt(r)ode V. Opt(r)ode 2000. Book of abstracts. - [Villeurbanne], [Université Claude Bernard Lyon] 2000. - S. 243-244.
[European Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors EUROPT(R)ODE /5./. Lyon-Villeurbanne (FR), 2000.04.16-2000.04.19]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0549
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

069979 - URE-Y 20000041 RIV CZ eng C
Tučková, J.
Fundamental frequency and duration modelling by neural networks.
In: Speech Processing. - (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2000. - S. 31-32.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /9./. Prague (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070124 - URE-Y 20000143 RIV US eng C
Tučková, J. - Šebesta, V.
Prosody modelling for a text-to-speech system by artificial neural networks.
In: Proceedings of the IASTED International Conference Signal and Image Processing - SIP 2000. - (Ed. Hamza, M. H.). - Anaheim, IASTED/Acta Press 2000. - S. 307-312.
[International Conference on Signal and Image Processing. Las Vegas (US), 2000.11.19-2000.11.23]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA AV ČR(CZ) IAA2030801; GA AV ČR (CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070043 - URE-Y 20000127 CZ cze A
Vacková, S. - Žďánský, K. - Chren, D. - Horažďovský, T. - Vacek, K.
Přerozdělení náboje v strukturách Au/p-CdZnTe/Au vlivem teplotního gradientu.
In: Sborník příspěvků ze semináře OS Polovodiče FVS JČMF. - (Ed. Hulicius, E.; Humlíček, J.; Velický, B.). - Praha, Jednota československých matematiků a fyziků 2000. - S. 21.
[Liblice 2000. Liblice (CZ), 2000.01.31-2000.02.02]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070018 - URE-Y 20000126 RIV DE eng J
Vacková, S. - Žďánský, K. - Vacek, K. - Scherbak, L. - Feychuk, P. - Ilaschouk, M.
Phonon drag effect in Cd1-xZnxTe in dependence on x: minimum at x=0.04.
Physica Status Solidi A. Applied Research, 177 [1] 263-265 ( 2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918
[Impact factor:0.414(91) 0.492(92) 0.573(93) 0.596(94) 0.558(95) 0.547(96) 0.655(97) 0.782(98) 1.010(99) 1.035(00) 1.025(01) 0,979(02) 0.950(03) ]

070046 - URE-Y 20000069 CZ cze K
Vaniš, J. - Czajka, R. - Horák, J. - Lošťák, P. - Karamazov, S. - Walachová, J.
Charakterizace Bi2Te3 pomocí AFM.
In: 2. Seminář o rastrovací tunelovací mikroskopii, spektroskopii a příbuzných technikách. - B.m., [Spektroskopická společnost Jana Marca Marci] 2000. - S. 23.
[Seminář o rastrovací tunelové mikroskopii, spektroskopii a příbuzných technikách /2./. Bohdaneč (CZ), 2000.09.25-2000.09.27]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0427
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070038 - URE-Y 20000068 CZ cze A
Vaniš, J. - Walachová, J. - Zelinka, J. - Karamazov, S. - Lošťák, P. - Cukr, M. - Zich, P. - Horák, J. - Czajka, R. - Chow, D. H. - McGill, T. C.
Výsledky studie polovodičů a polovodičových struktur pomocí BEEM/BEES, STM a AFM.
In: Sborník příspěvků ze semináře OS Polovodiče FVS JČMF. - (Ed. Hulicius, E.; Humlíček, J.; Velický, B.). - Praha, Jednota československých matematiků a fyziků 2000. - S. 33.
[Liblice 2000. Liblice (CZ), 2000.01.31-2000.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/97/0427
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070031 - URE-Y 20000075 RIV CZ eng C
Vích, R.
Cepstral speech model, Padé approximation, excitation and gain matching in cepstral speech synthesis.
In: Analysis of Biomedical Signals and Images - BIOSIGNAL 2000. - (Ed. Jan, J.; Kozumplík, J.; Provazník, I.; Szabó, Z.). - Brno, VUTIUM Press 2000. - S. 77-82.
[BIOSIGNAL 2000 /15./. Brno (CZ), 2000.06.21-2000.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10; GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070059 - URE-Y 20000040 CZ eng G
Vích, R.
Speech Processing. (Ed. Vích, R.). - Prague, IREE AS CR 2000. - 54 s.
[Czech-German Workshop on Speech Processing /9./. Prague (CZ), 99.09.13-99.09.15]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

083092 - URE-Y 20010098 RIV DE ger J
Vích, R.
Cepstrales Sprachmodell, Kettenbrüche und Anregungsanpassung in der Sprachsynthese.
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 49 [4/5] 119-121 (2000).
[Přednáška při převzetí hodnosti Dr.-Ing.E.h. na TU. Dresden (DE), 00.05.25 (W-EUR)]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; EU COST(XE) OC 258.10
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z2067918

070085 - URE-Y 20000065 RIV DE eng C
Vích, R. - Přibil, J.
Homomorphic decomposition of fundamental frequency contours of utterances.
In: KONVENS 2000/Sprachkommunikation. - Berlin, VDE-Verlag 2000. - S. 179-184. - (ITG-Fachtbericht. 161).
[KONVENS 2000 /5./, Sprachkommunikation /6./. Ilmenau (DE), 2000.10.09-2000.10.12]
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087; GA MŠk(CZ) OC 258.10; GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070044 - URE-Y 20000147 RIV CZ cze B
Vích, R. - Smékal, Z.
Číslicové filtry. Praha, Academia 2000. - 218 s. - (Česká matice technická. Ročník CV, 2000. Číslo spisu 482).
Grant: GA ČR(CZ) GV102/96/K087
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070078 - URE-Y 20000048 RIV GB eng J
Yang, L. L. - Šimša, J.
Performance evaluation of spread-spectrum code acquisition system using four-state Markov process.
IEE Proceedings - Communications, 17 [4] 231-238 (2000).
[IEEE ISSSTA'98 /5./. Sun City (ZA), 98.09.02-98.09.04]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/98/1586; GA ČR(CZ) GA102/95/0574
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor: 0.229(99) 0.186(00) 0.150(01) 0,226(02) 0.298(03) ]

070007 - URE-Y 20000020 RIV US eng C
Zavadil, J. - Ležal, D. - Procházková, O.
Optical characterization of glass materials doped with rare-earth elements.
In: Photonics, Devices, and Systems. - (Ed. Hrabovský, M.; Tománek, P.; Miler, M.). - Bellingham, SPIE - The International Society for Optical Engineering 2000. - S. 478-483. - (Proceedings SPIE. 4016).
[Photonics Prague'99 /3./. Prague (CZ), 99.06.21-99.06.23]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341; GA ČR(CZ) GA104/99/0342
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070039 - URE-Y 20000096 CZ eng A
Zavadil, J. - Žďánský, K. - Procházková, O. - Novotný, J.
Electro-optical properties of InP epitaxial layers grown with rare-earth admixture.
In: Sborník příspěvků ze semináře OS Polovodiče FVS JČMF. - (Ed. Hulicius, E.; Humlíček, J.; Velický, B.). - Praha, Jednota československých matematiků a fyziků 2000. - S. 49-50.
[Liblice 2000. Liblice (CZ), 2000.01.31-2000.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070117 - URE-Y 20000130 RIV US eng J
Žďánský, K.
Quasistatic capacitance-voltage characteristics of plane-parallel structures: Metal/semi-insulator/metal.
Journal of Applied Physics, 88 [4] 2024-2029 (2000).
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1010601; EU(XE) PECO 93
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:1.731(91) 1.532(92) 1.784(93) 1.658(94) 1.636(95) 1.812(96) 1.630(97) 1.729(98) 2.275(99) 2.180(00) 2.128(01) 2,281(02) 2.171(03) ]

069982 - URE-Y 20000038 RIV GB eng J
Žďánský, K. - Pekárek, L. - Kacerovský, P.
Temperature change of the conductivity type in semi-insulating InP double doped with Zn and Fe.
Semiconductor Science and Technology, 15 [3] 297-300 (2000).
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/1563; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918
[Impact factor:1.406(92) 1.525(93) 1.389(94) 1.237(95) 1.318(96) 1.141(97) 1.338(98) 1.223(99) 1.169(00) 1.079(01) 1,241(02) 1.603(03) ]

070041 - URE-Y 20000128 CZ cze A
Žďánský, K. - Pekárek, L. - Kacerovský, P.
Teplotní změny vodivosti v semiisolačním InP s dvojitou dotací zinkem a železem.
In: Sborník příspěvků ze semináře OS Polovodiče FVS JČMF. - (Ed. Hulicius, E.; Humlíček, J.; Velický, B.). - Praha, Jednota československých matematiků a fyziků 2000. - S. 38.
[Liblice 2000. Liblice (CZ), 2000.01.31-2000.02.02]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/1563
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070111 - URE-Y 20000129 FR eng A
Žďánský, K. - Pekárek, L. - Kacerovský, P.
Evaluation of InP:Ti and InP:Mn and its use for particle detectors.
In: Book of Abstracts 2000 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference including Sessions on Nuclear Power Systems. - Lyon, Nuclear & Plasma Sciences Society 2000. - S. 28.
[IEEE 2000 NSS - MIC. Lyon (FR), 2000.10.15-2000.10.20]
Grant: GA ČR(CZ) GA106/99/1563
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070118 - URE-Y 20000133 GR eng C
Žďánský, K. - Zavadil, J. - Procházková, O.
P-type InP grown by LPE with rare earths: not intentional Ge acceptor doping.
In: EXMATEC 2000 - 5th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies. Book of Abstract. - Heraklion, FORTH 2000. - S. P-053.
[EXMATEC 2000 - International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compounds Semiconductor Materials & Technologies /5./.. Heraklion (GR), 2000.05.21-2000.05.24]
Grant: GA ČR(CZ) GA102/99/0341; GA AV ČR(CZ) KSK1010601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

070079 - URE-Y 20000066 RIV CZ eng C
Žilka, Z. - Braun, J. - Berka, Z.
Behavioral models of passive interconnecting elements in the multi-layer PCBs.
In: Aplikovaná elektronika'2000. Sborník referátů mezinárodní konference. - (Ed. Pinker, J.). - Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 2000. - S. 227-230.
[Aplikovaná elektronika'2000. Plzeň (CZ), 2000.09.06-2000.09.07]
Grant: GA AV ČR(CZ) KSK1075601
Výzkumný záměr: CEZ:Z2067918

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11