ASEP

OÚ - Orientální ústav

2003


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

118044 - OU-W 20043056 SIGLE CZ cze M
Břeňová, K.
Židovský obřad pod chupou.
In: Zásnuby, sňatky, rozvody. Soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". - (Ed. Obuchová, L.). - Praha, Dar Ibn Rushd 2003. - S. 127.

118046 - OU-W 20043058 SIGLE CZ cze M
Břeňová, K.
Eden - ráj na zemi a sídlo bohů.
In: Pocta Profesoru Jaroslavu Oliveriovi. - (Ed. Čech, P.). - Praha, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2003. - S. 17-21.

105042 - OU-W 20033054 CZ cze N
Chaloupková, L.
Mongolský malíř G. Pürevbat.
Nový Orient, 58 [1] 35-39 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105043 - OU-W 20033055 CZ cze N
Chaloupková, L.
Klášter Amarbajasgalant, minulost a přítomnost (I.).
Nový Orient, 58 [10] 469-477 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105044 - OU-W 20033056 RIV CZ eng J
Chaloupková, L. - Dashbadrakh, D.
About the Biography of Darpa Pandita Called The Beautiful Jewel Rosary of Victorius Teaching.
Archiv orientální, 71 [3] 285-292 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

098681 - OU-W 20023039 CZ cze J
Charvát, P.
Pracovní skupina "Orientalia Bohemica".
Nový Orient, 58 [1] 46-48 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105382 - OU-W 20033073 CZ cze/eng T
Charvát, P.
Fiant festa per ordinem universum - Cistercký kalendář bohemikálního původu z první poloviny 13. století.
Orig.: Charvátová, K. - Silagiová, Z.: Fiant festa per ordinem universum.
In: Fiant festa per ordinem universum. - Praha, Koniasch Latin Press 2003. - S. 1-162.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

112116 - OU-W 20043030 CZ mul T
Charvát, P.
Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního typu z první poloviny 13. století.
Orig.: Charvátová, K.- Silagiová, Z.: Fiant festa per ordinem universum.
In: Fiant festa per ordinem universum. Cistercký kalendář bohemikálního typu z první poloviny 13. století. A Cistercian calendar of Bohemian origin of the first half of the 13th century. - Praha, Koniasch Latin Press 2003. - 162 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

112110 - OU-W 20043020 RIV CZ cze H
Charvát, P. - Budil, I.
Orientalia Antiqua Nova sv. III. (Ed. Charvát, P.; Budil, I.). - prvníPlzeň, Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova 44 2003. - 166 s.
[Orientalia Antiqua Nova /3./. Plzeň (CZ), 03.02.07 (CST)]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8021401
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105020 - OU-W 20033032 CZ cze M
Filipský, J.
Maledivy.
In: Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. - Praha, Lidové noviny 2003. - S. 111-131.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105021 - OU-W 20033033 CZ cze M
Filipský, J.
Šrí Lanka (Cejlon).
In: Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 271-349.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105022 - OU-W 20033034 CZ cze M
Filipský, J.
Zrození indické civilizace. Od prehistorie k Harappanům. Doba Buddhova. První indické impérium.
In: Dějiny Indie. - 1. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 23-77.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105023 - OU-W 20033035 CZ cze M
Filipský, J.
Zrození indické civilizace. Společnost a kultura tzv. epického období.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 113-123.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105024 - OU-W 20033036 CZ cze M
Filipský, J.
Dědicové dakšinského impéria: Kákatíjové z Varangalu.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 254-261.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105025 - OU-W 20033037 CZ cze M
Filipský, J.
Jižní Indie. Pallavové z Káňčí. Říše Čólů. Pándjové z Madurai. Hójašálové z Dvárasamudry.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 261-301.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105026 - OU-W 20033038 CZ cze M
Filipský, J.
Francouzská Východoindická společnost. Anglická Východoindická společnost.
In: Dějiny Indie. - 1. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 596-625.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105027 - OU-W 20033039 CZ cze M
Filipský, J.
Anglicko-francouzské soupeření a britská teritoriální expanze 1740-1858.
In: Dějiny Indie. - 1. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 626-733.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105028 - OU-W 20033040 CZ cze M
Filipský, J.
Ediční poznámka.
In: Dějiny Indie. - 1. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 1045-1049.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105029 - OU-W 20033041 CZ cze M
Filipský, J. - Knotková-Čapková, B.
Ediční poznámka.
In: Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. - 1. vyd. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 425-431.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105019 - OU-W 20033031 RIV CZ cze B
Filipský, J. - Knotková-Čapková, B. - Marek, J. - Vavroušková, S.
Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - 371 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

118048 - OU-W 20043061 RIV CZ eng J
Holba, J.
The Altruistic Path of the Bodhisattvas to Buddhahood.
Focus Pragensis - Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion. -, -, [-] 7-154 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105009 - OU-W 20033021 RIV CZ cze M
Holman, J.
Vrcholný rádž (1858-1905).
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 734-775.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105010 - OU-W 20033022 RIV CZ cze M
Holman, J.
Od rádže ke svarádži a Pákistánu (1905 - 1947).
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 776-818.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105011 - OU-W 20033023 RIV CZ cze M
Holman, J.
Nezávislá Indie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 819-860.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105014 - OU-W 20033026 CZ cze M
Holman, J.
Předmluva k českému vydání.
In: Hind svarádž. Indická samospráva. - Brno, Nakladatelství Doplněk 2003. - S. 8-15.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105012 - OU-W 20033024 RIV CZ cze M
Holman, J. - Krása, M.
Česko-indické vztahy v průběhu věků.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 861-890.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100571 - OU-W 20033002 CZ eng J
Hřebíček, L.
Denotative Analysis and Turkish Texts.
Archiv orientální, 71, [-] 187-198 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100572 - OU-W 20033003 DE eng M
Hřebíček, L.
Four Points and Consequences.
In: Rusistika . Slavistika . Lingvistika - Festschrift für Werner Lehfeldt. - (Ed. Kempgen, S.; Schweier, U.; Berger, T.). - München, Verlag Otto Sagner 2003. - S. 489-497.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

110330 - OU-W 20043001 RIV DE eng J
Hřebíček, L.
Some Aspects of the Power Law.
Glottometrics, 6, [-] 1-8 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100581 - OU-W 20033012 CZ cze B
Hulec, O.
Mamlambo - kouzelný had. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - 249 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100583 - OU-W 20033014 CZ cze T
Hulec, O.
Noc ve veldu.
Orig.: Bosman, H.Ch.: Night in Veld.
Nový Orient, 58 [2] 78-81 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100585 - OU-W 20033016 CZ cze T
Hulec, O.
Maketóni.
Orig.: Kunene, D.: From the Pit of Hell to Spring of Life.
Nový Orient, 57 [8] 25-30 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100582 - OU-W 20033013 CZ cze T
Hulec, O. - Jeřábek, M. - Kotrle, P. - Obadalová, N. - Olša jr., J. - Vovková, M.
Přivolávač deště.
Orig.: Dambudzo Marechera, Charles Mungozi ad.: Zimbabwské povídky.
In: Přivolávač deště. Moderní zimbabwské povídky. - Praha, DharmaGaia, Kontinenty 2003. - S. 1-129.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100580 - OU-W 20033011 CZ cze B
Hulec, O. - Olša jr., J.
Moderní zimbabwské sochařství. (Ed. Hulec, O.). - Praha, Orientální ústav AVČR 2003. - 86 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100576 - OU-W 20033007 CZ cze B
Liščák, V.
Taiwan. Praha, Libri 2003. - 142 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100577 - OU-W 20033008 CZ cze J
Liščák, V.
Příběh čaje.
Vesmír, 82 (133) [7] 378-383 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100578 - OU-W 20033009 CZ cze M
Liščák, V.
Mingská Čína.
In: Čtvero ročních dob dynastie Ming. Čína v období 1368-1644. - Praha, Vyšehrad 2003. - S. 289-300.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100579 - OU-W 20033010 CZ cze T
Liščák, V.
Čtvero ročních dob dynastie Ming. Čína v období 1368ů1644.
Orig.: Brook, T.: The Confusions of Pleasure. Commerce and Culture in Ming China.
In: Čtvero ročních dob dynastie Ming. Čína v období 1368ů1644. - Praha, Vyšehrad 2003. - S. 1-362.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106028 - OU-W 20033076 CZ cze M
Mendel, M.
[hesla].
In: Judaismus, křesťanství, islám. - Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2003. - S. 507-656.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106029 - OU-W 20033077 CZ cze M
Mendel, M.
Války ve znamení kříže.
In: Toulky minulostí světa. 5. - Praha, Via facti 2003. - S. 109-118.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106030 - OU-W 20033078 RIV CZ cze M
Mendel, M.
Základní rysy islámského práva.
In: Cesta k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. - (Ed. Kouřilová, I.; Mendel, M.). - Praha, Orientání ústav AV ČR 2003. - S. 11-32.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901; CEZ:AV0Z8033913

106031 - OU-W 20033079 RIV CZ cze M
Mendel, M.
Alkohol jako problém islámského práva.
In: Cesty k prameni. Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne. - (Ed. Kouřilová, I.; Mendel, M.). - Praha, Orientální ústav AV ČR 2003. - S. 99-134.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901; CEZ:AV0Z2057903

106032 - OU-W 20033080 CZ cze N
Mendel, M.
Islám a politika. Variace na otřepané téma.
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně, 6 [4] 130-131 ( 00.00.00).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106033 - OU-W 20033081 CZ cze N
Mendel, M.
Velvyslanci křesťanského sionismu.
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně, 6 [1] 2-3 ( 00.00.00).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106254 - OU-W 20033082 CZ cze M
Mendel, M.
Vzestup a soumrak Andalusie.
In: Toulky minulostí světa. 5. - (Ed. Volný, Z.). - Praha, Via facti 2003. - S. 201-215.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100573 - OU-W 20033004 CZ cze C
Obuchová, Ľ.
Čína, Číňané a Česká republika z regionalistického hlediska.
In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 pořádané Střediskem pro výzkum regionálního rozvoje a společností MIM Consulting ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Egrensis a odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje ve dnech 15.-16. října 2002 v Karlových Varech. - (Ed. Hofman, J.; Ježek, J.; Lukáš, M.). - 1.Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2003. - S. 20.
[REGIO 2002 a IMPA 2002. Karlovy Vary (CZ), 02.10.15-02.10.16 (WRD)]
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100574 - OU-W 20033005 CZ cze M
Obuchová, Ľ.
Čínská komunita v České republice 2001.
In: Integrace cizinců na území České republiky. Výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001. - (Ed. Uherek, Z.). - Praha, Akademie věd České republiky 2003. - S. 375-410.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106027 - OU-W 20033075 CZ cze M
Obuchová, Ľ.
Manželství a rodinný život na ústupu?; Manželství a rodina ve staré Číně; Tradiční čínské svatební obřady.
In: Zásnuby, sňatky, rozvody. - (Ed. Obuchová, Ľ.). - 1. vyd. Praha, Česká orientalistická společnost 2003. - S. 127.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105035 - OU-W 20033047 CZ cze B
Pecha, L.
Starobabylónský stát. Politický vývoj, hospodářství, státní správa. Praha, Orientální ústav AV ČR 2003. - 279 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105049 - OU-W 20033061 CZ cze M
Prosecký, J.
Asyriologie.
In: Manuál encyklopedie českých dějin. (Příručka pro zpracovatele - heslář - vzorová hesla.). - (Ed. Pánek, J.; Tůma, O.). - Praha, Historický ústav AV ČR 2003. - S. 410-413.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z8015903

105374 - OU-W 20033062 CZ cze J
Prosecký, J.
Babylónské horoskopy.
Vesmír, 82(133) [7] 409-411 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105375 - OU-W 20033063 FR fre J
Prosecký, J.
L'Épopée de Gilgameš XI, 1-7.
N.A.B.U. Nouvelles Assyriologiques Breves et Utilitaires, 2003 [ 3] 120-121 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105376 - OU-W 20033064 CZ eng R
Prosecký, J.
[Recenze].
Rec.: Lackenbacher, S.: Textes akkadiens d\'Ugarit. Textes provenants des vingt-cinq premieres campagnes.
Archiv orientální, 71 [2] 220-221 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

110332 - OU-W 20043003 CZ cze J
Prosecký, J.
Sedm mudrců, U-Anna Adapa, Óannés a další.
Chatreššar - ročenka Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2002-2003, [-] 71-94 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105046 - OU-W 20033058 CZ cze B
Prosecký, J. - Hruška, B. - Rychtařík, M.
Epos o Gilgamešovi. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - 410 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105045 - OU-W 20033057 CZ cze B
Prosecký, J. - Hruška, B. - Součková, J. - Břeňová, K.
Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha, Nakladatelství Libri 2003. - 235 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105030 - OU-W 20033042 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Obecné tendence vývoje předislámské Indie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 195-203.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105031 - OU-W 20033043 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Severní Indie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 203-218.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105032 - OU-W 20033044 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Západní Indie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 218-229.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105033 - OU-W 20033045 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Východní Indie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 229-239.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105034 - OU-W 20033046 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Dakšin.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 239-254.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105036 - OU-W 20033048 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Nové proudy v duchovní kultuře.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 301-319.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105037 - OU-W 20033049 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Středověká Indie pod vládou islámských dynastií.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 320-437.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105038 - OU-W 20033050 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Vzestup a pád mughalské říše.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 438-506.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105039 - OU-W 20033051 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Dědicové impéria.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 509-579.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105040 - OU-W 20033052 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Dálkový obchod v režii východindických společností.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 580-596.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106023 - OU-W 20033018 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Úvod: dějiny Jižní Asie v kontextu geografie a historiografie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 5-20.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106024 - OU-W 20033019 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Severní Indie od pádu maurjovské říše po nástup guptovské dynastie.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 77-112.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106025 - OU-W 20033020 RIV CZ cze M
Strnad, J.
Poloostrovní Indie mezi maurjovským a guptovským obdobím.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 99-112.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

106022 - OU-W 20033017 RIV CZ cze B
Strnad, J. - Filipský, J. - Holman, J. - Vavroušková, S.
Dějiny Indie. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - 1185 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105047 - OU-W 20033059 RIV CZ eng J
Svobodová, R.
Tradition Unbroken? Social Dilemmas of Indian Tradition as Reflected in Two Indian Novels of the 1990's.
Archiv Orientalní, 71 [2] 129-154 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105048 - OU-W 20033060 CZ cze J
Svobodová, R.
Odyssea II - povídky současných indických spisovatelek.
Nový Orient, 58 [9] 413-419 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105377 - OU-W 20033065 RIV CZ eng R
Svobodová, R.
Theo Damsteegt, Giriraj KiĽor's Yatrae. A Hindi Novel Analysed.
Rec.: Damsteegt, T.: Giriraj KiĽor\'s Yatrae. A Hindi Novel Analysed. - Groningen, 1997, 354 pp.
Archiv orientální, 71 [1] 105-107 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105013 - OU-W 20033025 RIV CZ cze M
Vavroušková, S.
Klasické období.
In: Dějiny Indie. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 124-194.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105015 - OU-W 20033027 RIV CZ eng J
Vavroušková, S.
Hindu Tradition - A Modern Reflection.
Archiv orientální, 71 [2] 115 - 128 (2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105016 - OU-W 20033028 RIV CZ cze M
Vavroušková, S.
Bhútán.
In: Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 471.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105017 - OU-W 20033029 RIV CZ cze M
Vavroušková, S.
Nepál.
In: Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Šrí Lanky. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003. - S. 471.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

105018 - OU-W 20033030 CZ cze N
Vavroušková, S.
Bojovný hinduismus. Náboženství jako nástroj politiky.
Dingir. Časopis o současné náboženské scéně, 6 [4] 128-129 ( 2003).
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

100575 - OU-W 20033006 RIV SIGLE SK sla B
Wimmer, G. - Altmann, G. - Hřebíček, L. - Ondrejovič, S. - Wimmerová, S.
Úvod do analýzy textov. (Ed. Slovenská akadémia vied, Matematický ústav, Jazykovedný ústav L\'udovíta Štúra.). - Bratislava, Veda 2003. - 344 s.
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z9021901

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11